Markeder Siste Referanse
Valuta 6.73 2019-08
Aksjemarkedet 1017 2019-08
10-årig statsobligasjon -0.62 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.9 2019-03
Arbeidsledighet 3.8 2019-06
Inflasjon 0.4 2019-07
Rentesats -0.65 2019-06
Handelsbalanse 7175 2019-06
Nåværende situasjon 16943 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 6.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 34.1 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.5 2018-12
Forretningstillit -7 2019-07
Forbrukertillit 2.9 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) 0.5 2019-06
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 55.8 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.9 2019-03
BNP 351 2018-12
Bnp Faste Priser 519296 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 532806 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 109815 2019-03
Bnp Per Innbygger 62889 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 47673 2018-12
Bnp Fra Landbruk 4994 2019-03
Bnp Fra Construction 23898 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 64356 2019-03
Bnp Fra Mining 5639 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 99538 2019-03
Bnp Fra Transport 84885 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.8 2019-06
Sysselsatte 2776 2019-03
Arbeidsledige 104289 2019-06
Langtids arbeidsledighet 1 2019-03
Arbeidsledighet for unge 8.1 2019-06
Lønnskostnader 109 2019-03
Produktivitet 110 2019-03
Lønn 40954 2017-12
Lønninger innen produksjon 141 2019-03
Befolkning 5.78 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.5 2019-03
Sysselsetting 66.5 2019-06
Full Jobb 2088 2019-03
Ledige Stillinger 34365 2019-03
Yrkesdeltakelse 69.9 2019-06
Deltid Sysselsettingen 686 2019-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.4 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 104 2019-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 103 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 104 2019-07
KjerneInflasjon 0.3 2019-07
Bnp-Deflatoren 109 2019-03
Produsentpriser 103 2019-07
Eksportpriser 118 2019-06
Importprisene 115 2019-06
MatInflasjon 2.2 2019-07
Kpi Transport 104 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2019-07
produsentprisene endring -1 2019-05
Penger Siste Referanse
Rentesats -0.65 2019-06
Internbankrente -0.44 2019-08
Pengemengde 63297 2019-06
Pengemengden M1 1271340 2019-06
Pengemengden M2 1369402 2019-06
Pengemengden M3 1476047 2019-06
Bankenes balanse 4300388 2019-06
Valutareserver 448100 2019-07
Lån Til Privat Sektor 363 2019-06
Sentralbankers balanse 488 2019-07
Privat gjeld til BNP 276 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 7175 2019-06
Nåværende situasjon 16943 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 6.1 2018-12
Eksport 57888 2019-06
Import 50714 2019-06
Utenlandsgjeld 819 2019-06
Kjøpsbetingelser 102 2019-05
Kapitalstrømmer -132 2019-05
Gullreserver 66.5 2019-06
Råoljeproduksjon 118 2019-04
Utenlandske Direkte Investeringer 735 2017-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.82 2017-12
Våpen Salg 27 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 34.1 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 7171 2019-03
Offentlige Utgifter 130445 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 51.4 2018-12
Statens Inntekter 294183 2019-03
Statsgjeld 639 2019-06
Fiscal Utgifter 287012 2019-03
Asylsøknader 160 2019-05
Kreditt-Rating 99.6
Militære Utgifter 3971 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 55.8 2018-12
Salgsskatt 25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 8 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 0 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -7 2019-07
Industriell Produksjon -0.5 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) -5.9 2019-06
Industriproduksjonen 3.2 2019-06
Kapasitetsutnyttelsen 81.1 2019-09
Nye ordere 12 2019-03
Lagerendringer 6749 2019-03
Konkurser 636 2019-07
Bilregistreringer 16779 2019-07
Internett-hastighet 20106 2017-03
IP-adresser 2624652 2017-03
Konkurranseevne Index 80.62 2018-12
Konkurranseevne Rank 10 2018-12
Bedriftens Fortjeneste 269838 2016-12
Korrupsjon Index 88 2018-12
Korrupsjon Rank 1 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 3 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 1467 2019-06
Produksjon PMI 49.5 2019-07
Gruvedrift Produksjon 19.8 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 2.9 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) 0.5 2019-06
Butikkhandel (Årlig) -1.1 2019-06
Forbruk 234021 2019-03
Disponibel personlig inntekt 1095270 2017-12
Privat sparing 14.44 2019-03
Bankenes Utlånsrente 0.05 2019-07
Konsumerkreditt 482 2019-06
Bensinpriser 1.89 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 115 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 235 2018-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 6 2019-05
Boligpriser 116 2019-03
Hjem Eierskap Rate 60.5 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Danmark - Økonomiske indikatorer.