Markeder Siste Referanse
Valuta 31.42 2019-08
Aksjemarkedet 10538 2019-08
10-årig statsobligasjon 0.68 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.67 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.4 2019-06
Arbeidsledighet 3.72 2019-07
Inflasjon 0.4 2019-07
Rentesats 1.38 2019-07
Handelsbalanse 3570 2019-07
Nåværende situasjon 17560 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 11.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 30.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.4 2016-12
Produksjon PMI 48.1 2019-07
Forbrukertillit 81.48 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) 4.96 2019-07
Bedriftens Skattesats 17 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.67 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.4 2019-06
BNP 589 2018-12
Bnp Faste Priser 4287330 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 4410263 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 960718 2019-06
Bnp Fra Landbruk 55600 2019-06
Bnp Fra Construction 101708 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 1292463 2019-06
Bnp Fra Mining 3405 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 274064 2019-06
Bnp Fra Tjenester 2699936 2019-06
Bnp Fra Transport 121664 2019-06
Bnp Fra Verktøy 29232 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.72 2019-07
Sysselsatte 11506 2019-07
Arbeidsledige 445 2019-07
Yrkesdeltakelse 59.19 2019-07
Lønnskostnader 91.47 2019-06
Produktivitet 111 2019-06
Minstelønn 23100 2019-12
Lønninger innen produksjon 46900 2019-06
Befolkning 23.58 2018-12
Lønn 48286 2019-06
Arbeidsledighet for unge 12.2 2019-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.4 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-07
KjerneInflasjon 0.34 2019-07
Bnp-Deflatoren 105 2019-06
Produsentpriser 103 2019-07
Eksportpriser 97.32 2019-07
Importprisene 110 2019-07
MatInflasjon 1.71 2019-07
KPI Housing Utilities 103 2019-07
Kpi Transport 104 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.01 2019-07
produsentprisene endring -3.42 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.38 2019-07
Internbankrente 0.67 2019-08
Pengemengde 2041536 2019-06
Pengemengden M1 7197600 2019-07
Pengemengden M2 45202779 2019-07
Bankenes balanse 44506231 2019-06
Valutareserver 4672 2019-07
Lån Til Privat Sektor 11464181 2019-06
Sentralbankers balanse 16720482 2019-07
Lånevekst 4.15 2019-06
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 3570 2019-07
Nåværende situasjon 17560 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 11.6 2018-12
Eksport 28203 2019-07
Import 24636 2019-07
Utenlandsgjeld 195030 2019-03
Kjøpsbetingelser 88.1 2019-07
Kapitalstrømmer 17380 2019-03
Turistankomster 933 2019-06
Gullreserver 424 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 458 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0.94 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 30.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.4 2016-12
Offentlige Utgifter 604209 2019-06
Statens Inntekter 2802 2019-12
Fiscal Utgifter 2978 2019-12
Kreditt-Rating 81.64
Militære Utgifter 10458 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 17 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
Salgsskatt 5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 14.02 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.87 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.15 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Produksjon PMI 48.1 2019-07
Industriell Produksjon 3.03 2019-07
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.92 2019-07
Industriproduksjonen 3.07 2019-07
Nye ordere 40530 2019-07
Lagerendringer -4731 2019-06
Konkurser 2960 2019-06
Bil Produksjon 25891 2019-07
Bilregistreringer 21988 2019-07
Ledende økonomisk indeks 112 2019-06
Internett-hastighet 16869 2017-03
IP-adresser 7115844 2017-03
Sementproduksjon 930 2019-05
Sammenfallende-Hovedsiden 108 2019-06
Konkurranseevne Index 79.25 2018-12
Konkurranseevne Rank 13 2018-12
Korrupsjon Index 63 2018-12
Korrupsjon Rank 31 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 13 2018-12
Gruvedrift Produksjon -7.13 2019-07
Stål~~pos=trunc 1960 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 81.48 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) 4.96 2019-07
Butikkhandel (Årlig) 6.66 2019-07
Forbruk 2346085 2019-06
Disponibel personlig inntekt 8956900 2018-12
Privat sparing 1944200 2018-12
Konsumerkreditt 8469073 2019-06
Bankenes Utlånsrente 2.63 2019-06
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 294 2019-06
Konstruksjonsflyt ut -15.27 2018-03


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Taiwan - Økonomiske indikatorer.