Markeder Siste Referanse
Valuta 6.69 2019-12
Aksjemarkedet 1998 2019-12
10-årig statsobligasjon 0.66 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.9 2019-09
Arbeidsledighet 7.2 2019-10
Inflasjon 0.6 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2019-10
Rentesats 2.5 2019-10
Handelsbalanse -5807 2019-10
Nåværende situasjon -512 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 2.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 74.1 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.2 2018-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 2019-10
Bedriftens Skattesats 18 2019-12
Personalinntekt skattesats 36 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.9 2019-09
BNP 60.81 2018-12
Bnp Faste Priser 107336 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 21086 2019-09
Bnp Per Innbygger 15870 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 23637 2018-12
Bnp Fra Landbruk 3019 2019-09
Bnp Fra Construction 4247 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 11935 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 11719 2019-09
Bnp Fra Tjenester 25861 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.2 2019-10
Sysselsatte 1678 2019-06
Arbeidsledige 121597 2019-10
Langtids arbeidsledighet 1.9 2019-06
Arbeidsledighet for unge 18.7 2019-09
Lønnskostnader 97.2 2019-06
Produktivitet 104 2019-10
Lønn 6418 2019-09
Minstelønn 506 2019-09
Lønninger innen produksjon 5854 2019-09
Befolkning 4.11 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate -1.6 2019-06
Sysselsetting 61.8 2019-06
Full Jobb 1566 2019-06
Yrkesdeltakelse 50.7 2019-06
Levelønn Family 10500 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 7020 2018-12
Deltid Sysselsettingen 78 2019-06
Lønnsveksten 3.6 2019-09
Lønn Høy Dyktige 7340 2018-12
Lønn Lav Dyktige 3740 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.6 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-10
Kjerne Konsumprisindeks 104 2019-10
KjerneInflasjon 0.9 2019-09
Produsentpriser 101 2019-11
KPI Housing Utilities 101 2019-10
Kpi Transport 102 2019-10
MatInflasjon 0.1 2019-10
Harmoniserte Konsumprisindeks 104 2019-10
produsentprisene endring 0.1 2019-11
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.5 2019-10
Internbankrente 0.2 2019-12
Pengemengde 30912 2019-10
Pengemengden M1 133327 2019-10
Bankenes balanse 432075 2019-09
Valutareserver 20668 2019-10
Lån Til Privat Sektor 30986 2019-10
Innskudd Rente 0 2019-09
Kontanter - Reserve - Ratio 12 2019-10
Sentralbankers balanse 155356 2019-09
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -5807 2019-10
Nåværende situasjon -512 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 2.5 2018-12
Eksport 10105 2019-10
Import 15911 2019-10
Utenlandsgjeld 49048 2019-08
Kapitalstrømmer 992 2019-06
Pengeoverføringer 840 2019-06
Turistankomster 894666 2019-10
Råoljeproduksjon 13 2019-08
Utenlandske Direkte Investeringer -27.7 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 74.1 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 2272 2019-08
Offentlige Utgifter 18342 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 46.4 2018-12
Statens Inntekter 12854 2019-09
Statsgjeld 297068 2019-07
Fiscal Utgifter 10671 2019-09
Asylsøknader 180 2019-08
Kreditt-Rating 50 2019-12
Militære Utgifter 827 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 18 2019-12
Personalinntekt skattesats 36 2019-12
Salgsskatt 25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 36.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 20 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 0.3 2019-10
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.3 2019-10
Industriproduksjonen -1.5 2019-10
Lagerendringer -13121 2019-09
Bilregistreringer 4081 2019-10
Internett-hastighet 8592 2017-03
IP-adresser 1286714 2017-03
Forretningstillit 9.2 2019-11
Konkurranseevne Index 61.94 2019-12
Konkurranseevne Rank 63 2019-12
Korrupsjon Index 48 2018-12
Korrupsjon Rank 60 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 51 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 772 2019-09
Gruvedrift Produksjon -10.9 2019-10
Stål~~pos=trunc 5 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 2019-10
Butikkhandel (Årlig) 3.1 2019-10
Forbruk 53682 2019-09
Konsumerkreditt 70894 2019-10
Bankenes Utlånsrente 2.96 2019-10
Forbrukertillit -3.3 2019-11
Bensinpriser 1.49 2019-11
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 909 2019-09
Hjem Eierskap Rate 90.1 2018-12
Boligpriser 121 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Kroatia - Økonomiske indikatorer.