Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.12 1.09 1.08 1.08 1.07 1.06
Aksjemarkedet 22321.77 21798 21493 21192 20896 20315
10-årig statsobligasjon 1.04 0.87 0.91 0.96 1 1.1
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.00 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4
Bnp Årlig Vekstrate -0.10 0.2 0.4 0.4 0.6 0.8
Arbeidsledighet 9.50 9.4 9.4 9.2 9.1 8.8
Inflasjon 0.30 0.7 0.9 1 1.1 1.2
Inflasjonen (Månedlig) -0.60 0.4 0.5 0.3 -0.4 0.5
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 2585.00 6000 2180 2180 4840 5400
Nåværende situasjon 6037.00 2750 2460 4220 2290 2210
Nåværende situasjon mot BNP 2.50 3 2.5 2.5 2.5 2.5
Regjeringens gjeld mot BNP 134.80 133 133 133 133 133
Offentlige Budsjetter -2.10 -2 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Forretningstillit 98.80 101 102 102 102 102
Service PMI 51.40 50.4 51.1 52.4 52.8 52.9
Produksjon PMI 47.80 50.6 52 51.9 52.5 52.7
Forbrukertillit 112.20 111 112 112 112 112
Butikkhandel (Månedlig) -0.60 0.5 -0.2 1 0.4 0.4
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 43.00 43 43 43 43 43
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.00 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4
Bnp Årlig Vekstrate -0.10 0.2 0.4 0.4 0.6 0.8
BNP 2073.90 2030 2090 2090 2090 2090
Bnp Faste Priser 403786.00 403628 404837 405274 405805 406857
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 76093.00 74352 74574 74995 76473 74946
Bnp Per Innbygger 35391.70 35200 35800 35800 35800 35800
Bnp Per Innbygger Ppp 35739.00 36000 36400 36400 36400 36400
Bnp Fra Landbruk 7111.00 7010 7031 7224 7147 7066
Bnp Fra Construction 16737.00 16419 16469 16880 16821 16551
Bnp Fra Manufacturing 70324.00 70363 70574 70887 70676 70926
Bnp Fra Tjenester 271777.00 272028 272842 272459 273136 274204
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 9.50 9.4 9.4 9.2 9.1 8.8
Arbeidsledige 2451.63 2570 2550 2550 2540 2500
Sysselsetting 59.10 59.4 59.5 59.5 59.6 59.6
Yrkesdeltakelse 65.80 65.8 65.9 65.9 66 65.9
Langtids arbeidsledighet 6.00 4.8 4.7 5.6 5.4 4.5
Arbeidsledighet for unge 28.90 28.4 28 28.5 28.3 27
Lønnskostnader 111.90 111 111 113 113 113
Lønn 2467.00 2478 2480 2502 2502 2525
Lønninger innen produksjon 102.70 116 116 104 104 118
Lønnsveksten 0.70 1.2 1.4 1.4 1.5 1.7
Befolkning 60.48 60.8 59.84 59.84 59.84 59.84
Pensjonsalder Kvinner 67.00 67 67 67 67 67
Pensjonsalder Menn 67.00 67 67 67 67 67
Lønn Lav Dyktige 1130.00 1150 1151 1146 1146 1172
Lønn Høy Dyktige 2340.00 2382 2384 2373 2373 2427
Levelønn Family 1440.00 1466 1467 1460 1460 1494
Lønn Å Leve Av Individuell 935.00 952 953 948 948 970
Arbeidsledighetsrate 0.50 0.2 0.3 0.3 0.2 0.4
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 0.30 0.7 0.9 1 1.1 1.2
Inflasjonen (Månedlig) -0.60 0.4 0.5 0.3 -0.4 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 102.90 104 105 104 104 106
Kjerne Konsumprisindeks 102.80 103 103 103 104 104
KjerneInflasjon 0.60 0.9 0.9 1 1.1 1.2
Produsentpriser 103.10 107 107 107 105 110
produsentprisene endring -1.40 0.5 1 0.9 1.1 1.4
MatInflasjon 0.70 1.4 1.4 1.5 1.6 1.8
KPI Housing Utilities 102.40 107 108 107 104 109
Kpi Transport 105.60 106 106 105 108 108
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.42 -0.31 -0.06 -0.37 -0.37 -0.06
Pengemengden M2 1616435.00 1710000 1760000 1790000 1840000 1920000
Bankenes balanse 3816691.59 3920000 3970000 4080000 4170000 4220000
Lån Til Privat Sektor 650157.00 858000 679984 667861 662071 901000
Privat gjeld til BNP 166.20 168 166 166 166 166
Sentralbankers balanse 1025467.90 1121000 1161000 1211000 1259000 1321000
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse 2585.00 6000 2180 2180 4840 5400
Nåværende situasjon 6037.00 2750 2460 4220 2290 2210
Nåværende situasjon mot BNP 2.50 3 2.5 2.5 2.5 2.5
Import 27204.00 31400 38020 37060 32100 34500
Eksport 29790.00 33400 42200 41900 37100 36900
Utenlandsgjeld 2171891.00 2250000 2270000 2290000 2300000 2320000
Gullreserver 2451.84 2452 2452 2452 2452 2452
Turisme Inntekter 5738.24 2400 2700 4650 5100 2500
Råoljeproduksjon 75.00 80 78 78 78 78
Utenlandske Direkte Investeringer 801.00 1050 -1120 -2870 -400 470
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 134.80 133 133 133 133 133
Offentlige Budsjetter -2.10 -2 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Regjeringens budsjetter verdi -28.38 -5.8 -10.9 -25.6 9.7 -4.9
Offentlige Utgifter 78508.00 78180 78414 78886 78901 78806
Statens Utgifter Til Bnp 48.60 49 49.5 49.5 49.5 49.5
Statens Inntekter 53.67 101 37.2 44.4 40.1 104
Statsgjeld 2409910.10 2457000 2478000 2512000 2544000 2594000
Fiscal Utgifter 82.05 91.9 62.8 34.7 68.5 99
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 43.00 43 43 43 43 43
Salgsskatt 22.00 22 25 25 25 25
Sosial sikkerhetsrate 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30.00 30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forretningstillit 98.80 101 102 102 102 102
Service PMI 51.40 50.4 51.1 52.4 52.8 52.9
Produksjon PMI 47.80 50.6 52 51.9 52.5 52.7
Industriell Produksjon -1.80 -2 0.7 1.1 1.4 1.2
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.30 0.2 -0.4 -0.2 -0.3 0.2
Industriproduksjonen -1.30 -2.6 0.5 0.9 1.2 1.1
Fabrikkordre 1.10 -0.4 1 0.8 1.2 0.2
ZEW økonomisk sentiment -22.60 -37 -24 -24 -17 -8
Bilregistreringer 142136.00 119000 185000 177000 105000 121000
Gruvedrift Produksjon 0.30 0.5 0.7 0.7 0.8 1
Sammensatt Pmi 50.60 50.7 50.8 50.8 51.9 52.7
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forbrukertillit 112.20 111 112 112 112 112
Butikkhandel (Månedlig) -0.60 0.5 -0.2 1 0.4 0.4
Butikkhandel (Årlig) 0.70 1.3 1.5 1.2 1.4 1.5
Forbruk 242938.00 243116 243844 243811 244153 245061
Disponibel personlig inntekt 297321.00 296289 297176 297993 298290 298660
Privat sparing 8.90 8.7 9 9 9.2 9.5
Bankenes Utlånsrente 1.86 1.98 2.23 1.91 1.91 2.23
Konsumerkreditt 108590.35 102723 103552 105430 108174 103545
Bensinpriser 1.85 1.72 1.68 1.6 1.56 1.68
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 61.06 59 58 58 58 58
Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konstruksjonsflyt ut 2.10 1.9 2 1.8 1.7 1.6
Boligpriser 99.00 99 101 101 102 104
Bygg Pmi 50.20 50.5 51.1 50.9 51.6 52.6
Hjem Eierskap Rate 72.40 71.5 71 71 71 71


Italia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.