Markeder Siste Referanse
Valuta 6.82 2020-03
Aksjemarkedet 1458 2020-03
10-årig statsobligasjon 1.2 2020-03

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.5 2019-12
Arbeidsledighet 8.3 2020-02
Inflasjon 1.5 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2020-02
Rentesats 2.5 2020-02
Handelsbalanse -5702 2020-01
Nåværende situasjon 4568 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 2.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 74.1 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.2 2018-12
Butikkhandel (Månedlig) 2.7 2020-01
Bedriftens Skattesats 18 2019-12
Personalinntekt skattesats 36 2019-12
Coronavirus tilfeller 495 2020-03
Coronavirus dødsfall 3 2020-03
Coronavirus gjenopprettet 22 2020-03

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.5 2019-12
BNP 61.35 2019-12
Bnp Faste Priser 94114 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 19975 2019-12
Bnp Per Innbygger 15870 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 23637 2018-12
Bnp Fra Landbruk 3311 2019-12
Bnp Fra Construction 4259 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 12050 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 11701 2019-12
Bnp Fra Tjenester 16643 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 8.3 2020-02
Sysselsatte 1675 2019-12
Arbeidsledige 137977 2020-02
Langtids arbeidsledighet 2.1 2019-09
Arbeidsledighet for unge 15.5 2019-12
Lønnskostnader 91 2019-12
Produktivitet 96.3 2020-01
Lønn 6796 2020-01
Minstelønn 546 2020-03
Lønninger innen produksjon 6209 2020-01
Befolkning 4.08 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2019-09
Sysselsetting 63 2019-09
Full Jobb 1592 2019-09
Yrkesdeltakelse 51.3 2019-12
Levelønn Family 10500 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 7020 2018-12
Deltid Sysselsettingen 81.7 2019-09
Lønnsveksten 4.7 2019-12
Lønn Høy Dyktige 7340 2018-12
Lønn Lav Dyktige 3740 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.5 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2020-02
Konsumprisindeksen Kpi 102 2020-02
Kjerne Konsumprisindeks 103 2020-02
KjerneInflasjon 1.6 2020-02
Produsentpriser 101 2020-02
KPI Housing Utilities 100 2020-02
Kpi Transport 101 2020-02
MatInflasjon 2.9 2020-02
Harmoniserte Konsumprisindeks 103 2020-02
produsentprisene endring 0.9 2020-02

Penger Siste Referanse
Rentesats 2.5 2020-02
Internbankrente 0.18 2020-03
Pengemengde 30531 2020-01
Pengemengden M1 136516 2020-01
Bankenes balanse 429176 2019-12
Valutareserver 19072 2020-01
Lån Til Privat Sektor 31376 2020-01
Innskudd Rente 0 2019-12
Kontanter - Reserve - Ratio 12 2019-12
Sentralbankers balanse 144490 2019-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -5702 2020-01
Nåværende situasjon 4568 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 2.5 2018-12
Eksport 8832 2019-12
Import 12979 2019-12
Utenlandsgjeld 45177 2019-11
Kapitalstrømmer 3668 2019-09
Pengeoverføringer 775 2019-09
Turistankomster 122538 2020-01
Råoljeproduksjon 13 2019-11
Utenlandske Direkte Investeringer 441 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 0 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 74.1 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 2190 2019-09
Offentlige Utgifter 18902 2019-12
Statens Utgifter Til Bnp 46.4 2018-12
Statens Inntekter 12101 2019-10
Statsgjeld 298099 2019-10
Fiscal Utgifter 10432 2019-10
Asylsøknader 180 2019-11
Kreditt-Rating 50 2020-03
Militære Utgifter 827 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 18 2019-12
Personalinntekt skattesats 36 2019-12
Salgsskatt 25 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 36.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 20 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -5.5 2020-01
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.6 2020-01
Industriproduksjonen -2.7 2019-12
Lagerendringer 4113 2019-12
Bilregistreringer 3576 2020-02
Internett-hastighet 8592 2017-03
IP-adresser 1286714 2017-03
Forretningstillit 6.6 2020-02
Konkurranseevne Index 61.94 2019-12
Konkurranseevne Rank 63 2019-12
Korrupsjon Index 47 2019-12
Korrupsjon Rank 63 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 51 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 1521 2019-12
Gruvedrift Produksjon -10.6 2019-12
Stål~~pos=trunc 5 2020-02

Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Månedlig) 2.7 2020-01
Butikkhandel (Årlig) 6.2 2020-01
Forbruk 59980 2019-12
Konsumerkreditt 72888 2020-01
Bankenes Utlånsrente 3.13 2020-01
Forbrukertillit -2.8 2020-02
Bensinpriser 1.25 2020-03

Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 850 2019-12
Konstruksjonsflyt ut 6.9 2019-11
Hjem Eierskap Rate 90.1 2018-12
Boligpriser 121 2019-09

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 495 2020-03
Coronavirus dødsfall 3 2020-03
Coronavirus gjenopprettet 22 2020-03


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Kroatia - Økonomiske indikatorer.