Siste Forrige
Valuta 11.3 11.07
Aksjemarkedet 1818 1838 Poeng
Bnp Vekstrate 0.9 0.2 Prosent
Bnp Årlig Vekstrate 3.8 3.9 Prosent
Arbeidsledighet 6.6 6.4 Prosent
Inflasjon 9.8 8.5 Prosent
Inflasjonen (Månedlig) 1.8 0.1 Prosent
Rentesats 1.75 0.75 Prosent
Handelsbalanse -2100 2700 Sek Million
Nåværende situasjon 36 42.8 Sec - Billion
Nåværende situasjon mot BNP 5.3 5.9 Prosent Av Bnp
Regjeringens gjeld mot BNP 36.7 39.6 Prosent Av Bnp
Offentlige Budsjetter -0.2 -2.7 Prosent Av Bnp
Forretningstillit 102 108 Poeng
Produksjon PMI 50.6 52.5 Poeng
Service PMI 59.4 58.1 Poeng
Forbrukertillit 56.3 54.1 Poeng
Butikkhandel (Månedlig) -0.6 -1.5 Prosent
Bedriftens Skattesats 20.6 21.4 Prosent
Personalinntekt skattesats 52.9 32.3 Prosent
Siste Forrige
Bnp Vekstrate 0.9 0.2 Prosent
Bnp Årlig Vekstrate 3.8 3.9 Prosent
BNP 627 541 Usd Billion
Bnp Faste Priser 1401517 1377350 Sek Million
Brutto Nasjonal Produkt 1551788 1414526 Sek Million
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 370384 345863 Sek Million
Bnp Per Innbygger 53693 51542 USD
Bnp Per Innbygger Ppp 53050 50925 USD
Hele året BNP-vekst 4.8 -2.8 Prosent
Bnp Fra Landbruk 17365 17390 Sek Million
Bnp Fra Construction 83758 82195 Sek Million
Bnp Fra Manufacturing 174093 173270 Sek Million
Bnp Fra Mining 12402 9810 Sek Million
Bnp Fra Forvaltningsloven 241954 241309 Sek Million
Bnp Fra Tjenester 661209 643221 Sek Million
Bnp Fra Transport 47509 46958 Sek Million
Bnp Fra Verktøy 43361 39480 Sek Million
Siste Forrige
Arbeidsledighet 6.6 6.4 Prosent
Sysselsatte 5302 5405 Tusen
Arbeidsledige 373 373 Tusen
Langtids arbeidsledighet 2.1 1.9 Prosent
Arbeidsledighet for unge 20.3 18.1 Prosent
Lønnskostnader 149 149 Poeng
Ledige Stillinger 1202 1276 Hundre
Lønn 188 187 Sek / Time
Lønninger innen produksjon 202 201 Sek / Time
Befolkning 10.38 10.33 Million
Pensjonsalder Kvinner 62 62
Pensjonsalder Menn 62 62
Arbeidsledighetsrate 0.5 0.5 Prosent
Sysselsetting 70.2 71.7 Prosent
Full Jobb 3983 3857 Tusen
Yrkesdeltakelse 75.2 76.7 Prosent
Deltid Sysselsettingen 1035 1001 Tusen
Produktivitet 108 108 Poeng
Lønnsveksten 1.9 2 Prosent
Siste Forrige
Inflasjon 9.8 8.5 Prosent
Inflasjonen (Månedlig) 1.8 0.1 Prosent
Konsumprisindeksen Kpi 378 371 Poeng
Harmoniserte Konsumprisindeks 121 119 Poeng
Kjerne Konsumprisindeks 246 242 Poeng
KjerneInflasjon 9 8 Prosent
Produsentpriser 135 137 Poeng
produsentprisene endring 20.4 25.6 Prosent
Eksportpriser 136 139 Poeng
Importprisene 143 142 Poeng
MatInflasjon 14 13.5 Prosent
Harmoniserte Inflasjonen (Månedlig) 1.6 -0.2 Prosent
Harmoniserte Inflasjon (Årlig) 9.5 8.3 Prosent
Produsentprisvekst (månedlig) -1.5 2.5 Prosent
KPI Housing Utilities 498 469 Poeng
Kpi Transport 540 552 Poeng
Inflasjonsforventning 10.3 10.6 Prosent
Siste Forrige
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 219 219 doser per 100 personer
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 22971431 22907135 doser
Coronavirus tilfeller 2583370 2582459 Personer
Coronavirus dødsfall 20178 20177 Personer
Sykehussenger 2.07 2.13 per 1000 personer
Medisinske leger 4.53 4.48 per 1000 personer
sykepleiere 11.49 11.49 per 1000 personer
ICU-senger 1.9 1.96 per 1000 personer
Siste Forrige
Rentesats 1.75 0.75 Prosent
Internbankrente 1.88 1.88 Prosent
Pengemengde 66029 67532 Sek Million
Pengemengden M3 4987351 5051610 Sek Million
Bankenes balanse 13710147 13871096 Sek Million
Valutareserver 651207 633751 Sek Million
Lån Til Privat Sektor 1740794 1719286 Sek Million
Innskudd Rente 1.65 0.65 Prosent
Sentralbankers balanse 1518090 1499463 Sek Million
Utlånsrente 1.85 0.85 Prosent
Lånevekst 5.9 6.2 Prosent
Pengemengden M1 4561195 4623144 Sek Million
Pengemengden M2 4925017 4981498 Sek Million
Privat gjeld til BNP 310 294 Prosent
Siste Forrige
Handelsbalanse -2100 2700 Sek Million
Nåværende situasjon 36 42.8 Sec - Billion
Nåværende situasjon mot BNP 5.3 5.9 Prosent Av Bnp
Eksport 153200 181800 Sek Million
Import 155300 179100 Sek Million
Utenlandsgjeld 102785 99538 Sek Million
Kjøpsbetingelser 95.18 97.54 Poeng
Kapitalstrømmer -78 160 Sec - Billion
Utenlandske Direkte Investeringer 66.5 21.6 Sec - Billion
Pengeoverføringer 17.7 17.5 Sec - Billion
Gullreserver 126 126 Tonn
Crude Oil Imports from Russia 43 99 Tusen Tonn
Naturgassimport 3566 2592 Terajoule
Terrorisme - Hovedsiden 1.66 2.22
Våpen Salg 286 172 SIPRI - TIV - Million
Siste Forrige
Regjeringens gjeld mot BNP 36.7 39.6 Prosent Av Bnp
Offentlige Budsjetter -0.2 -2.7 Prosent Av Bnp
Regjeringens budsjetter verdi 15434 -30497 Sek Million
Offentlige Utgifter 349745 351905 Sek Million
Statens Utgifter Til Bnp 50.2 52.6 Prosent Av Bnp
Statens Inntekter 94296 65701 Sek Million
Statsgjeld 1071133 1074707 Sek Million
Fiscal Utgifter 78862 96199 Sek Million
Asylsøknader 1050 2900 Personer
Kreditt-Rating 100
Militære Utgifter 6234 5840 Usd Million
Siste Forrige
Bedriftens Skattesats 20.6 21.4 Prosent
Personalinntekt skattesats 52.9 32.3 Prosent
Salgsskatt 25 25 Prosent
Sosial sikkerhetsrate 38.42 38.42 Prosent
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 31.42 31.42 Prosent
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7 7 Prosent
Siste Forrige
Forretningstillit 102 108 Poeng
Produksjon PMI 50.6 52.5 Poeng
Service PMI 59.4 58.1 Poeng
Industriell Produksjon 7.8 -1.3 Prosent
Industriell Produksjon (Månedlig) 7.8 -0.1 Prosent
Industriproduksjonen 0.7 1.6 Prosent
Kapasitetsutnyttelsen 91.4 90.6 Prosent
Nye ordere 98.7 123 Poeng
Lagerendringer 23383 30473 Sek Million
Konkurser 422 399 Selskaper
Bilregistreringer 21493 18789
Internett-hastighet 22543 22847 KBps
IP-adresser 5500163 5448834 IP
Forretninger Varelager 1228 5146 Sek Million
Konkurranseevne Index 81.25 81.66 Poeng
Konkurranseevne Rank 8 9
Korrupsjon Index 85 85 Poeng
Korrupsjon Rank 4 3
Enkle Å Gjøre Forretninger 10 12
Elektrisitets~~pos=trunc 13067 11990 Gigawatt-Time
Gruvedrift Produksjon 7 -2.5 Prosent
Siste Forrige
Forbrukertillit 56.3 54.1 Poeng
Butikkhandel (Månedlig) -0.6 -1.5 Prosent
Butikkhandel (Årlig) -3.9 -4.1 Prosent
Forbruk 624622 613999 Sek Million
Disponibel personlig inntekt 711190 645530 Sek Million
Privat sparing 19.78 13.26 Prosent
Privat-Sektor-Kreditt 6.9 6.9 Prosent
Husholdningenes Forbruk (Månedlig) -1.5 -1 Prosent
Bensinpriser 1.8 1.82 Usd / Liter
Husholdningenes Utgifter 0.9 3.7 Prosent
Husholdninger Gjeld Til Bnp 92.2 92.6 Prosent Av Bnp
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 172 172 Prosent
Siste Forrige
Konstruksjonsflyt ut -8.7 -1.5 Prosent
Boligpriser 277 278 Poeng
Bygningstillatelser 15789 15381 Enheter
Hjem Eierskap Rate 64.5 63.6 Prosent
Nyestartede boliger 12.68 13.7 Tusen Enheter
Pris til leieforhold 132 129


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sverige - Økonomiske indikatorer.