Italia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.


Oversikt Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Vekstrate 0.00 0.4 0.3 0.5 0.4 0.5
Arbeidsledighet 10.10 10.3 10.1 9.9 9.7 8.8
Inflasjon 1.60 1.6 1.7 1.9 2 2.3
Rentesats 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handelsbalanse 2564.00 5100 6800 1800 4400 5400
Regjeringens gjeld mot BNP 131.80 129 126 126 126 124
Markeder Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 1.13
1.15 1.14 1.13 1.13 1.1
Aksjemarkedet 18998.86
20332 20058 19786 19520 18487
10-årig statsobligasjon 3.47
3.27 3.39 3.51 3.64 4.19
BNP Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Vekstrate 0.00
0.4 0.3 0.5 0.4 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 0.80
1 1.3 1.5 1.6 1.8
BNP 1934.80
2060 2120 2120 2120 2240
Bnp Faste Priser 404509.00
406453 408872 410489 410981 419976
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 74445.00
73931 73311 75562 75636 76391
Bnp Per Innbygger 34877.83
35100 35600 35600 35600 36000
Bnp Per Innbygger Ppp 35220.08
35600 36000 36000 36000 36400
Bnp Fra Landbruk 7057.00
6955 7251 7163 7170 7186
Bnp Fra Construction 16278.00
16409 16452 16522 16538 16955
Bnp Fra Manufacturing 69300.00
69970 70020 70340 70409 72298
Bnp Fra Tjenester 271930.00
273171 274873 276009 276281 282259
Arbeidskraft Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbeidsledighet 10.10
10.3 10.1 9.9 9.7 8.8
Sysselsatte 23307.66
23900 24100 24400 24700 25900
Arbeidsledige 2612.81
2650 2620 2600 2580 2500
Deltid Sysselsettingen 35331.72
39000 39400 39800 40900 43000
Full Jobb 141063.95
146000 146700 147200 147600 149000
Sysselsetting 58.80
58.4 58.5 58.6 58.8 59
Yrkesdeltakelse 65.50
66.2 66.4 66.5 66.4 66.5
Langtids arbeidsledighet 6.40
5.5 5.2 5 4.9 4.5
Arbeidsledighet for unge 31.60
30.2 29.8 29.5 28.9 27
Lønnskostnader 107.00
107 107 108 109 112
Lønn 2434.00
2450 2459 2459 2459 2475
Lønnsveksten 1.90
1.5 1.5 1.6 1.9 1.9
Lønninger innen produksjon 113.50
114 114 115 115 120
Befolkning 60.48
60.48 60.21 60.21 60.21 60.02
Pensjonsalder Kvinner 65.58
66.58 66 65.58 64 66
Pensjonsalder Menn 66.58
66.58 67 67 66.58 67
Lønn Høy Dyktige 2340.00
2430 2440 2440 2440 2560
Lønn Lav Dyktige 1130.00
1290 1410 1410 1410 1480
Levelønn Family 1440.00
1450 1550 1550 1550 1650
Lønn Å Leve Av Individuell 935.00
900 1020 1020 1020 1120
Arbeidsledighetsrate 0.50
0.5 0.4 0.4 0.5 0.6
Prisene Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflasjon 1.60
1.6 1.7 1.9 2 2.3
Inflasjonen (Månedlig) 0.00
0.5 0.4 0.5 0.07 0.4
Harmoniserte Konsumprisindeks 103.70
104 104 105 106 108
Konsumprisindeksen Kpi 102.60
103 104 104 105 107
Kjerne Konsumprisindeks 101.90
102 103 104 104 106
KjerneInflasjon 0.80
1.1 1.1 1.4 1.4 1.8
Bnp-Deflatoren 109.02
112 112 113 114 117
Produsentpriser 105.00
105 105 105 107 110
produsentprisene endring 4.70
3.7 2.9 2.5 2.3 2.2
Eksportpriser 108.50
109 109 110 110 112
Importprisene 108.90
110 111 112 112 115
MatInflasjon 1.00
2.2 2 2.1 2.3 2.3
KPI Housing Utilities 104.70
102 104 102 105 107
Kpi Transport 105.60
105 105 108 108 109
Penger Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Rentesats 0.00
0 0 0 0.25 0.75
Internbankrente -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.07 0.43
Pengemengden M1 1178020.00
1290000 1320000 1340000 1360000 1510000
Pengemengden M2 1546444.00
1740000 1780000 1810000 1830000 2010000
Pengemengden M3 1553567.00
1780000 1820000 1850000 1870000 2050000
Bankenes balanse 3740972.61
3980000 4050000 4080000 4110000 4290000
Valutareserver 128590.00
128161 128265 128266 128264 128264
Lån Til Privat Sektor 694968.00
725000 765000 795000 815000 901000
Privat gjeld til BNP 168.90
170 168 168 168 166
Sentralbankers balanse 971603.50
995000 1122000 1152000 1201000 1341000
Handel Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalanse 2564.00
5100 6800 1800 4400 5400
Eksport 30887.49
37200 45500 38900 41500 42900
Import 28323.79
32100 38700 37100 37100 37500
Nåværende situasjon 4994.00
5760 2720 4750 3870 2510
Nåværende situasjon mot BNP 2.80
2 1.5 1.5 1.5 1.1
Utenlandsgjeld 2138556.00
2210000 2230000 2260000 2290000 2370000
Kjøpsbetingelser 99.60
99.09 98.2 98.21 98.21 97.39
Kapitalstrømmer 6172.00
5780 1820 6510 5250 5210
Pengeoverføringer 141.61
164 169 165 165 155
Gullreserver 2451.80
2452 2452 2452 2452 2452
Terrorisme - Hovedsiden 2.75
2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
Turisme Inntekter 6037.83
2300 2500 4500 4700 2500
Våpen Salg 660.00
694 695 696 698 694
Råoljeproduksjon 80.00
101 101 101 101 103
Utenlandske Direkte Investeringer 1848.00
960 -1220 2900 -600 470
Regjeringen Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 131.80
129 126 126 126 124
Offentlige Budsjetter -2.30
-1.5 -1.2 -1.2 -1.2 -0.5
Regjeringens budsjetter verdi 16.55
-6.8 -10 4.6 3.8 -4.9
Offentlige Utgifter 78678.70
79401 79646 79859 79938 82043
Statens Utgifter Til Bnp 48.90
48 47 47 47 46
Statens Inntekter 45.50
98.2 37.6 49.8 38.2 105
Statsgjeld 2326545.80
2398000 2408000 2421000 2439000 2514000
Fiscal Utgifter 28.94
105 47.6 45.2 34.4 110
Militære Utgifter 28416.60
29368 29755 30143 30531 32354
Asylsøknader 4810.00
7270 10500 9950 8700 6820
Virksomhet Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Forretningstillit 104.90
108 108 108 107 108
Service PMI 49.20
52.9 50.8 54.5 54.2 54.4
Produksjon PMI 49.20
50.2 47.6 50.7 51.1 54.1
Industriell Produksjon 1.30
2.5 3.2 3 2.6 2.2
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.20
-0.1 0.4 -0.3 0.4 0.2
Industriproduksjonen -0.40
3.6 3.2 3 2.8 2.5
Kapasitetsutnyttelsen 77.90
79.5 79.4 79.4 79.2 78.6
Fabrikkordre 4.90
1.1 2.5 0.9 -1 0.7
Nye ordere 74.90
115 125 121 112 119
Lagerendringer 157.50
1155 1211 1141 1151 713
ZEW økonomisk sentiment -43.40
-12 -22 -8 11 18.1
Bilregistreringer 146655.00
121000 217000 199000 177000 129000
Internett-hastighet 9210.65
10038 10132 10161 10228 10561
IP-adresser 13315518.00
13479313 13478577 13478435 13478492 13478686
Stål~~pos=trunc 2176.00
1600 2250 2020 2060 1560
Gruvedrift Produksjon -4.70
4.4 3.6 2.9 2.2 2
Konkurser 2949.00
3800 2900 2900 2400 3400
Konkurranseevne Index 70.77
71.27 71.27 71.27 71.27 73.77
Konkurranseevne Rank 31.00
31 31 31 31 31
Sammensatt Pmi 49.30
52.5 50.4 53.7 54 54
Enkle Å Gjøre Forretninger 51.00
45 44 44 44 43
Elektrisitets~~pos=trunc 24984.00
25800 26200 24200 24300 24500
Korrupsjon Index 50.00
50 50 50 50 50
Korrupsjon Rank 54.00
54 54 54 54 54
Forbruker Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Forbrukertillit 116.60
114 114 114 113 111
Butikkhandel (Månedlig) -0.80
0.3 -0.4 -0.3 0.6 0.4
Butikkhandel (Årlig) -2.50
1.5 1.9 2 1.9 2.1
Forbruk 242524.60
243568 245487 246162 246405 251671
Disponibel personlig inntekt 296399.00
298000 302000 304000 306000 316000
Privat sparing 8.60
6.8 6.7 6.7 6.6 6.2
Bankenes Utlånsrente 1.96
1.95 1.95 1.95 2.2 2.7
Konsumerkreditt 100349.28
111000 115100 120200 125100 145000
Bensinpriser 1.99
1.96 1.92 1.89 1.85 1.72
Husholdninger Gjeld Til Bnp 41.00
38.4 36.7 36.7 36.7 34.3
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 61.12
57.4 55.2 55.2 55.2 53.2
Bolig Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Konstruksjonsflyt ut 0.60
2.5 2.4 2.3 2.1 2.2
Boligpriser 99.40
102 103 104 105 108
Bygg Pmi 55.90
50.9 51.5 52 52.5 52.6
Hjem Eierskap Rate 72.40
71.8 71.5 71.5 71.5 71
Skatter Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bedriftens Skattesats 24.00
24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 43.00
43 43 43 43 43
Salgsskatt 22.00
22 25 25 25 25
Sosial sikkerhetsrate 39.49
39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30.00
30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.49
9.49 9.49 9.49 9.49 9.49
Klima Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
nedbør 11.32
100 72.3 76.4 76.4 79.73
Temperatur 6.69
9.4 5.65 18.36 14.7 13.05ITALIA - FORVENTNING - ØKONOMISKE INDIKATORER