Markeder Siste Referanse
Valuta 1.19 2020-10
Aksjemarkedet 12646 2020-10
10-årig statsobligasjon -0.57 2020-10

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -9.7 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -11.3 2020-06
Arbeidsledighet 4.4 2020-08
Inflasjon -0.2 2020-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2020-09
Rentesats 0 2020-09
Handelsbalanse 12751 2020-08
Nåværende situasjon 16500 2020-08
Nåværende situasjon mot BNP 7.1 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 59.8 2019-12
Offentlige Budsjetter 1.4 2019-12
Forretningstillit 93.4 2020-09
Produksjon PMI 58 2020-10
Service PMI 48.9 2020-10
Forbrukertillit -3.1 2020-11
Butikkhandel (Månedlig) 3.1 2020-08
Bedriftens Skattesats 30 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Coronavirus tilfeller 418005 2020-10
Coronavirus dødsfall 10003 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 308476 2020-10
Sykehussenger 8 2017-12
sykehus 37.31 2017-12
Medisinske leger 4.64 2017-12
sykepleiere 16.7 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -9.7 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -11.3 2020-06
BNP 3846 2019-12
Bnp Faste Priser 716 2020-06
Brutto Nasjonal Produkt 804 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 157 2020-06
Bnp Per Innbygger 47628 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 53815 2019-12
Bnp Fra Landbruk 5.79 2020-06
Bnp Fra Construction 44.48 2020-06
Bnp Fra Manufacturing 133 2020-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 135 2020-06
Bnp Fra Tjenester 112 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.4 2020-08
Sysselsatte 44640 2020-08
Arbeidsledige 2847 2020-09
Arbeidsledigheten Change -8 2020-09
Langtids arbeidsledighet 1.1 2019-12
Arbeidsledighet for unge 5.8 2020-08
Lønnskostnader 118 2020-06
Produktivitet 93.3 2020-08
Ledige Stillinger 591 2020-09
Lønn 4021 2020-03
Minstelønn 9.35 2020-01
Lønnsveksten -4.7 2020-06
Lønninger innen produksjon 168 2020-07
Befolkning 83.2 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 65.75 2020-12
Pensjonsalder Menn 65.75 2020-12
Arbeidsledighetsrate -1.4 2020-06
Sysselsetting 75.8 2020-06
Full Jobb 30460 2019-12
Yrkesdeltakelse 62.6 2019-12
Deltid Sysselsettingen 11139 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.2 2020-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2020-09
Konsumprisindeksen Kpi 106 2020-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 106 2020-09
Kjerne Konsumprisindeks 107 2020-09
KjerneInflasjon 0.6 2020-09
Produsentpriser 104 2020-09
produsentprisene endring -1 2020-09
Eksportpriser 101 2020-08
Importprisene 96.5 2020-08
MatInflasjon 0.6 2020-09
KPI Housing Utilities 105 2020-09
Kpi Transport 104 2020-09
Engrospriser 102 2020-09

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-09
Internbankrente -0.49 2020-09
Pengemengden M1 2538 2020-08
Pengemengden M2 3349 2020-08
Pengemengden M3 3371 2020-08
Bankenes balanse 9043 2020-08
Valutareserver 227150 2020-09
Lån Til Privat Sektor 1599 2020-03
Sentralbankers balanse 2293 2020-08
Privat gjeld til BNP 154 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 12751 2020-08
Nåværende situasjon 16500 2020-08
Nåværende situasjon mot BNP 7.1 2019-12
Eksport 91211 2020-08
Import 78460 2020-08
Utenlandsgjeld 5371451 2020-06
Kapitalstrømmer 36331 2020-08
Utenlandske Direkte Investeringer 9895 2020-08
Gullreserver 3364 2020-06
Råoljeproduksjon 36 2020-06
Kjøpsbetingelser 105 2020-08
Terrorisme - Hovedsiden 4.25 2018-12
Turistankomster 1879 2020-07
Våpen Salg 1277 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 59.8 2019-12
Offentlige Budsjetter 1.4 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -1.74 2020-03
Offentlige Utgifter 169 2020-06
Statens Utgifter Til Bnp 45.4 2019-12
Statens Inntekter 380 2020-03
Statsgjeld 2108893 2020-06
Fiscal Utgifter 382 2020-03
Asylsøknader 9300 2020-09
Kreditt-Rating 100 2020-10
Militære Utgifter 46192 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Salgsskatt 16 2020-07
Sosial sikkerhetsrate 40.01 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.88 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 20.13 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 93.4 2020-09
Produksjon PMI 58 2020-10
Service PMI 48.9 2020-10
Sammensatt Pmi 54.5 2020-10
Industriell Produksjon -9.6 2020-08
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.2 2020-08
Industriproduksjonen -11.9 2020-08
Kapasitetsutnyttelsen 74.9 2020-09
Fabrikkordre 4.5 2020-08
Nye ordere 99 2020-08
Lagerendringer -8.49 2020-06
Konkurser 1369 2020-07
Bedriftens Fortjeneste 148 2020-06
ZEW økonomisk sentiment 56.1 2020-10
Bil Produksjon 369300 2020-09
Bilregistreringer 265227 2020-09
Internett-hastighet 15299 2017-03
IP-adresser 38794861 2017-03
Konkurranseevne Index 81.8 2019-12
Konkurranseevne Rank 7 2019-12
Korrupsjon Index 80 2019-12
Korrupsjon Rank 9 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 22 2019-12
Gruvedrift Produksjon -5.4 2020-08
Stål~~pos=trunc 3018 2020-09

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -3.1 2020-11
Butikkhandel (Månedlig) 3.1 2020-08
Butikkhandel (Årlig) 3.7 2020-08
Forbruk 374 2020-06
Disponibel personlig inntekt 505 2020-06
Privat sparing 21.1 2020-06
Konsumerkreditt 235885 2020-06
Privat-Sektor-Kreditt 3204924 2020-08
Bankenes Utlånsrente 1.78 2020-08
Bensinpriser 1.5 2020-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 54.6 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 83.73 2018-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -1.8 2020-08
Boligpriser 184 2020-09
Bygningstillatelser 27733 2020-08
Byggbestillinger -4.9 2020-07
Bygg Pmi 45.5 2020-09
Hjem Eierskap Rate 51.5 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 418005 2020-10
Coronavirus dødsfall 10003 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 308476 2020-10
Sykehussenger 8 2017-12
sykehus 37.31 2017-12
Medisinske leger 4.64 2017-12
sykepleiere 16.7 2017-12
ICU-senger 621 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Tyskland - Økonomiske indikatorer.