Markeder Siste Referanse
Valuta 6.57 2019-06
Aksjemarkedet 996 2019-06
10-årig statsobligasjon -0.24 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.2 2019-03
Arbeidsledighet 3.7 2019-04
Inflasjon 0.7 2019-05
Rentesats -0.65 2019-05
Handelsbalanse 7827 2019-04
Nåværende situasjon 15123 2019-04
Nåværende situasjon mot BNP 6.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 34.1 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.5 2018-12
Forretningstillit -5 2019-06
Forbrukertillit 5.8 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) -0.3 2019-05
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 55.8 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.2 2019-03
BNP 325 2017-12
Bnp Faste Priser 519296 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 532806 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 109815 2019-03
Bnp Per Innbygger 61582 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 46683 2017-12
Bnp Fra Landbruk 4994 2019-03
Bnp Fra Construction 23898 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 64356 2019-03
Bnp Fra Mining 5639 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 99538 2019-03
Bnp Fra Transport 84885 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.7 2019-04
Sysselsatte 2776 2019-03
Arbeidsledige 103038 2019-04
Langtids arbeidsledighet 1.1 2018-12
Arbeidsledighet for unge 9.5 2019-04
Lønnskostnader 109 2019-03
Produktivitet 110 2019-03
Lønn 40954 2017-12
Lønninger innen produksjon 141 2019-03
Befolkning 5.78 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.5 2019-03
Sysselsetting 66 2019-04
Full Jobb 2100 2018-12
Ledige Stillinger 33522 2018-12
Yrkesdeltakelse 69.7 2019-04
Deltid Sysselsettingen 698 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.7 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-05
Harmoniserte Konsumprisindeks 103 2019-05
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-05
KjerneInflasjon 0.8 2019-05
Bnp-Deflatoren 109 2019-03
Produsentpriser 103 2019-05
Eksportpriser 119 2019-04
Importprisene 116 2019-04
MatInflasjon 1.3 2019-05
Kpi Transport 104 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-05
produsentprisene endring 0.1 2018-12
Penger Siste Referanse
Rentesats -0.65 2019-05
Internbankrente -0.37 2019-06
Pengemengde 62453 2019-04
Pengemengden M1 1251763 2019-04
Pengemengden M2 1351843 2019-04
Pengemengden M3 1472249 2019-04
Bankenes balanse 4042414 2019-04
Valutareserver 451700 2019-05
Lån Til Privat Sektor 365 2019-04
Sentralbankers balanse 492 2019-03
Privat gjeld til BNP 276 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 7827 2019-04
Nåværende situasjon 15123 2019-04
Nåværende situasjon mot BNP 6.1 2018-12
Eksport 58176 2019-04
Import 50350 2019-04
Utenlandsgjeld 976 2019-03
Kjøpsbetingelser 101 2019-03
Kapitalstrømmer 40 2019-03
Gullreserver 66.5 2019-06
Råoljeproduksjon 117 2019-02
Utenlandske Direkte Investeringer 735 2017-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.82 2017-12
Våpen Salg 27 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 34.1 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -2381 2018-12
Offentlige Utgifter 130445 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 51.4 2018-12
Statens Inntekter 290329 2018-12
Statsgjeld 627 2019-04
Fiscal Utgifter 292710 2018-12
Asylsøknader 175 2019-03
Kreditt-Rating 99.6
Militære Utgifter 3971 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 55.8 2018-12
Salgsskatt 25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 8 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 0 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -5 2019-06
Industriell Produksjon 3.8 2019-04
Industriell Produksjon (Månedlig) 0 2019-04
Industriproduksjonen 5.4 2019-03
Kapasitetsutnyttelsen 81.3 2019-06
Nye ordere 12 2019-03
Lagerendringer 6749 2019-03
Konkurser 637 2019-05
Bilregistreringer 19147 2019-05
Internett-hastighet 20106 2017-03
IP-adresser 2624652 2017-03
Konkurranseevne Index 80.62 2018-12
Konkurranseevne Rank 10 2018-12
Bedriftens Fortjeneste 269838 2016-12
Korrupsjon Index 88 2018-12
Korrupsjon Rank 1 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 3 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2165 2019-04
Produksjon PMI 47.64 2019-05
Gruvedrift Produksjon 10.6 2019-03
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 5.8 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) -0.3 2019-05
Butikkhandel (Årlig) -0.6 2019-05
Forbruk 234021 2019-03
Disponibel personlig inntekt 1095270 2017-12
Privat sparing 10.39 2018-12
Bankenes Utlånsrente 0.05 2019-05
Konsumerkreditt 478 2019-04
Bensinpriser 1.97 2019-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 115 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 241 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 13.7 2019-03
Boligpriser 114 2018-12
Hjem Eierskap Rate 60.5 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Danmark - Økonomiske indikatorer.