Markeder Siste Referanse
Valuta 1.12 2019-04
Aksjemarkedet 12222 2019-04
10-årig statsobligasjon 0.02 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 0.6 2018-12
Arbeidsledighet 3.1 2019-02
Inflasjon 1.3 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2019-03
Rentesats 0 2019-04
Handelsbalanse 17900 2019-02
Nåværende situasjon 16300 2019-02
Nåværende situasjon mot BNP 7.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 60.9 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.7 2018-12
Forretningstillit 99.6 2019-03
Produksjon PMI 44.5 2019-04
Service PMI 55.6 2019-04
Forbrukertillit 10.4 2019-04
Butikkhandel (Månedlig) 0.9 2019-02
Bedriftens Skattesats 29.79 2018-12
Personalinntekt skattesats 47.5 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 0.6 2018-12
BNP 3677 2017-12
Bnp Faste Priser 745 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 871 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 154 2018-12
Bnp Per Innbygger 46747 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 45229 2017-12
Bnp Fra Landbruk 6 2018-12
Bnp Fra Construction 45.76 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 172 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 146 2018-12
Bnp Fra Tjenester 127 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.1 2019-02
Sysselsatte 45041 2019-02
Arbeidsledige 2301 2019-03
Arbeidsledigheten Change -7 2019-03
Langtids arbeidsledighet 1.4 2018-09
Arbeidsledighet for unge 5.6 2019-02
Lønnskostnader 116 2018-12
Produktivitet 99.8 2019-02
Ledige Stillinger 797 2019-03
Lønn 3899 2018-09
Minstelønn 9.19 2019-01
Lønnsveksten 1.4 2018-12
Lønninger innen produksjon 115 2019-02
Befolkning 82.85 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65.58 2018-12
Pensjonsalder Menn 65.58 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2018-09
Sysselsetting 76.3 2018-09
Full Jobb 29972 2018-09
Yrkesdeltakelse 61.5 2018-09
Levelønn Family 1990 2017-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1240 2017-12
Deltid Sysselsettingen 10920 2018-09
Lønn Høy Dyktige 3550 2017-12
Lønn Lav Dyktige 2050 2017-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.3 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 104 2019-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 104 2019-03
Kjerne Konsumprisindeks 104 2019-03
KjerneInflasjon 1.1 2019-03
Produsentpriser 105 2019-03
produsentprisene endring 2.4 2019-03
Eksportpriser 102 2019-02
Importprisene 102 2019-02
MatInflasjon 0.5 2019-03
KPI Housing Utilities 104 2019-03
Kpi Transport 105 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-04
Internbankrente -0.31 2019-03
Pengemengden M1 2189 2019-02
Pengemengden M2 3030 2019-02
Pengemengden M3 3060 2019-02
Bankenes balanse 7950 2019-01
Valutareserver 178088 2019-03
Lån Til Privat Sektor 1477 2018-09
Sentralbankers balanse 1745 2019-02
Privat gjeld til BNP 148 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 17900 2019-02
Nåværende situasjon 16300 2019-02
Nåværende situasjon mot BNP 7.3 2018-12
Eksport 108800 2019-02
Import 90900 2019-02
Utenlandsgjeld 4849468 2018-12
Kapitalstrømmer 29527 2019-02
Utenlandske Direkte Investeringer 7488 2019-02
Gullreserver 3370 2019-03
Råoljeproduksjon 38 2018-12
Kjøpsbetingelser 99.8 2019-02
Terrorisme - Hovedsiden 4.6 2017-12
Turistankomster 37452 2017-12
Våpen Salg 1653 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 60.9 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 5.87 2018-09
Offentlige Utgifter 144 2018-12
Statens Utgifter Til Bnp 43.9 2017-12
Statens Inntekter 361 2018-09
Statsgjeld 1771735 2017-09
Fiscal Utgifter 355 2018-09
Asylsøknader 14530 2019-01
Kreditt-Rating 99.87
Militære Utgifter 43023 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 29.79 2018-12
Personalinntekt skattesats 47.5 2018-12
Salgsskatt 19 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 40.21 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.43 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 20.78 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 99.6 2019-03
Produksjon PMI 44.5 2019-04
Service PMI 55.6 2019-04
Sammensatt Pmi 52.1 2019-04
Industriell Produksjon -0.4 2019-02
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.7 2019-02
Industriproduksjonen -1.7 2019-02
Kapasitetsutnyttelsen 86.3 2019-03
Fabrikkordre -4.2 2019-02
Nye ordere 101 2019-02
Lagerendringer 2.94 2018-12
Konkurser 1700 2019-01
Bedriftens Fortjeneste 193 2018-12
ZEW økonomisk sentiment 3.1 2019-04
Bil Produksjon 451400 2019-03
Bilregistreringer 345523 2019-03
Internett-hastighet 15299 2017-03
IP-adresser 38794861 2017-03
Konkurranseevne Index 82.84 2018-12
Konkurranseevne Rank 3 2018-12
Korrupsjon Index 80 2018-12
Korrupsjon Rank 11 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 24 2018-12
Gruvedrift Produksjon -14.4 2019-02
Stål~~pos=trunc 3120 2019-02
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 10.4 2019-04
Butikkhandel (Månedlig) 0.9 2019-02
Butikkhandel (Årlig) 4.7 2019-02
Forbruk 403 2018-12
Disponibel personlig inntekt 502 2018-12
Privat sparing 10.9 2018-12
Konsumerkreditt 233662 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 2981648 2019-02
Bankenes Utlånsrente 2.04 2019-02
Bensinpriser 1.57 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 52.7 2018-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 82.51 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 11.2 2019-02
Boligpriser 156 2019-03
Bygningstillatelser 23983 2019-01
Byggbestillinger 7.4 2018-11
Bygg Pmi 55.6 2019-03
Hjem Eierskap Rate 51.4 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Tyskland - Økonomiske indikatorer.