Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 6.76 6.79 6.82 6.85 6.88 6.95
Aksjemarkedet 1031.70 1015 1001 988 975 949
10-årig statsobligasjon -0.47 0.04 0.09 0.14 0.2 0.24
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 0.80 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 2.30 1.6 1.3 1.5 1.6 1.8
Arbeidsledighet 3.80 3.9 4 4.2 4.2 4.4
Inflasjon 0.40 0.6 0.9 1.5 1.2 1.4
Rentesats -0.65 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Handelsbalanse 9041.50 6600 1700 2800 8400 800
Nåværende situasjon 19187.00 10200 12000 8000 17000 11000
Nåværende situasjon mot BNP 6.10 5.8 5.8 5.3 5.3 5.3
Regjeringens gjeld mot BNP 34.10 33 33 32.4 32.4 32.4
Offentlige Budsjetter 0.50 0.4 0.4 -0.2 -0.2 -0.2
Forretningstillit -5.00 -6 -5 -4 -2 2
Forbrukertillit 6.30 5.5 2.1 1 -2 -1.5
Butikkhandel (Månedlig) -0.30 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2
Bedriftens Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Personalinntekt skattesats 55.80 55.8 55.8 55 55 55
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 0.80 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 2.30 1.6 1.3 1.5 1.6 1.8
BNP 351.30 352 352 365 365 365
Bnp Faste Priser 523035.00 521916 524538 526736 531404 533980
Brutto Nasjonal Produkt 539668.00 538650 539581 541281 548303 549293
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 110797.00 112192 111263 113509 112570 113266
Bnp Per Innbygger 62888.70 62500 62500 64700 64700 64700
Bnp Per Innbygger Ppp 47672.96 48000 48000 48350 48350 48350
Bnp Fra Landbruk 6006.00 5141 5471 5178 6102 5570
Bnp Fra Construction 26150.00 26019 27608 24284 26568 28105
Bnp Fra Manufacturing 69780.00 63146 66675 65008 70896 67875
Bnp Fra Mining 6120.00 5979 6298 5716 6218 6411
Bnp Fra Forvaltningsloven 99947.00 100349 100174 100994 101546 101977
Bnp Fra Transport 92144.00 89378 92344 85831 93618 94006
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 3.80 3.9 4 4.2 4.2 4.4
Lønn 41735.60 42171 41800 41800 41800 42200
Lønninger innen produksjon 144.70 145 150 150 150 155
Befolkning 5.78 5.82 5.82 5.88 5.88 5.88
Pensjonsalder Kvinner 65.00 65 65 65 65 65
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 0.40 0.6 0.9 1.5 1.2 1.4
Konsumprisindeksen Kpi 103.10 103 103 104 104 105
Kjerne Konsumprisindeks 103.40 103 103 104 104 104
Produsentpriser 103.10 112 112 105 104 113
MatInflasjon 2.20 2.2 2 1.8 1.7 2.1
produsentprisene endring 0.10 0.9 1.5 1.6 1.5 1.4
Kpi Transport 103.30 104 102 104 105 104
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats -0.65 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Internbankrente -0.43 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57
Valutareserver 446600.00 452360 457360 460360 462500 463360
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse 9041.50 6600 1700 2800 8400 800
Nåværende situasjon 19187.00 10200 12000 8000 17000 11000
Nåværende situasjon mot BNP 6.10 5.8 5.8 5.3 5.3 5.3
Import 52888.40 51800 49500 54200 54800 53200
Eksport 61929.90 58400 51200 51200 63200 54000
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 34.10 33 33 32.4 32.4 32.4
Offentlige Budsjetter 0.50 0.4 0.4 -0.2 -0.2 -0.2
Offentlige Utgifter 131131.00 132220 132533 132739 133229 134918
Statens Utgifter Til Bnp 51.40 51 51 51.2 51.2 51.2
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Personalinntekt skattesats 55.80 55.8 55.8 55 55 55
Salgsskatt 25.00 25 25 25 25 25
Sosial sikkerhetsrate 8.00 8 8 8 8 8
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 0.00 0 0 0 0 0
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.00 8 8 8 8 8
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forretningstillit -5.00 -6 -5 -4 -2 2
Industriell Produksjon 8.20 2.8 0.5 3.3 4.2 4.8
Industriell Produksjon (Månedlig) 3.20 -1.6 0.7 0.1 0.9 0.8
Produksjon PMI 48.69 49.2 53.5 54.3 54.7 55.5
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forbrukertillit 6.30 5.5 2.1 1 -2 -1.5
Butikkhandel (Månedlig) -0.30 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2
Butikkhandel (Årlig) 2.40 1.2 1.3 0.3 0.5 0.8
Forbruk 234157.00 235467 235677 236772 237904 239920
Bensinpriser 1.84 1.76 1.71 1.66 1.61 1.61


Danmark - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.