Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-10
Aksjemarkedet 12670 2019-10
10-årig statsobligasjon -0.39 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.1 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 0.4 2019-06
Arbeidsledighet 3.1 2019-08
Inflasjon 1.2 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-09
Rentesats 0 2019-09
Handelsbalanse 16205 2019-08
Nåværende situasjon 16900 2019-08
Nåværende situasjon mot BNP 7.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 60.9 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.7 2018-12
Forretningstillit 94.6 2019-09
Produksjon PMI 41.7 2019-09
Service PMI 51.4 2019-09
Forbrukertillit 9.9 2019-10
Butikkhandel (Månedlig) 0.5 2019-08
Bedriftens Skattesats 30 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.1 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 0.4 2019-06
BNP 3997 2018-12
Bnp Faste Priser 811 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 879 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 172 2019-06
Bnp Per Innbygger 47502 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 45959 2018-12
Bnp Fra Landbruk 7.53 2019-06
Bnp Fra Construction 42.14 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 167 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 139 2019-06
Bnp Fra Tjenester 127 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.1 2019-08
Sysselsatte 45096 2019-08
Arbeidsledige 2234 2019-09
Arbeidsledigheten Change -10 2019-09
Langtids arbeidsledighet 1.3 2019-03
Arbeidsledighet for unge 5.7 2019-08
Lønnskostnader 108 2019-06
Produktivitet 99.1 2019-07
Ledige Stillinger 787 2019-09
Lønn 3997 2019-06
Minstelønn 9.19 2019-01
Lønnsveksten 1.3 2019-06
Lønninger innen produksjon 165 2019-07
Befolkning 82.85 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65.67 2019-12
Pensjonsalder Menn 65.67 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.1 2019-06
Sysselsetting 76.5 2019-06
Full Jobb 29449 2019-06
Yrkesdeltakelse 61.6 2019-06
Levelønn Family 1990 2017-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1240 2017-12
Deltid Sysselsettingen 11227 2019-06
Lønn Høy Dyktige 3550 2017-12
Lønn Lav Dyktige 2050 2017-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.2 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 106 2019-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 106 2019-09
Kjerne Konsumprisindeks 106 2019-09
KjerneInflasjon 1.4 2019-09
Produsentpriser 104 2019-08
produsentprisene endring 0.3 2019-08
Eksportpriser 102 2019-08
Importprisene 100 2019-08
MatInflasjon 1.3 2019-09
KPI Housing Utilities 105 2019-09
Kpi Transport 106 2019-09
Engrospriser 104 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-09
Internbankrente -0.42 2019-09
Pengemengden M1 2298 2019-08
Pengemengden M2 3144 2019-08
Pengemengden M3 3176 2019-08
Bankenes balanse 8423 2019-07
Valutareserver 202285 2019-09
Lån Til Privat Sektor 1540 2019-06
Sentralbankers balanse 1780 2019-08
Privat gjeld til BNP 148 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 16205 2019-08
Nåværende situasjon 16900 2019-08
Nåværende situasjon mot BNP 7.3 2018-12
Eksport 101247 2019-08
Import 85042 2019-08
Utenlandsgjeld 5097491 2019-06
Kapitalstrømmer 1322 2019-08
Utenlandske Direkte Investeringer 7371 2019-08
Gullreserver 3367 2019-09
Råoljeproduksjon 37 2019-06
Kjøpsbetingelser 102 2019-08
Terrorisme - Hovedsiden 4.6 2017-12
Turistankomster 38881 2018-12
Våpen Salg 1277 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 60.9 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 7.47 2019-03
Offentlige Utgifter 163 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 43.9 2018-12
Statens Inntekter 374 2019-03
Statsgjeld 1919174 2019-06
Fiscal Utgifter 367 2019-03
Asylsøknader 11075 2019-08
Kreditt-Rating 99.87
Militære Utgifter 46192 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
Salgsskatt 19 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 39.06 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.44 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 19.63 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 94.6 2019-09
Produksjon PMI 41.7 2019-09
Service PMI 51.4 2019-09
Sammensatt Pmi 48.5 2019-09
Industriell Produksjon -4 2019-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.3 2019-08
Industriproduksjonen -4 2019-08
Kapasitetsutnyttelsen 83.9 2019-09
Fabrikkordre -0.6 2019-08
Nye ordere 100 2019-08
Lagerendringer 1.8 2019-06
Konkurser 1644 2019-07
Bedriftens Fortjeneste 182 2019-06
ZEW økonomisk sentiment -22.8 2019-10
Bil Produksjon 415500 2019-09
Bilregistreringer 244622 2019-09
Internett-hastighet 15299 2017-03
IP-adresser 38794861 2017-03
Konkurranseevne Index 81.8 2019-12
Konkurranseevne Rank 7 2019-12
Korrupsjon Index 80 2018-12
Korrupsjon Rank 11 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 24 2018-12
Gruvedrift Produksjon -14.5 2019-08
Stål~~pos=trunc 3266 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 9.9 2019-10
Butikkhandel (Månedlig) 0.5 2019-08
Butikkhandel (Årlig) 3.2 2019-08
Forbruk 426 2019-06
Disponibel personlig inntekt 502 2019-06
Privat sparing 10.8 2019-06
Konsumerkreditt 235851 2019-06
Privat-Sektor-Kreditt 3064553 2019-08
Bankenes Utlånsrente 2.02 2019-08
Bensinpriser 1.54 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 53.6 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 82.51 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 1.4 2019-08
Boligpriser 165 2019-08
Bygningstillatelser 27923 2019-07
Byggbestillinger 2.4 2019-07
Bygg Pmi 50.1 2019-09
Hjem Eierskap Rate 51.5 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Tyskland - Økonomiske indikatorer.