Markeder Siste Referanse
Valuta 14.4 2020-01
Aksjemarkedet 1283 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.86 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate -0.8 2019-09
Arbeidsledighet 33.4 2018-12
Inflasjon 2.6 2019-12
Rentesats 6.5 2020-01
Handelsbalanse -5646 2019-09
Nåværende situasjon -1053 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -2.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 45.1 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.4 2018-12
Bedriftens Skattesats 32 2018-12
Personalinntekt skattesats 37 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.86 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate -0.8 2019-09
BNP 14.52 2018-12
Bnp Faste Priser 35986 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 180549 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 19971 2018-12
Bnp Per Innbygger 6073 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 9898 2018-12
Bnp Fra Landbruk 909 2019-09
Bnp Fra Construction 914 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 4542 2019-09
Bnp Fra Mining 3419 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 5226 2019-09
Bnp Fra Tjenester 3175 2019-09
Bnp Fra Transport 1104 2019-09
Bnp Fra Verktøy 516 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 33.4 2018-12
Befolkning 2.48 2018-12
Sysselsatte 725742 2018-12
Yrkesdeltakelse 71.2 2018-12
Levelønn Family 8590 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 8360 2018-12
Arbeidsledige 364411 2018-12
Lønn Høy Dyktige 33300 2018-12
Lønn Lav Dyktige 3240 2018-12
Arbeidsledighet for unge 46.1 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.6 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 139 2019-12
MatInflasjon 1.7 2019-12
KPI Housing Utilities 135 2019-12
Kpi Transport 138 2019-12
Eksportpriser 174 2017-12
Bnp-Deflatoren 177 2018-12
Importprisene 128 2017-12
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 6.5 2020-01
Pengemengden M1 56481 2019-11
Pengemengden M2 115258 2019-11
Valutareserver 29752 2019-11
Innskudd Rente 5.9 2018-12
Sentralbankers balanse 31564 2019-11
Utlånsrente 10.25 2019-11
Pengemengde 7121 2019-11
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -5646 2019-09
Nåværende situasjon -1053 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -2.1 2018-12
Eksport 14197 2019-09
Import 19843 2019-09
Kapitalstrømmer -392 2019-09
Utenlandsgjeld 32156 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer -679 2019-06
Kjøpsbetingelser 136 2017-12
Terrorisme - Hovedsiden 0 2018-12
Turistankomster 1530246 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 45.1 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.4 2018-12
Offentlige Utgifter 27927 2018-12
Statsgjeld 86647 2018-12
Kreditt-Rating 47 2020-01
Militære Utgifter 436 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 32 2018-12
Personalinntekt skattesats 37 2018-12
Salgsskatt 15 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Lagerendringer -1011 2018-12
Internett-hastighet 2922 2017-03
IP-adresser 170593 2017-03
Konkurranseevne Index 54.46 2019-12
Konkurranseevne Rank 94 2019-12
Korrupsjon Index 52 2019-12
Korrupsjon Rank 56 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 104 2019-12
Gruvedrift Produksjon 2.5 2019-03
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 87400 2018-12
Disponibel personlig inntekt 142724 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Namibia - Økonomiske indikatorer.