Markeder Siste Referanse
Valuta 30.12 2020-01
Aksjemarkedet 12119 2020-01
10-årig statsobligasjon 0.64 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.7 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 3.38 2019-12
Arbeidsledighet 3.72 2019-12
Inflasjon 1.13 2019-12
Rentesats 1.38 2019-12
Handelsbalanse 2502 2019-12
Nåværende situasjon 12481 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 11.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 30.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2018-12
Produksjon PMI 50.8 2019-12
Forbrukertillit 84.28 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.8 2019-11
Bedriftens Skattesats 17 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.7 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 3.38 2019-12
BNP 589 2018-12
Bnp Faste Priser 4789789 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 4698206 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1086951 2019-09
Bnp Fra Landbruk 78889 2019-09
Bnp Fra Construction 109763 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 1675247 2019-09
Bnp Fra Mining 2885 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 275190 2019-09
Bnp Fra Tjenester 2899516 2019-09
Bnp Fra Transport 146982 2019-09
Bnp Fra Verktøy 83460 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.72 2019-12
Sysselsatte 11521 2019-12
Arbeidsledige 445 2019-12
Yrkesdeltakelse 59.21 2019-12
Lønnskostnader 90.02 2019-11
Produktivitet 109 2019-11
Minstelønn 23100 2019-12
Lønninger innen produksjon 49023 2019-11
Befolkning 23.58 2018-12
Lønn 47998 2019-11
Arbeidsledighet for unge 12.11 2019-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.13 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-12
KjerneInflasjon 0.57 2019-12
Bnp-Deflatoren 98.02 2019-09
Produsentpriser 99.6 2019-12
Eksportpriser 93.8 2019-12
Importprisene 103 2019-12
MatInflasjon 3 2019-12
KPI Housing Utilities 102 2019-12
Kpi Transport 102 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.25 2019-12
produsentprisene endring -3.42 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.38 2019-12
Internbankrente 0.67 2020-01
Pengemengde 2074614 2019-11
Pengemengden M1 7470500 2019-12
Pengemengden M2 45847300 2019-12
Bankenes balanse 45465418 2019-11
Valutareserver 4781 2019-12
Lån Til Privat Sektor 11791469 2019-10
Sentralbankers balanse 16159557 2019-12
Lånevekst 4.94 2019-11
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 2502 2019-12
Nåværende situasjon 12481 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 11.6 2018-12
Eksport 29495 2019-12
Import 26992 2019-12
Utenlandsgjeld 191864 2019-09
Kjøpsbetingelser 90.7 2019-12
Kapitalstrømmer 13407 2019-09
Turistankomster 990 2019-11
Gullreserver 424 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 987 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 1.01 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 30.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2018-12
Offentlige Utgifter 651172 2019-09
Statens Inntekter 2802 2019-12
Fiscal Utgifter 2978 2019-12
Kreditt-Rating 83 2020-01
Militære Utgifter 10458 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 17 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
Salgsskatt 5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 14.02 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.87 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.15 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Produksjon PMI 50.8 2019-12
Industriell Produksjon 5.99 2019-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.35 2019-12
Industriproduksjonen 6.37 2019-12
Nye ordere 43784 2019-12
Lagerendringer -24853 2019-09
Konkurser 3398 2019-11
Bil Produksjon 25614 2019-12
Bilregistreringer 22112 2019-12
Ledende økonomisk indeks 114 2019-11
Internett-hastighet 16869 2017-03
IP-adresser 7115844 2017-03
Sementproduksjon 1112 2019-11
Sammenfallende-Hovedsiden 111 2019-11
Konkurranseevne Index 80.24 2019-12
Konkurranseevne Rank 12 2019-12
Korrupsjon Index 65 2019-12
Korrupsjon Rank 28 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 15 2019-12
Gruvedrift Produksjon -5.14 2019-12
Stål~~pos=trunc 1670 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 84.28 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.8 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 2.75 2019-12
Forbruk 2432640 2019-09
Disponibel personlig inntekt 8956900 2018-12
Privat sparing 1944200 2018-12
Konsumerkreditt 8703092 2019-11
Bankenes Utlånsrente 2.63 2019-11
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 293 2019-09
Bygningstillatelser 2427 2019-11


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Taiwan - Økonomiske indikatorer.