Markeder Siste Referanse
Valuta 0.67 2020-10
Aksjemarkedet 12433 2020-10
10-årig statsobligasjon 0.61 2020-10

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -12.2 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -12.4 2020-06
Arbeidsledighet 4 2020-06
Inflasjon 1.5 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) -0.5 2020-06
Rentesats 0.25 2020-08
Handelsbalanse -353 2020-08
Nåværende situasjon 1828 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP -3.6 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 19 2019-12
Offentlige Budsjetter 2.5 2019-12
Forretningstillit -28.5 2020-09
Produksjon PMI 54 2020-09
Forbrukertillit 95.1 2020-09
Butikkhandel (Månedlig) -14.6 2020-06
Bygningstillatelser 3182 2020-08
Bedriftens Skattesats 28 2020-12
Personalinntekt skattesats 33 2020-12
Coronavirus tilfeller 1556 2020-10
Coronavirus dødsfall 25 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 1829 2020-10
Sykehussenger 2.61 2018-12
sykehus 33.92 2018-12
Medisinske leger 3.35 2018-12
sykepleiere 11.02 2018-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -12.2 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -12.4 2020-06
BNP 207 2019-12
Bnp Faste Priser 57534 2020-06
Brutto Nasjonal Produkt 58711 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 12368 2020-06
Bnp Per Innbygger 38993 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 42888 2019-12
Bnp Fra Landbruk 3265 2020-06
Bnp Fra Construction 2911 2020-06
Bnp Fra Manufacturing 5177 2020-06
Bnp Fra Mining 499 2020-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 2841 2020-06
Bnp Fra Tjenester 37700 2020-06
Bnp Fra Transport 1632 2020-06
Bnp Fra Verktøy 1608 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4 2020-06
Sysselsatte 2665 2020-06
Arbeidsledige 111 2020-06
Arbeidsledighetsrate -0.4 2020-06
Yrkesdeltakelse 69.7 2020-06
Lønnskostnader 1218 2020-06
Produktivitet 114 2020-06
Ledige Stillinger 103 2020-06
Lønn 33.37 2020-06
Minstelønn 18.9 2020-04
Lønninger innen produksjon 31.34 2020-06
Befolkning 4.95 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2019-12
Pensjonsalder Menn 65 2019-12
Sysselsetting 67.5 2020-03
Full Jobb 2133 2020-06
Deltid Sysselsettingen 538 2020-06
Arbeidsledighet for unge 14 2020-03

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.5 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) -0.5 2020-06
Konsumprisindeksen Kpi 1047 2020-06
Kjerne Konsumprisindeks 1048 2020-06
KjerneInflasjon 1.6 2020-06
Bnp-Deflatoren 1238 2020-06
Produsentpriser 1153 2020-06
Eksportpriser 1297 2020-06
Importprisene 849 2020-06
KPI Housing Utilities 1094 2020-06
Kpi Transport 980 2020-06
MatInflasjon 3.1 2020-09
Inflasjonsforventning 1.43 2020-09

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.25 2020-08
Pengemengde 8040 2020-09
Pengemengden M1 103539 2020-08
Pengemengden M3 354806 2020-08
Bankenes balanse 622482 2020-07
Valutareserver 21664 2020-09
Innskudd Rente 0.12 2020-10
Sentralbankers balanse 62483 2020-09
Lån Til Privat Sektor 122078 2020-05

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -353 2020-08
Nåværende situasjon 1828 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP -3.6 2019-12
Eksport 4411 2020-08
Import 4764 2020-08
Utenlandsgjeld 295601 2020-06
Kjøpsbetingelser 1528 2020-06
Kapitalstrømmer 4753 2020-06
Utenlandske Direkte Investeringer 945 2020-06
Turistankomster 7842 2020-08
Råoljeproduksjon 18 2020-06
Global - Dairy - Handel - Pris - Hovedsiden 0.4 2020-10
Terrorisme - Hovedsiden 0.14 2018-12
Våpen Salg 6 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 19 2019-12
Offentlige Budsjetter 2.5 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi 7508 2019-12
Offentlige Utgifter 12736 2020-06
Statens Inntekter 119293 2019-12
Fiscal Utgifter 111439 2019-12
Kreditt-Rating 93 2020-10
Statsgjeld 57736 2019-12
Militære Utgifter 2307 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 28 2020-12
Personalinntekt skattesats 33 2020-12
Salgsskatt 15 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 11 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 3 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -28.5 2020-09
Produksjon PMI 54 2020-09
Industriell Produksjon -12.1 2020-06
Kapasitetsutnyttelsen 92.6 2020-09
Lagerendringer -1129 2020-06
Bilregistreringer 4294 2020-08
Internett-hastighet 14709 2017-03
IP-adresser 1778178 2017-03
Konkurser 95 2020-08
Konkurranseevne Index 76.75 2019-12
Konkurranseevne Rank 19 2019-12
Sammensatt Pmi 52.4 2020-09
Korrupsjon Index 87 2019-12
Korrupsjon Rank 1 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 1 2019-12
Service PMI 50.3 2020-09
Stål~~pos=trunc 66.35 2020-08

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 95.1 2020-09
Butikkhandel (Månedlig) -14.6 2020-06
Butikkhandel (Årlig) -14.2 2020-06
Forbruk 35197 2020-06
Privat-Sektor-Kreditt 488193 2020-08
Bankenes Utlånsrente 8.44 2020-09
Kredittkortutgifter 5734 2020-09
Bensinpriser 1.4 2020-08
Husholdninger Gjeld Til Bnp 94.8 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 164 2020-06

Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 3182 2020-08
Boligpriser 1.9 2020-08
Konstruksjonsflyt ut -24.2 2020-06
Hjem Eierskap Rate 64.8 2013-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 1556 2020-10
Coronavirus dødsfall 25 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 1829 2020-10
Sykehussenger 2.61 2018-12
sykehus 33.92 2018-12
Medisinske leger 3.35 2018-12
sykepleiere 11.02 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: New-Zealand - Økonomiske indikatorer.