Markeder Siste Referanse
Valuta 1.2 2021-04
Aksjemarkedet 6216 2021-04
10-årig statsobligasjon -0.01 2021-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.4 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -4.9 2020-12
Arbeidsledighet 8 2020-12
Inflasjon 1.1 2021-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2021-03
Rentesats 0 2021-03
Handelsbalanse -5249 2021-02
Nåværende situasjon -2622 2021-02
Nåværende situasjon mot BNP -1.9 2020-12
Regjeringens gjeld mot BNP 116 2020-12
Offentlige Budsjetter -9.2 2020-12
Forretningstillit 98 2021-03
Produksjon PMI 59.3 2021-03
Service PMI 48.2 2021-03
Forbrukertillit 94 2021-03
Butikkhandel (Månedlig) -1.2 2021-02
Bedriftens Skattesats 28 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Coronavirus tilfeller 5339920 2021-04
Coronavirus dødsfall 101597 2021-04
Coronavirus gjenopprettet 323961 2021-04
Sykehussenger 5.98 2017-12
sykehus 45.55 2017-12
Medisinske leger 3.37 2018-12
sykepleiere 10.8 2018-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.4 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -4.9 2020-12
BNP 2716 2019-12
Bnp Faste Priser 552258 2020-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 132224 2020-12
Bnp Per Innbygger 44317 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 46184 2019-12
Bnp Fra Landbruk 8067 2020-12
Bnp Fra Construction 26439 2020-12
Bnp Fra Manufacturing 53987 2020-12
Bnp Fra Tjenester 277920 2020-12
Bnp Fra Transport 18920 2020-12
Bnp Fra Verktøy 11650 2020-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 8 2020-12
Sysselsatte 28218 2020-12
Arbeidsledige 3577 2021-02
Sysselsetting 65.6 2020-12
Langtids arbeidsledighet 3.1 2020-12
Arbeidsledighet for unge 19.2 2021-02
Lønnskostnader 106 2020-12
Produktivitet 99.46 2020-12
Ledige Stillinger 175 2020-12
Lønn 3084 2017-12
Minstelønn 1555 2021-03
Lønnsveksten 0.3 2020-12
Lønninger innen produksjon 106 2020-12
Befolkning 67.29 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2020-12
Pensjonsalder Menn 62 2020-12
Arbeidsledighetsrate 0.2 2020-12
Full Jobb 22192 2020-12
Regjerings Payrolls 5817 2020-12
Nye arbeidsledige 22.9 2021-02
Yrkesdeltakelse 71.4 2020-12
Produksjons Payrolls 2732 2020-12
Arbeidsdeltagelse uten bønder 25250 2020-12
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 19433 2020-12
Deltid Sysselsettingen 4487 2020-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.1 2021-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2021-03
Konsumprisindeksen Kpi 106 2021-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 107 2021-03
Kjerne Konsumprisindeks 104 2021-03
KjerneInflasjon 0.9 2021-03
Produsentpriser 105 2021-02
produsentprisene endring 1.8 2021-02
Eksportpriser 128 2021-02
Importprisene 111 2021-02
MatInflasjon 0.9 2021-03
KPI Housing Utilities 108 2021-03
Kpi Transport 108 2021-03

Helse Siste Referanse
Coronavirus Vaccination Rate 24.55 2021-04
Coronavirus Vaccination Total 16731266 2021-04
Coronavirus tilfeller 5339920 2021-04
Coronavirus dødsfall 101597 2021-04
Coronavirus gjenopprettet 323961 2021-04
Sykehussenger 5.98 2017-12
sykehus 45.55 2017-12
Medisinske leger 3.37 2018-12
sykepleiere 10.8 2018-12
ICU-senger 428 2014-12

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2021-03
Internbankrente -0.49 2021-03
Pengemengden M1 1732327 2021-02
Pengemengden M2 2718071 2021-02
Pengemengden M3 3166513 2021-02
Bankenes balanse 10754717 2021-02
Valutareserver 183 2021-03
Lån Til Privat Sektor 2830882 2021-02
Sentralbankers balanse 1732703 2021-02
Lånevekst 7.75 2021-02
Privat gjeld til BNP 265 2019-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -5249 2021-02
Nåværende situasjon -2622 2021-02
Nåværende situasjon mot BNP -1.9 2020-12
Eksport 38664 2021-02
Import 43912 2021-02
Utenlandsgjeld 6082635 2020-09
Kjøpsbetingelser 116 2021-02
Kapitalstrømmer 8781 2021-02
Utenlandske Direkte Investeringer 2584 2021-02
Pengeoverføringer 73 2021-01
Gullreserver 2436 2020-12
Terrorisme - Hovedsiden 4.61 2019-12
Turisme Inntekter 1183 2021-02
Turistankomster 89300 2018-12
Våpen Salg 1995 2020-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 116 2020-12
Offentlige Budsjetter -9.2 2020-12
Regjeringens budsjetter verdi -47.47 2021-02
Offentlige Utgifter 139126 2020-12
Statens Utgifter Til Bnp 62.1 2020-12
Statens Inntekter 39.93 2021-02
Statsgjeld 2650 2020-12
Fiscal Utgifter 75.41 2021-02
Asylsøknader 8345 2020-09
Kreditt-Rating 92 2021-04
Militære Utgifter 52229 2019-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 28 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 68 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 45 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 23 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 98 2021-03
Produksjon PMI 59.3 2021-03
Service PMI 48.2 2021-03
Sammensatt Pmi 50 2021-03
Industriell Produksjon -6.6 2021-02
Industriell Produksjon (Månedlig) -4.7 2021-02
Industriproduksjonen -7.1 2021-02
Kapasitetsutnyttelsen 75.58 2021-03
Nye ordere -25 2021-02
Konkurser 136 2020-12
ZEW økonomisk sentiment 66.7 2021-03
Bilregistreringer 182624 2021-03
Internett-hastighet 10757 2017-03
IP-adresser 29887339 2017-03
Forretnings Klima Indicator 97 2021-03
Bil Produksjon 2202460 2019-12
Lagerendringer 5495 2020-12
Konkurranseevne Index 78.81 2019-12
Konkurranseevne Rank 15 2019-12
Korrupsjon Index 69 2020-12
Korrupsjon Rank 23 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 32 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 56217 2021-01
Gruvedrift Produksjon 3.6 2021-02
Stål~~pos=trunc 1155 2020-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 94 2021-03
Butikkhandel (Månedlig) -1.2 2021-02
Butikkhandel (Årlig) 1.6 2021-02
Forbruk 293091 2020-12
Disponibel personlig inntekt 380079 2020-12
Privat sparing 22.18 2020-12
Bankenes Utlånsrente 1.19 2021-02
Konsumerkreditt 1556122 2021-02
Bensinpriser 1.84 2021-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 67.3 2020-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 98.12 2019-12
Personlige Utgifter 0 2021-02

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -4.7 2021-02
Boligpriser 119 2020-12
Bygningstillatelser 31300 2021-02
Bygg Pmi 49.7 2021-03
Hjem Eierskap Rate 64.1 2019-12
Nyestartede boliger 27700 2021-02
Nyboligsalg 26605 2020-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Frankrike - Økonomiske indikatorer.