Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 6.64 6.6 6.63 6.66 6.69 6.76
Aksjemarkedet 1002.15 990 977 965 953 929
10-årig statsobligasjon -0.26 0.03 0.05 0.08 0.12 0.14
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 0.10 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 1.90 1.6 1.3 1.5 1.6 1.8
Arbeidsledighet 3.70 4.1 4.2 4.4 4.6 4.5
Inflasjon 0.60 1.3 1.2 1.5 1.2 1.4
Rentesats -0.65 -0.65 -0.5 -0.25 -0.05 0.25
Handelsbalanse 9045.30 6600 1700 2800 8400 800
Nåværende situasjon 22122.00 10200 12000 8000 17000 11000
Nåværende situasjon mot BNP 6.10 5.8 5.8 5.3 5.3 5.3
Regjeringens gjeld mot BNP 34.10 33 33 32.4 32.4 32.4
Offentlige Budsjetter 0.50 0.4 0.4 -0.2 -0.2 -0.2
Forretningstillit -5.00 -6 -7 -4 -2 -4
Forbrukertillit 5.80 3.2 2.1 1 -2 -3
Butikkhandel (Månedlig) -0.30 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2
Bedriftens Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Personalinntekt skattesats 55.80 55.8 55.8 55 55 55
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 0.10 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 1.90 1.6 1.3 1.5 1.6 1.8
BNP 351.30 352 352 365 365 365
Bnp Faste Priser 519296.00 512941 524157 523642 527085 533592
Brutto Nasjonal Produkt 532806.00 527555 538152 537622 537622 547839
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 109815.00 107596 108837 108730 108730 110796
Bnp Per Innbygger 62888.70 62500 62500 64700 64700 64700
Bnp Per Innbygger Ppp 47672.96 48000 48000 48350 48350 48350
Bnp Fra Landbruk 4994.00 5369 5713 5707 5069 5816
Bnp Fra Construction 23898.00 25405 26535 26509 24256 27012
Bnp Fra Manufacturing 64356.00 61745 65707 65642 65321 66889
Bnp Fra Mining 5639.00 5915 6310 6304 5724 6424
Bnp Fra Forvaltningsloven 99538.00 98473 99641 99543 101031 101435
Bnp Fra Transport 84885.00 89075 94125 94033 94033 95820
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 3.70 4.1 4.2 4.4 4.6 4.5
Lønn 40953.70 42171 41800 41800 41800 42200
Lønninger innen produksjon 140.90 145 150 150 150 155
Befolkning 5.78 5.82 5.82 5.88 5.88 5.88
Pensjonsalder Kvinner 65.00 65 65 65 65 65
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 0.60 1.3 1.2 1.5 1.2 1.4
Konsumprisindeksen Kpi 102.90 105 105 105 104 107
Kjerne Konsumprisindeks 103.00 103 103 104 104 104
Produsentpriser 102.60 112 112 105 104 113
MatInflasjon 2.00 2.2 2 1.8 1.7 2.1
produsentprisene endring -1.00 0.9 1.5 1.6 1.5 1.4
Kpi Transport 103.60 105 104 104 104 106
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats -0.65 -0.65 -0.5 -0.25 -0.05 0.25
Internbankrente -0.39 -0.32 -0.17 0.08 0.08 0.38
Valutareserver 449600.00 452360 457360 460360 462500 463360
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse 9045.30 6600 1700 2800 8400 800
Nåværende situasjon 22122.00 10200 12000 8000 17000 11000
Nåværende situasjon mot BNP 6.10 5.8 5.8 5.3 5.3 5.3
Import 54612.10 51800 49500 54200 54800 53200
Eksport 63657.40 58400 51200 51200 63200 54000
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 34.10 33 33 32.4 32.4 32.4
Offentlige Budsjetter 0.50 0.4 0.4 -0.2 -0.2 -0.2
Offentlige Utgifter 130445.00 130273 133009 132878 132878 135403
Statens Utgifter Til Bnp 51.40 51 51 51.2 51.2 51.2
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Personalinntekt skattesats 55.80 55.8 55.8 55 55 55
Salgsskatt 25.00 25 25 25 25 25
Sosial sikkerhetsrate 8.00 8 8 8 8 8
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 0.00 0 0 0 0 0
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.00 8 8 8 8 8
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forretningstillit -5.00 -6 -7 -4 -2 -4
Industriell Produksjon 10.50 2.8 0.5 3.3 4.2 4.8
Industriell Produksjon (Månedlig) 3.20 -1.6 0.7 0.1 0.9 0.8
Produksjon PMI 45.00 54.5 54 54.3 54.7 55
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forbrukertillit 5.80 3.2 2.1 1 -2 -3
Butikkhandel (Månedlig) -0.30 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2
Butikkhandel (Årlig) -0.60 2.5 0.9 1.1 0.6 0.8
Forbruk 234021.00 233937 236831 236598 236598 241094
Bensinpriser 1.92 1.71 1.67 1.62 1.77 1.63


Danmark - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.