Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.11 1.1 1.09 1.09 1.08 1.08
Aksjemarkedet 5845.26 5827 5757 5689 5621 5488
10-årig statsobligasjon 0.02 0 0.01 0.01 0.02 0.02
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.30 0.2 0.3 0.4 0.3 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 1.40 1.3 1.2 1.1 1.2 1.2
Arbeidsledighet 8.60 8.4 7.8 8 7.6 7.2
Inflasjon 1.00 1.2 1.4 1.3 1.1 1.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.5 0.4 0.3 -0.2 0.4
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse -4730.00 -4140 -3950 -3950 -4260 -3350
Nåværende situasjon -2426.00 -590 -2600 -2400 -1240 -550
Nåværende situasjon mot BNP -0.60 -0.4 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Regjeringens gjeld mot BNP 98.40 98.6 98.5 98.5 98.5 98.5
Offentlige Budsjetter -2.50 -3.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Forretningstillit 100.00 100 102 104 105 105
Produksjon PMI 51.70 50.5 52.5 52.9 52.7 53.6
Service PMI 52.20 52 52.7 53.4 53.2 54
Forbrukertillit 106.00 105 96 94 97 99
Butikkhandel (Månedlig) 0.10 0.5 0.4 -0.4 0.6 0.4
Bedriftens Skattesats 31.00 33.3 33.3 31 31 33.3
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.30 0.2 0.3 0.4 0.3 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 1.40 1.3 1.2 1.1 1.2 1.2
BNP 2777.54 2890 2920 2920 2920 2920
Bnp Faste Priser 580160.00 582434 583485 584933 587122 589424
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 136712.00 134473 135030 136586 138353 136086
Bnp Per Innbygger 43663.60 44200 44800 44800 44800 44800
Bnp Per Innbygger Ppp 39555.50 39700 40400 40400 40400 40400
Bnp Fra Landbruk 8221.00 8363 8332 8330 8320 8464
Bnp Fra Construction 28518.00 28394 28508 28689 28860 28735
Bnp Fra Manufacturing 56815.00 57865 58000 57768 57497 58559
Bnp Fra Tjenester 297682.00 297869 298489 299585 301254 301443
Bnp Fra Transport 23135.00 22723 23004 23330 23413 22995
Bnp Fra Verktøy 12083.00 12192 12159 12170 12228 12339
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 8.60 8.4 7.8 8 7.6 7.2
Arbeidsledige 3330.70 3340 3336 3332 3310 3290
Sysselsetting 65.20 66.1 66.2 66.3 66.5 66.6
Langtids arbeidsledighet 3.40 3.2 2.6 2.8 2.4 2
Arbeidsledighet for unge 19.00 18.8 18.2 18.4 18 17.6
Lønnskostnader 102.60 103 103 103 103 104
Lønn 2988.00 3016 3016 3009 3000 3034
Lønninger innen produksjon 103.60 103 103 104 104 103
Minstelønn 1521.22 1521 1650 1650 1650 1650
Lønnsveksten 0.50 0.6 0.7 0.4 0.5 0.5
Befolkning 67.19 67.33 67.46 67.46 67.46 67.46
Pensjonsalder Kvinner 62.00 62 62 62 62 62
Pensjonsalder Menn 62.00 62 62 62 62 62
Nye arbeidsledige 4.00 -4.4 20.5 -8.6 -30 -6
Yrkesdeltakelse 71.30 72.6 72.6 72.7 72.8 72.8
Produksjons Payrolls 2784.20 2780 2790 2800 2810 2820
Levelønn Family 1790.00 1801 1801 1803 1797 1812
Lønn Å Leve Av Individuell 1080.00 1086 1086 1088 1084 1093
Arbeidsdeltagelse uten bønder 25444.40 25450 25450 25500 25560 25640
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 19623.60 19650 19690 19720 19750 19790
Arbeidsledighetsrate 0.20 0.4 0.3 0.4 0.3 0.5
Regjerings Payrolls 5820.80 5800 5750 5780 5810 5850
Lønn Lav Dyktige 1610.00 1620 1620 1621 1616 1629
Lønn Høy Dyktige 3120.00 3139 3139 3142 3132 3158
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 1.00 1.2 1.4 1.3 1.1 1.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.5 0.4 0.3 -0.2 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 104.52 105 105 106 106 106
Kjerne Konsumprisindeks 103.00 104 104 103 104 105
KjerneInflasjon 1.00 0.9 0.9 1 1.2 1.4
Produsentpriser 102.40 106 107 105 103 108
produsentprisene endring -1.40 0.5 0.7 0.6 1 1.4
MatInflasjon 1.80 2.2 2.2 2.1 1.9 2.5
KPI Housing Utilities 105.78 106 107 107 107 107
Kpi Transport 107.65 108 108 109 108 109
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Bankenes balanse 9903392.00 9750000 9820000 9860000 9910000 9950000
Lån Til Privat Sektor 2596533.00 2500900 2541051 2566527 2595887 2530911
Lånevekst 5.97 3.8 3.6 3.2 3 2.7
Privat gjeld til BNP 266.47 245 240 240 240 240
Sentralbankers balanse 1109138.00 1250000 1320000 1380000 1420000 1460000
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse -4730.00 -4140 -3950 -3950 -4260 -3350
Nåværende situasjon -2426.00 -590 -2600 -2400 -1240 -550
Nåværende situasjon mot BNP -0.60 -0.4 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Import 47735.00 48500 49100 49680 49990 50500
Eksport 43005.00 44360 45150 45420 46250 47150
Utenlandsgjeld 5685844.00 5170000 5180000 5180000 5210000 5253000
Utenlandske Direkte Investeringer 2368.00 3720 3440 1980 3220 4330
Turisme Inntekter 4180.00 2680 4050 5190 4910 2750
Turistankomster 89300.00 85700 86200 86200 86200 86200
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 98.40 98.6 98.5 98.5 98.5 98.5
Offentlige Budsjetter -2.50 -3.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Regjeringens budsjetter verdi -107.70 -65 207 -27 -56 -62
Offentlige Utgifter 137994.00 138262 138291 138788 139650 139921
Statens Utgifter Til Bnp 56.00 55.7 54.4 54.4 54.4 54.4
Statsgjeld 2375.40 2420 2440 2450 2460 2470
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bedriftens Skattesats 31.00 33.3 33.3 31 31 33.3
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 59.20 59.2 59.2 59.2 59.2 59.2
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 45.00 45 45 45 45 45
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.20 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forretningstillit 100.00 100 102 104 105 105
Produksjon PMI 51.70 50.5 52.5 52.9 52.7 53.6
Service PMI 52.20 52 52.7 53.4 53.2 54
Sammensatt Pmi 52.10 52 52.6 53.2 53 53.8
Industriell Produksjon -0.20 -0.2 0.6 1.1 0.9 1.4
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.40 0.6 -0.8 -0.4 0.3 0.4
Industriproduksjonen 0.10 -0.6 0.4 0.8 0.9 1.1
ZEW økonomisk sentiment -4.80 -7 -17 -14 -10 -6
Bilregistreringer 178930.00 160100 179100 178400 159100 164400
Gruvedrift Produksjon 0.10 -2 0.5 1.1 1.6 1.5
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forbrukertillit 106.00 105 96 94 97 99
Butikkhandel (Månedlig) 0.10 0.5 0.4 -0.4 0.6 0.4
Butikkhandel (Årlig) 1.40 3.6 3 2.6 2.5 2.2
Forbruk 312820.00 313895 314674 315102 316574 317662
Disponibel personlig inntekt 367412.00 365657 368321 368669 371821 370044
Husholdninger Gjeld Til Bnp 60.20 61 59 59 59 59
Personlige Utgifter 0.20 0.7 -0.4 -0.2 0.6 0.4
Bankenes Utlånsrente 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74
Konsumerkreditt 1467870.00 1416721 1428460 1450058 1476324 1433722
Bensinpriser 1.72 1.57 1.53 1.49 1.45 1.36
Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konstruksjonsflyt ut -0.90 1.1 1.9 2 1.5 1.7
Boligpriser 109.73 110 110 111 111 112
Nyestartede boliger 37400.00 33800 36800 32900 32900 36200
Hjem Eierskap Rate 65.10 63.2 63 63 63 63
Nyboligsalg 27886.00 30500 28500 32200 26500 34200
Bygg Pmi 50.10 51.2 51.9 51.8 52 52.5
Bygningstillatelser 45700.00 34200 38200 41900 49100 38100


Frankrike - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.