Land Siste Forrige
Australia 107275.00 2019-06
New-Zealand 15651.00 2019-06


Bruttoinvesteringer i fast realkapital - Liste over land - Gjeldende verdier, tidligere verdier, prognoser, statistikk og diagrammer.Australia -Bruttoinvesteringer i fast realkapital - Liste over land - Gjeldende verdier, tidligere verdier, prognoser, statistikk og diagrammer.