Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
Aksjemarkedet 20322.59 20253 19972 19695 19419 18884
10-årig statsobligasjon 1.40 1.59 1.64 1.7 1.76 1.88
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 0.00 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 0.00 0.3 0.2 0.5 0.5 0.8
Arbeidsledighet 9.70 9.7 9.4 9.4 9.2 8.8
Inflasjon 0.40 0.4 1 1.1 1.2 1.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 -0.5 0.4 0.5 0.3 0.5
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 5728.50 400 6000 2180 2180 5400
Nåværende situasjon 2599.00 2570 2750 2460 2460 2210
Nåværende situasjon mot BNP 2.50 3 3 2.5 2.5 2.5
Regjeringens gjeld mot BNP 132.20 133 133 133 133 133
Offentlige Budsjetter -2.10 -2.6 -2.6 -3.6 -3.6 -3.6
Forretningstillit 100.10 99 101 102 102 102
Service PMI 51.70 51.2 51.5 52 52.4 52.9
Produksjon PMI 48.50 51.1 51.6 52 51.9 52.7
Forbrukertillit 113.40 110 111 112 112 112
Butikkhandel (Månedlig) 1.90 0.6 0.5 -0.2 -0.2 0.4
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 43.00 43 43 43 43 43
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 0.00 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 0.00 0.3 0.2 0.5 0.5 0.8
BNP 2073.90 2030 2030 2090 2090 2090
Bnp Faste Priser 403794.70 404679 403910 405614 405614 407141
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 74810.30 74163 74523 75184 75184 75119
Bnp Per Innbygger 35391.70 35200 35200 35800 35800 35800
Bnp Per Innbygger Ppp 35739.00 36000 36000 36400 36400 36400
Bnp Fra Landbruk 7159.00 7159 6972 7195 7195 7028
Bnp Fra Construction 16856.00 16508 16493 16940 16940 16625
Bnp Fra Manufacturing 70681.00 70835 70466 71034 71034 71029
Bnp Fra Tjenester 271203.00 272258 272165 272559 272559 274343
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 9.70 9.7 9.4 9.4 9.2 8.8
Arbeidsledige 2525.15 2580 2570 2550 2550 2500
Sysselsetting 59.20 59.2 59.4 59.5 59.5 59.6
Yrkesdeltakelse 65.70 65.8 65.8 65.9 65.9 65.9
Langtids arbeidsledighet 6.00 4.9 4.8 4.7 4.7 4.5
Arbeidsledighet for unge 28.10 28.9 28.4 28 28 27
Lønnskostnader 111.20 111 111 111 111 113
Lønn 2434.00 2478 2478 2480 2480 2525
Lønninger innen produksjon 102.50 116 116 116 116 118
Lønnsveksten 0.70 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9
Befolkning 60.48 60.21 60.37 60.26 60.26 60.26
Pensjonsalder Kvinner 67.00 67 67 67 67 67
Pensjonsalder Menn 67.00 67 67 67 67 67
Lønn Lav Dyktige 1130.00 1354 1150 1151 1151 1172
Lønn Høy Dyktige 2340.00 2545 2382 2384 2384 2427
Levelønn Family 1440.00 1486 1466 1467 1467 1494
Lønn Å Leve Av Individuell 935.00 967 952 953 953 970
Arbeidsledighetsrate 0.10 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 0.40 0.4 1 1.1 1.2 1.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 -0.5 0.4 0.5 0.3 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 103.10 103 103 104 104 105
Kjerne Konsumprisindeks 102.90 103 103 103 103 104
KjerneInflasjon 0.50 0.7 1 1.1 1.1 1.2
Produsentpriser 103.70 107 107 107 107 110
produsentprisene endring 0.90 2.3 2.1 2.2 2 2
MatInflasjon 0.80 1.9 2 2.1 2.1 2.3
KPI Housing Utilities 102.30 103 106 107 105 108
Kpi Transport 107.20 107 105 106 108 106
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.37 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
Pengemengden M2 1595700.00 1830000 1850000 1850000 1850000 2010000
Bankenes balanse 3766464.65 4110000 4150000 4150000 4150000 4290000
Lån Til Privat Sektor 658777.00 697053 679984 668526 669968 685424
Privat gjeld til BNP 168.90 168 168 166 166 166
Sentralbankers balanse 1006387.10 1201000 1261000 1261000 1261000 1341000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse 5728.50 400 6000 2180 2180 5400
Nåværende situasjon 2599.00 2570 2750 2460 2460 2210
Nåværende situasjon mot BNP 2.50 3 3 2.5 2.5 2.5
Import 35054.11 38100 34400 40020 40020 37500
Eksport 40782.61 38500 40400 42200 42200 42900
Utenlandsgjeld 2134121.00 2145514 2117807 2144792 2144792 2134750
Gullreserver 2451.80 2452 2452 2452 2452 2452
Turisme Inntekter 3932.85 4700 2400 2700 4650 2500
Råoljeproduksjon 81.00 85 84 85 85 84
Utenlandske Direkte Investeringer 1808.00 -600 1050 -1120 -1120 470
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 132.20 133 133 133 133 133
Offentlige Budsjetter -2.10 -2.6 -2.6 -3.6 -3.6 -3.6
Regjeringens budsjetter verdi 7.80 3.8 -5.8 -10.9 -10.9 -4.9
Offentlige Utgifter 78566.20 78791 78540 78959 78959 79168
Statens Utgifter Til Bnp 48.60 49 49 49.5 49.5 49.5
Statens Inntekter 37.34 38.2 102 40.2 40.2 105
Statsgjeld 2386196.60 2439000 2457000 2457000 2457000 2514000
Fiscal Utgifter 29.54 34.4 108 51.1 51.1 110
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 43.00 43 43 43 43 43
Salgsskatt 22.00 22 22 25 25 25
Sosial sikkerhetsrate 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30.00 30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forretningstillit 100.10 99 101 102 102 102
Service PMI 51.70 51.2 51.5 52 52.4 52.9
Produksjon PMI 48.50 51.1 51.6 52 51.9 52.7
Industriell Produksjon -1.20 1.2 1.4 1.6 1.6 1.7
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.20 0.4 0.3 0.5 0.5 0.2
Industriproduksjonen -0.90 1.2 1.5 1.7 1.7 1.8
Fabrikkordre 2.50 -2.4 -0.4 1 1 0.2
ZEW økonomisk sentiment -49.50 -11 -7 -12 -12 -4
Bilregistreringer 152800.00 177000 125000 215000 215000 129000
Stål~~pos=trunc 2086.00 2060 1540 1540 1540 1560
Gruvedrift Produksjon -0.80 -1.4 0.5 0.7 0.7 1
Sammensatt Pmi 51.00 50.9 51 51.5 51.5 52.7
Elektrisitets~~pos=trunc 23003.00 24300 25170 25170 25170 24500
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forbrukertillit 113.40 110 111 112 112 112
Butikkhandel (Månedlig) 1.90 0.6 0.5 -0.2 -0.2 0.4
Butikkhandel (Årlig) 1.30 1.4 1.3 1.5 1.5 1.5
Forbruk 242896.90 242734 243034 244111 244111 244978
Disponibel personlig inntekt 296806.00 296585 295957 298290 298290 298324
Privat sparing 8.40 8.7 8.7 9 9 9.5
Bankenes Utlånsrente 1.91 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97
Konsumerkreditt 107635.37 100650 102723 105535 107419 103545
Bensinpriser 1.89 1.84 1.79 1.75 1.7 1.7
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 61.12 55.2 55.2 53.2 53.2 53.2
Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konstruksjonsflyt ut 2.00 3.6 1.9 2 1.8 1.6
Boligpriser 97.80 100 101 102 102 104
Bygg Pmi 49.80 50.2 50.5 51 51 52.6
Hjem Eierskap Rate 72.40 71.5 71.5 71 71 71


Italia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.