Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 14135.00 14343 14416 14490 14564 14713
Aksjemarkedet 6288.47 6133 6058 5984 5912 5768
10-årig statsobligasjon 7.49 8.11 8.2 8.28 8.37 8.55
Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate -0.52 3.4 2.6 -0.9 -0.9 -0.8
Bnp Årlig Vekstrate 5.07 4.9 5.2 5.1 5 5.3
Arbeidsledighet 5.01 5.4 5.4 4.9 4.9 4.9
Inflasjon 3.32 2.9 2.9 3.1 3.2 3.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.68 0.7 0.8 0.9 0.5 0.5
Rentesats 6.00 6 6.5 6.5 6.5 5.75
Handelsbalanse 207.60 -1200 500 -900 -800 300
Nåværende situasjon -6966.00 -5000 -3900 -3100 -4500 -3100
Nåværende situasjon mot BNP -3.00 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2
Regjeringens gjeld mot BNP 29.80 30.9 30.9 30.9 32.2 32.2
Offentlige Budsjetter -1.76 -2.4 -2.4 -2.4 -2.3 -2.3
Forretningstillit 102.10 106 106 105 106 108
Produksjon PMI 51.60 51.2 50.9 50.2 51 51.5
Forbrukertillit 128.20 122 122 123 125 128
Butikkhandel (Månedlig) -0.40 6.4 -0.4 4.2 3.2 3.4
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate -0.52 3.4 2.6 -0.9 -0.9 -0.8
Bnp Årlig Vekstrate 5.07 4.9 5.2 5.1 5 5.3
BNP 1015.54 1126 1126 1126 1150 1150
Bnp Faste Priser 2625042.10 2667540 2753974 2773478 2770839 2920472
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 861834.53 848726 903696 960939 960025 1011869
Bnp Per Innbygger 4130.66 4332 4332 4332 4567 4567
Bnp Per Innbygger Ppp 11188.74 11733 11733 11733 12037 12037
Bnp Fra Landbruk 80035.80 86431 84717 48528 48482 51100
Bnp Fra Construction 265916.20 259693 272547 292043 291765 307522
Bnp Fra Manufacturing 555287.70 559015 574280 581455 580901 612272
Bnp Fra Mining 199882.80 204982 205919 210596 210396 221758
Bnp Fra Tjenester 49676.80 47671 48893 50966 50918 53668
Bnp Fra Verktøy 36514.80 36512 37722 39814 39776 41924
Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbeidsledighet 5.01 5.4 5.4 4.9 4.9 4.9
Arbeidsledige 6871264.00 6775000 6775000 6775000 6610000 6610000
Yrkesdeltakelse 69.20 69.3 69.3 69.3 69.1 69.1
Minstelønn 3.94 3.94 3.94 3.94 4.1 4.1
Lønninger innen produksjon 2653267.53 2740000 2850000 2850000 2850000 3100000
Befolkning 264.20 266 266 265 268 268
Pensjonsalder Kvinner 58.00 58 58 58 58 58
Pensjonsalder Menn 58.00 58 58 58 58 58
Levelønn Family 2954800.00 3150000 3150000 3150000 3150000 3230000
Lønn Å Leve Av Individuell 1456700.00 1820000 1820000 1820000 1820000 1890000
Lønn Lav Dyktige 3427900.00 3270000 3270000 3270000 3270000 3330000
Lønn Høy Dyktige 5017000.00 5240000 5240000 5240000 5240000 5310000
Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflasjon 3.32 2.9 2.9 3.1 3.2 3.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.68 0.7 0.8 0.9 0.5 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 137.40 138 138 140 140 145
Kjerne Konsumprisindeks 128.00 128 129 130 132 135
KjerneInflasjon 3.12 3 2.7 3 3.2 3.5
Produsentpriser 167.32 176 178 176 175 185
MatInflasjon 4.14 3.5 3.8 4.2 4.2 4
produsentprisene endring 2.08 6.8 6.5 6 5.5 5
KPI Housing Utilities 132.12 133 134 135 136 140
Kpi Transport 146.46 149 146 151 151 156
Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Rentesats 6.00 6 6.5 6.5 6.5 5.75
Internbankrente 7.03 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21
Pengemengden M2 5744048.70 5910000 5990000 6150000 6150000 6270000
Valutareserver 120347.15 115400 115800 116200 116200 172000
Lån Til Privat Sektor 4652218.00 4603903 4720045 4878263 4884829 5136811
Innskudd Rente 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
Utlånsrente 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75
Lånevekst 11.05 9.9 5.7 6.3 5.9 5.9
Kontanter - Reserve - Ratio 6.50 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalanse 207.60 -1200 500 -900 -800 300
Nåværende situasjon -6966.00 -5000 -3900 -3100 -4500 -3100
Nåværende situasjon mot BNP -3.00 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2
Import 14534.20 12200 13200 15800 14700 16700
Eksport 14741.80 11000 13700 14900 15000 16500
Utenlandsgjeld 387592.08 373872 378324 396855 406972 417889
Utenlandske Direkte Investeringer 107.90 93.8 98 105 110 98.8
Turistankomster 1303808.00 1470000 1520000 1550000 1550000 1580000
Gullreserver 78.50 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6
Råoljeproduksjon 768.00 794 797 801 800 805
Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 29.80 30.9 30.9 30.9 32.2 32.2
Offentlige Budsjetter -1.76 -2.4 -2.4 -2.4 -2.3 -2.3
Offentlige Utgifter 153652.73 198218 211132 297858 297575 313644
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4.00 4 4 4 4 4
Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forretningstillit 102.10 106 106 105 106 108
Produksjon PMI 51.60 51.2 50.9 50.2 51 51.5
Industriell Produksjon 7.90 6 5.7 5.1 5.3 6.6
Industriell Produksjon (Månedlig) 6.40 -0.6 0.7 4 3.5 1.8
Lagerendringer 61523.99 48200 25400 -26500 -26500 -29600
Bilregistreringer 84146.00 56000 91000 86000 102000 89000
Produksjon Av Kobber 197834.00 269000 266000 271000 260000 268000
Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forbrukertillit 128.20 122 122 123 125 128
Butikkhandel (Månedlig) -0.40 6.4 -0.4 4.2 3.2 3.4
Butikkhandel (Årlig) 6.70 3.6 2.8 3.9 4 5.1
Forbruk 1442320.30 1429535 1477952 1515347 1513905 1595660
Konsumerkreditt 2401318.00 2300878 2355754 2486828 2492677 2618630
Husholdninger Gjeld Til Bnp 17.00 16.8 16.8 16.8 16.8 17
Bensinpriser 0.45 0.44 0.42 0.41 0.4 0.4
Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Boligpriser 209.46 210 212 213 213 217


Indonesia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.