Markeder Siste Referanse
Valuta 1.16 2021-10
Aksjemarkedet 8430 2021-10
10-årig statsobligasjon 0.26 2021-10

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 6.3 2021-06
Bnp Årlig Vekstrate 21.6 2021-06
Arbeidsledighet 6.4 2021-09
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 146 2021-10
Inflasjon 3.7 2021-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2021-09
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 7283078 2021-10
Rentesats 0 2021-09
Handelsbalanse 5904102 2021-08
Nåværende situasjon 14993 2021-06
Nåværende situasjon mot BNP 4.6 2020-12
Regjeringens gjeld mot BNP 59.5 2020-12
Offentlige Budsjetter -5 2020-12
Forretningstillit 49 2021-06
Produksjon PMI 60.3 2021-09
Service PMI 63.7 2021-09
Forbrukertillit 86.4 2021-09
Butikkhandel (Månedlig) 3.5 2021-08
Bedriftens Skattesats 12.5 2021-12
Personalinntekt skattesats 48 2021-12
Coronavirus tilfeller 413734 2021-10
Coronavirus dødsfall 5306 2021-10
Coronavirus gjenopprettet 23364 2021-10
Sykehussenger 2.96 2017-12
sykehus 17.89 2017-12
Medisinske leger 3.3 2018-12
sykepleiere 12.16 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 6.3 2021-06
Bnp Årlig Vekstrate 21.6 2021-06
BNP 419 2020-12
Bnp Faste Priser 109378 2021-06
Brutto Nasjonal Produkt 78562 2021-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 19546 2021-06
Bnp Per Innbygger 81297 2020-12
Bnp Per Innbygger Ppp 89689 2020-12
Bnp Fra Landbruk 736 2021-06
Bnp Fra Construction 1795 2021-06
Bnp Fra Manufacturing 44399 2021-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 9094 2021-06
Bnp Fra Transport 7653 2021-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.4 2021-09
Sysselsatte 2352 2021-06
Arbeidsledige 184 2021-06
Full Jobb 1875 2021-06
Deltid Sysselsettingen 478 2021-06
Arbeidsledigheten Change -16863 2021-09
Yrkesdeltakelse 63.1 2021-06
Langtids arbeidsledighet 1.7 2021-03
Arbeidsledighet for unge 17.4 2021-09
Lønnskostnader 86.8 2021-06
Minstelønn 10.2 2021-01
Lønninger innen produksjon 930 2021-06
Befolkning 4.96 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2021-12
Pensjonsalder Menn 66 2021-12
Gjennomsnittlig timeslønn 26.14 2021-06
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 32.5 2021-06
Arbeidsledighetsrate 3.7 2021-06
Sysselsetting 68.6 2021-06
Nye arbeidsledige 31919 2021-09
Produktivitet 139 2021-06
Lønnsveksten 3.9 2021-06
Lønn 850 2021-06

Helse Siste Referanse
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 146 2021-10
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 7283078 2021-10
Coronavirus tilfeller 413734 2021-10
Coronavirus dødsfall 5306 2021-10
Coronavirus gjenopprettet 23364 2021-10
Sykehussenger 2.96 2017-12
sykehus 17.89 2017-12
Medisinske leger 3.3 2018-12
sykepleiere 12.16 2017-12
ICU-senger 240 2014-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.7 2021-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2021-09
Konsumprisindeksen Kpi 105 2021-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 105 2021-09
Kjerne Konsumprisindeks 104 2021-09
KjerneInflasjon 2.7 2021-09
Bnp-Deflatoren 94.8 2021-06
Produsentpriser 83.3 2021-08
Eksportpriser 92.1 2021-08
Importprisene 94.6 2021-08
KPI Housing Utilities 118 2021-09
Kpi Transport 111 2021-09
MatInflasjon 0.4 2021-09
produsentprisene endring -1.4 2021-08

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2021-09
Internbankrente -0.55 2021-09
Pengemengden M1 280418 2021-08
Pengemengden M2 322769 2021-08
Pengemengden M3 365194 2021-08
Valutareserver 10769 2021-09
Lån Til Privat Sektor 35819 2021-08
Sentralbankers balanse 192689 2021-09
Privat gjeld til BNP 388 2019-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 5904102 2021-08
Nåværende situasjon 14993 2021-06
Nåværende situasjon mot BNP 4.6 2020-12
Eksport 13096997 2021-08
Import 7192895 2021-08
Utenlandsgjeld 2710932 2021-06
Kjøpsbetingelser 97.4 2021-08
Kapitalstrømmer 20702 2021-06
Gullreserver 6 2021-06
Utenlandske Direkte Investeringer -18325 2021-03
Terrorisme - Hovedsiden 2.85 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 59.5 2020-12
Offentlige Budsjetter -5 2020-12
Regjeringens budsjetter verdi -1931 2020-12
Offentlige Utgifter 10357 2021-06
Statens Utgifter Til Bnp 28.4 2020-12
Statens Inntekter 25818 2020-12
Statsgjeld 218157 2020-12
Fiscal Utgifter 27750 2020-12
Asylsøknader 135 2021-03
Kreditt-Rating 78 2021-10
Militære Utgifter 1126 2020-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 12.5 2021-12
Personalinntekt skattesats 48 2021-12
Salgsskatt 23 2021-03
Sosial sikkerhetsrate 15.05 2021-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 11.05 2021-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4 2021-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 49 2021-06
Produksjon PMI 60.3 2021-09
Service PMI 63.7 2021-09
Industriell Produksjon 24.3 2021-08
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.8 2021-08
Industriproduksjonen 26.1 2021-08
Lagerendringer 1297 2021-06
Bilregistreringer 6354 2021-09
Internett-hastighet 15614 2017-03
IP-adresser 1663376 2017-03
Konkurranseevne Index 75.12 2019-12
Konkurranseevne Rank 24 2019-12
Korrupsjon Index 72 2020-12
Korrupsjon Rank 20 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 24 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2346 2021-08

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 86.4 2021-09
Butikkhandel (Månedlig) 3.5 2021-08
Butikkhandel (Årlig) 6 2021-08
Forbruk 26569 2021-06
Disponibel personlig inntekt 286059 2020-12
Privat sparing 21.1 2021-06
Privat-Sektor-Kreditt 148280 2021-08
Bankenes Utlånsrente 0.7 2021-09
Konsumerkreditt 11474 2021-08
Bensinpriser 1.82 2021-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 33.6 2021-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 112 2019-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 149 2021-08
Bygningstillatelser 2142 2021-06
Konstruksjonsflyt ut 26.3 2021-06
Bygg Pmi 56.3 2021-09
Boligsalg 2949 2021-06
Hjem Eierskap Rate 68.7 2019-12
Nyboligsalg 524 2021-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Irland - Økonomiske indikatorer.