Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 29.09 29.2 29.28 29.37 29.45 29.63
Aksjemarkedet 12462.76 12215 11972 11734 11499 11031
10-årig statsobligasjon 0.44 0.39 0.4 0.41 0.41 0.43

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -1.40 3.4 1.8 1 0.2 0.5
Bnp Årlig Vekstrate -0.58 2 2.5 4.5 6 3.4
Arbeidsledighet 3.83 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7
Inflasjon -0.33 -0.1 1.2 1.8 2.5 2
Rentesats 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.25
Handelsbalanse 6466.42 2600 3400 2000 3950 3400
Nåværende situasjon 21769.00 17242 18228 19228 17921 19550
Nåværende situasjon mot BNP 10.50 8.5 8.5 9.5 9.5 9.5
Regjeringens gjeld mot BNP 30.90 32.5 32.5 33.5 33.5 33.5
Offentlige Budsjetter -1.30 -4.5 -4.5 -3.5 -3.5 -3.5
Produksjon PMI 52.20 50 49.1 51 50 49.8
Forbrukertillit 71.33 71 73 73 80 85
Butikkhandel (Månedlig) -0.60 3.5 1.5 2.2 4.5 4.5
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 40.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -1.40 3.4 1.8 1 0.2 0.5
Bnp Årlig Vekstrate -0.58 2 2.5 4.5 6 3.4
BNP 605.00 615 615 625 625 625
Bnp Faste Priser 4746831.00 4815229 4995415 5037346 5109653 5165260
Brutto Nasjonal Produkt 4761394.00 4729543 5200598 4909709 4980183 5377418
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1072982.00 1087813 1186457 1065765 1081063 1226797
Bnp Fra Landbruk 93650.00 79669 104725 94649 96007 108286
Bnp Fra Construction 113221.00 110493 101086 114212 115852 104522
Bnp Fra Manufacturing 1548277.00 1685049 1683386 1531257 1553237 1740621
Bnp Fra Mining 3024.00 2892 3807 3046 3090 3936
Bnp Fra Forvaltningsloven 278395.00 277026 265650 291538 295723 274682
Bnp Fra Tjenester 2815401.00 2923918 3156524 3013762 3057022 3263846
Bnp Fra Transport 108235.00 147814 152009 136005 137957 157177
Bnp Fra Verktøy 72918.00 84013 81764 76093 77185 84544

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 3.83 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7
Arbeidsledige 458.00 450 450 440 440 435
Yrkesdeltakelse 59.07 58.9 59 59 59.1 59.1
Lønnskostnader 105.71 98.6 109 109 109 109
Minstelønn 23800.00 23800 23800 24500 24500 24500
Lønninger innen produksjon 57922.00 51120 51500 51900 52000 52000
Befolkning 23.60 23.6 23.6 23.61 23.61 23.61
Arbeidsledighet for unge 12.01 12.1 12.8 13 12.5 12.5
Lønn 55505.00 50200 51900 52100 52000 53000

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon -0.33 -0.1 1.2 1.8 2.5 2
Konsumprisindeksen Kpi 102.50 103 104 104 105 106
Kjerne Konsumprisindeks 103.04 103 103 103 104 104
KjerneInflasjon 0.14 0.3 0.5 0.8 1.2 1
Produsentpriser 93.60 93.5 96.06 96.84 98.64 102
MatInflasjon 0.17 0.5 1 1.5 2.1 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.18 0.2 0.3 0.2 0.4 0.3
produsentprisene endring -9.09 -8.5 -3.5 1.5 6.5 6
KPI Housing Utilities 103.44 103 103 104 106 105
Kpi Transport 98.91 102 103 100 99.55 105

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.25
Internbankrente 0.48 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49
Pengemengden M2 48343627.00 48201580 48926228 49650875 50375522 51824817
Bankenes balanse 47874802.00 48146796 48905494 49664191 50422889 51940284
Valutareserver 4981.69 4990 5051 5113 5176 5301
Lån Til Privat Sektor 12381032.00 11837466 12178978 12615872 13014266 12593064
Lånevekst 6.70 6.5 5.8 5.5 3.5 5
Sentralbankers balanse 16909574.00 17085493 17556520 18027548 18498575 19440630

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse 6466.42 2600 3400 2000 3950 3400
Nåværende situasjon 21769.00 17242 18228 19228 17921 19550
Nåværende situasjon mot BNP 10.50 8.5 8.5 9.5 9.5 9.5
Import 24707.73 22900 23500 25500 24550 26500
Eksport 31174.15 25500 27900 27500 28500 28500
Utenlandsgjeld 199331.00 199000 219000 197000 193500 199000
Turistankomster 11.75 20 80 110 620 1090
Gullreserver 422.70 423 423 423 423 423
Utenlandske Direkte Investeringer 1313.57 750 550 950 1000 950

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 30.90 32.5 32.5 33.5 33.5 33.5
Offentlige Budsjetter -1.30 -4.5 -4.5 -3.5 -3.5 -3.5
Offentlige Utgifter 644360.00 655420 664285 681685 691470 686871
Statens Inntekter 2942.28 2950 2950 2875 2875 2875
Fiscal Utgifter 3075.80 3100 3100 3350 3350 3350
Militære Utgifter 10458.00 10000 10000 10500 10500 10500

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Salgsskatt 5.00 5 5 5 5 5
Sosial sikkerhetsrate 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.87 11 11 11 11 11
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.15 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produksjon PMI 52.20 50 49.1 51 50 49.8
Industriell Produksjon 4.70 5.5 2.5 1.5 3.3 2
Industriell Produksjon (Månedlig) 3.58 1.5 0.8 0.3 2.5 0.8
Industriproduksjonen 5.29 4.5 2.5 1.5 4.4 3
Nye ordere 45488.00 46000 44500 41900 42750 45000
Lagerendringer 53030.00 50000 45100 35000 30300 25500
Bil Produksjon 13636.00 13200 15800 17800 18500 20000
Bilregistreringer 22226.12 22000 22150 22150 22200 22300
Ledende økonomisk indeks 115.40 112 113 114 115 115
Stål~~pos=trunc 1625.00 1600 1780 1880 1850 1900
Sammenfallende-Hovedsiden 111.38 111 109 111 113 113

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit 71.33 71 73 73 80 85
Butikkhandel (Månedlig) -0.60 3.5 1.5 2.2 4.5 4.5
Butikkhandel (Årlig) 8.17 3.5 2.5 3.3 4.6 2
Forbruk 2323849.00 2447105 2515048 2498238 2534097 2600559
Disponibel personlig inntekt 9256300.00 9016643 9180823 9359961 9494314 9492970
Konsumerkreditt 9207278.00 8646048 8992705 9260417 9620216 9298457
Bankenes Utlånsrente 2.44 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Boligpriser 302.61 305 310 315 311 315


Taiwan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.