Markeder Siste Referanse
Valuta 1.01 2019-04
Aksjemarkedet 9571 2019-04
10-årig statsobligasjon -0.38 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.4 2018-12
Arbeidsledighet 2.5 2019-03
Inflasjon 0.7 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2019-03
Rentesats -0.75 2019-03
Handelsbalanse 2494 2019-03
Nåværende situasjon 15182 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 10.2 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 29.7 2017-12
Offentlige Budsjetter 1.2 2017-12
Forretningstillit 97.4 2019-03
Produksjon PMI 50.3 2019-03
Forbrukertillit -4 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2019-02
Bedriftens Skattesats 17.77 2018-12
Personalinntekt skattesats 40 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.4 2018-12
BNP 679 2017-12
Bnp Faste Priser 175308 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 42669 2018-12
Bnp Per Innbygger 76667 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 57410 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.5 2019-03
Sysselsatte 5065 2018-12
Arbeidsledige 112341 2019-03
Produktivitet 102 2018-12
Ledige Stillinger 36325 2019-03
Lønn 6260 2017-12
Lønninger innen produksjon 113 2017-12
Befolkning 8.48 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 64 2019-12
Pensjonsalder Menn 65 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.5 2018-09
Sysselsetting 80.5 2018-09
Full Jobb 2841 2018-09
Ledige Stillinger 72133 2018-09
Yrkesdeltakelse 68.5 2018-09
Langtids arbeidsledighet 1.5 2018-09
Arbeidsdeltagelse uten bønder 5068 2018-12
Deltid Sysselsettingen 1669 2018-09
Lønnsveksten 0.5 2018-09
Arbeidsledighet for unge 2.1 2019-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.7 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 102 2019-03
Kjerne Konsumprisindeks 101 2019-03
KjerneInflasjon 0.5 2019-03
Bnp-Deflatoren 98.9 2018-12
Produsentpriser 102 2019-03
produsentprisene endring -0.2 2019-03
Eksportpriser 99.3 2019-03
Importprisene 106 2019-03
MatInflasjon 1 2019-03
KPI Housing Utilities 104 2019-03
Kpi Transport 104 2019-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 101 2019-01
Inflasjonsforventning 0.78 2018-12
Penger Siste Referanse
Rentesats -0.75 2019-03
Internbankrente -0.72 2019-04
Pengemengde 568415 2019-03
Pengemengden M1 674449 2019-02
Pengemengden M2 1020399 2019-02
Pengemengden M3 1073068 2019-02
Bankenes balanse 2012322 2019-01
Valutareserver 756012 2019-03
Lån Til Privat Sektor 1462029 2019-01
Innskudd Rente -0.31 2019-02
Sentralbankers balanse 809762 2019-02
Privat gjeld til BNP 247 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 2494 2019-03
Nåværende situasjon 15182 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 10.2 2018-12
Eksport 19405 2019-03
Import 16911 2019-03
Utenlandsgjeld 1827386 2018-12
Kjøpsbetingelser 116 2019-03
Kapitalstrømmer 20969 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 1088433 2017-12
Turistankomster 1222 2019-01
Gullreserver 1040 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 0.13 2017-12
Turisme Inntekter 3611 2018-12
Våpen Salg 186 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 29.7 2017-12
Offentlige Budsjetter 1.2 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi 2176 2019-12
Offentlige Utgifter 19877 2018-12
Statens Utgifter Til Bnp 33 2017-12
Statens Inntekter 227553 2019-12
Statsgjeld 192446 2019-12
Fiscal Utgifter 224309 2019-12
Asylsøknader 1045 2019-01
Kreditt-Rating 100
Militære Utgifter 4604 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 17.77 2018-12
Personalinntekt skattesats 40 2018-12
Salgsskatt 7.7 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 12.46 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 6.23 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.23 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 97.4 2019-03
Produksjon PMI 50.3 2019-03
Industriell Produksjon 5.1 2018-12
Industriproduksjonen 5.7 2018-12
Kapasitetsutnyttelsen 84.29 2019-03
Fabrikkordre 11.4 2018-03
Lagerendringer -2642 2018-12
Konkurser 13257 2017-12
Bilregistreringer 24.77 2018-11
Internett-hastighet 21683 2017-03
IP-adresser 3855605 2017-03
Konkurranseevne Index 82.59 2018-12
Konkurranseevne Rank 4 2018-12
Korrupsjon Index 85 2018-12
Korrupsjon Rank 3 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 38 2018-12
Gruvedrift Produksjon -6 2018-12
ZEW økonomisk sentiment -26.9 2019-03
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -4 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2019-02
Butikkhandel (Årlig) -0.2 2019-02
Forbruk 93004 2018-12
Privat sparing 13.5 2017-12
Konsumerkreditt 872300 2019-01
Bensinpriser 1.58 2019-02
Husholdninger Gjeld Til Bnp 129 2018-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 182 2016-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 167 2018-12
Konstruksjonsflyt ut -2.5 2018-12
Hjem Eierskap Rate 42.5 2016-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sveits - Økonomiske indikatorer.