Markeder Siste Referanse
Valuta 6.75 2019-10
Aksjemarkedet 1031 2019-10
10-årig statsobligasjon -0.54 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.9 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.6 2019-06
Arbeidsledighet 3.8 2019-08
Inflasjon 0.5 2019-09
Rentesats -0.75 2019-09
Handelsbalanse 8392 2019-08
Nåværende situasjon 19051 2019-08
Nåværende situasjon mot BNP 6.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 34.1 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.5 2018-12
Forretningstillit -7 2019-09
Forbrukertillit 4.3 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2019-08
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 55.8 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.9 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.6 2019-06
BNP 351 2018-12
Bnp Faste Priser 524147 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 539752 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 111778 2019-06
Bnp Per Innbygger 62889 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 47673 2018-12
Bnp Fra Landbruk 6153 2019-06
Bnp Fra Construction 26073 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 70163 2019-06
Bnp Fra Mining 6191 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 99557 2019-06
Bnp Fra Transport 93556 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.8 2019-08
Sysselsatte 2781 2019-06
Arbeidsledige 104763 2019-08
Langtids arbeidsledighet 1 2019-03
Arbeidsledighet for unge 9.7 2019-08
Lønnskostnader 107 2019-06
Produktivitet 111 2019-06
Lønn 41736 2018-12
Lønninger innen produksjon 145 2019-06
Befolkning 5.78 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2019-06
Sysselsetting 66 2019-08
Full Jobb 2088 2019-03
Ledige Stillinger 37670 2019-06
Yrkesdeltakelse 69.5 2019-08
Deltid Sysselsettingen 686 2019-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.5 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 102 2019-09
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-09
KjerneInflasjon 0.6 2019-08
Bnp-Deflatoren 109 2019-06
Produsentpriser 103 2019-08
Eksportpriser 119 2019-08
Importprisene 114 2019-08
MatInflasjon 1.3 2019-09
Kpi Transport 103 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2019-09
produsentprisene endring 0.1 2019-08
Penger Siste Referanse
Rentesats -0.75 2019-09
Internbankrente -0.43 2019-10
Pengemengde 62294 2019-08
Pengemengden M1 1309507 2019-08
Pengemengden M2 1402256 2019-08
Pengemengden M3 1509490 2019-08
Bankenes balanse 4577369 2019-08
Valutareserver 445000 2019-09
Lån Til Privat Sektor 355 2019-08
Sentralbankers balanse 486 2019-09
Privat gjeld til BNP 269 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 8392 2019-08
Nåværende situasjon 19051 2019-08
Nåværende situasjon mot BNP 6.1 2018-12
Eksport 61082 2019-08
Import 52690 2019-08
Utenlandsgjeld 728 2019-08
Kjøpsbetingelser 105 2019-07
Kapitalstrømmer 3 2019-07
Gullreserver 66.55 2019-09
Råoljeproduksjon 111 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 735 2017-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.82 2017-12
Våpen Salg 27 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 34.1 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 17230 2019-06
Offentlige Utgifter 130840 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 51.4 2018-12
Statens Inntekter 302641 2019-06
Statsgjeld 662 2019-08
Fiscal Utgifter 258412 2019-06
Asylsøknader 185 2019-07
Kreditt-Rating 99.6
Militære Utgifter 3971 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 55.8 2018-12
Salgsskatt 25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 8 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 0 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -7 2019-09
Industriell Produksjon 3.6 2019-08
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.2 2019-08
Industriproduksjonen 4.9 2019-08
Kapasitetsutnyttelsen 81.1 2019-09
Nye ordere 12 2019-09
Lagerendringer 2727 2019-06
Konkurser 440 2019-09
Bilregistreringer 15953 2019-09
Internett-hastighet 20106 2017-03
IP-adresser 2624652 2017-03
Konkurranseevne Index 81.17 2019-12
Konkurranseevne Rank 10 2019-12
Bedriftens Fortjeneste 282297 2017-12
Korrupsjon Index 88 2018-12
Korrupsjon Rank 1 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 3 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 1643 2019-07
Produksjon PMI 50.2 2019-09
Gruvedrift Produksjon 16.6 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 4.3 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2019-08
Butikkhandel (Årlig) 0.9 2019-08
Forbruk 234106 2019-06
Disponibel personlig inntekt 1095270 2017-12
Privat sparing 13.19 2019-06
Bankenes Utlånsrente 0.05 2019-09
Konsumerkreditt 474 2019-08
Bensinpriser 1.82 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 115 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 235 2018-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -3.4 2019-06
Boligpriser 119 2019-06
Hjem Eierskap Rate 60.5 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Danmark - Økonomiske indikatorer.