Markeder Siste Referanse
Valuta 8.75 2020-08
Aksjemarkedet 1740 2020-08
10-årig statsobligasjon -0.1 2020-08

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -8.6 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -8.2 2020-06
Arbeidsledighet 9.8 2020-06
Inflasjon 0.7 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2020-06
Rentesats 0 2020-07
Handelsbalanse 4900 2020-06
Nåværende situasjon 80.6 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 3.9 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 35.1 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.5 2019-12
Forretningstillit 80.7 2020-07
Produksjon PMI 51 2020-07
Service PMI 54.8 2020-07
Forbrukertillit 83.3 2020-07
Butikkhandel (Månedlig) 1 2020-06
Bedriftens Skattesats 21.4 2020-12
Personalinntekt skattesats 57.2 2020-12
Coronavirus tilfeller 81967 2020-08
Coronavirus dødsfall 5763 2020-08
Coronavirus gjenopprettet 10163 2020-08
Sykehussenger 2.22 2017-12
sykehus 9.04 2003-12
Medisinske leger 4.32 2016-12
sykepleiere 11.49 2016-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -8.6 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -8.2 2020-06
BNP 531 2019-12
Bnp Faste Priser 1259853 2020-03
Brutto Nasjonal Produkt 1279738 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 306157 2020-03
Bnp Per Innbygger 57975 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 53205 2019-12
Bnp Fra Landbruk 17470 2020-03
Bnp Fra Construction 75893 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 164117 2020-03
Bnp Fra Mining 8413 2020-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 225529 2020-03
Bnp Fra Tjenester 582269 2020-03
Bnp Fra Transport 44468 2020-03
Bnp Fra Verktøy 31428 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9.8 2020-06
Sysselsatte 5101 2020-06
Arbeidsledige 557 2020-06
Langtids arbeidsledighet 1.2 2020-03
Arbeidsledighet for unge 28.7 2020-06
Lønnskostnader 133 2020-05
Ledige Stillinger 514 2020-06
Lønn 180 2020-05
Lønninger innen produksjon 191 2020-05
Befolkning 10.23 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2020-12
Pensjonsalder Menn 62 2020-12
Arbeidsledighetsrate -0.5 2020-03
Sysselsetting 67.7 2020-06
Full Jobb 3736 2020-03
Yrkesdeltakelse 75.1 2020-06
Deltid Sysselsettingen 1110 2020-03
Produktivitet 103 2020-03
Lønnsveksten 1.4 2020-04

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.7 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2020-06
Konsumprisindeksen Kpi 337 2020-06
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2020-06
Kjerne Konsumprisindeks 220 2020-06
KjerneInflasjon 0.7 2020-06
Produsentpriser 110 2020-06
produsentprisene endring -3.8 2020-06
Eksportpriser 110 2020-06
Importprisene 108 2020-06
MatInflasjon 2.6 2020-06
KPI Housing Utilities 414 2020-06
Kpi Transport 463 2020-06
Inflasjonsforventning 3.6 2020-07

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-07
Internbankrente 0.02 2020-08
Pengemengde 62673 2020-06
Pengemengden M3 4169519 2020-06
Bankenes balanse 11499513 2020-06
Valutareserver 527704 2020-07
Lån Til Privat Sektor 1500331 2020-06
Innskudd Rente -0.1 2020-05
Sentralbankers balanse 1237308 2020-07
Utlånsrente 0.2 2020-05
Lånevekst 5.1 2020-06
Pengemengden M1 3563730 2020-06
Pengemengden M2 4054589 2020-06
Privat gjeld til BNP 280 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 4900 2020-06
Nåværende situasjon 80.6 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 3.9 2019-12
Eksport 119000 2020-06
Import 114100 2020-06
Utenlandsgjeld 8668 2020-03
Kjøpsbetingelser 101 2020-06
Kapitalstrømmer 85.6 2020-03
Utenlandske Direkte Investeringer 49 2020-03
Pengeoverføringer 31.9 2019-12
Gullreserver 126 2020-03
Terrorisme - Hovedsiden 3.45 2018-12
Våpen Salg 134 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 35.1 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.5 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -56526 2020-06
Offentlige Utgifter 325528 2020-03
Statens Utgifter Til Bnp 49.3 2019-12
Statens Inntekter 43217 2020-06
Statsgjeld 1185724 2020-07
Fiscal Utgifter 99743 2020-06
Asylsøknader 785 2020-05
Kreditt-Rating 100 2020-08
Militære Utgifter 5733 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21.4 2020-12
Personalinntekt skattesats 57.2 2020-12
Salgsskatt 25 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 38.42 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 31.42 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 80.7 2020-07
Produksjon PMI 51 2020-07
Service PMI 54.8 2020-07
Industriell Produksjon -8.2 2020-06
Industriell Produksjon (Månedlig) 8.8 2020-06
Industriproduksjonen -8.3 2020-06
Kapasitetsutnyttelsen 89.2 2020-03
Nye ordere 104 2020-06
Lagerendringer 10137 2020-03
Konkurser 660 2020-06
Bilregistreringer 23804 2020-07
Internett-hastighet 22543 2017-03
IP-adresser 5500163 2017-03
Forretninger Varelager 5242 2020-03
Konkurranseevne Index 81.25 2019-12
Konkurranseevne Rank 8 2019-12
Korrupsjon Index 85 2019-12
Korrupsjon Rank 4 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 10 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 15914 2019-12
Gruvedrift Produksjon -4.6 2020-06
Stål~~pos=trunc 333 2020-06

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 83.3 2020-07
Butikkhandel (Månedlig) 1 2020-06
Butikkhandel (Årlig) 3.5 2020-06
Forbruk 562816 2020-03
Disponibel personlig inntekt 596414 2020-03
Privat sparing 20.25 2020-03
Privat-Sektor-Kreditt 5.4 2020-05
Bensinpriser 1.52 2020-07
Husholdningenes Utgifter 1.2 2020-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 88.5 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 162 2019-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -1.6 2020-04
Boligpriser 246 2020-06
Bygningstillatelser 11154 2020-03
Hjem Eierskap Rate 64.1 2018-12
Nyestartede boliger 11.86 2020-03

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 81967 2020-08
Coronavirus dødsfall 5763 2020-08
Coronavirus gjenopprettet 10163 2020-08
Sykehussenger 2.22 2017-12
sykehus 9.04 2003-12
Medisinske leger 4.32 2016-12
sykepleiere 11.49 2016-12
ICU-senger 234 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sverige - Økonomiske indikatorer.