Markeder Siste Referanse
Valuta 1.18 2020-08
Aksjemarkedet 12675 2020-08
10-årig statsobligasjon -0.51 2020-08

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -10.1 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -11.7 2020-06
Arbeidsledighet 4.2 2020-06
Inflasjon -0.1 2020-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.5 2020-07
Rentesats 0 2020-07
Handelsbalanse 15600 2020-06
Nåværende situasjon 22400 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP 7.1 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 59.8 2019-12
Offentlige Budsjetter 1.4 2019-12
Forretningstillit 90.5 2020-07
Produksjon PMI 51 2020-07
Service PMI 55.6 2020-07
Forbrukertillit -0.3 2020-08
Butikkhandel (Månedlig) -1.6 2020-06
Bedriftens Skattesats 30 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Coronavirus tilfeller 214214 2020-08
Coronavirus dødsfall 9195 2020-08
Coronavirus gjenopprettet 195495 2020-08
Sykehussenger 8 2017-12
sykehus 37.31 2017-12
Medisinske leger 4.64 2017-12
sykepleiere 16.7 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -10.1 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -11.7 2020-06
BNP 3846 2019-12
Bnp Faste Priser 713 2020-06
Brutto Nasjonal Produkt 881 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 170 2020-03
Bnp Per Innbygger 47628 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 53815 2019-12
Bnp Fra Landbruk 6.74 2020-03
Bnp Fra Construction 38.78 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 160 2020-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 149 2020-03
Bnp Fra Tjenester 116 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.2 2020-06
Sysselsatte 44549 2020-06
Arbeidsledige 2910 2020-07
Arbeidsledigheten Change -18 2020-07
Langtids arbeidsledighet 1.1 2019-12
Arbeidsledighet for unge 5.6 2020-06
Lønnskostnader 111 2020-03
Produktivitet 87.4 2020-05
Ledige Stillinger 573 2020-07
Lønn 4035 2019-12
Minstelønn 9.35 2020-01
Lønnsveksten 0.4 2020-03
Lønninger innen produksjon 103 2020-05
Befolkning 83.2 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 65.75 2020-12
Pensjonsalder Menn 65.75 2020-12
Arbeidsledighetsrate 0 2020-03
Sysselsetting 75.8 2020-03
Full Jobb 30456 2019-12
Yrkesdeltakelse 62.6 2019-12
Deltid Sysselsettingen 11143 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.1 2020-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.5 2020-07
Konsumprisindeksen Kpi 106 2020-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 106 2020-07
Kjerne Konsumprisindeks 107 2020-06
KjerneInflasjon 1.3 2020-06
Produsentpriser 103 2020-06
produsentprisene endring -1.8 2020-06
Eksportpriser 101 2020-06
Importprisene 96.1 2020-06
MatInflasjon 4.1 2020-06
KPI Housing Utilities 106 2020-06
Kpi Transport 104 2020-06
Engrospriser 102 2020-06

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-07
Internbankrente -0.44 2020-07
Pengemengden M1 2517 2020-06
Pengemengden M2 3324 2020-06
Pengemengden M3 3349 2020-06
Bankenes balanse 8969 2020-05
Valutareserver 226135 2020-06
Lån Til Privat Sektor 1599 2020-03
Sentralbankers balanse 2197 2020-06
Privat gjeld til BNP 154 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 15600 2020-06
Nåværende situasjon 22400 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP 7.1 2019-12
Eksport 96100 2020-06
Import 80500 2020-06
Utenlandsgjeld 5202055 2020-03
Kapitalstrømmer 13749 2020-05
Utenlandske Direkte Investeringer 2681 2020-05
Gullreserver 3364 2020-03
Råoljeproduksjon 38 2020-04
Kjøpsbetingelser 105 2020-06
Terrorisme - Hovedsiden 4.25 2018-12
Turistankomster 38881 2018-12
Våpen Salg 1277 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 59.8 2019-12
Offentlige Budsjetter 1.4 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi 7.09 2019-09
Offentlige Utgifter 166 2020-03
Statens Utgifter Til Bnp 45.4 2019-12
Statens Inntekter 419 2019-12
Statsgjeld 1955358 2020-03
Fiscal Utgifter 414 2019-12
Asylsøknader 3775 2020-05
Kreditt-Rating 100 2020-08
Militære Utgifter 46192 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Salgsskatt 16 2020-07
Sosial sikkerhetsrate 40.01 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.88 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 20.13 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 90.5 2020-07
Produksjon PMI 51 2020-07
Service PMI 55.6 2020-07
Sammensatt Pmi 55.3 2020-07
Industriell Produksjon -11.7 2020-06
Industriell Produksjon (Månedlig) 8.9 2020-06
Industriproduksjonen -14.5 2020-06
Kapasitetsutnyttelsen 74.9 2020-09
Fabrikkordre 27.9 2020-06
Nye ordere 91.1 2020-06
Lagerendringer 0.36 2020-03
Konkurser 1465 2020-04
Bedriftens Fortjeneste 169 2020-03
ZEW økonomisk sentiment 59.3 2020-07
Bil Produksjon 334000 2020-07
Bilregistreringer 314938 2020-07
Internett-hastighet 15299 2017-03
IP-adresser 38794861 2017-03
Konkurranseevne Index 81.8 2019-12
Konkurranseevne Rank 7 2019-12
Korrupsjon Index 80 2019-12
Korrupsjon Rank 9 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 22 2019-12
Gruvedrift Produksjon -5.4 2020-06
Stål~~pos=trunc 2475 2020-06

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -0.3 2020-08
Butikkhandel (Månedlig) -1.6 2020-06
Butikkhandel (Årlig) 5.9 2020-06
Forbruk 415 2020-03
Disponibel personlig inntekt 503 2020-03
Privat sparing 12.4 2020-03
Konsumerkreditt 238210 2020-03
Privat-Sektor-Kreditt 3185947 2020-05
Bankenes Utlånsrente 1.93 2020-06
Bensinpriser 1.51 2020-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 54.4 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 83.73 2018-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 1.4 2020-06
Boligpriser 179 2020-06
Bygningstillatelser 28434 2020-05
Byggbestillinger -8.4 2020-05
Bygg Pmi 47.1 2020-07
Hjem Eierskap Rate 51.5 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 214214 2020-08
Coronavirus dødsfall 9195 2020-08
Coronavirus gjenopprettet 195495 2020-08
Sykehussenger 8 2017-12
sykehus 37.31 2017-12
Medisinske leger 4.64 2017-12
sykepleiere 16.7 2017-12
ICU-senger 621 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Tyskland - Økonomiske indikatorer.