Markeder Siste Referanse
Valuta 0.65 2020-07
Aksjemarkedet 11707 2020-07
10-årig statsobligasjon 1 2020-07

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.6 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -0.2 2020-03
Arbeidsledighet 4.2 2020-03
Inflasjon 2.5 2020-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.8 2020-03
Rentesats 0.25 2020-06
Handelsbalanse 1253 2020-05
Nåværende situasjon 1557 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP -3.6 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 19 2019-12
Offentlige Budsjetter 2.5 2019-12
Forretningstillit -34.4 2020-06
Produksjon PMI 39.7 2020-05
Forbrukertillit 97.2 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) -0.7 2020-03
Bygningstillatelser 3314 2020-05
Bedriftens Skattesats 28 2020-12
Personalinntekt skattesats 33 2020-12
Coronavirus tilfeller 1186 2020-07
Coronavirus dødsfall 22 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 1492 2020-07
Sykehussenger 2.61 2018-12
sykehus 33.92 2018-12
Medisinske leger 3.35 2018-12
sykepleiere 11.02 2018-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.6 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -0.2 2020-03
BNP 207 2019-12
Bnp Faste Priser 63631 2020-03
Brutto Nasjonal Produkt 66698 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 15603 2020-03
Bnp Per Innbygger 38993 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 42888 2019-12
Bnp Fra Landbruk 3341 2020-03
Bnp Fra Construction 3927 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 5956 2020-03
Bnp Fra Mining 814 2020-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 2909 2020-03
Bnp Fra Tjenester 42403 2020-03
Bnp Fra Transport 2662 2020-03
Bnp Fra Verktøy 1719 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.2 2020-03
Sysselsatte 2661 2020-03
Arbeidsledige 116 2020-03
Arbeidsledighetsrate 0.7 2020-03
Yrkesdeltakelse 70.4 2020-03
Lønnskostnader 1217 2020-03
Produktivitet 126 2020-03
Ledige Stillinger 172 2020-03
Lønn 33.2 2020-03
Minstelønn 18.9 2020-04
Lønninger innen produksjon 31.23 2020-03
Befolkning 4.95 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2019-12
Pensjonsalder Menn 65 2019-12
Sysselsetting 67.5 2020-03
Full Jobb 2131 2020-03
Deltid Sysselsettingen 530 2020-03
Arbeidsledighet for unge 14 2020-03

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.5 2020-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.8 2020-03
Konsumprisindeksen Kpi 1052 2020-03
Kjerne Konsumprisindeks 1053 2020-03
KjerneInflasjon 2.6 2020-03
Bnp-Deflatoren 1244 2020-03
Produsentpriser 1165 2020-03
Eksportpriser 1266 2020-03
Importprisene 850 2020-03
KPI Housing Utilities 1088 2020-03
Kpi Transport 1031 2020-03
MatInflasjon 2.9 2020-05
Inflasjonsforventning 1.2 2020-06

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.25 2020-06
Pengemengde 8086 2020-05
Pengemengden M1 95289 2020-05
Pengemengden M3 343608 2020-05
Bankenes balanse 630653 2020-04
Valutareserver 31192 2020-05
Innskudd Rente 0.15 2020-07
Sentralbankers balanse 51125 2020-05
Lån Til Privat Sektor 121689 2020-02

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1253 2020-05
Nåværende situasjon 1557 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP -3.6 2019-12
Eksport 5393 2020-05
Import 4140 2020-05
Utenlandsgjeld 302703 2020-03
Kjøpsbetingelser 1490 2020-03
Kapitalstrømmer -7762 2020-03
Utenlandske Direkte Investeringer 1299 2020-03
Turistankomster 1721 2020-04
Råoljeproduksjon 21 2020-02
Global - Dairy - Handel - Pris - Hovedsiden 1.9 2020-06
Terrorisme - Hovedsiden 0.14 2018-12
Våpen Salg 6 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 19 2019-12
Offentlige Budsjetter 2.5 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi 7508 2019-12
Offentlige Utgifter 12445 2020-03
Statens Inntekter 119293 2019-12
Fiscal Utgifter 111439 2019-12
Asylsøknader 32 2018-10
Kreditt-Rating 93 2020-07
Statsgjeld 57736 2019-12
Militære Utgifter 2307 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 28 2020-12
Personalinntekt skattesats 33 2020-12
Salgsskatt 15 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 11 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 3 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -34.4 2020-06
Produksjon PMI 39.7 2020-05
Industriell Produksjon -1.9 2020-03
Kapasitetsutnyttelsen 92.8 2020-06
Lagerendringer -513 2020-03
Bilregistreringer 3745 2020-05
Internett-hastighet 14709 2017-03
IP-adresser 1778178 2017-03
Konkurser 50 2020-04
Konkurranseevne Index 76.75 2019-12
Konkurranseevne Rank 19 2019-12
Sammensatt Pmi 38.2 2020-05
Korrupsjon Index 87 2019-12
Korrupsjon Rank 1 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 1 2019-12
Service PMI 37.2 2020-05
Stål~~pos=trunc 58.9 2020-05

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 97.2 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) -0.7 2020-03
Butikkhandel (Årlig) 2.3 2020-03
Forbruk 39708 2020-03
Privat-Sektor-Kreditt 486331 2020-05
Bankenes Utlånsrente 8.35 2020-05
Kredittkortutgifter 5188 2020-05
Bensinpriser 1.3 2020-06
Husholdninger Gjeld Til Bnp 94.4 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 163 2020-03

Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 3314 2020-05
Boligpriser 0.7 2020-03
Konstruksjonsflyt ut -4.2 2020-03
Hjem Eierskap Rate 64.8 2013-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 1186 2020-07
Coronavirus dødsfall 22 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 1492 2020-07
Sykehussenger 2.61 2018-12
sykehus 33.92 2018-12
Medisinske leger 3.35 2018-12
sykepleiere 11.02 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: New-Zealand - Økonomiske indikatorer.