Markeder Siste Referanse
Valuta 1.09 2020-02
Aksjemarkedet 5790 2020-02
10-årig statsobligasjon -0.24 2020-02

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.1 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 0.8 2019-12
Arbeidsledighet 8.1 2019-12
Inflasjon 1.5 2020-01
Inflasjonen (Månedlig) -0.4 2020-01
Rentesats 0 2020-01
Handelsbalanse -4053 2019-12
Nåværende situasjon -596 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -0.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 98.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Forretningstillit 100 2020-01
Produksjon PMI 49.7 2020-02
Service PMI 52.6 2020-02
Forbrukertillit 104 2020-01
Butikkhandel (Månedlig) -1.4 2019-12
Bedriftens Skattesats 33.3 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.1 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 0.8 2019-12
BNP 2778 2018-12
Bnp Faste Priser 579862 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 137425 2019-12
Bnp Per Innbygger 43664 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 39556 2018-12
Bnp Fra Landbruk 8234 2019-12
Bnp Fra Construction 28476 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 56129 2019-12
Bnp Fra Tjenester 298066 2019-12
Bnp Fra Transport 22961 2019-12
Bnp Fra Verktøy 11771 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 8.1 2019-12
Sysselsatte 28438 2019-09
Arbeidsledige 3293 2019-12
Sysselsetting 65.9 2019-12
Langtids arbeidsledighet 3.2 2019-12
Arbeidsledighet for unge 18.8 2019-12
Lønnskostnader 103 2019-09
Produktivitet 104 2019-09
Ledige Stillinger 213 2019-12
Lønn 2988 2016-12
Minstelønn 1521 2019-12
Lønnsveksten 0.3 2019-09
Lønninger innen produksjon 104 2019-09
Befolkning 67.19 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2019-12
Pensjonsalder Menn 62 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.2 2019-09
Full Jobb 22182 2019-09
Regjerings Payrolls 5821 2019-09
Nye arbeidsledige -10 2019-12
Yrkesdeltakelse 71.8 2019-12
Levelønn Family 1790 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1080 2018-12
Produksjons Payrolls 2784 2019-09
Arbeidsdeltagelse uten bønder 25444 2019-09
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 19624 2019-09
Deltid Sysselsettingen 4556 2019-09
Lønn Høy Dyktige 3120 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1610 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.5 2020-01
Inflasjonen (Månedlig) -0.4 2020-01
Konsumprisindeksen Kpi 105 2020-01
Harmoniserte Konsumprisindeks 105 2020-01
Kjerne Konsumprisindeks 103 2020-01
KjerneInflasjon 0.9 2020-01
Produsentpriser 104 2019-12
produsentprisene endring 0.3 2019-12
Eksportpriser 117 2019-12
Importprisene 102 2019-12
MatInflasjon 2 2020-01
KPI Housing Utilities 106 2020-01
Kpi Transport 108 2020-01

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-01
Internbankrente -0.39 2020-01
Pengemengden M1 1436266 2019-12
Pengemengden M2 2321947 2019-12
Pengemengden M3 2691700 2019-12
Bankenes balanse 9317598 2019-12
Valutareserver 182 2020-01
Lån Til Privat Sektor 2596517 2019-11
Sentralbankers balanse 1147452 2019-12
Lånevekst 5.42 2019-11
Privat gjeld til BNP 266 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -4053 2019-12
Nåværende situasjon -596 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -0.6 2018-12
Eksport 41903 2019-12
Import 45956 2019-12
Utenlandsgjeld 5685844 2019-06
Kjøpsbetingelser 115 2019-12
Kapitalstrømmer 23287 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 4573 2019-12
Pengeoverføringer 72 2019-11
Gullreserver 2436 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 5.01 2018-12
Turisme Inntekter 3746 2019-12
Turistankomster 89300 2018-12
Våpen Salg 1768 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 98.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -92.84 2019-12
Offentlige Utgifter 138693 2019-12
Statens Utgifter Til Bnp 56 2018-12
Statens Inntekter 301 2019-12
Statsgjeld 2415 2019-09
Fiscal Utgifter 398 2019-12
Asylsøknader 9995 2019-11
Kreditt-Rating 92 2020-02
Militære Utgifter 59542 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 33.3 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 59.2 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 45 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.2 2018-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 100 2020-01
Produksjon PMI 49.7 2020-02
Service PMI 52.6 2020-02
Sammensatt Pmi 51.9 2020-02
Industriell Produksjon -3 2019-12
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.8 2019-12
Industriproduksjonen -3.2 2019-12
Kapasitetsutnyttelsen 83.2 2020-03
Nye ordere -15.8 2020-01
Konkurser 284 2019-11
ZEW økonomisk sentiment 1.1 2020-02
Bilregistreringer 154366 2020-01
Internett-hastighet 10757 2017-03
IP-adresser 29887339 2017-03
Forretnings Klima Indicator 104 2020-01
Bil Produksjon 2269600 2018-12
Lagerendringer 287 2019-12
Konkurranseevne Index 78.81 2019-12
Konkurranseevne Rank 15 2019-12
Korrupsjon Index 69 2019-12
Korrupsjon Rank 23 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 32 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 54156 2019-12
Gruvedrift Produksjon -4.4 2019-12
Stål~~pos=trunc 918 2019-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 104 2020-01
Butikkhandel (Månedlig) -1.4 2019-12
Butikkhandel (Årlig) 2.5 2019-12
Forbruk 313710 2019-12
Disponibel personlig inntekt 367412 2019-09
Privat sparing 14.78 2019-09
Bankenes Utlånsrente 1.69 2019-12
Konsumerkreditt 1483536 2019-12
Bensinpriser 1.74 2020-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 60.6 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 95.88 2018-12
Personlige Utgifter -0.3 2019-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 1.6 2019-11
Boligpriser 112 2019-09
Bygningstillatelser 44800 2019-12
Bygg Pmi 50.4 2020-01
Hjem Eierskap Rate 65.1 2018-12
Nyestartede boliger 47300 2019-12
Nyboligsalg 34601 2019-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Frankrike - Økonomiske indikatorer.