Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 1.21 1.21 1.2 1.2 1.19 1.18
Aksjemarkedet 8005.96 7868 7668 7471 7281 6900
10-årig statsobligasjon 0.31 0.32 0.35 0.39 0.42 0.5

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate -5.10 0.2 2.2 0.7 0.9 0.7
Bnp Årlig Vekstrate 1.50 2.8 2.5 1.8 1.8 3.6
Arbeidsledighet 5.80 6.2 7.8 7.4 7 6.6
Inflasjon 1.10 2 1.7 1.5 1.2 1.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.70 0.5 0.4 0.3 0.3 0.5
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 5884964.00 3000000 9800000 3000000 3000000 3000000
Nåværende situasjon 7113.00 6800 9500 2960 2960 1620
Nåværende situasjon mot BNP 4.60 3.2 3.2 3.2 3.2 2
Regjeringens gjeld mot BNP 59.50 66 66 66 65 65
Offentlige Budsjetter -5.00 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -0.6
Forretningstillit -58.00 -24 -18 -12 -12 -7
Produksjon PMI 60.80 52.6 52 52.7 52.7 53.8
Service PMI 57.70 53.6 52.8 52 52 54
Forbrukertillit 77.90 65 66 67 67 76
Butikkhandel (Månedlig) -1.90 0.3 0.5 0.7 0.7 0.7
Bedriftens Skattesats 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate -5.10 0.2 2.2 0.7 0.9 0.7
Bnp Årlig Vekstrate 1.50 2.8 2.5 1.8 1.8 3.6
BNP 388.70 370 370 370 370 410
Bnp Faste Priser 89871.00 92649 88510 87819 87819 94317
Brutto Nasjonal Produkt 69655.00 72000 68400 68875 68875 73200
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 23681.00 63317 50722 24294 24294 64456
Bnp Per Innbygger 79703.40 78500 78500 78500 78500 80000
Bnp Per Innbygger Ppp 86781.40 85400 85400 85400 85400 86600
Bnp Fra Landbruk 944.00 1081 953 632 632 1101
Bnp Fra Construction 2173.00 2260 2248 2312 2312 2301
Bnp Fra Manufacturing 33942.00 30789 33305 27860 27860 31343
Bnp Fra Forvaltningsloven 8494.00 8785 8539 8940 8940 8943
Bnp Fra Transport 8088.00 9516 9077 9759 9759 9687

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbeidsledighet 5.80 6.2 7.8 7.4 7 6.6
Yrkesdeltakelse 61.30 57.4 57.9 58.9 58.9 61
Arbeidsledighet for unge 15.70 16.1 17.7 17.3 16.9 16.9
Lønnskostnader 100.40 104 98.18 80.61 85.73 87.62
Lønninger innen produksjon 949.27 936 891 953 886 906
Minstelønn 10.20 10.2 10.2 10.2 10.7 10.7
Befolkning 4.96 5.02 5.02 5.02 5.08 5.08
Pensjonsalder Kvinner 66.00 66 66 66 66 66
Pensjonsalder Menn 66.00 66 66 66 66 66
Nye arbeidsledige 36431.00 54000 51000 45000 45000 37000
Lønnsveksten 7.50 0.8 1.6 1.7 1.7 2.2
Lønn 844.98 796 824 827 811 829
Arbeidsledighetsrate 0.30 0.3 0.4 0.4 0.4 0.2
Sysselsetting 67.80 65.1 66.6 67 67 67

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflasjon 1.10 2 1.7 1.5 1.2 1.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.70 0.5 0.4 0.3 0.3 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 103.40 104 103 103 104 104
Harmoniserte Konsumprisindeks 102.80 104 104 106 106 106
Kjerne Konsumprisindeks 103.20 102 103 105 105 103
KjerneInflasjon 0.60 0.8 0.7 1.1 1.1 1.4
Bnp-Deflatoren 104.30 104 103 106 106 107
Produsentpriser 82.20 89.37 88.3 98.89 85.06 87.25
produsentprisene endring -10.10 3.2 4 4.5 4.5 4.5
KPI Housing Utilities 112.80 110 110 112 113 113
Kpi Transport 104.30 105 101 101 104 103
MatInflasjon -0.70 -0.5 0.5 0.8 1 1.9

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54
Lån Til Privat Sektor 36180.00 47600 49200 54600 54600 57800
Privat gjeld til BNP 387.70 387 387 387 387 384

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalanse 5884964.00 3000000 9800000 3000000 3000000 3000000
Nåværende situasjon 7113.00 6800 9500 2960 2960 1620
Nåværende situasjon mot BNP 4.60 3.2 3.2 3.2 3.2 2
Import 6467372.00 7600000 7700000 8800000 8800000 10200000
Eksport 12352337.00 13800000 12800000 12300000 12300000 12900000
Turistankomster 2424.60 2600 2870 2750 2750 2750
Utenlandske Direkte Investeringer -19372.00 1590 3600 6900 6900 6900

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 59.50 66 66 66 65 65
Offentlige Budsjetter -5.00 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -0.6
Regjeringens budsjetter verdi -2041.00 350 -6950 350 350 350
Offentlige Utgifter 9696.00 8842 8832 8709 8709 9001
Statens Utgifter Til Bnp 24.80 28 28 28 28 26
Statens Inntekter 13022.00 16290 13700 13700 13700 19800
Fiscal Utgifter 17064.00 15600 17890 21200 21200 17100

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bedriftens Skattesats 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48
Salgsskatt 23.00 23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate 15.05 14.75 15.05 14.75 14.75 14.75
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 11.05 10.75 11.05 10.75 10.75 10.75
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4.00 4 4 4 4 4

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forretningstillit -58.00 -24 -18 -12 -12 -7
Produksjon PMI 60.80 52.6 52 52.7 52.7 53.8
Service PMI 57.70 53.6 52.8 52 52 54
Industriell Produksjon 2.30 2 1.5 1.4 1.4 3.4
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.00 -1.3 2.2 1 1 0.5
Industriproduksjonen 42.80 2.3 1.8 1.5 1.5 1.5
Bilregistreringer 10672.00 2980 3400 780 780 1050

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forbrukertillit 77.90 65 66 67 67 76
Butikkhandel (Månedlig) -1.90 0.3 0.5 0.7 0.7 0.7
Butikkhandel (Årlig) 8.50 3.2 2.9 4.7 4.7 4.7
Forbruk 25281.00 28018 26743 28591 28591 28522
Disponibel personlig inntekt 266155.00 273075 270413 259591 259591 277990
Privat sparing 23.20 15.1 12.9 11.5 14 10.6
Bankenes Utlånsrente 0.80 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Husholdninger Gjeld Til Bnp 35.50 45 45 45 45 43
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 111.60 126 126 126 126 122
Konsumerkreditt 11359.00 14216 12759 14840 14840 14472
Bensinpriser 1.72 1.5 1.43 1.3 1.29 1.22

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Boligpriser 139.30 130 134 132 132 138
Nyboligsalg 543.00 610 510 740 740 740
Hjem Eierskap Rate 68.70 68.7 68.7 68.7 68.7 68.4
Boligsalg 3408.00 2500 3200 2970 2970 2970
Bygningstillatelser 1842.00 1680 1780 1480 1480 2000
Konstruksjonsflyt ut 2.70 18.9 6.5 5.2 5.2 5.2
Bygg Pmi 30.90 51 52.4 53.4 53.4 52.5


Irland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.