Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 1.20 1.2 1.19 1.19 1.19 1.18
Aksjemarkedet 24065.75 23521 22930 22356 21794 20669
10-årig statsobligasjon 0.78 0.82 0.87 0.91 0.96 1.06
2 År Note Yield -0.35 0.03 0.07 0.11 0.16 0.25

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate -1.90 1.5 2.3 1.2 0.7 0.6
Bnp Årlig Vekstrate -6.60 14.2 3.5 2.9 3.6 3.8
Arbeidsledighet 10.20 12 11.4 11.1 10.5 9.9
Inflasjon 0.80 0.6 0.8 1.1 1.2 1.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.3 0.4 0.2 0.3 0.5
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 4753.87 4160 4200 3900 9800 9100
Nåværende situasjon 3737.40 2400 1980 1910 1680 1750
Nåværende situasjon mot BNP 3.60 3.2 3.2 3.2 2.8 2.8
Regjeringens gjeld mot BNP 155.60 158 158 158 155 155
Offentlige Budsjetter -9.50 -12 -12 -12 -6 -6
Forretningstillit 101.20 105 108 104 102 102
Produksjon PMI 59.80 53 52.4 54 54.5 55
Service PMI 48.60 52.9 52.5 52.9 53.6 55
Forbrukertillit 100.90 108 107 105 106 105
Butikkhandel (Månedlig) 6.60 0.9 -1 0.6 0.9 0.5
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 43.00 43 43 43 43 43

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate -1.90 1.5 2.3 1.2 0.7 0.6
Bnp Årlig Vekstrate -6.60 14.2 3.5 2.9 3.6 3.8
BNP 2001.24 1920 1920 1920 2000 2000
Bnp Faste Priser 401777.00 388943 403756 412553 413429 429139
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 76892.00 68650 67901 75996 79122 82128
Bnp Per Innbygger 35613.80 34600 34600 34600 35200 35200
Bnp Per Innbygger Ppp 42412.70 40600 40600 40600 41200 41200
Bnp Fra Landbruk 7564.00 7495 8779 7165 7783 8079
Bnp Fra Construction 17220.00 15149 14167 16782 17719 18393
Bnp Fra Manufacturing 72128.00 65754 63836 71919 74220 77040
Bnp Fra Tjenester 265662.00 261829 276331 278043 273366 283754

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbeidsledighet 10.20 12 11.4 11.1 10.5 9.9
Sysselsatte 22197.01 22200 21500 21700 22100 22700
Arbeidsledige 2517.94 2700 2750 2690 2610 2510
Sysselsetting 56.50 56.9 57.1 57.4 58 58.4
Yrkesdeltakelse 63.00 63.2 63.6 64 64.2 64.8
Langtids arbeidsledighet 5.10 8.1 7.5 7.2 6.6 6.6
Arbeidsledighet for unge 31.60 32.7 32.1 31.8 31.2 31.2
Lønnskostnader 108.70 115 120 115 110 111
Lønn 2502.00 2522 2520 2580 2530 2565
Lønninger innen produksjon 103.80 104 104 121 105 106
Lønnsveksten 0.70 0.7 0.9 1.1 1.2 1.4
Befolkning 59.64 59.4 59.4 59.4 59.1 59.1
Pensjonsalder Kvinner 67.25 67.25 67.25 67.25 67.25 67.25
Pensjonsalder Menn 67.25 67.25 67.25 67.25 67.25 67.25
Arbeidsledighetsrate 0.30 0.4 0.3 0.5 0.6 0.4

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflasjon 0.80 0.6 0.8 1.1 1.2 1.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.3 0.4 0.2 0.3 0.5
Harmoniserte Konsumprisindeks 104.20 1.2 107 109 109 109
Konsumprisindeksen Kpi 103.70 104 103 104 105 105
Kjerne Konsumprisindeks 103.40 103 104 105 104 105
KjerneInflasjon 0.80 0.7 1 1.1 1.2 1.4
Bnp-Deflatoren 105.70 106 105 107 107 108
Produsentpriser 103.00 102 99.79 112 102 104
produsentprisene endring 0.70 0.8 0.9 1.2 1.4 1.6
MatInflasjon 0.20 0.8 1.4 1.2 1.5 1.7
KPI Housing Utilities 103.10 99.39 99.09 103 104 104
Kpi Transport 106.80 104 103 104 108 105

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54
Pengemengden M2 1817397.00 1850000 1910000 1890000 1940000 1990000
Bankenes balanse 3854770.93 3980000 3970000 4030000 4080000 4150000
Lån Til Privat Sektor 668289.00 678000 679000 685000 684000 691000
Privat gjeld til BNP 161.60 177 177 177 175 175
Sentralbankers balanse 1456235.30 1364000 1421000 1441000 1451000 1481000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalanse 4753.87 4160 4200 3900 9800 9100
Nåværende situasjon 3737.40 2400 1980 1910 1680 1750
Nåværende situasjon mot BNP 3.60 3.2 3.2 3.2 2.8 2.8
Import 33687.13 27200 34400 32600 30900 37100
Eksport 38440.99 31400 40500 42400 34800 46200
Utenlandsgjeld 2324324.00 2380000 2400000 2410000 2420000 2450000
Kapitalstrømmer 7324.70 2420 2500 2980 1850 3020
Gullreserver 2451.84 2452 2452 2452 2452 2452
Turisme Inntekter 413.03 2720 3200 1900 1720 2300
Råoljeproduksjon 111.00 70 70 70 70 70
Utenlandske Direkte Investeringer 2810.00 1500 3650 980 2420 510

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 155.60 158 158 158 155 155
Offentlige Budsjetter -9.50 -12 -12 -12 -6 -6
Regjeringens budsjetter verdi -38.03 -61 -34 -5.9 -41 -23
Offentlige Utgifter 81502.00 89200 88700 89000 84200 81900
Statens Utgifter Til Bnp 48.70 52 52 52 48 48
Statens Inntekter 31.55 28 27 89 37 96
Statsgjeld 2643799.30 2621000 2628000 2634000 2645000 2674000
Fiscal Utgifter 69.58 62 56 130 84 119

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 43.00 43 43 43 43 43
Salgsskatt 22.00 25 22 22 22 22
Sosial sikkerhetsrate 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30.00 30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forretningstillit 101.20 105 108 104 102 102
Produksjon PMI 59.80 53 52.4 54 54.5 55
Service PMI 48.60 52.9 52.5 52.9 53.6 55
Industriell Produksjon -0.60 25 11 4.6 3.2 3.4
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.20 0.6 -1.2 0.6 0.8 0.5
Industriproduksjonen -3.00 27 12 5 3.4 3.8
Kapasitetsutnyttelsen 74.90 69 70 72 74 75
ZEW økonomisk sentiment 59.70 38 15 20 12 11
Bilregistreringer 169684.00 125000 151000 122000 75200 145000
Gruvedrift Produksjon 0.70 20 10 4.5 3.4 3.2
Konkurser 2902.00 3700 3200 3600 3200 3200
Sammensatt Pmi 51.90 53.4 52.8 53.4 54.1 55.1

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forbrukertillit 100.90 108 107 105 106 105
Butikkhandel (Månedlig) 6.60 0.9 -1 0.6 0.9 0.5
Butikkhandel (Årlig) -5.70 10.5 3 5.6 3.8 3.2
Forbruk 235641.00 232326 244362 248492 242475 251689
Disponibel personlig inntekt 289184.00 283689 313339 302841 304514 316086
Privat sparing 15.20 13.6 13 12.8 12.6 12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 44.40 49 49 49 47 47
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 61.56 70 70 70 66 66
Bankenes Utlånsrente 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78
Konsumerkreditt 109470.92 105725 124002 104994 113247 117551
Bensinpriser 1.99 1.82 1.73 1.59 1.56 1.49

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Konstruksjonsflyt ut 3.50 37.6 10.5 5.6 3.2 2.7
Boligpriser 100.10 99 100 102 101 105
Hjem Eierskap Rate 72.40 70 70 70 67 67
Bygg Pmi 56.30 54 53.2 52 52.7 53.8


Italia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.