Markeder Siste Referanse
Valuta 6.25 2021-03
Aksjemarkedet 1365 2021-03
10-årig statsobligasjon -0.14 2021-03

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -2.6 2020-12
Arbeidsledighet 4.4 2021-01
Inflasjon 0.6 2021-01
Rentesats -0.6 2020-11
Handelsbalanse 9670 2020-12
Nåværende situasjon 12732 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP 7.9 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 33.2 2019-12
Offentlige Budsjetter 3.7 2019-12
Forretningstillit -4 2021-02
Forbrukertillit -5.2 2021-02
Butikkhandel (Månedlig) -5 2021-01
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 55.8 2018-12
Coronavirus tilfeller 214326 2021-03
Coronavirus dødsfall 2377 2021-03
Coronavirus gjenopprettet 204483 2021-03
Sykehussenger 2.5 2018-12
Medisinske leger 4.27 2016-12
sykepleiere 11.24 2016-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -2.6 2020-12
BNP 348 2019-12
Bnp Faste Priser 527062 2020-12
Brutto Nasjonal Produkt 550551 2020-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 118891 2020-12
Bnp Per Innbygger 65147 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 57184 2019-12
Bnp Fra Landbruk 6131 2020-12
Bnp Fra Construction 26879 2020-12
Bnp Fra Manufacturing 69051 2020-12
Bnp Fra Mining 3448 2020-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 100088 2020-12
Bnp Fra Transport 90781 2020-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.4 2021-01
Sysselsatte 2768 2020-12
Arbeidsledige 126744 2021-01
Langtids arbeidsledighet 1 2020-09
Arbeidsledighet for unge 11.3 2021-01
Lønnskostnader 105 2020-09
Produktivitet 112 2020-12
Lønn 42592 2019-12
Lønninger innen produksjon 147 2020-12
Befolkning 5.81 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 1.3 2020-09
Sysselsetting 65 2021-01
Full Jobb 2120 2020-09
Ledige Stillinger 32580 2020-09
Yrkesdeltakelse 69.2 2021-01
Deltid Sysselsettingen 627 2020-09

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.6 2021-01
Konsumprisindeksen Kpi 104 2021-01
Harmoniserte Konsumprisindeks 103 2021-01
Kjerne Konsumprisindeks 104 2021-01
KjerneInflasjon 1.1 2021-01
Bnp-Deflatoren 111 2020-12
Produsentpriser 104 2021-01
Eksportpriser 104 2020-12
Importprisene 100 2020-12
MatInflasjon 0.3 2021-01
Kpi Transport 103 2021-01
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2020-12
produsentprisene endring -1.3 2020-12

Penger Siste Referanse
Rentesats -0.6 2020-11
Internbankrente -0.21 2021-03
Pengemengde 68386 2021-01
Pengemengden M1 1449579 2021-01
Pengemengden M2 1516103 2021-01
Pengemengden M3 1663695 2021-01
Bankenes balanse 4641751 2021-01
Valutareserver 429400 2021-02
Lån Til Privat Sektor 351 2021-01
Sentralbankers balanse 475 2021-01
Privat gjeld til BNP 269 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 9670 2020-12
Nåværende situasjon 12732 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP 7.9 2019-12
Eksport 104272 2020-12
Import 94602 2020-12
Utenlandsgjeld 82202 2020-12
Kjøpsbetingelser 104 2020-12
Kapitalstrømmer 91 2020-12
Gullreserver 66.55 2020-12
Råoljeproduksjon 65 2020-11
Utenlandske Direkte Investeringer 811 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 1.48 2019-12
Våpen Salg 4 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 33.2 2019-12
Offentlige Budsjetter 3.7 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -5195 2020-09
Offentlige Utgifter 137289 2020-12
Statens Utgifter Til Bnp 49.6 2019-12
Statens Inntekter 288415 2020-09
Statsgjeld 798 2021-01
Fiscal Utgifter 293610 2020-09
Asylsøknader 145 2020-09
Kreditt-Rating 100 2021-03
Militære Utgifter 3971 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 55.8 2018-12
Salgsskatt 25 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 8 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 0 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8 2018-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -4 2021-02
Industriell Produksjon 0.1 2021-01
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.3 2021-01
Industriproduksjonen -0.4 2020-12
Kapasitetsutnyttelsen 79.2 2021-03
Nye ordere 7 2021-03
Lagerendringer 1589 2020-12
Konkurser 1194 2021-02
Bilregistreringer 10316 2021-01
Internett-hastighet 20106 2017-03
IP-adresser 2624652 2017-03
Konkurranseevne Index 81.17 2019-12
Konkurranseevne Rank 10 2019-12
Bedriftens Fortjeneste 370511 2018-12
Korrupsjon Index 88 2020-12
Korrupsjon Rank 1 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 4 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2151 2020-12
Produksjon PMI 40.8 2021-02
Gruvedrift Produksjon -23.2 2020-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -5.2 2021-02
Butikkhandel (Månedlig) -5 2021-01
Butikkhandel (Årlig) -7.6 2021-01
Forbruk 234772 2020-12
Disponibel personlig inntekt 1175218 2019-12
Privat sparing 16.17 2020-09
Bankenes Utlånsrente 0.05 2021-02
Konsumerkreditt 443 2021-01
Bensinpriser 1.94 2021-02
Husholdninger Gjeld Til Bnp 112 2020-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 214 2019-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 5.2 2020-12
Boligpriser 125 2020-09
Hjem Eierskap Rate 60.5 2018-12
Nyestartede boliger 2795 2020-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 214326 2021-03
Coronavirus dødsfall 2377 2021-03
Coronavirus gjenopprettet 204483 2021-03
Sykehussenger 2.5 2018-12
Medisinske leger 4.27 2016-12
sykepleiere 11.24 2016-12
ICU-senger 246 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Danmark - Økonomiske indikatorer.