SVERIGE - ØKONOMISKE INDIKATORER

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2018-06
Arbeidsledighet 7.2 2018-06
Inflasjon 2.1 2018-07
Rentesats -0.5 2018-07
Handelsbalanse -500 2018-06
Regjeringens gjeld mot BNP 40.6 2017-12

Markeder Siste Referanse
Valuta 9.17 2018-08
Aksjemarkedet 1608 Poeng 2018-08
10-årig statsobligasjon 0.48 % 2018-08
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 % 2018-06
Bnp Årlig Vekstrate 3.3 % 2018-06
BNP 538 Usd Billion 2017-12
Bnp Faste Priser 1184757 Sek Million 2018-06
Brutto Nasjonal Produkt 1171746 Sek Million 2018-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 297559 Sek Million 2018-06
Bnp Per Innbygger 56935 USD 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 46949 USD 2017-12
Bnp Fra Landbruk 12800 Sek Million 2018-06
Bnp Fra Construction 66560 Sek Million 2018-06
Bnp Fra Manufacturing 161773 Sek Million 2018-06
Bnp Fra Mining 5384 Sek Million 2018-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 207611 Sek Million 2018-06
Bnp Fra Tjenester 551977 Sek Million 2018-06
Bnp Fra Transport 43843 Sek Million 2018-06
Bnp Fra Verktøy 29644 Sek Million 2018-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.2 % 2018-06
Sysselsatte 5197 Tusen 2018-06
Arbeidsledige 403 Tusen 2018-06
Langtids arbeidsledighet 1.2 % 2018-03
Arbeidsledighet for unge 17.2 % 2018-06
Lønnskostnader 131 Indekspoeng 2018-05
Ledige Stillinger 801 Hundre 2018-06
Lønn 173 Sek / Time 2018-05
Lønninger innen produksjon 185 Sek / Time 2018-05
Befolkning 10.12 Million 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 61 2018-12
Pensjonsalder Menn 61 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.6 % 2018-03
Sysselsetting 69.7 % 2018-06
Full Jobb 3687 Tusen 2018-03
Yrkesdeltakelse 73.2 % 2018-05
Deltid Sysselsettingen 1132 Tusen 2018-03
Produktivitet 106 Indekspoeng 2018-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.1 % 2018-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 % 2018-07
Konsumprisindeksen Kpi 330 Indekspoeng 2018-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 106 Indekspoeng 2018-07
Kjerne Konsumprisindeks 216 Indekspoeng 2018-07
KjerneInflasjon 2.2 % 2018-07
Produsentpriser 127 Indekspoeng 2018-06
produsentprisene endring 8 % 2018-06
Eksportpriser 124 Indekspoeng 2018-06
Importprisene 124 Indekspoeng 2018-06
MatInflasjon 2.6 % 2018-07
KPI Housing Utilities 404 Indekspoeng 2018-07
Kpi Transport 457 Indekspoeng 2018-07
Inflasjonsforventning 3.5 % 2018-07
Penger Siste Referanse
Rentesats -0.5 % 2018-07
Internbankrente -0.37 % 2018-08
Pengemengde 57498 Sek Million 2018-06
Pengemengden M3 3405637 Sek Million 2018-06
Bankenes balanse 13527421 Sek Million 2018-06
Valutareserver 550514 Sek Million 2018-07
Lån Til Privat Sektor 1408093 Sek Million 2018-06
Innskudd Rente -1.25 % 2018-07
Sentralbankers balanse 933626 Sek Million 2018-07
Utlånsrente 0.25 % 2018-07
Lånevekst 6.3 % 2018-06
Pengemengden M1 2856210 Sek Million 2018-06
Pengemengden M2 3298888 Sek Million 2018-06
Privat gjeld til BNP 263 % 2016-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -500 Sek Million 2018-06
Eksport 124700 Sek Million 2018-06
Import 125200 Sek Million 2018-06
Nåværende situasjon 21.9 Sec - Billion 2018-03
Nåværende situasjon mot BNP 3.2 % 2017-12
Utenlandsgjeld 105437 Sek Million 2018-07
Kjøpsbetingelser 100 Indekspoeng 2018-06
Kapitalstrømmer -56.4 Sec - Billion 2018-03
Utenlandske Direkte Investeringer 22807 Sek Million 2018-03
Pengeoverføringer 16.2 Sec - Billion 2018-03
Gullreserver 126 Tonn 2018-06
Terrorisme - Hovedsiden 3.76 2016-12
Våpen Salg 83 Usd Million 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 40.6 % 2017-12
Offentlige Budsjetter 1.3 % of GDP 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -17283 Sek Million 2018-06
Offentlige Utgifter 301346 Sek Million 2018-06
Statens Utgifter Til Bnp 49.1 % 2017-12
Statens Inntekter 61055 Sek Million 2018-06
Statsgjeld 1195589 Sek Million 2018-07
Fiscal Utgifter 78339 Sek Million 2018-06
Asylsøknader 1290 Personer 2018-03
Kreditt-Rating 99.45
Militære Utgifter 5470 Usd Million 2017-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 107 Indekspoeng 2018-07
Produksjon PMI 57.4 2018-07
Service PMI 59.1 Indekspoeng 2018-07
Industriell Produksjon 5.4 % 2018-06
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.2 % 2018-06
Industriproduksjonen 5.8 % 2018-06
Kapasitetsutnyttelsen 90.6 % 2018-03
Nye ordere 109 Indekspoeng 2018-06
Lagerendringer 7192 Sek Million 2018-06
Konkurser 715 Selskaper 2018-06
Bilregistreringer 13798 2018-07
Internett-hastighet 22543 KBps 2017-03
IP-adresser 5500163 IP 2017-03
Forretninger Varelager 8184 Sek Million 2018-03
Konkurranseevne Index 5.52 Poeng 2018-12
Konkurranseevne Rank 7 2018-12
Korrupsjon Index 84 Poeng 2017-12
Korrupsjon Rank 6 2017-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 10 2017-12
Elektrisitets~~pos=trunc 12839 Gigawatt-Time 2018-05
Gruvedrift Produksjon -1 % 2018-06
Stål~~pos=trunc 378 Tusen Tonn 2018-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 99.8 Indekspoeng 2018-07
Butikkhandel (Månedlig) -1.8 % 2018-06
Butikkhandel (Årlig) 0.2 % 2018-06
Forbruk 519884 Sek Million 2018-06
Disponibel personlig inntekt 523433 Sek Million 2018-03
Privat sparing 15.16 % 2018-03
Privat-Sektor-Kreditt 6.3 % 2018-05
Bensinpriser 1.73 Usd / Liter 2018-07
Husholdningenes Utgifter 0.3 % 2018-06
Husholdninger Gjeld Til Bnp 87.7 % of GDP 2017-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 163 % 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 3.3 % 2018-05
Boligpriser 229 Indekspoeng 2018-06
Hjem Eierskap Rate 65.2 % 2016-12
Nyestartede boliger 12.67 Tusen Enheter 2018-03
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 % 2018-12
Personalinntekt skattesats 61.85 % 2018-12
Salgsskatt 25 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 38.42 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 31.42 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7 % 2018-12
Klima Siste Referanse
nedbør 65.16 mm 2015-12
Temperatur -3.07 celsius 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sverige - Økonomiske indikatorer.