Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 27.69 27.77 27.85 27.93 28.01 28.18
Aksjemarkedet 17213.52 16871 16535 16207 15883 15236
10-årig statsobligasjon 0.38 0.39 0.39 0.4 0.41 0.42

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 3.05 1.5 0.5 0.5 0.5 1
Bnp Årlig Vekstrate 8.92 4.9 4.1 3.9 3.5 2.6
Arbeidsledighet 3.71 3.7 3.7 3.7 4.1 4.2
Inflasjon 2.48 2.3 1.3 1.2 1.1 2
Rentesats 1.13 1.13 1.25 1.25 1.25 1.25
Handelsbalanse 6155.87 5100 4000 3400 3400 3400
Nåværende situasjon 25960.00 17921 19500 19550 22500 21600
Nåværende situasjon mot BNP 9.50 10 10 10 10 10
Regjeringens gjeld mot BNP 28.20 35 35 35 34 34
Offentlige Budsjetter -4.50 -3 -3 -3 -2 -2
Produksjon PMI 62.00 61 61 60 60 55
Forbrukertillit 77.28 80 83 85 85 85
Butikkhandel (Månedlig) 0.70 4.5 4 4.5 4.5 4.5
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 17 20 20
Personalinntekt skattesats 40.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 3.05 1.5 0.5 0.5 0.5 1
Bnp Årlig Vekstrate 8.92 4.9 4.1 3.9 3.5 2.6
BNP 610.70 615 615 615 615 630
Bnp Faste Priser 5268613.00 5051356 5208915 5296038 5275649 5433735
Brutto Nasjonal Produkt 5179806.00 5091529 5449544 5711353 5689365 5859848
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1195878.00 1155012 1202223 1254524 1249694 1287142
Bnp Fra Landbruk 88446.00 98833 84921 107306 106893 110096
Bnp Fra Construction 125341.00 123598 130032 112094 111662 115008
Bnp Fra Manufacturing 1705633.00 1638648 1841369 1851590 1844462 1899732
Bnp Fra Mining 2904.00 3118 3080 3803 3788 3902
Bnp Fra Forvaltningsloven 281163.00 292663 290828 274247 273191 281378
Bnp Fra Tjenester 2991918.00 2973141 3115837 3390142 3377090 3478285
Bnp Fra Transport 123144.00 135238 1536516 184302 183592 189094
Bnp Fra Verktøy 75372.00 77142 89738 86026 85695 88263

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbeidsledighet 3.71 3.7 3.7 3.7 4.1 4.2
Arbeidsledige 444.00 440 435 435 435 435
Yrkesdeltakelse 59.23 59.1 59.1 59.1 59.1 59.2
Lønnskostnader 81.01 109 109 109 109 109
Minstelønn 24000.00 24000 24000 24000 24500 24500
Lønninger innen produksjon 47652.00 52000 52000 52000 52500 53200
Befolkning 23.55 23.6 23.6 23.6 23.61 23.61
Arbeidsledighet for unge 11.90 12.2 12.3 12.5 12.5 12
Lønn 49930.00 52000 52800 53000 52900 54000

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflasjon 2.48 2.3 1.3 1.2 1.1 2
Konsumprisindeksen Kpi 103.91 105 104 104 104 106
Kjerne Konsumprisindeks 104.47 105 104 107 105 106
KjerneInflasjon 1.35 1.3 0.9 1 1 1
Produsentpriser 103.19 99.91 100 101 101 102
MatInflasjon 0.61 1.8 2.3 2.3 2 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.27 0.4 0.4 0.3 0.1 0.3
produsentprisene endring 11.33 7.8 6.8 6.2 1.5 1.5
KPI Housing Utilities 103.33 106 105 104 104 106
Kpi Transport 103.82 99.34 99.62 102 104 104

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Rentesats 1.13 1.13 1.25 1.25 1.25 1.25
Internbankrente 0.48 0.49 0.61 0.61 0.61 0.61
Pengemengden M2 51137274.00 52522538 53828310 55134083 56439855 60357172
Bankenes balanse 51193510.00 50422889 51181586 51940284 51940284 54975074
Valutareserver 5429.78 5633 5780 5928 6075 6518
Lån Til Privat Sektor 12796644.00 12879212 13073858 13132325 13308268 13473766
Lånevekst 6.95 3.5 4 5 5 5
Sentralbankers balanse 18584839.00 18498575 18969603 19440630 19440630 21324740

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalanse 6155.87 5100 4000 3400 3400 3400
Nåværende situasjon 25960.00 17921 19500 19550 22500 21600
Nåværende situasjon mot BNP 9.50 10 10 10 10 10
Import 31254.33 24550 25500 26500 26500 26500
Eksport 37410.20 28500 28000 28500 28500 29500
Utenlandsgjeld 209223.00 193500 189000 199000 195000 199000
Turistankomster 17.84 620 880 1090 1090 1110
Gullreserver 423.63 423 423 423 423 423
Råoljeproduksjon 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
Utenlandske Direkte Investeringer 338.02 1000 970 970 970 950

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 28.20 35 35 35 34 34
Offentlige Budsjetter -4.50 -3 -3 -3 -2 -2
Regjeringens budsjetter verdi -455.80 -355 -355 -355 -355 -355
Offentlige Utgifter 680361.00 681364 702177 701793 699091 720039
Statens Inntekter 2875.41 2950 2875 2875 2875 2875
Fiscal Utgifter 3331.21 3350 3350 3350 3350 3350
Militære Utgifter 11597.00 10500 10500 10500 10500 10500

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 17 20 20
Personalinntekt skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Salgsskatt 5.00 5 5 5 5 5
Sosial sikkerhetsrate 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.87 11 11 11 11 11
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.15 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produksjon PMI 62.00 61 61 60 60 55
Industriell Produksjon 13.62 6.5 5.9 3.3 1.5 2
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.05 2.5 1.5 1.5 1.5 0.8
Industriproduksjonen 14.24 4.4 4.4 3 3 3
Nye ordere 54930.00 42750 44500 45000 45000 45000
Lagerendringer 8309.00 -20000 -40000 50000 -20000 22000
Bil Produksjon 23327.00 18500 19700 20000 20000 21000
Bilregistreringer 22405.45 22150 22500 22300 22300 22300
Ledende økonomisk indeks 130.20 115 116 115 115 115
Stål~~pos=trunc 1700.00 1850 1810 1900 1900 1900
Sammenfallende-Hovedsiden 132.03 111 113 113 113 115

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forbrukertillit 77.28 80 83 85 85 85
Butikkhandel (Månedlig) 0.70 4.5 4 4.5 4.5 4.5
Butikkhandel (Årlig) 18.27 6.5 8.5 4 2 2
Forbruk 2441051.00 2423678 2485725 2515412 2505728 2580812
Disponibel personlig inntekt 9256300.00 9709859 9635808 9617296 9580271 9867345
Konsumerkreditt 9764116.00 9520383 9669703 9932021 10036184 10190254
Bankenes Utlånsrente 2.44 2.45 2.57 2.57 2.57 2.57

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Boligpriser 329.17 311 313 313 313 315


Taiwan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.