Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.11 1.1 1.09 1.09 1.08 1.08
Aksjemarkedet 13090.91 13064 12901 12740 12580 12268
10-årig statsobligasjon -0.32 0.04 0.07 0.12 0.16 0.2
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.10 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3
Bnp Årlig Vekstrate 0.50 0.3 0.2 0.4 0.7 0.9
Arbeidsledighet 3.10 3 3 3.2 3.3 3.4
Inflasjon 1.10 1.1 1.4 1.2 1.1 1.2
Inflasjonen (Månedlig) -0.80 0.2 0.3 0.3 0.2 0.4
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 21138.00 14000 20000 20000 17400 9400
Nåværende situasjon 25500.00 18400 27800 22500 20800 15400
Nåværende situasjon mot BNP 7.60 7.1 6.8 6.8 6.8 6.8
Regjeringens gjeld mot BNP 61.90 58.5 55.7 55.7 55.7 55.7
Offentlige Budsjetter 1.90 1.2 0.7 0.7 0.7 0.7
Forretningstillit 95.00 95.9 95 97 99 101
Service PMI 51.70 52 52.3 52.9 52.6 53.2
Produksjon PMI 44.10 44.7 50.1 51.9 52.4 52.7
Forbrukertillit 9.70 9.7 9.4 9.1 9.2 9
Butikkhandel (Månedlig) -1.90 0.6 0.5 -0.4 0.4 0.2
Bedriftens Skattesats 30.00 29.79 29.79 30 30 29.79
Personalinntekt skattesats 45.00 47.5 47.5 45 45 47.5
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.10 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3
Bnp Årlig Vekstrate 0.50 0.3 0.2 0.4 0.7 0.9
BNP 3996.76 4040 4170 4170 4170 4170
Bnp Faste Priser 810.77 811 814 813 816 818
Brutto Nasjonal Produkt 886.27 872 876 883 892 880
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 171.47 170 172 172 173 171
Bnp Per Innbygger 47501.80 48500 49500 49500 49500 49500
Bnp Per Innbygger Ppp 45959.40 46200 46900 46900 46900 46900
Bnp Fra Landbruk 7.11 6.7 6.7 7.16 7.16 6.76
Bnp Fra Construction 45.66 44.89 34.93 42.31 42.43 45.3
Bnp Fra Manufacturing 166.62 171 166 168 168 173
Bnp Fra Forvaltningsloven 143.01 148 142 140 144 149
Bnp Fra Tjenester 127.41 125 118 128 128 127
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 3.10 3 3 3.2 3.3 3.4
Arbeidsledigheten Change -16.00 10 9 20 11 15
Langtids arbeidsledighet 1.20 1.2 1.2 1.4 1.5 1.6
Arbeidsledighet for unge 5.80 5.8 5.8 6 6.1 6.2
Lønnskostnader 108.96 117 118 119 110 120
Produktivitet 98.10 101 102 102 103 104
Lønn 3997.00 3961 3965 3999 3999 4033
Lønninger innen produksjon 100.90 102 102 104 104 103
Lønnsveksten 1.30 1.6 1.7 1.7 1.5 1.6
Minstelønn 9.19 9.19 9.35 9.35 9.35 9.35
Befolkning 82.85 83.33 83.81 83.81 83.81 83.81
Pensjonsalder Kvinner 65.67 65.67 65.75 65.75 65.75 65.75
Pensjonsalder Menn 65.67 65.67 65.75 65.75 65.75 65.75
Yrkesdeltakelse 61.60 63 63.2 63.2 63.4 63.6
Levelønn Family 1990.00 2022 2024 2024 2024 2058
Lønn Å Leve Av Individuell 1240.00 1260 1261 1261 1261 1283
Lønn Lav Dyktige 2050.00 2083 2085 2085 2085 2120
Lønn Høy Dyktige 3550.00 3607 3610 3610 3610 3672
Arbeidsledighetsrate 0.10 0.3 0.4 0.3 0.2 0.1
Sysselsetting 76.50 75.6 75.5 75.4 75.3 75.4
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 1.10 1.1 1.4 1.2 1.1 1.2
Inflasjonen (Månedlig) -0.80 0.2 0.3 0.3 0.2 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 105.30 105 106 107 107 107
Kjerne Konsumprisindeks 106.10 106 106 106 108 108
KjerneInflasjon 1.30 1.6 1.6 1.7 1.7 1.9
Produsentpriser 104.40 107 107 106 105 109
produsentprisene endring -0.60 0.1 0.6 1 0.9 1.2
MatInflasjon 1.10 1.2 1.5 1.4 1.4 1.6
KPI Housing Utilities 105.40 105 106 106 106 106
Kpi Transport 106.50 108 107 109 108 109
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.40 -0.31 -0.06 -0.41 -0.41 -0.06
Valutareserver 199858.00 206000 208000 207000 209000 211000
Bankenes balanse 8600.21 8620 8820 9110 92900 9500
Lån Til Privat Sektor 1539.90 1488 1516 1546 1551 1501
Privat gjeld til BNP 154.10 138 132 132 132 132
Sentralbankers balanse 1768.20 2010 2210 2540 2770 3080
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse 21138.00 14000 20000 20000 17400 9400
Nåværende situasjon 25500.00 18400 27800 22500 20800 15400
Nåværende situasjon mot BNP 7.60 7.1 6.8 6.8 6.8 6.8
Import 93022.00 79500 91500 90100 88900 82900
Eksport 114160.00 93500 111500 107500 106800 92300
Utenlandsgjeld 5097491.00 5151000 5154000 5164000 5122000 5196000
Utenlandske Direkte Investeringer 15344.64 1460 14500 9800 8200 2130
Turistankomster 38881.00 40000 42100 42100 42100 42100
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 61.90 58.5 55.7 55.7 55.7 55.7
Offentlige Budsjetter 1.90 1.2 0.7 0.7 0.7 0.7
Offentlige Utgifter 164.15 161 162 164 165 163
Statens Utgifter Til Bnp 43.90 44.5 44.7 44.7 44.7 44.7
Statsgjeld 1919173.74 1950000 1970000 1980000 2010000 1990000
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bedriftens Skattesats 30.00 29.79 29.79 30 30 29.79
Personalinntekt skattesats 45.00 47.5 47.5 45 45 47.5
Salgsskatt 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate 39.06 40.21 40.21 39.06 39.06 40.21
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.44 19.43 19.43 19.44 19.44 19.43
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 19.63 20.78 20.78 19.63 19.63 20.78
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forretningstillit 95.00 95.9 95 97 99 101
Service PMI 51.70 52 52.3 52.9 52.6 53.2
Produksjon PMI 44.10 44.7 50.1 51.9 52.4 52.7
Sammensatt Pmi 49.40 51.5 51.9 52.3 52 52.9
Industriell Produksjon -4.30 -2.2 -0.6 1.4 1.2 1.1
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.60 0.7 -0.4 0.4 -0.6 0.6
Industriproduksjonen -5.00 -2.8 -1 0.7 0.9 1
Fabrikkordre -0.40 0.4 -0.7 1 -1.2 0.6
Bedriftens Fortjeneste 174.78 187 186 189 191 195
ZEW økonomisk sentiment -2.10 1 -20 -4 -8 -4
Bil Produksjon 405400.00 284000 425000 360000 342000 285000
Bilregistreringer 284593.00 228000 332000 326000 199100 236000
Gruvedrift Produksjon -11.50 -12 -6 -2 1.5 2.5
Stål~~pos=trunc 3322.93 3020 3760 3680 3290 3050
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forbrukertillit 9.70 9.7 9.4 9.1 9.2 9
Butikkhandel (Månedlig) -1.90 0.6 0.5 -0.4 0.4 0.2
Butikkhandel (Årlig) 0.80 0.9 1 1.5 1.7 1.5
Forbruk 428.01 424 427 428 431 427
Disponibel personlig inntekt 506.31 497 497 504 510 502
Privat sparing 10.90 10.7 10.8 10.9 11 11
Konsumerkreditt 237464.00 234363 234909 236794 237502 236472
Privat-Sektor-Kreditt 3077079.00 2969733 3002882 3057382 3098619 2996460
Bankenes Utlånsrente 1.98 2.01 2.26 2.02 2.02 2.26
Bensinpriser 1.56 1.43 1.39 1.35 1.31 1.24
Husholdninger Gjeld Til Bnp 53.60 50.4 49.5 49.5 49.5 49.5
Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konstruksjonsflyt ut 1.20 2.3 2.2 2.1 1.9 1.7
Boligpriser 167.49 162 165 164 165 166
Bygningstillatelser 25522.00 27200 21500 22100 25900 29700
Bygg Pmi 52.50 49.4 50.6 52.9 52.5 52
Byggbestillinger 1.40 0.5 1 0.9 1.2 1.6
Hjem Eierskap Rate 51.50 51.2 51 51 51 51


Tyskland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.