Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 13990.00 14159 14218 14279 14338 14459
Aksjemarkedet 6188.28 5955 5898 5842 5786 5677
10-årig statsobligasjon 7.11 7.13 7.2 7.26 7.32 7.44
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 3.06 2.1 -0.8 3.6 2.8 -1.8
Bnp Årlig Vekstrate 5.02 5.01 5 5.1 5.2 5.3
Arbeidsledighet 5.28 5.2 5.1 5 5.1 4.9
Inflasjon 3.00 2.58 3.2 3.4 3.3 3.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.14 0.2 0.5 0.6 0.5 0.5
Rentesats 5.00 5 5 5 5 5
Handelsbalanse 161.30 -900 -800 300 700 300
Nåværende situasjon -7665.00 -9000 -5500 -8500 -6000 -10000
Nåværende situasjon mot BNP -3.00 -4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
Regjeringens gjeld mot BNP 29.80 30.9 32.2 32.2 32.2 32.2
Offentlige Budsjetter -1.76 -2.4 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
Forretningstillit 105.33 105 106 106 105 108
Produksjon PMI 48.20 49 51 51.2 51.5 51.5
Forbrukertillit 124.20 123 125 124 123 128
Butikkhandel (Månedlig) 1.60 4.2 3.2 3 -2.5 3.4
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 3.06 2.1 -0.8 3.6 2.8 -1.8
Bnp Årlig Vekstrate 5.02 5.01 5 5.1 5.2 5.3
BNP 1042.17 1126 1150 1150 1150 1150
Bnp Faste Priser 2818875.20 2704999 2756306 2874686 2965457 2848364
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 917892.88 937213 904926 914260 965623 986885
Bnp Per Innbygger 4284.70 4330 4500 4500 4500 4500
Bnp Per Innbygger Ppp 11605.90 11733 12037 12037 12037 12037
Bnp Fra Landbruk 78603.00 47330 84061 93217 82690 49838
Bnp Fra Construction 280645.20 284833 279212 281569 295239 299929
Bnp Fra Manufacturing 582944.50 567098 583052 593797 613258 597154
Bnp Fra Mining 204595.50 205397 209883 208795 215234 216283
Bnp Fra Tjenester 52525.00 49708 52161 53765 55256 52343
Bnp Fra Verktøy 38412.80 38831 38341 38839 40410 40889
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 5.28 5.2 5.1 5 5.1 4.9
Arbeidsledige 6871264.00 6775000 6610000 6610000 6610000 6610000
Yrkesdeltakelse 69.20 69.3 69.1 69.1 69.1 69.1
Minstelønn 3.94 3.94 4.1 4.1 4.1 4.1
Lønninger innen produksjon 2703980.52 2850000 2850000 2850000 2850000 3100000
Befolkning 264.20 265 266 266 266 266
Pensjonsalder Kvinner 58.00 58 58 58 58 58
Pensjonsalder Menn 58.00 58 58 58 58 58
Levelønn Family 2954800.00 3150000 3150000 3150000 3150000 3230000
Lønn Å Leve Av Individuell 1456700.00 1820000 1820000 1820000 1820000 1890000
Lønn Lav Dyktige 3427900.00 3270000 3270000 3270000 3270000 3330000
Lønn Høy Dyktige 5017000.00 5240000 5240000 5240000 5240000 5310000
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 3.00 2.58 3.2 3.4 3.3 3.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.14 0.2 0.5 0.6 0.5 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 138.60 139 140 143 143 144
Kjerne Konsumprisindeks 130.20 130 132 133 134 135
KjerneInflasjon 3.08 3.07 3.2 3.2 3.1 3.5
Produsentpriser 167.33 176 175 172 174 185
MatInflasjon 4.97 4.2 4.2 3.9 4.1 4
produsentprisene endring -0.44 3 3.5 4 3.5 5
KPI Housing Utilities 133.21 134 136 137 137 139
Kpi Transport 133.24 150 151 152 138 156
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 5.00 5 5 5 5 5
Internbankrente 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Pengemengden M2 6026908.50 6150000 6240000 6260000 6290000 6310000
Valutareserver 126600.00 127100 129200 131100 134100 135100
Lån Til Privat Sektor 4844218.00 4757815 4884829 5009710 5090162 5009979
Innskudd Rente 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
Utlånsrente 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75
Lånevekst 6.53 8 7.5 7.9 8.2 8.9
Kontanter - Reserve - Ratio 5.50 6 6.5 6.5 6.5 6.5
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse 161.30 -900 -800 300 700 300
Nåværende situasjon -7665.00 -9000 -5500 -8500 -6000 -10000
Nåværende situasjon mot BNP -3.00 -4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
Import 14772.50 15000 13700 11200 13500 16700
Eksport 14933.80 14900 14000 11900 13800 16500
Utenlandsgjeld 395634.41 410000 410000 396855 406972 420000
Utenlandske Direkte Investeringer 105.00 6.1 110 100 105 98.8
Turistankomster 1354396.00 1550000 1350000 1450000 1390000 1580000
Gullreserver 78.54 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6
Råoljeproduksjon 746.00 801 800 800 800 805
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 29.80 30.9 32.2 32.2 32.2 32.2
Offentlige Budsjetter -1.76 -2.4 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
Offentlige Utgifter 207796.35 290504 161335 220074 218602 305900
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4.00 4 4 4 4 4
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forretningstillit 105.33 105 106 106 105 108
Produksjon PMI 48.20 49 51 51.2 51.5 51.5
Industriell Produksjon 4.50 3.5 4.5 5 5.5 6.6
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.90 4 3.5 3 2.5 1.8
Bilregistreringer 96001.00 86000 89000 55000 90000 89000
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forbrukertillit 124.20 123 125 124 123 128
Butikkhandel (Månedlig) 1.60 4.2 3.2 3 -2.5 3.4
Butikkhandel (Årlig) 3.60 3.9 4 6 5 5.1
Forbruk 1512644.20 1477931 1514678 1542387 1591302 1556262
Konsumerkreditt 2515920.00 2425426 2521384 2575195 2634508 2553974
Husholdninger Gjeld Til Bnp 16.90 17 16.9 16.9 17 17
Bensinpriser 0.46 0.42 0.41 0.4 0.39 0.36
Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Boligpriser 211.28 211 212 212 213 216


Indonesia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.