Markeder Siste Referanse
Valuta 9.32 2019-06
Aksjemarkedet 1619 2019-06
10-årig statsobligasjon 0.02 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.1 2019-03
Arbeidsledighet 6.8 2019-05
Inflasjon 2.2 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-05
Rentesats -0.25 2019-06
Handelsbalanse 1400 2019-04
Nåværende situasjon 62.7 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 2 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 38.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.9 2018-12
Forretningstillit 100 2019-06
Produksjon PMI 53.1 2019-05
Service PMI 53.3 2019-05
Forbrukertillit 93.8 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) 1.9 2019-04
Bedriftens Skattesats 22 2018-12
Personalinntekt skattesats 61.85 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.1 2019-03
BNP 538 2017-12
Bnp Faste Priser 1217244 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 1249945 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 307037 2019-03
Bnp Per Innbygger 56935 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 46949 2017-12
Bnp Fra Landbruk 12664 2019-03
Bnp Fra Construction 71705 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 168464 2019-03
Bnp Fra Mining 5183 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 218108 2019-03
Bnp Fra Tjenester 557641 2019-03
Bnp Fra Transport 44008 2019-03
Bnp Fra Verktøy 32595 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.8 2019-05
Sysselsatte 5095 2019-05
Arbeidsledige 373 2019-05
Langtids arbeidsledighet 1 2018-12
Arbeidsledighet for unge 18.6 2019-05
Lønnskostnader 133 2019-03
Ledige Stillinger 1001 2019-05
Lønn 173 2019-03
Lønninger innen produksjon 185 2019-03
Befolkning 10.12 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 61 2019-12
Pensjonsalder Menn 61 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0 2019-03
Sysselsetting 68.5 2019-04
Full Jobb 3817 2018-12
Yrkesdeltakelse 72.9 2019-05
Deltid Sysselsettingen 1116 2018-12
Produktivitet 103 2019-03
Lønnsveksten 2.3 2019-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.2 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 335 2019-05
Harmoniserte Konsumprisindeks 107 2019-05
Kjerne Konsumprisindeks 219 2019-05
KjerneInflasjon 2.1 2019-05
Produsentpriser 114 2019-04
produsentprisene endring 4.9 2019-04
Eksportpriser 116 2019-04
Importprisene 115 2019-04
MatInflasjon 2.1 2019-05
KPI Housing Utilities 414 2019-05
Kpi Transport 459 2019-05
Inflasjonsforventning 3.4 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats -0.25 2019-06
Internbankrente -0.03 2019-06
Pengemengde 59258 2019-04
Pengemengden M3 3528488 2019-04
Bankenes balanse 9960802 2019-04
Valutareserver 543781 2019-05
Lån Til Privat Sektor 1449285 2019-04
Innskudd Rente -1 2019-06
Sentralbankers balanse 917794 2019-05
Utlånsrente 0.5 2019-06
Lånevekst 5 2019-04
Pengemengden M1 2956653 2019-04
Pengemengden M2 3410442 2019-04
Privat gjeld til BNP 280 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1400 2019-04
Nåværende situasjon 62.7 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 2 2018-12
Eksport 128000 2019-04
Import 126600 2019-04
Utenlandsgjeld 8349 2019-03
Kjøpsbetingelser 101 2019-04
Kapitalstrømmer -80.6 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 63.7 2019-03
Pengeoverføringer 18.1 2019-03
Gullreserver 126 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 3.94 2017-12
Våpen Salg 134 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 38.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.9 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 64215 2019-05
Offentlige Utgifter 315942 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 49.9 2018-12
Statens Inntekter 120848 2019-05
Statsgjeld 1077833 2019-05
Fiscal Utgifter 56633 2019-05
Asylsøknader 1505 2019-03
Kreditt-Rating 99.45
Militære Utgifter 5733 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2018-12
Personalinntekt skattesats 61.85 2018-12
Salgsskatt 25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 38.42 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 31.42 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 100 2019-06
Produksjon PMI 53.1 2019-05
Service PMI 53.3 2019-05
Industriell Produksjon 3.4 2019-04
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.3 2019-04
Industriproduksjonen 3.4 2019-04
Kapasitetsutnyttelsen 91 2019-03
Nye ordere 112 2019-04
Lagerendringer 25380 2019-03
Konkurser 642 2019-05
Bilregistreringer 33250 2019-05
Internett-hastighet 22543 2017-03
IP-adresser 5500163 2017-03
Forretninger Varelager 11369 2019-03
Konkurranseevne Index 81.66 2018-12
Konkurranseevne Rank 9 2018-12
Korrupsjon Index 85 2018-12
Korrupsjon Rank 3 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 12 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 15659 2019-03
Gruvedrift Produksjon 2.1 2019-04
Stål~~pos=trunc 432 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 93.8 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) 1.9 2019-04
Butikkhandel (Årlig) 3.9 2019-04
Forbruk 528416 2019-03
Disponibel personlig inntekt 533031 2019-03
Privat sparing 10.51 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 5 2019-04
Bensinpriser 1.69 2019-05
Husholdningenes Utgifter 0.2 2019-04
Husholdninger Gjeld Til Bnp 88.6 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 162 2018-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 13.5 2019-04
Boligpriser 234 2019-05
Hjem Eierskap Rate 65.2 2017-12
Nyestartede boliger 12.39 2019-03


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sverige - Økonomiske indikatorer.