Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 1.16 1.16 1.16 1.16 1.15 1.14
Aksjemarkedet 17988.00 17761 17314 16881 16456 15607
10-årig statsobligasjon 0.72 0.75 0.79 0.84 0.88 0.98
2 År Note Yield -0.34 0.03 0.07 0.11 0.16 0.24

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate 16.10 4.4 2.9 1.9 0.8 1.6
Bnp Årlig Vekstrate -4.70 -4 1 16.2 9.5 2.9
Arbeidsledighet 9.60 12.5 12.1 11.6 11.4 11.1
Inflasjon -0.30 -0.4 -0.1 0.6 0.8 1.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.5 -0.3 0.3 0.4 0.5
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 3928.00 5400 5400 4160 4200 3900
Nåværende situasjon 5950.00 2210 1900 2400 1980 1910
Nåværende situasjon mot BNP 3.00 3.4 3.2 3.2 3.2 3.2
Regjeringens gjeld mot BNP 134.80 157 152 152 152 152
Offentlige Budsjetter -1.60 -10.6 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8
Forretningstillit 95.60 82 85 84 86 89
Produksjon PMI 53.20 49 51 53 52.4 54
Service PMI 48.80 44 50 52.9 52.5 52.9
Forbrukertillit 102.00 99 99 100 102 105
Butikkhandel (Månedlig) 8.20 -0.8 1.1 0.9 -1 0.6
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 43.00 43 43 43 43 43

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate 16.10 4.4 2.9 1.9 0.8 1.6
Bnp Årlig Vekstrate -4.70 -4 1 16.2 9.5 2.9
BNP 2001.24 1800 1920 1920 1920 1920
Bnp Faste Priser 411641.60 413850 411421 411633 387899 425852
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 61006.10 75633 73485 70889 66802 77827
Bnp Per Innbygger 35613.80 33800 34600 34600 34600 34600
Bnp Per Innbygger Ppp 42412.70 39400 40600 40600 40600 40600
Bnp Fra Landbruk 7790.80 7922 8172 9053 8531 8151
Bnp Fra Construction 12168.40 16179 15962 14140 13324 16648
Bnp Fra Manufacturing 54929.60 72034 69317 63828 60148 74123
Bnp Fra Tjenester 242676.50 275461 276210 281990 265731 283450

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbeidsledighet 9.60 12.5 12.1 11.6 11.4 11.1
Sysselsatte 22953.45 20500 20800 21200 21500 21700
Arbeidsledige 2439.38 3200 3100 3000 2940 2890
Sysselsetting 58.20 55.1 55.4 55.9 56.1 56.4
Yrkesdeltakelse 64.50 60.2 60 60.4 60.6 60.9
Langtids arbeidsledighet 5.00 4.5 5.6 5.2 4.7 4
Arbeidsledighet for unge 29.70 27 31.8 31.4 30.9 25.1
Lønnskostnader 120.80 113 109 114 121 115
Lønn 2502.00 2525 2452 2482 2507 2580
Lønninger innen produksjon 103.50 118 101 102 104 121
Lønnsveksten 0.50 -2 -0.8 0.2 0.7 1
Befolkning 60.36 60.26 60.15 60.15 60.15 60.15
Pensjonsalder Kvinner 67.00 67 67.25 67.25 67.25 67.25
Pensjonsalder Menn 67.00 67 67.25 67.25 67.25 67.25
Arbeidsledighetsrate -2.50 -0.6 0.3 0.4 0.3 0.5

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflasjon -0.30 -0.4 -0.1 0.6 0.8 1.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.5 -0.3 0.3 0.4 0.5
Harmoniserte Konsumprisindeks 103.30 107 107 107 107 109
Konsumprisindeksen Kpi 102.50 102 103 104 103 104
Kjerne Konsumprisindeks 102.80 104 102 103 104 105
KjerneInflasjon 0.30 0.2 0.4 0.7 1 1.2
Bnp-Deflatoren 105.33 104 104 106 106 105
Produsentpriser 100.10 110 101 99.59 101 112
produsentprisene endring -3.10 -1.2 0.2 0.6 0.9 1.2
MatInflasjon 1.50 1.3 1.1 1.5 1.4 1.6
KPI Housing Utilities 100.40 103 103 99.39 99.09 104
Kpi Transport 101.40 105 104 104 103 106

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.49 -0.06 -0.48 -0.48 -0.48 0.44
Pengemengden M2 1721114.00 1820000 1820000 1870000 1910000 1920000
Bankenes balanse 3778120.25 4120000 4180000 4250000 4230000 4220000
Lån Til Privat Sektor 671164.00 677000 685000 682000 679000 685000
Privat gjeld til BNP 166.20 179 177 177 177 177
Sentralbankers balanse 1317842.30 1271000 1321000 1364000 1361000 1341000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalanse 3928.00 5400 5400 4160 4200 3900
Nåværende situasjon 5950.00 2210 1900 2400 1980 1910
Nåværende situasjon mot BNP 3.00 3.4 3.2 3.2 3.2 3.2
Import 23789.00 25500 26040 27200 37400 33600
Eksport 27718.00 30900 30200 31400 40500 34400
Utenlandsgjeld 2276159.00 2370000 2360000 2380000 2400000 2410000
Kapitalstrømmer 25255.00 -3600 1980 2420 2500 2980
Gullreserver 2451.80 2452 2452 2452 2452 2452
Turisme Inntekter 4284.00 1200 1510 2720 3200 1900
Råoljeproduksjon 73.00 70 70 70 70 70
Utenlandske Direkte Investeringer 82.00 -2470 -2470 1500 3650 980

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 134.80 157 152 152 152 152
Offentlige Budsjetter -1.60 -10.6 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8
Regjeringens budsjetter verdi 18.59 -4.9 -21 -61 -4 -5.9
Offentlige Utgifter 78918.20 89500 89400 89200 88700 89000
Statens Utgifter Til Bnp 48.70 59 52 52 52 52
Statens Inntekter 45.91 84 27 36 27 89
Statsgjeld 2578856.20 2594000 2624000 2621000 2628000 2634000
Fiscal Utgifter 27.32 105 88 40 41 104

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 43.00 43 43 43 43 43
Salgsskatt 22.00 25 22 22 22 22
Sosial sikkerhetsrate 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30.00 30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forretningstillit 95.60 82 85 84 86 89
Produksjon PMI 53.20 49 51 53 52.4 54
Service PMI 48.80 44 50 52.9 52.5 52.9
Industriell Produksjon -0.30 -6 15.1 25 11 4.6
Industriell Produksjon (Månedlig) 7.70 1 0.5 0.6 -1.2 0.6
Industriproduksjonen -14.70 -8 16 27 12 5
Kapasitetsutnyttelsen 72.90 67 65 69 70 72
Nye ordere 71.30 84 89 91 92 98
Fabrikkordre 15.10 -0.8 1 0.9 -0.6 0.6
ZEW økonomisk sentiment 38.90 2 1 12 8 10
Bilregistreringer 156132.00 105000 99000 101000 99000 132000
Gruvedrift Produksjon 1.50 -4.8 16 20 10 4.5
Konkurser 3115.00 4000 3800 3700 3200 3600
Sammensatt Pmi 50.40 45 50.4 53.4 52.8 53.4

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forbrukertillit 102.00 99 99 100 102 105
Butikkhandel (Månedlig) 8.20 -0.8 1.1 0.9 -1 0.6
Butikkhandel (Årlig) 0.80 -2.8 4.5 10.5 3 5.6
Forbruk 216689.60 251853 246952 251793 237275 259157
Disponibel personlig inntekt 274377.00 287055 299400 318826 300443 295380
Privat sparing 18.60 14 13 12.5 12.2 11.7
Husholdninger Gjeld Til Bnp 41.60 51 49 49 49 49
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 61.56 67 65 65 65 65
Bankenes Utlånsrente 1.70 2.23 1.71 1.71 1.71 2.73
Konsumerkreditt 108650.00 106601 111580 126174 118972 109692
Bensinpriser 1.77 1.68 1.65 1.57 1.49 1.59

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Konstruksjonsflyt ut 12.80 -6 20.2 37.6 10.5 5.6
Boligpriser 102.50 95 97 99 100 102
Hjem Eierskap Rate 72.40 71 70 70 70 70
Bygg Pmi 51.20 49 51 54 53.2 52


Italia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.