Markeder Siste Referanse
Valuta 0.66 2020-01
Aksjemarkedet 11807 2020-01
10-årig statsobligasjon 1.42 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.3 2019-09
Arbeidsledighet 4.2 2019-09
Inflasjon 1.9 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2019-12
Rentesats 1 2019-12
Handelsbalanse -753 2019-11
Nåværende situasjon -6351 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -3.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 19.9 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.9 2018-12
Forretningstillit -13.2 2019-12
Produksjon PMI 49.3 2019-12
Forbrukertillit 110 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 1.6 2019-09
Bygningstillatelser 2971 2019-11
Bedriftens Skattesats 28 2018-12
Personalinntekt skattesats 33 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.3 2019-09
BNP 205 2018-12
Bnp Faste Priser 64392 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 68171 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 16104 2019-09
Bnp Per Innbygger 38001 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 36355 2018-12
Bnp Fra Landbruk 3383 2019-09
Bnp Fra Construction 4098 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 6106 2019-09
Bnp Fra Mining 774 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 2818 2019-09
Bnp Fra Tjenester 42617 2019-09
Bnp Fra Transport 2759 2019-09
Bnp Fra Verktøy 1718 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.2 2019-09
Sysselsatte 2641 2019-09
Arbeidsledige 115 2019-09
Arbeidsledighetsrate 0.2 2019-09
Yrkesdeltakelse 70.4 2019-09
Lønnskostnader 1202 2019-09
Produktivitet 128 2019-09
Ledige Stillinger 193 2019-09
Lønn 32.71 2019-09
Minstelønn 17.7 2019-04
Lønninger innen produksjon 31.02 2019-09
Befolkning 4.93 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2019-12
Pensjonsalder Menn 65 2019-12
Sysselsetting 67.5 2019-09
Full Jobb 2120 2019-09
Deltid Sysselsettingen 520 2019-09
Arbeidsledighet for unge 10.6 2019-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.9 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 1044 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 1045 2019-12
KjerneInflasjon 2 2019-12
Bnp-Deflatoren 1220 2019-09
Produsentpriser 1164 2019-09
Eksportpriser 1233 2019-09
Importprisene 843 2019-09
KPI Housing Utilities 1078 2019-12
Kpi Transport 1049 2019-12
MatInflasjon 2.4 2019-12
Inflasjonsforventning 1.8 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 1 2019-12
Internbankrente 1.53 2019-09
Pengemengde 7555 2019-12
Pengemengden M1 78758 2019-11
Pengemengden M3 324328 2019-11
Bankenes balanse 584096 2019-09
Valutareserver 26458 2019-12
Innskudd Rente 1.2 2020-01
Sentralbankers balanse 24599 2019-12
Lån Til Privat Sektor 120038 2019-10
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -753 2019-11
Nåværende situasjon -6351 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -3.6 2018-12
Eksport 5228 2019-11
Import 5981 2019-11
Utenlandsgjeld 294466 2019-09
Kjøpsbetingelser 1462 2019-09
Kapitalstrømmer 5828 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 909 2019-09
Turistankomster 372108 2019-11
Råoljeproduksjon 23 2019-08
Global - Dairy - Handel - Pris - Hovedsiden 2.8 2020-01
Terrorisme - Hovedsiden 0.14 2018-12
Våpen Salg 6 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 19.9 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.9 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 5534 2018-12
Offentlige Utgifter 12161 2019-09
Statens Inntekter 119293 2019-12
Fiscal Utgifter 111439 2019-12
Asylsøknader 32 2018-10
Kreditt-Rating 93 2020-01
Statsgjeld 57495 2018-12
Militære Utgifter 2307 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 28 2018-12
Personalinntekt skattesats 33 2018-12
Salgsskatt 15 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 11 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 3 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -13.2 2019-12
Produksjon PMI 49.3 2019-12
Industriell Produksjon 0.2 2019-09
Kapasitetsutnyttelsen 92 2019-12
Lagerendringer 747 2019-09
Bilregistreringer 3888 2019-12
Internett-hastighet 14709 2017-03
IP-adresser 1778178 2017-03
Konkurranseevne Index 76.75 2019-12
Konkurranseevne Rank 19 2019-12
Sammensatt Pmi 52.5 2019-11
Korrupsjon Index 87 2019-12
Korrupsjon Rank 1 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 1 2019-12
Service PMI 51.9 2019-12
Stål~~pos=trunc 59.3 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 110 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 1.6 2019-09
Butikkhandel (Årlig) 4.5 2019-09
Forbruk 39684 2019-09
Privat-Sektor-Kreditt 476628 2019-11
Bankenes Utlånsrente 9 2019-12
Kredittkortutgifter 5822 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 94.6 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 164 2019-06
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 2971 2019-11
Boligpriser 1.4 2019-11
Konstruksjonsflyt ut 11.8 2019-06
Hjem Eierskap Rate 64.8 2013-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: New-Zealand - Økonomiske indikatorer.