Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 16.19 16.35 16.52 16.69 16.87 17.22
Aksjemarkedet 1132.73 1074 1045 1017 990 936

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate -7.47 -4 -3 -2.5 1.3 -2.5
Bnp Årlig Vekstrate -11.10 -8 -3 1.2 2 2.1
Arbeidsledighet 33.40 37 36.8 36.8 36.8 36.8
Inflasjon 2.40 2.3 2.3 2.2 2.3 2.4
Rentesats 3.75 3.75 3.5 3.5 3.25 3.25
Handelsbalanse -5954.86 -3600 -2000 -4800 -4100 -3000
Nåværende situasjon 5110.40 -1400 -1400 -700 -500 -700
Nåværende situasjon mot BNP -2.30 -4 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Regjeringens gjeld mot BNP 53.30 70 64 64 64 64
Offentlige Budsjetter -4.50 -8.6 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2
Bedriftens Skattesats 32.00 32 32 32 32 32
Personalinntekt skattesats 37.00 37 37 37 37 37

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate -7.47 -4 -3 -2.5 1.3 -2.5
Bnp Årlig Vekstrate -11.10 -8 -3 1.2 2 2.1
BNP 12.37 10.3 11 11 11 11
Bnp Faste Priser 32024.80 34106 32998 32409 32665 34822
Brutto Nasjonal Produkt 173649.85 159758 168440 175734 177123 163113
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 30378.00 27948 29467 30743 30986 28535
Bnp Per Innbygger 5766.00 5200 4800 4800 4800 4800
Bnp Per Innbygger Ppp 9637.20 9250 9410 9410 9410 9410
Bnp Fra Landbruk 2419.80 1506 824 2449 2468 1538
Bnp Fra Construction 752.90 877 867 762 768 895
Bnp Fra Manufacturing 3565.80 4182 4135 3609 3637 4270
Bnp Fra Mining 2918.40 3216 3494 2953 2977 3284
Bnp Fra Forvaltningsloven 3818.10 4061 3747 3864 3894 4146
Bnp Fra Transport 1160.00 841 1125 1174 1183 859

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbeidsledighet 33.40 37 36.8 36.8 36.8 36.8
Befolkning 2.46 2.56 2.6 2.6 2.6 2.6
Yrkesdeltakelse 71.20 71 71.3 71.3 71.3 71.3
Sysselsatte 725742.00 630000 670000 670000 670000 670000
Arbeidsledige 364411.00 385000 380000 380000 380000 380000
Arbeidsledighet for unge 46.10 48.8 48.8 48 48 48

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflasjon 2.40 2.3 2.3 2.2 2.3 2.4
Konsumprisindeksen Kpi 141.57 142 143 143 145 145
MatInflasjon 6.60 6.4 5 4.7 4.3 4
Importprisene 97.70 97 97.6 97.6 97.6 97.6
Inflasjonen (Månedlig) 0.32 0.2 0.3 0.5 0.4 0.5
Eksportpriser 107.20 106 107 107 107 107
KPI Housing Utilities 133.41 138 137 136 136 142
Kpi Transport 138.31 141 141 137 141 144

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Rentesats 3.75 3.75 3.5 3.5 3.25 3.25
Valutareserver 33384.82 35000 35000 34000 35000 35000
Innskudd Rente 5.70 5.4 5.7 5.45 5.45 5.4
Utlånsrente 7.50 10 7.5 7.25 7.25 10
Pengemengde 7070.23 8600 8600 8600 8600 8030
Sentralbankers balanse 35706.60 35000 36700 36500 37000 37000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalanse -5954.86 -3600 -2000 -4800 -4100 -3000
Nåværende situasjon 5110.40 -1400 -1400 -700 -500 -700
Nåværende situasjon mot BNP -2.30 -4 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Import 16789.20 14500 16800 17500 20000 18000
Eksport 10834.34 12500 12000 13400 13600 13450
Kapitalstrømmer 5217.80 -1000 1300 300 -1000 -750
Utenlandske Direkte Investeringer -2082.35 -2000 -1400 1400 800 1200
Utenlandsgjeld 32155.60 38500 38000 38000 38000 38000
Kjøpsbetingelser 109.70 109 110 110 110 110
Turistankomster 1595973.00 1300000 1450000 1450000 1450000 1450000

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 53.30 70 64 64 64 64
Offentlige Budsjetter -4.50 -8.6 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2
Offentlige Utgifter 39480.00 36322 38296 39954 40270 37084
Statsgjeld 86647.30 97000 97000 97000 97000 97000
Militære Utgifter 436.00 380 380 380 380 420

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bedriftens Skattesats 32.00 32 32 32 32 32
Personalinntekt skattesats 37.00 37 37 37 37 37
Salgsskatt 15.00 15 15 15 15 15

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Gruvedrift Produksjon 2.80 -10 12 5 -3 6

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forbruk 107747.00 99127 104515 109040 109902 101209
Disponibel personlig inntekt 131952.00 121396 127993 133535 134591 123945


Namibia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.