Siste Forrige
Valuta 1.13 1.13
Aksjemarkedet 8265 8427 Poeng
Bnp Vekstrate 0.9 5.2 Prosent
Bnp Årlig Vekstrate 11.4 21.1 Prosent
Arbeidsledighet 5.1 5.2 Prosent
Inflasjon 5.5 5.3 Prosent
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 0.6 Prosent
Rentesats 0 0 Prosent
Handelsbalanse 5393039 6023450 Eur-Tusen
Nåværende situasjon 23259 14993 Eur Million
Nåværende situasjon mot BNP 4.6 -11.3 Prosent Av Bnp
Regjeringens gjeld mot BNP 59.5 57.4 Prosent Av Bnp
Offentlige Budsjetter -5 0.5 Prosent Av Bnp
Forretningstillit 49 6 Poeng
Produksjon PMI 58.3 59.9 Poeng
Service PMI 55.4 59.3 Poeng
Forbrukertillit 74.9 83.1 Poeng
Butikkhandel (Månedlig) 0.6 1.6 Prosent
Bedriftens Skattesats 12.5 12.5 Prosent
Personalinntekt skattesats 48 48 Prosent
Siste Forrige
Bnp Vekstrate 0.9 5.2 Prosent
Bnp Årlig Vekstrate 11.4 21.1 Prosent
BNP 426 399 Usd Billion
Bnp Faste Priser 110258 109378 Eur Million
Brutto Nasjonal Produkt 82704 78729 Eur Million
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 18733 19546 Eur Million
Bnp Per Innbygger 78558 75113 USD
Bnp Per Innbygger Ppp 89689 87786 USD
Bnp Fra Landbruk 936 736 Eur Million
Bnp Fra Construction 1844 1795 Eur Million
Bnp Fra Manufacturing 48707 44399 Eur Million
Bnp Fra Forvaltningsloven 9121 9094 Eur Million
Bnp Fra Transport 8297 7653 Eur Million
Siste Forrige
Arbeidsledighet 5.1 5.2 Prosent
Sysselsatte 2466 2352 Tusen
Arbeidsledige 149 184 Tusen
Full Jobb 1923 1875 Tusen
Deltid Sysselsettingen 531 478 Tusen
Arbeidsledigheten Change -2900 -1045 Personer
Yrkesdeltakelse 65.2 63.1 Prosent
Langtids arbeidsledighet 2 1.7 Prosent
Arbeidsledighet for unge 17.4 17 Prosent
Lønnskostnader 83.8 86.8 Poeng
Minstelønn 10.2 10.1 EUR / time
Lønninger innen produksjon 929 930 EUR / uke
Befolkning 4.96 4.9 Million
Pensjonsalder Kvinner 66 66
Pensjonsalder Menn 66 66
Gjennomsnittlig timeslønn 25.31 26.14 EUR
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 33.1 32.5
Arbeidsledighetsrate 3.7 -1.8 Prosent
Sysselsetting 72.2 68.6 Prosent
Nye arbeidsledige 37286 35802 Personer
Produktivitet 132 139 Poeng
Lønnsveksten 5.4 4.1 Prosent
Lønn 837 850 EUR / uke
Siste Forrige
Inflasjon 5.5 5.3 Prosent
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 0.6 Prosent
Konsumprisindeksen Kpi 107 106 Poeng
Harmoniserte Konsumprisindeks 106 106 Poeng
Kjerne Konsumprisindeks 106 105 Poeng
KjerneInflasjon 3.8 3.7 Prosent
Bnp-Deflatoren 98.87 94.8 Poeng
Produsentpriser 83.5 83.5 Poeng
Eksportpriser 93.7 98.9 Poeng
Importprisene 99.3 96 Poeng
Harmoniserte Inflasjonen (Månedlig) 0.5 0.6 Prosent
Harmoniserte Inflasjon (Årlig) 5.7 5.4 Prosent
Produsentprisvekst (månedlig) 0 0 Prosent
KPI Housing Utilities 123 122 Poeng
Kpi Transport 118 115 Poeng
MatInflasjon 1.6 0.9 Prosent
produsentprisene endring 4.5 0.2 Prosent
Siste Forrige
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 206 206 doser per 100 personer
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 10262820 10250572 doser
Coronavirus tilfeller 1127951 1122428 Personer
Coronavirus dødsfall 6087 6035 Personer
Sykehussenger 2.88 2.97 per 1000 personer
sykehus 17.43 17.67 per - en - million - mennesker
Medisinske leger 3.3 3.26 per 1000 personer
sykepleiere 12.88 12.16 per 1000 personer
ICU-senger 2.69 2.79 per 1000 personer
Siste Forrige
Rentesats 0 0 Prosent
Internbankrente -0.57 -0.57 Prosent
Pengemengden M1 277376 285170 Eur Million
Pengemengden M2 320568 321994 Eur Million
Pengemengden M3 374037 361568 Eur Million
Valutareserver 11690 11517 Eur Million
Lån Til Privat Sektor 35915 35773 Eur Million
Sentralbankers balanse 201224 194646 Eur Million
Privat gjeld til BNP 388 391 Prosent
Siste Forrige
Handelsbalanse 5393039 6023450 Eur-Tusen
Nåværende situasjon 23259 14993 Eur Million
Nåværende situasjon mot BNP 4.6 -11.3 Prosent Av Bnp
Eksport 15258112 14854058 Eur-Tusen
Import 9865073 8830608 Eur-Tusen
Utenlandsgjeld 2779318 2710932 Eur Million
Kjøpsbetingelser 94.3 103 Poeng
Kapitalstrømmer 12640 20702 Eur Million
Gullreserver 7.03 6 Tonn
Utenlandske Direkte Investeringer -2454 6217 Eur Million
Terrorisme - Hovedsiden 2.85 2.69
Siste Forrige
Regjeringens gjeld mot BNP 59.5 57.4 Prosent Av Bnp
Offentlige Budsjetter -5 0.5 Prosent Av Bnp
Regjeringens budsjetter verdi -2512 -6446 Eur Million
Offentlige Utgifter 10443 10357 Eur Million
Statens Utgifter Til Bnp 28.4 24.6 Prosent Av Bnp
Statens Inntekter 23650 19909 Eur Million
Statsgjeld 234503 230414 Eur Million
Fiscal Utgifter 26162 26355 Eur Million
Asylsøknader 260 155 Personer
Kreditt-Rating 78
Militære Utgifter 1126 1113 Usd Million
Siste Forrige
Bedriftens Skattesats 12.5 12.5 Prosent
Personalinntekt skattesats 48 48 Prosent
Salgsskatt 23 21 Prosent
Sosial sikkerhetsrate 15.05 15.05 Prosent
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 11.05 11.05 Prosent
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4 4 Prosent
Siste Forrige
Forretningstillit 49 6 Poeng
Produksjon PMI 58.3 59.9 Poeng
Service PMI 55.4 59.3 Poeng
Industriell Produksjon -29.2 -10.9 Prosent
Industriell Produksjon (Månedlig) 37.4 -34.5 Prosent
Industriproduksjonen 46.8 26.9 Prosent
Lagerendringer 1655 1297 Eur Million
Bilregistreringer 832 2167
Internett-hastighet 15614 15285 KBps
IP-adresser 1663376 1600356 IP
Konkurranseevne Index 75.12 75.68 Poeng
Konkurranseevne Rank 24 23
Korrupsjon Index 72 74 Poeng
Korrupsjon Rank 20 18
Enkle Å Gjøre Forretninger 24 23
Elektrisitets~~pos=trunc 2782 2584 Gigawatt-Time
Siste Forrige
Forbrukertillit 74.9 83.1 Poeng
Butikkhandel (Månedlig) 0.6 1.6 Prosent
Butikkhandel (Årlig) 16.3 1.8 Prosent
Forbruk 27104 26569 Eur Million
Disponibel personlig inntekt 286059 276707 Eur Million
Privat sparing 21.1 30.4 Prosent
Privat-Sektor-Kreditt 150473 149088 Eur Million
Bankenes Utlånsrente 0.7 0.7 Prosent
Konsumerkreditt 11658 11577 Eur Million
Bensinpriser 1.73 1.73 Usd / Liter
Husholdninger Gjeld Til Bnp 32 33.6 Prosent Av Bnp
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 107 112 Prosent
Siste Forrige
Boligpriser 155 154 Poeng
Boligprisindeksen (Månedlig) 1.2 1.2 Prosent
Boligprisindeksen (Årlig) 14 13.3 Prosent
Bygningstillatelser 2355 2142
Konstruksjonsflyt ut -1.4 28.4 Prosent
Bygg Pmi 53.7 56.3 Poeng
Boligsalg 3159 3221 Enheter
Hjem Eierskap Rate 68.7 70.3 Prosent
Nyboligsalg 605 601 Enheter


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Irland - Økonomiske indikatorer.