Markeder Siste Referanse
Valuta 6.56 2020-07
Aksjemarkedet 1299 2020-07
10-årig statsobligasjon -0.29 2020-07

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -2 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -0.2 2020-03
Arbeidsledighet 5.6 2020-05
Inflasjon 0.3 2020-06
Rentesats -0.6 2020-06
Handelsbalanse 8059 2020-05
Nåværende situasjon 17379 2020-05
Nåværende situasjon mot BNP 7.9 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 33.2 2019-12
Offentlige Budsjetter 3.7 2019-12
Forretningstillit -16 2020-06
Forbrukertillit -3.1 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 9.4 2020-05
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 55.8 2018-12
Coronavirus tilfeller 12946 2020-07
Coronavirus dødsfall 609 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 12130 2020-07
Sykehussenger 2.5 2018-12
Medisinske leger 4.27 2016-12
sykepleiere 11.24 2016-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -2 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -0.2 2020-03
BNP 348 2019-12
Bnp Faste Priser 525935 2020-03
Brutto Nasjonal Produkt 541776 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 115364 2020-03
Bnp Per Innbygger 65147 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 57184 2019-12
Bnp Fra Landbruk 5220 2020-03
Bnp Fra Construction 22996 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 65188 2020-03
Bnp Fra Mining 3756 2020-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 96340 2020-03
Bnp Fra Transport 85994 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.6 2020-05
Sysselsatte 2767 2020-03
Arbeidsledige 159354 2020-05
Langtids arbeidsledighet 0.9 2020-03
Arbeidsledighet for unge 10.5 2020-05
Lønnskostnader 104 2020-03
Produktivitet 112 2020-03
Lønn 41736 2018-12
Lønninger innen produksjon 145 2020-03
Befolkning 5.81 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0 2020-03
Sysselsetting 65 2020-05
Full Jobb 2114 2020-03
Ledige Stillinger 34487 2019-12
Yrkesdeltakelse 68.5 2020-05
Deltid Sysselsettingen 652 2020-03

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.3 2020-06
Konsumprisindeksen Kpi 103 2020-06
Harmoniserte Konsumprisindeks 103 2020-06
Kjerne Konsumprisindeks 104 2020-06
KjerneInflasjon 0.9 2020-06
Bnp-Deflatoren 110 2020-03
Produsentpriser 102 2020-05
Eksportpriser 103 2020-05
Importprisene 97.2 2020-05
MatInflasjon 0.8 2020-06
Kpi Transport 102 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2020-06
produsentprisene endring -0.9 2020-04

Penger Siste Referanse
Rentesats -0.6 2020-06
Internbankrente -0.19 2020-07
Pengemengde 65659 2020-05
Pengemengden M1 1402687 2020-05
Pengemengden M2 1474037 2020-05
Pengemengden M3 1582237 2020-05
Bankenes balanse 4648005 2020-05
Valutareserver 455800 2020-06
Lån Til Privat Sektor 354 2020-05
Sentralbankers balanse 515 2020-03
Privat gjeld til BNP 269 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 8059 2020-05
Nåværende situasjon 17379 2020-05
Nåværende situasjon mot BNP 7.9 2019-12
Eksport 53730 2020-05
Import 45670 2020-05
Utenlandsgjeld 391 2020-02
Kjøpsbetingelser 106 2020-05
Kapitalstrømmer 548 2020-05
Gullreserver 66.5 2020-03
Råoljeproduksjon 75 2020-03
Utenlandske Direkte Investeringer 700 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.96 2018-12
Våpen Salg 4 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 33.2 2019-12
Offentlige Budsjetter 3.7 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi 17309 2019-12
Offentlige Utgifter 130850 2020-03
Statens Utgifter Til Bnp 49.6 2019-12
Statens Inntekter 311865 2019-12
Statsgjeld 760 2020-05
Fiscal Utgifter 294555 2019-12
Asylsøknader 35 2020-03
Kreditt-Rating 100 2020-07
Militære Utgifter 3971 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 55.8 2018-12
Salgsskatt 25 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 8 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 0 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8 2018-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -16 2020-06
Industriell Produksjon -19 2020-05
Industriell Produksjon (Månedlig) -2 2020-05
Industriproduksjonen 0.3 2020-02
Kapasitetsutnyttelsen 76.1 2020-06
Nye ordere 0 2020-03
Lagerendringer 286 2020-03
Konkurser 455 2020-06
Bilregistreringer 18056 2020-06
Internett-hastighet 20106 2017-03
IP-adresser 2624652 2017-03
Konkurranseevne Index 81.17 2019-12
Konkurranseevne Rank 10 2019-12
Bedriftens Fortjeneste 370511 2018-12
Korrupsjon Index 87 2019-12
Korrupsjon Rank 1 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 4 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 3368 2019-12
Produksjon PMI 52.22 2020-06
Gruvedrift Produksjon -37.5 2020-05

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -3.1 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 9.4 2020-05
Butikkhandel (Årlig) 5.3 2020-05
Forbruk 233890 2020-03
Disponibel personlig inntekt 1127877 2018-12
Privat sparing 16.64 2020-03
Bankenes Utlånsrente 0.05 2020-06
Konsumerkreditt 450 2020-05
Bensinpriser 1.67 2020-06
Husholdninger Gjeld Til Bnp 112 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 235 2018-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -12.5 2020-03
Boligpriser 120 2020-03
Hjem Eierskap Rate 60.5 2018-12
Nyestartede boliger 2771 2020-03

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 12946 2020-07
Coronavirus dødsfall 609 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 12130 2020-07
Sykehussenger 2.5 2018-12
Medisinske leger 4.27 2016-12
sykepleiere 11.24 2016-12
ICU-senger 246 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Danmark - Økonomiske indikatorer.