Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 14.49 14.69 14.85 15 15.16 15.48
10-årig statsobligasjon 8.81 8.85 8.96 9.06 9.16 9.37
Aksjemarkedet 66200.76 64517 63146 61802 60483 57846

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 66.10 1.7 2.5 1.4 2.6 2.3
Bnp Årlig Vekstrate -6.00 2 14 2.7 3.6 2.4
Arbeidsledighet 32.50 29 27 27.4 27.1 27
Inflasjon 3.20 3.2 4.5 4 4.3 4.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.2 -0.2 0.4 0.3 0.4
Rentesats 3.50 3.5 3.75 4 4 4
Handelsbalanse 32000.24 -1258 20000 8000 -1542 -1542
Nåværende situasjon 297500.00 100000 -80000 -120000 -65000 -95000
Nåværende situasjon mot BNP -3.00 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -2.1
Regjeringens gjeld mot BNP 62.20 83 83 83 83 86
Offentlige Budsjetter -6.30 -13.7 -13.7 -13.7 -13.7 -12
Forretningstillit 40.00 30 32 28 32 35
Produksjon PMI 50.90 49.7 51.6 52 51.4 51.7
Forbrukertillit -12.00 23 18 10 7 9
Butikkhandel (Månedlig) -0.80 1 -0.7 2.3 -2.4 2.2
Bedriftens Skattesats 28.00 28 28 28 28 27
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 66.10 1.7 2.5 1.4 2.6 2.3
Bnp Årlig Vekstrate -6.00 2 14 2.7 3.6 2.4
BNP 351.43 320 320 320 320 345
Bnp Faste Priser 2933978.30 3188450 2939687 3013196 3039602 3112552
Brutto Nasjonal Produkt 3050369.00 3247422 3036233 3132729 3160182 3236027
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 478847.70 578545 514774 491777 496086 507992
Bnp Per Innbygger 7346.00 7080 7080 7080 7080 7200
Bnp Per Innbygger Ppp 12481.80 11800 11800 11800 11800 12500
Bnp Fra Landbruk 79427.08 74250 86789 81572 82286 84261
Bnp Fra Construction 80129.25 102678 79868 82293 83014 85006
Bnp Fra Manufacturing 349996.81 379916 300656 359447 362597 371299
Bnp Fra Mining 218467.67 218297 177421 224366 226333 231764
Bnp Fra Forvaltningsloven 490072.15 499932 557367 503304 507715 519900
Bnp Fra Tjenester 624468.92 680743 685262 641330 646950 662477
Bnp Fra Transport 229691.47 272132 226279 235893 237960 243671
Bnp Fra Verktøy 63001.41 64189 64059 64702 65269 66836

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbeidsledighet 32.50 29 27 27.4 27.1 27
Sysselsatte 15023.55 10200000 10180000 10210000 10210000 10230000
Arbeidsledige 7233.00 6500 6650 6725 6400 6320
Yrkesdeltakelse 56.60 54.1 54 54.3 54.2 55
Lønn 22579.00 21600 21600 21600 21600 21600
Lønninger innen produksjon 18857.00 19000 19000 19000 19000 19000
Befolkning 58.80 60.88 60.88 60.88 60.88 61.93
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Minstelønn 20.76 21.5 21.5 21.5 21.5 22.5
Arbeidsledighet for unge 61.30 55 56 54.6 54 55
Sysselsetting 38.20 40 42.4 42.6 43 44

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflasjon 3.20 3.2 4.5 4 4.3 4.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.2 -0.2 0.4 0.3 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 117.70 119 120 121 122 128
Kjerne Konsumprisindeks 116.70 119 119 120 121 126
KjerneInflasjon 3.30 3.1 3.4 3.4 3.7 4
Produsentpriser 117.90 117 118 121 122 126
produsentprisene endring 3.00 1.8 3 3.5 3.1 3.5
Eksportpriser 190.90 195 200 205 210 215
Importprisene 161.20 165 165 167 168 170
MatInflasjon 5.40 4.1 4.2 4 4 3.7
Inflasjonsforventning 4.17 4.4 4.6 4.6 4.5 5.2
KPI Housing Utilities 118.20 119 121 123 123 129
Kpi Transport 115.60 119 114 120 120 125

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Rentesats 3.50 3.5 3.75 4 4 4
Internbankrente 3.64 3.64 3.89 4.14 4.14 4.14
Pengemengde 291892.00 305000 296000 290000 284000 281000
Pengemengden M1 2191449.00 1769000 1769000 1769000 1769000 1768608
Pengemengden M2 3491791.00 2938000 2938000 2938000 2938000 2941486
Pengemengden M3 4114385.00 3715000 3715000 3715000 3715000 3883648
Bankenes balanse 6568786.00 6650000 6480000 6520000 6500000 6650000
Valutareserver 54801.00 54300 54600 55000 57000 58000
Innskudd Rente 3.92 3.94 4.19 4.44 4.44 4.44
Sentralbankers balanse 915259.00 900000 885000 870000 855000 840000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalanse 32000.24 -1258 20000 8000 -1542 -1542
Nåværende situasjon 297500.00 100000 -80000 -120000 -65000 -95000
Nåværende situasjon mot BNP -3.00 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -2.1
Import 93947.93 95000 110000 112000 95000 97500
Eksport 125948.17 115000 118000 125000 107000 110000
Utenlandsgjeld 157021.00 175000 180000 185000 188000 190000
Turistankomster 152694.00 120000 115000 118500 160000 166000
Våpen Salg 145.00 125 125 125 125 95
Kjøpsbetingelser 118.50 110 106 104 106 108
Utenlandske Direkte Investeringer -16545.00 10000 20000 17000 10500 -2500

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 62.20 83 83 83 83 86
Offentlige Budsjetter -6.30 -13.7 -13.7 -13.7 -13.7 -12
Regjeringens budsjetter verdi 10985.00 -97000 -60000 -50000 1391262 -18000
Offentlige Utgifter 653476.00 669031 743712 671120 677001 693249
Statens Inntekter 180084.00 95000 100000 120000 150000 160000
Statsgjeld 64685.00 75000 82000 84000 86000 86400
Fiscal Utgifter 169099.00 155000 150000 166000 168000 164000
Militære Utgifter 3449.00 2800 2800 2800 2800 2850

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bedriftens Skattesats 28.00 28 28 28 28 27
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 15.00 15 15 15 15 15
Sosial sikkerhetsrate 2.00 2 2 2 2 2
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 1.00 2 2 2 2 2
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 1.00 1 1 1 1 1

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forretningstillit 40.00 30 32 28 32 35
Produksjon PMI 50.90 49.7 51.6 52 51.4 51.7
Industriell Produksjon 1.80 3 15 2 4.8 3
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.10 0.8 0.9 2 0.5 0.6
Kapasitetsutnyttelsen 73.10 70 81.3 81.6 81.8 82
Konkurser 153.00 275 250 265 270 240
Totalt Vehicle Sales 34784.00 36000 38500 39400 41000 42500
Bilregistreringer 23853.00 27000 25400 28000 27000 28500
Ledende økonomisk indeks 0.50 -0.5 2.5 0.5 1.6 0.7
Gruvedrift Produksjon 0.10 6 10 3.8 5 2
Stål~~pos=trunc 292.30 385 420 440 420 530
Sammenfallende-Hovedsiden 94.50 90 89.5 91.3 92 92.5
Sammensatt Pmi 50.80 46 44 48.5 50 51
Elektrisitets~~pos=trunc 19839.00 20200 20650 20800 21300 22000
Gullproduksjon -0.90 1.5 3 1 2.5 3.4

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forbrukertillit -12.00 23 18 10 7 9
Butikkhandel (Månedlig) -0.80 1 -0.7 2.3 -2.4 2.2
Butikkhandel (Årlig) -1.30 1.2 2.5 1.7 2 1.8
Forbruk 1864428.00 2006571 1887916 1914768 1931547 1977905
Disponibel personlig inntekt 3050164.00 3189990 2986361 3132518 3159970 3235809
Privat sparing 0.70 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6
Privat-Sektor-Kreditt 3.55 6.3 6.5 5.8 6.3 6.5
Bankenes Utlånsrente 7.00 7 7.25 7.5 7.5 7.5
Husholdninger Gjeld Til Bnp 35.10 35.3 35.6 35.7 35.8 35.8
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 72.80 73 73 73 73 75
Bensinpriser 0.98 0.93 0.88 0.84 0.8 0.76

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bygningstillatelser 6527407.00 6400000 4800000 8000000 7000000 7300000


Sør-Afrika - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.