Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Valuta 1.11 1.11 1.11 1.1 1.1 1.09
Aksjemarkedet 4916.40 4791 4669 4550 4434 4202
10-årig statsobligasjon 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp Vekstrate 1.80 -1.2 -7.2 -4.7 2 1
Bnp Årlig Vekstrate 6.20 -2 -9.7 -6.8 -4 2.2
Arbeidsledighet 4.80 5.1 6.9 8.2 9.5 8.5
Inflasjon 1.10 0.5 0.9 1 1.2 1.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.60 0.2 0.5 -0.2 0.6 0.6
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 7554600.00 5900000 5100000 3700000 3000000 3000000
Nåværende situasjon -28441.00 4440 10100 12300 3560 2960
Nåværende situasjon mot BNP 10.60 1.5 1.5 1.5 1.5 1.9
Regjeringens gjeld mot BNP 63.60 68 68 68 68 75
Offentlige Budsjetter 0.10 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -7.2
Forretningstillit -26.00 -30 -40 -36 -30 -20
Produksjon PMI 51.20 42 43 46 50.4 52.7
Service PMI 59.90 50.2 42 46 49 52
Forbrukertillit 77.30 77.3 59 55 58 67
Butikkhandel (Månedlig) -4.30 -0.4 0.6 -0.1 0.5 0.5
Bedriftens Skattesats 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp Vekstrate 1.80 -1.2 -7.2 -4.7 2 1
Bnp Årlig Vekstrate 6.20 -2 -9.7 -6.8 -4 2.2
BNP 381.30 343 343 343 343 328
Bnp Faste Priser 86759.00 82971 79407 82288 83289 85121
Brutto Nasjonal Produkt 67583.00 63600 57400 63800 64900 66300
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 47572.00 18672 44286 20618 45669 46674
Bnp Per Innbygger 78764.60 75707 75707 75707 75707 76364
Bnp Per Innbygger Ppp 70361.05 67630 67630 67630 67630 68217
Bnp Fra Landbruk 974.00 877 885 880 935 956
Bnp Fra Construction 2315.00 2102 2010 2136 2222 2271
Bnp Fra Manufacturing 27950.00 26982 27376 28018 26832 27422
Bnp Fra Forvaltningsloven 8225.00 7751 7649 7875 7896 8070
Bnp Fra Transport 9505.00 9214 8813 8989 9125 9326

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Arbeidsledighet 4.80 5.1 6.9 8.2 9.5 8.5
Yrkesdeltakelse 62.60 64 64.2 64.4 64.5 64.5
Arbeidsledighet for unge 11.40 11.7 11.7 11.7 11.7 10.4
Lønnskostnader 97.50 102 104 96.28 96.23 98.64
Minstelønn 9.80 10.2 10.2 10.2 10.2 10.7
Lønninger innen produksjon 905.14 937 907 886 886 908
Befolkning 4.90 4.96 4.96 4.96 4.96 5.02
Nye arbeidsledige 38707.00 32800 31500 32000 30200 30200
Lønnsveksten 3.50 2.8 3 2.8 2.7 2.5
Lønn 783.62 793 795 789 789 809
Gjennomsnittlig timeslønn 24.17 25.5 26 26 26.6 26.6
Arbeidsledighetsrate 1.30 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2
Sysselsetting 70.20 69 68.8 68.7 68.6 68.6

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflasjon 1.10 0.5 0.9 1 1.2 1.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.60 0.2 0.5 -0.2 0.6 0.6
Konsumprisindeksen Kpi 102.30 103 103 104 104 105
Harmoniserte Konsumprisindeks 101.70 0.2 103 103 104 106
Kjerne Konsumprisindeks 102.00 103 103 104 103 105
KjerneInflasjon 1.00 1 1.2 1.4 1.5 1.5
Bnp-Deflatoren 102.08 102 104 104 103 105
Produsentpriser 92.60 94.7 96.22 95.89 97.24 98.89
produsentprisene endring -0.80 1 1.5 1.2 1.5 1.5
KPI Housing Utilities 111.80 110 111 113 113 115
Kpi Transport 103.40 104 106 104 105 107
MatInflasjon -1.00 0.5 1 1.4 1.3 1.5

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42
Lån Til Privat Sektor 38117.00 39821 39094 38970 37027 37842
Privat gjeld til BNP 374.10 341 341 341 341 341

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Handelsbalanse 7554600.00 5900000 5100000 3700000 3000000 3000000
Nåværende situasjon -28441.00 4440 10100 12300 3560 2960
Nåværende situasjon mot BNP 10.60 1.5 1.5 1.5 1.5 1.9
Import 7104700.00 7900000 8100000 8000000 8900000 9500000
Eksport 14659300.00 13800000 13200000 11700000 11900000 11900000
Turistankomster 2424.60 3280 3300 3450 3600 3600
Gullreserver 6.00 6 6 6 6 6
Utenlandske Direkte Investeringer 45287.00 8500 16000 3600 4500 4500

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 63.60 68 68 68 68 75
Offentlige Budsjetter 0.10 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -7.2
Regjeringens budsjetter verdi 1524.00 400 400 400 350 350
Offentlige Utgifter 8292.00 7897 7713 7943 7960 8135
Statens Utgifter Til Bnp 25.70 26.5 26.5 26.5 26.5 26.8

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bedriftens Skattesats 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48
Salgsskatt 23.00 23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate 14.95 14.95 14.95 14.95 14.95 14.95
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.95 10.95 10.95 10.95 10.95 10.95
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4.00 4 4 4 4 4

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Forretningstillit -26.00 -30 -40 -36 -30 -20
Produksjon PMI 51.20 42 43 46 50.4 52.7
Service PMI 59.90 50.2 42 46 49 52
Industriell Produksjon 1.20 -12.4 2.5 3.6 4.5 4.5
Industriell Produksjon (Månedlig) 5.80 1.9 -2.6 2.8 -2.4 -1.6
Industriproduksjonen 0.40 -7.2 3.2 1.5 4.7 3.6
Bilregistreringer 13263.00 15000 5000 6200 950 950

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Forbrukertillit 77.30 77.3 59 55 58 67
Butikkhandel (Månedlig) -4.30 -0.4 0.6 -0.1 0.5 0.5
Butikkhandel (Årlig) -0.30 3.6 3.3 3.1 2.9 2.9
Forbruk 27169.00 26531 25674 26244 26082 26656
Disponibel personlig inntekt 251186.00 248674 239003 242646 241139 246444
Privat sparing 10.70 11.4 11.7 12.2 12.1 13.2
Bankenes Utlånsrente 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Husholdninger Gjeld Til Bnp 39.70 42.5 41.5 41.5 41.5 41.5
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 120.66 125 125 125 125 125
Konsumerkreditt 13819.00 13191 12859 13394 13302 13594
Bensinpriser 1.54 -1.26 -1.2 -1.14 -1.05 -1.05

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Boligpriser 108.40 117 120 123 125 125
Hjem Eierskap Rate 70.30 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2
Nyboligsalg 1006.00 650 770 700 800 850
Bygningstillatelser 1598.00 1750 1730 1910 2000 2000
Konstruksjonsflyt ut 14.60 7.6 8.3 6.9 4.4 3.2
Bygg Pmi 50.60 50.2 53 52.7 52.9 52.9
Boligsalg 3385.00 2750 2950 3270 3580 3580


Irland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.