Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 1.19 1.19 1.18 1.18 1.18 1.17
Aksjemarkedet 15454.93 15360 14999 14649 14306 13620
10-årig statsobligasjon -0.20 0.02 0.04 0.06 0.09 0.14

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate -1.80 1.7 4 1.2 1.1 0.5
Bnp Årlig Vekstrate -3.10 9.2 4.2 4.5 7 1.7
Arbeidsledighet 4.40 4.4 4.2 4.1 4 3.6
Inflasjon 2.50 2.3 2.8 3.2 1.2 1.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 0.3 0.4 0.5 0.4 0.7
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 15500.00 14800 17700 6800 19500 9200
Nåværende situasjon 21300.00 18900 22500 19100 24900 18500
Nåværende situasjon mot BNP 7.00 7.8 7.8 7.8 6.9 6.9
Regjeringens gjeld mot BNP 69.80 73 73 73 72 72
Offentlige Budsjetter -4.20 -7.5 -7.5 -7.5 -2 -2
Forretningstillit 99.20 100 102 104 101 106
Service PMI 52.80 54.7 57.1 55 53.6 54.5
Produksjon PMI 64.40 63.8 53.6 52 54 54.8
Forbrukertillit -7.00 -3 5.1 6.4 7 7.5
Butikkhandel (Månedlig) -5.50 0.9 -1.2 0.5 1 0.6
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate -1.80 1.7 4 1.2 1.1 0.5
Bnp Årlig Vekstrate -3.10 9.2 4.2 4.5 7 1.7
BNP 3845.63 3700 3700 3700 4000 4000
Bnp Faste Priser 768.78 782 810 815 824 829
Brutto Nasjonal Produkt 877.24 875 900 915 937 931
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 169.26 173 172 174 178 177
Bnp Per Innbygger 47628.00 47200 47200 47200 48100 48100
Bnp Per Innbygger Ppp 53815.40 52600 52600 52600 53200 53200
Bnp Fra Landbruk 5.58 6.39 5.59 5.33 5.46 5.42
Bnp Fra Construction 39.34 48.54 48.3 55.78 57.11 56.72
Bnp Fra Manufacturing 158.26 141 154 167 171 170
Bnp Fra Forvaltningsloven 150.52 149 156 164 168 167
Bnp Fra Tjenester 112.45 119 130 127 130 129

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbeidsledighet 4.40 4.4 4.2 4.1 4 3.6
Sysselsatte 44495.00 44000 44250 44500 44700 45100
Arbeidsledige 2687.19 2760 2950 3000 2900 2890
Arbeidsledigheten Change -15.00 55 -36 -40 -22 -30
Langtids arbeidsledighet 1.10 2.3 2.2 2.1 1.9 1.6
Arbeidsledighet for unge 6.00 5.9 5.7 5.6 5.5 5.3
Lønnskostnader 113.82 123 114 114 116 117
Produktivitet 96.90 94 97 99 100 102
Ledige Stillinger 653.58 675 750 680 700 740
Lønn 4033.00 4065 4077 4114 4093 4208
Lønninger innen produksjon 102.20 106 104 104 104 106
Lønnsveksten 0.40 5.1 2.5 2 1.5 2.3
Minstelønn 9.50 9.5 9.6 9.6 9.82 10.45
Befolkning 83.17 83.84 83.84 83.84 84.17 84.17
Pensjonsalder Kvinner 65.83 65.83 65.83 65.83 65.92 65.92
Pensjonsalder Menn 65.83 65.83 65.83 65.83 65.92 65.92
Yrkesdeltakelse 62.60 61.9 62 61.8 61.9 62.5
Arbeidsledighetsrate 0.00 0.4 0.5 0.6 0.7 0.5
Sysselsetting 76.70 76.7 76.9 77 76.8 76.7

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflasjon 2.50 2.3 2.8 3.2 1.2 1.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 0.3 0.4 0.5 0.4 0.7
Konsumprisindeksen Kpi 108.70 109 109 109 109 111
Harmoniserte Konsumprisindeks 108.70 109 109 109 109 111
Kjerne Konsumprisindeks 108.50 109 108 108 109 110
KjerneInflasjon 1.90 1.7 1.5 1.5 1.6 1.7
Produsentpriser 110.40 111 110 110 114 114
produsentprisene endring 7.20 7.8 6.4 5.5 5.6 3
Importprisene 105.00 104 105 105 106 109
MatInflasjon 1.40 1.8 1.6 1.5 1.9 1.7
KPI Housing Utilities 107.50 108 108 109 108 111
Kpi Transport 111.80 107 106 107 112 109

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54
Pengemengden M2 3518.30 3650 3810 3720 3640 3700
Valutareserver 221201.00 225000 234000 236000 232000 234000
Bankenes balanse 9321.15 9410 9480 9460 9320 9250
Lån Til Privat Sektor 1657.23 1680 1710 1800 1850 1750
Privat gjeld til BNP 159.90 163 163 163 159 159
Sentralbankers balanse 2562.00 2590 2650 2970 2890 2860

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalanse 15500.00 14800 17700 6800 19500 9200
Nåværende situasjon 21300.00 18900 22500 19100 24900 18500
Nåværende situasjon mot BNP 7.00 7.8 7.8 7.8 6.9 6.9
Import 96300.00 84600 92200 91900 106000 95900
Eksport 111800.00 99400 109900 102700 125500 105100
Utenlandsgjeld 5512138.00 5561000 5645000 5720000 5790000 5810000
Kapitalstrømmer 11565.25 9500 14500 12500 16900 19500
Utenlandske Direkte Investeringer 7361.03 2300 4500 5200 6600 3600
Pengeoverføringer 514.19 514 514 514 600 600
Gullreserver 3361.14 3400 3400 3400 3400 3400
Turistankomster 186.79 1500 2900 2250 1510 2700

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 69.80 73 73 73 72 72
Offentlige Budsjetter -4.20 -7.5 -7.5 -7.5 -2 -2
Regjeringens budsjetter verdi -68.41 -19 -32 -13 0 11
Offentlige Utgifter 171.67 176 178 179 177 181
Statens Utgifter Til Bnp 51.10 53.5 53.5 53.5 48 48
Statens Inntekter 370.02 377 372 402 390 422
Statsgjeld 2171816.89 2250000 2270000 2220000 2260000 2220000
Fiscal Utgifter 438.43 396 404 415 390 411

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate 40.21 40.21 40.21 40.21 40.21 40.21
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.98 19.98 19.98 19.98 19.98 19.98
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 20.23 20.23 20.23 20.23 20.23 20.23

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forretningstillit 99.20 100 102 104 101 106
Service PMI 52.80 54.7 57.1 55 53.6 54.5
Produksjon PMI 64.40 63.8 53.6 52 54 54.8
Sammensatt Pmi 56.20 56.9 56.8 54.2 53.7 54.8
Industriell Produksjon 26.40 15.1 5.8 4.5 3 2.8
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.00 0.5 -0.8 0.6 0.8 0.4
Industriproduksjonen 34.20 17.8 6.4 5.1 4.5 3.8
Kapasitetsutnyttelsen 86.20 86.2 85 88 87 87
Fabrikkordre -0.20 0.5 -0.7 0.6 0.9 0.4
Konkurser 1459.00 1250 1340 1250 1320 1490
Bedriftens Fortjeneste 182.51 175 186 182 179 176
ZEW økonomisk sentiment 79.80 85.1 25 5 12 9
Bil Produksjon 250100.00 312000 364000 294000 385000 307000
Bilregistreringer 230635.00 236000 277200 322000 299000 345000
Gruvedrift Produksjon -2.30 13.8 4.5 4.2 4.8 3.6

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forbrukertillit -7.00 -3 5.1 6.4 7 7.5
Butikkhandel (Månedlig) -5.50 0.9 -1.2 0.5 1 0.6
Butikkhandel (Årlig) 4.40 4.4 5.2 4.8 3.6 3
Forbruk 383.75 409 432 419 429 427
Disponibel personlig inntekt 519.90 546 537 541 553 550
Privat sparing 20.10 16.5 13 12 12.5 11.5
Konsumerkreditt 232207.00 257586 246994 245735 251614 249912
Privat-Sektor-Kreditt 3285032.00 3481567 3342747 3380131 3515077 3437593
Bankenes Utlånsrente 1.90 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
Husholdninger Gjeld Til Bnp 58.80 65 65 65 62 62
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 84.70 91 91 91 88 88
Bensinpriser 1.88 1.74 1.65 1.57 1.49 1.42

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Konstruksjonsflyt ut 1.30 11.5 3.8 3.8 4.6 3.7
Boligpriser 199.34 200 198 194 189 190
Hjem Eierskap Rate 51.10 50.9 50.9 50.9 50.4 50.4
Bygningstillatelser 26043.00 32800 29200 36400 38600 40400
Bygg Pmi 44.50 48.9 53.2 52.5 53.8 54.5
Byggbestillinger 3.50 4 2.7 4.5 3.6 2.9


Tyskland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.