Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Aksjemarkedet 5931.06 5718 5513 5315 5124 4763
Valuta 1.04 1.03 1.02 1.01 1 0.97
10-årig statsobligasjon 1.79 1.97 2.17 2.39 2.63 3.18

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bnp Vekstrate -0.20 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 4.50 1.5 1.3 1.9 1.8 1.9
Arbeidsledighet 7.30 7.5 7.3 7.4 7.3 7.4
Inflasjon 5.80 6.9 7.3 5.2 4.5 2.6
Inflasjonen (Månedlig) 0.70 0.2 0.5 0.4 0.3 0.5
Rentesats 0.00 0.75 1.25 1.5 1.75 1.75
Handelsbalanse -12156.10 -2620 -3000 -3330 -4420 -3740
Nåværende situasjon -3368.00 -2890 -1640 -750 -1000 -1750
Nåværende situasjon mot BNP -1.00 -1.2 -1.2 -0.9 -0.9 -0.9
Regjeringens gjeld mot BNP 112.90 112 112 109 109 109
Offentlige Budsjetter -6.50 -4.7 -4.7 -3.3 -3.3 -3.3
Service PMI 54.40 54.4 54.8 54.6 54.5 54.3
Forretningstillit 108.00 107 105 106 107 107
Produksjon PMI 51.40 54.6 55 54.8 54.6 54.5
Forbrukertillit 82.00 89 98 103 105 107
Butikkhandel (Månedlig) 0.00 -1 0.5 0.5 0.5 0.5
Bedriftens Skattesats 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bnp Vekstrate -0.20 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 4.50 1.5 1.3 1.9 1.8 1.9
BNP 2630.32 2820 2820 2820 2820 2990
Bnp Faste Priser 584961.00 588060 592358 593811 596075 605094
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 141270.00 146127 142998 142222 143954 144924
Bnp Per Innbygger 35765.38 43400 43400 43400 43400 44100
Bnp Per Innbygger Ppp 42025.62 46340 46340 46340 46340 47040
Bnp Fra Landbruk 7469.00 7812 7636 7598 7611 7742
Bnp Fra Construction 28241.00 29346 28661 28557 28778 29100
Bnp Fra Manufacturing 55009.00 56813 55253 54929 56054 55973
Bnp Fra Tjenester 303512.00 299219 305798 308200 309279 314056
Bnp Fra Transport 22401.00 21379 22029 22520 22827 22948
Bnp Fra Verktøy 11561.00 12608 12425 12303 11781 12537

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Arbeidsledighet 7.30 7.5 7.3 7.4 7.3 7.4
Sysselsatte 29141.90 28700 28690 28690 28690 28750
Arbeidsledige 2932.90 3210 3180 3180 3180 3140
Sysselsetting 68.00 66.8 66.9 66.9 66.9 67
Langtids arbeidsledighet 2.20 2.5 2.4 2.2 2.3 2.4
Arbeidsledighet for unge 15.90 16.1 15.9 16 15.9 15.9
Lønnskostnader 109.80 106 106 107 110 108
Lønn 3183.00 3196 3199 3193 3202 3221
Lønninger innen produksjon 109.10 107 107 108 110 109
Lønnsveksten 0.50 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6
Minstelønn 1603.12 1610 1610 1610 1610 1690
Befolkning 67.29 67.75 67.75 67.75 67.75 68.15
Pensjonsalder Kvinner 62.00 62 62 62 62 62
Pensjonsalder Menn 62.00 62 62 62 62 62
Nye arbeidsledige -21.70 -34 -30 -30 -30 -30
Yrkesdeltakelse 73.40 72.6 72.5 72.5 72.5 72.9
Arbeidsdeltagelse uten bønder 26525.20 25650 25690 25690 25690 25700
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 20126.30 19840 19880 19880 19880 19900
Arbeidsledighetsrate 0.60 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflasjon 5.80 6.9 7.3 5.2 4.5 2.6
Inflasjonen (Månedlig) 0.70 0.2 0.5 0.4 0.3 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 112.52 113 114 116 116 119
Harmoniserte Konsumprisindeks 114.57 114 116 117 118 120
Kjerne Konsumprisindeks 107.96 106 106 107 108 109
KjerneInflasjon 3.70 1.5 1.4 1.4 1.4 1.8
Produsentpriser 134.80 116 124 137 138 127
produsentprisene endring 27.30 3.5 2.2 2.2 2.2 2
MatInflasjon 4.30 1.7 1.6 1.4 1.4 1.3
KPI Housing Utilities 118.78 114 118 121 124 124
Kpi Transport 121.21 121 122 123 123 124

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Rentesats 0.00 0.75 1.25 1.5 1.75 1.75
Internbankrente 0.29 0.29 1.04 1.54 1.79 1.79
Bankenes balanse 11760942.00 11580000 11570000 11590000 11600000 11870000
Lån Til Privat Sektor 3007689.00 2980841 2961000 3058262 3114436 3168360
Lånevekst 5.73 4.1 4.4 4.4 4.4 3.6
Privat gjeld til BNP 296.50 268 268 268 268 264
Sentralbankers balanse 2064389.00 2051000 2110000 2110000 2110000 2190000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Handelsbalanse -12156.10 -2620 -3000 -3330 -4420 -3740
Nåværende situasjon -3368.00 -2890 -1640 -750 -1000 -1750
Nåværende situasjon mot BNP -1.00 -1.2 -1.2 -0.9 -0.9 -0.9
Import 58895.80 48500 49100 50150 51100 54000
Eksport 46739.80 45500 45770 45730 45750 50260
Utenlandsgjeld 6402736.00 6445000 6461000 6461000 6461000 6511000
Utenlandske Direkte Investeringer 5282.00 3200 2520 2520 2520 2990
Turisme Inntekter 4399.00 4450 3470 3470 3470 3990
Turistankomster 1239.00 2650 2000 2000 2000 2280

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 112.90 112 112 109 109 109
Offentlige Budsjetter -6.50 -4.7 -4.7 -3.3 -3.3 -3.3
Regjeringens budsjetter verdi -82.30 -135 -116 -116 -116 -110
Offentlige Utgifter 142764.00 147000 147000 147000 145477 151000
Statens Utgifter Til Bnp 62.10 56 56 56 56 55
Statens Inntekter 135.58 191 324 324 324 332
Statsgjeld 2813.00 2750 2790 2790 2790 2850
Fiscal Utgifter 198.50 326 440 440 440 442

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bedriftens Skattesats 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 68.00 59.2 68 68 68 68
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 45.00 45 45 45 45 45
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 23.00 14.2 23 23 23 23

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Service PMI 54.40 54.4 54.8 54.6 54.5 54.3
Forretningstillit 108.00 107 105 106 107 107
Produksjon PMI 51.40 54.6 55 54.8 54.6 54.5
Sammensatt Pmi 52.80 54.4 54.6 54.6 54.6 54.6
Industriell Produksjon -0.33 3.2 2.9 2.9 2.9 2.9
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.10 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 0.6
Industriproduksjonen 0.78 3.8 3.2 3.2 3.2 3.2
Bilregistreringer 171089.00 184900 205200 205200 205200 215200
Gruvedrift Produksjon -0.26 4 3.6 3.6 3.6 3.6
Forretnings Klima Indicator 104.00 110 107 107 107 105

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Forbrukertillit 82.00 89 98 103 105 107
Butikkhandel (Månedlig) 0.00 -1 0.5 0.5 0.5 0.5
Butikkhandel (Årlig) 10.30 4 3.6 2.3 2.3 3.6
Forbruk 314597.00 312508 322722 323316 320574 329459
Disponibel personlig inntekt 395396.00 399770 394743 400652 402909 408264
Privat sparing 16.73 14 13.6 13.6 13.6 13.4
Husholdninger Gjeld Til Bnp 67.30 65 65 65 65 62
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 102.18 98 98 98 98 97
Personlige Utgifter 0.70 -1 0.7 0.7 0.7 0.7
Bensinpriser 2.27 2.35 2.44 2.53 2.62 2.62
Konsumerkreditt 1655997.00 1648987 1635647 1654947 1679654 1686391
Bankenes Utlånsrente 1.52 1.52 2.27 2.77 3.02 3.02

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Konstruksjonsflyt ut 5.20 3.3 3.2 3.3 3.1 3.2
Boligpriser 127.57 127 130 130 130 136
Nyestartede boliger 30800.00 37200 41400 420000 420000 44400
Hjem Eierskap Rate 64.00 62.5 62.5 62.5 62.5 62
Nyboligsalg 29364.00 29700 38200 38200 38200 43900
Bygg Pmi 50.90 54.5 54.7 54.7 54.7 54.7
Bygningstillatelser 40800.00 36500 42100 42100 42100 45600


Frankrike - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.