Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 1.21 1.2 1.2 1.2 1.19 1.18
Aksjemarkedet 7341.48 7252 7067 6887 6711 6360
10-årig statsobligasjon 0.03 0.1 0.11 0.13 0.14 0.16

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 11.10 -1.4 0.2 2.2 0.7 0.7
Bnp Årlig Vekstrate 8.10 1.6 2.8 2.5 1.8 3.6
Arbeidsledighet 5.80 7.9 8.4 7.8 7.4 6.6
Inflasjon -0.20 -0.2 0.6 1 1.1 1.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.3 0.5 0.4 0.3 0.5
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 3579000.00 3000000 9800000 6200000 3000000 3000000
Nåværende situasjon 12700.00 4500 6800 9500 2960 1620
Nåværende situasjon mot BNP -9.40 3.2 3.2 3.2 3.2 2
Regjeringens gjeld mot BNP 58.80 66 66 66 66 62
Offentlige Budsjetter 0.40 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -0.6
Forretningstillit -58.00 -28 -24 -18 -12 -7
Produksjon PMI 52.00 52.6 52.6 52 52.7 53.8
Service PMI 36.20 51 53.6 52.8 52 54
Forbrukertillit 70.80 72.6 65 66 67 76
Butikkhandel (Månedlig) -21.80 0.6 0.3 0.5 0.7 0.7
Bedriftens Skattesats 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 11.10 -1.4 0.2 2.2 0.7 0.7
Bnp Årlig Vekstrate 8.10 1.6 2.8 2.5 1.8 3.6
BNP 388.70 370 370 370 370 410
Bnp Faste Priser 93649.00 92649 88510 86689 87819 94317
Brutto Nasjonal Produkt 63580.00 72000 68400 66700 68875 73200
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 18550.00 63317 50722 18274 24294 64456
Bnp Per Innbygger 79703.40 78500 78500 78500 78500 80000
Bnp Per Innbygger Ppp 86781.40 85400 85400 85400 85400 86600
Bnp Fra Landbruk 969.00 1081 953 949 632 1101
Bnp Fra Construction 1852.00 2260 2248 1241 2312 2301
Bnp Fra Manufacturing 34487.00 30789 33305 33884 27860 31343
Bnp Fra Forvaltningsloven 8397.00 8785 8539 8584 8940 8943
Bnp Fra Transport 8257.00 9516 9077 5778 9759 9687

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbeidsledighet 5.80 7.9 8.4 7.8 7.4 6.6
Yrkesdeltakelse 61.30 57 57.4 57.9 58.9 61
Arbeidsledighet for unge 15.70 17.8 18.3 17.7 17.3 17.3
Lønnskostnader 84.30 104 98.18 85.65 85.73 87.62
Lønninger innen produksjon 871.35 936 891 885 886 906
Minstelønn 10.20 10.2 10.2 10.2 10.2 10.7
Befolkning 4.90 5.02 5.02 5.02 5.02 5.08
Pensjonsalder Kvinner 66.00 66 66 66 66 66
Pensjonsalder Menn 66.00 66 66 66 66 66
Nye arbeidsledige 38990.00 58000 54000 51000 45000 37000
Lønnsveksten 3.70 -0.6 0.8 1.6 1.7 2.2
Lønn 797.83 796 824 811 811 829
Arbeidsledighetsrate 3.30 0.3 0.3 0.4 0.4 0.2
Sysselsetting 67.80 64.5 65.1 66.6 67 67

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflasjon -0.20 -0.2 0.6 1 1.1 1.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.3 0.5 0.4 0.3 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 101.50 102 103 102 103 104
Harmoniserte Konsumprisindeks 101.00 104 104 104 106 106
Kjerne Konsumprisindeks 101.80 102 103 103 105 103
KjerneInflasjon 0.70 0.6 0.8 0.7 1.1 1.4
Bnp-Deflatoren 101.29 106 103 102 102 104
Produsentpriser 80.80 92.77 89.37 88.3 98.89 87.25
produsentprisene endring -12.60 1.5 3.2 4 4.5 4.5
KPI Housing Utilities 110.30 111 109 110 111 112
Kpi Transport 99.50 105 104 100 101 102
MatInflasjon -1.60 0.3 1.4 1.3 1.5 1.9

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55
Lån Til Privat Sektor 36101.00 49800 47600 49200 54600 57800
Privat gjeld til BNP 374.10 387 387 387 387 384

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalanse 3579000.00 3000000 9800000 6200000 3000000 3000000
Nåværende situasjon 12700.00 4500 6800 9500 2960 1620
Nåværende situasjon mot BNP -9.40 3.2 3.2 3.2 3.2 2
Import 8181000.00 6600000 7600000 7700000 8800000 10200000
Eksport 11760000.00 16400000 13800000 12800000 12300000 12900000
Turistankomster 2424.60 1650 2600 2870 2750 2750
Utenlandske Direkte Investeringer 64428.00 1590 1590 3600 6900 6900

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 58.80 66 66 66 66 62
Offentlige Budsjetter 0.40 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -0.6
Regjeringens budsjetter verdi -2041.00 350 -6950 -5470 350 350
Offentlige Utgifter 9537.00 8842 8832 9791 8709 9001
Statens Utgifter Til Bnp 24.80 28 28 28 28 26
Statens Inntekter 13022.00 12980 16290 13700 13700 19800
Fiscal Utgifter 17064.00 24400 15600 17890 21200 17100

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bedriftens Skattesats 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48
Salgsskatt 23.00 23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate 15.05 14.75 15.05 15.05 14.75 14.75
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 11.05 10.75 11.05 11.05 10.75 10.75
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4.00 4 4 4 4 4

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forretningstillit -58.00 -28 -24 -18 -12 -7
Produksjon PMI 52.00 52.6 52.6 52 52.7 53.8
Service PMI 36.20 51 53.6 52.8 52 54
Industriell Produksjon 28.80 -11.7 2 1.5 1.4 3.4
Industriell Produksjon (Månedlig) -24.80 1.5 -1.3 2.2 1 0.5
Industriproduksjonen 30.30 -12 2.3 1.8 1.5 1.5
Bilregistreringer 16948.00 8600 2980 3400 780 1050

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forbrukertillit 70.80 72.6 65 66 67 76
Butikkhandel (Månedlig) -21.80 0.6 0.3 0.5 0.7 0.7
Butikkhandel (Årlig) -14.10 7.5 3.2 2.9 4.7 4.7
Forbruk 25846.00 28018 26743 21904 28591 28522
Disponibel personlig inntekt 266155.00 273075 270413 273607 259591 277990
Privat sparing 19.60 11.8 12 11.9 11.1 9.9
Bankenes Utlånsrente 0.80 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Husholdninger Gjeld Til Bnp 36.20 45 45 45 45 43
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 111.60 126 126 126 126 122
Konsumerkreditt 11461.00 14216 12759 12510 14840 14472
Bensinpriser 1.62 1.5 1.43 1.35 1.29 1.22

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Boligpriser 137.20 129 130 134 132 138
Nyboligsalg 1081.00 580 610 510 740 740
Hjem Eierskap Rate 70.30 68.7 68.7 68.7 68.7 68.4
Bygningstillatelser 2196.00 1500 1680 1780 1480 2000
Konstruksjonsflyt ut -10.00 -6 18.9 6.5 5.2 5.2
Bygg Pmi 21.20 52 51 52.4 53.4 52.5
Boligsalg 3907.00 2680 2500 3200 2970 2970


Irland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.