Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 27.66 27.94 28.03 28.11 28.2 28.38
Aksjemarkedet 17697.14 16867 16379 15907 15447 14566
10-årig statsobligasjon 0.58 0.6 0.66 0.73 0.8 0.97

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate 0.27 0.5 1.4 0.7 0.5 0.3
Bnp Årlig Vekstrate 3.70 3.9 3.5 3.1 3 2.6
Arbeidsledighet 3.84 3.8 3.7 3.7 3.6 3.6
Inflasjon 2.58 2.6 2.9 2.3 1.8 2.3
Rentesats 1.13 1.25 1.25 1.38 1.38 1.38
Handelsbalanse 6122.08 3400 2000 2000 2000 3000
Nåværende situasjon 26100.00 19550 22500 22500 22500 21600
Nåværende situasjon mot BNP 9.50 10 10 10 10 10
Regjeringens gjeld mot BNP 28.20 35 34 34 34 34
Offentlige Budsjetter -4.50 -3 -2 -2 -2 -2
Produksjon PMI 54.90 55 53 53 52 52
Forbrukertillit 73.33 85 85 85 85 85
Butikkhandel (Månedlig) 13.80 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Bedriftens Skattesats 20.00 17 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 40.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate 0.27 0.5 1.4 0.7 0.5 0.3
Bnp Årlig Vekstrate 3.70 3.9 3.5 3.1 3 2.6
BNP 668.50 689 700 700 700 700
Bnp Faste Priser 5234078.00 4464904 5445206 5381961 5391100 5450331
Brutto Nasjonal Produkt 5319517.00 4885625 5377233 5337322 5479103 5811488
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1414947.00 1003491 1238387 1309094 1457395 1266750
Bnp Fra Landbruk 78468.00 66113 91673 91891 80822 110127
Bnp Fra Construction 133172.00 89985 129734 130273 137167 115378
Bnp Fra Manufacturing 2013841.00 1431695 1765741 1883141 2074256 1909976
Bnp Fra Mining 2850.00 4370 3006 3137 2936 3901
Bnp Fra Forvaltningsloven 283105.00 270674 290867 292989 291598 280411
Bnp Fra Tjenester 2975985.00 2977612 3189997 3053541 3065265 3409951
Bnp Fra Transport 102657.00 136376 127921 112278 105737 133283
Bnp Fra Verktøy 87100.00 43922 78257 80752 89713 88195

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbeidsledighet 3.84 3.8 3.7 3.7 3.6 3.6
Arbeidsledige 457.00 435 435 435 435 435
Yrkesdeltakelse 59.00 59.1 59.1 59.1 59.1 59.2
Lønnskostnader 83.23 109 109 109 109 109
Minstelønn 24000.00 24000 24500 24500 24500 24500
Lønninger innen produksjon 55303.00 52000 52500 52500 52500 53200
Befolkning 23.55 23.6 23.61 23.61 23.61 23.61
Arbeidsledighet for unge 13.87 12.5 12.5 12.5 12.5 12
Lønn 52087.00 53000 52900 52900 52900 54000

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflasjon 2.58 2.6 2.9 2.3 1.8 2.3
Konsumprisindeksen Kpi 105.40 105 106 106 107 108
Kjerne Konsumprisindeks 105.08 107 105 105 106 106
KjerneInflasjon 1.74 1 1 1 1 1
Produsentpriser 106.94 107 109 109 109 109
MatInflasjon 3.99 2.3 2 2 2 2
KPI Housing Utilities 103.91 105 106 106 107 108
Kpi Transport 106.25 107 107 107 107 107
Inflasjonen (Månedlig) -0.06 0.3 0.1 0.1 0.1 0.3
produsentprisene endring 14.78 13.2 8.5 5.5 3.5 1.5

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Rentesats 1.13 1.25 1.25 1.38 1.38 1.38
Internbankrente 0.48 0.61 0.61 0.74 0.74 0.74
Pengemengden M2 52804318.00 55134083 56439855 56439855 56439855 60357172
Valutareserver 5467.00 5628 5575 5801 5698 5718
Bankenes balanse 52356043.00 51940284 51940284 51940284 51940284 54975074
Lån Til Privat Sektor 13629847.00 13132325 13308268 13594735 14038742 13473766
Sentralbankers balanse 18916042.00 19440630 19440630 19440630 19440630 21324740
Lånevekst 7.58 5 5 5 5 5

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalanse 6122.08 3400 2000 2000 2000 3000
Nåværende situasjon 26100.00 19550 22500 22500 22500 21600
Nåværende situasjon mot BNP 9.50 10 10 10 10 10
Import 34018.06 26500 26500 26500 26500 26500
Eksport 40140.13 28500 28500 28500 28500 29500
Utenlandsgjeld 215863.00 199000 195000 195000 195000 199000
Turistankomster 14.11 1090 1090 1090 1090 1110
Gullreserver 423.63 423 423 423 423 423
Utenlandske Direkte Investeringer 852.55 970 970 970 970 950

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 28.20 35 34 34 34 34
Offentlige Budsjetter -4.50 -3 -2 -2 -2 -2
Regjeringens budsjetter verdi -455.80 -355 -355 -355 -355 -355
Offentlige Utgifter 696877.00 633479 702545 690363 717783 719245
Statens Inntekter 2875.41 2875 2875 2875 2875 2875
Fiscal Utgifter 3331.21 3350 3350 3350 3350 3350
Militære Utgifter 11597.00 10500 10500 10500 10500 10500

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bedriftens Skattesats 20.00 17 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Salgsskatt 5.00 5 5 5 5 5
Sosial sikkerhetsrate 15.76 14.02 14.02 15.76 15.76 15.76
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12.15 11 11 11 11 11
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.61 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Produksjon PMI 54.90 55 53 53 52 52
Industriell Produksjon 11.25 15 5 3 3 5
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.24 1.5 1.5 1.5 1.5 0.8
Industriproduksjonen 11.53 3 3 3 3 3
Nye ordere 59101.00 53000 50000 53000 53000 56000
Lagerendringer 47839.00 50000 -20000 -20000 -20000 22000
Bil Produksjon 23459.00 20000 20000 20000 20000 21000
Bilregistreringer 22546.08 22300 22300 22300 22300 22300
Ledende økonomisk indeks 136.60 115 115 115 115 115
Sammenfallende-Hovedsiden 135.25 113 113 113 113 115
Stål~~pos=trunc 1700.00 1900 1900 1900 1900 1900

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forbrukertillit 73.33 85 85 85 85 85
Butikkhandel (Månedlig) 13.80 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Butikkhandel (Årlig) 6.65 4 2 2 2 2
Forbruk 2289227.00 2456394 2505256 2383068 2357904 2561175
Disponibel personlig inntekt 9532700.00 9209710 9866345 9828214 9818681 10161992
Konsumerkreditt 10205291.00 8769439 10036184 10285260 10430841 10190254
Bankenes Utlånsrente 2.44 2.64 2.57 2.7 2.7 2.7

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Boligpriser 341.62 313 313 313 313 315


Taiwan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.