Markeder Siste Referanse
Valuta 1.13 2019-02
Aksjemarkedet 20212 2019-02
10-årig statsobligasjon 2.82 2019-02
2 År Note Yield 0.44 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.2 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 0.1 2018-12
Arbeidsledighet 10.3 2018-12
Inflasjon 0.9 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-01
Rentesats 0 2019-01
Handelsbalanse 3658 2018-12
Nåværende situasjon 4806 2018-11
Nåværende situasjon mot BNP 2.8 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 132 2017-12
Offentlige Budsjetter -2.3 2017-12
Forretningstillit 102 2019-01
Produksjon PMI 47.8 2019-01
Service PMI 49.7 2019-01
Forbrukertillit 114 2019-01
Butikkhandel (Månedlig) -0.7 2018-12
Bedriftens Skattesats 24 2018-12
Personalinntekt skattesats 43 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.2 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 0.1 2018-12
BNP 1935 2017-12
Bnp Faste Priser 402865 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 74584 2018-09
Bnp Per Innbygger 34878 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 35220 2017-12
Bnp Fra Landbruk 7182 2018-09
Bnp Fra Construction 16532 2018-09
Bnp Fra Manufacturing 70584 2018-09
Bnp Fra Tjenester 271273 2018-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 10.3 2018-12
Sysselsatte 23269 2018-12
Arbeidsledige 2682 2018-12
Full Jobb 144859 2018-09
Deltid Sysselsettingen 35081 2018-09
Sysselsetting 58.8 2018-12
Yrkesdeltakelse 65.7 2018-11
Langtids arbeidsledighet 5.6 2018-09
Arbeidsledighet for unge 31.9 2018-12
Lønnskostnader 107 2018-06
Lønn 2434 2017-12
Lønnsveksten 1.7 2018-12
Lønninger innen produksjon 114 2018-12
Befolkning 60.48 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65.58 2018-12
Pensjonsalder Menn 66.58 2018-12
Arbeidsledighetsrate -0.3 2018-09
Levelønn Family 1440 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 935 2018-12
Lønn Høy Dyktige 2340 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1130 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.9 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-01
Konsumprisindeksen Kpi 102 2019-01
Harmoniserte Konsumprisindeks 102 2019-01
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-01
KjerneInflasjon 0.5 2019-01
Bnp-Deflatoren 109 2018-09
Produsentpriser 105 2018-12
produsentprisene endring 4.1 2018-12
Eksportpriser 109 2018-12
Importprisene 109 2018-12
MatInflasjon 0.6 2019-01
KPI Housing Utilities 106 2019-01
Kpi Transport 103 2019-01
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-01
Internbankrente -0.31 2019-01
Pengemengden M1 1179164 2018-12
Pengemengden M2 1545171 2018-12
Pengemengden M3 1553284 2018-12
Bankenes balanse 3667627 2018-12
Valutareserver 135643 2019-01
Lån Til Privat Sektor 678627 2018-12
Sentralbankers balanse 979457 2019-01
Privat gjeld til BNP 169 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 3658 2018-12
Nåværende situasjon 4806 2018-11
Nåværende situasjon mot BNP 2.8 2017-12
Eksport 35700 2018-12
Import 32042 2018-12
Utenlandsgjeld 2139097 2018-09
Kjøpsbetingelser 100 2018-12
Kapitalstrømmer 9983 2018-11
Pengeoverføringer 148 2018-09
Gullreserver 2452 2019-03
Råoljeproduksjon 83 2018-08
Utenlandske Direkte Investeringer 846 2018-11
Terrorisme - Hovedsiden 2.74 2017-12
Turisme Inntekter 2234 2018-11
Våpen Salg 660 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 132 2017-12
Offentlige Budsjetter -2.3 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi 27.41 2018-12
Offentlige Utgifter 78350 2018-09
Statens Utgifter Til Bnp 48.9 2017-12
Statens Inntekter 105 2018-12
Statsgjeld 2316697 2018-12
Fiscal Utgifter 77.24 2018-12
Asylsøknader 4810 2018-06
Kreditt-Rating 59.92
Militære Utgifter 28417 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24 2018-12
Personalinntekt skattesats 43 2018-12
Salgsskatt 22 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 39.49 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.49 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 102 2019-01
Produksjon PMI 47.8 2019-01
Service PMI 49.7 2019-01
Industriell Produksjon -5.5 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.8 2018-12
Industriproduksjonen -5.5 2018-12
Kapasitetsutnyttelsen 78.7 2018-12
Fabrikkordre -0.2 2018-11
Nye ordere 109 2018-11
Lagerendringer 1089 2018-09
ZEW økonomisk sentiment -35.4 2019-01
Bilregistreringer 164864 2019-01
Internett-hastighet 9211 2017-03
IP-adresser 13315518 2017-03
Konkurser 2170 2018-09
Konkurranseevne Index 70.77 2018-12
Konkurranseevne Rank 31 2018-12
Sammensatt Pmi 48.8 2019-01
Korrupsjon Index 52 2018-12
Korrupsjon Rank 53 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 51 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 24063 2018-12
Gruvedrift Produksjon -2.8 2018-12
Stål~~pos=trunc 1655 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 114 2019-01
Butikkhandel (Månedlig) -0.7 2018-12
Butikkhandel (Årlig) -0.6 2018-12
Forbruk 242025 2018-09
Disponibel personlig inntekt 295698 2018-09
Privat sparing 8.3 2018-09
Bankenes Utlånsrente 1.9 2018-12
Konsumerkreditt 102518 2018-12
Bensinpriser 1.83 2019-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 41 2018-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 61.12 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -0.1 2018-11
Boligpriser 98.4 2018-09
Bygg Pmi 51.8 2019-01
Hjem Eierskap Rate 72.4 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Italia - Økonomiske indikatorer.