Markeder Siste Referanse
Valuta 0.98 2019-08
Aksjemarkedet 9826 2019-08
10-årig statsobligasjon -1.01 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2019-03
Arbeidsledighet 2.1 2019-07
Inflasjon 0.3 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.5 2019-07
Rentesats -0.75 2019-06
Handelsbalanse 3251 2019-06
Nåværende situasjon 17216 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 10.2 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 27.7 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.3 2018-12
Forretningstillit 97.1 2019-07
Produksjon PMI 44.7 2019-07
Forbrukertillit -8 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 1.5 2019-06
Bedriftens Skattesats 18 2019-12
Personalinntekt skattesats 40 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2019-03
BNP 706 2018-12
Bnp Faste Priser 176652 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 43546 2019-03
Bnp Per Innbygger 78816 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 59019 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.1 2019-07
Sysselsatte 5076 2019-03
Arbeidsledige 97578 2019-07
Produktivitet 103 2019-03
Ledige Stillinger 36489 2019-07
Lønn 6291 2018-12
Lønninger innen produksjon 113 2017-12
Befolkning 8.48 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 64 2019-12
Pensjonsalder Menn 65 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.2 2019-03
Sysselsetting 79.9 2019-03
Full Jobb 2794 2019-03
Ledige Stillinger 77273 2019-03
Yrkesdeltakelse 68.3 2019-03
Langtids arbeidsledighet 1.7 2019-03
Arbeidsdeltagelse uten bønder 5071 2019-03
Deltid Sysselsettingen 1699 2019-03
Lønnsveksten 0.5 2019-03
Arbeidsledighet for unge 2.1 2019-07
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.3 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.5 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 102 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 101 2019-07
KjerneInflasjon 0.4 2019-07
Bnp-Deflatoren 98.8 2019-03
Produsentpriser 102 2019-07
produsentprisene endring -1.7 2019-07
Eksportpriser 99.1 2019-07
Importprisene 106 2019-05
MatInflasjon -0.4 2019-07
KPI Housing Utilities 104 2019-07
Kpi Transport 105 2019-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 102 2019-07
Inflasjonsforventning 0.47 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats -0.75 2019-06
Internbankrente -0.84 2019-08
Pengemengde 556805 2019-07
Pengemengden M1 679134 2019-06
Pengemengden M2 1026714 2019-06
Pengemengden M3 1076028 2019-06
Bankenes balanse 2020980 2019-05
Valutareserver 767899 2019-07
Lån Til Privat Sektor 1499436 2019-05
Innskudd Rente -0.33 2019-06
Sentralbankers balanse 835056 2019-06
Privat gjeld til BNP 247 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 3251 2019-06
Nåværende situasjon 17216 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 10.2 2018-12
Eksport 20382 2019-06
Import 17131 2019-06
Utenlandsgjeld 1837568 2019-03
Kjøpsbetingelser 128 2019-06
Kapitalstrømmer -3522 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 1088433 2017-12
Turistankomster 1371 2019-04
Gullreserver 1040 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0.13 2017-12
Turisme Inntekter 3992 2019-03
Våpen Salg 243 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 27.7 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.3 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 2176 2019-12
Offentlige Utgifter 19991 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 32.5 2018-12
Statens Inntekter 227553 2019-12
Statsgjeld 192446 2019-12
Fiscal Utgifter 224309 2019-12
Asylsøknader 1085 2019-05
Kreditt-Rating 100
Militære Utgifter 4713 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 18 2019-12
Personalinntekt skattesats 40 2019-12
Salgsskatt 7.7 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 12 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 97.1 2019-07
Produksjon PMI 44.7 2019-07
Industriell Produksjon 4.3 2019-03
Industriproduksjonen 5.1 2019-03
Kapasitetsutnyttelsen 79.89 2019-09
Lagerendringer -2992 2019-03
Konkurser 13257 2017-12
Bilregistreringer 25.04 2019-07
Internett-hastighet 21683 2017-03
IP-adresser 3855605 2017-03
Konkurranseevne Index 82.59 2018-12
Konkurranseevne Rank 4 2018-12
Korrupsjon Index 85 2018-12
Korrupsjon Rank 3 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 38 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.2 2019-03
Gruvedrift Produksjon 1.4 2019-03
ZEW økonomisk sentiment -24 2019-07
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -8 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 1.5 2019-06
Butikkhandel (Årlig) 0.7 2019-06
Forbruk 93430 2019-03
Privat sparing 13.5 2017-12
Konsumerkreditt 882535 2019-05
Bensinpriser 1.69 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 129 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 182 2016-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 167 2019-06
Konstruksjonsflyt ut 1.2 2019-03
Hjem Eierskap Rate 42.5 2016-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sveits - Økonomiske indikatorer.