Markeder Siste Referanse
Valuta 0.99 2019-09
Aksjemarkedet 10032 2019-10
10-årig statsobligasjon -0.62 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 0.2 2019-06
Arbeidsledighet 2.1 2019-09
Inflasjon 0.1 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-09
Rentesats -0.75 2019-09
Handelsbalanse 1153 2019-08
Nåværende situasjon 21273 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 10.2 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 27.7 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.3 2018-12
Forretningstillit 93.2 2019-09
Produksjon PMI 44.6 2019-09
Forbrukertillit -8 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) -1.6 2019-08
Bedriftens Skattesats 18 2019-12
Personalinntekt skattesats 40 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 0.2 2019-06
BNP 706 2018-12
Bnp Faste Priser 177200 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 42517 2019-06
Bnp Per Innbygger 78816 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 59019 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.1 2019-09
Sysselsatte 5098 2019-06
Arbeidsledige 99098 2019-09
Produktivitet 102 2019-06
Ledige Stillinger 36043 2019-09
Lønn 6291 2018-12
Lønninger innen produksjon 112 2018-12
Befolkning 8.48 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 64 2019-12
Pensjonsalder Menn 65 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.4 2019-06
Sysselsetting 80.6 2019-06
Full Jobb 2805 2019-06
Ledige Stillinger 83600 2019-06
Yrkesdeltakelse 68.4 2019-06
Langtids arbeidsledighet 1.7 2019-03
Arbeidsdeltagelse uten bønder 5109 2019-06
Deltid Sysselsettingen 1730 2019-06
Lønnsveksten 0.5 2019-06
Arbeidsledighet for unge 2.4 2019-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.1 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 102 2019-09
Kjerne Konsumprisindeks 101 2019-09
KjerneInflasjon 0.4 2019-09
Bnp-Deflatoren 98.5 2019-06
Produsentpriser 101 2019-08
produsentprisene endring -2 2019-09
Eksportpriser 99 2019-08
Importprisene 104 2019-08
MatInflasjon -0.3 2019-09
KPI Housing Utilities 104 2019-09
Kpi Transport 103 2019-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 102 2019-09
Inflasjonsforventning 0.39 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats -0.75 2019-09
Internbankrente -0.78 2019-10
Pengemengde 553007 2019-08
Pengemengden M1 681494 2019-08
Pengemengden M2 1029519 2019-08
Pengemengden M3 1078290 2019-08
Bankenes balanse 2019456 2019-07
Valutareserver 776946 2019-09
Lån Til Privat Sektor 1504945 2019-07
Innskudd Rente -0.41 2019-08
Sentralbankers balanse 846073 2019-08
Privat gjeld til BNP 246 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1153 2019-08
Nåværende situasjon 21273 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 10.2 2018-12
Eksport 18732 2019-08
Import 17579 2019-08
Utenlandsgjeld 1839892 2019-06
Kjøpsbetingelser 121 2019-08
Kapitalstrømmer 5849 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 1088433 2017-12
Turistankomster 2278 2019-07
Gullreserver 1040 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 0.13 2017-12
Turisme Inntekter 4302 2019-06
Våpen Salg 243 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 27.7 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.3 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 2176 2019-12
Offentlige Utgifter 19989 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 32.5 2018-12
Statens Inntekter 227553 2019-12
Statsgjeld 192446 2019-12
Fiscal Utgifter 224309 2019-12
Asylsøknader 1025 2019-08
Kreditt-Rating 100
Militære Utgifter 4713 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 18 2019-12
Personalinntekt skattesats 40 2019-12
Salgsskatt 7.7 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 12 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 93.2 2019-09
Produksjon PMI 44.6 2019-09
Industriell Produksjon 4.8 2019-06
Industriproduksjonen 5.6 2019-06
Kapasitetsutnyttelsen 79.89 2019-09
Lagerendringer -2966 2019-06
Konkurser 13971 2018-12
Bilregistreringer 24.07 2019-09
Internett-hastighet 21683 2017-03
IP-adresser 3855605 2017-03
Konkurranseevne Index 82.33 2019-12
Konkurranseevne Rank 5 2019-12
Korrupsjon Index 85 2018-12
Korrupsjon Rank 3 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 38 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.1 2019-06
Gruvedrift Produksjon -1 2019-06
ZEW økonomisk sentiment -15.4 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -8 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) -1.6 2019-08
Butikkhandel (Årlig) -1.4 2019-08
Forbruk 93516 2019-06
Privat sparing 12.7 2018-12
Konsumerkreditt 886470 2019-07
Bensinpriser 1.65 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 130 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 182 2016-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 167 2019-06
Konstruksjonsflyt ut -2.2 2019-06
Hjem Eierskap Rate 41.3 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sveits - Økonomiske indikatorer.