Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 9.14 9.21 9.27 9.34 9.41 9.54
Aksjemarkedet 2240.83 2188 2135 2083 2033 1936
10-årig statsobligasjon 0.10 0.21 0.24 0.26 0.29 0.35

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate 2.00 0.8 0.9 0.7 0.6 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 4.70 3.8 4 3.8 3.2 3.2
Arbeidsledighet 7.60 8.5 8.4 8.3 8.1 7.7
Inflasjon 2.80 3 2.7 2.3 1.9 1.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 800.00 -4000 1200 4200 1600 -2000
Nåværende situasjon 80.30 51 62 42 54 45
Nåværende situasjon mot BNP 5.20 6 6.5 6.5 6.5 6.5
Regjeringens gjeld mot BNP 39.90 40.8 39 39 39 39
Offentlige Budsjetter -3.10 -3.3 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Forretningstillit 118.40 117 109 108 110 111
Produksjon PMI 63.30 54 54.8 53.4 54 54.1
Service PMI 68.70 57 56.4 55.7 54.9 55.1
Forbrukertillit 99.70 99.1 106 108 109 110
Butikkhandel (Månedlig) 0.40 0.4 0.7 0.4 -1 0.5
Bedriftens Skattesats 20.60 22 20.6 20.6 20.6 20.6
Personalinntekt skattesats 52.90 61.85 52.9 52.9 52.9 52.9

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate 2.00 0.8 0.9 0.7 0.6 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 4.70 3.8 4 3.8 3.2 3.2
BNP 541.06 550 570 570 570 570
Bnp Faste Priser 1317606.00 1241510 1330933 1341118 1359769 1354396
Brutto Nasjonal Produkt 1346934.00 1356218 1359365 1451234 1390036 1451745
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 335773.00 305412 326790 339693 346518 334097
Bnp Per Innbygger 51620.70 58100 60590 60590 60590 60590
Bnp Per Innbygger Ppp 50683.32 53200 54480 54480 54480 54480
Bnp Fra Landbruk 17498.00 12088 17733 17989 18058 18258
Bnp Fra Construction 75634.00 70844 75931 77160 78054 78347
Bnp Fra Manufacturing 166812.00 169683 168674 167488 172150 172118
Bnp Fra Mining 7754.00 5361 8475 8313 8002 8907
Bnp Fra Forvaltningsloven 236541.00 219203 244954 245543 244110 249037
Bnp Fra Tjenester 618648.00 577317 620496 627440 638445 626704
Bnp Fra Transport 43710.00 45227 44327 44791 45109 44196
Bnp Fra Verktøy 30405.00 30393 31235 30701 31378 31297

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbeidsledighet 7.60 8.5 8.4 8.3 8.1 7.7
Langtids arbeidsledighet 1.90 1.8 1.7 1.6 1.5 1.5
Lønnskostnader 140.90 146 144 146 144 148
Lønn 176.80 191 187 189 181 192
Lønninger innen produksjon 192.90 204 198 201 197 204
Befolkning 10.33 10.41 10.49 10.49 10.49 10.49
Pensjonsalder Kvinner 62.00 62 62 62 62 62
Pensjonsalder Menn 62.00 62 62 62 62 62
Lønnsveksten 2.90 2.7 2.8 2.5 2.3 2.4

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflasjon 2.80 3 2.7 2.3 1.9 1.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3
Konsumprisindeksen Kpi 346.44 359 349 349 352 354
Kjerne Konsumprisindeks 227.24 230 227 227 231 232
KjerneInflasjon 3.10 2.7 2 1.6 1.7 1.7
Produsentpriser 128.20 122 127 129 132 129
produsentprisene endring 16.80 15.5 10 6.8 3.4 2.9
MatInflasjon 1.20 1 1.5 1.4 1.5 1.7
Inflasjonsforventning 6.50 6.9 4.5 3 2.4 2.2
KPI Housing Utilities 434.26 443 434 434 448 438
Kpi Transport 496.23 484 499 501 503 504

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
Innskudd Rente -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Utlånsrente 0.10 1.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Lånevekst 6.60 6.2 5.1 4.8 4.5 4.2

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalanse 800.00 -4000 1200 4200 1600 -2000
Nåværende situasjon 80.30 51 62 42 54 45
Nåværende situasjon mot BNP 5.20 6 6.5 6.5 6.5 6.5
Import 144400.00 124300 147300 124900 134600 134500
Eksport 145200.00 125500 148500 129100 136200 132500
Utenlandske Direkte Investeringer 72.80 26 45 42 34 32.2

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 39.90 40.8 39 39 39 39
Offentlige Budsjetter -3.10 -3.3 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Regjeringens budsjetter verdi 11459.00 7695 13850 -25400 6900 -98000
Offentlige Utgifter 344549.00 326400 354953 356801 355575 330000
Statens Utgifter Til Bnp 52.90 53 53 51 51 51
Statens Inntekter 85237.00 65950 96350 66200 87900 68000
Fiscal Utgifter 73779.00 175000 82500 91600 81000 166000

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bedriftens Skattesats 20.60 22 20.6 20.6 20.6 20.6
Personalinntekt skattesats 52.90 61.85 52.9 52.9 52.9 52.9
Salgsskatt 25.00 25 25 25 25 25
Sosial sikkerhetsrate 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.00 7 7 7 7 7

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forretningstillit 118.40 117 109 108 110 111
Produksjon PMI 63.30 54 54.8 53.4 54 54.1
Service PMI 68.70 57 56.4 55.7 54.9 55.1
Industriell Produksjon 3.90 4.5 5.2 4.1 3.8 3.6
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.30 0.6 0.7 0.5 -0.6 0.7
Industriproduksjonen 5.00 4.8 5.1 4.4 4 3.4
Forretninger Varelager -4964.20 -6200 4500 1500 -2800 -3200

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forbrukertillit 99.70 99.1 106 108 109 110
Butikkhandel (Månedlig) 0.40 0.4 0.7 0.4 -1 0.5
Butikkhandel (Årlig) 5.20 4.2 4.6 5 4.3 3.8
Forbruk 583305.00 542954 584512 591511 601971 589310
Disponibel personlig inntekt 604831.00 559135 625057 711264 624186 634215
Husholdningenes Utgifter 0.10 0.5 0.7 0.6 -1 0.5
Bensinpriser 1.85 1.47 1.67 1.59 1.51 1.43


Sverige - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.