Markeder Siste Referanse
Valuta 1.12 2019-04
Aksjemarkedet 5592 2019-04
10-årig statsobligasjon 0.39 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1 2018-12
Arbeidsledighet 8.8 2018-12
Inflasjon 1.1 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.8 2019-03
Rentesats 0 2019-04
Handelsbalanse -4002 2019-02
Nåværende situasjon -778 2019-02
Nåværende situasjon mot BNP -0.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 98.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Forretningstillit 101 2019-04
Produksjon PMI 49.6 2019-04
Service PMI 50.5 2019-04
Forbrukertillit 96 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) -0.1 2019-02
Bedriftens Skattesats 33.3 2018-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1 2018-12
BNP 2582 2017-12
Bnp Faste Priser 573345 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 132308 2018-12
Bnp Per Innbygger 42568 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 38606 2017-12
Bnp Fra Landbruk 7828 2018-12
Bnp Fra Construction 27898 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 58030 2018-12
Bnp Fra Tjenester 292497 2018-12
Bnp Fra Transport 22971 2018-12
Bnp Fra Verktøy 12532 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 8.8 2018-12
Sysselsatte 28209 2018-12
Arbeidsledige 3366 2019-02
Sysselsetting 66.1 2018-12
Langtids arbeidsledighet 3.4 2018-12
Arbeidsledighet for unge 20.1 2019-02
Lønnskostnader 108 2018-12
Produktivitet 103 2018-12
Ledige Stillinger 260 2019-02
Lønn 2998 2015-12
Minstelønn 1521 2019-12
Lønnsveksten 0.4 2018-06
Lønninger innen produksjon 102 2018-12
Befolkning 67.19 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2018-12
Pensjonsalder Menn 62 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.1 2018-09
Full Jobb 22172 2018-09
Regjerings Payrolls 5783 2018-12
Nye arbeidsledige -48 2019-02
Yrkesdeltakelse 72.3 2018-12
Levelønn Family 1790 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1080 2018-12
Produksjons Payrolls 2780 2018-12
Arbeidsdeltagelse uten bønder 25245 2018-12
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 19462 2018-12
Deltid Sysselsettingen 4711 2018-09
Lønn Høy Dyktige 3120 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1610 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.1 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.8 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 104 2019-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 105 2019-03
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-03
KjerneInflasjon 0.5 2019-03
Produsentpriser 104 2019-02
produsentprisene endring 2.1 2019-02
Eksportpriser 116 2019-02
Importprisene 102 2019-02
MatInflasjon 2.5 2019-03
KPI Housing Utilities 105 2019-03
Kpi Transport 107 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-04
Internbankrente -0.31 2019-03
Pengemengden M1 1310782 2019-02
Pengemengden M2 2176572 2019-02
Pengemengden M3 2578634 2019-02
Bankenes balanse 9363857 2019-02
Valutareserver 157 2019-03
Lån Til Privat Sektor 2492139 2019-02
Sentralbankers balanse 1128701 2019-02
Lånevekst 6.06 2019-02
Privat gjeld til BNP 257 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -4002 2019-02
Nåværende situasjon -778 2019-02
Nåværende situasjon mot BNP -0.3 2018-12
Eksport 42858 2019-02
Import 46859 2019-02
Utenlandsgjeld 5157170 2018-06
Kjøpsbetingelser 114 2019-02
Kapitalstrømmer -7227 2019-02
Utenlandske Direkte Investeringer 3837 2019-02
Pengeoverføringer 43 2018-11
Gullreserver 2436 2019-03
Råoljeproduksjon 15 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 5.48 2017-12
Turisme Inntekter 2810 2019-02
Turistankomster 82600 2016-12
Våpen Salg 2162 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 98.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -36.9 2019-02
Offentlige Utgifter 136594 2018-12
Statens Utgifter Til Bnp 56.5 2017-12
Statens Inntekter 36.65 2019-02
Statsgjeld 2322 2018-09
Fiscal Utgifter 64.09 2019-02
Asylsøknader 9800 2018-11
Kreditt-Rating 89.53
Militære Utgifter 56287 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 33.3 2018-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 59.2 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 45 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.2 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 101 2019-04
Produksjon PMI 49.6 2019-04
Service PMI 50.5 2019-04
Sammensatt Pmi 50 2019-04
Industriell Produksjon 0.6 2019-02
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.4 2019-02
Industriproduksjonen 2.8 2019-02
Kapasitetsutnyttelsen 85 2019-03
Nye ordere -12.6 2019-02
Konkurser 313 2019-01
ZEW økonomisk sentiment -1.6 2019-04
Bilregistreringer 179002 2019-03
Internett-hastighet 10757 2017-03
IP-adresser 29887339 2017-03
Bil Produksjon 2227000 2017-12
Lagerendringer 2808 2018-12
Konkurranseevne Index 78.01 2018-12
Konkurranseevne Rank 17 2018-12
Korrupsjon Index 72 2018-12
Korrupsjon Rank 21 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 32 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 53011 2019-02
Gruvedrift Produksjon 6.5 2019-02
Stål~~pos=trunc 1248 2019-02
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 96 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) -0.1 2019-02
Butikkhandel (Årlig) 2 2019-02
Forbruk 308679 2018-12
Disponibel personlig inntekt 362599 2018-12
Privat sparing 15.25 2018-12
Bankenes Utlånsrente 1.73 2019-02
Konsumerkreditt 1404757 2019-02
Bensinpriser 1.74 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 59.5 2018-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 93.29 2017-12
Personlige Utgifter -0.4 2019-02
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -0.4 2019-02
Boligpriser 108 2018-12
Bygningstillatelser 30900 2019-02
Bygg Pmi 49 2019-03
Hjem Eierskap Rate 64.4 2017-12
Nyestartede boliger 27500 2019-02
Nyboligsalg 31625 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Frankrike - Økonomiske indikatorer.