Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 1.16 1.16 1.15 1.15 1.14 1.13
Aksjemarkedet 8546.19 8291 8043 7803 7569 7124
10-årig statsobligasjon 0.22 0.24 0.27 0.29 0.32 0.39

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate 6.30 1 0.5 0.6 0.5 0.7
Bnp Årlig Vekstrate 21.60 4.8 7.5 6.2 5.1 3.6
Arbeidsledighet 6.40 6.6 7 6.8 6.6 6.2
Inflasjon 3.70 3.8 2 1.4 1.6 1.6
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 0.3 0.4 0.2 0.4 0.5
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 5904102.00 3000000 5300000 4600000 7100000 3000000
Nåværende situasjon 14993.00 16800 21500 17800 20900 14600
Nåværende situasjon mot BNP 4.60 4.5 4.2 4.2 4.2 4.2
Regjeringens gjeld mot BNP 59.50 61.4 59.8 59.8 59.8 59.8
Offentlige Budsjetter -5.00 -7.4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
Forretningstillit 49.00 12 16 22 17 21
Produksjon PMI 60.30 57.9 54.5 54 54.2 53.8
Service PMI 63.70 58 56.5 54 54.6 54
Forbrukertillit 86.40 82 91 105 102 101
Butikkhandel (Månedlig) 3.50 0.7 1 0.6 0.4 0.6
Bedriftens Skattesats 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate 6.30 1 0.5 0.6 0.5 0.7
Bnp Årlig Vekstrate 21.60 4.8 7.5 6.2 5.1 3.6
BNP 418.62 440 460 460 460 460
Bnp Faste Priser 109378.00 87819 99198 110635 116159 102770
Brutto Nasjonal Produkt 78562.00 68875 79500 79100 83400 82400
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 19546.00 24294 26051 19862 20758 26989
Bnp Per Innbygger 81297.07 82500 83800 83800 83800 83800
Bnp Per Innbygger Ppp 89688.96 90900 91700 91700 91700 91700
Bnp Fra Landbruk 736.00 632 817 820 782 847
Bnp Fra Construction 1795.00 2312 2226 1571 1906 2306
Bnp Fra Manufacturing 44399.00 27860 40552 46072 47152 42012
Bnp Fra Forvaltningsloven 9094.00 8940 9266 9508 9658 9600
Bnp Fra Transport 7653.00 9759 8260 8172 8127 8558

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbeidsledighet 6.40 6.6 7 6.8 6.6 6.2
Yrkesdeltakelse 63.10 60.8 60.7 61 61.2 61.5
Arbeidsledighet for unge 17.40 17.6 18 17.8 17.6 17.2
Lønnskostnader 86.80 105 92.78 90.45 89.92 108
Lønninger innen produksjon 929.77 953 1002 1022 969 1031
Minstelønn 10.20 10.2 10.7 10.7 10.7 10.7
Befolkning 4.96 5.02 5.08 5.08 5.08 5.08
Pensjonsalder Kvinner 66.00 66 66 66 66 66
Pensjonsalder Menn 66.00 66 66 66 66 66
Nye arbeidsledige 31919.00 40000 38000 37000 36500 37000
Lønnsveksten 3.90 5.1 4.6 4.2 3.6 2.9
Lønn 849.69 827 890 907 885 916
Sysselsetting 68.60 67 67 67 67 67

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflasjon 3.70 3.8 2 1.4 1.6 1.6
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 0.3 0.4 0.2 0.4 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 105.20 105 105 105 107 107
Harmoniserte Konsumprisindeks 104.60 106 106 106 106 106
Kjerne Konsumprisindeks 104.40 103 104 105 106 105
KjerneInflasjon 2.70 1.7 1.4 1.5 1.6 1.8
Bnp-Deflatoren 94.80 102 102 96.13 96.32 104
Produsentpriser 83.30 81.1 85.98 88.97 89.38 85.24
produsentprisene endring -1.40 1.5 4.6 8.5 7.3 5.1
KPI Housing Utilities 118.40 114 114 115 120 116
Kpi Transport 110.70 111 111 112 112 113
MatInflasjon 0.40 0.8 1 0.9 1.4 1.7

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55
Lån Til Privat Sektor 35819.00 38063 38894 38561 37646 39434
Privat gjeld til BNP 387.70 396 394 394 394 394

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalanse 5904102.00 3000000 5300000 4600000 7100000 3000000
Nåværende situasjon 14993.00 16800 21500 17800 20900 14600
Nåværende situasjon mot BNP 4.60 4.5 4.2 4.2 4.2 4.2
Import 7192895.00 9700000 9800000 10200000 8100000 10600000
Eksport 13096997.00 12700000 15100000 14800000 15200000 13600000
Utenlandske Direkte Investeringer -18325.00 6900 7800 6200 8600 7200

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 59.50 61.4 59.8 59.8 59.8 59.8
Offentlige Budsjetter -5.00 -7.4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
Regjeringens budsjetter verdi -1931.00 350 -2600 500 200 -1660
Offentlige Utgifter 10357.00 8709 10946 11040 10999 11340
Statens Utgifter Til Bnp 28.40 28 26 26 26 26
Statens Inntekter 25818.00 28800 26900 30400 28900 30400
Fiscal Utgifter 27750.00 31400 26400 30200 31000 32060

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bedriftens Skattesats 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48
Salgsskatt 23.00 23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate 15.05 14.75 15.05 15.05 15.05 15.05
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 11.05 10.75 11.05 11.05 11.05 11.05
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4.00 4 4 4 4 4

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forretningstillit 49.00 12 16 22 17 21
Produksjon PMI 60.30 57.9 54.5 54 54.2 53.8
Service PMI 63.70 58 56.5 54 54.6 54
Industriell Produksjon 24.30 -12.6 3.6 1.5 2.3 6.5
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.80 1 0.6 1.4 1.6 0.6
Industriproduksjonen 26.10 -13 4 1.9 2.6 6.9
Bilregistreringer 6354.00 1450 11200 5600 6670 1680

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forbrukertillit 86.40 82 91 105 102 101
Butikkhandel (Månedlig) 3.50 0.7 1 0.6 0.4 0.6
Butikkhandel (Årlig) 6.00 4.7 5 4.6 4.3 3.6
Forbruk 26569.00 28591 26234 25375 28216 27178
Disponibel personlig inntekt 286059.00 259591 299790 307513 303795 310582
Privat sparing 21.10 16.1 14 13 11.5 10.6
Bankenes Utlånsrente 0.70 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Husholdninger Gjeld Til Bnp 33.60 39 41 41 41 41
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 111.60 126 124 124 124 124
Konsumerkreditt 11474.00 12227 12211 12018 12059 12667
Bensinpriser 1.82 1.73 1.64 1.56 1.48 1.41

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Boligpriser 149.10 147 149 148 150 149
Nyboligsalg 524.00 980 600 560 660 1010
Hjem Eierskap Rate 68.70 67.9 67.5 67.5 67.5 67.5
Bygningstillatelser 2142.00 2200 2150 1500 2670 2400
Konstruksjonsflyt ut 26.30 9.5 28.5 -16 -4.6 5.2
Bygg Pmi 56.30 56.9 56 54.5 55.1 55
Boligsalg 2949.00 3980 3600 3200 2740 3890


Irland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.