Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 1.19 1.19 1.18 1.18 1.18 1.17
Aksjemarkedet 7210.65 7027 6848 6673 6503 6162
10-årig statsobligasjon -0.27 0.02 0.05 0.08 0.11 0.18

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate -6.10 -1.8 1.6 2.3 1.4 1.2
Bnp Årlig Vekstrate -3.00 -2.6 -1.6 2.8 2.5 1.8
Arbeidsledighet 7.30 6.2 7.3 7.1 7 6.8
Inflasjon -1.50 -0.1 0.2 1.2 1.4 1.1
Inflasjonen (Månedlig) -0.60 0.4 0.3 0.5 0.4 0.3
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 7698100.00 3600000 9800000 6200000 5100000 3500000
Nåværende situasjon 11663.00 3560 4500 6800 9500 2960
Nåværende situasjon mot BNP -9.40 4 3.2 3.2 3.2 3.2
Regjeringens gjeld mot BNP 58.80 68 66 66 66 66
Offentlige Budsjetter 0.40 -7.4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
Forretningstillit -58.00 -30 -28 -24 -18 -12
Produksjon PMI 50.30 50.4 51.1 52.6 52 52.7
Service PMI 48.30 50 51 53.6 52.8 52
Forbrukertillit 65.50 58 62 65 66 67
Butikkhandel (Månedlig) 1.50 -1 0.6 0.3 0.5 0.7
Bedriftens Skattesats 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate -6.10 -1.8 1.6 2.3 1.4 1.2
Bnp Årlig Vekstrate -3.00 -2.6 -1.6 2.8 2.5 1.8
BNP 388.70 340 370 370 370 370
Bnp Faste Priser 82356.00 85096 87183 86268 84662 87819
Brutto Nasjonal Produkt 62973.00 66739 67600 66900 64700 68875
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 15825.00 23541 58498 51572 16268 24294
Bnp Per Innbygger 79703.40 77000 78500 78500 78500 78500
Bnp Per Innbygger Ppp 86781.40 84500 85400 85400 85400 85400
Bnp Fra Landbruk 365.00 612 1026 911 375 632
Bnp Fra Construction 1368.00 2146 2181 1406 1402 2184
Bnp Fra Manufacturing 33246.00 29191 32232 34177 34077 29716
Bnp Fra Forvaltningsloven 8465.00 8663 8355 8282 8702 8940
Bnp Fra Transport 6284.00 9457 9037 8868 6460 9759

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbeidsledighet 7.30 6.2 7.3 7.1 7 6.8
Yrkesdeltakelse 61.70 56.5 57 57.4 57.9 58.9
Arbeidsledighet for unge 19.00 18.9 20 19.8 19.7 19.5
Lønnskostnader 97.40 98.31 104 98.18 98.96 99.98
Lønninger innen produksjon 871.35 891 936 898 905 906
Minstelønn 10.10 10.1 10.7 10.7 10.7 10.7
Befolkning 4.90 4.96 5.02 5.02 5.02 5.02
Pensjonsalder Kvinner 66.00 66 66 66 66 66
Pensjonsalder Menn 66.00 66 66 66 66 66
Nye arbeidsledige 45719.00 60000 58000 54000 51000 45000
Lønnsveksten 3.70 -1.2 -0.6 0.8 1.6 1.7
Lønn 797.83 777 797 826 832 790
Arbeidsledighetsrate -6.10 -1 0.3 0.3 0.4 0.2
Sysselsetting 67.70 64 64.5 65.1 66.6 67

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflasjon -1.50 -0.1 0.2 1.2 1.4 1.1
Inflasjonen (Månedlig) -0.60 0.4 0.3 0.5 0.4 0.3
Konsumprisindeksen Kpi 100.80 102 103 103 103 103
Harmoniserte Konsumprisindeks 100.30 104 104 104 104 106
Kjerne Konsumprisindeks 100.90 103 102 103 103 105
KjerneInflasjon -1.00 0.1 0.6 0.8 0.7 1.1
Bnp-Deflatoren 102.35 104 106 104 104 105
Produsentpriser 85.70 97.24 92.77 89.37 88.3 98.89
produsentprisene endring -5.10 -3.2 1.5 3.2 4 4.5
KPI Housing Utilities 109.10 112 111 109 110 113
Kpi Transport 98.00 104 106 104 101 105
MatInflasjon -1.60 -0.6 0.3 1.4 1.3 1.5

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.52 -0.06 -0.48 -0.48 -0.48 0.44
Lån Til Privat Sektor 37286.00 51900 49800 47600 49200 54600
Privat gjeld til BNP 374.10 390 387 387 387 387

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalanse 7698100.00 3600000 9800000 6200000 5100000 3500000
Nåværende situasjon 11663.00 3560 4500 6800 9500 2960
Nåværende situasjon mot BNP -9.40 4 3.2 3.2 3.2 3.2
Import 6275300.00 7500000 6600000 7600000 7700000 8800000
Eksport 13973400.00 11100000 16400000 13800000 12800000 12300000
Turistankomster 2424.60 1500 1650 2600 2870 2750
Utenlandske Direkte Investeringer 64428.00 -2300 1590 1590 3600 6900

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 58.80 68 66 66 66 66
Offentlige Budsjetter 0.40 -7.4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
Regjeringens budsjetter verdi -2041.00 350 -6950 -5470 690 350
Offentlige Utgifter 9475.00 8439 8410 8677 9740 8709
Statens Utgifter Til Bnp 24.80 32 28 28 28 28
Statens Inntekter 13022.00 17450 12980 16290 13700 18800
Fiscal Utgifter 17064.00 24400 24400 15600 17890 21200

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bedriftens Skattesats 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48
Salgsskatt 23.00 23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate 15.05 14.75 15.05 15.05 15.05 14.75
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 11.05 10.75 11.05 11.05 11.05 10.75
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4.00 4 4 4 4 4

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forretningstillit -58.00 -30 -28 -24 -18 -12
Produksjon PMI 50.30 50.4 51.1 52.6 52 52.7
Service PMI 48.30 50 51 53.6 52.8 52
Industriell Produksjon -13.20 -2.3 -11.7 2 1.5 1.4
Industriell Produksjon (Månedlig) -13.40 -2.4 1.5 -1.3 2.2 1
Industriproduksjonen -5.30 -2.7 -12 2.3 1.8 1.5
Bilregistreringer 4189.00 650 8600 2980 3400 780

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forbrukertillit 65.50 58 62 65 66 67
Butikkhandel (Månedlig) 1.50 -1 0.6 0.3 0.5 0.7
Butikkhandel (Årlig) 9.70 -3.8 7.5 3.2 2.9 4.7
Forbruk 21188.00 27705 26504 25938 21781 28591
Disponibel personlig inntekt 266155.00 251541 259235 261897 273607 259591
Privat sparing 35.40 13.4 11.8 12 11.9 11.1
Bankenes Utlånsrente 0.80 1.25 1.1 1.1 1.1 1.75
Husholdninger Gjeld Til Bnp 36.70 48 45 45 45 45
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 111.60 129 126 126 126 126
Konsumerkreditt 12106.00 14380 13496 12357 12510 14840
Bensinpriser 1.47 1.39 1.32 1.25 1.19 1.13

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Boligpriser 134.80 125 129 130 134 132
Nyboligsalg 609.00 650 580 610 510 740
Hjem Eierskap Rate 70.30 70 68.7 68.7 68.7 68.7
Bygningstillatelser 867.00 980 1500 1680 1780 1480
Konstruksjonsflyt ut -35.70 -3.8 -6 18.9 6.5 5.2
Bygg Pmi 48.60 50.2 52 51 52.4 53.4
Boligsalg 2584.00 2200 2680 2500 3200 2970


Irland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.