Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 6.72 6.74 6.77 6.79 6.82 6.87
Aksjemarkedet 1624.65 1605 1586 1568 1549 1512
10-årig statsobligasjon 1.28 1.33 1.38 1.44 1.49 1.61

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -1.20 9 4.5 2.5 2.3 2
Bnp Årlig Vekstrate 0.40 -13.5 -8.5 -8 19 9.8
Arbeidsledighet 9.50 12.2 13 13.5 12 11
Inflasjon -0.60 0.2 0.5 0.7 0.9 1.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.7 -0.4 0.5 0.1 -0.2
Rentesats 2.50 2 2 2 2 2.25
Handelsbalanse -3786.00 -4650 -4550 -6400 -5800 -4210
Nåværende situasjon -1468.10 2900 -1100 -980 -300 -800
Nåværende situasjon mot BNP 2.50 -1.9 -1.9 0.3 0.3 0.3
Regjeringens gjeld mot BNP 73.20 89.2 89.2 83.7 83.7 83.7
Offentlige Budsjetter 0.40 -7.8 -7.8 -2.8 -2.8 -2.8
Butikkhandel (Månedlig) 23.50 -1.9 1.7 1.7 0.9 0.3
Bedriftens Skattesats 18.00 18 18 18 18 18
Personalinntekt skattesats 36.00 36 36 36 36 36

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -1.20 9 4.5 2.5 2.3 2
Bnp Årlig Vekstrate 0.40 -13.5 -8.5 -8 19 9.8
BNP 60.42 50.8 50.8 58.5 58.5 58.5
Bnp Faste Priser 86023.00 100091 86114 79141 102367 94554
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 20315.00 19663 18277 18690 24175 20068
Bnp Per Innbygger 15870.30 16800 16800 17500 17500 17500
Bnp Per Innbygger Ppp 23636.79 24600 24600 24600 22007 25500
Bnp Fra Landbruk 2218.00 2815 3030 2041 2639 3326
Bnp Fra Construction 4320.00 3960 3897 3974 5141 4279
Bnp Fra Manufacturing 11201.00 11129 11026 10305 13329 12106
Bnp Fra Forvaltningsloven 11836.00 10928 10706 10889 14085 11756
Bnp Fra Tjenester 13688.00 24115 15228 12593 16289 16721

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 9.50 12.2 13 13.5 12 11
Lønnskostnader 99.70 86.74 93.64 103 103 95.98
Lønn 6622.00 6604 6749 6908 6814 6918
Lønninger innen produksjon 6021.00 6024 6117 6316 6196 6270
Minstelønn 546.07 525 525 525 525 555
Befolkning 4.08 4.06 4.03 3.99 3.99 3.99
Pensjonsalder Kvinner 62.00 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Lønnsveksten 6.60 2.9 2.9 2.9 2.9 2.5

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon -0.60 0.2 0.5 0.7 0.9 1.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.7 -0.4 0.5 0.1 -0.2
Konsumprisindeksen Kpi 102.40 103 103 103 103 105
Kjerne Konsumprisindeks 104.60 105 105 105 106 106
KjerneInflasjon 1.40 1.1 1 1 1 1.5
Produsentpriser 95.10 102 102 99.88 96.53 104
produsentprisene endring -6.60 1.7 1.5 1.5 1.5 2.2
Kpi Transport 93.50 102 103 98.59 94.34 104
MatInflasjon 2.50 1.1 1.2 1.2 1.2 2
Harmoniserte Konsumprisindeks 102.58 103 107 107 107 109

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 2.50 2 2 2 2 2.25
Internbankrente 0.18 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
Innskudd Rente 0.00 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Kontanter - Reserve - Ratio 9.96 10 10 10 10 10

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse -3786.00 -4650 -4550 -6400 -5800 -4210
Nåværende situasjon -1468.10 2900 -1100 -980 -300 -800
Nåværende situasjon mot BNP 2.50 -1.9 -1.9 0.3 0.3 0.3
Import 10937.00 14000 13000 15200 14800 13200
Eksport 7151.00 9350 8650 8800 9000 8800

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 73.20 89.2 89.2 83.7 83.7 83.7
Offentlige Budsjetter 0.40 -7.8 -7.8 -2.8 -2.8 -2.8
Regjeringens budsjetter verdi 2190.40 -132 -131 -131 -131 -131
Offentlige Utgifter 18172.00 17104 17295 16718 21625 18990
Statens Utgifter Til Bnp 47.10 53.8 53.8 50.1 50.1 50.1

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 18.00 18 18 18 18 18
Personalinntekt skattesats 36.00 36 36 36 36 36
Salgsskatt 25.00 25 25 25 25 25
Sosial sikkerhetsrate 36.50 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 20.00 20 20 20 20 20

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Industriell Produksjon -12.40 -8 -4.5 2.8 3.5 4
Forretningstillit -17.30 -18 -16 -14 -13 -10

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Butikkhandel (Månedlig) 23.50 -1.9 1.7 1.7 0.9 0.3
Butikkhandel (Årlig) -7.80 -6.5 -3.5 2 5.2 5.8
Forbruk 53906.00 49971 54882 49594 64148 60260
Konsumerkreditt 73114.90 65398 66118 67775 86780 72598
Bankenes Utlånsrente 2.96 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43
Forbrukertillit -15.80 -12 -9.5 -7.3 -6.5 -5.5
Bensinpriser 1.33 1.26 1.2 1.14 1.08 1.03


Kroatia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.