Markeder Siste Referanse
Valuta 1.12 2019-06
Aksjemarkedet 6155 2019-06
10-årig statsobligasjon 0.3 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 3 2018-12
Arbeidsledighet 4.4 2019-05
Inflasjon 1 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-05
Rentesats 0 2019-06
Handelsbalanse 5510600 2019-04
Nåværende situasjon 178 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 9.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 64.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 0 2018-12
Forretningstillit -4 2018-12
Produksjon PMI 50.4 2019-05
Service PMI 57 2019-05
Forbrukertillit 89.9 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) 2.1 2019-04
Bedriftens Skattesats 12.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 48 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 3 2018-12
BNP 334 2017-12
Bnp Faste Priser 78828 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 61823 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 21807 2018-12
Bnp Per Innbygger 74433 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 67335 2017-12
Bnp Fra Landbruk 567 2018-12
Bnp Fra Construction 2075 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 25008 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 8025 2018-12
Bnp Fra Transport 8760 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.4 2019-05
Sysselsatte 2316 2019-03
Arbeidsledige 114 2019-03
Full Jobb 1844 2019-03
Deltid Sysselsettingen 475 2019-03
Arbeidsledigheten Change 711 2019-04
Yrkesdeltakelse 62.5 2019-03
Langtids arbeidsledighet 2.1 2018-12
Arbeidsledighet for unge 10 2019-05
Lønnskostnader 74.2 2018-12
Minstelønn 9.8 2019-01
Lønninger innen produksjon 910 2019-03
Befolkning 4.84 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2018-12
Pensjonsalder Menn 66 2018-12
Gjennomsnittlig timeslønn 23.93 2019-03
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 32.2 2019-03
Arbeidsledighetsrate 0.6 2018-12
Sysselsetting 69.3 2019-03
Nye arbeidsledige 33224 2019-05
Produktivitet 147 2018-12
Lønnsveksten 3.4 2019-03
Lønn 770 2019-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 102 2019-05
Harmoniserte Konsumprisindeks 102 2019-05
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-05
KjerneInflasjon 0.6 2019-05
Bnp-Deflatoren 101 2018-12
Produsentpriser 94.8 2019-04
Eksportpriser 105 2019-03
Importprisene 97.6 2019-03
KPI Housing Utilities 110 2019-05
Kpi Transport 103 2019-05
MatInflasjon -0.2 2019-05
produsentprisene endring -5.9 2019-04
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-06
Internbankrente -0.32 2019-05
Pengemengden M1 180553 2019-04
Pengemengden M2 223273 2019-04
Pengemengden M3 227102 2019-04
Valutareserver 4733 2019-05
Lån Til Privat Sektor 40070 2019-04
Sentralbankers balanse 101611 2019-04
Privat gjeld til BNP 382 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 5510600 2019-04
Nåværende situasjon 178 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 9.1 2018-12
Eksport 12516900 2019-04
Import 7006300 2019-04
Utenlandsgjeld 2331985 2018-12
Kjøpsbetingelser 107 2019-03
Kapitalstrømmer -33300 2018-12
Turistankomster 2027 2019-03
Gullreserver 6 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 19711 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 3.05 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 64.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 0 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -1297 2019-03
Offentlige Utgifter 7817 2018-12
Statens Utgifter Til Bnp 25.7 2018-12
Statens Inntekter 14164 2019-03
Statsgjeld 206214 2018-12
Fiscal Utgifter 15130 2019-03
Asylsøknader 340 2019-02
Kreditt-Rating 70.38
Militære Utgifter 1140 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 12.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 48 2018-12
Salgsskatt 23 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 14.75 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.75 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -4 2018-12
Produksjon PMI 50.4 2019-05
Service PMI 57 2019-05
Industriell Produksjon 7.5 2019-04
Industriell Produksjon (Månedlig) 3.7 2019-04
Industriproduksjonen 7.1 2019-04
Lagerendringer -48 2018-12
Bilregistreringer 9126 2019-05
Internett-hastighet 15614 2017-03
IP-adresser 1663376 2017-03
Konkurranseevne Index 75.68 2018-12
Konkurranseevne Rank 23 2018-12
Korrupsjon Index 73 2018-12
Korrupsjon Rank 18 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 23 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2402 2019-03
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 89.9 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) 2.1 2019-04
Butikkhandel (Årlig) 4 2019-04
Forbruk 25664 2018-12
Disponibel personlig inntekt 233013 2017-12
Privat sparing 12.3 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 166263 2019-04
Bankenes Utlånsrente 1 2019-04
Konsumerkreditt 13468 2019-04
Bensinpriser 1.63 2019-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 43.2 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 133 2017-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 107 2019-04
Bygningstillatelser 1678 2018-12
Konstruksjonsflyt ut 5.9 2019-03
Bygg Pmi 54.9 2019-05
Boligsalg 2623 2019-03
Hjem Eierskap Rate 69.5 2017-12
Nyboligsalg 572 2019-03


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Irland - Økonomiske indikatorer.