Markeder Siste Referanse
Valuta 0.89 2020-12
Aksjemarkedet 10385 2020-12
10-årig statsobligasjon -0.48 2020-12

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 7.2 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -1.6 2020-09
Arbeidsledighet 3.2 2020-10
Inflasjon -0.7 2020-11
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2020-11
Rentesats -0.75 2020-09
Handelsbalanse 2871 2020-10
Nåværende situasjon 9878 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP 10.9 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 41 2019-12
Offentlige Budsjetter 1.5 2019-12
Forretningstillit 104 2020-11
Produksjon PMI 55.2 2020-11
Forbrukertillit -12.8 2020-12
Butikkhandel (Månedlig) 3.2 2020-10
Bedriftens Skattesats 18 2020-12
Personalinntekt skattesats 40 2020-12
Coronavirus tilfeller 338731 2020-12
Coronavirus dødsfall 4652 2020-12
Coronavirus gjenopprettet 34400 2020-12
Sykehussenger 4.53 2017-12
sykehus 33.25 2017-12
Medisinske leger 4.37 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 7.2 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -1.6 2020-09
BNP 703 2019-12
Bnp Faste Priser 160986 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 39179 2020-06
Bnp Per Innbygger 79407 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 68628 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.2 2020-10
Sysselsatte 5067 2020-09
Arbeidsledige 149118 2020-10
Produktivitet 94.78 2020-06
Ledige Stillinger 30955 2020-10
Lønn 6304 2019-12
Lønninger innen produksjon 113 2019-12
Befolkning 8.54 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 64 2020-12
Pensjonsalder Menn 65 2020-12
Arbeidsledighetsrate -2.4 2020-06
Sysselsetting 79.7 2020-09
Full Jobb 2784 2020-09
Ledige Stillinger 67129 2020-09
Yrkesdeltakelse 68.1 2020-03
Langtids arbeidsledighet 1.6 2020-09
Arbeidsdeltagelse uten bønder 5138 2020-09
Deltid Sysselsettingen 1719 2020-09
Lønnsveksten 0.9 2019-12
Arbeidsledighet for unge 3.3 2020-10

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.7 2020-11
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2020-11
Konsumprisindeksen Kpi 101 2020-11
Kjerne Konsumprisindeks 101 2020-11
KjerneInflasjon -0.2 2020-11
Bnp-Deflatoren 98 2020-06
Produsentpriser 98 2020-10
produsentprisene endring -2.9 2020-10
Eksportpriser 96.2 2020-10
Importprisene 96.99 2020-10
MatInflasjon 0.4 2020-11
KPI Housing Utilities 103 2020-11
Kpi Transport 99.23 2020-11
Harmoniserte Konsumprisindeks 100 2020-10
Inflasjonsforventning -0.19 2020-06

Penger Siste Referanse
Rentesats -0.75 2020-09
Internbankrente -0.78 2020-12
Pengemengde 719289 2020-10
Pengemengden M1 727501 2020-10
Pengemengden M2 1067747 2020-10
Pengemengden M3 1134773 2020-10
Bankenes balanse 2254410 2020-09
Valutareserver 871486 2020-10
Lån Til Privat Sektor 1553368 2020-09
Innskudd Rente -0.39 2020-09
Sentralbankers balanse 975014 2020-09
Privat gjeld til BNP 250 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 2871 2020-10
Nåværende situasjon 9878 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP 10.9 2019-12
Eksport 17801 2020-10
Import 14930 2020-10
Utenlandsgjeld 1977691 2020-06
Kjøpsbetingelser 116 2020-10
Kapitalstrømmer 8722 2020-06
Utenlandske Direkte Investeringer 1295914 2018-12
Turistankomster 1540 2020-07
Gullreserver 1040 2020-09
Terrorisme - Hovedsiden 0.19 2018-12
Turisme Inntekter 886 2020-06
Våpen Salg 243 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 41 2019-12
Offentlige Budsjetter 1.5 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi 8097 2019-12
Offentlige Utgifter 20428 2020-06
Statens Utgifter Til Bnp 32.7 2019-12
Statens Inntekter 227553 2019-12
Statsgjeld 192446 2019-12
Fiscal Utgifter 224309 2019-12
Asylsøknader 1025 2020-09
Kreditt-Rating 100 2020-12
Militære Utgifter 4713 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 18 2020-12
Personalinntekt skattesats 40 2020-12
Salgsskatt 7.7 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 12 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 6 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 104 2020-11
Produksjon PMI 55.2 2020-11
Industriell Produksjon -5.1 2020-09
Industriproduksjonen -4.7 2020-09
Kapasitetsutnyttelsen 78.11 2020-12
Lagerendringer -3791 2020-06
Konkurser 13840 2019-12
Bilregistreringer 20.91 2020-10
Internett-hastighet 21683 2017-03
IP-adresser 3855605 2017-03
Konkurranseevne Index 82.33 2019-12
Konkurranseevne Rank 5 2019-12
Korrupsjon Index 85 2019-12
Korrupsjon Rank 4 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 36 2019-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 5 2020-09
Gruvedrift Produksjon 0.6 2020-09
Service PMI 51.7 2020-08
ZEW økonomisk sentiment 30 2020-11

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -12.8 2020-12
Butikkhandel (Månedlig) 3.2 2020-10
Butikkhandel (Årlig) 3.1 2020-10
Forbruk 82030 2020-06
Privat sparing 12.7 2018-12
Konsumerkreditt 915788 2020-09
Bensinpriser 1.57 2020-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 134 2020-03

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 173 2020-09
Konstruksjonsflyt ut -0.4 2020-09
Hjem Eierskap Rate 42.5 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 338731 2020-12
Coronavirus dødsfall 4652 2020-12
Coronavirus gjenopprettet 34400 2020-12
Sykehussenger 4.53 2017-12
sykehus 33.25 2017-12
Medisinske leger 4.37 2017-12
ICU-senger 375 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sveits - Økonomiske indikatorer.