Markeder Siste Referanse
Valuta 6.64 2019-04
Aksjemarkedet 1006 2019-04
10-årig statsobligasjon 0.11 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.6 2018-12
Arbeidsledighet 3.7 2019-02
Inflasjon 1.2 2019-03
Rentesats -0.65 2019-03
Handelsbalanse 4481 2019-02
Nåværende situasjon 11990 2019-02
Nåværende situasjon mot BNP 6.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 34.1 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.5 2018-12
Forretningstillit -5 2019-03
Forbrukertillit 3.8 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.2 2019-02
Bedriftens Skattesats 22 2018-12
Personalinntekt skattesats 55.8 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.6 2018-12
BNP 325 2017-12
Bnp Faste Priser 515903 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 529677 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 107123 2018-12
Bnp Per Innbygger 61582 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 46683 2017-12
Bnp Fra Landbruk 5623 2018-12
Bnp Fra Construction 26117 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 64672 2018-12
Bnp Fra Mining 6211 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 98072 2018-12
Bnp Fra Transport 92643 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.7 2019-02
Sysselsatte 2799 2018-12
Arbeidsledige 103076 2019-02
Langtids arbeidsledighet 0.9 2018-09
Arbeidsledighet for unge 9.7 2019-02
Lønnskostnader 108 2018-12
Produktivitet 108 2018-12
Lønn 40954 2017-12
Lønninger innen produksjon 140 2018-12
Befolkning 5.78 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2018-09
Sysselsetting 66 2019-02
Full Jobb 2100 2018-12
Ledige Stillinger 36274 2018-09
Yrkesdeltakelse 69.5 2019-02
Deltid Sysselsettingen 698 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.2 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 102 2019-03
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-03
KjerneInflasjon 1.1 2019-03
Bnp-Deflatoren 109 2018-12
Produsentpriser 103 2019-03
Eksportpriser 117 2019-02
Importprisene 115 2019-02
MatInflasjon 1.7 2019-03
Kpi Transport 102 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-03
produsentprisene endring 0.1 2018-12
Penger Siste Referanse
Rentesats -0.65 2019-03
Internbankrente -0.34 2019-04
Pengemengde 61382 2019-02
Pengemengden M1 1245333 2019-02
Pengemengden M2 1342124 2019-02
Pengemengden M3 1481209 2019-02
Bankenes balanse 3903913 2019-02
Valutareserver 454100 2019-03
Lån Til Privat Sektor 356 2019-02
Sentralbankers balanse 492 2019-03
Privat gjeld til BNP 276 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 4481 2019-02
Nåværende situasjon 11990 2019-02
Nåværende situasjon mot BNP 6.1 2018-12
Eksport 55298 2019-02
Import 50818 2019-02
Utenlandsgjeld 1102 2019-02
Kjøpsbetingelser 100 2019-01
Kapitalstrømmer 9 2019-02
Gullreserver 66.5 2019-03
Råoljeproduksjon 126 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 735 2017-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.82 2017-12
Våpen Salg 12 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 34.1 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -2989 2018-09
Offentlige Utgifter 130914 2018-12
Statens Utgifter Til Bnp 51.9 2017-12
Statens Inntekter 276932 2018-09
Statsgjeld 631 2019-02
Fiscal Utgifter 279921 2018-09
Asylsøknader 175 2019-02
Kreditt-Rating 99.6
Militære Utgifter 3701 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2018-12
Personalinntekt skattesats 55.8 2018-12
Salgsskatt 25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 8 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 0 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -5 2019-03
Industriell Produksjon 3.6 2019-02
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.8 2019-02
Industriproduksjonen 4.1 2019-02
Kapasitetsutnyttelsen 81.4 2019-03
Nye ordere 6 2018-12
Lagerendringer 2680 2018-12
Konkurser 1192 2019-03
Bilregistreringer 26195 2019-03
Internett-hastighet 20106 2017-03
IP-adresser 2624652 2017-03
Konkurranseevne Index 80.62 2018-12
Konkurranseevne Rank 10 2018-12
Bedriftens Fortjeneste 269838 2016-12
Korrupsjon Index 88 2018-12
Korrupsjon Rank 1 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 3 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 3265 2019-01
Produksjon PMI 56.08 2019-03
Gruvedrift Produksjon -2.6 2019-02
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 3.8 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.2 2019-02
Butikkhandel (Årlig) 1.2 2019-02
Forbruk 233101 2018-12
Disponibel personlig inntekt 1095270 2017-12
Privat sparing 10.39 2018-12
Bankenes Utlånsrente 0.05 2019-03
Konsumerkreditt 478 2019-02
Bensinpriser 1.85 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 117 2018-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 241 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 0.8 2019-01
Boligpriser 114 2018-12
Hjem Eierskap Rate 62.2 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Danmark - Økonomiske indikatorer.