Markeder Siste Referanse
Valuta 1.12 2019-04
Aksjemarkedet 6540 2019-04
10-årig statsobligasjon 0.53 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 3 2018-12
Arbeidsledighet 5.4 2019-03
Inflasjon 1.1 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.8 2019-03
Rentesats 0 2019-04
Handelsbalanse 6258300 2019-02
Nåværende situasjon 178 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 9.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 68 2017-12
Offentlige Budsjetter -0.3 2017-12
Forretningstillit 1 2018-09
Produksjon PMI 53.9 2019-03
Service PMI 55.3 2019-03
Forbrukertillit 93.1 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 2.1 2019-02
Bedriftens Skattesats 12.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 48 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 3 2018-12
BNP 334 2017-12
Bnp Faste Priser 78828 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 61823 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 21807 2018-12
Bnp Per Innbygger 74433 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 67335 2017-12
Bnp Fra Landbruk 567 2018-12
Bnp Fra Construction 2075 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 25008 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 8025 2018-12
Bnp Fra Transport 8760 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.4 2019-03
Sysselsatte 2272 2018-12
Arbeidsledige 129 2018-12
Full Jobb 1815 2018-12
Deltid Sysselsettingen 461 2018-12
Arbeidsledigheten Change -4527 2019-03
Yrkesdeltakelse 62.2 2018-12
Langtids arbeidsledighet 2.1 2018-09
Arbeidsledighet for unge 13.4 2019-03
Lønnskostnader 74.2 2018-12
Minstelønn 9.8 2019-01
Lønninger innen produksjon 877 2018-12
Befolkning 4.84 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2018-12
Pensjonsalder Menn 66 2018-12
Gjennomsnittlig timeslønn 23.46 2018-12
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 32.5 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.4 2018-09
Sysselsetting 69.1 2018-12
Nye arbeidsledige 34563 2019-03
Produktivitet 147 2018-12
Lønnsveksten 4.1 2018-12
Lønn 762 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.1 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.8 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 102 2019-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 102 2019-03
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-03
KjerneInflasjon 0.9 2019-03
Bnp-Deflatoren 101 2018-12
Produsentpriser 94.6 2019-03
Eksportpriser 96.3 2018-12
Importprisene 98.9 2018-12
KPI Housing Utilities 109 2019-03
Kpi Transport 104 2019-03
MatInflasjon -0.6 2019-03
produsentprisene endring -6.8 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-04
Internbankrente -0.31 2019-03
Pengemengden M1 176082 2019-02
Pengemengden M2 217335 2019-02
Pengemengden M3 234101 2019-02
Valutareserver 4628 2019-03
Lån Til Privat Sektor 40883 2019-02
Sentralbankers balanse 103558 2019-03
Privat gjeld til BNP 382 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 6258300 2019-02
Nåværende situasjon 178 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 9.1 2018-12
Eksport 12614300 2019-02
Import 6355900 2019-02
Utenlandsgjeld 2331985 2018-12
Kjøpsbetingelser 97.3 2018-12
Kapitalstrømmer -33300 2018-12
Turistankomster 2413 2018-12
Gullreserver 6 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer -9079 2018-09
Terrorisme - Hovedsiden 3.05 2017-12
Våpen Salg 13 2014-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 68 2017-12
Offentlige Budsjetter -0.3 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi 4425 2018-12
Offentlige Utgifter 7817 2018-12
Statens Utgifter Til Bnp 26.1 2017-12
Statens Inntekter 19214 2018-12
Statsgjeld 214945 2018-06
Fiscal Utgifter 17638 2018-12
Asylsøknader 400 2019-01
Kreditt-Rating 70.38
Militære Utgifter 1096 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 12.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 48 2018-12
Salgsskatt 23 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 14.75 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.75 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 1 2018-09
Produksjon PMI 53.9 2019-03
Service PMI 55.3 2019-03
Industriell Produksjon 0.8 2019-02
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.1 2019-02
Industriproduksjonen 0.2 2019-02
Lagerendringer -48 2018-12
Bilregistreringer 14404 2019-03
Internett-hastighet 15614 2017-03
IP-adresser 1663376 2017-03
Konkurranseevne Index 75.68 2018-12
Konkurranseevne Rank 23 2018-12
Korrupsjon Index 73 2018-12
Korrupsjon Rank 18 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 23 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2617 2019-01
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 93.1 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 2.1 2019-02
Butikkhandel (Årlig) 5.1 2019-02
Forbruk 25664 2018-12
Disponibel personlig inntekt 233013 2017-12
Privat sparing 12.3 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 167329 2019-02
Bankenes Utlånsrente 1 2019-02
Konsumerkreditt 13417 2019-02
Bensinpriser 1.53 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 43.8 2018-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 133 2017-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 106 2019-02
Bygningstillatelser 1678 2018-12
Konstruksjonsflyt ut 10.1 2018-12
Bygg Pmi 55.9 2019-03
Boligsalg 2491 2019-02
Hjem Eierskap Rate 69.5 2017-12
Nyboligsalg 516 2019-02


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Irland - Økonomiske indikatorer.