Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.11 1.09 1.08 1.08 1.07 1.06
Aksjemarkedet 12666.49 12266 12109 11954 11801 11501
10-årig statsobligasjon -0.40 0.06 0.12 0.19 0.27 0.32
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate -0.10 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 0.40 0.5 0.9 1.2 1.1 1.4
Arbeidsledighet 3.10 3 3 2.9 2.9 2.8
Inflasjon 1.20 1.5 1.4 1.2 1.1 1.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.2 0.3 0.3 0.2 0.4
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 16205.00 14000 20000 20000 17400 9400
Nåværende situasjon 16900.00 18400 27800 22500 20800 15400
Nåværende situasjon mot BNP 7.30 7.1 6.8 6.8 6.8 6.8
Regjeringens gjeld mot BNP 60.90 58.5 55.7 55.7 55.7 55.7
Offentlige Budsjetter 1.70 1.2 1 1 1 1
Forretningstillit 94.60 95.9 95 97 99 101
Service PMI 51.40 52 52.3 52.9 52.6 53.2
Produksjon PMI 41.70 44.7 50.1 51.9 52.4 52.7
Forbrukertillit 9.90 9.8 9.4 9.1 9.2 9
Butikkhandel (Månedlig) 0.50 0.6 0.5 -0.4 0.4 0.2
Bedriftens Skattesats 30.00 29.79 29.79 30 30 29.79
Personalinntekt skattesats 45.00 47.5 47.5 45 45 47.5
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate -0.10 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 0.40 0.5 0.9 1.2 1.1 1.4
BNP 3996.76 4040 4170 4170 4170 4170
Bnp Faste Priser 810.77 754 756 819 820 767
Brutto Nasjonal Produkt 878.52 882 884 883 889 897
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 171.80 156 156 174 174 159
Bnp Per Innbygger 47501.80 48500 49500 49500 49500 49500
Bnp Per Innbygger Ppp 45959.40 46200 46900 46900 46900 46900
Bnp Fra Landbruk 7.53 6.07 6.08 6.93 7.62 6.18
Bnp Fra Construction 42.14 46.35 46.44 35.17 42.64 47.14
Bnp Fra Manufacturing 167.27 174 174 168 169 177
Bnp Fra Forvaltningsloven 138.88 148 148 143 141 150
Bnp Fra Tjenester 127.26 128 128 119 129 130
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 3.10 3 3 2.9 2.9 2.8
Arbeidsledigheten Change -10.00 10 9 20 11 15
Langtids arbeidsledighet 1.30 1.6 1.7 1.7 1.1 1.9
Arbeidsledighet for unge 5.70 6.5 6.6 5.6 5.5 6.9
Lønnskostnader 108.22 117 118 119 110 120
Produktivitet 99.10 101 102 102 103 104
Lønn 3997.00 3961 3965 3999 3999 4033
Lønninger innen produksjon 165.00 102 102 104 104 103
Lønnsveksten 1.30 1.6 1.7 1.7 1.5 1.6
Minstelønn 9.19 9.19 9.35 9.35 9.35 9.35
Befolkning 82.85 83.33 83.81 83.81 83.81 83.81
Pensjonsalder Kvinner 65.67 65.67 65.75 65.75 65.75 65.75
Pensjonsalder Menn 65.67 65.67 65.75 65.75 65.75 65.75
Yrkesdeltakelse 61.60 63 63.2 63.2 63.4 63.6
Levelønn Family 1990.00 2022 2024 2024 2024 2058
Lønn Å Leve Av Individuell 1240.00 1260 1261 1261 1261 1283
Lønn Lav Dyktige 2050.00 2083 2085 2085 2085 2120
Lønn Høy Dyktige 3550.00 3607 3610 3610 3610 3672
Arbeidsledighetsrate 0.10 0.3 0.4 0.3 0.2 0.1
Sysselsetting 76.50 75.6 75.5 75.4 75.3 75.4
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 1.20 1.5 1.4 1.2 1.1 1.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.2 0.3 0.3 0.2 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 106.00 106 106 107 107 107
Kjerne Konsumprisindeks 106.10 106 106 106 108 108
KjerneInflasjon 1.40 1.6 1.6 1.7 1.7 1.9
Produsentpriser 104.50 107 107 106 106 109
produsentprisene endring 0.30 0.1 0.6 1 0.9 1.2
MatInflasjon 1.30 1.2 1.5 1.4 1.4 1.6
KPI Housing Utilities 105.20 105 106 106 106 107
Kpi Transport 106.50 108 107 109 108 109
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.42 -0.31 -0.06 -0.41 -0.41 -0.06
Valutareserver 202285.00 206000 208000 207000 209000 211000
Bankenes balanse 8423.07 8620 8820 9110 92900 9500
Lån Til Privat Sektor 1539.90 1560 1491 1527 1558 1700
Privat gjeld til BNP 147.60 138 132 132 132 132
Sentralbankers balanse 1779.50 2010 2210 2540 2770 3080
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse 16205.00 14000 20000 20000 17400 9400
Nåværende situasjon 16900.00 18400 27800 22500 20800 15400
Nåværende situasjon mot BNP 7.30 7.1 6.8 6.8 6.8 6.8
Import 85042.00 79500 91500 90100 88900 82900
Eksport 101247.00 93500 111500 107500 106800 92300
Utenlandsgjeld 5097491.00 5151000 5154000 5164000 5122000 5196000
Utenlandske Direkte Investeringer 7371.32 1460 14500 9800 8200 2130
Turistankomster 38881.00 40000 42100 42100 42100 42100
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 60.90 58.5 55.7 55.7 55.7 55.7
Offentlige Budsjetter 1.70 1.2 1 1 1 1
Offentlige Utgifter 163.06 146 146 164 165 148
Statens Utgifter Til Bnp 43.90 44.5 44.7 44.7 44.7 44.7
Statsgjeld 1919173.74 1950000 1970000 1980000 2010000 1990000
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bedriftens Skattesats 30.00 29.79 29.79 30 30 29.79
Personalinntekt skattesats 45.00 47.5 47.5 45 45 47.5
Salgsskatt 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate 39.06 40.21 40.21 39.06 39.06 40.21
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.44 19.43 19.43 19.44 19.44 19.43
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 19.63 20.78 20.78 19.63 19.63 20.78
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forretningstillit 94.60 95.9 95 97 99 101
Service PMI 51.40 52 52.3 52.9 52.6 53.2
Produksjon PMI 41.70 44.7 50.1 51.9 52.4 52.7
Sammensatt Pmi 48.50 51.5 51.9 52.3 52 52.9
Industriell Produksjon -4.00 -2.2 -0.6 1.4 1.2 1.1
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.30 0.7 -0.4 0.4 -0.6 0.6
Industriproduksjonen -4.00 -2.8 -1 0.7 0.9 1
Fabrikkordre -0.60 0.4 -0.7 1 -1.2 0.6
Bedriftens Fortjeneste 182.21 187 186 189 191 195
ZEW økonomisk sentiment -22.80 -28 -20 -4 -8 -4
Bil Produksjon 415500.00 284000 425000 360000 342000 285000
Bilregistreringer 244622.00 228000 332000 326000 199100 236000
Gruvedrift Produksjon -14.50 -12 -6 -2 1.5 2.5
Stål~~pos=trunc 3266.16 3020 3760 3680 3290 3050
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forbrukertillit 9.90 9.8 9.4 9.1 9.2 9
Butikkhandel (Månedlig) 0.50 0.6 0.5 -0.4 0.4 0.2
Butikkhandel (Årlig) 3.20 0.9 1 1.5 1.7 1.5
Forbruk 426.09 408 409 430 431 415
Disponibel personlig inntekt 501.99 509 510 501 508 517
Privat sparing 10.80 10.7 10.8 10.9 11 11
Konsumerkreditt 235851.00 236700 237167 236550 238681 240724
Privat-Sektor-Kreditt 3064553.00 3060000 3080000 3023860 3081743 3120000
Bankenes Utlånsrente 2.02 2.01 2.26 2.02 2.02 2.26
Bensinpriser 1.54 1.44 1.41 1.34 1.3 1.41
Husholdninger Gjeld Til Bnp 53.60 50.4 49.5 49.5 49.5 49.5
Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konstruksjonsflyt ut 1.40 2.3 2.2 2.1 1.9 1.7
Boligpriser 164.78 162 165 164 165 166
Bygningstillatelser 27923.00 27200 21500 22100 25900 29700
Bygg Pmi 50.10 49.4 50.6 52.9 52.5 52
Byggbestillinger 2.40 0.5 1 0.9 1.2 1.6
Hjem Eierskap Rate 51.50 51.2 51 51 51 51


Tyskland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.