Markeder Siste Referanse
Valuta 9.37 2019-04
Aksjemarkedet 1672 2019-04
10-årig statsobligasjon 0.42 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.2 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.4 2018-12
Arbeidsledighet 7.1 2019-03
Inflasjon 1.9 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-03
Rentesats -0.25 2019-03
Handelsbalanse 5000 2019-02
Nåværende situasjon 39.6 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 2 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 38.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.9 2018-12
Forretningstillit 101 2019-03
Produksjon PMI 52.8 2019-03
Service PMI 55.3 2019-03
Forbrukertillit 94 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.2 2019-02
Bedriftens Skattesats 22 2018-12
Personalinntekt skattesats 61.85 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.2 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.4 2018-12
BNP 538 2017-12
Bnp Faste Priser 1183783 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 1293157 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 291211 2018-12
Bnp Per Innbygger 56935 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 46949 2017-12
Bnp Fra Landbruk 11526 2018-12
Bnp Fra Construction 67550 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 161793 2018-12
Bnp Fra Mining 5112 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 209011 2018-12
Bnp Fra Tjenester 550473 2018-12
Bnp Fra Transport 43124 2018-12
Bnp Fra Verktøy 28980 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.1 2019-03
Sysselsatte 5098 2019-03
Arbeidsledige 391 2019-03
Langtids arbeidsledighet 1.2 2018-09
Arbeidsledighet for unge 18.2 2019-03
Lønnskostnader 133 2018-12
Ledige Stillinger 1375 2019-03
Lønn 175 2018-12
Lønninger innen produksjon 186 2018-12
Befolkning 10.12 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 61 2019-12
Pensjonsalder Menn 61 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2018-09
Sysselsetting 68 2019-02
Full Jobb 3817 2018-12
Yrkesdeltakelse 72.7 2019-02
Deltid Sysselsettingen 1116 2018-12
Produktivitet 105 2018-12
Lønnsveksten 2.6 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.9 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 332 2019-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 106 2019-03
Kjerne Konsumprisindeks 217 2019-03
KjerneInflasjon 1.8 2019-03
Produsentpriser 114 2019-02
produsentprisene endring 6.3 2019-02
Eksportpriser 114 2019-02
Importprisene 112 2019-02
MatInflasjon 3.2 2019-03
KPI Housing Utilities 414 2019-03
Kpi Transport 445 2019-03
Inflasjonsforventning 3.1 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats -0.25 2019-03
Internbankrente -0.03 2019-04
Pengemengde 57588 2019-02
Pengemengden M3 3490938 2019-02
Bankenes balanse 10052053 2019-02
Valutareserver 573065 2019-03
Lån Til Privat Sektor 1433446 2019-02
Innskudd Rente -1 2019-03
Sentralbankers balanse 940779 2019-03
Utlånsrente 0.5 2019-03
Lånevekst 5.3 2019-02
Pengemengden M1 2921893 2019-02
Pengemengden M2 3383263 2019-02
Privat gjeld til BNP 272 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 5000 2019-02
Nåværende situasjon 39.6 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 2 2018-12
Eksport 122700 2019-02
Import 117700 2019-02
Utenlandsgjeld 8053 2018-12
Kjøpsbetingelser 102 2019-02
Kapitalstrømmer 108 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer -1.2 2018-12
Pengeoverføringer 16.3 2018-12
Gullreserver 126 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 3.94 2017-12
Våpen Salg 83 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 38.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.9 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 41090 2019-02
Offentlige Utgifter 304304 2018-12
Statens Utgifter Til Bnp 49.1 2017-12
Statens Inntekter 131817 2019-02
Statsgjeld 1144914 2019-03
Fiscal Utgifter 90728 2019-02
Asylsøknader 1410 2019-02
Kreditt-Rating 99.45
Militære Utgifter 5470 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2018-12
Personalinntekt skattesats 61.85 2018-12
Salgsskatt 25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 38.42 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 31.42 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 101 2019-03
Produksjon PMI 52.8 2019-03
Service PMI 55.3 2019-03
Industriell Produksjon 2.3 2019-02
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.4 2019-02
Industriproduksjonen 2.6 2019-02
Kapasitetsutnyttelsen 90.4 2018-12
Nye ordere 98.4 2019-02
Lagerendringer -2909 2018-12
Konkurser 634 2019-03
Bilregistreringer 31079 2019-03
Internett-hastighet 22543 2017-03
IP-adresser 5500163 2017-03
Forretninger Varelager 3659 2018-12
Konkurranseevne Index 81.66 2018-12
Konkurranseevne Rank 9 2018-12
Korrupsjon Index 85 2018-12
Korrupsjon Rank 3 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 12 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 14742 2019-02
Gruvedrift Produksjon -6.1 2019-02
Stål~~pos=trunc 410 2019-02
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 94 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.2 2019-02
Butikkhandel (Årlig) 3 2019-02
Forbruk 517708 2018-12
Disponibel personlig inntekt 533137 2018-12
Privat sparing 10.51 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 5.2 2019-02
Bensinpriser 1.72 2019-03
Husholdningenes Utgifter 0.2 2019-02
Husholdninger Gjeld Til Bnp 88.5 2018-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 163 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 1.3 2019-02
Boligpriser 231 2019-03
Hjem Eierskap Rate 65.2 2017-12
Nyestartede boliger 13.41 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sverige - Økonomiske indikatorer.