Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-08
Aksjemarkedet 20485 2019-08
10-årig statsobligasjon 1.37 2019-08
2 År Note Yield 0.09 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 0 2019-06
Arbeidsledighet 9.7 2019-06
Inflasjon 0.4 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-07
Rentesats 0 2019-07
Handelsbalanse 5728 2019-06
Nåværende situasjon 5047 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 2.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 132 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.1 2018-12
Forretningstillit 100 2019-07
Produksjon PMI 48.5 2019-07
Service PMI 51.7 2019-07
Forbrukertillit 113 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) 1.9 2019-06
Bedriftens Skattesats 24 2018-12
Personalinntekt skattesats 43 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 0 2019-06
BNP 2074 2018-12
Bnp Faste Priser 403795 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 74810 2019-03
Bnp Per Innbygger 35392 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 35739 2018-12
Bnp Fra Landbruk 7159 2019-03
Bnp Fra Construction 16856 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 70681 2019-03
Bnp Fra Tjenester 271203 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9.7 2019-06
Sysselsatte 23400 2019-06
Arbeidsledige 2525 2019-06
Full Jobb 141172 2019-03
Deltid Sysselsettingen 36141 2019-03
Sysselsetting 59.2 2019-06
Yrkesdeltakelse 65.7 2019-06
Langtids arbeidsledighet 6 2019-03
Arbeidsledighet for unge 28.1 2019-06
Lønnskostnader 111 2019-03
Lønn 2434 2017-12
Lønnsveksten 0.7 2019-06
Lønninger innen produksjon 102 2019-06
Befolkning 60.48 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 67 2019-12
Pensjonsalder Menn 67 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.1 2019-03
Levelønn Family 1440 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 935 2018-12
Lønn Høy Dyktige 2340 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1130 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.4 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 102 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-07
KjerneInflasjon 0.5 2019-07
Bnp-Deflatoren 110 2019-03
Produsentpriser 104 2019-06
produsentprisene endring 0.9 2019-06
Eksportpriser 112 2019-06
Importprisene 107 2019-06
MatInflasjon 0.8 2019-07
KPI Housing Utilities 102 2019-07
Kpi Transport 107 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-07
Internbankrente -0.37 2019-07
Pengemengden M1 1226080 2019-06
Pengemengden M2 1595700 2019-06
Pengemengden M3 1604801 2019-06
Bankenes balanse 3766465 2019-06
Valutareserver 150180 2019-07
Lån Til Privat Sektor 658777 2019-06
Sentralbankers balanse 1006387 2019-07
Privat gjeld til BNP 169 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 5728 2019-06
Nåværende situasjon 5047 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 2.5 2018-12
Eksport 40783 2019-06
Import 35054 2019-06
Utenlandsgjeld 2134121 2019-03
Kjøpsbetingelser 104 2019-06
Kapitalstrømmer 7180 2019-06
Pengeoverføringer 117 2019-03
Gullreserver 2452 2019-06
Råoljeproduksjon 81 2019-04
Utenlandske Direkte Investeringer -2621 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 2.74 2017-12
Turisme Inntekter 4434 2019-06
Våpen Salg 611 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 132 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 7.8 2019-06
Offentlige Utgifter 78566 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 48.6 2018-12
Statens Inntekter 37.34 2019-06
Statsgjeld 2386197 2019-06
Fiscal Utgifter 29.54 2019-06
Asylsøknader 2545 2019-04
Kreditt-Rating 59.92
Militære Utgifter 26082 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24 2018-12
Personalinntekt skattesats 43 2018-12
Salgsskatt 22 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 39.49 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.49 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 100 2019-07
Produksjon PMI 48.5 2019-07
Service PMI 51.7 2019-07
Industriell Produksjon -1.2 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.2 2019-06
Industriproduksjonen -0.9 2019-05
Kapasitetsutnyttelsen 77.2 2019-06
Fabrikkordre 2.5 2019-05
Nye ordere 116 2019-05
Lagerendringer -4480 2019-03
ZEW økonomisk sentiment -49.5 2019-08
Bilregistreringer 152800 2019-07
Internett-hastighet 9211 2017-03
IP-adresser 13315518 2017-03
Konkurser 2823 2019-03
Konkurranseevne Index 70.77 2018-12
Konkurranseevne Rank 31 2018-12
Sammensatt Pmi 51 2019-07
Korrupsjon Index 52 2018-12
Korrupsjon Rank 53 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 51 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 23003 2019-05
Produksjon Salg 1.6 2019-05
Gruvedrift Produksjon -0.8 2019-05
Stål~~pos=trunc 2086 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 113 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) 1.9 2019-06
Butikkhandel (Årlig) 1.3 2019-06
Forbruk 242897 2019-03
Disponibel personlig inntekt 296806 2019-03
Privat sparing 8.4 2019-03
Bankenes Utlånsrente 1.91 2019-06
Konsumerkreditt 107635 2019-06
Bensinpriser 1.89 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 40.3 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 61.12 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 2 2019-05
Boligpriser 97.8 2019-03
Bygg Pmi 49.8 2019-07
Hjem Eierskap Rate 72.4 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Italia - Økonomiske indikatorer.