Markeder Siste Referanse
Valuta 6.25 2020-11
Aksjemarkedet 1371 2020-11
10-årig statsobligasjon -0.44 2020-11

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 4.9 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -7.7 2020-06
Arbeidsledighet 4.8 2020-09
Inflasjon 0.4 2020-10
Rentesats -0.6 2020-09
Handelsbalanse 8881 2020-09
Nåværende situasjon 19134 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP 7.9 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 33.2 2019-12
Offentlige Budsjetter 3.7 2019-12
Forretningstillit -7 2020-10
Forbrukertillit -7.6 2020-11
Butikkhandel (Månedlig) 8.2 2020-10
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 55.8 2018-12
Coronavirus tilfeller 71654 2020-11
Coronavirus dødsfall 789 2020-11
Coronavirus gjenopprettet 57075 2020-11
Sykehussenger 2.5 2018-12
Medisinske leger 4.27 2016-12
sykepleiere 11.24 2016-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 4.9 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -7.7 2020-06
BNP 348 2019-12
Bnp Faste Priser 489789 2020-06
Brutto Nasjonal Produkt 510856 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 106116 2020-06
Bnp Per Innbygger 65147 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 57184 2019-12
Bnp Fra Landbruk 5817 2020-06
Bnp Fra Construction 27148 2020-06
Bnp Fra Manufacturing 65723 2020-06
Bnp Fra Mining 3914 2020-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 95956 2020-06
Bnp Fra Transport 79998 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.8 2020-09
Sysselsatte 2748 2020-09
Arbeidsledige 136261 2020-09
Langtids arbeidsledighet 0.9 2020-03
Arbeidsledighet for unge 11.9 2020-09
Lønnskostnader 110 2020-06
Produktivitet 105 2020-06
Lønn 41736 2018-12
Lønninger innen produksjon 148 2020-06
Befolkning 5.81 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate -3.1 2020-06
Sysselsetting 65.5 2020-09
Full Jobb 2076 2020-06
Ledige Stillinger 34750 2020-03
Yrkesdeltakelse 69.7 2020-09
Deltid Sysselsettingen 655 2020-06

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.4 2020-10
Konsumprisindeksen Kpi 104 2020-10
Harmoniserte Konsumprisindeks 103 2020-10
Kjerne Konsumprisindeks 104 2020-10
KjerneInflasjon 0.9 2020-10
Bnp-Deflatoren 110 2020-06
Produsentpriser 102 2020-10
Eksportpriser 102 2020-09
Importprisene 100 2020-09
MatInflasjon 0.6 2020-10
Kpi Transport 102 2020-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2020-10
produsentprisene endring -0.6 2020-09

Penger Siste Referanse
Rentesats -0.6 2020-09
Internbankrente -0.23 2020-11
Pengemengde 65964 2020-09
Pengemengden M1 1413997 2020-09
Pengemengden M2 1482678 2020-09
Pengemengden M3 1596093 2020-09
Bankenes balanse 4692852 2020-09
Valutareserver 461400 2020-10
Lån Til Privat Sektor 351 2020-09
Sentralbankers balanse 500 2020-10
Privat gjeld til BNP 269 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 8881 2020-09
Nåværende situasjon 19134 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP 7.9 2019-12
Eksport 63268 2020-09
Import 54387 2020-09
Utenlandsgjeld 104099 2020-10
Kjøpsbetingelser 102 2020-09
Kapitalstrømmer 62 2020-07
Gullreserver 66.5 2020-06
Råoljeproduksjon 72 2020-07
Utenlandske Direkte Investeringer 700 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.96 2018-12
Våpen Salg 4 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 33.2 2019-12
Offentlige Budsjetter 3.7 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -734 2020-03
Offentlige Utgifter 129225 2020-06
Statens Utgifter Til Bnp 49.6 2019-12
Statens Inntekter 293612 2020-03
Statsgjeld 815 2020-09
Fiscal Utgifter 294346 2020-03
Asylsøknader 145 2020-09
Kreditt-Rating 100 2020-11
Militære Utgifter 3971 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 55.8 2018-12
Salgsskatt 25 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 8 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 0 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8 2018-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -7 2020-10
Industriell Produksjon -1.4 2020-09
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.3 2020-09
Industriproduksjonen -3.3 2020-09
Kapasitetsutnyttelsen 79.3 2020-12
Nye ordere 0 2020-03
Lagerendringer 6257 2020-06
Konkurser 413 2020-10
Bilregistreringer 15128 2020-10
Internett-hastighet 20106 2017-03
IP-adresser 2624652 2017-03
Konkurranseevne Index 81.17 2019-12
Konkurranseevne Rank 10 2019-12
Bedriftens Fortjeneste 370511 2018-12
Korrupsjon Index 87 2019-12
Korrupsjon Rank 1 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 4 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 3368 2019-12
Produksjon PMI 61.75 2020-10
Gruvedrift Produksjon -22.6 2020-09

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -7.6 2020-11
Butikkhandel (Månedlig) 8.2 2020-10
Butikkhandel (Årlig) 13.6 2020-10
Forbruk 215860 2020-06
Disponibel personlig inntekt 1127877 2018-12
Privat sparing 21.41 2020-06
Bankenes Utlånsrente 0.05 2020-10
Konsumerkreditt 453 2020-09
Bensinpriser 1.77 2020-10
Husholdninger Gjeld Til Bnp 111 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 214 2019-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 4 2020-08
Boligpriser 120 2020-06
Hjem Eierskap Rate 60.5 2018-12
Nyestartede boliger 2817 2020-09

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 71654 2020-11
Coronavirus dødsfall 789 2020-11
Coronavirus gjenopprettet 57075 2020-11
Sykehussenger 2.5 2018-12
Medisinske leger 4.27 2016-12
sykepleiere 11.24 2016-12
ICU-senger 246 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Danmark - Økonomiske indikatorer.