Markeder Siste Referanse
Valuta 6.74 2019-12
Aksjemarkedet 1118 2019-12
10-årig statsobligasjon -0.27 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.2 2019-09
Arbeidsledighet 3.7 2019-10
Inflasjon 0.7 2019-11
Rentesats -0.75 2019-11
Handelsbalanse 7292 2019-10
Nåværende situasjon 27441 2019-10
Nåværende situasjon mot BNP 6.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 34.1 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.5 2018-12
Forretningstillit -6 2019-11
Forbrukertillit 1.4 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) -0.3 2019-10
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 55.8 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.2 2019-09
BNP 351 2018-12
Bnp Faste Priser 533107 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 549020 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 108654 2019-09
Bnp Per Innbygger 62889 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 47673 2018-12
Bnp Fra Landbruk 5249 2019-09
Bnp Fra Construction 24778 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 69530 2019-09
Bnp Fra Mining 5276 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 96546 2019-09
Bnp Fra Transport 94830 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.7 2019-10
Sysselsatte 2797 2019-09
Arbeidsledige 103893 2019-10
Langtids arbeidsledighet 0.8 2019-06
Arbeidsledighet for unge 10.5 2019-10
Lønnskostnader 102 2019-09
Produktivitet 112 2019-09
Lønn 41736 2018-12
Lønninger innen produksjon 144 2019-09
Befolkning 5.78 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2019-09
Sysselsetting 66.3 2019-10
Full Jobb 2108 2019-06
Ledige Stillinger 37670 2019-06
Yrkesdeltakelse 69.9 2019-10
Deltid Sysselsettingen 672 2019-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.7 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-11
Harmoniserte Konsumprisindeks 103 2019-11
Kjerne Konsumprisindeks 104 2019-10
KjerneInflasjon 0.8 2019-10
Bnp-Deflatoren 109 2019-09
Produsentpriser 103 2019-10
Eksportpriser 119 2019-09
Importprisene 115 2019-09
MatInflasjon 1.2 2019-11
Kpi Transport 103 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2019-10
produsentprisene endring -0.1 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats -0.75 2019-11
Internbankrente -0.41 2019-12
Pengemengde 61912 2019-10
Pengemengden M1 1309741 2019-10
Pengemengden M2 1400399 2019-10
Pengemengden M3 1508476 2019-10
Bankenes balanse 4390682 2019-10
Valutareserver 440700 2019-11
Lån Til Privat Sektor 362 2019-10
Sentralbankers balanse 486 2019-09
Privat gjeld til BNP 269 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 7292 2019-10
Nåværende situasjon 27441 2019-10
Nåværende situasjon mot BNP 6.1 2018-12
Eksport 65901 2019-10
Import 58609 2019-10
Utenlandsgjeld 571 2019-10
Kjøpsbetingelser 106 2019-08
Kapitalstrømmer 50 2019-10
Gullreserver 66.55 2019-12
Råoljeproduksjon 106 2019-07
Utenlandske Direkte Investeringer 700 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.96 2018-12
Våpen Salg 27 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 34.1 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 17230 2019-06
Offentlige Utgifter 130299 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 51.4 2018-12
Statens Inntekter 302641 2019-06
Statsgjeld 637 2019-10
Fiscal Utgifter 258412 2019-06
Asylsøknader 230 2019-10
Kreditt-Rating 100 2019-12
Militære Utgifter 3971 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 55.8 2018-12
Salgsskatt 25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 8 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 0 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -6 2019-11
Industriell Produksjon 1.1 2019-10
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.8 2019-10
Industriproduksjonen 7.1 2019-09
Kapasitetsutnyttelsen 80.6 2019-12
Nye ordere 12 2019-09
Lagerendringer 3875 2019-09
Konkurser 932 2019-11
Bilregistreringer 18378 2019-10
Internett-hastighet 20106 2017-03
IP-adresser 2624652 2017-03
Konkurranseevne Index 81.17 2019-12
Konkurranseevne Rank 10 2019-12
Bedriftens Fortjeneste 282297 2017-12
Korrupsjon Index 88 2018-12
Korrupsjon Rank 1 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 4 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2065 2019-09
Produksjon PMI 53 2019-11
Gruvedrift Produksjon -19.2 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 1.4 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) -0.3 2019-10
Butikkhandel (Årlig) 1.2 2019-10
Forbruk 236468 2019-09
Disponibel personlig inntekt 1127877 2018-12
Privat sparing 13.19 2019-06
Bankenes Utlånsrente 0.05 2019-11
Konsumerkreditt 469 2019-10
Bensinpriser 1.84 2019-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 115 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 235 2018-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 4.1 2019-08
Boligpriser 119 2019-06
Hjem Eierskap Rate 60.5 2018-12
Nyestartede boliger 2607 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Danmark - Økonomiske indikatorer.