Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2020-01
Aksjemarkedet 7121 2020-01
10-årig statsobligasjon -0.05 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.7 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 5 2019-09
Arbeidsledighet 4.8 2019-12
Inflasjon 1.3 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-12
Rentesats 0 2020-01
Handelsbalanse 5976900 2019-11
Nåværende situasjon 11160 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 10.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 63.6 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.1 2018-12
Forretningstillit -26 2019-09
Produksjon PMI 49.5 2019-12
Service PMI 55.9 2019-12
Forbrukertillit 81.4 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) -3.3 2019-11
Bedriftens Skattesats 12.5 2019-12
Personalinntekt skattesats 48 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.7 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 5 2019-09
BNP 376 2018-12
Bnp Faste Priser 85514 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 66353 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 20424 2019-09
Bnp Per Innbygger 78765 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 70361 2018-12
Bnp Fra Landbruk 839 2019-09
Bnp Fra Construction 2132 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 29216 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 8153 2019-09
Bnp Fra Transport 9095 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.8 2019-12
Sysselsatte 2317 2019-09
Arbeidsledige 128 2019-09
Full Jobb 1845 2019-09
Deltid Sysselsettingen 470 2019-09
Arbeidsledigheten Change 4442 2019-12
Yrkesdeltakelse 62.1 2019-09
Langtids arbeidsledighet 1.4 2019-09
Arbeidsledighet for unge 12.6 2019-12
Lønnskostnader 93.7 2019-09
Minstelønn 9.8 2019-01
Lønninger innen produksjon 862 2019-09
Befolkning 4.84 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2018-12
Pensjonsalder Menn 66 2018-12
Gjennomsnittlig timeslønn 23.53 2019-09
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 32.6 2019-09
Arbeidsledighetsrate 0.8 2019-09
Sysselsetting 69.6 2019-09
Nye arbeidsledige 37427 2019-12
Produktivitet 147 2019-09
Lønnsveksten 3.4 2019-09
Lønn 768 2019-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.3 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 102 2019-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 102 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-12
KjerneInflasjon 1.5 2019-12
Bnp-Deflatoren 102 2019-09
Produsentpriser 91.2 2019-12
Eksportpriser 96.3 2019-11
Importprisene 90.6 2019-11
KPI Housing Utilities 112 2019-12
Kpi Transport 104 2019-12
MatInflasjon -1 2020-11
produsentprisene endring -3.2 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-01
Internbankrente -0.38 2019-12
Pengemengden M1 199438 2019-11
Pengemengden M2 241333 2019-11
Pengemengden M3 257888 2019-11
Valutareserver 5108 2019-12
Lån Til Privat Sektor 39723 2019-11
Sentralbankers balanse 117875 2019-12
Privat gjeld til BNP 374 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 5976900 2019-11
Nåværende situasjon 11160 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 10.6 2018-12
Eksport 12684800 2019-11
Import 6707900 2019-11
Utenlandsgjeld 2537774 2019-09
Kjøpsbetingelser 106 2019-11
Kapitalstrømmer -6995 2019-09
Turistankomster 3334 2019-09
Gullreserver 6 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer -12705 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 2.69 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 63.6 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 1524 2019-09
Offentlige Utgifter 8094 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 25.7 2018-12
Statens Inntekter 14295 2019-09
Statsgjeld 213784 2019-06
Fiscal Utgifter 14517 2019-09
Asylsøknader 430 2019-10
Kreditt-Rating 77 2020-01
Militære Utgifter 1140 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 12.5 2019-12
Personalinntekt skattesats 48 2019-12
Salgsskatt 23 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 14.95 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.95 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -26 2019-09
Produksjon PMI 49.5 2019-12
Service PMI 55.9 2019-12
Industriell Produksjon -2.6 2019-11
Industriell Produksjon (Månedlig) -4 2019-11
Industriproduksjonen -2.9 2019-11
Lagerendringer 260 2019-09
Bilregistreringer 729 2019-12
Internett-hastighet 15614 2017-03
IP-adresser 1663376 2017-03
Konkurranseevne Index 75.12 2019-12
Konkurranseevne Rank 24 2019-12
Korrupsjon Index 74 2019-12
Korrupsjon Rank 18 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 24 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2458 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 81.4 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) -3.3 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 1.4 2019-11
Forbruk 27312 2019-09
Disponibel personlig inntekt 251186 2018-12
Privat sparing 10.7 2019-09
Privat-Sektor-Kreditt 164684 2019-11
Bankenes Utlånsrente 0.9 2019-09
Konsumerkreditt 13853 2019-11
Bensinpriser 1.59 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 41.2 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 121 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 109 2019-11
Bygningstillatelser 1922 2019-09
Konstruksjonsflyt ut 3.1 2019-09
Bygg Pmi 52 2019-12
Boligsalg 3123 2019-11
Hjem Eierskap Rate 70.3 2018-12
Nyboligsalg 868 2019-11


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Irland - Økonomiske indikatorer.