Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 13.79 13.88 14.03 14.17 14.32 14.62
Aksjemarkedet 1454.40 1417 1379 1343 1307 1236

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 8.43 0.7 -0.6 1 -0.5 0.7
Bnp Årlig Vekstrate -6.00 8 7.5 2.6 2.3 1.8
Arbeidsledighet 33.40 36.8 36.8 36.8 36 36
Inflasjon 3.80 3.4 3 3.2 3.2 3
Rentesats 3.75 3.75 3.5 3.5 3.25 3.25
Handelsbalanse -3476.34 -6200 -5100 -3000 -6350 -6200
Nåværende situasjon -855.50 -1500 -700 -1000 -1300 -1300
Nåværende situasjon mot BNP 1.90 -2.5 -2.5 -2.5 -2.3 -2.3
Regjeringens gjeld mot BNP 69.60 70.2 70.2 70.2 72 72
Offentlige Budsjetter -9.50 -10 -10 -10 -8 -8
Bedriftens Skattesats 32.00 32 32 32 32 32
Personalinntekt skattesats 37.00 37 37 37 37 37

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 8.43 0.7 -0.6 1 -0.5 0.7
Bnp Årlig Vekstrate -6.00 8 7.5 2.6 2.3 1.8
BNP 12.37 11 11 11 11 12.4
Bnp Faste Priser 35164.00 35075 34366 36078 35973 36728
Brutto Nasjonal Produkt 173343.23 187542 186674 177850 177330 181051
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 19654.00 25247 25130 20165 20106 20528
Bnp Per Innbygger 5766.00 4800 4800 4800 4800 5350
Bnp Per Innbygger Ppp 9637.20 9410 9410 9410 9410 9750
Bnp Fra Landbruk 1777.20 3046 1111 1823 1818 1856
Bnp Fra Construction 747.70 595 769 767 765 781
Bnp Fra Manufacturing 4246.40 3907 3634 4357 4344 4435
Bnp Fra Mining 2899.60 3146 2522 2975 2966 3029
Bnp Fra Forvaltningsloven 4435.20 4086 5441 4551 4537 4632
Bnp Fra Transport 845.00 765 908 867 864 883

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbeidsledighet 33.40 36.8 36.8 36.8 36 36
Befolkning 2.50 2.6 2.6 2.6 2.6 2.64
Yrkesdeltakelse 71.20 71.3 71.3 71.3 71.5 71.5
Sysselsatte 725742.00 640000 640000 640000 670000 670000
Arbeidsledige 364411.00 390000 390000 390000 375000 375000
Arbeidsledighet for unge 46.10 48.8 48.8 48.8 47 47

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflasjon 3.80 3.4 3 3.2 3.2 3
Konsumprisindeksen Kpi 144.89 145 146 146 149 151
MatInflasjon 5.90 4.7 5.3 6 4.9 4.5
Importprisene 97.70 97.6 97.6 97.6 97.6 98
Inflasjonen (Månedlig) 0.40 0.6 0.4 0.3 0.3 0.4
Eksportpriser 107.20 107 107 107 107 108
KPI Housing Utilities 134.91 138 137 138 139 142
Kpi Transport 142.90 139 142 140 146 144

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Rentesats 3.75 3.75 3.5 3.5 3.25 3.25
Pengemengden M1 63593.70 64200 63700 63500 61000 60500
Pengemengden M2 124646.00 135000 132000 116000 112000 114000
Valutareserver 41167.05 34000 35000 35000 34300 35500
Innskudd Rente 4.16 4.16 3.91 3.91 3.66 3.66
Utlånsrente 8.50 7.5 7.25 7.25 7 7
Pengemengde 8366.62 8400 7600 7300 7000 6800
Sentralbankers balanse 32468.60 34500 37000 35600 35000 34500

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalanse -3476.34 -6200 -5100 -3000 -6350 -6200
Nåværende situasjon -855.50 -1500 -700 -1000 -1300 -1300
Nåværende situasjon mot BNP 1.90 -2.5 -2.5 -2.5 -2.3 -2.3
Import 19147.82 18500 20000 19800 20500 21200
Eksport 15671.48 13400 13600 13450 137000 15000
Kapitalstrømmer -2634.50 300 -1000 -750 1000 -600
Utenlandske Direkte Investeringer 251.54 -600 -1000 -1400 400 800
Utenlandsgjeld 33065.00 38000 38000 38000 40000 40000
Kjøpsbetingelser 109.70 110 110 110 110 108
Turistankomster 1595973.00 1300000 1300000 1300000 145000 1450000

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 69.60 70.2 70.2 70.2 72 72
Offentlige Budsjetter -9.50 -10 -10 -10 -8 -8
Offentlige Utgifter 39311.00 43116 42916 40333 40215 41059
Statsgjeld 111507.00 112000 112000 112000 114000 114000
Militære Utgifter 417.00 430 430 430 470 470

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bedriftens Skattesats 32.00 32 32 32 32 32
Personalinntekt skattesats 37.00 37 37 37 37 37
Salgsskatt 15.00 15 15 15 15 15

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Gruvedrift Produksjon -11.00 4 25 14 8 15

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forbruk 99451.00 118433 117885 102037 101738 103873
Disponibel personlig inntekt 173907.00 189219 188343 178429 177907 181640


Namibia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.