Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 8.74 8.83 8.88 8.93 8.98 9.08
Aksjemarkedet 1819.94 1774 1732 1692 1652 1573
10-årig statsobligasjon -0.03 0 0.01 0.01 0.01 0.02

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate -8.30 1.5 0.9 1.1 0.6 0.9
Bnp Årlig Vekstrate -7.70 -2.3 -0.8 7.5 4 3.8
Arbeidsledighet 8.30 10.4 9.9 9.2 9 8.8
Inflasjon 0.40 0.3 0.8 1.1 1 1.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse -1600.00 -4000 -7000 -2000 4000 -4000
Nåværende situasjon 63.20 32 26 21 27 28
Nåværende situasjon mot BNP 3.90 3.2 3.6 3.6 3.6 3.6
Regjeringens gjeld mot BNP 35.10 45 40 40 40 40
Offentlige Budsjetter 0.50 -6.5 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
Forretningstillit 93.60 83 85 88 87 91
Produksjon PMI 55.30 47 50 52 53.7 54
Service PMI 54.70 48 50.4 52 53.8 55
Forbrukertillit 88.30 84 85 88 89 91
Butikkhandel (Månedlig) -0.30 1 0.9 0.5 -1.2 0.4
Bedriftens Skattesats 21.40 22 21.4 21.4 21.4 22
Personalinntekt skattesats 57.20 61.85 57.2 57.2 57.2 61.85

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate -8.30 1.5 0.9 1.1 0.6 0.9
Bnp Årlig Vekstrate -7.70 -2.3 -0.8 7.5 4 3.8
BNP 530.83 450 510 510 510 510
Bnp Faste Priser 1157760.00 1219558 1231166 1252484 1244592 1241510
Brutto Nasjonal Produkt 1261063.00 1332238 1315904 1267867 1355643 1356218
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 292736.00 300012 301803 304194 314691 305412
Bnp Per Innbygger 57975.10 56000 58100 58100 58100 58100
Bnp Per Innbygger Ppp 53205.10 52400 53200 53200 53200 53200
Bnp Fra Landbruk 17501.00 11874 17778 18042 18814 12088
Bnp Fra Construction 75560.00 69591 74825 76182 81227 70844
Bnp Fra Manufacturing 126528.00 166683 159988 165246 136018 169683
Bnp Fra Mining 8077.00 5266 7988 8242 8683 5361
Bnp Fra Forvaltningsloven 217623.00 215328 221360 225256 233945 219203
Bnp Fra Tjenester 535737.00 567109 565636 573806 575917 577317
Bnp Fra Transport 33998.00 44427 44029 43998 36548 45227
Bnp Fra Verktøy 30441.00 29856 30292 31553 32724 30393

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbeidsledighet 8.30 10.4 9.9 9.2 9 8.8
Langtids arbeidsledighet 1.10 2.1 1.7 1.5 1.6 1.8
Lønnskostnader 137.50 141 137 135 135 146
Lønn 176.40 185 179 178 182 191
Lønninger innen produksjon 187.90 197 191 190 193 204
Befolkning 10.23 10.36 10.48 10.48 10.48 10.48
Pensjonsalder Kvinner 62.00 62 62 62 62 62
Pensjonsalder Menn 62.00 62 62 62 62 62
Lønnsveksten 1.10 0.5 1.1 1.6 1.8 1.7

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflasjon 0.40 0.3 0.8 1.1 1 1.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3
Konsumprisindeksen Kpi 337.27 348 339 337 341 359
Harmoniserte Konsumprisindeks 108.06 112 112 112 112 115
Kjerne Konsumprisindeks 220.47 226 222 220 223 230
KjerneInflasjon 0.30 0.6 1 1.2 1.3 1.5
Produsentpriser 109.30 119 113 111 111 122
produsentprisene endring -4.20 -1 0.3 1 3.6 2.2
MatInflasjon 0.90 1.5 1.2 1.6 1.7 1.9
Inflasjonsforventning 3.10 2.2 1.8 1.7 1.6 1.6
KPI Housing Utilities 418.20 430 418 415 418 443
Kpi Transport 460.76 470 469 458 468 484

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.08 0.11 -0.02 -0.02 -0.02 0.61
Innskudd Rente -0.10 -0.6 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Utlånsrente 0.10 0.6 0.1 0.1 0.1 1.1

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalanse -1600.00 -4000 -7000 -2000 4000 -4000
Nåværende situasjon 63.20 32 26 21 27 28
Nåværende situasjon mot BNP 3.90 3.2 3.6 3.6 3.6 3.6
Import 105600.00 116500 127500 117900 128900 120300
Eksport 104000.00 109500 125500 121900 127800 114500
Utenlandske Direkte Investeringer -12.50 -12 36.2 38.4 25.9 26

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 35.10 45 40 40 40 40
Offentlige Budsjetter 0.50 -6.5 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
Regjeringens budsjetter verdi 19785.00 7695 -149400 -50400 -33400 7695
Offentlige Utgifter 318880.00 326200 329100 328500 325400 326400
Statens Utgifter Til Bnp 49.30 54 51 51 51 51
Statens Inntekter 93380.00 41600 75900 52500 74200 47950
Fiscal Utgifter 73595.00 191000 126300 85900 79000 175000

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bedriftens Skattesats 21.40 22 21.4 21.4 21.4 22
Personalinntekt skattesats 57.20 61.85 57.2 57.2 57.2 61.85
Salgsskatt 25.00 25 25 25 25 25
Sosial sikkerhetsrate 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.00 7 7 7 7 7

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forretningstillit 93.60 83 85 88 87 91
Produksjon PMI 55.30 47 50 52 53.7 54
Service PMI 54.70 48 50.4 52 53.8 55
Industriell Produksjon -0.20 -2 2.5 3 3.8 3.2
Industriell Produksjon (Månedlig) 7.80 -0.6 0.5 0.4 -0.7 0.6
Industriproduksjonen -0.10 -1.8 2.4 3.2 4.1 3
Forretninger Varelager 2075.12 10900 -2400 -3800 -4600 -6200

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forbrukertillit 88.30 84 85 88 89 91
Butikkhandel (Månedlig) -0.30 1 0.9 0.5 -1.2 0.4
Butikkhandel (Årlig) 3.00 -2.6 2 3.6 2.5 3
Forbruk 516524.00 533354 562987 555256 555263 542954
Disponibel personlig inntekt 619134.00 549249 570142 586841 665569 559135
Husholdningenes Utgifter 0.30 0.5 1 0.6 -1.2 0.5
Bensinpriser 1.54 1.54 1.39 1.32 1.25 1.47


Sverige - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.