Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-08
Aksjemarkedet 5388 2019-08
10-årig statsobligasjon -0.36 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.3 2019-06
Arbeidsledighet 8.5 2019-06
Inflasjon 1.1 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2019-07
Rentesats 0 2019-07
Handelsbalanse -5187 2019-06
Nåværende situasjon -755 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -0.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 98.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Forretningstillit 101 2019-07
Produksjon PMI 51 2019-08
Service PMI 53.3 2019-08
Forbrukertillit 102 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) -0.4 2019-06
Bedriftens Skattesats 31 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.3 2019-06
BNP 2778 2018-12
Bnp Faste Priser 577905 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 134492 2019-06
Bnp Per Innbygger 43664 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 39556 2018-12
Bnp Fra Landbruk 8436 2019-06
Bnp Fra Construction 28319 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 57216 2019-06
Bnp Fra Tjenester 295790 2019-06
Bnp Fra Transport 23004 2019-06
Bnp Fra Verktøy 12167 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 8.5 2019-06
Sysselsatte 28288 2019-03
Arbeidsledige 3383 2019-06
Sysselsetting 66 2019-06
Langtids arbeidsledighet 3.2 2019-06
Arbeidsledighet for unge 20.1 2019-06
Lønnskostnader 108 2019-03
Produktivitet 104 2019-03
Ledige Stillinger 273 2019-06
Lønn 2988 2016-12
Minstelønn 1521 2019-12
Lønnsveksten 0.8 2019-03
Lønninger innen produksjon 103 2019-03
Befolkning 67.19 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2019-12
Pensjonsalder Menn 62 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.2 2019-03
Full Jobb 21820 2019-03
Regjerings Payrolls 5792 2019-03
Nye arbeidsledige 6.1 2019-06
Yrkesdeltakelse 72 2019-06
Levelønn Family 1790 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1080 2018-12
Produksjons Payrolls 2781 2019-03
Arbeidsdeltagelse uten bønder 25330 2019-03
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 19603 2019-06
Deltid Sysselsettingen 4755 2019-03
Lønn Høy Dyktige 3120 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1610 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.1 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 104 2019-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 105 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-07
KjerneInflasjon 0.9 2019-07
Produsentpriser 102 2019-06
produsentprisene endring 0.2 2019-06
Eksportpriser 116 2019-05
Importprisene 102 2019-05
MatInflasjon 3 2019-07
KPI Housing Utilities 106 2019-07
Kpi Transport 109 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-07
Internbankrente -0.37 2019-07
Pengemengden M1 1358700 2019-05
Pengemengden M2 2231815 2019-05
Pengemengden M3 2633520 2019-05
Bankenes balanse 9563462 2019-06
Valutareserver 173 2019-07
Lån Til Privat Sektor 2524392 2019-05
Sentralbankers balanse 1111882 2019-06
Lånevekst 5.3 2019-05
Privat gjeld til BNP 257 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -5187 2019-06
Nåværende situasjon -755 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -0.3 2018-12
Eksport 41908 2019-06
Import 47095 2019-06
Utenlandsgjeld 5484334 2019-03
Kjøpsbetingelser 114 2019-05
Kapitalstrømmer 14376 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 2348 2019-06
Pengeoverføringer 72 2019-06
Gullreserver 2436 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 5.48 2017-12
Turisme Inntekter 6134 2019-06
Turistankomster 86900 2017-12
Våpen Salg 1768 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 98.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -77.3 2019-06
Offentlige Utgifter 136911 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 56 2018-12
Statens Inntekter 144 2019-06
Statsgjeld 2359 2019-03
Fiscal Utgifter 204 2019-06
Asylsøknader 10260 2019-04
Kreditt-Rating 89.53
Militære Utgifter 59542 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 31 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 59.2 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 45 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.2 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 101 2019-07
Produksjon PMI 51 2019-08
Service PMI 53.3 2019-08
Sammensatt Pmi 52.7 2019-08
Industriell Produksjon 0 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.3 2019-06
Industriproduksjonen -0.6 2019-06
Kapasitetsutnyttelsen 83.4 2019-09
Nye ordere -12.2 2019-06
Konkurser 294 2019-04
ZEW økonomisk sentiment -42.3 2019-08
Bilregistreringer 175708 2019-07
Internett-hastighet 10757 2017-03
IP-adresser 29887339 2017-03
Bil Produksjon 2269600 2018-12
Lagerendringer 3174 2019-06
Konkurranseevne Index 78.01 2018-12
Konkurranseevne Rank 17 2018-12
Korrupsjon Index 72 2018-12
Korrupsjon Rank 21 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 32 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 42424 2019-06
Gruvedrift Produksjon 2.6 2019-06
Stål~~pos=trunc 1310 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 102 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) -0.4 2019-06
Butikkhandel (Årlig) 1.3 2019-06
Forbruk 311327 2019-06
Disponibel personlig inntekt 364984 2019-03
Privat sparing 15.33 2019-03
Bankenes Utlånsrente 1.74 2019-06
Konsumerkreditt 1434281 2019-06
Bensinpriser 1.75 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 60.1 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 93.29 2017-12
Personlige Utgifter -0.1 2019-06
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 2.4 2019-06
Boligpriser 108 2019-03
Bygningstillatelser 39200 2019-06
Bygg Pmi 52.4 2019-07
Hjem Eierskap Rate 64.4 2017-12
Nyestartede boliger 35500 2019-06
Nyboligsalg 30863 2019-03


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Frankrike - Økonomiske indikatorer.