Markeder Siste Referanse
Valuta 30.59 2019-10
Aksjemarkedet 11187 2019-10
10-årig statsobligasjon 0.7 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.67 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.4 2019-06
Arbeidsledighet 3.73 2019-08
Inflasjon 0.43 2019-09
Rentesats 1.38 2019-10
Handelsbalanse 3131 2019-09
Nåværende situasjon 17555 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 11.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 30.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2018-12
Produksjon PMI 50 2019-09
Forbrukertillit 80.86 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) -5.56 2019-08
Bedriftens Skattesats 17 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.67 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.4 2019-06
BNP 589 2018-12
Bnp Faste Priser 4287330 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 4410263 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 960718 2019-06
Bnp Fra Landbruk 55600 2019-06
Bnp Fra Construction 101708 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 1292463 2019-06
Bnp Fra Mining 3405 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 274064 2019-06
Bnp Fra Tjenester 2699936 2019-06
Bnp Fra Transport 121664 2019-06
Bnp Fra Verktøy 29232 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.73 2019-08
Sysselsatte 11512 2019-08
Arbeidsledige 446 2019-08
Yrkesdeltakelse 59.2 2019-08
Lønnskostnader 111 2019-07
Produktivitet 100 2019-07
Minstelønn 23100 2019-12
Lønninger innen produksjon 59186 2019-07
Befolkning 23.58 2018-12
Lønn 53017 2019-07
Arbeidsledighet for unge 13.05 2019-08
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.43 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-09
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-09
KjerneInflasjon 0.52 2019-09
Bnp-Deflatoren 105 2019-06
Produsentpriser 102 2019-09
Eksportpriser 97.14 2019-09
Importprisene 105 2019-09
MatInflasjon 1.97 2019-09
KPI Housing Utilities 103 2019-09
Kpi Transport 102 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.42 2019-09
produsentprisene endring -4.53 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.38 2019-10
Internbankrente 0.67 2019-10
Pengemengde 2050188 2019-08
Pengemengden M1 7311874 2019-08
Pengemengden M2 45313461 2019-08
Bankenes balanse 44989364 2019-08
Valutareserver 4695 2019-09
Lån Til Privat Sektor 11622490 2019-08
Sentralbankers balanse 16850047 2019-08
Lånevekst 4.61 2019-08
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 3131 2019-09
Nåværende situasjon 17555 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 11.6 2018-12
Eksport 28103 2019-09
Import 24972 2019-09
Utenlandsgjeld 187182 2019-06
Kjøpsbetingelser 92.1 2019-09
Kapitalstrømmer 16151 2019-06
Turistankomster 1031 2019-08
Gullreserver 424 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 2535 2019-08
Terrorisme - Hovedsiden 0.94 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 30.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2018-12
Offentlige Utgifter 604209 2019-06
Statens Inntekter 2802 2019-12
Fiscal Utgifter 2978 2019-12
Kreditt-Rating 81.64
Militære Utgifter 10458 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 17 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
Salgsskatt 5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 14.02 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.87 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.15 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Produksjon PMI 50 2019-09
Industriell Produksjon 2.28 2019-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.1 2019-08
Industriproduksjonen 2.11 2019-08
Nye ordere 40047 2019-08
Lagerendringer -4731 2019-06
Konkurser 4821 2019-08
Bil Produksjon 18794 2019-09
Bilregistreringer 21998 2019-08
Ledende økonomisk indeks 112 2019-08
Internett-hastighet 16869 2017-03
IP-adresser 7115844 2017-03
Sementproduksjon 873 2019-07
Sammenfallende-Hovedsiden 111 2019-08
Konkurranseevne Index 80.24 2019-12
Konkurranseevne Rank 12 2019-12
Korrupsjon Index 63 2018-12
Korrupsjon Rank 31 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 13 2018-12
Gruvedrift Produksjon 0.34 2019-08
Stål~~pos=trunc 1890 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 80.86 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) -5.56 2019-08
Butikkhandel (Årlig) 4.54 2019-08
Forbruk 2346085 2019-06
Disponibel personlig inntekt 8956900 2018-12
Privat sparing 1944200 2018-12
Konsumerkreditt 8548417 2019-08
Bankenes Utlånsrente 2.64 2019-08
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 294 2019-06
Bygningstillatelser 2429 2019-08


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Taiwan - Økonomiske indikatorer.