Markeder Siste Referanse
Valuta 8.4 2021-04
Aksjemarkedet 2231 2021-04
10-årig statsobligasjon 0.41 2021-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.2 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -2.2 2020-12
Arbeidsledighet 9.7 2021-02
Inflasjon 1.7 2021-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2021-03
Rentesats 0 2021-02
Handelsbalanse 7300 2021-02
Nåværende situasjon 57.4 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP 5.2 2020-12
Regjeringens gjeld mot BNP 35.1 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.5 2019-12
Forretningstillit 101 2021-03
Produksjon PMI 63.7 2021-03
Service PMI 61.3 2021-03
Forbrukertillit 97.1 2021-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.7 2021-02
Bedriftens Skattesats 21.4 2020-12
Personalinntekt skattesats 57.2 2020-12
Coronavirus tilfeller 900138 2021-04
Coronavirus dødsfall 13788 2021-04
Coronavirus gjenopprettet 10163 2021-04
Sykehussenger 2.22 2017-12
sykehus 9.04 2003-12
Medisinske leger 4.32 2016-12
sykepleiere 11.49 2016-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.2 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -2.2 2020-12
BNP 531 2019-12
Bnp Faste Priser 1231835 2020-12
Brutto Nasjonal Produkt 1335273 2020-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 304649 2020-12
Bnp Per Innbygger 57975 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 53205 2019-12
Bnp Fra Landbruk 17320 2020-12
Bnp Fra Construction 75693 2020-12
Bnp Fra Manufacturing 163097 2020-12
Bnp Fra Mining 7999 2020-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 221864 2020-12
Bnp Fra Tjenester 562496 2020-12
Bnp Fra Transport 38088 2020-12
Bnp Fra Verktøy 29895 2020-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9.7 2021-02
Sysselsatte 4949 2021-02
Arbeidsledige 531 2021-02
Langtids arbeidsledighet 1.2 2020-09
Arbeidsledighet for unge 23.6 2021-02
Lønnskostnader 140 2020-12
Ledige Stillinger 1230 2021-03
Lønn 182 2020-12
Lønninger innen produksjon 192 2020-12
Befolkning 10.33 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2020-12
Pensjonsalder Menn 62 2020-12
Arbeidsledighetsrate 0.4 2020-12
Sysselsetting 64.7 2021-01
Full Jobb 3768 2020-12
Yrkesdeltakelse 71.3 2021-01
Deltid Sysselsettingen 1086 2020-12
Produktivitet 104 2020-12
Lønnsveksten 1.4 2020-11

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.7 2021-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2021-03
Konsumprisindeksen Kpi 340 2021-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 109 2021-03
Kjerne Konsumprisindeks 222 2021-03
KjerneInflasjon 1.9 2021-03
Produsentpriser 114 2021-02
produsentprisene endring 1.3 2021-02
Eksportpriser 112 2021-02
Importprisene 110 2021-02
MatInflasjon -0.1 2021-03
KPI Housing Utilities 423 2021-03
Kpi Transport 477 2021-03
Inflasjonsforventning 3.8 2021-03

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2021-02
Internbankrente -0.03 2021-04
Pengemengde 60242 2021-02
Pengemengden M3 4424001 2021-02
Bankenes balanse 11284935 2021-02
Valutareserver 459013 2021-02
Lån Til Privat Sektor 1434868 2021-02
Innskudd Rente -0.1 2021-02
Sentralbankers balanse 1348335 2021-02
Utlånsrente 0.1 2021-02
Lånevekst 5.5 2021-02
Pengemengden M1 3782232 2021-02
Pengemengden M2 4298127 2021-02
Privat gjeld til BNP 294 2019-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 7300 2021-02
Nåværende situasjon 57.4 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP 5.2 2020-12
Eksport 122900 2021-02
Import 115600 2021-02
Utenlandsgjeld 8523 2020-09
Kjøpsbetingelser 101 2021-02
Kapitalstrømmer 45.8 2020-12
Utenlandske Direkte Investeringer 20.7 2020-09
Pengeoverføringer 31.9 2019-12
Gullreserver 126 2020-12
Terrorisme - Hovedsiden 2.89 2019-12
Våpen Salg 286 2020-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 35.1 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.5 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi 55054 2021-02
Offentlige Utgifter 324389 2020-12
Statens Utgifter Til Bnp 49.3 2019-12
Statens Inntekter 239766 2021-02
Statsgjeld 1239196 2021-03
Fiscal Utgifter 184712 2021-02
Asylsøknader 1200 2020-08
Kreditt-Rating 100 2021-04
Militære Utgifter 6326 2019-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21.4 2020-12
Personalinntekt skattesats 57.2 2020-12
Salgsskatt 25 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 38.42 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 31.42 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 101 2021-03
Produksjon PMI 63.7 2021-03
Service PMI 61.3 2021-03
Industriell Produksjon 2.4 2021-02
Industriell Produksjon (Månedlig) 1 2021-02
Industriproduksjonen 2 2021-02
Kapasitetsutnyttelsen 87.9 2020-12
Nye ordere 110 2021-02
Lagerendringer -25671 2020-12
Konkurser 648 2021-03
Bilregistreringer 48723 2021-03
Internett-hastighet 22543 2017-03
IP-adresser 5500163 2017-03
Forretninger Varelager -5026 2020-12
Konkurranseevne Index 81.25 2019-12
Konkurranseevne Rank 8 2019-12
Korrupsjon Index 85 2020-12
Korrupsjon Rank 3 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 10 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 16318 2021-01
Gruvedrift Produksjon 9.4 2021-02
Stål~~pos=trunc 410 2020-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 97.1 2021-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.7 2021-02
Butikkhandel (Årlig) 4.6 2021-02
Forbruk 544422 2020-12
Disponibel personlig inntekt 601293 2020-12
Privat sparing 17.38 2020-12
Privat-Sektor-Kreditt 5.7 2020-12
Bensinpriser 1.76 2021-03
Husholdningenes Utgifter 2 2021-02
Husholdninger Gjeld Til Bnp 93.1 2020-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 162 2019-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 5.8 2021-02
Boligpriser 276 2021-02
Bygningstillatelser 14135 2020-12
Hjem Eierskap Rate 63.6 2019-12
Nyestartede boliger 12.85 2020-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 900138 2021-04
Coronavirus dødsfall 13788 2021-04
Coronavirus gjenopprettet 10163 2021-04
Sykehussenger 2.22 2017-12
sykehus 9.04 2003-12
Medisinske leger 4.32 2016-12
sykepleiere 11.49 2016-12
ICU-senger 234 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sverige - Økonomiske indikatorer.