Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1177.91 1173 1180 1186 1193 1206
Aksjemarkedet 2060.69 2036 2012 1987 1964 1917
10-årig statsobligasjon 1.59 1.49 1.52 1.55 1.58 1.65
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 1.00 0.9 1.2 0.9 0.8 1
Bnp Årlig Vekstrate 2.00 2 2.5 2.6 2.4 2.3
Arbeidsledighet 3.40 3.7 3.8 3.9 3.8 3.7
Inflasjon -0.40 0.5 1.1 1.3 1.5 1.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.40 0.3 0.3 0.3 0.6 0.2
Rentesats 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Handelsbalanse 5973.00 3900 4500 4500 4100 5800
Nåværende situasjon 5270.00 3200 4500 6900 5500 4500
Nåværende situasjon mot BNP 4.70 4.2 3.8 3.8 3.8 3.8
Regjeringens gjeld mot BNP 36.60 39 40 40 40 40
Offentlige Budsjetter -1.60 -2.7 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
Forretningstillit 71.00 65 67 69 68 71
Produksjon PMI 48.00 49.4 50.2 49.8 50.1 48.7
Forbrukertillit 96.90 89 92 95 94 96
Butikkhandel (Månedlig) 3.90 0.7 0.5 0.6 0.3 0.9
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 40.00 40 40 40 40 40
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 1.00 0.9 1.2 0.9 0.8 1
Bnp Årlig Vekstrate 2.00 2 2.5 2.6 2.4 2.3
BNP 1619.42 1690 1780 1780 1780 1780
Bnp Faste Priser 459813.40 465905 466458 471769 470849 476621
Brutto Nasjonal Produkt 450227.40 483170 446785 461933 461033 494282
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 133364.50 137778 134579 136832 136565 140947
Bnp Per Innbygger 26761.90 26800 26800 26800 27200 27200
Bnp Per Innbygger Ppp 36776.50 37400 38201 38201 38201 38201
Bnp Fra Landbruk 8174.20 8268 8695 8387 8370 8458
Bnp Fra Construction 22202.10 22510 22402 22779 22735 23028
Bnp Fra Manufacturing 121116.70 126331 122808 124266 124024 129237
Bnp Fra Mining 505.90 545 536 519 518 558
Bnp Fra Forvaltningsloven 26855.50 26823 27240 27554 27500 27439
Bnp Fra Tjenester 256848.50 257920 261269 263527 263013 263852
Bnp Fra Transport 15521.40 16086 15611 15925 15894 16456
Bnp Fra Verktøy 12845.80 11839 11891 13180 13154 12111
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 3.40 3.7 3.8 3.9 3.8 3.7
Arbeidsledige 954.00 1080 1080 1100 1120 1110
Yrkesdeltakelse 63.50 62.5 63.4 64 64 63
Lønnskostnader 129.90 140 140 140 140 142
Lønn 3585588.00 4041000 4362000 4027000 4291000 4236000
Lønninger innen produksjon 3804036.00 4347000 5032000 4244000 4519000 4542000
Minstelønn 8350.00 8350 10000 10000 10000 10000
Befolkning 51.61 51.71 51.82 51.82 51.82 51.82
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Arbeidsledighet for unge 7.40 8.5 10.6 10.3 8.8 8.4
Sysselsetting 61.50 61.4 61.4 61.4 61.4 61.5
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon -0.40 0.5 1.1 1.3 1.5 1.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.40 0.3 0.3 0.3 0.6 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 105.20 106 107 106 106 109
Kjerne Konsumprisindeks 105.28 106 107 106 107 109
KjerneInflasjon 0.60 1.1 1.2 1.4 1.5 1.4
Produsentpriser 103.73 105 105 105 105 107
produsentprisene endring -0.60 0.8 1.3 1.5 1.2 1.9
MatInflasjon -4.10 1 1.9 1.8 1.7 2.4
KPI Housing Utilities 103.18 104 105 104 104 107
Kpi Transport 102.99 103 101 100 105 106
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Internbankrente 1.43 1.87 1.87 1.51 1.51 1.87
Pengemengden M2 2839136.80 2890000 2890000 2890000 2890000 3130000
Valutareserver 403320.00 402400 402400 401500 401500 402700
Lån Til Privat Sektor 8617722.00 8405724 8581364 8740061 8824547 8599056
Innskudd Rente 1.81 2.2 1.97 1.97 1.97 3.5
Privat gjeld til BNP 260.80 263 261 261 261 261
Sentralbankers balanse 500875.30 493500 499500 495500 494500 498600
Utenlandske - Lager - Investering 708835.90 680780 710080 740000 740000 690000
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse 5973.00 3900 4500 4500 4100 5800
Nåværende situasjon 5270.00 3200 4500 6900 5500 4500
Nåværende situasjon mot BNP 4.70 4.2 3.8 3.8 3.8 3.8
Import 38738.00 43900 41500 39800 40500 45000
Eksport 44712.00 47800 45000 43900 50000 50800
Utenlandsgjeld 462061.90 460292 461599 461599 480076 480648
Utenlandske Direkte Investeringer 3612754.00 6557000 3300000 6500000 4500000 9040000
Turisme Inntekter 1590200.00 1310000 1505000 1555000 1390000 1420000
Turistankomster 1586299.00 1350000 1490000 1490000 1350000 1380000
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 36.60 39 40 40 40 40
Offentlige Budsjetter -1.60 -2.7 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
Offentlige Utgifter 75743.40 75336 75972 77713 77561 77068
Statens Utgifter Til Bnp 32.26 37.5 38 38 38 38
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.40 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.41 8.41 8.41 8.41 8.41 8.41
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forretningstillit 71.00 65 67 69 68 71
Produksjon PMI 48.00 49.4 50.2 49.8 50.1 48.7
Industriell Produksjon -2.90 1 1.1 0.5 1.2 1.8
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.40 2.3 -0.5 -0.8 0.9 1.7
Industriproduksjonen -3.00 0.9 0.9 0.5 1.1 1.1
Bilregistreringer 120147.00 117000 121000 113000 105000 115000
Ledende økonomisk indeks 114.90 114 114 114 114 116
Stål~~pos=trunc 5940.66 6300 6300 6300 6300 6410
Gruvedrift Produksjon -2.90 1.2 1.2 -1.5 -3 4.7
Sammenfallende-Hovedsiden 111.20 110 111 111 111 111
Bil Produksjon 4028834.00 4150000 4250000 4250000 4250000 4250000
Elektrisitets~~pos=trunc 24255.21 24800 23850 23500 23500 25100
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forbrukertillit 96.90 89 92 95 94 96
Butikkhandel (Månedlig) 3.90 0.7 0.5 0.6 0.3 0.9
Butikkhandel (Årlig) 4.10 2.8 3.2 3.5 3.9 5
Forbruk 221901.20 224507 225928 227671 227227 229670
Disponibel personlig inntekt 1890779.40 1928595 1938049 1939940 1936158 1972953
Konsumerkreditt 1556091.90 1567447 1578545 1596550 1593438 1603498
Bankenes Utlånsrente 3.19 3.7 3.7 3.49 3.49 3.7
Husholdninger Gjeld Til Bnp 92.10 92.8 93 93.1 93.6 93.6
Bensinpriser 1.28 1.14 1.1 1.07 1.04 0.98
Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Boligpriser 99.60 100 100 102 102 102
Hjem Eierskap Rate 57.70 58 58.2 58.2 58.2 58.2
Byggbestillinger 2976163.00 9970336 6610000 4610000 4700000 9890000
Konstruksjonsflyt ut -6.90 -3 -1.2 0.5 1 1.9


Sør-Korea - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.