Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 1.08 1.08 1.08 1.07 1.07 1.06
Aksjemarkedet 17279.00 17459 17020 16594 16176 15342
10-årig statsobligasjon 1.75 1.59 1.68 1.77 1.87 2.06
2 År Note Yield 0.72 0.54 0.59 0.65 0.71 0.84

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate -0.30 -4.9 -1.8 1.5 1 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 0.10 -8 -3 -2.6 -1.4 0.8
Arbeidsledighet 9.70 14 15 14.8 14.4 13.2
Inflasjon 0.10 0.4 0.7 0.9 1 1.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.3 -0.4 0.5 -0.3 0.5
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 542.00 2840 3000 5400 4160 3900
Nåværende situasjon -209.00 4220 2290 2210 1900 1910
Nåværende situasjon mot BNP 2.60 2.5 2.5 2.5 2.9 2.9
Regjeringens gjeld mot BNP 134.80 140 140 140 144 144
Offentlige Budsjetter -1.60 -8.6 -8.6 -8.6 -10.4 -10.4
Forretningstillit 89.50 75 76 82 85 89
Produksjon PMI 40.30 40 47 49 51 54
Service PMI 17.40 36 43 44 50 52.9
Forbrukertillit 101.00 82 83 85 88 91
Butikkhandel (Månedlig) 0.80 -1 -0.4 0.9 1.1 0.5
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 43.00 43 43 43 43 43

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate -0.30 -4.9 -1.8 1.5 1 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 0.10 -8 -3 -2.6 -1.4 0.8
BNP 2030.00 2050 2050 2050 2080 2080
Bnp Faste Priser 430058.50 419617 427044 418877 424038 422228
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 78542.60 76555 77870 76500 77443 77112
Bnp Per Innbygger 35391.70 35800 35800 35800 36400 36400
Bnp Per Innbygger Ppp 35739.00 33495 36400 36400 33495 33986
Bnp Fra Landbruk 8229.90 7996 8031 8016 8115 8080
Bnp Fra Construction 17011.20 16577 16956 16569 16773 16701
Bnp Fra Manufacturing 75157.70 74222 75374 73204 74105 73789
Bnp Fra Tjenester 286113.00 278539 283481 278674 282107 280903

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbeidsledighet 9.70 14 15 14.8 14.4 13.2
Sysselsatte 23261.91 25400 25400 25900 25900 26700
Arbeidsledige 2512.77 2550 2540 2500 2500 2450
Deltid Sysselsettingen 37249.12 42400 42400 43000 43000 44100
Full Jobb 143719.68 148400 148400 149000 149000 150000
Sysselsetting 58.90 59.5 59.6 59.6 59.6 59.8
Yrkesdeltakelse 65.60 65.9 66 65.9 65.9 66
Langtids arbeidsledighet 5.20 5.2 5.2 5.2 4.8 4.8
Arbeidsledighet for unge 29.60 29.6 29.6 29.6 29.2 29.2
Lønnskostnader 111.50 113 112 113 113 115
Lønn 2467.00 2502 2504 2509 2509 2554
Lønninger innen produksjon 102.90 104 104 105 105 106
Lønnsveksten 0.60 1.4 1.5 1.7 1.7 1.8
Befolkning 60.36 60.26 60.26 60.26 60.15 60.15
Pensjonsalder Kvinner 67.00 67 67 67 67 67.25
Pensjonsalder Menn 67.00 67 67 67 67 67.25
Levelønn Family 1440.00 1460 1462 1464 1464 1491
Lønn Å Leve Av Individuell 935.00 948 949 951 951 968
Lønn Lav Dyktige 1130.00 1146 1147 1149 1149 1170
Lønn Høy Dyktige 2340.00 2373 2375 2380 2380 2423
Arbeidsledighetsrate -0.10 0.3 0.2 0.4 0.4 0.3

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflasjon 0.10 0.4 0.7 0.9 1 1.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.3 -0.4 0.5 -0.3 0.5
Harmoniserte Konsumprisindeks 103.60 105 105 107 107 109
Konsumprisindeksen Kpi 102.90 104 104 104 104 105
Kjerne Konsumprisindeks 102.60 104 104 103 104 105
KjerneInflasjon 0.70 1 1.1 1.2 1.2 1.5
Bnp-Deflatoren 104.22 104 105 105 105 106
Produsentpriser 102.40 105 104 104 104 106
produsentprisene endring -2.60 0.9 1.1 1.4 1.4 1.7
Eksportpriser 113.50 112 112 112 112 114
Importprisene 108.30 112 112 113 113 113
MatInflasjon 0.30 1.5 1.6 1.8 1.8 2.1
KPI Housing Utilities 103.20 104 103 104 104 106
Kpi Transport 103.90 107 106 106 106 108

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41
Pengemengden M2 1628206.00 1790000 1840000 1920000 1920000 1920000
Bankenes balanse 3750270.33 4080000 4170000 4220000 4220000 4220000
Lån Til Privat Sektor 638722.00 641207 641440 614831 629780 619749
Privat gjeld til BNP 166.20 166 166 166 166 165
Sentralbankers balanse 1014504.20 1211000 1259000 1321000 1321000 1371000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalanse 542.00 2840 3000 5400 4160 3900
Nåværende situasjon -209.00 4220 2290 2210 1900 1910
Nåværende situasjon mot BNP 2.60 2.5 2.5 2.5 2.9 2.9
Import 36011.72 28060 28100 29500 32040 33600
Eksport 36553.35 30900 31100 30900 36200 34400
Utenlandsgjeld 2229541.00 2290000 2300000 2320000 2320000 2380000
Kjøpsbetingelser 104.80 100 100 99.12 99.12 99.13
Kapitalstrømmer 5707.00 1640 1640 5210 5210 5010
Pengeoverføringer 120.66 165 165 155 155 151
Gullreserver 2451.84 2452 2452 2452 2452 2452
Turisme Inntekter 2314.20 4650 5100 2500 2500 2700
Råoljeproduksjon 72.00 78 78 78 78 75
Utenlandske Direkte Investeringer 2963.00 -2870 -400 470 470 580

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 134.80 140 140 140 144 144
Offentlige Budsjetter -1.60 -8.6 -8.6 -8.6 -10.4 -10.4
Regjeringens budsjetter verdi 9.63 9.7 -28.4 5.4 5.4 2.1
Offentlige Utgifter 79223.20 77254 78519 77163 78114 77781
Statens Utgifter Til Bnp 48.60 49.5 49.5 49.5 49.5 50
Statens Inntekter 39.12 44.4 40.1 104 104 107
Statsgjeld 2443483.00 2512000 2544000 2594000 2594000 2654000
Fiscal Utgifter 29.49 34.7 68.5 99 99 105
Asylsøknader 2495.00 9400 9400 6820 6820 5920

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 43.00 43 43 43 43 43
Salgsskatt 22.00 25 25 25 25 25
Sosial sikkerhetsrate 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30.00 30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forretningstillit 89.50 75 76 82 85 89
Produksjon PMI 40.30 40 47 49 51 54
Service PMI 17.40 36 43 44 50 52.9
Industriell Produksjon -0.10 1.1 1.4 1.2 1.2 1.6
Industriell Produksjon (Månedlig) 3.70 -0.2 -0.3 0.2 0.2 0.3
Industriproduksjonen -4.20 0.9 1.2 1.1 1.1 1.5
Kapasitetsutnyttelsen 76.80 78.5 78.5 78.6 78.6 78.7
Nye ordere 105.40 123 123 119 119 120
Fabrikkordre 1.20 0.8 1.2 0.2 0.2 0.3
ZEW økonomisk sentiment -57.60 -60 -48 -40 -36 -20
Bilregistreringer 28326.00 177000 105000 121000 121000 126000
Gruvedrift Produksjon -10.40 0.7 0.8 1 1 0.9
Stål~~pos=trunc 2046.00 1980 2120 1660 1660 1710
Konkurser 2844.00 3200 3200 3400 3400 3200
Sammensatt Pmi 20.20 37 44 45 50.4 53.4

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forbrukertillit 101.00 82 83 85 88 91
Butikkhandel (Månedlig) 0.80 -1 -0.4 0.9 1.1 0.5
Butikkhandel (Årlig) 5.70 -2.7 -1.6 -0.4 1.5 1.4
Forbruk 261985.60 254716 259915 255174 258318 257215
Disponibel personlig inntekt 299377.00 289391 296869 292071 295670 294408
Privat sparing 8.20 9 9.2 9.5 9.5 10
Husholdninger Gjeld Til Bnp 41.30 34.3 34.3 34.3 34.3 34
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 60.95 58 58 58 58 56
Bankenes Utlånsrente 1.82 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84
Konsumerkreditt 111001.68 104765 107861 108155 109448 109021
Bensinpriser 1.78 1.69 1.61 1.53 1.45 1.38

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konstruksjonsflyt ut 8.40 1.8 1.7 1.6 1.6 1.7
Boligpriser 98.80 101 102 104 104 106
Hjem Eierskap Rate 72.40 71 71 71 71 70
Bygg Pmi 15.90 38 46 49 51 52


Italia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.