Markeder Siste Referanse
Valuta 1.1 2020-05
Aksjemarkedet 4677 2020-05
10-årig statsobligasjon -0.01 2020-05

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -5.8 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -5.4 2020-03
Arbeidsledighet 7.8 2020-03
Inflasjon 0.3 2020-04
Inflasjonen (Månedlig) 0 2020-04
Rentesats 0 2020-04
Handelsbalanse -3343 2020-03
Nåværende situasjon -3348 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP -0.7 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 98.1 2019-12
Offentlige Budsjetter -3 2019-12
Forretningstillit 70 2020-05
Produksjon PMI 40.3 2020-05
Service PMI 29.4 2020-05
Forbrukertillit 93 2020-05
Butikkhandel (Månedlig) -17.4 2020-03
Bedriftens Skattesats 33.3 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Coronavirus tilfeller 182722 2020-05
Coronavirus dødsfall 28530 2020-05
Coronavirus gjenopprettet 65879 2020-05
Sykehussenger 5.98 2017-12
sykehus 45.55 2017-12
Medisinske leger 3.37 2018-12
sykepleiere 10.8 2018-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -5.8 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -5.4 2020-03
BNP 2890 2019-12
Bnp Faste Priser 546228 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 121037 2020-03
Bnp Per Innbygger 43664 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 39556 2018-12
Bnp Fra Landbruk 8165 2020-03
Bnp Fra Construction 24500 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 53223 2020-03
Bnp Fra Tjenester 280603 2020-03
Bnp Fra Transport 20368 2020-03
Bnp Fra Verktøy 11510 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.8 2020-03
Sysselsatte 28574 2019-12
Arbeidsledige 3489 2020-03
Sysselsetting 66 2020-03
Langtids arbeidsledighet 3 2020-03
Arbeidsledighet for unge 20.4 2020-03
Lønnskostnader 103 2019-12
Produktivitet 103 2019-12
Ledige Stillinger 248 2020-02
Lønn 3084 2017-12
Minstelønn 1521 2019-12
Lønnsveksten 0.2 2019-12
Lønninger innen produksjon 104 2019-12
Befolkning 66.98 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2019-12
Pensjonsalder Menn 62 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.2 2019-12
Full Jobb 22167 2019-12
Regjerings Payrolls 5800 2019-12
Nye arbeidsledige 243 2020-03
Yrkesdeltakelse 71.7 2020-03
Levelønn Family 1790 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1080 2018-12
Produksjons Payrolls 2787 2019-12
Arbeidsdeltagelse uten bønder 25541 2019-12
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 19288 2020-03
Deltid Sysselsettingen 4719 2019-12
Lønn Høy Dyktige 3120 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1610 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.3 2020-04
Inflasjonen (Månedlig) 0 2020-04
Konsumprisindeksen Kpi 105 2020-04
Harmoniserte Konsumprisindeks 105 2020-04
Kjerne Konsumprisindeks 103 2020-04
KjerneInflasjon 0.3 2020-04
Produsentpriser 101 2020-03
produsentprisene endring -2.7 2020-03
Eksportpriser 117 2020-01
Importprisene 101 2020-01
MatInflasjon 3.7 2020-04
KPI Housing Utilities 105 2020-04
Kpi Transport 104 2020-04

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-04
Internbankrente -0.11 2020-04
Pengemengden M1 1520175 2020-03
Pengemengden M2 2439829 2020-03
Pengemengden M3 2853731 2020-03
Bankenes balanse 10208997 2020-03
Valutareserver 220 2020-04
Lån Til Privat Sektor 2707619 2020-03
Sentralbankers balanse 1257864 2020-03
Lånevekst 7.83 2020-03
Privat gjeld til BNP 266 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -3343 2020-03
Nåværende situasjon -3348 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP -0.7 2019-12
Eksport 35194 2020-03
Import 38536 2020-03
Utenlandsgjeld 5566480 2019-12
Kjøpsbetingelser 115 2020-01
Kapitalstrømmer -33213 2020-03
Utenlandske Direkte Investeringer 2613 2020-03
Pengeoverføringer 72 2020-02
Gullreserver 2436 2020-03
Terrorisme - Hovedsiden 5.01 2018-12
Turisme Inntekter 1862 2020-03
Turistankomster 89300 2018-12
Våpen Salg 1768 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 98.1 2019-12
Offentlige Budsjetter -3 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -52.5 2020-03
Offentlige Utgifter 135427 2020-03
Statens Utgifter Til Bnp 55.6 2019-12
Statens Inntekter 61.84 2020-03
Statsgjeld 2380 2019-12
Fiscal Utgifter 98.95 2020-03
Asylsøknader 9995 2019-11
Kreditt-Rating 92 2020-05
Militære Utgifter 59542 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 33.3 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 59.2 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 45 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.2 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 70 2020-05
Produksjon PMI 40.3 2020-05
Service PMI 29.4 2020-05
Sammensatt Pmi 30.5 2020-05
Industriell Produksjon -17.3 2020-03
Industriell Produksjon (Månedlig) -16.2 2020-03
Industriproduksjonen -19.3 2020-03
Kapasitetsutnyttelsen 66.8 2020-06
Nye ordere -54.9 2020-05
Konkurser 227 2020-02
ZEW økonomisk sentiment 46.9 2020-05
Bilregistreringer 170332 2020-02
Internett-hastighet 10757 2017-03
IP-adresser 29887339 2017-03
Forretnings Klima Indicator 59 2020-05
Bil Produksjon 2202460 2019-12
Lagerendringer 6800 2020-03
Konkurranseevne Index 78.81 2019-12
Konkurranseevne Rank 15 2019-12
Korrupsjon Index 69 2019-12
Korrupsjon Rank 23 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 32 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 54156 2019-12
Gruvedrift Produksjon -35.4 2020-03
Stål~~pos=trunc 800 2020-04

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 93 2020-05
Butikkhandel (Månedlig) -17.4 2020-03
Butikkhandel (Årlig) -16 2020-03
Forbruk 294869 2020-03
Disponibel personlig inntekt 369922 2019-12
Privat sparing 14.88 2019-12
Bankenes Utlånsrente 1.77 2020-03
Konsumerkreditt 1492111 2020-03
Bensinpriser 1.46 2020-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 61.9 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 95.88 2018-12
Personlige Utgifter -17.9 2020-03

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -41.7 2020-03
Boligpriser 113 2019-12
Bygningstillatelser 35000 2020-01
Bygg Pmi 3.8 2020-04
Hjem Eierskap Rate 65.1 2018-12
Nyestartede boliger 30700 2020-01
Nyboligsalg 34601 2019-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 182722 2020-05
Coronavirus dødsfall 28530 2020-05
Coronavirus gjenopprettet 65879 2020-05
Sykehussenger 5.98 2017-12
sykehus 45.55 2017-12
Medisinske leger 3.37 2018-12
sykepleiere 10.8 2018-12
ICU-senger 428 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Frankrike - Økonomiske indikatorer.