Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 1.18 1.18 1.17 1.16 1.16 1.15
Aksjemarkedet 8050.55 7807 7572 7343 7122 6698
10-årig statsobligasjon -0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 7.80 7.4 1 0.5 0.6 0.7
Bnp Årlig Vekstrate 11.80 2.3 8 5 4 0.5
Arbeidsledighet 7.60 7.8 7.4 7 6.8 6.6
Inflasjon 1.60 1.6 1.2 1.4 1 1.6
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.4 0.3 0.3 0.3 0.5
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 5176234.00 5100000 3500000 3500000 3500000 2700000
Nåværende situasjon 18400.00 9500 2960 2960 2960 1620
Nåværende situasjon mot BNP 4.60 4.5 4.5 4.2 4.2 4.2
Regjeringens gjeld mot BNP 59.50 61.4 61.4 59.8 59.8 59.8
Offentlige Budsjetter -5.00 -5.4 -5.4 -5.4 -3.2 -3.2
Forretningstillit 49.00 -18 -12 -12 -12 -7
Produksjon PMI 64.00 52 52.7 52.7 52.7 53.8
Service PMI 63.10 52.8 52 52 52 54
Forbrukertillit 84.90 66 67 67 67 76
Butikkhandel (Månedlig) 1.80 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7
Bedriftens Skattesats 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 7.80 7.4 1 0.5 0.6 0.7
Bnp Årlig Vekstrate 11.80 2.3 8 5 4 0.5
BNP 418.62 370 370 370 370 410
Bnp Faste Priser 97389.00 89865 87819 97557 102258 98045
Brutto Nasjonal Produkt 69379.00 68700 68875 75700 72800 76100
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 19030.00 18421 24294 25527 19982 25655
Bnp Per Innbygger 81376.39 78500 78500 78500 78500 80000
Bnp Per Innbygger Ppp 89688.96 85400 85400 85400 85400 86600
Bnp Fra Landbruk 886.00 939 632 1009 930 1014
Bnp Fra Construction 1685.00 1451 2312 2375 1769 2387
Bnp Fra Manufacturing 38798.00 34825 27860 37158 40738 37344
Bnp Fra Forvaltningsloven 8346.00 8855 8940 9057 8763 9102
Bnp Fra Transport 7212.00 5958 9759 8649 7573 8692

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 7.60 7.8 7.4 7 6.8 6.6
Yrkesdeltakelse 60.40 57.9 58.9 58.9 58.9 61
Arbeidsledighet for unge 18.10 18 14 17.7 17.3 17.1
Lønnskostnader 88.60 98.18 80.61 102 102 104
Lønninger innen produksjon 976.81 891 953 965 965 987
Minstelønn 10.20 10.2 10.2 10.7 10.7 10.7
Befolkning 4.96 5.02 5.02 5.08 5.08 5.08
Pensjonsalder Kvinner 66.00 66 66 66 66 66
Pensjonsalder Menn 66.00 66 66 66 66 66
Nye arbeidsledige 34012.00 51000 45000 45000 45000 37000
Lønnsveksten 8.40 1.6 1.7 1.7 1.7 2.2
Lønn 867.52 824 827 859 859 878
Arbeidsledighetsrate -1.80 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2
Sysselsetting 65.60 66.6 67 67 67 67

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 1.60 1.6 1.2 1.4 1 1.6
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.4 0.3 0.3 0.3 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 103.70 104 107 103 104 104
Harmoniserte Konsumprisindeks 103.10 104 106 106 106 106
Kjerne Konsumprisindeks 103.40 102 105 105 105 103
KjerneInflasjon 0.90 0.7 1.1 1.1 1.1 1.4
Bnp-Deflatoren 100.24 101 106 102 101 107
Produsentpriser 82.00 88.3 83.5 85.9 85.69 87.25
produsentprisene endring -5.30 4 4.5 4.5 4.5 4.5
KPI Housing Utilities 113.30 110 114 111 113 113
Kpi Transport 106.40 101 101 104 107 103
MatInflasjon -0.30 0.5 0.8 1 1 1.9

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54
Lån Til Privat Sektor 36286.00 49200 54600 54600 54600 57800
Privat gjeld til BNP 387.70 387 387 387 387 384

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse 5176234.00 5100000 3500000 3500000 3500000 2700000
Nåværende situasjon 18400.00 9500 2960 2960 2960 1620
Nåværende situasjon mot BNP 4.60 4.5 4.5 4.2 4.2 4.2
Import 8384532.00 7700000 8800000 8800000 8800000 10200000
Eksport 13560765.00 12800000 12300000 12300000 12300000 12900000
Turistankomster 2424.60 2870 2750 2750 2750 2750
Utenlandske Direkte Investeringer -18325.00 3600 6900 6900 6900 6900

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 59.50 61.4 61.4 59.8 59.8 59.8
Offentlige Budsjetter -5.00 -5.4 -5.4 -5.4 -3.2 -3.2
Regjeringens budsjetter verdi -1931.00 690 350 -5625 -7500 2700
Offentlige Utgifter 9807.00 10170 8709 10475 10297 10527
Statens Utgifter Til Bnp 28.40 28 28 26 26 26
Statens Inntekter 25818.00 13700 13700 13700 13700 19800
Fiscal Utgifter 27750.00 17890 21200 21200 21200 17100

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48
Salgsskatt 23.00 23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate 15.05 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 11.05 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4.00 4 4 4 4 4

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forretningstillit 49.00 -18 -12 -12 -12 -7
Produksjon PMI 64.00 52 52.7 52.7 52.7 53.8
Service PMI 63.10 52.8 52 52 52 54
Industriell Produksjon 29.90 1.5 1.4 1.4 1.4 3.4
Industriell Produksjon (Månedlig) -4.60 2.2 1 1 1 0.5
Industriproduksjonen 31.30 1.8 1.5 1.5 1.5 1.5
Bilregistreringer 4980.00 3400 780 780 780 1050

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbrukertillit 84.90 66 67 67 67 76
Butikkhandel (Månedlig) 1.80 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7
Butikkhandel (Årlig) 44.00 2.9 4.7 4.7 4.7 4.7
Forbruk 23761.00 22765 28591 27030 24949 27165
Disponibel personlig inntekt 286059.00 272277 308944 300362 297501 310488
Privat sparing 31.00 12.9 11.5 14 13 10.6
Bankenes Utlånsrente 0.80 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Husholdninger Gjeld Til Bnp 35.30 45 45 45 45 43
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 111.60 126 126 126 126 122
Konsumerkreditt 11277.00 12899 14840 12600 11927 12663
Bensinpriser 1.72 1.63 1.55 1.47 1.4 1.33

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Boligpriser 141.50 134 132 132 132 138
Nyboligsalg 462.00 510 740 740 740 740
Hjem Eierskap Rate 68.70 68.7 68.7 68.7 68.7 68.4
Bygningstillatelser 1963.00 1780 1480 1480 1480 2000
Konstruksjonsflyt ut -27.30 9.5 5.2 5.2 5.2 5.2
Bygg Pmi 66.50 52.4 53.4 53.4 53.4 52.5
Boligsalg 2676.00 3200 2970 2970 2970 2970


Irland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.