Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 1.17 1.17 1.16 1.16 1.15 1.14
Aksjemarkedet 26081.13 24726 24034 23360 22706 21453
10-årig statsobligasjon 0.72 0.79 0.84 0.9 0.96 1.1

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 2.70 3.6 1.4 1 0.8 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 17.30 10 4.5 5.6 6 3.2
Arbeidsledighet 9.30 9.1 9.2 9.4 9.3 9.4
Inflasjon 2.00 2.4 1.7 1.4 1.2 1.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.40 -0.4 0.2 0.3 0.4 0.5
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 8762.00 7100 7800 4900 5400 9100
Nåværende situasjon 7947.00 1980 1910 1680 2650 1750
Nåværende situasjon mot BNP 3.60 3 3 3.2 3.2 3.2
Regjeringens gjeld mot BNP 155.80 160 160 157 157 157
Offentlige Budsjetter -9.50 -12 -12 -6 -6 -6
Forretningstillit 113.40 113 109 107 105 102
Produksjon PMI 60.90 59.5 56.4 54.5 55.1 55
Service PMI 58.00 57.6 54.9 53.6 54 55
Forbrukertillit 116.20 115 114 108 110 105
Butikkhandel (Månedlig) -0.40 -1 0.6 0.9 0.7 0.5
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 43.00 43 43 43 43 43

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 2.70 3.6 1.4 1 0.8 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 17.30 10 4.5 5.6 6 3.2
BNP 1886.45 1920 1920 2000 2000 2000
Bnp Faste Priser 414142.60 450664 420529 425921 438991 433986
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 81978.00 84474 80591 84507 86897 83169
Bnp Per Innbygger 32901.88 34600 34600 35200 35200 35200
Bnp Per Innbygger Ppp 38992.15 40600 40600 41200 41200 41200
Bnp Fra Landbruk 7898.30 8589 7942 8344 8372 8196
Bnp Fra Construction 18932.30 19390 18153 19373 20068 18734
Bnp Fra Manufacturing 74300.90 79677 75820 77555 78759 78246
Bnp Fra Tjenester 272471.90 299050 277683 279528 288820 286569

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 9.30 9.1 9.2 9.4 9.3 9.4
Sysselsatte 22908.62 22340 22370 22400 22500 22600
Arbeidsledige 2339.30 2710 2690 2610 2580 2510
Sysselsetting 58.40 57.1 57.4 58 58.2 58.4
Yrkesdeltakelse 64.50 63.6 64 64.2 64.4 64.8
Langtids arbeidsledighet 5.50 5.3 5.4 5.6 5.5 5.7
Arbeidsledighet for unge 27.70 27.5 27.6 27.8 27.7 27.9
Lønnskostnader 113.80 109 110 114 115 111
Lønn 2333.00 2525 2580 2361 2359 2392
Lønninger innen produksjon 104.50 104 105 105 106 106
Lønnsveksten 0.70 0.9 1.1 1.2 1.1 1.4
Befolkning 59.64 59.4 59.4 59.1 59.1 59.1
Pensjonsalder Kvinner 67.00 67 67 67 67 67
Pensjonsalder Menn 67.00 67 67 67 67 67
Arbeidsledighetsrate -0.90 0.3 0.5 0.6 0.4 0.4

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 2.00 2.4 1.7 1.4 1.2 1.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.40 -0.4 0.2 0.3 0.4 0.5
Harmoniserte Konsumprisindeks 104.40 1.2 109 109 109 109
Konsumprisindeksen Kpi 105.20 105 104 105 105 106
Kjerne Konsumprisindeks 104.30 104 104 105 105 105
KjerneInflasjon 0.60 0.7 1.1 1.2 1.1 1.4
Bnp-Deflatoren 106.72 107 107 107 108 109
Produsentpriser 110.30 104 103 106 110 105
produsentprisene endring 10.40 3.6 2.2 2.4 2.1 1.9
MatInflasjon 0.10 0.8 1.2 1.5 1.4 1.7
KPI Housing Utilities 107.80 101 103 105 106 105
Kpi Transport 110.80 105 104 108 109 106

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55
Pengemengden M2 1874061.00 1910000 1890000 1940000 1950000 1990000
Bankenes balanse 3973878.68 3970000 4030000 4080000 4110000 4150000
Lån Til Privat Sektor 662094.00 679000 685000 684000 683200 691000
Privat gjeld til BNP 161.60 177 177 175 175 175
Sentralbankers balanse 1557701.70 1521000 1541000 1551000 1564000 1591000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse 8762.00 7100 7800 4900 5400 9100
Nåværende situasjon 7947.00 1980 1910 1680 2650 1750
Nåværende situasjon mot BNP 3.60 3 3 3.2 3.2 3.2
Import 40202.08 37400 34600 42900 36100 37100
Eksport 48964.13 44500 42400 47800 41500 46200
Utenlandsgjeld 2345211.00 2400000 2410000 2420000 2440000 2450000
Kapitalstrømmer -904.90 2500 2980 1850 3040 3020
Gullreserver 2451.84 2452 2452 2452 2452 2452
Turisme Inntekter 2827.52 3200 1900 1720 3640 2300
Råoljeproduksjon 57.00 100 100 100 100 100
Utenlandske Direkte Investeringer 7696.00 3650 980 2420 2690 510

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 155.80 160 160 157 157 157
Offentlige Budsjetter -9.50 -12 -12 -6 -6 -6
Regjeringens budsjetter verdi -9.05 -29 -41 -47 -25 -23
Offentlige Utgifter 80422.10 84700 85000 84200 83700 81900
Statens Utgifter Til Bnp 57.30 59 59 53 53 53
Statens Inntekter 55.47 27 89 37 34 96
Statsgjeld 2725880.60 2728000 2734000 2745000 2755000 2774000
Fiscal Utgifter 64.52 56 130 84 59 119

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 43.00 43 43 43 43 43
Salgsskatt 22.00 22 22 22 22 22
Sosial sikkerhetsrate 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30.00 30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forretningstillit 113.40 113 109 107 105 102
Produksjon PMI 60.90 59.5 56.4 54.5 55.1 55
Service PMI 58.00 57.6 54.9 53.6 54 55
Industriell Produksjon 7.00 11 4.6 3.2 3.8 3.4
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.80 -1.2 0.6 0.8 0.8 0.5
Industriproduksjonen 8.10 12 5 3.4 4.2 3.8
Kapasitetsutnyttelsen 77.70 76 76 77 76 78
Bilregistreringer 64689.00 161000 122000 175200 156000 145000
Gruvedrift Produksjon -0.30 10 4.5 3.4 4.1 3.2
Konkurser 2539.00 3200 3600 3200 3400 3200
Sammensatt Pmi 59.10 58.6 54.5 54.1 54.6 55.1

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbrukertillit 116.20 115 114 108 110 105
Butikkhandel (Månedlig) -0.40 -1 0.6 0.9 0.7 0.5
Butikkhandel (Årlig) 6.70 3 5.6 3.8 4.6 3.2
Forbruk 244547.50 266285 246052 246000 259220 253926
Disponibel personlig inntekt 293303.00 323918 302288 309728 310901 311961
Privat sparing 17.10 13 12.8 12.6 12.4 12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 44.90 49 49 47 47 47
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 61.69 70 70 66 66 66
Bankenes Utlånsrente 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77
Konsumerkreditt 112096.14 120099 115008 116221 115396 118688
Bensinpriser 2.10 2 1.9 1.8 1.71 1.62

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konstruksjonsflyt ut 9.10 10.5 5.6 3.2 4.5 2.7
Boligpriser 101.10 100 102 101 103 105
Bygg Pmi 65.20 54.9 52 52.7 53.2 53.8
Hjem Eierskap Rate 72.40 70 70 67 67 67


Italia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.