Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-12
Aksjemarkedet 23329 2019-12
10-årig statsobligasjon 1.26 2019-12
2 År Note Yield -0.08 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 0.3 2019-09
Arbeidsledighet 9.7 2019-10
Inflasjon 0.4 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-11
Rentesats 0 2019-12
Handelsbalanse 2779 2019-09
Nåværende situasjon 4102 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 2.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 135 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.2 2018-12
Forretningstillit 98.9 2019-11
Produksjon PMI 47.6 2019-11
Service PMI 50.4 2019-11
Forbrukertillit 108 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) -0.2 2019-10
Bedriftens Skattesats 24 2019-12
Personalinntekt skattesats 43 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 0.3 2019-09
BNP 2074 2018-12
Bnp Faste Priser 430459 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 79511 2019-09
Bnp Per Innbygger 35392 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 35739 2018-12
Bnp Fra Landbruk 8001 2019-09
Bnp Fra Construction 17195 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 76086 2019-09
Bnp Fra Tjenester 286742 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9.7 2019-10
Sysselsatte 23426 2019-10
Arbeidsledige 2514 2019-10
Full Jobb 144862 2019-09
Deltid Sysselsettingen 36965 2019-09
Sysselsetting 59.2 2019-10
Yrkesdeltakelse 65.7 2019-10
Langtids arbeidsledighet 5.6 2019-06
Arbeidsledighet for unge 27.8 2019-10
Lønnskostnader 111 2019-09
Lønn 2467 2018-12
Lønnsveksten 0.6 2019-10
Lønninger innen produksjon 103 2019-10
Befolkning 60.48 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 67 2019-12
Pensjonsalder Menn 67 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.1 2019-09
Levelønn Family 1440 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 935 2018-12
Lønn Høy Dyktige 2340 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1130 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.4 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-11
Harmoniserte Konsumprisindeks 104 2019-11
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-11
KjerneInflasjon 1 2019-11
Bnp-Deflatoren 104 2019-09
Produsentpriser 103 2019-10
produsentprisene endring -3 2019-10
Eksportpriser 111 2019-09
Importprisene 107 2019-09
MatInflasjon 1.3 2019-11
KPI Housing Utilities 103 2019-11
Kpi Transport 105 2019-11
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-12
Internbankrente -0.4 2019-11
Pengemengden M1 1250623 2019-10
Pengemengden M2 1618060 2019-10
Pengemengden M3 1629945 2019-10
Bankenes balanse 3842206 2019-10
Valutareserver 153657 2019-11
Lån Til Privat Sektor 643387 2019-10
Sentralbankers balanse 1011380 2019-11
Privat gjeld til BNP 166 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 2779 2019-09
Nåværende situasjon 4102 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 2.6 2018-12
Eksport 39386 2019-09
Import 36607 2019-09
Utenlandsgjeld 2171891 2019-06
Kjøpsbetingelser 104 2019-09
Kapitalstrømmer -3888 2019-09
Pengeoverføringer 126 2019-06
Gullreserver 2452 2019-12
Råoljeproduksjon 76 2019-08
Utenlandske Direkte Investeringer -2310 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 3.11 2018-12
Turisme Inntekter 5150 2019-09
Våpen Salg 611 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 135 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -2.36 2019-09
Offentlige Utgifter 80209 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 48.6 2018-12
Statens Inntekter 31.37 2019-09
Statsgjeld 2439157 2019-09
Fiscal Utgifter 33.72 2019-09
Asylsøknader 2260 2019-08
Kreditt-Rating 62 2019-12
Militære Utgifter 26082 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24 2019-12
Personalinntekt skattesats 43 2019-12
Salgsskatt 22 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 39.49 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.49 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 98.9 2019-11
Produksjon PMI 47.6 2019-11
Service PMI 50.4 2019-11
Industriell Produksjon -2.4 2019-10
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.3 2019-10
Industriproduksjonen -2.7 2019-10
Kapasitetsutnyttelsen 77.1 2019-09
Fabrikkordre 0.6 2019-10
Nye ordere 112 2019-10
Lagerendringer -1819 2019-09
ZEW økonomisk sentiment -9.2 2019-12
Bilregistreringer 150587 2019-11
Internett-hastighet 9211 2017-03
IP-adresser 13315518 2017-03
Konkurser 2844 2019-06
Konkurranseevne Index 71.53 2019-12
Konkurranseevne Rank 30 2019-12
Sammensatt Pmi 49.6 2019-11
Korrupsjon Index 52 2018-12
Korrupsjon Rank 53 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 58 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 25294 2019-08
Produksjon Salg 0.6 2019-10
Gruvedrift Produksjon -11.2 2019-09
Stål~~pos=trunc 2225 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 108 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) -0.2 2019-10
Butikkhandel (Årlig) 1 2019-10
Forbruk 262418 2019-09
Disponibel personlig inntekt 297321 2019-06
Privat sparing 8.9 2019-06
Bankenes Utlånsrente 1.83 2019-10
Konsumerkreditt 110096 2019-10
Bensinpriser 1.85 2019-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 41.3 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 60.95 2018-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 0.3 2019-09
Boligpriser 99 2019-06
Bygg Pmi 48.2 2019-11
Hjem Eierskap Rate 72.4 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Italia - Økonomiske indikatorer.