Markeder Siste Referanse
Valuta 1.18 2020-08
Aksjemarkedet 6446 2020-08
10-årig statsobligasjon -0.09 2020-08

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.2 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 5.1 2020-03
Arbeidsledighet 5 2020-07
Inflasjon -0.4 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2020-06
Rentesats 0 2020-07
Handelsbalanse 7110900 2020-05
Nåværende situasjon -14557 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP -9.4 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 58.8 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.4 2019-12
Forretningstillit 13 2019-12
Produksjon PMI 57.3 2020-07
Service PMI 51.9 2020-07
Forbrukertillit 62.6 2020-07
Butikkhandel (Månedlig) 38.4 2020-06
Bedriftens Skattesats 12.5 2020-12
Personalinntekt skattesats 48 2020-12
Coronavirus tilfeller 26768 2020-08
Coronavirus dødsfall 1772 2020-08
Coronavirus gjenopprettet 9233 2020-08
Sykehussenger 2.96 2017-12
sykehus 17.89 2017-12
Medisinske leger 3.3 2018-12
sykepleiere 12.16 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.2 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 5.1 2020-03
BNP 389 2019-12
Bnp Faste Priser 88642 2020-03
Brutto Nasjonal Produkt 68442 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 71193 2020-03
Bnp Per Innbygger 79703 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 86781 2019-12
Bnp Fra Landbruk 931 2020-03
Bnp Fra Construction 2156 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 32572 2020-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 8632 2020-03
Bnp Fra Transport 9010 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5 2020-07
Sysselsatte 2372 2020-03
Arbeidsledige 114 2020-03
Full Jobb 1880 2020-03
Deltid Sysselsettingen 483 2020-03
Arbeidsledigheten Change 23691 2020-07
Yrkesdeltakelse 62.7 2020-03
Langtids arbeidsledighet 1.3 2020-03
Arbeidsledighet for unge 16 2020-07
Lønnskostnader 101 2020-03
Minstelønn 10.1 2020-02
Lønninger innen produksjon 950 2020-03
Befolkning 4.9 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2020-12
Pensjonsalder Menn 66 2020-12
Gjennomsnittlig timeslønn 24.81 2020-03
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 32.3 2020-03
Arbeidsledighetsrate 0.3 2020-03
Sysselsetting 69.8 2020-03
Nye arbeidsledige 70822 2020-07
Produktivitet 114 2020-03
Lønnsveksten 3.9 2020-03
Lønn 802 2020-03

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.4 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2020-06
Konsumprisindeksen Kpi 102 2020-06
Harmoniserte Konsumprisindeks 102 2020-06
Kjerne Konsumprisindeks 102 2020-06
KjerneInflasjon 0.4 2020-06
Bnp-Deflatoren 105 2020-03
Produsentpriser 87 2020-06
Eksportpriser 97.8 2020-05
Importprisene 94.5 2020-05
KPI Housing Utilities 108 2020-06
Kpi Transport 103 2020-06
MatInflasjon -1.5 2020-06
produsentprisene endring -8.2 2020-06

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-07
Internbankrente -0.46 2020-07
Pengemengden M1 220112 2020-06
Pengemengden M2 269114 2020-06
Pengemengden M3 297047 2020-06
Valutareserver 5224 2020-06
Lån Til Privat Sektor 38900 2020-06
Sentralbankers balanse 128535 2020-06
Privat gjeld til BNP 374 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 7110900 2020-05
Nåværende situasjon -14557 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP -9.4 2019-12
Eksport 12968100 2020-05
Import 5857100 2020-05
Utenlandsgjeld 2645560 2020-03
Kjøpsbetingelser 104 2020-05
Kapitalstrømmer -28958 2020-03
Turistankomster 2425 2019-12
Gullreserver 6 2020-03
Utenlandske Direkte Investeringer 4076 2020-03
Terrorisme - Hovedsiden 2.69 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 58.8 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.4 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -2324 2020-03
Offentlige Utgifter 8634 2020-03
Statens Utgifter Til Bnp 24.8 2019-12
Statens Inntekter 13994 2020-03
Statsgjeld 204044 2019-12
Fiscal Utgifter 16529 2020-03
Asylsøknader 30 2020-04
Kreditt-Rating 78 2020-08
Militære Utgifter 1140 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 12.5 2020-12
Personalinntekt skattesats 48 2020-12
Salgsskatt 23 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 15.05 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 11.05 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 13 2019-12
Produksjon PMI 57.3 2020-07
Service PMI 51.9 2020-07
Industriell Produksjon 5.1 2020-06
Industriell Produksjon (Månedlig) -9.8 2020-05
Industriproduksjonen -11.6 2020-05
Lagerendringer 242 2020-03
Bilregistreringer 2189 2020-06
Internett-hastighet 15614 2017-03
IP-adresser 1663376 2017-03
Konkurranseevne Index 75.12 2019-12
Konkurranseevne Rank 24 2019-12
Korrupsjon Index 74 2019-12
Korrupsjon Rank 18 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 24 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2691 2019-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 62.6 2020-07
Butikkhandel (Månedlig) 38.4 2020-06
Butikkhandel (Årlig) 3.5 2020-06
Forbruk 26360 2020-03
Disponibel personlig inntekt 266155 2019-12
Privat sparing 16.4 2020-03
Privat-Sektor-Kreditt 158242 2020-06
Bankenes Utlånsrente 1.1 2020-04
Konsumerkreditt 12169 2020-06
Bensinpriser 1.49 2020-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 38.5 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 121 2018-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 134 2020-05
Bygningstillatelser 1737 2020-03
Konstruksjonsflyt ut 14.9 2020-03
Bygg Pmi 53.2 2020-07
Boligsalg 1701 2020-05
Hjem Eierskap Rate 70.3 2018-12
Nyboligsalg 236 2020-05

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 26768 2020-08
Coronavirus dødsfall 1772 2020-08
Coronavirus gjenopprettet 9233 2020-08
Sykehussenger 2.96 2017-12
sykehus 17.89 2017-12
Medisinske leger 3.3 2018-12
sykepleiere 12.16 2017-12
ICU-senger 240 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Irland - Økonomiske indikatorer.