Markeder Siste Referanse
Valuta 14210 2019-08
Aksjemarkedet 6256 2019-08
10-årig statsobligasjon 7.24 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 4.2 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 5.05 2019-06
Arbeidsledighet 5.01 2019-03
Inflasjon 3.32 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.31 2019-07
Rentesats 5.5 2019-08
Handelsbalanse -60 2019-07
Nåværende situasjon -8443 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 29.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.76 2018-12
Forretningstillit 109 2019-06
Produksjon PMI 49.6 2019-07
Forbrukertillit 125 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) -6.5 2019-06
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 4.2 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 5.05 2019-06
BNP 1042 2018-12
Bnp Faste Priser 2735192 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 869896 2019-06
Bnp Per Innbygger 4285 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 11606 2018-12
Bnp Fra Landbruk 88694 2019-06
Bnp Fra Construction 267906 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 564982 2019-06
Bnp Fra Mining 198664 2019-06
Bnp Fra Tjenester 51156 2019-06
Bnp Fra Verktøy 36954 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.01 2019-03
Sysselsatte 127067835 2018-12
Arbeidsledige 6871264 2018-12
Yrkesdeltakelse 69.2 2018-12
Minstelønn 3.94 2019-01
Lønninger innen produksjon 2653268 2019-03
Befolkning 264 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 58 2018-12
Pensjonsalder Menn 58 2018-12
Levelønn Family 2954800 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1456700 2018-12
Lønn Høy Dyktige 5017000 2018-12
Lønn Lav Dyktige 3427900 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.32 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.31 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 139 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 129 2019-07
KjerneInflasjon 3.18 2019-07
Bnp-Deflatoren 145 2019-06
Produsentpriser 168 2019-06
Eksportpriser 159 2019-06
Importprisene 150 2019-06
MatInflasjon 4.85 2019-07
KPI Housing Utilities 133 2019-07
Kpi Transport 134 2019-07
produsentprisene endring 1.93 2019-05
Penger Siste Referanse
Rentesats 5.5 2019-08
Internbankrente 6.34 2019-08
Pengemengde 635360 2019-06
Pengemengden M1 1523526 2019-06
Pengemengden M2 5918515 2019-06
Valutareserver 125900 2019-07
Lån Til Privat Sektor 4766613 2019-06
Innskudd Rente 4.75 2019-08
Kontanter - Reserve - Ratio 6 2019-07
Utlånsrente 6.25 2019-08
Lånevekst 9.92 2019-06
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -60 2019-07
Nåværende situasjon -8443 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -3 2018-12
Eksport 15451 2019-07
Import 15514 2019-07
Utenlandsgjeld 387592 2019-03
Kjøpsbetingelser 106 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 105 2019-06
Pengeoverføringer 2761 2019-03
Turistankomster 1454141 2019-06
Gullreserver 78.5 2019-06
Råoljeproduksjon 759 2019-04
Terrorisme - Hovedsiden 4.54 2017-12
Våpen Salg 15 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 29.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.76 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -259900 2018-12
Offentlige Utgifter 209394 2019-06
Statens Inntekter 1894700 2018-12
Fiscal Utgifter 2202200 2018-12
Kreditt-Rating 46.31
Militære Utgifter 7661 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
Salgsskatt 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 9.74 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5.74 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 109 2019-06
Produksjon PMI 49.6 2019-07
Industriell Produksjon 3.6 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) -15.8 2019-06
Kapasitetsutnyttelsen 77.18 2019-06
Lagerendringer 59180 2019-06
Bilregistreringer 89096 2019-07
Internett-hastighet 7203 2017-03
IP-adresser 2826875 2017-03
Konkurranseevne Index 64.94 2018-12
Konkurranseevne Rank 45 2018-12
Produksjon Av Kobber 197834 2018-09
Korrupsjon Index 38 2018-12
Korrupsjon Rank 89 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 73 2018-12
Gullproduksjon 11112 2018-09
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 125 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) -6.5 2019-06
Butikkhandel (Årlig) -1.8 2019-06
Forbruk 1467542 2019-06
Konsumerkreditt 2445720 2019-05
Bensinpriser 0.46 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 17 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 210 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Indonesia - Økonomiske indikatorer.