Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1.13 1.13 1.13 1.12 1.11 1.1
Aksjemarkedet 21078.76 20348 20040 19738 19441 18857
10-årig statsobligasjon 2.48 2.87 2.98 3.08 3.2 3.43
Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate -0.10 -0.1 0.2 0.2 0.2 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 0.00 0.1 0.2 0.3 0.2 0.8
Arbeidsledighet 10.50 10.1 9.9 9.7 9.4 8.8
Inflasjon 1.00 0.9 1.2 1.4 1.5 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.2 0.5 0.5 0.6 0.4
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0.75
Handelsbalanse 321.80 2800 1500 400 6000 5400
Nåværende situasjon 3.00 2720 4750 2570 2750 2210
Nåværende situasjon mot BNP 2.60 1.5 1.5 1.5 1.5 1.1
Regjeringens gjeld mot BNP 132.10 133 133 133 133 132
Offentlige Budsjetter -2.10 -2 -2 -2 -2 -2.4
Forretningstillit 101.70 100 98 99 101 102
Service PMI 50.40 50.1 50.5 51.2 51.5 52.9
Produksjon PMI 47.70 47.6 50.7 51.1 51.6 52.7
Forbrukertillit 112.40 112 109 110 111 112
Butikkhandel (Månedlig) 0.50 -0.4 -0.3 0.6 0.5 0.4
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 43.00 43 43 43 43 43
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate -0.10 -0.1 0.2 0.2 0.2 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 0.00 0.1 0.2 0.3 0.2 0.8
BNP 1934.80 2010 2010 2010 2010 2050
Bnp Faste Priser 402822.50 403712 404124 403677 403628 406857
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 74203.10 73165 75036 74054 74352 74946
Bnp Per Innbygger 34877.83 35600 35600 35600 35600 36000
Bnp Per Innbygger Ppp 35220.08 36000 36000 36000 36000 36400
Bnp Fra Landbruk 6995.70 7195 7129 7078 7010 7066
Bnp Fra Construction 16386.60 16257 16365 16465 16419 16551
Bnp Fra Manufacturing 70222.70 70967 70870 70661 70363 70926
Bnp Fra Tjenester 271485.00 271409 271934 271589 272028 274204
Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbeidsledighet 10.50 10.1 9.9 9.7 9.4 8.8
Sysselsatte 23235.56 24100 24400 24700 25100 25900
Arbeidsledige 2719.05 2620 2600 2580 2570 2500
Deltid Sysselsettingen 35938.62 39400 39800 40900 42000 43000
Full Jobb 142720.63 146700 147200 147600 148000 149000
Sysselsetting 58.70 59 59.1 59.2 59.4 59.6
Yrkesdeltakelse 65.70 65.7 65.7 65.8 65.8 65.9
Langtids arbeidsledighet 5.60 5.2 5 4.9 4.8 4.5
Arbeidsledighet for unge 33.00 29.8 29.5 28.9 28.4 27
Lønnskostnader 108.70 107 109 111 111 113
Lønn 2434.00 2475 2475 2478 2478 2525
Lønninger innen produksjon 113.70 115 115 116 116 118
Lønnsveksten 1.70 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9
Befolkning 60.48 60.21 60.21 60.21 60.37 60.26
Pensjonsalder Kvinner 67.00 67 67 67 67 67
Pensjonsalder Menn 67.00 67 67 67 67 67
Lønn Lav Dyktige 1130.00 1353 1353 1354 1150 1172
Lønn Høy Dyktige 2340.00 2542 2542 2545 2382 2427
Levelønn Family 1440.00 1485 1485 1486 1466 1494
Lønn Å Leve Av Individuell 935.00 966 966 967 952 970
Arbeidsledighetsrate -0.30 0.2 0.2 0.3 0.2 0.4
Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflasjon 1.00 0.9 1.2 1.4 1.5 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.2 0.5 0.5 0.6 0.4
Harmoniserte Konsumprisindeks 101.20 1 105 105 105 107
Konsumprisindeksen Kpi 102.50 103 104 104 104 106
Kjerne Konsumprisindeks 101.60 102 103 103 103 104
KjerneInflasjon 0.40 0.6 0.7 0.7 1 1.2
Bnp-Deflatoren 108.94 110 110 111 112 115
Produsentpriser 105.20 105 105 107 107 110
produsentprisene endring 3.40 2.9 2.5 2.3 2.1 2
Eksportpriser 108.80 109 110 110 111 112
Importprisene 108.60 110 110 111 111 113
MatInflasjon 1.70 2 1.8 1.9 2 2.3
KPI Housing Utilities 106.30 104 101 104 107 109
Kpi Transport 103.10 104 107 108 106 108
Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0.75
Internbankrente -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 0.19
Pengemengden M1 1162340.00 1320000 1340000 1360000 1370000 1510000
Pengemengden M2 1531787.00 1780000 1810000 1830000 1850000 2010000
Pengemengden M3 1541925.00 1820000 1850000 1870000 1880000 2050000
Bankenes balanse 3684523.55 4050000 4080000 4110000 4150000 4290000
Lån Til Privat Sektor 679216.00 765000 795000 815000 858000 901000
Privat gjeld til BNP 168.90 168 168 168 168 166
Sentralbankers balanse 978409.10 1122000 1152000 1201000 1261000 1341000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalanse 321.80 2800 1500 400 6000 5400
Nåværende situasjon 3.00 2720 4750 2570 2750 2210
Nåværende situasjon mot BNP 2.60 1.5 1.5 1.5 1.5 1.1
Import 35381.46 38700 37400 38100 34400 37500
Eksport 35703.26 41500 38900 38500 40400 42900
Utenlandsgjeld 2139097.00 2190000 2210000 2230000 2250000 2320000
Kjøpsbetingelser 100.20 99.09 100 99.1 100 99.12
Kapitalstrømmer 7178.60 1820 6510 5250 5560 5210
Pengeoverføringer 153.71 169 165 165 159 155
Gullreserver 2451.80 2452 2452 2452 2452 2452
Turisme Inntekter 2312.00 2500 4500 4700 2400 2500
Råoljeproduksjon 88.00 85 85 85 84 84
Utenlandske Direkte Investeringer 2330.00 -1220 2900 -600 1050 470
Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 132.10 133 133 133 133 132
Offentlige Budsjetter -2.10 -2 -2 -2 -2 -2.4
Regjeringens budsjetter verdi 16.61 -10 4.6 3.8 -5.8 -4.9
Offentlige Utgifter 78024.10 78132 78245 78208 78180 78806
Statens Utgifter Til Bnp 48.90 47 47 47 47 46
Statens Inntekter 37.43 37.6 49.8 38.2 102 105
Statsgjeld 2358007.70 2408000 2421000 2439000 2457000 2514000
Fiscal Utgifter 20.82 47.6 45.2 34.4 108 110
Asylsøknader 2220.00 10500 9950 8700 7080 6820
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 43.00 43 43 43 43 43
Salgsskatt 22.00 22 22 22 22 25
Sosial sikkerhetsrate 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30.00 30 30 30 30 30
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49
Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forretningstillit 101.70 100 98 99 101 102
Service PMI 50.40 50.1 50.5 51.2 51.5 52.9
Produksjon PMI 47.70 47.6 50.7 51.1 51.6 52.7
Industriell Produksjon -0.80 0.7 1.5 1.2 1.4 1.7
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.70 0.4 -0.3 0.4 0.3 0.2
Industriproduksjonen -2.60 0.8 1.6 1.2 1.5 1.8
Kapasitetsutnyttelsen 78.70 78.5 78.4 78.2 78.4 78.6
Fabrikkordre 1.80 0.6 -1 -2.4 -0.4 0.2
Nye ordere 109.60 125 121 112 117 119
ZEW økonomisk sentiment -36.40 -22 -8 -11 -7 -4
Bilregistreringer 177825.00 217000 199000 177000 125000 129000
Stål~~pos=trunc 1959.00 2250 2020 2060 1540 1560
Gruvedrift Produksjon -4.60 -3.6 -2.8 -1.4 0.5 1
Konkurser 2170.00 2900 2900 2400 3600 3400
Sammensatt Pmi 49.60 50 50.5 50.9 51 52.7
Elektrisitets~~pos=trunc 26840.00 26200 24200 24300 25170 24500
Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forbrukertillit 112.40 112 109 110 111 112
Butikkhandel (Månedlig) 0.50 -0.4 -0.3 0.6 0.5 0.4
Butikkhandel (Årlig) 1.30 1.2 1.5 1.4 1.3 1.5
Forbruk 242630.50 242181 242328 242512 243116 245061
Disponibel personlig inntekt 295698.00 292320 296598 295994 296289 298660
Privat sparing 8.30 8.5 8.5 8.7 8.7 9.5
Bankenes Utlånsrente 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 2.48
Konsumerkreditt 103036.42 97090 99656 100450 102723 103545
Bensinpriser 1.84 1.79 1.75 1.7 1.66 1.66
Husholdninger Gjeld Til Bnp 40.90 36.7 36.7 36.7 36.7 34.3
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 61.12 55.2 55.2 55.2 55.2 53.2
Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konstruksjonsflyt ut -1.00 0.5 0.2 0.6 1.5 1.6
Boligpriser 98.40 99 100 100 101 104
Bygg Pmi 50.70 50.1 49 50.2 50.5 52.6
Hjem Eierskap Rate 72.40 71.5 71.5 71.5 71.5 71


Italia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.