Markeder Siste Referanse
Valuta 1.12 2019-04
Aksjemarkedet 21957 2019-04
10-årig statsobligasjon 2.61 2019-04
2 År Note Yield 0.53 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.1 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 0 2018-12
Arbeidsledighet 10.7 2019-02
Inflasjon 1 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-03
Rentesats 0 2019-04
Handelsbalanse 3268 2019-02
Nåværende situasjon 3253 2019-02
Nåværende situasjon mot BNP 2.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 132 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.1 2018-12
Forretningstillit 101 2019-03
Produksjon PMI 47.4 2019-03
Service PMI 53.1 2019-03
Forbrukertillit 111 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 2019-02
Bedriftens Skattesats 24 2018-12
Personalinntekt skattesats 43 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.1 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 0 2018-12
BNP 1935 2017-12
Bnp Faste Priser 402822 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 74203 2018-12
Bnp Per Innbygger 34878 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 35220 2017-12
Bnp Fra Landbruk 6996 2018-12
Bnp Fra Construction 16387 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 70223 2018-12
Bnp Fra Tjenester 271485 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 10.7 2019-02
Sysselsatte 23211 2019-02
Arbeidsledige 2771 2019-02
Full Jobb 142721 2018-12
Deltid Sysselsettingen 35939 2018-12
Sysselsetting 58.6 2019-02
Yrkesdeltakelse 65.7 2019-02
Langtids arbeidsledighet 5.6 2018-09
Arbeidsledighet for unge 32.8 2019-02
Lønnskostnader 109 2018-12
Lønn 2434 2017-12
Lønnsveksten 1.7 2018-12
Lønninger innen produksjon 114 2018-12
Befolkning 60.48 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 67 2019-12
Pensjonsalder Menn 67 2019-12
Arbeidsledighetsrate -0.3 2018-09
Levelønn Family 1440 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 935 2018-12
Lønn Høy Dyktige 2340 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1130 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 104 2019-03
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-03
KjerneInflasjon 0.4 2019-03
Bnp-Deflatoren 109 2018-12
Produsentpriser 105 2019-02
produsentprisene endring 3.1 2019-02
Eksportpriser 110 2019-01
Importprisene 108 2019-01
MatInflasjon 1.1 2019-03
KPI Housing Utilities 106 2019-03
Kpi Transport 104 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-04
Internbankrente -0.31 2019-03
Pengemengden M1 1166904 2019-02
Pengemengden M2 1537511 2019-02
Pengemengden M3 1546912 2019-02
Bankenes balanse 3689019 2019-02
Valutareserver 137723 2019-03
Lån Til Privat Sektor 676955 2019-02
Sentralbankers balanse 980618 2019-03
Privat gjeld til BNP 169 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 3268 2019-02
Nåværende situasjon 3253 2019-02
Nåværende situasjon mot BNP 2.5 2018-12
Eksport 37499 2019-02
Import 34231 2019-02
Utenlandsgjeld 2113580 2018-12
Kjøpsbetingelser 101 2019-01
Kapitalstrømmer -1557 2019-02
Pengeoverføringer 154 2018-12
Gullreserver 2452 2019-03
Råoljeproduksjon 85 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 3912 2019-02
Terrorisme - Hovedsiden 2.74 2017-12
Turisme Inntekter 2197 2019-01
Våpen Salg 660 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 132 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 16.61 2019-01
Offentlige Utgifter 78024 2018-12
Statens Utgifter Til Bnp 48.9 2017-12
Statens Inntekter 37.43 2019-01
Statsgjeld 2358008 2019-01
Fiscal Utgifter 20.82 2019-01
Asylsøknader 2220 2018-12
Kreditt-Rating 59.92
Militære Utgifter 28417 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24 2018-12
Personalinntekt skattesats 43 2018-12
Salgsskatt 22 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 39.49 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.49 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 101 2019-03
Produksjon PMI 47.4 2019-03
Service PMI 53.1 2019-03
Industriell Produksjon 0.9 2019-02
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.8 2019-02
Industriproduksjonen 1.3 2019-02
Kapasitetsutnyttelsen 78.7 2018-12
Fabrikkordre -2.7 2019-02
Nye ordere 110 2019-02
Lagerendringer -1878 2018-12
ZEW økonomisk sentiment -27.8 2019-03
Bilregistreringer 193662 2019-03
Internett-hastighet 9211 2017-03
IP-adresser 13315518 2017-03
Konkurser 2170 2018-09
Konkurranseevne Index 70.77 2018-12
Konkurranseevne Rank 31 2018-12
Sammensatt Pmi 51.5 2019-03
Korrupsjon Index 52 2018-12
Korrupsjon Rank 53 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 51 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 22679 2019-02
Gruvedrift Produksjon -1.5 2019-02
Stål~~pos=trunc 2046 2019-02
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 111 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 2019-02
Butikkhandel (Årlig) 0.9 2019-02
Forbruk 242630 2018-12
Disponibel personlig inntekt 295366 2018-12
Privat sparing 7.6 2018-12
Bankenes Utlånsrente 2.01 2019-02
Konsumerkreditt 103750 2019-02
Bensinpriser 1.87 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 40.9 2018-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 61.12 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 7.8 2019-02
Boligpriser 98.2 2018-12
Bygg Pmi 51.2 2019-03
Hjem Eierskap Rate 72.4 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Italia - Økonomiske indikatorer.