Land Siste Forrige
Australia 115937 110680
New-Zealand 17276 16145


Bruttoinvesteringer i fast realkapital - Liste over land - Gjeldende verdier, tidligere verdier, prognoser, statistikk og diagrammer.Australia -Bruttoinvesteringer i fast realkapital - Liste over land - Gjeldende verdier, tidligere verdier, prognoser, statistikk og diagrammer.