Markeder Siste Referanse
Valuta 8.61 2021-10
Aksjemarkedet 2344 2021-10
10-årig statsobligasjon 0.38 2021-10

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.9 2021-06
Bnp Årlig Vekstrate 9.7 2021-06
Arbeidsledighet 8.2 2021-09
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 141 2021-10
Inflasjon 2.5 2021-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2021-09
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 14335108 2021-10
Rentesats 0 2021-09
Handelsbalanse -10300 2021-08
Nåværende situasjon 80.3 2021-06
Nåværende situasjon mot BNP 5.2 2020-12
Regjeringens gjeld mot BNP 39.9 2020-12
Offentlige Budsjetter -3.1 2020-12
Forretningstillit 119 2021-09
Produksjon PMI 64.6 2021-09
Service PMI 69.6 2021-09
Forbrukertillit 107 2021-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.7 2021-08
Bedriftens Skattesats 20.6 2021-12
Personalinntekt skattesats 52.9 2021-12
Coronavirus tilfeller 1165996 2021-10
Coronavirus dødsfall 14993 2021-10
Coronavirus gjenopprettet 10163 2021-10
Sykehussenger 2.22 2017-12
sykehus 9.04 2003-12
Medisinske leger 4.32 2016-12
sykepleiere 11.49 2016-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.9 2021-06
Bnp Årlig Vekstrate 9.7 2021-06
BNP 538 2020-12
Bnp Faste Priser 1286979 2021-06
Brutto Nasjonal Produkt 1398215 2021-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 325675 2021-06
Bnp Per Innbygger 56068 2020-12
Bnp Per Innbygger Ppp 50683 2020-12
Bnp Fra Landbruk 16937 2021-06
Bnp Fra Construction 74877 2021-06
Bnp Fra Manufacturing 161441 2021-06
Bnp Fra Mining 8200 2021-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 236098 2021-06
Bnp Fra Tjenester 599895 2021-06
Bnp Fra Transport 43746 2021-06
Bnp Fra Verktøy 29540 2021-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 8.2 2021-09
Sysselsatte 5096 2021-09
Arbeidsledige 454 2021-09
Langtids arbeidsledighet 1.9 2021-03
Arbeidsledighet for unge 26.5 2021-09
Lønnskostnader 142 2021-07
Ledige Stillinger 1057 2021-09
Lønn 181 2021-07
Lønninger innen produksjon 194 2021-07
Befolkning 10.33 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2021-12
Pensjonsalder Menn 62 2021-12
Arbeidsledighetsrate 0.4 2021-06
Sysselsetting 67.8 2021-09
Full Jobb 3853 2021-06
Yrkesdeltakelse 73.8 2021-09
Deltid Sysselsettingen 1008 2021-06
Produktivitet 106 2021-06
Lønnsveksten 2.9 2021-07

Helse Siste Referanse
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 141 2021-10
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 14335108 2021-10
Coronavirus tilfeller 1165996 2021-10
Coronavirus dødsfall 14993 2021-10
Coronavirus gjenopprettet 10163 2021-10
Sykehussenger 2.22 2017-12
sykehus 9.04 2003-12
Medisinske leger 4.32 2016-12
sykepleiere 11.49 2016-12
ICU-senger 234 2014-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.5 2021-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2021-09
Konsumprisindeksen Kpi 346 2021-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 111 2021-09
Kjerne Konsumprisindeks 227 2021-09
KjerneInflasjon 2.8 2021-09
Produsentpriser 128 2021-09
produsentprisene endring 17.2 2021-09
Eksportpriser 127 2021-08
Importprisene 120 2021-08
MatInflasjon 0.9 2021-09
KPI Housing Utilities 440 2021-09
Kpi Transport 489 2021-09
Inflasjonsforventning 5.1 2021-09

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2021-09
Internbankrente -0.08 2021-10
Pengemengde 60866 2021-08
Pengemengden M3 4648801 2021-08
Bankenes balanse 12179284 2021-08
Valutareserver 550884 2021-08
Lån Til Privat Sektor 1481147 2021-08
Innskudd Rente -0.1 2021-09
Sentralbankers balanse 1474091 2021-08
Utlånsrente 0.1 2021-09
Lånevekst 6.4 2021-08
Pengemengden M1 4202481 2021-08
Pengemengden M2 4525957 2021-08
Privat gjeld til BNP 310 2020-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -10300 2021-08
Nåværende situasjon 80.3 2021-06
Nåværende situasjon mot BNP 5.2 2020-12
Eksport 115000 2021-08
Import 125300 2021-08
Utenlandsgjeld 87820 2021-09
Kjøpsbetingelser 106 2021-08
Kapitalstrømmer 172 2021-06
Utenlandske Direkte Investeringer 72.8 2021-06
Pengeoverføringer 18.7 2021-06
Gullreserver 126 2021-06
Terrorisme - Hovedsiden 2.89 2019-12
Våpen Salg 286 2020-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 39.9 2020-12
Offentlige Budsjetter -3.1 2020-12
Regjeringens budsjetter verdi 43428 2021-08
Offentlige Utgifter 341045 2021-06
Statens Utgifter Til Bnp 52.9 2020-12
Statens Inntekter 117350 2021-08
Statsgjeld 1139452 2021-09
Fiscal Utgifter 73922 2021-08
Asylsøknader 575 2021-04
Kreditt-Rating 100 2021-10
Militære Utgifter 6234 2020-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20.6 2021-12
Personalinntekt skattesats 52.9 2021-12
Salgsskatt 25 2021-12
Sosial sikkerhetsrate 38.42 2021-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 31.42 2021-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7 2021-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 119 2021-09
Produksjon PMI 64.6 2021-09
Service PMI 69.6 2021-09
Industriell Produksjon 0.8 2021-08
Industriell Produksjon (Månedlig) -3.7 2021-08
Industriproduksjonen 1 2021-08
Kapasitetsutnyttelsen 91.3 2021-06
Nye ordere 98.3 2021-08
Lagerendringer 9321 2021-06
Konkurser 504 2021-09
Bilregistreringer 23745 2021-09
Internett-hastighet 22543 2017-03
IP-adresser 5500163 2017-03
Forretninger Varelager -6165 2021-06
Konkurranseevne Index 81.25 2019-12
Konkurranseevne Rank 8 2019-12
Korrupsjon Index 85 2020-12
Korrupsjon Rank 3 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 10 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 11366 2021-07
Gruvedrift Produksjon -2.5 2021-08
Stål~~pos=trunc 410 2020-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 107 2021-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.7 2021-08
Butikkhandel (Årlig) 6.6 2021-08
Forbruk 563654 2021-06
Disponibel personlig inntekt 692195 2021-06
Privat sparing 26.63 2021-06
Privat-Sektor-Kreditt 6.6 2021-08
Bensinpriser 1.88 2021-09
Husholdningenes Utgifter -1.1 2021-08
Husholdninger Gjeld Til Bnp 95.6 2021-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 172 2020-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -5.6 2021-08
Boligpriser 290 2021-08
Bygningstillatelser 18329 2021-06
Hjem Eierskap Rate 64.5 2020-12
Nyestartede boliger 14.68 2021-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sverige - Økonomiske indikatorer.