Markeder Siste Referanse
Valuta 6.28 2020-09
Aksjemarkedet 1345 2020-09
10-årig statsobligasjon -0.39 2020-09

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -6.9 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -8.2 2020-06
Arbeidsledighet 5.2 2020-07
Inflasjon 0.5 2020-08
Rentesats -0.6 2020-06
Handelsbalanse 7534 2020-07
Nåværende situasjon 14945 2020-07
Nåværende situasjon mot BNP 7.9 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 33.2 2019-12
Offentlige Budsjetter 3.7 2019-12
Forretningstillit -10 2020-08
Forbrukertillit -5.5 2020-08
Butikkhandel (Månedlig) -1 2020-07
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 55.8 2018-12
Coronavirus tilfeller 21847 2020-09
Coronavirus dødsfall 635 2020-09
Coronavirus gjenopprettet 16557 2020-09
Sykehussenger 2.5 2018-12
Medisinske leger 4.27 2016-12
sykepleiere 11.24 2016-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -6.9 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -8.2 2020-06
BNP 348 2019-12
Bnp Faste Priser 489789 2020-06
Brutto Nasjonal Produkt 510856 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 106116 2020-06
Bnp Per Innbygger 65147 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 57184 2019-12
Bnp Fra Landbruk 5817 2020-06
Bnp Fra Construction 27148 2020-06
Bnp Fra Manufacturing 65723 2020-06
Bnp Fra Mining 3914 2020-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 95956 2020-06
Bnp Fra Transport 79998 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.2 2020-07
Sysselsatte 2733 2020-06
Arbeidsledige 148147 2020-07
Langtids arbeidsledighet 0.9 2020-03
Arbeidsledighet for unge 12.2 2020-07
Lønnskostnader 110 2020-06
Produktivitet 105 2020-06
Lønn 41736 2018-12
Lønninger innen produksjon 148 2020-06
Befolkning 5.81 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0 2020-03
Sysselsetting 65.3 2020-07
Full Jobb 2076 2020-06
Ledige Stillinger 34750 2020-03
Yrkesdeltakelse 69.5 2020-07
Deltid Sysselsettingen 655 2020-06

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.5 2020-08
Konsumprisindeksen Kpi 104 2020-08
Harmoniserte Konsumprisindeks 103 2020-08
Kjerne Konsumprisindeks 104 2020-08
KjerneInflasjon 0.9 2020-08
Bnp-Deflatoren 110 2020-06
Produsentpriser 103 2020-08
Eksportpriser 102 2020-07
Importprisene 100 2020-07
MatInflasjon 0.7 2020-08
Kpi Transport 102 2020-08
Inflasjonen (Månedlig) -0.4 2020-08
produsentprisene endring 0.5 2020-07

Penger Siste Referanse
Rentesats -0.6 2020-06
Internbankrente -0.23 2020-09
Pengemengde 65757 2020-07
Pengemengden M1 1442801 2020-07
Pengemengden M2 1518365 2020-07
Pengemengden M3 1639587 2020-07
Bankenes balanse 4787381 2020-07
Valutareserver 455700 2020-08
Lån Til Privat Sektor 343 2020-07
Sentralbankers balanse 511 2020-06
Privat gjeld til BNP 269 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 7534 2020-07
Nåværende situasjon 14945 2020-07
Nåværende situasjon mot BNP 7.9 2019-12
Eksport 56572 2020-07
Import 49038 2020-07
Utenlandsgjeld 96853 2020-05
Kjøpsbetingelser 102 2020-07
Kapitalstrømmer 548 2020-05
Gullreserver 66.5 2020-06
Råoljeproduksjon 78 2020-05
Utenlandske Direkte Investeringer 700 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.96 2018-12
Våpen Salg 4 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 33.2 2019-12
Offentlige Budsjetter 3.7 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -734 2020-03
Offentlige Utgifter 129225 2020-06
Statens Utgifter Til Bnp 49.6 2019-12
Statens Inntekter 293612 2020-03
Statsgjeld 806 2020-07
Fiscal Utgifter 294346 2020-03
Asylsøknader 45 2020-05
Kreditt-Rating 100 2020-09
Militære Utgifter 3971 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 55.8 2018-12
Salgsskatt 25 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 8 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 0 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8 2018-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -10 2020-08
Industriell Produksjon -14.6 2020-07
Industriell Produksjon (Månedlig) -5.7 2020-07
Industriproduksjonen -2.7 2020-06
Kapasitetsutnyttelsen 76.2 2020-09
Nye ordere 0 2020-03
Lagerendringer 6257 2020-06
Konkurser 304 2020-08
Bilregistreringer 17680 2020-08
Internett-hastighet 20106 2017-03
IP-adresser 2624652 2017-03
Konkurranseevne Index 81.17 2019-12
Konkurranseevne Rank 10 2019-12
Bedriftens Fortjeneste 370511 2018-12
Korrupsjon Index 87 2019-12
Korrupsjon Rank 1 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 4 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 3368 2019-12
Produksjon PMI 52.3 2020-08
Gruvedrift Produksjon -41 2020-07

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -5.5 2020-08
Butikkhandel (Månedlig) -1 2020-07
Butikkhandel (Årlig) 6.8 2020-07
Forbruk 215860 2020-06
Disponibel personlig inntekt 1127877 2018-12
Privat sparing 16.64 2020-03
Bankenes Utlånsrente 0.05 2020-08
Konsumerkreditt 451 2020-07
Bensinpriser 1.83 2020-08
Husholdninger Gjeld Til Bnp 111 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 235 2018-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -0.8 2020-05
Boligpriser 120 2020-03
Hjem Eierskap Rate 60.5 2018-12
Nyestartede boliger 2595 2020-06

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 21847 2020-09
Coronavirus dødsfall 635 2020-09
Coronavirus gjenopprettet 16557 2020-09
Sykehussenger 2.5 2018-12
Medisinske leger 4.27 2016-12
sykepleiere 11.24 2016-12
ICU-senger 246 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Danmark - Økonomiske indikatorer.