Markeder Siste Referanse
Valuta 31.35 2019-06
Aksjemarkedet 10707 2019-06
10-årig statsobligasjon 0.72 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.58 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.71 2019-03
Arbeidsledighet 3.73 2019-04
Inflasjon 0.94 2019-05
Rentesats 1.38 2019-05
Handelsbalanse 4490 2019-05
Nåværende situasjon 17089 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 11.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 30.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.4 2016-12
Produksjon PMI 48.4 2019-05
Forbrukertillit 79.48 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) 2.95 2019-04
Bedriftens Skattesats 17 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.58 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.71 2019-03
BNP 573 2017-12
Bnp Faste Priser 4249944 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 4399769 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 937787 2019-03
Bnp Fra Landbruk 53909 2019-03
Bnp Fra Construction 101390 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 1175034 2019-03
Bnp Fra Mining 3334 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 271673 2019-03
Bnp Fra Tjenester 2699935 2019-03
Bnp Fra Transport 128061 2019-03
Bnp Fra Verktøy 30405 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.73 2019-04
Sysselsatte 11492 2019-04
Arbeidsledige 437 2019-04
Yrkesdeltakelse 59.16 2019-04
Lønnskostnader 89.8 2019-04
Produktivitet 103 2019-04
Minstelønn 23100 2019-12
Lønninger innen produksjon 44677 2019-04
Befolkning 23.58 2018-12
Lønn 47868 2019-04
Arbeidsledighet for unge 11.78 2019-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.94 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-05
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-05
KjerneInflasjon 0.6 2019-05
Bnp-Deflatoren 109 2019-03
Produsentpriser 104 2019-05
Eksportpriser 99.55 2019-05
Importprisene 109 2019-05
MatInflasjon 1.33 2019-04
KPI Housing Utilities 102 2019-05
Kpi Transport 104 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.06 2019-05
produsentprisene endring -0.23 2019-05
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.38 2019-05
Internbankrente 0.67 2019-06
Pengemengde 2038877 2019-04
Pengemengden M1 7130300 2019-04
Pengemengden M2 45087414 2019-04
Bankenes balanse 44408181 2019-04
Valutareserver 4644 2019-05
Lån Til Privat Sektor 11149411 2019-04
Sentralbankers balanse 17104998 2019-05
Lånevekst 4.99 2019-04
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 4490 2019-05
Nåværende situasjon 17089 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 11.6 2018-12
Eksport 27717 2019-05
Import 23224 2019-05
Utenlandsgjeld 195030 2019-03
Kjøpsbetingelser 91.3 2019-05
Kapitalstrømmer 17380 2019-03
Turistankomster 1101 2019-04
Gullreserver 424 2019-06
Råoljeproduksjon 0.2 2019-02
Utenlandske Direkte Investeringer 971 2019-04
Terrorisme - Hovedsiden 0.94 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 30.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.4 2016-12
Offentlige Utgifter 591761 2019-03
Statens Inntekter 2802 2019-12
Fiscal Utgifter 2978 2019-12
Kreditt-Rating 81.64
Militære Utgifter 10458 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 17 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
Salgsskatt 5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 14.02 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.87 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.15 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Produksjon PMI 48.4 2019-05
Industriell Produksjon 1.04 2019-04
Industriell Produksjon (Månedlig) 5.49 2019-04
Industriproduksjonen 0.94 2019-04
Nye ordere 37665 2019-04
Lagerendringer 3514 2019-03
Konkurser 2717 2019-04
Bil Produksjon 20851 2019-04
Bilregistreringer 21921 2019-04
Ledende økonomisk indeks 112 2019-04
Internett-hastighet 16869 2017-03
IP-adresser 7115844 2017-03
Sementproduksjon 1105 2019-03
Sammenfallende-Hovedsiden 107 2019-04
Konkurranseevne Index 79.25 2018-12
Konkurranseevne Rank 13 2018-12
Korrupsjon Index 63 2018-12
Korrupsjon Rank 31 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 13 2018-12
Gruvedrift Produksjon -1.46 2019-04
Stål~~pos=trunc 1930 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 79.48 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) 2.95 2019-04
Butikkhandel (Årlig) 4.45 2019-04
Forbruk 2330750 2019-03
Disponibel personlig inntekt 8721300 2017-12
Privat sparing 1774100 2017-12
Konsumerkreditt 8368182 2019-04
Bankenes Utlånsrente 2.63 2019-04
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 289 2019-03
Konstruksjonsflyt ut -15.27 2018-03


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Taiwan - Økonomiske indikatorer.