Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 28.44 28.5 28.58 28.67 28.75 28.92
Aksjemarkedet 16854.10 16536 16207 15885 15568 14933
10-årig statsobligasjon 0.44 0.45 0.46 0.47 0.47 0.49

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 1.43 1.5 0.5 0.5 0.5 1
Bnp Årlig Vekstrate 5.09 3 3.2 3.4 3 2.6
Arbeidsledighet 3.73 3.7 3.7 3.7 4.1 4.2
Inflasjon 1.26 3.3 2.7 2.1 1.8 2.2
Rentesats 1.13 1.13 1.25 1.25 1.25 1.25
Handelsbalanse 3660.00 5100 4000 3400 3400 3400
Nåværende situasjon 27334.00 17921 19500 19550 22500 21600
Nåværende situasjon mot BNP 9.50 10 10 10 10 10
Regjeringens gjeld mot BNP 28.20 35 35 35 34 34
Offentlige Budsjetter -4.50 -3 -3 -3 -2 -2
Produksjon PMI 60.80 59 58 59 60 55
Forbrukertillit 76.52 80 83 85 85 85
Butikkhandel (Månedlig) -14.80 4.5 4 4.5 4.5 4.5
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 17 20 20
Personalinntekt skattesats 40.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 1.43 1.5 0.5 0.5 0.5 1
Bnp Årlig Vekstrate 5.09 3 3.2 3.4 3 2.6
BNP 610.70 615 615 615 615 630
Bnp Faste Priser 5097245.00 4970950 4959863 4464904 5173889 5308410
Brutto Nasjonal Produkt 5496971.00 4824692 4999309 4885625 5412900 5553635
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1207434.00 1095224 1134092 1003491 1174499 1205036
Bnp Fra Landbruk 103278.00 91745 97042 66113 84167 86355
Bnp Fra Construction 107886.00 117182 121360 89985 129153 132511
Bnp Fra Manufacturing 1782089.00 1509161 1608968 1431695 1829817 1877392
Bnp Fra Mining 3660.00 2903 3061 4370 3052 3132
Bnp Fra Forvaltningsloven 263953.00 285104 287362 270674 288874 296384
Bnp Fra Tjenester 3262889.00 2974696 2919290 2977612 3093643 3174078
Bnp Fra Transport 177384.00 133344 109568 136376 122812 126005
Bnp Fra Verktøy 82797.00 74871 75745 43922 88711 91017

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbeidsledighet 3.73 3.7 3.7 3.7 4.1 4.2
Arbeidsledige 446.00 440 435 435 435 435
Yrkesdeltakelse 59.14 59.1 59.1 59.1 59.1 59.2
Lønnskostnader 121.00 109 109 109 109 109
Minstelønn 24000.00 24000 24000 24000 24500 24500
Lønninger innen produksjon 72450.00 52000 52000 52000 52500 53200
Befolkning 23.55 23.6 23.6 23.6 23.61 23.61
Arbeidsledighet for unge 11.96 12.2 12.3 12.5 12.5 12
Lønn 75145.00 52000 52800 53000 52900 54000

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflasjon 1.26 3.3 2.7 2.1 1.8 2.2
Konsumprisindeksen Kpi 102.99 106 105 105 105 107
Kjerne Konsumprisindeks 103.77 105 104 107 105 106
KjerneInflasjon 1.63 1.3 0.9 1 1 1
Produsentpriser 99.49 98.15 98.55 98.94 99.51 100
MatInflasjon 0.40 1.8 2.3 2.3 2 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.34 0.4 0.4 0.3 0.1 0.3
produsentprisene endring 4.36 5.9 5 4.4 1.9 1.5
KPI Housing Utilities 103.15 107 106 105 105 107
Kpi Transport 103.34 100 101 103 105 105

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Rentesats 1.13 1.13 1.25 1.25 1.25 1.25
Internbankrente 0.48 0.49 0.49 0.67 0.61 0.61
Pengemengden M2 50862321.00 52522538 53828310 55134083 56439855 60357172
Bankenes balanse 50849060.00 50422889 51181586 51940284 51940284 54975074
Valutareserver 5390.44 5633 5780 5928 6075 6518
Lån Til Privat Sektor 12786577.00 12374420 12645937 12960827 13069128 13408926
Lånevekst 6.87 3.5 4 5 5 5
Sentralbankers balanse 18426846.00 18498575 18969603 19440630 19440630 21324740

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalanse 3660.00 5100 4000 3400 3400 3400
Nåværende situasjon 27334.00 17921 19500 19550 22500 21600
Nåværende situasjon mot BNP 9.50 10 10 10 10 10
Import 32225.38 24550 25500 26500 26500 26500
Eksport 35886.52 28500 28000 28500 28500 29500
Utenlandsgjeld 189873.00 193500 189000 199000 195000 199000
Turistankomster 12.67 620 880 1090 1090 1110
Gullreserver 423.63 423 423 423 423 423
Utenlandske Direkte Investeringer 365.51 1000 970 970 970 950

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 28.20 35 35 35 34 34
Offentlige Budsjetter -4.50 -3 -3 -3 -2 -2
Offentlige Utgifter 675450.00 674042 669297 633479 698095 716245
Statens Inntekter 2942.28 2950 2875 2875 2875 2875
Fiscal Utgifter 3075.80 3350 3350 3350 3350 3350
Militære Utgifter 10618.00 10500 10500 10500 10500 10500

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 17 20 20
Personalinntekt skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Salgsskatt 5.00 5 5 5 5 5
Sosial sikkerhetsrate 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.87 11 11 11 11 11
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.15 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produksjon PMI 60.80 59 58 59 60 55
Industriell Produksjon 2.96 6.5 5.9 3.3 1.5 2
Industriell Produksjon (Månedlig) 4.37 2.5 1.5 1.5 1.5 0.8
Industriproduksjonen 3.79 4.4 4.4 3 3 3
Nye ordere 42595.00 42750 44500 45000 45000 45000
Lagerendringer -50900.00 -20000 -40000 50000 -20000 22000
Bil Produksjon 17182.00 18500 19700 20000 20000 21000
Bilregistreringer 22327.01 22150 22500 22300 22300 22300
Ledende økonomisk indeks 129.50 115 116 115 115 115
Stål~~pos=trunc 1700.00 1850 1810 1900 1900 1900
Sammenfallende-Hovedsiden 129.59 111 113 113 113 115

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forbrukertillit 76.52 80 83 85 85 85
Butikkhandel (Månedlig) -14.80 4.5 4 4.5 4.5 4.5
Butikkhandel (Årlig) 12.81 6.5 8.5 4 2 2
Forbruk 2420993.00 2446137 2386570 2456394 2464024 2528089
Disponibel personlig inntekt 9256300.00 9487708 9533989 9209710 9571014 9819861
Konsumerkreditt 9641825.00 9083184 9347945 8769439 9884225 10141215
Bankenes Utlånsrente 2.44 2.45 2.45 2.64 2.57 2.57

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Boligpriser 296.48 311 313 313 313 315


Taiwan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.