Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 15.10 15.12 15.29 15.46 15.63 15.99
Aksjemarkedet 1414.98 908 584 376 241 99.88

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 2.25 -3.5 2 -1.5 -0.8 0.7
Bnp Årlig Vekstrate 1.60 2 2 1.7 1.5 2.2
Arbeidsledighet 33.40 36.8 36.8 36 36 36
Inflasjon 3.40 3.8 3.6 3.4 3.2 3
Rentesats 3.75 3.75 3.75 3.5 3.5 3.5
Handelsbalanse -8268.41 -5100 -3000 -5550 -6400 -6000
Nåværende situasjon -4001.50 -700 -1000 -1300 2000 -700
Nåværende situasjon mot BNP 1.90 -2.1 -2.1 -1.8 -1.8 -1.8
Regjeringens gjeld mot BNP 69.60 70.2 70.2 72 72 72
Offentlige Budsjetter -9.50 -9.4 -9.4 -7.5 -7.5 -7.5
Bedriftens Skattesats 32.00 32 32 32 32 32
Personalinntekt skattesats 37.00 37 37 37 37 37

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 2.25 -3.5 2 -1.5 -0.8 0.7
Bnp Årlig Vekstrate 1.60 2 2 1.7 1.5 2.2
BNP 10.70 11 11 12.5 12.5 12.5
Bnp Faste Priser 32741.40 32281 35460 32097 33233 36240
Brutto Nasjonal Produkt 173343.23 177123 176810 176290 175943 180700
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 19654.00 23845 20047 19988 19949 20488
Bnp Per Innbygger 5312.95 4800 4800 4800 4800 5350
Bnp Per Innbygger Ppp 8893.81 9410 9410 9410 9410 9750
Bnp Fra Landbruk 2630.90 1062 1828 961 2670 1868
Bnp Fra Construction 472.40 756 793 575 479 810
Bnp Fra Manufacturing 3548.00 3552 4355 3157 3601 4451
Bnp Fra Mining 2869.20 2393 2958 2935 2912 3023
Bnp Fra Forvaltningsloven 3955.70 5143 4506 3942 4015 4605
Bnp Fra Transport 1005.00 808 823 1022 1020 841

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 33.40 36.8 36.8 36 36 36
Befolkning 2.50 2.6 2.6 2.6 2.6 2.64
Yrkesdeltakelse 71.20 71.3 71.3 71.5 71.5 71.5
Sysselsatte 725742.00 640000 640000 670000 670000 670000
Arbeidsledige 364411.00 410000 410000 395000 395000 395000
Arbeidsledighet for unge 46.10 50.3 50.3 49 49 49

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 3.40 3.8 3.6 3.4 3.2 3
Konsumprisindeksen Kpi 145.98 147 147 149 151 151
MatInflasjon 6.10 6.5 6 4.9 5 5
Importprisene 97.70 97.6 97.6 97.6 97.6 98
Inflasjonen (Månedlig) -0.20 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2
Eksportpriser 107.20 107 107 107 107 108
KPI Housing Utilities 135.08 138 138 140 139 142
Kpi Transport 146.41 144 141 146 152 145

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 3.75 3.75 3.75 3.5 3.5 3.5
Pengemengden M1 61847.90 63700 63500 61000 62400 62000
Pengemengden M2 121543.70 127000 124000 125000 122000 120000
Valutareserver 42696.10 33400 34500 34300 33800 34000
Innskudd Rente 4.16 4.16 4.16 3.91 3.91 3.91
Utlånsrente 8.50 8.5 8.5 8.25 8.25 8.25
Pengemengde 7988.03 8400 7300 7000 7500 7250
Sentralbankers balanse 43821.60 37000 35800 35000 34000 34500

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse -8268.41 -5100 -3000 -5550 -6400 -6000
Nåværende situasjon -4001.50 -700 -1000 -1300 2000 -700
Nåværende situasjon mot BNP 1.90 -2.1 -2.1 -1.8 -1.8 -1.8
Import 17297.74 17800 19000 20500 21100 21000
Eksport 9029.32 13600 13450 14100 15000 15000
Kapitalstrømmer -3373.10 -1000 -750 1000 -300 -600
Utenlandske Direkte Investeringer 1822.87 -1000 -1200 400 280 500
Utenlandsgjeld 33065.00 32500 32500 33100 33100 33100
Kjøpsbetingelser 109.70 110 110 110 110 108
Turistankomster 1595973.00 1300000 1300000 1450000 1450000 1450000

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 69.60 70.2 70.2 72 72 72
Offentlige Budsjetter -9.50 -9.4 -9.4 -7.5 -7.5 -7.5
Offentlige Utgifter 39311.00 40720 40097 39979 39901 40979
Statsgjeld 111507.00 112000 112000 114000 114000 114000
Militære Utgifter 417.00 430 430 470 470 470

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 32.00 32 32 32 32 32
Personalinntekt skattesats 37.00 37 37 37 37 37
Salgsskatt 15.00 15 15 15 15 15

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Gruvedrift Produksjon -1.50 25 16 45 12 15

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbruk 99451.00 111853 101440 101142 100943 103672
Disponibel personlig inntekt 173907.00 178707 177385 176863 176516 181288


Namibia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.