Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1.12 1.11 1.11 1.1 1.1 1.08
Aksjemarkedet 5367.62 5141 5081 5022 4964 4849
10-årig statsobligasjon 0.09 0.22 0.24 0.25 0.27 0.3
Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 0.30 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 1.20 1.2 1.4 1.3 1.5 1.6
Arbeidsledighet 8.70 8.6 8.5 8.1 7.8 7.2
Inflasjon 0.90 1.1 1.6 1.5 1.8 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.2 -0.3 0.5 0.4 0.4
Rentesats 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handelsbalanse -4981.00 -4800 -4900 -4140 -3950 -3350
Nåværende situasjon -846.00 -2100 -1720 -590 -2600 -550
Nåværende situasjon mot BNP -0.30 -0.4 -0.4 -0.4 -0.2 -0.2
Regjeringens gjeld mot BNP 98.40 98.6 98.6 98.6 98.2 98.2
Offentlige Budsjetter -2.50 -3.2 -3.2 -3.2 -2.7 -2.7
Forretningstillit 104.00 104 101 100 102 105
Produksjon PMI 50.60 50.4 51.5 52 52.5 53.6
Service PMI 51.50 51.9 51.2 52 52.7 54
Forbrukertillit 99.00 94 92 91 92 95
Butikkhandel (Månedlig) 0.40 -0.3 0.7 0.5 0.4 0.4
Bedriftens Skattesats 33.30 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 0.30 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 1.20 1.2 1.4 1.3 1.5 1.6
BNP 2582.50 2890 2890 2890 2920 2920
Bnp Faste Priser 576535.00 576585 579491 580931 583808 590226
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 133186.00 132251 133795 134028 134767 136172
Bnp Per Innbygger 42567.74 43200 43200 43200 43600 43600
Bnp Per Innbygger Ppp 38605.67 39700 39700 39700 40400 40400
Bnp Fra Landbruk 8358.00 7921 7925 7930 7971 8057
Bnp Fra Construction 28008.00 28285 28258 28261 28289 28713
Bnp Fra Manufacturing 57379.00 58461 58777 58784 59245 59725
Bnp Fra Tjenester 294856.00 293201 295129 296299 298030 301040
Bnp Fra Transport 22521.00 22838 23212 23270 23503 23642
Bnp Fra Verktøy 12148.00 12712 12636 12695 12918 12898
Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbeidsledighet 8.70 8.6 8.5 8.1 7.8 7.2
Arbeidsledige 3372.90 3362 3348 3340 3340 3290
Sysselsetting 66.10 65.8 65.9 66.1 66.1 66.6
Langtids arbeidsledighet 3.30 3.2 3.2 3 3 3
Arbeidsledighet for unge 20.10 18.6 18.2 18 18 17.6
Lønnskostnader 107.50 109 109 109 109 110
Lønn 2988.00 3016 3010 3016 3016 3034
Lønninger innen produksjon 102.20 102 102 103 103 103
Minstelønn 1521.22 1521 1521 1521 1650 1650
Lønnsveksten 0.20 0.6 0.4 0.6 0.6 0.6
Befolkning 67.19 67.55 67.55 67.43 67.67 67.67
Pensjonsalder Kvinner 62.00 62 62 62 62 62
Pensjonsalder Menn 62.00 62 62 62 62 62
Nye arbeidsledige -9.70 -7.6 -46.2 -4.4 20.5 -6
Yrkesdeltakelse 72.30 72.5 72.5 72.6 72.6 72.8
Produksjons Payrolls 2780.90 2790 2780 2780 2790 2820
Levelønn Family 1790.00 1760 1757 1801 1801 1812
Lønn Å Leve Av Individuell 1080.00 1056 1054 1086 1086 1093
Arbeidsdeltagelse uten bønder 25330.50 25340 25400 25450 25450 25640
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 19538.30 19580 19610 19650 19650 19790
Arbeidsledighetsrate 0.20 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5
Regjerings Payrolls 5792.20 5790 5790 5800 5750 5850
Lønn Lav Dyktige 1610.00 1589 1586 1620 1620 1629
Lønn Høy Dyktige 3120.00 3481 3474 3139 3139 3158
Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflasjon 0.90 1.1 1.6 1.5 1.8 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.2 -0.3 0.5 0.4 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 104.33 105 105 105 106 107
Kjerne Konsumprisindeks 102.40 102 103 103 103 105
KjerneInflasjon 0.50 0.6 1.1 1.1 1.2 1.5
Produsentpriser 103.60 104 106 106 107 108
produsentprisene endring 2.20 1.9 2.1 2.4 2.4 2.3
MatInflasjon 2.30 2.4 2.3 2.2 2.2 2.5
KPI Housing Utilities 105.16 104 106 106 107 109
Kpi Transport 107.75 108 108 108 108 110
Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Internbankrente -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
Pengemengden M2 2228717.00 2250000 2290000 2320000 2320000 2420000
Bankenes balanse 9594382.00 9550000 9610000 9650000 9650000 9780000
Lån Til Privat Sektor 2535799.00 2580000 2600000 2620000 2620000 2860000
Lånevekst 5.93 3.6 3.4 3.2 3.2 3.2
Privat gjeld til BNP 257.13 221 221 221 217 217
Sentralbankers balanse 1105815.00 1370000 1400000 1450000 1450000 1750000
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalanse -4981.00 -4800 -4900 -4140 -3950 -3350
Nåværende situasjon -846.00 -2100 -1720 -590 -2600 -550
Nåværende situasjon mot BNP -0.30 -0.4 -0.4 -0.4 -0.2 -0.2
Import 47288.00 47400 48140 48500 49100 50500
Eksport 42308.00 42600 43240 44360 45150 47150
Utenlandsgjeld 5104284.00 5150000 5170000 5190000 5190000 5250000
Utenlandske Direkte Investeringer 4074.00 1500 3460 3720 3720 4330
Gullreserver 2436.00 2436 2436 2436 2436 2436
Turisme Inntekter 5235.00 4950 4790 2680 2680 2750
Turistankomster 86900.00 85700 85700 85700 86200 86200
Råoljeproduksjon 16.00 15 15 15 15 15
Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 98.40 98.6 98.6 98.6 98.2 98.2
Offentlige Budsjetter -2.50 -3.2 -3.2 -3.2 -2.7 -2.7
Regjeringens budsjetter verdi -67.20 -58 -73 -65 207 -62
Offentlige Utgifter 136607.00 137463 137954 138370 138796 140584
Statens Utgifter Til Bnp 56.00 55.7 55.7 55.7 54.4 54.4
Statens Inntekter 88.72 170 247 322 322 327
Statsgjeld 2315.30 2400 2410 2420 2440 2470
Fiscal Utgifter 134.56 228 320 387 115 389
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bedriftens Skattesats 33.30 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Sosial sikkerhetsrate 59.20 59.2 59.2 59.2 59.2 59.2
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 45.00 45 45 45 45 45
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.20 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forretningstillit 104.00 104 101 100 102 105
Produksjon PMI 50.60 50.4 51.5 52 52.5 53.6
Service PMI 51.50 51.9 51.2 52 52.7 54
Sammensatt Pmi 51.20 51.5 51.5 52 52.6 53.8
Industriell Produksjon 1.10 2.9 2.5 2.2 2.2 2.3
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.40 -0.2 0.2 0.6 0.6 0.4
Industriproduksjonen 0.50 2.5 2.2 1.9 1.9 2.2
ZEW økonomisk sentiment -4.20 11.5 15.7 19 19 22
Bilregistreringer 174776.00 186500 191500 195100 195100 199400
Gruvedrift Produksjon -0.80 2.7 2.6 2.5 2.5 2.2
Stål~~pos=trunc 1287.57 1500 1400 1300 1300 1380
Lagerendringer 4160.00 6000 7500 5100 4500 4500
Elektrisitets~~pos=trunc 53382.00 41500 41500 56200 56200 56800
Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forbrukertillit 99.00 94 92 91 92 95
Butikkhandel (Månedlig) 0.40 -0.3 0.7 0.5 0.4 0.4
Butikkhandel (Årlig) 3.10 4.2 3.8 3.6 3.6 2.7
Forbruk 310707.00 311107 312965 312692 314455 317695
Disponibel personlig inntekt 364984.00 358378 361476 365983 370459 371838
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 93.29 84.6 84.6 84.6 83.5 83.5
Personlige Utgifter 0.80 -0.3 0.5 0.7 0.7 0.6
Bankenes Utlånsrente 1.73 1.77 1.77 1.77 2.02 2.02
Konsumerkreditt 1420470.00 1374424 1395843 1416721 1432695 1439389
Bensinpriser 1.83 1.68 1.64 1.6 1.56 1.56
Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konstruksjonsflyt ut 6.20 2.5 2.3 2.2 2.2 2.1
Boligpriser 108.50 109 110 111 111 115
Nyestartede boliger 30200.00 37100 37400 47800 47800 50300
Hjem Eierskap Rate 64.40 63.2 63.2 63.2 63 63
Nyboligsalg 30863.00 34800 32400 34500 28500 40200
Bygg Pmi 50.30 52.5 53.4 54.2 54.2 54
Bygningstillatelser 35400.00 45400 46900 40200 45200 45100


Frankrike - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.