Markeder Siste Referanse
Valuta 1.13 2019-02
Aksjemarkedet 5977 2019-02
10-årig statsobligasjon 0.86 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.9 2018-09
Bnp Årlig Vekstrate 4.9 2018-09
Arbeidsledighet 5.3 2019-01
Inflasjon 0.7 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) -0.7 2019-01
Rentesats 0 2019-01
Handelsbalanse 3601000 2018-12
Nåværende situasjon 9104 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP 12.5 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 68 2017-12
Offentlige Budsjetter -0.3 2017-12
Forretningstillit 1 2018-09
Produksjon PMI 52.6 2019-01
Service PMI 54.2 2019-01
Forbrukertillit 98.8 2019-01
Butikkhandel (Månedlig) -0.4 2018-12
Bedriftens Skattesats 12.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 48 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.9 2018-09
Bnp Årlig Vekstrate 4.9 2018-09
BNP 334 2017-12
Bnp Faste Priser 78476 2018-09
Brutto Nasjonal Produkt 63140 2018-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 18952 2018-09
Bnp Per Innbygger 74433 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 67335 2017-12
Bnp Fra Landbruk 584 2018-09
Bnp Fra Construction 2141 2018-09
Bnp Fra Manufacturing 25593 2018-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 7879 2018-09
Bnp Fra Transport 8844 2018-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.3 2019-01
Sysselsatte 2265 2018-09
Arbeidsledige 144 2018-09
Full Jobb 1796 2018-09
Deltid Sysselsettingen 456 2018-09
Arbeidsledigheten Change -42 2019-01
Yrkesdeltakelse 62.1 2018-09
Langtids arbeidsledighet 2.1 2018-09
Arbeidsledighet for unge 12.4 2019-01
Lønnskostnader 72.1 2018-09
Minstelønn 9.8 2019-01
Lønninger innen produksjon 854 2018-09
Befolkning 4.84 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2018-12
Pensjonsalder Menn 66 2018-12
Gjennomsnittlig timeslønn 22.62 2018-09
Arbeidsledighetsrate 0.4 2018-09
Sysselsetting 69.1 2018-09
Nye arbeidsledige 36758 2019-01
Produktivitet 145 2018-09
Lønn 740 2018-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.7 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) -0.7 2019-01
Konsumprisindeksen Kpi 100 2019-01
Harmoniserte Konsumprisindeks 100 2019-01
Kjerne Konsumprisindeks 100 2019-01
KjerneInflasjon 0.8 2019-01
Bnp-Deflatoren 100 2018-09
Produsentpriser 94.2 2018-12
Eksportpriser 96.3 2018-12
Importprisene 98.9 2018-12
KPI Housing Utilities 108 2019-01
Kpi Transport 98.7 2019-01
MatInflasjon -1.5 2019-01
produsentprisene endring -9.9 2018-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-01
Internbankrente -0.31 2019-01
Pengemengden M1 172643 2018-12
Pengemengden M2 213258 2018-12
Pengemengden M3 243644 2018-12
Valutareserver 4565 2019-01
Lån Til Privat Sektor 40885 2018-12
Sentralbankers balanse 97722 2019-01
Privat gjeld til BNP 382 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 3601000 2018-12
Nåværende situasjon 9104 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP 12.5 2017-12
Eksport 12213400 2018-12
Import 8612700 2018-12
Utenlandsgjeld 2293949 2018-09
Kjøpsbetingelser 97.3 2018-12
Kapitalstrømmer 9276 2018-09
Turistankomster 2413 2018-12
Gullreserver 6 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer -9079 2018-09
Terrorisme - Hovedsiden 3.05 2017-12
Våpen Salg 13 2014-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 68 2017-12
Offentlige Budsjetter -0.3 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi 4425 2018-12
Offentlige Utgifter 7674 2018-09
Statens Utgifter Til Bnp 26.1 2017-12
Statens Inntekter 19214 2018-12
Statsgjeld 214945 2018-06
Fiscal Utgifter 17638 2018-12
Asylsøknader 235 2018-06
Kreditt-Rating 70.38
Militære Utgifter 1096 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 12.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 48 2018-12
Salgsskatt 23 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 14.75 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.75 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 1 2018-09
Produksjon PMI 52.6 2019-01
Service PMI 54.2 2019-01
Industriell Produksjon -17.8 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) -7.5 2018-11
Industriproduksjonen -18.9 2018-12
Lagerendringer -246 2018-09
Bilregistreringer 22279 2019-01
Internett-hastighet 15614 2017-03
IP-adresser 1663376 2017-03
Konkurranseevne Index 75.68 2018-12
Konkurranseevne Rank 23 2018-12
Korrupsjon Index 73 2018-12
Korrupsjon Rank 18 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 23 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2512 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 98.8 2019-01
Butikkhandel (Månedlig) -0.4 2018-12
Butikkhandel (Årlig) 3.7 2018-12
Forbruk 25542 2018-09
Disponibel personlig inntekt 233013 2017-12
Privat sparing 11.6 2018-09
Privat-Sektor-Kreditt 169938 2018-12
Bankenes Utlånsrente 1 2019-01
Konsumerkreditt 13321 2018-12
Bensinpriser 1.46 2019-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 44.3 2018-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 147 2016-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 107 2018-12
Bygningstillatelser 1813 2018-09
Konstruksjonsflyt ut 12 2018-09
Bygg Pmi 54.6 2019-01
Boligsalg 3438 2018-12
Hjem Eierskap Rate 69.5 2017-12
Nyboligsalg 869 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Irland - Økonomiske indikatorer.