Markeder Siste Referanse
Valuta 14.75 2019-10
10-årig statsobligasjon 8.27 2019-10
Aksjemarkedet 56116 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 3.1 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 0.9 2019-06
Arbeidsledighet 29 2019-06
Inflasjon 4.3 2019-08
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-08
Rentesats 6.5 2019-09
Handelsbalanse 6843 2019-08
Nåværende situasjon -204100 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -3.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 55.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.4 2018-12
Forretningstillit 21 2019-09
Produksjon PMI 41.6 2019-09
Forbrukertillit 5 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) -0.9 2019-08
Bedriftens Skattesats 28 2018-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 3.1 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 0.9 2019-06
BNP 366 2018-12
Bnp Faste Priser 3156566 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 3141802 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 607257 2019-06
Bnp Per Innbygger 7433 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 12143 2018-12
Bnp Fra Landbruk 69691 2019-06
Bnp Fra Construction 106423 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 386951 2019-06
Bnp Fra Mining 228481 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 486278 2019-06
Bnp Fra Tjenester 654270 2019-06
Bnp Fra Transport 275281 2019-06
Bnp Fra Verktøy 65318 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 29 2019-06
Sysselsatte 10172000 2019-06
Arbeidsledige 6655 2019-06
Yrkesdeltakelse 59.8 2019-06
Lønnskostnader 157 2019-03
Lønn 21432 2019-06
Lønninger innen produksjon 18798 2019-06
Befolkning 58.78 2019-06
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Sysselsetting 42.44 2019-06
Levelønn Family 11300 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 6570 2018-12
Lønn Høy Dyktige 22600 2018-12
Lønn Lav Dyktige 4380 2018-12
Arbeidsledighet for unge 56.4 2019-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4.3 2019-08
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-08
Konsumprisindeksen Kpi 113 2019-08
Kjerne Konsumprisindeks 112 2019-08
KjerneInflasjon 4.3 2019-08
Produsentpriser 114 2019-08
produsentprisene endring 4.5 2019-08
Eksportpriser 166 2019-06
Importprisene 156 2019-06
MatInflasjon 3.9 2019-08
KPI Housing Utilities 114 2019-08
Kpi Transport 115 2019-08
Inflasjonsforventning 5 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 6.5 2019-09
Internbankrente 6.78 2019-10
Pengemengde 271914 2019-09
Pengemengden M1 1815076 2019-08
Pengemengden M2 2977362 2019-08
Pengemengden M3 3762910 2019-08
Bankenes balanse 5895367 2019-08
Valutareserver 54860 2019-09
Lån Til Privat Sektor 3852879 2019-08
Innskudd Rente 6.98 2019-08
Sentralbankers balanse 911544 2019-09
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 6843 2019-08
Nåværende situasjon -204100 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -3.6 2018-12
Eksport 122020 2019-08
Import 115178 2019-08
Utenlandsgjeld 180568 2019-06
Turistankomster 1238165 2019-07
Gullreserver 125 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 26301 2019-06
Kjøpsbetingelser 107 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 4.26 2017-12
Våpen Salg 149 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 55.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.4 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -42808 2019-08
Offentlige Utgifter 651189 2019-06
Statens Inntekter 118284 2019-08
Statsgjeld 71035 2019-06
Fiscal Utgifter 161091 2019-08
Kreditt-Rating 48.59
Militære Utgifter 3449 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 28 2018-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
Salgsskatt 15 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 2 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 1 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 1 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 21 2019-09
Produksjon PMI 41.6 2019-09
Industriell Produksjon -1.8 2019-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.3 2019-08
Kapasitetsutnyttelsen 81.7 2019-06
Lagerendringer 25999 2019-06
Konkurser 176 2019-08
Bilregistreringer 33139 2019-09
Totalt Vehicle Sales 49191 2019-09
Ledende økonomisk indeks 0.7 2019-07
Internett-hastighet 6737 2017-03
IP-adresser 4274668 2017-03
Sammenfallende-Hovedsiden 92.4 2019-09
Konkurranseevne Index 62.44 2019-12
Konkurranseevne Rank 60 2019-12
Sammensatt Pmi 49.2 2019-09
Korrupsjon Index 43 2018-12
Korrupsjon Rank 73 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 82 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 21481 2019-08
Gullproduksjon -5.4 2019-08
Gruvedrift Produksjon -3.2 2019-08
Stål~~pos=trunc 434 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 5 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) -0.9 2019-08
Butikkhandel (Årlig) 1.1 2019-08
Forbruk 1960885 2019-06
Disponibel personlig inntekt 3037235 2019-06
Privat sparing -0.2 2019-06
Privat-Sektor-Kreditt 6.86 2019-08
Bankenes Utlånsrente 10 2019-09
Bensinpriser 1.06 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 33.8 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 71.9 2018-12
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 10202315 2019-08


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sør-Afrika - Økonomiske indikatorer.