Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 21.87 22.01 22.15 22.3 22.44 22.74
Aksjemarkedet 1361.78 1333 1305 1278 1251 1199
10-årig statsobligasjon 2.45 2.51 2.57 2.63 2.7 2.83

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate 1.00 1 1 0.8 0.7 0.7
Bnp Årlig Vekstrate 8.20 4.3 5.3 5.1 3.3 3.5
Arbeidsledighet 3.50 3.7 3.6 3.3 3.3 3.5
Inflasjon 4.90 3.3 2.5 2.5 2.5 2.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.1 0.1 0.3 0.3 0.2
Rentesats 1.50 1.75 2 2 2.25 2.25
Handelsbalanse -28060.00 6000 22000 28000 28000 5500
Nåværende situasjon 1075.52 -1100 -1100 -1100 -1100 -1100
Nåværende situasjon mot BNP 3.60 -0.4 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
Regjeringens gjeld mot BNP 38.10 44.5 47.3 47.3 47.3 47.3
Offentlige Budsjetter -6.20 -7.9 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5
Forretningstillit 95.30 102 102 103 103 103
Produksjon PMI 58.00 56 54.8 54.2 54.2 53.5
Forbrukertillit 100.70 110 112 112 112 115
Butikkhandel (Månedlig) 0.30 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 19 19 19
Personalinntekt skattesats 23.00 22 22 23 23 23

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate 1.00 1 1 0.8 0.7 0.7
Bnp Årlig Vekstrate 8.20 4.3 5.3 5.1 3.3 3.5
BNP 243.53 230 230 230 230 243
Bnp Faste Priser 1275.08 1315 1322 1329 1340 1368
Brutto Nasjonal Produkt 5181108.00 5184382 5403896 5455707 5445345 5593032
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 345.70 361 345 349 363 357
Bnp Per Innbygger 22843.04 23100 23100 23100 23100 23900
Bnp Per Innbygger Ppp 38319.34 39800 39800 39800 39800 40500
Bnp Fra Landbruk 30540.00 18941 32424 33201 32098 33559
Bnp Fra Construction 51048.00 66488 52344 53482 53651 54176
Bnp Fra Manufacturing 330306.00 320546 339394 343934 347152 351273
Bnp Fra Forvaltningsloven 167782.00 159011 176557 175219 176339 182736
Bnp Fra Tjenester 197676.00 226315 200902 201134 207757 207933

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbeidsledighet 3.50 3.7 3.6 3.3 3.3 3.5
Lønnskostnader 130.82 130 136 135 133 139
Lønn 38275.00 36584 39664 36061 38849 40577
Lønninger innen produksjon 36554.00 36230 37587 34577 37102 38451
Minstelønn 596.36 585 595 595 595 600
Befolkning 10.70 10.72 10.72 10.74 10.74 10.74
Pensjonsalder Kvinner 63.83 63.83 64 64 64 64
Pensjonsalder Menn 63.83 63.83 64 64 64 64
Lønnsveksten 8.20 2.8 2.2 1.5 1.5 2.3

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflasjon 4.90 3.3 2.5 2.5 2.5 2.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.1 0.1 0.3 0.3 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 117.40 116 117 118 120 118
KjerneInflasjon 5.82 5.2 4.9 3.9 1.8 1.6
Produsentpriser 112.40 106 115 115 116 116
produsentprisene endring 9.30 10.5 7.7 5.6 2.8 1.7
KPI Housing Utilities 119.70 118 118 119 123 120
Kpi Transport 115.60 116 116 116 117 117
MatInflasjon 1.90 1.6 2 2.1 2.1 2.2

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Rentesats 1.50 1.75 2 2 2.25 2.25
Internbankrente 0.17 0.42 0.67 0.67 0.92 0.92
Innskudd Rente 0.50 0.75 1 1 1.25 1.25
Utlånsrente 2.50 2.75 3 3 3.25 3.25
Kontanter - Reserve - Ratio 2.00 2 2 2 2 2

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalanse -28060.00 6000 22000 28000 28000 5500
Nåværende situasjon 1075.52 -1100 -1100 -1100 -1100 -1100
Nåværende situasjon mot BNP 3.60 -0.4 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
Import 305534.00 307000 347000 330000 330000 309500
Eksport 277474.00 313000 369000 358000 358000 315000
Utenlandsgjeld 164170.00 171500 172500 174500 174500 177700

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 38.10 44.5 47.3 47.3 47.3 47.3
Offentlige Budsjetter -6.20 -7.9 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5
Offentlige Utgifter 256.50 248 270 271 270 279
Statens Utgifter Til Bnp 47.50 48.1 45 45 45 45

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 19 19 19
Personalinntekt skattesats 23.00 22 22 23 23 23
Salgsskatt 21.00 21 21 21 21 21
Sosial sikkerhetsrate 44.80 45 45 44.8 44.8 44.8
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 33.80 34 34 33.8 33.8 33.8
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.00 11 11 11 11 11

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forretningstillit 95.30 102 102 103 103 103
Produksjon PMI 58.00 56 54.8 54.2 54.2 53.5
Industriell Produksjon -1.40 3.2 2.1 4 2.7 3.8
Industriell Produksjon (Månedlig) -3.20 0.5 0.5 0.2 0.4 0.5

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forbrukertillit 100.70 110 112 112 112 115
Butikkhandel (Månedlig) 0.30 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
Butikkhandel (Årlig) 5.10 1.5 2.1 1.9 1.9 2.2
Forbruk 591.46 617 582 585 622 602
Konsumerkreditt 273921.50 275863 277050 283179 282961 285518
Bensinpriser 1.60 1.52 1.44 1.37 1.3 1.24

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Konstruksjonsflyt ut 1.20 10.8 2.5 1.5 2.2 2.8


Czech-Republic - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.