Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Valuta 1.13 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11
Aksjemarkedet 8265.38 8244 8014 7789 7571 7153
10-årig statsobligasjon 0.41 0.35 0.39 0.43 0.47 0.57

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Vekstrate 0.90 0.5 0.6 0.5 0.7 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 11.40 7.5 6.2 5.1 3.6 2
Arbeidsledighet 5.10 5.4 5.7 5.3 5.1 5.3
Inflasjon 5.50 5.5 5.2 4.7 4.5 3
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 0.4 0.2 0.4 0.5 0.3
Rentesats 0.00 0 0 0 0.1 0.25
Handelsbalanse 5393039.00 5300000 4600000 7100000 3000000 3000000
Nåværende situasjon 23259.00 21500 17800 20900 14600 9800
Nåværende situasjon mot BNP 4.60 4.2 4.2 4.2 4.2 4
Regjeringens gjeld mot BNP 59.50 59.8 59.8 59.8 59.8 57
Offentlige Budsjetter -5.00 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -2
Forretningstillit 49.00 16 22 17 21 19
Produksjon PMI 58.30 54.5 54 54.2 53.8 53.6
Service PMI 55.40 56.5 54 54.6 54 53.4
Forbrukertillit 74.90 77 82 91 95 101
Butikkhandel (Månedlig) 0.60 1 0.6 0.4 0.6 0.3
Bedriftens Skattesats 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Vekstrate 0.90 0.5 0.6 0.5 0.7 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 11.40 7.5 6.2 5.1 3.6 2
BNP 425.89 460 460 460 460 480
Bnp Faste Priser 110258.00 99198 110635 116159 115881 102770
Brutto Nasjonal Produkt 82704.00 79100 79700 83600 86900 81900
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 18733.00 26051 19862 20758 19688 26989
Bnp Per Innbygger 78558.30 83800 83800 83800 83800 84700
Bnp Per Innbygger Ppp 89688.96 91700 91700 91700 91700 92900
Bnp Fra Landbruk 936.00 817 820 782 984 847
Bnp Fra Construction 1844.00 2226 1571 1906 1938 2306
Bnp Fra Manufacturing 48707.00 40552 46072 47152 51191 42012
Bnp Fra Forvaltningsloven 9121.00 9266 9508 9658 9586 9600
Bnp Fra Transport 8297.00 8260 8172 8127 8720 8558

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Arbeidsledighet 5.10 5.4 5.7 5.3 5.1 5.3
Yrkesdeltakelse 65.20 60.7 61 61.2 61.5 62
Arbeidsledighet for unge 17.40 17.7 18 17.6 17.4 17.4
Lønnskostnader 83.80 105 92.78 90.45 86.82 108
Lønninger innen produksjon 928.79 1002 1022 969 962 1031
Minstelønn 10.20 10.7 10.7 10.7 10.7 11.5
Befolkning 4.96 5.08 5.08 5.08 5.08 5.15
Pensjonsalder Kvinner 66.00 66 66 66 66 66
Pensjonsalder Menn 66.00 66 66 66 66 66
Nye arbeidsledige 37286.00 38000 37000 36500 37000 36000
Lønnsveksten 5.40 4.6 4.2 3.6 2.9 2.9
Lønn 837.42 890 907 885 868 916
Sysselsetting 72.20 67 67 67 67 67

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflasjon 5.50 5.5 5.2 4.7 4.5 3
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 0.4 0.2 0.4 0.5 0.3
Konsumprisindeksen Kpi 107.00 108 109 110 112 115
Harmoniserte Konsumprisindeks 106.00 106 106 106 106 106
Kjerne Konsumprisindeks 105.60 107 107 108 109 111
KjerneInflasjon 3.80 3.9 3.7 3.4 3.1 1.9
Bnp-Deflatoren 98.87 106 99.73 104 103 106
Produsentpriser 83.50 86.8 88.97 89.38 87.76 90.83
produsentprisene endring 4.50 5.6 8.5 7.3 5.1 3.5
KPI Housing Utilities 122.90 118 119 124 128 132
Kpi Transport 117.90 118 119 119 120 120
MatInflasjon 1.60 1.8 1.6 1.4 1.7 1.7

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Rentesats 0.00 0 0 0 0.1 0.25
Internbankrente -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.47 -0.47
Lån Til Privat Sektor 35915.00 38894 38561 38002 37208 37952
Privat gjeld til BNP 387.70 394 394 394 394 386

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Handelsbalanse 5393039.00 5300000 4600000 7100000 3000000 3000000
Nåværende situasjon 23259.00 21500 17800 20900 14600 9800
Nåværende situasjon mot BNP 4.60 4.2 4.2 4.2 4.2 4
Import 9865073.00 9800000 10200000 8100000 10600000 11200000
Eksport 15258112.00 15100000 14800000 15200000 13600000 14200000
Utenlandske Direkte Investeringer -2454.00 7800 6200 8600 7200 7200

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 59.50 59.8 59.8 59.8 59.8 57
Offentlige Budsjetter -5.00 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -2
Regjeringens budsjetter verdi -2512.00 500 200 -2100 -1660 -900
Offentlige Utgifter 10443.00 10946 11040 10999 10976 11340
Statens Utgifter Til Bnp 28.40 26 26 26 26 25
Statens Inntekter 23650.00 26900 30400 28900 30400 33700
Fiscal Utgifter 26162.00 26400 30200 31000 32060 34600

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bedriftens Skattesats 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48
Salgsskatt 23.00 23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate 15.05 14.75 15.05 15.05 15.05 15.05
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 11.05 10.75 11.05 11.05 11.05 11.05
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4.00 4 4 4 4 4

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Forretningstillit 49.00 16 22 17 21 19
Produksjon PMI 58.30 54.5 54 54.2 53.8 53.6
Service PMI 55.40 56.5 54 54.6 54 53.4
Industriell Produksjon -29.20 3.6 1.5 2.3 6.5 6.5
Industriell Produksjon (Månedlig) 37.40 0.6 1.4 1.6 0.6 0.4
Industriproduksjonen 46.80 4 1.9 2.6 6.9 6.9
Bilregistreringer 832.00 11200 5600 6670 1680 2020

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Forbrukertillit 74.90 77 82 91 95 101
Butikkhandel (Månedlig) 0.60 1 0.6 0.4 0.6 0.3
Butikkhandel (Årlig) 16.30 5 4.6 4.3 3.6 3.6
Forbruk 27104.00 26234 25375 28216 28486 27178
Disponibel personlig inntekt 286059.00 259591 299790 307513 303795 310582
Privat sparing 21.10 14 13 11.5 10.6 10.6
Bankenes Utlånsrente 0.70 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8
Husholdninger Gjeld Til Bnp 32.00 41 41 41 41 36
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 107.03 124 124 124 124 120
Konsumerkreditt 11658.00 12211 12018 12098 12078 12319
Bensinpriser 1.73 1.64 1.56 1.48 1.41 1.34

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Boligpriser 153.70 149 148 150 149 154
Hjem Eierskap Rate 68.70 67.5 67.5 67.5 67.5 67
Nyboligsalg 605.00 600 560 660 1010 990
Bygningstillatelser 2355.00 2150 1500 2670 2400 2450
Konstruksjonsflyt ut -1.40 28.5 -16 -4.6 -4.6 5.2
Bygg Pmi 53.70 56 54.5 55.1 55 54
Boligsalg 3159.00 3600 3200 2740 3890 3900


Irland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.