Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 14280.00 14342 14389 14437 14485 14582
Aksjemarkedet 5928.31 5859 5746 5635 5526 5309
10-årig statsobligasjon 6.44 6.5 6.55 6.6 6.66 6.77

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate -0.96 3.5 1.5 2.5 1.5 1.5
Bnp Årlig Vekstrate -0.74 5.5 4.3 3.5 4.5 5
Arbeidsledighet 6.26 7 6.5 6.5 6 6
Inflasjon 1.42 1.6 2.3 3 2.8 3
Inflasjonen (Månedlig) 0.13 0.3 0.8 0.3 0.2 0.5
Rentesats 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 4
Handelsbalanse 1567.40 2400 2600 300 2600 2700
Nåværende situasjon 795.00 -3500 -5500 -6000 -5500 -6000
Nåværende situasjon mot BNP -0.44 -1.5 -1.5 -1.5 -2 -2
Regjeringens gjeld mot BNP 38.50 42 42 42 43 43
Offentlige Budsjetter -6.50 -5.7 -5.7 -5.7 -4 -4
Forretningstillit 102.90 110 108 105 107 105
Produksjon PMI 54.60 55 53 51 52 51
Forbrukertillit 93.40 95 100 100 105 112
Butikkhandel (Månedlig) -2.70 4 3.5 5 2.5 3.5
Bedriftens Skattesats 22.00 25 22 25 25 25
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate -0.96 3.5 1.5 2.5 1.5 1.5
Bnp Årlig Vekstrate -0.74 5.5 4.3 3.5 4.5 5
BNP 1119.19 1150 1150 1150 1270 1270
Bnp Faste Priser 2683111.60 2732091 2837536 2803812 2830902 2944003
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 874340.97 834720 894996 925379 934320 971648
Bnp Per Innbygger 4450.70 4450 4450 4450 4700 4700
Bnp Per Innbygger Ppp 11812.20 10840 10840 10840 10840 11750
Bnp Fra Landbruk 79203.70 102159 87960 52178 52682 54786
Bnp Fra Construction 271471.40 267399 279481 286998 289771 301348
Bnp Fra Manufacturing 558907.50 559138 581784 574972 580527 603720
Bnp Fra Mining 196726.10 203891 205048 206829 208827 217170
Bnp Fra Tjenester 49162.90 47443 50616 51561 52059 54139
Bnp Fra Verktøy 38708.70 37611 40054 39745 40129 41732

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbeidsledighet 6.26 7 6.5 6.5 6 6
Sysselsatte 128454184.00 129165517 129165517 129165517 132166325 132166325
Arbeidsledige 9767754.00 9572398 9572398 9572398 9154473 9154473
Yrkesdeltakelse 67.77 68 68 68 69 69
Lønninger innen produksjon 2635445.63 3100000 3100000 3100000 3100000 3100000
Minstelønn 4.42 4.4 4.4 4.4 4.6 4.6
Befolkning 270.20 273 272 273 275 275
Pensjonsalder Kvinner 57.00 58 58 58 58 58
Pensjonsalder Menn 57.00 58 58 58 58 58

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflasjon 1.42 1.6 2.3 3 2.8 3
Inflasjonen (Månedlig) 0.13 0.3 0.8 0.3 0.2 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 106.29 107 107 109 109 112
Kjerne Konsumprisindeks 106.34 107 107 107 108 109
KjerneInflasjon 1.18 1.4 1.2 1.4 1.6 1.5
Produsentpriser 105.86 106 107 194 107 112
MatInflasjon 2.33 3.5 3.7 3.5 2.1 3.5
produsentprisene endring 2.06 3.5 2.5 2.5 2.1 5
KPI Housing Utilities 103.02 104 105 106 106 109
Kpi Transport 102.75 105 105 106 106 109

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Rentesats 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 4
Internbankrente 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
Pengemengden M2 6888000.00 6736481 6753165 7060815 7082350 7524264
Valutareserver 138799.00 141297 143680 146064 148447 155597
Lån Til Privat Sektor 4786667.00 5098724 5053092 5007669 5002067 5258053
Innskudd Rente 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
Utlånsrente 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
Lånevekst -4.13 5.5 7.5 11 3.5 11
Kontanter - Reserve - Ratio 3.00 3 3 4 4 5

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalanse 1567.40 2400 2600 300 2600 2700
Nåværende situasjon 795.00 -3500 -5500 -6000 -5500 -6000
Nåværende situasjon mot BNP -0.44 -1.5 -1.5 -1.5 -2 -2
Import 16787.20 13100 13300 13500 13700 14000
Eksport 18354.60 15500 15900 16100 15700 16700
Utenlandsgjeld 417527.80 440634 453620 446435 455366 469640
Utenlandske Direkte Investeringer 111.70 120 110 100 150 100
Pengeoverføringer 2257.00 3190 2950 3353 3250 3670
Turistankomster 132597.00 300000 500000 700000 800000 1000000
Gullreserver 78.57 80 80 80 81 81
Råoljeproduksjon 687.00 750 750 750 800 800
Våpen Salg 9.00 15 15 15 25 25

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 38.50 42 42 42 43 43
Offentlige Budsjetter -6.50 -5.7 -5.7 -5.7 -4 -4
Regjeringens budsjetter verdi -348653.70 -350000 -350000 -350000 -310000 -310000
Offentlige Utgifter 164256.60 205734 237834 300112 303012 315118
Statens Inntekter 1960633.60 1530000 1530000 1530000 1530000 1530000
Fiscal Utgifter 2309287.30 2530000 2530000 2530000 2530000 2530000
Militære Utgifter 7380.00 7980 7980 7980 7980 7980

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bedriftens Skattesats 22.00 25 22 25 25 25
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 2.00 2 2 2 2 2

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forretningstillit 102.90 110 108 105 107 105
Produksjon PMI 54.60 55 53 51 52 51
Industriell Produksjon 2.00 7.5 5.5 6.6 3.5 6.6
Industriell Produksjon (Månedlig) -3.60 2 1.5 1.5 1.5 1.8
Kapasitetsutnyttelsen 73.38 79 73 79 75 79
Bilregistreringer 84910.00 65000 76000 79000 80000 81000

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forbrukertillit 93.40 95 100 100 105 112
Butikkhandel (Månedlig) -2.70 4 3.5 5 2.5 3.5
Butikkhandel (Årlig) -18.10 11 8.5 5.1 4.5 5.1
Forbruk 1450299.50 1462787 1514121 1509823 1524411 1585314
Konsumerkreditt 2558997.00 2641645 2637999 2645506 2674152 2777781
Bensinpriser 0.53 0.51 0.49 0.38 0.44 0.42
Husholdninger Gjeld Til Bnp 17.50 18 18 18 18 17

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Boligpriser 213.99 216 217 218 218 218


Indonesia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.