Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Aksjemarkedet 4328.37 4234 4141 4050 3961 3784
Valuta 1.11 1.11 1.11 1.1 1.1 1.09
10-årig statsobligasjon -0.06 0.07 0.08 0.08 0.09 0.11

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp Vekstrate -0.10 -1.8 -5.4 -2.3 1 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 0.80 -4.3 -8.8 -6.2 -3 1.2
Arbeidsledighet 8.10 8.5 10.5 12 12.6 10.8
Inflasjon 1.40 0.9 1.3 1.1 1.2 1.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.3 0.3 -0.2 0.4 0.4
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse -5887.00 -4000 -4300 -3700 -3350 -2650
Nåværende situasjon -2829.00 -2600 -2400 -1200 -550 -780
Nåværende situasjon mot BNP -0.60 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.3
Regjeringens gjeld mot BNP 98.10 101 101 101 101 105
Offentlige Budsjetter -3.00 -6 -6 -6 -6 -8
Forretningstillit 98.00 96 91 90 92 97
Produksjon PMI 42.90 42.9 43 47 50.6 52.9
Service PMI 29.00 29 42 46 48 52.5
Forbrukertillit 103.00 92 89 90 92 98
Butikkhandel (Månedlig) 0.20 0.4 -0.4 0.6 0.4 0.4
Bedriftens Skattesats 33.30 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp Vekstrate -0.10 -1.8 -5.4 -2.3 1 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 0.80 -4.3 -8.8 -6.2 -3 1.2
BNP 2890.00 2662 2662 2662 2662 2614
Bnp Faste Priser 579862.00 551953 527907 544365 562466 569216
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 137425.00 127792 123325 128524 133302 134902
Bnp Per Innbygger 43663.60 42266 42266 42266 42266 42845
Bnp Per Innbygger Ppp 39555.50 38289 38289 38289 38289 38814
Bnp Fra Landbruk 8234.00 7878 7511 7707 7987 8083
Bnp Fra Construction 28476.00 26979 25889 26807 27622 27953
Bnp Fra Manufacturing 56129.00 54890 52146 53338 54445 55098
Bnp Fra Tjenester 298066.00 282397 270448 279180 289124 292594
Bnp Fra Transport 22961.00 21764 21057 21750 22272 22539
Bnp Fra Verktøy 11771.00 11482 10970 11309 11418 11555

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Arbeidsledighet 8.10 8.5 10.5 12 12.6 10.8
Arbeidsledige 3233.80 3293 3500 3450 3400 3350
Sysselsetting 65.90 66.2 66.3 66.5 66.6 66.8
Langtids arbeidsledighet 3.20 3.6 5.6 7.1 7.7 6.1
Arbeidsledighet for unge 19.90 20.3 22.3 23.8 24.4 22.8
Lønnskostnader 102.80 103 103 103 103 104
Lønn 2988.00 3009 3000 3003 3003 3015
Lønninger innen produksjon 104.10 104 104 104 104 105
Lønnsveksten 0.30 0.7 0.4 0.5 0.5 0.4
Minstelønn 1521.22 1650 1650 1650 1650 1740
Befolkning 66.98 67.67 67.67 67.67 67.67 67.91
Pensjonsalder Kvinner 62.00 62 62 62 62 62
Pensjonsalder Menn 62.00 62 62 62 62 62
Yrkesdeltakelse 71.80 72.6 72.7 72.8 72.8 73
Nye arbeidsledige -31.00 59 29 30 -6 -10
Levelønn Family 1790.00 1803 1797 1799 1799 1806
Lønn Å Leve Av Individuell 1080.00 1088 1084 1085 1085 1090
Produksjons Payrolls 2786.90 2790 2800 2810 2820 2850
Arbeidsdeltagelse uten bønder 25541.40 25450 25500 25560 25640 25750
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 19741.50 19690 19720 19750 19790 19850
Arbeidsledighetsrate 0.20 0.3 0.4 0.3 0.5 0.3
Regjerings Payrolls 5799.90 5750 5780 5810 5850 5900
Lønn Lav Dyktige 1610.00 1621 1616 1618 1618 1625
Lønn Høy Dyktige 3120.00 3142 3132 3136 3136 3148

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflasjon 1.40 0.9 1.3 1.1 1.2 1.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.3 0.3 -0.2 0.4 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 104.53 105 106 106 106 108
Harmoniserte Konsumprisindeks 105.27 105 107 106 107 109
Kjerne Konsumprisindeks 103.54 103 104 104 104 106
KjerneInflasjon 1.30 0.9 1 1.2 1.4 1.6
Produsentpriser 103.90 105 103 104 105 107
produsentprisene endring 0.20 0.7 0.6 1 1.4 1.7
MatInflasjon 1.80 2.2 2.1 1.9 2.5 2.4
KPI Housing Utilities 106.19 106 107 107 107 109
Kpi Transport 107.42 107 109 108 110 112

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.29 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39
Bankenes balanse 9967881.00 9820000 9860000 9910000 9950000 10570000
Lån Til Privat Sektor 2631245.00 2402950 2315205 2429448 2522922 2553198
Lånevekst 5.75 3.6 3.2 3 2.7 2.7
Privat gjeld til BNP 266.47 240 240 240 240 236
Sentralbankers balanse 1142561.00 1320000 1380000 1420000 1460000 1590000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Handelsbalanse -5887.00 -4000 -4300 -3700 -3350 -2650
Nåværende situasjon -2829.00 -2600 -2400 -1200 -550 -780
Nåværende situasjon mot BNP -0.60 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.3
Import 46231.00 49100 49680 49990 50500 52500
Eksport 40343.00 45150 45420 46250 47150 49850
Utenlandsgjeld 5916444.00 5180000 5180000 5210000 5253000 5323000
Utenlandske Direkte Investeringer 4397.00 3440 1980 3220 4330 3620
Pengeoverføringer 72.00 45 45 45 45 45
Turisme Inntekter 3674.00 4050 5190 4910 2750 2890
Turistankomster 89300.00 80200 80200 80200 80200 84500

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 98.10 101 101 101 101 105
Offentlige Budsjetter -3.00 -6 -6 -6 -6 -8
Regjeringens budsjetter verdi -19.97 -32 -76 -95 -62 -65
Offentlige Utgifter 138693.00 130802 125191 129442 134532 136147
Statens Utgifter Til Bnp 55.60 57 57 57 57 56.8
Statens Inntekter 21.06 72 151 219 324 330
Statsgjeld 2415.10 2440 2450 2460 2470 2510
Fiscal Utgifter 35.21 104 227 314 412 418

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bedriftens Skattesats 33.30 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 59.20 59.2 59.2 59.2 59.2 59.2
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 45.00 45 45 45 45 45
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.20 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Forretningstillit 98.00 96 91 90 92 97
Produksjon PMI 42.90 42.9 43 47 50.6 52.9
Service PMI 29.00 29 42 46 48 52.5
Sammensatt Pmi 30.20 30.2 42 47 49.5 52.9
Industriell Produksjon -2.80 0.6 1.1 0.9 1.4 1.7
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.20 -0.8 -0.4 0.3 0.4 0.5
Industriproduksjonen -2.20 0.4 0.8 0.9 1.1 1.5
Nye ordere -10.40 -8 -8 -10 -10 -10
ZEW økonomisk sentiment -53.30 -22 -30 -28 -26 -17
Bilregistreringer 170332.00 179100 178400 159100 164400 168200
Gruvedrift Produksjon 3.80 0.5 1.1 1.6 1.5 1.2
Lagerendringer 287.00 4500 6200 6800 4500 3800

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Forbrukertillit 103.00 92 89 90 92 98
Butikkhandel (Månedlig) 0.20 0.4 -0.4 0.6 0.4 0.4
Butikkhandel (Årlig) 2.10 3 2.6 2.5 2.2 2.5
Forbruk 313710.00 297419 284215 293534 304299 307950
Disponibel personlig inntekt 369922.00 348304 332568 344632 358824 363130
Privat sparing 14.88 15.2 15.5 15.9 15.4 15.4
Husholdninger Gjeld Til Bnp 61.40 59 59 59 59 57
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 95.88 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5
Personlige Utgifter -1.10 -0.4 -0.2 0.6 0.4 0.5
Bankenes Utlånsrente 1.71 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69
Bensinpriser 1.59 -1.3 -1.24 -1.17 -1.08 -1.08
Konsumerkreditt 1492713.00 1350827 1308064 1368371 1439030 1456298

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Konstruksjonsflyt ut 0.70 1.9 2 1.5 1.7 1.7
Boligpriser 112.27 110 111 111 112 112
Hjem Eierskap Rate 65.10 63 63 63 63 62.8
Nyestartede boliger 30700.00 36800 32900 32900 36200 38400
Nyboligsalg 34601.00 28500 32200 26500 34200 40200
Bygg Pmi 50.20 45 40 49 50.8 52.5
Bygningstillatelser 35000.00 38200 41900 49100 38100 42100


Frankrike - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.