Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Aksjemarkedet 6575.34 6402 6233 6068 5908 5600
Valuta 1.17 1.17 1.16 1.16 1.15 1.14
10-årig statsobligasjon 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09
1 Month Bill Yield -0.66 0.03 0.06 0.1 0.13 0.15
2 År Note Yield -0.67 0.02 0.03 0.05 0.07 0.07
20 Year bond Yield 0.49 0.41 0.45 0.5 0.55 0.66
30 Year bond-Yield 0.87 0.8 0.85 0.91 0.97 1.1
7 År Note Yield -0.31 0.03 0.06 0.1 0.14 0.17

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 1.10 3.6 1.6 0.9 0.7 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 18.70 2 4.5 5 6.2 2.5
Arbeidsledighet 8.00 8.2 8.5 8.8 8.7 8.3
Inflasjon 1.90 2.1 2.3 1.6 1.2 1.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.60 -0.3 0.4 0.5 0.4 0.5
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse -6957.00 -4650 -2650 -4480 -4300 -3330
Nåværende situasjon -3470.00 -2480 -780 -1870 -2000 -640
Nåværende situasjon mot BNP -1.90 -1.7 -1.7 -1.2 -1.2 -1.2
Regjeringens gjeld mot BNP 115.70 117 117 115 115 115
Offentlige Budsjetter -9.20 -11.5 -11.5 -4.7 -4.7 -4.7
Forretningstillit 110.00 108 107 105 106 105
Produksjon PMI 57.50 56.5 54.5 54 54.4 55
Service PMI 56.30 55.7 55.1 53.6 54 54.8
Forbrukertillit 99.00 97 101 104 105 107
Butikkhandel (Månedlig) -0.70 -1.2 0.6 0.9 0.7 0.5
Bedriftens Skattesats 26.50 26.5 33.3 26.5 26.5 26.5
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 1.10 3.6 1.6 0.9 0.7 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 18.70 2 4.5 5 6.2 2.5
BNP 2603.00 2690 2690 2820 2820 2820
Bnp Faste Priser 564170.00 575158 582836 585895 599149 597407
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 140040.00 135628 142443 143662 148722 146004
Bnp Per Innbygger 40520.65 42600 42600 43400 43400 43400
Bnp Per Innbygger Ppp 42025.62 45600 45600 46340 46340 46340
Bnp Fra Landbruk 7861.00 8223 8352 8302 8348 8560
Bnp Fra Construction 27497.00 27086 27675 28082 29202 28367
Bnp Fra Manufacturing 56492.00 55950 58480 59571 59995 59942
Bnp Fra Tjenester 284735.00 290315 292454 293303 302389 299765
Bnp Fra Transport 18637.00 18247 17953 18605 19792 18402
Bnp Fra Verktøy 12661.00 12503 13176 13104 13446 13506

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 8.00 8.2 8.5 8.8 8.7 8.3
Sysselsatte 28455.00 28100 28150 28200 28250 28400
Arbeidsledige 3359.80 3410 3490 3520 3470 3650
Sysselsetting 66.90 66.5 66.6 66.8 66.7 66.9
Langtids arbeidsledighet 2.50 2.7 3 3.3 3.2 3.1
Arbeidsledighet for unge 18.60 18.8 19.1 19.4 19.3 19.2
Lønnskostnader 105.70 105 106 106 106 106
Lønn 3137.00 3146 3052 3153 3150 3172
Lønninger innen produksjon 106.80 106 106 107 107 107
Lønnsveksten 0.60 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6
Minstelønn 1554.58 1555 1555 1610 1610 1610
Befolkning 67.29 67.41 67.41 67.75 67.75 67.75
Pensjonsalder Kvinner 62.00 62 62 62 62 62
Pensjonsalder Menn 62.00 62 62 62 62 62
Yrkesdeltakelse 72.70 72.5 72.7 72.8 72.7 72.5
Nye arbeidsledige -57.80 25 -18 -40 -40 -30
Arbeidsdeltagelse uten bønder 25682.10 25690 25620 25660 25600 25690
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 19842.40 19890 19840 19860 19800 19880
Arbeidsledighetsrate -0.20 0.3 0.4 0.5 0.4 0.6

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 1.90 2.1 2.3 1.6 1.2 1.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.60 -0.3 0.4 0.5 0.4 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 107.05 107 107 107 108 109
Harmoniserte Konsumprisindeks 108.38 108 108 109 109 110
Kjerne Konsumprisindeks 104.87 104 105 105 105 106
KjerneInflasjon 1.50 1 1.2 1.1 1.2 1.4
Produsentpriser 108.50 105 111 110 110 109
produsentprisene endring 8.60 5.1 3.2 3.4 2.5 2.2
MatInflasjon 1.30 0.5 1 1.2 1.4 1.7
KPI Housing Utilities 109.45 107 108 109 109 110
Kpi Transport 110.92 106 109 110 111 110

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Bankenes balanse 11217395.00 11320000 11470000 11520000 11550000 11570000
Lån Til Privat Sektor 2874485.00 2903006 2932202 2954784 2980841 3061219
Lånevekst 4.64 3.6 4 3.4 3.7 4.4
Privat gjeld til BNP 263.50 272 272 268 268 268
Sentralbankers balanse 1914909.00 1795000 1780000 1776000 1795000 1850000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse -6957.00 -4650 -2650 -4480 -4300 -3330
Nåværende situasjon -3470.00 -2480 -780 -1870 -2000 -640
Nåværende situasjon mot BNP -1.90 -1.7 -1.7 -1.2 -1.2 -1.2
Import 47613.00 47550 47800 47960 48000 49100
Eksport 40655.00 42900 43250 43480 43700 45770
Utenlandsgjeld 6284593.00 6442000 6323000 6384000 6422000 6461000
Utenlandske Direkte Investeringer 1645.00 2890 3620 3420 2870 2520
Turisme Inntekter 5077.00 3890 2990 3020 4170 3470
Turistankomster 363.00 2200 1980 2340 2100 2000

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 115.70 117 117 115 115 115
Offentlige Budsjetter -9.20 -11.5 -11.5 -4.7 -4.7 -4.7
Regjeringens budsjetter verdi -166.64 -138 -65 -33 -83 -116
Offentlige Utgifter 139174.00 142000 145000 148000 147000 147000
Statens Utgifter Til Bnp 62.10 61 61 56 56 56
Statens Inntekter 156.02 184 306 79 143 324
Statsgjeld 2739.20 2680 2650 2710 2730 2790
Fiscal Utgifter 304.52 322 446 112 226 440

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 26.50 26.5 33.3 26.5 26.5 26.5
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 68.00 68 59.2 68 68 68
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 45.00 45 45 45 45 45
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 23.00 23 14.2 23 23 23

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forretningstillit 110.00 108 107 105 106 105
Produksjon PMI 57.50 56.5 54.5 54 54.4 55
Service PMI 56.30 55.7 55.1 53.6 54 54.8
Sammensatt Pmi 55.90 55.4 53.6 54 54.2 54.6
Industriell Produksjon 4.00 5.9 5.1 2.8 3.6 2.9
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.30 -1 0.6 0.9 0.7 0.6
Industriproduksjonen 4.00 6.8 5.5 4.2 4.5 3.2
Bilregistreringer 88065.00 171200 192200 185900 248700 205200
Gruvedrift Produksjon 4.50 6.7 5.2 4.4 4.9 3.6
Forretnings Klima Indicator 110.00 109 111 112 109 107

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbrukertillit 99.00 97 101 104 105 107
Butikkhandel (Månedlig) -0.70 -1.2 0.6 0.9 0.7 0.5
Butikkhandel (Årlig) 7.80 3.8 4.5 4 4.8 3.6
Forbruk 297700.00 317668 307930 309497 316157 315628
Disponibel personlig inntekt 384394.00 382198 398894 400267 408226 408867
Privat sparing 21.38 14.7 14.4 14 14.3 13.6
Husholdninger Gjeld Til Bnp 68.70 68 68 65 65 65
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 98.12 101 101 98 98 98
Personlige Utgifter -2.20 -1.2 0.6 1.2 0.7 0.7
Bankenes Utlånsrente 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41
Konsumerkreditt 1600948.00 1558901 1621489 1639045 1683869 1662026
Bensinpriser 1.94 1.84 1.75 1.66 1.58 1.5

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konstruksjonsflyt ut 3.80 6.8 6.2 2.8 3.6 3.2
Boligpriser 120.15 128 126 127 128 130
Hjem Eierskap Rate 64.10 62.8 62.8 62.5 62.5 62.5
Nyestartede boliger 31500.00 32400 39400 29100 36200 41400
Nyboligsalg 30162.00 24500 32200 30600 33800 38200
Bygningstillatelser 46100.00 31400 39100 36800 34800 42100
Bygg Pmi 44.90 52.8 52.5 53.4 54 54.7


Frankrike - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.