Markeder Siste Referanse
Valuta 1.18 2020-10
Aksjemarkedet 6574 2020-10
10-årig statsobligasjon -0.21 2020-10

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -6.1 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -3 2020-06
Arbeidsledighet 5.4 2020-09
Inflasjon -1.2 2020-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.4 2020-09
Rentesats 0 2020-09
Handelsbalanse 6752300 2020-08
Nåværende situasjon 11663 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP -9.4 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 58.8 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.4 2019-12
Forretningstillit -58 2020-06
Produksjon PMI 50 2020-09
Service PMI 45.8 2020-09
Forbrukertillit 52.6 2020-10
Butikkhandel (Månedlig) 1.3 2020-08
Bedriftens Skattesats 12.5 2020-12
Personalinntekt skattesats 48 2020-12
Coronavirus tilfeller 56108 2020-10
Coronavirus dødsfall 1882 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 23364 2020-10
Sykehussenger 2.96 2017-12
sykehus 17.89 2017-12
Medisinske leger 3.3 2018-12
sykepleiere 12.16 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -6.1 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -3 2020-06
BNP 389 2019-12
Bnp Faste Priser 82356 2020-06
Brutto Nasjonal Produkt 62973 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 15825 2020-06
Bnp Per Innbygger 79703 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 86781 2019-12
Bnp Fra Landbruk 365 2020-06
Bnp Fra Construction 1368 2020-06
Bnp Fra Manufacturing 33246 2020-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 8465 2020-06
Bnp Fra Transport 6284 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.4 2020-09
Sysselsatte 2222 2020-06
Arbeidsledige 119 2020-06
Full Jobb 1818 2020-06
Deltid Sysselsettingen 407 2020-06
Arbeidsledigheten Change -14352 2020-09
Yrkesdeltakelse 58.9 2020-06
Langtids arbeidsledighet 1.3 2020-03
Arbeidsledighet for unge 18.9 2020-09
Lønnskostnader 97.4 2020-06
Minstelønn 10.1 2020-02
Lønninger innen produksjon 891 2020-06
Befolkning 4.9 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2020-12
Pensjonsalder Menn 66 2020-12
Gjennomsnittlig timeslønn 25.57 2020-06
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 32 2020-06
Arbeidsledighetsrate -6.1 2020-06
Sysselsetting 65.7 2020-06
Nye arbeidsledige 46151 2020-09
Produktivitet 121 2020-06
Lønnsveksten 6.2 2020-06
Lønn 819 2020-06

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -1.2 2020-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.4 2020-09
Konsumprisindeksen Kpi 101 2020-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 101 2020-09
Kjerne Konsumprisindeks 102 2020-09
KjerneInflasjon -0.6 2020-09
Bnp-Deflatoren 102 2020-06
Produsentpriser 84.9 2020-09
Eksportpriser 95.5 2020-08
Importprisene 92.8 2020-08
KPI Housing Utilities 109 2020-09
Kpi Transport 99.4 2020-09
MatInflasjon -1.5 2020-09
produsentprisene endring -12.4 2020-09

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-09
Internbankrente -0.5 2020-09
Pengemengden M1 226251 2020-08
Pengemengden M2 272390 2020-08
Pengemengden M3 310303 2020-08
Valutareserver 5607 2020-08
Lån Til Privat Sektor 38121 2020-08
Sentralbankers balanse 137221 2020-07
Privat gjeld til BNP 374 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 6752300 2020-08
Nåværende situasjon 11663 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP -9.4 2019-12
Eksport 12781400 2020-08
Import 6029100 2020-08
Utenlandsgjeld 2645560 2020-03
Kjøpsbetingelser 103 2020-08
Kapitalstrømmer -9930 2020-06
Turistankomster 2425 2019-12
Gullreserver 6 2020-06
Utenlandske Direkte Investeringer 64428 2020-06
Terrorisme - Hovedsiden 2.69 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 58.8 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.4 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -1004 2020-06
Offentlige Utgifter 9475 2020-06
Statens Utgifter Til Bnp 24.8 2019-12
Statens Inntekter 18134 2020-06
Statsgjeld 204044 2019-12
Fiscal Utgifter 20931 2020-06
Asylsøknader 105 2020-07
Kreditt-Rating 78 2020-10
Militære Utgifter 1140 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 12.5 2020-12
Personalinntekt skattesats 48 2020-12
Salgsskatt 23 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 15.05 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 11.05 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -58 2020-06
Produksjon PMI 50 2020-09
Service PMI 45.8 2020-09
Industriell Produksjon -4.6 2020-08
Industriell Produksjon (Månedlig) -13.4 2020-08
Industriproduksjonen -5.3 2020-08
Lagerendringer 1843 2020-06
Bilregistreringer 5747 2020-09
Internett-hastighet 15614 2017-03
IP-adresser 1663376 2017-03
Konkurranseevne Index 75.12 2019-12
Konkurranseevne Rank 24 2019-12
Korrupsjon Index 74 2019-12
Korrupsjon Rank 18 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 24 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2691 2019-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 52.6 2020-10
Butikkhandel (Månedlig) 1.3 2020-08
Butikkhandel (Årlig) 9.1 2020-08
Forbruk 21188 2020-06
Disponibel personlig inntekt 266155 2019-12
Privat sparing 35.4 2020-06
Privat-Sektor-Kreditt 157270 2020-08
Bankenes Utlånsrente 1.1 2020-04
Konsumerkreditt 12069 2020-08
Bensinpriser 1.52 2020-08
Husholdninger Gjeld Til Bnp 36.7 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 121 2018-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 135 2020-08
Bygningstillatelser 867 2020-06
Konstruksjonsflyt ut -35.7 2020-06
Bygg Pmi 47 2020-09
Boligsalg 1863 2020-08
Hjem Eierskap Rate 70.3 2018-12
Nyboligsalg 496 2020-08

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 56108 2020-10
Coronavirus dødsfall 1882 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 23364 2020-10
Sykehussenger 2.96 2017-12
sykehus 17.89 2017-12
Medisinske leger 3.3 2018-12
sykepleiere 12.16 2017-12
ICU-senger 240 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Irland - Økonomiske indikatorer.