Markeder Siste Referanse
Valuta 4.17 2019-06
Aksjemarkedet 1663 2019-06
10-årig statsobligasjon 3.71 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.1 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 4.5 2019-03
Arbeidsledighet 3.4 2019-04
Inflasjon 0.2 2019-04
Rentesats 3 2019-05
Handelsbalanse 10900 2019-04
Nåværende situasjon 16387 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 2.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 51.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.7 2018-12
Forretningstillit 94.3 2019-03
Forbrukertillit 83 2019-03
Bedriftens Skattesats 24 2019-12
Personalinntekt skattesats 28 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.1 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 4.5 2019-03
BNP 315 2017-12
Bnp Faste Priser 341710 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 335 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 79618 2019-03
Bnp Per Innbygger 11521 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 26808 2017-12
Bnp Fra Landbruk 24593 2019-03
Bnp Fra Construction 16656 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 75660 2019-03
Bnp Fra Mining 26111 2019-03
Bnp Fra Tjenester 194836 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.4 2019-04
Sysselsatte 15090 2019-04
Arbeidsledige 523 2019-04
Yrkesdeltakelse 68.5 2019-04
Ledige Stillinger 281159 2019-03
Minstelønn 1100 2019-12
Lønninger innen produksjon 3733 2019-03
Befolkning 32.4 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Levelønn Family 1970 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1150 2018-12
Lønn 2880 2017-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.2 2019-04
Konsumprisindeksen Kpi 121 2019-04
Bnp-Deflatoren 105 2019-03
Produsentpriser 105 2019-04
Importprisene 118 2019-04
MatInflasjon 1.1 2019-04
KjerneInflasjon 0.5 2019-04
KPI Housing Utilities 121 2019-04
Kpi Transport 115 2019-04
Eksportpriser 115 2019-04
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-04
produsentprisene endring -1.4 2019-04
Penger Siste Referanse
Rentesats 3 2019-05
Internbankrente 3.65 2019-06
Pengemengde 96893 2019-04
Pengemengden M1 425208 2019-04
Pengemengden M2 1872784 2019-04
Pengemengden M3 1881656 2019-04
Bankenes balanse 2670309 2019-04
Valutareserver 105741 2019-04
Lån Til Privat Sektor 1873616 2019-04
Innskudd Rente 2.9 2017-12
Kontanter - Reserve - Ratio 3.5 2019-03
Sentralbankers balanse 453283 2019-04
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 10900 2019-04
Nåværende situasjon 16387 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 2.3 2018-12
Eksport 85200 2019-04
Import 74300 2019-04
Utenlandsgjeld 903680 2019-03
Kjøpsbetingelser 97.1 2019-04
Turisme Inntekter 84135 2018-12
Turistankomster 2334613 2019-03
Gullreserver 38.9 2019-06
Råoljeproduksjon 630 2019-02
Kapitalstrømmer -13823 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 21726 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 2.7 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 51.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 4234 2019-03
Offentlige Utgifter 38634 2019-03
Statens Inntekter 63688 2019-03
Fiscal Utgifter 59454 2019-03
Kreditt-Rating 66.23
Militære Utgifter 3208 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24 2019-12
Personalinntekt skattesats 28 2018-12
Salgsskatt 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 23 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 94.3 2019-03
Industriell Produksjon 4 2019-04
Industriell Produksjon (Månedlig) 2 2019-04
Industriproduksjonen 4.3 2019-04
Lagerendringer -5059 2019-03
Bil Produksjon 48877 2019-04
Bilregistreringer 111946 2019-03
Ledende økonomisk indeks 0.7 2019-03
Internett-hastighet 8945 2017-03
IP-adresser 1704176 2017-03
Sementproduksjon 1323 2019-04
Sammenfallende-Hovedsiden 137 2019-03
Konkurranseevne Index 74.38 2018-12
Konkurranseevne Rank 25 2018-12
Korrupsjon Index 47 2018-12
Korrupsjon Rank 61 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 15 2018-12
Produksjon PMI 48.8 2019-05
Gruvedrift Produksjon 2.3 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 83 2019-03
Forbruk 198724 2019-03
Bankenes Utlånsrente 5.02 2019-04
Bensinpriser 0.5 2019-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 66.3 2018-12
Butikkhandel (Månedlig) -4.7 2019-04
Butikkhandel (Årlig) 6.3 2019-04
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 1.6 2018-12
Konstruksjonsflyt ut 0.7 2019-03


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Malaysia - Økonomiske indikatorer.