Markeder Siste Referanse
Valuta 1.13 2020-06
Aksjemarkedet 12431 2020-06
10-årig statsobligasjon -0.31 2020-06

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -2.2 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -2.3 2020-03
Arbeidsledighet 3.5 2020-04
Inflasjon 0.6 2020-05
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2020-05
Rentesats 0 2020-06
Handelsbalanse 17355 2020-03
Nåværende situasjon 24400 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 7.1 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 59.8 2019-12
Offentlige Budsjetter 1.4 2019-12
Forretningstillit 79.5 2020-05
Produksjon PMI 36.6 2020-05
Service PMI 32.6 2020-05
Forbrukertillit -18.9 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) -5.3 2020-04
Bedriftens Skattesats 30 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Coronavirus tilfeller 182370 2020-06
Coronavirus dødsfall 8551 2020-06
Coronavirus gjenopprettet 166836 2020-06
Sykehussenger 8 2017-12
sykehus 37.31 2017-12
Medisinske leger 4.64 2017-12
sykepleiere 16.7 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -2.2 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -2.3 2020-03
BNP 4040 2019-12
Bnp Faste Priser 793 2020-03
Brutto Nasjonal Produkt 881 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 170 2020-03
Bnp Per Innbygger 47502 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 45959 2018-12
Bnp Fra Landbruk 6.74 2020-03
Bnp Fra Construction 38.78 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 160 2020-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 149 2020-03
Bnp Fra Tjenester 116 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.5 2020-04
Sysselsatte 45132 2020-03
Arbeidsledige 2644 2020-04
Arbeidsledigheten Change 238 2020-05
Langtids arbeidsledighet 1.1 2019-12
Arbeidsledighet for unge 5.3 2020-04
Lønnskostnader 111 2020-03
Produktivitet 93.2 2020-03
Ledige Stillinger 626 2020-04
Lønn 4035 2019-12
Minstelønn 9.35 2020-01
Lønnsveksten 0.7 2019-12
Lønninger innen produksjon 112 2020-03
Befolkning 83.2 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 65.67 2019-12
Pensjonsalder Menn 65.67 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.2 2019-12
Sysselsetting 77 2019-12
Full Jobb 30456 2019-12
Yrkesdeltakelse 62.6 2019-12
Levelønn Family 1990 2017-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1240 2017-12
Deltid Sysselsettingen 11143 2019-12
Lønn Høy Dyktige 3550 2017-12
Lønn Lav Dyktige 2050 2017-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.6 2020-05
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2020-05
Konsumprisindeksen Kpi 106 2020-05
Harmoniserte Konsumprisindeks 106 2020-05
Kjerne Konsumprisindeks 106 2020-04
KjerneInflasjon 1.2 2020-04
Produsentpriser 103 2020-04
produsentprisene endring -1.9 2020-04
Eksportpriser 102 2020-04
Importprisene 95.5 2020-04
MatInflasjon 4.6 2020-04
KPI Housing Utilities 106 2020-04
Kpi Transport 104 2020-04
Engrospriser 102 2020-04

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-06
Internbankrente -0.27 2020-05
Pengemengden M1 2455 2020-04
Pengemengden M2 3274 2020-04
Pengemengden M3 3301 2020-04
Bankenes balanse 8975 2020-02
Valutareserver 226903 2020-04
Lån Til Privat Sektor 1561 2019-12
Sentralbankers balanse 1864 2020-03
Privat gjeld til BNP 154 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 17355 2020-03
Nåværende situasjon 24400 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 7.1 2019-12
Eksport 108948 2020-03
Import 91593 2020-03
Utenlandsgjeld 4974278 2019-12
Kapitalstrømmer 14750 2020-03
Utenlandske Direkte Investeringer 16361 2020-03
Gullreserver 3364 2020-03
Råoljeproduksjon 37 2020-01
Kjøpsbetingelser 107 2020-04
Terrorisme - Hovedsiden 4.25 2018-12
Turistankomster 38881 2018-12
Våpen Salg 1277 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 59.8 2019-12
Offentlige Budsjetter 1.4 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi 7.09 2019-09
Offentlige Utgifter 166 2020-03
Statens Utgifter Til Bnp 45.4 2019-12
Statens Inntekter 384 2019-09
Statsgjeld 1899168 2019-12
Fiscal Utgifter 377 2019-09
Asylsøknader 8355 2019-12
Kreditt-Rating 100 2020-06
Militære Utgifter 46192 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Salgsskatt 16 2020-07
Sosial sikkerhetsrate 39.06 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.44 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 19.63 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 79.5 2020-05
Produksjon PMI 36.6 2020-05
Service PMI 32.6 2020-05
Sammensatt Pmi 32.3 2020-05
Industriell Produksjon -11.6 2020-03
Industriell Produksjon (Månedlig) -9.2 2020-03
Industriproduksjonen -14.4 2020-03
Kapasitetsutnyttelsen 70.6 2020-06
Fabrikkordre -15.6 2020-03
Nye ordere 86.7 2020-03
Lagerendringer 0.36 2020-03
Konkurser 1529 2020-02
Bedriftens Fortjeneste 169 2020-03
ZEW økonomisk sentiment 51 2020-05
Bil Produksjon 10900 2020-04
Bilregistreringer 120840 2020-04
Internett-hastighet 15299 2017-03
IP-adresser 38794861 2017-03
Konkurranseevne Index 81.8 2019-12
Konkurranseevne Rank 7 2019-12
Korrupsjon Index 80 2019-12
Korrupsjon Rank 9 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 22 2019-12
Gruvedrift Produksjon -9.1 2020-03
Stål~~pos=trunc 3000 2020-04

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -18.9 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) -5.3 2020-04
Butikkhandel (Årlig) -6.5 2020-04
Forbruk 415 2020-03
Disponibel personlig inntekt 503 2020-03
Privat sparing 12.4 2020-03
Konsumerkreditt 238210 2020-03
Privat-Sektor-Kreditt 3154161 2020-03
Bankenes Utlånsrente 1.88 2020-03
Bensinpriser 1.33 2020-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 54.4 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 83.73 2018-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 5.1 2020-03
Boligpriser 176 2020-04
Bygningstillatelser 24708 2020-03
Byggbestillinger 6.3 2020-01
Bygg Pmi 40.1 2020-05
Hjem Eierskap Rate 51.5 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 182370 2020-06
Coronavirus dødsfall 8551 2020-06
Coronavirus gjenopprettet 166836 2020-06
Sykehussenger 8 2017-12
sykehus 37.31 2017-12
Medisinske leger 4.64 2017-12
sykepleiere 16.7 2017-12
ICU-senger 621 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Tyskland - Økonomiske indikatorer.