Markeder Siste Referanse
Valuta 15.26 2019-08
10-årig statsobligasjon 8.39 2019-08
Aksjemarkedet 53875 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -3.2 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 0 2019-03
Arbeidsledighet 29 2019-06
Inflasjon 4.5 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2019-06
Rentesats 6.5 2019-07
Handelsbalanse 4420 2019-06
Nåværende situasjon -142495 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -3.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 55.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.4 2018-12
Forretningstillit 28 2019-06
Produksjon PMI 52.1 2019-07
Forbrukertillit 5 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2019-06
Bedriftens Skattesats 28 2018-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -3.2 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 0 2019-03
BNP 366 2018-12
Bnp Faste Priser 3133614 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 3109703 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 597801 2019-03
Bnp Per Innbygger 7433 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 12143 2018-12
Bnp Fra Landbruk 71198 2019-03
Bnp Fra Construction 106790 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 384991 2019-03
Bnp Fra Mining 220908 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 480795 2019-03
Bnp Fra Tjenester 647669 2019-03
Bnp Fra Transport 275505 2019-03
Bnp Fra Verktøy 64870 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 29 2019-06
Sysselsatte 10174000 2019-03
Arbeidsledige 6655 2019-06
Yrkesdeltakelse 59.8 2019-06
Lønnskostnader 156 2018-12
Lønn 20855 2019-03
Lønninger innen produksjon 18167 2019-03
Befolkning 57.73 2018-06
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Sysselsetting 42.44 2019-06
Levelønn Family 11300 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 6570 2018-12
Lønn Høy Dyktige 22600 2018-12
Lønn Lav Dyktige 4380 2018-12
Arbeidsledighet for unge 56.4 2019-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4.5 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2019-06
Konsumprisindeksen Kpi 112 2019-06
Kjerne Konsumprisindeks 112 2019-06
KjerneInflasjon 4.3 2019-06
Produsentpriser 114 2019-06
produsentprisene endring 5.8 2019-06
Eksportpriser 161 2019-03
Importprisene 150 2019-03
MatInflasjon 3.7 2019-06
KPI Housing Utilities 111 2019-06
Kpi Transport 116 2019-06
Inflasjonsforventning 5.04 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 6.5 2019-07
Internbankrente 6.83 2019-08
Pengemengde 265167 2019-07
Pengemengden M1 1791081 2019-06
Pengemengden M2 2905091 2019-06
Pengemengden M3 3729450 2019-06
Bankenes balanse 5795430 2019-06
Valutareserver 49360 2019-07
Lån Til Privat Sektor 3795490 2019-06
Innskudd Rente 7.03 2019-05
Sentralbankers balanse 778639 2019-07
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 4420 2019-06
Nåværende situasjon -142495 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -3.5 2018-12
Eksport 108174 2019-06
Import 103754 2019-06
Utenlandsgjeld 176004 2019-03
Turistankomster 1213675 2019-05
Gullreserver 125 2019-06
Råoljeproduksjon 1 2019-04
Utenlandske Direkte Investeringer 11733 2019-03
Kjøpsbetingelser 107 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 4.26 2017-12
Våpen Salg 149 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 55.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.4 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 37586 2019-06
Offentlige Utgifter 645563 2019-03
Statens Inntekter 147177 2019-06
Statsgjeld 68588 2019-03
Fiscal Utgifter 109590 2019-06
Kreditt-Rating 48.59
Militære Utgifter 3449 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 28 2018-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
Salgsskatt 15 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 2 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 1 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 1 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 28 2019-06
Produksjon PMI 52.1 2019-07
Industriell Produksjon -3.2 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.5 2019-06
Kapasitetsutnyttelsen 81.7 2019-03
Lagerendringer -11587 2019-03
Konkurser 163 2019-06
Bilregistreringer 29477 2019-07
Totalt Vehicle Sales 46077 2019-07
Ledende økonomisk indeks 0.7 2019-04
Internett-hastighet 6737 2017-03
IP-adresser 4274668 2017-03
Sammenfallende-Hovedsiden 92 2019-07
Konkurranseevne Index 60.76 2018-12
Konkurranseevne Rank 67 2018-12
Sammensatt Pmi 48.4 2019-07
Korrupsjon Index 43 2018-12
Korrupsjon Rank 73 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 82 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 21923 2019-06
Gullproduksjon -16 2019-06
Gruvedrift Produksjon -4.2 2019-06
Stål~~pos=trunc 454 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 5 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2019-06
Butikkhandel (Årlig) 2.4 2019-06
Forbruk 1946237 2019-03
Disponibel personlig inntekt 2994423 2019-03
Privat sparing -0.1 2019-03
Privat-Sektor-Kreditt 6.91 2019-06
Bankenes Utlånsrente 10 2019-07
Bensinpriser 1.11 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 33.6 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 71.9 2018-12
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 8154796 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sør-Afrika - Økonomiske indikatorer.