Markeder Siste Referanse
Valuta 14143 2019-10
Aksjemarkedet 6181 2019-10
10-årig statsobligasjon 7.14 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 4.2 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 5.05 2019-06
Arbeidsledighet 5.01 2019-03
Inflasjon 3.39 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.27 2019-09
Rentesats 5.25 2019-09
Handelsbalanse -160 2019-09
Nåværende situasjon -8443 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 29.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.76 2018-12
Forretningstillit 109 2019-06
Produksjon PMI 49.1 2019-09
Forbrukertillit 122 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) -2.1 2019-08
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 4.2 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 5.05 2019-06
BNP 1042 2018-12
Bnp Faste Priser 2735192 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 869896 2019-06
Bnp Per Innbygger 4285 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 11606 2018-12
Bnp Fra Landbruk 88694 2019-06
Bnp Fra Construction 267906 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 564982 2019-06
Bnp Fra Mining 198664 2019-06
Bnp Fra Tjenester 51156 2019-06
Bnp Fra Verktøy 36954 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.01 2019-03
Sysselsatte 127067835 2018-12
Arbeidsledige 6871264 2018-12
Yrkesdeltakelse 69.2 2018-12
Minstelønn 3.94 2019-01
Lønninger innen produksjon 2653268 2019-03
Befolkning 264 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 58 2018-12
Pensjonsalder Menn 58 2018-12
Levelønn Family 2954800 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1456700 2018-12
Lønn Høy Dyktige 5017000 2018-12
Lønn Lav Dyktige 3427900 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.39 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.27 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 138 2019-09
Kjerne Konsumprisindeks 130 2019-09
KjerneInflasjon 3.32 2019-09
Bnp-Deflatoren 145 2019-06
Produsentpriser 167 2019-09
Eksportpriser 157 2019-08
Importprisene 148 2019-08
MatInflasjon 5.42 2019-09
KPI Housing Utilities 133 2019-09
Kpi Transport 133 2019-09
produsentprisene endring 0.9 2019-08
Penger Siste Referanse
Rentesats 5.25 2019-09
Internbankrente 5.8 2019-10
Pengemengde 622452 2019-08
Pengemengden M1 1475199 2019-08
Pengemengden M2 5934216 2019-08
Valutareserver 124300 2019-09
Lån Til Privat Sektor 4775245 2019-08
Innskudd Rente 4.5 2019-09
Kontanter - Reserve - Ratio 6 2019-07
Utlånsrente 6 2019-09
Lånevekst 9.58 2019-07
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -160 2019-09
Nåværende situasjon -8443 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -3 2018-12
Eksport 14098 2019-09
Import 14258 2019-09
Utenlandsgjeld 391828 2019-06
Kjøpsbetingelser 106 2019-08
Utenlandske Direkte Investeringer 105 2019-06
Pengeoverføringer 2898 2019-06
Turistankomster 1555346 2019-08
Gullreserver 78.54 2019-09
Råoljeproduksjon 736 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 4.54 2017-12
Våpen Salg 15 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 29.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.76 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -259900 2018-12
Offentlige Utgifter 209394 2019-06
Statens Inntekter 1894700 2018-12
Fiscal Utgifter 2202200 2018-12
Kreditt-Rating 46.31
Militære Utgifter 7661 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
Salgsskatt 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 9.74 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5.74 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 109 2019-06
Produksjon PMI 49.1 2019-09
Industriell Produksjon 14.7 2019-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 7.2 2019-08
Kapasitetsutnyttelsen 75.42 2019-09
Lagerendringer 59180 2019-06
Bilregistreringer 92938 2019-09
Internett-hastighet 7203 2017-03
IP-adresser 2826875 2017-03
Bil Produksjon 1055774 2018-12
Konkurranseevne Index 64.63 2019-12
Konkurranseevne Rank 50 2019-12
Korrupsjon Index 38 2018-12
Korrupsjon Rank 89 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 73 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 122 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) -2.1 2019-08
Butikkhandel (Årlig) 1.1 2019-08
Forbruk 1467542 2019-06
Konsumerkreditt 2477053 2019-08
Bensinpriser 0.45 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 16.9 2019-03
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 210 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Indonesia - Økonomiske indikatorer.