Markeder Siste Referanse
Valuta 14040 2019-04
Aksjemarkedet 6507 2019-04
10-årig statsobligasjon 7.58 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.69 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 5.18 2018-12
Arbeidsledighet 5.34 2018-09
Inflasjon 2.48 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.11 2019-03
Rentesats 6 2019-03
Handelsbalanse 540 2019-03
Nåværende situasjon -9148 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 29.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.76 2018-12
Forretningstillit 105 2018-12
Produksjon PMI 51.2 2019-03
Forbrukertillit 124 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) -7.7 2019-01
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.69 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 5.18 2018-12
BNP 1016 2017-12
Bnp Faste Priser 2638894 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 914309 2018-12
Bnp Per Innbygger 4131 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 11189 2017-12
Bnp Fra Landbruk 46173 2018-12
Bnp Fra Construction 277872 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 553239 2018-12
Bnp Fra Mining 200377 2018-12
Bnp Fra Tjenester 48493 2018-12
Bnp Fra Verktøy 37882 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.34 2018-09
Sysselsatte 127067835 2018-12
Arbeidsledige 6871264 2018-12
Yrkesdeltakelse 69.2 2018-12
Minstelønn 3.94 2019-01
Lønninger innen produksjon 2703981 2018-09
Befolkning 262 2017-12
Pensjonsalder Kvinner 58 2018-12
Pensjonsalder Menn 58 2018-12
Levelønn Family 2954800 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1456700 2018-12
Lønn Høy Dyktige 5017000 2018-12
Lønn Lav Dyktige 3427900 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.48 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.11 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 136 2019-03
Kjerne Konsumprisindeks 127 2019-03
KjerneInflasjon 3.03 2019-03
Bnp-Deflatoren 144 2018-12
Produsentpriser 166 2019-03
Eksportpriser 159 2019-02
Importprisene 150 2019-02
MatInflasjon 0.56 2019-03
KPI Housing Utilities 132 2019-03
Kpi Transport 146 2019-03
produsentprisene endring 3.19 2019-01
Penger Siste Referanse
Rentesats 6 2019-03
Internbankrente 7.22 2019-04
Pengemengde 571120 2019-02
Pengemengden M1 1387055 2019-02
Pengemengden M2 5671215 2019-02
Valutareserver 124539 2019-03
Lån Til Privat Sektor 4586518 2019-02
Innskudd Rente 5.25 2019-03
Kontanter - Reserve - Ratio 6.5 2018-09
Utlånsrente 6.75 2019-03
Lånevekst 12.13 2019-02
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 540 2019-03
Nåværende situasjon -9148 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -3 2018-12
Eksport 14026 2019-03
Import 13486 2019-03
Utenlandsgjeld 376839 2018-12
Kjøpsbetingelser 106 2019-02
Utenlandske Direkte Investeringer 99 2018-12
Pengeoverføringer 2711 2018-09
Turistankomster 1270825 2019-02
Gullreserver 78.5 2019-03
Råoljeproduksjon 776 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 4.54 2017-12
Våpen Salg 102 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 29.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.76 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -259900 2018-12
Offentlige Utgifter 283404 2018-12
Statens Inntekter 1894700 2018-12
Fiscal Utgifter 2202200 2018-12
Kreditt-Rating 46.31
Militære Utgifter 7911 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
Salgsskatt 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 9.74 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5.74 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 105 2018-12
Produksjon PMI 51.2 2019-03
Industriell Produksjon 5.2 2019-01
Industriell Produksjon (Månedlig) 0 2018-10
Kapasitetsutnyttelsen 76.1 2019-03
Lagerendringer 1646 2018-12
Bilregistreringer 90206 2019-03
Internett-hastighet 7203 2017-03
IP-adresser 2826875 2017-03
Konkurranseevne Index 64.94 2018-12
Konkurranseevne Rank 45 2018-12
Produksjon Av Kobber 218028 2018-06
Korrupsjon Index 38 2018-12
Korrupsjon Rank 89 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 73 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 124 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) -7.7 2019-01
Butikkhandel (Årlig) 9.1 2019-02
Forbruk 1441814 2018-12
Konsumerkreditt 2373978 2019-02
Bensinpriser 0.45 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 17 2018-09
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 208 2019-03


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Indonesia - Økonomiske indikatorer.