Markeder Siste Referanse
Valuta 14058 2019-02
Aksjemarkedet 6538 2019-02
10-årig statsobligasjon 7.94 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.69 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 5.18 2018-12
Arbeidsledighet 5.34 2018-09
Inflasjon 2.82 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.32 2019-01
Rentesats 6 2019-02
Handelsbalanse -1160 2019-01
Nåværende situasjon -9148 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 28.7 2017-12
Offentlige Budsjetter -1.76 2018-12
Forretningstillit 105 2018-12
Produksjon PMI 49.9 2019-01
Forbrukertillit 126 2019-01
Butikkhandel (Månedlig) 10.6 2018-12
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.69 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 5.18 2018-12
BNP 1016 2017-12
Bnp Faste Priser 2638894 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 914309 2018-12
Bnp Per Innbygger 4131 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 11189 2017-12
Bnp Fra Landbruk 46173 2018-12
Bnp Fra Construction 277872 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 553239 2018-12
Bnp Fra Mining 200377 2018-12
Bnp Fra Tjenester 48493 2018-12
Bnp Fra Verktøy 37882 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.34 2018-09
Sysselsatte 127067835 2018-12
Arbeidsledige 6871264 2018-12
Yrkesdeltakelse 69.2 2018-12
Minstelønn 3.94 2019-01
Lønninger innen produksjon 2703981 2018-09
Befolkning 262 2017-12
Pensjonsalder Kvinner 58 2018-12
Pensjonsalder Menn 58 2018-12
Levelønn Family 2954800 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1456700 2018-12
Lønn Høy Dyktige 5017000 2018-12
Lønn Lav Dyktige 3427900 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.82 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.32 2019-01
Konsumprisindeksen Kpi 136 2019-01
Kjerne Konsumprisindeks 127 2019-01
KjerneInflasjon 3.06 2019-01
Bnp-Deflatoren 144 2018-12
Produsentpriser 166 2019-01
Eksportpriser 156 2018-12
Importprisene 150 2018-12
MatInflasjon 1.98 2019-01
KPI Housing Utilities 131 2019-01
Kpi Transport 134 2019-01
produsentprisene endring 3.19 2019-01
Penger Siste Referanse
Rentesats 6 2019-02
Internbankrente 7.35 2019-02
Pengemengde 625370 2018-12
Pengemengden M1 1457112 2018-12
Pengemengden M2 5758293 2018-12
Valutareserver 120075 2019-01
Lån Til Privat Sektor 4641544 2018-12
Innskudd Rente 5.25 2019-02
Kontanter - Reserve - Ratio 6.5 2018-09
Utlånsrente 6.75 2019-02
Lånevekst 11.75 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1160 2019-01
Nåværende situasjon -9148 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -3 2018-12
Eksport 13869 2019-01
Import 15028 2019-01
Utenlandsgjeld 376839 2018-12
Kjøpsbetingelser 104 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 99 2018-12
Pengeoverføringer 2711 2018-09
Turistankomster 1405536 2018-12
Gullreserver 78.5 2019-03
Råoljeproduksjon 787 2018-08
Terrorisme - Hovedsiden 4.54 2017-12
Våpen Salg 102 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 28.7 2017-12
Offentlige Budsjetter -1.76 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -259900 2018-12
Offentlige Utgifter 283404 2018-12
Statens Inntekter 1894700 2018-12
Fiscal Utgifter 2202200 2018-12
Kreditt-Rating 46.31
Militære Utgifter 7911 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
Salgsskatt 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 9.74 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5.74 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 105 2018-12
Produksjon PMI 49.9 2019-01
Industriell Produksjon 0.6 2018-10
Industriell Produksjon (Månedlig) 0 2018-10
Kapasitetsutnyttelsen 75.18 2018-12
Lagerendringer 1646 2018-12
Bilregistreringer 81175 2019-01
Internett-hastighet 7203 2017-03
IP-adresser 2826875 2017-03
Konkurranseevne Index 64.94 2018-12
Konkurranseevne Rank 45 2018-12
Produksjon Av Kobber 191333 2018-04
Korrupsjon Index 38 2018-12
Korrupsjon Rank 89 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 73 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 126 2019-01
Butikkhandel (Månedlig) 10.6 2018-12
Butikkhandel (Årlig) 7.7 2018-12
Forbruk 1441814 2018-12
Konsumerkreditt 2366154 2018-12
Bensinpriser 0.46 2019-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 16.9 2018-06
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 208 2019-03


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Indonesia - Økonomiske indikatorer.