Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1.11 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
Aksjemarkedet 24141.07 23276 22991 22708 22428 21881
10-årig statsobligasjon 1.39 1.41 1.49 1.57 1.65 1.83
2 År Note Yield -0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03
Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 0.10 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3
Bnp Årlig Vekstrate 0.30 0.3 0.3 0.4 0.3 0.8
Arbeidsledighet 9.70 9.4 9.2 9.1 8.8 8
Inflasjon 0.50 0.4 0.4 0.7 0.9 1.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.5 0.3 -0.4 0.5 0.5
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 4872.00 4180 4840 5000 2400 1900
Nåværende situasjon 4921.40 2460 4220 2290 2210 1910
Nåværende situasjon mot BNP 2.60 2.5 2.5 2.5 2.5 2.9
Regjeringens gjeld mot BNP 134.80 137 137 137 137 137
Offentlige Budsjetter -2.20 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.9
Forretningstillit 99.10 102 102 102 102 104
Service PMI 51.10 51.1 52.4 52.8 52.9 52.9
Produksjon PMI 46.20 52 51.9 52.5 52.7 53.8
Forbrukertillit 110.80 112 112 112 112 115
Butikkhandel (Månedlig) -0.20 -0.2 1 0.4 0.4 0.5
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 43.00 43 43 43 43 43
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 0.10 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3
Bnp Årlig Vekstrate 0.30 0.3 0.3 0.4 0.3 0.8
BNP 2073.90 2150 2150 2150 2150 2280
Bnp Faste Priser 430459.00 430376 430640 431032 431750 435204
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 79511.00 79592 79739 79617 79750 80388
Bnp Per Innbygger 35391.70 35800 35800 35800 35800 36400
Bnp Per Innbygger Ppp 35739.00 36400 36400 36400 36400 36400
Bnp Fra Landbruk 8001.00 8401 8173 8012 8025 8089
Bnp Fra Construction 17195.00 17385 17187 17218 17247 17385
Bnp Fra Manufacturing 76086.00 76519 76310 76187 76314 76925
Bnp Fra Tjenester 286742.00 285838 286700 287123 287602 289903
Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbeidsledighet 9.70 9.4 9.2 9.1 8.8 8
Sysselsatte 23486.34 25400 25400 25400 25900 26700
Arbeidsledige 2534.53 2550 2550 2540 2500 2450
Deltid Sysselsettingen 36964.59 42400 42400 42400 43000 44100
Full Jobb 144862.02 148400 148400 148400 149000 150000
Sysselsetting 59.40 59.5 59.5 59.6 59.6 59.8
Yrkesdeltakelse 66.00 65.9 65.9 66 65.9 66
Langtids arbeidsledighet 5.60 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6
Arbeidsledighet for unge 28.60 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6
Lønnskostnader 110.70 113 113 112 113 115
Lønn 2467.00 2502 2502 2504 2509 2554
Lønninger innen produksjon 102.80 104 104 104 105 106
Lønnsveksten 0.60 1.4 1.4 1.5 1.7 1.8
Befolkning 60.48 60.26 60.26 60.26 60.26 60.15
Pensjonsalder Kvinner 67.00 67 67 67 67 67.25
Pensjonsalder Menn 67.00 67 67 67 67 67.25
Lønn Lav Dyktige 1130.00 1146 1146 1147 1149 1170
Lønn Høy Dyktige 2340.00 2373 2373 2375 2380 2423
Levelønn Family 1440.00 1460 1460 1462 1464 1491
Lønn Å Leve Av Individuell 935.00 948 948 949 951 968
Arbeidsledighetsrate 0.10 0.3 0.3 0.2 0.4 0.3
Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflasjon 0.50 0.4 0.4 0.7 0.9 1.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.5 0.3 -0.4 0.5 0.5
Harmoniserte Konsumprisindeks 103.80 105 105 105 107 109
Konsumprisindeksen Kpi 102.80 103 104 104 104 105
Kjerne Konsumprisindeks 102.20 103 104 104 103 105
KjerneInflasjon 0.60 0.9 1 1.1 1.2 1.5
Bnp-Deflatoren 103.59 104 104 104 105 106
Produsentpriser 103.10 106 105 104 105 106
produsentprisene endring -2.50 1 0.9 1.1 1.4 1.7
Eksportpriser 112.50 112 112 112 112 114
Importprisene 107.20 112 112 112 113 113
MatInflasjon 0.80 1.4 1.5 1.6 1.8 2.1
KPI Housing Utilities 103.50 107 104 103 104 105
Kpi Transport 105.40 105 107 106 106 107
Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Pengemengden M2 1649898.00 1760000 1790000 1840000 1920000 1920000
Bankenes balanse 3812706.04 3970000 4080000 4170000 4220000 4220000
Lån Til Privat Sektor 642535.00 665865 659436 648781 645317 650480
Privat gjeld til BNP 166.20 166 166 166 166 165
Sentralbankers balanse 994213.40 1161000 1211000 1259000 1321000 1371000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalanse 4872.00 4180 4840 5000 2400 1900
Nåværende situasjon 4921.40 2460 4220 2290 2210 1910
Nåværende situasjon mot BNP 2.60 2.5 2.5 2.5 2.5 2.9
Import 35300.29 38020 37060 32100 34500 37500
Eksport 40172.23 42200 41900 37100 36900 39400
Utenlandsgjeld 2258602.00 2270000 2290000 2300000 2320000 2380000
Kjøpsbetingelser 104.90 100 100 100 99.12 99.13
Kapitalstrømmer 8465.90 1640 1640 1640 5210 5010
Pengeoverføringer 120.66 165 165 165 155 151
Gullreserver 2451.84 2452 2452 2452 2452 2452
Turisme Inntekter 2399.84 2700 4650 5100 2500 2700
Råoljeproduksjon 76.00 78 78 78 78 75
Utenlandske Direkte Investeringer 3214.00 -1120 -2870 -400 470 580
Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 134.80 137 137 137 137 137
Offentlige Budsjetter -2.20 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.9
Regjeringens budsjetter verdi -13.68 -25.6 9.7 -28.4 5.4 2.1
Offentlige Utgifter 80209.00 80108 80207 80316 80450 81093
Statens Utgifter Til Bnp 48.60 49.5 49.5 49.5 49.5 50
Statens Inntekter 47.32 37.2 44.4 40.1 104 107
Statsgjeld 2444610.20 2478000 2512000 2544000 2594000 2654000
Fiscal Utgifter 60.99 62.8 34.7 68.5 99 105
Asylsøknader 3875.00 9400 9400 9400 6820 5920
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 43.00 43 43 43 43 43
Salgsskatt 22.00 25 25 25 25 25
Sosial sikkerhetsrate 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30.00 30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49
Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forretningstillit 99.10 102 102 102 102 104
Service PMI 51.10 51.1 52.4 52.8 52.9 52.9
Produksjon PMI 46.20 52 51.9 52.5 52.7 53.8
Industriell Produksjon -0.60 0.7 1.1 1.4 1.2 1.6
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.10 -0.4 -0.2 -0.3 0.2 0.3
Industriproduksjonen -0.50 0.5 0.9 1.2 1.1 1.5
Kapasitetsutnyttelsen 77.10 78.5 78.5 78.5 78.6 78.7
Fabrikkordre 0.60 1 0.8 1.2 0.2 0.3
Nye ordere 112.20 123 123 123 119 120
ZEW økonomisk sentiment -9.20 -24 -24 -17 -8 -4
Bilregistreringer 140075.00 185000 177000 105000 121000 126000
Stål~~pos=trunc 1971.00 2050 1980 2120 1660 1710
Gruvedrift Produksjon 1.90 0.7 0.7 0.8 1 0.9
Konkurser 2844.00 3200 3200 3200 3400 3200
Sammensatt Pmi 49.30 50.8 50.8 51.9 52.7 53.7
Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forbrukertillit 110.80 112 112 112 112 115
Butikkhandel (Månedlig) -0.20 -0.2 1 0.4 0.4 0.5
Butikkhandel (Årlig) 0.90 1.5 1.2 1.4 1.5 1.7
Forbruk 262418.00 261318 261597 262767 263205 265311
Disponibel personlig inntekt 299868.00 297103 297618 297716 298213 300599
Privat sparing 8.90 9 9 9.2 9.5 10
Bankenes Utlånsrente 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83
Konsumerkreditt 110927.70 105115 107743 109095 110426 111309
Bensinpriser 1.90 2.09 2.14 2.19 2.24 2.24
Husholdninger Gjeld Til Bnp 41.30 34.3 34.3 34.3 34.3 34
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 60.95 58 58 58 58 56
Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konstruksjonsflyt ut 2.70 2 1.8 1.7 1.6 1.7
Boligpriser 98.80 101 101 102 104 106
Bygg Pmi 47.70 51.1 50.9 51.6 52.6 53.4
Hjem Eierskap Rate 72.40 71 71 71 71 70


Italia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.