Markeder Siste Referanse
Valuta 1.2 2021-04
Aksjemarkedet 8153 2021-04
10-årig statsobligasjon 0.12 2021-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -5.1 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.5 2020-12
Arbeidsledighet 5.8 2021-03
Inflasjon 0 2021-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.8 2021-03
Rentesats 0 2021-03
Handelsbalanse 5884964 2021-02
Nåværende situasjon 7113 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP 4.6 2020-12
Regjeringens gjeld mot BNP 58.8 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.4 2019-12
Forretningstillit -58 2020-06
Produksjon PMI 57.1 2021-03
Service PMI 54.6 2021-03
Forbrukertillit 77.1 2021-03
Butikkhandel (Månedlig) 13.9 2021-02
Bedriftens Skattesats 12.5 2020-12
Personalinntekt skattesats 48 2020-12
Coronavirus tilfeller 242819 2021-04
Coronavirus dødsfall 4831 2021-04
Coronavirus gjenopprettet 23364 2021-04
Sykehussenger 2.96 2017-12
sykehus 17.89 2017-12
Medisinske leger 3.3 2018-12
sykepleiere 12.16 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -5.1 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.5 2020-12
BNP 389 2019-12
Bnp Faste Priser 89871 2020-12
Brutto Nasjonal Produkt 69655 2020-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 23681 2020-12
Bnp Per Innbygger 79703 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 86781 2019-12
Bnp Fra Landbruk 944 2020-12
Bnp Fra Construction 2173 2020-12
Bnp Fra Manufacturing 33942 2020-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 8494 2020-12
Bnp Fra Transport 8088 2020-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.8 2021-03
Sysselsatte 2298 2020-12
Arbeidsledige 139 2020-12
Full Jobb 1868 2020-12
Deltid Sysselsettingen 438 2020-12
Arbeidsledigheten Change -3606 2021-03
Yrkesdeltakelse 61.3 2020-12
Langtids arbeidsledighet 1.4 2020-09
Arbeidsledighet for unge 15.7 2021-01
Lønnskostnader 100 2020-12
Minstelønn 10.2 2021-01
Lønninger innen produksjon 949 2020-12
Befolkning 4.96 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2020-12
Pensjonsalder Menn 66 2020-12
Gjennomsnittlig timeslønn 25.56 2020-12
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 33.1 2020-12
Arbeidsledighetsrate 3.3 2020-09
Sysselsetting 67.8 2020-12
Nye arbeidsledige 36431 2021-03
Produktivitet 118 2020-12
Lønnsveksten 7.5 2020-12
Lønn 845 2020-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0 2021-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.8 2021-03
Konsumprisindeksen Kpi 103 2021-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 102 2021-03
Kjerne Konsumprisindeks 103 2021-03
KjerneInflasjon -0.1 2021-03
Bnp-Deflatoren 104 2020-12
Produsentpriser 81.4 2021-02
Eksportpriser 96.1 2020-12
Importprisene 90.7 2020-12
KPI Housing Utilities 112 2021-03
Kpi Transport 103 2021-03
MatInflasjon -0.8 2021-03
produsentprisene endring -14 2021-02

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2021-03
Internbankrente -0.54 2021-03
Pengemengden M1 252856 2021-02
Pengemengden M2 295563 2021-02
Pengemengden M3 354451 2021-02
Valutareserver 6584 2021-03
Lån Til Privat Sektor 36236 2021-02
Sentralbankers balanse 143363 2021-03
Privat gjeld til BNP 388 2019-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 5884964 2021-02
Nåværende situasjon 7113 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP 4.6 2020-12
Eksport 12352337 2021-02
Import 6467372 2021-02
Utenlandsgjeld 2570369 2020-12
Kjøpsbetingelser 106 2020-12
Kapitalstrømmer 9217 2020-12
Turistankomster 2425 2019-12
Gullreserver 6 2020-12
Utenlandske Direkte Investeringer -19372 2020-09
Terrorisme - Hovedsiden 2.85 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 58.8 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.4 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -2041 2020-09
Offentlige Utgifter 9696 2020-12
Statens Utgifter Til Bnp 24.8 2019-12
Statens Inntekter 13022 2020-09
Statsgjeld 227466 2020-09
Fiscal Utgifter 17064 2020-09
Asylsøknader 110 2020-08
Kreditt-Rating 78 2021-04
Militære Utgifter 1159 2019-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 12.5 2020-12
Personalinntekt skattesats 48 2020-12
Salgsskatt 23 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 15.05 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 11.05 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -58 2020-06
Produksjon PMI 57.1 2021-03
Service PMI 54.6 2021-03
Industriell Produksjon 40.3 2021-02
Industriell Produksjon (Månedlig) 0 2021-01
Industriproduksjonen 42.8 2021-02
Lagerendringer 1869 2020-12
Bilregistreringer 10672 2021-03
Internett-hastighet 15614 2017-03
IP-adresser 1663376 2017-03
Konkurranseevne Index 75.12 2019-12
Konkurranseevne Rank 24 2019-12
Korrupsjon Index 72 2020-12
Korrupsjon Rank 20 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 24 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2862 2021-01

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 77.1 2021-03
Butikkhandel (Månedlig) 13.9 2021-02
Butikkhandel (Årlig) -3.2 2021-02
Forbruk 25281 2020-12
Disponibel personlig inntekt 266155 2019-12
Privat sparing 23.2 2020-12
Privat-Sektor-Kreditt 150066 2021-02
Bankenes Utlånsrente 0.8 2020-11
Konsumerkreditt 11374 2021-02
Bensinpriser 1.63 2021-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 35.5 2020-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 112 2019-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 138 2021-02
Bygningstillatelser 1842 2020-12
Konstruksjonsflyt ut 2.7 2020-12
Bygg Pmi 30.9 2021-03
Boligsalg 3907 2020-12
Hjem Eierskap Rate 68.7 2019-12
Nyboligsalg 1081 2020-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 242819 2021-04
Coronavirus dødsfall 4831 2021-04
Coronavirus gjenopprettet 23364 2021-04
Sykehussenger 2.96 2017-12
sykehus 17.89 2017-12
Medisinske leger 3.3 2018-12
sykepleiere 12.16 2017-12
ICU-senger 240 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Irland - Økonomiske indikatorer.