Markeder Siste Referanse
Valuta 1.12 2019-10
Aksjemarkedet 22337 2019-10
10-årig statsobligasjon 1.04 2019-10
2 År Note Yield -0.13 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate -0.1 2019-06
Arbeidsledighet 9.5 2019-08
Inflasjon 0.3 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.6 2019-09
Rentesats 0 2019-09
Handelsbalanse 2585 2019-08
Nåværende situasjon 6037 2019-08
Nåværende situasjon mot BNP 2.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 135 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.1 2018-12
Forretningstillit 98.8 2019-09
Produksjon PMI 47.8 2019-09
Service PMI 51.4 2019-09
Forbrukertillit 112 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) -0.6 2019-08
Bedriftens Skattesats 24 2019-12
Personalinntekt skattesats 43 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate -0.1 2019-06
BNP 2074 2018-12
Bnp Faste Priser 403786 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 76093 2019-06
Bnp Per Innbygger 35392 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 35739 2018-12
Bnp Fra Landbruk 7111 2019-06
Bnp Fra Construction 16737 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 70324 2019-06
Bnp Fra Tjenester 271777 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9.5 2019-08
Sysselsatte 23400 2019-08
Arbeidsledige 2452 2019-08
Full Jobb 144587 2019-06
Deltid Sysselsettingen 37212 2019-06
Sysselsetting 59.1 2019-07
Yrkesdeltakelse 65.8 2019-07
Langtids arbeidsledighet 6 2019-03
Arbeidsledighet for unge 28.9 2019-07
Lønnskostnader 112 2019-06
Lønn 2467 2018-12
Lønnsveksten 0.7 2019-08
Lønninger innen produksjon 103 2019-08
Befolkning 60.48 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 67 2019-12
Pensjonsalder Menn 67 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.5 2019-06
Levelønn Family 1440 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 935 2018-12
Lønn Høy Dyktige 2340 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1130 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.3 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.6 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 104 2019-09
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-09
KjerneInflasjon 0.6 2019-09
Bnp-Deflatoren 110 2019-06
Produsentpriser 103 2019-08
produsentprisene endring -1.4 2019-08
Eksportpriser 111 2019-08
Importprisene 106 2019-08
MatInflasjon 0.7 2019-09
KPI Housing Utilities 102 2019-09
Kpi Transport 106 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-09
Internbankrente -0.42 2019-09
Pengemengden M1 1245916 2019-08
Pengemengden M2 1616435 2019-08
Pengemengden M3 1627237 2019-08
Bankenes balanse 3816692 2019-08
Valutareserver 157087 2019-09
Lån Til Privat Sektor 650157 2019-08
Sentralbankers balanse 1025468 2019-09
Privat gjeld til BNP 166 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 2585 2019-08
Nåværende situasjon 6037 2019-08
Nåværende situasjon mot BNP 2.5 2018-12
Eksport 29790 2019-08
Import 27204 2019-08
Utenlandsgjeld 2171891 2019-06
Kjøpsbetingelser 105 2019-08
Kapitalstrømmer 11056 2019-08
Pengeoverføringer 126 2019-06
Gullreserver 2452 2019-09
Råoljeproduksjon 75 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 801 2019-08
Terrorisme - Hovedsiden 2.74 2017-12
Turisme Inntekter 6420 2019-08
Våpen Salg 611 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 135 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 13.26 2019-08
Offentlige Utgifter 78508 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 48.6 2018-12
Statens Inntekter 43.02 2019-08
Statsgjeld 2462573 2019-08
Fiscal Utgifter 29.76 2019-08
Asylsøknader 2825 2019-06
Kreditt-Rating 59.92
Militære Utgifter 26082 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24 2019-12
Personalinntekt skattesats 43 2019-12
Salgsskatt 22 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 39.49 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.49 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 98.8 2019-09
Produksjon PMI 47.8 2019-09
Service PMI 51.4 2019-09
Industriell Produksjon -1.8 2019-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.3 2019-08
Industriproduksjonen -1.3 2019-07
Kapasitetsutnyttelsen 77.2 2019-06
Fabrikkordre 1.1 2019-08
Nye ordere 67.3 2019-08
Lagerendringer -5787 2019-06
ZEW økonomisk sentiment -25.6 2019-10
Bilregistreringer 142136 2019-09
Internett-hastighet 9211 2017-03
IP-adresser 13315518 2017-03
Konkurser 2844 2019-06
Konkurranseevne Index 71.53 2019-12
Konkurranseevne Rank 30 2019-12
Sammensatt Pmi 50.6 2019-09
Korrupsjon Index 52 2018-12
Korrupsjon Rank 53 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 51 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 25294 2019-08
Produksjon Salg -0.3 2019-08
Gruvedrift Produksjon 0.3 2019-07
Stål~~pos=trunc 857 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 112 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) -0.6 2019-08
Butikkhandel (Årlig) 0.7 2019-08
Forbruk 242938 2019-06
Disponibel personlig inntekt 297321 2019-06
Privat sparing 8.9 2019-06
Bankenes Utlånsrente 1.86 2019-08
Konsumerkreditt 108590 2019-08
Bensinpriser 1.85 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 41.1 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 61.06 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 2.1 2019-08
Boligpriser 99 2019-06
Bygg Pmi 50.2 2019-09
Hjem Eierskap Rate 72.4 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Italia - Økonomiske indikatorer.