Markeder Siste Referanse
Valuta 1.17 2020-09
Aksjemarkedet 18940 2020-09
10-årig statsobligasjon 0.86 2020-09
2 År Note Yield -0.2 2020-09

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -12.8 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -17.7 2020-06
Arbeidsledighet 9.7 2020-07
Inflasjon -0.5 2020-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.6 2020-09
Rentesats 0 2020-09
Handelsbalanse 9694 2020-07
Nåværende situasjon 9308 2020-07
Nåværende situasjon mot BNP 3 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 135 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.6 2019-12
Forretningstillit 92.1 2020-09
Produksjon PMI 53.1 2020-08
Service PMI 47.1 2020-08
Forbrukertillit 103 2020-09
Butikkhandel (Månedlig) -2.2 2020-07
Bedriftens Skattesats 24 2020-12
Personalinntekt skattesats 43 2020-12
Coronavirus tilfeller 311364 2020-09
Coronavirus dødsfall 35851 2020-09
Coronavirus gjenopprettet 226506 2020-09
Sykehussenger 3.18 2017-12
sykehus 17.56 2017-12
Medisinske leger 4.1 2017-12
sykepleiere 6.71 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -12.8 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -17.7 2020-06
BNP 2001 2019-12
Bnp Faste Priser 354679 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 61746 2020-06
Bnp Per Innbygger 35614 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 42413 2019-12
Bnp Fra Landbruk 7801 2020-06
Bnp Fra Construction 12554 2020-06
Bnp Fra Manufacturing 55170 2020-06
Bnp Fra Tjenester 242718 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9.7 2020-07
Sysselsatte 22811 2020-07
Arbeidsledige 2454 2020-07
Full Jobb 141029 2020-06
Deltid Sysselsettingen 34551 2020-06
Sysselsetting 57.8 2020-07
Yrkesdeltakelse 64.2 2020-07
Langtids arbeidsledighet 5 2020-03
Arbeidsledighet for unge 31.2 2020-07
Lønnskostnader 121 2020-06
Lønn 2502 2019-12
Lønnsveksten 0.5 2020-08
Lønninger innen produksjon 103 2020-08
Befolkning 60.36 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 67 2020-12
Pensjonsalder Menn 67 2020-12
Arbeidsledighetsrate -2.5 2020-06

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.5 2020-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.6 2020-09
Konsumprisindeksen Kpi 102 2020-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 103 2020-09
Kjerne Konsumprisindeks 104 2020-08
KjerneInflasjon 0.3 2020-08
Bnp-Deflatoren 105 2020-06
Produsentpriser 100 2020-08
produsentprisene endring -3 2020-08
Eksportpriser 111 2020-07
Importprisene 102 2020-07
MatInflasjon 1.1 2020-08
KPI Housing Utilities 98.4 2020-08
Kpi Transport 105 2020-08

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-09
Internbankrente -0.48 2020-08
Pengemengden M1 1331494 2020-07
Pengemengden M2 1711778 2020-07
Pengemengden M3 1731025 2020-08
Bankenes balanse 3858663 2020-07
Valutareserver 179394 2020-08
Lån Til Privat Sektor 669625 2020-07
Sentralbankers balanse 1280238 2020-08
Privat gjeld til BNP 166 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 9694 2020-07
Nåværende situasjon 9308 2020-07
Nåværende situasjon mot BNP 3 2019-12
Eksport 42177 2020-07
Import 32484 2020-07
Utenlandsgjeld 2240148 2020-03
Kjøpsbetingelser 109 2020-07
Kapitalstrømmer 2319 2020-07
Pengeoverføringer 103 2020-03
Gullreserver 2452 2020-06
Råoljeproduksjon 69 2020-05
Utenlandske Direkte Investeringer 50 2020-07
Terrorisme - Hovedsiden 3.11 2018-12
Turisme Inntekter 2381 2020-07
Våpen Salg 611 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 135 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.6 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -20.32 2020-07
Offentlige Utgifter 77751 2020-06
Statens Utgifter Til Bnp 48.7 2019-12
Statens Inntekter 51.86 2020-07
Statsgjeld 2560474 2020-07
Fiscal Utgifter 72.18 2020-07
Asylsøknader 890 2020-05
Kreditt-Rating 61 2020-09
Militære Utgifter 26082 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24 2020-12
Personalinntekt skattesats 43 2020-12
Salgsskatt 22 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 39.49 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.49 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 92.1 2020-09
Produksjon PMI 53.1 2020-08
Service PMI 47.1 2020-08
Industriell Produksjon -8 2020-07
Industriell Produksjon (Månedlig) 7.4 2020-07
Industriproduksjonen -14.7 2020-06
Kapasitetsutnyttelsen 63.8 2020-06
Fabrikkordre 3.7 2020-07
Nye ordere 110 2020-07
Lagerendringer -1522 2020-06
ZEW økonomisk sentiment 52.4 2020-09
Bilregistreringer 88801 2020-08
Internett-hastighet 9211 2017-03
IP-adresser 13315518 2017-03
Konkurser 3115 2019-12
Konkurranseevne Index 71.53 2019-12
Konkurranseevne Rank 30 2019-12
Sammensatt Pmi 49.5 2020-08
Korrupsjon Index 53 2019-12
Korrupsjon Rank 51 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 58 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 23243 2019-12
Produksjon Salg 8.1 2020-07
Gruvedrift Produksjon 1.5 2020-06
Stål~~pos=trunc 939 2020-08

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 103 2020-09
Butikkhandel (Månedlig) -2.2 2020-07
Butikkhandel (Årlig) -7.2 2020-07
Forbruk 216838 2020-06
Disponibel personlig inntekt 293805 2020-03
Privat sparing 12.5 2020-03
Bankenes Utlånsrente 1.71 2020-07
Konsumerkreditt 109070 2020-07
Bensinpriser 1.79 2020-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 41.6 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 60.95 2018-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -1.1 2020-07
Boligpriser 99.4 2020-03
Bygg Pmi 50.6 2020-08
Hjem Eierskap Rate 72.4 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 311364 2020-09
Coronavirus dødsfall 35851 2020-09
Coronavirus gjenopprettet 226506 2020-09
Sykehussenger 3.18 2017-12
sykehus 17.56 2017-12
Medisinske leger 4.1 2017-12
sykepleiere 6.71 2017-12
ICU-senger 275 2013-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Italia - Økonomiske indikatorer.