Markeder Siste Referanse
Valuta 1 2019-02
Aksjemarkedet 9349 2019-02
10-årig statsobligasjon -0.29 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.2 2018-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.4 2018-09
Arbeidsledighet 2.8 2019-01
Inflasjon 0.6 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2019-01
Rentesats -0.75 2019-01
Handelsbalanse 1388 2019-01
Nåværende situasjon 14596 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP 9.8 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 29.7 2017-12
Offentlige Budsjetter 1.2 2017-12
Forretningstillit 95 2019-01
Produksjon PMI 54.3 2019-01
Forbrukertillit -4 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) -0.3 2018-12
Bedriftens Skattesats 17.77 2018-12
Personalinntekt skattesats 40 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.2 2018-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.4 2018-09
BNP 679 2017-12
Bnp Faste Priser 175106 2018-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 43116 2018-09
Bnp Per Innbygger 76667 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 57410 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.8 2019-01
Sysselsatte 5080 2018-09
Arbeidsledige 123962 2019-01
Produktivitet 104 2018-09
Ledige Stillinger 33488 2019-01
Lønn 6260 2017-12
Lønninger innen produksjon 113 2017-12
Befolkning 8.48 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 64 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.5 2018-09
Sysselsetting 80.5 2018-09
Full Jobb 2841 2018-09
Ledige Stillinger 72133 2018-09
Yrkesdeltakelse 68.5 2018-09
Langtids arbeidsledighet 1.5 2018-09
Arbeidsdeltagelse uten bønder 5070 2018-09
Deltid Sysselsettingen 1669 2018-09
Lønnsveksten 0.5 2018-09
Arbeidsledighet for unge 2.4 2019-01
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.6 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2019-01
Konsumprisindeksen Kpi 101 2019-01
Kjerne Konsumprisindeks 100 2019-01
KjerneInflasjon 0.5 2019-01
Bnp-Deflatoren 98.8 2018-09
Produsentpriser 102 2019-01
produsentprisene endring -0.5 2019-01
Eksportpriser 99.5 2019-01
Importprisene 104 2019-01
MatInflasjon 0.8 2019-01
KPI Housing Utilities 103 2019-01
Kpi Transport 102 2019-01
Harmoniserte Konsumprisindeks 101 2018-12
Inflasjonsforventning 0.78 2018-12
Penger Siste Referanse
Rentesats -0.75 2019-01
Internbankrente -0.71 2019-02
Pengemengde 562276 2019-01
Pengemengden M1 670700 2018-12
Pengemengden M2 1015537 2018-12
Pengemengden M3 1062575 2018-12
Bankenes balanse 1997570 2018-11
Valutareserver 741474 2019-01
Lån Til Privat Sektor 1450527 2018-11
Innskudd Rente -0.32 2018-12
Sentralbankers balanse 817069 2018-12
Privat gjeld til BNP 247 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1388 2019-01
Nåværende situasjon 14596 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP 9.8 2017-12
Eksport 18862 2019-01
Import 17474 2019-01
Utenlandsgjeld 1841937 2018-09
Kjøpsbetingelser 117 2018-12
Kapitalstrømmer 20070 2018-09
Utenlandske Direkte Investeringer 1088433 2017-12
Turistankomster 1118 2018-11
Gullreserver 1040 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 0.13 2017-12
Turisme Inntekter 4963 2018-09
Våpen Salg 186 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 29.7 2017-12
Offentlige Budsjetter 1.2 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi 2176 2019-12
Offentlige Utgifter 19865 2018-09
Statens Utgifter Til Bnp 33 2017-12
Statens Inntekter 227553 2019-12
Statsgjeld 192446 2019-12
Fiscal Utgifter 224309 2019-12
Asylsøknader 1230 2018-07
Kreditt-Rating 100
Militære Utgifter 4604 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 17.77 2018-12
Personalinntekt skattesats 40 2018-12
Salgsskatt 7.7 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 12.46 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 6.23 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.23 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 95 2019-01
Produksjon PMI 54.3 2019-01
Industriell Produksjon 5.1 2018-12
Industriproduksjonen 5.7 2018-12
Kapasitetsutnyttelsen 84.29 2019-03
Fabrikkordre 11.4 2018-03
Lagerendringer 2083 2018-09
Konkurser 13257 2017-12
Bilregistreringer 24.77 2018-11
Internett-hastighet 21683 2017-03
IP-adresser 3855605 2017-03
Konkurranseevne Index 82.59 2018-12
Konkurranseevne Rank 4 2018-12
Korrupsjon Index 85 2018-12
Korrupsjon Rank 3 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 38 2018-12
Gruvedrift Produksjon -6 2018-12
ZEW økonomisk sentiment -44 2019-01
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -4 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) -0.3 2018-12
Butikkhandel (Årlig) -0.3 2018-12
Forbruk 92700 2018-09
Privat sparing 13.5 2017-12
Konsumerkreditt 869783 2018-11
Bensinpriser 1.58 2019-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 129 2018-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 182 2016-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 167 2018-12
Konstruksjonsflyt ut -2.5 2018-12
Hjem Eierskap Rate 42.5 2016-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sveits - Økonomiske indikatorer.