Markeder Siste Referanse
Valuta 1.12 2020-06
Aksjemarkedet 6191 2020-06
10-årig statsobligasjon 0.13 2020-06

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.8 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 6.2 2019-12
Arbeidsledighet 5.6 2020-05
Inflasjon -0.1 2020-04
Inflasjonen (Månedlig) -0.4 2020-04
Rentesats 0 2020-04
Handelsbalanse 9297200 2020-03
Nåværende situasjon -28441 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -9.4 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 58.8 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.4 2019-12
Forretningstillit 13 2019-12
Produksjon PMI 39.2 2020-05
Service PMI 13.9 2020-04
Forbrukertillit 52.3 2020-05
Butikkhandel (Månedlig) -35.4 2020-04
Bedriftens Skattesats 12.5 2020-12
Personalinntekt skattesats 48 2020-12
Coronavirus tilfeller 25062 2020-06
Coronavirus dødsfall 1650 2020-06
Coronavirus gjenopprettet 9233 2020-06
Sykehussenger 2.96 2017-12
sykehus 17.89 2017-12
Medisinske leger 3.3 2018-12
sykepleiere 12.16 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.8 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 6.2 2019-12
BNP 381 2019-12
Bnp Faste Priser 86759 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 67583 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 47572 2019-12
Bnp Per Innbygger 78765 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 70361 2018-12
Bnp Fra Landbruk 974 2019-12
Bnp Fra Construction 2315 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 27950 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 8225 2019-12
Bnp Fra Transport 9505 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.6 2020-05
Sysselsatte 2372 2020-03
Arbeidsledige 114 2020-03
Full Jobb 1880 2020-03
Deltid Sysselsettingen 483 2020-03
Arbeidsledigheten Change 9532 2020-04
Yrkesdeltakelse 62.7 2020-03
Langtids arbeidsledighet 1.6 2019-12
Arbeidsledighet for unge 13.5 2020-05
Lønnskostnader 97.5 2019-12
Minstelønn 10.1 2020-02
Lønninger innen produksjon 905 2019-12
Befolkning 4.9 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2020-12
Pensjonsalder Menn 66 2020-12
Gjennomsnittlig timeslønn 24.17 2019-12
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 32.4 2019-12
Arbeidsledighetsrate 1.3 2019-12
Sysselsetting 69.8 2020-03
Nye arbeidsledige 58000 2020-04
Produktivitet 114 2019-12
Lønnsveksten 3.5 2019-12
Lønn 784 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.1 2020-04
Inflasjonen (Månedlig) -0.4 2020-04
Konsumprisindeksen Kpi 102 2020-04
Harmoniserte Konsumprisindeks 102 2020-04
Kjerne Konsumprisindeks 103 2020-04
KjerneInflasjon 0.6 2020-04
Bnp-Deflatoren 102 2019-12
Produsentpriser 89 2020-04
Eksportpriser 98.9 2019-12
Importprisene 94.4 2019-12
KPI Housing Utilities 109 2020-04
Kpi Transport 105 2020-04
MatInflasjon -1.2 2020-04
produsentprisene endring -6.1 2020-04

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-04
Internbankrente -0.31 2020-05
Pengemengden M1 210741 2020-03
Pengemengden M2 257893 2020-03
Pengemengden M3 283549 2020-03
Valutareserver 5254 2020-04
Lån Til Privat Sektor 38235 2020-03
Sentralbankers balanse 123808 2020-03
Privat gjeld til BNP 374 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 9297200 2020-03
Nåværende situasjon -28441 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -9.4 2019-12
Eksport 16247000 2020-03
Import 6949800 2020-03
Utenlandsgjeld 2538762 2019-12
Kjøpsbetingelser 105 2019-12
Kapitalstrømmer -43904 2019-12
Turistankomster 2425 2019-12
Gullreserver 6 2020-03
Utenlandske Direkte Investeringer 45287 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 2.69 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 58.8 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.4 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi 5059 2019-12
Offentlige Utgifter 8292 2019-12
Statens Utgifter Til Bnp 24.8 2019-12
Statens Inntekter 19429 2019-12
Statsgjeld 204044 2019-12
Fiscal Utgifter 18820 2019-12
Asylsøknader 285 2019-11
Kreditt-Rating 78 2020-06
Militære Utgifter 1140 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 12.5 2020-12
Personalinntekt skattesats 48 2020-12
Salgsskatt 23 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 14.95 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.95 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 13 2019-12
Produksjon PMI 39.2 2020-05
Service PMI 13.9 2020-04
Industriell Produksjon 22.9 2020-03
Industriell Produksjon (Månedlig) 15.6 2020-03
Industriproduksjonen 23.9 2020-03
Lagerendringer 791 2019-12
Bilregistreringer 1338 2020-04
Internett-hastighet 15614 2017-03
IP-adresser 1663376 2017-03
Konkurranseevne Index 75.12 2019-12
Konkurranseevne Rank 24 2019-12
Korrupsjon Index 74 2019-12
Korrupsjon Rank 18 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 24 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2691 2019-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 52.3 2020-05
Butikkhandel (Månedlig) -35.4 2020-04
Butikkhandel (Årlig) -43.3 2020-04
Forbruk 27169 2019-12
Disponibel personlig inntekt 251186 2018-12
Privat sparing 11.5 2019-12
Privat-Sektor-Kreditt 159762 2020-03
Bankenes Utlånsrente 0.9 2020-03
Konsumerkreditt 12558 2020-03
Bensinpriser 1.36 2020-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 38.5 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 121 2018-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 134 2020-03
Bygningstillatelser 1598 2019-12
Konstruksjonsflyt ut 14.6 2019-12
Bygg Pmi 4.5 2020-04
Boligsalg 2940 2020-03
Hjem Eierskap Rate 70.3 2018-12
Nyboligsalg 658 2020-03

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 25062 2020-06
Coronavirus dødsfall 1650 2020-06
Coronavirus gjenopprettet 9233 2020-06
Sykehussenger 2.96 2017-12
sykehus 17.89 2017-12
Medisinske leger 3.3 2018-12
sykepleiere 12.16 2017-12
ICU-senger 240 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Irland - Økonomiske indikatorer.