Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2020-03
Aksjemarkedet 4916 2020-03
10-årig statsobligasjon 0.05 2020-03

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.8 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 6.2 2019-12
Arbeidsledighet 4.8 2020-02
Inflasjon 1.1 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2020-02
Rentesats 0 2020-03
Handelsbalanse 7554600 2020-01
Nåværende situasjon -28441 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 10.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 63.6 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.1 2018-12
Forretningstillit -26 2019-09
Produksjon PMI 51.2 2020-02
Service PMI 59.9 2020-02
Forbrukertillit 77.3 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) -4.3 2020-02
Bedriftens Skattesats 12.5 2020-12
Personalinntekt skattesats 48 2020-12
Coronavirus tilfeller 1819 2020-03
Coronavirus dødsfall 19 2020-03
Coronavirus gjenopprettet 5 2020-03
Sykehussenger 2.96 2017-12
sykehus 17.89 2017-12
Medisinske leger 3.3 2018-12
sykepleiere 12.16 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.8 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 6.2 2019-12
BNP 381 2019-12
Bnp Faste Priser 86759 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 67583 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 47572 2019-12
Bnp Per Innbygger 78765 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 70361 2018-12
Bnp Fra Landbruk 974 2019-12
Bnp Fra Construction 2315 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 27950 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 8225 2019-12
Bnp Fra Transport 9505 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.8 2020-02
Sysselsatte 2351 2019-12
Arbeidsledige 111 2019-12
Full Jobb 1865 2019-12
Deltid Sysselsettingen 490 2019-12
Arbeidsledigheten Change -1139 2020-02
Yrkesdeltakelse 62.6 2019-12
Langtids arbeidsledighet 1.4 2019-09
Arbeidsledighet for unge 11.4 2020-02
Lønnskostnader 97.5 2019-12
Minstelønn 9.8 2019-01
Lønninger innen produksjon 905 2019-12
Befolkning 4.9 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2018-12
Pensjonsalder Menn 66 2018-12
Gjennomsnittlig timeslønn 24.17 2019-12
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 32.4 2019-12
Arbeidsledighetsrate 1.3 2019-12
Sysselsetting 70.2 2019-12
Nye arbeidsledige 38707 2020-02
Produktivitet 147 2019-09
Lønnsveksten 3.5 2019-12
Lønn 784 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.1 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2020-02
Konsumprisindeksen Kpi 102 2020-02
Harmoniserte Konsumprisindeks 102 2020-02
Kjerne Konsumprisindeks 102 2020-02
KjerneInflasjon 1 2020-02
Bnp-Deflatoren 102 2019-12
Produsentpriser 92.6 2020-02
Eksportpriser 98.9 2019-12
Importprisene 94.4 2019-12
KPI Housing Utilities 112 2020-02
Kpi Transport 103 2020-02
MatInflasjon -1 2020-02
produsentprisene endring -0.8 2020-02

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-03
Internbankrente -0.42 2020-02
Pengemengden M1 205040 2020-01
Pengemengden M2 248688 2020-01
Pengemengden M3 268188 2020-01
Valutareserver 5261 2020-02
Lån Til Privat Sektor 38117 2020-01
Sentralbankers balanse 116640 2020-01
Privat gjeld til BNP 374 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 7554600 2020-01
Nåværende situasjon -28441 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 10.6 2018-12
Eksport 14659300 2020-01
Import 7104700 2020-01
Utenlandsgjeld 2537774 2019-09
Kjøpsbetingelser 105 2019-12
Kapitalstrømmer -43904 2019-12
Turistankomster 2425 2019-12
Gullreserver 6 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 45287 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 2.69 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 63.6 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 1524 2019-09
Offentlige Utgifter 8292 2019-12
Statens Utgifter Til Bnp 25.7 2018-12
Statens Inntekter 14295 2019-09
Statsgjeld 212935 2019-09
Fiscal Utgifter 14517 2019-09
Asylsøknader 285 2019-11
Kreditt-Rating 78 2020-03
Militære Utgifter 1140 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 12.5 2020-12
Personalinntekt skattesats 48 2020-12
Salgsskatt 23 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 14.95 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.95 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -26 2019-09
Produksjon PMI 51.2 2020-02
Service PMI 59.9 2020-02
Industriell Produksjon 1.2 2020-01
Industriell Produksjon (Månedlig) 5.8 2020-01
Industriproduksjonen 0.4 2020-01
Lagerendringer 791 2019-12
Bilregistreringer 13263 2020-02
Internett-hastighet 15614 2017-03
IP-adresser 1663376 2017-03
Konkurranseevne Index 75.12 2019-12
Konkurranseevne Rank 24 2019-12
Korrupsjon Index 74 2019-12
Korrupsjon Rank 18 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 24 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2691 2019-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 77.3 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) -4.3 2020-02
Butikkhandel (Årlig) -0.3 2020-02
Forbruk 27169 2019-12
Disponibel personlig inntekt 251186 2018-12
Privat sparing 10.7 2019-09
Privat-Sektor-Kreditt 161088 2020-01
Bankenes Utlånsrente 0.9 2019-09
Konsumerkreditt 13819 2020-01
Bensinpriser 1.41 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 39.7 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 121 2018-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 108 2020-01
Bygningstillatelser 1598 2019-12
Konstruksjonsflyt ut 14.6 2019-12
Bygg Pmi 50.6 2020-02
Boligsalg 3385 2019-12
Hjem Eierskap Rate 70.3 2018-12
Nyboligsalg 1006 2019-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 1819 2020-03
Coronavirus dødsfall 19 2020-03
Coronavirus gjenopprettet 5 2020-03
Sykehussenger 2.96 2017-12
sykehus 17.89 2017-12
Medisinske leger 3.3 2018-12
sykepleiere 12.16 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Irland - Økonomiske indikatorer.