IRLAND - ØKONOMISKE INDIKATORER

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.5 2018-06
Arbeidsledighet 5.4 2018-09
Inflasjon 0.9 2018-09
Rentesats 0 2018-09
Handelsbalanse 4386300 2018-08
Regjeringens gjeld mot BNP 68 2017-12

Markeder Siste Referanse
Valuta 1.16 2018-10
Aksjemarkedet 6241 Poeng 2018-10
10-årig statsobligasjon 1.04 % 2018-10
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.5 % 2018-06
Bnp Årlig Vekstrate 9 % 2018-06
BNP 334 Usd Billion 2017-12
Bnp Faste Priser 78200 Eur Million 2018-06
Brutto Nasjonal Produkt 59578 Eur Million 2018-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 15204 Eur Million 2018-06
Bnp Per Innbygger 74433 USD 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 67335 USD 2017-12
Bnp Fra Landbruk 608 Eur Million 2018-06
Bnp Fra Construction 1957 Eur Million 2018-06
Bnp Fra Manufacturing 24736 Eur Million 2018-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 7768 Eur Million 2018-06
Bnp Fra Transport 8828 Eur Million 2018-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.4 % 2018-09
Sysselsatte 2256 Tusen 2018-06
Arbeidsledige 144 Tusen 2018-06
Full Jobb 1805 Tusen 2018-06
Deltid Sysselsettingen 457 Tusen 2018-06
Arbeidsledigheten Change -19428 Personer 2018-09
Yrkesdeltakelse 62.2 % 2018-06
Langtids arbeidsledighet 2.1 % 2018-03
Arbeidsledighet for unge 12.9 % 2018-09
Lønnskostnader 78.4 Indekspoeng 2018-06
Minstelønn 1614 Eur / Måned 2018-12
Lønninger innen produksjon 866 EUR / uke 2018-06
Befolkning 4.84 Million 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2018-12
Pensjonsalder Menn 66 2018-12
Gjennomsnittlig timeslønn 22.89 EUR 2018-06
Arbeidsledighetsrate 0.7 % 2018-03
Sysselsetting 68.5 % 2018-06
Nye arbeidsledige 32258 Personer 2018-09
Produktivitet 134 Indekspoeng 2018-06
Lønn 744 EUR / uke 2018-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.9 % 2018-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.4 % 2018-09
Konsumprisindeksen Kpi 102 Indekspoeng 2018-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 101 Indekspoeng 2018-09
Kjerne Konsumprisindeks 101 Indekspoeng 2018-09
KjerneInflasjon 0.3 % 2018-09
Bnp-Deflatoren 103 Indekspoeng 2018-06
Produsentpriser 98.7 Indekspoeng 2018-08
Eksportpriser 95.5 Indekspoeng 2018-06
Importprisene 98.5 Indekspoeng 2018-06
KPI Housing Utilities 108 Indekspoeng 2018-09
Kpi Transport 103 Indekspoeng 2018-09
MatInflasjon -2.2 % 2018-09
produsentprisene endring -0.9 % 2018-08
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 % 2018-09
Internbankrente -0.32 % 2018-09
Pengemengden M1 169995 Eur Million 2018-08
Pengemengden M2 211706 Eur Million 2018-08
Pengemengden M3 233254 Eur Million 2018-08
Valutareserver 3867 Eur Million 2018-08
Lån Til Privat Sektor 40733 Eur Million 2018-08
Sentralbankers balanse 103139 Eur Million 2018-09
Privat gjeld til BNP 407 % 2016-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 4386300 Eur-Tusen 2018-08
Eksport 11558500 Eur-Tusen 2018-08
Import 7172200 Eur-Tusen 2018-08
Nåværende situasjon 10162 Eur Million 2018-06
Nåværende situasjon mot BNP 12.5 % 2017-12
Utenlandsgjeld 2260705 Eur Million 2018-06
Kjøpsbetingelser 97 Indekspoeng 2018-06
Kapitalstrømmer 14187 Eur Million 2018-06
Turistankomster 2952 Tusen 2018-06
Gullreserver 6 Tonn 2018-09
Utenlandske Direkte Investeringer -44020 Eur Million 2018-06
Terrorisme - Hovedsiden 3.14 2016-12
Våpen Salg 13 Usd Million 2014-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 68 % 2017-12
Offentlige Budsjetter -0.3 % of GDP 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi 1477 Eur Million 2018-06
Offentlige Utgifter 7462 Eur Million 2018-06
Statens Utgifter Til Bnp 26.1 % 2017-12
Statens Inntekter 15358 Eur Million 2018-06
Statsgjeld 210221 Eur Million 2018-03
Fiscal Utgifter 15066 Eur Million 2018-06
Asylsøknader 235 Personer 2018-06
Kreditt-Rating 70.38
Militære Utgifter 1096 Usd Million 2017-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 21 % 2018-06
Produksjon PMI 56.3 2018-09
Service PMI 58.7 Indekspoeng 2018-09
Industriell Produksjon 13.3 % 2018-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 7.9 % 2018-08
Industriproduksjonen 13.4 % 2018-08
Lagerendringer 926 Eur Million 2018-06
Bilregistreringer 4397 2018-09
Internett-hastighet 15614 KBps 2017-03
IP-adresser 1663376 IP 2017-03
Konkurranseevne Index 5.16 Poeng 2018-12
Konkurranseevne Rank 24 2018-12
Korrupsjon Index 74 Poeng 2017-12
Korrupsjon Rank 19 2017-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 17 2017-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2343 Gigawatt-Time 2018-08
Gruvedrift Produksjon 9.6 % 2018-05
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 96.4 Indekspoeng 2018-09
Butikkhandel (Månedlig) -3.3 % 2018-08
Butikkhandel (Årlig) 2.6 % 2018-08
Forbruk 25411 Eur Million 2018-06
Disponibel personlig inntekt 233013 Eur Million 2017-12
Privat sparing 9.7 % 2018-01
Privat-Sektor-Kreditt 171255 Eur Million 2018-08
Bankenes Utlånsrente 1 % 2018-08
Konsumerkreditt 12957 Eur Million 2018-08
Bensinpriser 1.7 Usd / Liter 2018-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 46.3 % of GDP 2018-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 147 % 2016-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 106 Indekspoeng 2018-08
Bygningstillatelser 1639 2018-06
Konstruksjonsflyt ut 13.9 % 2018-06
Bygg Pmi 56.2 2018-09
Boligsalg 3290 dwellings 2018-07
Hjem Eierskap Rate 69.8 % 2016-12
Nyboligsalg 814 dwellings 2018-07
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 12.5 % 2018-12
Personalinntekt skattesats 48 % 2018-12
Salgsskatt 23 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 14.75 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.75 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4 % 2018-12
Klima Siste Referanse
nedbør 273 mm 2015-12
Temperatur 7.77 celsius 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Irland - Økonomiske indikatorer.