Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.11 1.1 1.09 1.09 1.08 1.08
Aksjemarkedet 7101.94 6903 6809 6717 6625 6446
10-årig statsobligasjon 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.12
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.70 1 0.9 0.8 0.7 0.8
Bnp Årlig Vekstrate 5.80 5 4.1 3.6 3.8 4
Arbeidsledighet 4.80 4.7 4.6 4.5 4.8 5.1
Inflasjon 0.70 0.8 1.1 0.9 1 1.2
Inflasjonen (Månedlig) -0.30 0.5 0.4 0.5 -0.2 0.6
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 5772100.00 3600000 5900000 5900000 5100000 3000000
Nåværende situasjon -26538.00 4750 4440 10100 12300 3560
Nåværende situasjon mot BNP 10.60 1 1.5 1.5 1.5 1.5
Regjeringens gjeld mot BNP 63.60 61.5 55.9 55.9 55.9 55.9
Offentlige Budsjetter 0.10 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Forretningstillit -26.00 -14 -12 -10 -8 -6
Service PMI 53.70 55.8 56.2 56.5 55.2 56
Produksjon PMI 49.70 51 53 53.7 54 54.5
Forbrukertillit 69.50 87 88 89 91 97
Butikkhandel (Månedlig) -0.50 0.4 -0.4 0.6 -0.1 0.5
Bedriftens Skattesats 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.70 1 0.9 0.8 0.7 0.8
Bnp Årlig Vekstrate 5.80 5 4.1 3.6 3.8 4
BNP 375.90 381 381 404 404 404
Bnp Faste Priser 84556.00 85890 87426 87600 87769 89326
Brutto Nasjonal Produkt 61522.00 64900 65900 63700 63900 67500
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 48690.00 23471 17976 50443 50540 24409
Bnp Per Innbygger 78764.60 79500 81000 81000 81000 81000
Bnp Per Innbygger Ppp 70361.05 72000 73500 73500 73500 73500
Bnp Fra Landbruk 861.00 828 862 892 894 862
Bnp Fra Construction 2212.00 2200 2303 2292 2296 2288
Bnp Fra Manufacturing 28826.00 28229 28095 29864 29921 29358
Bnp Fra Forvaltningsloven 7970.00 8256 8131 8257 8273 8586
Bnp Fra Transport 9210.00 9727 9639 9542 9560 10116
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 4.80 4.7 4.6 4.5 4.8 5.1
Yrkesdeltakelse 62.10 64 64 64.2 64.4 64.5
Arbeidsledighet for unge 12.50 12.2 12.1 12 12.3 12.6
Lønnskostnader 101.10 76.57 76.28 82.45 82.61 78.64
Lønninger innen produksjon 862.30 905 902 938 920 930
Minstelønn 9.80 9.8 10.2 10.2 10.2 10.2
Befolkning 4.84 4.86 4.88 4.88 4.88 4.88
Nye arbeidsledige 35076.00 30800 32800 31500 32000 30200
Lønn 768.14 786 783 793 794 807
Gjennomsnittlig timeslønn 23.53 25.1 25.5 26 26 26.6
Sysselsetting 69.60 69 69 68.8 68.7 68.6
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 0.70 0.8 1.1 0.9 1 1.2
Inflasjonen (Månedlig) -0.30 0.5 0.4 0.5 -0.2 0.6
Konsumprisindeksen Kpi 102.30 102 103 103 104 103
Kjerne Konsumprisindeks 101.90 102 102 103 103 103
KjerneInflasjon 1.10 1 1 1.2 1.4 1.5
Produsentpriser 86.70 95.61 94.7 94.7 96.22 97.24
produsentprisene endring -3.90 0.5 1 1.5 1.2 1.5
KPI Housing Utilities 112.00 109 111 111 113 111
Kpi Transport 102.40 103 105 106 104 104
MatInflasjon -1.10 0.5 0.5 1 1.4 1.3
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.40 -0.31 -0.06 -0.35 -0.35 -0.06
Lån Til Privat Sektor 39820.00 42929 41872 42566 41875 44646
Privat gjeld til BNP 374.10 365 341 341 341 341
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse 5772100.00 3600000 5900000 5900000 5100000 3000000
Nåværende situasjon -26538.00 4750 4440 10100 12300 3560
Nåværende situasjon mot BNP 10.60 1 1.5 1.5 1.5 1.5
Import 6606600.00 7900000 7900000 8100000 8000000 8900000
Eksport 12378700.00 11500000 13800000 13200000 11700000 11900000
Turistankomster 3334.40 3280 3280 3300 3450 3600
Gullreserver 6.00 6 6 6 6 6
Utenlandske Direkte Investeringer -12705.00 5200 8500 16000 3600 4500
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 63.60 61.5 55.9 55.9 55.9 55.9
Offentlige Budsjetter 0.10 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Offentlige Utgifter 7978.00 8209 8220 8265 8281 8537
Statens Utgifter Til Bnp 25.70 26 26.5 26.5 26.5 26.5
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bedriftens Skattesats 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48
Sosial sikkerhetsrate 14.95 14.75 14.75 14.95 14.95 14.75
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.95 10.75 10.75 10.95 10.95 10.75
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4.00 4 4 4 4 4
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forretningstillit -26.00 -14 -12 -10 -8 -6
Service PMI 53.70 55.8 56.2 56.5 55.2 56
Produksjon PMI 49.70 51 53 53.7 54 54.5
Industriell Produksjon 5.40 9.5 -6.4 2.5 3.6 4.5
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.10 -6.2 1.9 -2.6 2.8 -2.4
Industriproduksjonen 5.10 9.9 -7.2 3.2 1.5 4.7
Bilregistreringer 3214.00 800 15000 5000 6200 950
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forbrukertillit 69.50 87 88 89 91 97
Butikkhandel (Månedlig) -0.50 0.4 -0.4 0.6 -0.1 0.5
Butikkhandel (Årlig) 3.00 3.2 3.6 3.3 3.1 2.9
Forbruk 26919.00 27874 27811 27888 27942 28989
Disponibel personlig inntekt 251186.00 263745 261485 260229 260731 274295
Privat sparing 10.10 10.9 11.4 11.7 12.2 12.1
Bankenes Utlånsrente 0.90 1 1.25 1 1 1.25
Konsumerkreditt 13858.00 13987 13870 14001 14392 14547
Bensinpriser 1.56 1.43 1.39 1.35 1.31 1.24
Husholdninger Gjeld Til Bnp 41.70 42.5 42.5 41.5 41.5 41.5
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 120.66 134 125 125 125 125
Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Boligpriser 108.80 117 117 120 123 125
Nyboligsalg 750.00 750 650 770 700 800
Bygningstillatelser 1774.00 1850 1750 1730 1910 2000
Konstruksjonsflyt ut 3.10 9.1 7.6 8.3 6.9 4.4
Bygg Pmi 46.20 54.2 53.5 53 52.7 52.9
Boligsalg 3353.00 3510 2750 2950 3270 3580


Irland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.