Markeder Siste Referanse
Valuta 6.72 2019-10
Aksjemarkedet 2001 2019-10
10-årig statsobligasjon 0.52 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.4 2019-06
Arbeidsledighet 6.8 2019-08
Inflasjon 0.8 2019-08
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2019-08
Rentesats 2.5 2019-09
Handelsbalanse -5581 2019-08
Nåværende situasjon -512 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 2.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 74.1 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.2 2018-12
Butikkhandel (Månedlig) -0.9 2019-08
Bedriftens Skattesats 18 2019-12
Personalinntekt skattesats 36 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.4 2019-06
BNP 60.81 2018-12
Bnp Faste Priser 91935 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 22029 2019-06
Bnp Per Innbygger 15870 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 23637 2018-12
Bnp Fra Landbruk 2306 2019-06
Bnp Fra Construction 4292 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 10993 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 11934 2019-06
Bnp Fra Tjenester 17385 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.8 2019-08
Sysselsatte 1678 2019-06
Arbeidsledige 114498 2019-08
Langtids arbeidsledighet 3.2 2019-03
Arbeidsledighet for unge 19.3 2019-06
Lønnskostnader 97.2 2019-06
Produktivitet 104 2019-08
Lønn 6420 2019-07
Minstelønn 506 2019-09
Lønninger innen produksjon 6007 2019-07
Befolkning 4.11 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate -1.6 2019-06
Sysselsetting 61.8 2019-06
Full Jobb 1548 2019-03
Yrkesdeltakelse 50.7 2019-06
Levelønn Family 10500 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 7020 2018-12
Deltid Sysselsettingen 85.2 2019-03
Lønnsveksten 3.4 2019-07
Lønn Høy Dyktige 7340 2018-12
Lønn Lav Dyktige 3740 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.8 2019-08
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2019-08
Konsumprisindeksen Kpi 102 2019-08
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-08
KjerneInflasjon 0.7 2019-08
Produsentpriser 101 2019-09
KPI Housing Utilities 101 2019-08
Kpi Transport 102 2019-08
MatInflasjon 0.2 2019-08
Harmoniserte Konsumprisindeks 104 2019-08
produsentprisene endring -0.4 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.5 2019-09
Internbankrente 0.23 2019-10
Pengemengde 32340 2019-08
Pengemengden M1 134807 2019-08
Bankenes balanse 431294 2019-08
Valutareserver 21037 2019-08
Lån Til Privat Sektor 30452 2019-08
Innskudd Rente 0 2019-08
Kontanter - Reserve - Ratio 12 2019-08
Sentralbankers balanse 159335 2019-08
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -5581 2019-08
Nåværende situasjon -512 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 2.5 2018-12
Eksport 7538 2019-08
Import 13120 2019-08
Utenlandsgjeld 50728 2019-06
Kapitalstrømmer 992 2019-06
Pengeoverføringer 840 2019-06
Turistankomster 4365372 2019-08
Råoljeproduksjon 14 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer -27.7 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0.01 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 74.1 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -42.9 2019-06
Offentlige Utgifter 18877 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 46.4 2018-12
Statens Inntekter 11964 2019-05
Statsgjeld 297908 2019-06
Fiscal Utgifter 12112 2019-05
Asylsøknader 60 2019-06
Kreditt-Rating 45.11
Militære Utgifter 827 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 18 2019-12
Personalinntekt skattesats 36 2019-12
Salgsskatt 25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 36.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 20 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -1.7 2019-08
Industriell Produksjon (Månedlig) -3 2019-08
Industriproduksjonen -2.8 2019-08
Lagerendringer 4114 2019-06
Bilregistreringer 3403 2019-08
Internett-hastighet 8592 2017-03
IP-adresser 1286714 2017-03
Forretningstillit 8.2 2019-09
Konkurranseevne Index 61.94 2019-12
Konkurranseevne Rank 63 2019-12
Korrupsjon Index 48 2018-12
Korrupsjon Rank 60 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 58 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 852 2019-07
Gruvedrift Produksjon -5.2 2019-08
Stål~~pos=trunc 4 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Månedlig) -0.9 2019-08
Butikkhandel (Årlig) 1.2 2019-08
Forbruk 52142 2019-06
Konsumerkreditt 69752 2019-08
Bankenes Utlånsrente 3.01 2019-08
Forbrukertillit -3.4 2019-09
Bensinpriser 1.49 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 57.06 2015-12
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 798 2019-07
Hjem Eierskap Rate 90.1 2018-12
Boligpriser 121 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Kroatia - Økonomiske indikatorer.