Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-12
Aksjemarkedet 7102 2019-12
10-årig statsobligasjon 0.06 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 5.8 2019-06
Arbeidsledighet 4.8 2019-11
Inflasjon 0.7 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2019-10
Rentesats 0 2019-11
Handelsbalanse 5772100 2019-09
Nåværende situasjon -26538 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 10.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 63.6 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.1 2018-12
Forretningstillit -26 2019-09
Produksjon PMI 49.7 2019-11
Service PMI 53.7 2019-11
Forbrukertillit 69.5 2019-10
Butikkhandel (Månedlig) -0.5 2019-10
Bedriftens Skattesats 12.5 2019-12
Personalinntekt skattesats 48 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 5.8 2019-06
BNP 376 2018-12
Bnp Faste Priser 84556 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 61522 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 48690 2019-06
Bnp Per Innbygger 78765 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 70361 2018-12
Bnp Fra Landbruk 861 2019-06
Bnp Fra Construction 2212 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 28826 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 7970 2019-06
Bnp Fra Transport 9210 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.8 2019-11
Sysselsatte 2317 2019-09
Arbeidsledige 128 2019-09
Full Jobb 1845 2019-09
Deltid Sysselsettingen 470 2019-09
Arbeidsledigheten Change -3324 2019-10
Yrkesdeltakelse 62.1 2019-09
Langtids arbeidsledighet 1.7 2019-06
Arbeidsledighet for unge 12.5 2019-11
Lønnskostnader 101 2019-06
Minstelønn 9.8 2019-01
Lønninger innen produksjon 862 2019-09
Befolkning 4.84 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2018-12
Pensjonsalder Menn 66 2018-12
Gjennomsnittlig timeslønn 23.53 2019-09
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 32.6 2019-09
Arbeidsledighetsrate -0.6 2019-06
Sysselsetting 69.6 2019-09
Nye arbeidsledige 35076 2019-10
Produktivitet 138 2019-06
Lønnsveksten 3.4 2019-09
Lønn 768 2019-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.7 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 102 2019-10
Harmoniserte Konsumprisindeks 102 2019-10
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-10
KjerneInflasjon 1.1 2019-10
Bnp-Deflatoren 102 2019-06
Produsentpriser 86.7 2019-10
Eksportpriser 98.5 2019-08
Importprisene 89.7 2019-08
KPI Housing Utilities 112 2019-10
Kpi Transport 102 2019-10
MatInflasjon -1.1 2019-10
produsentprisene endring -3.9 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-11
Internbankrente -0.4 2019-11
Pengemengden M1 197334 2019-10
Pengemengden M2 242041 2019-10
Pengemengden M3 248379 2019-10
Valutareserver 5060 2019-10
Lån Til Privat Sektor 39820 2019-10
Sentralbankers balanse 107226 2019-10
Privat gjeld til BNP 374 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 5772100 2019-09
Nåværende situasjon -26538 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 10.6 2018-12
Eksport 12378700 2019-09
Import 6606600 2019-09
Utenlandsgjeld 2386930 2019-06
Kjøpsbetingelser 110 2019-08
Kapitalstrømmer -54879 2019-06
Turistankomster 3334 2019-09
Gullreserver 6 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer -12705 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 2.69 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 63.6 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 1524 2019-09
Offentlige Utgifter 7978 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 25.7 2018-12
Statens Inntekter 14295 2019-09
Statsgjeld 213784 2019-06
Fiscal Utgifter 14517 2019-09
Asylsøknader 665 2019-09
Kreditt-Rating 77 2019-12
Militære Utgifter 1140 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 12.5 2019-12
Personalinntekt skattesats 48 2019-12
Salgsskatt 23 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 14.95 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.95 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -26 2019-09
Produksjon PMI 49.7 2019-11
Service PMI 53.7 2019-11
Industriell Produksjon 5.4 2019-10
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.1 2019-10
Industriproduksjonen 5.1 2019-10
Lagerendringer -893 2019-06
Bilregistreringer 3214 2019-10
Internett-hastighet 15614 2017-03
IP-adresser 1663376 2017-03
Konkurranseevne Index 75.12 2019-12
Konkurranseevne Rank 24 2019-12
Korrupsjon Index 73 2018-12
Korrupsjon Rank 18 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 24 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2194 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 69.5 2019-10
Butikkhandel (Månedlig) -0.5 2019-10
Butikkhandel (Årlig) 3 2019-10
Forbruk 26919 2019-06
Disponibel personlig inntekt 251186 2018-12
Privat sparing 10.1 2019-06
Privat-Sektor-Kreditt 165811 2019-09
Bankenes Utlånsrente 0.9 2019-09
Konsumerkreditt 13858 2019-10
Bensinpriser 1.56 2019-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 41.7 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 121 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 109 2019-09
Bygningstillatelser 1774 2019-06
Konstruksjonsflyt ut 3.1 2019-09
Bygg Pmi 46.2 2019-10
Boligsalg 3353 2019-09
Hjem Eierskap Rate 69.5 2017-12
Nyboligsalg 750 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Irland - Økonomiske indikatorer.