Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.10 1.09 1.08 1.08 1.07 1.06
Aksjemarkedet 6530.23 6157 6071 5986 5902 5738
10-årig statsobligasjon -0.02 0 0.01 0.01 0.01 0.02
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.70 1.6 0.9 0.8 0.7 0.8
Bnp Årlig Vekstrate 5.80 5 4.9 4.3 3.4 1.6
Arbeidsledighet 5.30 4.7 4.6 4.5 4.8 5.1
Inflasjon 0.90 1 1.2 1.2 1.4 1.5
Inflasjonen (Månedlig) -0.20 0.5 0.4 0.5 -0.2 0.6
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 5270600.00 3600000 5900000 5900000 5100000 3000000
Nåværende situasjon -26538.00 4750 4440 10100 12300 3560
Nåværende situasjon mot BNP 9.10 9 8.5 8.5 8.5 8.5
Regjeringens gjeld mot BNP 64.80 61.5 55.9 55.9 55.9 55.9
Offentlige Budsjetter 0.00 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Forretningstillit 1.00 -14 -12 -10 -8 -6
Service PMI 53.10 55.8 56.2 56.5 55.2 56
Produksjon PMI 48.70 51 53 53.7 54 54.5
Forbrukertillit 75.30 87 88 89 91 97
Butikkhandel (Månedlig) 5.70 0.4 -0.4 0.6 -0.1 0.5
Bedriftens Skattesats 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.70 1.6 0.9 0.8 0.7 0.8
Bnp Årlig Vekstrate 5.80 5 4.9 4.3 3.4 1.6
BNP 375.90 381 381 404 404 404
Bnp Faste Priser 84556.00 82060 81823 88098 88192 85096
Brutto Nasjonal Produkt 61522.00 64358 64172 66400 64200 66739
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 48690.00 22701 22636 18114 50784 23541
Bnp Per Innbygger 78764.60 79500 81000 81000 81000 81000
Bnp Per Innbygger Ppp 70361.05 72000 73500 73500 73500 73500
Bnp Fra Landbruk 861.00 590 589 869 864 612
Bnp Fra Construction 2212.00 2160 2154 2320 2307 2240
Bnp Fra Manufacturing 28826.00 26033 25958 28310 28148 26997
Bnp Fra Forvaltningsloven 7970.00 8354 8330 8194 8147 8663
Bnp Fra Transport 9210.00 9119 9093 9713 9657 9457
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 5.30 4.7 4.6 4.5 4.8 5.1
Yrkesdeltakelse 62.10 64 64 64.2 64.4 64.5
Arbeidsledighet for unge 14.80 11.5 11.5 10.5 14.3 12.7
Lønnskostnader 80.80 76.57 76.28 82.45 82.61 78.64
Lønninger innen produksjon 893.45 905 902 938 920 930
Minstelønn 9.80 9.8 10.2 10.2 10.2 10.2
Befolkning 4.84 4.86 4.88 4.88 4.88 4.88
Nye arbeidsledige 40137.00 30800 32800 31500 32000 30200
Lønn 771.12 786 783 793 794 807
Gjennomsnittlig timeslønn 23.81 25.1 25.5 26 26 26.6
Sysselsetting 69.10 69 69 68.8 68.7 68.6
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 0.90 1 1.2 1.2 1.4 1.5
Inflasjonen (Månedlig) -0.20 0.5 0.4 0.5 -0.2 0.6
Konsumprisindeksen Kpi 102.60 103 103 103 104 105
Kjerne Konsumprisindeks 102.30 102 102 103 103 103
KjerneInflasjon 1.00 1 1 1.2 1.4 1.5
Produsentpriser 94.40 95.61 94.7 94.7 96.22 97.24
produsentprisene endring -4.40 0.5 1 1.5 1.2 1.5
KPI Housing Utilities 111.70 110 111 111 112 112
Kpi Transport 103.00 103 102 105 106 105
MatInflasjon -0.80 0.5 0.5 1 1.4 1.5
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.42 -0.31 -0.06 -0.35 -0.35 -0.06
Lån Til Privat Sektor 40298.00 55100 42929 42194 42854 65600
Privat gjeld til BNP 382.27 365 341 341 341 341
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse 5270600.00 3600000 5900000 5900000 5100000 3000000
Nåværende situasjon -26538.00 4750 4440 10100 12300 3560
Nåværende situasjon mot BNP 9.10 9 8.5 8.5 8.5 8.5
Import 6553600.00 7900000 7900000 8100000 8000000 8900000
Eksport 11824200.00 11500000 13800000 13200000 11700000 11900000
Turistankomster 3021.80 3280 3280 3300 3450 3600
Gullreserver 6.00 6 6 6 6 6
Utenlandske Direkte Investeringer -12705.00 5200 8500 16000 3600 4500
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 64.80 61.5 55.9 55.9 55.9 55.9
Offentlige Budsjetter 0.00 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Offentlige Utgifter 7978.00 8138 8114 8283 8321 8439
Statens Utgifter Til Bnp 25.70 26 26.5 26.5 26.5 26.5
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bedriftens Skattesats 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48
Sosial sikkerhetsrate 14.95 14.75 14.75 14.95 14.95 14.75
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.95 10.75 10.75 10.95 10.95 10.75
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4.00 4 4 4 4 4
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forretningstillit 1.00 -14 -12 -10 -8 -6
Service PMI 53.10 55.8 56.2 56.5 55.2 56
Produksjon PMI 48.70 51 53 53.7 54 54.5
Industriell Produksjon -6.30 9.5 -6.4 2.5 3.6 4.5
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.10 -6.2 1.9 -2.6 2.8 -2.4
Industriproduksjonen -7.20 9.9 -7.2 3.2 1.5 4.7
Bilregistreringer 4104.00 800 15000 5000 6200 950
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forbrukertillit 75.30 87 88 89 91 97
Butikkhandel (Månedlig) 5.70 0.4 -0.4 0.6 -0.1 0.5
Butikkhandel (Årlig) 2.10 3.2 3.6 3.3 3.1 2.9
Forbruk 26919.00 26716 26639 28025 28077 27705
Disponibel personlig inntekt 251186.00 242567 241867 263494 261987 251541
Privat sparing 10.10 10.9 11.4 11.7 12.2 12.1
Bankenes Utlånsrente 0.90 1 1.25 1 1 1.25
Konsumerkreditt 13685.00 13867 13887 13977 14095 14380
Bensinpriser 1.58 1.41 1.37 1.37 1.33 1.37
Husholdninger Gjeld Til Bnp 41.70 42.5 42.5 41.5 41.5 41.5
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 133.22 134 125 125 125 125
Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Boligpriser 108.70 117 117 120 123 125
Nyboligsalg 670.00 750 650 770 700 800
Bygningstillatelser 1774.00 1850 1750 1730 1910 2000
Konstruksjonsflyt ut 11.30 9.1 7.6 8.3 6.9 4.4
Bygg Pmi 48.30 54.2 53.5 53 52.7 52.9
Boligsalg 3277.00 3510 2750 2950 3270 3580


Irland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.