Markeder Siste Referanse
Valuta 24.93 2020-05
Aksjemarkedet 882 2020-05
10-årig statsobligasjon 0.78 2020-05

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -3.6 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -2.2 2020-03
Arbeidsledighet 3.4 2020-04
Inflasjon 3.2 2020-04
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2020-04
Rentesats 0.25 2020-05
Handelsbalanse 27277 2020-03
Nåværende situasjon -909 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -0.4 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 30.8 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.3 2019-12
Forretningstillit 71.6 2020-05
Produksjon PMI 35.1 2020-04
Forbrukertillit 91.9 2020-05
Butikkhandel (Månedlig) -12.2 2020-03
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 22 2019-12
Coronavirus tilfeller 8972 2020-05
Coronavirus dødsfall 317 2020-05
Coronavirus gjenopprettet 6180 2020-05

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -3.6 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -2.2 2020-03
BNP 247 2019-12
Bnp Faste Priser 1220 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 5031916 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 331 2019-12
Bnp Per Innbygger 23344 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 33414 2018-12
Bnp Fra Landbruk 19370 2019-12
Bnp Fra Construction 60660 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 284627 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 148367 2019-12
Bnp Fra Tjenester 211505 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.4 2020-04
Arbeidsledige 254040 2020-04
Langtids arbeidsledighet 0.6 2019-12
Arbeidsledighet for unge 6.2 2020-03
Lønnskostnader 121 2019-12
Ledige Stillinger 332478 2020-04
Lønn 36144 2019-12
Minstelønn 519 2019-12
Lønninger innen produksjon 35151 2019-12
Befolkning 10.68 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 62.67 2018-12
Pensjonsalder Menn 63.33 2018-12
Sysselsatte 5277 2020-03
Arbeidsledighetsrate -0.3 2019-12
Sysselsetting 75.3 2019-12
Full Jobb 4840 2019-12
Yrkesdeltakelse 60.3 2019-12
Levelønn Family 20500 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 15500 2018-12
Deltid Sysselsettingen 313 2019-12
Produktivitet 106 2019-12
Lønnsveksten 3.6 2019-12
Lønn Høy Dyktige 35400 2018-12
Lønn Lav Dyktige 15700 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.2 2020-04
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2020-04
Konsumprisindeksen Kpi 111 2020-04
Harmoniserte Konsumprisindeks 103 2020-04
Kjerne Konsumprisindeks 112 2020-04
KjerneInflasjon 2.66 2020-04
Bnp-Deflatoren 118 2019-12
Produsentpriser 103 2020-04
produsentprisene endring -0.8 2020-04
Eksportpriser 98.6 2020-03
Importprisene 96.4 2020-03
KPI Housing Utilities 114 2020-04
Kpi Transport 102 2020-04
MatInflasjon 7.8 2020-04

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.25 2020-05
Internbankrente 0.17 2020-05
Pengemengde 612539 2020-03
Pengemengden M1 4330648 2020-03
Pengemengden M2 4932508 2020-03
Bankenes balanse 8201519 2020-02
Valutareserver 145703 2020-04
Lån Til Privat Sektor 1136945 2020-02
Innskudd Rente 0.05 2020-05
Kontanter - Reserve - Ratio 2 2020-05
Sentralbankers balanse 3416563 2020-02
Utlånsrente 1 2020-05
Pengemengden M3 5045006 2020-03
Privat gjeld til BNP 138 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 27277 2020-03
Nåværende situasjon -909 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -0.4 2019-12
Eksport 353358 2020-03
Import 326081 2020-03
Utenlandsgjeld 172520 2019-12
Kjøpsbetingelser 102 2020-03
Kapitalstrømmer 58431 2020-03
Utenlandske Direkte Investeringer 173747 2019-12
Pengeoverføringer 640 2019-12
Gullreserver 7.8 2020-03
Råoljeproduksjon 2 2020-01
Terrorisme - Hovedsiden 0.87 2018-12
Våpen Salg 64 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 30.8 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.3 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -49043 2020-04
Offentlige Utgifter 230 2019-12
Statens Utgifter Til Bnp 41.9 2019-12
Statens Inntekter 90640 2020-04
Statsgjeld 1740468 2019-12
Fiscal Utgifter 139683 2020-04
Asylsøknader 115 2019-11
Kreditt-Rating 83 2020-05
Militære Utgifter 2446 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 22 2019-12
Salgsskatt 21 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 45 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 34 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 71.6 2020-05
Produksjon PMI 35.1 2020-04
Industriell Produksjon -10.8 2020-03
Industriell Produksjon (Månedlig) -8.7 2020-03
Industriproduksjonen -11.2 2020-03
Nye ordere 84.28 2020-03
Lagerendringer 18.31 2019-12
Bilregistreringer 10679 2020-04
Internett-hastighet 16938 2017-03
IP-adresser 1720644 2017-03
Konkurranseevne Index 70.85 2019-12
Konkurranseevne Rank 32 2019-12
Bedriftens Fortjeneste 323281 2017-12
Korrupsjon Index 56 2019-12
Korrupsjon Rank 44 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 41 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 7782 2019-12
Gruvedrift Produksjon -15.4 2020-03
Stål~~pos=trunc 372 2020-04

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 91.9 2020-05
Butikkhandel (Månedlig) -12.2 2020-03
Butikkhandel (Årlig) -8.9 2020-03
Forbruk 583 2019-12
Privat sparing 14.65 2019-12
Konsumerkreditt 262912 2020-03
Privat-Sektor-Kreditt 3227974 2020-03
Bensinpriser 1.13 2020-04
Husholdninger Gjeld Til Bnp 32.2 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 60.69 2018-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -2.3 2020-03
Boligpriser 146 2019-12
Bygningstillatelser 6353 2020-02
Hjem Eierskap Rate 78.7 2018-12
Nyestartede boliger 9140 2020-03

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 8972 2020-05
Coronavirus dødsfall 317 2020-05
Coronavirus gjenopprettet 6180 2020-05
ICU-senger 425 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Czech-Republic - Økonomiske indikatorer.