Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Aksjemarkedet 6267.39 6246 6109 5975 5844 5583
Valuta 1.21 1.21 1.2 1.2 1.2 1.19
10-årig statsobligasjon 0.22 0.2 0.22 0.24 0.27 0.32

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 0.40 0.2 4.5 1.1 0.7 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 1.50 15.1 2.5 2.7 3.4 3.6
Arbeidsledighet 8.00 11 10.8 10.2 9.8 9
Inflasjon 1.30 1 1.2 1.4 1.5 1.6
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse -6066.60 -2520 -5000 -2650 -3650 -3330
Nåværende situasjon -2896.00 -2200 -2480 -780 -1870 -640
Nåværende situasjon mot BNP -1.90 -0.3 -0.3 -0.3 -0.4 -0.4
Regjeringens gjeld mot BNP 115.70 117 117 117 115 115
Offentlige Budsjetter -9.20 -4.6 -4.6 -4.6 -3.4 -3.4
Forretningstillit 104.00 106 105 101 102 107
Produksjon PMI 58.90 54 53.4 52.9 54 55
Service PMI 50.30 53 52.5 52.5 53.6 54.8
Forbrukertillit 94.00 97 102 101 104 107
Butikkhandel (Månedlig) -1.00 0.9 -1.2 0.6 0.9 0.5
Bedriftens Skattesats 28.00 28 28 33.3 28 28
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 0.40 0.2 4.5 1.1 0.7 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 1.50 15.1 2.5 2.7 3.4 3.6
BNP 2715.52 2510 2510 2510 2650 2650
Bnp Faste Priser 555421.00 522827 544479 601303 567169 587587
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 135144.00 118565 121300 138760 135794 140683
Bnp Per Innbygger 44317.40 42600 42600 42600 43400 43400
Bnp Per Innbygger Ppp 46183.50 45600 45600 45600 46340 46340
Bnp Fra Landbruk 8140.00 7694 9203 8210 8285 8583
Bnp Fra Construction 27470.00 23677 22672 29258 27153 28130
Bnp Fra Manufacturing 53955.00 51087 49132 60860 55445 57441
Bnp Fra Tjenester 278621.00 268928 280614 306760 285424 295699
Bnp Fra Transport 19669.00 19674 18104 24091 19431 20130
Bnp Fra Verktøy 11553.00 10858 11607 13143 11965 12395

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbeidsledighet 8.00 11 10.8 10.2 9.8 9
Sysselsatte 28217.60 27700 27200 27500 27700 28000
Arbeidsledige 3557.90 3880 3950 3840 3770 3650
Sysselsetting 65.60 64.2 64.5 64.7 65 65.6
Langtids arbeidsledighet 3.10 3.7 6.1 5.9 5.3 4.5
Arbeidsledighet for unge 19.50 19 21.4 21.2 20.6 19.8
Lønnskostnader 105.90 107 112 110 106 107
Lønn 3084.00 3087 3093 3052 3099 3118
Lønninger innen produksjon 105.70 104 106 104 106 107
Lønnsveksten 0.30 0.3 0.4 0.5 0.4 0.6
Minstelønn 1554.58 1555 1555 1555 1610 1610
Befolkning 67.29 67.41 67.41 67.41 67.75 67.75
Pensjonsalder Kvinner 62.00 62 62 62 62 62
Pensjonsalder Menn 62.00 62 62 62 62 62
Nye arbeidsledige -16.80 50 25 -18 -40 -30
Yrkesdeltakelse 71.40 70.6 70.8 71 71.3 71.5
Arbeidsdeltagelse uten bønder 25249.60 24200 24500 24750 24900 25250
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 19489.80 18400 18200 18450 18640 19050
Arbeidsledighetsrate 0.20 0.6 0.3 0.4 0.5 0.6

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflasjon 1.30 1 1.2 1.4 1.5 1.6
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 105.93 106 106 106 107 108
Harmoniserte Konsumprisindeks 107.09 107 107 107 108 109
Kjerne Konsumprisindeks 103.90 104 104 107 105 106
KjerneInflasjon 0.90 0.8 1 1.2 1.1 1.4
Produsentpriser 106.10 101 102 111 107 107
produsentprisene endring 4.50 1.7 1.5 1.6 1.8 1.8
MatInflasjon 0.90 1.4 1.3 1.5 1.6 2
KPI Housing Utilities 107.72 106 106 107 109 109
Kpi Transport 108.23 106 105 108 110 109

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49
Bankenes balanse 10776269.00 11280000 11320000 11470000 11520000 11570000
Lån Til Privat Sektor 2857625.00 2951000 2936000 2944000 2932202 2961000
Lånevekst 5.88 4.8 3.6 4 3.4 4.4
Privat gjeld til BNP 264.80 272 272 272 268 268
Sentralbankers balanse 1791658.00 1820000 1795000 1780000 1776000 1850000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalanse -6066.60 -2520 -5000 -2650 -3650 -3330
Nåværende situasjon -2896.00 -2200 -2480 -780 -1870 -640
Nåværende situasjon mot BNP -1.90 -0.3 -0.3 -0.3 -0.4 -0.4
Import 46052.00 41200 42250 44500 45860 49100
Eksport 39985.50 36200 38200 40850 41980 45770
Utenlandsgjeld 6082635.00 6372000 6442000 6323000 6384000 6461000
Utenlandske Direkte Investeringer 835.00 3200 2890 3620 3420 2520
Turisme Inntekter 1343.00 3600 3890 2990 3020 3470
Turistankomster 89300.00 64000 64000 64000 79100 79100

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 115.70 117 117 117 115 115
Offentlige Budsjetter -9.20 -4.6 -4.6 -4.6 -3.4 -3.4
Regjeringens budsjetter verdi -60.07 -40 -100 -65 -140 -116
Offentlige Utgifter 140128.00 151000 152000 149000 148000 147000
Statens Utgifter Til Bnp 62.10 58 58 58 55 55
Statens Inntekter 63.38 132 184 306 79 324
Statsgjeld 2650.10 2700 2680 2650 2710 2790
Fiscal Utgifter 112.23 232 322 446 112 440

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bedriftens Skattesats 28.00 28 28 33.3 28 28
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 68.00 68 68 59.2 68 68
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 45.00 45 45 45 45 45
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 23.00 23 23 14.2 23 23

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forretningstillit 104.00 106 105 101 102 107
Produksjon PMI 58.90 54 53.4 52.9 54 55
Service PMI 50.30 53 52.5 52.5 53.6 54.8
Sammensatt Pmi 51.60 53.5 52.8 52.9 53.8 54.6
Industriell Produksjon 13.70 16.2 5.9 5.1 2.8 2.9
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.80 0.9 -1 0.6 0.9 0.6
Industriproduksjonen 15.70 17 6.8 5.5 4.2 3.2
ZEW økonomisk sentiment 66.70 36 12 15 14 8
Bilregistreringer 140380.00 199100 161200 178200 75900 195200
Gruvedrift Produksjon 49.70 24 6.7 5.2 4.4 3.6
Forretnings Klima Indicator 95.00 106 102 105 106 104

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forbrukertillit 94.00 97 102 101 104 107
Butikkhandel (Månedlig) -1.00 0.9 -1.2 0.6 0.9 0.5
Butikkhandel (Årlig) 21.30 12.3 3.8 4.5 4 3.6
Forbruk 293802.00 284037 301114 323731 301004 311841
Disponibel personlig inntekt 380079.00 353829 415396 380280 390341 404393
Privat sparing 22.18 15.2 14.7 14.4 14 13.6
Husholdninger Gjeld Til Bnp 67.30 68 68 68 65 65
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 98.12 101 101 101 98 98
Personlige Utgifter -1.10 0.9 -1.2 0.6 1.2 0.7
Bankenes Utlånsrente 1.21 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19
Bensinpriser 1.92 1.7 1.62 1.48 1.46 1.39
Konsumerkreditt 1560995.00 1426458 1733869 1466737 1593559 1650927

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Konstruksjonsflyt ut 47.00 14.5 6.8 6.2 2.8 3.2
Boligpriser 119.49 125 128 126 127 130
Hjem Eierskap Rate 64.10 62.8 62.8 62.8 62.5 62.5
Nyestartede boliger 34900.00 32500 32400 39400 29100 41400
Nyboligsalg 26605.00 30450 24500 32200 30600 38200
Bygg Pmi 49.80 53.6 52.8 52.5 53.4 54.7
Bygningstillatelser 39000.00 31200 31400 39100 36800 42100


Frankrike - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.