Markeder Siste Referanse
Valuta 22.81 2020-01
Aksjemarkedet 1143 2020-01
10-årig statsobligasjon 1.68 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.5 2019-09
Arbeidsledighet 2.9 2019-12
Inflasjon 3.2 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-12
Rentesats 2 2019-12
Handelsbalanse 49040 2019-11
Nåværende situasjon 666 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 0.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 32.7 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.9 2018-12
Forretningstillit 96.7 2020-01
Produksjon PMI 43.6 2019-12
Forbrukertillit 105 2020-01
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 2019-11
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 22 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.5 2019-09
BNP 244 2018-12
Bnp Faste Priser 1219 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 5031916 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 316 2019-09
Bnp Per Innbygger 23344 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 33414 2018-12
Bnp Fra Landbruk 19119 2019-09
Bnp Fra Construction 60511 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 286342 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 146655 2019-09
Bnp Fra Tjenester 212508 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.9 2019-12
Arbeidsledige 215532 2019-12
Langtids arbeidsledighet 0.6 2019-09
Arbeidsledighet for unge 5.2 2019-11
Lønnskostnader 114 2019-09
Ledige Stillinger 340957 2019-12
Lønn 33697 2019-09
Minstelønn 519 2019-12
Lønninger innen produksjon 32917 2019-09
Befolkning 10.61 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62.67 2018-12
Pensjonsalder Menn 63.33 2018-12
Sysselsatte 5308 2019-09
Arbeidsledighetsrate -0.2 2019-09
Sysselsetting 75.2 2019-09
Full Jobb 4834 2019-09
Yrkesdeltakelse 60.3 2019-06
Levelønn Family 20500 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 15500 2018-12
Deltid Sysselsettingen 320 2019-09
Produktivitet 123 2019-09
Lønnsveksten 4 2019-09
Lønn Høy Dyktige 35400 2018-12
Lønn Lav Dyktige 15700 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.2 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 109 2019-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 103 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 111 2019-12
KjerneInflasjon 2.38 2019-12
Bnp-Deflatoren 116 2019-09
Produsentpriser 103 2019-12
produsentprisene endring 2.1 2019-12
Eksportpriser 96.5 2019-11
Importprisene 96 2019-11
KPI Housing Utilities 113 2019-12
Kpi Transport 106 2019-12
MatInflasjon 4.8 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 2 2019-12
Internbankrente 0.17 2020-01
Pengemengde 597818 2019-11
Pengemengden M1 4117743 2019-11
Pengemengden M2 4725517 2019-11
Bankenes balanse 8125079 2019-11
Valutareserver 149713 2019-12
Lån Til Privat Sektor 1158627 2019-11
Innskudd Rente 1 2019-12
Kontanter - Reserve - Ratio 2 2020-01
Sentralbankers balanse 3429902 2019-11
Utlånsrente 3 2019-12
Pengemengden M3 4832980 2019-11
Privat gjeld til BNP 138 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 49040 2019-11
Nåværende situasjon 666 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 0.3 2018-12
Eksport 409436 2019-11
Import 360396 2019-11
Utenlandsgjeld 171466 2019-09
Kjøpsbetingelser 100 2019-11
Kapitalstrømmer 8310 2019-11
Utenlandske Direkte Investeringer 114674 2018-12
Pengeoverføringer 485 2019-03
Gullreserver 7.99 2019-12
Råoljeproduksjon 2 2019-08
Terrorisme - Hovedsiden 0.87 2018-12
Våpen Salg 64 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 32.7 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.9 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 10110 2019-12
Offentlige Utgifter 233 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 40.8 2018-12
Statens Inntekter 171710 2019-12
Statsgjeld 1734720 2018-12
Fiscal Utgifter 161600 2019-12
Asylsøknader 100 2019-10
Kreditt-Rating 83 2020-01
Militære Utgifter 2446 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 22 2019-12
Salgsskatt 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 45 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 34 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 96.7 2020-01
Produksjon PMI 43.6 2019-12
Industriell Produksjon -3.2 2019-11
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.1 2019-11
Industriproduksjonen -3.2 2019-11
Nye ordere 97.1 2019-11
Lagerendringer 6.52 2019-09
Bilregistreringer 18707 2019-12
Internett-hastighet 16938 2017-03
IP-adresser 1720644 2017-03
Konkurranseevne Index 70.85 2019-12
Konkurranseevne Rank 32 2019-12
Bedriftens Fortjeneste 323281 2017-12
Korrupsjon Index 56 2019-12
Korrupsjon Rank 44 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 41 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 7823 2019-11
Gruvedrift Produksjon -8.2 2019-11
Stål~~pos=trunc 260 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 105 2020-01
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 2.9 2019-11
Forbruk 576 2019-09
Privat sparing 11.72 2019-06
Konsumerkreditt 261142 2019-11
Privat-Sektor-Kreditt 3152228 2019-11
Bensinpriser 1.44 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 32 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 60.69 2018-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 4.5 2019-11
Boligpriser 143 2019-09
Bygningstillatelser 6979 2019-11
Hjem Eierskap Rate 78.7 2018-12
Nyestartede boliger 10035 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Czech-Republic - Økonomiske indikatorer.