Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-10
Aksjemarkedet 5691 2019-10
10-årig statsobligasjon -0.27 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.4 2019-06
Arbeidsledighet 8.5 2019-06
Inflasjon 0.9 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2019-09
Rentesats 0 2019-09
Handelsbalanse -5019 2019-08
Nåværende situasjon -2487 2019-08
Nåværende situasjon mot BNP -0.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 98.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Forretningstillit 102 2019-09
Produksjon PMI 50.1 2019-09
Service PMI 51.1 2019-09
Forbrukertillit 104 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.6 2019-08
Bedriftens Skattesats 31 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.4 2019-06
BNP 2778 2018-12
Bnp Faste Priser 578492 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 134458 2019-06
Bnp Per Innbygger 43664 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 39556 2018-12
Bnp Fra Landbruk 8436 2019-06
Bnp Fra Construction 28296 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 57182 2019-06
Bnp Fra Tjenester 295995 2019-06
Bnp Fra Transport 23088 2019-06
Bnp Fra Verktøy 12176 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 8.5 2019-06
Sysselsatte 28383 2019-06
Arbeidsledige 3373 2019-08
Sysselsetting 66 2019-06
Langtids arbeidsledighet 3.2 2019-06
Arbeidsledighet for unge 19.2 2019-08
Lønnskostnader 108 2019-06
Produktivitet 104 2019-06
Ledige Stillinger 323 2019-07
Lønn 2988 2016-12
Minstelønn 1521 2019-12
Lønnsveksten 0.5 2019-06
Lønninger innen produksjon 104 2019-06
Befolkning 67.19 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2019-12
Pensjonsalder Menn 62 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2019-06
Full Jobb 22139 2019-06
Regjerings Payrolls 5805 2019-06
Nye arbeidsledige -20.1 2019-08
Yrkesdeltakelse 72 2019-06
Levelønn Family 1790 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1080 2018-12
Produksjons Payrolls 2783 2019-06
Arbeidsdeltagelse uten bønder 25396 2019-06
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 19591 2019-06
Deltid Sysselsettingen 4668 2019-06
Lønn Høy Dyktige 3120 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1610 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.9 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 105 2019-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 105 2019-09
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-09
KjerneInflasjon 0.9 2019-09
Produsentpriser 102 2019-08
produsentprisene endring -0.7 2019-08
Eksportpriser 116 2019-07
Importprisene 101 2019-07
MatInflasjon 2.1 2019-09
KPI Housing Utilities 106 2019-09
Kpi Transport 107 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-09
Internbankrente -0.42 2019-09
Pengemengden M1 1398928 2019-07
Pengemengden M2 2279384 2019-07
Pengemengden M3 2680407 2019-07
Bankenes balanse 9967149 2019-08
Valutareserver 178 2019-09
Lån Til Privat Sektor 2565106 2019-07
Sentralbankers balanse 1161414 2019-07
Lånevekst 5.65 2019-07
Privat gjeld til BNP 257 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -5019 2019-08
Nåværende situasjon -2487 2019-08
Nåværende situasjon mot BNP -0.3 2018-12
Eksport 42818 2019-08
Import 47836 2019-08
Utenlandsgjeld 5685844 2019-06
Kjøpsbetingelser 115 2019-07
Kapitalstrømmer -4787 2019-08
Utenlandske Direkte Investeringer 1819 2019-08
Pengeoverføringer 72 2019-08
Gullreserver 2436 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 5.48 2017-12
Turisme Inntekter 7382 2019-08
Turistankomster 89300 2018-12
Våpen Salg 1768 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 98.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -123 2019-08
Offentlige Utgifter 136971 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 56 2018-12
Statens Inntekter 181 2019-08
Statsgjeld 2375 2019-06
Fiscal Utgifter 273 2019-08
Asylsøknader 11080 2019-07
Kreditt-Rating 89.53
Militære Utgifter 59542 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 31 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 59.2 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 45 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.2 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 102 2019-09
Produksjon PMI 50.1 2019-09
Service PMI 51.1 2019-09
Sammensatt Pmi 50.8 2019-09
Industriell Produksjon -1.4 2019-08
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.9 2019-08
Industriproduksjonen -1.6 2019-08
Kapasitetsutnyttelsen 83.4 2019-09
Nye ordere -11 2019-09
Konkurser 272 2019-06
ZEW økonomisk sentiment -21.2 2019-09
Bilregistreringer 179523 2019-09
Internett-hastighet 10757 2017-03
IP-adresser 29887339 2017-03
Bil Produksjon 2269600 2018-12
Lagerendringer 3286 2019-06
Konkurranseevne Index 78.81 2019-12
Konkurranseevne Rank 15 2019-12
Korrupsjon Index 72 2018-12
Korrupsjon Rank 21 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 32 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 42885 2019-07
Gruvedrift Produksjon -3.1 2019-08
Stål~~pos=trunc 1050 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 104 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.6 2019-08
Butikkhandel (Årlig) 2.3 2019-08
Forbruk 311496 2019-06
Disponibel personlig inntekt 365896 2019-06
Privat sparing 14.94 2019-06
Bankenes Utlånsrente 1.75 2019-08
Konsumerkreditt 1450457 2019-08
Bensinpriser 1.7 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 60.2 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 93.29 2017-12
Personlige Utgifter 0 2019-08
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -0.3 2019-08
Boligpriser 110 2019-06
Bygningstillatelser 30000 2019-08
Bygg Pmi 51.1 2019-09
Hjem Eierskap Rate 64.4 2017-12
Nyestartede boliger 16300 2019-08
Nyboligsalg 33922 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Frankrike - Økonomiske indikatorer.