Jan/06 Åpenbaring - Dag
Apr/15 Langfredag
Apr/18 Påskemandag
May/30 Stat Day
Jun/16 Corpus - Christi
Jun/22 Anti-Fascist Struggle Day
Aug/05 Homeland Thanksgiving Day
Aug/15 Forutsetning Av Mary
Nov/01 Allehelgensdag
Nov/18 Remembrance-Dag
Dec/26 St. Stefans dag