Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 23.58 23.69 23.79 23.9 24.01 24.22
Aksjemarkedet 941.73 926 912 897 882 853
10-årig statsobligasjon 0.80 0.83 0.86 0.89 0.92 0.98

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -3.30 3 2.5 1.7 1.5 1
Bnp Årlig Vekstrate -2.00 -8 -6.5 -1.8 9.8 6.2
Arbeidsledighet 3.70 4.2 5.5 5.7 5.5 4.8
Inflasjon 3.30 1.6 1.2 1.5 1.8 2.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.60 0 0.2 0.2 0.3 0.1
Rentesats 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1
Handelsbalanse 14304.00 42000 7000 42000 37000 11000
Nåværende situasjon 2730.79 -1500 -1300 1800 100 -1100
Nåværende situasjon mot BNP -0.40 -1.7 -1.7 -1.1 -1.1 -1.1
Regjeringens gjeld mot BNP 30.80 39.1 39.1 40.2 40.2 40.2
Offentlige Budsjetter 0.30 -6.9 -6.9 -4.3 -4.3 -4.3
Forretningstillit 73.80 77 79 82 84 86
Produksjon PMI 44.90 45.5 46 48 49 47.5
Forbrukertillit 93.30 97.2 99.5 100 102 105
Butikkhandel (Månedlig) 11.60 -1.6 1.5 1.5 1 0.3
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 19 19 19
Personalinntekt skattesats 22.00 22 22 22 22 22

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -3.30 3 2.5 1.7 1.5 1
Bnp Årlig Vekstrate -2.00 -8 -6.5 -1.8 9.8 6.2
BNP 246.49 212 212 230 230 230
Bnp Faste Priser 1182.35 1185 1144 1161 1298 1215
Brutto Nasjonal Produkt 5031916.00 4629363 4704841 4941342 5525044 4996542
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 302.10 313 313 297 332 332
Bnp Per Innbygger 23833.50 22500 22500 23100 23100 23100
Bnp Per Innbygger Ppp 40314.20 38000 38000 39800 39800 39800
Bnp Fra Landbruk 19516.00 18552 18120 19165 21429 19244
Bnp Fra Construction 61060.00 59069 56694 59961 67044 60209
Bnp Fra Manufacturing 276488.00 279794 266187 271511 303584 282691
Bnp Fra Forvaltningsloven 147207.00 142530 138413 144557 161633 146994
Bnp Fra Tjenester 200230.00 205882 197899 196626 219853 210169

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 3.70 4.2 5.5 5.7 5.5 4.8
Lønnskostnader 127.78 118 125 132 132 128
Lønn 34077.00 34826 37337 35202 35202 38420
Lønninger innen produksjon 33123.00 34020 36311 34216 34216 37364
Minstelønn 518.97 525 525 525 525 525
Befolkning 10.68 10.67 10.65 10.7 10.7 10.67
Pensjonsalder Kvinner 62.67 63.67 63.67 63.67 63.67 63.67
Pensjonsalder Menn 63.33 63.67 63.67 63.67 63.67 63.67
Lønnsveksten 1.40 3.4 3.3 3.3 3.3 2.9

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 3.30 1.6 1.2 1.5 1.8 2.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.60 0 0.2 0.2 0.3 0.1
Harmoniserte Konsumprisindeks 103.40 104 106 106 106 108
Konsumprisindeksen Kpi 112.10 110 111 113 113 113
Kjerne Konsumprisindeks 112.37 112 113 114 114 115
Produsentpriser 103.10 104 104 105 105 106
produsentprisene endring -0.90 0.7 1 1.5 1.7 2
KPI Housing Utilities 114.20 113 114 116 116 117
Kpi Transport 103.30 107 107 106 104 109
MatInflasjon 5.40 2.5 2.2 2.2 2.2 2.1

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1
Internbankrente 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
Innskudd Rente 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Utlånsrente 1.00 1 1 1 1 1
Kontanter - Reserve - Ratio 2.00 2 2 2 2 2

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse 14304.00 42000 7000 42000 37000 11000
Nåværende situasjon 2730.79 -1500 -1300 1800 100 -1100
Nåværende situasjon mot BNP -0.40 -1.7 -1.7 -1.1 -1.1 -1.1
Import 279981.35 350000 305000 330000 327000 307000
Eksport 294284.56 392000 325000 372000 364000 329000
Utenlandsgjeld 164517.40 173900 174000 174100 174200 174500

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 30.80 39.1 39.1 40.2 40.2 40.2
Offentlige Budsjetter 0.30 -6.9 -6.9 -4.3 -4.3 -4.3
Regjeringens budsjetter verdi -37837.64 6377 4416 4416 4416 4084
Offentlige Utgifter 240.70 225 214 236 264 227
Statens Utgifter Til Bnp 41.90 48.8 48.8 46 46 46

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 19 19 19
Personalinntekt skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Salgsskatt 21.00 21 21 21 21 21
Sosial sikkerhetsrate 45.00 45 45 45 45 45
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 34.00 34 34 34 34 34
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.00 11 11 11 11 11

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forretningstillit 73.80 77 79 82 84 86
Produksjon PMI 44.90 45.5 46 48 49 47.5
Industriell Produksjon -25.70 -6.2 -3.4 3.7 16.5 4
Industriell Produksjon (Månedlig) 13.80 -1.2 -0.2 1.1 0.8 0.5

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit 93.30 97.2 99.5 100 102 105
Butikkhandel (Månedlig) 11.60 -1.6 1.5 1.5 1 0.3
Butikkhandel (Årlig) -0.70 -2 -0.5 1.8 5.1 4.3
Forbruk 571.41 562 545 561 627 579
Konsumerkreditt 261116.40 251111 244987 258180 286354 260176
Bensinpriser 1.21 1.15 1.09 1.04 0.99 0.94

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konstruksjonsflyt ut -7.60 -0.3 0.5 1.3 3.6 2.1


Czech-Republic - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.