Markeder Siste Referanse
Valuta 22.69 2019-07
Aksjemarkedet 1067 2019-07
10-årig statsobligasjon 1.46 2019-07
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.8 2019-03
Arbeidsledighet 2.6 2019-06
Inflasjon 2.7 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-06
Rentesats 2 2019-06
Handelsbalanse 52301 2019-05
Nåværende situasjon 1731 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 0.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 32.7 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.9 2018-12
Forretningstillit 93.1 2019-06
Produksjon PMI 45.9 2019-06
Forbrukertillit 105 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) -1 2019-05
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 22 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.8 2019-03
BNP 244 2018-12
Bnp Faste Priser 1205 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 5031916 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 324 2019-03
Bnp Per Innbygger 23344 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 33414 2018-12
Bnp Fra Landbruk 16296 2019-03
Bnp Fra Construction 60482 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 295607 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 145589 2019-03
Bnp Fra Tjenester 208147 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.6 2019-06
Arbeidsledige 195723 2019-06
Langtids arbeidsledighet 0.7 2019-03
Arbeidsledighet for unge 7.1 2019-05
Lønnskostnader 126 2019-03
Ledige Stillinger 342510 2019-06
Lønn 32466 2019-03
Minstelønn 519 2019-06
Lønninger innen produksjon 31798 2019-03
Befolkning 10.61 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62.67 2018-12
Pensjonsalder Menn 63.33 2018-12
Sysselsatte 5306 2019-03
Arbeidsledighetsrate 0.4 2018-12
Sysselsetting 75 2019-03
Full Jobb 4822 2019-03
Yrkesdeltakelse 60.7 2018-09
Levelønn Family 20500 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 15500 2018-12
Deltid Sysselsettingen 333 2019-03
Produktivitet 102 2019-03
Lønnsveksten 4.6 2019-03
Lønn Høy Dyktige 35400 2018-12
Lønn Lav Dyktige 15700 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.7 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-06
Konsumprisindeksen Kpi 108 2019-06
Harmoniserte Konsumprisindeks 102 2019-06
Kjerne Konsumprisindeks 109 2019-06
KjerneInflasjon 2.05 2019-06
Bnp-Deflatoren 114 2019-03
Produsentpriser 103 2019-06
produsentprisene endring 2.5 2019-06
Eksportpriser 98 2019-05
Importprisene 97.6 2019-05
KPI Housing Utilities 111 2019-06
Kpi Transport 106 2019-06
MatInflasjon 2.7 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 2 2019-06
Internbankrente 0.17 2019-07
Pengemengde 581434 2019-05
Pengemengden M1 4060078 2019-05
Pengemengden M2 4576807 2019-05
Bankenes balanse 8007689 2019-05
Valutareserver 146000 2019-06
Lån Til Privat Sektor 1103091 2019-02
Innskudd Rente 1 2019-06
Kontanter - Reserve - Ratio 2 2019-04
Sentralbankers balanse 3333572 2019-05
Utlånsrente 3 2019-06
Pengemengden M3 4719002 2019-05
Privat gjeld til BNP 139 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 52301 2019-05
Nåværende situasjon 1731 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 0.3 2018-12
Eksport 395720 2019-05
Import 343419 2019-05
Utenlandsgjeld 169260 2019-03
Kjøpsbetingelser 100 2019-05
Kapitalstrømmer -1361 2019-05
Utenlandske Direkte Investeringer 114674 2018-12
Pengeoverføringer 528 2018-09
Gullreserver 8.2 2019-06
Råoljeproduksjon 2 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 1.56 2017-12
Våpen Salg 64 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 32.7 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.9 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 30219 2019-06
Offentlige Utgifter 228 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 40.8 2018-12
Statens Inntekter 159671 2019-06
Statsgjeld 1749141 2017-12
Fiscal Utgifter 129453 2019-06
Asylsøknader 200 2019-02
Kreditt-Rating 80.8
Militære Utgifter 2446 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 22 2019-12
Salgsskatt 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 45 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 34 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 93.1 2019-06
Produksjon PMI 45.9 2019-06
Industriell Produksjon 3.2 2019-05
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.1 2019-05
Industriproduksjonen 3.1 2019-05
Nye ordere 104 2019-05
Lagerendringer 4.83 2019-03
Bilregistreringer 21902 2019-06
Internett-hastighet 16938 2017-03
IP-adresser 1720644 2017-03
Konkurranseevne Index 71.18 2018-12
Konkurranseevne Rank 29 2018-12
Bedriftens Fortjeneste 310627 2016-12
Korrupsjon Index 59 2018-12
Korrupsjon Rank 38 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 35 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 6172 2019-06
Gruvedrift Produksjon -6.1 2019-05
Stål~~pos=trunc 401 2019-05
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 105 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) -1 2019-05
Butikkhandel (Årlig) 2.7 2019-05
Forbruk 572 2019-03
Privat sparing 12.38 2018-12
Konsumerkreditt 249788 2019-05
Privat-Sektor-Kreditt 3064256 2019-05
Bensinpriser 1.51 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Bnp 32.3 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 56.64 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 0.2 2019-05
Boligpriser 137 2019-03
Bygningstillatelser 7851 2019-05
Hjem Eierskap Rate 78.7 2018-12
Nyestartede boliger 9566 2019-03


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Czech-Republic - Økonomiske indikatorer.