Markeder Siste Referanse
Valuta 9.67 2019-08
Aksjemarkedet 1536 2019-08
10-årig statsobligasjon -0.28 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.1 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.4 2019-06
Arbeidsledighet 6.9 2019-07
Inflasjon 1.7 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2019-07
Rentesats -0.25 2019-07
Handelsbalanse 2900 2019-06
Nåværende situasjon 62.7 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 2 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 38.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.9 2018-12
Forretningstillit 97.4 2019-07
Produksjon PMI 52 2019-07
Service PMI 52.3 2019-07
Forbrukertillit 97.7 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) 1 2019-06
Bedriftens Skattesats 21.4 2019-12
Personalinntekt skattesats 61.85 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.1 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.4 2019-06
BNP 551 2018-12
Bnp Faste Priser 1214691 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 1249945 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 302512 2019-06
Bnp Per Innbygger 57232 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 47194 2018-12
Bnp Fra Landbruk 12827 2019-06
Bnp Fra Construction 69010 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 169474 2019-06
Bnp Fra Mining 5324 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 215316 2019-06
Bnp Fra Tjenester 558307 2019-06
Bnp Fra Transport 44330 2019-06
Bnp Fra Verktøy 32670 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.9 2019-07
Sysselsatte 5239 2019-07
Arbeidsledige 390 2019-07
Langtids arbeidsledighet 1.2 2019-03
Arbeidsledighet for unge 16.4 2019-06
Lønnskostnader 134 2019-05
Ledige Stillinger 714 2019-07
Lønn 177 2019-05
Lønninger innen produksjon 189 2019-05
Befolkning 10.12 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 61 2019-12
Pensjonsalder Menn 61 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0 2019-03
Sysselsetting 69.8 2019-07
Full Jobb 3777 2019-03
Yrkesdeltakelse 74.9 2019-07
Deltid Sysselsettingen 1117 2019-03
Produktivitet 105 2019-06
Lønnsveksten 1.9 2019-04
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.7 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 336 2019-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 107 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 220 2019-07
KjerneInflasjon 1.5 2019-07
Produsentpriser 114 2019-06
produsentprisene endring 2.5 2019-06
Eksportpriser 117 2019-06
Importprisene 116 2019-06
MatInflasjon 3.8 2019-07
KPI Housing Utilities 414 2019-07
Kpi Transport 468 2019-07
Inflasjonsforventning 3.3 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats -0.25 2019-07
Internbankrente -0.02 2019-08
Pengemengde 61363 2019-06
Pengemengden M3 3621232 2019-06
Bankenes balanse 9795788 2019-06
Valutareserver 535526 2019-07
Lån Til Privat Sektor 1459542 2019-06
Innskudd Rente -1 2019-07
Sentralbankers balanse 908711 2019-07
Utlånsrente 0.5 2019-07
Lånevekst 4.9 2019-06
Pengemengden M1 3053249 2019-06
Pengemengden M2 3507874 2019-06
Privat gjeld til BNP 280 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 2900 2019-06
Nåværende situasjon 62.7 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 2 2018-12
Eksport 122500 2019-06
Import 119600 2019-06
Utenlandsgjeld 8349 2019-03
Kjøpsbetingelser 101 2019-06
Kapitalstrømmer -80.6 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 63.7 2019-03
Pengeoverføringer 18.1 2019-03
Gullreserver 126 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 3.94 2017-12
Våpen Salg 134 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 38.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.9 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -24825 2019-06
Offentlige Utgifter 315105 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 49.9 2018-12
Statens Inntekter 60631 2019-06
Statsgjeld 1073905 2019-07
Fiscal Utgifter 85456 2019-06
Asylsøknader 1720 2019-06
Kreditt-Rating 99.45
Militære Utgifter 5733 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21.4 2019-12
Personalinntekt skattesats 61.85 2018-12
Salgsskatt 25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 38.42 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 31.42 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 97.4 2019-07
Produksjon PMI 52 2019-07
Service PMI 52.3 2019-07
Industriell Produksjon -0.2 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.1 2019-06
Industriproduksjonen -0.2 2019-06
Kapasitetsutnyttelsen 91 2019-03
Nye ordere 119 2019-06
Lagerendringer 4678 2019-06
Konkurser 539 2019-07
Bilregistreringer 24951 2019-07
Internett-hastighet 22543 2017-03
IP-adresser 5500163 2017-03
Forretninger Varelager 1763 2019-06
Konkurranseevne Index 81.66 2018-12
Konkurranseevne Rank 9 2018-12
Korrupsjon Index 85 2018-12
Korrupsjon Rank 3 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 12 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 12834 2019-06
Gruvedrift Produksjon 1.3 2019-06
Stål~~pos=trunc 362 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 97.7 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) 1 2019-06
Butikkhandel (Årlig) 3.8 2019-06
Forbruk 532257 2019-06
Disponibel personlig inntekt 533031 2019-03
Privat sparing 15.66 2019-03
Privat-Sektor-Kreditt 4.9 2019-06
Bensinpriser 1.62 2019-07
Husholdningenes Utgifter 0.2 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Bnp 88.6 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 162 2018-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -0.9 2019-06
Boligpriser 233 2019-06
Bygningstillatelser 12890 2019-06
Hjem Eierskap Rate 64.1 2018-12
Nyestartede boliger 11.21 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sverige - Økonomiske indikatorer.