Markeder Siste Referanse
Valuta 1.14 2019-06
Aksjemarkedet 5516 2019-06
10-årig statsobligasjon 0.04 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-03
Arbeidsledighet 8.7 2019-03
Inflasjon 0.9 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-05
Rentesats 0 2019-06
Handelsbalanse -4981 2019-04
Nåværende situasjon -846 2019-04
Nåværende situasjon mot BNP -0.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 98.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Forretningstillit 104 2019-05
Produksjon PMI 52 2019-06
Service PMI 53.1 2019-06
Forbrukertillit 99 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) 0.4 2019-04
Bedriftens Skattesats 33.3 2018-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-03
BNP 2582 2017-12
Bnp Faste Priser 576535 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 133186 2019-03
Bnp Per Innbygger 42568 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 38606 2017-12
Bnp Fra Landbruk 8358 2019-03
Bnp Fra Construction 28008 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 57379 2019-03
Bnp Fra Tjenester 294856 2019-03
Bnp Fra Transport 22521 2019-03
Bnp Fra Verktøy 12148 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 8.7 2019-03
Sysselsatte 28258 2019-03
Arbeidsledige 3373 2019-04
Sysselsetting 66.1 2019-03
Langtids arbeidsledighet 3.3 2019-03
Arbeidsledighet for unge 20.1 2019-04
Lønnskostnader 108 2019-03
Produktivitet 104 2019-03
Ledige Stillinger 294 2019-03
Lønn 2988 2016-12
Minstelønn 1521 2019-12
Lønnsveksten 0.2 2018-12
Lønninger innen produksjon 103 2019-03
Befolkning 67.19 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2018-12
Pensjonsalder Menn 62 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.2 2019-03
Full Jobb 21820 2019-03
Regjerings Payrolls 5792 2019-03
Nye arbeidsledige -9.7 2019-04
Yrkesdeltakelse 72.3 2019-03
Levelønn Family 1790 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1080 2018-12
Produksjons Payrolls 2781 2019-03
Arbeidsdeltagelse uten bønder 25330 2019-03
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 19538 2019-03
Deltid Sysselsettingen 4755 2019-03
Lønn Høy Dyktige 3120 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1610 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.9 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 104 2019-05
Harmoniserte Konsumprisindeks 105 2019-05
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-05
KjerneInflasjon 0.5 2019-05
Produsentpriser 104 2019-04
produsentprisene endring 2.2 2019-04
Eksportpriser 117 2019-04
Importprisene 102 2019-04
MatInflasjon 2.3 2019-05
KPI Housing Utilities 105 2019-05
Kpi Transport 108 2019-05
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-06
Internbankrente -0.31 2019-05
Pengemengden M1 1351685 2019-04
Pengemengden M2 2228717 2019-04
Pengemengden M3 2637974 2019-04
Bankenes balanse 9594382 2019-04
Valutareserver 160 2019-05
Lån Til Privat Sektor 2535799 2019-04
Sentralbankers balanse 1105815 2019-04
Lånevekst 5.93 2019-04
Privat gjeld til BNP 257 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -4981 2019-04
Nåværende situasjon -846 2019-04
Nåværende situasjon mot BNP -0.3 2018-12
Eksport 42308 2019-04
Import 47288 2019-04
Utenlandsgjeld 5104284 2018-12
Kjøpsbetingelser 114 2019-04
Kapitalstrømmer -15218 2019-04
Utenlandske Direkte Investeringer 4074 2019-04
Pengeoverføringer 43 2019-03
Gullreserver 2436 2019-06
Råoljeproduksjon 16 2019-02
Terrorisme - Hovedsiden 5.48 2017-12
Turisme Inntekter 5235 2019-04
Turistankomster 86900 2017-12
Våpen Salg 1768 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 98.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -67.2 2019-04
Offentlige Utgifter 136607 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 56 2018-12
Statens Inntekter 88.72 2019-04
Statsgjeld 2315 2018-12
Fiscal Utgifter 135 2019-04
Asylsøknader 9625 2019-02
Kreditt-Rating 89.53
Militære Utgifter 59542 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 33.3 2018-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 59.2 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 45 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.2 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 104 2019-05
Produksjon PMI 52 2019-06
Service PMI 53.1 2019-06
Sammensatt Pmi 52.9 2019-06
Industriell Produksjon 1.1 2019-04
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.4 2019-04
Industriproduksjonen 0.5 2019-04
Kapasitetsutnyttelsen 84.4 2019-06
Nye ordere -8.4 2019-05
Konkurser 277 2019-03
ZEW økonomisk sentiment -19.5 2019-06
Bilregistreringer 174776 2019-05
Internett-hastighet 10757 2017-03
IP-adresser 29887339 2017-03
Bil Produksjon 2269600 2018-12
Lagerendringer 4160 2019-03
Konkurranseevne Index 78.01 2018-12
Konkurranseevne Rank 17 2018-12
Korrupsjon Index 72 2018-12
Korrupsjon Rank 21 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 32 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 44303 2019-04
Gruvedrift Produksjon -0.8 2019-04
Stål~~pos=trunc 1288 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 99 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) 0.4 2019-04
Butikkhandel (Årlig) 3.1 2019-04
Forbruk 310707 2019-03
Disponibel personlig inntekt 364984 2019-03
Privat sparing 15.33 2019-03
Bankenes Utlånsrente 1.73 2019-04
Konsumerkreditt 1420470 2019-04
Bensinpriser 1.83 2019-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 60.1 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 93.29 2017-12
Personlige Utgifter 0.8 2019-04
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 6.2 2019-03
Boligpriser 108 2018-12
Bygningstillatelser 35400 2019-04
Bygg Pmi 50.3 2019-05
Hjem Eierskap Rate 64.4 2017-12
Nyestartede boliger 30200 2019-04
Nyboligsalg 30863 2019-03


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Frankrike - Økonomiske indikatorer.