Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 27.96 28.04 28.12 28.2 28.28 28.45
Aksjemarkedet 16153.77 15832 15517 15209 14905 14298
10-årig statsobligasjon 0.29 0.29 0.3 0.3 0.31 0.32

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 3.91 1 1.5 0.5 0.5 1
Bnp Årlig Vekstrate 3.92 2.5 3 3.2 3.4 2.6
Arbeidsledighet 3.77 3.8 3.7 3.7 3.7 4.2
Inflasjon 0.06 0.7 1 1.6 1.5 2.2
Rentesats 1.13 1.13 1.13 1.25 1.25 1.25
Handelsbalanse 5763.77 5100 4000 3950 3400 3400
Nåværende situasjon 28651.00 18228 17921 19500 19550 21600
Nåværende situasjon mot BNP 10.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Regjeringens gjeld mot BNP 28.20 33.5 33.5 33.5 33.5 31
Offentlige Budsjetter -1.30 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Produksjon PMI 59.40 53 54 58 52 50
Forbrukertillit 70.90 73 80 83 85 85
Butikkhandel (Månedlig) 0.18 2.2 4.5 4 4.5 4.5
Bedriftens Skattesats 20.00 17 20 20 17 17
Personalinntekt skattesats 40.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 3.91 1 1.5 0.5 0.5 1
Bnp Årlig Vekstrate 3.92 2.5 3 3.2 3.4 2.6
BNP 605.00 615 615 615 615 630
Bnp Faste Priser 5003761.00 5037385 4970950 4959863 4464904 5208656
Brutto Nasjonal Produkt 5234913.00 5257344 4824692 4999309 4885625 5436094
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1135879.00 1212553 1095224 1134092 1003491 1253780
Bnp Fra Landbruk 81399.00 106843 91745 97042 66113 110476
Bnp Fra Construction 124906.00 105164 117182 121360 89985 108740
Bnp Fra Manufacturing 1769649.00 1692562 1509161 1608968 1431695 1750109
Bnp Fra Mining 2952.00 3755 2903 3061 4370 3883
Bnp Fra Forvaltningsloven 279375.00 267224 285104 287362 270674 276309
Bnp Fra Tjenester 2991918.00 3216922 2974696 2919290 2977612 3326297
Bnp Fra Transport 118774.00 153553 133344 109568 136376 158774
Bnp Fra Verktøy 85794.00 82490 74871 75745 43922 85295

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbeidsledighet 3.77 3.8 3.7 3.7 3.7 4.2
Arbeidsledige 451.00 440 440 435 435 435
Yrkesdeltakelse 59.10 59 59.1 59.1 59.1 59.2
Lønnskostnader 82.90 109 109 109 109 109
Minstelønn 23800.00 24500 24500 24500 24500 25100
Lønninger innen produksjon 48832.00 51900 52000 52000 52000 53000
Befolkning 23.60 23.61 23.61 23.61 23.61 23.62
Arbeidsledighet for unge 12.39 13 12.5 12.3 12.5 12
Lønn 48242.00 52100 52000 52800 53000 54000

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflasjon 0.06 0.7 1 1.6 1.5 2.2
Konsumprisindeksen Kpi 102.72 103 102 103 106 104
Kjerne Konsumprisindeks 103.54 105 103 103 107 107
KjerneInflasjon 0.69 0.8 1.2 0.6 1 1
Produsentpriser 94.46 93.07 91.99 98.7 126 98.65
MatInflasjon 0.32 1.5 2.1 1.8 1.8 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.17 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
produsentprisene endring -5.10 -6.5 6.5 7.5 6 4
KPI Housing Utilities 102.56 102 103 104 106 104
Kpi Transport 100.49 102 99.06 98.08 107 103

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Rentesats 1.13 1.13 1.13 1.25 1.25 1.25
Internbankrente 0.48 0.49 0.49 0.49 0.67 0.61
Pengemengden M2 49244895.00 49650875 50375522 51100170 51824817 54723406
Bankenes balanse 49194500.00 49664191 50422889 51181586 51940284 54975074
Valutareserver 5299.10 5113 5176 5238 5301 5551
Lån Til Privat Sektor 12624659.00 12285916 12374420 12645937 12960827 12703637
Lånevekst 6.52 5.5 3.5 4 5 5
Sentralbankers balanse 18018212.00 18027548 18498575 18969603 19440630 21324740

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalanse 5763.77 5100 4000 3950 3400 3400
Nåværende situasjon 28651.00 18228 17921 19500 19550 21600
Nåværende situasjon mot BNP 10.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Import 27236.83 23500 24550 25500 26500 26500
Eksport 33000.60 27500 28500 28000 28500 29500
Utenlandsgjeld 190813.00 197000 193500 189000 199000 199000
Turistankomster 21.18 110 620 880 1090 1110
Gullreserver 423.63 423 423 423 423 423
Utenlandske Direkte Investeringer 805.05 550 1000 970 970 950

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 28.20 33.5 33.5 33.5 33.5 31
Offentlige Budsjetter -1.30 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Offentlige Utgifter 675140.00 669178 674042 669297 633479 691930
Statens Inntekter 2942.28 2950 2950 2875 2875 2875
Fiscal Utgifter 3075.80 3350 3350 3350 3350 3350
Militære Utgifter 10458.00 10500 10500 10500 10500 10500

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bedriftens Skattesats 20.00 17 20 20 17 17
Personalinntekt skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Salgsskatt 5.00 5 5 5 5 5
Sosial sikkerhetsrate 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.87 11 11 11 11 11
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.15 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Produksjon PMI 59.40 53 54 58 52 50
Industriell Produksjon 7.84 1.5 3.3 3.1 2 2
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.40 0.3 2.5 1.5 1.5 0.8
Industriproduksjonen 8.19 2.5 4.4 4.4 3 3
Nye ordere 60549.00 41900 42750 44500 45000 45000
Lagerendringer -60697.00 35000 30300 27500 25500 22000
Bil Produksjon 29860.00 17800 18500 19700 20000 21000
Bilregistreringer 22297.00 22150 22150 22500 22300 22300
Ledende økonomisk indeks 125.10 113 115 116 115 115
Stål~~pos=trunc 1565.00 1780 1850 1810 1900 1900
Sammenfallende-Hovedsiden 121.30 111 111 113 113 115

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forbrukertillit 70.90 73 80 83 85 85
Butikkhandel (Månedlig) 0.18 2.2 4.5 4 4.5 4.5
Butikkhandel (Årlig) 2.48 3.3 4.6 3 2 2
Forbruk 2383002.00 2537084 2446137 2386570 2456394 2623345
Disponibel personlig inntekt 9256300.00 9571014 9487708 9533989 9209710 9896429
Konsumerkreditt 9449602.00 9071666 9083184 9347945 8769439 9380102
Bankenes Utlånsrente 2.44 2.45 2.45 2.45 2.64 2.57

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Boligpriser 311.23 310 311 313 313 315


Taiwan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.