Markeder Siste Referanse
Valuta 6.76 2020-03
Aksjemarkedet 1056 2020-03
10-årig statsobligasjon -0.28 2020-03

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.8 2019-12
Arbeidsledighet 3.7 2020-01
Inflasjon 0.8 2020-02
Rentesats -0.6 2020-03
Handelsbalanse 8299 2020-01
Nåværende situasjon 15347 2020-01
Nåværende situasjon mot BNP 6.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 34.1 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.5 2018-12
Forretningstillit -7 2020-03
Forbrukertillit 0.4 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2020-02
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 55.8 2018-12
Coronavirus tilfeller 2555 2020-03
Coronavirus dødsfall 72 2020-03
Coronavirus gjenopprettet 1 2020-03
Sykehussenger 2.5 2018-12
Medisinske leger 4.27 2016-12
sykepleiere 11.24 2016-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.8 2019-12
BNP 352 2019-12
Bnp Faste Priser 536018 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 552463 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 115043 2019-12
Bnp Per Innbygger 62889 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 47673 2018-12
Bnp Fra Landbruk 5594 2019-12
Bnp Fra Construction 27317 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 67787 2019-12
Bnp Fra Mining 3907 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 98478 2019-12
Bnp Fra Transport 98133 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.7 2020-01
Sysselsatte 2798 2019-12
Arbeidsledige 103809 2020-01
Langtids arbeidsledighet 0.8 2019-09
Arbeidsledighet for unge 10.1 2020-01
Lønnskostnader 102 2019-12
Produktivitet 112 2019-12
Lønn 41736 2018-12
Lønninger innen produksjon 144 2019-12
Befolkning 5.81 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.2 2019-12
Sysselsetting 66.1 2020-01
Full Jobb 2110 2019-09
Ledige Stillinger 36830 2019-09
Yrkesdeltakelse 69.5 2020-01
Deltid Sysselsettingen 686 2019-09

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.8 2020-02
Konsumprisindeksen Kpi 104 2020-02
Harmoniserte Konsumprisindeks 103 2020-02
Kjerne Konsumprisindeks 104 2020-02
KjerneInflasjon 1 2020-02
Bnp-Deflatoren 109 2019-12
Produsentpriser 103 2020-02
Eksportpriser 121 2020-01
Importprisene 115 2020-01
MatInflasjon 0.4 2020-02
Kpi Transport 104 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2020-02
produsentprisene endring 0.1 2020-02

Penger Siste Referanse
Rentesats -0.6 2020-03
Internbankrente -0.15 2020-03
Pengemengde 62006 2020-02
Pengemengden M1 1324480 2020-02
Pengemengden M2 1413821 2020-02
Pengemengden M3 1536194 2020-02
Bankenes balanse 4450117 2020-02
Valutareserver 429000 2020-02
Lån Til Privat Sektor 361 2020-02
Sentralbankers balanse 482 2019-11
Privat gjeld til BNP 269 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 8299 2020-01
Nåværende situasjon 15347 2020-01
Nåværende situasjon mot BNP 6.1 2018-12
Eksport 63860 2020-01
Import 55560 2020-01
Utenlandsgjeld 507 2019-11
Kjøpsbetingelser 105 2019-12
Kapitalstrømmer 50 2019-11
Gullreserver 66.55 2019-12
Råoljeproduksjon 84 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 700 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.96 2018-12
Våpen Salg 27 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 34.1 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 9920 2019-09
Offentlige Utgifter 132434 2019-12
Statens Utgifter Til Bnp 51.4 2018-12
Statens Inntekter 296995 2019-09
Statsgjeld 620 2020-02
Fiscal Utgifter 287075 2019-09
Asylsøknader 190 2019-11
Kreditt-Rating 100 2020-03
Militære Utgifter 3971 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 55.8 2018-12
Salgsskatt 25 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 8 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 0 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8 2018-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -7 2020-03
Industriell Produksjon -2.1 2020-01
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.5 2020-01
Industriproduksjonen -1.3 2019-11
Kapasitetsutnyttelsen 80 2020-03
Nye ordere 12 2019-09
Lagerendringer -1268 2019-12
Konkurser 466 2020-02
Bilregistreringer 15060 2020-02
Internett-hastighet 20106 2017-03
IP-adresser 2624652 2017-03
Konkurranseevne Index 81.17 2019-12
Konkurranseevne Rank 10 2019-12
Bedriftens Fortjeneste 282297 2017-12
Korrupsjon Index 87 2019-12
Korrupsjon Rank 1 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 4 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 3368 2019-12
Produksjon PMI 49.15 2020-02
Gruvedrift Produksjon -18.2 2020-01

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 0.4 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2020-02
Butikkhandel (Årlig) 5.6 2020-02
Forbruk 240767 2019-12
Disponibel personlig inntekt 1127877 2018-12
Privat sparing 7.29 2019-09
Bankenes Utlånsrente 0.05 2020-02
Konsumerkreditt 457 2020-02
Bensinpriser 1.82 2020-02
Husholdninger Gjeld Til Bnp 114 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 235 2018-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 3.9 2019-11
Boligpriser 118 2019-09
Hjem Eierskap Rate 60.5 2018-12
Nyestartede boliger 2662 2019-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 2555 2020-03
Coronavirus dødsfall 72 2020-03
Coronavirus gjenopprettet 1 2020-03
Sykehussenger 2.5 2018-12
Medisinske leger 4.27 2016-12
sykepleiere 11.24 2016-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Danmark - Økonomiske indikatorer.