Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-10
Aksjemarkedet 6522 2019-10
10-årig statsobligasjon 0.03 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 5.8 2019-06
Arbeidsledighet 5.3 2019-09
Inflasjon 0.9 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2019-09
Rentesats 0 2019-09
Handelsbalanse 5270600 2019-08
Nåværende situasjon -26538 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 9.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 64.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 0 2018-12
Forretningstillit 1 2019-06
Produksjon PMI 48.7 2019-09
Service PMI 53.1 2019-09
Forbrukertillit 75.3 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 5.7 2019-08
Bedriftens Skattesats 12.5 2019-12
Personalinntekt skattesats 48 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 5.8 2019-06
BNP 376 2018-12
Bnp Faste Priser 84556 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 61522 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 48690 2019-06
Bnp Per Innbygger 78765 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 70361 2018-12
Bnp Fra Landbruk 861 2019-06
Bnp Fra Construction 2212 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 28826 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 7970 2019-06
Bnp Fra Transport 9210 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.3 2019-09
Sysselsatte 2300 2019-06
Arbeidsledige 131 2019-06
Full Jobb 1838 2019-06
Deltid Sysselsettingen 464 2019-06
Arbeidsledigheten Change -15310 2019-09
Yrkesdeltakelse 62.1 2019-06
Langtids arbeidsledighet 1.7 2019-03
Arbeidsledighet for unge 14.8 2019-09
Lønnskostnader 80.8 2019-06
Minstelønn 9.8 2019-01
Lønninger innen produksjon 893 2019-06
Befolkning 4.84 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2018-12
Pensjonsalder Menn 66 2018-12
Gjennomsnittlig timeslønn 23.81 2019-06
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 32.4 2019-06
Arbeidsledighetsrate -0.6 2019-06
Sysselsetting 69.1 2019-06
Nye arbeidsledige 33891 2019-09
Produktivitet 138 2019-06
Lønnsveksten 3.5 2019-06
Lønn 771 2019-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.9 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 102 2019-09
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-09
KjerneInflasjon 1 2019-09
Bnp-Deflatoren 102 2019-06
Produsentpriser 94.8 2019-09
Eksportpriser 98.5 2019-08
Importprisene 89.7 2019-08
KPI Housing Utilities 112 2019-09
Kpi Transport 103 2019-09
MatInflasjon -0.8 2019-09
produsentprisene endring -1.7 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-09
Internbankrente -0.42 2019-09
Pengemengden M1 190687 2019-08
Pengemengden M2 234175 2019-08
Pengemengden M3 245497 2019-08
Valutareserver 5006 2019-09
Lån Til Privat Sektor 40298 2019-08
Sentralbankers balanse 106437 2019-08
Privat gjeld til BNP 382 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 5270600 2019-08
Nåværende situasjon -26538 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 9.1 2018-12
Eksport 11824200 2019-08
Import 6553600 2019-08
Utenlandsgjeld 2386930 2019-06
Kjøpsbetingelser 110 2019-08
Kapitalstrømmer -54879 2019-06
Turistankomster 3022 2019-06
Gullreserver 6 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer -12705 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 3.05 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 64.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 0 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 2621 2019-06
Offentlige Utgifter 7978 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 25.7 2018-12
Statens Inntekter 16541 2019-06
Statsgjeld 215483 2019-03
Fiscal Utgifter 15315 2019-06
Asylsøknader 385 2019-06
Kreditt-Rating 70.38
Militære Utgifter 1140 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 12.5 2019-12
Personalinntekt skattesats 48 2019-12
Salgsskatt 23 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 14.95 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.95 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 1 2019-06
Produksjon PMI 48.7 2019-09
Service PMI 53.1 2019-09
Industriell Produksjon -6.3 2019-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.1 2019-08
Industriproduksjonen -7.2 2019-08
Lagerendringer -893 2019-06
Bilregistreringer 4104 2019-09
Internett-hastighet 15614 2017-03
IP-adresser 1663376 2017-03
Konkurranseevne Index 75.12 2019-12
Konkurranseevne Rank 24 2019-12
Korrupsjon Index 73 2018-12
Korrupsjon Rank 18 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 23 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2175 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 75.3 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 5.7 2019-08
Butikkhandel (Årlig) 2.1 2019-08
Forbruk 26919 2019-06
Disponibel personlig inntekt 251186 2018-12
Privat sparing 10.1 2019-06
Privat-Sektor-Kreditt 165371 2019-08
Bankenes Utlånsrente 0.9 2019-09
Konsumerkreditt 13685 2019-08
Bensinpriser 1.58 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 41.7 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 133 2017-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 109 2019-08
Bygningstillatelser 1774 2019-06
Konstruksjonsflyt ut 11.3 2019-06
Bygg Pmi 48.3 2019-09
Boligsalg 3277 2019-08
Hjem Eierskap Rate 69.5 2017-12
Nyboligsalg 670 2019-08


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Irland - Økonomiske indikatorer.