Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 1.18 1.18 1.17 1.17 1.17 1.16
Aksjemarkedet 19516.43 19013 18536 18071 17617 16708
10-årig statsobligasjon 0.99 1.04 1.1 1.16 1.22 1.36
2 År Note Yield -0.06 0 0.01 0.02 0.02 0.04

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -12.40 7.5 4.4 2.9 1.9 1.6
Bnp Årlig Vekstrate -17.30 -10.3 -4 1 16.2 2.9
Arbeidsledighet 8.80 12 12.5 12.1 11.6 11.1
Inflasjon -0.30 -0.7 -0.4 -0.1 0.6 1.1
Inflasjonen (Månedlig) -0.10 -0.4 0.5 -0.3 0.3 0.5
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 6232.00 2000 5400 4160 4200 3900
Nåværende situasjon 2272.00 2290 2210 1900 2400 1910
Nåværende situasjon mot BNP 3.00 3.4 3.4 3.2 3.2 3.2
Regjeringens gjeld mot BNP 134.80 157 157 152 152 152
Offentlige Budsjetter -1.60 -10.6 -10.6 -5.8 -5.8 -5.8
Forretningstillit 85.20 76 82 85 84 89
Produksjon PMI 51.90 47 49 51 53 54
Service PMI 51.60 43 44 50 52.9 52.9
Forbrukertillit 100.00 95 99 99 100 105
Butikkhandel (Månedlig) 12.10 -1.4 -0.8 1.1 0.9 0.6
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 43.00 43 43 43 43 43

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -12.40 7.5 4.4 2.9 1.9 1.6
Bnp Årlig Vekstrate -17.30 -10.3 -4 1 16.2 2.9
BNP 2001.24 1800 1800 1920 1920 1920
Bnp Faste Priser 356646.80 416390 412941 411381 473292 424916
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 71971.60 75956 75401 72691 83631 77588
Bnp Per Innbygger 35613.80 33800 33800 34600 34600 34600
Bnp Per Innbygger Ppp 42412.70 39400 39400 40600 40600 40600
Bnp Fra Landbruk 8099.80 7845 7925 8181 9412 8155
Bnp Fra Construction 16110.00 16579 16424 16271 18720 16901
Bnp Fra Manufacturing 68823.10 73515 72297 69511 79972 74394
Bnp Fra Tjenester 273297.00 276309 274454 276030 317571 282414

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 8.80 12 12.5 12.1 11.6 11.1
Sysselsatte 22701.57 20900 20500 20800 21200 21700
Arbeidsledige 2203.51 2620 3200 3100 3000 2890
Sysselsetting 57.50 55.5 55.1 55.4 55.9 56.4
Yrkesdeltakelse 63.20 60.6 60.2 60 60.4 60.9
Langtids arbeidsledighet 5.00 5 5 4.6 4.1 4.1
Arbeidsledighet for unge 27.60 23.5 23.5 23.1 22.6 22.6
Lønnskostnader 109.90 109 109 109 110 110
Lønn 2467.00 2428 2418 2447 2472 2442
Lønninger innen produksjon 103.30 101 101 102 103 102
Lønnsveksten 0.60 -1.6 -2 -0.8 0.2 1
Befolkning 60.36 60.26 60.26 60.15 60.15 60.15
Pensjonsalder Kvinner 67.00 67 67 67.25 67.25 67.25
Pensjonsalder Menn 67.00 67 67 67.25 67.25 67.25
Arbeidsledighetsrate -0.30 0.2 -0.6 0.3 0.4 0.5

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon -0.30 -0.7 -0.4 -0.1 0.6 1.1
Inflasjonen (Månedlig) -0.10 -0.4 0.5 -0.3 0.3 0.5
Harmoniserte Konsumprisindeks 103.20 -0.4 107 107 107 109
Konsumprisindeksen Kpi 102.80 102 102 103 104 104
Kjerne Konsumprisindeks 103.40 103 102 103 104 104
KjerneInflasjon 0.70 0.1 0.2 0.4 0.7 1.2
Bnp-Deflatoren 104.38 103 104 104 105 105
Produsentpriser 99.00 100 110 101 99.09 112
produsentprisene endring -4.50 -3 -1.2 0.2 0.6 1.2
MatInflasjon 2.60 1.2 1.3 1.1 1.5 1.6
KPI Housing Utilities 98.60 102 103 103 99.39 104
Kpi Transport 103.70 105 105 104 104 106

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.44 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
Pengemengden M2 1700862.00 1770000 1850000 1850000 1910000 1920000
Bankenes balanse 3887871.19 4050000 4120000 4180000 4250000 4220000
Lån Til Privat Sektor 656901.00 672000 677000 685000 682000 685000
Privat gjeld til BNP 166.20 179 179 177 177 177
Sentralbankers balanse 1237566.60 1229000 1271000 1271000 1364000 1341000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse 6232.00 2000 5400 4160 4200 3900
Nåværende situasjon 2272.00 2290 2210 1900 2400 1910
Nåværende situasjon mot BNP 3.00 3.4 3.4 3.2 3.2 3.2
Import 29624.43 25100 25500 26040 27200 33600
Eksport 35856.72 27100 30900 30200 31400 34400
Utenlandsgjeld 2240148.00 2320000 2370000 2360000 2380000 2410000
Kapitalstrømmer -6657.30 -1640 -3600 1980 2420 2980
Gullreserver 2451.80 2452 2452 2452 2452 2452
Turisme Inntekter 443.58 1100 1500 1620 2120 2200
Råoljeproduksjon 82.00 78 78 78 78 75
Utenlandske Direkte Investeringer 274.00 -4000 -2470 -2470 1500 980

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 134.80 157 157 152 152 152
Offentlige Budsjetter -1.60 -10.6 -10.6 -5.8 -5.8 -5.8
Regjeringens budsjetter verdi -14.04 -19 -21 -61 -4 -15
Offentlige Utgifter 79038.50 87200 89500 89400 89200 89000
Statens Utgifter Til Bnp 48.70 59 59 52 52 52
Statens Inntekter 26.29 23 84 27 36 89
Statsgjeld 2507579.50 2544000 2594000 2624000 2621000 2634000
Fiscal Utgifter 40.33 42 105 88 40 104

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 43.00 43 43 43 43 43
Salgsskatt 22.00 22 22 22 22 22
Sosial sikkerhetsrate 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30.00 30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forretningstillit 85.20 76 82 85 84 89
Produksjon PMI 51.90 47 49 51 53 54
Service PMI 51.60 43 44 50 52.9 52.9
Industriell Produksjon -13.70 -12 -6 15.1 25 4.6
Industriell Produksjon (Månedlig) 8.20 -2.3 1 0.5 0.6 0.6
Industriproduksjonen -14.70 -14 -8 16 27 5
Kapasitetsutnyttelsen 63.80 66 67 65 69 72
Nye ordere 76.10 85 84 89 91 98
Fabrikkordre 42.20 -1.1 -0.8 1 0.9 0.6
ZEW økonomisk sentiment 48.60 6 2 1 12 10
Bilregistreringer 136455.00 91000 105000 99000 101000 132000
Gruvedrift Produksjon 1.50 -13 -4.8 16 20 4.5
Stål~~pos=trunc 1810.00 2120 1660 1660 1660 1710
Konkurser 3115.00 3600 4000 3800 3700 3600
Sammensatt Pmi 52.50 44 45 50.4 53.4 53.4

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit 100.00 95 99 99 100 105
Butikkhandel (Månedlig) 12.10 -1.4 -0.8 1.1 0.9 0.6
Butikkhandel (Årlig) -2.20 -3.6 -2.8 4.5 10.5 5.6
Forbruk 245048.40 253528 251506 247499 284746 258800
Disponibel personlig inntekt 293805.00 289574 287402 296743 341401 295737
Privat sparing 12.50 13.2 12.8 13 12.5 11.9
Husholdninger Gjeld Til Bnp 40.50 51 51 49 49 49
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 60.95 67 67 65 65 65
Bankenes Utlånsrente 1.69 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
Konsumerkreditt 108156.93 105210 106601 111580 125678 109692
Bensinpriser 1.80 1.62 1.54 1.47 1.39 1.32

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konstruksjonsflyt ut -16.80 -12 -6 20.2 37.6 5.6
Boligpriser 99.40 94 95 97 99 102
Hjem Eierskap Rate 72.40 71 71 70 70 70
Bygg Pmi 51.00 46 49 51 54 52


Italia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.