Markeder Siste Referanse
Valuta 9.56 2020-01
Aksjemarkedet 1813 2020-01
10-årig statsobligasjon 0.06 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2019-09
Arbeidsledighet 6 2019-12
Inflasjon 1.8 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2019-12
Rentesats 0 2019-12
Handelsbalanse 2900 2019-11
Nåværende situasjon 68.8 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 1.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 38.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.8 2018-12
Forretningstillit 94 2019-12
Produksjon PMI 47.1 2019-12
Service PMI 48.7 2019-12
Forbrukertillit 94.1 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) -0.4 2019-11
Bedriftens Skattesats 21.4 2019-12
Personalinntekt skattesats 57.2 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2019-09
BNP 551 2018-12
Bnp Faste Priser 1225905 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 1248418 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 309588 2019-09
Bnp Per Innbygger 57232 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 47194 2018-12
Bnp Fra Landbruk 17916 2019-09
Bnp Fra Construction 72721 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 162654 2019-09
Bnp Fra Mining 6336 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 218239 2019-09
Bnp Fra Tjenester 563344 2019-09
Bnp Fra Transport 44126 2019-09
Bnp Fra Verktøy 34265 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6 2019-12
Sysselsatte 5115 2019-12
Arbeidsledige 329 2019-12
Langtids arbeidsledighet 0.8 2019-09
Arbeidsledighet for unge 19.7 2019-12
Lønnskostnader 135 2019-10
Ledige Stillinger 933 2019-12
Lønn 176 2019-10
Lønninger innen produksjon 187 2019-10
Befolkning 10.12 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 61 2019-12
Pensjonsalder Menn 61 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.2 2019-09
Sysselsetting 68 2019-12
Full Jobb 3917 2019-09
Yrkesdeltakelse 72.3 2019-12
Deltid Sysselsettingen 1092 2019-06
Produktivitet 114 2019-09
Lønnsveksten 2.3 2019-10
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.8 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 338 2019-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 221 2019-12
KjerneInflasjon 1.7 2019-12
Produsentpriser 115 2019-11
produsentprisene endring 1.2 2019-11
Eksportpriser 116 2019-11
Importprisene 116 2019-11
MatInflasjon 2.5 2019-12
KPI Housing Utilities 416 2019-12
Kpi Transport 467 2019-12
Inflasjonsforventning 3.2 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-12
Internbankrente 0.2 2020-01
Pengemengde 61729 2019-11
Pengemengden M3 3738715 2019-11
Bankenes balanse 10099580 2019-11
Valutareserver 518098 2019-12
Lån Til Privat Sektor 1446091 2019-11
Innskudd Rente -0.75 2019-12
Sentralbankers balanse 899963 2019-12
Utlånsrente 0.75 2019-12
Lånevekst 5 2019-11
Pengemengden M1 3142073 2019-11
Pengemengden M2 3599353 2019-11
Privat gjeld til BNP 280 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 2900 2019-11
Nåværende situasjon 68.8 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 1.7 2018-12
Eksport 131000 2019-11
Import 128100 2019-11
Utenlandsgjeld 8722 2019-09
Kjøpsbetingelser 100 2019-11
Kapitalstrømmer 77.6 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 43.7 2019-06
Pengeoverføringer 19.4 2019-06
Gullreserver 126 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 3.45 2018-12
Våpen Salg 134 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 38.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.8 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 25295 2019-11
Offentlige Utgifter 316531 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 49.9 2018-12
Statens Inntekter 102120 2019-11
Statsgjeld 1112796 2019-12
Fiscal Utgifter 76825 2019-11
Asylsøknader 1800 2019-11
Kreditt-Rating 100 2020-01
Militære Utgifter 5733 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21.4 2019-12
Personalinntekt skattesats 57.2 2019-12
Salgsskatt 25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 38.42 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 31.42 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 94 2019-12
Produksjon PMI 47.1 2019-12
Service PMI 48.7 2019-12
Industriell Produksjon 0.8 2019-11
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.1 2019-11
Industriproduksjonen 0.6 2019-11
Kapasitetsutnyttelsen 91.4 2019-09
Nye ordere 110 2019-11
Lagerendringer 1179 2019-09
Konkurser 551 2019-12
Bilregistreringer 48365 2019-12
Internett-hastighet 22543 2017-03
IP-adresser 5500163 2017-03
Forretninger Varelager -6137 2019-09
Konkurranseevne Index 81.25 2019-12
Konkurranseevne Rank 8 2019-12
Korrupsjon Index 85 2019-12
Korrupsjon Rank 4 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 10 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 14856 2019-11
Gruvedrift Produksjon 3.5 2019-11
Stål~~pos=trunc 309 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 94.1 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) -0.4 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 1.3 2019-11
Forbruk 547040 2019-09
Disponibel personlig inntekt 557200 2019-09
Privat sparing 13.85 2019-09
Privat-Sektor-Kreditt 5 2019-11
Bensinpriser 1.58 2019-12
Husholdningenes Utgifter 0 2019-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 88.1 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 162 2018-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 4.5 2019-11
Boligpriser 236 2019-12
Bygningstillatelser 11155 2019-09
Hjem Eierskap Rate 64.1 2018-12
Nyestartede boliger 8.9 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sverige - Økonomiske indikatorer.