Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 14.84 14.56 14.74 14.92 15.11 15.48
10-årig statsobligasjon 8.94 9.03 9.12 9.22 9.32 9.51
Aksjemarkedet 67971.52 64645 62904 61217 59569 56406

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 4.60 3.4 1.3 0.7 0.3 0.6
Bnp Årlig Vekstrate -3.20 5.1 4.2 2.6 1.8 2.3
Arbeidsledighet 32.60 35.4 36 35.8 36 36
Inflasjon 4.90 4.3 4.6 4.6 4.3 4.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4
Rentesats 3.50 3.5 3.75 4 4.25 5
Handelsbalanse 54597.72 67000 -1542 -1542 28000 40000
Nåværende situasjon 267348.00 80000 150000 -60000 -120000 -100000
Nåværende situasjon mot BNP 2.20 2 2 -0.6 -0.6 -0.6
Regjeringens gjeld mot BNP 83.00 87 87 90 90 90
Offentlige Budsjetter -12.30 -9 -9 -7.4 -7.4 -7.4
Forretningstillit 50.00 45 36 32 34 38
Produksjon PMI 57.40 56 53.2 51.6 52 51.7
Forbrukertillit -13.00 -15 -18 2 5 8
Butikkhandel (Månedlig) 2.10 0.8 0.3 -2.1 3 2
Bedriftens Skattesats 28.00 28 28 27 27 27
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 4.60 3.4 1.3 0.7 0.3 0.6
Bnp Årlig Vekstrate -3.20 5.1 4.2 2.6 1.8 2.3
BNP 301.92 320 320 320 320 345
Bnp Faste Priser 3037236.20 2989470 3315902 3133100 3084991 3205161
Brutto Nasjonal Produkt 3200393.00 3062866 3257293 3213023 3163686 3286922
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 491020.70 520456 636077 514981 507073 526825
Bnp Per Innbygger 6748.23 7080 7080 7080 7080 7200
Bnp Per Innbygger Ppp 11466.19 11800 11800 11800 11800 12500
Bnp Fra Landbruk 81017.65 87550 77585 85105 83798 87062
Bnp Fra Construction 82219.93 80051 112966 85494 84181 87460
Bnp Fra Manufacturing 370246.04 303983 414385 384264 378364 393102
Bnp Fra Mining 223908.40 180587 239078 226314 222839 231519
Bnp Fra Forvaltningsloven 492194.38 562500 504191 511770 503911 523540
Bnp Fra Tjenester 631529.30 686328 679425 646350 636426 661216
Bnp Fra Transport 235739.75 228191 293072 242766 239038 248349
Bnp Fra Verktøy 62937.37 64621 69472 66011 64997 67529

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 32.60 35.4 36 35.8 36 36
Sysselsatte 14995.34 15500 16100 16280 16400 16500
Arbeidsledige 7242.00 7650 7700 7600 7480 7500
Yrkesdeltakelse 56.40 58 58.4 58.8 59 59.1
Lønn 23122.00 21600 21600 21600 21600 21600
Lønninger innen produksjon 19552.00 19000 19000 19000 19000 19000
Befolkning 59.30 60.88 60.88 60.88 60.88 61.93
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Minstelønn 21.69 21.69 21.69 22.5 22.5 22.5
Arbeidsledighet for unge 63.30 63 62.8 62.8 62.5 62
Sysselsetting 38.01 38 40 41.7 42 42

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 4.90 4.3 4.6 4.6 4.3 4.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 120.50 122 123 125 126 128
Kjerne Konsumprisindeks 118.70 120 120 122 123 125
KjerneInflasjon 3.20 3 3.3 3.8 3.9 4
Produsentpriser 103.90 107 107 109 109 112
produsentprisene endring 7.40 8 6.7 5.8 5.2 5
Eksportpriser 203.40 205 210 210 210 215
Importprisene 160.50 167 168 168 168 170
MatInflasjon 6.70 6.3 6 5.7 5.3 4.8
Inflasjonsforventning 4.44 5 5 4.8 4.5 4.3
KPI Housing Utilities 118.60 123 124 124 124 129
Kpi Transport 122.90 120 120 125 128 125

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 3.50 3.5 3.75 4 4.25 5
Internbankrente 3.68 3.68 3.93 4.18 4.43 4.93
Pengemengde 294734.00 288000 283000 280000 278500 276800
Pengemengden M1 2231698.00 2180000 214000 195000 205000 200000
Pengemengden M2 3447483.00 3450000 3300000 3200000 300000 290000
Pengemengden M3 4151838.00 4050000 4000000 3960000 3900000 3800000
Bankenes balanse 6490707.00 6250000 6100000 5900000 5700000 5450000
Valutareserver 54473.00 53800 54500 54100 53700 54600
Innskudd Rente 3.79 3.79 4.04 4.29 4.54 5.04
Sentralbankers balanse 886166.00 840000 855000 830000 815000 780000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse 54597.72 67000 -1542 -1542 28000 40000
Nåværende situasjon 267348.00 80000 150000 -60000 -120000 -100000
Nåværende situasjon mot BNP 2.20 2 2 -0.6 -0.6 -0.6
Import 108911.18 112000 95000 97000 104000 100000
Eksport 163508.90 155000 145000 125000 130000 140000
Utenlandsgjeld 164726.00 183000 180000 178000 175000 181000
Turistankomster 248314.00 118500 160000 220000 300000 400000
Våpen Salg 37.00 125 125 125 125 95
Kjøpsbetingelser 126.70 104 106 106 106 108
Utenlandske Direkte Investeringer 6138.00 25000 -6000 18000 24000 -2500

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 83.00 87 87 90 90 90
Offentlige Budsjetter -12.30 -9 -9 -7.4 -7.4 -7.4
Regjeringens budsjetter verdi -17928.00 -33000 1391262 -16000 -20000 -40000
Offentlige Utgifter 657183.00 750423 676813 683084 672595 698795
Statens Inntekter 96174.00 120000 150000 125000 98000 110000
Statsgjeld 76176.00 78000 80000 78000 80500 81000
Fiscal Utgifter 114102.00 155000 166000 145000 130000 150000
Militære Utgifter 3475.00 3400 3400 3270 3270 3270

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 28.00 28 28 27 27 27
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 15.00 15 15 15 15 15
Sosial sikkerhetsrate 2.00 2 2 2 2 2
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 1.00 2 2 2 2 2
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 1.00 1 1 1 1 1

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forretningstillit 50.00 45 36 32 34 38
Produksjon PMI 57.40 56 53.2 51.6 52 51.7
Industriell Produksjon 35.30 1.8 2 1.4 -1.6 2
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.60 1.3 2 1 1.6 1.3
Kapasitetsutnyttelsen 74.60 80 80 80.7 81 81
Konkurser 191.00 200 220 155 130 180
Totalt Vehicle Sales 38030.00 39400 41000 39100 39500 41700
Bilregistreringer 24482.00 26000 28000 24000 25500 26300
Ledende økonomisk indeks 2.30 0.8 1.6 1.3 0.7 1
Gruvedrift Produksjon 21.90 -3 5 2.5 2.5 2
Stål~~pos=trunc 292.30 440 420 420 420 530
Sammenfallende-Hovedsiden 97.00 92 92.5 92 91 92
Sammensatt Pmi 51.00 52.7 51 53 52.6 53
Elektrisitets~~pos=trunc 21502.00 20300 19800 20600 19700 21000
Gullproduksjon 44.50 1.3 1.1 6 3.6 5.2

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbrukertillit -13.00 -15 -18 2 5 8
Butikkhandel (Månedlig) 2.10 0.8 0.3 -2.1 3 2
Butikkhandel (Årlig) 15.80 3 1.4 3 2.3 2.6
Forbruk 1940020.00 1882658 2051502 1998520 1967832 2044485
Disponibel personlig inntekt 3182389.00 3012557 3132474 3277857 3227525 3353248
Privat sparing 0.70 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6
Privat-Sektor-Kreditt -0.42 1.6 2 1.8 2.1 1.8
Bankenes Utlånsrente 7.00 7 7.25 7.5 7.75 8.25
Husholdninger Gjeld Til Bnp 36.10 35.7 35.8 36 36 36
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 77.10 73 73 75 75 75
Bensinpriser 1.20 1.14 1.08 1.03 0.98 0.93

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bygningstillatelser 9402776.00 8250000 8500000 7300000 8300000 8500000


Sør-Afrika - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.