Markeder Siste Referanse
Valuta 16.19 2020-10
10-årig statsobligasjon 9.28 2020-10
Aksjemarkedet 54891 2020-10

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -51 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -17.1 2020-06
Arbeidsledighet 23.3 2020-06
Inflasjon 3.1 2020-08
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2020-08
Rentesats 3.5 2020-09
Handelsbalanse 38869 2020-08
Nåværende situasjon -103587 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP -3 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 62.2 2019-12
Offentlige Budsjetter -6.3 2019-12
Forretningstillit 24 2020-09
Produksjon PMI 58.3 2020-09
Forbrukertillit -23 2020-09
Butikkhandel (Månedlig) 4 2020-08
Bedriftens Skattesats 28 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Coronavirus tilfeller 715868 2020-10
Coronavirus dødsfall 18968 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 643523 2020-10
Sykehussenger 2.32 2010-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -51 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -17.1 2020-06
BNP 351 2019-12
Bnp Faste Priser 2597611 2020-06
Brutto Nasjonal Produkt 2663362 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 451384 2020-06
Bnp Per Innbygger 7346 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 12482 2019-12
Bnp Fra Landbruk 74361 2020-06
Bnp Fra Construction 70040 2020-06
Bnp Fra Manufacturing 263733 2020-06
Bnp Fra Mining 154192 2020-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 489362 2020-06
Bnp Fra Tjenester 612771 2020-06
Bnp Fra Transport 200789 2020-06
Bnp Fra Verktøy 56192 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 23.3 2020-06
Sysselsatte 9548000 2020-06
Arbeidsledige 4295 2020-06
Yrkesdeltakelse 47.3 2020-06
Lønnskostnader 164 2020-03
Lønn 21455 2020-06
Lønninger innen produksjon 17006 2020-06
Befolkning 58.8 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2020-12
Pensjonsalder Menn 60 2020-12
Sysselsetting 42.14 2020-03
Minstelønn 20.76 2020-03
Arbeidsledighet for unge 52.3 2020-06

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.1 2020-08
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2020-08
Konsumprisindeksen Kpi 117 2020-08
Kjerne Konsumprisindeks 116 2020-08
KjerneInflasjon 3.3 2020-08
Produsentpriser 117 2020-08
produsentprisene endring 2.4 2020-08
Eksportpriser 180 2020-06
Importprisene 154 2020-06
MatInflasjon 3.9 2020-08
KPI Housing Utilities 118 2020-08
Kpi Transport 115 2020-08
Inflasjonsforventning 4.22 2020-09

Penger Siste Referanse
Rentesats 3.5 2020-09
Internbankrente 3.33 2020-10
Pengemengde 302934 2020-09
Pengemengden M1 2142654 2020-08
Pengemengden M2 3446316 2020-08
Pengemengden M3 4154403 2020-08
Bankenes balanse 6534938 2020-08
Valutareserver 54420 2020-09
Lån Til Privat Sektor 3987967 2020-08
Innskudd Rente 4.22 2020-08
Sentralbankers balanse 1015089 2020-09

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 38869 2020-08
Nåværende situasjon -103587 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP -3 2019-12
Eksport 130217 2020-08
Import 91348 2020-08
Utenlandsgjeld 156341 2020-06
Turistankomster 67051 2020-08
Gullreserver 125 2020-06
Utenlandske Direkte Investeringer 17363 2020-06
Kjøpsbetingelser 117 2020-06
Terrorisme - Hovedsiden 4.51 2018-12
Våpen Salg 145 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 62.2 2019-12
Offentlige Budsjetter -6.3 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -100083 2020-08
Offentlige Utgifter 654497 2020-06
Statens Inntekter 103081 2020-08
Statsgjeld 57650 2020-06
Fiscal Utgifter 203164 2020-08
Kreditt-Rating 46 2020-10
Militære Utgifter 3449 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 28 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Salgsskatt 15 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 2 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 1 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 1 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 24 2020-09
Produksjon PMI 58.3 2020-09
Industriell Produksjon -10.8 2020-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 3.6 2020-08
Kapasitetsutnyttelsen 61.2 2020-06
Lagerendringer -74041 2020-06
Konkurser 228 2020-08
Bilregistreringer 22798 2020-09
Totalt Vehicle Sales 37400 2020-09
Ledende økonomisk indeks 3.7 2020-08
Internett-hastighet 6737 2017-03
IP-adresser 4274668 2017-03
Sammenfallende-Hovedsiden 85.7 2020-09
Konkurranseevne Index 62.44 2019-12
Konkurranseevne Rank 60 2019-12
Sammensatt Pmi 49.4 2020-09
Korrupsjon Index 44 2019-12
Korrupsjon Rank 70 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 84 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 20978 2020-08
Gullproduksjon -14.8 2020-08
Gruvedrift Produksjon -3.3 2020-08
Stål~~pos=trunc 312 2020-09

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -23 2020-09
Butikkhandel (Månedlig) 4 2020-08
Butikkhandel (Årlig) -4.2 2020-08
Forbruk 1656067 2020-06
Disponibel personlig inntekt 2656414 2020-06
Privat sparing 0.1 2020-06
Privat-Sektor-Kreditt 3.87 2020-08
Bankenes Utlånsrente 7 2020-09
Bensinpriser 0.9 2020-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 34.5 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 72.8 2019-12

Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 6437078 2020-08

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 715868 2020-10
Coronavirus dødsfall 18968 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 643523 2020-10
Sykehussenger 2.32 2010-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sør-Afrika - Økonomiske indikatorer.