Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 31.51 31.62 31.72 31.82 31.92 32.12
Aksjemarkedet 10530.54 10370 10243 10118 9996 9753
10-årig statsobligasjon 0.72 0.72 0.73 0.75 0.76 0.79
Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 0.58 1.1 0.8 0.5 0.5 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 1.71 1.8 1.9 2.2 2 1.8
Arbeidsledighet 3.73 3.8 3.8 3.9 4 3.8
Inflasjon 0.94 0.8 0.7 0.7 1 1.8
Rentesats 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
Handelsbalanse 4490.00 2500 1800 4800 4800 3400
Nåværende situasjon 17089.00 20800 19980 22770 24790 21140
Nåværende situasjon mot BNP 11.60 6.2 6.2 6.2 5.9 5.9
Regjeringens gjeld mot BNP 30.90 33 33 33 34 34
Offentlige Budsjetter -1.40 -2.1 -2.1 -2.1 -1.2 -1.2
Produksjon PMI 48.40 49.1 48.2 50.3 48.2 49.1
Forbrukertillit 79.48 82.9 83.2 83.2 83.2 82.9
Butikkhandel (Månedlig) 2.95 -1.5 -3.1 -0.5 -0.5 1.8
Bedriftens Skattesats 17.00 17 17 17 17 17
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 0.58 1.1 0.8 0.5 0.5 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 1.71 1.8 1.9 2.2 2 1.8
BNP 572.59 605 605 605 622 622
Bnp Faste Priser 4249944.00 4217863 4239121 4321140 4312683 4398920
Brutto Nasjonal Produkt 4399769.00 4364837 4491003 4728314 4719061 4813423
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 937787.00 899011 996600 971180 969279 988661
Bnp Fra Landbruk 53909.00 59480 48698 63984 63859 65136
Bnp Fra Construction 101390.00 99843 102934 87088 86917 88655
Bnp Fra Manufacturing 1175034.00 1287072 1402625 1385596 1382884 1410537
Bnp Fra Mining 3334.00 3407 3333 4229 4221 4305
Bnp Fra Forvaltningsloven 271673.00 273186 275889 261959 261446 266674
Bnp Fra Tjenester 2699935.00 2649694 2687355 2881736 2876097 2933608
Bnp Fra Transport 128061.00 121090 126240 131985 131727 134361
Bnp Fra Verktøy 30405.00 29191 34496 42508 42425 43273
Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbeidsledighet 3.73 3.8 3.8 3.9 4 3.8
Arbeidsledige 437.00 467 462 458 458 444
Yrkesdeltakelse 59.16 59.2 59.3 59.3 59.3 59.8
Lønnskostnader 89.80 109 103 98.6 98.6 109
Minstelønn 23100.00 23100 23100 23100 24500 24500
Lønninger innen produksjon 44677.00 45100 45900 48280 43700 49400
Befolkning 23.58 23.67 23.67 23.61 23.65 23.65
Lønn 47868.00 48500 46500 49800 47700 50900
Arbeidsledighet for unge 11.78 11.2 11.8 12.1 12.1 13.2
Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflasjon 0.94 0.8 0.7 0.7 1 1.8
Konsumprisindeksen Kpi 102.65 103 103 102 103 104
Kjerne Konsumprisindeks 102.79 105 104 104 105 105
KjerneInflasjon 0.60 2.1 1.8 1.6 1.6 1.3
Produsentpriser 104.32 112 114 110 110 117
MatInflasjon 1.33 1.2 1.7 1.5 1.5 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.06 0.3 -0.1 0.2 0.2 0.3
KPI Housing Utilities 102.24 103 104 102 103 104
Kpi Transport 103.67 105 105 103 104 105
produsentprisene endring -0.23 6.4 6.6 6.5 6.5 6.9
Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Rentesats 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
Internbankrente 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
Pengemengden M2 45087414.00 44350000 44470000 45500000 45500000 47100000
Valutareserver 4644.30 4650 4670 4620 4620 4680
Bankenes balanse 44408181.00 44200000 44350000 44770000 44770000 45550000
Lån Til Privat Sektor 11149411.00 12200000 12700000 12950000 12950000 13500000
Sentralbankers balanse 17104998.00 17900000 18100000 18250000 18250000 19100000
Lånevekst 4.99 5.1 4.5 4.3 4.3 5.8
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalanse 4490.00 2500 1800 4800 4800 3400
Nåværende situasjon 17089.00 20800 19980 22770 24790 21140
Nåværende situasjon mot BNP 11.60 6.2 6.2 6.2 5.9 5.9
Import 23224.14 24300 24300 22400 24400 25500
Eksport 27717.09 26800 26100 27200 29500 30900
Utenlandsgjeld 195030.00 218000 222000 227000 227000 239000
Turistankomster 1101.39 920 950 930 930 890
Gullreserver 423.60 424 424 424 424 424
Utenlandske Direkte Investeringer 971.46 920 940 965 965 910
Råoljeproduksjon 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 30.90 33 33 33 34 34
Offentlige Budsjetter -1.40 -2.1 -2.1 -2.1 -1.2 -1.2
Offentlige Utgifter 591761.00 628386 595508 613081 611882 624117
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bedriftens Skattesats 17.00 17 17 17 17 17
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 5.00 5 5 5 5 5
Sosial sikkerhetsrate 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.87 11.2 11.2 11.2 12.5 12.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.15 3.2 3.2 3.2 3.05 3.05
Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Produksjon PMI 48.40 49.1 48.2 50.3 48.2 49.1
Industriell Produksjon 1.04 -4.6 -2 1.5 2.9 1.9
Industriell Produksjon (Månedlig) 5.49 0.3 0.1 0.3 0.3 0.8
Industriproduksjonen 0.94 3.7 2.9 3.1 3.1 3.8
Lagerendringer 3514.00 11230 23300 35000 35000 16100
Bil Produksjon 20851.00 23900 24500 25300 25300 23800
Bilregistreringer 21920.88 21915 21950 22090 22090 22190
Ledende økonomisk indeks 112.50 112 112 113 113 114
Sammenfallende-Hovedsiden 106.64 109 110 111 111 116
Stål~~pos=trunc 1930.00 1950 1915 1885 1885 1800
Gruvedrift Produksjon -1.46 -13.4 -6.5 -3.5 -3.5 6.1
Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forbrukertillit 79.48 82.9 83.2 83.2 83.2 82.9
Butikkhandel (Månedlig) 2.95 -1.5 -3.1 -0.5 -0.5 1.8
Butikkhandel (Årlig) 4.45 1.9 2.5 4.8 3.6 2.8
Forbruk 2330750.00 2320244 2326223 2377301 2372649 2420092
Disponibel personlig inntekt 8721300.00 8773628 8776506 8913169 8895726 9073606
Konsumerkreditt 8368182.00 8142437 8227264 8487074 8501613 8639842
Bankenes Utlånsrente 2.63 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64
Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Boligpriser 289.33 295 298 304 304 315
Konstruksjonsflyt ut -15.27 3.5 2.1 -5.9 -5.9 7.3


Taiwan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.