Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11 1.11
Aksjemarkedet 6104.20 5972 5820 5671 5527 5237
10-årig statsobligasjon 0.02 0 0 0 0 0

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate 1.20 4.7 2 2.6 1.8 1.5
Bnp Årlig Vekstrate 4.60 -10.8 -7.6 -3.5 10.5 12
Arbeidsledighet 5.30 7.5 7.6 7.3 7.1 6.8
Inflasjon -0.50 -1 -0.1 0.2 1.2 1.1
Inflasjonen (Månedlig) -0.50 -0.2 0.6 0.6 0.6 0.6
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 5752500.00 3700000 3000000 3000000 3000000 2400000
Nåværende situasjon -15208.00 12300 3560 3560 3560 2960
Nåværende situasjon mot BNP -9.40 4 4 3.2 3.2 3.2
Regjeringens gjeld mot BNP 58.80 68 68 67.8 67.8 67.8
Offentlige Budsjetter 0.40 -7.4 -7.4 -3.2 -3.2 -3.2
Forretningstillit 13.00 -36 -30 -28 -24 -20
Produksjon PMI 51.00 46 50.4 51.1 51.1 52.7
Service PMI 39.70 46 49 51 51 52
Forbrukertillit 61.60 55 58 62 62 67
Butikkhandel (Månedlig) 29.50 -0.1 0.5 0.5 0.5 0.5
Bedriftens Skattesats 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate 1.20 4.7 2 2.6 1.8 1.5
Bnp Årlig Vekstrate 4.60 -10.8 -7.6 -3.5 10.5 12
BNP 388.70 340 340 370 370 370
Bnp Faste Priser 87671.00 80589 80074 84603 96876 89683
Brutto Nasjonal Produkt 67974.00 63000 62700 65600 75100 70200
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 50246.00 18704 46430 48487 55522 52002
Bnp Per Innbygger 79703.40 77000 77000 78500 78500 78500
Bnp Per Innbygger Ppp 86781.40 84500 84500 85400 85400 85400
Bnp Fra Landbruk 928.00 864 899 896 1025 1007
Bnp Fra Construction 2251.00 2091 2115 2172 2487 2369
Bnp Fra Manufacturing 32502.00 27671 26018 31364 35915 29140
Bnp Fra Forvaltningsloven 8209.00 7697 7570 7922 9071 8479
Bnp Fra Transport 8313.00 8803 8794 8022 9186 9849

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 5.30 7.5 7.6 7.3 7.1 6.8
Yrkesdeltakelse 62.70 64.4 64.5 64.5 64.5 64.5
Arbeidsledighet for unge 12.80 13.5 13.5 13.2 13 13
Lønnskostnader 101.40 92.76 96.33 103 104 98.74
Lønninger innen produksjon 950.34 853 891 965 975 914
Minstelønn 10.10 10.2 10.2 10.7 10.7 10.7
Befolkning 4.90 4.96 4.96 5.02 5.02 5.02
Pensjonsalder Kvinner 66.00 66 66 66 66 66
Pensjonsalder Menn 66.00 66 66 66 66 66
Nye arbeidsledige 56790.00 275000 245000 195000 165000 115000
Lønnsveksten 3.90 -1 -1.2 1.5 2.6 2.5
Lønn 801.83 761 777 814 823 796
Gjennomsnittlig timeslønn 24.81 26 26.6 26.6 26.6 26.6
Arbeidsledighetsrate 0.30 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Sysselsetting 69.80 68.7 68.6 68.6 68.6 68.6

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon -0.50 -1 -0.1 0.2 1.2 1.1
Inflasjonen (Månedlig) -0.50 -0.2 0.6 0.6 0.6 0.6
Konsumprisindeksen Kpi 101.80 102 102 103 103 103
Harmoniserte Konsumprisindeks 101.10 0.3 104 104 104 106
Kjerne Konsumprisindeks 102.20 104 104 104 104 105
KjerneInflasjon 0.50 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5
Bnp-Deflatoren 102.75 102 102 103 104 103
Produsentpriser 88.10 95.89 92.57 91.96 89.42 93.96
produsentprisene endring -7.40 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5
KPI Housing Utilities 107.50 111 112 111 109 113
Kpi Transport 101.00 102 104 106 102 105
MatInflasjon -1.30 1.4 1.3 1.3 1.3 1.5

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.42 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31
Lån Til Privat Sektor 39511.00 38164 35639 36897 44014 39915
Privat gjeld til BNP 374.10 341 341 341 341 341

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse 5752500.00 3700000 3000000 3000000 3000000 2400000
Nåværende situasjon -15208.00 12300 3560 3560 3560 2960
Nåværende situasjon mot BNP -9.40 4 4 3.2 3.2 3.2
Import 5794900.00 8000000 8900000 8900000 8900000 9500000
Eksport 11547400.00 11700000 11900000 11900000 11900000 11900000
Turistankomster 2424.60 3450 3600 3600 3600 3600
Gullreserver 6.00 6 6 6 6 6
Utenlandske Direkte Investeringer 45287.00 3600 4500 4500 4500 4500

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 58.80 68 68 67.8 67.8 67.8
Offentlige Budsjetter 0.40 -7.4 -7.4 -3.2 -3.2 -3.2
Regjeringens budsjetter verdi 5059.00 400 350 350 350 350
Offentlige Utgifter 8293.00 7768 7628 8003 9164 8543
Statens Utgifter Til Bnp 24.80 32 32 28 28 28

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48
Salgsskatt 23.00 23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate 14.95 14.95 14.95 14.95 14.95 14.95
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.95 10.95 10.95 10.95 10.95 10.95
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4.00 4 4 4 4 4

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forretningstillit 13.00 -36 -30 -28 -24 -20
Produksjon PMI 51.00 46 50.4 51.1 51.1 52.7
Service PMI 39.70 46 49 51 51 52
Industriell Produksjon -11.30 -3.6 -2.3 1 2 3.2
Industriell Produksjon (Månedlig) -9.80 2.8 -2.4 -2.4 -2.4 -1.6
Industriproduksjonen -11.60 1.5 4.7 4.7 4.7 3.6
Bilregistreringer 1490.00 6200 950 950 950 950

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit 61.60 55 58 62 62 67
Butikkhandel (Månedlig) 29.50 -0.1 0.5 0.5 0.5 0.5
Butikkhandel (Årlig) -26.60 -4.2 -2.8 7.5 17.6 6.8
Forbruk 25889.00 25697 25102 24983 28607 28115
Disponibel personlig inntekt 251186.00 237622 232096 242394 277561 259947
Privat sparing 11.50 12.2 12.1 12.1 12.1 13.2
Bankenes Utlånsrente 1.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Husholdninger Gjeld Til Bnp 38.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 120.66 125 125 125 125 125
Konsumerkreditt 12131.00 13116 12803 12118 13580 14339
Bensinpriser 1.36 1.29 1.23 1.17 1.11 1.05

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Boligpriser 133.90 123 125 125 125 125
Nyboligsalg 658.00 700 800 800 800 850
Hjem Eierskap Rate 70.30 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2
Bygningstillatelser 1737.00 1910 2000 2000 2000 2000
Konstruksjonsflyt ut 14.90 6.9 4.4 4.4 4.4 3.2
Bygg Pmi 19.90 47 50.2 50.2 51 53.4
Boligsalg 2940.00 3270 3580 3580 3580 3580


Irland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.