Markeder Siste Referanse
Valuta 0.67 2019-07
Aksjemarkedet 10651 2019-07
10-årig statsobligasjon 1.63 2019-07
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.5 2019-03
Arbeidsledighet 4.2 2019-03
Inflasjon 1.7 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2019-06
Rentesats 1.5 2019-07
Handelsbalanse 264 2019-05
Nåværende situasjon 680 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -3.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 19.9 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.9 2018-12
Forretningstillit -38.1 2019-06
Produksjon PMI 51.3 2019-06
Forbrukertillit 104 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) 0.7 2019-03
Bygningstillatelser 3173 2019-05
Bedriftens Skattesats 28 2018-12
Personalinntekt skattesats 33 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.5 2019-03
BNP 205 2018-12
Bnp Faste Priser 62800 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 65340 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 15758 2019-03
Bnp Per Innbygger 38001 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 36355 2018-12
Bnp Fra Landbruk 3331 2019-03
Bnp Fra Construction 3930 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 6116 2019-03
Bnp Fra Mining 816 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 2744 2019-03
Bnp Fra Tjenester 42107 2019-03
Bnp Fra Transport 2979 2019-03
Bnp Fra Verktøy 1689 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.2 2019-03
Sysselsatte 2658 2019-03
Arbeidsledige 116 2019-03
Arbeidsledighetsrate -0.2 2019-03
Yrkesdeltakelse 70.4 2019-03
Lønnskostnader 1185 2019-03
Produktivitet 124 2019-03
Ledige Stillinger 198 2019-02
Jobbannonser 44342 2018-12
Lønn 32.04 2019-03
Minstelønn 17.7 2019-04
Lønninger innen produksjon 30.64 2019-03
Befolkning 4.93 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2019-12
Pensjonsalder Menn 65 2019-12
Sysselsetting 67.5 2019-03
Full Jobb 2130 2019-03
Deltid Sysselsettingen 527 2019-03
Arbeidsledighet for unge 13.2 2019-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.7 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2019-06
Konsumprisindeksen Kpi 1032 2019-06
Kjerne Konsumprisindeks 1032 2019-06
KjerneInflasjon 1.7 2019-06
Bnp-Deflatoren 1195 2019-03
Produsentpriser 1148 2019-03
Eksportpriser 1173 2019-03
Importprisene 829 2019-03
KPI Housing Utilities 1060 2019-06
Kpi Transport 1023 2019-06
MatInflasjon 0.5 2019-06
Inflasjonsforventning 2.01 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.5 2019-07
Internbankrente 1.65 2019-06
Pengemengde 6790 2019-05
Pengemengden M1 71541 2019-05
Pengemengden M3 312948 2019-05
Bankenes balanse 555763 2019-03
Valutareserver 29266 2019-06
Innskudd Rente 1.6 2019-07
Sentralbankers balanse 26696 2019-06
Lån Til Privat Sektor 115457 2019-03
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 264 2019-05
Nåværende situasjon 680 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -3.6 2018-12
Eksport 5805 2019-05
Import 5541 2019-05
Utenlandsgjeld 278611 2019-03
Kjøpsbetingelser 1414 2019-03
Kapitalstrømmer 725 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer -512 2019-03
Turistankomster 219331 2019-05
Råoljeproduksjon 27 2019-03
Global - Dairy - Handel - Pris - Hovedsiden -0.4 2019-07
Terrorisme - Hovedsiden 0.29 2017-12
Våpen Salg 6 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 19.9 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.9 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 5534 2018-12
Offentlige Utgifter 11491 2019-03
Statens Inntekter 109973 2018-12
Fiscal Utgifter 104014 2018-12
Asylsøknader 32 2018-10
Kreditt-Rating 89.64
Statsgjeld 57495 2018-12
Militære Utgifter 2307 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 28 2018-12
Personalinntekt skattesats 33 2018-12
Salgsskatt 15 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 11 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 3 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -38.1 2019-06
Produksjon PMI 51.3 2019-06
Industriell Produksjon 2.2 2019-03
Kapasitetsutnyttelsen 93.7 2019-06
Lagerendringer -201 2019-03
Bilregistreringer 5575 2019-05
Internett-hastighet 14709 2017-03
IP-adresser 1778178 2017-03
Konkurranseevne Index 77.51 2018-12
Konkurranseevne Rank 18 2018-12
Sammensatt Pmi 51.8 2019-05
Korrupsjon Index 87 2018-12
Korrupsjon Rank 2 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 1 2018-12
Service PMI 52.7 2019-06
Stål~~pos=trunc 56.66 2019-05
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 104 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) 0.7 2019-03
Butikkhandel (Årlig) 3.3 2019-03
Forbruk 39047 2019-03
Privat-Sektor-Kreditt 463373 2019-05
Bankenes Utlånsrente 9.35 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Bnp 94 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 164 2019-03
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 3173 2019-05
Boligpriser -1.2 2019-04
Konstruksjonsflyt ut 15.7 2019-03
Hjem Eierskap Rate 64.8 2013-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: New-Zealand - Økonomiske indikatorer.