Siste Forrige
Valuta 23.72 23.57
Aksjemarkedet 1218 1252 Poeng
Bnp Vekstrate 0.9 0.8 Prosent
Bnp Årlig Vekstrate 4.8 3.6 Prosent
Arbeidsledighet 3.2 3.3 Prosent
Inflasjon 16 14.2 Prosent
Inflasjonen (Månedlig) 1.8 1.8 Prosent
Rentesats 7 5.75 Prosent
Handelsbalanse -28400 -13791 Czk - Million
Nåværende situasjon -316 -2117 Eur Million
Nåværende situasjon mot BNP 3.6 0.3 Prosent Av Bnp
Regjeringens gjeld mot BNP 41.9 37.7 Prosent Av Bnp
Offentlige Budsjetter -5.9 -5.8 Prosent Av Bnp
Forretningstillit 103 107 Poeng
Produksjon PMI 49 52.3 Poeng
Forbrukertillit 74.7 75.8 Poeng
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 0 Prosent
Bedriftens Skattesats 19 19 Prosent
Personalinntekt skattesats 23 22 Prosent
Siste Forrige
Bnp Vekstrate 0.9 0.8 Prosent
Bnp Årlig Vekstrate 4.8 3.6 Prosent
BNP 245 252 Usd Billion
Bnp Faste Priser 1325 1313 Czk Billion
Brutto Nasjonal Produkt 5181108 5402231 Czk - Million
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 355 339 Czk Billion
Bnp Per Innbygger 18984 20202 USD
Bnp Per Innbygger Ppp 38319 40696 USD
Bnp Fra Landbruk 31098 31111 Czk - Million
Bnp Fra Construction 55982 52564 Czk - Million
Bnp Fra Manufacturing 324769 314754 Czk - Million
Bnp Fra Forvaltningsloven 170445 173941 Czk - Million
Bnp Fra Tjenester 215491 213241 Czk - Million
Siste Forrige
Arbeidsledighet 3.2 3.3 Prosent
Arbeidsledige 235468 243658
Langtids arbeidsledighet 0.7 0.8 Prosent
Arbeidsledighet for unge 7.9 6.9 Prosent
Lønnskostnader 133 127 Poeng
Ledige Stillinger 337331 344350
Lønn 37929 40135 Czk / Måned
Minstelønn 652 596 Eur / Måned
Lønninger innen produksjon 36266 37993 Czk / Måned
Befolkning 10.7 10.68 Million
Pensjonsalder Kvinner 63.83 63.67
Pensjonsalder Menn 63.83 63.67
Sysselsatte 5141 5259 Tusen
Arbeidsledighetsrate 0.1 0.4 Prosent
Sysselsetting 75.3 75 Prosent
Full Jobb 4810 4826 Tusen
Yrkesdeltakelse 60 60.2 Prosent
Deltid Sysselsettingen 301 279 Tusen
Produktivitet 108 108 Poeng
Lønnsveksten -3.6 -2 Prosent
Siste Forrige
Inflasjon 16 14.2 Prosent
Inflasjonen (Månedlig) 1.8 1.8 Prosent
Konsumprisindeksen Kpi 133 131 Poeng
Harmoniserte Konsumprisindeks 132 129 Poeng
Kjerne Konsumprisindeks 102 101 Poeng
KjerneInflasjon 13.87 12.81 Prosent
Bnp-Deflatoren 123 121 Poeng
Produsentpriser 139 136 Poeng
produsentprisene endring 27.9 26.6 Prosent
Eksportpriser 115 114 Poeng
Importprisene 116 117 Poeng
Harmoniserte Inflasjonen (Månedlig) 1.9 1.8 Prosent
Harmoniserte Inflasjon (Årlig) 15.2 13.2 Prosent
Produsentprisvekst (månedlig) 1.9 2.3 Prosent
KPI Housing Utilities 140 138 Poeng
Kpi Transport 137 135 Poeng
MatInflasjon 15.1 10.7 Prosent
Inflasjonsforventning 6 4.5 Prosent
Siste Forrige
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 165 165 doser per 100 personer
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 17672578 17671303 doser
Coronavirus tilfeller 3932745 3931589 Personer
Coronavirus dødsfall 40316 40314 Personer
ICU-senger 4.04 4.08 per 1000 personer
Siste Forrige
Rentesats 7 5.75 Prosent
Internbankrente 0.17 0.17 Prosent
Pengemengde 704838 707795 Czk - Million
Pengemengden M1 4965830 5020793 Czk - Million
Pengemengden M2 5741489 5739160 Czk - Million
Bankenes balanse 9551703 9532755 Czk - Million
Valutareserver 167170 169100 Usd Million
Lån Til Privat Sektor 1234000 1252291 Czk - Million
Innskudd Rente 4.75 4 Prosent
Kontanter - Reserve - Ratio 2 2 Prosent
Sentralbankers balanse 3839019 3940417 Czk - Million
Utlånsrente 6.75 6 Prosent
Pengemengden M3 5960531 5887508 Czk - Million
Privat gjeld til BNP 142 147 Prosent
Siste Forrige
Handelsbalanse -28400 -13791 Czk - Million
Nåværende situasjon -316 -2117 Eur Million
Nåværende situasjon mot BNP 3.6 0.3 Prosent Av Bnp
Eksport 341836 389910 Czk - Million
Import 370265 401987 Czk - Million
Utenlandsgjeld 191298 179866 Eur Million
Kjøpsbetingelser 98.5 98 Poeng
Kapitalstrømmer -25359 17852 Czk - Million
Utenlandske Direkte Investeringer 146052 173747 Czk - Million
Pengeoverføringer 688 596 Eur Million
Gullreserver 10.92 10.58 Tonn
Crude Oil Imports from Russia 270 301 Tusen Tonn
Naturgassimport 115906 121461 Terajoule
Råoljeproduksjon 1.6 1.7 BBL/D/1K
Terrorisme - Hovedsiden 0.32 0.87
Våpen Salg 6 31 SIPRI - TIV - Million
Siste Forrige
Regjeringens gjeld mot BNP 41.9 37.7 Prosent Av Bnp
Offentlige Budsjetter -5.9 -5.8 Prosent Av Bnp
Regjeringens budsjetter verdi -89167 -40960 Czk - Million
Offentlige Utgifter 260 260 Czk Billion
Statens Utgifter Til Bnp 47.5 41.4 Prosent Av Bnp
Statens Inntekter 122489 123046 Czk - Million
Statsgjeld 2153032 1739932 Czk - Million
Fiscal Utgifter 211656 164006 Czk - Million
Asylsøknader 130 70 Personer
Kreditt-Rating 85
Militære Utgifter 3187 2910 Usd Million
Siste Forrige
Bedriftens Skattesats 19 19 Prosent
Personalinntekt skattesats 23 22 Prosent
Salgsskatt 21 21 Prosent
Sosial sikkerhetsrate 44.8 44.8 Prosent
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 33.8 33.8 Prosent
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 11 Prosent
Siste Forrige
Forretningstillit 103 107 Poeng
Produksjon PMI 49 52.3 Poeng
Industriell Produksjon -3.79 -1.31 Prosent
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.8 1.8 Prosent
Industriproduksjonen -4 -2.1 Prosent
Nye ordere 101 103 Poeng
Lagerendringer 89.95 80.13 Czk Billion
Bilregistreringer 18073 14714
Internett-hastighet 16938 17253 KBps
IP-adresser 1720644 1710120 IP
Konkurranseevne Index 70.85 71.18 Poeng
Konkurranseevne Rank 32 29
Bedriftens Fortjeneste 319538 325845 Czk - Million
Korrupsjon Index 54 54 Poeng
Korrupsjon Rank 49 49
Enkle Å Gjøre Forretninger 41 35
Elektrisitets~~pos=trunc 6020 7572 Gigawatt-Time
Gruvedrift Produksjon 0.1 6.7 Prosent
Stål~~pos=trunc 408 413 Tusen Tonn
Siste Forrige
Forbrukertillit 74.7 75.8 Poeng
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 0 Prosent
Butikkhandel (Årlig) 5 5.9 Prosent
Forbruk 604 610 Czk Billion
Privat sparing 18.89 15.22 Prosent
Konsumerkreditt 281784 286562 Czk - Million
Privat-Sektor-Kreditt 3572946 3593255 Czk - Million
Bensinpriser 2.05 2 Usd / Liter
Husholdninger Gjeld Til Bnp 34.3 34 Prosent Av Bnp
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 58.92 58.87 Prosent
Siste Forrige
Konstruksjonsflyt ut 4 8.8 Prosent
Boligpriser 201 190 Poeng
Bygningstillatelser 7910 6903 Enheter
Hjem Eierskap Rate 78.9 78.6 Prosent
Nyestartede boliger 10832 12809 Enheter
Pris til leieforhold 170 162


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Czech-Republic - Økonomiske indikatorer.