Markeder Siste Referanse
Valuta 1.09 2020-04
Aksjemarkedet 16887 2020-04
10-årig statsobligasjon 1.54 2020-03
2 År Note Yield 0.47 2020-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.3 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 0.1 2019-12
Arbeidsledighet 9.7 2020-02
Inflasjon 0.1 2020-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2020-03
Rentesats 0 2020-03
Handelsbalanse 542 2020-01
Nåværende situasjon -209 2020-01
Nåværende situasjon mot BNP 2.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 135 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.6 2019-12
Forretningstillit 89.5 2020-03
Produksjon PMI 40.3 2020-03
Service PMI 52.1 2020-02
Forbrukertillit 101 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) 0 2020-01
Bedriftens Skattesats 24 2020-12
Personalinntekt skattesats 43 2020-12
Coronavirus tilfeller 105792 2020-03
Coronavirus dødsfall 12428 2020-03
Coronavirus gjenopprettet 15729 2020-03
Sykehussenger 3.18 2017-12
sykehus 17.56 2017-12
Medisinske leger 4.1 2017-12
sykepleiere 6.71 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.3 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 0.1 2019-12
BNP 2030 2019-12
Bnp Faste Priser 430058 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 78543 2019-12
Bnp Per Innbygger 35392 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 35739 2018-12
Bnp Fra Landbruk 8230 2019-12
Bnp Fra Construction 17011 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 75158 2019-12
Bnp Fra Tjenester 286113 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9.7 2020-02
Sysselsatte 23312 2020-01
Arbeidsledige 2528 2020-01
Full Jobb 143720 2019-12
Deltid Sysselsettingen 37249 2019-12
Sysselsetting 59.1 2020-01
Yrkesdeltakelse 65.6 2020-01
Langtids arbeidsledighet 5.2 2019-09
Arbeidsledighet for unge 29.3 2020-01
Lønnskostnader 112 2019-12
Lønn 2467 2018-12
Lønnsveksten 0.6 2020-02
Lønninger innen produksjon 103 2020-02
Befolkning 60.36 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 67 2019-12
Pensjonsalder Menn 67 2019-12
Arbeidsledighetsrate -0.1 2019-12
Levelønn Family 1440 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 935 2018-12
Lønn Høy Dyktige 2340 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1130 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.1 2020-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2020-03
Konsumprisindeksen Kpi 103 2020-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 101 2020-02
Kjerne Konsumprisindeks 102 2020-02
KjerneInflasjon 0.7 2020-02
Bnp-Deflatoren 104 2019-12
Produsentpriser 102 2020-02
produsentprisene endring -2.6 2020-02
Eksportpriser 114 2020-01
Importprisene 108 2020-01
MatInflasjon 0.3 2020-02
KPI Housing Utilities 103 2020-02
Kpi Transport 105 2020-02

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-03
Internbankrente -0.41 2020-02
Pengemengden M1 1257326 2020-01
Pengemengden M2 1628206 2020-01
Pengemengden M3 1658393 2020-02
Bankenes balanse 3750270 2020-01
Valutareserver 166951 2020-02
Lån Til Privat Sektor 638722 2020-01
Sentralbankers balanse 1014504 2020-02
Privat gjeld til BNP 166 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 542 2020-01
Nåværende situasjon -209 2020-01
Nåværende situasjon mot BNP 2.6 2018-12
Eksport 36553 2020-01
Import 36012 2020-01
Utenlandsgjeld 2258602 2019-09
Kjøpsbetingelser 105 2020-01
Kapitalstrømmer 5707 2020-01
Pengeoverføringer 121 2019-09
Gullreserver 2452 2019-12
Råoljeproduksjon 72 2019-11
Utenlandske Direkte Investeringer 2963 2020-01
Terrorisme - Hovedsiden 3.11 2018-12
Turisme Inntekter 2314 2020-01
Våpen Salg 611 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 135 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.6 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi 9.63 2020-01
Offentlige Utgifter 79223 2019-12
Statens Utgifter Til Bnp 48.6 2018-12
Statens Inntekter 39.12 2020-01
Statsgjeld 2443483 2020-01
Fiscal Utgifter 29.49 2020-01
Asylsøknader 2495 2019-12
Kreditt-Rating 62 2020-03
Militære Utgifter 26082 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24 2020-12
Personalinntekt skattesats 43 2020-12
Salgsskatt 22 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 39.49 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 30 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.49 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 89.5 2020-03
Produksjon PMI 40.3 2020-03
Service PMI 52.1 2020-02
Industriell Produksjon -0.1 2020-01
Industriell Produksjon (Månedlig) 3.7 2020-01
Industriproduksjonen -4.2 2019-12
Kapasitetsutnyttelsen 76.8 2019-12
Fabrikkordre 1.2 2020-01
Nye ordere 105 2020-01
Lagerendringer -2554 2019-12
ZEW økonomisk sentiment -57.6 2020-03
Bilregistreringer 162793 2020-02
Internett-hastighet 9211 2017-03
IP-adresser 13315518 2017-03
Konkurser 2844 2019-06
Konkurranseevne Index 71.53 2019-12
Konkurranseevne Rank 30 2019-12
Sammensatt Pmi 50.7 2020-02
Korrupsjon Index 53 2019-12
Korrupsjon Rank 51 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 58 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 23243 2019-12
Produksjon Salg 5.3 2020-01
Gruvedrift Produksjon -10.4 2019-12
Stål~~pos=trunc 2046 2020-02

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 101 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) 0 2020-01
Butikkhandel (Årlig) 1.4 2020-01
Forbruk 261986 2019-12
Disponibel personlig inntekt 299868 2019-09
Privat sparing 8.9 2019-09
Bankenes Utlånsrente 1.84 2020-01
Konsumerkreditt 111002 2020-01
Bensinpriser 1.78 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 41.3 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 60.95 2018-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 8.4 2020-01
Boligpriser 98.8 2019-09
Bygg Pmi 50.5 2020-02
Hjem Eierskap Rate 72.4 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 105792 2020-03
Coronavirus dødsfall 12428 2020-03
Coronavirus gjenopprettet 15729 2020-03
Sykehussenger 3.18 2017-12
sykehus 17.56 2017-12
Medisinske leger 4.1 2017-12
sykepleiere 6.71 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Italia - Økonomiske indikatorer.