Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 4.08 4.1 4.11 4.12 4.13 4.15
Aksjemarkedet 1597.58 1573 1552 1532 1512 1471
10-årig statsobligasjon 2.66 2.69 2.72 2.74 2.77 2.82

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate 18.20 2.5 1.5 1 1 1
Bnp Årlig Vekstrate -2.70 -3.2 3.2 14 4.5 6.5
Arbeidsledighet 4.60 4.5 4.3 4.3 4.1 4
Inflasjon -1.50 -1.5 1.2 2.5 2.1 2
Rentesats 1.75 1.5 1.5 1.5 1.75 2.25
Handelsbalanse 21970.00 11200 597200 -2580 -1000 12200
Nåværende situasjon 26095.00 8800 9300 9800 10350 10500
Nåværende situasjon mot BNP 3.30 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Regjeringens gjeld mot BNP 52.50 53 55 55 55 55
Offentlige Budsjetter -3.20 -6 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4
Forretningstillit 60.00 68 73 75 80 85
Forbrukertillit 90.00 80 81 83 85 80
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate 18.20 2.5 1.5 1 1 1
Bnp Årlig Vekstrate -2.70 -3.2 3.2 14 4.5 6.5
BNP 364.70 333 359 359 359 359
Bnp Faste Priser 350940.00 358284 355168 330103 302594 381572
Brutto Nasjonal Produkt 345.90 348 352 330 302 371
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 72650.00 77732 78413 69924 64097 82785
Bnp Per Innbygger 12478.20 12150 12500 12500 12500 12500
Bnp Per Innbygger Ppp 28350.60 26150 27220 27220 27220 27220
Bnp Fra Landbruk 27848.00 23786 23223 27961 25631 25332
Bnp Fra Construction 14861.00 16045 15841 10164 9317 17087
Bnp Fra Manufacturing 82567.00 79124 79201 73544 67415 84267
Bnp Fra Mining 21618.00 25521 26063 23816 21831 27180
Bnp Fra Tjenester 200017.00 210008 207500 190880 174974 223658

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbeidsledighet 4.60 4.5 4.3 4.3 4.1 4
Arbeidsledige 737.50 748 674 663 658 640
Yrkesdeltakelse 68.40 68 68 69 69 69
Ledige Stillinger 94660.00 108408 128408 141333 172555 204513
Minstelønn 1200.00 1200 1200 1200 1200 1200
Lønninger innen produksjon 3247.00 3950 4180 4223 4295 4380
Befolkning 32.60 33.1 33.45 33.45 33.45 33.45
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Lønn 3224.00 3410 3620 3620 3620 3620

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflasjon -1.50 -1.5 1.2 2.5 2.1 2
Konsumprisindeksen Kpi 120.20 120 122 122 123 123
Produsentpriser 101.20 109 105 106 105 112
Importprisene 112.60 116 118 119 119 120
MatInflasjon 1.50 2.5 2.5 3 3 3.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3
produsentprisene endring -3.90 1.5 2.5 5.5 4 2.5
KjerneInflasjon 0.80 1.5 1.5 3 2.5 2.5
Eksportpriser 110.50 113 115 115 117 117
KPI Housing Utilities 118.10 120 124 121 121 123
Kpi Transport 103.10 113 105 100 105 115

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Rentesats 1.75 1.5 1.5 1.5 1.75 2.25
Internbankrente 1.94 3.65 1.48 1.48 1.48 3.65
Pengemengden M1 513225.35 502602 513659 524715 535674 546827
Pengemengden M2 2033284.17 2053269 2080907 2108545 2447859 2154608
Pengemengden M3 2038661.20 2076132 2076132 2090600 2111264 2138640
Valutareserver 107398.10 105110 105042 104974 104922 104837
Bankenes balanse 2904735.21 2991799 3039351 3086904 3134172 3182009
Lån Til Privat Sektor 2032518.18 1913215 2050510 2286619 2111632 2037574
Innskudd Rente 2.98 2.9 2.48 2.48 2.48 2.9
Kontanter - Reserve - Ratio 2.00 2 2 2 2 2
Sentralbankers balanse 488882.87 490611 495774 500937 550321 511264

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalanse 21970.00 11200 597200 -2580 -1000 12200
Nåværende situasjon 26095.00 8800 9300 9800 10350 10500
Nåværende situasjon mot BNP 3.30 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Import 66957.00 65800 70800 71830 71500 72800
Eksport 88927.00 67300 668000 69250 70500 71000
Utenlandsgjeld 953311.24 973556 980174 986793 989653 1000030
Kjøpsbetingelser 98.10 97.11 97.41 97.46 96.64 97.11
Turisme Inntekter 86143.50 35050 60015 60015 60015 60015
Turistankomster 6585.00 995000 995000 1000000 1200000 1550000
Gullreserver 38.90 39 39 39 39 40
Råoljeproduksjon 517.00 600 600 660 670 670
Utenlandske Direkte Investeringer -846.00 4700 11500 10900 9500 11900

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 52.50 53 55 55 55 55
Offentlige Budsjetter -3.20 -6 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4
Regjeringens budsjetter verdi -13555.80 2800 -6200 -3000 -2100 2800
Offentlige Utgifter 43374.00 52709 41822 46015 42180 56135
Statens Inntekter 46402.10 55000 57500 57900 58100 61050
Fiscal Utgifter 59957.90 61200 60500 60000 59500 60300
Militære Utgifter 3208.00 3050 3050 3870 3870 3870

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 23.00 23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12.00 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.00 11 11 11 11 11

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forretningstillit 60.00 68 73 75 80 85
Industriell Produksjon 1.00 3.5 5.2 6 4.3 5
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.20 1.5 1.5 1.3 1.3 2
Industriproduksjonen 2.40 3.5 4.5 6.9 5.5 6.9
Lagerendringer -7914.00 -2500 -4650 -5500 -4100 -4610
Bil Produksjon 49966.00 31000 35000 37500 38000 40500
Bilregistreringer 111514.00 85000 96350 99100 99100 120000
Ledende økonomisk indeks 0.90 1.8 1.8 2 1.1 1.8
Produksjon PMI 48.50 49.2 49.7 50 51 49.4
Gruvedrift Produksjon -6.70 1.6 2.5 5.5 4.5 3
Sementproduksjon 2065.00 1200 1100 1200 1300 1500
Sammenfallende-Hovedsiden 113.10 109 111 112 115 119

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forbrukertillit 90.00 80 81 83 85 80
Forbruk 213662.00 207808 219049 188993 173243 221316
Bankenes Utlånsrente 3.64 5.02 3.2 3.2 3.2 5.02
Butikkhandel (Månedlig) 2.30 2.5 2.5 3.5 1.5 3
Butikkhandel (Årlig) 1.10 4 5.5 6 3.5 6.9
Husholdninger Gjeld Til Bnp 68.00 69.5 70 70 70 71
Bensinpriser 0.39 0.46 0.33 0.32 0.3 0.43

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Boligpriser 0.40 1 2.5 3 3 3.5
Konstruksjonsflyt ut -13.10 5 8 20 7 6


Malaysia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.