Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.10 1.09 1.08 1.08 1.07 1.06
Aksjemarkedet 5628.77 5602 5533 5465 5397 5266
10-årig statsobligasjon -0.27 0.03 0.06 0.09 0.13 0.15
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.30 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 1.40 1.3 1.5 1.5 1.4 1.6
Arbeidsledighet 8.50 8.1 7.8 8 7.6 7.2
Inflasjon 0.90 1.2 1.4 1.3 1.1 1.2
Inflasjonen (Månedlig) -0.30 0.5 0.4 0.3 -0.2 0.4
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse -5019.00 -4140 -3950 -3950 -4260 -3350
Nåværende situasjon -2487.00 -590 -2600 -2400 -1240 -550
Nåværende situasjon mot BNP -0.30 -0.4 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Regjeringens gjeld mot BNP 98.40 98.6 98.2 98.2 98.2 98.2
Offentlige Budsjetter -2.50 -3.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Forretningstillit 102.00 100 102 104 105 105
Produksjon PMI 50.10 50.5 52.5 52.9 52.7 53.6
Service PMI 51.10 52 52.7 53.4 53.2 54
Forbrukertillit 104.00 95 92 94 97 99
Butikkhandel (Månedlig) 0.60 0.5 0.4 -0.4 0.6 0.4
Bedriftens Skattesats 31.00 33.3 33.3 31 31 33.3
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.30 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 1.40 1.3 1.5 1.5 1.4 1.6
BNP 2777.54 2890 2920 2920 2920 2920
Bnp Faste Priser 578492.00 580798 581945 585332 587169 590091
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 134458.00 134028 134293 135270 136475 136172
Bnp Per Innbygger 43663.60 44200 44800 44800 44800 44800
Bnp Per Innbygger Ppp 39555.50 39700 40400 40400 40400 40400
Bnp Fra Landbruk 8436.00 7930 7945 8494 8563 8057
Bnp Fra Construction 28296.00 28261 28316 28562 28720 28713
Bnp Fra Manufacturing 57182.00 58784 58900 58178 58040 59725
Bnp Fra Tjenester 295995.00 296299 296884 299245 300435 301040
Bnp Fra Transport 23088.00 23270 23316 23089 23434 23642
Bnp Fra Verktøy 12176.00 12695 12720 12303 12359 12898
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 8.50 8.1 7.8 8 7.6 7.2
Arbeidsledige 3373.30 3340 3336 3332 3310 3290
Sysselsetting 66.00 66.1 66.2 66.3 66.5 66.6
Langtids arbeidsledighet 3.20 3 2.8 3.1 2.7 3
Arbeidsledighet for unge 19.20 18 18.8 18.5 18.7 17.6
Lønnskostnader 107.60 109 109 108 108 110
Lønn 2988.00 3016 3016 3009 3000 3034
Lønninger innen produksjon 103.60 103 103 104 104 103
Minstelønn 1521.22 1521 1650 1650 1650 1650
Lønnsveksten 0.50 0.6 0.7 0.4 0.5 0.5
Befolkning 67.19 67.33 67.46 67.46 67.46 67.46
Pensjonsalder Kvinner 62.00 62 62 62 62 62
Pensjonsalder Menn 62.00 62 62 62 62 62
Nye arbeidsledige -20.10 -4.4 20.5 -8.6 -30 -6
Yrkesdeltakelse 72.00 72.6 72.6 72.7 72.8 72.8
Produksjons Payrolls 2782.80 2780 2790 2800 2810 2820
Levelønn Family 1790.00 1801 1801 1803 1797 1812
Lønn Å Leve Av Individuell 1080.00 1086 1086 1088 1084 1093
Arbeidsdeltagelse uten bønder 25395.90 25450 25450 25500 25560 25640
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 19591.40 19650 19690 19720 19750 19790
Arbeidsledighetsrate 0.30 0.4 0.3 0.4 0.3 0.5
Regjerings Payrolls 5804.60 5800 5750 5780 5810 5850
Lønn Lav Dyktige 1610.00 1620 1620 1621 1616 1629
Lønn Høy Dyktige 3120.00 3139 3139 3142 3132 3158
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 0.90 1.2 1.4 1.3 1.1 1.2
Inflasjonen (Månedlig) -0.30 0.5 0.4 0.3 -0.2 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 104.52 105 106 105 106 107
Kjerne Konsumprisindeks 102.78 104 104 103 104 105
KjerneInflasjon 0.70 0.9 0.9 1 1.2 1.4
Produsentpriser 102.40 106 107 105 103 108
produsentprisene endring -0.70 0.5 0.7 0.6 1 1.4
MatInflasjon 3.10 2.2 2.2 2.1 1.9 2.5
KPI Housing Utilities 105.73 107 107 107 107 109
Kpi Transport 108.73 108 108 108 109 110
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.42 -0.31 -0.06 -0.41 -0.41 -0.06
Bankenes balanse 9967149.00 9750000 9820000 9860000 9910000 9950000
Lån Til Privat Sektor 2565106.00 2620000 2500900 2548584 2576681 2860000
Lånevekst 5.65 3.8 3.6 3.2 3 2.7
Privat gjeld til BNP 256.75 245 240 240 240 240
Sentralbankers balanse 1161414.00 1250000 1320000 1380000 1420000 1460000
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse -5019.00 -4140 -3950 -3950 -4260 -3350
Nåværende situasjon -2487.00 -590 -2600 -2400 -1240 -550
Nåværende situasjon mot BNP -0.30 -0.4 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Import 47836.00 48500 49100 49680 49990 50500
Eksport 42818.00 44360 45150 45420 46250 47150
Utenlandsgjeld 5685844.00 5170000 5180000 5180000 5210000 5253000
Utenlandske Direkte Investeringer 1819.00 3720 3440 1980 3220 4330
Turisme Inntekter 7382.00 2680 4050 5190 4910 2750
Turistankomster 89300.00 85700 86200 86200 86200 86200
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 98.40 98.6 98.2 98.2 98.2 98.2
Offentlige Budsjetter -2.50 -3.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Regjeringens budsjetter verdi -123.14 -65 207 -27 -56 -62
Offentlige Utgifter 136971.00 138370 138643 138531 139026 140584
Statens Utgifter Til Bnp 56.00 55.7 54.4 54.4 54.4 54.4
Statsgjeld 2375.40 2420 2440 2450 2460 2470
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bedriftens Skattesats 31.00 33.3 33.3 31 31 33.3
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 59.20 59.2 59.2 59.2 59.2 59.2
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 45.00 45 45 45 45 45
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.20 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forretningstillit 102.00 100 102 104 105 105
Produksjon PMI 50.10 50.5 52.5 52.9 52.7 53.6
Service PMI 51.10 52 52.7 53.4 53.2 54
Sammensatt Pmi 50.80 52 52.6 53.2 53 53.8
Industriell Produksjon -1.40 -0.2 0.6 1.1 0.9 1.4
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.90 0.6 -0.8 -0.4 0.3 0.4
Industriproduksjonen -1.60 -0.6 0.4 0.8 0.9 1.1
ZEW økonomisk sentiment -21.20 -12 -17 -14 -10 -6
Bilregistreringer 179523.00 160100 179100 178400 159100 164400
Gruvedrift Produksjon -3.10 -2 0.5 1.1 1.6 1.5
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forbrukertillit 104.00 95 92 94 97 99
Butikkhandel (Månedlig) 0.60 0.5 0.4 -0.4 0.6 0.4
Butikkhandel (Årlig) 2.30 3.6 3 2.6 2.5 2.2
Forbruk 311496.00 312692 313309 315479 316168 317695
Disponibel personlig inntekt 365896.00 367313 368038 370417 371384 373190
Husholdninger Gjeld Til Bnp 60.20 61 59 59 59 59
Personlige Utgifter 0.00 0.7 -0.4 -0.2 0.6 0.4
Bankenes Utlånsrente 1.75 1.77 2.02 1.75 1.75 2.02
Konsumerkreditt 1450457.00 1416721 1422667 1432695 1455795 1439389
Bensinpriser 1.70 1.6 1.56 1.47 1.43 1.56
Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konstruksjonsflyt ut -0.30 1.1 1.9 2 1.5 1.7
Boligpriser 109.73 110 110 111 111 112
Nyestartede boliger 16300.00 33800 36800 32900 32900 36200
Hjem Eierskap Rate 64.40 63.2 63 63 63 63
Nyboligsalg 33922.00 30500 28500 32200 26500 34200
Bygg Pmi 51.10 51.2 51.9 51.8 52 52.5
Bygningstillatelser 30000.00 34200 38200 41900 49100 38100


Frankrike - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.