Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 1.21 1.21 1.2 1.2 1.19 1.18
Aksjemarkedet 13892.21 13524 13207 12898 12596 11993
10-årig statsobligasjon -0.52 0.05 0.11 0.17 0.24 0.38

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 8.50 -1.7 4.5 1.8 1.1 0.6
Bnp Årlig Vekstrate -4.00 -2 9.2 4.9 2.5 2.5
Arbeidsledighet 4.50 5.4 5.1 4.8 4.2 3.4
Inflasjon -0.30 0.5 1.2 1.2 1.3 1.6
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 17153.00 9400 17600 1800 6800 6800
Nåværende situasjon 21300.00 25200 18900 22500 19100 18500
Nåværende situasjon mot BNP 7.10 6.8 6.8 6.8 6.8 6.2
Regjeringens gjeld mot BNP 59.80 72 72 72 72 69
Offentlige Budsjetter -4.80 -2 -2 -2 -2 0.8
Forretningstillit 92.10 94 95 97 100 104
Service PMI 47.00 52 54.7 53.2 53 53
Produksjon PMI 58.30 51 55 53.6 52 54
Forbrukertillit -7.30 3.2 4 5.1 6.4 7.5
Butikkhandel (Månedlig) 1.90 1.1 0.9 -1.2 0.5 0.5
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 29.79 30
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 47.5 45

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 8.50 -1.7 4.5 1.8 1.1 0.6
Bnp Årlig Vekstrate -4.00 -2 9.2 4.9 2.5 2.5
BNP 3845.63 3700 3700 3700 3700 4000
Bnp Faste Priser 777.14 778 782 815 797 816
Brutto Nasjonal Produkt 863.55 869 874 906 885 907
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 164.96 167 174 173 169 173
Bnp Per Innbygger 47628.00 47200 47200 47200 47200 48100
Bnp Per Innbygger Ppp 53815.40 51600 51600 51600 51600 52400
Bnp Fra Landbruk 5.26 5.66 6.4 5.52 5.4 5.53
Bnp Fra Construction 45.98 37.86 48.82 48.23 47.13 48.31
Bnp Fra Manufacturing 148.03 154 141 155 152 156
Bnp Fra Forvaltningsloven 148.87 146 149 156 153 156
Bnp Fra Tjenester 125.33 116 119 131 128 132

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbeidsledighet 4.50 5.4 5.1 4.8 4.2 3.4
Sysselsatte 44507.00 42800 42000 42250 42500 44500
Arbeidsledige 2707.24 3400 3280 3050 3000 2890
Arbeidsledigheten Change -37.00 -60 -20 -36 -40 -40
Langtids arbeidsledighet 1.10 2.4 2.3 2.2 2.1 1.6
Arbeidsledighet for unge 6.10 6.1 6.9 6.6 7.4 5.7
Lønnskostnader 111.56 120 109 111 122 122
Produktivitet 100.20 95 94 97 99 102
Ledige Stillinger 581.23 560 510 590 680 720
Lønn 3978.00 4019 4029 3891 4113 4063
Lønninger innen produksjon 101.70 101 102 102 121 102
Lønnsveksten -1.30 0.2 0.6 0.9 1.1 1.5
Minstelønn 9.35 9.5 9.5 9.5 9.5 9.85
Befolkning 83.20 83.84 83.84 83.84 83.84 84.17
Pensjonsalder Kvinner 65.75 65.83 65.83 65.83 65.83 65.92
Pensjonsalder Menn 65.75 65.83 65.83 65.83 65.83 65.92
Yrkesdeltakelse 62.60 61.6 61 61.5 61.7 62.9
Arbeidsledighetsrate -1.40 0.5 0.4 0.5 0.6 0.6
Sysselsetting 76.40 74.2 74.7 74.9 75 76

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflasjon -0.30 0.5 1.2 1.2 1.3 1.6
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6
Konsumprisindeksen Kpi 105.50 106 108 107 106 108
Harmoniserte Konsumprisindeks 105.30 106 108 107 111 108
Kjerne Konsumprisindeks 105.80 108 106 106 110 110
KjerneInflasjon 0.50 0.7 1 0.9 1.4 1.6
Produsentpriser 103.90 105 105 105 105 107
produsentprisene endring -0.50 0.8 1.5 1.2 1.4 1.4
Importprisene 97.60 99 102 103 105 109
MatInflasjon 0.50 1.2 1.4 1.3 1.5 1.5
KPI Housing Utilities 105.70 106 107 106 107 108
Kpi Transport 104.00 106 106 105 104 106

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.54 -0.52 -0.52 -0.52 0.44 -0.52
Pengemengden M2 3410.80 3890 3800 3710 3620 3400
Valutareserver 219127.00 219000 225000 234000 236000 234000
Bankenes balanse 9183.17 9340 9510 9480 9460 9100
Lån Til Privat Sektor 1616.75 1740 1880 1910 1900 1750
Privat gjeld til BNP 154.10 163 163 163 163 159
Sentralbankers balanse 2450.90 2490 2500 2650 2970 2860

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalanse 17153.00 9400 17600 1800 6800 6800
Nåværende situasjon 21300.00 25200 18900 22500 19100 18500
Nåværende situasjon mot BNP 7.10 6.8 6.8 6.8 6.8 6.2
Import 94579.00 88600 87600 83200 91900 95900
Eksport 111732.00 106200 89400 109900 95700 100500
Utenlandsgjeld 5534326.00 5426000 5491000 5445000 5420000 5290000
Kapitalstrømmer 14954.86 10800 9500 14500 12500 19500
Utenlandske Direkte Investeringer 29926.89 4500 2300 4500 5200 3600
Gullreserver 3362.45 3400 3400 3400 3400 3400
Turistankomster 1365.84 1150 2100 2900 2250 2900

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 59.80 72 72 72 72 69
Offentlige Budsjetter -4.80 -2 -2 -2 -2 0.8
Regjeringens budsjetter verdi -1.74 4 -38 12 6 6
Offentlige Utgifter 171.77 178 180 178 179 182
Statens Utgifter Til Bnp 45.40 46 46 46 46 44
Statens Inntekter 354.65 392 377 372 402 422
Statsgjeld 2195135.94 2300000 2250000 2270000 2220000 2150000
Fiscal Utgifter 422.87 380 396 404 415 415

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 29.79 30
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 47.5 45
Salgsskatt 16.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate 40.01 40.01 40.01 40.01 40.21 40.01
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.88 19.88 19.88 19.88 19.43 19.88
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 20.13 20.13 20.13 20.13 20.78 20.13

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forretningstillit 92.10 94 95 97 100 104
Service PMI 47.00 52 54.7 53.2 53 53
Produksjon PMI 58.30 51 55 53.6 52 54
Sammensatt Pmi 52.00 51 54.9 53.3 53 54
Industriell Produksjon -2.60 4.5 15.1 5.8 4.5 2.3
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.90 0.8 0.5 -0.8 0.6 0.6
Industriproduksjonen -3.60 5.9 17.8 6.4 5.1 3
Kapasitetsutnyttelsen 79.80 79 82 85 88 85
Fabrikkordre 2.30 1.1 0.5 -0.7 0.6 0.6
Konkurser 1084.00 1800 1850 1840 1750 1750
Bedriftens Fortjeneste 163.31 168 162 166 165 165
ZEW økonomisk sentiment 55.00 1 15 11 5 9
Bil Produksjon 280800.00 265000 174000 251000 234000 275000
Bilregistreringer 311394.00 219000 209000 187200 222000 222000
Gruvedrift Produksjon -0.40 5.1 13.8 4.5 4.2 4.2

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forbrukertillit -7.30 3.2 4 5.1 6.4 7.5
Butikkhandel (Månedlig) 1.90 1.1 0.9 -1.2 0.5 0.5
Butikkhandel (Årlig) 5.60 1.5 2.9 2.2 4.8 4.8
Forbruk 414.69 413 409 435 425 436
Disponibel personlig inntekt 519.81 500 551 545 533 546
Privat sparing 16.20 14.2 13.6 13 12 12
Konsumerkreditt 237038.00 233446 257586 248653 242964 249038
Privat-Sektor-Kreditt 3230970.00 3310000 3290000 3280000 3280000 3360000
Bankenes Utlånsrente 1.96 1.99 1.99 1.99 2.76 1.99
Husholdninger Gjeld Til Bnp 56.40 65 65 65 65 62
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 84.70 91 91 91 91 88
Bensinpriser 1.60 1.41 1.39 1.32 1.34 1.34

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Konstruksjonsflyt ut 3.00 4.9 11.5 3.8 3.8 2
Boligpriser 188.21 182 177 179 185 190
Hjem Eierskap Rate 51.50 50.9 50.9 50.9 50.9 50.4
Bygningstillatelser 29071.00 25400 22800 20200 26400 30400
Bygg Pmi 47.10 50.5 54.5 53.2 52.5 53.6
Byggbestillinger -4.90 2.5 4 2.7 4.5 2.2


Tyskland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.