Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 23.07 23.24 23.35 23.47 23.58 23.81
Aksjemarkedet 1087.97 1072 1063 1054 1045 1028
10-årig statsobligasjon 1.51 1.51 1.56 1.61 1.67 1.78
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.40 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
Bnp Årlig Vekstrate 2.50 1.9 2 2.2 2.5 2.7
Arbeidsledighet 2.60 2.7 3.2 3 3.1 3.4
Inflasjon 2.70 2.5 2.3 2.4 2.3 2.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 0.1 0.1 0.3 0 0.2
Rentesats 2.00 2 2 2.25 2.5 2.5
Handelsbalanse 41700.00 10000 54000 38000 38000 7000
Nåværende situasjon 1319.00 500 2550 200 -900 -100
Nåværende situasjon mot BNP 0.30 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8
Regjeringens gjeld mot BNP 32.70 31.5 30.5 30.5 30.5 30.5
Offentlige Budsjetter 0.90 0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Forretningstillit 91.50 94.5 95 95.5 96 96.5
Produksjon PMI 43.50 49.5 50 51.5 52.5 53
Forbrukertillit 102.00 107 109 110 110 110
Butikkhandel (Månedlig) 0.00 0.5 0.6 0.4 0.5 0.4
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 19 19 19
Personalinntekt skattesats 22.00 22 22 22 22 22
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.40 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
Bnp Årlig Vekstrate 2.50 1.9 2 2.2 2.5 2.7
BNP 244.11 247 260 260 260 260
Bnp Faste Priser 1219.11 1211 1231 1241 1250 1244
Brutto Nasjonal Produkt 5031916.00 5137586 5132554 5142618 5157714 5276301
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 315.97 321 324 324 324 330
Bnp Per Innbygger 23344.20 23500 24500 24500 24500 24500
Bnp Per Innbygger Ppp 33414.46 34100 34800 34800 34800 34800
Bnp Fra Landbruk 19119.00 19067 18949 19439 19597 19582
Bnp Fra Construction 60511.00 59353 60668 61703 62024 60955
Bnp Fra Manufacturing 286342.00 288144 292045 292156 293501 295923
Bnp Fra Forvaltningsloven 146655.00 146424 148641 150174 150321 150377
Bnp Fra Tjenester 212508.00 211394 214835 215696 217821 217102
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 2.60 2.7 3.2 3 3.1 3.4
Lønn 33697.00 34821 34821 33667 33537 35692
Lønninger innen produksjon 32917.00 34484 34484 32975 32847 35346
Minstelønn 518.97 519 519 525 525 525
Befolkning 10.61 10.62 10.63 10.63 10.63 10.63
Pensjonsalder Kvinner 62.67 63.17 63.67 63.67 63.67 63.67
Pensjonsalder Menn 63.33 63.5 63.67 63.67 63.67 63.67
Levelønn Family 20500.00 21094 21094 21259 21177 21622
Lønnsveksten 4.00 4.6 3.7 3.3 3.4 3.3
Lønn Lav Dyktige 15700.00 16155 16155 16281 16218 16559
Lønn Høy Dyktige 35400.00 36427 36427 36710 36568 37337
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 2.70 2.5 2.3 2.4 2.3 2.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 0.1 0.1 0.3 0 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 108.90 109 110 111 111 111
Kjerne Konsumprisindeks 110.19 110 111 111 111 112
Produsentpriser 103.10 102 104 105 105 104
produsentprisene endring 0.90 1.3 1.5 1.9 2 1.9
KPI Housing Utilities 111.80 110 112 114 114 112
Kpi Transport 105.60 107 107 109 108 109
MatInflasjon 2.80 1.9 2 2.5 2.5 2.2
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 2.00 2 2 2.25 2.5 2.5
Internbankrente 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
Innskudd Rente 1.00 1 1 1 1 1
Utlånsrente 3.00 3 3 3 3 3
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse 41700.00 10000 54000 38000 38000 7000
Nåværende situasjon 1319.00 500 2550 200 -900 -100
Nåværende situasjon mot BNP 0.30 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8
Import 349568.00 318000 332000 356000 350000 329000
Eksport 422190.00 328000 386000 394000 382000 336000
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 32.70 31.5 30.5 30.5 30.5 30.5
Offentlige Budsjetter 0.90 0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Offentlige Utgifter 232.57 228 232 235 238 234
Statens Utgifter Til Bnp 40.80 41.5 41.9 41.9 41.9 41.9
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 19 19 19
Personalinntekt skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Salgsskatt 21.00 21 21 21 21 21
Sosial sikkerhetsrate 45.00 45 45 45 45 45
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 34.00 34 34 34 34 34
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.00 11 11 11 11 11
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forretningstillit 91.50 94.5 95 95.5 96 96.5
Produksjon PMI 43.50 49.5 50 51.5 52.5 53
Industriell Produksjon -0.40 1.5 3 3.4 3.2 3.4
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.10 0.2 0.6 0.8 1 0.4
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forbrukertillit 102.00 107 109 110 110 110
Butikkhandel (Månedlig) 0.00 0.5 0.6 0.4 0.5 0.4
Butikkhandel (Årlig) 3.40 6.5 6.8 5.5 5.4 5.2
Forbruk 575.97 571 583 589 590 586
Bensinpriser 1.41 1.29 1.25 1.22 1.18 1.12
Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konstruksjonsflyt ut -0.30 3.2 2.9 2.5 3 3.6


Czech-Republic - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.