Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Valuta 21.40 21.59 21.72 21.85 21.98 22.25
Aksjemarkedet 1418.01 1418 1392 1367 1342 1294
10-årig statsobligasjon 3.23 3.23 3.31 3.39 3.47 3.65

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Vekstrate 1.50 1 0.8 0.7 0.7 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 3.10 5.3 5.1 3.3 3.5 3.5
Arbeidsledighet 3.50 3.6 3.3 3.3 3.5 3.5
Inflasjon 6.60 4.8 4.1 3.5 2.7 2.3
Inflasjonen (Månedlig) 0.40 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2
Rentesats 3.75 4.5 4.75 4.75 4.75 4.75
Handelsbalanse 5700.00 22000 28000 28000 5500 11500
Nåværende situasjon -3007.20 -1100 -1100 -1100 -1100 -1100
Nåværende situasjon mot BNP 3.60 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -1
Regjeringens gjeld mot BNP 38.10 47.3 47.3 47.3 47.3 45.5
Offentlige Budsjetter -6.20 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -5.8
Forretningstillit 96.20 102 103 103 103 102
Produksjon PMI 59.10 54.8 54.2 54.2 53.5 53.5
Forbrukertillit 92.30 97 103 107 102 105
Butikkhandel (Månedlig) -1.00 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 19 19 19
Personalinntekt skattesats 23.00 22 22 23 23 23

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Vekstrate 1.50 1 0.8 0.7 0.7 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 3.10 5.3 5.1 3.3 3.5 3.5
BNP 245.35 230 230 230 243 243
Bnp Faste Priser 1297.72 1315 1329 1344 1341 1368
Brutto Nasjonal Produkt 5181108.00 5184382 5455707 5445345 5352085 5593032
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 335.28 361 349 363 346 357
Bnp Per Innbygger 18983.65 23100 23100 23100 23900 23900
Bnp Per Innbygger Ppp 38319.34 39800 39800 39800 40500 40500
Bnp Fra Landbruk 30286.00 18941 33201 32069 31285 33559
Bnp Fra Construction 51857.00 66488 53482 54231 53568 54176
Bnp Fra Manufacturing 320627.00 320546 343935 347629 331208 351273
Bnp Fra Forvaltningsloven 170778.00 159011 175223 176123 176414 182736
Bnp Fra Tjenester 212820.00 226315 201131 209040 219843 207933

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Arbeidsledighet 3.50 3.6 3.3 3.3 3.5 3.5
Lønnskostnader 126.84 136 135 133 129 139
Lønn 37499.00 39664 36061 38849 38061 40577
Lønninger innen produksjon 35535.00 37587 34577 37102 36068 38451
Minstelønn 596.36 595 595 595 600 615
Befolkning 10.70 10.72 10.74 10.74 10.74 10.74
Pensjonsalder Kvinner 63.83 64 64 64 64 64.17
Pensjonsalder Menn 63.83 64 64 64 64 64.17
Lønnsveksten 1.50 2.2 1.5 1.5 2.3 2.3

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflasjon 6.60 4.8 4.1 3.5 2.7 2.3
Inflasjonen (Månedlig) 0.40 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 119.30 119 120 122 123 125
Harmoniserte Konsumprisindeks 117.00 108 108 108 108 108
KjerneInflasjon 8.65 4.9 3.9 1.8 1.6 1.1
Produsentpriser 116.70 115 115 116 119 121
produsentprisene endring 13.20 7.7 5.6 2.8 1.7 1.8
MatInflasjon 4.10 2 2.1 2.1 2.2 2
KPI Housing Utilities 119.60 120 121 124 123 126
Kpi Transport 121.20 121 122 122 122 123

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Rentesats 3.75 4.5 4.75 4.75 4.75 4.75
Internbankrente 0.17 0.92 1.17 1.17 1.17 1.17
Innskudd Rente 2.75 3.5 3.75 3.75 3.75 3.75
Utlånsrente 4.75 5.5 5.75 5.75 5.75 5.75
Pengemengden M3 5738977.63 5940670 6027219 6123314 6154607 6605584
Kontanter - Reserve - Ratio 2.00 2 2 2 2 2

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Handelsbalanse 5700.00 22000 28000 28000 5500 11500
Nåværende situasjon -3007.20 -1100 -1100 -1100 -1100 -1100
Nåværende situasjon mot BNP 3.60 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -1
Import 374673.00 347000 330000 330000 309500 309500
Eksport 380422.00 369000 358000 358000 315000 321000
Utenlandsgjeld 169377.20 172500 174500 174500 177700 177700

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 38.10 47.3 47.3 47.3 47.3 45.5
Offentlige Budsjetter -6.20 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -5.8
Offentlige Utgifter 262.53 248 271 269 271 279
Statens Utgifter Til Bnp 47.50 45 45 45 45 45

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 19 19 19
Personalinntekt skattesats 23.00 22 22 23 23 23
Salgsskatt 21.00 21 21 21 21 21
Sosial sikkerhetsrate 44.80 45 45 44.8 44.8 44.8
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 33.80 34 34 33.8 33.8 33.8
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.00 11 11 11 11 11

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Forretningstillit 96.20 102 103 103 103 102
Produksjon PMI 59.10 54.8 54.2 54.2 53.5 53.5
Industriell Produksjon 1.60 2.1 4 2.7 3.8 3.8
Industriell Produksjon (Månedlig) 4.90 0.5 0.2 0.4 0.4 0.5

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Forbrukertillit 92.30 97 103 107 102 105
Butikkhandel (Månedlig) -1.00 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
Butikkhandel (Årlig) 13.20 2.1 1.9 1.9 2.2 2.2
Forbruk 620.74 617 585 626 641 602
Konsumerkreditt 280668.90 277050 283179 284875 290492 300660
Bensinpriser 1.65 1.57 1.49 1.42 1.35 1.28

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Konstruksjonsflyt ut 3.70 2.5 1.5 2.2 2.8 2.8


Czech-Republic - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.