Markeder Siste Referanse
Valuta 6.58 2019-02
Aksjemarkedet 976 2019-02
10-årig statsobligasjon 0.24 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.3 2018-09
Arbeidsledighet 3.8 2018-12
Inflasjon 1.3 2019-01
Rentesats -0.65 2019-01
Handelsbalanse 1564 2018-12
Nåværende situasjon 15894 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 8 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 36.4 2017-12
Offentlige Budsjetter 1 2017-12
Forretningstillit -5 2019-01
Forbrukertillit 3.3 2019-02
Butikkhandel (Månedlig) -0.6 2018-12
Bedriftens Skattesats 22 2018-12
Personalinntekt skattesats 55.8 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.3 2018-09
BNP 325 2017-12
Bnp Faste Priser 510222 2018-09
Brutto Nasjonal Produkt 524758 2018-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 107026 2018-09
Bnp Per Innbygger 61582 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 46683 2017-12
Bnp Fra Landbruk 5341 2018-09
Bnp Fra Construction 25270 2018-09
Bnp Fra Manufacturing 61418 2018-09
Bnp Fra Mining 5884 2018-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 97951 2018-09
Bnp Fra Transport 88603 2018-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.8 2018-12
Sysselsatte 2801 2018-09
Arbeidsledige 104360 2018-12
Langtids arbeidsledighet 0.9 2018-09
Arbeidsledighet for unge 8.7 2018-12
Lønnskostnader 108 2018-09
Produktivitet 128 2018-09
Lønn 40954 2017-12
Lønninger innen produksjon 140 2018-09
Befolkning 5.78 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2018-09
Sysselsetting 65.8 2018-12
Full Jobb 2141 2018-09
Ledige Stillinger 36274 2018-09
Yrkesdeltakelse 69.3 2018-12
Deltid Sysselsettingen 660 2018-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.3 2019-01
Konsumprisindeksen Kpi 102 2019-01
Harmoniserte Konsumprisindeks 102 2019-01
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-01
KjerneInflasjon 1.4 2019-01
Bnp-Deflatoren 108 2018-09
Produsentpriser 110 2018-12
Eksportpriser 118 2018-12
Importprisene 117 2018-12
MatInflasjon 1.1 2019-01
Kpi Transport 101 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-01
produsentprisene endring 0.1 2018-12
Penger Siste Referanse
Rentesats -0.65 2019-01
Internbankrente -0.32 2019-02
Pengemengde 63243 2018-12
Pengemengden M1 1224232 2018-12
Pengemengden M2 1319860 2018-12
Pengemengden M3 1439125 2018-12
Bankenes balanse 3688127 2018-12
Valutareserver 455500 2019-01
Lån Til Privat Sektor 357 2018-12
Sentralbankers balanse 496 2018-12
Privat gjeld til BNP 276 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1564 2018-12
Nåværende situasjon 15894 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 8 2017-12
Eksport 49838 2018-12
Import 48274 2018-12
Utenlandsgjeld 1289 2018-11
Kjøpsbetingelser 101 2018-11
Kapitalstrømmer 63 2018-11
Gullreserver 66.5 2019-03
Råoljeproduksjon 69 2018-08
Utenlandske Direkte Investeringer 735 2017-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.82 2017-12
Våpen Salg 12 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 36.4 2017-12
Offentlige Budsjetter 1 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -2989 2018-09
Offentlige Utgifter 129582 2018-09
Statens Utgifter Til Bnp 51.9 2017-12
Statens Inntekter 276932 2018-09
Statsgjeld 618 2018-12
Fiscal Utgifter 279921 2018-09
Asylsøknader 305 2018-07
Kreditt-Rating 99.6
Militære Utgifter 3701 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2018-12
Personalinntekt skattesats 55.8 2018-12
Salgsskatt 25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 8 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 0 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -5 2019-01
Industriell Produksjon 15.2 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 11.9 2018-12
Industriproduksjonen 5.2 2018-11
Kapasitetsutnyttelsen 81.4 2019-03
Nye ordere 6 2018-12
Lagerendringer 3219 2018-09
Konkurser 686 2019-01
Bilregistreringer 21296 2019-01
Internett-hastighet 20106 2017-03
IP-adresser 2624652 2017-03
Konkurranseevne Index 80.62 2018-12
Konkurranseevne Rank 10 2018-12
Bedriftens Fortjeneste 269838 2016-12
Korrupsjon Index 88 2018-12
Korrupsjon Rank 1 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 3 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 3241 2018-12
Produksjon PMI 51.14 2019-01
Gruvedrift Produksjon -3.9 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 3.3 2019-02
Butikkhandel (Månedlig) -0.6 2018-12
Butikkhandel (Årlig) -0.4 2018-12
Forbruk 232697 2018-09
Disponibel personlig inntekt 1095270 2017-12
Privat sparing 10.96 2018-09
Konsumerkreditt 487 2018-12
Bensinpriser 1.79 2019-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 117 2018-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 241 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 3.6 2018-11
Boligpriser 116 2018-09
Hjem Eierskap Rate 62.2 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Danmark - Økonomiske indikatorer.