Markeder Siste Referanse
Valuta 22.9 2020-10
Aksjemarkedet 870 2020-10
10-årig statsobligasjon 0.99 2020-10

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -8.7 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -10.9 2020-06
Arbeidsledighet 3.8 2020-09
Inflasjon 3.2 2020-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.6 2020-09
Rentesats 0.25 2020-09
Handelsbalanse 29929 2020-08
Nåværende situasjon 278 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP -0.4 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 30.8 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.3 2019-12
Forretningstillit 89.5 2020-09
Produksjon PMI 50.7 2020-09
Forbrukertillit 97.6 2020-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2020-08
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 22 2019-12
Coronavirus tilfeller 181962 2020-10
Coronavirus dødsfall 1513 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 74908 2020-10

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -8.7 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -10.9 2020-06
BNP 246 2019-12
Bnp Faste Priser 1171 2020-06
Brutto Nasjonal Produkt 5395271 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 331 2020-06
Bnp Per Innbygger 23834 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 40314 2019-12
Bnp Fra Landbruk 27860 2020-06
Bnp Fra Construction 52422 2020-06
Bnp Fra Manufacturing 271595 2020-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 158036 2020-06
Bnp Fra Tjenester 180284 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.8 2020-09
Arbeidsledige 277015 2020-09
Langtids arbeidsledighet 0.5 2020-06
Arbeidsledighet for unge 8.8 2020-08
Lønnskostnader 128 2020-06
Ledige Stillinger 316658 2020-09
Lønn 34271 2020-06
Minstelønn 546 2020-09
Lønninger innen produksjon 32707 2020-06
Befolkning 10.68 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 62.67 2018-12
Pensjonsalder Menn 63.33 2018-12
Sysselsatte 5213 2020-06
Arbeidsledighetsrate -1.4 2020-06
Sysselsetting 74.1 2020-06
Full Jobb 4778 2020-06
Yrkesdeltakelse 60.3 2019-12
Deltid Sysselsettingen 286 2020-06
Produktivitet 106 2020-06
Lønnsveksten -2.5 2020-06

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.2 2020-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.6 2020-09
Konsumprisindeksen Kpi 112 2020-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 103 2020-09
Kjerne Konsumprisindeks 113 2020-09
KjerneInflasjon 2.65 2020-09
Bnp-Deflatoren 113 2020-06
Produsentpriser 103 2020-09
produsentprisene endring -0.4 2020-09
Eksportpriser 96.9 2020-08
Importprisene 93.5 2020-08
KPI Housing Utilities 114 2020-09
Kpi Transport 106 2020-09
MatInflasjon 3.4 2020-09

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.25 2020-09
Internbankrente 0.17 2020-10
Pengemengde 645561 2020-08
Pengemengden M1 4672845 2020-08
Pengemengden M2 5094329 2020-08
Bankenes balanse 8719181 2020-05
Valutareserver 157810 2020-09
Lån Til Privat Sektor 1177670 2020-05
Innskudd Rente 0.5 2020-09
Kontanter - Reserve - Ratio 2 2020-05
Sentralbankers balanse 3665387 2020-05
Utlånsrente 1 2020-09
Pengemengden M3 5203091 2020-08
Privat gjeld til BNP 138 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 29929 2020-08
Nåværende situasjon 278 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP -0.4 2019-12
Eksport 323592 2020-08
Import 293662 2020-08
Utenlandsgjeld 164410 2020-06
Kjøpsbetingelser 104 2020-08
Kapitalstrømmer 27019 2020-08
Utenlandske Direkte Investeringer 173747 2019-12
Pengeoverføringer 585 2020-03
Gullreserver 9 2020-06
Råoljeproduksjon 2 2020-06
Terrorisme - Hovedsiden 0.87 2018-12
Våpen Salg 13 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 30.8 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.3 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -22411 2020-09
Offentlige Utgifter 246 2020-06
Statens Utgifter Til Bnp 41.9 2019-12
Statens Inntekter 128891 2020-09
Statsgjeld 1740468 2019-12
Fiscal Utgifter 151302 2020-09
Asylsøknader 15 2020-04
Kreditt-Rating 83 2020-10
Militære Utgifter 2446 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 22 2019-12
Salgsskatt 21 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 45 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 34 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 89.5 2020-09
Produksjon PMI 50.7 2020-09
Industriell Produksjon -5.5 2020-08
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.9 2020-08
Industriproduksjonen -5.6 2020-08
Nye ordere 90.24 2020-08
Lagerendringer -21.6 2020-06
Bilregistreringer 16909 2020-09
Internett-hastighet 16938 2017-03
IP-adresser 1720644 2017-03
Konkurranseevne Index 70.85 2019-12
Konkurranseevne Rank 32 2019-12
Bedriftens Fortjeneste 325845 2018-12
Korrupsjon Index 56 2019-12
Korrupsjon Rank 44 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 41 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 7782 2019-12
Gruvedrift Produksjon -24.5 2020-08
Stål~~pos=trunc 332 2020-08

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 97.6 2020-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2020-08
Butikkhandel (Årlig) 0 2020-08
Forbruk 570 2020-06
Privat sparing 18.65 2020-06
Konsumerkreditt 264367 2020-08
Privat-Sektor-Kreditt 3240819 2020-08
Bensinpriser 1.24 2020-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 31.8 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 60.69 2018-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -9.7 2020-08
Boligpriser 151 2020-06
Bygningstillatelser 7625 2020-05
Hjem Eierskap Rate 78.7 2018-12
Nyestartede boliger 9506 2020-06

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 181962 2020-10
Coronavirus dødsfall 1513 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 74908 2020-10
ICU-senger 425 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Czech-Republic - Økonomiske indikatorer.