Markeder Siste Referanse
Valuta 14.05 2019-02
10-årig statsobligasjon 8.88 2019-02
Aksjemarkedet 54628 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.2 2018-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.1 2018-09
Arbeidsledighet 27.1 2018-12
Inflasjon 4.5 2018-12
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2018-12
Rentesats 6.75 2019-01
Handelsbalanse 17167 2018-12
Nåværende situasjon -176577 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP -2.5 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 53.1 2017-12
Offentlige Budsjetter -4.6 2017-12
Forretningstillit 31 2018-12
Produksjon PMI 49.9 2019-01
Forbrukertillit 7 2018-12
Butikkhandel (Månedlig) -4.8 2018-12
Bedriftens Skattesats 28 2018-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.2 2018-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.1 2018-09
BNP 349 2017-12
Bnp Faste Priser 3152768 2018-09
Brutto Nasjonal Produkt 3099991 2018-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 607742 2018-09
Bnp Per Innbygger 7525 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 12295 2017-12
Bnp Fra Landbruk 70644 2018-09
Bnp Fra Construction 107970 2018-09
Bnp Fra Manufacturing 390370 2018-09
Bnp Fra Mining 228080 2018-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 482324 2018-09
Bnp Fra Tjenester 647524 2018-09
Bnp Fra Transport 271525 2018-09
Bnp Fra Verktøy 65472 2018-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 27.1 2018-12
Sysselsatte 9733000 2018-09
Arbeidsledige 6100 2018-12
Yrkesdeltakelse 59.4 2018-12
Lønnskostnader 151 2018-06
Lønn 20860 2018-09
Lønninger innen produksjon 18344 2018-09
Befolkning 57.73 2018-06
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Sysselsetting 43.1 2018-09
Levelønn Family 11300 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 6570 2018-12
Lønn Høy Dyktige 22600 2018-12
Lønn Lav Dyktige 4380 2018-12
Arbeidsledighet for unge 54.7 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4.5 2018-12
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2018-12
Konsumprisindeksen Kpi 109 2018-12
Kjerne Konsumprisindeks 109 2018-12
KjerneInflasjon 4.4 2018-12
Produsentpriser 111 2018-12
produsentprisene endring 5.2 2018-12
Eksportpriser 157 2018-09
Importprisene 149 2018-09
MatInflasjon 3 2018-12
KPI Housing Utilities 110 2018-12
Kpi Transport 113 2018-12
Inflasjonsforventning 5.44 2018-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 6.75 2019-01
Internbankrente 7.15 2019-02
Pengemengde 258182 2019-01
Pengemengden M1 1776426 2018-12
Pengemengden M2 2893833 2018-12
Pengemengden M3 3540330 2018-12
Bankenes balanse 5517218 2018-12
Valutareserver 50832 2019-01
Lån Til Privat Sektor 3645618 2018-12
Innskudd Rente 7.25 2017-12
Sentralbankers balanse 769513 2019-01
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 17167 2018-12
Nåværende situasjon -176577 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP -2.5 2017-12
Eksport 102750 2018-12
Import 85582 2018-12
Utenlandsgjeld 168147 2018-09
Turistankomster 1341316 2018-11
Gullreserver 125 2019-03
Råoljeproduksjon 2 2018-08
Utenlandske Direkte Investeringer 1885 2018-09
Kjøpsbetingelser 105 2018-09
Terrorisme - Hovedsiden 4.26 2017-12
Våpen Salg 74 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 53.1 2017-12
Offentlige Budsjetter -4.6 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi 17725 2018-12
Offentlige Utgifter 643704 2018-09
Statens Inntekter 160596 2018-12
Statsgjeld 67998 2018-09
Fiscal Utgifter 142871 2018-12
Kreditt-Rating 48.59
Militære Utgifter 3110 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 28 2018-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
Salgsskatt 15 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 2 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 1 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 1 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 31 2018-12
Produksjon PMI 49.9 2019-01
Industriell Produksjon 0.1 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.7 2018-12
Kapasitetsutnyttelsen 81.2 2018-09
Lagerendringer 12744 2018-09
Konkurser 141 2018-12
Bilregistreringer 29040 2019-01
Totalt Vehicle Sales 42374 2019-01
Ledende økonomisk indeks -0.3 2018-11
Internett-hastighet 6737 2017-03
IP-adresser 4274668 2017-03
Sammenfallende-Hovedsiden 95.1 2019-01
Konkurranseevne Index 60.76 2018-12
Konkurranseevne Rank 67 2018-12
Sammensatt Pmi 49.6 2019-01
Korrupsjon Index 43 2018-12
Korrupsjon Rank 73 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 82 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 20386 2018-12
Gruvedrift Produksjon -4.8 2018-12
Stål~~pos=trunc 423 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 7 2018-12
Butikkhandel (Månedlig) -4.8 2018-12
Butikkhandel (Årlig) -1.4 2018-12
Forbruk 1935614 2018-09
Disponibel personlig inntekt 2965713 2018-09
Privat sparing 0.2 2018-09
Privat-Sektor-Kreditt 5.1 2018-12
Bankenes Utlånsrente 10.25 2019-01
Bensinpriser 1.03 2019-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 33 2018-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 71.9 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sør-Afrika - Økonomiske indikatorer.