Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.2 2018-09
Arbeidsledighet 5.5 2018-10
Inflasjon 2.3 2018-10
Rentesats -0.5 2018-11
Handelsbalanse -8400 2018-10
Regjeringens gjeld mot BNP 40.6 2017-12

Markeder Siste Referanse
Valuta 9.04 2018-12
Aksjemarkedet 1449 Poeng 2018-12
10-årig statsobligasjon 0.47 % 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.2 % 2018-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 % 2018-09
BNP 538 Usd Billion 2017-12
Bnp Faste Priser 1169836 Sek Million 2018-09
Brutto Nasjonal Produkt 1184338 Sek Million 2018-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 299809 Sek Million 2018-09
Bnp Per Innbygger 56935 USD 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 46949 USD 2017-12
Bnp Fra Landbruk 11669 Sek Million 2018-09
Bnp Fra Construction 65872 Sek Million 2018-09
Bnp Fra Manufacturing 159412 Sek Million 2018-09
Bnp Fra Mining 5136 Sek Million 2018-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 205775 Sek Million 2018-09
Bnp Fra Tjenester 544867 Sek Million 2018-09
Bnp Fra Transport 43175 Sek Million 2018-09
Bnp Fra Verktøy 27846 Sek Million 2018-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.5 % 2018-10
Sysselsatte 5149 Tusen 2018-10
Arbeidsledige 302 Tusen 2018-10
Langtids arbeidsledighet 1.3 % 2018-06
Arbeidsledighet for unge 17.1 % 2018-10
Lønnskostnader 132 Indekspoeng 2018-09
Ledige Stillinger 879 Hundre 2018-10
Lønn 172 Sek / Time 2018-09
Lønninger innen produksjon 183 Sek / Time 2018-09
Befolkning 10.12 Million 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 61 2018-12
Pensjonsalder Menn 61 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 % 2018-06
Sysselsetting 68.9 % 2018-10
Full Jobb 3788 Tusen 2018-06
Yrkesdeltakelse 72.9 % 2018-10
Deltid Sysselsettingen 1137 Tusen 2018-06
Produktivitet 114 Indekspoeng 2018-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.3 % 2018-10
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 % 2018-10
Konsumprisindeksen Kpi 331 Indekspoeng 2018-10
Harmoniserte Konsumprisindeks 106 Indekspoeng 2018-10
Kjerne Konsumprisindeks 217 Indekspoeng 2018-10
KjerneInflasjon 2.4 % 2018-10
Produsentpriser 129 Indekspoeng 2018-10
produsentprisene endring 9.5 % 2018-10
Eksportpriser 126 Indekspoeng 2018-10
Importprisene 127 Indekspoeng 2018-10
MatInflasjon 2.3 % 2018-10
KPI Housing Utilities 406 Indekspoeng 2018-10
Kpi Transport 448 Indekspoeng 2018-10
Inflasjonsforventning 3.3 % 2018-11
Penger Siste Referanse
Rentesats -0.5 % 2018-11
Internbankrente -0.31 % 2018-12
Pengemengde 57737 Sek Million 2018-10
Pengemengden M3 3398509 Sek Million 2018-10
Bankenes balanse 10081929 Sek Million 2018-10
Valutareserver 539121 Sek Million 2018-11
Lån Til Privat Sektor 1412960 Sek Million 2018-10
Innskudd Rente -1.25 % 2018-11
Sentralbankers balanse 937537 Sek Million 2018-11
Utlånsrente 0.25 % 2018-11
Lånevekst 5.8 % 2018-10
Pengemengden M1 2857347 Sek Million 2018-10
Pengemengden M2 3296521 Sek Million 2018-10
Privat gjeld til BNP 272 % 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -8400 Sek Million 2018-10
Eksport 135200 Sek Million 2018-10
Import 143600 Sek Million 2018-10
Nåværende situasjon 38.6 Sec - Billion 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP 3.2 % 2017-12
Utenlandsgjeld 8815 Sec - Billion 2018-09
Kjøpsbetingelser 99.29 Indekspoeng 2018-10
Kapitalstrømmer -88.4 Sec - Billion 2018-09
Utenlandske Direkte Investeringer 54.6 Sec - Billion 2018-09
Pengeoverføringer 16.7 Sec - Billion 2018-09
Gullreserver 126 Tonn 2018-09
Terrorisme - Hovedsiden 3.76 2016-12
Våpen Salg 83 Usd Million 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 40.6 % 2017-12
Offentlige Budsjetter 1.3 % of GDP 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi 3102 Sek Million 2018-10
Offentlige Utgifter 301711 Sek Million 2018-09
Statens Utgifter Til Bnp 49.1 % 2017-12
Statens Inntekter 81042 Sek Million 2018-10
Statsgjeld 1210002 Sek Million 2018-11
Fiscal Utgifter 77940 Sek Million 2018-10
Asylsøknader 1575 Personer 2018-07
Kreditt-Rating 99.45
Militære Utgifter 5470 Usd Million 2017-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 105 Indekspoeng 2018-11
Produksjon PMI 56.7 2018-11
Service PMI 62.2 Indekspoeng 2018-11
Industriell Produksjon 4.6 % 2018-10
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.8 % 2018-10
Industriproduksjonen 5 % 2018-10
Kapasitetsutnyttelsen 91 % 2018-09
Nye ordere 116 Indekspoeng 2018-10
Lagerendringer 15748 Sek Million 2018-09
Konkurser 672 Selskaper 2018-10
Bilregistreringer 26357 2018-11
Internett-hastighet 22543 KBps 2017-03
IP-adresser 5500163 IP 2017-03
Forretninger Varelager -4897 Sek Million 2018-09
Konkurranseevne Index 81.66 Poeng 2018-12
Konkurranseevne Rank 9 2018-12
Korrupsjon Index 84 Poeng 2017-12
Korrupsjon Rank 6 2017-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 12 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 9899 Gigawatt-Time 2018-08
Gruvedrift Produksjon -6.7 % 2018-10
Stål~~pos=trunc 375 Tusen Tonn 2018-10
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 97.5 Indekspoeng 2018-11
Butikkhandel (Månedlig) -1.1 % 2018-10
Butikkhandel (Årlig) -0.1 % 2018-10
Forbruk 514511 Sek Million 2018-09
Disponibel personlig inntekt 530518 Sek Million 2018-09
Privat sparing 31.42 % 2018-06
Privat-Sektor-Kreditt 5.7 % 2018-09
Bensinpriser 1.52 Usd / Liter 2018-11
Husholdningenes Utgifter -0.2 % 2018-10
Husholdninger Gjeld Til Bnp 87.7 % of GDP 2018-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 163 % 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -1.5 % 2018-09
Boligpriser 229 Indekspoeng 2018-10
Hjem Eierskap Rate 65.2 % 2017-12
Nyestartede boliger 9.72 Tusen Enheter 2018-09
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 % 2018-12
Personalinntekt skattesats 61.85 % 2018-12
Salgsskatt 25 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 38.42 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 31.42 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7 % 2018-12
Klima Siste Referanse
nedbør 65.16 mm 2015-12
Temperatur -3.07 celsius 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sverige - Økonomiske indikatorer.