Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 1.16 1.16 1.15 1.15 1.15 1.14
Aksjemarkedet 6309.22 6080 5925 5774 5626 5332
10-årig statsobligasjon -0.18 0.02 0.03 0.05 0.07 0.12

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -6.10 4.7 2 2.6 1.8 1.5
Bnp Årlig Vekstrate -3.00 -10.8 -7.6 -3.5 10.5 9.8
Arbeidsledighet 5.20 5.5 6.2 7.3 7.1 6.8
Inflasjon -1.00 -1 -0.1 0.2 1.2 1.1
Inflasjonen (Månedlig) -0.10 0 0.4 0.3 0.5 0.3
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 4995600.00 3800000 3000000 8500000 4000000 3000000
Nåværende situasjon 11663.00 12300 3560 4500 6800 2960
Nåværende situasjon mot BNP -9.40 4 4 3.2 3.2 3.2
Regjeringens gjeld mot BNP 58.80 68 68 67.8 67.8 67.8
Offentlige Budsjetter 0.40 -7.4 -7.4 -3.2 -3.2 -3.2
Forretningstillit -58.00 -36 -30 -28 -24 -12
Produksjon PMI 52.30 52.8 50.4 51.1 52.6 52.7
Service PMI 52.40 49 50 51 53.6 52
Forbrukertillit 58.90 55.1 58 62 65 67
Butikkhandel (Månedlig) 1.50 -0.1 -1 0.6 0.3 0.7
Bedriftens Skattesats 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -6.10 4.7 2 2.6 1.8 1.5
Bnp Årlig Vekstrate -3.00 -10.8 -7.6 -3.5 10.5 9.8
BNP 388.70 340 340 370 370 370
Bnp Faste Priser 82356.00 82501 80910 85540 97949 88839
Brutto Nasjonal Produkt 62973.00 63000 66739 65600 75100 68875
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 15825.00 28385 48717 68701 78668 53491
Bnp Per Innbygger 79703.40 77000 77000 78500 78500 78500
Bnp Per Innbygger Ppp 86781.40 84500 84500 85400 85400 85400
Bnp Fra Landbruk 365.00 850 971 898 1029 1066
Bnp Fra Construction 1368.00 2063 2024 2081 2382 2222
Bnp Fra Manufacturing 33246.00 29386 27550 31432 35992 30250
Bnp Fra Forvaltningsloven 8465.00 8094 7969 8330 9538 8749
Bnp Fra Transport 6284.00 8763 8581 8695 9956 9422

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 5.20 5.5 6.2 7.3 7.1 6.8
Yrkesdeltakelse 58.90 61.1 61.5 61.9 62.2 62.6
Arbeidsledighet for unge 17.50 17.8 17.8 18.9 18.7 18.5
Lønnskostnader 97.40 93.56 96.33 103 104 98.74
Lønninger innen produksjon 890.53 853 891 965 975 914
Minstelønn 10.10 10.1 10.1 10.7 10.7 10.7
Befolkning 4.90 4.96 4.96 5.02 5.02 5.02
Pensjonsalder Kvinner 66.00 66 66 66 66 66
Pensjonsalder Menn 66.00 66 66 66 66 66
Nye arbeidsledige 54706.00 59000 60000 58000 54000 45000
Lønnsveksten 6.20 -1 -1.2 1.5 2.6 2.5
Lønn 819.13 761 777 814 823 796
Arbeidsledighetsrate -6.10 0.6 -1 0.3 0.2 0.2
Sysselsetting 65.70 64.2 65 65.1 66 67

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon -1.00 -1 -0.1 0.2 1.2 1.1
Inflasjonen (Månedlig) -0.10 0 0.4 0.3 0.5 0.3
Konsumprisindeksen Kpi 101.80 102 102 103 103 103
Harmoniserte Konsumprisindeks 101.20 0.3 104 104 104 106
Kjerne Konsumprisindeks 102.00 103 102 104 104 104
KjerneInflasjon -0.50 0.5 0.4 1 1.4 1.5
Bnp-Deflatoren 102.35 102 104 106 107 105
Produsentpriser 86.20 91.2 89.74 90.78 87.87 91
produsentprisene endring -8.40 -3.8 -1.6 0.2 1 1.4
KPI Housing Utilities 108.60 111 112 111 109 113
Kpi Transport 101.00 102 104 106 104 105
MatInflasjon -1.80 -1.2 -0.1 0.5 1.4 1.5

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.48 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42
Lån Til Privat Sektor 38087.00 46200 51900 49800 47600 54600
Privat gjeld til BNP 374.10 390 390 387 387 387

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse 4995600.00 3800000 3000000 8500000 4000000 3000000
Nåværende situasjon 11663.00 12300 3560 4500 6800 2960
Nåværende situasjon mot BNP -9.40 4 4 3.2 3.2 3.2
Import 8426400.00 6800000 6500000 6600000 7900000 8800000
Eksport 13422000.00 10600000 10100000 15100000 11900000 11900000
Turistankomster 2424.60 1270 1500 1650 2600 2750
Gullreserver 6.00 6 6 6 6 6
Utenlandske Direkte Investeringer 64428.00 -6200 -2300 1590 4500 6900

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 58.80 68 68 67.8 67.8 67.8
Offentlige Budsjetter 0.40 -7.4 -7.4 -3.2 -3.2 -3.2
Regjeringens budsjetter verdi -2324.00 -7400 -6950 -5470 690 -2400
Offentlige Utgifter 9475.00 8153 7939 8332 9541 8717
Statens Utgifter Til Bnp 24.80 32 32 28 28 28
Statens Inntekter 13994.00 12800 17450 12980 16290 18800
Fiscal Utgifter 16529.00 20200 24400 18450 15600 21200

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48
Salgsskatt 23.00 23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate 15.05 15.05 15.05 15.05 15.05 15.05
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4.00 4 4 4 4 4

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forretningstillit -58.00 -36 -30 -28 -24 -12
Produksjon PMI 52.30 52.8 50.4 51.1 52.6 52.7
Service PMI 52.40 49 50 51 53.6 52
Industriell Produksjon 12.90 -7.3 -2.3 -11.7 8.6 4.6
Industriell Produksjon (Månedlig) 8.30 2.8 -2.4 1.5 -1.3 1
Industriproduksjonen 13.40 -7.6 -2.3 -12 8.5 4.5
Bilregistreringer 7360.00 2600 650 8600 2980 780

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit 58.90 55.1 58 62 65 67
Butikkhandel (Månedlig) 1.50 -0.1 -1 0.6 0.3 0.7
Butikkhandel (Årlig) 6.40 -9.2 -3.8 7.5 17.6 4.7
Forbruk 21188.00 25852 25144 25437 29128 27608
Disponibel personlig inntekt 266155.00 237622 232096 242394 277561 254841
Privat sparing 16.40 16.5 13.4 11.8 12 11.1
Bankenes Utlånsrente 1.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Husholdninger Gjeld Til Bnp 36.70 48 48 45 45 45
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 120.66 129 129 126 126 126
Konsumerkreditt 12042.00 13116 12803 12118 13405 14058
Bensinpriser 1.52 1.29 1.23 1.17 1.11 1.05

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Boligpriser 134.60 127 125 129 130 132
Nyboligsalg 566.00 320 650 580 610 740
Hjem Eierskap Rate 70.30 70 70 68.7 68.7 68.7
Bygningstillatelser 867.00 1200 980 1500 1680 1480
Konstruksjonsflyt ut -35.70 -7.3 -3.8 -12 18.9 5.2
Bygg Pmi 44.00 51.5 50.2 52 51 53.4
Boligsalg 1995.00 1870 2200 2680 2500 2970


Irland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.