Markeder Siste Referanse
Valuta 21.94 2020-08
Aksjemarkedet 903 2020-08
10-årig statsobligasjon 0.83 2020-08

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -8.4 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -10.7 2020-06
Arbeidsledighet 3.8 2020-07
Inflasjon 3.3 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2020-06
Rentesats 0.25 2020-06
Handelsbalanse 14304 2020-05
Nåværende situasjon 2731 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP -0.4 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 30.8 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.3 2019-12
Forretningstillit 84.7 2020-07
Produksjon PMI 47 2020-07
Forbrukertillit 96 2020-07
Butikkhandel (Månedlig) 0.2 2020-06
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 22 2019-12
Coronavirus tilfeller 17008 2020-08
Coronavirus dødsfall 386 2020-08
Coronavirus gjenopprettet 11808 2020-08

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -8.4 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -10.7 2020-06
BNP 246 2019-12
Bnp Faste Priser 1182 2020-03
Brutto Nasjonal Produkt 5031916 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 302 2020-03
Bnp Per Innbygger 23834 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 40314 2019-12
Bnp Fra Landbruk 19516 2020-03
Bnp Fra Construction 61060 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 276488 2020-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 147207 2020-03
Bnp Fra Tjenester 200230 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.8 2020-07
Arbeidsledige 278824 2020-07
Langtids arbeidsledighet 0.6 2019-12
Arbeidsledighet for unge 8.2 2020-06
Lønnskostnader 128 2020-03
Ledige Stillinger 334904 2020-06
Lønn 34077 2020-03
Minstelønn 519 2019-12
Lønninger innen produksjon 33123 2020-03
Befolkning 10.68 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 62.67 2018-12
Pensjonsalder Menn 63.33 2018-12
Sysselsatte 5277 2020-03
Arbeidsledighetsrate 0 2020-03
Sysselsetting 74.8 2020-03
Full Jobb 4840 2019-12
Yrkesdeltakelse 60.3 2019-12
Deltid Sysselsettingen 313 2019-12
Produktivitet 107 2020-03
Lønnsveksten 1.4 2020-03

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.3 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2020-06
Konsumprisindeksen Kpi 112 2020-06
Harmoniserte Konsumprisindeks 103 2020-06
Kjerne Konsumprisindeks 112 2020-06
KjerneInflasjon 2.63 2020-06
Bnp-Deflatoren 119 2020-03
Produsentpriser 103 2020-06
produsentprisene endring -0.3 2020-06
Eksportpriser 101 2020-05
Importprisene 96.9 2020-05
KPI Housing Utilities 114 2020-06
Kpi Transport 103 2020-06
MatInflasjon 5.4 2020-06

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.25 2020-06
Internbankrente 0.17 2020-08
Pengemengde 642221 2020-06
Pengemengden M1 4566744 2020-06
Pengemengden M2 5020825 2020-06
Bankenes balanse 8719181 2020-05
Valutareserver 150885 2020-06
Lån Til Privat Sektor 1177670 2020-05
Innskudd Rente 0.05 2020-05
Kontanter - Reserve - Ratio 2 2020-05
Sentralbankers balanse 3665387 2020-05
Utlånsrente 1 2020-05
Pengemengden M3 5118991 2020-06
Privat gjeld til BNP 138 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 14304 2020-05
Nåværende situasjon 2731 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP -0.4 2019-12
Eksport 294285 2020-05
Import 279981 2020-05
Utenlandsgjeld 164517 2020-03
Kjøpsbetingelser 104 2020-05
Kapitalstrømmer 26137 2020-05
Utenlandske Direkte Investeringer 173747 2019-12
Pengeoverføringer 640 2019-12
Gullreserver 7.8 2020-03
Råoljeproduksjon 2 2020-04
Terrorisme - Hovedsiden 0.87 2018-12
Våpen Salg 13 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 30.8 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.3 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -37838 2020-06
Offentlige Utgifter 241 2020-03
Statens Utgifter Til Bnp 41.9 2019-12
Statens Inntekter 128038 2020-06
Statsgjeld 1740468 2019-12
Fiscal Utgifter 165876 2020-06
Asylsøknader 15 2020-04
Kreditt-Rating 83 2020-08
Militære Utgifter 2446 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 22 2019-12
Salgsskatt 21 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 45 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 34 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 84.7 2020-07
Produksjon PMI 47 2020-07
Industriell Produksjon -25.7 2020-05
Industriell Produksjon (Månedlig) 13.8 2020-05
Industriproduksjonen -26.7 2020-05
Nye ordere 65.34 2020-05
Lagerendringer 3.57 2020-03
Bilregistreringer 20771 2020-06
Internett-hastighet 16938 2017-03
IP-adresser 1720644 2017-03
Konkurranseevne Index 70.85 2019-12
Konkurranseevne Rank 32 2019-12
Bedriftens Fortjeneste 323281 2017-12
Korrupsjon Index 56 2019-12
Korrupsjon Rank 44 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 41 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 7782 2019-12
Gruvedrift Produksjon -20.4 2020-05
Stål~~pos=trunc 299 2020-06

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 96 2020-07
Butikkhandel (Månedlig) 0.2 2020-06
Butikkhandel (Årlig) 0 2020-06
Forbruk 571 2020-03
Privat sparing 14.58 2020-03
Konsumerkreditt 262416 2020-06
Privat-Sektor-Kreditt 3216609 2020-06
Bensinpriser 1.3 2020-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 32.2 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 60.69 2018-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -7.6 2020-05
Boligpriser 150 2020-03
Bygningstillatelser 7625 2020-05
Hjem Eierskap Rate 78.7 2018-12
Nyestartede boliger 9140 2020-03

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 17008 2020-08
Coronavirus dødsfall 386 2020-08
Coronavirus gjenopprettet 11808 2020-08
ICU-senger 425 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Czech-Republic - Økonomiske indikatorer.