Markeder Siste Referanse
Valuta 13600 2020-01
Aksjemarkedet 6133 2020-01
10-årig statsobligasjon 6.67 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 3.06 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 5.02 2019-09
Arbeidsledighet 5.28 2019-09
Inflasjon 2.72 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.34 2019-12
Rentesats 5 2020-01
Handelsbalanse -28.2 2019-12
Nåværende situasjon -7665 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 29.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.2 2019-12
Forretningstillit 105 2019-09
Produksjon PMI 49.5 2019-12
Forbrukertillit 126 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.4 2019-11
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 3.06 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 5.02 2019-09
BNP 1042 2018-12
Bnp Faste Priser 2818875 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 917893 2019-09
Bnp Per Innbygger 4285 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 11606 2018-12
Bnp Fra Landbruk 78603 2019-09
Bnp Fra Construction 280645 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 582944 2019-09
Bnp Fra Mining 204596 2019-09
Bnp Fra Tjenester 52525 2019-09
Bnp Fra Verktøy 38413 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.28 2019-09
Sysselsatte 127067835 2018-12
Arbeidsledige 6871264 2018-12
Yrkesdeltakelse 69.2 2018-12
Minstelønn 3.94 2019-01
Lønninger innen produksjon 2703981 2019-09
Befolkning 264 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 58 2018-12
Pensjonsalder Menn 58 2018-12
Levelønn Family 2954800 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1456700 2018-12
Lønn Høy Dyktige 5017000 2018-12
Lønn Lav Dyktige 3427900 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.72 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.34 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 139 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 130 2019-12
KjerneInflasjon 3.02 2019-12
Bnp-Deflatoren 144 2019-09
Produsentpriser 168 2019-12
Eksportpriser 160 2019-11
Importprisene 150 2019-11
MatInflasjon 4.28 2019-12
KPI Housing Utilities 133 2019-12
Kpi Transport 134 2019-12
produsentprisene endring 1.05 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 5 2020-01
Internbankrente 5.46 2020-01
Pengemengde 622384 2019-11
Pengemengden M1 1553179 2019-11
Pengemengden M2 6072672 2019-11
Valutareserver 129183 2019-12
Lån Til Privat Sektor 4859133 2019-11
Innskudd Rente 4.25 2020-01
Kontanter - Reserve - Ratio 5.5 2019-12
Utlånsrente 5.75 2020-01
Lånevekst 6.08 2019-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -28.2 2019-12
Nåværende situasjon -7665 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -3 2018-12
Eksport 14473 2019-12
Import 14501 2019-12
Utenlandsgjeld 395634 2019-09
Kjøpsbetingelser 107 2019-11
Utenlandske Direkte Investeringer 105 2019-09
Pengeoverføringer 2898 2019-06
Turistankomster 1291117 2019-11
Gullreserver 78.54 2019-12
Råoljeproduksjon 700 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 5.07 2018-12
Våpen Salg 15 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 29.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.2 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -259900 2018-12
Offentlige Utgifter 207796 2019-09
Statens Inntekter 1894700 2018-12
Fiscal Utgifter 2202200 2018-12
Kreditt-Rating 58 2020-01
Militære Utgifter 7661 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
Salgsskatt 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 9.74 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5.74 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 105 2019-09
Produksjon PMI 49.5 2019-12
Industriell Produksjon 3 2019-11
Industriell Produksjon (Månedlig) -4 2019-11
Kapasitetsutnyttelsen 74.41 2019-12
Lagerendringer 35709 2019-09
Bilregistreringer 86616 2019-12
Internett-hastighet 7203 2017-03
IP-adresser 2826875 2017-03
Bil Produksjon 1055774 2018-12
Konkurranseevne Index 64.63 2019-12
Konkurranseevne Rank 50 2019-12
Korrupsjon Index 40 2019-12
Korrupsjon Rank 85 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 73 2019-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 126 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.4 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 1.3 2019-11
Forbruk 1512644 2019-09
Konsumerkreditt 2525754 2019-11
Bensinpriser 0.46 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 17 2019-06
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 211 2019-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Indonesia - Økonomiske indikatorer.