Markeder Siste Referanse
Valuta 30.79 2019-02
Aksjemarkedet 10320 2019-02
10-årig statsobligasjon 0.82 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.37 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.78 2018-12
Arbeidsledighet 3.7 2018-12
Inflasjon 0.2 2019-01
Rentesats 1.38 2019-01
Handelsbalanse 910 2019-01
Nåværende situasjon 14040 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP 14.7 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 31.2 2016-12
Offentlige Budsjetter -1.4 2016-12
Produksjon PMI 47.5 2019-01
Forbrukertillit 83.63 2019-01
Butikkhandel (Månedlig) 3.5 2018-12
Bedriftens Skattesats 17 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.37 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.78 2018-12
BNP 579 2017-12
Bnp Faste Priser 4228121 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 4626530 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 950274 2018-12
Bnp Fra Landbruk 62607 2018-12
Bnp Fra Construction 85213 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 1355769 2018-12
Bnp Fra Mining 4138 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 256320 2018-12
Bnp Fra Tjenester 2819703 2018-12
Bnp Fra Transport 129144 2018-12
Bnp Fra Verktøy 41593 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.7 2018-12
Sysselsatte 11467 2018-12
Arbeidsledige 441 2018-12
Yrkesdeltakelse 59.06 2018-12
Lønnskostnader 91.04 2018-10
Produktivitet 111 2018-10
Minstelønn 23100 2019-12
Lønninger innen produksjon 46928 2018-11
Befolkning 23.57 2017-12
Lønn 46542 2018-11
Arbeidsledighet for unge 12.29 2018-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.2 2019-01
Konsumprisindeksen Kpi 101 2019-01
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-01
KjerneInflasjon 0.53 2019-01
Bnp-Deflatoren 105 2018-12
Produsentpriser 103 2019-01
Eksportpriser 98.72 2019-01
Importprisene 107 2019-01
MatInflasjon 0.85 2019-01
KPI Housing Utilities 102 2019-01
Kpi Transport 102 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) -0.14 2019-01
produsentprisene endring 0.75 2019-01
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.38 2019-01
Internbankrente 0.66 2019-02
Pengemengde 1942606 2018-12
Pengemengden M1 6929100 2018-12
Pengemengden M2 44031625 2018-12
Bankenes balanse 43608712 2018-12
Valutareserver 4630 2019-01
Lån Til Privat Sektor 11298957 2018-12
Sentralbankers balanse 16556538 2019-01
Lånevekst 5.18 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 910 2019-01
Nåværende situasjon 14040 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP 14.7 2017-12
Eksport 27300 2019-01
Import 26375 2019-01
Utenlandsgjeld 202611 2018-09
Kjøpsbetingelser 92.7 2019-01
Kapitalstrømmer 11195 2018-09
Turistankomster 1125 2018-12
Gullreserver 424 2019-03
Råoljeproduksjon 0.2 2018-08
Utenlandske Direkte Investeringer 2931 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.94 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 31.2 2016-12
Offentlige Budsjetter -1.4 2016-12
Regjeringens budsjetter verdi -244 2016-12
Offentlige Utgifter 599884 2018-12
Statens Inntekter 2731 2018-12
Fiscal Utgifter 2958 2018-12
Kreditt-Rating 81.64
Militære Utgifter 9875 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 17 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
Salgsskatt 5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 14.02 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.87 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.15 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Produksjon PMI 47.5 2019-01
Industriell Produksjon -1.22 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.4 2018-12
Industriproduksjonen -1.45 2018-12
Nye ordere 43382 2018-12
Lagerendringer 46707 2018-12
Konkurser 4790 2018-12
Bil Produksjon 18923 2018-12
Bilregistreringer 21888 2019-01
Ledende økonomisk indeks 109 2018-12
Internett-hastighet 16869 2017-03
IP-adresser 7115844 2017-03
Sementproduksjon 1000 2018-11
Sammenfallende-Hovedsiden 109 2018-12
Konkurranseevne Index 79.25 2018-12
Konkurranseevne Rank 13 2018-12
Korrupsjon Index 63 2018-12
Korrupsjon Rank 31 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 13 2018-12
Gruvedrift Produksjon 5.24 2018-12
Stål~~pos=trunc 2020 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 83.63 2019-01
Butikkhandel (Månedlig) 3.5 2018-12
Butikkhandel (Årlig) 1.95 2018-12
Forbruk 2326126 2018-12
Disponibel personlig inntekt 8721300 2017-12
Privat sparing 1774100 2017-12
Konsumerkreditt 8304378 2018-12
Bankenes Utlånsrente 2.63 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 287 2018-12
Konstruksjonsflyt ut -15.27 2018-03


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Taiwan - Økonomiske indikatorer.