Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 1.22 1.21 1.21 1.2 1.2 1.19
Aksjemarkedet 22162.15 21876 21326 20792 20269 19223
10-årig statsobligasjon 0.71 0.75 0.79 0.84 0.88 0.98
2 År Note Yield -0.25 0.02 0.05 0.08 0.11 0.18

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 15.90 -3 4.5 2 1.2 0.6
Bnp Årlig Vekstrate -5.00 -2.3 14.2 3.5 2.9 2
Arbeidsledighet 8.90 11.6 12 11.4 11.1 10.2
Inflasjon -0.20 -0.1 0.6 0.8 1.1 1.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 -0.3 0.3 0.4 0.4 0.5
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 6766.35 5400 4160 4200 3900 3900
Nåværende situasjon 7110.00 1900 2400 1980 1910 1750
Nåværende situasjon mot BNP 3.00 3.2 3.2 3.2 3.2 2.8
Regjeringens gjeld mot BNP 134.80 152 152 152 152 148
Offentlige Budsjetter -1.60 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8 -3.1
Forretningstillit 95.90 85 84 86 89 95
Produksjon PMI 52.80 51 53 52.4 54 54
Service PMI 39.70 50 52.9 52.5 52.9 52.9
Forbrukertillit 102.40 99 100 102 105 102
Butikkhandel (Månedlig) -6.90 1.1 0.9 -1 0.6 0.4
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 43.00 43 43 43 43 43

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 15.90 -3 4.5 2 1.2 0.6
Bnp Årlig Vekstrate -5.00 -2.3 14.2 3.5 2.9 2
BNP 2001.24 1920 1920 1920 1920 2000
Bnp Faste Priser 411641.60 397978 404548 426049 423579 432051
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 79545.30 71084 69669 82329 81852 83489
Bnp Per Innbygger 35613.80 34600 34600 34600 34600 35200
Bnp Per Innbygger Ppp 42412.70 40600 40600 40600 40600 41200
Bnp Fra Landbruk 7855.30 7905 8897 8130 8083 8245
Bnp Fra Construction 17757.20 15440 13896 18379 18272 18638
Bnp Fra Manufacturing 71920.80 67052 62730 74438 74007 75487
Bnp Fra Tjenester 271377.30 267186 277137 280876 279247 284832

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbeidsledighet 8.90 11.6 12 11.4 11.1 10.2
Sysselsatte 22964.31 21800 21200 21500 21700 22700
Arbeidsledige 2235.78 2900 3000 2940 2890 2890
Sysselsetting 58.20 57.2 56.9 57.1 57.4 57.9
Yrkesdeltakelse 64.20 63.6 63.4 63 63.6 65.2
Langtids arbeidsledighet 5.10 7.8 8.2 7.6 7.3 7.3
Arbeidsledighet for unge 29.50 32.2 32.6 32 31.7 31.7
Lønnskostnader 109.70 111 115 120 115 112
Lønn 2502.00 2510 2507 2505 2580 2530
Lønninger innen produksjon 103.60 103 103 103 121 104
Lønnsveksten 0.60 0.2 0.1 0.4 0.8 1.2
Befolkning 60.36 60.15 60.15 60.15 60.15 60.04
Pensjonsalder Kvinner 67.00 67.25 67.25 67.25 67.25 67.25
Pensjonsalder Menn 67.00 67.25 67.25 67.25 67.25 67.25
Arbeidsledighetsrate -2.50 0.3 0.4 0.3 0.5 0.5

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflasjon -0.20 -0.1 0.6 0.8 1.1 1.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 -0.3 0.3 0.4 0.4 0.5
Harmoniserte Konsumprisindeks 103.50 107 107 107 109 109
Konsumprisindeksen Kpi 102.60 103 104 103 104 105
Kjerne Konsumprisindeks 102.80 104 102 103 105 105
KjerneInflasjon 0.60 0.4 0.7 1 1.2 1.2
Bnp-Deflatoren 104.45 104 106 105 106 107
Produsentpriser 100.60 101 100 99.59 112 102
produsentprisene endring -2.30 -0.8 0.6 0.9 1.2 1.6
MatInflasjon 0.80 1.1 1.5 1.4 1.6 1.8
KPI Housing Utilities 101.40 103 99.39 99.09 103 104
Kpi Transport 102.50 104 104 103 104 105

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.54 -0.52 -0.52 -0.52 0.44 -0.52
Pengemengden M2 1772739.00 1820000 1870000 1910000 1910000 1920000
Bankenes balanse 3892942.63 4180000 4250000 4230000 4230000 4260000
Lån Til Privat Sektor 682285.00 685000 682000 679000 685000 691000
Privat gjeld til BNP 166.20 177 177 177 177 175
Sentralbankers balanse 1361382.00 1321000 1364000 1361000 1341000 1401000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalanse 6766.35 5400 4160 4200 3900 3900
Nåværende situasjon 7110.00 1900 2400 1980 1910 1750
Nåværende situasjon mot BNP 3.00 3.2 3.2 3.2 3.2 2.8
Import 34161.59 26040 27200 37400 33600 33600
Eksport 40927.94 30200 31400 40500 34400 42400
Utenlandsgjeld 2295928.00 2360000 2380000 2400000 2410000 2450000
Kapitalstrømmer 16279.20 1980 2420 2500 2980 3020
Gullreserver 2451.84 2452 2452 2452 2452 2452
Turisme Inntekter 450.11 1510 2720 3200 1900 2300
Råoljeproduksjon 77.00 70 70 70 70 70
Utenlandske Direkte Investeringer -1288.00 2560 1500 3650 980 510

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 134.80 152 152 152 152 148
Offentlige Budsjetter -1.60 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8 -3.1
Regjeringens budsjetter verdi -44.75 -4.9 -21 -61 -5.9 -5.9
Offentlige Utgifter 79462.50 85400 89200 88700 89000 88900
Statens Utgifter Til Bnp 48.70 52 52 52 52 48
Statens Inntekter 47.31 27 36 27 89 95
Statsgjeld 2586481.40 2624000 2621000 2628000 2634000 2694000
Fiscal Utgifter 92.06 88 40 41 104 101

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 43.00 43 43 43 43 43
Salgsskatt 22.00 25 22 22 22 22
Sosial sikkerhetsrate 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30.00 30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forretningstillit 95.90 85 84 86 89 95
Produksjon PMI 52.80 51 53 52.4 54 54
Service PMI 39.70 50 52.9 52.5 52.9 52.9
Industriell Produksjon -4.20 15.1 25 11 4.6 2.5
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.40 0.5 0.6 -1.2 0.6 0.6
Industriproduksjonen -4.20 16 27 12 5 2.6
Kapasitetsutnyttelsen 72.90 72 69 70 72 75
Nye ordere 110.00 89 91 92 98 110
Fabrikkordre -1.30 1 0.9 -0.6 0.6 0.6
ZEW økonomisk sentiment 47.80 25 12 8 10 9
Bilregistreringer 119454.00 99000 101000 99000 132000 155000
Gruvedrift Produksjon -5.80 16 20 10 4.5 2
Konkurser 3115.00 3800 3700 3200 3600 3600
Sammensatt Pmi 43.00 50.4 53.4 52.8 53.4 54

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forbrukertillit 102.40 99 100 102 105 102
Butikkhandel (Månedlig) -6.90 1.1 0.9 -1 0.6 0.4
Butikkhandel (Årlig) -8.10 4.5 10.5 3 5.6 2
Forbruk 243217.50 238883 247460 251730 250271 255276
Disponibel personlig inntekt 295932.00 289618 313339 306290 304514 310604
Privat sparing 14.60 13 12.5 12.2 11.7 10.8
Husholdninger Gjeld Til Bnp 43.60 49 49 49 49 47
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 61.56 65 65 65 65 64
Bankenes Utlånsrente 1.85 1.76 1.76 1.76 2.73 1.76
Konsumerkreditt 110261.48 107934 124002 113003 113459 115728
Bensinpriser 1.90 1.68 1.65 1.57 1.59 1.59

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Konstruksjonsflyt ut 7.20 20.2 37.6 10.5 5.6 2
Boligpriser 99.80 97 99 100 102 104
Hjem Eierskap Rate 72.40 70 70 70 70 67
Bygg Pmi 50.50 51 54 53.2 52 52


Italia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.