Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 9.79 9.91 9.97 10.04 10.11 10.24
Aksjemarkedet 1677.19 1626 1605 1584 1564 1523
10-årig statsobligasjon -0.11 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.10 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 1.00 1.4 1.2 1.4 1.3 1.5
Arbeidsledighet 7.10 6.7 7.5 7.2 6.2 6.5
Inflasjon 1.50 1.8 2.2 2.4 2.2 2.6
Rentesats -0.25 -0.25 -0.25 0 0 0.25
Handelsbalanse -5400.00 -5100 2100 2100 4400 -4000
Nåværende situasjon 37.00 36.6 21 15 34.4 30
Nåværende situasjon mot BNP 2.00 2.5 2.7 2.7 2.7 2.7
Regjeringens gjeld mot BNP 38.80 34 32 32 32 32
Offentlige Budsjetter 0.90 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
Forretningstillit 96.20 98.6 99 99.5 100 101
Produksjon PMI 46.30 51.8 52.5 53.6 54 54.5
Service PMI 49.80 55.9 56 55.4 55 54.5
Forbrukertillit 90.60 99.1 102 102 102 105
Butikkhandel (Månedlig) 0.00 0.2 0.8 -0.4 0.6 0.4
Bedriftens Skattesats 21.40 22 22 21.4 21.4 22
Personalinntekt skattesats 57.20 61.85 61.85 57.2 57.2 61.85
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.10 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 1.00 1.4 1.2 1.4 1.3 1.5
BNP 551.03 575 600 600 600 600
Bnp Faste Priser 1223004.00 1199172 1201540 1236014 1240126 1219558
Brutto Nasjonal Produkt 1290409.00 1309968 1312554 1274512 1308475 1332238
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 309440.00 294997 295579 316383 313772 300012
Bnp Per Innbygger 57232.10 57500 58000 58000 58000 58000
Bnp Per Innbygger Ppp 47193.60 47600 48400 48400 48400 48400
Bnp Fra Landbruk 17212.00 11676 11699 17303 17453 11874
Bnp Fra Construction 73445.00 68428 68563 75488 74473 69591
Bnp Fra Manufacturing 162923.00 163896 164220 164990 165204 166683
Bnp Fra Mining 6471.00 5178 5189 6391 6562 5266
Bnp Fra Forvaltningsloven 220414.00 211728 212146 222955 223500 215328
Bnp Fra Tjenester 558574.00 557629 558730 563709 566394 567109
Bnp Fra Transport 43862.00 43685 43771 44576 44476 44427
Bnp Fra Verktøy 33990.00 29357 29415 33553 34466 29856
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 7.10 6.7 7.5 7.2 6.2 6.5
Lønn 174.40 180 180 178 182 185
Lønninger innen produksjon 188.60 191 191 189 196 197
Befolkning 10.12 10.16 10.2 10.2 10.2 10.2
Pensjonsalder Kvinner 61.00 61 61 62 62 62
Pensjonsalder Menn 61.00 61 61 62 62 62
Lønnsveksten 2.40 2.4 2.4 2.5 2.6 2.8
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 1.50 1.8 2.2 2.4 2.2 2.6
Konsumprisindeksen Kpi 335.95 340 338 339 342 348
Kjerne Konsumprisindeks 219.73 222 221 221 223 226
KjerneInflasjon 1.30 1.7 2 2.1 2.2 1.8
Produsentpriser 114.10 115 117 117 118 119
produsentprisene endring 1.40 2.2 2.5 2.9 2.4 2.8
MatInflasjon 2.70 2.4 2.2 2.3 2.1 2.4
Inflasjonsforventning 3.50 2.6 1.9 2.1 2.2 2.1
KPI Housing Utilities 415.06 419 424 423 420 430
Kpi Transport 457.01 458 454 455 471 470
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats -0.25 -0.25 -0.25 0 0 0.25
Internbankrente -0.07 0.01 0.11 -0.03 0.22 0.11
Innskudd Rente -1.00 -1 -1 -1 -0.75 -0.6
Utlånsrente 0.50 0.5 0.6 0.5 0.75 0.6
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse -5400.00 -5100 2100 2100 4400 -4000
Nåværende situasjon 37.00 36.6 21 15 34.4 30
Nåværende situasjon mot BNP 2.00 2.5 2.7 2.7 2.7 2.7
Import 118900.00 120200 127800 123400 120100 124500
Eksport 113500.00 115100 129900 127800 119900 120500
Utenlandske Direkte Investeringer 43.70 36.2 29.5 27 25.9 37.8
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 38.80 34 32 32 32 32
Offentlige Budsjetter 0.90 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
Offentlige Utgifter 317312.00 308260 308869 321375 321754 313500
Statens Utgifter Til Bnp 49.90 49.8 49.5 49.5 49.5 49.5
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bedriftens Skattesats 21.40 22 22 21.4 21.4 22
Personalinntekt skattesats 57.20 61.85 61.85 57.2 57.2 61.85
Salgsskatt 25.00 25 25 25 25 25
Sosial sikkerhetsrate 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.00 7 7 7 7 7
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forretningstillit 96.20 98.6 99 99.5 100 101
Produksjon PMI 46.30 51.8 52.5 53.6 54 54.5
Service PMI 49.80 55.9 56 55.4 55 54.5
Industriell Produksjon 3.70 2.5 2.7 3.2 2.9 3
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.30 0.8 0.3 0.4 0.4 0.6
Industriproduksjonen 3.20 2.6 2.8 3 2.6 3.2
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forbrukertillit 90.60 99.1 102 102 102 105
Butikkhandel (Månedlig) 0.00 0.2 0.8 -0.4 0.6 0.4
Butikkhandel (Årlig) 2.70 2 2.2 2.4 2.1 2.5
Forbruk 543790.00 524438 525474 544256 551403 533354
Bensinpriser 1.56 1.58 1.54 1.35 1.31 1.54
Husholdningenes Utgifter 0.80 0.3 0.9 -0.6 0.4 0.5


Sverige - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.