Markeder Siste Referanse
Valuta 8.74 2020-10
Aksjemarkedet 1820 2020-10
10-årig statsobligasjon -0.1 2020-10

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -8.3 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -7.7 2020-06
Arbeidsledighet 8.3 2020-09
Inflasjon 0.4 2020-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2020-09
Rentesats 0 2020-09
Handelsbalanse -1600 2020-08
Nåværende situasjon 63.2 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP 3.9 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 35.1 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.5 2019-12
Forretningstillit 93.6 2020-09
Produksjon PMI 55.3 2020-09
Service PMI 54.7 2020-09
Forbrukertillit 88.3 2020-09
Butikkhandel (Månedlig) -0.3 2020-08
Bedriftens Skattesats 21.4 2020-12
Personalinntekt skattesats 57.2 2020-12
Coronavirus tilfeller 110594 2020-10
Coronavirus dødsfall 5933 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 10163 2020-10
Sykehussenger 2.22 2017-12
sykehus 9.04 2003-12
Medisinske leger 4.32 2016-12
sykepleiere 11.49 2016-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -8.3 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -7.7 2020-06
BNP 531 2019-12
Bnp Faste Priser 1157760 2020-06
Brutto Nasjonal Produkt 1261063 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 292736 2020-06
Bnp Per Innbygger 57975 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 53205 2019-12
Bnp Fra Landbruk 17501 2020-06
Bnp Fra Construction 75560 2020-06
Bnp Fra Manufacturing 126528 2020-06
Bnp Fra Mining 8077 2020-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 217623 2020-06
Bnp Fra Tjenester 535737 2020-06
Bnp Fra Transport 33998 2020-06
Bnp Fra Verktøy 30441 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 8.3 2020-09
Sysselsatte 5036 2020-09
Arbeidsledige 453 2020-09
Langtids arbeidsledighet 1.1 2020-06
Arbeidsledighet for unge 24.9 2020-09
Lønnskostnader 138 2020-07
Ledige Stillinger 526 2020-09
Lønn 176 2020-07
Lønninger innen produksjon 188 2020-07
Befolkning 10.23 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2020-12
Pensjonsalder Menn 62 2020-12
Arbeidsledighetsrate -1.4 2020-06
Sysselsetting 66.8 2020-09
Full Jobb 3749 2020-06
Yrkesdeltakelse 72.8 2020-09
Deltid Sysselsettingen 1091 2020-06
Produktivitet 102 2020-06
Lønnsveksten 1.1 2020-06

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.4 2020-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2020-09
Konsumprisindeksen Kpi 337 2020-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2020-09
Kjerne Konsumprisindeks 220 2020-09
KjerneInflasjon 0.3 2020-09
Produsentpriser 109 2020-09
produsentprisene endring -4.2 2020-09
Eksportpriser 108 2020-09
Importprisene 106 2020-09
MatInflasjon 0.9 2020-09
KPI Housing Utilities 418 2020-09
Kpi Transport 461 2020-09
Inflasjonsforventning 3.1 2020-09

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-09
Internbankrente -0.08 2020-10
Pengemengde 61698 2020-08
Pengemengden M3 4199434 2020-08
Bankenes balanse 10951888 2020-08
Valutareserver 515829 2020-09
Lån Til Privat Sektor 1496720 2020-08
Innskudd Rente -0.1 2020-09
Sentralbankers balanse 1290887 2020-09
Utlånsrente 0.1 2020-09
Lånevekst 5.2 2020-08
Pengemengden M1 3597339 2020-08
Pengemengden M2 4086280 2020-08
Privat gjeld til BNP 280 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1600 2020-08
Nåværende situasjon 63.2 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP 3.9 2019-12
Eksport 104000 2020-08
Import 105600 2020-08
Utenlandsgjeld 8415 2020-06
Kjøpsbetingelser 102 2020-09
Kapitalstrømmer 87.6 2020-06
Utenlandske Direkte Investeringer -12.5 2020-06
Pengeoverføringer 31.9 2019-12
Gullreserver 126 2020-06
Terrorisme - Hovedsiden 3.45 2018-12
Våpen Salg 134 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 35.1 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.5 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi 19785 2020-08
Offentlige Utgifter 318880 2020-06
Statens Utgifter Til Bnp 49.3 2019-12
Statens Inntekter 93380 2020-08
Statsgjeld 1210292 2020-09
Fiscal Utgifter 73595 2020-08
Asylsøknader 1200 2020-08
Kreditt-Rating 100 2020-10
Militære Utgifter 5733 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21.4 2020-12
Personalinntekt skattesats 57.2 2020-12
Salgsskatt 25 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 38.42 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 31.42 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 93.6 2020-09
Produksjon PMI 55.3 2020-09
Service PMI 54.7 2020-09
Industriell Produksjon -0.2 2020-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 7.8 2020-08
Industriproduksjonen -0.1 2020-08
Kapasitetsutnyttelsen 82.8 2020-06
Nye ordere 95.6 2020-08
Lagerendringer 7831 2020-06
Konkurser 516 2020-09
Bilregistreringer 29791 2020-09
Internett-hastighet 22543 2017-03
IP-adresser 5500163 2017-03
Forretninger Varelager 2075 2020-06
Konkurranseevne Index 81.25 2019-12
Konkurranseevne Rank 8 2019-12
Korrupsjon Index 85 2019-12
Korrupsjon Rank 4 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 10 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 15914 2019-12
Gruvedrift Produksjon -3.2 2020-08
Stål~~pos=trunc 389 2020-09

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 88.3 2020-09
Butikkhandel (Månedlig) -0.3 2020-08
Butikkhandel (Årlig) 3 2020-08
Forbruk 516524 2020-06
Disponibel personlig inntekt 619134 2020-06
Privat sparing 25.98 2020-06
Privat-Sektor-Kreditt 5.4 2020-05
Bensinpriser 1.54 2020-09
Husholdningenes Utgifter 0.3 2020-08
Husholdninger Gjeld Til Bnp 89 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 162 2019-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -7.1 2020-06
Boligpriser 258 2020-09
Bygningstillatelser 12208 2020-06
Hjem Eierskap Rate 64.1 2018-12
Nyestartede boliger 12.5 2020-06

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 110594 2020-10
Coronavirus dødsfall 5933 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 10163 2020-10
Sykehussenger 2.22 2017-12
sykehus 9.04 2003-12
Medisinske leger 4.32 2016-12
sykepleiere 11.49 2016-12
ICU-senger 234 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sverige - Økonomiske indikatorer.