Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 29.46 29.55 29.63 29.72 29.81 29.98
Aksjemarkedet 12073.68 11833 11598 11367 11140 10686
10-årig statsobligasjon 0.47 0.48 0.49 0.5 0.51 0.52

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -0.91 -1.9 1.5 1.9 2.5 1.3
Bnp Årlig Vekstrate 1.59 -2.7 2.4 2.1 6.5 3.5
Arbeidsledighet 4.16 4.2 4.3 4.5 4.4 4.2
Inflasjon -0.76 0.9 1.2 1.2 2.5 1.7
Rentesats 1.13 1.13 1 1 1 1.25
Handelsbalanse 4840.00 2600 3400 2000 3950 3400
Nåværende situasjon 18160.00 17242 18228 19228 17921 19550
Nåværende situasjon mot BNP 11.60 8.5 8.5 9.5 9.5 9.5
Regjeringens gjeld mot BNP 30.90 32.5 32.5 33.5 33.5 33.5
Offentlige Budsjetter -1.90 -4.5 -4.5 -3.5 -3.5 -3.5
Produksjon PMI 46.20 46 49.1 51 50 49.8
Forbrukertillit 68.77 76 76 79 80 85
Butikkhandel (Månedlig) -4.20 3.5 3.5 4 4.5 4.5
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 40.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -0.91 -1.9 1.5 1.9 2.5 1.3
Bnp Årlig Vekstrate 1.59 -2.7 2.4 2.1 6.5 3.5
BNP 605.00 615 615 625 625 625
Bnp Faste Priser 4820427.00 4740274 4990542 4921656 5133755 5165211
Brutto Nasjonal Produkt 4698286.00 4655922 5195524 4796950 5003675 5377367
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1019871.00 1070880 1185299 1041288 1086163 1226785
Bnp Fra Landbruk 90573.00 78429 104623 92475 96460 108285
Bnp Fra Construction 109294.00 108773 100987 111589 116398 104521
Bnp Fra Manufacturing 1465318.00 1658819 1681744 1496090 1560564 1740605
Bnp Fra Mining 2915.00 2847 3803 2976 3104 3936
Bnp Fra Forvaltningsloven 278984.00 272713 265391 284843 297118 274680
Bnp Fra Tjenester 2883983.00 2878404 3153445 2944547 3071442 3263815
Bnp Fra Transport 130148.00 145513 151860 132881 138608 157175
Bnp Fra Verktøy 72816.00 82705 81684 74345 77549 84543

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 4.16 4.2 4.3 4.5 4.4 4.2
Arbeidsledige 498.00 425 424 424 424 414
Yrkesdeltakelse 59.18 59.8 59.8 59.8 59.8 60.1
Lønnskostnader 92.19 98.6 109 109 109 109
Minstelønn 23800.00 23800 23800 24500 24500 24500
Lønninger innen produksjon 48867.00 51120 52400 46000 46000 53600
Befolkning 23.60 23.6 23.6 23.61 23.61 23.61
Arbeidsledighet for unge 11.60 12.1 13.2 13.2 13.2 13.2
Lønn 49609.00 50200 52900 48600 48600 53400

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon -0.76 0.9 1.2 1.2 2.5 1.7
Konsumprisindeksen Kpi 102.20 104 104 103 104 106
Kjerne Konsumprisindeks 102.98 104 104 104 104 106
KjerneInflasjon 0.13 1.2 1.4 1.4 1.4 1.6
Produsentpriser 92.62 104 101 96.84 93.45 103
MatInflasjon -0.04 1.8 2 2 2 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.39 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3
produsentprisene endring -10.36 1.5 1.5 1.5 1.5 2
KPI Housing Utilities 103.36 104 103 104 105 105
Kpi Transport 97.12 103 103 99.55 97.19 105

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 1.13 1.13 1 1 1 1.25
Internbankrente 0.48 0.49 0.36 0.36 0.36 0.36
Pengemengden M2 47116441.00 47537206 47932640 48128073 48362144 49014375
Bankenes balanse 46931774.00 45110000 45550000 45550000 45550000 46550000
Valutareserver 4886.90 4850 4890 4890 4890 4980
Lån Til Privat Sektor 12231149.00 11653202 12167096 12326130 12947109 12592945
Lånevekst 6.12 4.2 5.8 5.8 5.8 5.8
Sentralbankers balanse 16656369.00 18792000 19100000 19100000 19100000 19100000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse 4840.00 2600 3400 2000 3950 3400
Nåværende situasjon 18160.00 17242 18228 19228 17921 19550
Nåværende situasjon mot BNP 11.60 8.5 8.5 9.5 9.5 9.5
Import 22293.81 22900 23500 25500 24550 26500
Eksport 27131.10 25500 27900 27500 28500 28500
Utenlandsgjeld 200377.00 199000 239000 239000 239000 239000
Turistankomster 3.25 790 890 910 910 1090
Gullreserver 422.40 424 424 424 424 424
Utenlandske Direkte Investeringer 453.45 950 950 950 950 950

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 30.90 32.5 32.5 33.5 33.5 33.5
Offentlige Budsjetter -1.90 -4.5 -4.5 -3.5 -3.5 -3.5
Offentlige Utgifter 652330.00 645217 663637 666029 694731 686864
Statens Inntekter 2942.28 2875 2875 2875 2875 2875
Fiscal Utgifter 3075.80 3230 3230 3230 3230 3230
Militære Utgifter 10458.00 10000 10000 10000 10000 10000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Salgsskatt 5.00 5 5 5 5 5
Sosial sikkerhetsrate 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.87 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.15 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produksjon PMI 46.20 46 49.1 51 50 49.8
Industriell Produksjon 1.51 5.5 1.5 1.5 1.5 2
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.10 0.2 0.8 0.8 0.8 0.8
Industriproduksjonen 4.15 0.8 1.5 1.5 1.5 1.5
Nye ordere 38891.00 38573 37618 40321 41782 41550
Lagerendringer 36173.00 10000 16100 16100 16100 14100
Bil Produksjon 19794.00 16200 18800 18800 18800 17800
Bilregistreringer 22153.78 22165 22200 22200 22200 22300
Ledende økonomisk indeks 109.60 112 114 114 114 114
Stål~~pos=trunc 1730.00 1900 1880 1880 1880 1900
Sammenfallende-Hovedsiden 109.76 111 113 113 113 113

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit 68.77 76 76 79 80 85
Butikkhandel (Månedlig) -4.20 3.5 3.5 4 4.5 4.5
Butikkhandel (Årlig) -5.80 1.9 2.8 2 2 2
Forbruk 2390658.00 2409013 2512594 2440862 2546051 2600535
Disponibel personlig inntekt 8956900.00 8876288 9171866 9144995 9539099 9492881
Konsumerkreditt 9001857.00 8511462 8983932 9047738 9489290 9298370
Bankenes Utlånsrente 2.48 2.58 2.45 2.45 2.45 2.45

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Boligpriser 297.06 310 315 315 315 315


Taiwan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.