Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 9.68 9.73 9.79 9.86 9.93 10.06
Aksjemarkedet 1538.97 1525 1506 1488 1469 1434
10-årig statsobligasjon -0.33 0.01 0.03 0.04 0.06 0.08
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate -0.10 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 1.40 1.6 1 1.2 1.4 2
Arbeidsledighet 7.60 6 6.3 6.5 6.7 6.5
Inflasjon 1.70 1.7 2.3 2.2 2.4 2.6
Rentesats -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 0.25
Handelsbalanse 2900.00 -600 -5100 2100 2100 -4000
Nåværende situasjon 62.70 40.2 36.6 21 15 30
Nåværende situasjon mot BNP 2.00 2.5 2.5 2.7 2.7 2.7
Regjeringens gjeld mot BNP 38.80 34 34 32 32 32
Offentlige Budsjetter 0.90 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4
Forretningstillit 97.40 95.1 98.6 99 99.5 101
Produksjon PMI 52.00 51 51.8 54 53.6 54.5
Service PMI 52.30 54.4 55.9 56 55.4 54.5
Forbrukertillit 97.70 94 99.1 102 102 105
Butikkhandel (Månedlig) 1.00 0.4 0.2 0.8 -0.4 0.4
Bedriftens Skattesats 21.40 22 22 22 21.4 22
Personalinntekt skattesats 61.85 61.85 61.85 61.85 61.85 61.85
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate -0.10 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 1.40 1.6 1 1.2 1.4 2
BNP 551.03 575 575 600 600 600
Bnp Faste Priser 1214691.00 1215402 1221524 1230170 1231697 1245955
Brutto Nasjonal Produkt 1249945.00 1204367 1304962 1264944 1267444 1331062
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 302512.00 310163 311185 309649 306747 317409
Bnp Per Innbygger 57232.10 57500 57500 58000 58000 58000
Bnp Per Innbygger Ppp 47193.60 47600 47600 48400 48400 48400
Bnp Fra Landbruk 12827.00 12660 12629 12876 13007 12882
Bnp Fra Construction 69010.00 69753 69820 71224 69976 71217
Bnp Fra Manufacturing 169474.00 166433 169571 171480 171847 172962
Bnp Fra Mining 5324.00 5375 5296 5295 5399 5402
Bnp Fra Forvaltningsloven 215316.00 219590 219723 219578 218330 224118
Bnp Fra Tjenester 558307.00 555308 558055 563393 566123 569216
Bnp Fra Transport 44330.00 44287 44215 44614 44951 45099
Bnp Fra Verktøy 32670.00 31969 32822 33139 33127 33478
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 7.60 6 6.3 6.5 6.7 6.5
Lønn 177.10 176 180 180 177 185
Lønninger innen produksjon 189.10 188 191 191 189 197
Befolkning 10.12 10.21 10.24 10.36 10.36 10.36
Pensjonsalder Kvinner 61.00 61 61 61 62 62
Pensjonsalder Menn 61.00 61 61 61 62 62
Lønnsveksten 2.30 2.3 2.4 2.4 2.5 2.8
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 1.70 1.7 2.3 2.2 2.4 2.6
Konsumprisindeksen Kpi 335.80 337 340 338 339 348
Kjerne Konsumprisindeks 219.56 221 222 221 221 226
KjerneInflasjon 1.50 1.7 2.1 2 2.1 1.8
Produsentpriser 114.30 116 115 117 117 119
produsentprisene endring 2.50 2.4 2.2 2.5 2.9 2.8
MatInflasjon 3.80 1.9 2 2.2 2.3 2.4
Inflasjonsforventning 3.30 2.8 2.2 1.9 2.1 2.6
KPI Housing Utilities 413.92 413 419 424 423 430
Kpi Transport 468.15 455 458 454 455 470
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 0.25
Internbankrente -0.02 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 0.45
Innskudd Rente -1.00 -1 -1 -1 -1 -0.5
Utlånsrente 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse 2900.00 -600 -5100 2100 2100 -4000
Nåværende situasjon 62.70 40.2 36.6 21 15 30
Nåværende situasjon mot BNP 2.00 2.5 2.5 2.7 2.7 2.7
Import 119600.00 118100 120200 127800 123400 124500
Eksport 122500.00 117500 115100 129900 127800 120500
Utenlandske Direkte Investeringer 63.70 32.4 36.2 29.5 27 37.8
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 38.80 34 34 32 32 32
Offentlige Budsjetter 0.90 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4
Offentlige Utgifter 315105.00 319091 318358 319145 319516 324725
Statens Utgifter Til Bnp 49.90 49.8 49.8 49.5 49.5 49.5
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 21.40 22 22 22 21.4 22
Personalinntekt skattesats 61.85 61.85 61.85 61.85 61.85 61.85
Salgsskatt 25.00 25 25 25 25 25
Sosial sikkerhetsrate 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.00 7 7 7 7 7
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forretningstillit 97.40 95.1 98.6 99 99.5 101
Produksjon PMI 52.00 51 51.8 54 53.6 54.5
Service PMI 52.30 54.4 55.9 56 55.4 54.5
Industriell Produksjon -0.20 2.8 2.5 2.7 3.2 3
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.10 0.6 0.8 0.3 0.4 0.6
Industriproduksjonen -0.20 2.9 2.6 2.8 3 3.2
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forbrukertillit 97.70 94 99.1 102 102 105
Butikkhandel (Månedlig) 1.00 0.4 0.2 0.8 -0.4 0.4
Butikkhandel (Årlig) 3.80 1.9 2 2.2 2.4 2.5
Forbruk 532257.00 534545 534736 535314 539709 545431
Bensinpriser 1.62 1.58 1.54 1.5 1.46 1.46
Husholdningenes Utgifter 0.20 0.4 0.3 0.9 -0.6 0.5


Sverige - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.