Markeder Siste Referanse
Valuta 1.13 2019-02
Aksjemarkedet 5196 2019-02
10-årig statsobligasjon 0.55 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 0.9 2018-12
Arbeidsledighet 8.8 2018-12
Inflasjon 1.2 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) -0.4 2019-01
Rentesats 0 2019-01
Handelsbalanse -4653 2018-12
Nåværende situasjon -1117 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -0.8 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 97 2017-12
Offentlige Budsjetter -2.6 2017-12
Forretningstillit 103 2019-02
Produksjon PMI 51.4 2019-02
Service PMI 49.8 2019-02
Forbrukertillit 91 2019-01
Butikkhandel (Månedlig) -0.1 2018-12
Bedriftens Skattesats 33.3 2018-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 0.9 2018-12
BNP 2582 2017-12
Bnp Faste Priser 572804 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 132317 2018-12
Bnp Per Innbygger 42568 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 38606 2017-12
Bnp Fra Landbruk 7826 2018-12
Bnp Fra Construction 27883 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 58059 2018-12
Bnp Fra Tjenester 292309 2018-12
Bnp Fra Transport 22873 2018-12
Bnp Fra Verktøy 12573 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 8.8 2018-12
Sysselsatte 28184 2018-09
Arbeidsledige 3419 2018-12
Sysselsetting 66.1 2018-12
Langtids arbeidsledighet 3.4 2018-12
Arbeidsledighet for unge 21.1 2018-12
Lønnskostnader 108 2018-09
Produktivitet 119 2018-09
Ledige Stillinger 202 2018-12
Lønn 2998 2015-12
Minstelønn 1521 2019-12
Lønnsveksten 0.4 2018-06
Lønninger innen produksjon 102 2018-09
Befolkning 67.19 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2018-12
Pensjonsalder Menn 62 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.1 2018-09
Full Jobb 22172 2018-09
Regjerings Payrolls 5781 2018-09
Nye arbeidsledige 8.4 2018-12
Yrkesdeltakelse 72.3 2018-12
Levelønn Family 1790 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1080 2018-12
Produksjons Payrolls 2773 2018-09
Arbeidsdeltagelse uten bønder 25174 2018-09
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 19404 2018-12
Deltid Sysselsettingen 4711 2018-09
Lønn Høy Dyktige 3120 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1610 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.2 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) -0.4 2019-01
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-01
Harmoniserte Konsumprisindeks 104 2019-01
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-01
KjerneInflasjon 0.7 2019-01
Produsentpriser 103 2018-12
produsentprisene endring 1.2 2018-12
Eksportpriser 116 2018-12
Importprisene 101 2018-12
MatInflasjon 2.7 2019-01
KPI Housing Utilities 105 2019-01
Kpi Transport 105 2019-01
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-01
Internbankrente -0.31 2019-01
Pengemengden M1 1297180 2018-12
Pengemengden M2 2158923 2018-12
Pengemengden M3 2542106 2018-12
Bankenes balanse 8809519 2018-12
Valutareserver 157 2019-01
Lån Til Privat Sektor 2468806 2018-12
Sentralbankers balanse 1092055 2018-12
Lånevekst 6.54 2018-12
Privat gjeld til BNP 257 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -4653 2018-12
Nåværende situasjon -1117 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -0.8 2017-12
Eksport 42452 2018-12
Import 47105 2018-12
Utenlandsgjeld 5157170 2018-06
Kjøpsbetingelser 115 2018-12
Kapitalstrømmer 24896 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 5192 2018-12
Pengeoverføringer 43 2018-11
Gullreserver 2436 2019-03
Råoljeproduksjon 16 2018-08
Terrorisme - Hovedsiden 5.48 2017-12
Turisme Inntekter 3418 2018-12
Turistankomster 82600 2016-12
Våpen Salg 2162 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 97 2017-12
Offentlige Budsjetter -2.6 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -76.05 2018-12
Offentlige Utgifter 136541 2018-12
Statens Utgifter Til Bnp 56.5 2017-12
Statens Inntekter 314 2018-12
Statsgjeld 2322 2018-09
Fiscal Utgifter 391 2018-12
Asylsøknader 8620 2018-06
Kreditt-Rating 89.53
Militære Utgifter 56287 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 33.3 2018-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 59.2 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 45 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.2 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 103 2019-02
Produksjon PMI 51.4 2019-02
Service PMI 49.8 2019-02
Sammensatt Pmi 49.9 2019-02
Industriell Produksjon -1.4 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.8 2018-12
Industriproduksjonen -1 2018-12
Kapasitetsutnyttelsen 85 2019-03
Nye ordere -12.6 2019-02
Konkurser 407 2018-10
ZEW økonomisk sentiment -23.7 2019-01
Bilregistreringer 173435 2019-01
Internett-hastighet 10757 2017-03
IP-adresser 29887339 2017-03
Lagerendringer 2577 2018-12
Konkurranseevne Index 78.01 2018-12
Konkurranseevne Rank 17 2018-12
Korrupsjon Index 72 2018-12
Korrupsjon Rank 21 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 32 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 56085 2018-12
Gruvedrift Produksjon -0.4 2018-12
Stål~~pos=trunc 1132 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 91 2019-01
Butikkhandel (Månedlig) -0.1 2018-12
Butikkhandel (Årlig) 3.8 2018-12
Forbruk 308716 2018-12
Disponibel personlig inntekt 358295 2018-09
Privat sparing 14.41 2018-09
Bankenes Utlånsrente 1.7 2018-12
Konsumerkreditt 1398540 2018-12
Bensinpriser 1.69 2019-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 59.1 2018-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 93.29 2017-12
Personlige Utgifter -1.5 2018-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 0.5 2018-11
Boligpriser 109 2018-09
Bygningstillatelser 36900 2018-12
Bygg Pmi 49.5 2019-01
Hjem Eierskap Rate 64.4 2017-12
Nyestartede boliger 35500 2018-12
Nyboligsalg 31625 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Frankrike - Økonomiske indikatorer.