Markeder Siste Referanse
Valuta 4.3 2020-04
Aksjemarkedet 1358 2020-04
10-årig statsobligasjon 3.38 2020-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 3.6 2019-12
Arbeidsledighet 3.2 2020-01
Inflasjon 1.3 2020-02
Rentesats 2.5 2020-03
Handelsbalanse 12600 2020-02
Nåværende situasjon 7643 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 2.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 51.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.7 2018-12
Forretningstillit 85.5 2019-12
Forbrukertillit 80.8 2019-12
Bedriftens Skattesats 24 2020-12
Personalinntekt skattesats 30 2020-12
Coronavirus tilfeller 4346 2020-04
Coronavirus dødsfall 70 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 1830 2020-04

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 3.6 2019-12
BNP 370 2019-12
Bnp Faste Priser 369878 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 360 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 80297 2019-12
Bnp Per Innbygger 12110 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 28176 2018-12
Bnp Fra Landbruk 24473 2019-12
Bnp Fra Construction 16582 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 81745 2019-12
Bnp Fra Mining 26431 2019-12
Bnp Fra Tjenester 216720 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.2 2020-01
Sysselsatte 15318 2020-01
Arbeidsledige 512 2020-01
Yrkesdeltakelse 68.9 2020-01
Ledige Stillinger 217432 2019-12
Minstelønn 1200 2020-02
Lønninger innen produksjon 3970 2019-12
Befolkning 32.6 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Levelønn Family 1970 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1150 2018-12
Lønn 3087 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.3 2020-02
Konsumprisindeksen Kpi 122 2020-02
Bnp-Deflatoren 106 2019-12
Produsentpriser 106 2020-02
Importprisene 117 2020-02
MatInflasjon 0.8 2020-02
KjerneInflasjon 1.3 2020-02
KPI Housing Utilities 123 2020-02
Kpi Transport 114 2020-02
Eksportpriser 117 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2020-02
produsentprisene endring 0.9 2020-02

Penger Siste Referanse
Rentesats 2.5 2020-03
Internbankrente 2.8 2020-04
Pengemengde 103034 2020-02
Pengemengden M1 444418 2020-02
Pengemengden M2 1948486 2020-02
Pengemengden M3 1958708 2020-02
Bankenes balanse 2832525 2020-02
Valutareserver 105923 2020-02
Lån Til Privat Sektor 1979341 2020-02
Innskudd Rente 3.1 2018-12
Kontanter - Reserve - Ratio 3 2019-12
Sentralbankers balanse 448939 2020-02

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 12600 2020-02
Nåværende situasjon 7643 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 2.3 2018-12
Eksport 74500 2020-02
Import 61800 2020-02
Utenlandsgjeld 946292 2019-12
Kjøpsbetingelser 100 2020-02
Turisme Inntekter 84135 2018-12
Turistankomster 1991068 2019-12
Gullreserver 38.88 2019-12
Råoljeproduksjon 607 2019-12
Kapitalstrømmer -649 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 3732 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 2.5 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 51.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -25.7 2019-09
Offentlige Utgifter 54425 2019-12
Statens Inntekter 68775 2019-09
Fiscal Utgifter 68801 2019-09
Kreditt-Rating 70 2020-04
Militære Utgifter 3208 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24 2020-12
Personalinntekt skattesats 30 2020-12
Salgsskatt 10 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 23 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 85.5 2019-12
Industriell Produksjon 0.6 2020-01
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.04 2020-01
Industriproduksjonen 2.1 2020-01
Lagerendringer -2872 2019-12
Bil Produksjon 42527 2020-01
Bilregistreringer 104735 2020-01
Ledende økonomisk indeks 0.1 2020-01
Internett-hastighet 8945 2017-03
IP-adresser 1704176 2017-03
Sementproduksjon 1377 2020-01
Sammenfallende-Hovedsiden 138 2020-01
Konkurranseevne Index 74.6 2019-12
Konkurranseevne Rank 27 2019-12
Korrupsjon Index 53 2019-12
Korrupsjon Rank 51 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 12 2019-12
Produksjon PMI 48.4 2020-03
Gruvedrift Produksjon -3.9 2020-01

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 80.8 2019-12
Forbruk 214608 2019-12
Bankenes Utlånsrente 4.6 2020-02
Bensinpriser 0.33 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 68 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) -3.3 2020-02
Butikkhandel (Årlig) 6.4 2020-02

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 0.4 2019-09
Konstruksjonsflyt ut 1.3 2019-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 4346 2020-04
Coronavirus dødsfall 70 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 1830 2020-04


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Malaysia - Økonomiske indikatorer.