Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 16.77 16.94 17.12 17.3 17.48 17.84
Aksjemarkedet 1095.83 1067 1039 1011 984 930

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -2.59 -3.7 -3.5 -3 -2.5 -2.5
Bnp Årlig Vekstrate -0.80 -5.3 -5 -3 -1.4 -2
Arbeidsledighet 33.40 36 36 36.8 36.8 36.8
Inflasjon 2.10 1.7 2 2.3 2.5 3
Rentesats 4.00 3.75 3.75 3.5 3.5 3.5
Handelsbalanse -3429.50 -2440 -2600 -2600 -2600 -2500
Nåværende situasjon -562.20 -420 -700 -700 -700 -1000
Nåværende situasjon mot BNP -2.10 -1.9 -1.9 -1.7 -1.7 -1.7
Regjeringens gjeld mot BNP 45.10 60 60 64 64 64
Offentlige Budsjetter -4.40 -12.5 -12.5 -8 -8 -8
Bedriftens Skattesats 32.00 32 32 32 32 32
Personalinntekt skattesats 37.00 37 37 37 37 37

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -2.59 -3.7 -3.5 -3 -2.5 -2.5
Bnp Årlig Vekstrate -0.80 -5.3 -5 -3 -1.4 -2
BNP 12.37 10.3 10.3 11 11 11
Bnp Faste Priser 34971.00 35104 34751 33922 34481 34056
Brutto Nasjonal Produkt 173649.85 175764 164967 168440 171219 161668
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 30378.00 29530 28859 29467 29953 28282
Bnp Per Innbygger 5766.00 5200 5200 4800 4800 4800
Bnp Per Innbygger Ppp 9637.20 9250 9250 9410 9410 9410
Bnp Fra Landbruk 722.00 830 1507 700 712 1477
Bnp Fra Construction 894.00 861 905 867 881 887
Bnp Fra Manufacturing 4263.00 4372 4319 4135 4203 4232
Bnp Fra Mining 3602.00 3341 3321 3494 3552 3255
Bnp Fra Forvaltningsloven 3863.00 5003 4193 3747 3809 4109
Bnp Fra Transport 1160.00 1073 868 1125 1144 851

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 33.40 36 36 36.8 36.8 36.8
Befolkning 2.46 2.56 2.56 2.6 2.6 2.6
Yrkesdeltakelse 71.20 71 71 71 71 71.3
Sysselsatte 725742.00 760000 760000 760000 760000 757000
Arbeidsledige 364411.00 372000 372000 372000 372000 373500
Arbeidsledighet for unge 46.10 48 48 48 48 47.2

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 2.10 1.7 2 2.3 2.5 3
Konsumprisindeksen Kpi 139.99 141 141 143 143 146
MatInflasjon 4.70 4.3 3 2.7 3 3.1
Importprisene 101.90 103 103 103 103 103
Inflasjonen (Månedlig) 0.40 -0.3 0.2 0.3 0.5 0.5
Eksportpriser 105.10 106 106 106 106 106
KPI Housing Utilities 133.21 137 138 137 137 142
Kpi Transport 133.92 139 140 141 137 145

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 4.00 3.75 3.75 3.5 3.5 3.5
Valutareserver 33743.21 35300 35600 35600 35600 36400
Innskudd Rente 5.70 5.45 5.45 5.2 5.2 5.2
Utlånsrente 7.75 7.75 7.75 7.5 7.5 7.5
Pengemengde 10262.11 8600 8600 8600 8600 8030
Sentralbankers balanse 31564.40 37200 37050 36700 36500 37000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse -3429.50 -2440 -2600 -2600 -2600 -2500
Nåværende situasjon -562.20 -420 -700 -700 -700 -1000
Nåværende situasjon mot BNP -2.10 -1.9 -1.9 -1.7 -1.7 -1.7
Import 18833.50 21200 20300 20300 20300 21000
Eksport 15404.10 18760 17700 17700 17700 18500
Kapitalstrømmer -324.90 -700 -700 -700 -700 -1620
Utenlandske Direkte Investeringer -679.40 900 1550 1550 1550 1650
Utenlandsgjeld 32155.60 36400 36400 36400 36400 35700
Kjøpsbetingelser 103.20 104 104 104 104 104
Turistankomster 1530246.00 1610000 1610000 1640000 1640000 1640000

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 45.10 60 60 64 64 64
Offentlige Budsjetter -4.40 -12.5 -12.5 -8 -8 -8
Offentlige Utgifter 39480.00 38282 37506 38296 38927 36756
Statsgjeld 86647.30 97000 97000 97000 97000 97000
Militære Utgifter 436.00 380 380 380 380 420

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 32.00 32 32 32 32 32
Personalinntekt skattesats 37.00 37 37 37 37 37
Salgsskatt 15.00 15 15 15 15 15

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Gruvedrift Produksjon 2.50 12 15 15 15 25

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbruk 107747.00 100605 102360 104515 106239 100312
Disponibel personlig inntekt 142724.00 138942 135588 138442 140726 132876


Namibia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.