Markeder Siste Referanse
Valuta 1.14 2019-06
Aksjemarkedet 12278 2019-06
10-årig statsobligasjon -0.31 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 0.7 2019-03
Arbeidsledighet 3.2 2019-04
Inflasjon 1.6 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-06
Rentesats 0 2019-06
Handelsbalanse 17900 2019-04
Nåværende situasjon 22600 2019-04
Nåværende situasjon mot BNP 7.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 60.9 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.7 2018-12
Forretningstillit 97.4 2019-06
Produksjon PMI 45.4 2019-06
Service PMI 55.6 2019-06
Forbrukertillit 9.8 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) -2 2019-04
Bedriftens Skattesats 30 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 0.7 2019-03
BNP 3677 2017-12
Bnp Faste Priser 748 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 880 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 156 2019-03
Bnp Per Innbygger 46747 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 45229 2017-12
Bnp Fra Landbruk 6.44 2019-03
Bnp Fra Construction 36.16 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 173 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 144 2019-03
Bnp Fra Tjenester 120 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.2 2019-04
Sysselsatte 45108 2019-04
Arbeidsledige 2236 2019-05
Arbeidsledigheten Change 60 2019-05
Langtids arbeidsledighet 1.3 2018-12
Arbeidsledighet for unge 5.3 2019-04
Lønnskostnader 117 2019-03
Produktivitet 99 2019-04
Ledige Stillinger 792 2019-05
Lønn 3932 2019-03
Minstelønn 9.19 2019-01
Lønnsveksten 1.2 2019-03
Lønninger innen produksjon 115 2019-04
Befolkning 82.85 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65.67 2019-12
Pensjonsalder Menn 65.67 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2019-03
Sysselsetting 76.5 2018-12
Full Jobb 29985 2018-12
Yrkesdeltakelse 61.8 2018-12
Levelønn Family 1990 2017-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1240 2017-12
Deltid Sysselsettingen 10916 2018-12
Lønn Høy Dyktige 3550 2017-12
Lønn Lav Dyktige 2050 2017-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.6 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-06
Konsumprisindeksen Kpi 106 2019-06
Harmoniserte Konsumprisindeks 106 2019-06
Kjerne Konsumprisindeks 105 2019-05
KjerneInflasjon 1.4 2019-05
Produsentpriser 105 2019-05
produsentprisene endring 1.9 2019-05
Eksportpriser 103 2019-04
Importprisene 103 2019-04
MatInflasjon 0.8 2019-05
KPI Housing Utilities 105 2019-05
Kpi Transport 108 2019-05
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-06
Internbankrente -0.31 2019-05
Pengemengden M1 2230 2019-04
Pengemengden M2 3078 2019-04
Pengemengden M3 3108 2019-04
Bankenes balanse 8171 2019-03
Valutareserver 180073 2019-05
Lån Til Privat Sektor 1513 2019-03
Sentralbankers balanse 1813 2019-03
Privat gjeld til BNP 148 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 17900 2019-04
Nåværende situasjon 22600 2019-04
Nåværende situasjon mot BNP 7.3 2018-12
Eksport 109700 2019-04
Import 91700 2019-04
Utenlandsgjeld 4849468 2018-12
Kapitalstrømmer 16898 2019-04
Utenlandske Direkte Investeringer 12085 2019-04
Gullreserver 3368 2019-06
Råoljeproduksjon 38 2019-02
Kjøpsbetingelser 99.81 2019-04
Terrorisme - Hovedsiden 4.6 2017-12
Turistankomster 37452 2017-12
Våpen Salg 1277 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 60.9 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 5.87 2018-09
Offentlige Utgifter 143 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 43.9 2018-12
Statens Inntekter 398 2018-12
Statsgjeld 1914261 2018-12
Fiscal Utgifter 396 2018-12
Asylsøknader 10480 2019-04
Kreditt-Rating 99.87
Militære Utgifter 46192 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
Salgsskatt 19 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 39.06 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.44 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 19.63 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 97.4 2019-06
Produksjon PMI 45.4 2019-06
Service PMI 55.6 2019-06
Sammensatt Pmi 52.6 2019-06
Industriell Produksjon -1.8 2019-04
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.9 2019-04
Industriproduksjonen -3.4 2019-04
Kapasitetsutnyttelsen 85.4 2019-06
Fabrikkordre 0.3 2019-04
Nye ordere 102 2019-04
Lagerendringer -3.37 2019-03
Konkurser 1582 2019-03
Bedriftens Fortjeneste 192 2019-03
ZEW økonomisk sentiment -21.1 2019-06
Bil Produksjon 445700 2019-05
Bilregistreringer 332962 2019-05
Internett-hastighet 15299 2017-03
IP-adresser 38794861 2017-03
Konkurranseevne Index 82.84 2018-12
Konkurranseevne Rank 3 2018-12
Korrupsjon Index 80 2018-12
Korrupsjon Rank 11 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 24 2018-12
Gruvedrift Produksjon -15.9 2019-04
Stål~~pos=trunc 3358 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 9.8 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) -2 2019-04
Butikkhandel (Årlig) 4 2019-04
Forbruk 409 2019-03
Disponibel personlig inntekt 505 2019-03
Privat sparing 10.5 2019-03
Konsumerkreditt 234441 2019-03
Privat-Sektor-Kreditt 3004813 2019-04
Bankenes Utlånsrente 2.1 2019-04
Bensinpriser 1.72 2019-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 52.9 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 82.51 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 7.6 2019-04
Boligpriser 160 2019-05
Bygningstillatelser 26752 2019-04
Byggbestillinger 11.3 2019-03
Bygg Pmi 51.4 2019-05
Hjem Eierskap Rate 51.4 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Tyskland - Økonomiske indikatorer.