SVERIGE - ØKONOMISKE INDIKATORER

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2018-06
Arbeidsledighet 6.1 2018-08
Inflasjon 2.3 2018-09
Rentesats -0.5 2018-09
Handelsbalanse -5300 2018-08
Regjeringens gjeld mot BNP 40.6 2017-12

Markeder Siste Referanse
Valuta 8.91 2018-10
Aksjemarkedet 1549 Poeng 2018-10
10-årig statsobligasjon 0.69 % 2018-10
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 % 2018-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.5 % 2018-06
BNP 538 Usd Billion 2017-12
Bnp Faste Priser 1171816 Sek Million 2018-06
Brutto Nasjonal Produkt 1215567 Sek Million 2018-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 294518 Sek Million 2018-06
Bnp Per Innbygger 56935 USD 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 46949 USD 2017-12
Bnp Fra Landbruk 12069 Sek Million 2018-06
Bnp Fra Construction 66546 Sek Million 2018-06
Bnp Fra Manufacturing 160748 Sek Million 2018-06
Bnp Fra Mining 5087 Sek Million 2018-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 206581 Sek Million 2018-06
Bnp Fra Tjenester 542879 Sek Million 2018-06
Bnp Fra Transport 43449 Sek Million 2018-06
Bnp Fra Verktøy 29349 Sek Million 2018-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.1 % 2018-08
Sysselsatte 5165 Tusen 2018-08
Arbeidsledige 337 Tusen 2018-08
Langtids arbeidsledighet 1.2 % 2018-03
Arbeidsledighet for unge 17.9 % 2018-08
Lønnskostnader 131 Indekspoeng 2018-07
Ledige Stillinger 818 Hundre 2018-09
Lønn 170 Sek / Time 2018-07
Lønninger innen produksjon 184 Sek / Time 2018-07
Befolkning 10.12 Million 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 61 2018-12
Pensjonsalder Menn 61 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 % 2018-06
Sysselsetting 69.2 % 2018-08
Full Jobb 3687 Tusen 2018-03
Yrkesdeltakelse 73.7 % 2018-08
Deltid Sysselsettingen 1132 Tusen 2018-03
Produktivitet 106 Indekspoeng 2018-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.3 % 2018-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 % 2018-09
Konsumprisindeksen Kpi 331 Indekspoeng 2018-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 106 Indekspoeng 2018-09
Kjerne Konsumprisindeks 217 Indekspoeng 2018-09
KjerneInflasjon 2.5 % 2018-09
Produsentpriser 128 Indekspoeng 2018-08
produsentprisene endring 9.3 % 2018-08
Eksportpriser 125 Indekspoeng 2018-08
Importprisene 125 Indekspoeng 2018-08
MatInflasjon 3.1 % 2018-09
KPI Housing Utilities 406 Indekspoeng 2018-09
Kpi Transport 447 Indekspoeng 2018-09
Inflasjonsforventning 3.5 % 2018-09
Penger Siste Referanse
Rentesats -0.5 % 2018-09
Internbankrente -0.49 % 2018-10
Pengemengde 57414 Sek Million 2018-08
Pengemengden M3 3366103 Sek Million 2018-08
Bankenes balanse 13630150 Sek Million 2018-08
Valutareserver 542476 Sek Million 2018-09
Lån Til Privat Sektor 1412637 Sek Million 2018-08
Innskudd Rente -1.25 % 2018-09
Sentralbankers balanse 931398 Sek Million 2018-09
Utlånsrente 0.25 % 2018-09
Lånevekst 6.1 % 2018-08
Pengemengden M1 2820619 Sek Million 2018-08
Pengemengden M2 3267031 Sek Million 2018-08
Privat gjeld til BNP 272 % 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -5300 Sek Million 2018-08
Eksport 113500 Sek Million 2018-08
Import 118800 Sek Million 2018-08
Nåværende situasjon 10 Sec - Billion 2018-06
Nåværende situasjon mot BNP 3.2 % 2017-12
Utenlandsgjeld 107186 Sek Million 2018-09
Kjøpsbetingelser 100 Indekspoeng 2018-08
Kapitalstrømmer -9.5 Sec - Billion 2018-06
Utenlandske Direkte Investeringer 10303 Sek Million 2018-06
Pengeoverføringer 18 Sec - Billion 2018-06
Gullreserver 126 Tonn 2018-09
Terrorisme - Hovedsiden 3.76 2016-12
Våpen Salg 83 Usd Million 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 40.6 % 2017-12
Offentlige Budsjetter 1.3 % of GDP 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi 24852 Sek Million 2018-08
Offentlige Utgifter 301742 Sek Million 2018-06
Statens Utgifter Til Bnp 49.1 % 2017-12
Statens Inntekter 92893 Sek Million 2018-08
Statsgjeld 1206450 Sek Million 2018-09
Fiscal Utgifter 68041 Sek Million 2018-08
Asylsøknader 1575 Personer 2018-07
Kreditt-Rating 99.45
Militære Utgifter 5470 Usd Million 2017-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 110 Indekspoeng 2018-09
Produksjon PMI 55.2 2018-09
Service PMI 56.6 Indekspoeng 2018-09
Industriell Produksjon 3 % 2018-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.6 % 2018-08
Industriproduksjonen 3 % 2018-08
Kapasitetsutnyttelsen 90.9 % 2018-06
Nye ordere 95.5 Indekspoeng 2018-08
Lagerendringer 10173 Sek Million 2018-06
Konkurser 524 Selskaper 2018-08
Bilregistreringer 19886 2018-09
Internett-hastighet 22543 KBps 2017-03
IP-adresser 5500163 IP 2017-03
Forretninger Varelager 2934 Sek Million 2018-06
Konkurranseevne Index 5.52 Poeng 2018-12
Konkurranseevne Rank 7 2018-12
Korrupsjon Index 84 Poeng 2017-12
Korrupsjon Rank 6 2017-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 10 2017-12
Elektrisitets~~pos=trunc 9949 Gigawatt-Time 2018-07
Gruvedrift Produksjon 1.3 % 2018-08
Stål~~pos=trunc 324 Tusen Tonn 2018-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 104 Indekspoeng 2018-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.8 % 2018-08
Butikkhandel (Årlig) 2 % 2018-08
Forbruk 521833 Sek Million 2018-06
Disponibel personlig inntekt 690463 Sek Million 2018-06
Privat sparing 31.42 % 2018-06
Privat-Sektor-Kreditt 6 % 2018-08
Bensinpriser 1.67 Usd / Liter 2018-09
Husholdningenes Utgifter 1.5 % 2018-08
Husholdninger Gjeld Til Bnp 87.7 % of GDP 2018-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 163 % 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 2.7 % 2018-07
Boligpriser 232 Indekspoeng 2018-08
Hjem Eierskap Rate 65.2 % 2017-12
Nyestartede boliger 12.82 Tusen Enheter 2018-06
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 % 2018-12
Personalinntekt skattesats 61.85 % 2018-12
Salgsskatt 25 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 38.42 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 31.42 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7 % 2018-12
Klima Siste Referanse
nedbør 65.16 mm 2015-12
Temperatur -3.07 celsius 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sverige - Økonomiske indikatorer.