Markeder Siste Referanse
Valuta 23.14 2019-11
Aksjemarkedet 1083 2019-11
10-årig statsobligasjon 1.47 2019-11
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.5 2019-09
Arbeidsledighet 2.6 2019-10
Inflasjon 2.7 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2019-10
Rentesats 2 2019-11
Handelsbalanse 55228 2019-09
Nåværende situasjon 1319 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 0.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 32.7 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.9 2018-12
Forretningstillit 91.6 2019-10
Produksjon PMI 45 2019-10
Forbrukertillit 104 2019-10
Butikkhandel (Månedlig) 0.7 2019-09
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 22 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.5 2019-09
BNP 244 2018-12
Bnp Faste Priser 1215 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 5031916 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 316 2019-06
Bnp Per Innbygger 23344 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 33414 2018-12
Bnp Fra Landbruk 18738 2019-06
Bnp Fra Construction 60616 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 285481 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 146824 2019-06
Bnp Fra Tjenester 212497 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.6 2019-10
Arbeidsledige 196518 2019-10
Langtids arbeidsledighet 0.6 2019-06
Arbeidsledighet for unge 4.4 2019-09
Lønnskostnader 122 2019-06
Ledige Stillinger 337453 2019-10
Lønn 34105 2019-06
Minstelønn 519 2019-06
Lønninger innen produksjon 34364 2019-06
Befolkning 10.61 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62.67 2018-12
Pensjonsalder Menn 63.33 2018-12
Sysselsatte 5308 2019-09
Arbeidsledighetsrate 0 2019-06
Sysselsetting 75 2019-06
Full Jobb 4816 2019-06
Yrkesdeltakelse 60.3 2019-06
Levelønn Family 20500 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 15500 2018-12
Deltid Sysselsettingen 326 2019-06
Produktivitet 111 2019-06
Lønnsveksten 4.3 2019-06
Lønn Høy Dyktige 35400 2018-12
Lønn Lav Dyktige 15700 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.7 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 109 2019-10
Harmoniserte Konsumprisindeks 103 2019-10
Kjerne Konsumprisindeks 110 2019-10
KjerneInflasjon 2.03 2019-10
Bnp-Deflatoren 116 2019-06
Produsentpriser 103 2019-09
produsentprisene endring 1.9 2019-09
Eksportpriser 97.8 2019-09
Importprisene 96.6 2019-09
KPI Housing Utilities 112 2019-10
Kpi Transport 106 2019-10
MatInflasjon 2.8 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 2 2019-11
Internbankrente 0.17 2019-11
Pengemengde 591501 2019-09
Pengemengden M1 4063239 2019-09
Pengemengden M2 4641362 2019-09
Bankenes balanse 8094815 2019-09
Valutareserver 147099 2019-10
Lån Til Privat Sektor 1153356 2019-09
Innskudd Rente 1 2019-11
Kontanter - Reserve - Ratio 2 2019-08
Sentralbankers balanse 3432431 2019-09
Utlånsrente 3 2019-11
Pengemengden M3 4768210 2019-09
Privat gjeld til BNP 138 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 55228 2019-09
Nåværende situasjon 1319 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 0.3 2018-12
Eksport 404797 2019-09
Import 349568 2019-09
Utenlandsgjeld 170630 2019-06
Kjøpsbetingelser 101 2019-09
Kapitalstrømmer 20626 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 114674 2018-12
Pengeoverføringer 485 2019-03
Gullreserver 7.99 2019-12
Råoljeproduksjon 1 2019-07
Terrorisme - Hovedsiden 1.56 2017-12
Våpen Salg 64 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 32.7 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.9 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 1419 2019-10
Offentlige Utgifter 230 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 40.8 2018-12
Statens Inntekter 117815 2019-10
Statsgjeld 1749141 2017-12
Fiscal Utgifter 116396 2019-10
Asylsøknader 135 2019-07
Kreditt-Rating 80.8
Militære Utgifter 2446 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 22 2019-12
Salgsskatt 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 45 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 34 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 91.6 2019-10
Produksjon PMI 45 2019-10
Industriell Produksjon -0.6 2019-09
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.8 2019-09
Industriproduksjonen -0.3 2019-09
Nye ordere 103 2019-09
Lagerendringer -2.94 2019-06
Bilregistreringer 15770 2019-09
Internett-hastighet 16938 2017-03
IP-adresser 1720644 2017-03
Konkurranseevne Index 70.85 2019-12
Konkurranseevne Rank 32 2019-12
Bedriftens Fortjeneste 323281 2017-12
Korrupsjon Index 59 2018-12
Korrupsjon Rank 38 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 41 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 6554 2019-08
Gruvedrift Produksjon -0.2 2019-09
Stål~~pos=trunc 374 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 104 2019-10
Butikkhandel (Månedlig) 0.7 2019-09
Butikkhandel (Årlig) 7.3 2019-09
Forbruk 575 2019-06
Privat sparing 11.72 2019-06
Konsumerkreditt 257992 2019-09
Privat-Sektor-Kreditt 3129532 2019-09
Bensinpriser 1.43 2019-10
Husholdninger Gjeld Til Bnp 31.9 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 60.69 2018-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 0.2 2019-09
Boligpriser 140 2019-06
Bygningstillatelser 7356 2019-08
Hjem Eierskap Rate 78.7 2018-12
Nyestartede boliger 10035 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Czech-Republic - Økonomiske indikatorer.