Markeder Siste Referanse
Valuta 1.19 2021-07
Aksjemarkedet 8051 2021-07
10-årig statsobligasjon -0.05 2021-07

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 7.8 2021-03
Bnp Årlig Vekstrate 11.8 2021-03
Arbeidsledighet 7.6 2021-06
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 116 2021-07
Inflasjon 1.6 2021-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2021-06
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 5726222 2021-07
Rentesats 0 2021-07
Handelsbalanse 5176234 2021-05
Nåværende situasjon 18400 2021-03
Nåværende situasjon mot BNP 4.6 2020-12
Regjeringens gjeld mot BNP 59.5 2020-12
Offentlige Budsjetter -5 2020-12
Forretningstillit 49 2021-06
Produksjon PMI 64 2021-06
Service PMI 63.1 2021-06
Forbrukertillit 84.9 2021-07
Butikkhandel (Månedlig) 3.3 2021-06
Bedriftens Skattesats 12.5 2021-12
Personalinntekt skattesats 48 2021-12
Coronavirus tilfeller 298048 2021-07
Coronavirus dødsfall 5035 2021-07
Coronavirus gjenopprettet 23364 2021-07
Sykehussenger 2.96 2017-12
sykehus 17.89 2017-12
Medisinske leger 3.3 2018-12
sykepleiere 12.16 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 7.8 2021-03
Bnp Årlig Vekstrate 11.8 2021-03
BNP 419 2020-12
Bnp Faste Priser 97389 2021-03
Brutto Nasjonal Produkt 69379 2021-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 19030 2021-03
Bnp Per Innbygger 81376 2020-12
Bnp Per Innbygger Ppp 89689 2020-12
Bnp Fra Landbruk 886 2021-03
Bnp Fra Construction 1685 2021-03
Bnp Fra Manufacturing 38798 2021-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 8346 2021-03
Bnp Fra Transport 7212 2021-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.6 2021-06
Sysselsatte 2250 2021-03
Arbeidsledige 170 2021-03
Full Jobb 1805 2021-03
Deltid Sysselsettingen 434 2021-03
Arbeidsledigheten Change 3582 2021-06
Yrkesdeltakelse 60.4 2021-03
Langtids arbeidsledighet 1.7 2021-03
Arbeidsledighet for unge 18.1 2021-05
Lønnskostnader 88.6 2021-03
Minstelønn 10.2 2021-01
Lønninger innen produksjon 977 2021-03
Befolkning 4.96 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2020-12
Pensjonsalder Menn 66 2020-12
Gjennomsnittlig timeslønn 26.89 2021-03
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 32.3 2021-03
Arbeidsledighetsrate -1.8 2021-03
Sysselsetting 65.6 2021-03
Nye arbeidsledige 34012 2021-06
Produktivitet 134 2021-03
Lønnsveksten 8.4 2021-03
Lønn 868 2021-03

Helse Siste Referanse
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 116 2021-07
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 5726222 2021-07
Coronavirus tilfeller 298048 2021-07
Coronavirus dødsfall 5035 2021-07
Coronavirus gjenopprettet 23364 2021-07
Sykehussenger 2.96 2017-12
sykehus 17.89 2017-12
Medisinske leger 3.3 2018-12
sykepleiere 12.16 2017-12
ICU-senger 240 2014-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.6 2021-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2021-06
Konsumprisindeksen Kpi 104 2021-06
Harmoniserte Konsumprisindeks 103 2021-06
Kjerne Konsumprisindeks 103 2021-06
KjerneInflasjon 0.9 2021-06
Bnp-Deflatoren 100 2021-03
Produsentpriser 82 2021-06
Eksportpriser 84.5 2021-04
Importprisene 93.4 2021-04
KPI Housing Utilities 113 2021-06
Kpi Transport 106 2021-06
MatInflasjon -0.3 2021-06
produsentprisene endring -5.3 2021-06

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2021-07
Internbankrente -0.54 2021-06
Pengemengden M1 270214 2021-06
Pengemengden M2 307713 2021-06
Pengemengden M3 352760 2021-06
Valutareserver 6595 2021-06
Lån Til Privat Sektor 36310 2021-06
Sentralbankers balanse 173681 2021-06
Privat gjeld til BNP 388 2019-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 5176234 2021-05
Nåværende situasjon 18400 2021-03
Nåværende situasjon mot BNP 4.6 2020-12
Eksport 13560765 2021-05
Import 8384532 2021-05
Utenlandsgjeld 2722783 2021-03
Kjøpsbetingelser 90.5 2021-04
Kapitalstrømmer 22364 2021-03
Turistankomster 2425 2019-12
Gullreserver 6 2021-03
Utenlandske Direkte Investeringer -18325 2021-03
Terrorisme - Hovedsiden 2.85 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 59.5 2020-12
Offentlige Budsjetter -5 2020-12
Regjeringens budsjetter verdi -1931 2020-12
Offentlige Utgifter 9807 2021-03
Statens Utgifter Til Bnp 28.4 2020-12
Statens Inntekter 25818 2020-12
Statsgjeld 218157 2020-12
Fiscal Utgifter 27750 2020-12
Asylsøknader 135 2021-03
Kreditt-Rating 78 2021-07
Militære Utgifter 1126 2020-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 12.5 2021-12
Personalinntekt skattesats 48 2021-12
Salgsskatt 23 2021-03
Sosial sikkerhetsrate 15.05 2021-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 11.05 2021-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4 2021-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 49 2021-06
Produksjon PMI 64 2021-06
Service PMI 63.1 2021-06
Industriell Produksjon 29.9 2021-05
Industriell Produksjon (Månedlig) -4.6 2021-05
Industriproduksjonen 31.3 2021-05
Lagerendringer 628 2021-03
Bilregistreringer 4980 2021-06
Internett-hastighet 15614 2017-03
IP-adresser 1663376 2017-03
Konkurranseevne Index 75.12 2019-12
Konkurranseevne Rank 24 2019-12
Korrupsjon Index 72 2020-12
Korrupsjon Rank 20 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 24 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2267 2021-05

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 84.9 2021-07
Butikkhandel (Månedlig) 3.3 2021-06
Butikkhandel (Årlig) 10.6 2021-06
Forbruk 23761 2021-03
Disponibel personlig inntekt 286059 2020-12
Privat sparing 31 2021-03
Privat-Sektor-Kreditt 151658 2021-06
Bankenes Utlånsrente 0.8 2021-06
Konsumerkreditt 11316 2021-06
Bensinpriser 1.75 2021-06
Husholdninger Gjeld Til Bnp 35.3 2020-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 112 2019-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 142 2021-05
Bygningstillatelser 1963 2021-03
Konstruksjonsflyt ut -27.3 2021-03
Bygg Pmi 66.5 2021-06
Boligsalg 2676 2021-04
Hjem Eierskap Rate 68.7 2019-12
Nyboligsalg 462 2021-04


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Irland - Økonomiske indikatorer.