Markeder Siste Referanse
Valuta 1.13 2019-02
Aksjemarkedet 11458 2019-02
10-årig statsobligasjon 0.09 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 0.6 2018-12
Arbeidsledighet 3.3 2018-12
Inflasjon 1.4 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) -0.8 2019-01
Rentesats 0 2019-01
Handelsbalanse 13900 2018-12
Nåværende situasjon 21000 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 8 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 63.9 2017-12
Offentlige Budsjetter 1.7 2018-12
Forretningstillit 98.5 2019-02
Produksjon PMI 47.6 2019-02
Service PMI 55.1 2019-02
Forbrukertillit 10.8 2019-02
Butikkhandel (Månedlig) -4.3 2018-12
Bedriftens Skattesats 29.79 2018-12
Personalinntekt skattesats 47.5 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 0.6 2018-12
BNP 3677 2017-12
Bnp Faste Priser 745 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 871 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 154 2018-12
Bnp Per Innbygger 46747 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 45229 2017-12
Bnp Fra Landbruk 6 2018-12
Bnp Fra Construction 45.76 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 172 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 146 2018-12
Bnp Fra Tjenester 127 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.3 2018-12
Sysselsatte 44914 2018-12
Arbeidsledige 2406 2019-01
Arbeidsledigheten Change -2 2019-01
Langtids arbeidsledighet 1.4 2018-09
Arbeidsledighet for unge 6 2018-12
Lønnskostnader 115 2018-09
Produktivitet 97.6 2018-12
Ledige Stillinger 758 2019-01
Lønn 3899 2018-09
Minstelønn 9.19 2019-01
Lønnsveksten 1.5 2018-09
Lønninger innen produksjon 186 2018-11
Befolkning 82.85 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65.58 2018-12
Pensjonsalder Menn 65.58 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2018-09
Sysselsetting 76.3 2018-09
Full Jobb 29972 2018-09
Yrkesdeltakelse 61.5 2018-09
Levelønn Family 1990 2017-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1240 2017-12
Deltid Sysselsettingen 10920 2018-09
Lønn Høy Dyktige 3550 2017-12
Lønn Lav Dyktige 2050 2017-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.4 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) -0.8 2019-01
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-01
Harmoniserte Konsumprisindeks 103 2019-01
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-01
KjerneInflasjon 1.3 2019-01
Produsentpriser 105 2019-01
produsentprisene endring 2.6 2019-01
Eksportpriser 102 2018-12
Importprisene 102 2018-12
MatInflasjon 0.7 2019-01
KPI Housing Utilities 104 2019-01
Kpi Transport 104 2019-01
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-01
Internbankrente -0.31 2019-01
Pengemengden M1 2195 2018-12
Pengemengden M2 3022 2018-12
Pengemengden M3 3053 2018-12
Bankenes balanse 7927 2018-11
Valutareserver 176720 2019-01
Lån Til Privat Sektor 1477 2018-09
Sentralbankers balanse 1738 2019-01
Privat gjeld til BNP 148 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 13900 2018-12
Nåværende situasjon 21000 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 8 2017-12
Eksport 96100 2018-12
Import 82100 2018-12
Utenlandsgjeld 4886438 2018-09
Kapitalstrømmer 32853 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 9053 2018-12
Gullreserver 3370 2019-03
Råoljeproduksjon 41 2018-08
Kjøpsbetingelser 99.71 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 4.6 2017-12
Turistankomster 37452 2017-12
Våpen Salg 1653 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 63.9 2017-12
Offentlige Budsjetter 1.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 5.87 2018-09
Offentlige Utgifter 144 2018-12
Statens Utgifter Til Bnp 43.9 2017-12
Statens Inntekter 361 2018-09
Statsgjeld 1771735 2017-09
Fiscal Utgifter 355 2018-09
Asylsøknader 13190 2018-07
Kreditt-Rating 99.87
Militære Utgifter 43023 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 29.79 2018-12
Personalinntekt skattesats 47.5 2018-12
Salgsskatt 19 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 40.21 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.43 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 20.78 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 98.5 2019-02
Produksjon PMI 47.6 2019-02
Service PMI 55.1 2019-02
Sammensatt Pmi 52.7 2019-02
Industriell Produksjon -3.9 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.4 2018-12
Industriproduksjonen -4 2018-12
Kapasitetsutnyttelsen 86.3 2019-03
Fabrikkordre -1.6 2018-12
Nye ordere 106 2018-12
Lagerendringer 2.94 2018-12
Konkurser 1694 2018-10
Bedriftens Fortjeneste 192 2018-09
ZEW økonomisk sentiment -13.4 2019-02
Bil Produksjon 367300 2019-01
Bilregistreringer 265702 2019-01
Internett-hastighet 15299 2017-03
IP-adresser 38794861 2017-03
Konkurranseevne Index 82.84 2018-12
Konkurranseevne Rank 3 2018-12
Korrupsjon Index 80 2018-12
Korrupsjon Rank 11 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 24 2018-12
Gruvedrift Produksjon -8.7 2018-12
Stål~~pos=trunc 3230 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 10.8 2019-02
Butikkhandel (Månedlig) -4.3 2018-12
Butikkhandel (Årlig) -2.1 2018-12
Forbruk 403 2018-12
Disponibel personlig inntekt 497 2018-09
Privat sparing 10.7 2018-09
Konsumerkreditt 233662 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 2960850 2018-12
Bankenes Utlånsrente 2.06 2018-12
Bensinpriser 1.53 2019-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 52.5 2018-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 82.51 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -4.1 2018-12
Boligpriser 154 2018-12
Bygningstillatelser 22737 2018-11
Byggbestillinger 7.4 2018-11
Bygg Pmi 50.7 2019-01
Hjem Eierskap Rate 51.4 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Tyskland - Økonomiske indikatorer.