Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 1.19 1.18 1.18 1.18 1.17 1.16
Aksjemarkedet 15215.00 14878 14529 14189 13857 13193
10-årig statsobligasjon -0.29 0.03 0.06 0.1 0.14 0.23

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 0.30 1.7 2.5 0.9 0.6 0.5
Bnp Årlig Vekstrate -3.70 9.2 4.9 2.5 4.4 3.6
Arbeidsledighet 4.50 5.1 4.9 4.2 4 3.7
Inflasjon 1.70 1.5 1.5 1.6 1.8 1.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 0.4 0.4 0.5 0.4 0.7
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 18100.00 17600 1800 6800 3800 4600
Nåværende situasjon 18800.00 18900 22500 19100 24900 18500
Nåværende situasjon mot BNP 7.00 6.8 6.8 6.8 6.2 6.2
Regjeringens gjeld mot BNP 59.80 72 72 72 69 69
Offentlige Budsjetter -4.80 -2 -2 -2 0.8 0.8
Forretningstillit 96.60 99 97 100 101 104
Service PMI 51.50 54.7 53.2 53 53.6 54.5
Produksjon PMI 66.60 55 53.6 52 54 54.8
Forbrukertillit -6.20 1 5.1 6.4 7 7.5
Butikkhandel (Månedlig) 1.20 0.9 -1.2 0.5 1 0.6
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 29.79 30 30
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 47.5 45 45

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 0.30 1.7 2.5 0.9 0.6 0.5
Bnp Årlig Vekstrate -3.70 9.2 4.9 2.5 4.4 3.6
BNP 3845.63 3700 3700 3700 4000 4000
Bnp Faste Priser 779.98 759 782 783 799 828
Brutto Nasjonal Produkt 875.90 849 875 916 898 930
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 166.53 163 173 162 171 177
Bnp Per Innbygger 47628.00 47200 47200 47200 48100 48100
Bnp Per Innbygger Ppp 53815.40 52600 52600 52600 53200 53200
Bnp Fra Landbruk 5.10 5.52 6.39 6.31 5.23 5.42
Bnp Fra Construction 53.37 36.64 48.54 48.13 54.71 56.68
Bnp Fra Manufacturing 159.91 150 141 181 164 170
Bnp Fra Forvaltningsloven 156.81 143 149 153 161 167
Bnp Fra Tjenester 121.32 113 119 133 124 129

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbeidsledighet 4.50 5.1 4.9 4.2 4 3.7
Sysselsatte 44453.00 43000 42250 42500 43000 44100
Arbeidsledige 2827.45 3160 3050 3000 2900 2890
Arbeidsledigheten Change -8.00 55 -36 -40 -22 -30
Langtids arbeidsledighet 1.10 2.3 2.2 2.1 1.7 1.6
Arbeidsledighet for unge 6.10 6.4 6.7 7.4 5.8 5.5
Lønnskostnader 111.90 113 118 122 114 116
Produktivitet 99.50 94 97 99 100 102
Ledige Stillinger 609.15 510 590 680 700 720
Lønn 4033.00 4061 3903 4113 4093 4171
Lønninger innen produksjon 102.10 102 102 121 103 105
Lønnsveksten 0.40 0.9 1.4 1.5 1.7 1.9
Minstelønn 9.50 9.5 9.6 9.6 9.82 10.45
Befolkning 83.17 83.84 83.84 83.84 84.17 84.17
Pensjonsalder Kvinner 65.75 65.83 65.83 65.83 65.92 65.92
Pensjonsalder Menn 65.75 65.83 65.83 65.83 65.92 65.92
Yrkesdeltakelse 62.60 61 61.5 61.7 61.9 62.5
Arbeidsledighetsrate 0.00 0.4 0.5 0.6 0.7 0.5
Sysselsetting 76.40 74.7 74.9 75 75.4 76

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflasjon 1.70 1.5 1.5 1.6 1.8 1.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 0.4 0.4 0.5 0.4 0.7
Konsumprisindeksen Kpi 107.50 108 108 111 107 109
Harmoniserte Konsumprisindeks 107.90 108 108 111 107 109
Kjerne Konsumprisindeks 106.90 107 108 110 108 110
KjerneInflasjon 1.40 1.2 1.1 1.4 1.5 1.7
Produsentpriser 106.90 106 105 111 107 109
produsentprisene endring 1.90 1.7 1.5 1.8 1.9 2.5
Importprisene 101.80 105 104 105 106 109
MatInflasjon 1.40 1.4 1.3 1.5 1.5 1.7
KPI Housing Utilities 106.90 108 107 110 107 109
Kpi Transport 108.80 107 106 113 106 107

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54
Pengemengden M2 3470.40 3700 3810 3720 3640 3700
Valutareserver 209400.00 225000 234000 236000 232000 234000
Bankenes balanse 9207.73 9510 9480 9460 9320 9250
Lån Til Privat Sektor 1623.41 1880 1910 1900 1850 1750
Privat gjeld til BNP 159.90 163 163 163 159 159
Sentralbankers balanse 2472.30 2500 2650 2970 2890 2860

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalanse 18100.00 17600 1800 6800 3800 4600
Nåværende situasjon 18800.00 18900 22500 19100 24900 18500
Nåværende situasjon mot BNP 7.00 6.8 6.8 6.8 6.2 6.2
Import 89700.00 87600 83200 91900 92600 95900
Eksport 107800.00 89400 109900 95700 111500 100500
Utenlandsgjeld 5512138.00 5691000 5745000 5820000 5790000 5890000
Kapitalstrømmer 27559.80 9500 14500 12500 16900 19500
Utenlandske Direkte Investeringer 18881.08 2300 4500 5200 6600 3600
Gullreserver 3362.45 3400 3400 3400 3400 3400
Turistankomster 171.39 2100 2900 2250 1510 2700

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 59.80 72 72 72 69 69
Offentlige Budsjetter -4.80 -2 -2 -2 0.8 0.8
Regjeringens budsjetter verdi -68.41 -17 -19 6 -13 11
Offentlige Utgifter 169.81 176 178 179 177 181
Statens Utgifter Til Bnp 45.40 46 46 46 44 44
Statens Inntekter 370.02 377 372 402 390 422
Statsgjeld 2171816.89 2250000 2270000 2220000 2260000 2220000
Fiscal Utgifter 438.43 396 404 415 390 411

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 29.79 30 30
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 47.5 45 45
Salgsskatt 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate 40.01 40.01 40.01 40.21 40.01 40.01
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.88 19.88 19.88 19.43 19.88 19.88
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 20.13 20.13 20.13 20.78 20.13 20.13

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forretningstillit 96.60 99 97 100 101 104
Service PMI 51.50 54.7 53.2 53 53.6 54.5
Produksjon PMI 66.60 55 53.6 52 54 54.8
Sammensatt Pmi 57.30 54.9 53.3 53 53.7 54.8
Industriell Produksjon -6.40 15.1 5.8 4.5 3 2.8
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.60 0.5 -0.8 0.6 0.8 0.4
Industriproduksjonen -6.30 17.8 6.4 5.1 4.5 3.8
Kapasitetsutnyttelsen 81.80 84 85 88 87 87
Fabrikkordre 1.20 0.5 -0.7 0.6 0.9 0.4
Konkurser 1219.00 1550 1540 1750 1620 1690
Bedriftens Fortjeneste 172.05 169 166 165 168 171
ZEW økonomisk sentiment 76.60 30 11 5 12 9
Bil Produksjon 373900.00 174000 251000 234000 288000 255000
Bilregistreringer 292349.00 209000 187200 222000 232000 245000
Gruvedrift Produksjon 2.00 13.8 4.5 4.2 4.8 3.6

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forbrukertillit -6.20 1 5.1 6.4 7 7.5
Butikkhandel (Månedlig) 1.20 0.9 -1.2 0.5 1 0.6
Butikkhandel (Årlig) -9.00 4.4 5.2 4.8 3.6 3
Forbruk 401.38 403 409 424 411 426
Disponibel personlig inntekt 517.26 485 546 528 530 549
Privat sparing 17.70 14.2 13 12 12.5 11.5
Konsumerkreditt 235153.00 227967 257586 245779 241032 249709
Privat-Sektor-Kreditt 3256405.00 3290000 3280000 3280000 3315439 3360000
Bankenes Utlånsrente 2.00 2 2 2 2 2
Husholdninger Gjeld Til Bnp 57.70 65 65 65 62 62
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 84.70 91 91 91 88 88
Bensinpriser 1.78 1.62 1.54 1.34 1.39 1.32

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Konstruksjonsflyt ut -9.20 11.5 3.8 3.8 4.6 3.7
Boligpriser 191.56 200 198 194 189 190
Hjem Eierskap Rate 51.10 50.9 50.9 50.9 50.4 50.4
Bygningstillatelser 24351.00 22800 20200 26400 29600 30400
Bygg Pmi 47.50 54.5 53.2 52.5 53.8 54.5
Byggbestillinger 1.50 4 2.7 4.5 3.6 2.9


Tyskland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.