Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.11 1.1 1.09 1.09 1.08 1.08
Aksjemarkedet 22956.90 22955 22655 22357 22064 21490
10-årig statsobligasjon 1.39 1.41 1.48 1.56 1.64 1.81
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.10 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2
Bnp Årlig Vekstrate 0.30 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3
Arbeidsledighet 9.70 9.4 9.4 9.2 9.1 8.8
Inflasjon 0.40 0.3 0.4 0.4 0.7 0.9
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.4 0.5 0.3 -0.4 0.5
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 2779.30 6000 2180 2180 4840 5400
Nåværende situasjon 4102.20 2750 2460 4220 2290 2210
Nåværende situasjon mot BNP 2.60 3 2.5 2.5 2.5 2.5
Regjeringens gjeld mot BNP 134.80 137 137 137 137 137
Offentlige Budsjetter -2.20 -2 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4
Forretningstillit 98.90 99.5 102 102 102 102
Service PMI 50.40 50.4 51.1 52.4 52.8 52.9
Produksjon PMI 47.60 50.6 52 51.9 52.5 52.7
Forbrukertillit 108.50 111 112 112 112 112
Butikkhandel (Månedlig) -0.20 0.5 -0.2 1 0.4 0.4
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 43.00 43 43 43 43 43
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.10 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2
Bnp Årlig Vekstrate 0.30 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3
BNP 2073.90 2030 2090 2090 2090 2090
Bnp Faste Priser 430459.00 403980 404870 404997 432300 405192
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 79511.00 74333 74920 76321 76397 74556
Bnp Per Innbygger 35391.70 35200 35800 35800 35800 35800
Bnp Per Innbygger Ppp 35739.00 36000 36400 36400 36400 36400
Bnp Fra Landbruk 8001.00 6998 7217 7132 7139 7019
Bnp Fra Construction 17195.00 16467 16863 16787 16804 16516
Bnp Fra Manufacturing 76086.00 70425 70817 70535 70605 70636
Bnp Fra Tjenester 286742.00 272268 272188 272592 272864 273085
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 9.70 9.4 9.4 9.2 9.1 8.8
Arbeidsledige 2513.87 2570 2550 2550 2540 2500
Sysselsetting 59.20 59.4 59.5 59.5 59.6 59.6
Yrkesdeltakelse 65.70 65.8 65.9 65.9 66 65.9
Langtids arbeidsledighet 5.60 4.8 4.7 5.6 5.4 4.5
Arbeidsledighet for unge 27.80 28.4 28 28.5 28.3 27
Lønnskostnader 110.70 111 111 113 113 113
Lønn 2467.00 2478 2480 2502 2502 2525
Lønninger innen produksjon 102.80 116 116 104 104 118
Lønnsveksten 0.60 1.2 1.4 1.4 1.5 1.7
Befolkning 60.48 60.8 59.84 59.84 59.84 59.84
Pensjonsalder Kvinner 67.00 67 67 67 67 67
Pensjonsalder Menn 67.00 67 67 67 67 67
Lønn Lav Dyktige 1130.00 1150 1151 1146 1146 1172
Lønn Høy Dyktige 2340.00 2382 2384 2373 2373 2427
Levelønn Family 1440.00 1466 1467 1460 1460 1494
Lønn Å Leve Av Individuell 935.00 952 953 948 948 970
Arbeidsledighetsrate 0.10 0.2 0.3 0.3 0.2 0.4
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 0.40 0.3 0.4 0.4 0.7 0.9
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.4 0.5 0.3 -0.4 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 102.80 103 103 104 104 104
Kjerne Konsumprisindeks 102.40 103 103 103 104 104
KjerneInflasjon 1.00 0.9 0.9 1 1.1 1.2
Produsentpriser 103.20 107 107 107 105 110
produsentprisene endring -3.00 0.5 1 0.9 1.1 1.4
MatInflasjon 1.30 1.4 1.4 1.5 1.6 1.8
KPI Housing Utilities 103.40 106 107 104 103 107
Kpi Transport 104.80 105 105 107 106 105
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.40 -0.31 -0.06 -0.37 -0.37 -0.06
Pengemengden M2 1610308.00 1710000 1760000 1790000 1840000 1920000
Bankenes balanse 3839750.65 3920000 3970000 4080000 4170000 4220000
Lån Til Privat Sektor 647919.00 679984 667196 660753 652758 682024
Privat gjeld til BNP 166.20 168 166 166 166 166
Sentralbankers balanse 1019014.40 1121000 1161000 1211000 1259000 1321000
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse 2779.30 6000 2180 2180 4840 5400
Nåværende situasjon 4102.20 2750 2460 4220 2290 2210
Nåværende situasjon mot BNP 2.60 3 2.5 2.5 2.5 2.5
Import 36606.88 31400 38020 37060 32100 34500
Eksport 39386.18 33400 42200 41900 37100 36900
Utenlandsgjeld 2171891.00 2250000 2270000 2290000 2300000 2320000
Gullreserver 2451.84 2452 2452 2452 2452 2452
Turisme Inntekter 5149.67 2400 2700 4650 5100 2500
Råoljeproduksjon 79.00 80 78 78 78 78
Utenlandske Direkte Investeringer -2310.00 1050 -1120 -2870 -400 470
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 134.80 137 137 137 137 137
Offentlige Budsjetter -2.20 -2 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4
Regjeringens budsjetter verdi -2.36 -5.8 -10.9 -25.6 9.7 -4.9
Offentlige Utgifter 80209.00 78545 78808 78744 78822 78780
Statens Utgifter Til Bnp 48.60 49 49.5 49.5 49.5 49.5
Statens Inntekter 31.37 101 37.2 44.4 40.1 104
Statsgjeld 2439157.10 2457000 2478000 2512000 2544000 2594000
Fiscal Utgifter 33.72 91.9 62.8 34.7 68.5 99
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 43.00 43 43 43 43 43
Salgsskatt 22.00 22 25 25 25 25
Sosial sikkerhetsrate 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30.00 30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forretningstillit 98.90 99.5 102 102 102 102
Service PMI 50.40 50.4 51.1 52.4 52.8 52.9
Produksjon PMI 47.60 50.6 52 51.9 52.5 52.7
Industriell Produksjon -2.10 -2 0.7 1.1 1.4 1.2
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.40 0.2 -0.4 -0.2 -0.3 0.2
Industriproduksjonen -2.20 -2.6 0.5 0.9 1.2 1.1
Fabrikkordre 1.00 -0.4 1 0.8 1.2 0.2
ZEW økonomisk sentiment -7.60 -12 -24 -24 -17 -8
Bilregistreringer 150587.00 119000 185000 177000 105000 121000
Gruvedrift Produksjon -11.20 0.5 0.7 0.7 0.8 1
Sammensatt Pmi 49.60 50.7 50.8 50.8 51.9 52.7
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forbrukertillit 108.50 111 112 112 112 112
Butikkhandel (Månedlig) -0.20 0.5 -0.2 1 0.4 0.4
Butikkhandel (Årlig) 1.00 1.3 1.5 1.2 1.4 1.5
Forbruk 262418.00 243106 243569 243667 243910 243836
Disponibel personlig inntekt 297321.00 296034 297696 298213 298510 296922
Privat sparing 8.90 8.7 9 9 9.2 9.5
Bankenes Utlånsrente 1.83 1.98 2.23 1.91 1.91 2.23
Konsumerkreditt 108950.33 102723 105325 107958 109025 103031
Bensinpriser 1.85 1.69 1.65 1.6 1.55 1.46
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 60.95 59 58 58 58 58
Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konstruksjonsflyt ut 0.30 1.9 2 1.8 1.7 1.6
Boligpriser 99.00 99 101 101 102 104
Bygg Pmi 48.20 50.5 51.1 50.9 51.6 52.6
Hjem Eierskap Rate 72.40 71.5 71 71 71 71


Italia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.