Markeder Siste Referanse
Valuta 4.06 2020-01
Aksjemarkedet 1573 2020-01
10-årig statsobligasjon 3.17 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.9 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 4.4 2019-09
Arbeidsledighet 3.2 2019-11
Inflasjon 1 2019-12
Rentesats 2.75 2020-01
Handelsbalanse 6535 2019-11
Nåværende situasjon 11452 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 2.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 51.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.7 2018-12
Forretningstillit 94.2 2019-06
Forbrukertillit 93.4 2019-06
Bedriftens Skattesats 24 2019-12
Personalinntekt skattesats 28 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.9 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 4.4 2019-09
BNP 354 2018-12
Bnp Faste Priser 360136 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 353 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 82144 2019-09
Bnp Per Innbygger 12110 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 28176 2018-12
Bnp Fra Landbruk 28029 2019-09
Bnp Fra Construction 16950 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 79938 2019-09
Bnp Fra Mining 23003 2019-09
Bnp Fra Tjenester 208165 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.2 2019-11
Sysselsatte 15315 2019-11
Arbeidsledige 512 2019-12
Yrkesdeltakelse 68.8 2019-11
Ledige Stillinger 244676 2019-09
Minstelønn 1100 2019-12
Lønninger innen produksjon 3640 2019-11
Befolkning 32.4 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Levelønn Family 1970 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1150 2018-12
Lønn 3087 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 122 2019-12
Bnp-Deflatoren 105 2019-09
Produsentpriser 106 2019-11
Importprisene 117 2019-11
MatInflasjon 1.7 2019-12
KjerneInflasjon 1.4 2019-12
KPI Housing Utilities 122 2019-12
Kpi Transport 115 2019-12
Eksportpriser 116 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-12
produsentprisene endring 1.2 2019-11
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.75 2020-01
Internbankrente 3.4 2020-01
Pengemengde 100314 2019-11
Pengemengden M1 438099 2019-11
Pengemengden M2 1923912 2019-11
Pengemengden M3 1934900 2019-11
Bankenes balanse 2773386 2019-11
Valutareserver 105419 2019-11
Lån Til Privat Sektor 1960492 2019-11
Innskudd Rente 3.1 2018-12
Kontanter - Reserve - Ratio 3 2019-12
Sentralbankers balanse 455360 2019-11
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 6535 2019-11
Nåværende situasjon 11452 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 2.3 2018-12
Eksport 80800 2019-11
Import 74300 2019-11
Utenlandsgjeld 916441 2019-09
Kjøpsbetingelser 98.6 2019-11
Turisme Inntekter 84135 2018-12
Turistankomster 1997093 2019-09
Gullreserver 38.88 2019-12
Råoljeproduksjon 570 2019-09
Kapitalstrømmer -1342 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 2906 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 2.5 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 51.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -25.7 2019-09
Offentlige Utgifter 40557 2019-09
Statens Inntekter 68775 2019-09
Fiscal Utgifter 68801 2019-09
Kreditt-Rating 70 2020-01
Militære Utgifter 3208 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24 2019-12
Personalinntekt skattesats 28 2018-12
Salgsskatt 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 23 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 94.2 2019-06
Industriell Produksjon 2 2019-11
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.8 2019-11
Industriproduksjonen 2.5 2019-11
Lagerendringer -6808 2019-09
Bil Produksjon 43300 2019-11
Bilregistreringer 108231 2019-10
Ledende økonomisk indeks -0.2 2019-11
Internett-hastighet 8945 2017-03
IP-adresser 1704176 2017-03
Sementproduksjon 1451 2019-11
Sammenfallende-Hovedsiden 140 2019-11
Konkurranseevne Index 74.6 2019-12
Konkurranseevne Rank 27 2019-12
Korrupsjon Index 53 2019-12
Korrupsjon Rank 51 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 12 2019-12
Produksjon PMI 50 2019-12
Gruvedrift Produksjon 0.5 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 93.4 2019-06
Forbruk 217902 2019-09
Bankenes Utlånsrente 4.73 2019-11
Bensinpriser 0.51 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 67.8 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) 2.3 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 7 2019-11
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 0.9 2019-06
Konstruksjonsflyt ut 0.6 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Malaysia - Økonomiske indikatorer.