Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 8.61 8.67 8.74 8.8 8.87 9
Aksjemarkedet 2370.12 2308 2249 2190 2133 2024
10-årig statsobligasjon 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.17

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 0.90 1.5 0.9 0.6 0.7 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 10.00 4 4.9 4.5 3.8 2.4
Arbeidsledighet 10.30 9 8.8 8.4 8.5 7.7
Inflasjon 1.30 1.5 1.9 1.5 1.2 1
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 10300.00 900 1200 1200 4200 -2000
Nåværende situasjon 78.30 66.7 51 62 42 45
Nåværende situasjon mot BNP 5.20 6 6 6.5 6.5 6.5
Regjeringens gjeld mot BNP 39.90 40.8 40.8 39 39 39
Offentlige Budsjetter -3.10 -3.3 -3.3 -0.6 -0.6 -0.6
Forretningstillit 122.90 112 109 105 108 111
Produksjon PMI 65.80 57.6 54 54.8 53.4 54.1
Service PMI 67.40 63.4 57 57 55.7 55.1
Forbrukertillit 106.50 108 107 106 108 110
Butikkhandel (Månedlig) -0.30 -1.2 0.4 0.7 0.4 0.5
Bedriftens Skattesats 20.60 20.6 22 20.6 20.6 20.6
Personalinntekt skattesats 52.90 52.9 61.85 52.9 52.9 52.9

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 0.90 1.5 0.9 0.6 0.7 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 10.00 4 4.9 4.5 3.8 2.4
BNP 537.61 510 510 550 550 550
Bnp Faste Priser 1273618.00 1262329 1241510 1292195 1287268 1323208
Brutto Nasjonal Produkt 1302981.00 1373145 1356218 1400701 1395360 1434318
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 308637.00 323042 305412 319577 318358 327247
Bnp Per Innbygger 56068.26 58100 58100 60590 60590 60590
Bnp Per Innbygger Ppp 50683.32 53200 53200 54480 54480 54480
Bnp Fra Landbruk 16507.00 19048 12088 18169 18099 18605
Bnp Fra Construction 72525.00 83393 70844 79402 79099 81308
Bnp Fra Manufacturing 163265.00 138777 169683 171089 170436 175195
Bnp Fra Mining 8299.00 8810 5361 8391 8359 8592
Bnp Fra Forvaltningsloven 232789.00 236471 219203 232735 231848 238321
Bnp Fra Tjenester 595240.00 576743 577317 590058 587808 604220
Bnp Fra Transport 43246.00 36160 45227 39954 39802 40913
Bnp Fra Verktøy 30161.00 33592 30393 31360 31240 32112

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 10.30 9 8.8 8.4 8.5 7.7
Langtids arbeidsledighet 1.90 1.6 1.8 1.7 1.6 1.5
Lønnskostnader 142.00 142 144 144 145 148
Lønn 184.70 180 186 186 189 191
Lønninger innen produksjon 196.10 191 197 196 200 202
Befolkning 10.33 10.41 10.41 10.49 10.49 10.49
Pensjonsalder Kvinner 62.00 62 62 62 62 62
Pensjonsalder Menn 62.00 62 62 62 62 62
Lønnsveksten 2.20 2.5 2.7 2.4 2.2 2.4

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 1.30 1.5 1.9 1.5 1.2 1
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3
Konsumprisindeksen Kpi 341.32 342 346 345 345 349
Kjerne Konsumprisindeks 223.69 224 226 227 227 230
KjerneInflasjon 1.60 1.4 1.9 1.9 1.6 1.7
Produsentpriser 120.60 115 117 121 125 120
produsentprisene endring 9.60 5.6 4.9 5 3.8 2.9
MatInflasjon -0.30 0.2 1 1.5 1.4 1.7
Inflasjonsforventning 4.90 3.6 2.8 2.5 2.6 2.2
KPI Housing Utilities 424.68 424 427 429 430 432
Kpi Transport 486.41 468 478 484 492 483

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
Innskudd Rente -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Utlånsrente 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Lånevekst 6.20 5.8 5.4 5.1 4.8 4.2

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse 10300.00 900 1200 1200 4200 -2000
Nåværende situasjon 78.30 66.7 51 62 42 45
Nåværende situasjon mot BNP 5.20 6 6 6.5 6.5 6.5
Import 133900.00 128900 124300 147300 124900 134500
Eksport 144200.00 129800 125500 148500 129100 132500
Utenlandske Direkte Investeringer 80.70 25.9 26 45 42 32.2

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 39.90 40.8 40.8 39 39 39
Offentlige Budsjetter -3.10 -3.3 -3.3 -0.6 -0.6 -0.6
Regjeringens budsjetter verdi -33997.00 5200 -109050 13850 -25400 -98000
Offentlige Utgifter 334500.00 325400 326400 349589 349553 330000
Statens Utgifter Til Bnp 52.90 53 53 53 51 51
Statens Inntekter 66504.00 84200 65950 96350 66200 68000
Fiscal Utgifter 100501.00 79000 175000 82500 91600 166000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 20.60 20.6 22 20.6 20.6 20.6
Personalinntekt skattesats 52.90 52.9 61.85 52.9 52.9 52.9
Salgsskatt 25.00 25 25 25 25 25
Sosial sikkerhetsrate 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.00 7 7 7 7 7

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forretningstillit 122.90 112 109 105 108 111
Produksjon PMI 65.80 57.6 54 54.8 53.4 54.1
Service PMI 67.40 63.4 57 57 55.7 55.1
Industriell Produksjon 24.20 6.8 4.5 5.2 4.1 3.6
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.10 -0.7 0.6 0.7 0.5 0.7
Industriproduksjonen 24.80 6.5 4.8 5.1 4.4 3.4
Forretninger Varelager 1516.30 4600 -6200 4500 1500 -3200

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbrukertillit 106.50 108 107 106 108 110
Butikkhandel (Månedlig) -0.30 -1.2 0.4 0.7 0.4 0.5
Butikkhandel (Årlig) 8.50 6.5 4.2 4.6 5 3.8
Forbruk 554982.00 561658 542954 571099 568921 584805
Disponibel personlig inntekt 594014.00 677451 559135 630756 628351 645895
Husholdningenes Utgifter 2.60 -1.2 0.5 0.7 0.6 0.5
Bensinpriser 1.86 1.77 1.68 1.6 1.52 1.44


Sverige - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.