Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 15.48 15.54 15.7 15.86 16.03 16.36
Aksjemarkedet 1388.61 1352 1316 1281 1247 1179

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate -0.72 -0.4 0.7 -0.6 1 0.7
Bnp Årlig Vekstrate -10.50 -3 7.2 7 2.6 2.8
Arbeidsledighet 33.40 36.8 36.8 36.8 36.8 37.7
Inflasjon 2.70 2.4 2.2 2.7 3 2.8
Rentesats 3.75 3.75 3.5 3.25 3.25 3.25
Handelsbalanse -6420.00 -2000 -4800 -4100 -3000 -4550
Nåværende situasjon -478.60 -1400 -1400 -500 -700 -700
Nåværende situasjon mot BNP -2.30 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.2
Regjeringens gjeld mot BNP 69.60 66 66 66 66 70
Offentlige Budsjetter -12.50 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2 -6
Bedriftens Skattesats 32.00 32 32 32 32 32
Personalinntekt skattesats 37.00 37 37 37 37 37

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate -0.72 -0.4 0.7 -0.6 1 0.7
Bnp Årlig Vekstrate -10.50 -3 7.2 7 2.6 2.8
BNP 12.37 11 11 11 11 12.4
Bnp Faste Priser 32169.00 32998 34331 34421 33005 33930
Brutto Nasjonal Produkt 173649.85 168440 186153 185805 178165 183153
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 30378.00 29467 32565 32504 31168 32041
Bnp Per Innbygger 5766.00 4800 4800 4800 4800 5350
Bnp Per Innbygger Ppp 9637.20 9410 9410 9410 9410 9750
Bnp Fra Landbruk 1006.40 928 2781 1077 1033 1061
Bnp Fra Construction 967.40 844 764 1035 993 1020
Bnp Fra Manufacturing 3438.80 3840 3983 3680 3528 3627
Bnp Fra Mining 2377.30 3494 3149 2544 2439 2507
Bnp Fra Forvaltningsloven 5110.10 3747 4093 5468 5243 5390
Bnp Fra Transport 845.00 1106 759 904 867 891

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbeidsledighet 33.40 36.8 36.8 36.8 36.8 37.7
Befolkning 2.55 2.6 2.6 2.6 2.6 2.64
Yrkesdeltakelse 71.20 71.3 71.3 71.3 71.3 71.5
Sysselsatte 725742.00 670000 670000 670000 670000 720000
Arbeidsledige 364411.00 380000 380000 380000 380000 375000
Arbeidsledighet for unge 46.10 48.8 48.8 48 48 48

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflasjon 2.70 2.4 2.2 2.7 3 2.8
Konsumprisindeksen Kpi 143.13 143 143 145 146 150
MatInflasjon 5.20 5 4.7 4.3 4 3.2
Importprisene 97.70 97.6 97.6 97.6 97.6 98
Inflasjonen (Månedlig) 0.90 0.3 0.5 0.4 0.5 0.6
Eksportpriser 107.20 107 107 107 107 108
KPI Housing Utilities 134.88 137 136 137 137 141
Kpi Transport 136.61 141 137 142 140 144

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Rentesats 3.75 3.75 3.5 3.25 3.25 3.25
Valutareserver 34372.21 35000 34000 35000 35000 35500
Innskudd Rente 4.16 4.16 3.91 3.66 3.66 3.66
Utlånsrente 7.50 7.5 7.25 7 7 7
Pengemengde 8222.90 8600 8600 8600 8600 8030
Sentralbankers balanse 32311.88 36700 36500 37000 37000 37500

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalanse -6420.00 -2000 -4800 -4100 -3000 -4550
Nåværende situasjon -478.60 -1400 -1400 -500 -700 -700
Nåværende situasjon mot BNP -2.30 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.2
Import 17337.00 16800 17500 20000 18000 20500
Eksport 10917.00 12000 13400 13600 13450 15000
Kapitalstrømmer -650.50 1300 300 -1000 -750 -600
Utenlandske Direkte Investeringer -2082.35 -1400 1400 800 1200 1600
Utenlandsgjeld 30852.00 38000 38000 38000 38000 36500
Kjøpsbetingelser 109.70 110 110 110 110 108
Turistankomster 1595973.00 1450000 1450000 1450000 1450000 1450000

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 69.60 66 66 66 66 70
Offentlige Budsjetter -12.50 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2 -6
Offentlige Utgifter 39480.00 38296 42323 42244 40506 41641
Statsgjeld 111507.00 97000 97000 97000 97000 97000
Militære Utgifter 436.00 380 380 380 420 420

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bedriftens Skattesats 32.00 32 32 32 32 32
Personalinntekt skattesats 37.00 37 37 37 37 37
Salgsskatt 15.00 15 15 15 15 15

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Gruvedrift Produksjon -22.60 12 5 -3 6 15

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forbruk 107747.00 104515 115505 115289 110548 113644
Disponibel personlig inntekt 131952.00 127993 141453 141189 135383 139173


Namibia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.