Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 9.39 9.63 9.69 9.75 9.81 9.93
Aksjemarkedet 1741.62 1708 1687 1666 1645 1603
10-årig statsobligasjon 0.04 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.30 0.2 0.4 0.5 0.4 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 1.60 0.8 0.9 0.8 1.2 1.5
Arbeidsledighet 6.00 6.7 7.5 7.2 6.2 6.5
Inflasjon 1.80 1.4 1.5 1.4 1.5 1.6
Rentesats -0.25 0 0 0 0 0.25
Handelsbalanse -4000.00 -5100 2100 2100 4400 -4000
Nåværende situasjon 68.80 36.6 21 15 34.4 30
Nåværende situasjon mot BNP 1.70 3 3.6 3.6 3.6 3.6
Regjeringens gjeld mot BNP 38.80 34 33 33 33 33
Offentlige Budsjetter 0.80 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2
Forretningstillit 96.90 98.6 99 99.5 100 101
Produksjon PMI 45.40 51.8 52.5 53.6 54 54.5
Service PMI 47.90 55.9 56 55.4 55 54.5
Forbrukertillit 91.90 92.5 95 92 96 98
Butikkhandel (Månedlig) 0.20 0.2 0.8 -0.4 0.6 0.4
Bedriftens Skattesats 21.40 22 22 21.4 21.4 22
Personalinntekt skattesats 57.20 61.85 61.85 57.2 57.2 61.85
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.30 0.2 0.4 0.5 0.4 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 1.60 0.8 0.9 0.8 1.2 1.5
BNP 551.03 575 600 600 600 600
Bnp Faste Priser 1225905.00 1228912 1230562 1232228 1240616 1247346
Brutto Nasjonal Produkt 1248418.00 1315291 1268796 1305789 1263399 1335020
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 309588.00 314298 313494 310485 313303 319013
Bnp Per Innbygger 57232.10 57500 58000 58000 58000 58000
Bnp Per Innbygger Ppp 47193.60 47600 48400 48400 48400 48400
Bnp Fra Landbruk 17916.00 17189 17520 17812 18131 17447
Bnp Fra Construction 72721.00 74074 74954 73726 73594 75185
Bnp Fra Manufacturing 162654.00 164304 164124 163794 164606 166769
Bnp Fra Mining 6336.00 6359 6300 6444 6412 6455
Bnp Fra Forvaltningsloven 218239.00 222065 221748 220900 220858 225396
Bnp Fra Tjenester 563344.00 559170 560750 563011 570104 567557
Bnp Fra Transport 44126.00 44338 44263 44203 44656 45003
Bnp Fra Verktøy 34265.00 33085 33349 34389 34676 33581
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 6.00 6.7 7.5 7.2 6.2 6.5
Lønn 174.70 180 180 178 182 185
Lønninger innen produksjon 185.90 191 191 189 196 197
Befolkning 10.12 10.16 10.2 10.2 10.2 10.2
Pensjonsalder Kvinner 61.00 61 61 62 62 62
Pensjonsalder Menn 61.00 61 61 62 62 62
Lønnsveksten 2.40 2.4 2.4 2.5 2.6 2.8
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 1.80 1.4 1.5 1.4 1.5 1.6
Konsumprisindeksen Kpi 336.36 337 337 339 341 342
Kjerne Konsumprisindeks 219.83 222 221 221 223 226
KjerneInflasjon 1.70 1.7 2 2.1 2.2 1.8
Produsentpriser 114.50 115 118 118 117 119
produsentprisene endring 0.90 2.2 2.5 2.9 2.4 2.8
MatInflasjon 3.20 2.4 2.2 2.3 2.1 2.4
Inflasjonsforventning 3.40 3.3 2.9 2.5 2.6 2.4
KPI Housing Utilities 417.43 416 420 416 421 422
Kpi Transport 457.24 454 452 467 464 461
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats -0.25 0 0 0 0 0.25
Internbankrente 0.04 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 0.19
Innskudd Rente -1.00 -1 -1 -1 -1 -0.75
Utlånsrente 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse -4000.00 -5100 2100 2100 4400 -4000
Nåværende situasjon 68.80 36.6 21 15 34.4 30
Nåværende situasjon mot BNP 1.70 3 3.6 3.6 3.6 3.6
Import 141000.00 120200 127800 123400 120100 124500
Eksport 137000.00 115100 129900 127800 119900 120500
Utenlandske Direkte Investeringer 43.70 36.2 29.5 27 25.9 37.8
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 38.80 34 33 33 33 33
Offentlige Budsjetter 0.80 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2
Offentlige Utgifter 316531.00 318548 319598 318536 320329 323326
Statens Utgifter Til Bnp 49.90 49.8 49.5 49.5 49.5 49.5
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bedriftens Skattesats 21.40 22 22 21.4 21.4 22
Personalinntekt skattesats 57.20 61.85 61.85 57.2 57.2 61.85
Salgsskatt 25.00 25 25 25 25 25
Sosial sikkerhetsrate 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.00 7 7 7 7 7
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forretningstillit 96.90 98.6 99 99.5 100 101
Produksjon PMI 45.40 51.8 52.5 53.6 54 54.5
Service PMI 47.90 55.9 56 55.4 55 54.5
Industriell Produksjon -3.00 2.5 2.7 3.2 2.9 3
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.30 0.8 0.3 0.4 0.4 0.6
Industriproduksjonen 1.40 2.6 2.8 3 2.6 3.2
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forbrukertillit 91.90 92.5 95 92 96 98
Butikkhandel (Månedlig) 0.20 0.2 0.8 -0.4 0.6 0.4
Butikkhandel (Årlig) 3.30 2 2.2 2.4 2.1 2.5
Forbruk 547040.00 544228 543867 549039 553604 552392
Bensinpriser 1.56 1.43 1.39 1.35 1.31 1.24
Husholdningenes Utgifter 0.20 0.3 0.9 -0.6 0.4 0.5


Sverige - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.