Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 0.93 0.92 0.93 0.93 0.94 0.95
Aksjemarkedet 12068.16 11804 11575 11350 11129 10702
10-årig statsobligasjon -0.22 0.03 0.06 0.09 0.13 0.15
2 År Note Yield -0.73 0.04 0.08 0.12 0.16 0.18

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 1.80 4.5 1.6 1.2 0.8 0.8
Bnp Årlig Vekstrate 7.70 4.6 4.2 5.6 6.8 3.6
Arbeidsledighet 2.70 2.7 3 3.2 3.3 3.2
Inflasjon 0.90 1 1.1 0.8 0.7 0.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.1 0.3 0.4 0.3 0.3
Rentesats -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Handelsbalanse 4113.00 4100 80 4050 3910 3880
Nåværende situasjon 15927.52 17600 17500 18700 16900 16200
Nåværende situasjon mot BNP 3.80 4.5 4.5 5 5 5
Regjeringens gjeld mot BNP 42.90 45.8 45.8 44.6 44.6 44.6
Offentlige Budsjetter -2.60 -3.8 -3.8 -0.2 -0.2 -0.2
Forretningstillit 113.50 111 115 109 110 107
Produksjon PMI 67.70 65.1 57.5 56 56.5 55.1
Forbrukertillit 7.80 6 4.5 2.5 5 1
Butikkhandel (Månedlig) -2.80 -1 1.2 0.9 0.5 0.6
Bedriftens Skattesats 14.93 14.93 17.77 14.93 14.93 14.93
Personalinntekt skattesats 40.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 1.80 4.5 1.6 1.2 0.8 0.8
Bnp Årlig Vekstrate 7.70 4.6 4.2 5.6 6.8 3.6
BNP 747.97 695 695 725 725 725
Bnp Faste Priser 182933.62 188934 188100 189772 195373 194872
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 47061.30 48594 48730 49164 50261 50484
Bnp Per Innbygger 80132.43 78200 78200 79500 79500 79500
Bnp Per Innbygger Ppp 68393.31 67500 67500 68200 68200 68200

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 2.70 2.7 3 3.2 3.3 3.2
Lønn 6354.00 6373 6527 6430 6443 6533
Lønninger innen produksjon 114.30 114 118 116 116 118
Befolkning 8.61 8.66 8.66 8.72 8.72 8.72
Pensjonsalder Kvinner 64.00 64 64 64 64 64
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Langtids arbeidsledighet 1.70 2 2.1 1.9 1.7 1.8
Arbeidsdeltagelse uten bønder 5126.00 5150 5180 5210 5200 5270
Lønnsveksten 0.50 1.2 1.2 1.4 1.5 1.6

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 0.90 1 1.1 0.8 0.7 0.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.1 0.3 0.4 0.3 0.3
Konsumprisindeksen Kpi 101.27 101 101 101 102 102
Kjerne Konsumprisindeks 100.52 100 101 101 102 102
KjerneInflasjon 0.20 0.4 0.6 0.8 1 1.2
Produsentpriser 103.89 101 102 102 104 103
produsentprisene endring 4.40 1.4 1.5 1.2 1 1.2
MatInflasjon -1.20 -1.2 0.2 0.6 1 1.1
KPI Housing Utilities 101.63 101 101 102 102 102
Kpi Transport 105.34 100 101 104 105 102
Harmoniserte Konsumprisindeks 101.12 101 101 101 102 102

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Internbankrente -0.76 -0.76 -0.76 -0.76 -0.76 -0.76
Innskudd Rente -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse 4113.00 4100 80 4050 3910 3880
Nåværende situasjon 15927.52 17600 17500 18700 16900 16200
Nåværende situasjon mot BNP 3.80 4.5 4.5 5 5 5
Import 16202.00 17400 17900 18250 18690 19520
Eksport 20315.00 21500 21900 22300 22600 23400
Turistankomster 1087.16 1490 910 1320 1780 1200

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 42.90 45.8 45.8 44.6 44.6 44.6
Offentlige Budsjetter -2.60 -3.8 -3.8 -0.2 -0.2 -0.2
Regjeringens budsjetter verdi -16105.00 -840 -840 -450 -450 -450
Offentlige Utgifter 22582.64 21304 21786 22608 24118 22570
Statens Utgifter Til Bnp 36.20 37 37 32.8 32.8 32.8
Statens Inntekter 232361.00 234710 234710 241080 241080 241080
Fiscal Utgifter 248467.00 262130 262130 241590 241590 241590

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 14.93 14.93 17.77 14.93 14.93 14.93
Personalinntekt skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Salgsskatt 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
Sosial sikkerhetsrate 12.80 12.8 12.46 12.8 12.8 12.8
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 6.40 6.4 6.23 6.4 6.4 6.4
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.40 6.4 6.23 6.4 6.4 6.4

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forretningstillit 113.50 111 115 109 110 107
Produksjon PMI 67.70 65.1 57.5 56 56.5 55.1
Industriell Produksjon 15.70 5.1 4.5 6.2 5.5 4
Service PMI 64.40 57 54 54.5 56 53.6
ZEW økonomisk sentiment -7.80 -12 22 25 12 15

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbrukertillit 7.80 6 4.5 2.5 5 1
Butikkhandel (Månedlig) -2.80 -1 1.2 0.9 0.5 0.6
Butikkhandel (Årlig) -2.60 4.5 4.8 5.6 5.1 4.6
Forbruk 90994.90 95986 94080 92342 97183 97467
Konsumerkreditt 968058.00 957914 964860 991663 1033886 999595
Bensinpriser 1.94 1.84 1.75 1.66 1.58 1.5


Sveits - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.