Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Valuta 24.34 24.45 24.56 24.67 24.78 25
Aksjemarkedet 781.23 769 756 744 732 708
10-årig statsobligasjon 1.42 1.46 1.51 1.57 1.62 1.72

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp Vekstrate 0.30 -0.8 -3.7 -1 0.6 1
Bnp Årlig Vekstrate 1.80 -0.2 -5 -3.7 -2.2 0.7
Arbeidsledighet 3.00 3.2 4.8 6.1 7 5.5
Inflasjon 3.70 3.6 2.4 2.3 2.2 2.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.1 0.3 0 0.2 0.1
Rentesats 1.00 1 1 1 1 1.25
Handelsbalanse 40500.00 54000 38000 32000 7000 11000
Nåværende situasjon -908.81 2550 200 -900 -100 -100
Nåværende situasjon mot BNP 0.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.7
Regjeringens gjeld mot BNP 32.70 34.5 34.5 34.5 34.5 37
Offentlige Budsjetter 0.90 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2 -6.3
Forretningstillit 93.10 93.1 75 77 79 86
Produksjon PMI 46.50 42.8 41.5 45.5 46 47.5
Forbrukertillit 100.50 100 92 83 95 100
Butikkhandel (Månedlig) 0.90 0.6 0.4 0.5 0.4 0.3
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 19 19 19
Personalinntekt skattesats 22.00 22 22 22 22 22

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp Vekstrate 0.30 -0.8 -3.7 -1 0.6 1
Bnp Årlig Vekstrate 1.80 -0.2 -5 -3.7 -2.2 0.7
BNP 246.70 217 217 217 217 218
Bnp Faste Priser 1220.17 1205 1191 1201 1193 1202
Brutto Nasjonal Produkt 5031916.00 5021852 4780320 4845735 4921214 4955662
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 331.33 319 313 316 324 326
Bnp Per Innbygger 23344.20 22248 22248 22248 22248 22631
Bnp Per Innbygger Ppp 33414.46 31845 31845 31845 31845 32394
Bnp Fra Landbruk 19370.00 18531 18601 18825 18944 19076
Bnp Fra Construction 60660.00 59507 59517 59941 59325 59741
Bnp Fra Manufacturing 284627.00 286141 280614 283909 278365 280314
Bnp Fra Forvaltningsloven 148367.00 145207 143774 144751 145103 146119
Bnp Fra Tjenester 211505.00 210012 206657 208602 206852 208300

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Arbeidsledighet 3.00 3.2 4.8 6.1 7 5.5
Lønnskostnader 120.66 125 121 118 118 122
Lønn 36144.00 33667 35213 34826 34809 35818
Lønninger innen produksjon 35151.00 32975 35481 34020 34003 34989
Minstelønn 518.97 519 525 525 525 525
Befolkning 10.68 10.67 10.67 10.67 10.65 10.67
Pensjonsalder Kvinner 62.67 63.67 63.67 63.67 63.67 63.67
Pensjonsalder Menn 63.33 63.67 63.67 63.67 63.67 63.67
Levelønn Family 20500.00 21259 21166 21187 21177 21791
Lønn Å Leve Av Individuell 15500.00 16074 16004 16019 16012 16476
Lønn Høy Dyktige 35400.00 36710 36551 36586 36568 37629
Lønnsveksten 3.60 3.7 3.3 3.4 3.3 2.9
Lønn Lav Dyktige 15700.00 16281 16210 16226 16218 16688

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflasjon 3.70 3.6 2.4 2.3 2.2 2.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.1 0.3 0 0.2 0.1
Harmoniserte Konsumprisindeks 103.70 104 104 104 106 108
Konsumprisindeksen Kpi 111.30 111 111 111 112 114
Kjerne Konsumprisindeks 111.67 111 112 112 113 115
Produsentpriser 103.70 103 106 105 103 106
produsentprisene endring 1.40 2.5 2.4 2 1.7 2
KPI Housing Utilities 113.90 114 114 114 115 118
Kpi Transport 106.40 108 109 108 108 110
MatInflasjon 5.50 2 2.5 2.5 2.2 2.1

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Rentesats 1.00 1 1 1 1 1.25
Internbankrente 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.42
Innskudd Rente 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.3
Utlånsrente 2.00 2 2 2 2 2.25
Kontanter - Reserve - Ratio 2.00 2 2 2 2 2

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Handelsbalanse 40500.00 54000 38000 32000 7000 11000
Nåværende situasjon -908.81 2550 200 -900 -100 -100
Nåværende situasjon mot BNP 0.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.7
Import 337224.65 332000 356000 350000 329000 338000
Eksport 377714.07 386000 394000 382000 336000 349000
Utenlandsgjeld 172520.00 172200 173000 173900 174000 174000

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 32.70 34.5 34.5 34.5 34.5 37
Offentlige Budsjetter 0.90 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2 -6.3
Regjeringens budsjetter verdi -19418.59 6377 6377 6377 4416 4084
Offentlige Utgifter 229.73 225 225 229 225 226
Statens Utgifter Til Bnp 40.80 41.9 41.9 41.9 41.9 42

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 19 19 19
Personalinntekt skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Salgsskatt 21.00 21 21 21 21 21
Sosial sikkerhetsrate 45.00 45 45 45 45 45
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 34.00 34 34 34 34 34
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.00 11 11 11 11 11

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Forretningstillit 93.10 93.1 75 77 79 86
Produksjon PMI 46.50 42.8 41.5 45.5 46 47.5
Industriell Produksjon -1.40 3 3.4 3.2 3.4 2.9
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.10 0.6 0.8 1 0.4 0.3

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Forbrukertillit 100.50 100 92 83 95 100
Butikkhandel (Månedlig) 0.90 0.6 0.4 0.5 0.4 0.3
Butikkhandel (Årlig) 4.90 3.8 3.2 3.5 3.8 4.5
Forbruk 582.61 571 566 570 570 574
Konsumerkreditt 261942.00 245471 246520 254811 256254 258047
Bensinpriser 1.26 -1.15 -1.09 -1.03 -0.95 -0.95

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Konstruksjonsflyt ut 6.00 2.9 2.5 3 3.6 2.7


Czech-Republic - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.