Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 14.41 14.49 14.69 14.89 15.1 15.52
10-årig statsobligasjon 8.52 8.63 8.7 8.78 8.86 9.02
Aksjemarkedet 56183.21 57738 56960 56187 55432 53947
Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 1.40 1.8 1 0.8 -0.2 1.6
Bnp Årlig Vekstrate 1.10 0.6 0.9 1.1 0.9 1.5
Arbeidsledighet 27.60 27.8 28 27.6 28.3 28
Inflasjon 4.50 4.9 4.5 4.9 5.1 5.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.80 0.6 0.4 0.5 0.3 0.4
Rentesats 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75
Handelsbalanse 5004.63 6200 -8000 13500 6500 -1258
Nåværende situasjon mot BNP -3.50 -3.4 -3.4 -3.4 -3.8 -3.8
Regjeringens gjeld mot BNP 55.80 56.3 56.3 56.3 56.6 56.6
Offentlige Budsjetter -4.40 -4.7 -4.7 -4.7 -4.5 -4.5
Forretningstillit 28.00 25 30 32 30 40
Produksjon PMI 47.20 49 51 52 53 54
Forbrukertillit 2.00 -5 -10 -7 5 7
Butikkhandel (Månedlig) -0.70 -0.4 -0.3 -4.8 0.4 0.6
Bedriftens Skattesats 28.00 28 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 1.40 1.8 1 0.8 -0.2 1.6
Bnp Årlig Vekstrate 1.10 0.6 0.9 1.1 0.9 1.5
BNP 349.42 405 405 405 420 420
Bnp Faste Priser 3161721.00 3144588 3165165 3196500 3190176 3244447
Brutto Nasjonal Produkt 3096702.00 3084095 3113941 3130766 3124572 3177727
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 604716.90 611476 611279 611369 610159 620539
Bnp Per Innbygger 7524.51 7640 7640 7640 7700 7700
Bnp Per Innbygger Ppp 12294.88 12350 12350 12350 12395 12395
Bnp Fra Landbruk 73759.84 70295 72704 74571 74424 75690
Bnp Fra Construction 107396.44 108366 108059 108578 108363 110206
Bnp Fra Manufacturing 393954.72 383800 391383 398288 397500 404263
Bnp Fra Mining 227291.33 235602 230523 229792 229337 233238
Bnp Fra Forvaltningsloven 479333.04 479231 482261 484606 483647 491875
Bnp Fra Tjenester 645928.42 645798 650438 653034 651742 662829
Bnp Fra Transport 278622.84 269836 274716 281688 281130 285913
Bnp Fra Verktøy 66047.02 66087 66311 66774 66641 67775
Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbeidsledighet 27.60 27.8 28 27.6 28.3 28
Arbeidsledige 6200.00 6200 6290 6150 6220 6300
Lønn 21190.00 21336 21703 21000 21000 21600
Lønninger innen produksjon 18510.00 18540 18799 18500 18500 19000
Befolkning 57.73 59 59 58.62 59.51 59.51
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Lønn Høy Dyktige 22600.00 20734 20815 22100 22100 23200
Lønn Lav Dyktige 4380.00 3929 3838 3746 3746 4157
Levelønn Family 11300.00 10500 10500 10500 10500 10630
Lønn Å Leve Av Individuell 6570.00 6630 6630 6630 6630 6700
Sysselsetting 43.34 43.1 43.2 43.5 43.6 45.12
Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflasjon 4.50 4.9 4.5 4.9 5.1 5.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.80 0.6 0.4 0.5 0.3 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 111.00 113 114 115 117 121
Kjerne Konsumprisindeks 111.00 112 113 114 117 120
KjerneInflasjon 4.40 4.6 4.3 4.8 5 4.9
Produsentpriser 111.50 115 117 117 117 123
produsentprisene endring 6.20 6.7 6.3 6 5.6 5
MatInflasjon 3.10 4 3.6 3.3 3.5 5.2
KPI Housing Utilities 110.30 111 114 115 116 121
Kpi Transport 111.70 116 117 118 117 124
Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Rentesats 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75
Internbankrente 7.16 7.16 7.16 7.16 7.16 7.16
Innskudd Rente 7.12 7.12 7.12 7.12 7.12 7.12
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalanse 5004.63 6200 -8000 13500 6500 -1258
Nåværende situasjon mot BNP -3.50 -3.4 -3.4 -3.4 -3.8 -3.8
Råoljeproduksjon 1.00 1 1 2 2 3
Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 55.80 56.3 56.3 56.3 56.6 56.6
Offentlige Budsjetter -4.40 -4.7 -4.7 -4.7 -4.5 -4.5
Regjeringens budsjetter verdi -3327.00 2522 -19695 31309 31309 1391262
Offentlige Utgifter 643445.00 643681 645321 650523 649236 660281
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bedriftens Skattesats 28.00 28 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 15.00 15 15 15 15 15
Sosial sikkerhetsrate 2.00 2 2 2 2 2
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 1.00 1 1 1 2 2
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 1.00 1 1 1 1 1
Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forretningstillit 28.00 25 30 32 30 40
Produksjon PMI 47.20 49 51 52 53 54
Industriell Produksjon 1.20 1.5 1.3 0.4 -1.2 1
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.80 0.15 -0.9 0.7 0.6 0.5
Totalt Vehicle Sales 36794.00 46000 48000 39500 43000 46000
Ledende økonomisk indeks -1.80 0.6 -0.4 0.2 -0.7 0.9
Gruvedrift Produksjon -1.10 -1.82 -1.84 0.1 -1.4 1.2
Sammenfallende-Hovedsiden 93.70 93.6 94 94 94.5 95
Sammensatt Pmi 50.30 50.8 51.1 51.3 51.4 52
Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forbrukertillit 2.00 -5 -10 -7 5 7
Butikkhandel (Månedlig) -0.70 -0.4 -0.3 -4.8 0.4 0.6
Butikkhandel (Årlig) 0.20 1.7 1.8 2.1 2.4 2.2
Forbruk 1950359.00 1938190 1943775 1971813 1967912 2001390
Privat-Sektor-Kreditt 6.10 6.2 5.7 6.4 6 5.3
Bankenes Utlånsrente 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Bensinpriser 1.13 0.98 0.95 0.93 0.91 0.91


South-africa Forecasts - Data - Økonomiske Indikatorer