Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 9.26 9.56 9.63 9.7 9.77 9.92
Aksjemarkedet 1604.23 1492 1475 1457 1440 1406
10-årig statsobligasjon 0.01 0.12 0.13 0.14 0.16 0.19
Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 0.60 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 2.10 1.5 1.6 1 1.2 2
Arbeidsledighet 6.80 6.9 6 6.3 6.5 6.5
Inflasjon 2.20 2.1 1.7 2.3 2.2 2.6
Rentesats -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 0.25
Handelsbalanse 1400.00 3000 -600 -5100 2100 -4000
Nåværende situasjon 62.70 9 40.2 36.6 21 30
Nåværende situasjon mot BNP 2.00 2.5 2.5 2.5 2.7 2.7
Regjeringens gjeld mot BNP 38.80 34 34 34 32 32
Offentlige Budsjetter 0.90 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4
Forretningstillit 100.20 99.5 95.1 98.6 99 101
Produksjon PMI 53.10 53.4 54 53.6 54 54.5
Service PMI 53.30 56 55.7 55.9 56 54.5
Forbrukertillit 93.80 92.5 94 99.1 102 105
Butikkhandel (Månedlig) 1.90 -0.6 0.4 0.2 0.8 0.4
Bedriftens Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Personalinntekt skattesats 61.85 61.85 61.85 61.85 61.85 61.85
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 0.60 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 2.10 1.5 1.6 1 1.2 2
BNP 538.04 575 575 575 600 600
Bnp Faste Priser 1217244.00 1177248 1189025 1195621 1197988 1219533
Brutto Nasjonal Produkt 1249945.00 1223696 1203553 1306089 1308675 1332210
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 307037.00 297306 300822 294123 294706 300006
Bnp Per Innbygger 56935.19 57210 57210 57210 58000 58000
Bnp Per Innbygger Ppp 46949.28 48000 48000 48000 49000 49000
Bnp Fra Landbruk 12664.00 11713 11739 11641 11664 11874
Bnp Fra Construction 71705.00 67433 68258 68226 68361 69590
Bnp Fra Manufacturing 168464.00 160850 161395 163411 163735 166679
Bnp Fra Mining 5183.00 5157 5248 5163 5173 5266
Bnp Fra Forvaltningsloven 218108.00 208309 210435 211101 211519 215323
Bnp Fra Tjenester 557641.00 544917 552184 555978 557079 567097
Bnp Fra Transport 44008.00 43445 43699 43555 43641 44426
Bnp Fra Verktøy 32595.00 29094 28632 29270 29328 29855
Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbeidsledighet 6.80 6.9 6 6.3 6.5 6.5
Lønn 173.30 177 176 179 177 184
Lønninger innen produksjon 184.80 190 187 190 189 196
Befolkning 10.12 10.21 10.21 10.24 10.36 10.36
Pensjonsalder Kvinner 61.00 61 61 61 61 62
Pensjonsalder Menn 61.00 61 61 61 61 62
Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflasjon 2.20 2.1 1.7 2.3 2.2 2.6
Konsumprisindeksen Kpi 334.95 336 337 340 339 348
Kjerne Konsumprisindeks 218.94 219 221 222 221 226
KjerneInflasjon 2.10 2 1.7 2.1 2 1.8
Produsentpriser 114.50 114 116 115 117 119
produsentprisene endring 3.50 4.2 2.4 2.2 2.5 2.8
MatInflasjon 2.10 2.2 1.9 2 2.2 2.4
Inflasjonsforventning 3.40 3.2 1.9 2 2.1 2.6
KPI Housing Utilities 413.88 409 413 419 423 430
Kpi Transport 459.11 457 455 458 455 470
Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Rentesats -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 0.25
Internbankrente -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 0.22
Innskudd Rente -1.00 -1 -1 -1 -1 -0.75
Utlånsrente 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalanse 1400.00 3000 -600 -5100 2100 -4000
Nåværende situasjon 62.70 9 40.2 36.6 21 30
Nåværende situasjon mot BNP 2.00 2.5 2.5 2.5 2.7 2.7
Import 126600.00 121000 118100 120200 127800 124500
Eksport 128000.00 124000 117500 115100 129900 120500
Utenlandske Direkte Investeringer 63.70 24.8 32.4 36.2 29.5 37.8
Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 38.80 34 34 34 32 32
Offentlige Budsjetter 0.90 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4
Offentlige Utgifter 315942.00 303478 307339 307347 307956 313494
Statens Utgifter Til Bnp 49.90 49.8 49.8 49.8 49.5 49.5
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bedriftens Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Personalinntekt skattesats 61.85 61.85 61.85 61.85 61.85 61.85
Salgsskatt 25.00 25 25 25 25 25
Sosial sikkerhetsrate 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.00 7 7 7 7 7
Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forretningstillit 100.20 99.5 95.1 98.6 99 101
Produksjon PMI 53.10 53.4 54 53.6 54 54.5
Service PMI 53.30 56 55.7 55.9 56 54.5
Industriell Produksjon 3.40 3.2 2.8 2.5 2.7 3
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.30 0.5 0.6 0.8 0.3 0.6
Industriproduksjonen 3.40 3.4 2.9 2.6 2.8 3.2
Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forbrukertillit 93.80 92.5 94 99.1 102 105
Butikkhandel (Månedlig) 1.90 -0.6 0.4 0.2 0.8 0.4
Butikkhandel (Årlig) 3.90 2.3 1.9 2 2.2 2.5
Forbruk 528416.00 521236 522558 522885 523920 533343
Bensinpriser 1.69 1.66 1.62 1.58 1.54 1.54
Husholdningenes Utgifter 0.20 -0.7 0.4 0.3 0.9 0.5


Sverige - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.