Markeder Siste Referanse
Valuta 6.22 2021-02
Aksjemarkedet 1839 2021-02
10-årig statsobligasjon 0.58 2021-02

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 6.9 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -10 2020-09
Arbeidsledighet 9.8 2021-01
Inflasjon -0.3 2021-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2021-01
Rentesats 2.5 2021-01
Handelsbalanse -5200 2020-12
Nåværende situasjon 1927 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP 2.5 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 73.2 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.4 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) -0.8 2020-12
Bedriftens Skattesats 18 2019-12
Personalinntekt skattesats 36 2019-12
Coronavirus tilfeller 241592 2021-02
Coronavirus dødsfall 5489 2021-02
Coronavirus gjenopprettet 232892 2021-02

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 6.9 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -10 2020-09
BNP 60.42 2019-12
Bnp Faste Priser 96599 2020-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 20973 2020-09
Bnp Per Innbygger 16454 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 28508 2019-12
Bnp Fra Landbruk 3330 2020-09
Bnp Fra Construction 4660 2020-09
Bnp Fra Manufacturing 11883 2020-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 11760 2020-09
Bnp Fra Tjenester 19438 2020-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9.8 2021-01
Sysselsatte 1678 2020-09
Arbeidsledige 165345 2021-01
Langtids arbeidsledighet 2 2020-09
Arbeidsledighet for unge 21.6 2020-12
Lønnskostnader 96.5 2020-09
Produktivitet 100 2020-12
Lønn 6999 2020-12
Minstelønn 563 2021-03
Lønninger innen produksjon 6391 2020-12
Befolkning 4.08 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate -0.3 2020-09
Sysselsetting 63 2020-09
Full Jobb 1581 2020-09
Yrkesdeltakelse 51.7 2020-09
Deltid Sysselsettingen 71.9 2020-09
Lønnsveksten 5 2020-11

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.3 2021-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2021-01
Konsumprisindeksen Kpi 102 2021-01
Kjerne Konsumprisindeks 104 2021-01
KjerneInflasjon -0.1 2020-12
Produsentpriser 98.8 2021-01
KPI Housing Utilities 99.6 2021-01
Kpi Transport 99.8 2021-01
MatInflasjon -1.1 2021-01
Harmoniserte Konsumprisindeks 103 2020-12
produsentprisene endring -2.2 2021-01

Penger Siste Referanse
Rentesats 2.5 2021-01
Internbankrente 0.18 2021-02
Pengemengde 34130 2020-12
Pengemengden M1 160466 2020-12
Bankenes balanse 464033 2020-12
Valutareserver 18943 2020-12
Lån Til Privat Sektor 31591 2020-12
Innskudd Rente 0 2021-01
Kontanter - Reserve - Ratio 9 2021-01
Sentralbankers balanse 172992 2020-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -5200 2020-12
Nåværende situasjon 1927 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP 2.5 2019-12
Eksport 10456 2020-11
Import 14112 2020-11
Utenlandsgjeld 47615 2020-10
Kapitalstrømmer 1906 2020-09
Pengeoverføringer 822 2020-06
Turistankomster 5545279 2020-12
Råoljeproduksjon 11 2020-10
Utenlandske Direkte Investeringer 236 2020-06
Terrorisme - Hovedsiden 0 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 73.2 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.4 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -3875 2020-09
Offentlige Utgifter 18789 2020-09
Statens Utgifter Til Bnp 47.1 2019-12
Statens Inntekter 45672 2020-09
Statsgjeld 325924 2020-10
Fiscal Utgifter 49548 2020-09
Asylsøknader 265 2020-07
Kreditt-Rating 51 2021-02
Militære Utgifter 827 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 18 2019-12
Personalinntekt skattesats 36 2019-12
Salgsskatt 25 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 36.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 20 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 0.3 2020-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.6 2020-12
Industriproduksjonen -1.7 2020-11
Lagerendringer -2530 2020-09
Bilregistreringer 2898 2021-01
Internett-hastighet 8592 2017-03
IP-adresser 1286714 2017-03
Forretningstillit -3.2 2021-02
Konkurranseevne Index 61.94 2019-12
Konkurranseevne Rank 63 2019-12
Korrupsjon Index 47 2020-12
Korrupsjon Rank 63 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 51 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 1217 2020-11
Gruvedrift Produksjon -5.3 2020-11
Stål~~pos=trunc 15 2020-12

Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Månedlig) -0.8 2020-12
Butikkhandel (Årlig) -3.2 2020-12
Forbruk 49591 2020-09
Konsumerkreditt 74957 2020-12
Bankenes Utlånsrente 3.03 2020-12
Forbrukertillit -19.8 2021-02
Bensinpriser 1.53 2021-01

Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 851 2020-11
Konstruksjonsflyt ut 4.2 2020-11
Hjem Eierskap Rate 90.1 2018-12
Boligpriser 130 2020-09

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 241592 2021-02
Coronavirus dødsfall 5489 2021-02
Coronavirus gjenopprettet 232892 2021-02
ICU-senger 399 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Kroatia - Økonomiske indikatorer.