Markeder Siste Referanse
Valuta 1.18 2020-08
Aksjemarkedet 4890 2020-08
10-årig statsobligasjon -0.22 2020-08

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -13.8 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -19 2020-06
Arbeidsledighet 7.8 2020-03
Inflasjon 0.8 2020-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2020-07
Rentesats 0 2020-07
Handelsbalanse -7955 2020-06
Nåværende situasjon -8409 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP -0.7 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 98.1 2019-12
Offentlige Budsjetter -3 2019-12
Forretningstillit 82 2020-07
Produksjon PMI 52.4 2020-07
Service PMI 57.3 2020-07
Forbrukertillit 94 2020-07
Butikkhandel (Månedlig) 9.4 2020-06
Bedriftens Skattesats 33.3 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Coronavirus tilfeller 183172 2020-08
Coronavirus dødsfall 30189 2020-08
Coronavirus gjenopprettet 82460 2020-08
Sykehussenger 5.98 2017-12
sykehus 45.55 2017-12
Medisinske leger 3.37 2018-12
sykepleiere 10.8 2018-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -13.8 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -19 2020-06
BNP 2716 2019-12
Bnp Faste Priser 470963 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 102321 2020-06
Bnp Per Innbygger 44317 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 46184 2019-12
Bnp Fra Landbruk 7737 2020-06
Bnp Fra Construction 18605 2020-06
Bnp Fra Manufacturing 42661 2020-06
Bnp Fra Tjenester 242965 2020-06
Bnp Fra Transport 14950 2020-06
Bnp Fra Verktøy 10216 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.8 2020-03
Sysselsatte 28547 2020-03
Arbeidsledige 3965 2020-06
Sysselsetting 66 2020-03
Langtids arbeidsledighet 3 2020-03
Arbeidsledighet for unge 21.2 2020-06
Lønnskostnader 106 2020-03
Produktivitet 98 2020-03
Ledige Stillinger 212 2020-06
Lønn 3084 2017-12
Minstelønn 1539 2020-06
Lønnsveksten 0.2 2019-12
Lønninger innen produksjon 104 2019-12
Befolkning 66.98 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2020-12
Pensjonsalder Menn 62 2020-12
Arbeidsledighetsrate -0.2 2020-03
Full Jobb 22085 2020-03
Regjerings Payrolls 5793 2020-03
Nye arbeidsledige -203 2020-06
Yrkesdeltakelse 71.7 2020-03
Produksjons Payrolls 2776 2020-03
Arbeidsdeltagelse uten bønder 25041 2020-03
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 19129 2020-06
Deltid Sysselsettingen 4641 2020-03

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.8 2020-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2020-07
Konsumprisindeksen Kpi 105 2020-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 106 2020-07
Kjerne Konsumprisindeks 103 2020-06
KjerneInflasjon 0.3 2020-06
Produsentpriser 99.3 2020-06
produsentprisene endring -2.7 2020-06
Eksportpriser 115 2020-04
Importprisene 94.6 2020-04
MatInflasjon 2.6 2020-06
KPI Housing Utilities 105 2020-06
Kpi Transport 105 2020-06

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-07
Internbankrente -0.28 2020-07
Pengemengden M1 1636073 2020-05
Pengemengden M2 2570557 2020-05
Pengemengden M3 2955639 2020-05
Bankenes balanse 10422842 2020-06
Valutareserver 197 2020-06
Lån Til Privat Sektor 2735293 2020-05
Sentralbankers balanse 1584916 2020-06
Lånevekst 8.53 2020-05
Privat gjeld til BNP 266 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -7955 2020-06
Nåværende situasjon -8409 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP -0.7 2019-12
Eksport 32402 2020-06
Import 40357 2020-06
Utenlandsgjeld 5566480 2019-12
Kjøpsbetingelser 121 2020-04
Kapitalstrømmer -21193 2020-06
Utenlandske Direkte Investeringer 1153 2020-05
Pengeoverføringer 73 2020-05
Gullreserver 2436 2020-03
Terrorisme - Hovedsiden 5.01 2018-12
Turisme Inntekter 1177 2020-05
Turistankomster 89300 2018-12
Våpen Salg 3368 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 98.1 2019-12
Offentlige Budsjetter -3 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -125 2020-06
Offentlige Utgifter 123553 2020-06
Statens Utgifter Til Bnp 55.6 2019-12
Statens Inntekter 129 2020-06
Statsgjeld 2380 2019-12
Fiscal Utgifter 231 2020-06
Asylsøknader 2925 2020-05
Kreditt-Rating 92 2020-08
Militære Utgifter 59542 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 33.3 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 59.2 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 45 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.2 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 82 2020-07
Produksjon PMI 52.4 2020-07
Service PMI 57.3 2020-07
Sammensatt Pmi 57.3 2020-07
Industriell Produksjon -11.7 2020-06
Industriell Produksjon (Månedlig) 12.7 2020-06
Industriproduksjonen -12.5 2020-06
Kapasitetsutnyttelsen 66.8 2020-06
Nye ordere -50.4 2020-07
Konkurser 227 2020-02
ZEW økonomisk sentiment 55.9 2020-07
Bilregistreringer 178982 2020-07
Internett-hastighet 10757 2017-03
IP-adresser 29887339 2017-03
Forretnings Klima Indicator 85 2020-07
Bil Produksjon 2202460 2019-12
Lagerendringer 9826 2020-06
Konkurranseevne Index 78.81 2019-12
Konkurranseevne Rank 15 2019-12
Korrupsjon Index 69 2019-12
Korrupsjon Rank 23 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 32 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 54156 2019-12
Gruvedrift Produksjon -4.2 2020-06
Stål~~pos=trunc 836 2020-06

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 94 2020-07
Butikkhandel (Månedlig) 9.4 2020-06
Butikkhandel (Årlig) 5 2020-06
Forbruk 263232 2020-06
Disponibel personlig inntekt 372212 2020-03
Privat sparing 19.57 2020-03
Bankenes Utlånsrente 0.62 2020-06
Konsumerkreditt 1496144 2020-05
Bensinpriser 1.66 2020-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 61.9 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 95.88 2018-12
Personlige Utgifter 9 2020-06

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -11.9 2020-06
Boligpriser 114 2020-03
Bygningstillatelser 31100 2020-06
Bygg Pmi 49.4 2020-07
Hjem Eierskap Rate 65.1 2018-12
Nyestartede boliger 35400 2020-06
Nyboligsalg 24022 2020-03

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 183172 2020-08
Coronavirus dødsfall 30189 2020-08
Coronavirus gjenopprettet 82460 2020-08
Sykehussenger 5.98 2017-12
sykehus 45.55 2017-12
Medisinske leger 3.37 2018-12
sykepleiere 10.8 2018-12
ICU-senger 428 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Frankrike - Økonomiske indikatorer.