Markeder Siste Referanse
Valuta 4.13 2019-04
Aksjemarkedet 1626 2019-04
10-årig statsobligasjon 3.93 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.4 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 4.7 2018-12
Arbeidsledighet 3.3 2019-02
Inflasjon -0.4 2019-02
Rentesats 3.25 2019-03
Handelsbalanse 11062 2019-02
Nåværende situasjon 10834 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 2.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 50.9 2017-12
Offentlige Budsjetter -3.7 2018-12
Forretningstillit 95.3 2018-12
Forbrukertillit 98 2018-12
Bedriftens Skattesats 24 2019-12
Personalinntekt skattesats 28 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.4 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 4.7 2018-12
BNP 315 2017-12
Bnp Faste Priser 322596 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 313 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 72420 2018-12
Bnp Per Innbygger 11521 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 26808 2017-12
Bnp Fra Landbruk 25482 2018-12
Bnp Fra Construction 13695 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 73565 2018-12
Bnp Fra Mining 25461 2018-12
Bnp Fra Tjenester 180577 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.3 2019-02
Sysselsatte 15027 2019-02
Arbeidsledige 516 2019-02
Yrkesdeltakelse 68.5 2019-02
Ledige Stillinger 275496 2018-12
Minstelønn 1100 2019-12
Lønninger innen produksjon 3706 2019-02
Befolkning 32.05 2017-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Levelønn Family 1970 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1150 2018-12
Lønn 2880 2017-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.4 2019-02
Konsumprisindeksen Kpi 121 2019-02
Bnp-Deflatoren 115 2018-12
Produsentpriser 105 2019-02
Importprisene 116 2019-02
MatInflasjon 1 2019-02
KjerneInflasjon 0.3 2019-02
KPI Housing Utilities 121 2019-02
Kpi Transport 111 2019-02
Eksportpriser 114 2019-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-02
produsentprisene endring -1.6 2019-02
Penger Siste Referanse
Rentesats 3.25 2019-03
Internbankrente 3.65 2019-04
Pengemengde 97659 2019-02
Pengemengden M1 422239 2019-02
Pengemengden M2 1855162 2019-02
Pengemengden M3 1885045 2019-02
Bankenes balanse 2657519 2019-02
Valutareserver 104679 2019-02
Lån Til Privat Sektor 1864845 2019-02
Innskudd Rente 2.9 2017-12
Kontanter - Reserve - Ratio 3.5 2018-12
Sentralbankers balanse 451071 2019-02
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 11062 2019-02
Nåværende situasjon 10834 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 2.3 2018-12
Eksport 66605 2019-02
Import 55543 2019-02
Utenlandsgjeld 924887 2018-12
Kjøpsbetingelser 98 2019-02
Turisme Inntekter 84135 2018-12
Turistankomster 2352422 2018-12
Gullreserver 38.9 2019-03
Råoljeproduksjon 650 2018-12
Kapitalstrømmer 164 2018-09
Utenlandske Direkte Investeringer 12882 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 2.7 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 50.9 2017-12
Offentlige Budsjetter -3.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 3868 2018-09
Offentlige Utgifter 49985 2018-12
Statens Inntekter 58920 2018-09
Fiscal Utgifter 55051 2018-09
Kreditt-Rating 66.23
Militære Utgifter 3505 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24 2019-12
Personalinntekt skattesats 28 2018-12
Salgsskatt 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 20 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 95.3 2018-12
Industriell Produksjon 1.7 2019-02
Industriell Produksjon (Månedlig) -2 2019-02
Industriproduksjonen 3.7 2019-02
Lagerendringer -2065 2018-12
Bil Produksjon 37201 2019-02
Bilregistreringer 114600 2019-01
Ledende økonomisk indeks 1.3 2019-01
Internett-hastighet 8945 2017-03
IP-adresser 1704176 2017-03
Sementproduksjon 1185 2019-02
Sammenfallende-Hovedsiden 138 2019-01
Konkurranseevne Index 74.38 2018-12
Konkurranseevne Rank 25 2018-12
Korrupsjon Index 47 2018-12
Korrupsjon Rank 61 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 15 2018-12
Produksjon PMI 47.2 2019-03
Gruvedrift Produksjon -5 2019-02
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 98 2018-12
Forbruk 174550 2018-12
Bankenes Utlånsrente 5.02 2019-02
Bensinpriser 0.51 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 67 2018-09
Butikkhandel (Månedlig) -3 2019-02
Butikkhandel (Årlig) 8.5 2019-02
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 1.1 2018-09
Konstruksjonsflyt ut 4.1 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Malaysia - Økonomiske indikatorer.