Markeder Siste Referanse
Valuta 4.19 2019-08
Aksjemarkedet 1609 2019-08
10-årig statsobligasjon 3.37 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 4.9 2019-06
Arbeidsledighet 3.3 2019-06
Inflasjon 1.4 2019-07
Rentesats 3 2019-08
Handelsbalanse 10300 2019-06
Nåværende situasjon 14257 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 2.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 51.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.7 2018-12
Forretningstillit 94.3 2019-03
Forbrukertillit 83 2019-03
Bedriftens Skattesats 24 2019-12
Personalinntekt skattesats 28 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 4.9 2019-06
BNP 354 2018-12
Bnp Faste Priser 348767 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 347 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 86307 2019-06
Bnp Per Innbygger 12110 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 28176 2018-12
Bnp Fra Landbruk 24192 2019-06
Bnp Fra Construction 16064 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 79011 2019-06
Bnp Fra Mining 26019 2019-06
Bnp Fra Tjenester 199498 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.3 2019-06
Sysselsatte 15135 2019-06
Arbeidsledige 521 2019-06
Yrkesdeltakelse 68.6 2019-06
Ledige Stillinger 231345 2019-06
Minstelønn 1100 2019-12
Lønninger innen produksjon 3998 2019-06
Befolkning 32.4 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Levelønn Family 1970 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1150 2018-12
Lønn 2880 2017-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.4 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 122 2019-07
Bnp-Deflatoren 105 2019-06
Produsentpriser 104 2019-06
Importprisene 118 2019-06
MatInflasjon 2.4 2019-07
KjerneInflasjon 2 2019-07
KPI Housing Utilities 121 2019-07
Kpi Transport 115 2019-07
Eksportpriser 115 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-07
produsentprisene endring -1.8 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 3 2019-08
Internbankrente 3.4 2019-08
Pengemengde 98901 2019-06
Pengemengden M1 431751 2019-06
Pengemengden M2 1899144 2019-06
Pengemengden M3 1912074 2019-06
Bankenes balanse 2725398 2019-06
Valutareserver 104874 2019-06
Lån Til Privat Sektor 1925769 2019-06
Innskudd Rente 3.1 2018-12
Kontanter - Reserve - Ratio 3.5 2019-03
Sentralbankers balanse 451676 2019-06
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 10300 2019-06
Nåværende situasjon 14257 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 2.3 2018-12
Eksport 76200 2019-06
Import 65900 2019-06
Utenlandsgjeld 931083 2019-06
Kjøpsbetingelser 97.6 2019-06
Turisme Inntekter 84135 2018-12
Turistankomster 2098267 2019-05
Gullreserver 38.9 2019-06
Råoljeproduksjon 617 2019-04
Kapitalstrømmer -18560 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 4395 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 2.7 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 51.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 4234 2019-03
Offentlige Utgifter 39496 2019-06
Statens Inntekter 63688 2019-03
Fiscal Utgifter 59454 2019-03
Kreditt-Rating 66.23
Militære Utgifter 3208 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24 2019-12
Personalinntekt skattesats 28 2018-12
Salgsskatt 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 23 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 94.3 2019-03
Industriell Produksjon 3.9 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.1 2019-06
Industriproduksjonen 3.8 2019-06
Lagerendringer -4618 2019-06
Bil Produksjon 34891 2019-06
Bilregistreringer 109012 2019-04
Ledende økonomisk indeks -0.3 2019-06
Internett-hastighet 8945 2017-03
IP-adresser 1704176 2017-03
Sementproduksjon 1105 2019-06
Sammenfallende-Hovedsiden 138 2019-06
Konkurranseevne Index 74.38 2018-12
Konkurranseevne Rank 25 2018-12
Korrupsjon Index 47 2018-12
Korrupsjon Rank 61 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 15 2018-12
Produksjon PMI 47.6 2019-07
Gruvedrift Produksjon 4.6 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 83 2019-03
Forbruk 203388 2019-06
Bankenes Utlånsrente 4.89 2019-06
Bensinpriser 0.5 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 66.3 2018-12
Butikkhandel (Månedlig) 4.4 2019-06
Butikkhandel (Årlig) 7.7 2019-06
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 1.3 2019-03
Konstruksjonsflyt ut 0.8 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Malaysia - Økonomiske indikatorer.