Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Valuta 1.04 1.03 1.02 1.01 1.01 0.99
Aksjemarkedet 6318.45 5987 5755 5533 5533 5113
10-årig statsobligasjon 1.86 2.51 2.76 3.03 3.03 3.67

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bnp Vekstrate 10.80 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 11.00 5.1 3.6 3.3 3.3 2
Arbeidsledighet 4.70 5.3 5.1 5.3 5.3 5.3
Inflasjon 7.80 6.5 5.7 4.5 4 3
Inflasjonen (Månedlig) 0.90 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3
Rentesats 0.00 0.75 1.25 1.5 1.75 1.75
Handelsbalanse 6426995.00 4600000 7100000 3000000 3000000 3000000
Nåværende situasjon 17360.00 20900 14600 14600 13500 9800
Nåværende situasjon mot BNP 4.60 4.2 4.2 4.2 4 4
Regjeringens gjeld mot BNP 56.00 50.8 50.8 46 46 46
Offentlige Budsjetter -0.10 -3.2 -3.2 -3.2 -2 -2
Forretningstillit 17.00 17 21 21 20.7 19
Produksjon PMI 53.10 54.2 53.8 53.8 53.7 53.6
Service PMI 60.20 54.6 54 54 53.6 53.4
Forbrukertillit 57.70 91 95 98 97 101
Butikkhandel (Månedlig) 0.00 0.4 0.6 0.3 0.4 0.3
Bedriftens Skattesats 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bnp Vekstrate 10.80 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 11.00 5.1 3.6 3.3 3.3 2
BNP 425.89 460 460 460 460 480
Bnp Faste Priser 115482.00 116159 115881 108167 119293 110330
Brutto Nasjonal Produkt 80810.00 83200 87700 84000 83500 85700
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 20500.00 20758 20285 35292 21177 35998
Bnp Per Innbygger 78558.30 83800 83800 83800 83800 84700
Bnp Per Innbygger Ppp 89688.96 91700 91700 91700 91700 92900
Bnp Fra Landbruk 804.00 782 932 780 831 796
Bnp Fra Construction 1924.00 1906 2015 2110 1987 2153
Bnp Fra Manufacturing 48814.00 47152 51460 44518 50425 45408
Bnp Fra Forvaltningsloven 9175.00 9658 9627 9665 9478 9858
Bnp Fra Transport 9536.00 8127 8729 8825 9851 9001

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Arbeidsledighet 4.70 5.3 5.1 5.3 5.3 5.3
Yrkesdeltakelse 65.20 61.2 61.5 61.5 61.5 62
Arbeidsledighet for unge 12.60 13.6 13.2 13 13.2 13.2
Lønnskostnader 90.80 90.45 86.82 101 93.43 103
Lønninger innen produksjon 1017.28 969 962 1007 1047 1036
Minstelønn 10.50 10.7 10.7 10.7 10.7 11.5
Befolkning 4.96 5.08 5.08 5.08 5.08 5.15
Pensjonsalder Kvinner 66.00 66 66 66 66 66
Pensjonsalder Menn 66.00 66 66 66 66 66
Nye arbeidsledige 50660.00 36500 37000 37000 37000 36000
Lønnsveksten 2.30 3.6 2.9 2.9 2.9 2.9
Lønn 880.37 885 868 890 906 915
Sysselsetting 72.80 67 67 67 67 67

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflasjon 7.80 6.5 5.7 4.5 4 3
Inflasjonen (Månedlig) 0.90 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3
Konsumprisindeksen Kpi 111.60 112 113 115 116 116
Harmoniserte Konsumprisindeks 111.50 106 106 106 106 106
Kjerne Konsumprisindeks 108.10 107 108 109 109 111
KjerneInflasjon 4.60 3.4 3.1 2.4 2.4 1.9
Bnp-Deflatoren 102.18 106 107 107 106 110
Produsentpriser 87.20 89.05 85.13 85.34 86.92 85.93
produsentprisene endring 7.30 2.2 2.2 1.3 1.3 0.7
KPI Housing Utilities 137.00 126 130 137 142 134
Kpi Transport 121.90 122 123 124 124 125
MatInflasjon 4.40 1.4 1.7 1.5 1.5 1.7

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Rentesats 0.00 0.75 1.25 1.5 1.75 1.75
Internbankrente -0.34 -0.34 0.41 0.91 1.16 1.16
Lån Til Privat Sektor 31976.00 38002 36840 32468 33031 37577
Privat gjeld til BNP 322.50 394 394 394 394 386

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Handelsbalanse 6426995.00 4600000 7100000 3000000 3000000 3000000
Nåværende situasjon 17360.00 20900 14600 14600 13500 9800
Nåværende situasjon mot BNP 4.60 4.2 4.2 4.2 4 4
Import 11253414.00 8100000 10600000 10600000 10750000 11200000
Eksport 17680410.00 15200000 13600000 13600000 13900000 14200000
Utenlandske Direkte Investeringer 47.00 8600 7200 7200 7200 7200

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 56.00 50.8 50.8 46 46 46
Offentlige Budsjetter -0.10 -3.2 -3.2 -3.2 -2 -2
Regjeringens budsjetter verdi 3541.00 200 -2100 -1660 -1660 -900
Offentlige Utgifter 10488.00 10999 10976 10946 10834 11165
Statens Utgifter Til Bnp 28.40 26 26 26 26 25
Statens Inntekter 31119.00 28900 30400 30400 30400 33700
Fiscal Utgifter 27668.00 31000 32060 32060 32060 34600

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bedriftens Skattesats 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48
Salgsskatt 23.00 23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate 15.05 14.75 15.05 15.05 15.05 15.05
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 11.05 10.75 11.05 11.05 11.05 11.05
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4.00 4 4 4 4 4

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Forretningstillit 17.00 17 21 21 20.7 19
Produksjon PMI 53.10 54.2 53.8 53.8 53.7 53.6
Service PMI 60.20 54.6 54 54 53.6 53.4
Industriell Produksjon -28.70 2.3 6.5 6.5 6.5 6.5
Industriell Produksjon (Månedlig) -9.60 1.6 0.6 0.6 0.6 0.4
Industriproduksjonen -31.60 2.6 6.9 6.9 6.9 6.9
Bilregistreringer 7120.00 6670 1680 1680 1680 2020

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Forbrukertillit 57.70 91 95 98 97 101
Butikkhandel (Månedlig) 0.00 0.4 0.6 0.3 0.4 0.3
Butikkhandel (Årlig) 0.30 4.3 3.6 2.9 2.9 3.6
Forbruk 26890.00 28216 28600 28111 27777 28673
Disponibel personlig inntekt 286059.00 303795 300648 296357 295499 302284
Privat sparing 14.90 11.5 10.6 10.6 10.6 10.6
Bankenes Utlånsrente 0.90 0.9 1.65 2.15 2.4 2.4
Husholdninger Gjeld Til Bnp 31.30 41 41 41 41 36
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 107.03 124 124 124 124 120
Konsumerkreditt 11688.00 12098 12000 11988 12074 12240
Bensinpriser 1.70 1.79 1.85 1.92 1.99 1.99

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Boligpriser 160.20 150 149 149 149 154
Hjem Eierskap Rate 70.30 67.5 67.5 67.5 67.5 67
Nyboligsalg 630.00 660 1010 1010 1010 990
Bygningstillatelser 2430.00 2670 2400 2400 2400 2450
Konstruksjonsflyt ut 23.00 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 5.2
Bygg Pmi 51.50 55.1 55 55 55 54
Boligsalg 3288.00 2740 3890 3890 3890 3900


Irland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.