Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 1.17 1.17 1.16 1.16 1.15 1.14
Aksjemarkedet 15170.85 15100 14696 14304 13922 13189
10-årig statsobligasjon -0.31 0.03 0.06 0.09 0.13 0.16
3 Måned Bill Yield -0.65 0.03 0.06 0.1 0.13 0.14
3 Års Note Yield -0.76 0.02 0.03 0.05 0.07 0.07
6 Måned Bill Yield -0.67 0.02 0.05 0.07 0.1 0.1
7 År Note Yield -0.50 0.03 0.06 0.09 0.12 0.13

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 1.60 3.8 1.4 1.1 0.8 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 9.40 4.2 4.5 4 5.5 1.7
Arbeidsledighet 3.60 3.6 3.8 4 3.8 3.4
Inflasjon 3.90 4 3.2 2 1.8 1.8
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 -0.1 0.5 0.4 0.3 0.7
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 18100.00 17700 10800 19500 14700 9200
Nåværende situasjon 17600.00 22500 19100 24900 21500 18500
Nåværende situasjon mot BNP 7.00 7.8 7.8 6.9 6.9 6.9
Regjeringens gjeld mot BNP 69.80 73 73 72 72 72
Offentlige Budsjetter -4.20 -7.5 -7.5 -2 -2 -2
Forretningstillit 99.40 98.5 104 101 105 106
Produksjon PMI 62.60 60.9 52 54 54.5 54.8
Service PMI 60.80 60 55 53.6 54 54.5
Forbrukertillit -1.20 -1.6 2 7 5.8 7.5
Butikkhandel (Månedlig) -5.10 -1.2 0.5 1 0.7 0.6
Bedriftens Skattesats 30.00 30 29.79 30 30 30
Personalinntekt skattesats 45.00 45 47.5 45 45 45

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 1.60 3.8 1.4 1.1 0.8 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 9.40 4.2 4.5 4 5.5 1.7
BNP 3806.06 3960 3960 4200 4200 4200
Bnp Faste Priser 786.26 817 825 805 830 839
Brutto Nasjonal Produkt 896.02 908 927 918 945 943
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 168.59 172 177 174 178 180
Bnp Per Innbygger 45065.08 47200 47200 48100 48100 48100
Bnp Per Innbygger Ppp 50922.36 52600 52600 53200 53200 53200
Bnp Fra Landbruk 6.67 6.34 5.97 6.39 7.03 6.07
Bnp Fra Construction 46.55 46.66 55.64 38.66 49.11 56.59
Bnp Fra Manufacturing 162.80 159 171 168 172 174
Bnp Fra Forvaltningsloven 147.09 156 164 157 155 167
Bnp Fra Tjenester 125.79 132 131 118 133 133

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 3.60 3.6 3.8 4 3.8 3.4
Sysselsatte 44843.00 44250 44500 44700 44950 45100
Arbeidsledige 2578.47 2950 3000 2900 2880 2890
Arbeidsledigheten Change -53.00 -36 -40 -22 -26 -30
Langtids arbeidsledighet 1.20 2.2 2.1 1.9 1.7 1.6
Arbeidsledighet for unge 7.50 7.5 7.7 7.9 7.7 7.6
Lønnskostnader 111.63 114 122 116 113 117
Produktivitet 98.40 97 99 100 101 102
Ledige Stillinger 778.97 750 680 700 720 740
Lønn 4010.00 4077 4113 4070 4074 4208
Lønnsveksten -2.00 2.5 2 1.5 1.6 2.3
Lønninger innen produksjon 110.40 104 121 104 112 106
Minstelønn 9.50 9.6 9.6 9.82 9.82 10.45
Befolkning 83.17 83.84 83.84 84.17 84.17 84.17
Pensjonsalder Kvinner 65.83 65.83 65.83 65.92 65.92 65.92
Pensjonsalder Menn 65.83 65.83 65.83 65.92 65.92 65.92
Yrkesdeltakelse 60.90 62 61.8 61.9 62 62.5
Arbeidsledighetsrate -0.10 0.5 0.6 0.7 0.4 0.5
Sysselsetting 74.90 76.9 77 76.8 76.9 76.7

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 3.90 4 3.2 2 1.8 1.8
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 -0.1 0.5 0.4 0.3 0.7
Konsumprisindeksen Kpi 110.10 110 109 110 111 111
Harmoniserte Konsumprisindeks 109.80 110 111 110 111 111
Kjerne Konsumprisindeks 109.90 109 108 109 111 110
KjerneInflasjon 2.80 2.5 1.5 1.6 1.5 1.7
Produsentpriser 115.60 110 110 114 117 114
produsentprisene endring 12.00 6.4 5.5 5.6 4.4 3
Importprisene 110.90 105 105 106 107 109
MatInflasjon 4.50 3.6 1.5 1.9 2 1.7
KPI Housing Utilities 108.00 109 109 109 110 111
Kpi Transport 115.00 108 107 113 115 109

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55
Pengemengden M2 3555.60 3810 3720 3640 3690 3700
Valutareserver 250742.00 234000 236000 232000 233000 234000
Bankenes balanse 9354.44 9480 9460 9320 9340 9250
Lån Til Privat Sektor 1657.23 1710 1800 1850 1800 1750
Privat gjeld til BNP 159.90 163 163 159 159 159
Sentralbankers balanse 2648.60 2650 2970 2890 2880 2860

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse 18100.00 17700 10800 19500 14700 9200
Nåværende situasjon 17600.00 22500 19100 24900 21500 18500
Nåværende situasjon mot BNP 7.00 7.8 7.8 6.9 6.9 6.9
Import 96900.00 92200 91900 106000 89500 95900
Eksport 115000.00 109900 102700 125500 104200 105100
Utenlandsgjeld 5706728.00 5645000 5720000 5790000 5750000 5810000
Kapitalstrømmer -8267.29 14500 12500 16900 11900 19500
Utenlandske Direkte Investeringer -1640.21 4500 5200 6600 3800 3600
Pengeoverføringer 514.19 514 514 600 600 600
Gullreserver 3359.12 3400 3400 3400 3400 3400
Turistankomster 681.62 2900 2250 1510 2100 2700

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 69.80 73 73 72 72 72
Offentlige Budsjetter -4.20 -7.5 -7.5 -2 -2 -2
Regjeringens budsjetter verdi -57.20 -32 6 0 -10 11
Offentlige Utgifter 174.34 178 179 177 178 181
Statens Utgifter Til Bnp 51.10 53.5 53.5 48 48 48
Statens Inntekter 385.24 372 402 390 384 422
Statsgjeld 2205401.82 2270000 2220000 2260000 2250000 2220000
Fiscal Utgifter 459.02 404 415 390 394 411

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 30.00 30 29.79 30 30 30
Personalinntekt skattesats 45.00 45 47.5 45 45 45
Salgsskatt 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate 40.21 40.21 40.21 40.21 40.21 40.21
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.98 19.98 19.43 19.98 19.98 19.98
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 20.23 20.23 20.78 20.23 20.23 20.23

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forretningstillit 99.40 98.5 104 101 105 106
Produksjon PMI 62.60 60.9 52 54 54.5 54.8
Service PMI 60.80 60 55 53.6 54 54.5
Sammensatt Pmi 60.00 59.4 54.2 53.7 54.4 54.8
Industriell Produksjon 5.70 5.8 4.5 3 3.6 2.8
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.00 -0.8 0.6 0.8 1 0.4
Industriproduksjonen 6.40 6.4 5.1 4.5 5.4 3.8
Kapasitetsutnyttelsen 87.10 85 88 87 86.8 87
Fabrikkordre 3.40 -0.7 0.6 0.9 0.8 0.4
Konkurser 1197.00 1340 1250 1320 1380 1490
Bedriftens Fortjeneste 191.40 186 182 179 175 176
ZEW økonomisk sentiment 26.50 29 5 12 15 9
Bil Produksjon 133600.00 364000 294000 385000 316200 307000
Bilregistreringer 193307.00 277200 322000 299000 245900 345000
Gruvedrift Produksjon -1.30 4.5 4.2 4.8 5.2 3.6

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbrukertillit -1.20 -1.6 2 7 5.8 7.5
Butikkhandel (Månedlig) -5.10 -1.2 0.5 1 0.7 0.6
Butikkhandel (Årlig) -0.30 5.2 4.8 3.6 4.2 3
Forbruk 395.40 433 422 398 417 429
Disponibel personlig inntekt 513.83 533 539 541 542 548
Privat sparing 16.80 13 12 12.5 12 11.5
Konsumerkreditt 232356.00 246994 245735 241487 245136 249912
Privat-Sektor-Kreditt 3323673.00 3342747 3380131 3416524 3489789 3437593
Bankenes Utlånsrente 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84
Husholdninger Gjeld Til Bnp 58.80 65 65 62 62 62
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 84.70 91 91 88 88 88
Bensinpriser 1.90 1.81 1.71 1.63 1.55 1.47

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konstruksjonsflyt ut 3.60 3.8 3.8 4.6 5.2 3.7
Boligpriser 206.52 198 194 189 191 190
Hjem Eierskap Rate 51.10 50.9 50.9 50.4 50.4 50.4
Byggbestillinger 8.40 2.7 4.5 3.6 4.4 2.9
Bygningstillatelser 27358.00 29200 36400 38600 37400 40400
Bygg Pmi 44.60 53.2 52.5 53.8 54 54.5


Tyskland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.