Markeder Siste Referanse
Valuta 9.8 2020-03
Aksjemarkedet 1419 2020-03
10-årig statsobligasjon -0.07 2020-03

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 0.8 2019-12
Arbeidsledighet 8.2 2020-02
Inflasjon 1 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2020-02
Rentesats 0 2020-02
Handelsbalanse 13200 2020-02
Nåværende situasjon 38.8 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 1.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 38.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.8 2018-12
Forretningstillit 91 2020-03
Produksjon PMI 53.2 2020-02
Service PMI 56.7 2020-02
Forbrukertillit 89.6 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.2 2020-02
Bedriftens Skattesats 21.4 2020-12
Personalinntekt skattesats 57.2 2020-12
Coronavirus tilfeller 2858 2020-03
Coronavirus dødsfall 77 2020-03
Coronavirus gjenopprettet 16 2020-03
Sykehussenger 2.22 2017-12
sykehus 9.04 2003-12
Medisinske leger 4.32 2016-12
sykepleiere 11.49 2016-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 0.8 2019-12
BNP 575 2019-12
Bnp Faste Priser 1229282 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 1350155 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 308516 2019-12
Bnp Per Innbygger 57232 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 47194 2018-12
Bnp Fra Landbruk 18452 2019-12
Bnp Fra Construction 74079 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 160486 2019-12
Bnp Fra Mining 6588 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 218387 2019-12
Bnp Fra Tjenester 564166 2019-12
Bnp Fra Transport 43627 2019-12
Bnp Fra Verktøy 33970 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 8.2 2020-02
Sysselsatte 5077 2020-02
Arbeidsledige 454 2020-02
Langtids arbeidsledighet 0.8 2019-09
Arbeidsledighet for unge 20.2 2020-02
Lønnskostnader 136 2019-12
Ledige Stillinger 1358 2020-02
Lønn 178 2019-12
Lønninger innen produksjon 190 2019-12
Befolkning 10.23 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 61 2019-12
Pensjonsalder Menn 61 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2019-12
Sysselsetting 67.4 2020-02
Full Jobb 3776 2019-12
Yrkesdeltakelse 73.4 2020-02
Deltid Sysselsettingen 1151 2019-12
Produktivitet 108 2019-12
Lønnsveksten 2.4 2019-11

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2020-02
Konsumprisindeksen Kpi 334 2020-02
Harmoniserte Konsumprisindeks 107 2020-02
Kjerne Konsumprisindeks 219 2020-02
KjerneInflasjon 1 2020-02
Produsentpriser 112 2020-02
produsentprisene endring -1.2 2020-02
Eksportpriser 113 2020-02
Importprisene 113 2020-02
MatInflasjon 2.5 2020-02
KPI Housing Utilities 413 2020-02
Kpi Transport 460 2020-02
Inflasjonsforventning 3.1 2020-03

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-02
Internbankrente 0.31 2020-03
Pengemengde 58775 2020-02
Pengemengden M3 3746233 2020-02
Bankenes balanse 10671089 2020-02
Valutareserver 512655 2020-02
Lån Til Privat Sektor 1463707 2020-02
Innskudd Rente -0.75 2020-02
Sentralbankers balanse 898992 2020-02
Utlånsrente 0.75 2020-02
Lånevekst 5.2 2020-02
Pengemengden M1 3144864 2020-02
Pengemengden M2 3600782 2020-02
Privat gjeld til BNP 280 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 13200 2020-02
Nåværende situasjon 38.8 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 1.7 2018-12
Eksport 127000 2020-02
Import 113800 2020-02
Utenlandsgjeld 8255 2019-12
Kjøpsbetingelser 99.73 2020-02
Kapitalstrømmer 77.6 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 43.7 2019-09
Pengeoverføringer 16.5 2019-09
Gullreserver 126 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 3.45 2018-12
Våpen Salg 134 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 38.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.8 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -3015 2020-01
Offentlige Utgifter 316814 2019-12
Statens Utgifter Til Bnp 49.9 2018-12
Statens Inntekter 88265 2020-01
Statsgjeld 1055288 2020-02
Fiscal Utgifter 91280 2020-01
Asylsøknader 1800 2019-11
Kreditt-Rating 100 2020-03
Militære Utgifter 5733 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21.4 2020-12
Personalinntekt skattesats 57.2 2020-12
Salgsskatt 25 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 38.42 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 31.42 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 91 2020-03
Produksjon PMI 53.2 2020-02
Service PMI 56.7 2020-02
Industriell Produksjon 0.1 2020-01
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.5 2020-01
Industriproduksjonen 0.6 2019-11
Kapasitetsutnyttelsen 89.2 2019-12
Nye ordere 105 2020-01
Lagerendringer -9700 2019-12
Konkurser 629 2020-02
Bilregistreringer 22489 2020-02
Internett-hastighet 22543 2017-03
IP-adresser 5500163 2017-03
Forretninger Varelager 3270 2019-12
Konkurranseevne Index 81.25 2019-12
Konkurranseevne Rank 8 2019-12
Korrupsjon Index 85 2019-12
Korrupsjon Rank 4 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 10 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 15914 2019-12
Gruvedrift Produksjon 3.5 2019-11
Stål~~pos=trunc 399 2020-02

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 89.6 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.2 2020-02
Butikkhandel (Årlig) 2.8 2020-02
Forbruk 551791 2019-12
Disponibel personlig inntekt 569752 2019-12
Privat sparing 13.85 2019-09
Privat-Sektor-Kreditt 5 2019-11
Bensinpriser 1.54 2020-02
Husholdningenes Utgifter -0.2 2020-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 88.2 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 162 2018-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 2.9 2019-12
Boligpriser 246 2020-02
Bygningstillatelser 11149 2019-12
Hjem Eierskap Rate 64.1 2018-12
Nyestartede boliger 14.1 2019-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 2858 2020-03
Coronavirus dødsfall 77 2020-03
Coronavirus gjenopprettet 16 2020-03
Sykehussenger 2.22 2017-12
sykehus 9.04 2003-12
Medisinske leger 4.32 2016-12
sykepleiere 11.49 2016-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sverige - Økonomiske indikatorer.