Markeder Siste Referanse
Valuta 30.46 2019-12
Aksjemarkedet 11595 2019-12
10-årig statsobligasjon 0.69 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.99 2019-09
Arbeidsledighet 3.72 2019-10
Inflasjon 0.59 2019-11
Rentesats 1.38 2019-10
Handelsbalanse 3950 2019-10
Nåværende situasjon 12481 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 11.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 30.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2018-12
Produksjon PMI 49.8 2019-11
Forbrukertillit 80.37 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) 0.7 2019-09
Bedriftens Skattesats 17 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.99 2019-09
BNP 589 2018-12
Bnp Faste Priser 4789789 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 4698206 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1086951 2019-09
Bnp Fra Landbruk 78889 2019-09
Bnp Fra Construction 109763 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 1675247 2019-09
Bnp Fra Mining 2885 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 275190 2019-09
Bnp Fra Tjenester 2899516 2019-09
Bnp Fra Transport 146982 2019-09
Bnp Fra Verktøy 83460 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.72 2019-10
Sysselsatte 11516 2019-10
Arbeidsledige 446 2019-10
Yrkesdeltakelse 59.21 2019-10
Lønnskostnader 93.02 2019-09
Produktivitet 111 2019-09
Minstelønn 23100 2019-12
Lønninger innen produksjon 49325 2019-09
Befolkning 23.58 2018-12
Lønn 48984 2019-09
Arbeidsledighet for unge 12.86 2019-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.59 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-11
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-11
KjerneInflasjon 0.55 2019-11
Bnp-Deflatoren 98.02 2019-09
Produsentpriser 99.77 2019-11
Eksportpriser 95.56 2019-10
Importprisene 103 2019-10
MatInflasjon 1.86 2019-11
KPI Housing Utilities 102 2019-11
Kpi Transport 101 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) -0.09 2019-11
produsentprisene endring -5.04 2019-11
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.38 2019-10
Internbankrente 0.67 2019-12
Pengemengde 2063681 2019-10
Pengemengden M1 7242664 2019-10
Pengemengden M2 45483450 2019-10
Bankenes balanse 45115139 2019-10
Valutareserver 4741 2019-11
Lån Til Privat Sektor 11791469 2019-10
Sentralbankers balanse 16597658 2019-10
Lånevekst 5.46 2019-10
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 3950 2019-10
Nåværende situasjon 12481 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 11.6 2018-12
Eksport 28993 2019-10
Import 25040 2019-10
Utenlandsgjeld 191864 2019-09
Kjøpsbetingelser 92.6 2019-10
Kapitalstrømmer 13407 2019-09
Turistankomster 939 2019-10
Gullreserver 424 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 1930 2019-10
Terrorisme - Hovedsiden 1.01 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 30.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2018-12
Offentlige Utgifter 651172 2019-09
Statens Inntekter 2802 2019-12
Fiscal Utgifter 2978 2019-12
Kreditt-Rating 83 2019-12
Militære Utgifter 10458 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 17 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
Salgsskatt 5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 14.02 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.87 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.15 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Produksjon PMI 49.8 2019-11
Industriell Produksjon -2.92 2019-10
Industriell Produksjon (Månedlig) 0 2019-10
Industriproduksjonen -3.27 2019-10
Nye ordere 47279 2019-10
Lagerendringer -24853 2019-09
Konkurser 3029 2019-10
Bil Produksjon 23088 2019-10
Bilregistreringer 22053 2019-10
Ledende økonomisk indeks 113 2019-10
Internett-hastighet 16869 2017-03
IP-adresser 7115844 2017-03
Sementproduksjon 864 2019-09
Sammenfallende-Hovedsiden 111 2019-10
Konkurranseevne Index 80.24 2019-12
Konkurranseevne Rank 12 2019-12
Korrupsjon Index 63 2018-12
Korrupsjon Rank 31 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 15 2019-12
Gruvedrift Produksjon -13.15 2019-10
Stål~~pos=trunc 1825 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 80.37 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) 0.7 2019-09
Butikkhandel (Årlig) 4.2 2019-10
Forbruk 2432640 2019-09
Disponibel personlig inntekt 8956900 2018-12
Privat sparing 1944200 2018-12
Konsumerkreditt 8588761 2019-09
Bankenes Utlånsrente 2.63 2019-10
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 293 2019-09
Bygningstillatelser 2084 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Taiwan - Økonomiske indikatorer.