Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Valuta 14935.00 15020 15105 15192 15279 15453
Aksjemarkedet 6794.33 6642 6493 6348 6206 5931
10-årig statsobligasjon 7.24 7.29 7.35 7.4 7.45 7.56

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bnp Vekstrate -0.96 2.54 1.55 0.7 0.7 -1.3
Bnp Årlig Vekstrate 5.01 3.1 3.9 4.2 4.2 5.3
Arbeidsledighet 5.83 6 5.85 5.8 5.8 5.7
Inflasjon 4.35 3.8 3.5 2.8 2.5 3.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.61 0 0.3 0.2 0.2 0.5
Rentesats 3.50 4 4.25 4.25 4.25 4.25
Handelsbalanse 2895.20 2000 3000 5050 4000 2700
Nåværende situasjon 221.00 -5000 -6000 -6000 -6000 -6000
Nåværende situasjon mot BNP 0.30 -1.7 -1.7 -2 -2 -2
Regjeringens gjeld mot BNP 38.50 43 43 43 43 43
Offentlige Budsjetter -4.65 -4 -4 -3.5 -3.5 -3.5
Forretningstillit 8.71 6 6 6 6 6
Produksjon PMI 50.20 50.5 50.5 50.5 50.5 51
Forbrukertillit 128.90 95 112 112 112 112
Butikkhandel (Månedlig) 16.50 5 3.5 3.5 3.5 3.5
Bedriftens Skattesats 22.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bnp Vekstrate -0.96 2.54 1.55 0.7 0.7 -1.3
Bnp Årlig Vekstrate 5.01 3.1 3.9 4.2 4.2 5.3
BNP 1058.42 1230 1230 1230 1230 1370
Bnp Faste Priser 2818579.00 2872654 2903222 2956847 2936959 3113560
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 910202.33 881471 917823 970526 948431 1021963
Bnp Per Innbygger 3756.91 4700 4700 4700 4700 4700
Bnp Per Innbygger Ppp 11444.96 10840 11750 11750 11750 11750
Bnp Fra Landbruk 80365.00 92081 81833 51429 83740 54155
Bnp Fra Construction 284580.70 274192 286866 299379 296533 315246
Bnp Fra Manufacturing 587265.50 585201 596090 605614 611931 637712
Bnp Fra Mining 204232.40 210677 218458 218322 212810 229893
Bnp Fra Tjenester 52092.40 51218 49738 52223 54280 54991
Bnp Fra Verktøy 41937.40 40013 40963 43654 43699 45968

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Arbeidsledighet 5.83 6 5.85 5.8 5.8 5.7
Sysselsatte 135611895.00 132166325 132166325 132166325 132166325 132166325
Arbeidsledige 8402153.00 9154473 9154473 9154473 9154473 8953875
Yrkesdeltakelse 69.06 69 69 69 69 69
Lønninger innen produksjon 2849199.00 3100000 3100000 3100000 3100000 3100000
Minstelønn 4.64 4.6 4.6 4.6 4.6 4.7
Befolkning 270.20 275 275 275 275 275
Pensjonsalder Kvinner 57.00 58 58 58 58 58
Pensjonsalder Menn 57.00 58 58 58 58 58

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflasjon 4.35 3.8 3.5 2.8 2.5 3.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.61 0 0.3 0.2 0.2 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 111.09 111 111 112 114 115
Kjerne Konsumprisindeks 109.56 108 109 110 111 111
KjerneInflasjon 2.63 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5
Produsentpriser 111.43 108 110 111 114 113
MatInflasjon 6.23 2 3.5 3.5 3.5 3.5
produsentprisene endring 3.50 1.7 2 2 2 3
KPI Housing Utilities 105.33 107 107 108 108 111
Kpi Transport 108.74 109 109 109 110 110

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Rentesats 3.50 4 4.25 4.25 4.25 4.25
Internbankrente 3.75 4.25 4.5 4.5 4.5 4.5
Pengemengden M2 7854800.00 7180000 7184264 7184264 7184264 7174264
Valutareserver 135600.00 132000 135597 135597 135597 139570
Lån Til Privat Sektor 5055398.00 5092755 5150867 5363309 5267725 5647564
Innskudd Rente 2.75 3 3.25 3.5 3.5 3.5
Utlånsrente 4.25 4.5 4.75 5 5 5
Lånevekst 9.00 3.2 5 5 5 5
Kontanter - Reserve - Ratio 6.00 9 9 9 6.5 6.5

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Handelsbalanse 2895.20 2000 3000 5050 4000 2700
Nåværende situasjon 221.00 -5000 -6000 -6000 -6000 -6000
Nåværende situasjon mot BNP 0.30 -1.7 -1.7 -2 -2 -2
Import 18610.20 15000 14000 14000 14000 14000
Eksport 21505.40 18000 18000 18000 18000 16700
Utenlandsgjeld 411517.10 410000 410640 410640 410640 419640
Utenlandske Direkte Investeringer 147.20 140 150 150 150 160
Pengeoverføringer 2345.15 2750 2670 2670 2670 3170
Turistankomster 212322.00 1200000 1000000 1000000 1000000 1200000
Gullreserver 78.57 81 81 81 81 81
Råoljeproduksjon 670.00 735 750 750 750 740
Våpen Salg 9.00 25 25 25 25 25

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 38.50 43 43 43 43 43
Offentlige Budsjetter -4.65 -4 -4 -3.5 -3.5 -3.5
Regjeringens budsjetter verdi -1039200.00 -800000 -800000 -800000 -800000 -500000
Offentlige Utgifter 150983.69 218321 236665 317200 157325 334011
Statens Inntekter 1699950.00 1930000 1930000 1930000 1930000 1980000
Fiscal Utgifter 2739200.00 2330000 2330000 2330000 2330000 2330000
Militære Utgifter 9488.00 7980 7980 7980 7980 7980

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bedriftens Skattesats 22.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 2.00 2 2 2 2 2

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Forretningstillit 8.71 6 6 6 6 6
Produksjon PMI 50.20 50.5 50.5 50.5 50.5 51
Industriell Produksjon 0.75 2.7 -0.2 -0.2 -0.2 -0.4
Kapasitetsutnyttelsen 73.08 78 79 79 79 79
Bilregistreringer 49453.00 85000 81000 81000 81000 81000

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Forbrukertillit 128.90 95 112 112 112 112
Butikkhandel (Månedlig) 16.50 5 3.5 3.5 3.5 3.5
Butikkhandel (Årlig) 8.50 5 5 5 5 5.1
Forbruk 1513463.60 1521631 1511980 1569562 1577029 1652749
Konsumerkreditt 2730534.00 2704726 2742654 2872839 2845216 3025100
Bensinpriser 0.51 0.53 0.55 0.57 0.59 0.59
Husholdninger Gjeld Til Bnp 17.20 19.1 19.5 19.5 19.5 20

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Boligpriser 217.98 218 218 218 218 219


Indonesia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.