Markeder Siste Referanse
Valuta 0.63 2019-11
Aksjemarkedet 10926 2019-11
10-årig statsobligasjon 1.39 2019-11
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.1 2019-06
Arbeidsledighet 4.2 2019-09
Inflasjon 1.5 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2019-09
Rentesats 1 2019-09
Handelsbalanse -1242 2019-09
Nåværende situasjon -1106 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -3.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 19.9 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.9 2018-12
Forretningstillit -42.4 2019-10
Produksjon PMI 48.4 2019-09
Forbrukertillit 103 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.2 2019-06
Bygningstillatelser 3318 2019-09
Bedriftens Skattesats 28 2018-12
Personalinntekt skattesats 33 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.1 2019-06
BNP 205 2018-12
Bnp Faste Priser 63427 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 66286 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 15651 2019-06
Bnp Per Innbygger 38001 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 36355 2018-12
Bnp Fra Landbruk 3379 2019-06
Bnp Fra Construction 3886 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 6056 2019-06
Bnp Fra Mining 774 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 2786 2019-06
Bnp Fra Tjenester 42434 2019-06
Bnp Fra Transport 3032 2019-06
Bnp Fra Verktøy 1753 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.2 2019-09
Sysselsatte 2641 2019-09
Arbeidsledige 115 2019-09
Arbeidsledighetsrate 0.2 2019-09
Yrkesdeltakelse 70.4 2019-09
Lønnskostnader 1202 2019-09
Produktivitet 124 2019-06
Ledige Stillinger 200 2019-06
Lønn 32.71 2019-09
Minstelønn 17.7 2019-04
Lønninger innen produksjon 31.02 2019-09
Befolkning 4.93 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2019-12
Pensjonsalder Menn 65 2019-12
Sysselsetting 67.5 2019-09
Full Jobb 2120 2019-09
Deltid Sysselsettingen 520 2019-09
Arbeidsledighet for unge 10.6 2019-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.5 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 1039 2019-09
Kjerne Konsumprisindeks 1039 2019-09
KjerneInflasjon 1.5 2019-09
Bnp-Deflatoren 1211 2019-06
Produsentpriser 1151 2019-06
Eksportpriser 1212 2019-06
Importprisene 843 2019-06
KPI Housing Utilities 1073 2019-09
Kpi Transport 1028 2019-09
MatInflasjon 2.2 2019-09
Inflasjonsforventning 1.8 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 1 2019-09
Internbankrente 1.53 2019-09
Pengemengde 6851 2019-09
Pengemengden M1 75370 2019-09
Pengemengden M3 320212 2019-09
Bankenes balanse 575660 2019-07
Valutareserver 27414 2019-10
Innskudd Rente 1.17 2019-11
Sentralbankers balanse 26962 2019-09
Lån Til Privat Sektor 117623 2019-07
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1242 2019-09
Nåværende situasjon -1106 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -3.6 2018-12
Eksport 4469 2019-09
Import 5710 2019-09
Utenlandsgjeld 284710 2019-06
Kjøpsbetingelser 1437 2019-06
Kapitalstrømmer -14 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 4994 2019-06
Turistankomster 261770 2019-09
Råoljeproduksjon 23 2019-07
Global - Dairy - Handel - Pris - Hovedsiden 2 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 0.29 2017-12
Våpen Salg 6 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 19.9 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.9 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 5534 2018-12
Offentlige Utgifter 11638 2019-06
Statens Inntekter 119293 2019-12
Fiscal Utgifter 111439 2019-12
Asylsøknader 32 2018-10
Kreditt-Rating 89.64
Statsgjeld 57495 2018-12
Militære Utgifter 2307 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 28 2018-12
Personalinntekt skattesats 33 2018-12
Salgsskatt 15 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 11 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 3 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -42.4 2019-10
Produksjon PMI 48.4 2019-09
Industriell Produksjon -0.4 2019-06
Kapasitetsutnyttelsen 92.4 2019-09
Lagerendringer 42 2019-06
Bilregistreringer 5105 2019-09
Internett-hastighet 14709 2017-03
IP-adresser 1778178 2017-03
Konkurranseevne Index 76.75 2019-12
Konkurranseevne Rank 19 2019-12
Sammensatt Pmi 52.1 2019-07
Korrupsjon Index 87 2018-12
Korrupsjon Rank 2 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 1 2019-12
Service PMI 54.4 2019-09
Stål~~pos=trunc 48.78 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 103 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.2 2019-06
Butikkhandel (Årlig) 2.9 2019-06
Forbruk 39273 2019-06
Privat-Sektor-Kreditt 474132 2019-09
Bankenes Utlånsrente 9 2019-10
Kredittkortutgifter 5701 2019-10
Husholdninger Gjeld Til Bnp 94.4 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 164 2019-06
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 3318 2019-09
Boligpriser 1.3 2019-08
Konstruksjonsflyt ut 11.8 2019-06
Hjem Eierskap Rate 64.8 2013-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: New-Zealand - Økonomiske indikatorer.