Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2020-03
Aksjemarkedet 9633 2020-03
10-årig statsobligasjon -0.48 2020-03

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 0.4 2019-12
Arbeidsledighet 3.2 2020-01
Inflasjon 1.7 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2020-02
Rentesats 0 2020-03
Handelsbalanse 13877 2020-01
Nåværende situasjon 16600 2020-01
Nåværende situasjon mot BNP 7.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 61.9 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.5 2019-12
Forretningstillit 86.1 2020-03
Produksjon PMI 45.7 2020-03
Service PMI 34.5 2020-03
Forbrukertillit 2.7 2020-04
Butikkhandel (Månedlig) 0.9 2020-01
Bedriftens Skattesats 30 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Coronavirus tilfeller 51150 2020-03
Coronavirus dødsfall 356 2020-03
Coronavirus gjenopprettet 5673 2020-03
Sykehussenger 8 2017-12
sykehus 37.31 2017-12
Medisinske leger 4.64 2017-12
sykepleiere 16.7 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 0.4 2019-12
BNP 4040 2019-12
Bnp Faste Priser 812 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 891 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 171 2019-12
Bnp Per Innbygger 47502 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 45959 2018-12
Bnp Fra Landbruk 6.35 2019-12
Bnp Fra Construction 49.28 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 166 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 155 2019-12
Bnp Fra Tjenester 129 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.2 2020-01
Sysselsatte 45228 2020-01
Arbeidsledige 2396 2020-02
Arbeidsledigheten Change -10 2020-02
Langtids arbeidsledighet 1.2 2019-09
Arbeidsledighet for unge 5.6 2020-01
Lønnskostnader 110 2019-12
Produktivitet 98.9 2020-01
Ledige Stillinger 690 2020-02
Lønn 4012 2019-09
Minstelønn 9.35 2020-01
Lønnsveksten 0.7 2019-12
Lønninger innen produksjon 102 2020-01
Befolkning 83.2 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 65.67 2019-12
Pensjonsalder Menn 65.67 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.2 2019-12
Sysselsetting 77 2019-09
Full Jobb 29917 2019-09
Yrkesdeltakelse 62 2019-09
Levelønn Family 1990 2017-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1240 2017-12
Deltid Sysselsettingen 11230 2019-09
Lønn Høy Dyktige 3550 2017-12
Lønn Lav Dyktige 2050 2017-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.7 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2020-02
Konsumprisindeksen Kpi 106 2020-02
Harmoniserte Konsumprisindeks 106 2020-02
Kjerne Konsumprisindeks 105 2020-02
KjerneInflasjon 1.5 2020-02
Produsentpriser 105 2020-02
produsentprisene endring -0.1 2020-02
Eksportpriser 103 2020-01
Importprisene 101 2020-01
MatInflasjon 3.1 2020-02
KPI Housing Utilities 106 2020-02
Kpi Transport 107 2020-02
Engrospriser 104 2020-02

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-03
Internbankrente -0.41 2020-02
Pengemengden M1 2348 2020-02
Pengemengden M2 3174 2020-02
Pengemengden M3 3205 2020-02
Bankenes balanse 8542 2019-11
Valutareserver 215748 2020-02
Lån Til Privat Sektor 1561 2019-12
Sentralbankers balanse 1765 2019-11
Privat gjeld til BNP 154 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 13877 2020-01
Nåværende situasjon 16600 2020-01
Nåværende situasjon mot BNP 7.6 2018-12
Eksport 106528 2020-01
Import 92651 2020-01
Utenlandsgjeld 4974278 2019-12
Kapitalstrømmer -10300 2020-01
Utenlandske Direkte Investeringer 2417 2020-01
Gullreserver 3367 2019-12
Råoljeproduksjon 37 2019-11
Kjøpsbetingelser 101 2020-01
Terrorisme - Hovedsiden 4.25 2018-12
Turistankomster 38881 2018-12
Våpen Salg 1277 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 61.9 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.5 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi 7.09 2019-09
Offentlige Utgifter 166 2019-12
Statens Utgifter Til Bnp 43.9 2018-12
Statens Inntekter 384 2019-09
Statsgjeld 1899168 2019-12
Fiscal Utgifter 377 2019-09
Asylsøknader 8355 2019-12
Kreditt-Rating 100 2020-03
Militære Utgifter 46192 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Salgsskatt 19 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 39.06 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.44 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 19.63 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 86.1 2020-03
Produksjon PMI 45.7 2020-03
Service PMI 34.5 2020-03
Sammensatt Pmi 37.2 2020-03
Industriell Produksjon -1.3 2020-01
Industriell Produksjon (Månedlig) 3 2020-01
Industriproduksjonen -2.4 2020-01
Kapasitetsutnyttelsen 83.1 2020-03
Fabrikkordre 5.5 2020-01
Nye ordere 104 2020-01
Lagerendringer -2.7 2019-12
Konkurser 1363 2019-12
Bedriftens Fortjeneste 180 2019-12
ZEW økonomisk sentiment -49.5 2020-03
Bil Produksjon 388900 2020-02
Bilregistreringer 239943 2020-02
Internett-hastighet 15299 2017-03
IP-adresser 38794861 2017-03
Konkurranseevne Index 81.8 2019-12
Konkurranseevne Rank 7 2019-12
Korrupsjon Index 80 2019-12
Korrupsjon Rank 9 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 22 2019-12
Gruvedrift Produksjon -4.3 2020-01
Stål~~pos=trunc 2920 2020-02

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 2.7 2020-04
Butikkhandel (Månedlig) 0.9 2020-01
Butikkhandel (Årlig) 1.8 2020-01
Forbruk 429 2019-12
Disponibel personlig inntekt 508 2019-12
Privat sparing 11.2 2019-12
Konsumerkreditt 238005 2019-12
Privat-Sektor-Kreditt 3110521 2020-01
Bankenes Utlånsrente 1.98 2020-01
Bensinpriser 1.55 2020-02
Husholdninger Gjeld Til Bnp 54.3 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 83.73 2018-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 12 2020-01
Boligpriser 173 2020-02
Bygningstillatelser 36606 2019-12
Byggbestillinger 9.1 2019-11
Bygg Pmi 55.8 2020-02
Hjem Eierskap Rate 51.5 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 51150 2020-03
Coronavirus dødsfall 356 2020-03
Coronavirus gjenopprettet 5673 2020-03
Sykehussenger 8 2017-12
sykehus 37.31 2017-12
Medisinske leger 4.64 2017-12
sykepleiere 16.7 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Tyskland - Økonomiske indikatorer.