Markeder Siste Referanse
Valuta 14.46 2020-01
10-årig statsobligasjon 8.18 2020-01
Aksjemarkedet 59002 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.6 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 0.1 2019-09
Arbeidsledighet 29.1 2019-09
Inflasjon 3.6 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-11
Rentesats 6.25 2020-01
Handelsbalanse 6097 2019-11
Nåværende situasjon -190312 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -3.5 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 55.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.4 2018-12
Forretningstillit 26 2019-12
Produksjon PMI 47.1 2019-12
Forbrukertillit -7 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 3.1 2019-11
Bedriftens Skattesats 28 2018-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.6 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 0.1 2019-09
BNP 366 2018-12
Bnp Faste Priser 3153592 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 3122800 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 613640 2019-09
Bnp Per Innbygger 7434 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 12143 2018-12
Bnp Fra Landbruk 69058 2019-09
Bnp Fra Construction 105755 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 383117 2019-09
Bnp Fra Mining 226361 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 488806 2019-09
Bnp Fra Tjenester 656905 2019-09
Bnp Fra Transport 271490 2019-09
Bnp Fra Verktøy 64509 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 29.1 2019-09
Sysselsatte 10142000 2019-09
Arbeidsledige 6734 2019-09
Yrkesdeltakelse 59.9 2019-09
Lønnskostnader 161 2019-06
Lønn 21966 2019-09
Lønninger innen produksjon 19122 2019-09
Befolkning 58.78 2019-06
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Sysselsetting 42.4 2019-09
Levelønn Family 11300 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 6570 2018-12
Lønn Høy Dyktige 22600 2018-12
Lønn Lav Dyktige 4380 2018-12
Arbeidsledighet for unge 58.2 2019-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.6 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 114 2019-11
Kjerne Konsumprisindeks 113 2019-11
KjerneInflasjon 3.9 2019-11
Produsentpriser 114 2019-11
produsentprisene endring 2.3 2019-11
Eksportpriser 170 2019-09
Importprisene 156 2019-09
MatInflasjon 3.5 2019-11
KPI Housing Utilities 115 2019-11
Kpi Transport 116 2019-11
Inflasjonsforventning 4.84 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 6.25 2020-01
Internbankrente 6.8 2020-01
Pengemengde 291880 2019-12
Pengemengden M1 1832143 2019-11
Pengemengden M2 3026017 2019-11
Pengemengden M3 3772010 2019-11
Bankenes balanse 5884906 2019-11
Valutareserver 55058 2019-12
Lån Til Privat Sektor 3864414 2019-11
Innskudd Rente 6.88 2019-11
Sentralbankers balanse 855671 2019-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 6097 2019-11
Nåværende situasjon -190312 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -3.5 2019-12
Eksport 116902 2019-11
Import 110805 2019-11
Utenlandsgjeld 177676 2019-09
Turistankomster 1297483 2019-10
Gullreserver 125 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 17024 2019-09
Kjøpsbetingelser 109 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 4.51 2018-12
Våpen Salg 149 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 55.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.4 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -34039 2019-11
Offentlige Utgifter 653236 2019-09
Statens Inntekter 95928 2019-11
Statsgjeld 70836 2019-09
Fiscal Utgifter 129966 2019-11
Kreditt-Rating 50 2020-01
Militære Utgifter 3449 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 28 2018-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
Salgsskatt 15 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 2 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 1 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 1 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 26 2019-12
Produksjon PMI 47.1 2019-12
Industriell Produksjon -3.6 2019-11
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.5 2019-11
Kapasitetsutnyttelsen 80.4 2019-09
Lagerendringer -9526 2019-09
Konkurser 219 2019-11
Bilregistreringer 28965 2019-12
Totalt Vehicle Sales 41698 2019-12
Ledende økonomisk indeks 0.7 2019-10
Internett-hastighet 6737 2017-03
IP-adresser 4274668 2017-03
Sammenfallende-Hovedsiden 93.1 2019-12
Konkurranseevne Index 62.44 2019-12
Konkurranseevne Rank 60 2019-12
Sammensatt Pmi 47.6 2019-12
Korrupsjon Index 43 2018-12
Korrupsjon Rank 73 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 84 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 20653 2019-11
Gullproduksjon 5.2 2019-11
Gruvedrift Produksjon -3.1 2019-11
Stål~~pos=trunc 385 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -7 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 3.1 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 2.6 2019-11
Forbruk 1961051 2019-09
Disponibel personlig inntekt 3068290 2019-09
Privat sparing -0.1 2019-09
Privat-Sektor-Kreditt 6.6 2019-11
Bankenes Utlånsrente 9.75 2020-01
Bensinpriser 1.15 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 34 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 71.9 2018-12
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 7503857 2019-11


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sør-Afrika - Økonomiske indikatorer.