Markeder Siste Referanse
Valuta 6.87 2020-02
Aksjemarkedet 2022 2020-02
10-årig statsobligasjon 0.62 2020-02

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.9 2019-09
Arbeidsledighet 8.4 2020-01
Inflasjon 2 2020-01
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2020-01
Rentesats 2.5 2019-12
Handelsbalanse -4000 2019-12
Nåværende situasjon 4568 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 2.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 74.1 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.2 2018-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.9 2019-12
Bedriftens Skattesats 18 2019-12
Personalinntekt skattesats 36 2019-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.9 2019-09
BNP 60.81 2018-12
Bnp Faste Priser 107336 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 21086 2019-09
Bnp Per Innbygger 15870 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 23637 2018-12
Bnp Fra Landbruk 3019 2019-09
Bnp Fra Construction 4247 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 11935 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 11719 2019-09
Bnp Fra Tjenester 25861 2019-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 8.4 2020-01
Sysselsatte 1704 2019-09
Arbeidsledige 139924 2020-01
Langtids arbeidsledighet 2.1 2019-09
Arbeidsledighet for unge 16.1 2019-12
Lønnskostnader 84.3 2019-09
Produktivitet 104 2019-12
Lønn 6559 2019-12
Minstelønn 546 2020-03
Lønninger innen produksjon 5945 2019-12
Befolkning 4.11 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate -1.6 2019-06
Sysselsetting 63 2019-09
Full Jobb 1592 2019-09
Yrkesdeltakelse 51.4 2019-09
Levelønn Family 10500 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 7020 2018-12
Deltid Sysselsettingen 81.7 2019-09
Lønnsveksten 4.7 2019-12
Lønn Høy Dyktige 7340 2018-12
Lønn Lav Dyktige 3740 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2 2020-01
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2020-01
Konsumprisindeksen Kpi 103 2020-01
Kjerne Konsumprisindeks 104 2019-12
KjerneInflasjon 1.2 2019-12
Produsentpriser 101 2019-12
KPI Housing Utilities 100 2020-01
Kpi Transport 103 2020-01
MatInflasjon 3.4 2020-01
Harmoniserte Konsumprisindeks 103 2020-01
produsentprisene endring 1 2019-12

Penger Siste Referanse
Rentesats 2.5 2019-12
Internbankrente 0.18 2020-02
Pengemengde 30976 2019-12
Pengemengden M1 137157 2019-12
Bankenes balanse 429176 2019-12
Valutareserver 18560 2019-12
Lån Til Privat Sektor 31221 2019-12
Innskudd Rente 0 2019-12
Kontanter - Reserve - Ratio 12 2019-12
Sentralbankers balanse 144490 2019-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -4000 2019-12
Nåværende situasjon 4568 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 2.5 2018-12
Eksport 9432 2019-11
Import 14632 2019-11
Utenlandsgjeld 47814 2019-10
Kapitalstrømmer 3668 2019-09
Pengeoverføringer 775 2019-09
Turistankomster 239426 2019-12
Råoljeproduksjon 13 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 441 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 0 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 74.1 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 2190 2019-09
Offentlige Utgifter 18342 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 46.4 2018-12
Statens Inntekter 12101 2019-10
Statsgjeld 298099 2019-10
Fiscal Utgifter 10432 2019-10
Asylsøknader 140 2019-10
Kreditt-Rating 50 2020-02
Militære Utgifter 827 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 18 2019-12
Personalinntekt skattesats 36 2019-12
Salgsskatt 25 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 36.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 20 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -2.2 2019-12
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.5 2019-12
Industriproduksjonen -2.7 2019-12
Lagerendringer -13121 2019-09
Bilregistreringer 4061 2019-12
Internett-hastighet 8592 2017-03
IP-adresser 1286714 2017-03
Forretningstillit 11.4 2020-01
Konkurranseevne Index 61.94 2019-12
Konkurranseevne Rank 63 2019-12
Korrupsjon Index 47 2019-12
Korrupsjon Rank 63 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 51 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 1521 2019-12
Gruvedrift Produksjon -10.6 2019-12
Stål~~pos=trunc 3.4 2019-12

Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Månedlig) 0.9 2019-12
Butikkhandel (Årlig) 4.5 2019-12
Forbruk 53682 2019-09
Konsumerkreditt 72260 2019-12
Bankenes Utlånsrente 3.15 2019-12
Forbrukertillit -1.5 2020-01
Bensinpriser 1.47 2020-01

Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 850 2019-12
Konstruksjonsflyt ut 6.9 2019-11
Hjem Eierskap Rate 90.1 2018-12
Boligpriser 121 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Kroatia - Økonomiske indikatorer.