Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 0.71 0.69 0.69 0.68 0.67 0.66
Aksjemarkedet 12783.37 12366 12141 11920 11704 11281
10-årig statsobligasjon 1.64 1.64 1.73 1.83 1.93 2.15

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 1.60 1 1.3 1 1.2 1
Bnp Årlig Vekstrate 2.40 2 4 2 2.3 3.5
Arbeidsledighet 4.00 4.4 4.2 4.1 4 4
Inflasjon 3.30 2.3 2.2 1.8 1.5 1.2
Inflasjonen (Månedlig) 1.30 0.8 0.3 0.5 0.2 0.2
Rentesats 0.25 0.5 0.75 1 1 1.5
Handelsbalanse 261.43 -91 343 329 398 340
Nåværende situasjon -2895.00 -3250 -2790 -1500 -1900 -2400
Nåværende situasjon mot BNP -2.70 -2.5 -2.5 -3 -3 -3
Regjeringens gjeld mot BNP 27.00 41 41 41 41 47
Offentlige Budsjetter -7.50 -9 -9 -9 -9 -8.3
Produksjon PMI 60.70 56 53 52 51 52.5
Forbrukertillit 107.10 109 105 103 102 105
Butikkhandel (Månedlig) 2.50 1.5 1.5 2 2 1.7
Bygningstillatelser 4108.00 3550 3400 3800 4000 3800
Bedriftens Skattesats 28.00 28 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 39.00 33 33 33 39 39

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 1.60 1 1.3 1 1.2 1
Bnp Årlig Vekstrate 2.40 2 4 2 2.3 3.5
BNP 212.48 205 205 205 205 212
Bnp Faste Priser 67775.00 63082 67439 69604 68266 72040
Brutto Nasjonal Produkt 74952.00 64414 70664 73248 71840 75812
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 17276.00 13675 16697 16791 16468 17378
Bnp Per Innbygger 38529.21 38000 38000 38000 38000 38800
Bnp Per Innbygger Ppp 42404.39 41630 41730 41730 41730 42400
Bnp Fra Landbruk 3230.00 3307 3640 3336 3272 3453
Bnp Fra Construction 4351.00 3197 4091 4281 4198 4430
Bnp Fra Manufacturing 6291.00 5672 6518 6436 6312 6661
Bnp Fra Mining 632.00 571 789 658 646 681
Bnp Fra Forvaltningsloven 3082.00 3155 2950 3166 3105 3277
Bnp Fra Tjenester 43804.00 41304 45488 44908 44045 46480
Bnp Fra Transport 1999.00 1702 3192 2152 2110 2227
Bnp Fra Verktøy 1702.00 1728 1821 1822 1787 1886

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 4.00 4.4 4.2 4.1 4 4
Sysselsatte 2750.00 2760 2780 2800 2800 2720
Arbeidsledige 135.00 119 120 121 119 117
Arbeidsledighetsrate 1.00 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6
Yrkesdeltakelse 70.50 70.7 70.8 71 71.2 70.8
Lønnskostnader 1244.00 1245 1250 1255 1260 1275
Produktivitet 129.63 129 129 129 128 131
Ledige Stillinger 256.10 173 175 175 175 180
Lønn 34.55 34.7 35 35.2 35.5 36
Lønninger innen produksjon 32.34 34.5 35 35 35 36
Minstelønn 20.00 20 20 20 20 21.3
Befolkning 5.11 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3
Pensjonsalder Kvinner 65.00 65 65 65 65 65
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Deltid Sysselsettingen 555.00 535 540 540 540 540
Arbeidsledighet for unge 12.46 11.9 12 12.4 12 12
Sysselsetting 67.10 67 67.5 67.9 67.5 68
Full Jobb 2194.00 2190 2150 2100 2150 2150

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 3.30 2.3 2.2 1.8 1.5 1.2
Inflasjonen (Månedlig) 1.30 0.8 0.3 0.5 0.2 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 1082.00 1078 1082 1087 1098 1095
Kjerne Konsumprisindeks 1083.00 1067 1074 1080 1099 1091
KjerneInflasjon 3.30 1.2 1.3 1 1.5 1.6
Produsentpriser 1186.00 1177 1183 1183 1188 1205
Eksportpriser 1176.00 1200 1225 1225 1250 1320
Importprisene 796.00 807 859 859 870 863
Inflasjonsforventning 2.05 2.1 1.6 1.6 1.4 1.9
KPI Housing Utilities 1137.00 1126 1130 1136 1154 1144
Kpi Transport 1072.00 1010 1032 1068 1088 1045
MatInflasjon 2.80 1.5 2.5 2 1.2 2

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 0.25 0.5 0.75 1 1 1.5
Valutareserver 19977.00 19500 22400 23000 23000 30800
Bankenes balanse 638463.00 634595 637416 640237 643057 648699
Innskudd Rente 0.12 0.37 0.62 0.87 0.87 1.12
Sentralbankers balanse 84122.00 78100 75500 70000 65000 63500

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse 261.43 -91 343 329 398 340
Nåværende situasjon -2895.00 -3250 -2790 -1500 -1900 -2400
Nåværende situasjon mot BNP -2.70 -2.5 -2.5 -3 -3 -3
Import 5691.60 5868 5458 5495 5450 5555
Eksport 5953.03 5777 5801 5824 5848 5895
Utenlandsgjeld 287822.00 305600 306000 306000 306000 305000
Kjøpsbetingelser 1477.00 154 1430 143 143 1400
Kapitalstrømmer -2428.00 1300 1300 1300 1300 1802
Utenlandske Direkte Investeringer 1906.00 1190 1000 1000 1200 800
Turistankomster 57605.00 45000 55000 250000 280000 250000
Våpen Salg 6.00 3 3 3 3 2

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 27.00 41 41 41 41 47
Offentlige Budsjetter -7.50 -9 -9 -9 -9 -8.3
Regjeringens budsjetter verdi -23057.00 -10000 -10000 -10000 -5300 -4100
Offentlige Utgifter 13639.00 13842 12379 13779 13514 14261
Statens Inntekter 116003.00 110000 110000 110000 110000 119000
Fiscal Utgifter 138916.00 122000 122000 115000 115000 115000
Militære Utgifter 3008.00 2250 2250 2250 2250 2380
Statsgjeld 83375.00 75000 75000 70000 70000 70000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 28.00 28 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 39.00 33 33 33 39 39
Salgsskatt 15.00 15 15 15 15 15
Sosial sikkerhetsrate 11.00 11 11 11 11 11
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 3.00 3 3 3 3 3
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.00 8 8 8 8 8

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Produksjon PMI 60.70 56 53 52 51 52.5
Industriell Produksjon 4.30 5.5 5.5 5.5 3.5 2.5
Kapasitetsutnyttelsen 94.90 93.8 93.8 93.8 93.8 93.6
Lagerendringer 948.00 310 310 310 310 410
Bilregistreringer 5415.00 5050 5100 4900 5200 5400
Service PMI 58.60 57 55 53 53 53
Konkurser 42.00 60 60 80 90 80
Sammensatt Pmi 60.30 59 57 56 55 58

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbrukertillit 107.10 109 105 103 102 105
Butikkhandel (Månedlig) 2.50 1.5 1.5 2 2 1.7
Butikkhandel (Årlig) 6.80 4.5 2.5 3 2 2.5
Forbruk 43840.00 38341 42242 43313 42480 44829
Privat-Sektor-Kreditt 511081.00 505457 508733 512010 512010 521839
Bankenes Utlånsrente 8.37 8.62 8.87 9.12 9.12 9.37
Kredittkortutgifter 6310.00 6310 6362 6413 6465 6568
Husholdninger Gjeld Til Bnp 97.60 98.1 98.1 98.3 98.3 98.3
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 165.60 167 167 167 167 167

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bygningstillatelser 4108.00 3550 3400 3800 4000 3800
Boligpriser 820000.00 800000 790000 790000 780000 800000
Hjem Eierskap Rate 64.60 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5
Konstruksjonsflyt ut 12.90 7 6 5 5 5


New-Zealand - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.