Markeder Siste Referanse
Valuta 1.21 2021-01
Aksjemarkedet 7440 2021-01
10-årig statsobligasjon -0.22 2021-01

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 11.1 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate 8.1 2020-09
Arbeidsledighet 7.2 2020-12
Inflasjon -1 2020-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2020-12
Rentesats 0 2020-12
Handelsbalanse 6113446 2020-11
Nåværende situasjon 12700 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP -9.4 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 58.8 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.4 2019-12
Forretningstillit -58 2020-06
Produksjon PMI 57.2 2020-12
Service PMI 50.1 2020-12
Forbrukertillit 74.6 2020-12
Butikkhandel (Månedlig) -12.8 2020-11
Bedriftens Skattesats 12.5 2020-12
Personalinntekt skattesats 48 2020-12
Coronavirus tilfeller 174843 2021-01
Coronavirus dødsfall 2616 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 23364 2021-01
Sykehussenger 2.96 2017-12
sykehus 17.89 2017-12
Medisinske leger 3.3 2018-12
sykepleiere 12.16 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 11.1 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate 8.1 2020-09
BNP 389 2019-12
Bnp Faste Priser 93649 2020-09
Brutto Nasjonal Produkt 63580 2020-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 18550 2020-09
Bnp Per Innbygger 79703 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 86781 2019-12
Bnp Fra Landbruk 969 2020-09
Bnp Fra Construction 1852 2020-09
Bnp Fra Manufacturing 34487 2020-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 8397 2020-09
Bnp Fra Transport 8257 2020-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.2 2020-12
Sysselsatte 2289 2020-09
Arbeidsledige 175 2020-09
Full Jobb 1847 2020-09
Deltid Sysselsettingen 440 2020-09
Arbeidsledigheten Change -4198 2020-12
Yrkesdeltakelse 61.7 2020-09
Langtids arbeidsledighet 1.4 2020-09
Arbeidsledighet for unge 19.4 2020-12
Lønnskostnader 84.3 2020-09
Minstelønn 10.1 2020-02
Lønninger innen produksjon 871 2020-09
Befolkning 4.9 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2020-12
Pensjonsalder Menn 66 2020-12
Gjennomsnittlig timeslønn 24.44 2020-09
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 32.6 2020-09
Arbeidsledighetsrate -6.1 2020-06
Sysselsetting 67.7 2020-09
Nye arbeidsledige 39752 2020-12
Produktivitet 127 2020-09
Lønnsveksten 3.7 2020-09
Lønn 798 2020-09

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -1 2020-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2020-12
Konsumprisindeksen Kpi 101 2020-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 101 2020-12
Kjerne Konsumprisindeks 102 2020-12
KjerneInflasjon -0.3 2020-12
Bnp-Deflatoren 101 2020-09
Produsentpriser 83.3 2020-11
Eksportpriser 93.4 2020-11
Importprisene 91.7 2020-11
KPI Housing Utilities 110 2020-12
Kpi Transport 99.9 2020-12
MatInflasjon -1.6 2020-12
produsentprisene endring -10.7 2020-11

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-12
Internbankrente -0.55 2020-12
Pengemengden M1 247541 2020-11
Pengemengden M2 292580 2020-11
Pengemengden M3 335406 2020-11
Valutareserver 6106 2020-12
Lån Til Privat Sektor 37063 2020-11
Sentralbankers balanse 139249 2020-12
Privat gjeld til BNP 374 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 6113446 2020-11
Nåværende situasjon 12700 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP -9.4 2019-12
Eksport 14624169 2020-11
Import 8510723 2020-11
Utenlandsgjeld 2645560 2020-03
Kjøpsbetingelser 102 2020-11
Kapitalstrømmer 1123 2020-09
Turistankomster 2425 2019-12
Gullreserver 6 2020-09
Utenlandske Direkte Investeringer 64428 2020-06
Terrorisme - Hovedsiden 2.85 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 58.8 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.4 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -2041 2020-09
Offentlige Utgifter 9537 2020-09
Statens Utgifter Til Bnp 24.8 2019-12
Statens Inntekter 13022 2020-09
Statsgjeld 204044 2019-12
Fiscal Utgifter 17064 2020-09
Asylsøknader 110 2020-08
Kreditt-Rating 78 2021-01
Militære Utgifter 1140 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 12.5 2020-12
Personalinntekt skattesats 48 2020-12
Salgsskatt 23 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 15.05 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 11.05 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -58 2020-06
Produksjon PMI 57.2 2020-12
Service PMI 50.1 2020-12
Industriell Produksjon 41.7 2020-11
Industriell Produksjon (Månedlig) 0 2020-10
Industriproduksjonen -15.9 2020-10
Lagerendringer -343 2020-09
Bilregistreringer 1032 2020-12
Internett-hastighet 15614 2017-03
IP-adresser 1663376 2017-03
Konkurranseevne Index 75.12 2019-12
Konkurranseevne Rank 24 2019-12
Korrupsjon Index 74 2019-12
Korrupsjon Rank 18 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 24 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2682 2020-10

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 74.6 2020-12
Butikkhandel (Månedlig) -12.8 2020-11
Butikkhandel (Årlig) -4.7 2020-11
Forbruk 25846 2020-09
Disponibel personlig inntekt 266155 2019-12
Privat sparing 19.6 2020-09
Privat-Sektor-Kreditt 154465 2020-11
Bankenes Utlånsrente 0.8 2020-11
Konsumerkreditt 12100 2020-11
Bensinpriser 1.56 2020-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 36.2 2020-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 112 2019-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 136 2020-11
Bygningstillatelser 2196 2020-09
Konstruksjonsflyt ut -10 2020-09
Bygg Pmi 52.3 2020-12
Boligsalg 3456 2020-11
Hjem Eierskap Rate 70.3 2018-12
Nyboligsalg 780 2020-11

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 174843 2021-01
Coronavirus dødsfall 2616 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 23364 2021-01
Sykehussenger 2.96 2017-12
sykehus 17.89 2017-12
Medisinske leger 3.3 2018-12
sykepleiere 12.16 2017-12
ICU-senger 240 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Irland - Økonomiske indikatorer.