Markeder Siste Referanse
Valuta 4.26 2020-07
Aksjemarkedet 1592 2020-07
10-årig statsobligasjon 2.8 2020-07

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -2 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 0.7 2020-03
Arbeidsledighet 5.3 2020-05
Inflasjon -2.9 2020-05
Rentesats 1.75 2020-07
Handelsbalanse 10400 2020-05
Nåværende situasjon 9504 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 2.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 51.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.7 2018-12
Forretningstillit 85.5 2019-12
Forbrukertillit 80.8 2019-12
Bedriftens Skattesats 24 2020-12
Personalinntekt skattesats 30 2020-12
Coronavirus tilfeller 8725 2020-07
Coronavirus dødsfall 122 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 8524 2020-07

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -2 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 0.7 2020-03
BNP 365 2019-12
Bnp Faste Priser 344155 2020-03
Brutto Nasjonal Produkt 342 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 75982 2020-03
Bnp Per Innbygger 12478 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 28351 2019-12
Bnp Fra Landbruk 22503 2020-03
Bnp Fra Construction 15350 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 76745 2020-03
Bnp Fra Mining 25255 2020-03
Bnp Fra Tjenester 201066 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.3 2020-05
Sysselsatte 14890 2020-05
Arbeidsledige 826 2020-05
Yrkesdeltakelse 68.1 2020-05
Ledige Stillinger 204513 2020-03
Minstelønn 1200 2020-02
Lønninger innen produksjon 3340 2020-02
Befolkning 32.6 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2019-12
Pensjonsalder Menn 60 2019-12
Lønn 3087 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -2.9 2020-05
Konsumprisindeksen Kpi 118 2020-05
Bnp-Deflatoren 106 2020-03
Produsentpriser 99.7 2020-05
Importprisene 115 2020-05
MatInflasjon 1.2 2020-05
KjerneInflasjon 1.1 2020-05
KPI Housing Utilities 118 2020-05
Kpi Transport 90.9 2020-05
Eksportpriser 110 2020-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2020-05
produsentprisene endring -5.5 2020-05

Penger Siste Referanse
Rentesats 1.75 2020-07
Internbankrente 2.03 2020-07
Pengemengde 113230 2020-05
Pengemengden M1 479420 2020-05
Pengemengden M2 2000160 2020-05
Pengemengden M3 2006708 2020-05
Bankenes balanse 2858144 2020-05
Valutareserver 105091 2020-05
Lån Til Privat Sektor 1997348 2020-05
Innskudd Rente 2.98 2019-12
Kontanter - Reserve - Ratio 2 2020-06
Sentralbankers balanse 483092 2020-05

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 10400 2020-05
Nåværende situasjon 9504 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 2.3 2018-12
Eksport 62686 2020-05
Import 52300 2020-05
Utenlandsgjeld 975907 2020-03
Kjøpsbetingelser 97.1 2020-05
Turisme Inntekter 86144 2019-12
Turistankomster 671084 2020-03
Gullreserver 38.9 2020-03
Råoljeproduksjon 634 2020-03
Kapitalstrømmer -13369 2020-03
Utenlandske Direkte Investeringer 6371 2020-03
Terrorisme - Hovedsiden 2.5 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 51.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -17215 2020-03
Offentlige Utgifter 40525 2020-03
Statens Inntekter 45322 2020-03
Fiscal Utgifter 62537 2020-03
Kreditt-Rating 70 2020-07
Militære Utgifter 3208 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24 2020-12
Personalinntekt skattesats 30 2020-12
Salgsskatt 10 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 23 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 85.5 2019-12
Industriell Produksjon -22.1 2020-05
Industriell Produksjon (Månedlig) -30.5 2020-04
Industriproduksjonen 5.6 2020-02
Lagerendringer -3203 2020-03
Bil Produksjon 12022 2020-05
Bilregistreringer 1570 2020-04
Ledende økonomisk indeks 0.3 2020-04
Internett-hastighet 8945 2017-03
IP-adresser 1704176 2017-03
Sementproduksjon 1836 2020-05
Sammenfallende-Hovedsiden 109 2020-04
Konkurranseevne Index 74.6 2019-12
Konkurranseevne Rank 27 2019-12
Korrupsjon Index 53 2019-12
Korrupsjon Rank 51 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 12 2019-12
Produksjon PMI 51 2020-06
Gruvedrift Produksjon 6.1 2020-02

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 80.8 2019-12
Forbruk 212257 2020-03
Bankenes Utlånsrente 4.01 2020-05
Bensinpriser 0.37 2020-06
Husholdninger Gjeld Til Bnp 68.2 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 30.5 2020-05
Butikkhandel (Årlig) -16.2 2020-05

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 0.8 2019-12
Konstruksjonsflyt ut -6.3 2020-03

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 8725 2020-07
Coronavirus dødsfall 122 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 8524 2020-07


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Malaysia - Økonomiske indikatorer.