Land Siste Forrige
Argentina 93309 110423
Bolivia 3606667 2462598
Brasil 285060 280576
Canada 438786 439158
Chile 7674 9869
Colombia 49062 47948
Coast-Rica 1233794 1241636
Den Dominikanske Republikk 349964 306302
Ecuador 3893779 4092784
Den-Frelser 5163 5300
Guatemala 72283 39015
Honduras 138177 140124
Mexico 3370935 3445122
Nicaragua 10668 9346
Paraguay 11703711 12121468
Peru 23520 35412
Usa 3305 3326
Uruguay 26382877 30930015
Venezuela 347 539


Bruttoinvesteringer i fast realkapital - Liste over land - Gjeldende verdier, tidligere verdier, prognoser, statistikk og diagrammer.Amerika -Bruttoinvesteringer i fast realkapital - Liste over land - Gjeldende verdier, tidligere verdier, prognoser, statistikk og diagrammer.