Markeder Siste Referanse
Valuta 1.16 2020-10
Aksjemarkedet 4593 2020-10
10-årig statsobligasjon -0.35 2020-10

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 18.2 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -4.3 2020-09
Arbeidsledighet 7.1 2020-06
Inflasjon 0 2020-10
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2020-10
Rentesats 0 2020-10
Handelsbalanse -7708 2020-08
Nåværende situasjon -4700 2020-08
Nåværende situasjon mot BNP -0.7 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 98.1 2019-12
Offentlige Budsjetter -3 2019-12
Forretningstillit 93 2020-10
Produksjon PMI 51 2020-10
Service PMI 46.5 2020-10
Forbrukertillit 94 2020-10
Butikkhandel (Månedlig) 6.2 2020-08
Bedriftens Skattesats 28 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Coronavirus tilfeller 1299278 2020-10
Coronavirus dødsfall 36250 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 116533 2020-10
Sykehussenger 5.98 2017-12
sykehus 45.55 2017-12
Medisinske leger 3.37 2018-12
sykepleiere 10.8 2018-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 18.2 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -4.3 2020-09
BNP 2716 2019-12
Bnp Faste Priser 557205 2020-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 131423 2020-09
Bnp Per Innbygger 44317 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 46184 2019-12
Bnp Fra Landbruk 8035 2020-09
Bnp Fra Construction 27226 2020-09
Bnp Fra Manufacturing 52806 2020-09
Bnp Fra Tjenester 282639 2020-09
Bnp Fra Transport 19113 2020-09
Bnp Fra Verktøy 11447 2020-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.1 2020-06
Sysselsatte 27800 2020-06
Arbeidsledige 3606 2020-09
Sysselsetting 64.4 2020-06
Langtids arbeidsledighet 2.2 2020-06
Arbeidsledighet for unge 19.6 2020-09
Lønnskostnader 112 2020-06
Produktivitet 86.15 2020-06
Ledige Stillinger 254 2020-09
Lønn 3084 2017-12
Minstelønn 1539 2020-06
Lønnsveksten 0.2 2019-12
Lønninger innen produksjon 105 2020-06
Befolkning 66.98 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2020-12
Pensjonsalder Menn 62 2020-12
Arbeidsledighetsrate -2.6 2020-06
Full Jobb 21778 2020-06
Regjerings Payrolls 5736 2020-06
Nye arbeidsledige -15.2 2020-09
Yrkesdeltakelse 69.4 2020-06
Produksjons Payrolls 2751 2020-06
Arbeidsdeltagelse uten bønder 24833 2020-06
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 19098 2020-06
Deltid Sysselsettingen 4509 2020-06

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0 2020-10
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2020-10
Konsumprisindeksen Kpi 104 2020-10
Harmoniserte Konsumprisindeks 105 2020-10
Kjerne Konsumprisindeks 103 2020-09
KjerneInflasjon 0.5 2020-09
Produsentpriser 100 2020-09
produsentprisene endring -2.4 2020-09
Eksportpriser 124 2020-08
Importprisene 106 2020-08
MatInflasjon 1.5 2020-10
KPI Housing Utilities 105 2020-09
Kpi Transport 104 2020-09

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-10
Internbankrente -0.42 2020-09
Pengemengden M1 1683234 2020-09
Pengemengden M2 2665078 2020-09
Pengemengden M3 3088518 2020-09
Bankenes balanse 10563209 2020-08
Valutareserver 196 2020-09
Lån Til Privat Sektor 2779342 2020-08
Sentralbankers balanse 1641227 2020-09
Lånevekst 8.72 2020-08
Privat gjeld til BNP 266 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -7708 2020-08
Nåværende situasjon -4700 2020-08
Nåværende situasjon mot BNP -0.7 2019-12
Eksport 35357 2020-08
Import 43065 2020-08
Utenlandsgjeld 6061111 2020-06
Kjøpsbetingelser 117 2020-08
Kapitalstrømmer -9449 2020-08
Utenlandske Direkte Investeringer 2500 2020-08
Pengeoverføringer 73 2020-08
Gullreserver 2436 2020-06
Terrorisme - Hovedsiden 5.01 2018-12
Turisme Inntekter 4666 2020-08
Turistankomster 89300 2018-12
Våpen Salg 3368 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 98.1 2019-12
Offentlige Budsjetter -3 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -166 2020-08
Offentlige Utgifter 139147 2020-09
Statens Utgifter Til Bnp 55.6 2019-12
Statens Inntekter 168 2020-08
Statsgjeld 2638 2020-06
Fiscal Utgifter 299 2020-08
Asylsøknader 6845 2020-08
Kreditt-Rating 92 2020-10
Militære Utgifter 59542 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 28 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 68 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 45 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 23 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 93 2020-10
Produksjon PMI 51 2020-10
Service PMI 46.5 2020-10
Sammensatt Pmi 47.3 2020-10
Industriell Produksjon -6.2 2020-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.3 2020-08
Industriproduksjonen -7 2020-08
Kapasitetsutnyttelsen 75.44 2020-09
Nye ordere -33 2020-09
Konkurser 122 2020-05
ZEW økonomisk sentiment 42.3 2020-10
Bilregistreringer 168290 2020-09
Internett-hastighet 10757 2017-03
IP-adresser 29887339 2017-03
Forretnings Klima Indicator 90 2020-10
Bil Produksjon 2202460 2019-12
Lagerendringer 2845 2020-09
Konkurranseevne Index 78.81 2019-12
Konkurranseevne Rank 15 2019-12
Korrupsjon Index 69 2019-12
Korrupsjon Rank 23 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 32 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 54156 2019-12
Gruvedrift Produksjon 2.1 2020-08
Stål~~pos=trunc 963 2020-09

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 94 2020-10
Butikkhandel (Månedlig) 6.2 2020-08
Butikkhandel (Årlig) 3 2020-08
Forbruk 308110 2020-09
Disponibel personlig inntekt 362885 2020-06
Privat sparing 27.41 2020-06
Bankenes Utlånsrente 1.13 2020-08
Konsumerkreditt 1517270 2020-08
Bensinpriser 1.63 2020-10
Husholdninger Gjeld Til Bnp 62.7 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 98.12 2019-12
Personlige Utgifter -5.1 2020-09

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 0 2020-08
Boligpriser 116 2020-06
Bygningstillatelser 39000 2020-09
Bygg Pmi 47.3 2020-09
Hjem Eierskap Rate 65.1 2018-12
Nyestartede boliger 38600 2020-09
Nyboligsalg 20380 2020-06

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 1299278 2020-10
Coronavirus dødsfall 36250 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 116533 2020-10
Sykehussenger 5.98 2017-12
sykehus 45.55 2017-12
Medisinske leger 3.37 2018-12
sykepleiere 10.8 2018-12
ICU-senger 428 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Frankrike - Økonomiske indikatorer.