Markeder Siste Referanse
Valuta 29.45 2020-07
Aksjemarkedet 12170 2020-07
10-årig statsobligasjon 0.47 2020-07

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.91 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.59 2020-03
Arbeidsledighet 4.16 2020-05
Inflasjon -0.76 2020-06
Rentesats 1.13 2020-06
Handelsbalanse 4840 2020-06
Nåværende situasjon 18160 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 11.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 30.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2018-12
Produksjon PMI 46.2 2020-06
Forbrukertillit 68.77 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) -4.2 2020-04
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 40 2019-12
Coronavirus tilfeller 449 2020-07
Coronavirus dødsfall 7 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 438 2020-07

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.91 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.59 2020-03
BNP 605 2019-12
Bnp Faste Priser 4820427 2020-03
Brutto Nasjonal Produkt 4698286 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1019871 2020-03
Bnp Fra Landbruk 90573 2020-03
Bnp Fra Construction 109294 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 1465318 2020-03
Bnp Fra Mining 2915 2020-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 278984 2020-03
Bnp Fra Tjenester 2883983 2020-03
Bnp Fra Transport 130148 2020-03
Bnp Fra Verktøy 72816 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.16 2020-05
Sysselsatte 11479 2020-05
Arbeidsledige 498 2020-05
Yrkesdeltakelse 59.18 2020-05
Lønnskostnader 88.6 2020-04
Produktivitet 108 2020-04
Minstelønn 23800 2020-12
Lønninger innen produksjon 45579 2020-04
Befolkning 23.6 2019-12
Lønn 48078 2020-04
Arbeidsledighet for unge 11.6 2020-04

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.76 2020-06
Konsumprisindeksen Kpi 102 2020-06
Kjerne Konsumprisindeks 103 2020-06
KjerneInflasjon 0.13 2020-06
Bnp-Deflatoren 101 2020-03
Produsentpriser 92.62 2020-06
Eksportpriser 89.25 2020-06
Importprisene 92.54 2020-06
MatInflasjon -0.04 2020-06
KPI Housing Utilities 103 2020-06
Kpi Transport 97.12 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.39 2020-06
produsentprisene endring -10.36 2020-06

Penger Siste Referanse
Rentesats 1.13 2020-06
Internbankrente 0.48 2020-07
Pengemengde 2221354 2020-05
Pengemengden M1 7749100 2020-05
Pengemengden M2 47116441 2020-05
Bankenes balanse 46931774 2020-05
Valutareserver 4887 2020-06
Lån Til Privat Sektor 12231149 2020-05
Sentralbankers balanse 16445976 2020-05
Lånevekst 6.12 2020-05

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 4840 2020-06
Nåværende situasjon 18160 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 11.6 2018-12
Eksport 27131 2020-06
Import 22294 2020-06
Utenlandsgjeld 200377 2020-03
Kjøpsbetingelser 96.4 2020-06
Kapitalstrømmer 21211 2020-03
Turistankomster 3.25 2020-05
Gullreserver 422 2020-03
Utenlandske Direkte Investeringer 453 2020-05
Terrorisme - Hovedsiden 1.01 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 30.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2018-12
Offentlige Utgifter 652330 2020-03
Statens Inntekter 2942 2020-12
Fiscal Utgifter 3076 2020-12
Kreditt-Rating 83 2020-07
Militære Utgifter 10458 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 40 2019-12
Salgsskatt 5 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 14.02 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.87 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.15 2018-12

Virksomhet Siste Referanse
Produksjon PMI 46.2 2020-06
Industriell Produksjon 1.51 2020-05
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.1 2020-04
Industriproduksjonen 4.15 2020-04
Nye ordere 38891 2020-05
Lagerendringer 36173 2020-03
Konkurser 2714 2020-05
Bil Produksjon 16564 2020-05
Bilregistreringer 22154 2020-05
Ledende økonomisk indeks 110 2020-05
Internett-hastighet 16869 2017-03
IP-adresser 7115844 2017-03
Sementproduksjon 836 2020-04
Sammenfallende-Hovedsiden 110 2020-05
Konkurranseevne Index 80.24 2019-12
Konkurranseevne Rank 12 2019-12
Korrupsjon Index 65 2019-12
Korrupsjon Rank 28 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 15 2019-12
Gruvedrift Produksjon 21.89 2020-04
Stål~~pos=trunc 1730 2020-05

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 68.77 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) -4.2 2020-04
Butikkhandel (Årlig) -5.8 2020-05
Forbruk 2390658 2020-03
Disponibel personlig inntekt 8956900 2018-12
Privat sparing 1944200 2018-12
Konsumerkreditt 9001857 2020-05
Bankenes Utlånsrente 2.48 2020-05

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 297 2020-03
Bygningstillatelser 2182 2020-05

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 449 2020-07
Coronavirus dødsfall 7 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 438 2020-07


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Taiwan - Økonomiske indikatorer.