Markeder Siste Referanse
Valuta 9.2 2020-06
Aksjemarkedet 1700 2020-06
10-årig statsobligasjon 0.05 2020-06

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 0.4 2020-03
Arbeidsledighet 8.2 2020-04
Inflasjon -0.4 2020-04
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2020-04
Rentesats 0 2020-05
Handelsbalanse 7600 2020-04
Nåværende situasjon 38.8 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 3.9 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 35.1 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.5 2019-12
Forretningstillit 58.2 2020-05
Produksjon PMI 39.2 2020-05
Service PMI 40.9 2020-05
Forbrukertillit 77.3 2020-05
Butikkhandel (Månedlig) 0.2 2020-04
Bedriftens Skattesats 21.4 2020-12
Personalinntekt skattesats 57.2 2020-12
Coronavirus tilfeller 38589 2020-06
Coronavirus dødsfall 4468 2020-06
Coronavirus gjenopprettet 4971 2020-06
Sykehussenger 2.22 2017-12
sykehus 9.04 2003-12
Medisinske leger 4.32 2016-12
sykepleiere 11.49 2016-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 0.4 2020-03
BNP 575 2019-12
Bnp Faste Priser 1259853 2020-03
Brutto Nasjonal Produkt 1279738 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 306157 2020-03
Bnp Per Innbygger 57232 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 47194 2018-12
Bnp Fra Landbruk 17470 2020-03
Bnp Fra Construction 75893 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 164117 2020-03
Bnp Fra Mining 8413 2020-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 225529 2020-03
Bnp Fra Tjenester 582269 2020-03
Bnp Fra Transport 44468 2020-03
Bnp Fra Verktøy 31428 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 8.2 2020-04
Sysselsatte 5005 2020-04
Arbeidsledige 449 2020-04
Langtids arbeidsledighet 1 2019-12
Arbeidsledighet for unge 25 2020-04
Lønnskostnader 134 2020-03
Ledige Stillinger 904 2020-04
Lønn 176 2020-03
Lønninger innen produksjon 188 2020-03
Befolkning 10.23 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2020-12
Pensjonsalder Menn 62 2020-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2019-12
Sysselsetting 66.4 2020-04
Full Jobb 3776 2019-12
Yrkesdeltakelse 72.4 2020-04
Deltid Sysselsettingen 1151 2019-12
Produktivitet 104 2019-12
Lønnsveksten 2.5 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.4 2020-04
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2020-04
Konsumprisindeksen Kpi 333 2020-04
Harmoniserte Konsumprisindeks 107 2020-04
Kjerne Konsumprisindeks 218 2020-04
KjerneInflasjon -0.4 2020-04
Produsentpriser 111 2020-04
produsentprisene endring -3 2020-04
Eksportpriser 113 2020-04
Importprisene 110 2020-04
MatInflasjon 3.5 2020-04
KPI Housing Utilities 410 2020-04
Kpi Transport 449 2020-04
Inflasjonsforventning 3.1 2020-05

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-05
Internbankrente 0.16 2020-06
Pengemengde 60587 2020-04
Pengemengden M3 4015889 2020-04
Bankenes balanse 11203989 2020-04
Valutareserver 527248 2020-04
Lån Til Privat Sektor 1523262 2020-04
Innskudd Rente -0.1 2020-05
Sentralbankers balanse 1179563 2020-04
Utlånsrente 0.2 2020-05
Lånevekst 5.2 2020-04
Pengemengden M1 3416163 2020-04
Pengemengden M2 3900996 2020-04
Privat gjeld til BNP 280 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 7600 2020-04
Nåværende situasjon 38.8 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 3.9 2019-12
Eksport 106700 2020-04
Import 99100 2020-04
Utenlandsgjeld 8255 2019-12
Kjøpsbetingelser 103 2020-04
Kapitalstrømmer 108 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 21.4 2019-12
Pengeoverføringer 31.9 2019-12
Gullreserver 126 2020-03
Terrorisme - Hovedsiden 3.45 2018-12
Våpen Salg 134 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 35.1 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.5 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -38834 2020-04
Offentlige Utgifter 325528 2020-03
Statens Utgifter Til Bnp 49.3 2019-12
Statens Inntekter 49286 2020-04
Statsgjeld 1148154 2020-04
Fiscal Utgifter 88120 2020-04
Asylsøknader 1800 2019-11
Kreditt-Rating 100 2020-06
Militære Utgifter 5733 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21.4 2020-12
Personalinntekt skattesats 57.2 2020-12
Salgsskatt 25 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 38.42 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 31.42 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 58.2 2020-05
Produksjon PMI 39.2 2020-05
Service PMI 40.9 2020-05
Industriell Produksjon -16.6 2020-04
Industriell Produksjon (Månedlig) -16.4 2020-04
Industriproduksjonen -17.3 2020-04
Kapasitetsutnyttelsen 89.2 2020-03
Nye ordere 89 2020-04
Lagerendringer 10137 2020-03
Konkurser 903 2020-04
Bilregistreringer 19831 2020-04
Internett-hastighet 22543 2017-03
IP-adresser 5500163 2017-03
Forretninger Varelager 5242 2020-03
Konkurranseevne Index 81.25 2019-12
Konkurranseevne Rank 8 2019-12
Korrupsjon Index 85 2019-12
Korrupsjon Rank 4 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 10 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 15914 2019-12
Gruvedrift Produksjon -2.3 2020-04
Stål~~pos=trunc 403 2020-04

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 77.3 2020-05
Butikkhandel (Månedlig) 0.2 2020-04
Butikkhandel (Årlig) -1.3 2020-04
Forbruk 562816 2020-03
Disponibel personlig inntekt 596414 2020-03
Privat sparing 12.1 2019-12
Privat-Sektor-Kreditt 5.3 2020-02
Bensinpriser 1.37 2020-05
Husholdningenes Utgifter -5.4 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 88.5 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 162 2019-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -8 2020-02
Boligpriser 240 2020-04
Bygningstillatelser 11154 2020-03
Hjem Eierskap Rate 64.1 2018-12
Nyestartede boliger 11.86 2020-03

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 38589 2020-06
Coronavirus dødsfall 4468 2020-06
Coronavirus gjenopprettet 4971 2020-06
Sykehussenger 2.22 2017-12
sykehus 9.04 2003-12
Medisinske leger 4.32 2016-12
sykepleiere 11.49 2016-12
ICU-senger 234 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sverige - Økonomiske indikatorer.