Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 16.20 16.46 16.63 16.81 16.98 17.34
10-årig statsobligasjon 9.28 9.41 9.52 9.63 9.74 9.96
Aksjemarkedet 54890.88 54161 53010 51881 50774 48560

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate -51.00 7 -3 1.3 2 1.8
Bnp Årlig Vekstrate -17.10 -8.2 -3.5 2 3.5 3.9
Arbeidsledighet 23.30 25.8 26 26.3 26.5 26
Inflasjon 3.10 3.3 3.4 4.6 4 4
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.3 0.2 -0.2 0.4 0.3
Rentesats 3.50 3.5 3.5 3.5 3.75 3.75
Handelsbalanse 38869.00 -1258 -1258 29000 6000 -1542
Nåværende situasjon -103587.00 -45000 100000 -150000 -174000 -135000
Nåværende situasjon mot BNP -3.00 -1 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
Regjeringens gjeld mot BNP 62.20 81.8 83 83 83 83
Offentlige Budsjetter -6.30 -14.6 -13.7 -13.7 -13.7 -13.7
Forretningstillit 24.00 28 30 32 34 34
Produksjon PMI 58.30 52 49.7 48.6 51.8 51.4
Forbrukertillit -23.00 -20 -13 2 5 7
Butikkhandel (Månedlig) 4.00 -8 1 5 2.3 4
Bedriftens Skattesats 28.00 28 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate -51.00 7 -3 1.3 2 1.8
Bnp Årlig Vekstrate -17.10 -8.2 -3.5 2 3.5 3.9
BNP 351.43 295 320 320 320 320
Bnp Faste Priser 2597611.30 3257271 2885101 3016524 2649564 3315902
Brutto Nasjonal Produkt 2663362.00 3193424 2897146 3072631 3247755 3257293
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 451384.00 623605 548220 547349 460412 636077
Bnp Per Innbygger 7346.00 7180 7080 7080 7080 7080
Bnp Per Innbygger Ppp 12481.80 11200 11800 11800 11800 11800
Bnp Fra Landbruk 74360.51 76064 61895 69281 75848 77585
Bnp Fra Construction 70039.94 110751 93527 97142 71441 112966
Bnp Fra Manufacturing 263733.45 406260 349579 359430 269008 414385
Bnp Fra Mining 154191.69 234391 208754 206526 157276 239078
Bnp Fra Forvaltningsloven 489362.23 494305 448600 472975 499149 504191
Bnp Fra Tjenester 612770.83 666103 607089 644037 625026 679425
Bnp Fra Transport 200788.92 287325 244592 257458 204805 293072
Bnp Fra Verktøy 56192.43 68110 58616 60727 57316 69472

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbeidsledighet 23.30 25.8 26 26.3 26.5 26
Sysselsatte 9548000.00 10200000 10200000 10180000 10210000 10210000
Arbeidsledige 4294.85 7850 7940 8000 8200 8200
Yrkesdeltakelse 47.30 45 48 52 53.5 51
Lønn 21455.00 21600 21600 21600 21600 21600
Lønninger innen produksjon 17006.00 19000 19000 19000 19000 19000
Befolkning 58.80 59.83 60.88 60.88 60.88 60.88
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Minstelønn 20.76 20.76 21.5 21.5 21.5 21.5
Arbeidsledighet for unge 52.30 54.7 55 56 54.6 54
Sysselsetting 42.14 42.4 42.6 42.4 42.6 43

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflasjon 3.10 3.3 3.4 4.6 4 4
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.3 0.2 -0.2 0.4 0.3
Konsumprisindeksen Kpi 116.60 121 118 120 120 126
Kjerne Konsumprisindeks 116.00 120 117 119 119 125
KjerneInflasjon 3.30 3.4 3.5 3.8 3.7 3.7
Produsentpriser 116.80 118 119 116 120 121
produsentprisene endring 2.40 2.7 3.2 1.6 2.7 3.1
MatInflasjon 3.90 3.8 4.1 4.2 4 4
Inflasjonsforventning 4.22 4.2 4.4 4.6 4.6 4.5
KPI Housing Utilities 117.70 121 119 120 121 127
Kpi Transport 115.10 124 120 119 114 130

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Rentesats 3.50 3.5 3.5 3.5 3.75 3.75
Internbankrente 3.33 7.4 3.36 3.36 3.36 6.9
Pengemengde 302934.00 273000 273000 273000 273000 284333
Pengemengden M1 2142654.00 1769000 1769000 1769000 1769000 1768608
Pengemengden M2 3446316.00 2938000 2938000 2938000 2938000 2941486
Pengemengden M3 4154403.00 3715000 3715000 3715000 3715000 3883648
Bankenes balanse 6534938.00 6550000 6650000 6480000 6520000 6500000
Valutareserver 54420.00 55000 53300 54000 54600 54300
Innskudd Rente 4.22 5.4 4.51 4.51 4.51 4.51
Sentralbankers balanse 1015089.00 1055000 1060000 1065000 1070000 1070000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalanse 38869.00 -1258 -1258 29000 6000 -1542
Nåværende situasjon -103587.00 -45000 100000 -150000 -174000 -135000
Nåværende situasjon mot BNP -3.00 -1 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
Import 91348.01 92000 95000 112000 110000 110000
Eksport 130217.45 110000 124000 118000 130000 125000
Utenlandsgjeld 156341.00 175600 180000 175000 180000 180000
Turistankomster 67051.00 450000 750000 800000 825000 830000
Våpen Salg 145.00 100 125 125 125 125
Utenlandske Direkte Investeringer 17363.00 -3400 13000 18000 22000 18000

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 62.20 81.8 83 83 83 83
Offentlige Budsjetter -6.30 -14.6 -13.7 -13.7 -13.7 -13.7
Regjeringens budsjetter verdi -100083.00 1391262 -93000 -35000 -49000 1391262
Offentlige Utgifter 654497.00 663542 599514 632956 667587 676813
Statens Inntekter 103081.00 75000 125000 115000 120000 120000
Statsgjeld 57650.00 84500 86000 82000 84000 86000
Fiscal Utgifter 203164.00 168000 160000 164000 166000 165000
Militære Utgifter 3449.00 3000 2800 2800 2800 2800

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bedriftens Skattesats 28.00 28 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 15.00 15 15 15 15 15
Sosial sikkerhetsrate 2.00 2 2 2 2 2
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 1.00 2 2 2 2 2
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 1.00 1 1 1 1 1

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forretningstillit 24.00 28 30 32 34 34
Produksjon PMI 58.30 52 49.7 48.6 51.8 51.4
Industriell Produksjon -10.80 -25 -2 6 -1.8 1.8
Industriell Produksjon (Månedlig) 3.60 -28 0.8 8 7.5 -3
Kapasitetsutnyttelsen 61.20 75 78 80.3 81 81
Konkurser 228.00 350 275 250 225 220
Totalt Vehicle Sales 37400.00 38000 40000 38700 39400 40000
Bilregistreringer 22798.00 24000 25200 27400 28300 27000
Ledende økonomisk indeks 3.70 -3.8 -0.5 2.5 0.5 1.6
Gruvedrift Produksjon -3.30 -10 -10 -6 3.8 1.2
Stål~~pos=trunc 312.50 370 385 420 440 420
Sammenfallende-Hovedsiden 85.70 89.7 90.7 89.5 91.3 91
Sammensatt Pmi 49.40 47.7 48.1 48.5 49 49
Elektrisitets~~pos=trunc 20978.00 20000 20200 20650 20800 21300
Gullproduksjon -14.80 -12 7 -10 3.2 3

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forbrukertillit -23.00 -20 -13 2 5 7
Butikkhandel (Månedlig) 4.00 -8 1 5 2.3 4
Butikkhandel (Årlig) -4.20 0.6 1.2 2.5 1.7 2
Forbruk 1656067.00 2011277 1805129 1898373 1689188 2051502
Disponibel personlig inntekt 2656414.00 3071053 2850118 3017981 2709542 3132474
Privat sparing 0.10 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6
Privat-Sektor-Kreditt 3.87 7 6.3 6.5 5.8 6.3
Bankenes Utlånsrente 7.00 10.5 7 7 7 10
Husholdninger Gjeld Til Bnp 34.50 35.7 35.3 35.6 35.7 36
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 72.80 74 73 73 73 73
Bensinpriser 0.90 0.91 0.7 0.67 0.64 0.86

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bygningstillatelser 6437078.00 5300000 6400000 4800000 8000000 7000000


Sør-Afrika - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.