Markeder Siste Referanse
Valuta 4.07 2021-03
Aksjemarkedet 1600 2021-03
10-årig statsobligasjon 3.22 2021-03

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.3 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -3.4 2020-12
Arbeidsledighet 4.8 2020-12
Inflasjon -0.2 2021-01
Rentesats 1.75 2021-03
Handelsbalanse 16603 2021-01
Nåværende situasjon 18965 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP 1.9 2020-12
Regjeringens gjeld mot BNP 52.7 2019-12
Offentlige Budsjetter -3.2 2020-12
Forretningstillit 60 2020-06
Forbrukertillit 90 2020-06
Bedriftens Skattesats 24 2021-12
Personalinntekt skattesats 30 2020-12
Coronavirus tilfeller 307943 2021-03
Coronavirus dødsfall 1153 2021-03
Coronavirus gjenopprettet 283629 2021-03

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.3 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -3.4 2020-12
BNP 365 2019-12
Bnp Faste Priser 357365 2020-12
Brutto Nasjonal Produkt 354 2020-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 70750 2020-12
Bnp Per Innbygger 12478 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 28351 2019-12
Bnp Fra Landbruk 24399 2020-12
Bnp Fra Construction 14278 2020-12
Bnp Fra Manufacturing 84229 2020-12
Bnp Fra Mining 23578 2020-12
Bnp Fra Tjenester 206418 2020-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.8 2020-12
Sysselsatte 15220 2020-12
Arbeidsledige 773 2020-12
Yrkesdeltakelse 68.4 2020-12
Ledige Stillinger 94660 2020-09
Minstelønn 1200 2021-12
Lønninger innen produksjon 3533 2020-12
Befolkning 32.73 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2020-12
Pensjonsalder Menn 60 2020-12
Lønn 3224 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.2 2021-01
Konsumprisindeksen Kpi 122 2021-01
Bnp-Deflatoren 105 2020-12
Produsentpriser 107 2021-01
Importprisene 113 2020-12
MatInflasjon 1.5 2021-01
KjerneInflasjon 0.7 2021-01
KPI Housing Utilities 121 2021-01
Kpi Transport 109 2021-01
Eksportpriser 113 2020-12
Inflasjonen (Månedlig) 1.2 2021-01
produsentprisene endring -0.1 2021-01

Penger Siste Referanse
Rentesats 1.75 2021-03
Internbankrente 1.94 2021-03
Pengemengde 123008 2021-01
Pengemengden M1 535211 2021-01
Pengemengden M2 2043093 2021-01
Pengemengden M3 2045652 2021-01
Bankenes balanse 2938712 2021-01
Valutareserver 109194 2021-01
Lån Til Privat Sektor 2050798 2021-01
Innskudd Rente 2.98 2019-12
Kontanter - Reserve - Ratio 2 2020-12
Sentralbankers balanse 490379 2021-01

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 16603 2021-01
Nåværende situasjon 18965 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP 1.9 2020-12
Eksport 89625 2021-01
Import 73023 2021-01
Utenlandsgjeld 958456 2020-12
Kjøpsbetingelser 100 2020-12
Turisme Inntekter 86144 2019-12
Turistankomster 16131 2020-09
Gullreserver 38.88 2020-12
Råoljeproduksjon 534 2020-11
Kapitalstrømmer -10888 2020-12
Utenlandske Direkte Investeringer 6140 2020-12
Terrorisme - Hovedsiden 2.09 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 52.7 2019-12
Offentlige Budsjetter -3.2 2020-12
Regjeringens budsjetter verdi 23160 2020-12
Offentlige Utgifter 55940 2020-12
Statens Inntekter 76902 2020-12
Fiscal Utgifter 53742 2020-12
Kreditt-Rating 70 2021-03
Militære Utgifter 3208 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24 2021-12
Personalinntekt skattesats 30 2020-12
Salgsskatt 10 2021-12
Sosial sikkerhetsrate 21 2021-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9 2021-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 60 2020-06
Industriell Produksjon 1.7 2020-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 4.7 2020-12
Industriproduksjonen 4.1 2020-12
Lagerendringer -1421 2020-12
Bil Produksjon 50917 2020-12
Bilregistreringer 132660 2020-12
Ledende økonomisk indeks -0.3 2020-12
Internett-hastighet 8945 2017-03
IP-adresser 1704176 2017-03
Sementproduksjon 2254 2020-12
Sammenfallende-Hovedsiden 114 2020-12
Konkurranseevne Index 74.6 2019-12
Konkurranseevne Rank 27 2019-12
Korrupsjon Index 51 2020-12
Korrupsjon Rank 57 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 12 2019-12
Produksjon PMI 47.7 2021-02
Gruvedrift Produksjon -5.4 2020-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 90 2020-06
Forbruk 207284 2020-12
Bankenes Utlånsrente 3.44 2021-01
Bensinpriser 0.49 2021-02
Husholdninger Gjeld Til Bnp 71.9 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 4.5 2020-12
Butikkhandel (Årlig) -2 2020-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 0.8 2020-12
Konstruksjonsflyt ut -14.2 2020-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 307943 2021-03
Coronavirus dødsfall 1153 2021-03
Coronavirus gjenopprettet 283629 2021-03


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Malaysia - Økonomiske indikatorer.