Gjeldende verdier, historiske data, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender - Kroatia - Kreditt-Rating.AgencyRatingOutlookDate
S&PBB+ Positive Sep 21 2018
FitchBB+ Positive Jul 06 2018
S&PBB+ Stable Mar 23 2018
FitchBB+ Stable Jan 12 2018
S&PBB Positive Sep 22 2017
Moody'sBa2 Stable Mar 10 2017
FitchBB Stable Jan 27 2017
S&PBB Stable Dec 16 2016
Moody'sBa2 Negative Mar 11 2016
FitchBB Negative Jul 31 2015
S&PBB Negative Jul 17 2015
FitchBB Stable Aug 09 2014
FitchBB Stable Aug 08 2014
Moody'sBa1 Negative Mar 21 2014
FitchBB+ Negative Feb 14 2014
S&PBB Stable Jan 24 2014
FitchBB+ Stable Sep 20 2013
S&PBB+ Negative Aug 02 2013
Moody'sBa1 Stable Feb 01 2013
S&PBB+ Stable Dec 14 2012
FitchBBB- Negative Nov 29 2012
FitchBBB- Stable Sep 05 2012
Moody'sBaa3 Negative May 31 2012
S&PBBB- Negative Dec 21 2010
FitchBBB- Negative May 21 2009
Moody'sBaa3 Stable Nov 19 2008
S&PBBB Negative Oct 27 2008
Moody'sBaa3 Positive Jul 18 2007
FitchBBB- Stable Jul 06 2005
S&PBBB Stable Dec 22 2004
S&PBBB- Positive Jun 23 2004
FitchBBB- Positive Jul 08 2003
Moody'sBaa3 Stable Jan 14 2002
FitchBBB- Stable Jun 28 2001
S&PBBB- Stable Feb 09 2001
FitchBB+ Positive Sep 21 2000
Moody'sBaa3 Negative Jun 11 1999
S&PBBB- Negative Jun 03 1999
FitchBB+ N/A Apr 29 1999
Moody'sBaa3 Stable Jan 27 1997
FitchBBB- N/A Jan 17 1997
S&PBBB- Stable Jan 17 1997


 S&POutlookMoody'sOutlookFitch
B+ B1 35
BBB BBB+ 60
B- B3 B 28
B B2 B B 31
B1 B+ 35
BBB+ BBB- 60
AAA Aaa AAA AAA 100
AA+ Aa1 AA+ AAA 96
BB+ Ba2 BB+ 50
BB+ Baa3 52
B+ B2 BB- 35
BB- Ba3 BB- 40
SD Caa3 15
B B3 B 26
AA Aa3 AA- AA (high) 88
B- B3 20
B+ N/A 30
A+ A2 N/A 78
BB- Ba3 BB- 41
B B3 28
A- A2 72
BB- Ba2 BB- BB (low) 42
BBB- Baa2 BBB 58
B 25
N/A B2 30
B B2 B 30
AAA Aaa AAA AAA 99
B B 30
Aa3 85
A+ A1 A N/A 80
A+ A1 A+ A (high) 81
BBB- Baa2 BBB BBB 58
CCC+ B3 22
BB- B1 BB 43
BB+ Ba2 BB+ 48
Caa2 15
BBB- Ba2 BBB- BBB (low) 50
AA- A1 AA- 81
AAA Aaa AAA AAA 100
BB- Ba3 BB- 38
B- B3 B- 25
B B3 B 28
CCC+ B3 B- 21
AA- A1 AA- AA (low) 81
B B1 B 31
AA Aaa AAA AAA 99
B+ Ba3 35
AA+ Aa1 AA+ AA (high) 96
AA Aa2 AA AAA 92
N/A Caa1 B 26
BB- Ba2 BB- 41
AAA Aaa AAA AAA 100
B B3 B 26
B+ B3 BB- B (high) 30
SD
BB- Ba1 BB 46
BB- B1 35
AA+ Aa2 AA+ 95
BBB- Baa3 BBB- 55
A A3 A 73
BBB- Baa2 BBB- BBB 56
BBB- Baa2 BBB 56
B- Caa1 B- 25
A+ A2 A+ A (high) 76
N/A Aa2 92
AA- A1 A+ 80
BBB Baa3 BBB BBB (high) 62
Ba3 B+ 38
B B3 B 28
A+ A1 A A 77
B+ B1 37
BBB- Baa3 BBB 56
B+ B2 B+ 35
AA Aa2 AA 90
NR B2 30
A A3 A- A (low) 70
B- B3 B- 26
B+ 35
AAA 100
A A3 A- A (low) 71
AAA Aaa AAA AAA 100
Aa3 AA 85
BB- BB 42
A- A3 A- 66
B2 B+ 32
A- A3 A+ A (high) 73
Baa1 65
BBB+ A3 BBB+ BBB (high) 65
B3 25
B B3 B 26
B+ B1 35
BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 53
SD Caa3 RD 12
Ba1 BB+ 52
AAA Aaa AAA AAA 100
AA Aaa AA 90
B- B2 B- 28
B B2 B+ 31
AAA Aaa AAA AAA 99
BB Baa3 BBB- 53
B B3 B- 28
BBB Baa2 BBB 60
B B2 32
BB Ba1 BB+ 46
BBB+ A3 BBB+ N/A 65
BBB Baa2 BBB 60
A- A2 A- A 71
BBB- Baa3 BBB BBB 56
D 0
AA- Aa3 AA- 85
B- Caa2 CC 23
BBB- Baa3 BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 51
B B2 B+ 31
BBB- 55
A- A1 A+ 78
B+ Ba3 37
BB Ba3 BB 41
BB- 30
AAA Aaa AAA AAA 98
A+ A2 A+ A (high) 78
A+ Baa1 A- A 72
B3 25
BB Baa3 BB+ 50
AA Aa2 AA- 84
A- Baa1 A- A 68
B B2 B 31
B3 25
B B2 B- 28
B2
AAA Aaa AAA AAA 99
AAA Aaa AAA AAA 100
AA- Aa3 AA- 82
B- B3 25
B1
BBB+ Baa1 BBB+ 63
BBB+ Ba1 57
N/A B2 B+ 35
B+ Ba3 BB BB (high) 43
B B2 B+ 33
B- Caa2 B- 20
AA Aa2 AA 90
AA Aa2 AA AAA 93
AA+ Aaa AAA AAA 98
BBB Baa2 BBB- BBB (low) 55
SD C RD 12
BB- Ba3 BB 40
B- Caa1 B- 30