Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 14360.00 14407 14455 14502 14551 14649
Aksjemarkedet 5031.26 4934 4839 4745 4654 4471
10-årig statsobligasjon 7.11 7.17 7.23 7.29 7.35 7.47

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -2.41 2.7 0.5 2.5 1.5 2.5
Bnp Årlig Vekstrate 2.97 -1.2 3.3 5.2 8.5 7.5
Arbeidsledighet 4.99 8.5 9 9 8.5 8.5
Inflasjon 1.96 2.5 2.9 3.3 3.7 3.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.18 0.2 0.5 0.8 0.8 0.8
Rentesats 4.25 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
Handelsbalanse 2091.70 -1700 -1200 -1200 -100 1200
Nåværende situasjon -3924.00 -9000 -8500 -7000 -7500 -8000
Nåværende situasjon mot BNP -3.00 -4.5 -4.5 -2.8 -2.8 -2.8
Regjeringens gjeld mot BNP 29.80 32.2 32.2 34.5 34.5 34.5
Offentlige Budsjetter -2.20 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5
Forretningstillit 104.82 97 101 103 105 105
Produksjon PMI 39.10 47.5 50.5 52 55 51
Forbrukertillit 83.80 97 98 98.5 99 99
Butikkhandel (Månedlig) -13.30 -5.5 3.5 4 4 5
Bedriftens Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -2.41 2.7 0.5 2.5 1.5 2.5
Bnp Årlig Vekstrate 2.97 -1.2 3.3 5.2 8.5 7.5
BNP 1119.19 970 970 1150 1150 1150
Bnp Faste Priser 2703065.10 2801974 2861316 2843624 2932826 3075914
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 876315.84 912048 982791 921884 950803 1056500
Bnp Per Innbygger 4450.70 4200 4200 4450 4450 4450
Bnp Per Innbygger Ppp 11812.20 9980 9980 10840 10840 10840
Bnp Fra Landbruk 71850.80 78244 47164 75587 77958 50701
Bnp Fra Construction 273624.60 278961 303658 287853 296883 326432
Bnp Fra Manufacturing 566753.10 579447 592392 596224 614927 636822
Bnp Fra Mining 200750.70 204156 208938 211190 217815 224608
Bnp Fra Tjenester 52355.60 52210 55346 55078 56806 59497
Bnp Fra Verktøy 38087.90 38182 41417 40068 41325 44524

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 4.99 8.5 9 9 8.5 8.5
Sysselsatte 129366192.00 129896120 129896120 132165517 132165517 132165517
Arbeidsledige 6816840.00 7123846 7123846 7049693 7049693 7049693
Yrkesdeltakelse 69.32 67 67 68 68 68
Lønninger innen produksjon 2817234.31 2850000 3100000 3100000 3100000 3100000
Minstelønn 3.94 4 4 4.4 4.4 4.4
Befolkning 266.10 270 270 273 273 273
Pensjonsalder Kvinner 58.00 58 58 58 58 58
Pensjonsalder Menn 58.00 58 58 58 58 58

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 1.96 2.5 2.9 3.3 3.7 3.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.18 0.2 0.5 0.8 0.8 0.8
Konsumprisindeksen Kpi 105.06 106 107 108 109 111
Kjerne Konsumprisindeks 105.18 107 108 108 109 111
KjerneInflasjon 2.26 3.1 3.2 3.2 3.3 3.5
Produsentpriser 103.54 103 104 106 107 109
MatInflasjon 3.03 4.1 4.5 4.5 3.5 3.5
produsentprisene endring 0.86 1.2 1.2 3 3.5 5
KPI Housing Utilities 102.81 136 105 106 107 109
Kpi Transport 103.03 137 107 106 107 111

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 4.25 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
Internbankrente 4.65 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66
Pengemengden M2 6468200.00 6581504 6597366 6713228 6736481 7060815
Valutareserver 131718.36 134100 135100 137100 140360 147200
Lån Til Privat Sektor 4987079.00 4809526 5091523 5246407 5410981 5473387
Innskudd Rente 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Utlånsrente 5.00 5 5 5 5 5
Lånevekst 3.04 6.5 7.5 9.5 11 11
Kontanter - Reserve - Ratio 3.00 3 3 3 3 4

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse 2091.70 -1700 -1200 -1200 -100 1200
Nåværende situasjon -3924.00 -9000 -8500 -7000 -7500 -8000
Nåværende situasjon mot BNP -3.00 -4.5 -4.5 -2.8 -2.8 -2.8
Import 8442.10 13500 14700 15700 15600 15500
Eksport 10533.80 11800 13500 14500 15500 16700
Utenlandsgjeld 389251.56 423230 429031 434833 440634 446435
Utenlandske Direkte Investeringer 98.00 95 98 100 101 105
Pengeoverføringer 2870.00 2958 3037 3116 3190 3353
Turistankomster 163646.00 200000 780000 1100000 1250000 1480000
Gullreserver 78.60 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6
Råoljeproduksjon 651.00 750 850 950 950 950
Våpen Salg 15.00 15 15 35 35 35

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 29.80 32.2 32.2 34.5 34.5 34.5
Offentlige Budsjetter -2.20 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5
Regjeringens budsjetter verdi -259900.00 -410000 -410000 -350000 -350000 -350000
Offentlige Utgifter 159398.05 206513 294126 167687 172947 316185
Statens Inntekter 1894700.00 1420000 1420000 1530000 1530000 1530000
Fiscal Utgifter 2202200.00 2930000 2930000 2530000 2530000 2530000
Militære Utgifter 7661.00 7980 7980 7980 7980 7980

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 2.00 2 2 2 2 2

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forretningstillit 104.82 97 101 103 105 105
Produksjon PMI 39.10 47.5 50.5 52 55 51
Industriell Produksjon -0.80 -6.5 3.5 3.5 19 6.6
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.00 -3.5 6.5 2 2 1.8
Kapasitetsutnyttelsen 74.09 70 73 75 79 79
Bilregistreringer 3551.00 90000 89000 89000 90000 91000

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit 83.80 97 98 98.5 99 99
Butikkhandel (Månedlig) -13.30 -5.5 3.5 4 4 5
Butikkhandel (Årlig) -20.60 5 5 6.5 13.5 5.1
Forbruk 1483593.40 1503719 1563390 1560740 1609699 1680644
Konsumerkreditt 2559847.00 2489259 2592384 2692959 2777434 2786813
Bensinpriser 0.45 0.43 0.41 0.39 0.37 0.35
Husholdninger Gjeld Til Bnp 17.00 17 17 19 19 19

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Boligpriser 211.93 213 216 216 216 218


Indonesia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.