Markeder Siste Referanse
Valuta 0.99 2019-09
Aksjemarkedet 10393 2019-12
10-årig statsobligasjon -0.62 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.1 2019-09
Arbeidsledighet 2.3 2019-11
Inflasjon -0.1 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-11
Rentesats -0.75 2019-11
Handelsbalanse 2389 2019-10
Nåværende situasjon 21273 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 10.2 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 27.7 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.3 2018-12
Forretningstillit 93 2019-11
Produksjon PMI 48.8 2019-11
Forbrukertillit -10.4 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 1 2019-10
Bedriftens Skattesats 18 2019-12
Personalinntekt skattesats 40 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.1 2019-09
BNP 706 2018-12
Bnp Faste Priser 177878 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 42822 2019-09
Bnp Per Innbygger 78816 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 59019 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.3 2019-11
Sysselsatte 5090 2019-09
Arbeidsledige 106330 2019-11
Produktivitet 103 2019-09
Ledige Stillinger 35479 2019-10
Lønn 6291 2018-12
Lønninger innen produksjon 112 2018-12
Befolkning 8.48 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 64 2019-12
Pensjonsalder Menn 65 2019-12
Arbeidsledighetsrate -0.1 2019-09
Sysselsetting 80.6 2019-06
Full Jobb 2805 2019-06
Ledige Stillinger 79030 2019-09
Yrkesdeltakelse 68.4 2019-06
Langtids arbeidsledighet 1.5 2019-06
Arbeidsdeltagelse uten bønder 5137 2019-09
Deltid Sysselsettingen 1730 2019-06
Lønnsveksten 0.5 2019-06
Arbeidsledighet for unge 2.3 2019-11
Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.1 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 102 2019-11
Kjerne Konsumprisindeks 101 2019-11
KjerneInflasjon 0.4 2019-11
Bnp-Deflatoren 98.4 2019-09
Produsentpriser 101 2019-10
produsentprisene endring -2.4 2019-10
Eksportpriser 98.7 2019-10
Importprisene 103 2019-10
MatInflasjon -1.2 2019-11
KPI Housing Utilities 104 2019-11
Kpi Transport 103 2019-11
Harmoniserte Konsumprisindeks 101 2019-11
Inflasjonsforventning 0.45 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats -0.75 2019-11
Internbankrente -0.72 2019-12
Pengemengde 565103 2019-10
Pengemengden M1 675496 2019-10
Pengemengden M2 1021016 2019-10
Pengemengden M3 1073213 2019-10
Bankenes balanse 2040893 2019-09
Valutareserver 782866 2019-11
Lån Til Privat Sektor 1491009 2019-09
Innskudd Rente -0.38 2019-10
Sentralbankers balanse 861533 2019-10
Privat gjeld til BNP 246 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 2389 2019-10
Nåværende situasjon 21273 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 10.2 2018-12
Eksport 19341 2019-10
Import 16951 2019-10
Utenlandsgjeld 1839892 2019-06
Kjøpsbetingelser 120 2019-10
Kapitalstrømmer 5849 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 1088433 2017-12
Turistankomster 1954 2019-09
Gullreserver 1040 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.19 2018-12
Turisme Inntekter 4302 2019-06
Våpen Salg 243 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 27.7 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.3 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 2176 2019-12
Offentlige Utgifter 20085 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 32.5 2018-12
Statens Inntekter 227553 2019-12
Statsgjeld 192446 2019-12
Fiscal Utgifter 224309 2019-12
Asylsøknader 1065 2019-09
Kreditt-Rating 100 2019-12
Militære Utgifter 4713 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 18 2019-12
Personalinntekt skattesats 40 2019-12
Salgsskatt 7.7 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 12 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 93 2019-11
Produksjon PMI 48.8 2019-11
Industriell Produksjon 8 2019-09
Industriproduksjonen 7.2 2019-09
Kapasitetsutnyttelsen 80.42 2019-12
Lagerendringer -2036 2019-09
Konkurser 13971 2018-12
Bilregistreringer 25.73 2019-10
Internett-hastighet 21683 2017-03
IP-adresser 3855605 2017-03
Konkurranseevne Index 82.33 2019-12
Konkurranseevne Rank 5 2019-12
Korrupsjon Index 85 2018-12
Korrupsjon Rank 3 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 36 2019-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.8 2019-09
Gruvedrift Produksjon -1.7 2019-09
ZEW økonomisk sentiment -3.9 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -10.4 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 1 2019-10
Butikkhandel (Årlig) 0.7 2019-10
Forbruk 93647 2019-09
Privat sparing 12.7 2018-12
Konsumerkreditt 891393 2019-09
Bensinpriser 1.64 2019-10
Husholdninger Gjeld Til Bnp 130 2019-03
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 169 2019-09
Konstruksjonsflyt ut -1.1 2019-09
Hjem Eierskap Rate 42.5 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sveits - Økonomiske indikatorer.