Markeder Siste Referanse
Valuta 1.12 2019-06
Aksjemarkedet 20655 2019-06
10-årig statsobligasjon 2.31 2019-06
2 År Note Yield 0.37 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate -0.1 2019-03
Arbeidsledighet 10.2 2019-04
Inflasjon 0.8 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-05
Rentesats 0 2019-06
Handelsbalanse 4625 2019-03
Nåværende situasjon 4040 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 2.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 132 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.1 2018-12
Forretningstillit 102 2019-05
Produksjon PMI 49.7 2019-05
Service PMI 50 2019-05
Forbrukertillit 112 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) 0 2019-04
Bedriftens Skattesats 24 2018-12
Personalinntekt skattesats 43 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate -0.1 2019-03
BNP 1935 2017-12
Bnp Faste Priser 403596 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 74810 2019-03
Bnp Per Innbygger 34878 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 35220 2017-12
Bnp Fra Landbruk 7159 2019-03
Bnp Fra Construction 16856 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 70681 2019-03
Bnp Fra Tjenester 271203 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 10.2 2019-04
Sysselsatte 23288 2019-04
Arbeidsledige 2652 2019-04
Full Jobb 141172 2019-03
Deltid Sysselsettingen 36141 2019-03
Sysselsetting 58.8 2019-04
Yrkesdeltakelse 65.7 2019-04
Langtids arbeidsledighet 6 2018-12
Arbeidsledighet for unge 31.4 2019-04
Lønnskostnader 111 2019-03
Lønn 2434 2017-12
Lønnsveksten 1.5 2019-04
Lønninger innen produksjon 102 2019-04
Befolkning 60.48 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 67 2019-12
Pensjonsalder Menn 67 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.1 2019-03
Levelønn Family 1440 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 935 2018-12
Lønn Høy Dyktige 2340 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1130 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.8 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-05
Harmoniserte Konsumprisindeks 104 2019-05
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-05
KjerneInflasjon 0.4 2019-05
Bnp-Deflatoren 110 2019-03
Produsentpriser 104 2019-04
produsentprisene endring 2.1 2019-04
Eksportpriser 110 2019-03
Importprisene 108 2019-03
MatInflasjon 0.4 2019-05
KPI Housing Utilities 103 2019-05
Kpi Transport 106 2019-05
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-06
Internbankrente -0.31 2019-05
Pengemengden M1 1196010 2019-04
Pengemengden M2 1566558 2019-04
Pengemengden M3 1575781 2019-04
Bankenes balanse 3733459 2019-04
Valutareserver 140206 2019-05
Lån Til Privat Sektor 668468 2019-04
Sentralbankers balanse 979808 2019-05
Privat gjeld til BNP 169 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 4625 2019-03
Nåværende situasjon 4040 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 2.5 2018-12
Eksport 41520 2019-03
Import 36895 2019-03
Utenlandsgjeld 2113580 2018-12
Kjøpsbetingelser 102 2019-03
Kapitalstrømmer 4343 2019-03
Pengeoverføringer 131 2019-03
Gullreserver 2452 2019-06
Råoljeproduksjon 88 2019-02
Utenlandske Direkte Investeringer -2117 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 2.74 2017-12
Turisme Inntekter 2522 2019-03
Våpen Salg 611 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 132 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -26.03 2019-03
Offentlige Utgifter 78566 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 48.6 2018-12
Statens Inntekter 31.44 2019-03
Statsgjeld 2358800 2019-03
Fiscal Utgifter 57.47 2019-03
Asylsøknader 2600 2019-03
Kreditt-Rating 59.92
Militære Utgifter 26082 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24 2018-12
Personalinntekt skattesats 43 2018-12
Salgsskatt 22 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 39.49 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.49 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 102 2019-05
Produksjon PMI 49.7 2019-05
Service PMI 50 2019-05
Industriell Produksjon -1.5 2019-04
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.7 2019-04
Industriproduksjonen -1.3 2019-03
Kapasitetsutnyttelsen 76.8 2019-03
Fabrikkordre -2.4 2019-04
Nye ordere 102 2019-04
Lagerendringer -4480 2019-03
ZEW økonomisk sentiment -24.3 2019-05
Bilregistreringer 197307 2019-05
Internett-hastighet 9211 2017-03
IP-adresser 13315518 2017-03
Konkurser 2823 2019-03
Konkurranseevne Index 70.77 2018-12
Konkurranseevne Rank 31 2018-12
Sammensatt Pmi 49.9 2019-05
Korrupsjon Index 52 2018-12
Korrupsjon Rank 53 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 51 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 22679 2019-02
Gruvedrift Produksjon 5.7 2019-03
Stål~~pos=trunc 1950 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 112 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) 0 2019-04
Butikkhandel (Årlig) 4.2 2019-04
Forbruk 242897 2019-03
Disponibel personlig inntekt 295366 2018-12
Privat sparing 7.6 2018-12
Bankenes Utlånsrente 1.98 2019-04
Konsumerkreditt 106049 2019-04
Bensinpriser 1.93 2019-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 40.3 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 61.12 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 8.1 2019-03
Boligpriser 98.2 2018-12
Bygg Pmi 49.8 2019-05
Hjem Eierskap Rate 72.4 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Italia - Økonomiske indikatorer.