Markeder Siste Referanse
Valuta 1.2 2021-04
Aksjemarkedet 15510 2021-04
10-årig statsobligasjon -0.28 2021-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -3.7 2020-12
Arbeidsledighet 4.5 2021-02
Inflasjon 1.7 2021-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2021-03
Rentesats 0 2021-03
Handelsbalanse 18100 2021-02
Nåværende situasjon 18800 2021-02
Nåværende situasjon mot BNP 7 2020-12
Regjeringens gjeld mot BNP 59.8 2019-12
Offentlige Budsjetter -4.8 2020-12
Forretningstillit 96.6 2021-03
Produksjon PMI 66.6 2021-03
Service PMI 51.5 2021-03
Forbrukertillit -6.2 2021-04
Butikkhandel (Månedlig) 1.2 2021-02
Bedriftens Skattesats 30 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Coronavirus tilfeller 3099273 2021-04
Coronavirus dødsfall 79628 2021-04
Coronavirus gjenopprettet 2568168 2021-04
Sykehussenger 8 2017-12
sykehus 37.31 2017-12
Medisinske leger 4.64 2017-12
sykepleiere 16.7 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -3.7 2020-12
BNP 3846 2019-12
Bnp Faste Priser 780 2020-12
Brutto Nasjonal Produkt 876 2020-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 167 2020-12
Bnp Per Innbygger 47628 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 53815 2019-12
Bnp Fra Landbruk 5.1 2020-12
Bnp Fra Construction 53.37 2020-12
Bnp Fra Manufacturing 160 2020-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 157 2020-12
Bnp Fra Tjenester 121 2020-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.5 2021-02
Sysselsatte 44453 2021-02
Arbeidsledige 2827 2021-03
Arbeidsledigheten Change -8 2021-03
Langtids arbeidsledighet 1.1 2019-12
Arbeidsledighet for unge 6.1 2021-02
Lønnskostnader 112 2020-12
Produktivitet 97.4 2021-02
Ledige Stillinger 609 2021-03
Lønn 4033 2020-12
Minstelønn 9.5 2021-01
Lønnsveksten 0.4 2020-12
Lønninger innen produksjon 102 2021-01
Befolkning 83.17 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 65.75 2020-12
Pensjonsalder Menn 65.75 2020-12
Arbeidsledighetsrate 0 2020-12
Sysselsetting 76.4 2020-09
Full Jobb 30460 2019-12
Yrkesdeltakelse 62.6 2019-12
Deltid Sysselsettingen 11139 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.7 2021-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2021-03
Konsumprisindeksen Kpi 108 2021-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2021-03
Kjerne Konsumprisindeks 107 2021-03
KjerneInflasjon 1.4 2021-03
Produsentpriser 107 2021-02
produsentprisene endring 1.9 2021-02
Eksportpriser 103 2021-02
Importprisene 102 2021-02
MatInflasjon 1.6 2021-03
KPI Housing Utilities 107 2021-03
Kpi Transport 111 2021-03
Engrospriser 108 2021-03

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2021-03
Internbankrente -0.54 2021-03
Pengemengden M1 2698 2021-02
Pengemengden M2 3470 2021-02
Pengemengden M3 3493 2021-02
Bankenes balanse 9208 2021-02
Valutareserver 209400 2021-03
Lån Til Privat Sektor 1623 2020-12
Sentralbankers balanse 2472 2021-02
Privat gjeld til BNP 160 2019-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 18100 2021-02
Nåværende situasjon 18800 2021-02
Nåværende situasjon mot BNP 7 2020-12
Eksport 107800 2021-02
Import 89700 2021-02
Utenlandsgjeld 5512138 2020-12
Kapitalstrømmer 43567 2021-02
Utenlandske Direkte Investeringer 1821 2021-02
Gullreserver 3362 2020-12
Råoljeproduksjon 39 2020-12
Kjøpsbetingelser 101 2021-02
Terrorisme - Hovedsiden 3.97 2019-12
Turistankomster 171 2021-01
Våpen Salg 1232 2020-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 59.8 2019-12
Offentlige Budsjetter -4.8 2020-12
Regjeringens budsjetter verdi -68.41 2020-09
Offentlige Utgifter 170 2020-12
Statens Utgifter Til Bnp 45.4 2019-12
Statens Inntekter 370 2020-09
Statsgjeld 2171817 2020-12
Fiscal Utgifter 438 2020-09
Asylsøknader 9300 2020-09
Kreditt-Rating 100 2021-04
Militære Utgifter 51190 2019-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Salgsskatt 19 2021-12
Sosial sikkerhetsrate 40.01 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.88 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 20.13 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 96.6 2021-03
Produksjon PMI 66.6 2021-03
Service PMI 51.5 2021-03
Sammensatt Pmi 57.3 2021-03
Industriell Produksjon -6.4 2021-02
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.6 2021-02
Industriproduksjonen -6.3 2021-02
Kapasitetsutnyttelsen 81.8 2021-03
Fabrikkordre 1.2 2021-02
Nye ordere 108 2021-02
Lagerendringer -13.1 2020-12
Konkurser 1108 2021-01
Bedriftens Fortjeneste 172 2020-12
ZEW økonomisk sentiment 70.7 2021-04
Bil Produksjon 373900 2021-03
Bilregistreringer 292349 2021-03
Internett-hastighet 15299 2017-03
IP-adresser 38794861 2017-03
Konkurranseevne Index 81.8 2019-12
Konkurranseevne Rank 7 2019-12
Korrupsjon Index 80 2020-12
Korrupsjon Rank 9 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 22 2019-12
Gruvedrift Produksjon 2 2021-02
Stål~~pos=trunc 3100 2021-02

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -6.2 2021-04
Butikkhandel (Månedlig) 1.2 2021-02
Butikkhandel (Årlig) -9 2021-02
Forbruk 401 2020-12
Disponibel personlig inntekt 517 2020-12
Privat sparing 17.7 2020-12
Konsumerkreditt 235153 2020-12
Privat-Sektor-Kreditt 3256405 2021-02
Bankenes Utlånsrente 2 2021-02
Bensinpriser 1.78 2021-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 57.7 2020-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 84.7 2019-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -9.2 2021-02
Boligpriser 194 2021-03
Bygningstillatelser 24351 2021-01
Byggbestillinger 1.5 2021-01
Bygg Pmi 47.5 2021-03
Hjem Eierskap Rate 51.1 2019-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 3099273 2021-04
Coronavirus dødsfall 79628 2021-04
Coronavirus gjenopprettet 2568168 2021-04
Sykehussenger 8 2017-12
sykehus 37.31 2017-12
Medisinske leger 4.64 2017-12
sykepleiere 16.7 2017-12
ICU-senger 621 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Tyskland - Økonomiske indikatorer.