Markeder Siste Referanse
Valuta 9.35 2019-02
Aksjemarkedet 1589 2019-02
10-årig statsobligasjon 0.31 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.2 2018-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2018-09
Arbeidsledighet 6.5 2019-01
Inflasjon 1.9 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) -1 2019-01
Rentesats -0.25 2019-02
Handelsbalanse -4700 2018-12
Nåværende situasjon 38.6 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP 3.2 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 40.6 2017-12
Offentlige Budsjetter 1.3 2017-12
Forretningstillit 100 2019-01
Produksjon PMI 51.5 2019-01
Service PMI 54.1 2019-01
Forbrukertillit 92 2019-01
Butikkhandel (Månedlig) -1.4 2018-12
Bedriftens Skattesats 22 2018-12
Personalinntekt skattesats 61.85 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.2 2018-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2018-09
BNP 538 2017-12
Bnp Faste Priser 1169836 2018-09
Brutto Nasjonal Produkt 1184338 2018-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 299809 2018-09
Bnp Per Innbygger 56935 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 46949 2017-12
Bnp Fra Landbruk 11669 2018-09
Bnp Fra Construction 65872 2018-09
Bnp Fra Manufacturing 159412 2018-09
Bnp Fra Mining 5136 2018-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 205775 2018-09
Bnp Fra Tjenester 544867 2018-09
Bnp Fra Transport 43175 2018-09
Bnp Fra Verktøy 27846 2018-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.5 2019-01
Sysselsatte 5065 2019-01
Arbeidsledige 350 2019-01
Langtids arbeidsledighet 1.2 2018-09
Arbeidsledighet for unge 17.4 2019-01
Lønnskostnader 133 2018-11
Ledige Stillinger 1449 2019-01
Lønn 173 2018-11
Lønninger innen produksjon 183 2018-11
Befolkning 10.12 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 61 2018-12
Pensjonsalder Menn 61 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2018-09
Sysselsetting 67.6 2019-01
Full Jobb 3895 2018-09
Yrkesdeltakelse 72.3 2019-01
Deltid Sysselsettingen 1093 2018-09
Produktivitet 114 2018-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.9 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) -1 2019-01
Konsumprisindeksen Kpi 329 2019-01
Harmoniserte Konsumprisindeks 106 2018-12
Kjerne Konsumprisindeks 215 2019-01
KjerneInflasjon 2 2019-01
Produsentpriser 113 2018-12
produsentprisene endring 5.6 2018-12
Eksportpriser 113 2018-12
Importprisene 111 2018-12
MatInflasjon 1.6 2019-01
KPI Housing Utilities 415 2019-01
Kpi Transport 438 2019-01
Inflasjonsforventning 3.4 2019-01
Penger Siste Referanse
Rentesats -0.25 2019-02
Internbankrente -0.07 2019-02
Pengemengde 60695 2018-12
Pengemengden M3 3422669 2018-12
Bankenes balanse 9272212 2018-12
Valutareserver 538540 2019-01
Lån Til Privat Sektor 1402143 2018-12
Innskudd Rente -1 2019-02
Sentralbankers balanse 943125 2019-01
Utlånsrente 0.5 2019-02
Lånevekst 5.5 2018-12
Pengemengden M1 2895402 2018-12
Pengemengden M2 3341036 2018-12
Privat gjeld til BNP 272 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -4700 2018-12
Nåværende situasjon 38.6 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP 3.2 2017-12
Eksport 110600 2018-12
Import 115300 2018-12
Utenlandsgjeld 8815 2018-09
Kjøpsbetingelser 101 2018-12
Kapitalstrømmer -88.4 2018-09
Utenlandske Direkte Investeringer 54.6 2018-09
Pengeoverføringer 16.7 2018-09
Gullreserver 126 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 3.94 2017-12
Våpen Salg 83 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 40.6 2017-12
Offentlige Budsjetter 1.3 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -78325 2018-12
Offentlige Utgifter 301711 2018-09
Statens Utgifter Til Bnp 49.1 2017-12
Statens Inntekter 65647 2018-12
Statsgjeld 1204940 2019-01
Fiscal Utgifter 143972 2018-12
Asylsøknader 1575 2018-07
Kreditt-Rating 99.45
Militære Utgifter 5470 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2018-12
Personalinntekt skattesats 61.85 2018-12
Salgsskatt 25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 38.42 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 31.42 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 100 2019-01
Produksjon PMI 51.5 2019-01
Service PMI 54.1 2019-01
Industriell Produksjon 2.6 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.8 2018-12
Industriproduksjonen 2.7 2018-12
Kapasitetsutnyttelsen 90.4 2018-12
Nye ordere 111 2018-12
Lagerendringer 15748 2018-09
Konkurser 623 2019-01
Bilregistreringer 21117 2019-01
Internett-hastighet 22543 2017-03
IP-adresser 5500163 2017-03
Forretninger Varelager 3659 2018-12
Konkurranseevne Index 81.66 2018-12
Konkurranseevne Rank 9 2018-12
Korrupsjon Index 85 2018-12
Korrupsjon Rank 3 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 12 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 15937 2018-12
Gruvedrift Produksjon -2.6 2018-12
Stål~~pos=trunc 402 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 92 2019-01
Butikkhandel (Månedlig) -1.4 2018-12
Butikkhandel (Årlig) -1.1 2018-12
Forbruk 514511 2018-09
Disponibel personlig inntekt 530518 2018-09
Privat sparing 14.61 2018-09
Privat-Sektor-Kreditt 5.3 2018-12
Bensinpriser 1.53 2019-01
Husholdningenes Utgifter -0.8 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 88.4 2018-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 163 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 2.5 2018-12
Boligpriser 226 2018-12
Hjem Eierskap Rate 65.2 2017-12
Nyestartede boliger 9.72 2018-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sverige - Økonomiske indikatorer.