Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 30.04 30.13 30.21 30.3 30.39 30.57
Aksjemarkedet 12118.71 12005 11901 11797 11695 11493
10-årig statsobligasjon 0.64 0.68 0.7 0.71 0.72 0.75
Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 1.70 0.2 0.5 0.7 1.3 1.3
Bnp Årlig Vekstrate 3.38 3 2.9 2.7 2.4 2.1
Arbeidsledighet 3.72 3.75 3.75 3.8 3.8 3.8
Inflasjon 1.13 1.3 0.8 0.9 1.2 1.7
Rentesats 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
Handelsbalanse 2502.25 4800 4000 2600 3400 3400
Nåværende situasjon 12481.00 20873 20396 19842 19228 23600
Nåværende situasjon mot BNP 11.60 10.6 10.6 10.6 10.6 9.9
Regjeringens gjeld mot BNP 30.90 30 30 30 30 30
Offentlige Budsjetter -1.90 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.2
Produksjon PMI 50.80 49.5 50 50.5 49.1 49.8
Forbrukertillit 84.28 84.5 85 83.6 82.9 86
Butikkhandel (Månedlig) 0.80 -2 -2.7 3.1 3.7 3.7
Bedriftens Skattesats 17.00 17 17 17 17 17
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 1.70 0.2 0.5 0.7 1.3 1.3
Bnp Årlig Vekstrate 3.38 3 2.9 2.7 2.4 2.1
BNP 589.39 622 622 622 622 633
Bnp Faste Priser 4789789.00 4767357 4807294 4832897 4904744 5007744
Brutto Nasjonal Produkt 4698206.00 4451139 4452910 4740490 4810963 4911993
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1086951.00 994159 1054616 1096734 1113038 1136412
Bnp Fra Landbruk 78889.00 92736 92400 79599 80782 82479
Bnp Fra Construction 109763.00 107349 109527 110751 112397 114758
Bnp Fra Manufacturing 1675247.00 1389525 1510690 1690324 1715453 1751477
Bnp Fra Mining 2885.00 2831 2918 2911 2954 3016
Bnp Fra Forvaltningsloven 275190.00 274359 276348 277667 281795 287712
Bnp Fra Tjenester 2899516.00 2887795 2890637 2925612 2969104 3031456
Bnp Fra Transport 146982.00 147754 143284 148305 150510 153670
Bnp Fra Verktøy 83460.00 71566 73488 84211 85463 87258
Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbeidsledighet 3.72 3.75 3.75 3.8 3.8 3.8
Arbeidsledige 447.00 428 421 425 424 414
Yrkesdeltakelse 59.21 59.6 59.7 59.8 59.8 60.1
Lønnskostnader 90.02 98.6 98.6 98.6 109 109
Minstelønn 23100.00 24500 24500 24500 24500 25400
Lønninger innen produksjon 49023.00 43700 45800 46720 49400 50100
Befolkning 23.58 23.6 23.6 23.6 23.6 23.61
Arbeidsledighet for unge 12.86 12.1 12.1 12.1 13.2 13.2
Lønn 47998.00 47700 48900 46200 50900 51500
Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflasjon 1.13 1.3 0.8 0.9 1.2 1.7
Konsumprisindeksen Kpi 102.65 103 104 104 104 106
Kjerne Konsumprisindeks 102.83 103 104 104 104 106
KjerneInflasjon 0.57 0.9 0.9 1.2 1.4 1.6
Produsentpriser 99.60 98.02 105 104 101 103
MatInflasjon 3.00 1.5 1.5 1.8 2 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.25 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3
KPI Housing Utilities 102.16 103 104 104 103 105
Kpi Transport 101.70 104 104 103 103 105
produsentprisene endring -3.42 -4.9 1.5 1.5 1.5 2
Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Rentesats 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
Internbankrente 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
Pengemengden M2 45847300.00 46246338 46641772 47037206 47432640 49014375
Valutareserver 4781.26 4790 4810 4850 4890 4980
Bankenes balanse 45465418.00 44870000 45070000 45110000 45550000 46550000
Lån Til Privat Sektor 11791469.00 11278139 11575040 11864864 12074464 12328028
Sentralbankers balanse 16159557.00 17250000 18550000 18792000 19100000 19100000
Lånevekst 4.94 4.3 4.3 4.2 5.8 5.8
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalanse 2502.25 4800 4000 2600 3400 3400
Nåværende situasjon 12481.00 20873 20396 19842 19228 23600
Nåværende situasjon mot BNP 11.60 10.6 10.6 10.6 10.6 9.9
Import 26992.33 24400 23900 22900 25500 26500
Eksport 29494.58 26500 27900 25500 27900 28900
Utenlandsgjeld 191864.00 227000 227000 199000 239000 239000
Turistankomster 990.40 930 900 790 890 890
Gullreserver 423.63 424 424 424 424 424
Utenlandske Direkte Investeringer 401.58 1080 665 950 950 950
Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 30.90 30 30 30 30 30
Offentlige Budsjetter -1.90 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.2
Offentlige Utgifter 651172.00 637253 651487 657033 666800 680803
Statens Inntekter 2801.78 2875 2875 2875 2875 2875
Fiscal Utgifter 2978.49 3230 3230 3230 3230 3230
Militære Utgifter 10458.00 10000 10000 10000 10000 10000
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bedriftens Skattesats 17.00 17 17 17 17 17
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 5.00 5 5 5 5 5
Sosial sikkerhetsrate 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.87 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.15 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produksjon PMI 50.80 49.5 50 50.5 49.1 49.8
Industriell Produksjon 5.99 7 4.5 5.5 1.5 2
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.35 0.3 0.3 0.2 0.8 0.8
Industriproduksjonen 6.37 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5
Nye ordere 43784.00 42500 42500 42500 44000 44000
Lagerendringer -24853.00 8500 8500 10000 16100 14100
Bil Produksjon 25614.00 18800 21300 16200 18800 17800
Bilregistreringer 22111.81 22120 22150 22165 22200 22300
Ledende økonomisk indeks 113.60 113 113 112 114 114
Sammenfallende-Hovedsiden 111.34 110 111 111 113 113
Stål~~pos=trunc 1670.00 2010 2040 1900 1880 1900
Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forbrukertillit 84.28 84.5 85 83.6 82.9 86
Butikkhandel (Månedlig) 0.80 -2 -2.7 3.1 3.7 3.7
Butikkhandel (Årlig) 2.75 3.6 2.5 1.9 2.8 2
Forbruk 2432640.00 2432284 2442510 2454534 2491023 2543335
Disponibel personlig inntekt 8956900.00 9046469 9043513 9037512 9171866 9364475
Konsumerkreditt 8703092.00 8418264 8550969 8666060 8911966 9099117
Bankenes Utlånsrente 2.63 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64
Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Boligpriser 293.35 300 295 310 315 315


Taiwan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.