Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 1.13 1.12 1.11 1.11 1.11 1.1
Aksjemarkedet 12430.56 12110 11826 11549 11279 10738
10-årig statsobligasjon -0.32 0.03 0.07 0.12 0.16 0.25

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate -2.20 -10.6 3.6 2 1.5 1.4
Bnp Årlig Vekstrate -2.30 -11.4 -8.8 -6 -2 6.5
Arbeidsledighet 3.50 3.9 4.5 4.5 4.4 3.6
Inflasjon 0.60 -0.3 -0.2 0.3 1 1.3
Inflasjonen (Månedlig) -0.10 -0.3 0.2 0.4 0.3 0.5
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 17355.00 17400 23900 9400 25600 6800
Nåværende situasjon 24400.00 14000 20800 17400 25200 19100
Nåværende situasjon mot BNP 7.10 5.9 5.9 5.9 6.8 6.8
Regjeringens gjeld mot BNP 59.80 75 75 75 72 72
Offentlige Budsjetter 1.40 -7 -7 -7 -2 -2
Forretningstillit 79.50 78 85 90 94 100
Produksjon PMI 36.60 44 48 50 51 52
Service PMI 32.60 40 45 49 52 53
Forbrukertillit -18.90 -18 -2.2 -1.3 3.2 6.4
Butikkhandel (Månedlig) -5.30 -1.2 -0.4 0.2 1.1 0.5
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate -2.20 -10.6 3.6 2 1.5 1.4
Bnp Årlig Vekstrate -2.30 -11.4 -8.8 -6 -2 6.5
BNP 4040.00 4070 4070 4070 4110 4110
Bnp Faste Priser 793.41 779 788 763 778 812
Brutto Nasjonal Produkt 881.18 846 863 836 864 890
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 170.48 165 166 161 168 171
Bnp Per Innbygger 47501.80 49500 49500 49500 50500 50500
Bnp Per Innbygger Ppp 45959.40 46900 46900 46900 43754 47500
Bnp Fra Landbruk 6.74 7.02 7.17 6.22 6.61 6.62
Bnp Fra Construction 38.78 40.55 44.09 46.32 48.29 49.33
Bnp Fra Manufacturing 159.68 161 162 156 163 167
Bnp Fra Forvaltningsloven 148.90 134 140 146 152 155
Bnp Fra Tjenester 115.74 123 124 121 126 129

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbeidsledighet 3.50 3.9 4.5 4.5 4.4 3.6
Sysselsatte 45132.00 45500 45500 45900 45900 46500
Arbeidsledige 2643.74 2690 2690 2710 2710 2770
Arbeidsledigheten Change 238.00 78 51 15 15 19
Langtids arbeidsledighet 1.10 1.3 1.3 1.3 1.2 0.8
Arbeidsledighet for unge 5.30 5.5 5.5 5.5 5.4 5
Lønnskostnader 111.20 107 107 109 110 110
Produktivitet 93.20 94 91 92 95 99
Ledige Stillinger 626.42 645 645 640 640 620
Lønn 4035.00 3957 3948 4019 4043 4063
Lønnsveksten 0.70 -1 -1.6 -0.4 0.2 1.1
Lønninger innen produksjon 111.90 102 99.29 101 102 102
Minstelønn 9.35 9.35 9.35 9.35 9.5 9.5
Befolkning 83.20 83.51 83.51 83.51 83.84 83.84
Pensjonsalder Kvinner 65.67 65.75 65.75 65.75 65.75 65.83
Pensjonsalder Menn 65.67 65.75 65.75 65.75 65.75 65.83
Yrkesdeltakelse 62.60 63.2 63.4 63.6 63.6 63.6
Levelønn Family 1990.00 1970 1958 1982 1994 2004
Lønn Å Leve Av Individuell 1240.00 1228 1220 1235 1242 1249
Deltid Sysselsettingen 11142.90 12700 12700 13500 13500 14000
Lønn Lav Dyktige 2050.00 2030 2017 2042 2054 2064
Lønn Høy Dyktige 3550.00 3515 3493 3536 3557 3575
Arbeidsledighetsrate 0.20 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2
Sysselsetting 77.00 75.4 75.3 75.4 75.4 75.2
Full Jobb 30455.60 32000 32000 32500 32500 33200

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflasjon 0.60 -0.3 -0.2 0.3 1 1.3
Inflasjonen (Månedlig) -0.10 -0.3 0.2 0.4 0.3 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 106.00 105 106 106 107 108
Harmoniserte Konsumprisindeks 106.20 106 106 106 107 108
Kjerne Konsumprisindeks 106.50 105 106 106 106 108
KjerneInflasjon 1.20 -0.8 -0.3 0.4 0.7 1.4
Produsentpriser 103.40 103 104 109 105 111
produsentprisene endring -1.90 -2.2 -0.8 0.3 0.8 1.4
Eksportpriser 101.50 105 105 107 107 108
Importprisene 95.50 107 107 109 109 111
MatInflasjon 4.60 2.5 0.5 0.9 1.2 1.5
KPI Housing Utilities 105.90 104 105 106 107 107
Kpi Transport 103.80 107 106 107 106 109

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.27 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41
Pengemengden M2 3274.00 3340 3340 3440 3440 3520
Valutareserver 226903.00 207000 209000 211000 211000 219000
Bankenes balanse 8975.05 9110 9290 9500 9500 10100
Lån Til Privat Sektor 1560.54 1481 1506 1467 1529 1562
Privat gjeld til BNP 154.10 132 132 132 132 127
Sentralbankers balanse 1864.10 2140 2370 2580 2580 2970

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalanse 17355.00 17400 23900 9400 25600 6800
Nåværende situasjon 24400.00 14000 20800 17400 25200 19100
Nåværende situasjon mot BNP 7.10 5.9 5.9 5.9 6.8 6.8
Import 91593.00 75100 85900 76900 88600 91900
Eksport 108948.00 92500 107800 92300 114200 95700
Utenlandsgjeld 4974278.00 5164000 5122000 5196000 5196000 5250000
Kapitalstrømmer 14749.75 25900 25900 14800 14800 12500
Utenlandske Direkte Investeringer 16360.64 9800 8200 2130 2130 1500
Gullreserver 3364.20 3400 3400 3400 3400 3400
Kjøpsbetingelser 106.62 98.13 98.13 98.17 98.17 97.3
Turistankomster 38881.00 30000 30000 30000 42100 42100
Råoljeproduksjon 37.00 44 44 44 44 44

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 59.80 75 75 75 72 72
Offentlige Budsjetter 1.40 -7 -7 -7 -2 -2
Regjeringens budsjetter verdi 7.09 9 16 4 4 6
Offentlige Utgifter 166.26 157 161 156 163 166
Statens Utgifter Til Bnp 45.40 55 55 55 46 46
Statens Inntekter 383.95 401 402 405 405 415
Statsgjeld 1899167.55 1980000 2010000 1990000 1990000 2050000
Fiscal Utgifter 376.86 392 386 401 401 409
Asylsøknader 8355.00 9500 9500 1900 1900 1200

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 16.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate 39.06 39.06 39.06 39.06 39.06 39.06
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.44 19.44 19.44 19.44 19.44 19.44
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 19.63 19.63 19.63 19.63 19.63 19.63

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forretningstillit 79.50 78 85 90 94 100
Produksjon PMI 36.60 44 48 50 51 52
Service PMI 32.60 40 45 49 52 53
Sammensatt Pmi 32.30 42 47 49.4 51 53
Industriell Produksjon -11.60 1.4 1.2 1.1 1.1 1.5
Industriell Produksjon (Månedlig) -9.20 0.4 -0.6 0.6 0.6 0.5
Industriproduksjonen -14.40 0.7 0.9 1 1 1.7
Kapasitetsutnyttelsen 70.60 86.2 86.2 86.2 86.2 86
Nye ordere 86.70 108 108 111 111 112
Fabrikkordre -15.60 1 -1.2 0.6 0.6 0.5
Konkurser 1529.00 1750 1750 1750 1750 1690
Bedriftens Fortjeneste 169.17 168 169 170 170 174
ZEW økonomisk sentiment 51.00 30 -28 -24 -12 -17
Bil Produksjon 10900.00 360000 342000 285000 285000 295000
Bilregistreringer 120840.00 326000 199100 236000 236000 245000
Gruvedrift Produksjon -9.10 -2 1.5 2.5 2.5 2.1
Stål~~pos=trunc 3000.00 3680 3290 3050 3050 3200

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forbrukertillit -18.90 -18 -2.2 -1.3 3.2 6.4
Butikkhandel (Månedlig) -5.30 -1.2 -0.4 0.2 1.1 0.5
Butikkhandel (Årlig) -6.50 -2.7 -1.7 -1 1.5 1.4
Forbruk 414.62 410 416 403 420 429
Disponibel personlig inntekt 503.41 483 492 478 498 509
Privat sparing 12.40 10.9 11 11.2 11.2 11.5
Konsumerkreditt 238210.00 226888 230499 223725 233245 238267
Privat-Sektor-Kreditt 3154161.00 2929483 2986828 2919420 3091078 3109182
Bankenes Utlånsrente 1.88 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98
Husholdninger Gjeld Til Bnp 54.40 56 56 56 56 55
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 83.73 75 75 75 75 72
Bensinpriser 1.33 1.33 1.26 1.2 1.14 1.08

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konstruksjonsflyt ut 5.10 1.8 1.5 1.4 1.7 1.9
Boligpriser 176.07 178 181 185 185 190
Hjem Eierskap Rate 51.50 51 51 51 51 50.9
Bygningstillatelser 24708.00 22100 25900 29700 29700 32400
Bygg Pmi 40.10 42 46 51 50.5 52.5
Byggbestillinger 6.30 -7.2 -3.2 -2 2.5 4.5


Tyskland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.