Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 4.39 4.41 4.42 4.43 4.45 4.47
Aksjemarkedet 1549.12 1517 1490 1463 1437 1386
10-årig statsobligasjon 4.37 4.49 4.53 4.58 4.62 4.72

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 3.90 1 1.3 1.3 1 1.2
Bnp Årlig Vekstrate 5.00 5.9 6.4 5.8 5.1 4.8
Arbeidsledighet 4.10 4.4 4.2 4.2 3.8 3.6
Inflasjon 2.20 2.8 3.3 2.5 2 2.5
Rentesats 2.00 2 2.25 2.5 2.5 2.75
Handelsbalanse 23548.00 4537 -3110 -4870 5789 1510
Nåværende situasjon 2983.00 15000 12000 14500 14500 16500
Nåværende situasjon mot BNP 1.00 2 2 2 2 2
Regjeringens gjeld mot BNP 60.70 60 60 60 60 60
Offentlige Budsjetter -3.20 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3
Forretningstillit 122.00 105 105 105 105 102
Forbrukertillit 99.00 105 105 105 105 100
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 3.90 1 1.3 1.3 1 1.2
Bnp Årlig Vekstrate 5.00 5.9 6.4 5.8 5.1 4.8
BNP 336.66 380 380 380 380 440
Bnp Faste Priser 360239.00 356189 357307 392171 378611 410995
Brutto Nasjonal Produkt 346.60 351 350 381 364 400
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 73632.00 75666 69189 72564 77387 76047
Bnp Per Innbygger 10616.85 12900 12900 12900 12900 12900
Bnp Per Innbygger Ppp 26435.17 28590 28590 28590 28590 28590
Bnp Fra Landbruk 22604.00 25554 29222 26408 23757 27675
Bnp Fra Construction 12922.00 13332 12571 13294 13581 13932
Bnp Fra Manufacturing 87191.00 86519 87149 97241 91638 101908
Bnp Fra Mining 24066.00 25408 22274 24989 25293 26188
Bnp Fra Tjenester 209560.00 201094 202623 225632 220248 236463

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbeidsledighet 4.10 4.4 4.2 4.2 3.8 3.6
Arbeidsledige 669.20 640 640 590 590 590
Yrkesdeltakelse 69.20 70 70 70 70 70
Ledige Stillinger 1333677.00 324813 324813 306789 306789 306789
Minstelønn 1500.00 1500 1500 1500 1500 1500
Lønninger innen produksjon 3429.00 3804 3994 4074 4115 4240
Befolkning 32.73 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Lønn 2933.00 3840 3840 3840 3840 3920

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflasjon 2.20 2.8 3.3 2.5 2 2.5
Konsumprisindeksen Kpi 125.60 127 127 128 128 131
Produsentpriser 122.30 117 119 118 125 120
Importprisene 125.90 120 120 120 120 120
MatInflasjon 4.00 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
KjerneInflasjon 2.00 2.1 2.1 2.1 2.1 2.5
Eksportpriser 141.60 118 118 118 118 118
KPI Housing Utilities 122.70 125 123 125 125 128
Kpi Transport 117.20 118 118 118 119 119
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.7 0.1 0.1 0.4 0.3
produsentprisene endring 11.60 4.5 4.5 2 2 2

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Rentesats 2.00 2 2.25 2.5 2.5 2.75
Internbankrente 2.25 2.25 2.5 2.75 2.75 3
Pengemengden M1 592214.44 639907 639907 717172 717172 809889
Pengemengden M2 2196197.22 2121132 2121132 2171300 2171300 2238190
Pengemengden M3 2203024.24 2177348 2177348 2234720 2234720 2234720
Valutareserver 115624.92 113474 113474 104564 104564 119998
Bankenes balanse 3162828.04 3213677 3245814 3278272 3311055 3411383
Lån Til Privat Sektor 2146724.29 2192092 2224468 2241139 2256207 2348714
Innskudd Rente 1.56 1.56 1.81 2.06 2.06 2.31
Kontanter - Reserve - Ratio 2.00 2 2 3 3 3
Sentralbankers balanse 542702.39 52813157 52813157 531917 531917 531917

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalanse 23548.00 4537 -3110 -4870 5789 1510
Nåværende situasjon 2983.00 15000 12000 14500 14500 16500
Nåværende situasjon mot BNP 1.00 2 2 2 2 2
Import 104934.54 111333 102980 100190 92320 100889
Eksport 127495.00 115870 99870 95320 98109 102399
Utenlandsgjeld 1070267.00 1026504 1026504 1026504 1026504 1026504
Kjøpsbetingelser 112.50 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33
Turisme Inntekter 12688.20 75550 75550 75550 75550 75550
Turistankomster 36013.00 1550000 1550000 2000000 2000000 2000000
Gullreserver 38.88 40 40 40 40 40
Råoljeproduksjon 489.00 620 610 630 630 600
Utenlandske Direkte Investeringer 24375.00 10000 10000 10000 10000 10000

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 60.70 60 60 60 60 60
Offentlige Budsjetter -3.20 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3
Regjeringens budsjetter verdi 24602.00 2400 2400 2400 2400 2400
Offentlige Utgifter 45649.00 46565 49810 61538 47977 64491
Statens Inntekter 88083.30 65500 65500 65500 65500 65500
Fiscal Utgifter 63481.30 63100 63100 63100 63100 63100
Militære Utgifter 3910.00 3870 3870 3870 3870 3870

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 21.00 23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12.00 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.00 11 11 11 11 11

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forretningstillit 122.00 105 105 105 105 102
Industriell Produksjon 5.10 3.5 3.5 3.5 3.5 5
Industriell Produksjon (Månedlig) 8.60 1 1 2.5 2.5 2.5
Industriproduksjonen 5.20 3.5 3.5 3.5 3.5 6.9
Lagerendringer 5760.00 -4500 -4500 -4810 -4810 -4810
Bil Produksjon 55137.00 41000 41000 41000 41000 40500
Bilregistreringer 91625.00 110000 110000 150000 150000 150000
Ledende økonomisk indeks -0.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.8
Sementproduksjon 2417.00 1500 1500 1500 1500 1500
Sammenfallende-Hovedsiden 120.40 121 121 122 122 122
Gruvedrift Produksjon -0.40 3 3 3 3 3
Produksjon PMI 51.60 51 52 51 51 51

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forbrukertillit 99.00 105 105 105 105 100
Forbruk 422452.00 196058 217831 227476 443997 238395
Bankenes Utlånsrente 3.48 3.48 3.73 3.98 3.98 4.23
Bensinpriser 0.47 0.49 0.5 0.52 0.54 0.54
Husholdninger Gjeld Til Bnp 73.60 73 73 75 75 75
Butikkhandel (Månedlig) 2.20 1 1 3 3 3
Butikkhandel (Årlig) 10.80 2.5 2.5 2.5 2.5 6.9

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Boligpriser 0.80 1.5 1.5 3.5 3.5 3.5
Konstruksjonsflyt ut -6.10 5 5 5 5 6


Malaysia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.