Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 13630.00 13977 14028 14080 14132 14237
Aksjemarkedet 6291.66 6264 6205 6147 6089 5975
10-årig statsobligasjon 6.83 7.13 7.19 7.25 7.31 7.43
Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 3.06 -0.8 3.6 2.8 -1.8 -1.3
Bnp Årlig Vekstrate 5.02 5 5.1 5.2 5.1 5.2
Arbeidsledighet 5.28 5.1 5 5.1 4.9 5.3
Inflasjon 2.72 3.2 3.4 3.3 3.7 3.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.34 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5
Rentesats 5.00 5 5 5 5 5
Handelsbalanse -28.20 -800 700 300 300 300
Nåværende situasjon -7665.00 -5500 -8500 -6000 -10000 -8000
Nåværende situasjon mot BNP -3.00 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7
Regjeringens gjeld mot BNP 29.80 32.2 32.2 32.2 32.2 33.5
Offentlige Budsjetter -2.20 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
Forretningstillit 105.33 106 106 105 108 108
Produksjon PMI 49.50 51 51.2 51.5 51.5 51.5
Forbrukertillit 126.40 125 124 123 128 128
Butikkhandel (Månedlig) 0.40 3.2 3 -2.5 3.4 3.4
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 3.06 -0.8 3.6 2.8 -1.8 -1.3
Bnp Årlig Vekstrate 5.02 5 5.1 5.2 5.1 5.2
BNP 1042.17 1150 1150 1150 1150 1210
Bnp Faste Priser 2818875.20 2690679 2804939 2892166 2962638 3116695
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 917892.88 883380 892078 941758 964705 1014870
Bnp Per Innbygger 4284.70 4600 4600 4600 4600 4750
Bnp Per Innbygger Ppp 11605.90 12037 12037 12037 12037 12037
Bnp Fra Landbruk 78603.00 82059 90956 80647 82612 86908
Bnp Fra Construction 280645.20 272564 274738 287942 294958 310296
Bnp Fra Manufacturing 582944.50 569170 579389 598101 612675 644534
Bnp Fra Mining 204595.50 204886 203729 209915 215030 226211
Bnp Fra Tjenester 52525.00 50919 52460 53891 55204 58074
Bnp Fra Verktøy 38412.80 37428 37896 39412 40372 42471
Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbeidsledighet 5.28 5.1 5 5.1 4.9 5.3
Sysselsatte 127067835.00 129000000 129000000 129000000 129000000 129000000
Arbeidsledige 6871264.00 6610000 6610000 6610000 6610000 6610000
Yrkesdeltakelse 69.20 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1
Minstelønn 3.94 4.1 4.1 4.1 4.1 4.4
Lønninger innen produksjon 2703980.52 2850000 2850000 2850000 3100000 3100000
Befolkning 264.20 270 270 270 270 273
Pensjonsalder Kvinner 58.00 58 58 58 58 58
Pensjonsalder Menn 58.00 58 58 58 58 58
Levelønn Family 2954800.00 3150000 3150000 3150000 3230000 3200000
Lønn Å Leve Av Individuell 1456700.00 1820000 1820000 1820000 1890000 1890000
Lønn Lav Dyktige 3427900.00 3270000 3270000 3270000 3330000 3330000
Lønn Høy Dyktige 5017000.00 5240000 5240000 5240000 5310000 5310000
Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflasjon 2.72 3.2 3.4 3.3 3.7 3.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.34 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 139.07 140 143 143 144 150
Kjerne Konsumprisindeks 130.34 132 133 134 135 140
KjerneInflasjon 3.02 3.2 3.2 3.1 3.5 3.5
Produsentpriser 167.65 172 174 173 176 184
MatInflasjon 4.28 4.2 3.9 4.1 4 4
produsentprisene endring -0.44 3.5 4 3.5 5 5
KPI Housing Utilities 133.33 136 137 137 138 143
Kpi Transport 134.01 151 152 138 139 144
Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Rentesats 5.00 5 5 5 5 5
Internbankrente 5.47 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51
Pengemengden M2 6072672.20 6240000 6260000 6290000 6310000 6470000
Valutareserver 129183.28 129200 131100 134100 135100 147200
Lån Til Privat Sektor 4859133.00 4768523 4888162 4964359 5091273 5356019
Innskudd Rente 4.25 5.25 5.25 5.25 5.25 6
Utlånsrente 5.75 6.75 5.75 5.75 6.75 7.5
Lånevekst 6.08 7.5 8 9.5 10 11
Kontanter - Reserve - Ratio 5.50 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalanse -28.20 -800 700 300 300 300
Nåværende situasjon -7665.00 -5500 -8500 -6000 -10000 -8000
Nåværende situasjon mot BNP -3.00 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7
Import 14501.30 13700 11200 13500 16700 17500
Eksport 14473.10 14000 11900 13800 16500 17700
Utenlandsgjeld 395634.41 410000 410000 396855 420000 420000
Utenlandske Direkte Investeringer 105.00 110 100 105 98.8 98.8
Pengeoverføringer 2898.41 2560 2500 2800 2610 2610
Turistankomster 1291117.00 1350000 1450000 1390000 1580000 1480000
Gullreserver 78.54 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6
Råoljeproduksjon 700.00 680 700 700 805 805
Våpen Salg 15.00 95 95 95 95 95
Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 29.80 32.2 32.2 32.2 32.2 33.5
Offentlige Budsjetter -2.20 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
Regjeringens budsjetter verdi -259900.00 -410000 -410000 -410000 -410000 -410000
Offentlige Utgifter 207796.35 157494 214734 213199 218394 229750
Statens Inntekter 1894700.00 1720000 1720000 1720000 1720000 1720000
Fiscal Utgifter 2202200.00 2130000 2130000 2130000 2130000 2130000
Militære Utgifter 7661.00 7980 7980 7980 7980 7980
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4.00 4 4 4 4 4
Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forretningstillit 105.33 106 106 105 108 108
Produksjon PMI 49.50 51 51.2 51.5 51.5 51.5
Industriell Produksjon 4.50 4.5 5 5.5 6.6 6.6
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.90 3.5 3 2.5 1.8 1.8
Kapasitetsutnyttelsen 74.41 79 78 78 79.8 79.8
Bilregistreringer 86616.00 92000 55000 90000 89000 91000
Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forbrukertillit 126.40 125 124 123 128 128
Butikkhandel (Månedlig) 0.40 3.2 3 -2.5 3.4 3.4
Butikkhandel (Årlig) 1.30 4 6 5 5.1 5.1
Forbruk 1512644.20 1478615 1504965 1551973 1589789 1672458
Konsumerkreditt 2525754.00 2461351 2512714 2569396 2644232 2781732
Husholdninger Gjeld Til Bnp 17.00 16.9 16.9 17 17 17
Bensinpriser 0.46 0.51 0.52 0.53 0.54 0.54
Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Boligpriser 211.28 212 212 213 216 218


Indonesia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.