Markeder Siste Referanse
Valuta 0.99 2019-09
Aksjemarkedet 10848 2020-01
10-årig statsobligasjon -0.63 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.1 2019-09
Arbeidsledighet 2.5 2019-12
Inflasjon 0.2 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-12
Rentesats -0.75 2019-12
Handelsbalanse 2212 2019-11
Nåværende situasjon 18091 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 10.2 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 40.9 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.4 2018-12
Forretningstillit 96.4 2019-12
Produksjon PMI 50.2 2019-12
Forbrukertillit -10.4 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) -0.1 2019-11
Bedriftens Skattesats 18 2019-12
Personalinntekt skattesats 40 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.1 2019-09
BNP 706 2018-12
Bnp Faste Priser 177878 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 42822 2019-09
Bnp Per Innbygger 78816 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 59019 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.5 2019-12
Sysselsatte 5090 2019-09
Arbeidsledige 117277 2019-12
Produktivitet 103 2019-09
Ledige Stillinger 36472 2019-12
Lønn 6291 2018-12
Lønninger innen produksjon 112 2018-12
Befolkning 8.48 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 64 2019-12
Pensjonsalder Menn 65 2019-12
Arbeidsledighetsrate -0.1 2019-09
Sysselsetting 80.4 2019-09
Full Jobb 2805 2019-06
Ledige Stillinger 79030 2019-09
Yrkesdeltakelse 68.4 2019-06
Langtids arbeidsledighet 1.5 2019-06
Arbeidsdeltagelse uten bønder 5137 2019-09
Deltid Sysselsettingen 1730 2019-06
Lønnsveksten 0.5 2019-06
Arbeidsledighet for unge 2.4 2019-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.2 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 102 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 101 2019-12
KjerneInflasjon 0.4 2019-12
Bnp-Deflatoren 98.4 2019-09
Produsentpriser 101 2019-12
produsentprisene endring -1.7 2019-12
Eksportpriser 98 2019-12
Importprisene 103 2019-12
MatInflasjon -0.7 2019-12
KPI Housing Utilities 104 2019-12
Kpi Transport 102 2019-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 101 2019-12
Inflasjonsforventning 0.45 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats -0.75 2019-12
Internbankrente -0.68 2020-01
Pengemengde 582185 2019-12
Pengemengden M1 677009 2019-11
Pengemengden M2 1019103 2019-11
Pengemengden M3 1075732 2019-11
Bankenes balanse 2080016 2019-10
Valutareserver 770804 2019-12
Lån Til Privat Sektor 1495043 2019-10
Innskudd Rente -0.38 2019-11
Sentralbankers balanse 864601 2019-11
Privat gjeld til BNP 246 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 2212 2019-11
Nåværende situasjon 18091 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 10.2 2018-12
Eksport 18935 2019-11
Import 16723 2019-11
Utenlandsgjeld 1884598 2019-09
Kjøpsbetingelser 120 2019-11
Kapitalstrømmer 10029 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 1295914 2018-12
Turistankomster 1151 2019-11
Gullreserver 1040 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.19 2018-12
Turisme Inntekter 5020 2019-09
Våpen Salg 243 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 40.9 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.4 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 2176 2019-12
Offentlige Utgifter 20085 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 32.4 2018-12
Statens Inntekter 227553 2019-12
Statsgjeld 192446 2019-12
Fiscal Utgifter 224309 2019-12
Asylsøknader 1025 2019-11
Kreditt-Rating 100 2020-01
Militære Utgifter 4713 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 18 2019-12
Personalinntekt skattesats 40 2019-12
Salgsskatt 7.7 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 12 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 96.4 2019-12
Produksjon PMI 50.2 2019-12
Industriell Produksjon 8 2019-09
Industriproduksjonen 7.2 2019-09
Kapasitetsutnyttelsen 80.42 2019-12
Lagerendringer -2036 2019-09
Konkurser 13971 2018-12
Bilregistreringer 24.1 2019-11
Internett-hastighet 21683 2017-03
IP-adresser 3855605 2017-03
Konkurranseevne Index 82.33 2019-12
Konkurranseevne Rank 5 2019-12
Korrupsjon Index 85 2018-12
Korrupsjon Rank 3 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 36 2019-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.8 2019-09
Gruvedrift Produksjon -1.7 2019-09
Service PMI 50.6 2019-12
ZEW økonomisk sentiment 12.5 2019-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -10.4 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) -0.1 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 0 2019-11
Forbruk 93647 2019-09
Privat sparing 12.7 2018-12
Konsumerkreditt 893238 2019-10
Bensinpriser 1.66 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 131 2019-06
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 169 2019-09
Konstruksjonsflyt ut -1.1 2019-09
Hjem Eierskap Rate 42.5 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sveits - Økonomiske indikatorer.