Markeder Siste Referanse
Valuta 6.48 2020-09
Aksjemarkedet 1619 2020-09
10-årig statsobligasjon 0.79 2020-09

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -14.9 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -15.1 2020-06
Arbeidsledighet 9 2020-08
Inflasjon -0.1 2020-08
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2020-08
Rentesats 2.5 2020-05
Handelsbalanse -4842 2020-07
Nåværende situasjon -1468 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 2.5 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 73.2 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.4 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) -0.9 2020-07
Bedriftens Skattesats 18 2019-12
Personalinntekt skattesats 36 2019-12
Coronavirus tilfeller 15795 2020-09
Coronavirus dødsfall 266 2020-09
Coronavirus gjenopprettet 14303 2020-09

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -14.9 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -15.1 2020-06
BNP 60.42 2019-12
Bnp Faste Priser 81591 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 18777 2020-06
Bnp Per Innbygger 16454 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 28508 2019-12
Bnp Fra Landbruk 2452 2020-06
Bnp Fra Construction 4263 2020-06
Bnp Fra Manufacturing 11036 2020-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 11936 2020-06
Bnp Fra Tjenester 12750 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9 2020-08
Sysselsatte 1668 2020-06
Arbeidsledige 151368 2020-08
Langtids arbeidsledighet 2 2020-03
Arbeidsledighet for unge 24 2020-06
Lønnskostnader 112 2020-06
Produktivitet 97.8 2020-07
Lønn 6722 2020-07
Minstelønn 537 2020-09
Lønninger innen produksjon 6230 2020-07
Befolkning 4.08 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate -2 2020-06
Sysselsetting 61.4 2020-03
Full Jobb 1567 2020-06
Yrkesdeltakelse 50.4 2020-03
Deltid Sysselsettingen 69.6 2020-06
Lønnsveksten 2.8 2020-05

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.1 2020-08
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2020-08
Konsumprisindeksen Kpi 102 2020-08
Kjerne Konsumprisindeks 103 2020-08
KjerneInflasjon 1.1 2020-08
Produsentpriser 96.3 2020-08
KPI Housing Utilities 99.2 2020-08
Kpi Transport 97.2 2020-08
MatInflasjon 1.5 2020-08
Harmoniserte Konsumprisindeks 103 2020-08
produsentprisene endring -4.1 2020-08

Penger Siste Referanse
Rentesats 2.5 2020-05
Internbankrente 0.18 2020-09
Pengemengde 34007 2020-06
Pengemengden M1 153989 2020-07
Bankenes balanse 448912 2020-05
Valutareserver 18037 2020-07
Lån Til Privat Sektor 33043 2020-07
Innskudd Rente 0 2020-05
Kontanter - Reserve - Ratio 9 2020-05
Sentralbankers balanse 142443 2020-05

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -4842 2020-07
Nåværende situasjon -1468 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 2.5 2019-12
Eksport 9940 2020-07
Import 14782 2020-07
Utenlandsgjeld 44596 2020-05
Kapitalstrømmer -934 2020-03
Pengeoverføringer 958 2019-12
Turistankomster 2997927 2020-07
Råoljeproduksjon 12 2020-05
Utenlandske Direkte Investeringer 291 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 0 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 73.2 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.4 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -3712 2020-03
Offentlige Utgifter 19060 2020-06
Statens Utgifter Til Bnp 47.1 2019-12
Statens Inntekter 41930 2020-03
Statsgjeld 304937 2020-04
Fiscal Utgifter 45642 2020-03
Asylsøknader 30 2020-04
Kreditt-Rating 51 2020-09
Militære Utgifter 827 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 18 2019-12
Personalinntekt skattesats 36 2019-12
Salgsskatt 25 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 36.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 20 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -1.6 2020-07
Industriell Produksjon (Månedlig) 5.6 2020-07
Industriproduksjonen -3.2 2020-07
Lagerendringer 4656 2020-06
Bilregistreringer 2601 2020-08
Internett-hastighet 8592 2017-03
IP-adresser 1286714 2017-03
Forretningstillit -11.9 2020-08
Konkurranseevne Index 61.94 2019-12
Konkurranseevne Rank 63 2019-12
Korrupsjon Index 47 2019-12
Korrupsjon Rank 63 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 51 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 1521 2019-12
Gruvedrift Produksjon -6.6 2020-07
Stål~~pos=trunc 7.43 2019-12

Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Månedlig) -0.9 2020-07
Butikkhandel (Årlig) -6.7 2020-07
Forbruk 48348 2020-06
Konsumerkreditt 74245 2020-07
Bankenes Utlånsrente 2.95 2020-07
Forbrukertillit -14.8 2020-08
Bensinpriser 1.45 2020-08

Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 766 2020-05
Konstruksjonsflyt ut 4.6 2020-07
Hjem Eierskap Rate 90.1 2018-12
Boligpriser 128 2020-03

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 15795 2020-09
Coronavirus dødsfall 266 2020-09
Coronavirus gjenopprettet 14303 2020-09
ICU-senger 399 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Kroatia - Økonomiske indikatorer.