Markeder Siste Referanse
Valuta 6.74 2020-01
Aksjemarkedet 1179 2020-01
10-årig statsobligasjon -0.2 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.3 2019-09
Arbeidsledighet 3.7 2019-11
Inflasjon 0.8 2019-12
Rentesats -0.75 2019-11
Handelsbalanse 9666 2019-11
Nåværende situasjon 24155 2019-11
Nåværende situasjon mot BNP 6.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 34.1 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.5 2018-12
Forretningstillit -7 2019-12
Forbrukertillit 2.5 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2019-11
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 55.8 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.3 2019-09
BNP 351 2018-12
Bnp Faste Priser 533107 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 549020 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 108654 2019-09
Bnp Per Innbygger 62889 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 47673 2018-12
Bnp Fra Landbruk 5249 2019-09
Bnp Fra Construction 24778 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 69530 2019-09
Bnp Fra Mining 5276 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 96546 2019-09
Bnp Fra Transport 94830 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.7 2019-11
Sysselsatte 2797 2019-09
Arbeidsledige 104433 2019-11
Langtids arbeidsledighet 0.8 2019-06
Arbeidsledighet for unge 9.6 2019-11
Lønnskostnader 102 2019-09
Produktivitet 112 2019-09
Lønn 41736 2018-12
Lønninger innen produksjon 144 2019-09
Befolkning 5.78 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2019-09
Sysselsetting 66.8 2019-11
Full Jobb 2108 2019-06
Ledige Stillinger 37670 2019-06
Yrkesdeltakelse 70.4 2019-11
Deltid Sysselsettingen 672 2019-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.8 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 102 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-12
KjerneInflasjon 0.8 2019-12
Bnp-Deflatoren 109 2019-09
Produsentpriser 104 2019-12
Eksportpriser 123 2019-11
Importprisene 116 2019-11
MatInflasjon 0.9 2019-12
Kpi Transport 103 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2019-12
produsentprisene endring -0.1 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats -0.75 2019-11
Internbankrente -0.41 2020-01
Pengemengde 62244 2019-11
Pengemengden M1 1320831 2019-11
Pengemengden M2 1411573 2019-11
Pengemengden M3 1515346 2019-11
Bankenes balanse 4385197 2019-11
Valutareserver 435400 2019-12
Lån Til Privat Sektor 364 2019-11
Sentralbankers balanse 482 2019-11
Privat gjeld til BNP 269 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 9666 2019-11
Nåværende situasjon 24155 2019-11
Nåværende situasjon mot BNP 6.1 2018-12
Eksport 64216 2019-11
Import 54551 2019-11
Utenlandsgjeld 571 2019-10
Kjøpsbetingelser 103 2019-10
Kapitalstrømmer 50 2019-11
Gullreserver 66.55 2019-12
Råoljeproduksjon 88 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 700 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.96 2018-12
Våpen Salg 27 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 34.1 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 17230 2019-06
Offentlige Utgifter 130299 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 51.4 2018-12
Statens Inntekter 302641 2019-06
Statsgjeld 627 2019-11
Fiscal Utgifter 258412 2019-06
Asylsøknader 230 2019-10
Kreditt-Rating 100 2020-01
Militære Utgifter 3971 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 55.8 2018-12
Salgsskatt 25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 8 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 0 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -7 2019-12
Industriell Produksjon -5.9 2019-11
Industriell Produksjon (Månedlig) -5.3 2019-11
Industriproduksjonen 7.1 2019-09
Kapasitetsutnyttelsen 80.6 2019-12
Nye ordere 12 2019-09
Lagerendringer 3875 2019-09
Konkurser 776 2019-12
Bilregistreringer 15473 2019-12
Internett-hastighet 20106 2017-03
IP-adresser 2624652 2017-03
Konkurranseevne Index 81.17 2019-12
Konkurranseevne Rank 10 2019-12
Bedriftens Fortjeneste 282297 2017-12
Korrupsjon Index 88 2018-12
Korrupsjon Rank 1 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 4 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2278 2019-10
Produksjon PMI 50.7 2019-12
Gruvedrift Produksjon -42.4 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 2.5 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2019-11
Butikkhandel (Årlig) -0.1 2019-11
Forbruk 236468 2019-09
Disponibel personlig inntekt 1127877 2018-12
Privat sparing 7.29 2019-09
Bankenes Utlånsrente 0.05 2019-12
Konsumerkreditt 466 2019-11
Bensinpriser 1.89 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 115 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 235 2018-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 2.3 2019-09
Boligpriser 118 2019-09
Hjem Eierskap Rate 60.5 2018-12
Nyestartede boliger 2607 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Danmark - Økonomiske indikatorer.