Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 31.42 31.21 31.31 31.4 31.5 31.69
Aksjemarkedet 10538.11 10369 10243 10119 9997 9756
10-årig statsobligasjon 0.68 0.7 0.71 0.73 0.74 0.77
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 0.67 0.8 0.7 0.5 0.5 0.7
Bnp Årlig Vekstrate 2.40 2.6 2.7 2.9 2.6 2.4
Arbeidsledighet 3.72 3.8 3.9 4 4 3.8
Inflasjon 0.40 0.7 0.7 1 0.8 1.2
Rentesats 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
Handelsbalanse 3570.00 1800 4800 4800 4800 3400
Nåværende situasjon 17560.00 19980 22770 24790 22800 21140
Nåværende situasjon mot BNP 11.60 6.2 6.2 5.9 5.9 5.9
Regjeringens gjeld mot BNP 30.90 33 33 34 34 34
Offentlige Budsjetter -1.40 -2.1 -2.1 -1.2 -1.2 -1.2
Produksjon PMI 48.10 48.2 50.3 48.2 50 49.1
Forbrukertillit 81.48 76.4 79.2 79.2 85 82.9
Butikkhandel (Månedlig) 4.96 -3.1 4.2 -2 -2.7 3.7
Bedriftens Skattesats 17.00 17 17 17 17 17
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 0.67 0.8 0.7 0.5 0.5 0.7
Bnp Årlig Vekstrate 2.40 2.6 2.7 2.9 2.6 2.4
BNP 589.39 605 605 622 622 622
Bnp Faste Priser 4287330.00 4322142 4339584 4382165 4398801 4443734
Brutto Nasjonal Produkt 4410263.00 4585320 4778987 4534873 4524930 4893683
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 960718.00 1016080 989852 969617 985697 1013609
Bnp Fra Landbruk 55600.00 49650 64830 54584 57046 66386
Bnp Fra Construction 101708.00 104946 87222 103295 104352 89315
Bnp Fra Manufacturing 1292463.00 1430041 1397645 1208437 1326067 1431189
Bnp Fra Mining 3405.00 3398 4248 3400 3494 4350
Bnp Fra Forvaltningsloven 274064.00 281282 263505 279552 281190 269829
Bnp Fra Tjenester 2699936.00 2739883 2897852 2783324 2770134 2967400
Bnp Fra Transport 121664.00 128708 131728 131904 124827 134890
Bnp Fra Verktøy 29232.00 35170 42673 31298 29992 43697
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 3.72 3.8 3.9 4 4 3.8
Arbeidsledige 445.00 462 458 458 458 444
Yrkesdeltakelse 59.19 59.3 59.3 59.3 59.3 59.8
Lønnskostnader 91.47 103 98.6 98.6 98.6 109
Minstelønn 23100.00 23100 23100 24500 24500 24500
Lønninger innen produksjon 46900.00 45900 48280 43700 45800 49400
Befolkning 23.58 23.67 23.61 23.65 23.65 23.65
Lønn 48286.00 46500 49800 47700 48900 50900
Arbeidsledighet for unge 12.20 11.8 12.1 12.1 12.1 13.2
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 0.40 0.7 0.7 1 0.8 1.2
Konsumprisindeksen Kpi 102.88 103 102 103 104 103
Kjerne Konsumprisindeks 102.94 103 103 103 104 104
KjerneInflasjon 0.34 0.5 0.5 0.9 0.9 1.4
Produsentpriser 102.70 107 104 104 104 105
MatInflasjon 1.71 1.7 1.5 1.5 1.5 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.01 -0.1 0.2 0.2 0.2 0.3
KPI Housing Utilities 103.19 104 102 103 104 104
Kpi Transport 104.04 105 103 104 104 104
produsentprisene endring -3.42 -0.6 0.5 1.1 0.9 1.5
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
Internbankrente 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
Pengemengden M2 45202779.00 44470000 45500000 45500000 45500000 47100000
Valutareserver 4672.30 4670 4620 4640 4660 4680
Bankenes balanse 44506231.00 44350000 44770000 44770000 44770000 45550000
Lån Til Privat Sektor 11464181.00 11571371 11604029 11490302 11762250 11882526
Sentralbankers balanse 16720482.00 18100000 18250000 18250000 18250000 19100000
Lånevekst 4.92 4.5 4.3 4.3 4.3 5.8
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse 3570.00 1800 4800 4800 4800 3400
Nåværende situasjon 17560.00 19980 22770 24790 22800 21140
Nåværende situasjon mot BNP 11.60 6.2 6.2 5.9 5.9 5.9
Import 24635.75 24300 22400 24400 24900 25500
Eksport 28203.28 26100 27200 29500 28900 30900
Utenlandsgjeld 187182.00 207879 196322 200686 200101 201034
Turistankomster 932.70 950 930 930 930 890
Gullreserver 423.60 424 424 424 424 424
Utenlandske Direkte Investeringer 468.90 940 965 965 965 910
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 30.90 33 33 34 34 34
Offentlige Budsjetter -1.40 -2.1 -2.1 -1.2 -1.2 -1.2
Offentlige Utgifter 604209.00 606921 616810 609164 619918 631613
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 17.00 17 17 17 17 17
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 5.00 5 5 5 5 5
Sosial sikkerhetsrate 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.87 11.2 11.2 12.5 12.5 12.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.15 3.2 3.2 3.05 3.05 3.05
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produksjon PMI 48.10 48.2 50.3 48.2 50 49.1
Industriell Produksjon 3.03 -2 1.5 2.9 3.2 1.9
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.92 0.1 0.3 0.3 0.3 0.8
Industriproduksjonen 3.07 2.9 3.1 3.1 3.1 3.8
Lagerendringer -4731.00 23300 35000 35000 35000 16100
Bil Produksjon 25891.00 24500 25300 25300 25300 23800
Bilregistreringer 21987.76 21950 22090 22090 22090 22190
Ledende økonomisk indeks 112.30 112 113 113 113 114
Sammenfallende-Hovedsiden 107.77 110 111 111 111 116
Stål~~pos=trunc 1960.00 1915 1885 1885 1885 1800
Gruvedrift Produksjon -7.13 -6.5 -3.5 -3.5 -3.5 6.1
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forbrukertillit 81.48 76.4 79.2 79.2 85 82.9
Butikkhandel (Månedlig) 4.96 -3.1 4.2 -2 -2.7 3.7
Butikkhandel (Årlig) 6.66 2.5 4.8 3.6 3.4 2.8
Forbruk 2346085.00 2369810 2384064 2399984 2407083 2441282
Disponibel personlig inntekt 8956900.00 8948054 8956775 8974218 8948054 9171738
Konsumerkreditt 8469073.00 8388076 8528596 8576628 8689269 8733283
Bankenes Utlånsrente 2.63 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64
Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Boligpriser 294.46 298 304 304 304 315
Konstruksjonsflyt ut -15.27 2.1 -5.9 -5.9 -5.9 7.3


Taiwan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.