Markeder Siste Referanse
Valuta 4.18 2019-10
Aksjemarkedet 1566 2019-10
10-årig statsobligasjon 3.43 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 4.9 2019-06
Arbeidsledighet 3.3 2019-08
Inflasjon 1.5 2019-08
Rentesats 3 2019-09
Handelsbalanse 10921 2019-08
Nåværende situasjon 14257 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 2.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 51.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.7 2018-12
Forretningstillit 94.2 2019-06
Forbrukertillit 93.4 2019-06
Bedriftens Skattesats 24 2019-12
Personalinntekt skattesats 28 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 4.9 2019-06
BNP 354 2018-12
Bnp Faste Priser 348767 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 347 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 86307 2019-06
Bnp Per Innbygger 12110 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 28176 2018-12
Bnp Fra Landbruk 24192 2019-06
Bnp Fra Construction 16064 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 79011 2019-06
Bnp Fra Mining 26019 2019-06
Bnp Fra Tjenester 199498 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.3 2019-08
Sysselsatte 15186 2019-08
Arbeidsledige 520 2019-08
Yrkesdeltakelse 68.6 2019-08
Ledige Stillinger 231345 2019-06
Minstelønn 1100 2019-12
Lønninger innen produksjon 3681 2019-07
Befolkning 32.4 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Levelønn Family 1970 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1150 2018-12
Lønn 2880 2017-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.5 2019-08
Konsumprisindeksen Kpi 122 2019-08
Bnp-Deflatoren 105 2019-06
Produsentpriser 105 2019-08
Importprisene 118 2019-08
MatInflasjon 2.6 2019-08
KjerneInflasjon 2 2019-08
KPI Housing Utilities 122 2019-08
Kpi Transport 114 2019-08
Eksportpriser 115 2019-08
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-08
produsentprisene endring -1.9 2019-08
Penger Siste Referanse
Rentesats 3 2019-09
Internbankrente 3.4 2019-10
Pengemengde 98747 2019-08
Pengemengden M1 426561 2019-08
Pengemengden M2 1895998 2019-08
Pengemengden M3 1908652 2019-08
Bankenes balanse 2762850 2019-08
Valutareserver 103489 2019-08
Lån Til Privat Sektor 1933130 2019-08
Innskudd Rente 3.1 2018-12
Kontanter - Reserve - Ratio 3.5 2019-08
Sentralbankers balanse 457052 2019-08
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 10921 2019-08
Nåværende situasjon 14257 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 2.3 2018-12
Eksport 81400 2019-08
Import 70434 2019-08
Utenlandsgjeld 931083 2019-06
Kjøpsbetingelser 98.1 2019-08
Turisme Inntekter 84135 2018-12
Turistankomster 2400561 2019-06
Gullreserver 38.88 2019-09
Råoljeproduksjon 628 2019-06
Kapitalstrømmer -18560 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 4395 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 2.7 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 51.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -3230 2019-06
Offentlige Utgifter 39496 2019-06
Statens Inntekter 62086 2019-06
Fiscal Utgifter 65316 2019-06
Kreditt-Rating 66.23
Militære Utgifter 3208 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24 2019-12
Personalinntekt skattesats 28 2018-12
Salgsskatt 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 23 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 94.2 2019-06
Industriell Produksjon 1.9 2019-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.9 2019-08
Industriproduksjonen 3.7 2019-08
Lagerendringer -4618 2019-06
Bil Produksjon 44363 2019-08
Bilregistreringer 119397 2019-05
Ledende økonomisk indeks 1.4 2019-07
Internett-hastighet 8945 2017-03
IP-adresser 1704176 2017-03
Sementproduksjon 1278 2019-08
Sammenfallende-Hovedsiden 139 2019-07
Konkurranseevne Index 74.6 2019-12
Konkurranseevne Rank 27 2019-12
Korrupsjon Index 47 2018-12
Korrupsjon Rank 61 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 15 2018-12
Produksjon PMI 47.9 2019-09
Gruvedrift Produksjon -3.9 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 93.4 2019-06
Forbruk 203388 2019-06
Bankenes Utlånsrente 4.82 2019-08
Bensinpriser 0.5 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 68 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 1.1 2019-07
Butikkhandel (Årlig) 6.7 2019-08
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 1.3 2019-03
Konstruksjonsflyt ut 0.8 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Malaysia - Økonomiske indikatorer.