Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 8.69 8.75 8.8 8.85 8.9 9
Aksjemarkedet 1754.20 1745 1704 1664 1625 1547
10-årig statsobligasjon -0.01 0 0 0 0 0.01

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -8.60 2.4 1.5 1.4 1.1 0.9
Bnp Årlig Vekstrate -8.20 -7.2 -5.8 -2.2 7.5 6.2
Arbeidsledighet 9.80 9.8 10.4 9.9 9.2 8.8
Inflasjon 0.50 0.2 0.3 0.8 1.1 1.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 -0.3 0.5 0.4 0.3 0.3
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 4900.00 5800 -4000 -9000 1300 -4000
Nåværende situasjon 80.60 34 32 26 21 28
Nåværende situasjon mot BNP 3.90 3.2 3.2 3.6 3.6 3.6
Regjeringens gjeld mot BNP 35.10 45 45 40 40 40
Offentlige Budsjetter 0.50 -6.5 -6.5 -2.3 -2.3 -2.3
Forretningstillit 80.70 79 83 85 88 91
Produksjon PMI 51.00 42 47 50 52 54
Service PMI 54.80 44 48 50.4 52 55
Forbrukertillit 83.30 75 78 85 88 91
Butikkhandel (Månedlig) 1.00 0.6 1 0.9 0.5 0.4
Bedriftens Skattesats 21.40 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
Personalinntekt skattesats 57.20 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -8.60 2.4 1.5 1.4 1.1 0.9
Bnp Årlig Vekstrate -8.20 -7.2 -5.8 -2.2 7.5 6.2
BNP 530.83 450 450 510 510 510
Bnp Faste Priser 1259853.00 1228405 1185337 1232136 1354342 1258828
Brutto Nasjonal Produkt 1279738.00 1224798 1266702 1251584 1375718 1345237
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 306157.00 300208 290907 299422 329119 308943
Bnp Per Innbygger 57975.10 56000 56000 58100 58100 58100
Bnp Per Innbygger Ppp 53205.10 52400 52400 53200 53200 53200
Bnp Fra Landbruk 17470.00 17536 17002 17086 18780 18056
Bnp Fra Construction 75893.00 73640 71886 74223 81585 76343
Bnp Fra Manufacturing 164117.00 160746 153412 160506 176426 162924
Bnp Fra Mining 8413.00 7936 7763 8228 9044 8244
Bnp Fra Forvaltningsloven 225529.00 220835 212915 220567 242444 226115
Bnp Fra Tjenester 582269.00 566554 547541 569459 625939 581489
Bnp Fra Transport 44468.00 44535 42496 43490 47803 45130
Bnp Fra Verktøy 31428.00 30370 29108 30737 33785 30912

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 9.80 9.8 10.4 9.9 9.2 8.8
Lønnskostnader 132.80 135 137 135 136 139
Lønn 179.50 175 179 178 179 183
Lønninger innen produksjon 190.70 186 191 190 191 195
Befolkning 10.23 10.36 10.36 10.48 10.48 10.48
Pensjonsalder Kvinner 62.00 62 62 62 62 62
Pensjonsalder Menn 62.00 62 62 62 62 62
Lønnsveksten 1.40 0.2 0.5 1.1 1.6 1.9

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 0.50 0.2 0.3 0.8 1.1 1.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 -0.3 0.5 0.4 0.3 0.3
Konsumprisindeksen Kpi 337.57 337 339 337 341 343
Harmoniserte Konsumprisindeks 108.18 108 112 112 112 115
Kjerne Konsumprisindeks 220.64 220 222 220 223 226
KjerneInflasjon 0.50 0.2 0.6 1 1.2 1.5
Produsentpriser 109.90 111 119 111 111 122
produsentprisene endring -3.80 -2.3 -1 0.3 1 1.4
MatInflasjon 2.60 0.9 1 1.2 1.6 1.9
Inflasjonsforventning 3.60 0.2 0.5 0.8 1.1 1.2
KPI Housing Utilities 410.49 416 418 415 418 423
Kpi Transport 477.10 458 469 458 468 474

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente 0.00 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Innskudd Rente -0.10 -0.1 -0.6 -0.1 -0.1 -0.1
Utlånsrente 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse 4900.00 5800 -4000 -9000 1300 -4000
Nåværende situasjon 80.60 34 32 26 21 28
Nåværende situasjon mot BNP 3.90 3.2 3.2 3.6 3.6 3.6
Import 114100.00 114100 116500 118500 114600 120300
Eksport 119000.00 119900 109500 109500 115900 114500
Utenlandske Direkte Investeringer 49.00 25.9 15.1 36.2 38.4 26

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 35.10 45 45 40 40 40
Offentlige Budsjetter 0.50 -6.5 -6.5 -2.3 -2.3 -2.3
Regjeringens budsjetter verdi -56526.00 62600 -168400 -1400 -23400 -127050
Offentlige Utgifter 325528.00 318731 307451 318366 349943 326513
Statens Utgifter Til Bnp 49.30 54 54 51 51 51
Statens Inntekter 43217.00 67400 41600 75900 62500 47950
Fiscal Utgifter 99743.00 4800 210000 77300 85900 175000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 21.40 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
Personalinntekt skattesats 57.20 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2
Salgsskatt 25.00 25 25 25 25 25
Sosial sikkerhetsrate 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.00 7 7 7 7 7

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forretningstillit 80.70 79 83 85 88 91
Produksjon PMI 51.00 42 47 50 52 54
Service PMI 54.80 44 48 50.4 52 55
Industriell Produksjon -8.20 -2.9 -2 2.5 3 3.2
Industriell Produksjon (Månedlig) 8.80 -0.8 -0.6 0.5 0.4 0.6
Industriproduksjonen -8.30 -2.6 -1.8 2.4 3.2 3
Forretninger Varelager 5242.49 16400 10900 -2400 -3800 -6200

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit 83.30 75 78 85 88 91
Butikkhandel (Månedlig) 1.00 0.6 1 0.9 0.5 0.4
Butikkhandel (Årlig) 3.50 -2.1 -2.6 2 3.6 3
Forbruk 562816.00 556359 539114 550434 605027 572539
Disponibel personlig inntekt 596414.00 549582 548814 583293 641145 582840
Husholdningenes Utgifter 2.90 0.7 0.5 1 0.6 0.5
Bensinpriser 1.52 1.36 1.29 1.23 1.16 1.11


Sverige - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.