Markeder Siste Referanse
Valuta 14.04 2019-04
10-årig statsobligasjon 8.47 2019-04
Aksjemarkedet 59222 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.4 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.1 2018-12
Arbeidsledighet 27.1 2018-12
Inflasjon 4.5 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.8 2019-03
Rentesats 6.75 2019-03
Handelsbalanse 3990 2019-02
Nåværende situasjon -110158 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -2.5 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 53.1 2017-12
Offentlige Budsjetter -4.6 2017-12
Forretningstillit 28 2019-03
Produksjon PMI 45 2019-03
Forbrukertillit 7 2018-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.5 2019-02
Bedriftens Skattesats 28 2018-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.4 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.1 2018-12
BNP 349 2017-12
Bnp Faste Priser 3161721 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 3096702 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 604717 2018-12
Bnp Per Innbygger 7525 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 12295 2017-12
Bnp Fra Landbruk 73760 2018-12
Bnp Fra Construction 107396 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 393955 2018-12
Bnp Fra Mining 227291 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 479333 2018-12
Bnp Fra Tjenester 645928 2018-12
Bnp Fra Transport 278623 2018-12
Bnp Fra Verktøy 66047 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 27.1 2018-12
Sysselsatte 10151000 2018-12
Arbeidsledige 6100 2018-12
Yrkesdeltakelse 59.4 2018-12
Lønnskostnader 154 2018-09
Lønn 21190 2018-12
Lønninger innen produksjon 18510 2018-12
Befolkning 57.73 2018-06
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Sysselsetting 43.34 2018-12
Levelønn Family 11300 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 6570 2018-12
Lønn Høy Dyktige 22600 2018-12
Lønn Lav Dyktige 4380 2018-12
Arbeidsledighet for unge 54.7 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4.5 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.8 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 111 2019-03
Kjerne Konsumprisindeks 111 2019-03
KjerneInflasjon 4.4 2019-03
Produsentpriser 110 2019-02
produsentprisene endring 4.7 2019-02
Eksportpriser 160 2018-12
Importprisene 157 2018-12
MatInflasjon 3.1 2019-03
KPI Housing Utilities 110 2019-03
Kpi Transport 112 2019-03
Inflasjonsforventning 5.17 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats 6.75 2019-03
Internbankrente 7.16 2019-04
Pengemengde 262481 2019-03
Pengemengden M1 1722511 2019-02
Pengemengden M2 2856895 2019-02
Pengemengden M3 3576549 2019-02
Bankenes balanse 5536801 2019-02
Valutareserver 49679 2019-03
Lån Til Privat Sektor 3687826 2019-02
Innskudd Rente 7.25 2017-12
Sentralbankers balanse 793295 2019-03
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 3990 2019-02
Nåværende situasjon -110158 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -2.5 2017-12
Eksport 87610 2019-02
Import 90888 2019-02
Utenlandsgjeld 172384 2018-12
Turistankomster 1205901 2019-02
Gullreserver 125 2019-03
Råoljeproduksjon 1 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 1854 2018-12
Kjøpsbetingelser 102 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 4.26 2017-12
Våpen Salg 74 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 53.1 2017-12
Offentlige Budsjetter -4.6 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi 20781 2019-02
Offentlige Utgifter 643445 2018-12
Statens Inntekter 135061 2019-02
Statsgjeld 66385 2018-12
Fiscal Utgifter 114280 2019-02
Kreditt-Rating 48.59
Militære Utgifter 3110 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 28 2018-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
Salgsskatt 15 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 2 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 1 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 1 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 28 2019-03
Produksjon PMI 45 2019-03
Industriell Produksjon 0.6 2019-02
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.8 2019-02
Kapasitetsutnyttelsen 81.4 2018-12
Lagerendringer -53932 2018-12
Konkurser 146 2019-02
Bilregistreringer 30348 2019-03
Totalt Vehicle Sales 47718 2019-03
Ledende økonomisk indeks -1.8 2019-01
Internett-hastighet 6737 2017-03
IP-adresser 4274668 2017-03
Sammenfallende-Hovedsiden 91.8 2019-03
Konkurranseevne Index 60.76 2018-12
Konkurranseevne Rank 67 2018-12
Sammensatt Pmi 48.8 2019-03
Korrupsjon Index 43 2018-12
Korrupsjon Rank 73 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 82 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 19196 2019-02
Gruvedrift Produksjon -7.5 2019-02
Stål~~pos=trunc 528 2019-02
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 7 2018-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.5 2019-02
Butikkhandel (Årlig) 1.1 2019-02
Forbruk 1950359 2018-12
Disponibel personlig inntekt 2978037 2018-12
Privat sparing -0.5 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 6.03 2019-02
Bankenes Utlånsrente 10.25 2019-03
Bensinpriser 1.01 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 33 2018-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 71.9 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sør-Afrika - Økonomiske indikatorer.