Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 14139.00 14260 14329 14400 14470 14611
Aksjemarkedet 6191.95 6107 6045 5984 5924 5805
10-årig statsobligasjon 7.14 7.37 7.44 7.51 7.58 7.73
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 4.20 -1.9 -0.8 3.6 2.8 -1.8
Bnp Årlig Vekstrate 5.05 5.1 5 5.1 5.2 5.3
Arbeidsledighet 5.01 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9
Inflasjon 3.39 3.3 3.2 3.4 3.3 3.7
Inflasjonen (Månedlig) -0.27 0.9 0.5 0.6 0.5 0.5
Rentesats 5.25 5 5 5 5 5
Handelsbalanse -160.50 -900 -800 300 700 300
Nåværende situasjon -8442.80 -9000 -5500 -8500 -6000 -10000
Nåværende situasjon mot BNP -3.00 -4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
Regjeringens gjeld mot BNP 29.80 30.9 32.2 32.2 32.2 32.2
Offentlige Budsjetter -1.76 -2.4 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
Forretningstillit 108.81 105 106 106 105 108
Produksjon PMI 49.10 50.2 51 51.2 51.5 51.5
Forbrukertillit 121.80 123 125 124 123 128
Butikkhandel (Månedlig) -2.10 4.2 3.2 3 -2.5 3.4
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 4.20 -1.9 -0.8 3.6 2.8 -1.8
Bnp Årlig Vekstrate 5.05 5.1 5 5.1 5.2 5.3
BNP 1042.17 1126 1150 1150 1150 1150
Bnp Faste Priser 2735191.60 2773478 2770839 2756306 2874686 2920472
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 869895.72 960939 960025 904926 914260 1011869
Bnp Per Innbygger 4284.70 4330 4500 4500 4500 4500
Bnp Per Innbygger Ppp 11605.90 11733 12037 12037 12037 12037
Bnp Fra Landbruk 88693.90 48528 48482 84061 93217 51100
Bnp Fra Construction 267906.20 292043 291766 279212 281569 307522
Bnp Fra Manufacturing 564982.40 581454 580901 583052 593797 612272
Bnp Fra Mining 198663.50 210596 210396 209883 208795 221758
Bnp Fra Tjenester 51156.00 50966 50918 52161 53765 53668
Bnp Fra Verktøy 36954.00 39814 39776 38341 38839 41924
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 5.01 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9
Arbeidsledige 6871264.00 6775000 6610000 6610000 6610000 6610000
Yrkesdeltakelse 69.20 69.3 69.1 69.1 69.1 69.1
Minstelønn 3.94 3.94 4.1 4.1 4.1 4.1
Lønninger innen produksjon 2653267.53 2850000 2850000 2850000 2850000 3100000
Befolkning 264.20 265 266 266 266 266
Pensjonsalder Kvinner 58.00 58 58 58 58 58
Pensjonsalder Menn 58.00 58 58 58 58 58
Levelønn Family 2954800.00 3150000 3150000 3150000 3150000 3230000
Lønn Å Leve Av Individuell 1456700.00 1820000 1820000 1820000 1820000 1890000
Lønn Lav Dyktige 3427900.00 3270000 3270000 3270000 3270000 3330000
Lønn Høy Dyktige 5017000.00 5240000 5240000 5240000 5240000 5310000
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 3.39 3.3 3.2 3.4 3.3 3.7
Inflasjonen (Månedlig) -0.27 0.9 0.5 0.6 0.5 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 138.37 140 140 143 143 145
Kjerne Konsumprisindeks 129.84 130 132 133 134 135
KjerneInflasjon 3.32 3 3.2 3.2 3.1 3.5
Produsentpriser 167.18 176 175 172 174 185
MatInflasjon 5.42 4.2 4.2 3.9 4.1 4
produsentprisene endring 0.90 3 3.5 4 3.5 5
KPI Housing Utilities 132.94 135 136 137 137 140
Kpi Transport 133.45 151 151 152 138 157
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 5.25 5 5 5 5 5
Internbankrente 5.80 7.21 7.21 5.87 5.87 7.21
Pengemengden M2 5934216.20 6150000 6240000 6260000 6290000 6310000
Valutareserver 124300.00 127500 129200 131100 134100 135100
Lån Til Privat Sektor 4775245.00 4830000 4878263 4884829 5009710 4950000
Innskudd Rente 4.50 5.25 5.25 5.25 4.25 5.25
Utlånsrente 6.00 6.75 6.75 5.75 5.75 6.75
Lånevekst 9.58 8 7.5 7.9 8.2 8.9
Kontanter - Reserve - Ratio 6.00 6 6.5 6.5 6.5 6.5
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse -160.50 -900 -800 300 700 300
Nåværende situasjon -8442.80 -9000 -5500 -8500 -6000 -10000
Nåværende situasjon mot BNP -3.00 -4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
Import 14258.20 15000 13700 11200 13500 16700
Eksport 14097.70 14900 14000 11900 13800 16500
Utenlandsgjeld 391827.59 410000 410000 396855 406972 420000
Utenlandske Direkte Investeringer 104.90 105 110 100 105 98.8
Turistankomster 1555346.00 1550000 1350000 1450000 1390000 1580000
Gullreserver 78.54 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6
Råoljeproduksjon 736.00 801 800 800 800 805
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 29.80 30.9 32.2 32.2 32.2 32.2
Offentlige Budsjetter -1.76 -2.4 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
Offentlige Utgifter 209394.41 297858 297575 161335 220074 313644
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4.00 4 4 4 4 4
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forretningstillit 108.81 105 106 106 105 108
Produksjon PMI 49.10 50.2 51 51.2 51.5 51.5
Industriell Produksjon 14.70 3.5 4.5 5 5.5 6.6
Industriell Produksjon (Månedlig) 7.20 4 3.5 3 2.5 1.8
Bilregistreringer 92938.00 86000 89000 55000 90000 89000
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forbrukertillit 121.80 123 125 124 123 128
Butikkhandel (Månedlig) -2.10 4.2 3.2 3 -2.5 3.4
Butikkhandel (Årlig) 1.10 3.9 4 6 5 5.1
Forbruk 1467542.40 1515347 1513905 1514678 1542387 1595660
Konsumerkreditt 2477053.00 2486828 2470728 2521384 2575195 2618630
Husholdninger Gjeld Til Bnp 16.90 17 16.9 16.9 17 17
Bensinpriser 0.45 0.41 0.4 0.39 0.38 0.4
Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Boligpriser 210.38 213 213 214 214 217


Indonesia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.