Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 14280.00 14327 14374 14421 14470 14567
Aksjemarkedet 6348.33 6190 6071 5953 5839 5609
10-årig statsobligasjon 6.64 6.64 6.7 6.75 6.81 6.92

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate -0.42 1 3.5 1.5 2.5 1.5
Bnp Årlig Vekstrate -2.07 2.5 6.5 6 5 5.5
Arbeidsledighet 7.07 8.5 7.5 6.5 6.5 6.5
Inflasjon 1.38 1.4 1.5 1.8 2.3 3
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.3 0.8 0.5 0.5 0.5
Rentesats 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 4
Handelsbalanse 1958.50 2100 -1200 -100 300 300
Nåværende situasjon 795.00 -5000 -7500 -6900 -8000 -8000
Nåværende situasjon mot BNP -2.70 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7
Regjeringens gjeld mot BNP 30.50 40 40 40 40 42
Offentlige Budsjetter -2.20 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7 -4
Forretningstillit 102.90 103 108 105 105 105
Produksjon PMI 50.90 52 55 53 51 51
Forbrukertillit 84.90 95 98 100 100 112
Butikkhandel (Månedlig) 4.80 4 4 3.5 5 3.5
Bedriftens Skattesats 22.00 25 22 22 25 25
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate -0.42 1 3.5 1.5 2.5 1.5
Bnp Årlig Vekstrate -2.07 2.5 6.5 6 5 5.5
BNP 1119.19 1150 1150 1150 1150 1270
Bnp Faste Priser 2708997.10 2800378 2770594 2757988 3075257 2940397
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 894086.10 961860 898224 842632 1065498 1009953
Bnp Per Innbygger 4450.70 4450 4450 4450 4450 4700
Bnp Per Innbygger Ppp 11812.20 10840 10840 10840 10840 11750
Bnp Fra Landbruk 50413.10 46159 73647 103127 53808 48467
Bnp Fra Construction 277292.80 297191 280465 269934 323820 312050
Bnp Fra Manufacturing 555528.10 579776 580921 564438 644722 608765
Bnp Fra Mining 199834.40 204488 205804 205823 233511 214713
Bnp Fra Tjenester 49817.40 54168 53664 47892 56512 56876
Bnp Fra Verktøy 38400.50 40535 39040 37967 44146 42562

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbeidsledighet 7.07 8.5 7.5 6.5 6.5 6.5
Sysselsatte 128454184.00 132165517 132165517 132165517 132165517 134434782
Arbeidsledige 9767754.00 7049693 7049693 7049693 7049693 6975287
Yrkesdeltakelse 67.77 68 68 68 68 69
Lønninger innen produksjon 2635445.63 3100000 3100000 3100000 3100000 3100000
Minstelønn 4.42 4.4 4.4 4.4 4.4 4.6
Befolkning 270.20 273 273 272 273 275
Pensjonsalder Kvinner 57.00 58 58 58 58 58
Pensjonsalder Menn 57.00 58 58 58 58 58

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflasjon 1.38 1.4 1.5 1.8 2.3 3
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.3 0.8 0.5 0.5 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 106.06 106 107 107 108 111
Kjerne Konsumprisindeks 106.22 106 107 107 108 110
KjerneInflasjon 1.53 1.5 1.7 1.5 1.5 2
Produsentpriser 105.20 185 104 106 194 194
MatInflasjon 1.92 4.5 3.5 3.7 3.5 3.5
produsentprisene endring 1.82 3 3.5 2.5 2.5 5
KPI Housing Utilities 102.91 104 104 105 105 108
Kpi Transport 103.01 104 105 104 105 109

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Rentesats 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 4
Internbankrente 3.78 4.04 4.04 4.04 4.04 4.54
Pengemengden M2 6761000.00 6713228 6736481 6753165 7060815 7524264
Valutareserver 138000.00 139000 141297 143680 146064 155597
Lån Til Privat Sektor 4821734.00 5111756 5147053 5135453 5062821 5341276
Innskudd Rente 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 3.25
Utlånsrente 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.75
Lånevekst -1.90 2.5 11 7.5 11 11
Kontanter - Reserve - Ratio 3.00 3 3 3 4 5

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalanse 1958.50 2100 -1200 -100 300 300
Nåværende situasjon 795.00 -5000 -7500 -6900 -8000 -8000
Nåværende situasjon mot BNP -2.70 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7
Import 13342.20 15700 15600 15300 15500 16500
Eksport 15300.70 14500 15500 14700 16700 16700
Utenlandsgjeld 417527.80 434833 440634 453620 446435 469640
Utenlandske Direkte Investeringer 111.10 150 120 100 100 100
Pengeoverføringer 2257.00 2900 3190 2950 3353 3670
Turistankomster 141264.00 400000 900000 900000 1000000 1200000
Gullreserver 78.57 80 80 80 81 81
Råoljeproduksjon 703.48 950 950 950 950 1000
Våpen Salg 8.00 15 15 15 35 75

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 30.50 40 40 40 40 42
Offentlige Budsjetter -2.20 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7 -4
Regjeringens budsjetter verdi -348653.70 -350000 -350000 -350000 -350000 -310000
Offentlige Utgifter 289963.74 287862 163402 207684 330268 302255
Statens Inntekter 1960633.60 1530000 1530000 1530000 1530000 1530000
Fiscal Utgifter 2309287.30 2530000 2530000 2530000 2530000 2530000
Militære Utgifter 7661.00 7980 7980 7980 7980 7980

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bedriftens Skattesats 22.00 25 22 22 25 25
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 2.00 2 2 2 2 2

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forretningstillit 102.90 103 108 105 105 105
Produksjon PMI 50.90 52 55 53 51 51
Industriell Produksjon 2.00 3.5 19 5.5 6.6 6.6
Industriell Produksjon (Månedlig) -3.60 2 2 1.5 1.5 1.8
Kapasitetsutnyttelsen 71.96 75 79 73 79 79
Bilregistreringer 52910.00 73000 75000 76000 79000 81000

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forbrukertillit 84.90 95 98 100 100 112
Butikkhandel (Månedlig) 4.80 4 4 3.5 5 3.5
Butikkhandel (Årlig) -19.20 6.5 13.5 5.5 5.1 5.1
Forbruk 1458766.50 1530094 1520413 1476652 1680230 1606599
Konsumerkreditt 2534392.00 2537173 2623843 2666684 2757417 2664032
Bensinpriser 0.54 0.51 0.49 0.46 0.44 0.42
Husholdninger Gjeld Til Bnp 16.90 19 19 19 19 18

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Boligpriser 213.99 216 216 217 218 218


Indonesia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.