Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-08
Aksjemarkedet 5773 2019-08
10-årig statsobligasjon -0.11 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.4 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 6.3 2019-03
Arbeidsledighet 4.6 2019-07
Inflasjon 0.5 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2019-07
Rentesats 0 2019-07
Handelsbalanse 4653000 2019-06
Nåværende situasjon 10990 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 9.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 64.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 0 2018-12
Forretningstillit -4 2018-12
Produksjon PMI 48.7 2019-07
Service PMI 55 2019-07
Forbrukertillit 85.5 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) 1.2 2019-06
Bedriftens Skattesats 12.5 2019-12
Personalinntekt skattesats 48 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.4 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 6.3 2019-03
BNP 376 2018-12
Bnp Faste Priser 83580 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 62561 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 16417 2019-03
Bnp Per Innbygger 78765 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 70361 2018-12
Bnp Fra Landbruk 828 2019-03
Bnp Fra Construction 2212 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 26988 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 7811 2019-03
Bnp Fra Transport 9259 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.6 2019-07
Sysselsatte 2316 2019-03
Arbeidsledige 114 2019-03
Full Jobb 1844 2019-03
Deltid Sysselsettingen 475 2019-03
Arbeidsledigheten Change 9288 2019-07
Yrkesdeltakelse 62.5 2019-03
Langtids arbeidsledighet 1.7 2019-03
Arbeidsledighet for unge 10.3 2019-07
Lønnskostnader 80.2 2019-03
Minstelønn 9.8 2019-01
Lønninger innen produksjon 910 2019-03
Befolkning 4.84 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2018-12
Pensjonsalder Menn 66 2018-12
Gjennomsnittlig timeslønn 23.93 2019-03
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 32.2 2019-03
Arbeidsledighetsrate 1.4 2019-03
Sysselsetting 69.3 2019-03
Nye arbeidsledige 45185 2019-07
Produktivitet 139 2019-03
Lønnsveksten 3.4 2019-03
Lønn 770 2019-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.5 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 102 2019-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 102 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-07
KjerneInflasjon 0.6 2019-07
Bnp-Deflatoren 102 2019-03
Produsentpriser 94.8 2019-06
Eksportpriser 94.5 2019-06
Importprisene 94.4 2019-06
KPI Housing Utilities 111 2019-07
Kpi Transport 106 2019-07
MatInflasjon -0.5 2019-07
produsentprisene endring -6.8 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-07
Internbankrente -0.38 2019-07
Pengemengden M1 185830 2019-06
Pengemengden M2 228566 2019-06
Pengemengden M3 237900 2019-06
Valutareserver 4790 2019-07
Lån Til Privat Sektor 41087 2019-06
Sentralbankers balanse 103744 2019-06
Privat gjeld til BNP 382 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 4653000 2019-06
Nåværende situasjon 10990 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 9.1 2018-12
Eksport 12103500 2019-06
Import 7450500 2019-06
Utenlandsgjeld 2328683 2019-03
Kjøpsbetingelser 100 2019-06
Kapitalstrømmer 4932 2019-03
Turistankomster 3022 2019-06
Gullreserver 6 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 5281 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 3.05 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 64.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 0 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -1297 2019-03
Offentlige Utgifter 7845 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 25.7 2018-12
Statens Inntekter 14164 2019-03
Statsgjeld 215483 2019-03
Fiscal Utgifter 15130 2019-03
Asylsøknader 340 2019-04
Kreditt-Rating 70.38
Militære Utgifter 1140 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 12.5 2019-12
Personalinntekt skattesats 48 2019-12
Salgsskatt 23 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 14.95 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.95 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -4 2018-12
Produksjon PMI 48.7 2019-07
Service PMI 55 2019-07
Industriell Produksjon -1.7 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) -8.8 2019-06
Industriproduksjonen -2.1 2019-06
Lagerendringer 840 2019-03
Bilregistreringer 18741 2019-07
Internett-hastighet 15614 2017-03
IP-adresser 1663376 2017-03
Konkurranseevne Index 75.68 2018-12
Konkurranseevne Rank 23 2018-12
Korrupsjon Index 73 2018-12
Korrupsjon Rank 18 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 23 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2316 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 85.5 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) 1.2 2019-06
Butikkhandel (Årlig) 0.1 2019-06
Forbruk 26782 2019-03
Disponibel personlig inntekt 251186 2018-12
Privat sparing 11.4 2019-03
Privat-Sektor-Kreditt 166133 2019-06
Bankenes Utlånsrente 1 2019-06
Konsumerkreditt 13514 2019-06
Bensinpriser 1.55 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 43.2 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 133 2017-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 107 2019-06
Bygningstillatelser 1823 2019-03
Konstruksjonsflyt ut 5.9 2019-03
Bygg Pmi 51.4 2019-07
Boligsalg 2783 2019-06
Hjem Eierskap Rate 69.5 2017-12
Nyboligsalg 608 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Irland - Økonomiske indikatorer.