Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 6.45 6.5 6.53 6.56 6.59 6.66
Aksjemarkedet 2051.25 2019 1991 1963 1936 1882
10-årig statsobligasjon 0.48 0.44 0.46 0.48 0.5 0.55

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate -0.20 2.5 0.5 0.2 1.5 1.5
Bnp Årlig Vekstrate 16.10 10.3 8.8 7.5 5.3 4
Arbeidsledighet 7.00 8.3 8.2 6.9 6.4 7.4
Inflasjon 3.30 3 2 1.6 1.1 0.7
Inflasjonen (Månedlig) 1.00 -0.2 0.5 0.5 0.5 0.1
Rentesats 2.50 2.5 2.5 2.5 2.75 2.75
Handelsbalanse -6600.00 -4400 -6900 -6900 -6900 -4200
Nåværende situasjon -802.30 -800 -770 -770 -770 -600
Nåværende situasjon mot BNP -0.30 -2.5 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
Regjeringens gjeld mot BNP 88.70 86.1 83.5 83.5 83.5 83.5
Offentlige Budsjetter -7.40 -4.1 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
Butikkhandel (Månedlig) 1.80 0.3 0.6 0.6 0.6 0.1
Bedriftens Skattesats 18.00 18 18 18 18 18
Personalinntekt skattesats 30.00 36 36 36 36 36

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate -0.20 2.5 0.5 0.2 1.5 1.5
Bnp Årlig Vekstrate 16.10 10.3 8.8 7.5 5.3 4
BNP 55.97 65.1 70.62 70.62 70.62 70.62
Bnp Faste Priser 96068.00 95500 96730 93646 103273 100599
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 22698.00 20773 23595 23466 24400 24539
Bnp Per Innbygger 15204.35 16300 16300 16300 16300 16500
Bnp Per Innbygger Ppp 26465.13 28400 28400 28400 28400 28800
Bnp Fra Landbruk 2680.00 3312 4048 2655 2881 4210
Bnp Fra Construction 5150.00 4331 5104 5325 5536 5308
Bnp Fra Manufacturing 12588.00 11867 13411 12884 13532 13948
Bnp Fra Forvaltningsloven 12179.00 12679 12966 13215 13092 13484
Bnp Fra Tjenester 17674.00 15834 15014 14429 19000 15615

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbeidsledighet 7.00 8.3 8.2 6.9 6.4 7.4
Lønnskostnader 103.90 89.58 106 109 106 109
Lønn 7046.00 6816 7174 7316 7354 7353
Lønninger innen produksjon 6524.00 6200 6551 6692 6807 6715
Minstelønn 567.32 563 580 580 580 580
Befolkning 4.06 3.99 3.99 3.99 3.99 3.95
Pensjonsalder Kvinner 62.75 62.75 63 63 63 63
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Lønnsveksten 4.80 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflasjon 3.30 3 2 1.6 1.1 0.7
Inflasjonen (Månedlig) 1.00 -0.2 0.5 0.5 0.5 0.1
Konsumprisindeksen Kpi 106.00 105 106 106 107 106
Kjerne Konsumprisindeks 105.20 106 107 108 107 108
KjerneInflasjon 2.10 2.8 2.7 2.7 1.9 1.5
Produsentpriser 107.40 107 107 108 110 109
produsentprisene endring 12.10 9.2 5.7 4.6 2.4 2.3
Kpi Transport 107.80 108 108 109 109 109
MatInflasjon 2.90 3.5 2.9 2.2 1.8 1
Harmoniserte Konsumprisindeks 106.80 109 109 109 109 109

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Rentesats 2.50 2.5 2.5 2.5 2.75 2.75
Internbankrente 0.18 0.18 0.18 0.18 0.43 0.43
Innskudd Rente 0.00 0 0 0 0.25 0.25
Kontanter - Reserve - Ratio 9.00 10 10 10 10 10

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalanse -6600.00 -4400 -6900 -6900 -6900 -4200
Nåværende situasjon -802.30 -800 -770 -770 -770 -600
Nåværende situasjon mot BNP -0.30 -2.5 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
Import 16400.00 13200 16100 16100 16100 13400
Eksport 9800.00 8800 9200 9200 9200 9200

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 88.70 86.1 83.5 83.5 83.5 83.5
Offentlige Budsjetter -7.40 -4.1 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
Regjeringens budsjetter verdi -4409.00 -131 -131 -131 -131 -131
Offentlige Utgifter 20252.00 19689 21725 20304 21771 22594
Statens Utgifter Til Bnp 55.40 50.1 50.1 50.1 50.1 48.5

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bedriftens Skattesats 18.00 18 18 18 18 18
Personalinntekt skattesats 30.00 36 36 36 36 36
Salgsskatt 25.00 25 25 25 25 25
Sosial sikkerhetsrate 36.50 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.50 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 20.00 20 20 20 20 20

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Industriell Produksjon 5.20 2.1 1.6 1.3 1.3 1.1
Forretningstillit 11.10 -3 -3 -3 -3 3

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Butikkhandel (Månedlig) 1.80 0.3 0.6 0.6 0.6 0.1
Butikkhandel (Årlig) 18.30 5.8 5.8 5.8 5.8 3.4
Forbruk 57275.00 57784 63248 58434 61571 65778
Konsumerkreditt 77502.60 82678 82083 82432 81610 85985
Bankenes Utlånsrente 3.02 3.02 3.02 3.02 3.27 3.27
Forbrukertillit -11.00 -8.7 -6 -5 -7 -6
Bensinpriser 1.70 1.62 1.53 1.46 1.38 1.31


Kroatia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.