Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-12
Aksjemarkedet 13270 2019-12
10-årig statsobligasjon -0.29 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 0.5 2019-09
Arbeidsledighet 3.1 2019-10
Inflasjon 1.1 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) -0.8 2019-11
Rentesats 0 2019-12
Handelsbalanse 21508 2019-10
Nåværende situasjon 22700 2019-10
Nåværende situasjon mot BNP 7.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 61.9 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.9 2018-12
Forretningstillit 95 2019-11
Produksjon PMI 44.1 2019-11
Service PMI 51.7 2019-11
Forbrukertillit 9.7 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) -1.9 2019-10
Bedriftens Skattesats 30 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 0.5 2019-09
BNP 3997 2018-12
Bnp Faste Priser 811 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 886 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 171 2019-09
Bnp Per Innbygger 47502 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 45959 2018-12
Bnp Fra Landbruk 7.11 2019-09
Bnp Fra Construction 45.66 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 167 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 143 2019-09
Bnp Fra Tjenester 127 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.1 2019-10
Sysselsatte 45153 2019-10
Arbeidsledige 2180 2019-11
Arbeidsledigheten Change -16 2019-11
Langtids arbeidsledighet 1.2 2019-06
Arbeidsledighet for unge 5.8 2019-10
Lønnskostnader 109 2019-09
Produktivitet 98.1 2019-09
Ledige Stillinger 736 2019-11
Lønn 3997 2019-06
Minstelønn 9.19 2019-01
Lønnsveksten 1.3 2019-06
Lønninger innen produksjon 101 2019-09
Befolkning 82.85 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65.67 2019-12
Pensjonsalder Menn 65.67 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.1 2019-09
Sysselsetting 76.5 2019-06
Full Jobb 29449 2019-06
Yrkesdeltakelse 61.6 2019-06
Levelønn Family 1990 2017-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1240 2017-12
Deltid Sysselsettingen 11227 2019-06
Lønn Høy Dyktige 3550 2017-12
Lønn Lav Dyktige 2050 2017-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.1 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) -0.8 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 105 2019-11
Harmoniserte Konsumprisindeks 105 2019-11
Kjerne Konsumprisindeks 105 2019-11
KjerneInflasjon 1.4 2019-11
Produsentpriser 104 2019-10
produsentprisene endring -0.6 2019-10
Eksportpriser 102 2019-10
Importprisene 101 2019-10
MatInflasjon 1.6 2019-11
KPI Housing Utilities 105 2019-11
Kpi Transport 107 2019-11
Engrospriser 104 2019-11
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-12
Internbankrente -0.4 2019-11
Pengemengden M1 2317 2019-10
Pengemengden M2 3152 2019-10
Pengemengden M3 3182 2019-10
Bankenes balanse 8600 2019-09
Valutareserver 197047 2019-11
Lån Til Privat Sektor 1540 2019-06
Sentralbankers balanse 1768 2019-09
Privat gjeld til BNP 154 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 21508 2019-10
Nåværende situasjon 22700 2019-10
Nåværende situasjon mot BNP 7.6 2018-12
Eksport 119490 2019-10
Import 97982 2019-10
Utenlandsgjeld 5097491 2019-06
Kapitalstrømmer 12506 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer -1118 2019-10
Gullreserver 3367 2019-12
Råoljeproduksjon 38 2019-08
Kjøpsbetingelser 101 2019-10
Terrorisme - Hovedsiden 4.25 2018-12
Turistankomster 38881 2018-12
Våpen Salg 1277 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 61.9 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.9 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 24.28 2019-06
Offentlige Utgifter 164 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 43.9 2018-12
Statens Inntekter 396 2019-06
Statsgjeld 1919174 2019-06
Fiscal Utgifter 372 2019-06
Asylsøknader 10825 2019-09
Kreditt-Rating 100 2019-12
Militære Utgifter 46192 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
Salgsskatt 19 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 39.06 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.44 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 19.63 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 95 2019-11
Produksjon PMI 44.1 2019-11
Service PMI 51.7 2019-11
Sammensatt Pmi 49.4 2019-11
Industriell Produksjon -5.3 2019-10
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.7 2019-10
Industriproduksjonen -6.1 2019-10
Kapasitetsutnyttelsen 82.6 2019-12
Fabrikkordre -0.4 2019-10
Nye ordere 102 2019-10
Lagerendringer -7.73 2019-09
Konkurser 1507 2019-09
Bedriftens Fortjeneste 175 2019-09
ZEW økonomisk sentiment 10.7 2019-12
Bil Produksjon 423400 2019-11
Bilregistreringer 299127 2019-11
Internett-hastighet 15299 2017-03
IP-adresser 38794861 2017-03
Konkurranseevne Index 81.8 2019-12
Konkurranseevne Rank 7 2019-12
Korrupsjon Index 80 2018-12
Korrupsjon Rank 11 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 22 2019-12
Gruvedrift Produksjon -8 2019-10
Stål~~pos=trunc 3323 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 9.7 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) -1.9 2019-10
Butikkhandel (Årlig) 0.8 2019-10
Forbruk 428 2019-09
Disponibel personlig inntekt 506 2019-09
Privat sparing 10.9 2019-09
Konsumerkreditt 237464 2019-09
Privat-Sektor-Kreditt 3086644 2019-10
Bankenes Utlånsrente 1.93 2019-10
Bensinpriser 1.56 2019-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 54 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 83.73 2018-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 0.3 2019-10
Boligpriser 167 2019-10
Bygningstillatelser 25522 2019-09
Byggbestillinger 1.4 2019-09
Bygg Pmi 52.5 2019-11
Hjem Eierskap Rate 51.5 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Tyskland - Økonomiske indikatorer.