Markeder Siste Referanse
Valuta 0.94 2020-07
Aksjemarkedet 10166 2020-07
10-årig statsobligasjon -0.41 2020-07

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -2.6 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -1.3 2020-03
Arbeidsledighet 3.2 2020-06
Inflasjon -1.3 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) 0 2020-06
Rentesats -0.75 2020-06
Handelsbalanse 2811 2020-05
Nåværende situasjon 17360 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 10.2 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 41 2019-12
Offentlige Budsjetter 1.5 2019-12
Forretningstillit 59.4 2020-06
Produksjon PMI 41.9 2020-06
Forbrukertillit -39.3 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 30.7 2020-05
Bedriftens Skattesats 18 2020-12
Personalinntekt skattesats 40 2020-12
Coronavirus tilfeller 32230 2020-07
Coronavirus dødsfall 1685 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 26800 2020-07
Sykehussenger 4.53 2017-12
sykehus 33.25 2017-12
Medisinske leger 4.37 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -2.6 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -1.3 2020-03
BNP 703 2019-12
Bnp Faste Priser 174008 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 42521 2020-03
Bnp Per Innbygger 79407 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 68628 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.2 2020-06
Sysselsatte 5129 2020-03
Arbeidsledige 150289 2020-06
Produktivitet 99.96 2020-03
Ledige Stillinger 21013 2020-05
Lønn 6291 2018-12
Lønninger innen produksjon 112 2018-12
Befolkning 8.54 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 64 2020-12
Pensjonsalder Menn 65 2020-12
Arbeidsledighetsrate 0.4 2020-03
Sysselsetting 80.4 2020-03
Full Jobb 2816 2020-03
Ledige Stillinger 67306 2020-03
Yrkesdeltakelse 68.1 2020-03
Langtids arbeidsledighet 1.5 2020-03
Arbeidsdeltagelse uten bønder 5102 2020-03
Deltid Sysselsettingen 1722 2020-03
Lønnsveksten 0.9 2019-12
Arbeidsledighet for unge 3.4 2020-05

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -1.3 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) 0 2020-06
Konsumprisindeksen Kpi 101 2020-06
Kjerne Konsumprisindeks 101 2020-06
KjerneInflasjon -0.8 2020-06
Bnp-Deflatoren 98.4 2020-03
Produsentpriser 97.65 2020-05
produsentprisene endring -4.5 2020-05
Eksportpriser 96.5 2020-05
Importprisene 96.65 2020-05
MatInflasjon 1 2020-06
KPI Housing Utilities 103 2020-06
Kpi Transport 99.27 2020-06
Harmoniserte Konsumprisindeks 101 2020-06
Inflasjonsforventning 0.39 2020-03

Penger Siste Referanse
Rentesats -0.75 2020-06
Internbankrente -0.68 2020-07
Pengemengde 676933 2020-05
Pengemengden M1 706842 2020-05
Pengemengden M2 1044199 2020-05
Pengemengden M3 1108235 2020-05
Bankenes balanse 2215317 2020-04
Valutareserver 850107 2020-06
Lån Til Privat Sektor 1531987 2020-04
Innskudd Rente -0.36 2020-05
Sentralbankers balanse 918647 2020-05
Privat gjeld til BNP 250 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 2811 2020-05
Nåværende situasjon 17360 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 10.2 2018-12
Eksport 16448 2020-05
Import 13637 2020-05
Utenlandsgjeld 1938247 2020-03
Kjøpsbetingelser 126 2020-05
Kapitalstrømmer -1332 2020-03
Utenlandske Direkte Investeringer 1295914 2018-12
Turistankomster 1343 2020-02
Gullreserver 1040 2020-03
Terrorisme - Hovedsiden 0.19 2018-12
Turisme Inntekter 3611 2020-03
Våpen Salg 243 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 41 2019-12
Offentlige Budsjetter 1.5 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi 8097 2019-12
Offentlige Utgifter 20390 2020-03
Statens Utgifter Til Bnp 32.7 2019-12
Statens Inntekter 227553 2019-12
Statsgjeld 192446 2019-12
Fiscal Utgifter 224309 2019-12
Asylsøknader 375 2020-05
Kreditt-Rating 100 2020-07
Militære Utgifter 4713 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 18 2020-12
Personalinntekt skattesats 40 2020-12
Salgsskatt 7.7 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 12 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 6 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 59.4 2020-06
Produksjon PMI 41.9 2020-06
Industriell Produksjon 0.8 2020-03
Industriproduksjonen 0.2 2020-03
Kapasitetsutnyttelsen 80.03 2020-06
Lagerendringer -4120 2020-03
Konkurser 13840 2019-12
Bilregistreringer 13.79 2020-05
Internett-hastighet 21683 2017-03
IP-adresser 3855605 2017-03
Konkurranseevne Index 82.33 2019-12
Konkurranseevne Rank 5 2019-12
Korrupsjon Index 85 2019-12
Korrupsjon Rank 4 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 36 2019-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.4 2020-03
Gruvedrift Produksjon -7.1 2020-03
Service PMI 49.1 2020-06
ZEW økonomisk sentiment 48.7 2020-06

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -39.3 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 30.7 2020-05
Butikkhandel (Årlig) 6.6 2020-05
Forbruk 90950 2020-03
Privat sparing 12.7 2018-12
Konsumerkreditt 902357 2020-04
Bensinpriser 1.47 2020-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 132 2019-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 169 2020-03
Konstruksjonsflyt ut 4.1 2020-03
Hjem Eierskap Rate 42.5 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 32230 2020-07
Coronavirus dødsfall 1685 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 26800 2020-07
Sykehussenger 4.53 2017-12
sykehus 33.25 2017-12
Medisinske leger 4.37 2017-12
ICU-senger 375 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sveits - Økonomiske indikatorer.