Markeder Siste Referanse
Valuta 9.62 2019-11
Aksjemarkedet 1726 2019-11
10-årig statsobligasjon -0.04 2019-11
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1 2019-06
Arbeidsledighet 6 2019-10
Inflasjon 1.6 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-10
Rentesats -0.25 2019-10
Handelsbalanse 2000 2019-09
Nåværende situasjon 37 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 1.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 38.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.8 2018-12
Forretningstillit 94 2019-10
Produksjon PMI 46 2019-10
Service PMI 49.5 2019-10
Forbrukertillit 92.7 2019-10
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2019-09
Bedriftens Skattesats 21.4 2019-12
Personalinntekt skattesats 57.2 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1 2019-06
BNP 551 2018-12
Bnp Faste Priser 1223004 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 1290409 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 309440 2019-06
Bnp Per Innbygger 57232 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 47194 2018-12
Bnp Fra Landbruk 17212 2019-06
Bnp Fra Construction 73445 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 162923 2019-06
Bnp Fra Mining 6471 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 220414 2019-06
Bnp Fra Tjenester 558574 2019-06
Bnp Fra Transport 43862 2019-06
Bnp Fra Verktøy 33990 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6 2019-10
Sysselsatte 5138 2019-10
Arbeidsledige 330 2019-10
Langtids arbeidsledighet 1 2019-06
Arbeidsledighet for unge 20.1 2019-09
Lønnskostnader 134 2019-08
Ledige Stillinger 751 2019-10
Lønn 172 2019-08
Lønninger innen produksjon 185 2019-08
Befolkning 10.12 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 61 2019-12
Pensjonsalder Menn 61 2019-12
Arbeidsledighetsrate -0.2 2019-06
Sysselsetting 68.3 2019-10
Full Jobb 3869 2019-06
Yrkesdeltakelse 72.7 2019-10
Deltid Sysselsettingen 1092 2019-06
Produktivitet 105 2019-06
Lønnsveksten 2.4 2019-08
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.6 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 336 2019-10
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2019-10
Kjerne Konsumprisindeks 220 2019-10
KjerneInflasjon 1.5 2019-10
Produsentpriser 114 2019-09
produsentprisene endring 0.3 2019-09
Eksportpriser 116 2019-09
Importprisene 116 2019-09
MatInflasjon 2.7 2019-10
KPI Housing Utilities 415 2019-10
Kpi Transport 460 2019-10
Inflasjonsforventning 3.3 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats -0.25 2019-10
Internbankrente 0.07 2019-11
Pengemengde 61418 2019-09
Pengemengden M3 3691924 2019-09
Bankenes balanse 10191250 2019-09
Valutareserver 536996 2019-10
Lån Til Privat Sektor 1436596 2019-09
Innskudd Rente -1 2019-10
Sentralbankers balanse 923834 2019-10
Utlånsrente 0.5 2019-10
Lånevekst 4.8 2019-09
Pengemengden M1 3100429 2019-09
Pengemengden M2 3561868 2019-09
Privat gjeld til BNP 280 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 2000 2019-09
Nåværende situasjon 37 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 1.7 2018-12
Eksport 127800 2019-09
Import 125800 2019-09
Utenlandsgjeld 8301 2019-06
Kjøpsbetingelser 100 2019-09
Kapitalstrømmer 9.8 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 43.7 2019-06
Pengeoverføringer 19.4 2019-06
Gullreserver 126 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 3.45 2018-12
Våpen Salg 134 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 38.8 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.8 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 74438 2019-09
Offentlige Utgifter 317312 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 49.9 2018-12
Statens Inntekter 75815 2019-09
Statsgjeld 1034777 2019-10
Fiscal Utgifter 1377 2019-09
Asylsøknader 2665 2019-08
Kreditt-Rating 99.45
Militære Utgifter 5733 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21.4 2019-12
Personalinntekt skattesats 57.2 2019-12
Salgsskatt 25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 38.42 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 31.42 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 94 2019-10
Produksjon PMI 46 2019-10
Service PMI 49.5 2019-10
Industriell Produksjon 1 2019-09
Industriell Produksjon (Månedlig) -1 2019-09
Industriproduksjonen 1.4 2019-09
Kapasitetsutnyttelsen 91.4 2019-09
Nye ordere 113 2019-09
Lagerendringer 8870 2019-06
Konkurser 804 2019-10
Bilregistreringer 30493 2019-10
Internett-hastighet 22543 2017-03
IP-adresser 5500163 2017-03
Forretninger Varelager -6137 2019-09
Konkurranseevne Index 81.25 2019-12
Konkurranseevne Rank 8 2019-12
Korrupsjon Index 85 2018-12
Korrupsjon Rank 3 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 10 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 10807 2019-08
Gruvedrift Produksjon -8.7 2019-09
Stål~~pos=trunc 398 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 92.7 2019-10
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2019-09
Butikkhandel (Årlig) 2.6 2019-09
Forbruk 543790 2019-06
Disponibel personlig inntekt 694678 2019-06
Privat sparing 30.52 2019-06
Privat-Sektor-Kreditt 4.9 2019-09
Bensinpriser 1.61 2019-10
Husholdningenes Utgifter 0.8 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 88.4 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 162 2018-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -0.8 2019-09
Boligpriser 237 2019-09
Bygningstillatelser 12890 2019-06
Hjem Eierskap Rate 64.1 2018-12
Nyestartede boliger 11.21 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sverige - Økonomiske indikatorer.