Markeder Siste Referanse
Valuta 17.4 2020-05
Aksjemarkedet 972 2020-05

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.86 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2019-12
Arbeidsledighet 33.4 2018-12
Inflasjon 1.6 2020-04
Rentesats 4.25 2020-05
Handelsbalanse -3430 2019-12
Nåværende situasjon -562 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -2.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 45.1 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.4 2018-12
Bedriftens Skattesats 32 2020-12
Personalinntekt skattesats 37 2020-12
Coronavirus tilfeller 21 2020-05
Coronavirus dødsfall 0 2020-05
Coronavirus gjenopprettet 14 2020-05

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.86 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2019-12
BNP 15 2019-12
Bnp Faste Priser 36293 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 173650 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 30378 2019-12
Bnp Per Innbygger 6073 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 9898 2018-12
Bnp Fra Landbruk 1578 2019-12
Bnp Fra Construction 862 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 4542 2019-12
Bnp Fra Mining 3496 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 4414 2019-12
Bnp Fra Tjenester 3550 2019-12
Bnp Fra Transport 913 2019-12
Bnp Fra Verktøy 617 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 33.4 2018-12
Befolkning 2.46 2019-12
Sysselsatte 725742 2018-12
Yrkesdeltakelse 71.2 2018-12
Levelønn Family 8590 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 8360 2018-12
Arbeidsledige 364411 2018-12
Lønn Høy Dyktige 33300 2018-12
Lønn Lav Dyktige 3240 2018-12
Arbeidsledighet for unge 46.1 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.6 2020-04
Konsumprisindeksen Kpi 140 2020-04
MatInflasjon 4.2 2020-04
KPI Housing Utilities 133 2020-04
Kpi Transport 133 2020-04
Eksportpriser 105 2018-12
Bnp-Deflatoren 177 2018-12
Importprisene 102 2018-12
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2020-04

Penger Siste Referanse
Rentesats 4.25 2020-05
Pengemengden M1 58404 2020-01
Pengemengden M2 114626 2020-01
Valutareserver 32974 2020-03
Innskudd Rente 5.7 2019-12
Sentralbankers balanse 31564 2019-11
Utlånsrente 8 2020-04
Pengemengde 7800 2020-03

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -3430 2019-12
Nåværende situasjon -562 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -2.1 2018-12
Eksport 15404 2019-12
Import 18834 2019-12
Kapitalstrømmer -325 2019-12
Utenlandsgjeld 32156 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer -679 2019-06
Kjøpsbetingelser 103 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 0 2018-12
Turistankomster 1530246 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 45.1 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.4 2018-12
Offentlige Utgifter 39480 2019-12
Statsgjeld 86647 2018-12
Kreditt-Rating 45 2020-05
Militære Utgifter 436 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 32 2020-12
Personalinntekt skattesats 37 2020-12
Salgsskatt 15 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Lagerendringer -5225 2019-12
Internett-hastighet 2922 2017-03
IP-adresser 170593 2017-03
Konkurranseevne Index 54.46 2019-12
Konkurranseevne Rank 94 2019-12
Korrupsjon Index 52 2019-12
Korrupsjon Rank 56 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 104 2019-12
Gruvedrift Produksjon 2.5 2019-03

Forbruker Siste Referanse
Forbruk 107747 2019-12
Disponibel personlig inntekt 142724 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 21 2020-05
Coronavirus dødsfall 0 2020-05
Coronavirus gjenopprettet 14 2020-05


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Namibia - Økonomiske indikatorer.