Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-08
Aksjemarkedet 11715 2019-08
10-årig statsobligasjon -0.65 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.1 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 0.4 2019-06
Arbeidsledighet 3.1 2019-06
Inflasjon 1.7 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2019-07
Rentesats 0 2019-07
Handelsbalanse 16821 2019-06
Nåværende situasjon 20600 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 7.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 60.9 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.7 2018-12
Forretningstillit 95.7 2019-07
Produksjon PMI 43.2 2019-07
Service PMI 54.5 2019-07
Forbrukertillit 9.7 2019-08
Butikkhandel (Månedlig) 3.5 2019-06
Bedriftens Skattesats 30 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.1 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 0.4 2019-06
BNP 3997 2018-12
Bnp Faste Priser 811 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 880 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 156 2019-03
Bnp Per Innbygger 47502 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 45959 2018-12
Bnp Fra Landbruk 6.44 2019-03
Bnp Fra Construction 36.16 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 173 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 144 2019-03
Bnp Fra Tjenester 120 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.1 2019-06
Sysselsatte 45077 2019-06
Arbeidsledige 2275 2019-07
Arbeidsledigheten Change 1 2019-07
Langtids arbeidsledighet 1.3 2019-03
Arbeidsledighet for unge 5.5 2019-06
Lønnskostnader 117 2019-03
Produktivitet 98.2 2019-06
Ledige Stillinger 799 2019-07
Lønn 3932 2019-03
Minstelønn 9.19 2019-01
Lønnsveksten 1.2 2019-03
Lønninger innen produksjon 118 2019-05
Befolkning 82.85 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65.67 2019-12
Pensjonsalder Menn 65.67 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2019-03
Sysselsetting 76.3 2019-03
Full Jobb 29782 2019-03
Yrkesdeltakelse 61.8 2018-12
Levelønn Family 1990 2017-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1240 2017-12
Deltid Sysselsettingen 11035 2019-03
Lønn Høy Dyktige 3550 2017-12
Lønn Lav Dyktige 2050 2017-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.7 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 106 2019-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 106 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 106 2019-07
KjerneInflasjon 1.6 2019-07
Produsentpriser 105 2019-06
produsentprisene endring 1.2 2019-06
Eksportpriser 102 2019-06
Importprisene 101 2019-06
MatInflasjon 1.8 2019-07
KPI Housing Utilities 105 2019-07
Kpi Transport 108 2019-07
Engrospriser 105 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-07
Internbankrente -0.37 2019-07
Pengemengden M1 2264 2019-06
Pengemengden M2 3100 2019-06
Pengemengden M3 3132 2019-06
Bankenes balanse 8171 2019-03
Valutareserver 193244 2019-07
Lån Til Privat Sektor 1513 2019-03
Sentralbankers balanse 1813 2019-03
Privat gjeld til BNP 148 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 16821 2019-06
Nåværende situasjon 20600 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 7.3 2018-12
Eksport 106084 2019-06
Import 89263 2019-06
Utenlandsgjeld 4994410 2019-03
Kapitalstrømmer 11971 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 1077 2019-06
Gullreserver 3368 2019-06
Råoljeproduksjon 39 2019-04
Kjøpsbetingelser 101 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 4.6 2017-12
Turistankomster 37452 2017-12
Våpen Salg 1277 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 60.9 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 5.87 2018-09
Offentlige Utgifter 143 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 43.9 2018-12
Statens Inntekter 398 2018-12
Statsgjeld 1927156 2019-03
Fiscal Utgifter 396 2018-12
Asylsøknader 10480 2019-04
Kreditt-Rating 99.87
Militære Utgifter 46192 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
Salgsskatt 19 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 39.06 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.44 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 19.63 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 95.7 2019-07
Produksjon PMI 43.2 2019-07
Service PMI 54.5 2019-07
Sammensatt Pmi 50.9 2019-07
Industriell Produksjon -5.2 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.5 2019-06
Industriproduksjonen -6.1 2019-06
Kapasitetsutnyttelsen 83.9 2019-09
Fabrikkordre 2.5 2019-06
Nye ordere 103 2019-06
Lagerendringer -3.37 2019-03
Konkurser 1670 2019-05
Bedriftens Fortjeneste 192 2019-03
ZEW økonomisk sentiment -44.1 2019-08
Bil Produksjon 359400 2019-07
Bilregistreringer 332788 2019-07
Internett-hastighet 15299 2017-03
IP-adresser 38794861 2017-03
Konkurranseevne Index 82.84 2018-12
Konkurranseevne Rank 3 2018-12
Korrupsjon Index 80 2018-12
Korrupsjon Rank 11 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 24 2018-12
Gruvedrift Produksjon -19.3 2019-06
Stål~~pos=trunc 3405 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 9.7 2019-08
Butikkhandel (Månedlig) 3.5 2019-06
Butikkhandel (Årlig) -1.6 2019-06
Forbruk 409 2019-03
Disponibel personlig inntekt 505 2019-03
Privat sparing 10.5 2019-03
Konsumerkreditt 235851 2019-06
Privat-Sektor-Kreditt 3045201 2019-06
Bankenes Utlånsrente 2.08 2019-06
Bensinpriser 1.64 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 52.9 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 82.51 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 1 2019-06
Boligpriser 163 2019-07
Bygningstillatelser 24690 2019-06
Byggbestillinger 11.3 2019-03
Bygg Pmi 49.5 2019-07
Hjem Eierskap Rate 51.4 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Tyskland - Økonomiske indikatorer.