IRLAND - ØKONOMISKE INDIKATORER

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.6 2018-03
Arbeidsledighet 5.1 2018-07
Inflasjon 0.8 2018-07
Rentesats 0 2018-07
Handelsbalanse 4989100 2018-06
Regjeringens gjeld mot BNP 68 2017-12

Markeder Siste Referanse
Valuta 1.14 2018-08
Aksjemarkedet 6644 Poeng 2018-08
10-årig statsobligasjon 0.85 % 2018-08
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.6 % 2018-03
Bnp Årlig Vekstrate 9.1 % 2018-03
BNP 334 Usd Billion 2017-12
Bnp Faste Priser 76269 Eur Million 2018-03
Brutto Nasjonal Produkt 59065 Eur Million 2018-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 15902 Eur Million 2018-03
Bnp Per Innbygger 74433 USD 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 67335 USD 2017-12
Bnp Fra Landbruk 938 Eur Million 2018-03
Bnp Fra Construction 1566 Eur Million 2018-03
Bnp Fra Manufacturing 26131 Eur Million 2018-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 7620 Eur Million 2018-03
Bnp Fra Transport 8710 Eur Million 2018-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.1 % 2018-07
Sysselsatte 2238 Tusen 2018-03
Arbeidsledige 133 Tusen 2018-03
Full Jobb 1785 Tusen 2018-03
Deltid Sysselsettingen 459 Tusen 2018-03
Arbeidsledigheten Change 6380 Personer 2018-07
Yrkesdeltakelse 62.1 % 2018-03
Langtids arbeidsledighet 2.1 % 2018-03
Arbeidsledighet for unge 11.4 % 2018-06
Lønnskostnader 77.7 Indekspoeng 2018-03
Minstelønn 1614 Eur / Måned 2018-06
Lønninger innen produksjon 890 EUR / uke 2018-03
Befolkning 4.84 Million 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2018-12
Pensjonsalder Menn 66 2018-12
Gjennomsnittlig timeslønn 23.31 EUR 2018-03
Arbeidsledighetsrate 0.7 % 2018-03
Sysselsetting 67.9 % 2018-03
Nye arbeidsledige 44756 Personer 2018-07
Produktivitet 140 Indekspoeng 2018-03
Lønn 742 EUR / uke 2018-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.8 % 2018-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 % 2018-07
Konsumprisindeksen Kpi 102 Indekspoeng 2018-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 101 Indekspoeng 2018-07
Kjerne Konsumprisindeks 101 Indekspoeng 2018-07
KjerneInflasjon 0.1 % 2018-07
Bnp-Deflatoren 105 Indekspoeng 2018-03
Produsentpriser 102 Indekspoeng 2018-06
Eksportpriser 93.3 Indekspoeng 2018-05
Importprisene 92.9 Indekspoeng 2018-05
KPI Housing Utilities 106 Indekspoeng 2018-07
Kpi Transport 107 Indekspoeng 2018-07
MatInflasjon -2.1 % 2018-07
produsentprisene endring -0.2 % 2018-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 % 2018-07
Internbankrente -0.32 % 2018-07
Pengemengden M1 165762 Eur Million 2018-06
Pengemengden M2 209119 Eur Million 2018-06
Pengemengden M3 226284 Eur Million 2018-06
Valutareserver 3842 Eur Million 2018-07
Lån Til Privat Sektor 40477 Eur Million 2018-06
Sentralbankers balanse 105150 Eur Million 2018-07
Privat gjeld til BNP 407 % 2016-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 4989100 Eur-Tusen 2018-06
Eksport 12779800 Eur-Tusen 2018-06
Import 7790700 Eur-Tusen 2018-06
Nåværende situasjon 9552 Eur Million 2018-03
Nåværende situasjon mot BNP 12.5 % 2017-12
Utenlandsgjeld 2186952 Eur Million 2018-03
Kjøpsbetingelser 100 Indekspoeng 2018-05
Kapitalstrømmer 13240 Eur Million 2018-03
Turistankomster 2952 Tusen 2018-06
Gullreserver 6 Tonn 2018-06
Utenlandske Direkte Investeringer -22818 Eur Million 2018-03
Terrorisme - Hovedsiden 3.14 2016-12
Våpen Salg 13 Usd Million 2014-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 68 % 2017-12
Offentlige Budsjetter -0.3 % of GDP 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi 1477 Eur Million 2018-06
Offentlige Utgifter 7373 Eur Million 2018-03
Statens Utgifter Til Bnp 26.1 % 2017-12
Statens Inntekter 15358 Eur Million 2018-06
Statsgjeld 210221 Eur Million 2018-03
Fiscal Utgifter 15066 Eur Million 2018-06
Asylsøknader 375 Personer 2018-03
Kreditt-Rating 70.38
Militære Utgifter 1096 Usd Million 2017-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 26 % 2018-03
Produksjon PMI 56.3 2018-07
Service PMI 57.4 Indekspoeng 2018-07
Industriell Produksjon 8 % 2018-06
Industriell Produksjon (Månedlig) -8.9 % 2018-06
Industriproduksjonen 8.3 % 2018-06
Lagerendringer 2383 Eur Million 2018-03
Bilregistreringer 20743 2018-07
Internett-hastighet 15614 KBps 2017-03
IP-adresser 1663376 IP 2017-03
Konkurranseevne Index 5.16 Poeng 2018-12
Konkurranseevne Rank 24 2018-12
Korrupsjon Index 74 Poeng 2017-12
Korrupsjon Rank 19 2017-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 17 2017-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2410 Gigawatt-Time 2018-05
Gruvedrift Produksjon 9.6 % 2018-05
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 108 Indekspoeng 2018-07
Butikkhandel (Månedlig) -3.4 % 2018-06
Butikkhandel (Årlig) 7 % 2018-06
Forbruk 24952 Eur Million 2018-03
Disponibel personlig inntekt 233013 Eur Million 2017-12
Privat sparing 8.1 % 2017-12
Privat-Sektor-Kreditt 170452 Eur Million 2018-06
Bankenes Utlånsrente 1 % 2018-06
Konsumerkreditt 12837 Eur Million 2018-06
Bensinpriser 1.65 Usd / Liter 2018-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 47.5 % of GDP 2017-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 147 % 2016-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 105 Indekspoeng 2018-06
Bygningstillatelser 1718 2018-03
Konstruksjonsflyt ut 20.6 % 2018-03
Bygg Pmi 60.7 2018-07
Boligsalg 2670 dwellings 2018-06
Hjem Eierskap Rate 69.8 % 2016-12
Nyboligsalg 679 dwellings 2018-06
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 12.5 % 2018-12
Personalinntekt skattesats 48 % 2018-12
Salgsskatt 23 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 14.75 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.75 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4 % 2018-12
Klima Siste Referanse
nedbør 273 mm 2015-12
Temperatur 7.77 celsius 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Irland - Økonomiske indikatorer.