Markeder Siste Referanse
Valuta 9.82 2019-10
Aksjemarkedet 1653 2019-10
10-årig statsobligasjon -0.2 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1 2019-06
Arbeidsledighet 7.1 2019-08
Inflasjon 1.5 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2019-09
Rentesats -0.25 2019-09
Handelsbalanse -5400 2019-08
Nåværende situasjon 37 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 2 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 38.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.9 2018-12
Forretningstillit 96.2 2019-09
Produksjon PMI 46.3 2019-09
Service PMI 49.8 2019-09
Forbrukertillit 90.6 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0 2019-08
Bedriftens Skattesats 21.4 2019-12
Personalinntekt skattesats 57.2 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1 2019-06
BNP 551 2018-12
Bnp Faste Priser 1223004 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 1290409 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 309440 2019-06
Bnp Per Innbygger 57232 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 47194 2018-12
Bnp Fra Landbruk 17212 2019-06
Bnp Fra Construction 73445 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 162923 2019-06
Bnp Fra Mining 6471 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 220414 2019-06
Bnp Fra Tjenester 558574 2019-06
Bnp Fra Transport 43862 2019-06
Bnp Fra Verktøy 33990 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.1 2019-08
Sysselsatte 5129 2019-08
Arbeidsledige 393 2019-08
Langtids arbeidsledighet 1.2 2019-03
Arbeidsledighet for unge 21.4 2019-08
Lønnskostnader 134 2019-07
Ledige Stillinger 731 2019-08
Lønn 174 2019-07
Lønninger innen produksjon 189 2019-07
Befolkning 10.12 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 61 2019-12
Pensjonsalder Menn 61 2019-12
Arbeidsledighetsrate -0.2 2019-06
Sysselsetting 68.3 2019-08
Full Jobb 3869 2019-06
Yrkesdeltakelse 73.5 2019-08
Deltid Sysselsettingen 1092 2019-06
Produktivitet 105 2019-06
Lønnsveksten 2.4 2019-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.5 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 336 2019-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 107 2019-09
Kjerne Konsumprisindeks 220 2019-09
KjerneInflasjon 1.3 2019-09
Produsentpriser 114 2019-08
produsentprisene endring 1.4 2019-08
Eksportpriser 116 2019-08
Importprisene 114 2019-08
MatInflasjon 2.7 2019-09
KPI Housing Utilities 415 2019-09
Kpi Transport 457 2019-09
Inflasjonsforventning 3.5 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats -0.25 2019-09
Internbankrente -0.09 2019-10
Pengemengde 61875 2019-08
Pengemengden M3 3632501 2019-08
Bankenes balanse 10388210 2019-08
Valutareserver 563167 2019-09
Lån Til Privat Sektor 1458015 2019-08
Innskudd Rente -1 2019-09
Sentralbankers balanse 951360 2019-09
Utlånsrente 0.5 2019-09
Lånevekst 4.9 2019-08
Pengemengden M1 3046523 2019-08
Pengemengden M2 3504689 2019-08
Privat gjeld til BNP 280 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -5400 2019-08
Nåværende situasjon 37 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 2 2018-12
Eksport 113500 2019-08
Import 118900 2019-08
Utenlandsgjeld 8301 2019-06
Kjøpsbetingelser 101 2019-08
Kapitalstrømmer 9.8 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 43.7 2019-06
Pengeoverføringer 19.4 2019-06
Gullreserver 126 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 3.94 2017-12
Våpen Salg 134 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 38.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.9 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 30073 2019-08
Offentlige Utgifter 317312 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 49.9 2018-12
Statens Inntekter 98380 2019-08
Statsgjeld 1071136 2019-09
Fiscal Utgifter 68307 2019-08
Asylsøknader 2385 2019-07
Kreditt-Rating 99.45
Militære Utgifter 5733 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21.4 2019-12
Personalinntekt skattesats 57.2 2019-12
Salgsskatt 25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 38.42 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 31.42 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 96.2 2019-09
Produksjon PMI 46.3 2019-09
Service PMI 49.8 2019-09
Industriell Produksjon 3.7 2019-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.3 2019-08
Industriproduksjonen 3.2 2019-08
Kapasitetsutnyttelsen 90.8 2019-06
Nye ordere 95.1 2019-08
Lagerendringer 8870 2019-06
Konkurser 488 2019-08
Bilregistreringer 27728 2019-09
Internett-hastighet 22543 2017-03
IP-adresser 5500163 2017-03
Forretninger Varelager 1763 2019-06
Konkurranseevne Index 81.25 2019-12
Konkurranseevne Rank 8 2019-12
Korrupsjon Index 85 2018-12
Korrupsjon Rank 3 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 12 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 12834 2019-06
Gruvedrift Produksjon 17 2019-08
Stål~~pos=trunc 362 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 90.6 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0 2019-08
Butikkhandel (Årlig) 2.7 2019-08
Forbruk 543790 2019-06
Disponibel personlig inntekt 694678 2019-06
Privat sparing 30.52 2019-06
Privat-Sektor-Kreditt 4.9 2019-06
Bensinpriser 1.56 2019-09
Husholdningenes Utgifter 0.8 2019-08
Husholdninger Gjeld Til Bnp 88.4 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 162 2018-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 0.1 2019-07
Boligpriser 236 2019-08
Bygningstillatelser 12890 2019-06
Hjem Eierskap Rate 64.1 2018-12
Nyestartede boliger 11.21 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sverige - Økonomiske indikatorer.