Markeder Siste Referanse
Valuta 6.65 2019-08
Aksjemarkedet 1881 2019-08
10-årig statsobligasjon 0.83 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.8 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 3.9 2019-03
Arbeidsledighet 7.2 2019-07
Inflasjon 1.1 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.5 2019-07
Rentesats 2.5 2019-06
Handelsbalanse -5141 2019-06
Nåværende situasjon -2203 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 2.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 74.1 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.2 2018-12
Butikkhandel (Månedlig) 6.3 2019-06
Bedriftens Skattesats 18 2019-12
Personalinntekt skattesats 36 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.8 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 3.9 2019-03
BNP 60.81 2018-12
Bnp Faste Priser 82735 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 19712 2019-03
Bnp Per Innbygger 15870 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 23637 2018-12
Bnp Fra Landbruk 1974 2019-03
Bnp Fra Construction 4114 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 10405 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 11751 2019-03
Bnp Fra Tjenester 12776 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.2 2019-07
Sysselsatte 1661 2019-03
Arbeidsledige 114389 2019-07
Langtids arbeidsledighet 3.2 2019-03
Arbeidsledighet for unge 20.3 2019-06
Lønnskostnader 97.5 2019-03
Produktivitet 103 2019-06
Lønn 6476 2019-05
Minstelønn 506 2019-09
Lønninger innen produksjon 6062 2019-05
Befolkning 4.11 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate -0.2 2018-09
Sysselsetting 61.2 2019-03
Full Jobb 1548 2019-03
Yrkesdeltakelse 51 2019-03
Levelønn Family 10500 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 7020 2018-12
Deltid Sysselsettingen 85.2 2019-03
Lønnsveksten 3.9 2019-02
Lønn Høy Dyktige 7340 2018-12
Lønn Lav Dyktige 3740 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.1 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.5 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 102 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-07
KjerneInflasjon 0.9 2019-07
Produsentpriser 101 2019-07
KPI Housing Utilities 101 2019-07
Kpi Transport 103 2019-07
MatInflasjon 0.2 2019-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 104 2019-07
produsentprisene endring 0.3 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.5 2019-06
Internbankrente 0.22 2019-08
Pengemengde 31039 2019-06
Pengemengden M1 127396 2019-06
Bankenes balanse 414601 2019-06
Valutareserver 19880 2019-06
Lån Til Privat Sektor 30392 2019-06
Innskudd Rente 0 2019-06
Kontanter - Reserve - Ratio 12 2019-03
Sentralbankers balanse 150512 2019-06
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -5141 2019-06
Nåværende situasjon -2203 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 2.6 2018-12
Eksport 8537 2019-06
Import 13677 2019-06
Utenlandsgjeld 44605 2019-04
Kapitalstrømmer -1176 2019-03
Pengeoverføringer 597 2019-03
Turistankomster 2672923 2019-06
Råoljeproduksjon 14 2019-04
Utenlandske Direkte Investeringer 405 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 0.01 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 74.1 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -42.9 2019-06
Offentlige Utgifter 17290 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 46.4 2018-12
Statens Inntekter 11964 2019-05
Statsgjeld 287011 2019-04
Fiscal Utgifter 12112 2019-05
Asylsøknader 35 2019-04
Kreditt-Rating 45.11
Militære Utgifter 827 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 18 2019-12
Personalinntekt skattesats 36 2019-12
Salgsskatt 25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 36.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 20 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -5.6 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.7 2019-05
Industriproduksjonen -6.8 2019-06
Lagerendringer 7680 2019-03
Bilregistreringer 8232 2019-06
Internett-hastighet 8592 2017-03
IP-adresser 1286714 2017-03
Forretningstillit 8.7 2019-07
Konkurranseevne Index 60.11 2018-12
Konkurranseevne Rank 68 2018-12
Korrupsjon Index 48 2018-12
Korrupsjon Rank 60 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 58 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 927 2019-06
Gruvedrift Produksjon -10.8 2019-06
Stål~~pos=trunc 0 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Månedlig) 6.3 2019-06
Butikkhandel (Årlig) 6.1 2019-06
Forbruk 49603 2019-03
Konsumerkreditt 68821 2019-06
Bankenes Utlånsrente 3.27 2019-06
Forbrukertillit -5.3 2019-07
Bensinpriser 1.52 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 57.06 2015-12
Bolig Siste Referanse
Hjem Eierskap Rate 90.1 2018-12
Boligpriser 118 2019-03


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Kroatia - Økonomiske indikatorer.