Markeder Siste Referanse
Valuta 1.1 2020-01
Aksjemarkedet 13567 2020-01
10-årig statsobligasjon -0.37 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 0.5 2019-09
Arbeidsledighet 3.1 2019-11
Inflasjon 1.5 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2019-12
Rentesats 0 2020-01
Handelsbalanse 18337 2019-11
Nåværende situasjon 24900 2019-11
Nåværende situasjon mot BNP 7.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 61.9 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.5 2019-12
Forretningstillit 96.3 2019-12
Produksjon PMI 45.2 2020-01
Service PMI 54.2 2020-01
Forbrukertillit 9.6 2020-01
Butikkhandel (Månedlig) 2.1 2019-11
Bedriftens Skattesats 30 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 0.5 2019-09
BNP 3997 2018-12
Bnp Faste Priser 811 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 886 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 171 2019-09
Bnp Per Innbygger 47502 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 45959 2018-12
Bnp Fra Landbruk 7.11 2019-09
Bnp Fra Construction 45.66 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 167 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 143 2019-09
Bnp Fra Tjenester 127 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.1 2019-11
Sysselsatte 45191 2019-11
Arbeidsledige 2227 2019-12
Arbeidsledigheten Change 8 2019-12
Langtids arbeidsledighet 1.2 2019-09
Arbeidsledighet for unge 5.9 2019-11
Lønnskostnader 109 2019-09
Produktivitet 97.3 2019-11
Ledige Stillinger 773 2019-12
Lønn 3997 2019-06
Minstelønn 9.19 2019-01
Lønnsveksten 1.9 2019-09
Lønninger innen produksjon 163 2019-11
Befolkning 83.2 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 65.67 2019-12
Pensjonsalder Menn 65.67 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.1 2019-09
Sysselsetting 77 2019-09
Full Jobb 29917 2019-09
Yrkesdeltakelse 61.6 2019-06
Levelønn Family 1990 2017-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1240 2017-12
Deltid Sysselsettingen 11230 2019-09
Lønn Høy Dyktige 3550 2017-12
Lønn Lav Dyktige 2050 2017-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.5 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 106 2019-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 106 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 106 2019-12
KjerneInflasjon 1.7 2019-12
Produsentpriser 104 2019-12
produsentprisene endring -0.2 2019-12
Eksportpriser 102 2019-11
Importprisene 102 2019-11
MatInflasjon 1.9 2019-12
KPI Housing Utilities 106 2019-12
Kpi Transport 107 2019-12
Engrospriser 104 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-01
Internbankrente -0.4 2019-12
Pengemengden M1 2341 2019-11
Pengemengden M2 3146 2019-11
Pengemengden M3 3176 2019-11
Bankenes balanse 8542 2019-11
Valutareserver 199295 2019-12
Lån Til Privat Sektor 1540 2019-06
Sentralbankers balanse 1765 2019-11
Privat gjeld til BNP 154 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 18337 2019-11
Nåværende situasjon 24900 2019-11
Nåværende situasjon mot BNP 7.6 2018-12
Eksport 112917 2019-11
Import 94580 2019-11
Utenlandsgjeld 5164628 2019-09
Kapitalstrømmer 30368 2019-11
Utenlandske Direkte Investeringer 12460 2019-11
Gullreserver 3367 2019-12
Råoljeproduksjon 38 2019-08
Kjøpsbetingelser 101 2019-11
Terrorisme - Hovedsiden 4.25 2018-12
Turistankomster 38881 2018-12
Våpen Salg 1277 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 61.9 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.5 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi 24.28 2019-06
Offentlige Utgifter 164 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 43.9 2018-12
Statens Inntekter 396 2019-06
Statsgjeld 1930352 2019-09
Fiscal Utgifter 372 2019-06
Asylsøknader 8355 2019-12
Kreditt-Rating 100 2020-01
Militære Utgifter 46192 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
Salgsskatt 19 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 39.06 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.44 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 19.63 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 96.3 2019-12
Produksjon PMI 45.2 2020-01
Service PMI 54.2 2020-01
Sammensatt Pmi 51.1 2020-01
Industriell Produksjon -2.6 2019-11
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.1 2019-11
Industriproduksjonen -4 2019-11
Kapasitetsutnyttelsen 82.6 2019-12
Fabrikkordre -1.3 2019-11
Nye ordere 100 2019-11
Lagerendringer -7.73 2019-09
Konkurser 1592 2019-10
Bedriftens Fortjeneste 175 2019-09
ZEW økonomisk sentiment 26.7 2020-01
Bil Produksjon 276400 2019-12
Bilregistreringer 283380 2019-12
Internett-hastighet 15299 2017-03
IP-adresser 38794861 2017-03
Konkurranseevne Index 81.8 2019-12
Konkurranseevne Rank 7 2019-12
Korrupsjon Index 80 2019-12
Korrupsjon Rank 9 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 22 2019-12
Gruvedrift Produksjon -6.8 2019-11
Stål~~pos=trunc 3215 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 9.6 2020-01
Butikkhandel (Månedlig) 2.1 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 2.8 2019-11
Forbruk 428 2019-09
Disponibel personlig inntekt 506 2019-09
Privat sparing 10.9 2019-09
Konsumerkreditt 237464 2019-09
Privat-Sektor-Kreditt 3104068 2019-11
Bankenes Utlånsrente 2.04 2019-11
Bensinpriser 1.6 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 54 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 83.73 2018-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 4.8 2019-11
Boligpriser 170 2019-12
Bygningstillatelser 26954 2019-11
Byggbestillinger 9.1 2019-11
Bygg Pmi 53.8 2019-12
Hjem Eierskap Rate 51.5 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Tyskland - Økonomiske indikatorer.