Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 15800.00 15852 15904 15956 16010 16118
Aksjemarkedet 4649.08 4559 4471 4385 4300 4131
10-årig statsobligasjon 8.12 8.18 8.25 8.32 8.38 8.52

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate -1.74 3.6 2.8 -1.8 -1.8 -1.3
Bnp Årlig Vekstrate 4.97 -3.1 -1.2 3.3 5.2 5.2
Arbeidsledighet 5.28 6.5 7.3 7.3 7.5 7.8
Inflasjon 2.96 2.1 3.3 3.7 3.7 3.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
Rentesats 4.50 4 3.75 3.75 4.25 4.5
Handelsbalanse 2340.00 700 300 -200 -200 200
Nåværende situasjon -8122.00 -8500 -6000 -10000 -10000 -8000
Nåværende situasjon mot BNP -3.00 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7 -2.7
Regjeringens gjeld mot BNP 29.80 32.2 32.2 32.2 32.2 34.5
Offentlige Budsjetter -2.20 -5.1 -5.1 -5.1 -5.5 -5.5
Forretningstillit 104.82 95 97 101 103 105
Produksjon PMI 45.30 45.2 47.5 50.5 52 51
Forbrukertillit 113.80 96 97 98 98.5 99
Butikkhandel (Månedlig) -0.50 3 -2.5 3.4 3.4 3.4
Bedriftens Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate -1.74 3.6 2.8 -1.8 -1.8 -1.3
Bnp Årlig Vekstrate 4.97 -3.1 -1.2 3.3 5.2 5.2
BNP 1126.00 1150 1155 1150 1210 1210
Bnp Faste Priser 2769908.70 2692894 2801974 2861316 2913944 3010104
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 951395.11 852355 912048 982791 1000868 1033896
Bnp Per Innbygger 4284.70 4600 4600 4600 4750 4750
Bnp Per Innbygger Ppp 11605.90 11860 12037 12037 11860 12248
Bnp Fra Landbruk 45657.20 87274 78244 47164 48031 49616
Bnp Fra Construction 293957.40 263754 278961 303658 309243 319448
Bnp Fra Manufacturing 573467.90 556225 579447 592392 603288 623197
Bnp Fra Mining 202263.30 195586 204156 208938 212781 219803
Bnp Fra Tjenester 53578.40 50363 52210 55346 56364 58225
Bnp Fra Verktøy 40094.30 36381 38182 41417 42179 43571

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbeidsledighet 5.28 6.5 7.3 7.3 7.5 7.8
Sysselsatte 129366192.00 129000000 129000000 129000000 129000000 129000000
Arbeidsledige 6816840.00 6610000 6610000 6610000 6610000 6610000
Yrkesdeltakelse 69.32 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1
Minstelønn 3.94 4.1 4.1 4.1 4.1 4.4
Lønninger innen produksjon 2703980.52 2850000 2850000 3100000 3100000 3100000
Befolkning 266.10 270 270 270 273 273
Pensjonsalder Kvinner 58.00 58 58 58 58 58
Pensjonsalder Menn 58.00 58 58 58 58 58
Levelønn Family 2954800.00 3150000 3150000 3230000 3230000 3200000
Lønn Å Leve Av Individuell 1456700.00 1820000 1820000 1890000 1890000 1890000
Lønn Høy Dyktige 5017000.00 5240000 5240000 5310000 5310000 5310000

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflasjon 2.96 2.1 3.3 3.7 3.7 3.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 104.72 105 107 108 109 112
Kjerne Konsumprisindeks 104.92 106 107 108 109 112
KjerneInflasjon 2.87 3 3.1 3.5 3.5 3.5
Produsentpriser 103.39 103 103 104 106 109
MatInflasjon 6.15 3.9 4.1 4 4 4
produsentprisene endring 1.86 0.5 1.2 1.2 3 5
KPI Housing Utilities 102.72 135 137 106 107 110
Kpi Transport 102.15 151 138 108 106 112

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Rentesats 4.50 4 3.75 3.75 4.25 4.5
Internbankrente 4.89 4.88 4.88 4.88 5.38 5.38
Pengemengden M2 6116500.00 6365641 6481504 6597366 6713228 7060815
Valutareserver 120968.88 131700 134100 135100 135100 147200
Lån Til Privat Sektor 4842449.00 4692730 4809526 5091523 5094256 5356282
Innskudd Rente 3.75 5.25 3.75 5.25 3.75 6
Utlånsrente 5.25 5.25 5.25 5.25 5.75 5.75
Lånevekst 5.93 8 9.5 10 9.5 11
Kontanter - Reserve - Ratio 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalanse 2340.00 700 300 -200 -200 200
Nåværende situasjon -8122.00 -8500 -6000 -10000 -10000 -8000
Nåværende situasjon mot BNP -3.00 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7 -2.7
Import 11601.60 11200 13500 16700 16700 17500
Eksport 13937.50 11900 13800 16500 16500 17700
Utenlandsgjeld 404281.95 410000 410000 420000 420000 420000
Utenlandske Direkte Investeringer 105.30 100 105 98.8 98.8 98.8
Pengeoverføringer 2870.00 2878 2958 3037 3116 3353
Turistankomster 885067.00 880000 900000 980000 1100000 1480000
Gullreserver 78.54 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6
Råoljeproduksjon 725.00 900 950 1000 1050 950
Våpen Salg 15.00 95 95 95 95 95

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 29.80 32.2 32.2 32.2 32.2 34.5
Offentlige Budsjetter -2.20 -5.1 -5.1 -5.1 -5.5 -5.5
Regjeringens budsjetter verdi -259900.00 -410000 -410000 -410000 -410000 -410000
Offentlige Utgifter 284729.74 206205 206513 294126 299536 309420
Statens Inntekter 1894700.00 1720000 1720000 1720000 1720000 1720000
Fiscal Utgifter 2202200.00 2130000 2130000 2130000 2130000 2130000
Militære Utgifter 7661.00 7980 7980 7980 7980 7980

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bedriftens Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4.00 4 4 4 4 4

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forretningstillit 104.82 95 97 101 103 105
Produksjon PMI 45.30 45.2 47.5 50.5 52 51
Industriell Produksjon 3.00 5 5.5 6.6 6.6 6.6
Industriell Produksjon (Månedlig) -4.00 3 2.5 1.8 1.8 1.8
Kapasitetsutnyttelsen 74.41 78 78 79.8 79.8 79.8
Bilregistreringer 79437.00 55000 90000 89000 89000 91000

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forbrukertillit 113.80 96 97 98 98.5 99
Butikkhandel (Månedlig) -0.50 3 -2.5 3.4 3.4 3.4
Butikkhandel (Årlig) -0.80 6 5 5.1 5.1 5.1
Forbruk 1513446.30 1444853 1503719 1563390 1592146 1644686
Konsumerkreditt 2534119.00 2412254 2489259 2592384 2665893 2727188
Bensinpriser 0.40 0.38 0.36 0.34 0.33 0.31
Husholdninger Gjeld Til Bnp 17.80 16.9 17 17 17 17

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Boligpriser 210.97 212 213 216 216 218


Indonesia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.