Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Aksjemarkedet 1301.22 1289 1271 1254 1237 1204
Valuta 14.47 14.37 14.52 14.68 14.83 15.15
Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate -0.86 -0.3 -0.6 0.7 1.4 1.6
Bnp Årlig Vekstrate -0.80 -1.2 0.3 0.6 0.8 1.3
Arbeidsledighet 33.40 33.8 33.8 33.8 33.8 34.6
Inflasjon 2.60 3.4 3.7 3.8 3.8 4
Rentesats 6.50 6.25 6.25 6 6 5.5
Handelsbalanse -5645.80 -1900 -1450 -2440 -2600 -2500
Nåværende situasjon -1053.40 1300 300 -420 -700 -1000
Nåværende situasjon mot BNP -2.10 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.7
Regjeringens gjeld mot BNP 45.10 51 51 51 51 52
Offentlige Budsjetter -4.40 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3.5
Bedriftens Skattesats 32.00 32 32 32 32 32
Personalinntekt skattesats 37.00 37 37 37 37 37
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate -0.86 -0.3 -0.6 0.7 1.4 1.6
Bnp Årlig Vekstrate -0.80 -1.2 0.3 0.6 0.8 1.3
BNP 14.52 16 16 16 16 18
Bnp Faste Priser 35986.00 34746 35790 36094 36274 36745
Brutto Nasjonal Produkt 180548.92 178382 180820 181091 181993 184359
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 19971.00 19731 20001 20031 20131 20392
Bnp Per Innbygger 6073.20 5870 5870 5870 5870 5760
Bnp Per Innbygger Ppp 9897.63 10150 9509 9509 9426 9426
Bnp Fra Landbruk 909.40 787 1351 912 917 929
Bnp Fra Construction 914.10 768 773 917 921 933
Bnp Fra Manufacturing 4541.60 4506 4728 4555 4578 4637
Bnp Fra Mining 3419.42 3691 3037 3430 3447 3492
Bnp Fra Forvaltningsloven 5226.40 3977 4094 5242 5268 5337
Bnp Fra Transport 1103.86 1231 1005 1107 1113 1127
Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbeidsledighet 33.40 33.8 33.8 33.8 33.8 34.6
Befolkning 2.48 2.56 2.56 2.56 2.56 2.6
Arbeidsledige 364411.00 372000 372000 372000 372000 373500
Arbeidsledighet for unge 46.10 48 48 48 48 47.2
Yrkesdeltakelse 71.20 71 71 71 71 71.3
Sysselsatte 725742.00 760000 760000 760000 760000 757000
Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflasjon 2.60 3.4 3.7 3.8 3.8 4
Konsumprisindeksen Kpi 138.54 141 142 143 144 150
MatInflasjon 1.70 4 4.3 4.5 4.4 4.7
Inflasjonen (Månedlig) -0.10 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3
KPI Housing Utilities 135.16 138 139 140 140 146
Kpi Transport 137.55 136 141 142 143 148
Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Rentesats 6.50 6.25 6.25 6 6 5.5
Valutareserver 29752.38 34800 35700 35300 35600 36400
Innskudd Rente 5.90 5.4 5.65 5.65 5.4 5.4
Utlånsrente 10.25 10 10 9.75 9.75 9.75
Pengemengde 7121.41 8028 8600 8600 8600 8030
Sentralbankers balanse 34109.60 38000 33600 37200 37300 38500
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalanse -5645.80 -1900 -1450 -2440 -2600 -2500
Nåværende situasjon -1053.40 1300 300 -420 -700 -1000
Nåværende situasjon mot BNP -2.10 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.7
Import 19842.60 16400 14800 21200 20300 21000
Eksport 14196.80 14500 13350 18760 17700 18500
Kapitalstrømmer -392.50 -1333 -700 -700 -700 -1620
Turistankomster 1530246.00 1610000 1610000 1610000 1610000 1648000
Utenlandske Direkte Investeringer -679.40 2300 1480 900 1550 1650
Utenlandsgjeld 32155.60 36400 36400 36400 36400 35700
Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 45.10 51 51 51 51 52
Offentlige Budsjetter -4.40 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3.5
Offentlige Utgifter 27927.00 27592 27969 28011 28150 28516
Statsgjeld 86647.30 97000 97000 97000 97000 97000
Militære Utgifter 436.00 380 380 380 380 420
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bedriftens Skattesats 32.00 32 32 32 32 32
Personalinntekt skattesats 37.00 37 37 37 37 37
Salgsskatt 15.00 15 15 15 15 15
Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Gruvedrift Produksjon 2.50 -5 4.8 12 15 25
Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forbruk 87400.00 86351 87531 87662 88099 89244
Disponibel personlig inntekt 142724.00 141011 142938 143152 143866 145736


Namibia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.