Markeder Siste Referanse
Valuta 4.08 2019-02
Aksjemarkedet 1721 2019-02
10-årig statsobligasjon 3.9 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.4 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 4.7 2018-12
Arbeidsledighet 3.3 2018-12
Inflasjon -0.7 2019-01
Rentesats 3.25 2019-01
Handelsbalanse 10429 2018-12
Nåværende situasjon 10834 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 1.3 2016-12
Regjeringens gjeld mot BNP 50.9 2017-12
Offentlige Budsjetter -3 2017-12
Forretningstillit 95.3 2018-12
Forbrukertillit 108 2018-09
Bedriftens Skattesats 24 2019-12
Personalinntekt skattesats 28 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.4 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 4.7 2018-12
BNP 314 2017-12
Bnp Faste Priser 322596 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 313 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 72420 2018-12
Bnp Per Innbygger 11521 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 26808 2017-12
Bnp Fra Landbruk 25482 2018-12
Bnp Fra Construction 13695 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 73565 2018-12
Bnp Fra Mining 25461 2018-12
Bnp Fra Tjenester 180577 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.3 2018-12
Sysselsatte 14986 2018-12
Arbeidsledige 514 2018-12
Yrkesdeltakelse 68.5 2018-12
Ledige Stillinger 275496 2018-12
Minstelønn 1100 2019-12
Lønninger innen produksjon 3575 2018-11
Befolkning 32.05 2017-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Levelønn Family 1970 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1150 2018-12
Lønn 2880 2017-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.7 2019-01
Konsumprisindeksen Kpi 120 2019-01
Bnp-Deflatoren 115 2018-12
Produsentpriser 104 2018-12
Importprisene 118 2018-12
MatInflasjon 1 2019-01
KjerneInflasjon 0.2 2019-01
KPI Housing Utilities 120 2019-01
Kpi Transport 111 2019-01
Eksportpriser 116 2018-12
Inflasjonen (Månedlig) -0.5 2019-01
produsentprisene endring -3.7 2018-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 3.25 2019-01
Internbankrente 3.65 2019-02
Pengemengde 94543 2018-12
Pengemengden M1 427538 2018-12
Pengemengden M2 1866205 2018-12
Pengemengden M3 1875628 2018-12
Bankenes balanse 2648157 2018-12
Valutareserver 103565 2019-01
Lån Til Privat Sektor 1856380 2018-12
Innskudd Rente 2.9 2017-12
Kontanter - Reserve - Ratio 3.5 2018-09
Sentralbankers balanse 447591 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 10429 2018-12
Nåværende situasjon 10834 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 1.3 2016-12
Eksport 83274 2018-12
Import 72845 2018-12
Utenlandsgjeld 924887 2018-12
Kjøpsbetingelser 98.2 2018-12
Turisme Inntekter 82200 2017-12
Turistankomster 2092378 2018-09
Gullreserver 38.9 2019-03
Råoljeproduksjon 606 2018-08
Kapitalstrømmer 164 2018-09
Utenlandske Direkte Investeringer 12882 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 2.7 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 50.9 2017-12
Offentlige Budsjetter -3 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi 3868 2018-09
Offentlige Utgifter 49985 2018-12
Statens Inntekter 58920 2018-09
Fiscal Utgifter 55051 2018-09
Kreditt-Rating 66.23
Militære Utgifter 3505 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24 2019-12
Personalinntekt skattesats 28 2018-12
Salgsskatt 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 20 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 95.3 2018-12
Industriell Produksjon 3.4 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.6 2018-12
Industriproduksjonen 4.4 2018-12
Lagerendringer -2065 2018-12
Bil Produksjon 38419 2018-12
Bilregistreringer 102366 2018-10
Ledende økonomisk indeks -1.4 2018-12
Internett-hastighet 8945 2017-03
IP-adresser 1704176 2017-03
Sementproduksjon 1426 2018-12
Sammenfallende-Hovedsiden 137 2018-12
Konkurranseevne Index 74.38 2018-12
Konkurranseevne Rank 25 2018-12
Korrupsjon Index 47 2018-12
Korrupsjon Rank 61 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 15 2018-12
Produksjon PMI 47.9 2019-01
Gruvedrift Produksjon 1 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 108 2018-09
Forbruk 174550 2018-12
Bankenes Utlånsrente 5.02 2018-12
Bensinpriser 0.48 2019-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 67 2018-06
Butikkhandel (Månedlig) 4.2 2018-12
Butikkhandel (Årlig) 12.4 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 1.1 2018-09
Konstruksjonsflyt ut 4.1 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Malaysia - Økonomiske indikatorer.