Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 9.52 9.64 9.7 9.75 9.81 9.92
Aksjemarkedet 1657.58 1598 1561 1524 1489 1417
10-årig statsobligasjon -0.03 0 0 0.01 0.01 0.02

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate -0.30 -9.2 2.4 1.5 1.4 0.9
Bnp Årlig Vekstrate 0.50 -12.6 -7.2 -5.8 -2.2 6.2
Arbeidsledighet 8.20 9.5 10.1 10.4 9.9 8.8
Inflasjon -0.40 -0.8 0.2 0.5 0.8 1.2
Inflasjonen (Månedlig) -0.30 -0.6 -0.3 0.5 0.4 0.3
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 4100.00 2400 5800 -4000 2000 -4000
Nåværende situasjon 38.80 15 34 32 26 28
Nåværende situasjon mot BNP 3.90 1.5 1.5 1.5 4.5 4.5
Regjeringens gjeld mot BNP 35.10 41 41 41 43 43
Offentlige Budsjetter 0.50 -4 -4 -4 -1.6 -1.6
Forretningstillit 58.20 78 79 83 85 91
Produksjon PMI 36.70 40 42 47 50 54
Service PMI 39.00 38 44 48 50.4 55
Forbrukertillit 77.30 72 75 78 85 91
Butikkhandel (Månedlig) 0.20 -0.4 0.6 1 0.9 0.4
Bedriftens Skattesats 21.40 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
Personalinntekt skattesats 57.20 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate -0.30 -9.2 2.4 1.5 1.4 0.9
Bnp Årlig Vekstrate 0.50 -12.6 -7.2 -5.8 -2.2 6.2
BNP 575.00 495 495 495 555 555
Bnp Faste Priser 1229282.00 1171422 1197894 1157984 1202238 1229779
Brutto Nasjonal Produkt 1350155.00 1241018 1218456 1271846 1320452 1350700
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 308516.00 294996 302435 290622 301729 308641
Bnp Per Innbygger 57232.10 56000 56000 56000 58100 58100
Bnp Per Innbygger Ppp 47193.60 46400 46400 46400 48200 48200
Bnp Fra Landbruk 18452.00 16929 17486 17382 18046 18459
Bnp Fra Construction 74079.00 70069 70976 69782 72449 74109
Bnp Fra Manufacturing 160486.00 155669 158750 151178 156955 160551
Bnp Fra Mining 6588.00 6124 6184 6206 6443 6591
Bnp Fra Forvaltningsloven 218387.00 209943 213001 205721 213582 218475
Bnp Fra Tjenester 564166.00 535084 549824 531444 551754 564394
Bnp Fra Transport 43627.00 42010 43067 41097 42667 43645
Bnp Fra Verktøy 33970.00 32683 33443 32000 33223 33984

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbeidsledighet 8.20 9.5 10.1 10.4 9.9 8.8
Lønnskostnader 138.10 136 135 137 138 139
Lønn 176.90 179 175 179 180 183
Lønninger innen produksjon 188.70 193 186 191 192 195
Befolkning 10.23 10.36 10.36 10.36 10.48 10.48
Pensjonsalder Kvinner 62.00 62 62 62 62 62
Pensjonsalder Menn 62.00 62 62 62 62 62
Lønnsveksten 2.50 1 0.2 0.5 1.1 1.9

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflasjon -0.40 -0.8 0.2 0.5 0.8 1.2
Inflasjonen (Månedlig) -0.30 -0.6 -0.3 0.5 0.4 0.3
Konsumprisindeksen Kpi 332.90 332 337 339 337 343
Harmoniserte Konsumprisindeks 106.58 108 108 112 112 115
Kjerne Konsumprisindeks 217.59 216 220 226 220 230
KjerneInflasjon -0.40 -1 0.2 0.6 1 1.5
Produsentpriser 111.10 110 111 113 111 115
produsentprisene endring -3.00 -4.2 -2.3 -1 0.3 1.4
MatInflasjon 3.50 1.5 0.9 1 1.2 1.9
Inflasjonsforventning 3.10 -0.8 0.2 0.5 0.8 1.2
KPI Housing Utilities 409.64 407 416 418 415 423
Kpi Transport 448.96 457 458 470 458 475

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente 0.18 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34
Innskudd Rente -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Utlånsrente 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalanse 4100.00 2400 5800 -4000 2000 -4000
Nåværende situasjon 38.80 15 34 32 26 28
Nåværende situasjon mot BNP 3.90 1.5 1.5 1.5 4.5 4.5
Import 126300.00 109400 114100 116500 118500 120300
Eksport 130400.00 111800 119900 109500 120500 114500
Utenlandske Direkte Investeringer 21.40 27 25.9 15.1 36.2 26

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 35.10 41 41 41 43 43
Offentlige Budsjetter 0.50 -4 -4 -4 -1.6 -1.6
Regjeringens budsjetter verdi -42076.00 -42100 62600 -168400 -1400 -127050
Offentlige Utgifter 316814.00 302657 309317 298439 309844 316942
Statens Utgifter Til Bnp 49.30 54 54 54 51 51
Statens Inntekter 82297.00 52900 67400 41600 75900 47950
Fiscal Utgifter 124373.00 95000 4800 210000 77300 175000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bedriftens Skattesats 21.40 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
Personalinntekt skattesats 57.20 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2
Salgsskatt 25.00 25 25 25 25 25
Sosial sikkerhetsrate 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.00 7 7 7 7 7

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forretningstillit 58.20 78 79 83 85 91
Produksjon PMI 36.70 40 42 47 50 54
Service PMI 39.00 38 44 48 50.4 55
Industriell Produksjon -0.20 -6.2 -2.9 -2 2.5 3.2
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.40 1 -0.8 -0.6 0.5 0.6
Industriproduksjonen -0.20 -6 -2.6 -1.8 2.4 3
Forretninger Varelager 5242.49 25600 16400 10900 -2400 -6200

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forbrukertillit 77.30 72 75 78 85 91
Butikkhandel (Månedlig) 0.20 -0.4 0.6 1 0.9 0.4
Butikkhandel (Årlig) -1.30 -4.7 -2.1 -2.6 2 3
Forbruk 551791.00 522204 534631 519787 539652 552014
Disponibel personlig inntekt 569752.00 665502 543827 536706 557217 569982
Husholdningenes Utgifter -5.40 -0.6 0.7 0.5 1 0.5
Bensinpriser 1.37 1.16 1.1 1.05 0.99 0.94


Sverige - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.