Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 18.34 18.72 18.92 19.11 19.32 19.72
10-årig statsobligasjon 11.06 11.37 11.5 11.63 11.76 12.03
Aksjemarkedet 47413.62 45255 44294 43350 42426 40576

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate -1.40 -5.8 -4.7 -5 0.3 1.2
Bnp Årlig Vekstrate -0.50 -3.6 -3.4 -4 -2 1
Arbeidsledighet 29.10 32.6 33.5 33.5 32 32.8
Inflasjon 4.60 3.4 3.5 3.8 4.3 4.6
Inflasjonen (Månedlig) 1.00 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3
Rentesats 5.25 5.5 5.5 5.25 5.25 5
Handelsbalanse 14151.81 -9300 -2000 10000 12000 18000
Nåværende situasjon -68069.00 -275000 -185000 -120000 -150000 -135000
Nåværende situasjon mot BNP -3.00 -6.7 -6.7 -6.7 -4.3 -4.3
Regjeringens gjeld mot BNP 62.20 70 70 70 74 74
Offentlige Budsjetter -6.30 -6.8 -6.8 -6.8 -6.5 -6.5
Forretningstillit 18.00 13 10 8 12 16
Produksjon PMI 48.10 40 44 47 48 49
Forbrukertillit -9.00 -15 -18 -20 -13 4
Butikkhandel (Månedlig) 0.90 0.6 0.4 -2.7 1.3 -2.4
Bedriftens Skattesats 28.00 28 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate -1.40 -5.8 -4.7 -5 0.3 1.2
Bnp Årlig Vekstrate -0.50 -3.6 -3.4 -4 -2 1
BNP 350.00 380 380 380 412 412
Bnp Faste Priser 3142811.30 3098811 3099981 3017099 3079955 3047270
Brutto Nasjonal Produkt 3155933.00 3085250 3069712 3029696 3092814 3059993
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 597190.00 595933 603208 573302 585246 579035
Bnp Per Innbygger 7433.60 7550 7550 7550 7565 7565
Bnp Per Innbygger Ppp 12143.47 11791 11791 12395 11791 11974
Bnp Fra Landbruk 67423.54 68436 67884 64727 66075 65374
Bnp Fra Construction 101881.74 104567 103957 97806 99844 98785
Bnp Fra Manufacturing 380805.12 379986 376604 365573 373189 369229
Bnp Fra Mining 227400.35 225807 222513 218304 222852 220487
Bnp Fra Forvaltningsloven 488670.67 477197 480496 469124 478897 473815
Bnp Fra Tjenester 661316.99 642494 645738 634864 648091 641213
Bnp Fra Transport 266439.80 270326 266875 255782 261111 258340
Bnp Fra Verktøy 63851.66 64142 63413 61298 62575 61911

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbeidsledighet 29.10 32.6 33.5 33.5 32 32.8
Sysselsatte 10213000.00 10350000 10280000 10251000 10251000 10300000
Arbeidsledige 6700.00 6300 6500 6500 6500 6430
Yrkesdeltakelse 59.80 59.4 59.1 59 59 60.4
Lønn 22500.00 21000 21000 21600 21600 21600
Lønninger innen produksjon 19377.00 18500 18500 19000 19000 19000
Befolkning 58.80 59.83 59.83 59.83 60.88 60.88
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Minstelønn 20.00 20 20 20 30 30
Levelønn Family 11300.00 10500 10500 10630 10630 10630
Lønn Å Leve Av Individuell 6570.00 6630 6630 6700 6700 6700
Arbeidsledighet for unge 58.10 53.8 53.4 58 58 57.2
Lønn Høy Dyktige 22600.00 22100 22100 23200 23200 23200
Sysselsetting 42.40 43 43 43.3 43.3 44.2

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflasjon 4.60 3.4 3.5 3.8 4.3 4.6
Inflasjonen (Månedlig) 1.00 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3
Konsumprisindeksen Kpi 115.20 116 117 118 120 124
Kjerne Konsumprisindeks 114.40 116 117 117 119 122
KjerneInflasjon 3.80 3.9 4 3.9 4.3 4.4
Produsentpriser 115.10 120 119 119 119 124
produsentprisene endring 4.50 5.3 4.2 4 3.8 4.3
MatInflasjon 4.20 3.8 3.6 3.4 3.2 3.5
Inflasjonsforventning 4.63 5.66 5.63 5.63 5.63 5.63
KPI Housing Utilities 115.20 115 119 119 120 125
Kpi Transport 116.30 120 119 121 121 126

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Rentesats 5.25 5.5 5.5 5.25 5.25 5
Internbankrente 5.61 5.93 5.93 5.68 5.68 5.68
Pengemengde 266618.00 273000 273000 273000 273000 284333
Pengemengden M1 1827995.00 1769000 1769000 1769000 1769000 1768608
Pengemengden M2 3039985.00 2938000 2938000 2938000 2938000 2941486
Pengemengden M3 3852871.00 3715000 3715000 3715000 3715000 3883648
Bankenes balanse 6070834.00 5730000 6040000 6000000 6000000 6565085
Valutareserver 52428.00 47000 52000 52500 50300 53000
Innskudd Rente 6.80 7.28 7.53 5.4 7.28 7.03
Sentralbankers balanse 924595.00 791000 860000 950000 950000 965000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalanse 14151.81 -9300 -2000 10000 12000 18000
Nåværende situasjon -68069.00 -275000 -185000 -120000 -150000 -135000
Nåværende situasjon mot BNP -3.00 -6.7 -6.7 -6.7 -4.3 -4.3
Import 95451.41 75000 80000 82000 90000 86000
Eksport 109603.21 65700 78000 92000 102000 104000
Utenlandsgjeld 185236.00 174000 179000 175600 175600 180000
Turistankomster 1595388.00 1180000 1320000 1315000 1315000 1400000
Utenlandske Direkte Investeringer 10528.00 15000 13200 2300 12000 6800

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 62.20 70 70 70 74 74
Offentlige Budsjetter -6.30 -6.8 -6.8 -6.8 -6.5 -6.5
Regjeringens budsjetter verdi -3633.00 39000 -5000 20500 20500 21000
Offentlige Utgifter 653065.00 639460 642131 626942 640004 633212
Statens Inntekter 144778.00 149000 125000 165000 165000 167000
Statsgjeld 77987.00 80500 80000 82000 82000 85000
Fiscal Utgifter 148411.00 110000 130000 144500 144500 146000
Militære Utgifter 3449.00 3250 3250 3250 3250 3050

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bedriftens Skattesats 28.00 28 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 15.00 15 15 15 15 15
Sosial sikkerhetsrate 2.00 2 2 2 2 2
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 1.00 2 2 2 2 2
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 1.00 1 1 1 1 1

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forretningstillit 18.00 13 10 8 12 16
Produksjon PMI 48.10 40 44 47 48 49
Industriell Produksjon -2.00 1.6 2 1.5 1.5 1.3
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.50 2.2 -1.8 0.5 -1.4 0.6
Kapasitetsutnyttelsen 79.90 81 81 81.3 81.3 81.4
Konkurser 164.00 170 183 180 180 220
Totalt Vehicle Sales 33550.00 44300 49000 43000 47400 45500
Bilregistreringer 22200.00 28400 30650 26380 26380 28600
Ledende økonomisk indeks -0.30 -0.2 0.3 0.2 0.3 0.3
Gruvedrift Produksjon 7.50 -3 0.4 1.1 1.1 1.4
Sammenfallende-Hovedsiden 92.70 91.2 92 91.4 90.7 91.7
Sammensatt Pmi 44.50 40 45 47 48.1 49
Elektrisitets~~pos=trunc 19414.00 21940 20730 20050 20050 21670
Gullproduksjon 4.90 -10 -14 -13 -13 -15

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forbrukertillit -9.00 -15 -18 -20 -13 4
Butikkhandel (Månedlig) 0.90 0.6 0.4 -2.7 1.3 -2.4
Butikkhandel (Årlig) 1.20 -3 0.9 0.6 1.2 2
Forbruk 1966371.00 1924799 1927713 1887716 1927044 1906593
Disponibel personlig inntekt 3110292.00 2982565 3016129 2985880 3048086 3015739
Privat sparing -0.20 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6
Privat-Sektor-Kreditt 5.09 5.7 6 5.7 6.1 6.1
Bankenes Utlånsrente 8.75 9 9 8.75 8.75 8.75
Husholdninger Gjeld Til Bnp 34.10 33 33 36 36 36
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 72.80 69 69 69 69 70
Bensinpriser 0.90 0.86 0.81 0.77 0.73 0.7

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bygningstillatelser 5719074.00 7500000 6700000 5600000 6400000 6000000


Sør-Afrika - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.