Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 1.07 1.05 1.05 1.04 1.03 1.02
Aksjemarkedet 14170.39 13509 13052 12612 12185 11375
10-årig statsobligasjon 1.01 1.04 1.14 1.26 1.38 1.67

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 0.20 -0.3 0.7 0.6 0.9 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 3.70 1.1 0.2 1.5 1.8 2.5
Arbeidsledighet 5.00 4.9 4.9 5 5.1 4.9
Inflasjon 7.40 7 6.3 6.1 4.2 2.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.80 0.3 -0.2 0.7 0.3 0.6
Rentesats 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
Handelsbalanse 9672.40 18700 14800 19000 20000 18400
Nåværende situasjon 18767.78 21500 23600 18500 25400 16900
Nåværende situasjon mot BNP 7.00 6.9 6.9 6.9 7.2 7.2
Regjeringens gjeld mot BNP 69.30 72 72 72 66 66
Offentlige Budsjetter -3.70 -3.6 -3.6 -3.6 -0.8 -0.8
Forretningstillit 93.00 92.5 94.7 97.7 102 102
Produksjon PMI 54.60 53.7 53.6 54.8 55 55.1
Service PMI 57.60 54 54.2 54.5 54.9 55.1
Forbrukertillit -26.50 -25.2 6.2 4.5 7 6.5
Butikkhandel (Månedlig) -0.10 0.7 -1 0.6 0.8 0.5
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 0.20 -0.3 0.7 0.6 0.9 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 3.70 1.1 0.2 1.5 1.8 2.5
BNP 3846.41 4200 4200 4200 4450 4450
Bnp Faste Priser 805.04 802 808 816 820 836
Brutto Nasjonal Produkt 951.55 913 942 966 969 990
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 166.30 172 166 169 169 173
Bnp Per Innbygger 41259.18 44400 44400 44400 45100 45100
Bnp Per Innbygger Ppp 50922.36 51900 51900 51900 52600 52600
Hele året BNP-vekst 2.90 3.6 3.6 3.6 2.3 2.3
Bnp Fra Landbruk 7.64 7.37 7.43 7.75 7.77 7.94
Bnp Fra Construction 57.79 47.94 49.33 58.66 58.83 60.13
Bnp Fra Manufacturing 166.93 165 162 169 170 174
Bnp Fra Forvaltningsloven 164.16 149 159 167 167 171
Bnp Fra Tjenester 139.71 129 137 142 142 145

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbeidsledighet 5.00 4.9 4.9 5 5.1 4.9
Sysselsatte 45332.00 45100 45150 45200 45190 45440
Arbeidsledige 2287.00 2220 2200 2200 2290 2260
Arbeidsledigheten Change -13.00 -5 -28 -30 -24 -16
Langtids arbeidsledighet 1.10 1 1 1.1 1.2 1.1
Arbeidsledighet for unge 5.50 5.4 5.4 5.5 5.6 5.5
Lønnskostnader 114.05 115 113 115 117 119
Produktivitet 96.50 101 102 102 103 105
Ledige Stillinger 851.56 760 720 740 750 770
Lønn 4168.00 4160 4208 4264 4251 4345
Lønninger innen produksjon 112.60 112 105 106 115 108
Lønnsveksten -1.40 1.6 1.9 2.3 2 1.9
Minstelønn 9.82 9.82 10.45 12 10.45 12.45
Befolkning 83.17 84.17 84.17 84.17 84.69 84.69
Pensjonsalder Kvinner 65.83 65.92 65.92 65.92 66 66
Pensjonsalder Menn 65.83 65.92 65.92 65.92 66 66
Harmonisert arbeidsledighetsrate 2.90 3 3.1 3.2 3.3 3.2
Yrkesdeltakelse 79.50 78.8 78.9 79 79.1 79.2
Arbeidsledighetsrate 0.30 0.4 0.3 0.5 0.4 0.4
Sysselsetting 76.90 76.4 76.7 76.8 76.9 77.1

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflasjon 7.40 7 6.3 6.1 4.2 2.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.80 0.3 -0.2 0.7 0.3 0.6
Konsumprisindeksen Kpi 116.20 117 117 118 120 120
Harmoniserte Konsumprisindeks 116.90 117 117 118 121 121
Kjerne Konsumprisindeks 112.00 112 112 112 113 115
KjerneInflasjon 3.80 2.5 1.9 2 1.8 2.3
Produsentpriser 145.10 128 128 134 146 138
produsentprisene endring 33.50 14.4 8.6 3 3.6 3
Importprisene 135.90 126 126 123 121 119
MatInflasjon 8.60 3.4 2.2 1.7 2 1.9
Produsentprisvekst (månedlig) 2.80 0.6 0.7 0.4 0.3 0.5
KPI Housing Utilities 116.40 115 115 116 121 119
Kpi Transport 128.50 129 129 130 130 131

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Rentesats 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
Internbankrente -0.45 -0.45 -0.2 0.05 0.05 0.3
Pengemengden M2 3684.10 3690 3720 3700 3750 3800
Valutareserver 288953.00 265000 268000 264000 263500 267000
Bankenes balanse 9906.07 9640 9690 9750 9740 9840
Lån Til Privat Sektor 1701.53 1650 1690 1750 1740 1790
Privat gjeld til BNP 176.90 169 169 169 165 165
Sentralbankers balanse 2923.70 3400 3600 3480 3620 3820

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalanse 9672.40 18700 14800 19000 20000 18400
Nåværende situasjon 18767.78 21500 23600 18500 25400 16900
Nåværende situasjon mot BNP 7.00 6.9 6.9 6.9 7.2 7.2
Import 127713.52 105500 106800 109100 112200 112100
Eksport 137385.92 124200 121600 128100 132200 130500
Utenlandsgjeld 6132897.00 5850000 5880000 5910000 5940000 6020000
Kapitalstrømmer 8872.94 11900 12600 19500 17500 20100
Utenlandske Direkte Investeringer 4717.16 3800 5100 3600 7200 2500
Pengeoverføringer 514.19 600 600 600 600 550
Gullreserver 3359.09 3400 3400 3400 3400 3400
Turistankomster 698.75 2100 3400 2700 1820 3200

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 69.30 72 72 72 66 66
Offentlige Budsjetter -3.70 -3.6 -3.6 -3.6 -0.8 -0.8
Regjeringens budsjetter verdi -41.25 0 -10 -22 11 20
Offentlige Utgifter 175.82 181 174 178 179 183
Statens Utgifter Til Bnp 51.10 48 48 48 46 46
Statens Inntekter 413.53 384 386 422 404 436
Statsgjeld 2319773.41 2340000 2370000 2360000 2380000 2450000
Fiscal Utgifter 441.36 394 408 411 396 416
Asylsøknader 13720.00 12000 12000 12000 12000 12000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate 40.21 40.21 40.21 40.21 40.21 40.21
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.98 19.98 19.98 19.98 19.98 19.98
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 20.23 20.23 20.23 20.23 20.23 20.23

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forretningstillit 93.00 92.5 94.7 97.7 102 102
Produksjon PMI 54.60 53.7 53.6 54.8 55 55.1
Service PMI 57.60 54 54.2 54.5 54.9 55.1
Sammensatt Pmi 54.30 54.4 54.6 54.8 55 54.6
Industriell Produksjon -3.50 2.1 3 2.8 3.4 2.4
Industriell Produksjon (Månedlig) -3.90 0.2 -0.7 0.4 0.7 0.3
Industriproduksjonen -4.00 5.4 4.6 3.8 4.2 3.6
Kapasitetsutnyttelsen 85.50 86.8 87.2 87 87.2 87.5
Fabrikkordre -4.70 0.8 -1 0.4 0.8 0.5
Konkurser 1132.00 1380 1400 1490 1470 1540
Bedriftens Fortjeneste 203.88 199 203 205 206 208
ZEW økonomisk sentiment -34.30 10 12 9 15 11
Bil Produksjon 257600.00 316200 382000 307000 394000 325000
Bilregistreringer 180264.00 245900 292000 345000 247000 366000
Gruvedrift Produksjon 1.31 5.2 4 3.6 4 2.9

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forbrukertillit -26.50 -25.2 6.2 4.5 7 6.5
Butikkhandel (Månedlig) -0.10 0.7 -1 0.6 0.8 0.5
Butikkhandel (Årlig) -2.70 1.2 3.6 3 2.8 2.6
Forbruk 413.80 402 422 420 421 430
Disponibel personlig inntekt 524.66 521 525 533 534 546
Privat sparing 12.50 12 11.6 11.5 11.2 11
Konsumerkreditt 233525.00 234912 234359 236188 237728 242093
Privat-Sektor-Kreditt 3442110.00 3344243 3354383 3457912 3504068 3544360
Bankenes Utlånsrente 1.78 1.78 2.03 2.28 2.28 2.53
Husholdninger Gjeld Til Bnp 57.60 62 62 62 59 59
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 87.16 88 88 88 85 85
Bensinpriser 2.15 2.22 2.3 2.38 2.46 2.47

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Konstruksjonsflyt ut 10.20 4.2 4.4 3.7 3.2 4
Boligpriser 224.14 215 217 214 216 220
Hjem Eierskap Rate 50.40 50.4 50.4 50.4 50.2 50.2
Bygningstillatelser 30857.00 27400 33400 36400 29800 38200
Bygg Pmi 46.00 51 53.6 54.5 55 54.4
Byggbestillinger -4.40 4.4 3.7 2.9 3.4 3.6


Tyskland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.