Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 8.42 8.36 8.41 8.46 8.51 8.6
Aksjemarkedet 2009.91 1991 1945 1899 1855 1766
10-årig statsobligasjon 0.42 0.39 0.43 0.48 0.53 0.62

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate -0.20 -1.2 0.8 2.4 1.1 0.5
Bnp Årlig Vekstrate -2.20 -0.8 7.5 4 3.8 2.6
Arbeidsledighet 9.30 9.9 9.2 9 8.8 7.5
Inflasjon 1.60 0.8 1.1 1 1.2 1.4
Inflasjonen (Månedlig) -0.40 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 5200.00 0 -2000 4000 -4000 -4000
Nåværende situasjon 67.40 26 21 27 28 25
Nåværende situasjon mot BNP 3.90 3.6 3.6 3.6 3.6 3
Regjeringens gjeld mot BNP 35.10 40 40 40 40 36
Offentlige Budsjetter 0.50 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 0.5
Forretningstillit 100.20 85 88 87 91 95
Produksjon PMI 62.40 50 52 53.7 54 52
Service PMI 59.30 50.4 52 53.8 55 52
Forbrukertillit 97.50 85 88 89 91 94
Butikkhandel (Månedlig) 3.40 0.9 0.5 -1.2 0.4 0.4
Bedriftens Skattesats 21.40 22 21.4 21.4 22 22
Personalinntekt skattesats 57.20 61.85 57.2 57.2 61.85 61.85

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate -0.20 -1.2 0.8 2.4 1.1 0.5
Bnp Årlig Vekstrate -2.20 -0.8 7.5 4 3.8 2.6
BNP 530.83 510 510 510 510 575
Bnp Faste Priser 1231835.00 1254898 1251783 1270734 1268291 1301266
Brutto Nasjonal Produkt 1335273.00 1270631 1357711 1277215 1274758 1307902
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 304649.00 304605 317052 314055 313451 321601
Bnp Per Innbygger 57975.10 58100 58100 58100 58100 60590
Bnp Per Innbygger Ppp 53205.10 53200 53200 53200 53200 54480
Bnp Fra Landbruk 17320.00 17563 19025 18379 18344 18820
Bnp Fra Construction 75693.00 76499 82714 79687 79534 81602
Bnp Fra Manufacturing 163097.00 164766 138698 165669 165350 169649
Bnp Fra Mining 7999.00 8266 8761 8467 8450 8670
Bnp Fra Forvaltningsloven 221864.00 225192 235797 232292 231846 237874
Bnp Fra Tjenester 562496.00 577393 573191 579211 578097 593128
Bnp Fra Transport 38088.00 44147 36416 38284 38211 39204
Bnp Fra Verktøy 29895.00 31637 33450 31879 31818 32645

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbeidsledighet 9.30 9.9 9.2 9 8.8 7.5
Langtids arbeidsledighet 1.20 1.7 1.5 1.6 1.8 1.5
Lønnskostnader 139.90 141 137 135 146 146
Lønn 179.00 185 179 178 191 191
Lønninger innen produksjon 189.90 197 191 190 204 204
Befolkning 10.23 10.48 10.48 10.48 10.48 10.6
Pensjonsalder Kvinner 62.00 62 62 62 62 62
Pensjonsalder Menn 62.00 62 62 62 62 62
Lønnsveksten 1.40 1.1 1.6 1.8 1.7 2.2

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflasjon 1.60 0.8 1.1 1 1.2 1.4
Inflasjonen (Månedlig) -0.40 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3
Konsumprisindeksen Kpi 338.09 337 341 341 343 348
Kjerne Konsumprisindeks 221.33 219 222 223 230 229
KjerneInflasjon 1.70 0.5 1 1.3 1.5 1.6
Produsentpriser 112.30 111 111 113 122 116
produsentprisene endring -0.80 0.3 1 3.6 2.2 1.7
MatInflasjon 1.90 1.2 1.6 1.7 1.9 2
Inflasjonsforventning 3.70 1.8 1.7 1.6 1.6 1.4
KPI Housing Utilities 424.40 415 418 422 424 430
Kpi Transport 468.19 458 468 465 475 482

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.03 -0.1 -0.1 -0.1 0.61 -0.1
Innskudd Rente -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Utlånsrente 0.10 0.1 0.1 0.1 1.1 0.1
Lånevekst 5.50 5.4 4.6 4.5 4.2 3.8

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalanse 5200.00 0 -2000 4000 -4000 -4000
Nåværende situasjon 67.40 26 21 27 28 25
Nåværende situasjon mot BNP 3.90 3.6 3.6 3.6 3.6 3
Import 108200.00 127500 117900 128900 120300 126500
Eksport 113400.00 125500 121900 127800 114500 121500
Utenlandske Direkte Investeringer -12.50 36.2 38.4 25.9 26 32.2

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 35.10 40 40 40 40 36
Offentlige Budsjetter 0.50 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 0.5
Regjeringens budsjetter verdi -125887.00 7695 -149400 -50400 7695 7695
Offentlige Utgifter 324389.00 329100 328500 325400 326400 330000
Statens Utgifter Til Bnp 49.30 51 51 51 51 49
Statens Inntekter 60313.00 75900 52500 74200 47950 65000
Fiscal Utgifter 186201.00 126300 85900 79000 175000 161000

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bedriftens Skattesats 21.40 22 21.4 21.4 22 22
Personalinntekt skattesats 57.20 61.85 57.2 57.2 61.85 61.85
Salgsskatt 25.00 25 25 25 25 25
Sosial sikkerhetsrate 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.00 7 7 7 7 7

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forretningstillit 100.20 85 88 87 91 95
Produksjon PMI 62.40 50 52 53.7 54 52
Service PMI 59.30 50.4 52 53.8 55 52
Industriell Produksjon 5.90 2.5 3 3.8 3.2 2.6
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.40 0.5 0.4 -0.7 0.6 0.6
Industriproduksjonen 6.00 2.4 3.2 4.1 3 2.4
Forretninger Varelager -5026.01 -2400 -3800 -4600 -6200 -6200

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forbrukertillit 97.50 85 88 89 91 94
Butikkhandel (Månedlig) 3.40 0.9 0.5 -1.2 0.4 0.4
Butikkhandel (Årlig) 3.10 2 3.6 2.5 3 2.2
Forbruk 544422.00 554401 553182 569000 567905 582671
Disponibel personlig inntekt 601293.00 584956 665878 597512 596363 611869
Husholdningenes Utgifter -0.40 1 0.6 -1.2 0.5 0.3
Bensinpriser 1.67 1.59 1.51 1.43 1.36 1.29


Sverige - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.