Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 15.82 16.26 16.45 16.65 16.85 17.26
10-årig statsobligasjon 9.47 9.69 9.79 9.89 10 10.21
Aksjemarkedet 72887.71 69011 67211 65454 63746 60463

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate -1.50 2 1.3 0.7 1.2 1
Bnp Årlig Vekstrate 2.90 4.2 3.3 0.8 1.6 1.7
Arbeidsledighet 34.90 36 35.8 36 35.7 36
Inflasjon 5.00 4.5 4.7 4.3 4.2 4.3
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.2 0.4 0.3 0.2 0.1
Rentesats 3.75 3.75 4 4.25 4.5 4.75
Handelsbalanse 19782.04 -1542 17500 13000 15300 12000
Nåværende situasjon 342780.00 190000 80000 -100000 -220000 -200000
Nåværende situasjon mot BNP 2.20 3.8 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Regjeringens gjeld mot BNP 80.30 82 85 85 85 85
Offentlige Budsjetter -10.00 -7.8 -7.4 -7.4 -7.4 -7.4
Forretningstillit 43.00 43 38 35 40 42
Produksjon PMI 57.20 53.5 54 54.4 56 53.8
Forbrukertillit -10.00 -10 -7 5 8 8
Butikkhandel (Månedlig) 5.10 0.3 -2.1 3 1.3 2
Bedriftens Skattesats 28.00 28 27 27 27 27
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate -1.50 2 1.3 0.7 1.2 1
Bnp Årlig Vekstrate 2.90 4.2 3.3 0.8 1.6 1.7
BNP 301.92 320 320 320 320 345
Bnp Faste Priser 4428864.00 4600969 4598120 4535960 4499726 4679185
Brutto Nasjonal Produkt 4706263.00 3257293 4827271 4743913 4781563 4801302
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 632521.20 672170 646005 637713 642642 683596
Bnp Per Innbygger 5121.04 7080 7080 7080 7080 7200
Bnp Per Innbygger Ppp 11466.19 11800 11800 11800 11800 12500
Bnp Fra Landbruk 112164.42 128681 126277 130800 113959 130868
Bnp Fra Construction 110760.00 116828 116348 112197 112532 118814
Bnp Fra Manufacturing 509042.60 556366 554378 535489 517187 565824
Bnp Fra Mining 214793.15 218667 221612 218451 218230 222384
Bnp Fra Forvaltningsloven 370979.33 385518 383419 372547 376915 392072
Bnp Fra Tjenester 1060482.98 1086080 1090517 1056232 1077451 1104543
Bnp Fra Transport 335001.08 337613 331027 345235 340361 343352
Bnp Fra Verktøy 104419.97 108021 106756 104875 106091 109857

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbeidsledighet 34.90 36 35.8 36 35.7 36
Sysselsatte 14282.01 15100 14990 14885 14950 15200
Arbeidsledige 7600.00 7900 8030 8300 8400 8200
Yrkesdeltakelse 55.20 58.4 58.8 59 59.3 59.3
Lønn 23526.00 21600 21600 21600 21600 21600
Lønninger innen produksjon 20136.00 19000 19000 19000 19000 19000
Befolkning 59.30 60.88 60.88 60.88 60.88 61.93
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Minstelønn 21.69 21.69 22.5 22.5 22.5 22.5
Arbeidsledighet for unge 66.50 65 64.8 64.4 64 64
Sysselsetting 35.90 38 37.8 37.5 38.3 38.6

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflasjon 5.00 4.5 4.7 4.3 4.2 4.3
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.2 0.4 0.3 0.2 0.1
Konsumprisindeksen Kpi 122.90 126 125 126 128 128
Kjerne Konsumprisindeks 120.10 120 122 123 124 125
KjerneInflasjon 3.20 3 3.6 3.7 3.6 3.7
Produsentpriser 107.90 129 109 111 113 113
produsentprisene endring 8.10 7.6 6.4 5.7 5.2 5
Eksportpriser 170.00 200 230 250 225 215
Importprisene 129.00 140 165 170 156 145
MatInflasjon 6.10 6.3 5.8 5.3 5 4.8
Produsentprisvekst (månedlig) 0.70 0.4 0.7 0.3 0.2 0.3
Inflasjonsforventning 4.42 4.3 4.8 4.5 4.3 4.3
KPI Housing Utilities 122.60 127 124 124 128 129
Kpi Transport 127.70 128 128 129 129 129

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Rentesats 3.75 3.75 4 4.25 4.5 4.75
Internbankrente 3.87 3.87 4.12 4.37 4.62 4.87
Pengemengde 294990.00 292000 289000 287000 285000 285000
Pengemengden M1 2258845.00 2140000 1950000 2050000 2000000 1900000
Pengemengden M2 3550623.00 3600000 3450000 3200000 3250000 290000
Pengemengden M3 4268636.00 4050000 3980000 3900000 3850000 3800000
Valutareserver 57618.00 57700 57300 57500 57100 57300
Bankenes balanse 6596344.00 6700000 6570000 6300000 6150000 6050000
Innskudd Rente 3.78 3.78 4.03 4.28 4.53 4.78
Sentralbankers balanse 978997.00 985000 970000 955000 935000 915000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalanse 19782.04 -1542 17500 13000 15300 12000
Nåværende situasjon 342780.00 190000 80000 -100000 -220000 -200000
Nåværende situasjon mot BNP 2.20 3.8 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Import 128137.26 145000 139500 142000 138200 140000
Eksport 147919.30 160000 157000 155000 153500 152000
Utenlandsgjeld 170603.00 180000 175000 172000 177000 176000
Turistankomster 291042.00 235000 220000 250000 265000 260000
Våpen Salg 37.00 125 125 125 125 95
Kjøpsbetingelser 131.90 140 145 138 136 134
Utenlandske Direkte Investeringer 17422.00 15800 7500 20000 -3000 -2500

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 80.30 82 85 85 85 85
Offentlige Budsjetter -10.00 -7.8 -7.4 -7.4 -7.4 -7.4
Regjeringens budsjetter verdi -38247.00 20000 17000 9000 2000 -10000
Offentlige Utgifter 897608.00 938591 926511 903466 911970 954547
Statens Inntekter 98748.00 160000 165000 145000 142000 140000
Statsgjeld 84435.00 75000 72500 68900 71000 73200
Fiscal Utgifter 136994.00 140000 148000 136000 140000 150000
Militære Utgifter 3475.00 3400 3270 3270 3270 3270

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bedriftens Skattesats 28.00 28 27 27 27 27
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 15.00 15 15 15 15 15
Sosial sikkerhetsrate 2.00 2 2 2 2 2
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 1.00 2 2 2 2 2
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 1.00 1 1 1 1 1

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forretningstillit 43.00 43 38 35 40 42
Produksjon PMI 57.20 53.5 54 54.4 56 53.8
Industriell Produksjon 1.30 -2 1.4 -1.6 2.3 1.3
Industriell Produksjon (Månedlig) 3.80 2 -1 1.6 2.3 1.6
Kapasitetsutnyttelsen 79.00 80 80.7 81 81.6 82
Konkurser 172.00 200 170 210 185 185
Totalt Vehicle Sales 41588.00 41000 41000 42300 43000 39800
Bilregistreringer 27828.00 28000 27600 25500 26000 26100
Ledende økonomisk indeks -2.30 1.6 2 4 2.1 1.8
Gruvedrift Produksjon -3.40 5 2.5 -1.6 2.1 2
Stål~~pos=trunc 292.30 420 420 420 420 530
Sammenfallende-Hovedsiden 92.80 94 94.5 96 95.3 95
Sammensatt Pmi 51.70 51 50.6 51.2 52.6 53
Elektrisitets~~pos=trunc 20253.00 21300 20800 19700 20050 21000
Gullproduksjon -6.90 5 6 3.6 -2 4.3

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forbrukertillit -10.00 -10 -7 5 8 8
Butikkhandel (Månedlig) 5.10 0.3 -2.1 3 1.3 2
Butikkhandel (Årlig) 2.10 -1.4 2.3 3 1.8 2.1
Forbruk 2899175.00 3037947 3041947 2993036 2945562 3089592
Disponibel personlig inntekt 3763155.00 3132474 3287408 3793260 3823365 3333580
Privat sparing 0.30 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Privat-Sektor-Kreditt 1.29 2 1.8 2.1 1.6 1.6
Bankenes Utlånsrente 7.25 10 7.5 7.75 8 8.25
Husholdninger Gjeld Til Bnp 38.20 35.8 36 36 36 36
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 77.10 73 75 75 75 75
Bensinpriser 1.21 0.86 1.09 1.04 0.99 0.94

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bygningstillatelser 9058122.00 9650000 10150000 10500000 9850000 9700000


Sør-Afrika - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.