Markeder Siste Referanse
Valuta 8.37 2021-01
Aksjemarkedet 1962 2021-01
10-årig statsobligasjon 0.08 2021-01

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 4.9 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -2.5 2020-09
Arbeidsledighet 7.7 2020-11
Inflasjon 0.5 2020-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2020-12
Rentesats 0 2020-12
Handelsbalanse 1400 2020-11
Nåværende situasjon 67.4 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP 3.9 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 35.1 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.5 2019-12
Forretningstillit 92.6 2020-12
Produksjon PMI 64.9 2020-12
Service PMI 56.6 2020-12
Forbrukertillit 92.3 2020-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.8 2020-11
Bedriftens Skattesats 21.4 2020-12
Personalinntekt skattesats 57.2 2020-12
Coronavirus tilfeller 523486 2021-01
Coronavirus dødsfall 10323 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 10163 2021-01
Sykehussenger 2.22 2017-12
sykehus 9.04 2003-12
Medisinske leger 4.32 2016-12
sykepleiere 11.49 2016-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 4.9 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -2.5 2020-09
BNP 531 2019-12
Bnp Faste Priser 1221860 2020-09
Brutto Nasjonal Produkt 1228091 2020-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 301976 2020-09
Bnp Per Innbygger 57975 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 53205 2019-12
Bnp Fra Landbruk 17672 2020-09
Bnp Fra Construction 76622 2020-09
Bnp Fra Manufacturing 159297 2020-09
Bnp Fra Mining 8141 2020-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 223358 2020-09
Bnp Fra Tjenester 556934 2020-09
Bnp Fra Transport 36812 2020-09
Bnp Fra Verktøy 30653 2020-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.7 2020-11
Sysselsatte 5062 2020-11
Arbeidsledige 421 2020-11
Langtids arbeidsledighet 1.2 2020-09
Arbeidsledighet for unge 23.1 2020-11
Lønnskostnader 139 2020-10
Ledige Stillinger 871 2020-12
Lønn 177 2020-10
Lønninger innen produksjon 188 2020-10
Befolkning 10.23 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2020-12
Pensjonsalder Menn 62 2020-12
Arbeidsledighetsrate -1.4 2020-06
Sysselsetting 67.1 2020-10
Full Jobb 3842 2020-09
Yrkesdeltakelse 72.8 2020-10
Deltid Sysselsettingen 1050 2020-09
Produktivitet 104 2020-09
Lønnsveksten 1.1 2020-06

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.5 2020-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2020-12
Konsumprisindeksen Kpi 339 2020-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 109 2020-12
Kjerne Konsumprisindeks 222 2020-12
KjerneInflasjon 0.5 2020-12
Produsentpriser 110 2020-11
produsentprisene endring -4.4 2020-11
Eksportpriser 109 2020-11
Importprisene 107 2020-11
MatInflasjon 1 2020-12
KPI Housing Utilities 419 2020-12
Kpi Transport 469 2020-12
Inflasjonsforventning 3.7 2020-12

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-12
Internbankrente -0.03 2021-01
Pengemengde 61304 2020-11
Pengemengden M3 4318777 2020-11
Bankenes balanse 10829811 2020-11
Valutareserver 479082 2020-12
Lån Til Privat Sektor 1447643 2020-11
Innskudd Rente -0.1 2020-12
Sentralbankers balanse 1293982 2020-12
Utlånsrente 0.1 2020-12
Lånevekst 5.3 2020-11
Pengemengden M1 3702752 2020-11
Pengemengden M2 4194139 2020-11
Privat gjeld til BNP 280 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1400 2020-11
Nåværende situasjon 67.4 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP 3.9 2019-12
Eksport 128000 2020-11
Import 126600 2020-11
Utenlandsgjeld 8523 2020-09
Kjøpsbetingelser 102 2020-11
Kapitalstrømmer 87.6 2020-06
Utenlandske Direkte Investeringer -12.5 2020-06
Pengeoverføringer 31.9 2019-12
Gullreserver 126 2020-09
Terrorisme - Hovedsiden 2.89 2019-12
Våpen Salg 134 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 35.1 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.5 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi 40391 2020-11
Offentlige Utgifter 326347 2020-09
Statens Utgifter Til Bnp 49.3 2019-12
Statens Inntekter 107952 2020-11
Statsgjeld 1280392 2020-12
Fiscal Utgifter 67561 2020-11
Asylsøknader 1200 2020-08
Kreditt-Rating 100 2021-01
Militære Utgifter 5733 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21.4 2020-12
Personalinntekt skattesats 57.2 2020-12
Salgsskatt 25 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 38.42 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 31.42 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 92.6 2020-12
Produksjon PMI 64.9 2020-12
Service PMI 56.6 2020-12
Industriell Produksjon 0.8 2020-11
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.5 2020-11
Industriproduksjonen 1.1 2020-11
Kapasitetsutnyttelsen 86.8 2020-09
Nye ordere 116 2020-11
Lagerendringer 311 2020-09
Konkurser 699 2020-12
Bilregistreringer 34974 2020-12
Internett-hastighet 22543 2017-03
IP-adresser 5500163 2017-03
Forretninger Varelager -5344 2020-09
Konkurranseevne Index 81.25 2019-12
Konkurranseevne Rank 8 2019-12
Korrupsjon Index 85 2019-12
Korrupsjon Rank 4 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 10 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 12868 2020-10
Gruvedrift Produksjon -2.6 2020-11
Stål~~pos=trunc 400 2020-11

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 92.3 2020-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.8 2020-11
Butikkhandel (Årlig) 5.7 2020-11
Forbruk 547115 2020-09
Disponibel personlig inntekt 574531 2020-09
Privat sparing 17.12 2020-09
Privat-Sektor-Kreditt 5.4 2020-05
Bensinpriser 1.66 2020-12
Husholdningenes Utgifter -0.6 2020-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 91.6 2020-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 162 2019-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -1.2 2020-07
Boligpriser 262 2020-11
Bygningstillatelser 12633 2020-09
Hjem Eierskap Rate 64.1 2018-12
Nyestartede boliger 10.27 2020-09

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 523486 2021-01
Coronavirus dødsfall 10323 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 10163 2021-01
Sykehussenger 2.22 2017-12
sykehus 9.04 2003-12
Medisinske leger 4.32 2016-12
sykepleiere 11.49 2016-12
ICU-senger 234 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sverige - Økonomiske indikatorer.