Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Valuta 6.82 6.85 6.88 6.9 6.93 6.99
Aksjemarkedet 1457.57 1440 1423 1407 1390 1357
10-årig statsobligasjon 1.20 1.25 1.29 1.35 1.4 1.51

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp Vekstrate 0.30 -0.5 -5 -3 0.6 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 2.50 -0.8 -10.5 -7.2 -4 0.8
Arbeidsledighet 8.30 8.7 10.5 12.2 15 13.5
Inflasjon 1.50 1.9 1.6 1.3 1.5 1.9
Inflasjonen (Månedlig) -0.30 0.8 -0.1 0.7 -0.4 -0.2
Rentesats 2.50 2.25 2 2 2 2.25
Handelsbalanse -5702.37 -7630 -6510 -5850 -4550 -4210
Nåværende situasjon 4567.60 -1500 250 3300 -650 -300
Nåværende situasjon mot BNP 2.50 0.8 0.8 0.8 0.8 0.5
Regjeringens gjeld mot BNP 74.10 78 78 78 78 80
Offentlige Budsjetter 0.20 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4 -6.2
Butikkhandel (Månedlig) 2.70 0.7 0.6 0.8 0.5 0.3
Bedriftens Skattesats 18.00 18 18 18 18 18
Personalinntekt skattesats 36.00 36 36 36 36 36

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp Vekstrate 0.30 -0.5 -5 -3 0.6 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 2.50 -0.8 -10.5 -7.2 -4 0.8
BNP 61.35 53.64 53.64 53.64 53.64 50.73
Bnp Faste Priser 94114.00 85333 91094 103472 90349 91072
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 19975.00 19625 20864 20327 19176 19329
Bnp Per Innbygger 15870.30 14776 14776 14776 14776 14600
Bnp Per Innbygger Ppp 23636.79 22007 22007 22007 22007 21745
Bnp Fra Landbruk 3311.00 2121 2392 2910 3179 3204
Bnp Fra Construction 4259.00 4044 4028 4094 4089 4121
Bnp Fra Manufacturing 12050.00 11444 11530 11505 11568 11661
Bnp Fra Forvaltningsloven 11701.00 11458 11068 11297 11233 11323
Bnp Fra Tjenester 16643.00 13733 18212 24930 15977 16105

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Arbeidsledighet 8.30 8.7 10.5 12.2 15 13.5
Lønnskostnader 91.00 100 100 100 100 103
Lønn 6796.00 6658 6664 6604 6684 6851
Lønninger innen produksjon 6209.00 6090 6103 6024 6158 6311
Minstelønn 546.07 525 525 525 525 555
Befolkning 4.08 4.06 4.06 4.06 4.03 3.99
Pensjonsalder Kvinner 62.00 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Levelønn Family 10500.00 10815 10815 10805 10805 11075
Lønn Å Leve Av Individuell 7020.00 7231 7231 7224 7224 7404
Lønnsveksten 4.70 3 3 2.9 2.9 2.5
Lønn Lav Dyktige 3740.00 3852 3852 3848 3848 3945
Lønn Høy Dyktige 7340.00 7560 7560 7553 7553 7742

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflasjon 1.50 1.9 1.6 1.3 1.5 1.9
Inflasjonen (Månedlig) -0.30 0.8 -0.1 0.7 -0.4 -0.2
Konsumprisindeksen Kpi 102.30 104 104 104 104 106
Kjerne Konsumprisindeks 103.00 104 104 104 105 107
KjerneInflasjon 1.60 1.3 1 1.1 1 1.5
Produsentpriser 101.10 102 103 102 102 104
produsentprisene endring 0.90 1 2.2 1.7 1.5 2.2
Kpi Transport 101.10 104 105 103 104 106
MatInflasjon 2.90 1.2 1 1.1 1.2 2
Harmoniserte Konsumprisindeks 102.65 103 103 103 107 109

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Rentesats 2.50 2.25 2 2 2 2.25
Internbankrente 0.18 -0.08 -0.33 -0.33 -0.33 -0.08
Innskudd Rente 0.00 -0.25 -0.5 -0.5 -0.5 -0.25

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Handelsbalanse -5702.37 -7630 -6510 -5850 -4550 -4210
Nåværende situasjon 4567.60 -1500 250 3300 -650 -300
Nåværende situasjon mot BNP 2.50 0.8 0.8 0.8 0.8 0.5
Import 12978.54 16580 15800 15200 13200 13400
Eksport 8831.63 8950 9290 9350 8650 9190

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 74.10 78 78 78 78 80
Offentlige Budsjetter 0.20 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4 -6.2
Regjeringens budsjetter verdi 2190.40 -132 -132 -132 -131 -131
Offentlige Utgifter 18902.00 17269 17937 17682 18146 18291
Statens Utgifter Til Bnp 46.40 47 47 47 47 46.9

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bedriftens Skattesats 18.00 18 18 18 18 18
Personalinntekt skattesats 36.00 36 36 36 36 36
Salgsskatt 25.00 25 25 25 25 25
Sosial sikkerhetsrate 36.50 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 20.00 20 20 20 20 20

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Industriell Produksjon -5.50 3.5 2.5 2.3 2.2 2
Forretningstillit 6.60 -1 -20 -18 -16 -10

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Butikkhandel (Månedlig) 2.70 0.7 0.6 0.8 0.5 0.3
Butikkhandel (Årlig) 6.20 4.1 3.7 3.6 3.5 3.5
Forbruk 59980.00 49405 49405 51749 57581 58041
Konsumerkreditt 72888.50 66347 65208 67607 69370 69925
Bankenes Utlånsrente 3.13 2.88 2.63 2.63 2.63 2.88
Forbrukertillit -2.80 -12 -22 -30 -18 -14
Bensinpriser 1.44 -1.18 -1.12 -1.06 -0.98 -0.98


Kroatia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.