Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.11
Aksjemarkedet 1577.75 1560 1540 1519 1499 1459
10-årig statsobligasjon 3.10 3.06 3.09 3.12 3.15 3.21

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate -0.30 1 1.5 1 1 1
Bnp Årlig Vekstrate -3.40 -0.7 14 4.5 6.5 4.5
Arbeidsledighet 4.80 5 5.2 4.6 4 4
Inflasjon -0.20 -0.5 1.2 2.1 2 1.9
Rentesats 1.75 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Handelsbalanse 16603.00 11200 597200 -2580 12200 12200
Nåværende situasjon 18965.00 9300 9800 10350 10500 11000
Nåværende situasjon mot BNP 1.90 2 2 2 2 2
Regjeringens gjeld mot BNP 52.70 58 58 58 58 54
Offentlige Budsjetter -3.20 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4 -4.3
Forretningstillit 60.00 73 75 80 85 96
Forbrukertillit 90.00 81 83 85 80 88
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate -0.30 1 1.5 1 1 1
Bnp Årlig Vekstrate -3.40 -0.7 14 4.5 6.5 4.5
BNP 364.68 359 359 359 359 380
Bnp Faste Priser 357365.00 341746 330103 366732 373751 390570
Brutto Nasjonal Produkt 353.90 339 330 361 377 394
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 70750.00 75450 69924 75919 75349 78739
Bnp Per Innbygger 12478.20 12500 12500 12500 12500 12900
Bnp Per Innbygger Ppp 28350.60 27220 27220 27220 27220 28590
Bnp Fra Landbruk 24399.00 22345 27961 29101 29658 30993
Bnp Fra Construction 14278.00 15243 10164 15530 15827 16539
Bnp Fra Manufacturing 84229.00 76208 73544 86283 87934 91891
Bnp Fra Mining 23578.00 25078 23816 22591 23023 24059
Bnp Fra Tjenester 206418.00 199659 190880 209018 213018 222604

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbeidsledighet 4.80 5 5.2 4.6 4 4
Arbeidsledige 772.90 674 663 658 640 590
Yrkesdeltakelse 68.40 68 69 69 69 70
Ledige Stillinger 94660.00 128408 141333 172555 204513 206789
Minstelønn 1200.00 1200 1200 1200 1200 1300
Lønninger innen produksjon 3533.00 3620 3740 3680 3890 4150
Befolkning 32.73 33.45 33.45 33.45 33.45 33.8
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Lønn 3224.00 3620 3620 3620 3620 3840

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflasjon -0.20 -0.5 1.2 2.1 2 1.9
Konsumprisindeksen Kpi 122.10 120 121 123 123 125
Produsentpriser 107.20 106 107 105 108 110
Importprisene 112.70 118 119 119 120 120
MatInflasjon 1.50 2.5 3 3 3 3.5
Inflasjonen (Månedlig) 1.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
produsentprisene endring -0.10 3.5 6.5 4 2.5 2.5
KjerneInflasjon 0.70 1.5 3 2.5 2.5 2.5
Eksportpriser 113.00 115 115 117 117 118
KPI Housing Utilities 121.30 122 119 121 121 123
Kpi Transport 109.10 103 99.18 105 107 109

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Rentesats 1.75 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Internbankrente 1.94 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69
Pengemengden M1 535211.29 513659 524715 535674 546827 591051
Pengemengden M2 2043093.48 2080907 2108545 2447859 2154608 2274066
Pengemengden M3 2045652.10 2076132 2090600 2111264 2138640 2234720
Valutareserver 109194.28 105042 104974 104922 104837 104564
Bankenes balanse 2938712.17 3039351 3086904 3134172 3182009 3372219
Lån Til Privat Sektor 2050798.08 1973020 2286619 2123982 2179257 2277324
Innskudd Rente 2.98 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73
Kontanter - Reserve - Ratio 2.00 2 2 2 2 3
Sentralbankers balanse 490378.52 495774 500937 550321 511264 531917

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalanse 16603.00 11200 597200 -2580 12200 12200
Nåværende situasjon 18965.00 9300 9800 10350 10500 11000
Nåværende situasjon mot BNP 1.90 2 2 2 2 2
Import 73023.00 70800 71830 71500 72800 76500
Eksport 89625.00 668000 69250 70500 71000 75000
Utenlandsgjeld 958455.56 980174 986793 989653 1000030 1026504
Kjøpsbetingelser 100.20 97.11 97.41 97.46 97.11 97.11
Turisme Inntekter 86143.50 60015 60015 60015 60015 75550
Turistankomster 16131.00 995000 1000000 1200000 1550000 2000000
Gullreserver 38.88 39 39 39 40 40
Råoljeproduksjon 534.00 600 660 670 670 670
Utenlandske Direkte Investeringer 6140.00 11500 10900 9500 11900 13000

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 52.70 58 58 58 58 54
Offentlige Budsjetter -3.20 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4 -4.3
Regjeringens budsjetter verdi 23160.00 2800 -6200 -3000 2800 2800
Offentlige Utgifter 55940.00 40241 46015 45326 59576 62257
Statens Inntekter 76902.00 57500 57900 58100 61050 65500
Fiscal Utgifter 53742.00 60500 60000 59500 60300 63100
Militære Utgifter 3208.00 3050 3870 3870 3870 3870

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 21.00 23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12.00 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.00 11 11 11 11 11

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forretningstillit 60.00 73 75 80 85 96
Industriell Produksjon 1.70 5.2 6 4.3 5 5
Industriell Produksjon (Månedlig) 4.70 1.5 1.3 1.3 2 2.5
Industriproduksjonen 4.10 4.5 6.9 5.5 5.5 6.9
Lagerendringer -1421.00 -4650 -5500 -4100 -4100 -4810
Bil Produksjon 50917.00 35000 37500 38000 40500 40500
Bilregistreringer 132660.00 96350 99100 99100 120000 120000
Ledende økonomisk indeks -0.30 1.8 2 1.1 1.1 1.8
Produksjon PMI 48.90 49.7 50 51 51 51
Gruvedrift Produksjon -5.40 2.5 5.5 4.5 3 3
Sementproduksjon 2254.00 1100 1200 1300 1500 1500
Sammenfallende-Hovedsiden 113.70 111 112 115 119 122

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forbrukertillit 90.00 81 83 85 80 88
Forbruk 207284.00 210771 188993 223277 227550 237790
Bankenes Utlånsrente 3.44 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31
Butikkhandel (Månedlig) 4.50 2.5 3.5 1.5 3 3
Butikkhandel (Årlig) -2.00 5.5 6 3.5 3.5 6.9
Husholdninger Gjeld Til Bnp 71.90 70 70 70 71 75
Bensinpriser 0.49 0.45 0.42 0.4 0.38 0.36

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Boligpriser 0.80 2.5 3 3 3.5 3.5
Konstruksjonsflyt ut -14.20 8 20 11 6 6


Malaysia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.