Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1.11 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
Aksjemarkedet 13508.59 12986 12835 12686 12539 12249
10-årig statsobligasjon -0.25 0.03 0.06 0.09 0.13 0.15
Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 0.10 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 0.50 0.2 0.4 0.7 0.9 1.1
Arbeidsledighet 3.10 3 3.2 3.3 3.4 3.5
Inflasjon 1.50 1.4 1.2 1.1 1.2 1.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 0.3 0.3 0.2 0.4 0.5
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 18337.00 23000 17400 23900 9400 6800
Nåværende situasjon 24900.00 27800 22500 20800 15400 19100
Nåværende situasjon mot BNP 7.60 6.8 6.8 6.8 6.8 6.4
Regjeringens gjeld mot BNP 61.90 55.7 55.7 55.7 55.7 54.9
Offentlige Budsjetter 1.50 0.7 0.7 0.7 0.7 0.3
Forretningstillit 96.30 95 97 99 101 102
Service PMI 52.90 52.3 52.9 52.6 53.2 54
Produksjon PMI 43.70 47 50.8 52.4 52.7 54
Forbrukertillit 9.60 9.4 9.1 9.2 9 8.5
Butikkhandel (Månedlig) 2.10 0.5 -0.4 0.4 0.2 0.4
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 0.10 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 0.50 0.2 0.4 0.7 0.9 1.1
BNP 3996.76 4170 4170 4170 4170 4410
Bnp Faste Priser 810.77 813 811 813 818 827
Brutto Nasjonal Produkt 886.27 875 881 888 894 904
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 171.47 172 172 172 173 175
Bnp Per Innbygger 47501.80 49500 49500 49500 49500 50500
Bnp Per Innbygger Ppp 45959.40 46900 46900 46900 46900 47500
Bnp Fra Landbruk 7.11 6.69 7.14 7.12 7.17 7.25
Bnp Fra Construction 45.66 34.81 42.09 45.76 46.07 46.58
Bnp Fra Manufacturing 166.62 166 168 167 168 170
Bnp Fra Forvaltningsloven 143.01 142 140 143 144 146
Bnp Fra Tjenester 127.41 118 128 128 129 130
Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbeidsledighet 3.10 3 3.2 3.3 3.4 3.5
Sysselsatte 45191.00 45500 45500 45500 45900 46500
Arbeidsledige 2227.16 2690 2690 2690 2710 2770
Arbeidsledigheten Change 8.00 9 20 11 15 19
Langtids arbeidsledighet 1.20 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Arbeidsledighet for unge 5.90 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8
Lønnskostnader 108.96 119 110 111 111 113
Produktivitet 97.10 101 102 103 104 107
Ledige Stillinger 772.66 645 645 645 640 620
Lønn 3997.00 3999 4065 4057 4061 4138
Lønninger innen produksjon 101.00 102 104 102 103 105
Lønnsveksten 1.90 1.7 1.7 1.5 1.6 1.9
Minstelønn 9.19 9.35 9.35 9.35 9.35 9.35
Befolkning 82.85 83.51 83.51 83.51 83.51 83.84
Pensjonsalder Kvinner 65.67 65.75 65.75 65.75 65.75 65.83
Pensjonsalder Menn 65.67 65.75 65.75 65.75 65.75 65.83
Yrkesdeltakelse 61.60 63.2 63.2 63.4 63.6 63.6
Levelønn Family 1990.00 2024 2024 2020 2022 2060
Lønn Å Leve Av Individuell 1240.00 1261 1261 1259 1260 1284
Deltid Sysselsettingen 11227.10 12700 12700 12700 13500 14000
Lønn Lav Dyktige 2050.00 2085 2085 2081 2083 2122
Lønn Høy Dyktige 3550.00 3610 3610 3603 3607 3675
Arbeidsledighetsrate 0.10 0.4 0.3 0.2 0.1 0.2
Sysselsetting 76.50 75.5 75.4 75.3 75.4 75.2
Full Jobb 29449.20 32000 32000 32000 32500 33200
Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflasjon 1.50 1.4 1.2 1.1 1.2 1.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 0.3 0.3 0.2 0.4 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 105.80 106 107 107 107 109
Harmoniserte Konsumprisindeks 106.00 106 107 107 107 109
Kjerne Konsumprisindeks 105.90 106 107 108 107 109
KjerneInflasjon 1.70 1.5 1.5 1.6 1.8 1.9
Produsentpriser 104.40 106 106 106 106 107
produsentprisene endring -0.70 0.6 1 0.9 1.2 1.6
Eksportpriser 102.40 105 105 105 107 108
Importprisene 101.50 107 107 107 109 111
MatInflasjon 1.90 1.5 1.4 1.4 1.6 1.7
KPI Housing Utilities 105.50 106 106 106 107 108
Kpi Transport 106.90 106 109 108 108 110
Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Pengemengden M2 3146.20 3290 3340 3340 3440 3520
Valutareserver 199295.00 208000 207000 209000 211000 219000
Bankenes balanse 8542.42 8820 9110 9290 9500 10100
Lån Til Privat Sektor 1539.90 1514 1542 1543 1554 1571
Privat gjeld til BNP 154.10 132 132 132 132 127
Sentralbankers balanse 1765.30 1910 2140 2370 2580 2970
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalanse 18337.00 23000 17400 23900 9400 6800
Nåværende situasjon 24900.00 27800 22500 20800 15400 19100
Nåværende situasjon mot BNP 7.60 6.8 6.8 6.8 6.8 6.4
Import 94580.00 91500 90100 88900 82900 88900
Eksport 112917.00 114500 107500 112800 92300 95700
Utenlandsgjeld 5164628.00 5154000 5164000 5122000 5196000 5250000
Kapitalstrømmer 27266.14 25900 25900 25900 14800 12500
Utenlandske Direkte Investeringer 12459.66 14500 9800 8200 2130 1500
Gullreserver 3366.77 3400 3400 3400 3400 3400
Kjøpsbetingelser 100.89 98.13 98.13 98.13 98.17 97.3
Turistankomster 38881.00 42100 42100 42100 42100 44200
Råoljeproduksjon 38.00 44 44 44 44 44
Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 61.90 55.7 55.7 55.7 55.7 54.9
Offentlige Budsjetter 1.50 0.7 0.7 0.7 0.7 0.3
Regjeringens budsjetter verdi 24.28 9 9 16 4 6
Offentlige Utgifter 164.15 162 163 165 166 167
Statens Utgifter Til Bnp 43.90 44.7 44.7 44.7 44.7 44.6
Statens Inntekter 396.15 401 401 402 405 415
Statsgjeld 1930352.07 1970000 1980000 2010000 1990000 2050000
Fiscal Utgifter 371.87 392 392 386 401 409
Asylsøknader 8355.00 9500 9500 9500 1900 1200
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate 39.06 39.06 39.06 39.06 39.06 39.06
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.44 19.44 19.44 19.44 19.44 19.44
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 19.63 19.63 19.63 19.63 19.63 19.63
Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forretningstillit 96.30 95 97 99 101 102
Service PMI 52.90 52.3 52.9 52.6 53.2 54
Produksjon PMI 43.70 47 50.8 52.4 52.7 54
Sammensatt Pmi 50.20 50 52.3 52 52.9 54.5
Industriell Produksjon -2.60 -0.6 1.4 1.2 1.1 1.5
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.10 -0.4 0.4 -0.6 0.6 0.5
Industriproduksjonen -4.00 -1 0.7 0.9 1 1.7
Kapasitetsutnyttelsen 82.60 86.2 86.2 86.2 86.2 86
Nye ordere 100.30 108 108 108 111 112
Fabrikkordre -1.30 -0.7 1 -1.2 0.6 0.5
Konkurser 1592.00 1750 1750 1750 1750 1690
Bedriftens Fortjeneste 174.78 167 168 169 170 174
ZEW økonomisk sentiment 10.70 -8 -4 -8 -4 -3
Bil Produksjon 276400.00 425000 360000 342000 285000 295000
Bilregistreringer 283380.00 332000 326000 199100 236000 245000
Gruvedrift Produksjon -6.80 -6 -2 1.5 2.5 2.1
Stål~~pos=trunc 3215.00 3760 3680 3290 3050 3200
Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forbrukertillit 9.60 9.4 9.1 9.2 9 8.5
Butikkhandel (Månedlig) 2.10 0.5 -0.4 0.4 0.2 0.4
Butikkhandel (Årlig) 2.80 1 1.5 1.7 1.5 1.5
Forbruk 428.01 426 427 429 432 437
Disponibel personlig inntekt 506.31 497 502 507 511 516
Privat sparing 10.90 10.8 10.9 11 11.2 11.5
Konsumerkreditt 237464.00 234597 236165 238017 239601 242237
Privat-Sektor-Kreditt 3104068.00 2998896 3049251 3084249 3114424 3148682
Bankenes Utlånsrente 2.04 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
Bensinpriser 1.60 1.76 1.8 1.84 1.89 1.89
Husholdninger Gjeld Til Bnp 54.00 56 56 56 56 55
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 83.73 75 75 75 75 72
Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konstruksjonsflyt ut 4.80 2.2 1.8 1.5 1.4 1.9
Boligpriser 169.52 175 178 181 185 190
Bygningstillatelser 28311.00 21500 22100 25900 29700 32400
Bygg Pmi 53.80 50.6 52.9 52.5 52 52.5
Byggbestillinger 1.40 -0.4 0.5 1.2 1.1 1.6
Hjem Eierskap Rate 51.50 51 51 51 51 50.9


Tyskland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.