Markeder Siste Referanse
Valuta 1.22 2021-01
Aksjemarkedet 5558 2021-01
10-årig statsobligasjon -0.26 2021-01

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 18.7 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -3.9 2020-09
Arbeidsledighet 9 2020-09
Inflasjon 0 2020-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2020-12
Rentesats 0 2021-01
Handelsbalanse -3559 2020-11
Nåværende situasjon -1413 2020-11
Nåværende situasjon mot BNP -0.7 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 98.1 2019-12
Offentlige Budsjetter -3 2019-12
Forretningstillit 98 2021-01
Produksjon PMI 51.5 2021-01
Service PMI 46.5 2021-01
Forbrukertillit 95 2020-12
Butikkhandel (Månedlig) -18 2020-11
Bedriftens Skattesats 28 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Coronavirus tilfeller 2987965 2021-01
Coronavirus dødsfall 71998 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 214538 2021-01
Sykehussenger 5.98 2017-12
sykehus 45.55 2017-12
Medisinske leger 3.37 2018-12
sykepleiere 10.8 2018-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 18.7 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -3.9 2020-09
BNP 2716 2019-12
Bnp Faste Priser 559361 2020-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 131716 2020-09
Bnp Per Innbygger 44317 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 46184 2019-12
Bnp Fra Landbruk 8024 2020-09
Bnp Fra Construction 27242 2020-09
Bnp Fra Manufacturing 52834 2020-09
Bnp Fra Tjenester 283842 2020-09
Bnp Fra Transport 20169 2020-09
Bnp Fra Verktøy 11335 2020-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9 2020-09
Sysselsatte 28034 2020-09
Arbeidsledige 3586 2020-11
Sysselsetting 65.1 2020-09
Langtids arbeidsledighet 3.3 2020-09
Arbeidsledighet for unge 22.1 2020-11
Lønnskostnader 104 2020-09
Produktivitet 101 2020-09
Ledige Stillinger 173 2020-11
Lønn 3084 2017-12
Minstelønn 1539 2020-06
Lønnsveksten 0.3 2020-09
Lønninger innen produksjon 106 2020-09
Befolkning 66.98 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2020-12
Pensjonsalder Menn 62 2020-12
Arbeidsledighetsrate -2.6 2020-06
Full Jobb 22089 2020-09
Regjerings Payrolls 5824 2020-09
Nye arbeidsledige 36.6 2020-11
Yrkesdeltakelse 71.6 2020-09
Produksjons Payrolls 2746 2020-09
Arbeidsdeltagelse uten bønder 25254 2020-09
Arbeidsdeltagelse uten bønder private 19431 2020-09
Deltid Sysselsettingen 4467 2020-09

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0 2020-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2020-12
Konsumprisindeksen Kpi 105 2020-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 106 2020-12
Kjerne Konsumprisindeks 103 2020-12
KjerneInflasjon 0.2 2020-12
Produsentpriser 102 2020-11
produsentprisene endring -1.8 2020-11
Eksportpriser 125 2020-11
Importprisene 106 2020-11
MatInflasjon 1 2020-12
KPI Housing Utilities 106 2020-12
Kpi Transport 106 2020-12

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2021-01
Internbankrente -0.5 2020-12
Pengemengden M1 1694990 2020-11
Pengemengden M2 2653476 2020-11
Pengemengden M3 3097122 2020-11
Bankenes balanse 10833522 2020-11
Valutareserver 190 2020-12
Lån Til Privat Sektor 2820150 2020-11
Sentralbankers balanse 1686149 2020-11
Lånevekst 8.95 2020-11
Privat gjeld til BNP 266 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -3559 2020-11
Nåværende situasjon -1413 2020-11
Nåværende situasjon mot BNP -0.7 2019-12
Eksport 39290 2020-11
Import 42849 2020-11
Utenlandsgjeld 6082635 2020-09
Kjøpsbetingelser 117 2020-11
Kapitalstrømmer -17384 2020-11
Utenlandske Direkte Investeringer 3587 2020-11
Pengeoverføringer 73 2020-11
Gullreserver 2436 2020-09
Terrorisme - Hovedsiden 4.61 2019-12
Turisme Inntekter 1185 2020-11
Turistankomster 89300 2018-12
Våpen Salg 3368 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 98.1 2019-12
Offentlige Budsjetter -3 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -177 2020-11
Offentlige Utgifter 139279 2020-09
Statens Utgifter Til Bnp 55.6 2019-12
Statens Inntekter 239 2020-11
Statsgjeld 2674 2020-09
Fiscal Utgifter 410 2020-11
Asylsøknader 8345 2020-09
Kreditt-Rating 92 2021-01
Militære Utgifter 59542 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 28 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 68 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 45 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 23 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 98 2021-01
Produksjon PMI 51.5 2021-01
Service PMI 46.5 2021-01
Sammensatt Pmi 47 2021-01
Industriell Produksjon -4.6 2020-11
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.9 2020-11
Industriproduksjonen -4.3 2020-11
Kapasitetsutnyttelsen 72.69 2020-12
Nye ordere -24.8 2021-01
Konkurser 254 2020-08
ZEW økonomisk sentiment 53.5 2021-01
Bilregistreringer 186323 2020-12
Internett-hastighet 10757 2017-03
IP-adresser 29887339 2017-03
Forretnings Klima Indicator 92 2021-01
Bil Produksjon 2202460 2019-12
Lagerendringer 4183 2020-09
Konkurranseevne Index 78.81 2019-12
Konkurranseevne Rank 15 2019-12
Korrupsjon Index 69 2019-12
Korrupsjon Rank 23 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 32 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 45857 2020-11
Gruvedrift Produksjon -2.2 2020-11
Stål~~pos=trunc 1149 2020-11

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 95 2020-12
Butikkhandel (Månedlig) -18 2020-11
Butikkhandel (Årlig) -15.7 2020-11
Forbruk 309748 2020-09
Disponibel personlig inntekt 372815 2020-09
Privat sparing 16.53 2020-09
Bankenes Utlånsrente 1.1 2020-11
Konsumerkreditt 1541995 2020-11
Bensinpriser 1.74 2020-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 65.8 2020-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 98.12 2019-12
Personlige Utgifter -18.9 2020-11

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -5.7 2020-11
Boligpriser 118 2020-09
Bygningstillatelser 35800 2020-11
Bygg Pmi 40.5 2020-12
Hjem Eierskap Rate 65.1 2018-12
Nyestartede boliger 38100 2020-11
Nyboligsalg 24308 2020-09

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 2987965 2021-01
Coronavirus dødsfall 71998 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 214538 2021-01
Sykehussenger 5.98 2017-12
sykehus 45.55 2017-12
Medisinske leger 3.37 2018-12
sykepleiere 10.8 2018-12
ICU-senger 428 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Frankrike - Økonomiske indikatorer.