Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 6.30 6.35 6.38 6.41 6.44 6.51
Aksjemarkedet 1715.49 1677 1629 1582 1537 1449
10-årig statsobligasjon -0.08 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate -1.00 1.5 1 0.8 0.7 0.7
Bnp Årlig Vekstrate -0.80 2.5 2 3.6 2.9 3.3
Arbeidsledighet 4.00 4.3 4.3 4.2 4.1 4.1
Inflasjon 1.70 1.3 1.4 1.3 1.2 1.5
Rentesats -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Handelsbalanse 11955.10 8500 3500 4800 7000 3200
Nåværende situasjon 14583.40 21000 15000 15000 16500 13000
Nåværende situasjon mot BNP 7.80 8.1 8.1 7.9 7.9 7.9
Regjeringens gjeld mot BNP 42.20 41 41 39.1 39.1 39.1
Offentlige Budsjetter -1.10 -1.6 -1.6 -1 -1 -1
Forretningstillit 4.00 2 1 -2 -2 -1
Forbrukertillit 2.60 1.2 1 2 2.2 1.8
Butikkhandel (Månedlig) 1.00 2.3 0.4 0.4 0.1 0.2
Bedriftens Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Personalinntekt skattesats 55.90 55.9 55.9 55.9 55.9 55.9

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate -1.00 1.5 1 0.8 0.7 0.7
Bnp Årlig Vekstrate -0.80 2.5 2 3.6 2.9 3.3
BNP 355.18 325 325 325 325 340
Bnp Faste Priser 526710.00 531077 542663 537603 545672 555344
Brutto Nasjonal Produkt 543521.00 547638 557152 561562 563088 580094
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 118960.00 120730 112680 121269 123243 125271
Bnp Per Innbygger 63880.09 63500 63500 63500 63500 64200
Bnp Per Innbygger Ppp 55938.21 56500 56500 56500 56500 57200
Bnp Fra Landbruk 5615.00 7010 5915 6254 5817 6460
Bnp Fra Construction 24042.00 27519 27472 27417 24908 28321
Bnp Fra Manufacturing 72582.00 73561 68027 70432 75195 72756
Bnp Fra Mining 3209.00 4269 6533 3517 3325 3633
Bnp Fra Forvaltningsloven 98348.00 103197 103159 102090 101889 105459
Bnp Fra Transport 77753.00 85790 97448 92597 80552 95652

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 4.00 4.3 4.3 4.2 4.1 4.1
Lønn 42592.14 43200 44000 44000 44000 44000
Lønninger innen produksjon 147.80 155 155 155 155 155
Befolkning 5.82 5.85 5.85 5.85 5.87 5.87
Pensjonsalder Kvinner 66.50 66.5 66.5 67 67 67
Pensjonsalder Menn 66.50 66.5 66.5 67 67 67

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 1.70 1.3 1.4 1.3 1.2 1.5
Konsumprisindeksen Kpi 105.00 105 105 106 106 106
Harmoniserte Konsumprisindeks 104.80 104 104 105 106 106
Kjerne Konsumprisindeks 105.20 106 105 106 106 107
KjerneInflasjon 1.30 1.3 1.2 1.3 1.1 1.3
Produsentpriser 112.50 105 105 108 114 107
MatInflasjon -0.30 1.1 2 2.5 2.4 2.8
produsentprisene endring 1.80 1.9 2 1.5 1.3 1.5
Kpi Transport 106.10 104 103 106 107 105

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Internbankrente -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21
Valutareserver 458400.00 459500 461100 462500 46300 46280

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse 11955.10 8500 3500 4800 7000 3200
Nåværende situasjon 14583.40 21000 15000 15000 16500 13000
Nåværende situasjon mot BNP 7.80 8.1 8.1 7.9 7.9 7.9
Import 104373.40 107000 110200 110000 110200 113000
Eksport 116328.50 116000 115000 117000 115500 116200

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 42.20 41 41 39.1 39.1 39.1
Offentlige Budsjetter -1.10 -1.6 -1.6 -1 -1 -1
Offentlige Utgifter 133831.00 137946 137705 140035 138649 144656
Statens Utgifter Til Bnp 54.00 53.9 53.9 53.9 53.9 52.6

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Personalinntekt skattesats 55.90 55.9 55.9 55.9 55.9 55.9
Salgsskatt 25.00 25 25 25 25 25
Sosial sikkerhetsrate 0.00 0 8 8 0 0
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 0.00 0 0 0 0 0
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0.00 0 8 8 0 0

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forretningstillit 4.00 2 1 -2 -2 -1
Industriell Produksjon 10.40 1.5 2.1 3.3 2.6 1.5
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.80 0.4 0.5 0.4 0.3 0.4
Produksjon PMI 62.12 62 59 55 56 54

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbrukertillit 2.60 1.2 1 2 2.2 1.8
Butikkhandel (Månedlig) 1.00 2.3 0.4 0.4 0.1 0.2
Butikkhandel (Årlig) 6.40 2.8 4.5 -3.2 2.1 2.8
Forbruk 227067.00 236590 245192 239467 235241 247370
Disponibel personlig inntekt 1175218.46 1259834 1152082 1198723 1217526 1238281
Konsumerkreditt 439.20 486 512 456 463 471
Bensinpriser 2.08 1.98 1.88 1.78 1.69 1.61


Danmark - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.