Markeder Siste Referanse
Valuta 23.43 2019-09
Aksjemarkedet 1054 2019-09
10-årig statsobligasjon 1.42 2019-09
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.7 2019-06
Arbeidsledighet 2.7 2019-08
Inflasjon 2.9 2019-08
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-08
Rentesats 2 2019-08
Handelsbalanse 34180 2019-07
Nåværende situasjon 1319 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 0.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 32.7 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.9 2018-12
Forretningstillit 93.6 2019-08
Produksjon PMI 44.9 2019-08
Forbrukertillit 105 2019-08
Butikkhandel (Månedlig) -0.1 2019-07
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 22 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.7 2019-06
BNP 244 2018-12
Bnp Faste Priser 1215 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 5031916 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 316 2019-06
Bnp Per Innbygger 23344 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 33414 2018-12
Bnp Fra Landbruk 18738 2019-06
Bnp Fra Construction 60616 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 285481 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 146824 2019-06
Bnp Fra Tjenester 212497 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.7 2019-08
Arbeidsledige 204789 2019-08
Langtids arbeidsledighet 0.7 2019-03
Arbeidsledighet for unge 7 2019-07
Lønnskostnader 122 2019-06
Ledige Stillinger 350564 2019-08
Lønn 34105 2019-06
Minstelønn 519 2019-06
Lønninger innen produksjon 34364 2019-06
Befolkning 10.61 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62.67 2018-12
Pensjonsalder Menn 63.33 2018-12
Sysselsatte 5296 2019-06
Arbeidsledighetsrate 0 2019-06
Sysselsetting 75 2019-03
Full Jobb 4822 2019-03
Yrkesdeltakelse 60.5 2019-03
Levelønn Family 20500 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 15500 2018-12
Deltid Sysselsettingen 333 2019-03
Produktivitet 111 2019-06
Lønnsveksten 4.3 2019-06
Lønn Høy Dyktige 35400 2018-12
Lønn Lav Dyktige 15700 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.9 2019-08
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-08
Konsumprisindeksen Kpi 109 2019-08
Harmoniserte Konsumprisindeks 103 2019-08
Kjerne Konsumprisindeks 110 2019-08
KjerneInflasjon 2.31 2019-08
Bnp-Deflatoren 116 2019-06
Produsentpriser 103 2019-07
produsentprisene endring 2.1 2019-08
Eksportpriser 96.8 2019-07
Importprisene 95.8 2019-07
KPI Housing Utilities 111 2019-08
Kpi Transport 106 2019-08
MatInflasjon 3.9 2019-08
Penger Siste Referanse
Rentesats 2 2019-08
Internbankrente 0.17 2019-09
Pengemengde 584848 2019-07
Pengemengden M1 4055117 2019-07
Pengemengden M2 4592289 2019-07
Bankenes balanse 8063989 2019-07
Valutareserver 144891 2019-08
Lån Til Privat Sektor 1128698 2019-07
Innskudd Rente 1 2019-06
Kontanter - Reserve - Ratio 2 2019-08
Sentralbankers balanse 3358727 2019-07
Utlånsrente 3 2019-06
Pengemengden M3 4732634 2019-07
Privat gjeld til BNP 139 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 34180 2019-07
Nåværende situasjon 1319 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 0.3 2018-12
Eksport 363881 2019-07
Import 329701 2019-07
Utenlandsgjeld 169260 2019-03
Kjøpsbetingelser 101 2019-07
Kapitalstrømmer -44202 2019-07
Utenlandske Direkte Investeringer 114674 2018-12
Pengeoverføringer 485 2019-03
Gullreserver 8.15 2019-09
Råoljeproduksjon 2 2019-05
Terrorisme - Hovedsiden 1.56 2017-12
Våpen Salg 64 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 32.7 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.9 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -5706 2019-08
Offentlige Utgifter 230 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 40.8 2018-12
Statens Inntekter 106492 2019-08
Statsgjeld 1749141 2017-12
Fiscal Utgifter 112198 2019-08
Asylsøknader 135 2019-05
Kreditt-Rating 80.8
Militære Utgifter 2446 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 22 2019-12
Salgsskatt 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 45 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 34 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 93.6 2019-08
Produksjon PMI 44.9 2019-08
Industriell Produksjon 5.6 2019-07
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.7 2019-07
Industriproduksjonen 8 2019-07
Nye ordere 110 2019-07
Lagerendringer -2.94 2019-06
Bilregistreringer 21902 2019-06
Internett-hastighet 16938 2017-03
IP-adresser 1720644 2017-03
Konkurranseevne Index 71.18 2018-12
Konkurranseevne Rank 29 2018-12
Bedriftens Fortjeneste 323281 2017-12
Korrupsjon Index 59 2018-12
Korrupsjon Rank 38 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 35 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 5772 2019-07
Gruvedrift Produksjon -6.4 2019-07
Stål~~pos=trunc 391 2019-07
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 105 2019-08
Butikkhandel (Månedlig) -0.1 2019-07
Butikkhandel (Årlig) 7 2019-07
Forbruk 575 2019-06
Privat sparing 10.87 2019-03
Konsumerkreditt 253263 2019-07
Privat-Sektor-Kreditt 3095108 2019-07
Bensinpriser 1.43 2019-08
Husholdninger Gjeld Til Bnp 32.3 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 56.64 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 6.5 2019-07
Boligpriser 137 2019-03
Bygningstillatelser 7390 2019-06
Hjem Eierskap Rate 78.7 2018-12
Nyestartede boliger 9536 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Czech-Republic - Økonomiske indikatorer.