Markeder Siste Referanse
Valuta 14.6 2019-12
10-årig statsobligasjon 8.43 2019-12
Aksjemarkedet 55307 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.6 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 0.1 2019-09
Arbeidsledighet 29.1 2019-09
Inflasjon 3.7 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-10
Rentesats 6.5 2019-11
Handelsbalanse 3093 2019-10
Nåværende situasjon -190312 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -3.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 55.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.4 2018-12
Forretningstillit 26 2019-12
Produksjon PMI 47.7 2019-11
Forbrukertillit -7 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.5 2019-09
Bedriftens Skattesats 28 2018-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.6 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 0.1 2019-09
BNP 366 2018-12
Bnp Faste Priser 3153592 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 3141802 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 613640 2019-09
Bnp Per Innbygger 7433 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 12143 2018-12
Bnp Fra Landbruk 69058 2019-09
Bnp Fra Construction 105755 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 383117 2019-09
Bnp Fra Mining 226361 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 488806 2019-09
Bnp Fra Tjenester 656905 2019-09
Bnp Fra Transport 271490 2019-09
Bnp Fra Verktøy 64509 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 29.1 2019-09
Sysselsatte 10172000 2019-06
Arbeidsledige 6734 2019-09
Yrkesdeltakelse 59.9 2019-09
Lønnskostnader 157 2019-03
Lønn 21432 2019-06
Lønninger innen produksjon 18798 2019-06
Befolkning 58.78 2019-06
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Sysselsetting 42.4 2019-09
Levelønn Family 11300 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 6570 2018-12
Lønn Høy Dyktige 22600 2018-12
Lønn Lav Dyktige 4380 2018-12
Arbeidsledighet for unge 58.2 2019-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.7 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 113 2019-10
Kjerne Konsumprisindeks 113 2019-10
KjerneInflasjon 4 2019-10
Produsentpriser 115 2019-10
produsentprisene endring 3 2019-10
Eksportpriser 166 2019-06
Importprisene 156 2019-06
MatInflasjon 3.6 2019-10
KPI Housing Utilities 115 2019-10
Kpi Transport 116 2019-10
Inflasjonsforventning 5 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 6.5 2019-11
Internbankrente 6.8 2019-12
Pengemengde 268044 2019-10
Pengemengden M1 1824169 2019-10
Pengemengden M2 2992285 2019-10
Pengemengden M3 3760980 2019-10
Bankenes balanse 5924124 2019-10
Valutareserver 54893 2019-11
Lån Til Privat Sektor 3874352 2019-10
Innskudd Rente 6.92 2019-09
Sentralbankers balanse 904377 2019-10
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 3093 2019-10
Nåværende situasjon -190312 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -3.6 2018-12
Eksport 123353 2019-10
Import 120260 2019-10
Utenlandsgjeld 180568 2019-06
Turistankomster 1219616 2019-09
Gullreserver 125 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 26301 2019-06
Kjøpsbetingelser 107 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 4.51 2018-12
Våpen Salg 149 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 55.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.4 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -42739 2019-10
Offentlige Utgifter 653236 2019-09
Statens Inntekter 84115 2019-10
Statsgjeld 71035 2019-06
Fiscal Utgifter 126854 2019-10
Kreditt-Rating 50 2019-12
Militære Utgifter 3449 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 28 2018-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
Salgsskatt 15 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 2 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 1 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 1 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 26 2019-12
Produksjon PMI 47.7 2019-11
Industriell Produksjon -2.4 2019-09
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.4 2019-09
Kapasitetsutnyttelsen 81.7 2019-06
Lagerendringer -9526 2019-09
Konkurser 178 2019-10
Bilregistreringer 35904 2019-10
Totalt Vehicle Sales 44738 2019-11
Ledende økonomisk indeks -0.6 2019-09
Internett-hastighet 6737 2017-03
IP-adresser 4274668 2017-03
Sammenfallende-Hovedsiden 92.7 2019-11
Konkurranseevne Index 62.44 2019-12
Konkurranseevne Rank 60 2019-12
Sammensatt Pmi 48.6 2019-11
Korrupsjon Index 43 2018-12
Korrupsjon Rank 73 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 84 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 20751 2019-09
Gullproduksjon -2.3 2019-09
Gruvedrift Produksjon 0.2 2019-09
Stål~~pos=trunc 502 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -7 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.5 2019-09
Butikkhandel (Årlig) 0.2 2019-09
Forbruk 1961051 2019-09
Disponibel personlig inntekt 3037235 2019-06
Privat sparing -0.2 2019-06
Privat-Sektor-Kreditt 7.28 2019-10
Bankenes Utlånsrente 10 2019-11
Bensinpriser 1.09 2019-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 33.8 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 71.9 2018-12
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 7688126 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sør-Afrika - Økonomiske indikatorer.