Markeder Siste Referanse
Valuta 1.1 2020-01
Aksjemarkedet 23969 2020-01
10-årig statsobligasjon 1.23 2020-01
2 År Note Yield -0.05 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 0.3 2019-09
Arbeidsledighet 9.7 2019-11
Inflasjon 0.5 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-12
Rentesats 0 2020-01
Handelsbalanse 4872 2019-11
Nåværende situasjon 4921 2019-11
Nåværende situasjon mot BNP 2.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 135 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.2 2018-12
Forretningstillit 99.1 2019-12
Produksjon PMI 46.2 2019-12
Service PMI 51.1 2019-12
Forbrukertillit 111 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) -0.2 2019-11
Bedriftens Skattesats 24 2019-12
Personalinntekt skattesats 43 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 0.3 2019-09
BNP 2074 2018-12
Bnp Faste Priser 430459 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 79511 2019-09
Bnp Per Innbygger 35392 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 35739 2018-12
Bnp Fra Landbruk 8001 2019-09
Bnp Fra Construction 17195 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 76086 2019-09
Bnp Fra Tjenester 286742 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9.7 2019-11
Sysselsatte 23486 2019-11
Arbeidsledige 2535 2019-11
Full Jobb 144862 2019-09
Deltid Sysselsettingen 36965 2019-09
Sysselsetting 59.4 2019-11
Yrkesdeltakelse 66 2019-11
Langtids arbeidsledighet 5.2 2019-09
Arbeidsledighet for unge 28.6 2019-11
Lønnskostnader 111 2019-09
Lønn 2467 2018-12
Lønnsveksten 0.6 2019-11
Lønninger innen produksjon 103 2019-11
Befolkning 60.48 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 67 2019-12
Pensjonsalder Menn 67 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.1 2019-09
Levelønn Family 1440 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 935 2018-12
Lønn Høy Dyktige 2340 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1130 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.5 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 104 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-12
KjerneInflasjon 0.6 2019-12
Bnp-Deflatoren 104 2019-09
Produsentpriser 103 2019-11
produsentprisene endring -2.5 2019-11
Eksportpriser 112 2019-11
Importprisene 107 2019-11
MatInflasjon 0.8 2019-12
KPI Housing Utilities 104 2019-12
Kpi Transport 105 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-01
Internbankrente -0.4 2019-12
Pengemengden M1 1282775 2019-11
Pengemengden M2 1649898 2019-11
Pengemengden M3 1661899 2019-11
Bankenes balanse 3812706 2019-11
Valutareserver 156048 2019-12
Lån Til Privat Sektor 642535 2019-11
Sentralbankers balanse 994213 2019-12
Privat gjeld til BNP 166 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 4872 2019-11
Nåværende situasjon 4921 2019-11
Nåværende situasjon mot BNP 2.6 2018-12
Eksport 40172 2019-11
Import 35300 2019-11
Utenlandsgjeld 2258602 2019-09
Kjøpsbetingelser 105 2019-11
Kapitalstrømmer 8466 2019-11
Pengeoverføringer 121 2019-09
Gullreserver 2452 2019-12
Råoljeproduksjon 76 2019-08
Utenlandske Direkte Investeringer 3214 2019-11
Terrorisme - Hovedsiden 3.11 2018-12
Turisme Inntekter 2400 2019-11
Våpen Salg 611 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 135 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -13.68 2019-11
Offentlige Utgifter 80209 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 48.6 2018-12
Statens Inntekter 47.32 2019-11
Statsgjeld 2444610 2019-11
Fiscal Utgifter 60.99 2019-11
Asylsøknader 3875 2019-10
Kreditt-Rating 62 2020-01
Militære Utgifter 26082 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24 2019-12
Personalinntekt skattesats 43 2019-12
Salgsskatt 22 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 39.49 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.49 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 99.1 2019-12
Produksjon PMI 46.2 2019-12
Service PMI 51.1 2019-12
Industriell Produksjon -0.6 2019-11
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.1 2019-11
Industriproduksjonen -0.5 2019-11
Kapasitetsutnyttelsen 77.1 2019-09
Fabrikkordre -0.3 2019-11
Nye ordere 104 2019-11
Lagerendringer -1819 2019-09
ZEW økonomisk sentiment -0.6 2020-01
Bilregistreringer 140075 2019-12
Internett-hastighet 9211 2017-03
IP-adresser 13315518 2017-03
Konkurser 2844 2019-06
Konkurranseevne Index 71.53 2019-12
Konkurranseevne Rank 30 2019-12
Sammensatt Pmi 49.3 2019-12
Korrupsjon Index 53 2019-12
Korrupsjon Rank 51 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 58 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 23674 2019-11
Produksjon Salg 0 2019-11
Gruvedrift Produksjon 1.9 2019-11
Stål~~pos=trunc 1971 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 111 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) -0.2 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 0.9 2019-11
Forbruk 262418 2019-09
Disponibel personlig inntekt 299868 2019-09
Privat sparing 8.9 2019-09
Bankenes Utlånsrente 1.83 2019-11
Konsumerkreditt 110928 2019-11
Bensinpriser 1.9 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 41.3 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 60.95 2018-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -3.4 2019-11
Boligpriser 98.8 2019-09
Bygg Pmi 47.7 2019-12
Hjem Eierskap Rate 72.4 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Italia - Økonomiske indikatorer.