Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 4.16 4.15 4.16 4.17 4.18 4.21
Aksjemarkedet 1555.26 1542 1510 1477 1446 1385
10-årig statsobligasjon 3.31 3.29 3.34 3.39 3.44 3.54

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate -2.00 1 1 1 1 1
Bnp Årlig Vekstrate 16.10 4.5 6.5 5.4 5 4
Arbeidsledighet 4.80 4.5 4.5 4 4 3.5
Inflasjon 2.20 4 3 1.6 1.8 2
Rentesats 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2
Handelsbalanse 13687.00 12000 12200 12820 12820 9820
Nåværende situasjon 14411.00 17350 16500 15000 15000 16500
Nåværende situasjon mot BNP 1.00 2 2 2 2 2
Regjeringens gjeld mot BNP 60.70 58 58 54 54 54
Offentlige Budsjetter -3.20 -6 -6 -4.3 -4.3 -4.3
Forretningstillit 111.80 97 100 105 110 96
Forbrukertillit 98.90 95 95 97 100 88
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate -2.00 1 1 1 1 1
Bnp Årlig Vekstrate 16.10 4.5 6.5 5.4 5 4
BNP 336.66 359 359 380 380 380
Bnp Faste Priser 336345.00 366732 380594 361593 353162 395817
Brutto Nasjonal Produkt 331.40 361 345 359 348 392
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 71450.00 75919 79750 77421 75023 78363
Bnp Per Innbygger 11637.35 12500 12500 12900 12900 12900
Bnp Per Innbygger Ppp 26435.17 27220 27220 28590 28590 28590
Bnp Fra Landbruk 24130.00 29101 28061 23909 25337 27024
Bnp Fra Construction 12589.00 15530 15081 14542 13218 15814
Bnp Fra Manufacturing 81699.00 86283 81011 86195 85784 93292
Bnp Fra Mining 23992.00 22591 28038 25412 25192 26115
Bnp Fra Tjenester 189890.00 209018 198855 207323 199385 228629

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 4.80 4.5 4.5 4 4 3.5
Arbeidsledige 778.20 658 640 640 640 590
Yrkesdeltakelse 68.30 69 69 70 70 70
Ledige Stillinger 681119.00 472555 404513 324813 324813 306789
Minstelønn 1200.00 1200 1200 1300 1300 1300
Lønninger innen produksjon 3316.00 3680 3890 3840 3840 4150
Befolkning 32.73 33.45 33.45 33.8 33.8 33.8
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Lønn 2933.00 3620 3620 3840 3840 3840

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 2.20 4 3 1.6 1.8 2
Konsumprisindeksen Kpi 122.50 125 128 125 128 127
Produsentpriser 112.50 112 111 112 115 116
Importprisene 119.60 119 120 120 120 120
MatInflasjon 1.30 3 3 3.5 3.5 3.5
Inflasjonen (Månedlig) -0.60 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
produsentprisene endring 11.70 11 8 2.5 2.5 2.5
KjerneInflasjon 0.70 2.5 2.5 2.1 2.1 2.5
Eksportpriser 125.60 117 117 118 118 118
KPI Housing Utilities 118.70 123 127 124 127 124
Kpi Transport 134.80 107 108 116 116 111

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2
Internbankrente 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94
Pengemengden M1 550824.88 593548 616728 639907 639907 717172
Pengemengden M2 2100134.81 2087686 2104409 2121132 2121132 2171300
Pengemengden M3 2106362.07 2111264 2138640 2154789 2177348 2234720
Valutareserver 111242.93 111610 112542 113474 113474 104564
Bankenes balanse 2985538.70 3134172 3182009 3201358 3201358 3372219
Lån Til Privat Sektor 2074249.73 2123982 2179257 2175079 2173463 2266427
Innskudd Rente 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96
Kontanter - Reserve - Ratio 2.00 2 2 2 2 3
Sentralbankers balanse 513928.73 511264 52116270 52813157 52813157 531917

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse 13687.00 12000 12200 12820 12820 9820
Nåværende situasjon 14411.00 17350 16500 15000 15000 16500
Nåværende situasjon mot BNP 1.00 2 2 2 2 2
Import 83637.00 71500 72800 72500 72500 75500
Eksport 97321.00 83500 83000 85320 85320 85320
Utenlandsgjeld 1020664.70 989653 1000030 1026504 1026504 1026504
Kjøpsbetingelser 105.00 98.32 97.5 98.33 98.33 98.33
Turisme Inntekter 12688.20 60015 60015 75550 75550 75550
Turistankomster 9645.00 1200000 1550000 1550000 1550000 2000000
Gullreserver 38.88 39 40 40 40 40
Råoljeproduksjon 528.04 600 600 600 600 600
Utenlandske Direkte Investeringer 8243.00 8500 8000 10000 10000 10000

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 60.70 58 58 54 54 54
Offentlige Budsjetter -3.20 -6 -6 -4.3 -4.3 -4.3
Regjeringens budsjetter verdi 1723.80 -1400 750 2400 2400 2400
Offentlige Utgifter 43971.00 45326 55044 45211 46170 61959
Statens Inntekter 56891.10 58100 61050 65500 65500 65500
Fiscal Utgifter 55167.30 59500 60300 63100 63100 63100
Militære Utgifter 3910.00 3870 3870 3870 3870 3870

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 21.00 23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12.00 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.00 11 11 11 11 11

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forretningstillit 111.80 97 100 105 110 96
Industriell Produksjon -5.20 4.3 5 3.5 3.5 5
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.60 1.3 1.1 1 1 2.5
Industriproduksjonen 29.80 5.5 5.5 3.5 3.5 6.9
Lagerendringer 15800.00 -4100 -4100 -4500 -4500 -4810
Bil Produksjon 2396.00 38000 40500 41000 41000 40500
Bilregistreringer 11209.00 130000 130000 110000 110000 150000
Ledende økonomisk indeks -2.80 1.1 1.1 1.5 1.5 1.8
Produksjon PMI 43.40 51 51 52 52 51
Gruvedrift Produksjon 20.70 4.5 3 3 3 3
Sementproduksjon 1130.00 1300 1500 1500 1500 1500
Sammenfallende-Hovedsiden 106.60 117 119 121 121 122

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbrukertillit 98.90 95 95 97 100 88
Forbruk 185135.00 223277 192218 220551 194392 229588
Bankenes Utlånsrente 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43
Butikkhandel (Månedlig) 1.10 1.5 1.5 1 1 3
Butikkhandel (Årlig) -8.10 3.5 3.5 2.5 2.5 6.9
Husholdninger Gjeld Til Bnp 76.40 70 71 73 73 75
Bensinpriser 0.49 0.47 0.44 0.42 0.4 0.38

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Boligpriser 0.30 3 3.5 1.5 1.5 3.5
Konstruksjonsflyt ut 42.60 11 6 3.5 5 6


Malaysia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.