Markeder Siste Referanse
Valuta 21.95 2021-03
Aksjemarkedet 1058 2021-03
10-årig statsobligasjon 1.78 2021-03

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -4.7 2020-12
Arbeidsledighet 4.3 2021-01
Inflasjon 2.2 2021-01
Inflasjonen (Månedlig) 1.3 2021-01
Rentesats 0.25 2021-02
Handelsbalanse 17718 2020-12
Nåværende situasjon 2591 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP -0.4 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 30.8 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.3 2019-12
Forretningstillit 90.6 2021-02
Produksjon PMI 56.5 2021-02
Forbrukertillit 85 2021-02
Butikkhandel (Månedlig) 8.3 2020-12
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 22 2019-12
Coronavirus tilfeller 1284288 2021-03
Coronavirus dødsfall 21128 2021-03
Coronavirus gjenopprettet 1104592 2021-03

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -4.7 2020-12
BNP 246 2019-12
Bnp Faste Priser 1263 2020-12
Brutto Nasjonal Produkt 5395271 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 315 2020-12
Bnp Per Innbygger 23834 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 40314 2019-12
Bnp Fra Landbruk 31858 2020-12
Bnp Fra Construction 52975 2020-12
Bnp Fra Manufacturing 324966 2020-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 165159 2020-12
Bnp Fra Tjenester 192082 2020-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.3 2021-01
Arbeidsledige 308859 2021-01
Langtids arbeidsledighet 0.6 2020-09
Arbeidsledighet for unge 10.3 2020-12
Lønnskostnader 120 2020-09
Ledige Stillinger 325425 2021-01
Lønn 35402 2020-09
Minstelønn 579 2021-03
Lønninger innen produksjon 33643 2020-09
Befolkning 10.68 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 62.67 2018-12
Pensjonsalder Menn 63.33 2018-12
Sysselsatte 5217 2020-12
Arbeidsledighetsrate 0.2 2020-09
Sysselsetting 74.4 2020-09
Full Jobb 4798 2020-09
Yrkesdeltakelse 59.9 2020-09
Deltid Sysselsettingen 288 2020-09
Produktivitet 101 2020-09
Lønnsveksten 1.7 2020-09

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.2 2021-01
Inflasjonen (Månedlig) 1.3 2021-01
Konsumprisindeksen Kpi 113 2021-01
Harmoniserte Konsumprisindeks 102 2021-01
Kjerne Konsumprisindeks 114 2021-01
KjerneInflasjon 2.73 2021-01
Bnp-Deflatoren 116 2020-12
Produsentpriser 104 2021-01
produsentprisene endring 0 2021-01
Eksportpriser 98.5 2020-12
Importprisene 95 2020-12
KPI Housing Utilities 115 2021-01
Kpi Transport 107 2021-01
MatInflasjon -0.1 2020-12

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.25 2021-02
Internbankrente 0.17 2021-03
Pengemengde 668056 2020-12
Pengemengden M1 4797706 2020-12
Pengemengden M2 5179706 2020-12
Bankenes balanse 8018098 2020-12
Valutareserver 164648 2021-01
Lån Til Privat Sektor 1135201 2020-12
Innskudd Rente 0.05 2021-01
Kontanter - Reserve - Ratio 2 2021-01
Sentralbankers balanse 3578040 2020-12
Utlånsrente 1 2021-01
Pengemengden M3 5409370 2021-01
Privat gjeld til BNP 138 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 17718 2020-12
Nåværende situasjon 2591 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP -0.4 2019-12
Eksport 294767 2020-12
Import 277049 2020-12
Utenlandsgjeld 161316 2020-09
Kjøpsbetingelser 104 2020-12
Kapitalstrømmer 22954 2020-12
Utenlandske Direkte Investeringer 173747 2019-12
Pengeoverføringer 587 2020-09
Gullreserver 9.48 2020-12
Råoljeproduksjon 2 2020-10
Terrorisme - Hovedsiden 0.32 2019-12
Våpen Salg 13 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 30.8 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.3 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -31458 2021-01
Offentlige Utgifter 257 2020-12
Statens Utgifter Til Bnp 41.9 2019-12
Statens Inntekter 120147 2021-01
Statsgjeld 1740468 2019-12
Fiscal Utgifter 151604 2021-01
Asylsøknader 65 2020-08
Kreditt-Rating 83 2021-03
Militære Utgifter 2446 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 22 2019-12
Salgsskatt 21 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 45 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 34 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 90.6 2021-02
Produksjon PMI 56.5 2021-02
Industriell Produksjon 0.5 2020-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.2 2020-12
Industriproduksjonen 1 2020-12
Nye ordere 111 2020-12
Lagerendringer -24.14 2020-12
Bilregistreringer 14794 2021-01
Internett-hastighet 16938 2017-03
IP-adresser 1720644 2017-03
Konkurranseevne Index 70.85 2019-12
Konkurranseevne Rank 32 2019-12
Bedriftens Fortjeneste 325845 2018-12
Korrupsjon Index 54 2020-12
Korrupsjon Rank 49 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 41 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 7248 2020-12
Gruvedrift Produksjon -12.5 2020-12
Stål~~pos=trunc 408 2020-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 85 2021-02
Butikkhandel (Månedlig) 8.3 2020-12
Butikkhandel (Årlig) 3.7 2020-12
Forbruk 571 2020-12
Privat sparing 15.17 2020-09
Konsumerkreditt 264490 2020-12
Privat-Sektor-Kreditt 3222997 2020-12
Bensinpriser 1.4 2021-02
Husholdninger Gjeld Til Bnp 32.7 2020-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 58.87 2019-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -12.4 2020-12
Boligpriser 155 2020-09
Bygningstillatelser 7311 2020-12
Hjem Eierskap Rate 78.7 2018-12
Nyestartede boliger 8101 2020-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 1284288 2021-03
Coronavirus dødsfall 21128 2021-03
Coronavirus gjenopprettet 1104592 2021-03
ICU-senger 425 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Czech-Republic - Økonomiske indikatorer.