Siste Forrige
Valuta 10.07 10.06
Aksjemarkedet 2004 2011 Poeng
Bnp Vekstrate -0.4 1.1 Prosent
Bnp Årlig Vekstrate 3 5.2 Prosent
Arbeidsledighet 8.2 7.9 Prosent
Inflasjon 6.4 6 Prosent
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 1.8 Prosent
Rentesats 0.25 0 Prosent
Handelsbalanse 4700 1500 Sek Million
Nåværende situasjon 68.5 60.8 Sec - Billion
Nåværende situasjon mot BNP 5.2 5.1 Prosent Av Bnp
Regjeringens gjeld mot BNP 36.7 39.6 Prosent Av Bnp
Offentlige Budsjetter -0.2 -2.7 Prosent Av Bnp
Forretningstillit 115 115 Poeng
Produksjon PMI 55 56.8 Poeng
Service PMI 68.1 62.9 Poeng
Forbrukertillit 74.9 73.3 Poeng
Butikkhandel (Månedlig) 0.2 -0.1 Prosent
Bedriftens Skattesats 20.6 21.4 Prosent
Personalinntekt skattesats 52.9 32.3 Prosent
Siste Forrige
Bnp Vekstrate -0.4 1.1 Prosent
Bnp Årlig Vekstrate 3 5.2 Prosent
BNP 541 534 Usd Billion
Bnp Faste Priser 1329535 1314766 Sek Million
Brutto Nasjonal Produkt 1491778 1342464 Sek Million
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 331120 331531 Sek Million
Bnp Per Innbygger 51621 53490 USD
Bnp Per Innbygger Ppp 50683 52531 USD
Hele året BNP-vekst 4.8 -2.8 Prosent
Bnp Fra Landbruk 17054 17301 Sek Million
Bnp Fra Construction 74754 74691 Sek Million
Bnp Fra Manufacturing 167743 166519 Sek Million
Bnp Fra Mining 7808 7766 Sek Million
Bnp Fra Forvaltningsloven 236145 236460 Sek Million
Bnp Fra Tjenester 629150 618406 Sek Million
Bnp Fra Transport 45465 44439 Sek Million
Bnp Fra Verktøy 30099 30313 Sek Million
Siste Forrige
Arbeidsledighet 8.2 7.9 Prosent
Sysselsatte 5092 5101 Tusen
Arbeidsledige 454 435 Tusen
Langtids arbeidsledighet 1.9 2.1 Prosent
Arbeidsledighet for unge 22.7 22.1 Prosent
Lønnskostnader 147 146 Poeng
Ledige Stillinger 1922 2174 Hundre
Lønn 185 185 Sek / Time
Lønninger innen produksjon 196 196 Sek / Time
Befolkning 10.33 10.23 Million
Pensjonsalder Kvinner 62 62
Pensjonsalder Menn 62 62
Arbeidsledighetsrate 0.5 0.5 Prosent
Sysselsetting 67.7 67.9 Prosent
Full Jobb 3877 3958 Tusen
Yrkesdeltakelse 73.7 73.7 Prosent
Deltid Sysselsettingen 995 984 Tusen
Produktivitet 108 108 Poeng
Lønnsveksten 1.9 2 Prosent
Siste Forrige
Inflasjon 6.4 6 Prosent
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 1.8 Prosent
Konsumprisindeksen Kpi 362 360 Poeng
Harmoniserte Konsumprisindeks 117 116 Poeng
Kjerne Konsumprisindeks 237 236 Poeng
KjerneInflasjon 6.4 6.1 Prosent
Produsentpriser 130 123 Poeng
produsentprisene endring 24.5 19.3 Prosent
Eksportpriser 130 122 Poeng
Importprisene 136 126 Poeng
MatInflasjon 5.8 4 Prosent
Harmoniserte Inflasjonen (Månedlig) 1.9 0.9 Prosent
Harmoniserte Inflasjon (Årlig) 6.3 4.4 Prosent
Produsentprisvekst (månedlig) 5.5 1.2 Prosent
KPI Housing Utilities 456 456 Poeng
Kpi Transport 534 529 Poeng
Inflasjonsforventning 10.1 10.2 Prosent
Siste Forrige
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 219 217 doser per 100 personer
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 22231642 22072138 doser
Coronavirus tilfeller 2504894 2504526 Personer
Coronavirus dødsfall 18897 18896 Personer
Sykehussenger 2.07 2.13 per 1000 personer
Medisinske leger 4.53 4.48 per 1000 personer
sykepleiere 11.49 11.49 per 1000 personer
ICU-senger 1.9 1.96 per 1000 personer
Siste Forrige
Rentesats 0.25 0 Prosent
Internbankrente 0.48 0.48 Prosent
Pengemengde 64259 59734 Sek Million
Pengemengden M3 4923595 4833780 Sek Million
Bankenes balanse 12577869 12625007 Sek Million
Valutareserver 568334 557065 Sek Million
Lån Til Privat Sektor 1628256 1584858 Sek Million
Innskudd Rente 0.15 -0.1 Prosent
Sentralbankers balanse 1556952 1547654 Sek Million
Utlånsrente 0.35 0.1 Prosent
Lånevekst 6.8 6.7 Prosent
Pengemengden M1 4513777 4419717 Sek Million
Pengemengden M2 4838594 4755744 Sek Million
Privat gjeld til BNP 310 294 Prosent
Siste Forrige
Handelsbalanse 4700 1500 Sek Million
Nåværende situasjon 68.5 60.8 Sec - Billion
Nåværende situasjon mot BNP 5.2 5.1 Prosent Av Bnp
Eksport 182800 151200 Sek Million
Import 178100 149700 Sek Million
Utenlandsgjeld 101092 99020 Sek Million
Kjøpsbetingelser 96.24 97.3 Poeng
Kapitalstrømmer -194 43.8 Sec - Billion
Utenlandske Direkte Investeringer 29.9 79 Sec - Billion
Pengeoverføringer 17.1 18.3 Sec - Billion
Gullreserver 126 126 Tonn
Crude Oil Imports from Russia 197 98.62 Tusen Tonn
Naturgassimport 4075 2574 Terajoule
Terrorisme - Hovedsiden 2.89 3.45
Våpen Salg 286 172 SIPRI - TIV - Million
Siste Forrige
Regjeringens gjeld mot BNP 36.7 39.6 Prosent Av Bnp
Offentlige Budsjetter -0.2 -2.7 Prosent Av Bnp
Regjeringens budsjetter verdi 23441 85495 Sek Million
Offentlige Utgifter 343062 342199 Sek Million
Statens Utgifter Til Bnp 52.9 49.3 Prosent Av Bnp
Statens Inntekter 110859 161092 Sek Million
Statsgjeld 1132465 1109205 Sek Million
Fiscal Utgifter 87418 75597 Sek Million
Asylsøknader 1145 850 Personer
Kreditt-Rating 100
Militære Utgifter 6234 5840 Usd Million
Siste Forrige
Bedriftens Skattesats 20.6 21.4 Prosent
Personalinntekt skattesats 52.9 32.3 Prosent
Salgsskatt 25 25 Prosent
Sosial sikkerhetsrate 38.42 38.42 Prosent
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 31.42 31.42 Prosent
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7 7 Prosent
Siste Forrige
Forretningstillit 115 115 Poeng
Produksjon PMI 55 56.8 Poeng
Service PMI 68.1 62.9 Poeng
Industriell Produksjon 0.8 1.4 Prosent
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.4 -0.2 Prosent
Industriproduksjonen 0.5 4.2 Prosent
Kapasitetsutnyttelsen 90.8 90.7 Prosent
Nye ordere 130 113 Poeng
Lagerendringer -5763 15470 Sek Million
Konkurser 594 541 Selskaper
Bilregistreringer 23050 29893
Internett-hastighet 22543 22847 KBps
IP-adresser 5500163 5448834 IP
Forretninger Varelager 822 -3623 Sek Million
Konkurranseevne Index 81.25 81.66 Poeng
Konkurranseevne Rank 8 9
Korrupsjon Index 85 85 Poeng
Korrupsjon Rank 4 3
Enkle Å Gjøre Forretninger 10 12
Elektrisitets~~pos=trunc 16125 15368 Gigawatt-Time
Gruvedrift Produksjon -6 4.1 Prosent
Stål~~pos=trunc 410 420 Tusen Tonn
Siste Forrige
Forbrukertillit 74.9 73.3 Poeng
Butikkhandel (Månedlig) 0.2 -0.1 Prosent
Butikkhandel (Årlig) 1.2 2.7 Prosent
Forbruk 593452 585173 Sek Million
Disponibel personlig inntekt 632731 604831 Sek Million
Privat sparing 13.26 13.94 Prosent
Privat-Sektor-Kreditt 6.9 6.9 Prosent
Husholdningenes Forbruk (Månedlig) -0.1 0.2 Prosent
Bensinpriser 2.02 2.22 Usd / Liter
Husholdningenes Utgifter 3.1 3.8 Prosent
Husholdninger Gjeld Til Bnp 94.4 94.8 Prosent Av Bnp
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 172 172 Prosent
Siste Forrige
Konstruksjonsflyt ut 3.6 -5.4 Prosent
Boligpriser 303 303 Poeng
Bygningstillatelser 18418 12571 Enheter
Hjem Eierskap Rate 64.5 63.6 Prosent
Nyestartede boliger 15.45 11.05 Tusen Enheter


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sverige - Økonomiske indikatorer.