Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 1.06 1.04 1.03 1.03 1.02 1.01
Aksjemarkedet 24026.87 23175 22338 21533 20754 19282
10-årig statsobligasjon 2.99 3.04 3.23 3.44 3.66 4.14

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate -0.20 -0.1 0.4 0.4 0.5 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 5.80 2.6 0.6 0.4 1.4 2.3
Arbeidsledighet 8.30 8.8 8.6 8.9 8.7 8.8
Inflasjon 6.00 4.4 4.2 3.8 3.5 2.2
Inflasjonen (Månedlig) -0.10 0.4 -0.3 0.5 0.2 0.5
Rentesats 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
Handelsbalanse -83.64 5400 7700 9100 6400 8900
Nåværende situasjon -1025.00 2860 4700 1870 2980 1510
Nåværende situasjon mot BNP 3.60 3.2 3.2 3.2 3.5 3.5
Regjeringens gjeld mot BNP 150.80 157 157 157 154 154
Offentlige Budsjetter -7.20 -6 -6 -6 -6 -5.8
Forretningstillit 110.00 108 105 102 102 100
Produksjon PMI 54.50 53.1 55.5 56 57 56
Service PMI 55.70 52 54.4 55 55 55
Forbrukertillit 100.00 113 110 108 105 105
Butikkhandel (Månedlig) -0.50 0.7 -0.8 0.5 0.4 0.5
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 43.00 43 43 43 43 43

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate -0.20 -0.1 0.4 0.4 0.5 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 5.80 2.6 0.6 0.4 1.4 2.3
BNP 1886.45 2000 2000 2000 2000 2380
Bnp Faste Priser 428312.30 425000 427572 430313 434309 440210
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 86542.60 83684 83382 86889 87754 88887
Bnp Per Innbygger 29287.08 35200 35200 35200 35200 36000
Bnp Per Innbygger Ppp 38992.15 41200 41200 41200 41200 42000
Hele året BNP-vekst 6.60 3.1 3.1 3.1 2.4 2.4
Bnp Fra Landbruk 7729.40 8100 7779 7760 7838 7939
Bnp Fra Construction 20260.90 19606 19339 20342 20545 20810
Bnp Fra Manufacturing 76358.70 76668 75756 76664 77428 78427
Bnp Fra Tjenester 281264.10 279147 282984 282389 285202 288884

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbeidsledighet 8.30 8.8 8.6 8.9 8.7 8.8
Sysselsatte 23040.45 23500 23550 23600 23650 23900
Arbeidsledige 2073.51 2280 2250 2210 2210 2200
Sysselsetting 59.60 58.7 58.8 58.9 58.9 59.1
Yrkesdeltakelse 65.50 64.8 64.9 65.1 65.3 65.4
Langtids arbeidsledighet 5.50 5.8 5.6 5.9 5.7 5.9
Arbeidsledighet for unge 24.50 25 24.8 25.1 24.9 25.1
Lønnskostnader 109.70 114 115 114 111 113
Lønn 2333.00 2580 2359 2361 2359 2392
Lønninger innen produksjon 105.50 106 106 106 107 108
Lønnsveksten 0.70 1.1 1.3 1.4 1.4 1.6
Befolkning 59.64 59.1 59.1 59.1 59.1 58.7
Pensjonsalder Kvinner 67.00 67 67 67 67 67
Pensjonsalder Menn 67.00 67 67 67 67 67
Arbeidsledighetsrate 0.30 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflasjon 6.00 4.4 4.2 3.8 3.5 2.2
Inflasjonen (Månedlig) -0.10 0.4 -0.3 0.5 0.2 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 110.30 109 109 111 114 113
Harmoniserte Konsumprisindeks 111.70 110 110 112 115 114
Kjerne Konsumprisindeks 106.20 105 105 106 107 108
KjerneInflasjon 1.90 1.1 1.3 1.4 1.4 1.7
Bnp-Deflatoren 105.87 111 111 110 110 112
Produsentpriser 142.20 137 132 138 152 142
produsentprisene endring 36.90 26.8 16.3 11.5 6.8 2.5
MatInflasjon 6.40 1.4 1.5 1.7 1.7 1.7
KPI Housing Utilities 132.20 109 112 120 137 123
Kpi Transport 116.80 117 117 118 118 118

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Rentesats 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
Internbankrente -0.45 -0.45 -0.2 0.05 0.05 0.3
Pengemengden M2 1914818.00 1950000 1970000 1990000 1990000 2070000
Bankenes balanse 4027860.65 4110000 4130000 4150000 4150000 4150000
Lån Til Privat Sektor 665649.00 673200 676000 681000 681000 696000
Privat gjeld til BNP 180.00 175 175 175 175 171
Sentralbankers balanse 1598123.00 1604000 1615000 1631000 1631000 1661000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalanse -83.64 5400 7700 9100 6400 8900
Nåværende situasjon -1025.00 2860 4700 1870 2980 1510
Nåværende situasjon mot BNP 3.60 3.2 3.2 3.2 3.5 3.5
Import 56435.85 36100 41200 37100 38200 40500
Eksport 56352.21 41500 48900 46200 44600 49400
Utenlandsgjeld 2443292.00 2440000 2445000 2450000 2450000 2490000
Kapitalstrømmer -6699.00 3040 1980 3020 3020 2840
Gullreserver 2451.84 2452 2452 2452 2452 2452
Turisme Inntekter 1801.92 3640 3800 2300 2300 2700
Råoljeproduksjon 119.00 100 88 105 105 95
Utenlandske Direkte Investeringer 1708.00 2690 2980 510 510 750

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 150.80 157 157 157 154 154
Offentlige Budsjetter -7.20 -6 -6 -6 -6 -5.8
Regjeringens budsjetter verdi -93.97 -25 -23 -23 -23 -20
Offentlige Utgifter 80730.50 83331 81874 81053 81861 82918
Statens Utgifter Til Bnp 57.30 53 53 53 53 51
Statens Inntekter 36.24 34 36 96 96 101
Statsgjeld 2755371.50 2755000 2764000 2774000 2774000 2824000
Fiscal Utgifter 130.20 59 59 119 119 121

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 43.00 43 43 43 43 43
Salgsskatt 22.00 22 22 22 22 22
Sosial sikkerhetsrate 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30.00 30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forretningstillit 110.00 108 105 102 102 100
Produksjon PMI 54.50 53.1 55.5 56 57 56
Service PMI 55.70 52 54.4 55 55 55
Industriell Produksjon 3.00 3.8 3.2 3.4 3.3 3.4
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.00 0.8 -1 0.5 0.3 0.4
Industriproduksjonen 3.50 2.2 2.4 3.8 3 3.2
Kapasitetsutnyttelsen 78.60 78 78.2 78 78 79
Bilregistreringer 97339.00 156000 184000 145000 145000 169000
Gruvedrift Produksjon -15.00 1.1 2.6 3.2 3.1 3
Konkurser 2242.00 3400 3000 3200 3200 2900
Sammensatt Pmi 54.50 54.6 54.8 55.1 55.1 55.1

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forbrukertillit 100.00 113 110 108 105 105
Butikkhandel (Månedlig) -0.50 0.7 -0.8 0.5 0.4 0.5
Butikkhandel (Årlig) 5.60 4.6 3.8 3.2 3.4 3.2
Forbruk 252521.80 250902 253104 253532 256057 259363
Disponibel personlig inntekt 305313.00 302244 299860 306534 309587 313585
Privat sparing 11.30 12.4 12.2 12 12 9.5
Husholdninger Gjeld Til Bnp 43.80 47 47 47 47 45
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 64.36 66 66 66 66 63
Bensinpriser 1.98 2.05 2.12 2.2 2.27 2.27
Bankenes Utlånsrente 1.65 1.65 1.9 2.15 2.15 2.4
Konsumerkreditt 111832.81 111694 112036 111922 113398 114496

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Konstruksjonsflyt ut 19.40 11.1 7.4 3.5 5 4.5
Boligpriser 104.00 103 104 105 105 110
Hjem Eierskap Rate 75.10 67 67 67 67 65
Bygg Pmi 59.00 53.2 54 53.8 53.8 53.8


Italia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.