Markeder Siste Referanse
Valuta 0.72 2021-03
Aksjemarkedet 12144 2021-03
10-årig statsobligasjon 1.95 2021-03

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 14 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate 0.4 2020-09
Arbeidsledighet 4.9 2020-12
Inflasjon 1.4 2020-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2020-12
Rentesats 0.25 2021-02
Handelsbalanse -626 2021-01
Nåværende situasjon -3521 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP -3.6 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 19 2019-12
Offentlige Budsjetter 2.5 2019-12
Forretningstillit 7 2021-02
Produksjon PMI 57.5 2021-01
Forbrukertillit 106 2020-12
Butikkhandel (Månedlig) -2.7 2020-12
Bygningstillatelser 3025 2021-01
Bedriftens Skattesats 28 2020-12
Personalinntekt skattesats 33 2020-12
Coronavirus tilfeller 2033 2021-03
Coronavirus dødsfall 26 2021-03
Coronavirus gjenopprettet 2295 2021-03
Sykehussenger 2.61 2018-12
sykehus 33.92 2018-12
Medisinske leger 3.35 2018-12
sykepleiere 11.02 2018-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 14 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate 0.4 2020-09
BNP 207 2019-12
Bnp Faste Priser 68502 2020-09
Brutto Nasjonal Produkt 70256 2020-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 16315 2020-09
Bnp Per Innbygger 38993 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 42888 2019-12
Bnp Fra Landbruk 3197 2020-09
Bnp Fra Construction 4576 2020-09
Bnp Fra Manufacturing 6242 2020-09
Bnp Fra Mining 622 2020-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 3018 2020-09
Bnp Fra Tjenester 43084 2020-09
Bnp Fra Transport 1854 2020-09
Bnp Fra Verktøy 1714 2020-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.9 2020-12
Sysselsatte 2734 2020-12
Arbeidsledige 141 2020-12
Arbeidsledighetsrate 0.6 2020-12
Yrkesdeltakelse 70.2 2020-12
Lønnskostnader 1236 2020-12
Produktivitet 133 2020-09
Ledige Stillinger 161 2020-12
Lønn 34.2 2020-12
Minstelønn 18.9 2020-04
Lønninger innen produksjon 32.19 2020-12
Befolkning 5.11 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2020-12
Pensjonsalder Menn 65 2020-12
Sysselsetting 66.8 2020-12
Full Jobb 2197 2020-12
Deltid Sysselsettingen 534 2020-12
Arbeidsledighet for unge 13.67 2020-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.4 2020-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2020-12
Konsumprisindeksen Kpi 1059 2020-12
Kjerne Konsumprisindeks 1060 2020-12
KjerneInflasjon 1.4 2020-12
Bnp-Deflatoren 1237 2020-09
Produsentpriser 1161 2020-12
Eksportpriser 1185 2020-12
Importprisene 804 2020-12
KPI Housing Utilities 1106 2020-12
Kpi Transport 1010 2020-12
MatInflasjon 2.1 2021-01
Inflasjonsforventning 1.89 2021-03

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.25 2021-02
Pengemengde 8210 2021-01
Pengemengden M1 114923 2020-12
Pengemengden M3 365780 2020-12
Bankenes balanse 621339 2020-10
Valutareserver 18715 2021-01
Innskudd Rente 0.22 2021-02
Sentralbankers balanse 74824 2021-01
Lån Til Privat Sektor 116511 2020-10

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -626 2021-01
Nåværende situasjon -3521 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP -3.6 2019-12
Eksport 4190 2021-01
Import 4820 2021-01
Utenlandsgjeld 289958 2020-09
Kjøpsbetingelser 1474 2020-12
Kapitalstrømmer 4249 2020-09
Utenlandske Direkte Investeringer 1883 2020-09
Turistankomster 5900 2020-12
Råoljeproduksjon 20 2020-10
Global - Dairy - Handel - Pris - Hovedsiden 15 2021-03
Terrorisme - Hovedsiden 4.34 2019-12
Våpen Salg 6 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 19 2019-12
Offentlige Budsjetter 2.5 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi 7508 2019-12
Offentlige Utgifter 13037 2020-09
Statens Inntekter 116003 2020-12
Fiscal Utgifter 138916 2020-12
Kreditt-Rating 93 2021-03
Statsgjeld 57736 2019-12
Militære Utgifter 2307 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 28 2020-12
Personalinntekt skattesats 33 2020-12
Salgsskatt 15 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 11 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 3 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 7 2021-02
Produksjon PMI 57.5 2021-01
Industriell Produksjon 3.1 2020-09
Kapasitetsutnyttelsen 95.1 2020-12
Lagerendringer -60 2020-09
Bilregistreringer 4613 2021-01
Internett-hastighet 14709 2017-03
IP-adresser 1778178 2017-03
Konkurser 28 2021-01
Konkurranseevne Index 76.75 2019-12
Konkurranseevne Rank 19 2019-12
Sammensatt Pmi 52.5 2021-01
Korrupsjon Index 88 2020-12
Korrupsjon Rank 1 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 1 2019-12
Service PMI 47.9 2021-01
Stål~~pos=trunc 59.47 2020-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 106 2020-12
Butikkhandel (Månedlig) -2.7 2020-12
Butikkhandel (Årlig) 4.8 2020-12
Forbruk 41335 2020-09
Privat-Sektor-Kreditt 495805 2020-12
Bankenes Utlånsrente 8.37 2020-12
Kredittkortutgifter 5986 2021-01
Bensinpriser 1.45 2020-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 96.9 2020-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 163 2020-09

Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 3025 2021-01
Boligpriser 1.3 2021-01
Konstruksjonsflyt ut 2.4 2020-09
Hjem Eierskap Rate 64.8 2013-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 2033 2021-03
Coronavirus dødsfall 26 2021-03
Coronavirus gjenopprettet 2295 2021-03
Sykehussenger 2.61 2018-12
sykehus 33.92 2018-12
Medisinske leger 3.35 2018-12
sykepleiere 11.02 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: New-Zealand - Økonomiske indikatorer.