Markeder Siste Referanse
Valuta 6.64 2020-07
Aksjemarkedet 1612 2020-07
10-årig statsobligasjon 1.12 2020-07

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.2 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 0.4 2020-03
Arbeidsledighet 9.5 2020-05
Inflasjon -0.6 2020-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2020-05
Rentesats 2.5 2020-05
Handelsbalanse -4900 2020-05
Nåværende situasjon -1468 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 2.5 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 73.2 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.4 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 23.5 2020-05
Bedriftens Skattesats 18 2019-12
Personalinntekt skattesats 36 2019-12
Coronavirus tilfeller 3672 2020-07
Coronavirus dødsfall 118 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 2486 2020-07

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.2 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 0.4 2020-03
BNP 60.42 2019-12
Bnp Faste Priser 86023 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 20315 2020-03
Bnp Per Innbygger 16454 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 28508 2019-12
Bnp Fra Landbruk 2218 2020-03
Bnp Fra Construction 4320 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 11201 2020-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 11836 2020-03
Bnp Fra Tjenester 13688 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9.5 2020-05
Sysselsatte 1649 2020-03
Arbeidsledige 157839 2020-05
Langtids arbeidsledighet 2.3 2019-12
Arbeidsledighet for unge 16.4 2020-03
Lønnskostnader 99.7 2020-03
Produktivitet 95.9 2020-05
Lønn 6622 2020-04
Minstelønn 546 2020-03
Lønninger innen produksjon 6021 2020-04
Befolkning 4.08 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 1 2020-03
Sysselsetting 61.4 2020-03
Full Jobb 1577 2019-12
Yrkesdeltakelse 50.4 2020-03
Deltid Sysselsettingen 70.4 2019-12
Lønnsveksten 6.6 2020-02

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.6 2020-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2020-05
Konsumprisindeksen Kpi 102 2020-05
Kjerne Konsumprisindeks 105 2020-05
KjerneInflasjon 1.4 2020-05
Produsentpriser 95.1 2020-05
KPI Housing Utilities 99 2020-05
Kpi Transport 93.5 2020-05
MatInflasjon 2.5 2020-05
Harmoniserte Konsumprisindeks 103 2020-05
produsentprisene endring -4.2 2020-06

Penger Siste Referanse
Rentesats 2.5 2020-05
Internbankrente 0.18 2020-07
Pengemengde 33203 2020-05
Pengemengden M1 146188 2020-05
Bankenes balanse 434077 2020-02
Valutareserver 15740 2020-05
Lån Til Privat Sektor 33332 2020-05
Innskudd Rente 0 2020-05
Kontanter - Reserve - Ratio 9.96 2020-03
Sentralbankers balanse 148948 2020-02

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -4900 2020-05
Nåværende situasjon -1468 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 2.5 2019-12
Eksport 7600 2020-05
Import 12460 2020-05
Utenlandsgjeld 44769 2020-03
Kapitalstrømmer -934 2020-03
Pengeoverføringer 958 2019-12
Turistankomster 387984 2020-05
Råoljeproduksjon 12 2020-03
Utenlandske Direkte Investeringer 291 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 0 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 73.2 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.4 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi 2190 2019-09
Offentlige Utgifter 18172 2020-03
Statens Utgifter Til Bnp 47.1 2019-12
Statens Inntekter 12101 2019-10
Statsgjeld 293020 2019-12
Fiscal Utgifter 10432 2019-10
Asylsøknader 80 2020-03
Kreditt-Rating 51 2020-07
Militære Utgifter 827 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 18 2019-12
Personalinntekt skattesats 36 2019-12
Salgsskatt 25 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 36.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 20 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -12.4 2020-05
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.7 2020-03
Industriproduksjonen -6.2 2020-03
Lagerendringer 7498 2020-03
Bilregistreringer 2177 2020-05
Internett-hastighet 8592 2017-03
IP-adresser 1286714 2017-03
Forretningstillit -17.3 2020-06
Konkurranseevne Index 61.94 2019-12
Konkurranseevne Rank 63 2019-12
Korrupsjon Index 47 2019-12
Korrupsjon Rank 63 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 51 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 1521 2019-12
Gruvedrift Produksjon -9.3 2020-03
Stål~~pos=trunc 5 2020-02

Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Månedlig) 23.5 2020-05
Butikkhandel (Årlig) -7.8 2020-05
Forbruk 53906 2020-03
Konsumerkreditt 73115 2020-05
Bankenes Utlånsrente 2.96 2020-05
Forbrukertillit -15.8 2020-06
Bensinpriser 1.33 2020-06

Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 734 2020-04
Konstruksjonsflyt ut -4.7 2020-04
Hjem Eierskap Rate 90.1 2018-12
Boligpriser 128 2020-03

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 3672 2020-07
Coronavirus dødsfall 118 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 2486 2020-07
ICU-senger 399 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Kroatia - Økonomiske indikatorer.