Markeder Siste Referanse
Valuta 14.85 2019-11
Aksjemarkedet 1329 2019-11
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate -2.6 2019-06
Arbeidsledighet 33.4 2018-12
Inflasjon 3.3 2019-09
Rentesats 6.5 2019-10
Handelsbalanse -6178 2019-06
Nåværende situasjon -3099 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -2.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 45.1 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.4 2018-12
Bedriftens Skattesats 32 2018-12
Personalinntekt skattesats 37 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate -2.6 2019-06
BNP 14.52 2018-12
Bnp Faste Priser 25515 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 180549 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 19971 2018-12
Bnp Per Innbygger 6073 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 9898 2018-12
Bnp Fra Landbruk 901 2019-06
Bnp Fra Construction 718 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 2980 2019-06
Bnp Fra Mining 2377 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 2612 2019-06
Bnp Fra Tjenester 2258 2019-06
Bnp Fra Transport 1348 2019-06
Bnp Fra Verktøy 638 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 33.4 2018-12
Befolkning 2.48 2018-12
Sysselsatte 725742 2018-12
Yrkesdeltakelse 71.2 2018-12
Levelønn Family 8590 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 8360 2018-12
Arbeidsledige 364411 2018-12
Lønn Høy Dyktige 33300 2018-12
Lønn Lav Dyktige 3240 2018-12
Arbeidsledighet for unge 46.1 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.3 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 138 2019-09
MatInflasjon 4.4 2019-09
KPI Housing Utilities 135 2019-09
Kpi Transport 137 2019-09
Eksportpriser 174 2017-12
Bnp-Deflatoren 177 2018-12
Importprisene 128 2017-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 6.5 2019-10
Pengemengden M1 53973 2019-09
Pengemengden M2 113187 2019-09
Valutareserver 32266 2019-09
Innskudd Rente 5.9 2018-12
Sentralbankers balanse 34110 2019-08
Utlånsrente 10.25 2019-09
Pengemengde 7252 2019-08
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -6178 2019-06
Nåværende situasjon -3099 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -2.1 2018-12
Eksport 13777 2019-06
Import 19954 2019-06
Kapitalstrømmer -611 2019-06
Utenlandsgjeld 32156 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer -679 2019-06
Kjøpsbetingelser 136 2017-12
Terrorisme - Hovedsiden 0 2017-12
Turistankomster 1530246 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 45.1 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.4 2018-12
Offentlige Utgifter 27927 2018-12
Statsgjeld 86647 2018-12
Kreditt-Rating 55
Militære Utgifter 436 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 32 2018-12
Personalinntekt skattesats 37 2018-12
Salgsskatt 15 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Lagerendringer -1011 2018-12
Internett-hastighet 2922 2017-03
IP-adresser 170593 2017-03
Konkurranseevne Index 54.46 2019-12
Konkurranseevne Rank 94 2019-12
Korrupsjon Index 53 2018-12
Korrupsjon Rank 52 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 104 2019-12
Gruvedrift Produksjon 2.5 2019-03
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 87400 2018-12
Disponibel personlig inntekt 142724 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Namibia - Økonomiske indikatorer.