Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 16.05 16.34 16.53 16.73 16.92 17.31
Aksjemarkedet 1677.75 1569 1509 1451 1396 1291

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate -1.39 -0.8 3 0.7 0.7 1
Bnp Årlig Vekstrate 3.30 2.5 2.7 3 3.2 3.5
Arbeidsledighet 33.40 36 36 36 36 34.5
Inflasjon 5.60 5 4.7 4.4 3.8 4.5
Rentesats 4.25 4.5 4.75 5 5.25 6
Handelsbalanse -5348.69 -6100 -6100 -6000 -6000 -7700
Nåværende situasjon -3080.00 2000 2000 -700 -700 -1500
Nåværende situasjon mot BNP 1.90 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.6
Regjeringens gjeld mot BNP 69.60 72 72 72 72 75
Offentlige Budsjetter -9.50 -7.4 -7.4 -7.4 -7.4 -7.4
Bedriftens Skattesats 32.00 32 32 32 32 32
Personalinntekt skattesats 37.00 37 37 37 37 37

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate -1.39 -0.8 3 0.7 0.7 1
Bnp Årlig Vekstrate 3.30 2.5 2.7 3 3.2 3.5
BNP 10.70 12.5 12.5 12.5 12.5 13.4
Bnp Faste Priser 36372.00 34775 34914 37463 37536 38774
Brutto Nasjonal Produkt 177995.29 177677 178023 183335 183691 189752
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 20227.00 19850 19889 20834 20874 21563
Bnp Per Innbygger 4084.24 4300 4300 4300 4300 4500
Bnp Per Innbygger Ppp 8893.81 9410 9410 9750 9750 9750
Bnp Fra Landbruk 1918.00 2804 1165 1976 1979 2045
Bnp Fra Construction 654.00 613 552 674 675 697
Bnp Fra Manufacturing 3995.00 3689 3787 4115 4123 4259
Bnp Fra Mining 3867.00 3096 3669 3983 3991 4122
Bnp Fra Forvaltningsloven 4321.00 4064 5189 4451 4459 4606
Bnp Fra Transport 844.00 888 884 869 871 900

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbeidsledighet 33.40 36 36 36 36 34.5
Befolkning 2.50 2.6 2.6 2.64 2.64 2.64
Sysselsatte 725742.00 670000 670000 670000 670000 705000
Yrkesdeltakelse 71.20 71.5 71.5 71.5 71.5 71.3
Arbeidsledige 364411.00 395000 395000 395000 395000 380000
Arbeidsledighet for unge 46.10 49 49 49 49 47.4

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflasjon 5.60 5 4.7 4.4 3.8 4.5
Konsumprisindeksen Kpi 153.01 153 153 155 157 162
MatInflasjon 5.70 6 5.7 6 5.7 5
KPI Housing Utilities 137.15 142 141 141 142 147
Kpi Transport 169.87 171 172 173 173 174
Eksportpriser 128.20 107 107 108 108 108
Inflasjonen (Månedlig) 1.40 0.7 0.4 0.5 0.2 0.4
Importprisene 106.90 97.6 97.6 98 98 98

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Rentesats 4.25 4.5 4.75 5 5.25 6
Pengemengden M1 68171.60 62400 62400 62000 62000 60500
Pengemengden M2 129097.70 122000 122000 120000 120000 117000
Valutareserver 40751.41 33800 33800 34000 34000 34000
Innskudd Rente 4.02 4.27 4.52 4.77 5.02 5.52
Sentralbankers balanse 41784.30 34000 34000 34500 34500 32000
Utlånsrente 7.75 8 8.25 8.5 8.75 9.25
Pengemengde 7166.72 7500 7500 7250 7250 7100

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalanse -5348.69 -6100 -6100 -6000 -6000 -7700
Nåværende situasjon -3080.00 2000 2000 -700 -700 -1500
Nåværende situasjon mot BNP 1.90 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.6
Import 22821.24 21100 21100 21000 21000 23000
Eksport 17472.54 15000 15000 15000 15000 15300
Kapitalstrømmer -1746.40 -300 -300 -600 -600 -1200
Utenlandske Direkte Investeringer 450.00 280 280 500 500 500
Utenlandsgjeld 33065.00 33100 33100 33100 33100 34000
Kjøpsbetingelser 119.90 110 110 108 108 108
Turistankomster 1595973.00 1450000 1450000 1450000 1450000 1480000

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 69.60 72 72 72 72 75
Offentlige Budsjetter -9.50 -7.4 -7.4 -7.4 -7.4 -7.4
Offentlige Utgifter 41185.00 41537 41618 42421 42503 43905
Statsgjeld 111507.00 114000 114000 114000 114000 115000
Militære Utgifter 417.00 470 470 470 470 500

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bedriftens Skattesats 32.00 32 32 32 32 32
Personalinntekt skattesats 37.00 37 37 37 37 37
Salgsskatt 15.00 15 15 15 15 15

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Gruvedrift Produksjon -1.50 12 12 15 15 8

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forbruk 107529.00 99327 99520 110755 110970 114631
Disponibel personlig inntekt 172750.00 178937 179286 177933 178278 184160


Namibia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.