Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1.12 1.11 1.11 1.1 1.1 1.08
Aksjemarkedet 20811.07 19513 19228 18947 18671 18130
10-årig statsobligasjon 2.29 2.79 2.89 2.99 3.09 3.31
Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 0.10 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4
Bnp Årlig Vekstrate -0.10 0.2 0.3 0.2 0.5 0.8
Arbeidsledighet 10.20 9.9 9.7 9.4 9.4 8.8
Inflasjon 0.80 0.8 0.6 1 1.1 1.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.2 -0.5 0.4 0.5 0.5
Rentesats 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handelsbalanse 4625.00 1500 400 6000 2180 5400
Nåværende situasjon 4040.10 4750 2570 2750 2460 2210
Nåværende situasjon mot BNP 2.50 3 3 3 2.5 2.5
Regjeringens gjeld mot BNP 132.20 133 133 133 133 133
Offentlige Budsjetter -2.10 -2.6 -2.6 -2.6 -3.6 -3.6
Forretningstillit 102.00 98 99 101 102 102
Service PMI 50.00 50.5 51.2 51.5 52 52.9
Produksjon PMI 49.70 50.7 51.1 51.6 52 52.7
Forbrukertillit 111.80 109 110 111 112 112
Butikkhandel (Månedlig) 0.00 -0.3 0.6 0.5 -0.2 0.4
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 43.00 43 43 43 43 43
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 0.10 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4
Bnp Årlig Vekstrate -0.10 0.2 0.3 0.2 0.5 0.8
BNP 1934.80 2010 2010 2010 2050 2050
Bnp Faste Priser 403596.00 404124 403677 403628 404837 406857
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 74810.30 75036 74054 74352 74574 74946
Bnp Per Innbygger 34877.83 35600 35600 35600 36000 36000
Bnp Per Innbygger Ppp 35220.08 36000 36000 36000 36400 36400
Bnp Fra Landbruk 7159.00 7129 7078 7010 7031 7066
Bnp Fra Construction 16856.00 16365 16465 16419 16469 16551
Bnp Fra Manufacturing 70681.00 70870 70661 70363 70574 70926
Bnp Fra Tjenester 271203.00 271934 271589 272028 272842 274204
Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbeidsledighet 10.20 9.9 9.7 9.4 9.4 8.8
Arbeidsledige 2652.28 2600 2580 2570 2550 2500
Sysselsetting 58.80 59.1 59.2 59.4 59.5 59.6
Yrkesdeltakelse 65.70 65.7 65.8 65.8 65.9 65.9
Langtids arbeidsledighet 6.00 5 4.9 4.8 4.7 4.5
Arbeidsledighet for unge 31.40 29.5 28.9 28.4 28 27
Lønnskostnader 111.20 109 111 111 111 113
Lønn 2434.00 2475 2478 2478 2480 2525
Lønninger innen produksjon 102.20 115 116 116 116 118
Lønnsveksten 1.50 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9
Befolkning 60.48 60.21 60.21 60.37 60.26 60.26
Pensjonsalder Kvinner 67.00 67 67 67 67 67
Pensjonsalder Menn 67.00 67 67 67 67 67
Lønn Lav Dyktige 1130.00 1353 1354 1150 1151 1172
Lønn Høy Dyktige 2340.00 2542 2545 2382 2384 2427
Levelønn Family 1440.00 1485 1486 1466 1467 1494
Lønn Å Leve Av Individuell 935.00 966 967 952 953 970
Arbeidsledighetsrate 0.10 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4
Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflasjon 0.80 0.8 0.6 1 1.1 1.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.2 -0.5 0.4 0.5 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 103.00 103 103 103 104 105
Kjerne Konsumprisindeks 102.40 103 103 103 103 104
KjerneInflasjon 0.40 0.7 0.7 1 1.1 1.2
Produsentpriser 103.90 105 107 107 107 110
produsentprisene endring 2.10 2.5 2.3 2.1 2.2 2
MatInflasjon 0.40 1.8 1.9 2 2.1 2.3
KPI Housing Utilities 103.40 101 103 106 107 108
Kpi Transport 106.20 107 107 105 106 106
Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Internbankrente -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
Pengemengden M2 1566558.00 1810000 1830000 1850000 1850000 2010000
Bankenes balanse 3733459.13 4080000 4110000 4150000 4150000 4290000
Lån Til Privat Sektor 668468.00 795000 815000 858000 858000 901000
Privat gjeld til BNP 168.90 168 168 168 166 166
Sentralbankers balanse 979807.70 1152000 1201000 1261000 1261000 1341000
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalanse 4625.00 1500 400 6000 2180 5400
Nåværende situasjon 4040.10 4750 2570 2750 2460 2210
Nåværende situasjon mot BNP 2.50 3 3 3 2.5 2.5
Import 36894.65 37400 38100 34400 40020 37500
Eksport 41520.06 38900 38500 40400 42200 42900
Utenlandsgjeld 2113580.00 2210000 2230000 2250000 2270000 2320000
Gullreserver 2451.80 2452 2452 2452 2452 2452
Turisme Inntekter 2521.66 4500 4700 2400 2700 2500
Råoljeproduksjon 88.00 85 85 84 85 84
Utenlandske Direkte Investeringer -2117.00 2900 -600 1050 -1120 470
Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 132.20 133 133 133 133 133
Offentlige Budsjetter -2.10 -2.6 -2.6 -2.6 -3.6 -3.6
Regjeringens budsjetter verdi -26.03 4.6 3.8 -5.8 -10.9 -4.9
Offentlige Utgifter 78566.20 78245 78208 78180 78414 78806
Statens Utgifter Til Bnp 48.60 49 49 49 49.5 49.5
Statens Inntekter 31.44 49.8 38.2 102 40.2 105
Statsgjeld 2358799.50 2421000 2439000 2457000 2457000 2514000
Fiscal Utgifter 57.47 45.2 34.4 108 51.1 110
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 43.00 43 43 43 43 43
Salgsskatt 22.00 22 22 22 25 25
Sosial sikkerhetsrate 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30.00 30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49
Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forretningstillit 102.00 98 99 101 102 102
Service PMI 50.00 50.5 51.2 51.5 52 52.9
Produksjon PMI 49.70 50.7 51.1 51.6 52 52.7
Industriell Produksjon -1.50 1.5 1.2 1.4 1.6 1.7
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.70 -0.3 0.4 0.3 0.5 0.2
Industriproduksjonen -1.30 1.6 1.2 1.5 1.7 1.8
Fabrikkordre -2.40 -1 -2.4 -0.4 1 0.2
ZEW økonomisk sentiment -24.30 -8 -11 -7 -12 -4
Bilregistreringer 197307.00 199000 177000 125000 215000 129000
Stål~~pos=trunc 1950.00 2020 2060 1540 1540 1560
Gruvedrift Produksjon 5.70 -2.8 -1.4 0.5 0.7 1
Sammensatt Pmi 49.90 50.5 50.9 51 51.5 52.7
Elektrisitets~~pos=trunc 22679.00 24200 24300 25170 25170 24500
Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forbrukertillit 111.80 109 110 111 112 112
Butikkhandel (Månedlig) 0.00 -0.3 0.6 0.5 -0.2 0.4
Butikkhandel (Årlig) 4.20 1.5 1.4 1.3 1.5 1.5
Forbruk 242896.90 242328 242512 243116 243844 245061
Disponibel personlig inntekt 295366.00 296598 295994 295957 296843 298324
Privat sparing 7.60 8.5 8.7 8.7 9 9.5
Bankenes Utlånsrente 1.98 1.98 1.98 1.98 2.23 2.23
Konsumerkreditt 106048.79 99656 100450 102723 104269 103545
Bensinpriser 1.93 1.81 1.76 1.72 1.68 1.68
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 61.12 55.2 55.2 55.2 53.2 53.2
Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konstruksjonsflyt ut 8.10 5.1 3.6 1.9 2 1.6
Boligpriser 98.20 100 100 101 102 104
Bygg Pmi 49.80 49 50.2 50.5 51 52.6
Hjem Eierskap Rate 72.40 71.5 71.5 71.5 71 71


Italia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.