Markeder Siste Referanse
Valuta 14.8 2019-06
10-årig statsobligasjon 8.38 2019-06
Aksjemarkedet 58194 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -3.2 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 0 2019-03
Arbeidsledighet 27.6 2019-03
Inflasjon 4.4 2019-04
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2019-04
Rentesats 6.75 2019-05
Handelsbalanse -3427 2019-04
Nåværende situasjon -142495 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -3.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 55.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.4 2018-12
Forretningstillit 28 2019-06
Produksjon PMI 45.4 2019-05
Forbrukertillit 5 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) 0.8 2019-04
Bedriftens Skattesats 28 2018-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -3.2 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 0 2019-03
BNP 349 2017-12
Bnp Faste Priser 3133614 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 3096702 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 597801 2019-03
Bnp Per Innbygger 7525 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 12295 2017-12
Bnp Fra Landbruk 71198 2019-03
Bnp Fra Construction 106790 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 384991 2019-03
Bnp Fra Mining 220908 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 480795 2019-03
Bnp Fra Tjenester 647669 2019-03
Bnp Fra Transport 275505 2019-03
Bnp Fra Verktøy 64870 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 27.6 2019-03
Sysselsatte 10151000 2018-12
Arbeidsledige 6200 2019-03
Yrkesdeltakelse 58.8 2019-03
Lønnskostnader 154 2018-09
Lønn 21190 2018-12
Lønninger innen produksjon 18510 2018-12
Befolkning 57.73 2018-06
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Sysselsetting 42.56 2019-03
Levelønn Family 11300 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 6570 2018-12
Lønn Høy Dyktige 22600 2018-12
Lønn Lav Dyktige 4380 2018-12
Arbeidsledighet for unge 55.2 2019-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4.4 2019-04
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2019-04
Konsumprisindeksen Kpi 111 2019-04
Kjerne Konsumprisindeks 111 2019-04
KjerneInflasjon 4.1 2019-04
Produsentpriser 113 2019-04
produsentprisene endring 6.5 2019-04
Eksportpriser 161 2019-03
Importprisene 150 2019-03
MatInflasjon 2.9 2019-04
KPI Housing Utilities 110 2019-04
Kpi Transport 115 2019-04
Inflasjonsforventning 5.17 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats 6.75 2019-05
Internbankrente 7.06 2019-06
Pengemengde 261648 2019-05
Pengemengden M1 1779491 2019-04
Pengemengden M2 2947020 2019-04
Pengemengden M3 3693767 2019-04
Bankenes balanse 5683864 2019-04
Valutareserver 48329 2019-05
Lån Til Privat Sektor 3773907 2019-04
Innskudd Rente 7.17 2019-04
Sentralbankers balanse 783517 2019-05
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -3427 2019-04
Nåværende situasjon -142495 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -3.5 2018-12
Eksport 103750 2019-04
Import 107178 2019-04
Utenlandsgjeld 172384 2018-12
Turistankomster 1301855 2019-03
Gullreserver 125 2019-06
Råoljeproduksjon 1 2019-02
Utenlandske Direkte Investeringer 1854 2018-12
Kjøpsbetingelser 107 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 4.26 2017-12
Våpen Salg 149 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 55.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.4 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -73147 2019-04
Offentlige Utgifter 645563 2019-03
Statens Inntekter 73561 2019-04
Statsgjeld 66385 2018-12
Fiscal Utgifter 146708 2019-04
Kreditt-Rating 48.59
Militære Utgifter 3449 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 28 2018-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
Salgsskatt 15 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 2 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 1 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 1 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 28 2019-06
Produksjon PMI 45.4 2019-05
Industriell Produksjon 4.6 2019-04
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.8 2019-04
Kapasitetsutnyttelsen 81.4 2018-12
Lagerendringer -11587 2019-03
Konkurser 173 2019-04
Bilregistreringer 26170 2019-05
Totalt Vehicle Sales 40506 2019-05
Ledende økonomisk indeks -0.4 2019-03
Internett-hastighet 6737 2017-03
IP-adresser 4274668 2017-03
Sammenfallende-Hovedsiden 93 2019-05
Konkurranseevne Index 60.76 2018-12
Konkurranseevne Rank 67 2018-12
Sammensatt Pmi 49.3 2019-05
Korrupsjon Index 43 2018-12
Korrupsjon Rank 73 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 82 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 20711 2019-04
Gruvedrift Produksjon -1.5 2019-04
Stål~~pos=trunc 576 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 5 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) 0.8 2019-04
Butikkhandel (Årlig) 2.4 2019-04
Forbruk 1946237 2019-03
Disponibel personlig inntekt 2978037 2018-12
Privat sparing -0.5 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 7.95 2019-04
Bankenes Utlånsrente 10.25 2019-05
Bensinpriser 1.16 2019-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 33.6 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 71.9 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sør-Afrika - Økonomiske indikatorer.