Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 30.51 30.58 30.68 30.78 30.88 31.08
Aksjemarkedet 11656.40 11246 11135 11025 10916 10701
10-årig statsobligasjon 0.72 0.71 0.73 0.74 0.76 0.78
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.67 0.7 0.7 0.5 0.7 0.7
Bnp Årlig Vekstrate 2.91 2.7 2.9 2.6 2.5 2.4
Arbeidsledighet 3.74 3.9 4 4 4.1 3.8
Inflasjon 0.39 0.7 1 0.8 0.9 1.2
Rentesats 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
Handelsbalanse 3950.00 4800 4800 2100 4000 3400
Nåværende situasjon 17555.00 22770 24790 22800 21740 21140
Nåværende situasjon mot BNP 11.60 11.2 10.6 10.6 10.6 10.6
Regjeringens gjeld mot BNP 30.90 31 30 30 30 30
Offentlige Budsjetter -1.90 -2.1 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
Produksjon PMI 49.80 50.3 48.2 50 50.5 49.1
Forbrukertillit 80.97 79.2 79.2 85 83.6 82.9
Butikkhandel (Månedlig) 0.70 4.2 -2 -2.7 3.1 3.7
Bedriftens Skattesats 17.00 17 17 17 17 17
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.67 0.7 0.7 0.5 0.7 0.7
Bnp Årlig Vekstrate 2.91 2.7 2.9 2.6 2.5 2.4
BNP 589.39 605 622 622 622 622
Bnp Faste Priser 4287330.00 4339584 4382165 4398801 4394513 4443734
Brutto Nasjonal Produkt 4410263.00 4778987 4534873 4524930 4520520 4893683
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 960718.00 989852 969617 985697 984736 1013609
Bnp Fra Landbruk 55600.00 64830 54584 57046 56990 66386
Bnp Fra Construction 101708.00 87222 103295 104352 104251 89315
Bnp Fra Manufacturing 1292463.00 1397645 1208437 1326067 1324775 1431189
Bnp Fra Mining 3405.00 4248 3400 3494 3490 4350
Bnp Fra Forvaltningsloven 274064.00 263505 279552 281190 280916 269829
Bnp Fra Tjenester 2699936.00 2897852 2783324 2770134 2767434 2967400
Bnp Fra Transport 121664.00 131728 131904 124827 124706 134890
Bnp Fra Verktøy 29232.00 42673 31298 29992 29963 43697
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 3.74 3.9 4 4 4.1 3.8
Arbeidsledige 448.00 428 428 421 425 424
Yrkesdeltakelse 59.20 59.4 59.6 59.7 59.8 59.8
Lønnskostnader 93.02 98.6 98.6 98.6 98.6 109
Minstelønn 23100.00 23100 24500 24500 24500 24500
Lønninger innen produksjon 49325.00 48280 43700 45800 46720 49400
Befolkning 23.58 23.61 23.64 23.64 23.64 23.64
Arbeidsledighet for unge 12.86 12.1 12.1 12.1 12.1 13.2
Lønn 48984.00 49800 47700 48900 46200 50900
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 0.39 0.7 1 0.8 0.9 1.2
Konsumprisindeksen Kpi 103.04 102 103 104 104 103
Kjerne Konsumprisindeks 103.10 104 105 103 104 105
KjerneInflasjon 0.66 0.5 0.9 0.9 1.2 1.4
Produsentpriser 100.67 101 104 105 104 103
MatInflasjon 1.65 1.5 1.5 1.5 1.8 2
Inflasjonen (Månedlig) -0.35 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
KPI Housing Utilities 102.10 102 103 104 104 104
Kpi Transport 101.56 103 104 104 103 104
produsentprisene endring -6.21 -2 1.1 1.5 1.5 1.5
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
Internbankrente 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
Pengemengden M2 45327701.00 45800000 45900000 46100000 463000000 46500000
Valutareserver 4724.80 4720 4790 4810 4850 4890
Bankenes balanse 45173733.00 44770000 44870000 45070000 45110000 45550000
Lån Til Privat Sektor 11759033.00 11604029 11490302 11762250 11913052 11882526
Sentralbankers balanse 16597658.00 17250000 17250000 18550000 18792000 19100000
Lånevekst 4.90 4.3 4.3 4.3 4.2 5.8
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse 3950.00 4800 4800 2100 4000 3400
Nåværende situasjon 17555.00 22770 24790 22800 21740 21140
Nåværende situasjon mot BNP 11.60 11.2 10.6 10.6 10.6 10.6
Import 25039.56 22400 24400 23900 22900 25500
Eksport 28992.59 27200 26500 27900 25500 27900
Utenlandsgjeld 187182.00 227000 227000 200686 199000 239000
Turistankomster 794.42 930 930 900 790 890
Gullreserver 423.63 424 424 424 424 424
Utenlandske Direkte Investeringer 1359.62 965 1080 665 950 950
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 30.90 31 30 30 30 30
Offentlige Budsjetter -1.90 -2.1 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
Offentlige Utgifter 604209.00 616810 609164 619918 619314 631613
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bedriftens Skattesats 17.00 17 17 17 17 17
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 5.00 5 5 5 5 5
Sosial sikkerhetsrate 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.87 11.2 12.5 12.5 12.5 12.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.15 3.2 3.05 3.05 3.05 3.05
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produksjon PMI 49.80 50.3 48.2 50 50.5 49.1
Industriell Produksjon -0.75 1.5 2.9 3.2 1.8 1.9
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.27 0.3 0.3 0.3 0.2 0.8
Industriproduksjonen -0.65 1.8 1.5 1.5 0.8 1.5
Lagerendringer -4731.00 1500 8500 8500 10000 16100
Bil Produksjon 23088.00 17300 18800 21300 16200 18800
Bilregistreringer 22052.90 22090 22120 22150 22165 22200
Ledende økonomisk indeks 112.70 113 113 113 112 114
Sammenfallende-Hovedsiden 110.96 110 110 111 111 113
Stål~~pos=trunc 1830.00 1885 2010 2040 1900 1880
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forbrukertillit 80.97 79.2 79.2 85 83.6 82.9
Butikkhandel (Månedlig) 0.70 4.2 -2 -2.7 3.1 3.7
Butikkhandel (Årlig) 2.71 4.8 3.6 2.5 1.9 2.8
Forbruk 2346085.00 2384064 2399984 2407083 2404737 2441282
Disponibel personlig inntekt 8956900.00 9198736 9216650 9189779 9180823 9419506
Konsumerkreditt 8588761.00 8528596 8576628 8689269 8803480 8733283
Bankenes Utlånsrente 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64
Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Boligpriser 293.35 304 300 295 310 315


Taiwan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.