Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 14220.00 14081 14149 14219 14288 14428
Aksjemarkedet 6235.42 6195 6125 6057 5989 5855
10-årig statsobligasjon 7.25 7.45 7.53 7.61 7.69 7.85
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 4.20 2.6 -1.9 -0.8 3.6 -1.8
Bnp Årlig Vekstrate 5.05 5.2 5.1 5 5.1 5.3
Arbeidsledighet 5.01 5.2 4.9 4.9 4.9 4.9
Inflasjon 3.32 3.9 3.1 3.2 3.4 3.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.31 0.8 0.9 0.5 0.6 0.5
Rentesats 5.50 5.5 5 5 5 5
Handelsbalanse -60.00 500 -900 -800 -800 300
Nåværende situasjon -8442.80 -3900 -3100 -4500 -5500 -3100
Nåværende situasjon mot BNP -3.00 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2 -2.2
Regjeringens gjeld mot BNP 29.80 30.9 30.9 32.2 32.2 32.2
Offentlige Budsjetter -1.76 -2.4 -2.4 -2.3 -2.3 -2.3
Forretningstillit 108.81 106 105 106 106 108
Produksjon PMI 49.60 50.9 50.2 51 51.2 51.5
Forbrukertillit 124.80 122 123 125 124 128
Butikkhandel (Månedlig) -6.50 -0.4 4.2 3.2 3 3.4
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 4.20 2.6 -1.9 -0.8 3.6 -1.8
Bnp Årlig Vekstrate 5.05 5.2 5.1 5 5.1 5.3
BNP 1042.17 1126 1126 1150 1150 1150
Bnp Faste Priser 2735191.60 2753974 2773478 2770839 2770839 2920472
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 869895.72 903696 960939 960025 960025 1011869
Bnp Per Innbygger 4284.70 4330 4330 4500 4500 4500
Bnp Per Innbygger Ppp 11605.90 11733 11733 12037 12037 12037
Bnp Fra Landbruk 88693.90 84717 48528 48482 48482 51100
Bnp Fra Construction 267906.20 272547 292043 291766 291765 307522
Bnp Fra Manufacturing 564982.40 574280 581454 580901 580901 612272
Bnp Fra Mining 198663.50 205919 210596 210396 210396 221758
Bnp Fra Tjenester 51156.00 48893 50966 50918 50918 53668
Bnp Fra Verktøy 36954.00 37722 39814 39776 39776 41924
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 5.01 5.2 4.9 4.9 4.9 4.9
Arbeidsledige 6871264.00 6775000 6775000 6610000 6610000 6610000
Yrkesdeltakelse 69.20 69.3 69.3 69.1 69.1 69.1
Minstelønn 3.94 3.94 3.94 4.1 4.1 4.1
Lønninger innen produksjon 2653267.53 2850000 2850000 2850000 2850000 3100000
Befolkning 264.20 266 265 268 268 268
Pensjonsalder Kvinner 58.00 58 58 58 58 58
Pensjonsalder Menn 58.00 58 58 58 58 58
Levelønn Family 2954800.00 3150000 3150000 3150000 3150000 3230000
Lønn Å Leve Av Individuell 1456700.00 1820000 1820000 1820000 1820000 1890000
Lønn Lav Dyktige 3427900.00 3270000 3270000 3270000 3270000 3330000
Lønn Høy Dyktige 5017000.00 5240000 5240000 5240000 5240000 5310000
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 3.32 3.9 3.1 3.2 3.4 3.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.31 0.8 0.9 0.5 0.6 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 138.59 139 140 140 143 145
Kjerne Konsumprisindeks 128.91 129 130 132 133 135
KjerneInflasjon 3.18 2.7 3 3.2 3.2 3.5
Produsentpriser 167.63 178 176 175 172 185
MatInflasjon 4.85 3.8 4.2 4.2 3.9 4
produsentprisene endring 1.93 1.5 3 3.5 4 5
KPI Housing Utilities 132.52 135 135 136 137 140
Kpi Transport 134.18 148 151 151 152 156
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 5.50 5.5 5 5 5 5
Internbankrente 6.34 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Pengemengden M2 5918515.30 5990000 6150000 6150000 6150000 6270000
Valutareserver 125900.04 115800 116200 116200 118000 172000
Lån Til Privat Sektor 4766613.00 4750000 4830000 4878263 4884829 4950000
Innskudd Rente 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Utlånsrente 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
Lånevekst 9.92 8.7 8 7.5 7.9 8.9
Kontanter - Reserve - Ratio 6.00 6 6 6.5 6.5 6.5
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse -60.00 500 -900 -800 -800 300
Nåværende situasjon -8442.80 -3900 -3100 -4500 -5500 -3100
Nåværende situasjon mot BNP -3.00 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2 -2.2
Import 15514.20 13200 15800 14700 13200 16700
Eksport 15450.70 13700 14900 15000 11900 16500
Utenlandsgjeld 387592.08 410000 410000 396855 406972 420000
Utenlandske Direkte Investeringer 104.90 98 105 110 100 98.8
Turistankomster 1454141.00 1520000 1550000 1350000 1450000 1580000
Gullreserver 78.50 78.5 80.6 80.6 80.6 80.6
Råoljeproduksjon 759.00 797 801 800 800 805
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 29.80 30.9 30.9 32.2 32.2 32.2
Offentlige Budsjetter -1.76 -2.4 -2.4 -2.3 -2.3 -2.3
Offentlige Utgifter 209394.41 211132 297858 297575 297575 313644
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4.00 4 4 4 4 4
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forretningstillit 108.81 106 105 106 106 108
Produksjon PMI 49.60 50.9 50.2 51 51.2 51.5
Industriell Produksjon 3.60 1.5 3.5 4.5 5 6.6
Industriell Produksjon (Månedlig) -15.80 0.7 4 3.5 3 1.8
Lagerendringer 59179.55 25400 -26500 -26500 -26500 -29600
Bilregistreringer 89096.00 91000 86000 89000 55000 89000
Produksjon Av Kobber 197834.00 166000 171000 160000 188000 168000
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forbrukertillit 124.80 122 123 125 124 128
Butikkhandel (Månedlig) -6.50 -0.4 4.2 3.2 3 3.4
Butikkhandel (Årlig) -1.80 2.8 3.9 4 6 5.1
Forbruk 1467542.40 1477952 1515347 1513905 1513905 1595660
Konsumerkreditt 2445720.00 2355754 2486828 2470728 2492677 2618630
Husholdninger Gjeld Til Bnp 17.00 16.8 16.8 16.8 16.8 17
Bensinpriser 0.46 0.45 0.44 0.42 0.41 0.41
Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Boligpriser 210.38 212 213 213 214 217


Indonesia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.