Markeder Siste Referanse
Valuta 17.1 2020-06
10-årig statsobligasjon 8.74 2020-06
Aksjemarkedet 52497 2020-06

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.4 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate -0.5 2019-12
Arbeidsledighet 29.1 2019-12
Inflasjon 4.1 2020-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2020-03
Rentesats 3.75 2020-05
Handelsbalanse -35020 2020-04
Nåværende situasjon -68069 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -3 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 62.2 2019-12
Offentlige Budsjetter -6.3 2019-12
Forretningstillit 18 2020-03
Produksjon PMI 50.2 2020-05
Forbrukertillit -9 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) -0.4 2020-02
Bedriftens Skattesats 28 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Coronavirus tilfeller 34357 2020-06
Coronavirus dødsfall 705 2020-06
Coronavirus gjenopprettet 16808 2020-06
Sykehussenger 2.32 2010-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.4 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate -0.5 2019-12
BNP 350 2019-12
Bnp Faste Priser 3142811 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 3155933 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 597190 2019-12
Bnp Per Innbygger 7434 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 12143 2018-12
Bnp Fra Landbruk 67424 2019-12
Bnp Fra Construction 101882 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 380805 2019-12
Bnp Fra Mining 227400 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 488671 2019-12
Bnp Fra Tjenester 661317 2019-12
Bnp Fra Transport 266440 2019-12
Bnp Fra Verktøy 63852 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 29.1 2019-12
Sysselsatte 10213000 2019-12
Arbeidsledige 6700 2019-12
Yrkesdeltakelse 59.8 2019-12
Lønnskostnader 160 2019-09
Lønn 22500 2019-12
Lønninger innen produksjon 19377 2019-12
Befolkning 58.8 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2020-12
Pensjonsalder Menn 60 2020-12
Sysselsetting 42.4 2019-12
Levelønn Family 11300 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 6570 2018-12
Minstelønn 20.76 2020-03
Lønn Høy Dyktige 22600 2018-12
Lønn Lav Dyktige 4380 2018-12
Arbeidsledighet for unge 58.1 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4.1 2020-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2020-03
Konsumprisindeksen Kpi 116 2020-03
Kjerne Konsumprisindeks 115 2020-03
KjerneInflasjon 3.7 2020-03
Produsentpriser 115 2020-03
produsentprisene endring 3.3 2020-03
Eksportpriser 172 2019-12
Importprisene 156 2019-12
MatInflasjon 4.4 2020-03
KPI Housing Utilities 116 2020-03
Kpi Transport 116 2020-03
Inflasjonsforventning 4.63 2020-03

Penger Siste Referanse
Rentesats 3.75 2020-05
Internbankrente 3.99 2020-06
Pengemengde 276080 2020-04
Pengemengden M1 2063577 2020-04
Pengemengden M2 3317977 2020-04
Pengemengden M3 4072977 2020-04
Bankenes balanse 6619177 2020-04
Valutareserver 53003 2020-04
Lån Til Privat Sektor 4054071 2020-04
Innskudd Rente 6.14 2020-03
Sentralbankers balanse 1066023 2020-04

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -35020 2020-04
Nåværende situasjon -68069 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -3 2019-12
Eksport 53016 2020-04
Import 88031 2020-04
Utenlandsgjeld 185236 2019-12
Turistankomster 1218468 2020-02
Gullreserver 125 2020-03
Utenlandske Direkte Investeringer 10528 2019-12
Kjøpsbetingelser 110 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 4.51 2018-12
Våpen Salg 149 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 62.2 2019-12
Offentlige Budsjetter -6.3 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -85315 2020-04
Offentlige Utgifter 653065 2019-12
Statens Inntekter 61883 2020-04
Statsgjeld 77987 2019-12
Fiscal Utgifter 147198 2020-04
Kreditt-Rating 46 2020-06
Militære Utgifter 3449 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 28 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Salgsskatt 15 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 2 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 1 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 1 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 18 2020-03
Produksjon PMI 50.2 2020-05
Industriell Produksjon -2.1 2020-02
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.3 2020-02
Kapasitetsutnyttelsen 79.9 2019-12
Lagerendringer -40330 2019-12
Konkurser 0 2020-04
Bilregistreringer 105 2020-04
Totalt Vehicle Sales 12932 2020-05
Ledende økonomisk indeks 0.7 2020-03
Internett-hastighet 6737 2017-03
IP-adresser 4274668 2017-03
Sammenfallende-Hovedsiden 77.8 2020-04
Konkurranseevne Index 62.44 2019-12
Konkurranseevne Rank 60 2019-12
Sammensatt Pmi 35.1 2020-04
Korrupsjon Index 44 2019-12
Korrupsjon Rank 70 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 84 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 20093 2020-03
Gullproduksjon 11.5 2020-02
Gruvedrift Produksjon 7 2020-02
Stål~~pos=trunc 3 2020-04

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -9 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) -0.4 2020-02
Butikkhandel (Årlig) 2 2020-02
Forbruk 1966371 2019-12
Disponibel personlig inntekt 3110292 2019-12
Privat sparing -0.2 2019-12
Privat-Sektor-Kreditt 7.37 2020-04
Bankenes Utlånsrente 7.25 2020-05
Bensinpriser 0.7 2020-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 34.3 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 72.8 2019-12

Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 8508676 2020-02

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 34357 2020-06
Coronavirus dødsfall 705 2020-06
Coronavirus gjenopprettet 16808 2020-06
Sykehussenger 2.32 2010-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sør-Afrika - Økonomiske indikatorer.