Frankrike Arbeidskraft Siste Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbeidsledighet 9.1 8.6 8.5 8.1 8 7.2
Sysselsatte 28070 28200 28450 28550 28620 29100
Arbeidsledige 3436 3415 3369 3362 3348 3290
Sysselsetting 65.8 65.7 65.7 65.8 65.9 66.6
Langtids arbeidsledighet 3.6 3.4 3.2 3.2 3.2 3
Arbeidsledighet for unge 20.4 19.5 19 18.6 18.2 17.6
Lønnskostnader 108 109 109 109 110 112
Produktivitet 119 120 121 122 123 127
Ledige Stillinger 289 225 334 342 326 241
Lønn 2998 3370 3440 3440 3440 3520
Lønninger innen produksjon 102 119 119 119 120 123
Minstelønn 1498 1498 1525 1525 1525 1550
Lønnsveksten 0.4 0.5 0.5 0.6 0.4 0.6
Befolkning 67.19 67.19 67.55 67.55 67.55 68.06
Pensjonsalder Kvinner 62 62 62 62 62 62
Pensjonsalder Menn 62 62 62 62 62 62
Yrkesdeltakelse 72.2 72.4 72.6 72.5 72.5 72.8
Nye arbeidsledige -37.2 -2.6 17.9 -7.6 -46.2 -6
Levelønn Family 1790 1780 1840 1840 1840 1890
Lønn Å Leve Av Individuell 1080 1120 1190 1190 1190 1250
Produksjons Payrolls 2778 2820 2850 2870 2880 2950
Arbeidsdeltagelse uten bønder 25180 25220 25280 25340 25400 25640
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 19400 19480 19530 19580 19610 19790
Deltid Sysselsettingen 4949 4870 4880 4880 4890 4930
Arbeidsledighetsrate 0.1 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5
Full Jobb 21849 22400 22500 22600 22650 22900
Regjerings Payrolls 5780 5740 5750 5750 5790 5850
Lønn Lav Dyktige 1610 1690 1750 1750 1750 1830
Lønn Høy Dyktige 3120 3240 3270 3270 3270 3360
[+]