Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1.12 1.11 1.11 1.1 1.1 1.08
Aksjemarkedet 6162.41 6004 5930 5857 5784 5641
10-årig statsobligasjon 0.24 0.45 0.47 0.49 0.52 0.56
Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 0.10 1 1.5 1.6 0.3 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 3.00 2.8 3.5 5 4.9 1.6
Arbeidsledighet 4.40 4.5 4.4 4.4 5.1 4.6
Inflasjon 1.00 1.1 1.4 1.5 1.5 1.9
Inflasjonen (Månedlig) -0.10 0.5 -0.3 0.5 0.4 0.6
Rentesats 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handelsbalanse 5510600.00 4900000 5200000 3600000 5900000 3000000
Nåværende situasjon 178.00 5400 12500 4750 4440 3560
Nåværende situasjon mot BNP 9.10 9 9 9 8.5 8.5
Regjeringens gjeld mot BNP 64.80 61.5 61.5 61.5 55.9 55.9
Offentlige Budsjetter 0.00 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Forretningstillit -4.00 -12 -16 -14 -12 -6
Service PMI 57.00 55.8 52.6 53.4 53.8 54
Produksjon PMI 50.40 50.9 52.5 53.6 54 54.5
Forbrukertillit 89.90 91 94 97 99 101
Butikkhandel (Månedlig) 2.10 0.5 -0.4 0.4 -0.4 0.5
Bedriftens Skattesats 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 0.10 1 1.5 1.6 0.3 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 3.00 2.8 3.5 5 4.9 1.6
BNP 333.73 360 360 360 390 390
Bnp Faste Priser 78828.00 79168 80142 82769 82691 84094
Brutto Nasjonal Produkt 61823.00 61400 64400 64900 64900 66000
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 21807.00 15778 19284 22897 22876 23264
Bnp Per Innbygger 74433.46 79000 79000 79000 82000 82000
Bnp Per Innbygger Ppp 67335.29 73100 73100 73100 74800 74800
Bnp Fra Landbruk 567.00 589 573 595 595 605
Bnp Fra Construction 2075.00 2096 2163 2179 2177 2214
Bnp Fra Manufacturing 25008.00 25090 25977 26258 26233 26679
Bnp Fra Forvaltningsloven 8025.00 7904 8042 8426 8418 8561
Bnp Fra Transport 8760.00 8850 8954 9198 9189 9345
Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbeidsledighet 4.40 4.5 4.4 4.4 5.1 4.6
Arbeidsledige 114.40 138 137 139 139 141
Arbeidsledigheten Change 711.00 4750 -12100 1830 1830 1040
Yrkesdeltakelse 62.50 63.4 63.6 64 64 64.5
Langtids arbeidsledighet 2.10 1.5 1.6 1.9 1.9 2.5
Arbeidsledighet for unge 10.00 10.2 11.7 11.5 11.5 12.7
Lønnskostnader 74.20 81.54 74.7 76.57 76.28 78.64
Lønninger innen produksjon 910.39 900 886 910 936 934
Minstelønn 9.80 9.8 9.8 9.8 10.2 10.2
Befolkning 4.84 4.88 4.88 4.9 4.96 4.96
Nye arbeidsledige 33224.00 32600 35038 30800 30800 30200
Lønn 769.98 775 769 781 792 803
Gjennomsnittlig timeslønn 23.93 24.5 24.4 25.1 25.1 26.6
Arbeidsledighetsrate 0.60 0.4 0.6 0.5 0.5 0.4
Sysselsetting 69.30 69.2 69.1 69 69 68.6
Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflasjon 1.00 1.1 1.4 1.5 1.5 1.9
Inflasjonen (Månedlig) -0.10 0.5 -0.3 0.5 0.4 0.6
Konsumprisindeksen Kpi 102.30 103 103 103 103 105
Kjerne Konsumprisindeks 101.70 102 102 102 102 103
KjerneInflasjon 0.60 0.8 0.9 1 1 1.5
Produsentpriser 94.80 99.06 96.11 94.67 95.55 96.09
produsentprisene endring -5.90 -2.6 -0.3 0.5 1 1.5
KPI Housing Utilities 110.50 107 110 110 111 112
Kpi Transport 103.30 105 105 103 102 105
MatInflasjon -0.20 0.5 1.1 1.2 1.4 1.9
Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Internbankrente -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
Pengemengden M2 223273.00 213000 223084 215000 215000 221000
Lån Til Privat Sektor 40070.00 51800 41748 55100 55100 65600
Privat gjeld til BNP 382.27 365 365 365 341 341
Sentralbankers balanse 101611.00 111200 100963 116900 116900 122500
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalanse 5510600.00 4900000 5200000 3600000 5900000 3000000
Nåværende situasjon 178.00 5400 12500 4750 4440 3560
Nåværende situasjon mot BNP 9.10 9 9 9 8.5 8.5
Import 7006300.00 7800000 6700000 7900000 7900000 8900000
Eksport 12516900.00 12700000 11900000 11500000 13800000 11900000
Utenlandsgjeld 2331985.00 2590000 2610000 2620000 2620000 2740000
Turistankomster 2026.70 4980 3020 3280 3280 3600
Gullreserver 6.00 6 6 6 6 6
Utenlandske Direkte Investeringer 19711.00 21500 4400 5200 5200 4500
Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 64.80 61.5 61.5 61.5 55.9 55.9
Offentlige Budsjetter 0.00 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Offentlige Utgifter 7817.00 7645 7808 8208 8200 8339
Statens Utgifter Til Bnp 25.70 26 26 26 26.5 26.5
Statsgjeld 206214.00 227000 228000 229000 229000 236000
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bedriftens Skattesats 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48
Sosial sikkerhetsrate 14.95 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.95 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4.00 4 4 4 4 4
Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forretningstillit -4.00 -12 -16 -14 -12 -6
Service PMI 57.00 55.8 52.6 53.4 53.8 54
Produksjon PMI 50.40 50.9 52.5 53.6 54 54.5
Industriell Produksjon 7.50 -3.2 -2 9.5 -6.4 4.5
Industriell Produksjon (Månedlig) 3.70 -3.4 2.5 -6.2 1.9 -2.4
Industriproduksjonen 7.10 -3.6 -2.2 9.9 -7.2 4.7
Lagerendringer -48.00 700 610 470 470 340
Bilregistreringer 9126.00 4700 5500 800 800 950
Elektrisitets~~pos=trunc 2402.00 2500 2366 2560 2560 2600
Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forbrukertillit 89.90 91 94 97 99 101
Butikkhandel (Månedlig) 2.10 0.5 -0.4 0.4 -0.4 0.5
Butikkhandel (Årlig) 4.00 3.6 3.4 3.2 3.6 2.9
Forbruk 25664.00 25643 25989 26947 26922 27378
Disponibel personlig inntekt 233013.00 236275 237091 244664 244431 248578
Privat sparing 12.30 11.7 11.6 11.1 11.5 9
Privat-Sektor-Kreditt 166263.00 195000 176995 207000 207000 229000
Bankenes Utlånsrente 1.00 1 1 1 1.25 1.25
Konsumerkreditt 13468.00 13017 13196 13987 13977 14211
Bensinpriser 1.63 1.48 1.44 1.41 1.37 1.37
Husholdninger Gjeld Til Bnp 43.20 41.5 41.5 41.5 41.5 38.7
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 133.22 134 134 134 125 125
Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Boligpriser 106.80 112 114 117 117 125
Nyboligsalg 572.00 720 680 750 750 800
Bygningstillatelser 1678.00 1650 1750 1850 1850 2200
Konstruksjonsflyt ut 5.90 6.8 5.1 4.5 4.5 4
Bygg Pmi 54.90 54.9 54.5 54.2 54.2 52.9
Boligsalg 2623.00 3600 3220 3510 3510 3580
Hjem Eierskap Rate 69.50 71 71 71 71.2 71.2


Irland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.