Siste Forrige
Valuta 1.06 1.05
Aksjemarkedet 6479 6324 Poeng
Bnp Vekstrate 10.8 -6.2 Prosent
Bnp Årlig Vekstrate 11 9.6 Prosent
Arbeidsledighet 4.7 4.8 Prosent
Inflasjon 7.8 7 Prosent
Inflasjonen (Månedlig) 0.9 0.9 Prosent
Rentesats 0 0 Prosent
Handelsbalanse 6426995 9286165 Eur-Tusen
Nåværende situasjon 17360 1506 Eur Million
Nåværende situasjon mot BNP 4.6 -11.3 Prosent Av Bnp
Regjeringens gjeld mot BNP 56 58.4 Prosent Av Bnp
Offentlige Budsjetter -0.1 -5.1 Prosent Av Bnp
Forretningstillit 17 50 Poeng
Produksjon PMI 56.4 59.1 Poeng
Service PMI 60.2 61.7 Poeng
Forbrukertillit 57.7 55.2 Poeng
Butikkhandel (Månedlig) 3.8 2.1 Prosent
Bedriftens Skattesats 12.5 12.5 Prosent
Personalinntekt skattesats 48 48 Prosent
Siste Forrige
Bnp Vekstrate 10.8 -6.2 Prosent
Bnp Årlig Vekstrate 11 9.6 Prosent
BNP 426 399 Usd Billion
Bnp Faste Priser 115482 104408 Eur Million
Brutto Nasjonal Produkt 80810 81102 Eur Million
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 20500 34066 Eur Million
Bnp Per Innbygger 78558 75113 USD
Bnp Per Innbygger Ppp 89689 87786 USD
Bnp Fra Landbruk 804 753 Eur Million
Bnp Fra Construction 1924 2037 Eur Million
Bnp Fra Manufacturing 48814 42971 Eur Million
Bnp Fra Forvaltningsloven 9175 9329 Eur Million
Bnp Fra Transport 9536 8518 Eur Million
Siste Forrige
Arbeidsledighet 4.7 4.8 Prosent
Sysselsatte 2532 2484 Tusen
Arbeidsledige 128 127 Tusen
Full Jobb 1997 1956 Tusen
Deltid Sysselsettingen 532 550 Tusen
Arbeidsledigheten Change -5101 -1992 Personer
Yrkesdeltakelse 65.2 64.9 Prosent
Langtids arbeidsledighet 1.7 1.7 Prosent
Arbeidsledighet for unge 12.6 13 Prosent
Lønnskostnader 90.8 97.7 Poeng
Minstelønn 10.2 10.1 EUR / time
Lønninger innen produksjon 1017 979 EUR / uke
Befolkning 4.96 4.9 Million
Pensjonsalder Kvinner 66 66
Pensjonsalder Menn 66 66
Gjennomsnittlig timeslønn 27.33 26.22 EUR
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 32.2 33
Arbeidsledighetsrate 0.7 5.1 Prosent
Sysselsetting 72.8 73 Prosent
Nye arbeidsledige 50660 54372 Personer
Produktivitet 137 124 Poeng
Lønnsveksten 2.3 2 Prosent
Lønn 880 865 EUR / uke
Siste Forrige
Inflasjon 7.8 7 Prosent
Inflasjonen (Månedlig) 0.9 0.9 Prosent
Konsumprisindeksen Kpi 112 111 Poeng
Harmoniserte Konsumprisindeks 112 110 Poeng
Kjerne Konsumprisindeks 108 108 Poeng
KjerneInflasjon 4.6 4.5 Prosent
Bnp-Deflatoren 102 101 Poeng
Produsentpriser 87.2 86.8 Poeng
Eksportpriser 95 96.2 Poeng
Importprisene 104 94.1 Poeng
Harmoniserte Inflasjonen (Månedlig) 1.1 0.9 Prosent
Harmoniserte Inflasjon (Årlig) 8.3 7.3 Prosent
Produsentprisvekst (månedlig) 0.5 1.2 Prosent
KPI Housing Utilities 137 132 Poeng
Kpi Transport 122 124 Poeng
MatInflasjon 4.4 3.5 Prosent
produsentprisene endring 7.3 5.2 Prosent
Siste Forrige
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 220 220 doser per 100 personer
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 10967024 10965898 doser
Coronavirus tilfeller 1587385 1586162 Personer
Coronavirus dødsfall 7468 7469 Personer
Sykehussenger 2.88 2.97 per 1000 personer
sykehus 17.43 17.67 per - en - million - mennesker
Medisinske leger 3.3 3.26 per 1000 personer
sykepleiere 12.88 12.16 per 1000 personer
ICU-senger 2.69 2.79 per 1000 personer
Siste Forrige
Rentesats 0 0 Prosent
Internbankrente -0.34 -0.43 Prosent
Pengemengden M1 289690 283696 Eur Million
Pengemengden M2 331302 323709 Eur Million
Pengemengden M3 387190 369802 Eur Million
Valutareserver 11748 11911 Eur Million
Lån Til Privat Sektor 31990 31431 Eur Million
Sentralbankers balanse 205688 204018 Eur Million
Privat gjeld til BNP 322 383 Prosent
Siste Forrige
Handelsbalanse 6426995 9286165 Eur-Tusen
Nåværende situasjon 17360 1506 Eur Million
Nåværende situasjon mot BNP 4.6 -11.3 Prosent Av Bnp
Eksport 17680410 20601999 Eur-Tusen
Import 11253414 11315835 Eur-Tusen
Utenlandsgjeld 2912745 2886281 Eur Million
Kjøpsbetingelser 91.2 102 Poeng
Kapitalstrømmer 11802 8697 Eur Million
Gullreserver 12.04 9.52 Tonn
Naturgassimport 13262 11389 Terajoule
Utenlandske Direkte Investeringer 47 16954 Eur Million
Terrorisme - Hovedsiden 2.85 2.69
Siste Forrige
Regjeringens gjeld mot BNP 56 58.4 Prosent Av Bnp
Offentlige Budsjetter -0.1 -5.1 Prosent Av Bnp
Regjeringens budsjetter verdi 3541 -2558 Eur Million
Offentlige Utgifter 10488 10566 Eur Million
Statens Utgifter Til Bnp 28.4 24.6 Prosent Av Bnp
Statens Inntekter 31119 23576 Eur Million
Statsgjeld 235851 236165 Eur Million
Fiscal Utgifter 27668 26133 Eur Million
Asylsøknader 455 385 Personer
Kreditt-Rating 80
Militære Utgifter 1126 1113 Usd Million
Siste Forrige
Bedriftens Skattesats 12.5 12.5 Prosent
Personalinntekt skattesats 48 48 Prosent
Salgsskatt 23 21 Prosent
Sosial sikkerhetsrate 15.05 15.05 Prosent
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 11.05 11.05 Prosent
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4 4 Prosent
Siste Forrige
Forretningstillit 17 50 Poeng
Produksjon PMI 56.4 59.1 Poeng
Service PMI 60.2 61.7 Poeng
Industriell Produksjon -28.7 -7.3 Prosent
Industriell Produksjon (Månedlig) -9.6 1 Prosent
Industriproduksjonen -31.6 -5.7 Prosent
Lagerendringer 3922 -785 Eur Million
Bilregistreringer 7120 10045
Internett-hastighet 15614 15285 KBps
IP-adresser 1663376 1600356 IP
Konkurranseevne Index 75.12 75.68 Poeng
Konkurranseevne Rank 24 23
Korrupsjon Index 74 72 Poeng
Korrupsjon Rank 13 20
Enkle Å Gjøre Forretninger 24 23
Elektrisitets~~pos=trunc 2518 2767 Gigawatt-Time
Siste Forrige
Forbrukertillit 57.7 55.2 Poeng
Butikkhandel (Månedlig) 3.8 2.1 Prosent
Butikkhandel (Årlig) 6.1 4.2 Prosent
Forbruk 26890 27134 Eur Million
Disponibel personlig inntekt 286059 276707 Eur Million
Privat sparing 14.9 17.1 Prosent
Privat-Sektor-Kreditt 165034 164191 Eur Million
Bankenes Utlånsrente 0.9 0.8 Prosent
Konsumerkreditt 11666 11605 Eur Million
Bensinpriser 1.91 1.82 Usd / Liter
Husholdninger Gjeld Til Bnp 31.3 32 Prosent Av Bnp
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 107 112 Prosent
Siste Forrige
Boligpriser 160 160 Poeng
Boligprisindeksen (Månedlig) 0.1 0.5 Prosent
Boligprisindeksen (Årlig) 14.2 15.1 Prosent
Bygningstillatelser 2430 2355
Konstruksjonsflyt ut 23 0.1 Prosent
Bygg Pmi 51.5 52.5 Poeng
Boligsalg 3288 3036 Enheter
Hjem Eierskap Rate 70.3 68.7 Prosent
Nyboligsalg 630 548 Enheter
Pris til leieforhold 125 123


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Irland - Økonomiske indikatorer.