Markeder Siste Referanse
Valuta 0.63 2019-09
Aksjemarkedet 10829 2019-09
10-årig statsobligasjon 1.18 2019-09
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.1 2019-06
Arbeidsledighet 3.9 2019-06
Inflasjon 1.7 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2019-06
Rentesats 1 2019-08
Handelsbalanse -685 2019-07
Nåværende situasjon -1106 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -3.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 19.9 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.9 2018-12
Forretningstillit -52.3 2019-08
Produksjon PMI 48.4 2019-08
Forbrukertillit 103 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.2 2019-06
Bygningstillatelser 3055 2019-07
Bedriftens Skattesats 28 2018-12
Personalinntekt skattesats 33 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.1 2019-06
BNP 205 2018-12
Bnp Faste Priser 63427 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 66286 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 15651 2019-06
Bnp Per Innbygger 38001 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 36355 2018-12
Bnp Fra Landbruk 3379 2019-06
Bnp Fra Construction 3886 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 6056 2019-06
Bnp Fra Mining 774 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 2786 2019-06
Bnp Fra Tjenester 42434 2019-06
Bnp Fra Transport 3032 2019-06
Bnp Fra Verktøy 1753 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.9 2019-06
Sysselsatte 2680 2019-06
Arbeidsledige 109 2019-06
Arbeidsledighetsrate 0.8 2019-06
Yrkesdeltakelse 70.4 2019-06
Lønnskostnader 1192 2019-06
Produktivitet 124 2019-06
Ledige Stillinger 200 2019-06
Lønn 32.42 2019-06
Minstelønn 17.7 2019-04
Lønninger innen produksjon 30.68 2019-06
Befolkning 4.93 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2019-12
Pensjonsalder Menn 65 2019-12
Sysselsetting 67.7 2019-06
Full Jobb 2147 2019-06
Deltid Sysselsettingen 537 2019-06
Arbeidsledighet for unge 10.3 2019-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.7 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2019-06
Konsumprisindeksen Kpi 1032 2019-06
Kjerne Konsumprisindeks 1032 2019-06
KjerneInflasjon 1.7 2019-06
Bnp-Deflatoren 1211 2019-06
Produsentpriser 1151 2019-06
Eksportpriser 1212 2019-06
Importprisene 843 2019-06
KPI Housing Utilities 1060 2019-06
Kpi Transport 1023 2019-06
MatInflasjon 2.1 2019-08
Inflasjonsforventning 1.86 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 1 2019-08
Internbankrente 1.25 2019-08
Pengemengde 6780 2019-08
Pengemengden M1 74553 2019-07
Pengemengden M3 318977 2019-07
Bankenes balanse 563065 2019-06
Valutareserver 27608 2019-08
Innskudd Rente 1.05 2019-09
Sentralbankers balanse 27822 2019-08
Lån Til Privat Sektor 116857 2019-06
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -685 2019-07
Nåværende situasjon -1106 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -3.6 2018-12
Eksport 5028 2019-07
Import 5713 2019-07
Utenlandsgjeld 284710 2019-06
Kjøpsbetingelser 1437 2019-06
Kapitalstrømmer -14 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 4994 2019-06
Turistankomster 255585 2019-07
Råoljeproduksjon 26 2019-05
Global - Dairy - Handel - Pris - Hovedsiden 2 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 0.29 2017-12
Våpen Salg 6 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 19.9 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.9 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 5534 2018-12
Offentlige Utgifter 11638 2019-06
Statens Inntekter 109973 2018-12
Fiscal Utgifter 104014 2018-12
Asylsøknader 32 2018-10
Kreditt-Rating 89.64
Statsgjeld 57495 2018-12
Militære Utgifter 2307 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 28 2018-12
Personalinntekt skattesats 33 2018-12
Salgsskatt 15 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 11 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 3 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -52.3 2019-08
Produksjon PMI 48.4 2019-08
Industriell Produksjon -0.4 2019-06
Kapasitetsutnyttelsen 93.7 2019-06
Lagerendringer 42 2019-06
Bilregistreringer 4936 2019-07
Internett-hastighet 14709 2017-03
IP-adresser 1778178 2017-03
Konkurranseevne Index 77.51 2018-12
Konkurranseevne Rank 18 2018-12
Sammensatt Pmi 52.1 2019-07
Korrupsjon Index 87 2018-12
Korrupsjon Rank 2 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 1 2018-12
Service PMI 54.6 2019-08
Stål~~pos=trunc 55.37 2019-07
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 103 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.2 2019-06
Butikkhandel (Årlig) 2.9 2019-06
Forbruk 39273 2019-06
Privat-Sektor-Kreditt 468562 2019-07
Bankenes Utlånsrente 9 2019-08
Kredittkortutgifter 5562 2019-08
Husholdninger Gjeld Til Bnp 94 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 164 2019-06
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 3055 2019-07
Boligpriser 0.3 2019-06
Konstruksjonsflyt ut 15.7 2019-03
Hjem Eierskap Rate 64.8 2013-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: New-Zealand - Økonomiske indikatorer.