Land Siste Forrige
Australia 108668 109500
New-Zealand 16080 16091


Bruttoinvesteringer i fast realkapital - Liste over land - Gjeldende verdier, tidligere verdier, prognoser, statistikk og diagrammer.Australia -Bruttoinvesteringer i fast realkapital - Liste over land - Gjeldende verdier, tidligere verdier, prognoser, statistikk og diagrammer.