Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 0.67 0.66 0.66 0.66 0.65 0.65
Aksjemarkedet 12470.34 12282 12096 11914 11735 11375
10-årig statsobligasjon 0.63 0.65 0.68 0.7 0.72 0.77

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate -12.20 1.2 -1.5 1 1 0.7
Bnp Årlig Vekstrate -12.40 -5 -4 16.5 2 4
Arbeidsledighet 4.00 7.5 7.5 7.3 7.5 7.5
Inflasjon 1.40 1.1 0.9 1.2 1.1 0.9
Inflasjonen (Månedlig) 0.70 0.1 0.4 0.2 0.3 0.2
Rentesats 0.25 0.25 0.25 -0.25 -0.25 -0.25
Handelsbalanse -352.67 150 210 250 -10 100
Nåværende situasjon 1828.00 900 500 -700 -3250 -2790
Nåværende situasjon mot BNP -3.60 -3 -4 -4 -4 -4
Regjeringens gjeld mot BNP 19.00 32 41 41 41 41
Offentlige Budsjetter 2.50 -8 -9 -9 -9 -9
Forretningstillit -28.50 -24 -22 -20 -19 -18
Produksjon PMI 54.00 51.7 52.3 52.6 53 53
Forbrukertillit 95.10 96 98 100 102 103
Butikkhandel (Månedlig) -14.60 0.6 1 1.3 1.5 1.5
Bygningstillatelser 3182.00 3300 3200 3300 3350 3400
Bedriftens Skattesats 28.00 28 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 33.00 33 33 33 33 33

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate -12.20 1.2 -1.5 1 1 0.7
Bnp Årlig Vekstrate -12.40 -5 -4 16.5 2 4
BNP 206.93 196 196 205 205 205
Bnp Faste Priser 57534.00 65602 61229 61086 74130 67439
Brutto Nasjonal Produkt 58711.00 68739 64428 64030 77703 70664
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 12368.00 16242 15286 14979 18177 16697
Bnp Per Innbygger 38993.00 37300 38000 38000 38000 38000
Bnp Per Innbygger Ppp 42887.52 41090 41730 41730 41630 41730
Bnp Fra Landbruk 3265.00 3540 3234 3207 3892 3640
Bnp Fra Construction 2911.00 3980 3887 3770 4575 4091
Bnp Fra Manufacturing 5177.00 6340 5797 5718 6939 6518
Bnp Fra Mining 499.00 767 741 781 948 789
Bnp Fra Forvaltningsloven 2841.00 2869 2769 2793 3389 2950
Bnp Fra Tjenester 37700.00 44249 40738 40707 49399 45488
Bnp Fra Transport 1632.00 3105 2668 2556 3101 3192
Bnp Fra Verktøy 1608.00 1771 1644 1650 2003 1821

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbeidsledighet 4.00 7.5 7.5 7.3 7.5 7.5
Sysselsatte 2665.00 2600 2620 2640 2660 2720
Arbeidsledige 111.00 122 120 118 119 120
Arbeidsledighetsrate -0.40 0.2 0.5 0.7 0.6 0.6
Yrkesdeltakelse 69.70 70 70.3 70.3 70.4 70.8
Lønnskostnader 1218.00 1218 1219 1221 1219 1221
Produktivitet 113.55 127 128 128 129 129
Ledige Stillinger 102.84 108 115 125 132 150
Lønn 33.37 31.93 32.18 32.35 32.35 33.06
Lønninger innen produksjon 31.34 34 34 34 34 34
Minstelønn 18.90 18.9 20.1 20.1 20.1 20.1
Befolkning 4.95 5.11 5.11 5.11 5.11 5.2
Pensjonsalder Kvinner 65.00 65 65 65 65 65
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Deltid Sysselsettingen 538.00 523 526 530 535 540
Arbeidsledighet for unge 14.00 16.5 16 15.5 15.1 14.5
Sysselsetting 67.50 65.3 66.3 66.5 66.6 66.7
Full Jobb 2133.00 2138 2142 2148 2125 2150

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflasjon 1.40 1.1 0.9 1.2 1.1 0.9
Inflasjonen (Månedlig) 0.70 0.1 0.4 0.2 0.3 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 1054.00 1055 1061 1060 1059 1065
Kjerne Konsumprisindeks 1054.00 1068 1059 1065 1060 1091
KjerneInflasjon 1.40 1.3 1.1 1.1 1.2 1.3
Produsentpriser 1153.00 1162 1166 1169 1170 1173
Eksportpriser 1297.00 1340 1325 1320 1323 1325
Importprisene 849.00 852 852 855 857 859
Inflasjonsforventning 1.43 1.4 1.3 1.2 1.4 1.6
KPI Housing Utilities 1101.00 1090 1098 1107 1106 1100
Kpi Transport 987.00 1061 1040 992 991 1070
MatInflasjon 3.10 4 3.8 3.5 3.3 3.1

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Rentesats 0.25 0.25 0.25 -0.25 -0.25 -0.25
Valutareserver 21664.00 25800 26300 26900 27500 28400
Bankenes balanse 622482.00 630000 595000 593000 590000 590000
Innskudd Rente 0.10 3.2 0.2 0.2 -0.3 4.45
Sentralbankers balanse 62483.00 59500 60100 59800 59100 56500

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalanse -352.67 150 210 250 -10 100
Nåværende situasjon 1828.00 900 500 -700 -3250 -2790
Nåværende situasjon mot BNP -3.60 -3 -4 -4 -4 -4
Import 4764.13 4950 5090 5150 5210 5300
Eksport 4411.46 5100 5300 5400 5200 5400
Utenlandsgjeld 295601.00 304800 305000 305100 305600 306000
Kjøpsbetingelser 1528.00 1460 1450 1448 154 1430
Kapitalstrømmer 4753.00 4900 1200 1000 1300 1802
Utenlandske Direkte Investeringer 945.00 890 950 1080 1190 1000
Turistankomster 7842.00 8500 11000 55000 90000 155000
Våpen Salg 6.00 3 3 3 3 3

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 19.00 32 41 41 41 41
Offentlige Budsjetter 2.50 -8 -9 -9 -9 -9
Regjeringens budsjetter verdi 7508.00 -4500 -5300 -5300 -5300 -5300
Offentlige Utgifter 12736.00 12042 11823 11947 14498 12379
Statens Inntekter 119293.00 101000 110000 110000 110000 110000
Fiscal Utgifter 111439.00 125500 122000 122000 122000 122000
Militære Utgifter 2307.00 2120 2250 2250 2250 2250
Statsgjeld 57736.00 87000 125000 125000 125000 125000

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bedriftens Skattesats 28.00 28 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 33.00 33 33 33 33 33
Salgsskatt 15.00 15 15 15 15 15
Sosial sikkerhetsrate 11.00 11 11 11 11 11
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 3.00 3 3 3 3 3
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.00 8 8 8 8 8

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forretningstillit -28.50 -24 -22 -20 -19 -18
Produksjon PMI 54.00 51.7 52.3 52.6 53 53
Industriell Produksjon -12.10 -2.5 1.6 8.3 5.5 2.5
Kapasitetsutnyttelsen 92.60 93.2 93.5 93.5 93.8 93.8
Lagerendringer -1129.00 -80 150 230 310 380
Bilregistreringer 4103.00 4800 4850 4900 5050 5100
Service PMI 50.30 50.5 51 51.5 52 52.5
Konkurser 95.00 100 97 95 91 87
Sammensatt Pmi 52.40 50.4 51 51.5 52 52.5

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forbrukertillit 95.10 96 98 100 102 103
Butikkhandel (Månedlig) -14.60 0.6 1 1.3 1.5 1.5
Butikkhandel (Årlig) -14.20 -1.5 0.3 13.2 4.5 2.5
Forbruk 35197.00 41091 37820 38120 46260 42242
Privat-Sektor-Kreditt 488193.00 491000 492000 493000 494200 496315
Bankenes Utlånsrente 8.44 9.42 8.38 8.38 7.88 10.67
Kredittkortutgifter 5734.00 5750 5850 5930 5990 6070
Husholdninger Gjeld Til Bnp 94.80 94.6 94.1 94.1 94.1 94.1
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 163.80 164 164 164 164 163

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bygningstillatelser 3182.00 3300 3200 3300 3350 3400
Boligpriser 1.90 1.5 1 0.7 0.8 1
Hjem Eierskap Rate 64.80 64.29 64.29 64.29 64.29 64.29
Konstruksjonsflyt ut -24.20 -5 0.5 15 7 4.5


New-Zealand - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.