Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-12
Aksjemarkedet 5852 2019-12
10-årig statsobligasjon 0.02 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.4 2019-09
Arbeidsledighet 8.6 2019-09
Inflasjon 1 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-11
Rentesats 0 2019-11
Handelsbalanse -4730 2019-10
Nåværende situasjon -2426 2019-10
Nåværende situasjon mot BNP -0.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 98.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Forretningstillit 100 2019-11
Produksjon PMI 51.7 2019-11
Service PMI 52.2 2019-11
Forbrukertillit 106 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 2019-10
Bedriftens Skattesats 31 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.4 2019-09
BNP 2778 2018-12
Bnp Faste Priser 580160 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 136712 2019-09
Bnp Per Innbygger 43664 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 39556 2018-12
Bnp Fra Landbruk 8221 2019-09
Bnp Fra Construction 28518 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 56815 2019-09
Bnp Fra Tjenester 297682 2019-09
Bnp Fra Transport 23135 2019-09
Bnp Fra Verktøy 12083 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 8.6 2019-09
Sysselsatte 28438 2019-09
Arbeidsledige 3331 2019-10
Sysselsetting 65.2 2019-09
Langtids arbeidsledighet 3.4 2019-09
Arbeidsledighet for unge 19 2019-10
Lønnskostnader 103 2019-09
Produktivitet 104 2019-09
Ledige Stillinger 283 2019-10
Lønn 2988 2016-12
Minstelønn 1521 2019-12
Lønnsveksten 0.5 2019-06
Lønninger innen produksjon 104 2019-06
Befolkning 67.19 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2019-12
Pensjonsalder Menn 62 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.2 2019-09
Full Jobb 22139 2019-06
Regjerings Payrolls 5821 2019-09
Nye arbeidsledige 4 2019-10
Yrkesdeltakelse 71.3 2019-09
Levelønn Family 1790 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1080 2018-12
Produksjons Payrolls 2784 2019-09
Arbeidsdeltagelse uten bønder 25444 2019-09
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 19624 2019-09
Deltid Sysselsettingen 4668 2019-06
Lønn Høy Dyktige 3120 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1610 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 105 2019-11
Harmoniserte Konsumprisindeks 105 2019-11
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-10
KjerneInflasjon 1 2019-10
Produsentpriser 102 2019-10
produsentprisene endring -1.4 2019-10
Eksportpriser 116 2019-09
Importprisene 101 2019-09
MatInflasjon 1.8 2019-10
KPI Housing Utilities 106 2019-10
Kpi Transport 108 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-11
Internbankrente -0.4 2019-11
Pengemengden M1 1414493 2019-10
Pengemengden M2 2304038 2019-10
Pengemengden M3 2707163 2019-10
Bankenes balanse 9903392 2019-10
Valutareserver 175 2019-11
Lån Til Privat Sektor 2596533 2019-10
Sentralbankers balanse 1109138 2019-10
Lånevekst 5.97 2019-10
Privat gjeld til BNP 266 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -4730 2019-10
Nåværende situasjon -2426 2019-10
Nåværende situasjon mot BNP -0.6 2018-12
Eksport 43005 2019-10
Import 47735 2019-10
Utenlandsgjeld 5685844 2019-06
Kjøpsbetingelser 115 2019-09
Kapitalstrømmer 11517 2019-10
Utenlandske Direkte Investeringer 2368 2019-10
Pengeoverføringer 72 2019-09
Gullreserver 2436 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 5.01 2018-12
Turisme Inntekter 4180 2019-10
Turistankomster 89300 2018-12
Våpen Salg 1768 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 98.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -108 2019-10
Offentlige Utgifter 137994 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 56 2018-12
Statens Inntekter 238 2019-10
Statsgjeld 2375 2019-06
Fiscal Utgifter 341 2019-10
Asylsøknader 9785 2019-08
Kreditt-Rating 92 2019-12
Militære Utgifter 59542 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 31 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 59.2 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 45 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.2 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 100 2019-11
Produksjon PMI 51.7 2019-11
Service PMI 52.2 2019-11
Sammensatt Pmi 52.1 2019-11
Industriell Produksjon -0.2 2019-10
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.4 2019-10
Industriproduksjonen 0.1 2019-10
Kapasitetsutnyttelsen 83.2 2019-12
Nye ordere -14.3 2019-11
Konkurser 329 2019-08
ZEW økonomisk sentiment -4.8 2019-11
Bilregistreringer 178930 2019-11
Internett-hastighet 10757 2017-03
IP-adresser 29887339 2017-03
Bil Produksjon 2269600 2018-12
Lagerendringer 2537 2019-09
Konkurranseevne Index 78.81 2019-12
Konkurranseevne Rank 15 2019-12
Korrupsjon Index 72 2018-12
Korrupsjon Rank 21 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 32 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 39844 2019-09
Gruvedrift Produksjon 0.1 2019-10
Stål~~pos=trunc 1170 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 106 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 2019-10
Butikkhandel (Årlig) 1.4 2019-10
Forbruk 312820 2019-09
Disponibel personlig inntekt 367412 2019-09
Privat sparing 14.78 2019-09
Bankenes Utlånsrente 1.74 2019-10
Konsumerkreditt 1467870 2019-10
Bensinpriser 1.72 2019-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 60.2 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 95.88 2018-12
Personlige Utgifter 0.2 2019-10
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -0.9 2019-10
Boligpriser 110 2019-06
Bygningstillatelser 45700 2019-10
Bygg Pmi 50.1 2019-11
Hjem Eierskap Rate 65.1 2018-12
Nyestartede boliger 37400 2019-10
Nyboligsalg 27886 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Frankrike - Økonomiske indikatorer.