Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1209.12 1173 1180 1187 1193 1207
Aksjemarkedet 1960.39 1900 1878 1856 1835 1793
10-årig statsobligasjon 1.20 1.41 1.44 1.46 1.48 1.53
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 1.10 1 1.1 1.2 0.9 1
Bnp Årlig Vekstrate 2.10 2.4 2.3 2 1.9 1.8
Arbeidsledighet 4.00 3.8 3.7 3.8 3.9 3.7
Inflasjon 0.60 1.3 1.5 1.4 1.3 1.4
Inflasjonen (Månedlig) -0.30 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2
Rentesats 1.50 1.5 1.5 1.75 1.75 1.75
Handelsbalanse 2441.00 8450 3900 4500 7100 5800
Nåværende situasjon 6380.00 7900 3200 4500 6900 4500
Nåværende situasjon mot BNP 4.70 4.2 4.2 3.8 3.8 3.8
Regjeringens gjeld mot BNP 36.60 39 39 40 40 40
Offentlige Budsjetter -1.60 -2.7 -2.7 -3.2 -3.2 -3.2
Forretningstillit 73.00 69 75 76 77 74
Produksjon PMI 47.30 49 49.4 50.2 49.8 48.7
Forbrukertillit 95.90 99.3 101 102 103 103
Butikkhandel (Månedlig) -1.60 0.4 0.7 0.5 0.6 0.9
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 40.00 40 40 40 40 40
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 1.10 1 1.1 1.2 0.9 1
Bnp Årlig Vekstrate 2.10 2.4 2.3 2 1.9 1.8
BNP 1619.42 1690 1690 1780 1780 1780
Bnp Faste Priser 459958.00 463423 467275 464183 463728 475686
Brutto Nasjonal Produkt 435887.50 421915 436532 444605 444169 444390
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 133008.50 135722 138183 133923 133791 140670
Bnp Per Innbygger 26761.90 26800 26800 26800 27200 27200
Bnp Per Innbygger Ppp 36776.50 37400 37400 38201 38201 38201
Bnp Fra Landbruk 8168.70 8073 8292 8652 8644 8441
Bnp Fra Construction 22168.50 22423 22576 22292 22271 22983
Bnp Fra Manufacturing 121912.80 124847 126703 122209 122090 128983
Bnp Fra Mining 475.70 480 547 534 533 557
Bnp Fra Forvaltningsloven 26575.90 26761 26901 27107 27081 27386
Bnp Fra Tjenester 256431.70 216816 217919 219314 219099 221842
Bnp Fra Transport 15507.40 15992 16133 15535 15520 16423
Bnp Fra Verktøy 12565.40 11598 11874 11833 11822 12087
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 4.00 3.8 3.7 3.8 3.9 3.7
Arbeidsledige 1131.00 1060 1080 1080 1100 1110
Yrkesdeltakelse 64.00 63.5 62.5 63.4 64 63
Lønnskostnader 129.90 138 140 140 140 142
Lønn 4021244.00 4075000 4041000 4362000 4027000 4236000
Lønninger innen produksjon 4654149.00 4349000 4347000 5032000 4244000 4542000
Minstelønn 8350.00 8350 8350 10000 10000 10000
Befolkning 51.61 51.7 51.71 51.85 51.85 51.85
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Arbeidsledighet for unge 9.70 8.7 8.5 10.6 8.9 8.4
Sysselsetting 61.50 61.1 61.4 61.4 61.4 61.5
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 0.60 1.3 1.5 1.4 1.3 1.4
Inflasjonen (Månedlig) -0.30 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 104.56 107 106 106 106 107
Kjerne Konsumprisindeks 105.14 106 106 107 107 108
KjerneInflasjon 1.00 1.2 1.2 1.4 1.4 1.7
Produsentpriser 103.55 105 105 105 105 107
produsentprisene endring -0.30 -0.6 0.8 1.3 1.5 1.9
MatInflasjon 0.80 1.6 2.5 2.6 1.8 2.9
KPI Housing Utilities 101.46 103 104 104 104 105
Kpi Transport 102.58 106 103 101 105 104
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 1.50 1.5 1.5 1.75 1.75 1.75
Internbankrente 1.44 1.66 1.66 1.91 1.91 1.91
Pengemengden M2 2790153.00 2820000 2890000 2890000 2890000 3130000
Valutareserver 403110.00 402500 402400 402400 401500 402700
Lån Til Privat Sektor 8533258.00 8411802 8430447 8539503 8680431 8582195
Innskudd Rente 1.97 1.99 1.99 2.24 2.24 2.24
Privat gjeld til BNP 260.80 263 263 261 261 261
Sentralbankers balanse 503939.20 491000 493500 493500 491500 498600
Utenlandske - Lager - Investering 697567.10 750000 680780 710080 740000 690000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse 2441.00 8450 3900 4500 7100 5800
Nåværende situasjon 6380.00 7900 3200 4500 6900 4500
Nåværende situasjon mot BNP 4.70 4.2 4.2 3.8 3.8 3.8
Import 43695.00 42750 44900 44500 43800 45000
Eksport 46136.00 51200 48800 49000 50900 50800
Utenlandsgjeld 440584.60 452292 450732 449396 448956 458845
Utenlandske Direkte Investeringer 6704915.00 4179000 4057000 3500000 6500000 9040000
Turisme Inntekter 1500300.00 1375000 1310000 1505000 1555000 1420000
Turistankomster 1476218.00 1312000 1350000 1490000 1290000 1380000
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 36.60 39 39 40 40 40
Offentlige Budsjetter -1.60 -2.7 -2.7 -3.2 -3.2 -3.2
Offentlige Utgifter 75957.40 73552 75557 75601 75527 76917
Statens Utgifter Til Bnp 32.26 33.4 33.4 33.7 33.7 33.7
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.40 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.41 8.41 8.41 8.41 8.41 8.41
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forretningstillit 73.00 69 75 76 77 74
Produksjon PMI 47.30 49 49.4 50.2 49.8 48.7
Industriell Produksjon -2.90 2.1 3.8 2.2 -0.5 2.5
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.20 2.2 2.3 -0.5 -0.8 1.7
Industriproduksjonen -3.10 0.5 0.9 0.9 -0.5 1.1
Lagerendringer 7080.30 2300 1200 1200 1200 3030
Bilregistreringer 128915.00 109200 117000 121000 129000 115000
Ledende økonomisk indeks 114.50 115 114 115 116 116
Stål~~pos=trunc 5958.23 6130 6300 6300 6300 6410
Gruvedrift Produksjon -5.90 -2.8 1.2 1.2 -1.5 4.7
Sammenfallende-Hovedsiden 110.50 110 110 111 111 111
Bil Produksjon 4028834.00 4150000 4150000 4250000 4250000 4250000
Elektrisitets~~pos=trunc 22681.50 23600 24800 23850 23500 25100
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forbrukertillit 95.90 99.3 101 102 103 103
Butikkhandel (Månedlig) -1.60 0.4 0.7 0.5 0.6 0.9
Butikkhandel (Årlig) 1.20 2.9 2.8 3.2 3.5 5
Forbruk 221900.10 223596 225167 224826 224605 229220
Disponibel personlig inntekt 1770713.90 1763833 1811440 1806128 1804357 1844046
Konsumerkreditt 1540043.80 1550224 1572057 1570845 1569305 1600354
Bankenes Utlånsrente 3.49 3.62 3.62 3.87 3.87 3.87
Husholdninger Gjeld Til Bnp 97.70 96.4 96.8 96.8 96.8 96.9
Bensinpriser 1.26 1.23 1.2 1.16 1.13 1.13
Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Boligpriser 99.50 103 102 100 104 104
Hjem Eierskap Rate 57.70 57.1 57.1 55.8 55.8 55.8
Byggbestillinger 4023507.00 5220000 7610000 7610000 7610000 8890000
Konstruksjonsflyt ut -6.30 2.5 2.5 3 2.9 5.9


Sør-Korea - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.