Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1.14 1.13 1.13 1.12 1.12 1.1
Aksjemarkedet 19602.20 17883 17610 17343 17080 16564
10-årig statsobligasjon 2.76 2.82 2.92 3.03 3.14 3.37
Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate -0.10 0.3 0.5 0.4 0.4 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 0.70 1.3 1.5 1.6 1.5 1.8
Arbeidsledighet 10.50 10.1 9.9 9.7 9.4 8.8
Inflasjon 1.10 1.7 1.9 2 2 2.3
Inflasjonen (Månedlig) -0.10 0.4 0.5 0.6 0.6 0.4
Rentesats 0.00 0 0 0.25 0.25 0.75
Handelsbalanse 3843.00 6800 1800 4400 5000 4400
Nåværende situasjon 4805.70 2720 4750 3870 3250 2510
Nåværende situasjon mot BNP 2.80 1.5 1.5 1.5 1.5 1.1
Regjeringens gjeld mot BNP 131.80 126 126 126 126 124
Offentlige Budsjetter -2.30 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -0.5
Forretningstillit 103.60 104 105 106 105 106
Service PMI 50.50 50.8 54.5 54.2 54.1 54.4
Produksjon PMI 49.20 47.6 50.7 51.1 53.6 54.1
Forbrukertillit 113.10 114 114 113 112 111
Butikkhandel (Månedlig) 0.70 -0.4 -0.3 0.6 0.5 0.4
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 43.00 43 43 43 43 43
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate -0.10 0.3 0.5 0.4 0.4 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 0.70 1.3 1.5 1.6 1.5 1.8
BNP 1934.80 2120 2120 2120 2120 2240
Bnp Faste Priser 403919.00 405499 406436 406072 409978 417357
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 74584.00 73611 75757 74982 75703 77065
Bnp Per Innbygger 34877.83 35600 35600 35600 35600 36000
Bnp Per Innbygger Ppp 35220.08 36000 36000 36000 36000 36400
Bnp Fra Landbruk 7182.00 7303 7103 7220 7290 7421
Bnp Fra Construction 16532.00 16548 16675 16797 16780 17082
Bnp Fra Manufacturing 70584.00 71055 71170 70960 71643 72932
Bnp Fra Tjenester 271273.00 272272 273135 272719 275342 280298
Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbeidsledighet 10.50 10.1 9.9 9.7 9.4 8.8
Sysselsatte 23238.29 24100 24400 24700 25100 25900
Arbeidsledige 2735.27 2620 2600 2580 2570 2500
Deltid Sysselsettingen 35080.58 39400 39800 40900 42000 43000
Full Jobb 144859.08 146700 147200 147600 148000 149000
Sysselsetting 58.60 58.5 58.6 58.8 58.9 59
Yrkesdeltakelse 65.70 66.4 66.5 66.4 66.4 66.5
Langtids arbeidsledighet 6.40 5.2 5 4.9 4.8 4.5
Arbeidsledighet for unge 31.60 29.8 29.5 28.9 28.4 27
Lønnskostnader 107.00 107 108 109 109 112
Lønn 2434.00 2459 2459 2459 2459 2475
Lønninger innen produksjon 113.70 114 115 115 116 120
Lønnsveksten 1.70 1.5 1.6 1.9 1.7 1.9
Befolkning 60.48 60.21 60.21 60.21 60.21 60.02
Pensjonsalder Kvinner 65.58 66 65.58 64 66 66
Pensjonsalder Menn 66.58 67 67 66.58 67 67
Lønn Lav Dyktige 1130.00 1410 1410 1410 1410 1480
Lønn Høy Dyktige 2340.00 2440 2440 2440 2440 2560
Levelønn Family 1440.00 1550 1550 1550 1550 1650
Lønn Å Leve Av Individuell 935.00 1020 1020 1020 1020 1120
Arbeidsledighetsrate 0.50 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6
Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflasjon 1.10 1.7 1.9 2 2 2.3
Inflasjonen (Månedlig) -0.10 0.4 0.5 0.6 0.6 0.4
Harmoniserte Konsumprisindeks 103.30 104 105 106 117 122
Konsumprisindeksen Kpi 102.30 104 104 105 104 107
Kjerne Konsumprisindeks 101.60 103 104 104 103 105
KjerneInflasjon 0.60 1.1 1.4 1.4 1.6 1.8
Bnp-Deflatoren 108.89 112 113 114 115 117
Produsentpriser 105.70 105 105 107 108 111
produsentprisene endring 4.50 2.9 2.5 2.3 2.4 2.2
Eksportpriser 109.60 109 110 110 111 112
Importprisene 110.90 111 112 112 113 115
MatInflasjon 0.80 2 2.1 2.3 2.2 2.3
KPI Housing Utilities 105.30 104 102 105 107 110
Kpi Transport 104.20 105 108 108 107 110
Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Rentesats 0.00 0 0 0.25 0.25 0.75
Internbankrente -0.31 -0.32 -0.32 -0.27 -0.22 -0.22
Pengemengden M1 1157592.00 1320000 1340000 1360000 1370000 1510000
Pengemengden M2 1523575.00 1780000 1810000 1830000 1850000 2010000
Pengemengden M3 1530254.00 1820000 1850000 1870000 1880000 2050000
Bankenes balanse 3688860.93 4050000 4080000 4110000 4150000 4290000
Lån Til Privat Sektor 696772.00 765000 795000 815000 858000 901000
Privat gjeld til BNP 168.90 168 168 168 168 166
Sentralbankers balanse 979768.10 1122000 1152000 1201000 1261000 1341000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalanse 3843.00 6800 1800 4400 5000 4400
Nåværende situasjon 4805.70 2720 4750 3870 3250 2510
Nåværende situasjon mot BNP 2.80 1.5 1.5 1.5 1.5 1.1
Import 37287.60 38700 37100 37100 34400 37500
Eksport 41130.98 45500 38900 41500 40400 42900
Utenlandsgjeld 2139097.00 2230000 2260000 2290000 2320000 2370000
Kjøpsbetingelser 98.80 98.2 98.21 98.21 98.23 97.39
Kapitalstrømmer 9983.00 1820 6510 5250 5560 5210
Pengeoverføringer 148.20 169 165 165 159 155
Gullreserver 2451.80 2452 2452 2452 2452 2452
Turisme Inntekter 2233.92 2500 4500 4700 2400 2500
Råoljeproduksjon 83.00 101 101 101 102 103
Utenlandske Direkte Investeringer 846.00 -1220 2900 -600 1050 470
Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 131.80 126 126 126 126 124
Offentlige Budsjetter -2.30 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -0.5
Regjeringens budsjetter verdi -10.40 -10 4.6 3.8 -5.8 -4.9
Offentlige Utgifter 78350.00 79239 79562 79604 79525 80957
Statens Utgifter Til Bnp 48.90 47 47 47 47 46
Statens Inntekter 43.40 37.6 49.8 38.2 102 105
Statsgjeld 2345344.20 2408000 2421000 2439000 2457000 2514000
Fiscal Utgifter 53.80 47.6 45.2 34.4 108 110
Asylsøknader 4810.00 10500 9950 8700 7080 6820
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 43.00 43 43 43 43 43
Salgsskatt 22.00 22 22 22 22 25
Sosial sikkerhetsrate 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30.00 30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49
Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forretningstillit 103.60 104 105 106 105 106
Service PMI 50.50 50.8 54.5 54.2 54.1 54.4
Produksjon PMI 49.20 47.6 50.7 51.1 53.6 54.1
Industriell Produksjon -2.60 3.2 3 2.6 2.1 2.2
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.60 0.4 -0.3 0.4 0.3 0.2
Industriproduksjonen -2.40 3.2 3 2.8 3.2 2.5
Kapasitetsutnyttelsen 77.90 79.4 79.4 79.2 79.1 78.6
Fabrikkordre -0.20 2.5 0.9 -1 0.8 0.7
Nye ordere 108.90 125 121 112 117 119
ZEW økonomisk sentiment -51.90 -22 -8 11 15 18.1
Bilregistreringer 124078.00 217000 199000 177000 125000 129000
Stål~~pos=trunc 2186.00 2250 2020 2060 1540 1560
Gruvedrift Produksjon -9.70 3.6 2.9 2.2 2 2
Konkurser 2949.00 2900 2900 2400 3600 3400
Sammensatt Pmi 50.00 50.4 53.7 54 54.4 54
Elektrisitets~~pos=trunc 24827.00 26200 24200 24300 25170 24500
Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forbrukertillit 113.10 114 114 113 112 111
Butikkhandel (Månedlig) 0.70 -0.4 -0.3 0.6 0.5 0.4
Butikkhandel (Årlig) 1.60 1.9 2 1.9 2.2 2.1
Forbruk 242025.00 243202 243426 243315 245655 250077
Disponibel personlig inntekt 295698.00 302000 304000 306000 308000 316000
Privat sparing 8.30 6.7 6.7 6.6 6.5 6.2
Bankenes Utlånsrente 1.94 1.93 1.93 1.98 2.03 2.03
Konsumerkreditt 102499.93 115100 120200 125100 132000 145000
Bensinpriser 1.83 1.72 1.68 1.64 1.6 1.6
Husholdninger Gjeld Til Bnp 41.00 36.7 36.7 36.7 36.7 34.3
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 61.12 55.2 55.2 55.2 55.2 53.2
Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konstruksjonsflyt ut 0.60 2.4 2.3 2.1 1.9 2.2
Boligpriser 98.40 103 104 105 105 108
Bygg Pmi 52.80 51.5 52 52.5 52.9 52.6
Hjem Eierskap Rate 72.40 71.5 71.5 71.5 71.5 71


Italia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.