Markeder Siste Referanse
Valuta 0.98 2019-06
Aksjemarkedet 9842 2019-06
10-årig statsobligasjon -0.53 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2019-03
Arbeidsledighet 2.3 2019-05
Inflasjon 0.6 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-05
Rentesats -0.75 2019-06
Handelsbalanse 1654 2019-05
Nåværende situasjon 17216 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 10.2 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 29.7 2017-12
Offentlige Budsjetter 1.2 2017-12
Forretningstillit 94.4 2019-05
Produksjon PMI 48.6 2019-05
Forbrukertillit -6 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) 0.2 2019-04
Bedriftens Skattesats 17.77 2018-12
Personalinntekt skattesats 40 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2019-03
BNP 679 2017-12
Bnp Faste Priser 176652 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 43546 2019-03
Bnp Per Innbygger 76667 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 57410 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.3 2019-05
Sysselsatte 5076 2019-03
Arbeidsledige 101370 2019-05
Produktivitet 103 2019-03
Ledige Stillinger 36526 2019-05
Lønn 6291 2018-12
Lønninger innen produksjon 113 2017-12
Befolkning 8.48 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 64 2019-12
Pensjonsalder Menn 65 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.2 2019-03
Sysselsetting 80.6 2018-12
Full Jobb 2794 2019-03
Ledige Stillinger 77273 2019-03
Yrkesdeltakelse 68.3 2019-03
Langtids arbeidsledighet 1.8 2018-12
Arbeidsdeltagelse uten bønder 5071 2019-03
Deltid Sysselsettingen 1699 2019-03
Lønnsveksten 0.5 2019-03
Arbeidsledighet for unge 1.8 2019-05
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.6 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-05
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-05
KjerneInflasjon 0.6 2019-05
Bnp-Deflatoren 98.8 2019-03
Produsentpriser 102 2019-05
produsentprisene endring -0.8 2019-05
Eksportpriser 99.3 2019-05
Importprisene 106 2019-04
MatInflasjon 0.2 2019-05
KPI Housing Utilities 104 2019-05
Kpi Transport 106 2019-05
Harmoniserte Konsumprisindeks 102 2019-05
Inflasjonsforventning 0.47 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats -0.75 2019-06
Internbankrente -0.72 2019-06
Pengemengde 562252 2019-05
Pengemengden M1 682520 2019-05
Pengemengden M2 1030195 2019-05
Pengemengden M3 1079320 2019-05
Bankenes balanse 2022133 2019-04
Valutareserver 759913 2019-05
Lån Til Privat Sektor 1494624 2019-04
Innskudd Rente -0.31 2019-04
Sentralbankers balanse 842894 2019-04
Privat gjeld til BNP 247 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1654 2019-05
Nåværende situasjon 17216 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 10.2 2018-12
Eksport 18894 2019-05
Import 17241 2019-05
Utenlandsgjeld 1837568 2019-03
Kjøpsbetingelser 117 2019-05
Kapitalstrømmer -3522 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 1088433 2017-12
Turistankomster 1371 2019-04
Gullreserver 1040 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0.13 2017-12
Turisme Inntekter 3992 2019-03
Våpen Salg 243 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 29.7 2017-12
Offentlige Budsjetter 1.2 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi 2176 2019-12
Offentlige Utgifter 19991 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 33 2017-12
Statens Inntekter 227553 2019-12
Statsgjeld 192446 2019-12
Fiscal Utgifter 224309 2019-12
Asylsøknader 1095 2019-03
Kreditt-Rating 100
Militære Utgifter 4713 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 17.77 2018-12
Personalinntekt skattesats 40 2018-12
Salgsskatt 7.7 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 12 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 94.4 2019-05
Produksjon PMI 48.6 2019-05
Industriell Produksjon 4.3 2019-03
Industriproduksjonen 5.1 2019-03
Kapasitetsutnyttelsen 81.82 2019-06
Lagerendringer -2992 2019-03
Konkurser 13257 2017-12
Bilregistreringer 27.84 2019-05
Internett-hastighet 21683 2017-03
IP-adresser 3855605 2017-03
Konkurranseevne Index 82.59 2018-12
Konkurranseevne Rank 4 2018-12
Korrupsjon Index 85 2018-12
Korrupsjon Rank 3 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 38 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.2 2019-03
Gruvedrift Produksjon 1.4 2019-03
ZEW økonomisk sentiment -30 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -6 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) 0.2 2019-04
Butikkhandel (Årlig) -0.7 2019-04
Forbruk 93430 2019-03
Privat sparing 13.5 2017-12
Konsumerkreditt 880102 2019-04
Bensinpriser 1.64 2019-04
Husholdninger Gjeld Til Bnp 129 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 182 2016-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 167 2019-03
Konstruksjonsflyt ut 1.2 2019-03
Hjem Eierskap Rate 42.5 2016-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sveits - Økonomiske indikatorer.