Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 30.20 30.34 30.43 30.52 30.61 30.79
Aksjemarkedet 9663.63 9471 9283 9098 8917 8553
10-årig statsobligasjon 0.48 0.48 0.49 0.5 0.51 0.53

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate 1.89 -4.1 -1.9 1.7 1.5 1.3
Bnp Årlig Vekstrate 3.31 -7.6 -2.7 2.4 2.1 2.5
Arbeidsledighet 3.70 4 4.1 4.3 4.5 4.2
Inflasjon -0.21 0.8 0.9 1.2 1.2 1.7
Rentesats 1.13 1 1 1 1 1.25
Handelsbalanse 3303.25 4000 2600 2400 2400 2400
Nåværende situasjon 17016.00 20396 19842 19228 19228 23600
Nåværende situasjon mot BNP 11.60 10.6 10.6 10.6 9.9 9.9
Regjeringens gjeld mot BNP 30.90 32.5 32.5 32.5 33.5 33.5
Offentlige Budsjetter -1.90 -4.5 -4.5 -4.5 -5 -5
Produksjon PMI 50.40 42 46 49.1 51 49.8
Forbrukertillit 78.51 75 76 76 82 85
Butikkhandel (Månedlig) -22.20 -2.7 3.1 3.7 3.7 3.7
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 40.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate 1.89 -4.1 -1.9 1.7 1.5 1.3
Bnp Årlig Vekstrate 3.31 -7.6 -2.7 2.4 2.1 2.5
BNP 605.00 615 615 615 625 625
Bnp Faste Priser 4873576.00 4637053 4740274 4990542 4975921 5115305
Brutto Nasjonal Produkt 5073754.00 4298551 4655922 5195524 5180303 5325412
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1157519.00 1018058 1070880 1185299 1181827 1214932
Bnp Fra Landbruk 102171.00 89197 78429 104623 104317 107239
Bnp Fra Construction 98620.00 105730 108773 100987 100691 103512
Bnp Fra Manufacturing 1642328.00 1458323 1658819 1681744 1676817 1723787
Bnp Fra Mining 3714.00 2817 2847 3803 3792 3898
Bnp Fra Forvaltningsloven 259171.00 266768 272713 265391 264614 272026
Bnp Fra Tjenester 3079536.00 2790433 2878404 3153445 3144206 3232281
Bnp Fra Transport 148301.00 138317 145513 151860 151415 155657
Bnp Fra Verktøy 79770.00 70940 82705 81684 81445 83727

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbeidsledighet 3.70 4 4.1 4.3 4.5 4.2
Arbeidsledige 444.00 421 425 424 424 414
Yrkesdeltakelse 59.21 59.7 59.8 59.8 59.8 60.1
Lønnskostnader 194.71 98.6 98.6 109 109 109
Minstelønn 23800.00 23800 23800 23800 24500 24500
Lønninger innen produksjon 98828.00 48500 51120 52400 46000 53600
Befolkning 23.60 23.6 23.6 23.6 23.61 23.61
Arbeidsledighet for unge 12.11 12.1 12.1 13.2 13.2 13.2
Lønn 102561.00 49900 50200 52900 48600 53400

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflasjon -0.21 0.8 0.9 1.2 1.2 1.7
Konsumprisindeksen Kpi 102.16 104 104 104 103 106
Kjerne Konsumprisindeks 102.70 104 104 104 104 106
KjerneInflasjon -0.38 0.9 1.2 1.4 1.4 1.6
Produsentpriser 98.00 105 104 101 99.47 103
MatInflasjon 1.76 1.5 1.8 2 2 2
Inflasjonen (Månedlig) -0.19 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3
produsentprisene endring -4.47 1.5 1.5 1.5 1.5 2
KPI Housing Utilities 102.39 104 104 103 104 105
Kpi Transport 100.46 104 103 103 102 105

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Rentesats 1.13 1 1 1 1 1.25
Internbankrente 0.48 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Pengemengden M2 46610991.00 46641772 47037206 47432640 47828073 49014375
Bankenes balanse 46507579.00 45070000 45110000 45550000 45550000 46550000
Valutareserver 4796.80 4810 4850 4890 4890 4980
Lån Til Privat Sektor 12034909.00 11173793 11653202 12167096 12287642 12471274
Lånevekst 5.22 4.3 4.2 5.8 5.8 5.8
Sentralbankers balanse 16358237.00 18550000 18792000 19100000 19100000 19100000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalanse 3303.25 4000 2600 2400 2400 2400
Nåværende situasjon 17016.00 20396 19842 19228 19228 23600
Nåværende situasjon mot BNP 11.60 10.6 10.6 10.6 9.9 9.9
Import 22077.98 23900 22900 25500 25500 26500
Eksport 25381.23 27900 25500 27900 27900 28900
Utenlandsgjeld 184659.00 227000 199000 239000 239000 239000
Turistankomster 812.97 730 790 890 910 1090
Gullreserver 423.63 424 424 424 424 424
Utenlandske Direkte Investeringer 471.26 665 950 950 950 950

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 30.90 32.5 32.5 32.5 33.5 33.5
Offentlige Budsjetter -1.90 -4.5 -4.5 -4.5 -5 -5
Offentlige Utgifter 648083.00 628721 645217 663637 661693 680228
Statens Inntekter 2801.78 2875 2875 2875 2875 2875
Fiscal Utgifter 2978.49 3230 3230 3230 3230 3230
Militære Utgifter 10458.00 10000 10000 10000 10000 10000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Salgsskatt 5.00 5 5 5 5 5
Sosial sikkerhetsrate 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.87 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.15 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Produksjon PMI 50.40 42 46 49.1 51 49.8
Industriell Produksjon 20.34 4.5 5.5 1.5 1.5 2
Industriell Produksjon (Månedlig) -5.16 0.3 0.2 0.8 0.8 0.8
Industriproduksjonen 21.12 1.5 0.8 1.5 1.5 1.5
Nye ordere 28679.00 -13 42500 44000 44000 44000
Lagerendringer -9387.00 8500 10000 16100 16100 14100
Bil Produksjon 15420.00 21300 16200 18800 18800 17800
Bilregistreringer 22128.79 22150 22165 22200 22200 22300
Ledende økonomisk indeks 113.90 113 112 114 114 114
Stål~~pos=trunc 1590.00 2040 1900 1880 1880 1900
Sammenfallende-Hovedsiden 113.73 111 111 113 113 113

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forbrukertillit 78.51 75 76 76 82 85
Butikkhandel (Månedlig) -22.20 -2.7 3.1 3.7 3.7 3.7
Butikkhandel (Årlig) -1.40 2.5 1.9 2.8 2 2
Forbruk 2453705.00 2359975 2409013 2512594 2505233 2575409
Disponibel personlig inntekt 8956900.00 8730022 8876288 9171866 9144995 9401162
Konsumerkreditt 8812299.00 8254551 8511462 8983932 8997357 9208530
Bankenes Utlånsrente 2.63 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Boligpriser 287.20 295 310 315 315 315


Taiwan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.