Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
Aksjemarkedet 11611.51 11599 11454 11309 11166 10887
10-årig statsobligasjon -0.67 0.04 0.09 0.15 0.2 0.25
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate -0.10 0 0.2 0.5 0.3 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 0.40 0.6 0.7 1.2 1.4 1.5
Arbeidsledighet 3.10 3.1 3.1 3 3 2.8
Inflasjon 1.70 1.7 1.6 1.8 1.7 1.6
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 16821.00 17200 14000 20000 20000 9400
Nåværende situasjon 20646.19 19500 18400 27800 22500 15400
Nåværende situasjon mot BNP 7.30 7.1 7.1 6.8 6.8 6.8
Regjeringens gjeld mot BNP 60.90 58.5 58.5 55.7 55.7 55.7
Offentlige Budsjetter 1.70 1.2 1.2 1 1 1
Forretningstillit 95.70 94.4 101 103 102 101
Service PMI 54.40 55.9 52 52.3 52.9 53.2
Produksjon PMI 43.60 45.9 51.5 52 52.6 52.7
Forbrukertillit 9.70 9.7 9.8 9.4 9.1 9
Butikkhandel (Månedlig) 3.50 0.2 0.6 0.5 -0.4 0.2
Bedriftens Skattesats 30.00 29.79 29.79 29.79 30 29.79
Personalinntekt skattesats 45.00 47.5 47.5 47.5 45 47.5
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate -0.10 0 0.2 0.5 0.3 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 0.40 0.6 0.7 1.2 1.4 1.5
BNP 3996.76 4040 4040 4170 4170 4170
Bnp Faste Priser 810.77 749 750 757 758 761
Brutto Nasjonal Produkt 879.53 871 876 890 892 890
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 155.89 154 155 158 158 158
Bnp Per Innbygger 47501.80 48500 48500 49500 49500 49500
Bnp Per Innbygger Ppp 45959.40 46200 46200 46900 46900 46900
Bnp Fra Landbruk 6.44 6.35 6.01 6.52 6.53 6.1
Bnp Fra Construction 36.16 43.22 46.12 36.59 36.66 46.82
Bnp Fra Manufacturing 172.51 178 173 175 175 176
Bnp Fra Forvaltningsloven 143.55 139 146 145 146 149
Bnp Fra Tjenester 120.42 127 127 122 122 129
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 3.10 3.1 3.1 3 3 2.8
Arbeidsledigheten Change 1.00 9 10 9 20 15
Langtids arbeidsledighet 1.30 1.6 1.6 1.7 1.7 1.9
Arbeidsledighet for unge 5.50 5.5 5.5 5.4 5.4 5.4
Lønnskostnader 116.69 117 117 118 119 120
Produktivitet 98.20 100 101 102 102 104
Lønn 3932.00 3961 3961 3965 3999 4033
Lønninger innen produksjon 117.70 116 117 117 120 119
Lønnsveksten 1.20 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8
Minstelønn 9.19 9.19 9.19 9.35 9.35 9.35
Befolkning 82.85 83.18 83.18 83.51 83.51 83.51
Pensjonsalder Kvinner 65.67 65.67 65.67 65.75 65.75 65.75
Pensjonsalder Menn 65.67 65.67 65.67 65.75 65.75 65.75
Yrkesdeltakelse 61.50 62.8 63 63.2 63.2 63.6
Levelønn Family 1990.00 2022 2022 2024 2024 2058
Lønn Å Leve Av Individuell 1240.00 1260 1260 1261 1261 1283
Lønn Lav Dyktige 2050.00 2083 2083 2085 2085 2120
Lønn Høy Dyktige 3550.00 3607 3607 3610 3610 3672
Arbeidsledighetsrate 0.30 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3
Sysselsetting 76.30 75.7 75.6 75.5 75.4 75.4
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 1.70 1.7 1.6 1.8 1.7 1.6
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 106.20 106 106 106 108 108
Kjerne Konsumprisindeks 106.30 106 106 106 108 108
KjerneInflasjon 1.60 1.5 1.6 1.6 1.7 1.9
Produsentpriser 105.00 106 106 106 106 108
produsentprisene endring 1.10 1.2 1.4 1.3 1.5 1.7
MatInflasjon 1.80 1.5 1.2 1.5 1.4 1.6
KPI Housing Utilities 105.00 105 105 106 107 107
Kpi Transport 107.60 109 108 107 109 110
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.37 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
Valutareserver 193244.00 183000 184000 183000 185000 188000
Bankenes balanse 8371.76 9140 9420 9620 9910 10200
Lån Til Privat Sektor 1539.90 1486 1494 1532 1535 1516
Privat gjeld til BNP 147.60 138 138 132 132 132
Sentralbankers balanse 1736.30 2020 2210 2510 2740 3280
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse 16821.00 17200 14000 20000 20000 9400
Nåværende situasjon 20646.19 19500 18400 27800 22500 15400
Nåværende situasjon mot BNP 7.30 7.1 7.1 6.8 6.8 6.8
Import 89263.00 86600 79500 91500 90100 82900
Eksport 106084.00 103800 93500 111500 107500 92300
Utenlandsgjeld 4994410.00 4915757 4883414 5054343 5064332 4956665
Utenlandske Direkte Investeringer 1077.25 7400 1460 14500 9800 2130
Turistankomster 38881.00 40000 40000 42100 42100 42100
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 60.90 58.5 58.5 55.7 55.7 55.7
Offentlige Budsjetter 1.70 1.2 1.2 1 1 1
Offentlige Utgifter 143.22 143 145 145 145 147
Statens Utgifter Til Bnp 43.90 44.5 44.5 44.7 44.7 44.7
Statsgjeld 1927156.39 1940000 1950000 1970000 1980000 1990000
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 30.00 29.79 29.79 29.79 30 29.79
Personalinntekt skattesats 45.00 47.5 47.5 47.5 45 47.5
Salgsskatt 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate 39.06 40.21 40.21 40.21 39.06 40.21
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.44 19.43 19.43 19.43 19.44 19.43
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 19.63 20.78 20.78 20.78 19.63 20.78
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forretningstillit 95.70 94.4 101 103 102 101
Service PMI 54.40 55.9 52 52.3 52.9 53.2
Produksjon PMI 43.60 45.9 51.5 52 52.6 52.7
Sammensatt Pmi 51.40 51 51.5 51.9 52.3 52.9
Industriell Produksjon -5.20 0.5 1.1 0.9 1.2 1.5
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.50 -0.6 0.7 -0.4 0.4 0.6
Industriproduksjonen -6.10 0.1 0.5 1.1 1.4 1.2
Fabrikkordre 2.50 -2 0.4 -0.7 1 0.6
Bedriftens Fortjeneste 192.10 191 192 189 187 195
ZEW økonomisk sentiment -44.10 -42 -28 -20 -4 -4
Bil Produksjon 359400.00 356000 284000 527000 430000 293000
Bilregistreringer 332788.00 195200 228000 332000 336000 236000
Gruvedrift Produksjon -19.30 -4 -0.6 0.5 1.1 2.5
Stål~~pos=trunc 3405.48 3320 3020 3760 3680 3050
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forbrukertillit 9.70 9.7 9.8 9.4 9.1 9
Butikkhandel (Månedlig) 3.50 0.2 0.6 0.5 -0.4 0.2
Butikkhandel (Årlig) -1.60 1.1 0.9 1 1.5 1.5
Forbruk 408.97 405 407 414 415 413
Disponibel personlig inntekt 505.02 499 506 511 512 514
Privat sparing 10.50 10.3 10.7 10.8 10.9 11
Konsumerkreditt 235851.00 233588 235298 237254 237723 238827
Privat-Sektor-Kreditt 3045201.00 2960980 2981576 3032851 3087834 3026300
Bankenes Utlånsrente 2.08 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12
Bensinpriser 1.64 1.6 1.56 1.52 1.48 1.48
Husholdninger Gjeld Til Bnp 52.90 50.4 50.4 49.5 49.5 49.5
Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konstruksjonsflyt ut 1.00 2.8 2.3 2.2 2.1 1.7
Boligpriser 163.30 162 162 165 164 166
Bygningstillatelser 24690.00 25900 30200 27500 27100 31700
Bygg Pmi 49.50 50.7 51.6 52 52.9 52
Byggbestillinger -2.10 0.2 0.5 1 0.9 1.6
Hjem Eierskap Rate 51.40 51.2 51.2 51 51 51


Tyskland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.