Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 8.30 8.4 8.44 8.49 8.54 8.64
Aksjemarkedet 2195.09 2212 2160 2110 2060 1962
10-årig statsobligasjon 0.43 0.45 0.49 0.54 0.6 0.7

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 1.10 0.8 2.4 1.1 0.6 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 0.00 7.5 4 3.8 3.8 2.6
Arbeidsledighet 10.00 9.2 9 8.8 8.4 7.9
Inflasjon 1.70 1.1 1 1.2 1.5 1.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 4100.00 0 -2000 -4000 -4000 -4000
Nåværende situasjon 57.40 21 27 28 28 25
Nåværende situasjon mot BNP 5.20 3.6 3.6 3.6 3.6 3
Regjeringens gjeld mot BNP 39.90 40 40 40 40 36
Offentlige Budsjetter -3.10 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 0.5
Forretningstillit 112.30 97 95 98 102 100
Produksjon PMI 69.10 52 53.7 54 54 52
Service PMI 65.60 52 53.8 55 55 52
Forbrukertillit 103.20 96 95 97.5 99 102
Butikkhandel (Månedlig) 2.60 0.5 -1.2 0.4 0.4 0.4
Bedriftens Skattesats 21.40 22 21.4 22 22 22
Personalinntekt skattesats 52.90 61.85 57.2 61.85 61.85 61.85

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 1.10 0.8 2.4 1.1 0.6 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 0.00 7.5 4 3.8 3.8 2.6
BNP 530.83 510 510 510 510 575
Bnp Faste Priser 1231835.00 1247246 1284199 1278645 1278645 1311889
Brutto Nasjonal Produkt 1335273.00 1356738 1280133 1386013 1386013 1422050
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 304649.00 319183 316646 316226 316226 324448
Bnp Per Innbygger 57975.10 58100 58100 58100 58100 60590
Bnp Per Innbygger Ppp 53205.10 53200 53200 53200 53200 54480
Bnp Fra Landbruk 17320.00 18820 18168 17978 17978 18446
Bnp Fra Construction 75693.00 82397 80433 78569 78569 80612
Bnp Fra Manufacturing 163097.00 137118 171672 169295 169295 173696
Bnp Fra Mining 7999.00 8704 8440 8303 8303 8519
Bnp Fra Forvaltningsloven 221864.00 233646 229626 230295 230295 236282
Bnp Fra Tjenester 562496.00 569852 583168 583871 583871 599051
Bnp Fra Transport 38088.00 35728 37522 39535 39535 40563
Bnp Fra Verktøy 29895.00 33191 32406 31031 31031 31838

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbeidsledighet 10.00 9.2 9 8.8 8.4 7.9
Langtids arbeidsledighet 1.20 1.5 1.6 1.8 1.8 1.5
Lønnskostnader 140.10 141 137 146 146 146
Lønn 184.00 185 179 191 191 191
Lønninger innen produksjon 193.60 197 191 204 204 204
Befolkning 10.33 10.41 10.41 10.41 10.49 10.49
Pensjonsalder Kvinner 62.00 62 62 62 62 62
Pensjonsalder Menn 62.00 62 62 62 62 62
Lønnsveksten 1.40 1.6 1.8 1.7 1.7 2.2

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflasjon 1.70 1.1 1 1.2 1.5 1.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3
Konsumprisindeksen Kpi 339.54 341 341 343 345 348
Kjerne Konsumprisindeks 222.38 222 223 225 226 229
KjerneInflasjon 1.90 1 1.3 1.5 1.5 1.6
Produsentpriser 115.30 111 113 122 117 116
produsentprisene endring 3.80 1 3.6 2.2 2.2 1.7
MatInflasjon -0.10 0.6 1.3 1.9 1.5 2
Inflasjonsforventning 3.70 2.7 2.2 2.4 2.5 1.9
KPI Housing Utilities 422.75 418 422 424 429 430
Kpi Transport 477.31 468 465 475 484 482

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
Innskudd Rente -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Utlånsrente 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Lånevekst 5.70 4.6 4.5 4.2 4.2 3.8

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalanse 4100.00 0 -2000 -4000 -4000 -4000
Nåværende situasjon 57.40 21 27 28 28 25
Nåværende situasjon mot BNP 5.20 3.6 3.6 3.6 3.6 3
Import 139800.00 117900 128900 120300 120300 126500
Eksport 143900.00 121900 127800 114500 114500 121500
Utenlandske Direkte Investeringer 20.70 38.4 25.9 26 26 32.2

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 39.90 40 40 40 40 36
Offentlige Budsjetter -3.10 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 0.5
Regjeringens budsjetter verdi 9200.00 7695 -149400 7695 7695 7695
Offentlige Utgifter 324389.00 328500 325400 326400 326400 330000
Statens Utgifter Til Bnp 49.30 51 51 51 51 49
Statens Inntekter 94747.00 52500 74200 47950 47950 65000
Fiscal Utgifter 85547.00 85900 79000 175000 175000 161000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bedriftens Skattesats 21.40 22 21.4 22 22 22
Personalinntekt skattesats 52.90 61.85 57.2 61.85 61.85 61.85
Salgsskatt 25.00 25 25 25 25 25
Sosial sikkerhetsrate 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.00 7 7 7 7 7

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forretningstillit 112.30 97 95 98 102 100
Produksjon PMI 69.10 52 53.7 54 54 52
Service PMI 65.60 52 53.8 55 55 52
Industriell Produksjon 5.70 3 3.8 3.2 3.2 2.6
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.10 0.4 -0.7 0.6 0.6 0.6
Industriproduksjonen 6.00 3.2 4.1 3 3 2.4
Forretninger Varelager -5026.01 -3800 -4600 -6200 -6200 -6200

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forbrukertillit 103.20 96 95 97.5 99 102
Butikkhandel (Månedlig) 2.60 0.5 -1.2 0.4 0.4 0.4
Butikkhandel (Årlig) 9.10 3.6 2.5 3 3 2.2
Forbruk 544422.00 554947 570643 565110 565110 579803
Disponibel personlig inntekt 601293.00 669356 600998 624142 624142 640370
Husholdningenes Utgifter 0.60 0.6 -1.2 0.5 0.5 0.3
Bensinpriser 1.79 1.59 1.51 1.47 1.36 1.29


Sverige - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.