Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1.14 1.11 1.11 1.1 1.1 1.08
Aksjemarkedet 12274.57 11559 11414 11270 11127 10849
10-årig statsobligasjon -0.31 0.02 0.04 0.07 0.1 0.12
Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 0.40 -0.1 0.3 0.2 0.5 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 0.70 0.7 0.6 0.7 1.2 1.5
Arbeidsledighet 3.20 3.2 3.1 3.1 3 2.8
Inflasjon 1.40 1.4 1.7 1.6 1.8 1.6
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4
Rentesats 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handelsbalanse 17900.00 16600 17200 14000 20000 9400
Nåværende situasjon 22600.00 20800 19500 18400 27800 15400
Nåværende situasjon mot BNP 7.30 7.1 7.1 7.1 6.8 6.8
Regjeringens gjeld mot BNP 60.90 58.5 58.5 58.5 55.7 55.7
Offentlige Budsjetter 1.70 1.2 1.2 1.2 1 1
Forretningstillit 97.40 97 99.1 103 103 101
Service PMI 55.60 55.6 55.9 52 52.3 53.2
Produksjon PMI 45.40 45.4 50.9 51.5 52 52.7
Forbrukertillit 10.10 10.5 10.1 9.8 9.4 9
Butikkhandel (Månedlig) -2.00 -0.2 0.2 0.6 0.5 0.2
Bedriftens Skattesats 29.79 29.79 29.79 29.79 29.79 29.79
Personalinntekt skattesats 47.50 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 0.40 -0.1 0.3 0.2 0.5 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 0.70 0.7 0.6 0.7 1.2 1.5
BNP 3677.44 4140 4140 4140 4370 4370
Bnp Faste Priser 747.94 748 746 750 757 761
Brutto Nasjonal Produkt 879.53 868 868 876 890 890
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 155.89 152 153 155 158 158
Bnp Per Innbygger 46747.19 48500 48500 48500 49500 49500
Bnp Per Innbygger Ppp 45229.25 46700 46700 46700 47400 47400
Bnp Fra Landbruk 6.44 5.48 6.33 6.01 6.52 6.1
Bnp Fra Construction 36.16 40.21 43.05 46.12 36.59 46.82
Bnp Fra Manufacturing 172.51 182 177 173 175 176
Bnp Fra Forvaltningsloven 143.55 134 138 146 145 149
Bnp Fra Tjenester 120.42 127 127 127 122 129
Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbeidsledighet 3.20 3.2 3.1 3.1 3 2.8
Arbeidsledige 2235.97 2550 2600 2650 2690 2710
Arbeidsledigheten Change 60.00 15 9 10 9 15
Langtids arbeidsledighet 1.30 1.5 1.6 1.6 1.7 1.9
Arbeidsledighet for unge 5.30 6.2 6.3 6.5 6.6 6.9
Lønnskostnader 116.69 115 117 117 118 120
Produktivitet 99.00 99 100 101 102 104
Lønn 3938.00 3933 3961 3961 3965 4033
Lønninger innen produksjon 115.20 116 116 117 117 119
Lønnsveksten 1.40 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8
Minstelønn 9.19 9.19 9.19 9.19 9.35 9.35
Befolkning 82.85 83.18 83.18 83.18 83.51 83.51
Pensjonsalder Kvinner 65.58 65.66 65.66 65.66 65.74 65.74
Pensjonsalder Menn 65.58 65.66 65.66 65.66 65.74 65.74
Yrkesdeltakelse 61.80 62.6 62.8 63 63.2 63.6
Levelønn Family 1990.00 2020 2022 2022 2024 2058
Lønn Å Leve Av Individuell 1240.00 1259 1260 1260 1261 1283
Lønn Lav Dyktige 2050.00 2081 2083 2083 2085 2120
Lønn Høy Dyktige 3550.00 3603 3607 3607 3610 3672
Arbeidsledighetsrate 0.30 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3
Sysselsetting 76.50 75.9 75.7 75.6 75.5 75.4
Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflasjon 1.40 1.4 1.7 1.6 1.8 1.6
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 105.40 105 106 106 106 108
Kjerne Konsumprisindeks 105.40 106 106 106 106 108
KjerneInflasjon 1.40 1.5 1.6 1.7 1.7 1.9
Produsentpriser 105.30 105 107 107 107 109
produsentprisene endring 1.90 1.7 1.9 2 1.8 1.9
MatInflasjon 0.80 1.1 1 1.2 1.5 1.6
KPI Housing Utilities 104.90 104 105 105 106 107
Kpi Transport 108.00 107 109 108 107 110
Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Internbankrente -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
Pengemengden M2 3077.70 3240 3290 3340 3340 3540
Valutareserver 180073.00 175000 177000 179000 179000 185000
Bankenes balanse 8171.05 9100 9440 9820 9820 10200
Lån Til Privat Sektor 1513.41 1456 1486 1494 1532 1516
Privat gjeld til BNP 147.60 138 138 138 132 132
Sentralbankers balanse 1812.70 2520 3220 3410 3410 4680
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalanse 17900.00 16600 17200 14000 20000 9400
Nåværende situasjon 22600.00 20800 19500 18400 27800 15400
Nåværende situasjon mot BNP 7.30 7.1 7.1 7.1 6.8 6.8
Import 91700.00 89500 86600 79500 91500 82900
Eksport 109700.00 106100 103800 93500 111500 92300
Utenlandsgjeld 4849468.00 4916909 4915757 4883414 4907662 4956665
Utenlandske Direkte Investeringer 12085.48 11100 7400 1460 14500 2130
Gullreserver 3367.90 3400 3400 3400 3400 3400
Turistankomster 37452.00 40000 40000 40000 42100 42100
Råoljeproduksjon 38.00 44 44 44 44 44
Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 60.90 58.5 58.5 58.5 55.7 55.7
Offentlige Budsjetter 1.70 1.2 1.2 1.2 1 1
Offentlige Utgifter 143.22 142 142 145 145 147
Statens Utgifter Til Bnp 43.90 44.5 44.5 44.5 44.7 44.7
Statsgjeld 1914261.15 1950000 1980000 2010000 2020000 2070000
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bedriftens Skattesats 29.79 29.79 29.79 29.79 29.79 29.79
Personalinntekt skattesats 47.50 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5
Salgsskatt 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate 39.06 40.21 40.21 40.21 40.21 40.21
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.44 19.43 19.43 19.43 19.43 19.43
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 19.63 20.78 20.78 20.78 20.78 20.78
Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forretningstillit 97.40 97 99.1 103 103 101
Service PMI 55.60 55.6 55.9 52 52.3 53.2
Produksjon PMI 45.40 45.4 50.9 51.5 52 52.7
Sammensatt Pmi 52.60 52.6 51 51.5 51.9 52.9
Industriell Produksjon -1.80 1.2 1.1 1.5 1.8 2
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.90 0.5 -0.6 0.7 -0.4 0.6
Industriproduksjonen -3.40 1.2 1 1.6 1.9 2.1
Fabrikkordre 0.30 0.9 -2 0.4 -0.7 0.6
ZEW økonomisk sentiment -21.10 -4 -6 -1 2 -4
Bil Produksjon 445700.00 428000 356000 284000 527000 293000
Bilregistreringer 332962.00 332000 195200 228000 332000 236000
Gruvedrift Produksjon -15.90 -2 1.7 -0.6 0.5 1.2
Stål~~pos=trunc 3358.31 3770 3320 3020 3760 3050
Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forbrukertillit 10.10 10.5 10.1 9.8 9.4 9
Butikkhandel (Månedlig) -2.00 -0.2 0.2 0.6 0.5 0.2
Butikkhandel (Årlig) 4.00 1.9 1.1 0.9 1 1.5
Forbruk 408.97 405 404 407 414 413
Disponibel personlig inntekt 505.02 494 497 506 511 514
Privat sparing 10.50 10.4 10.3 10.7 10.8 11
Konsumerkreditt 234441.00 238699 232659 235298 236466 238827
Privat-Sektor-Kreditt 3004813.00 3020000 3040000 3060000 3080000 3120000
Bankenes Utlånsrente 2.10 2.01 2.01 2.01 2.26 2.26
Bensinpriser 1.72 1.52 1.48 1.44 1.41 1.41
Husholdninger Gjeld Til Bnp 52.90 50.4 50.4 50.4 49.5 49.5
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 82.51 77.4 77.4 77.4 75 75
Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konstruksjonsflyt ut 7.60 2.5 2.8 2.3 2.2 1.7
Boligpriser 160.02 156 156 157 158 160
Bygningstillatelser 26752.00 26700 25900 30200 27500 31700
Bygg Pmi 51.40 52 53.8 53.6 53 52
Byggbestillinger 11.30 0.9 0.2 0.5 1 1.6
Hjem Eierskap Rate 51.40 51.2 51.2 51.2 51 51


Tyskland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.