Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 1126.68 1136 1142 1148 1154 1166
Aksjemarkedet 2360.81 2309 2259 2210 2162 2065
10-årig statsobligasjon 1.49 1.53 1.57 1.61 1.65 1.73

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate -3.20 1 1 1 1 1
Bnp Årlig Vekstrate -2.70 0.6 1.2 3.5 3.5 3
Arbeidsledighet 3.90 3.7 4.1 4 4 3.8
Inflasjon 1.00 1.1 0.5 0.8 1.2 1.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.70 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Rentesats 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Handelsbalanse 8880.00 5800 5800 5800 5800 5800
Nåværende situasjon 6570.00 4500 4500 4500 4500 4100
Nåværende situasjon mot BNP 3.70 5 4.9 4.9 4.9 4.9
Regjeringens gjeld mot BNP 37.70 44 48 48 48 48
Offentlige Budsjetter -2.60 -5.7 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
Forretningstillit 68.00 65 59 60 60 61
Produksjon PMI 49.80 48.7 50.2 50.2 50.2 49.7
Forbrukertillit 79.40 70 70 70 70 99
Butikkhandel (Månedlig) 3.00 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 42.00 40 42 42 42 40

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate -3.20 1 1 1 1 1
Bnp Årlig Vekstrate -2.70 0.6 1.2 3.5 3.5 3
BNP 1642.38 1450 1540 1540 1540 1540
Bnp Faste Priser 448209.30 471627 468359 463897 463897 485776
Brutto Nasjonal Produkt 443089.50 481566 443230 458598 458598 496013
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 137445.70 138138 139613 142256 142256 142282
Bnp Per Innbygger 28605.70 26900 27490 27490 27490 27490
Bnp Per Innbygger Ppp 42661.20 40200 41400 41400 41400 41400
Bnp Fra Landbruk 7620.70 8168 8524 7887 7887 8413
Bnp Fra Construction 22715.20 22865 23052 23510 23510 23551
Bnp Fra Manufacturing 113194.30 126220 125750 117156 117156 130006
Bnp Fra Mining 435.80 505 493 451 451 520
Bnp Fra Forvaltningsloven 27855.70 27628 28190 28831 28831 28457
Bnp Fra Tjenester 255006.00 265198 260350 263931 263931 273154
Bnp Fra Transport 12726.20 15920 14129 13172 13172 16398
Bnp Fra Verktøy 12136.70 11098 12266 12561 12561 11431

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbeidsledighet 3.90 3.7 4.1 4 4 3.8
Sysselsatte 26787.00 27500 27500 27500 27500 27500
Arbeidsledige 1088.00 1110 1110 1110 1110 1110
Yrkesdeltakelse 62.50 63 63 63 63 63
Lønnskostnader 119.30 142 142 142 142 142
Lønn 3615931.00 3846000 4091000 3701000 4011000 3962000
Lønninger innen produksjon 3803701.00 4222000 4511000 4871000 4371000 4307000
Minstelønn 8590.00 8590 8990 8990 8990 8990
Befolkning 51.71 51.78 52.36 52.36 52.36 52.36
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Arbeidsledighet for unge 8.90 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
Sysselsetting 60.40 60.5 60.9 61 61 61.5

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflasjon 1.00 1.1 0.5 0.8 1.2 1.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.70 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 106.20 106 106 106 107 108
Kjerne Konsumprisindeks 106.18 106 107 107 107 108
KjerneInflasjon 0.90 0.8 0.7 0.9 1.1 1.4
Produsentpriser 103.35 107 104 104 105 109
produsentprisene endring -0.40 1.5 1.5 1.9 1.9 1.9
MatInflasjon 8.30 2.4 2.4 2.4 2.1 2.4
KPI Housing Utilities 103.23 105 105 104 104 106
Kpi Transport 99.38 105 102 98.32 101 106

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Rentesats 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Internbankrente 0.64 1.87 0.66 0.66 0.66 2.12
Pengemengden M2 3103778.80 3130000 3130000 3130000 3130000 3130000
Valutareserver 420550.00 421192 423184 425177 427171 429166
Lån Til Privat Sektor 9660511.00 8741922 9121177 9798245 9998629 9004179
Innskudd Rente 1.02 3.5 1.37 1.37 1.37 1.37
Privat gjeld til BNP 260.80 261 261 261 261 259
Sentralbankers balanse 537625.00 504021 506673 506673 506673 514629
Utenlandske - Lager - Investering 702507.40 690000 690000 690000 690000 680000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalanse 8880.00 5800 5800 5800 5800 5800
Nåværende situasjon 6570.00 4500 4500 4500 4500 4100
Nåværende situasjon mot BNP 3.70 5 4.9 4.9 4.9 4.9
Import 39170.00 45000 45000 45000 45000 45900
Eksport 48050.00 50800 50800 50800 50800 51700
Utenlandsgjeld 503055.00 480648 480648 480648 480648 499401
Utenlandske Direkte Investeringer 5188027.00 9040000 9040000 9040000 9040000 9040000
Turisme Inntekter 505600.00 642000 750000 920000 970000 1420000
Turistankomster 68797.00 95000 1000000 1200000 1200000 1450000
Våpen Salg 688.00 550 800 800 800 800

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 37.70 44 48 48 48 48
Offentlige Budsjetter -2.60 -5.7 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
Regjeringens budsjetter verdi -70888.00 18000 18000 18000 18000 23000
Offentlige Utgifter 80151.90 78663 80232 82957 82957 81023
Statens Inntekter 296469.00 425000 425000 425000 425000 425000
Fiscal Utgifter 367357.00 399000 399000 399000 399000 399000
Militære Utgifter 41157.00 40650 40650 40650 40650 40650
Statens Utgifter Til Bnp 30.27 38 38 38 38 39

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 42.00 40 42 42 42 40
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forretningstillit 68.00 65 59 60 60 61
Produksjon PMI 49.80 48.7 50.2 50.2 50.2 49.7
Industriell Produksjon -3.00 1.8 1.8 1.8 1.8 2
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.70 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
Industriproduksjonen -3.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5
Kapasitetsutnyttelsen 103.90 105 105 106 106 107
Konkurser 30.00 27 27 27 27 27
Bilregistreringer 111629.00 115000 130000 135500 150000 175000
Ledende økonomisk indeks 121.20 118 118 118 119 119
Gruvedrift Produksjon -3.00 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
Stål~~pos=trunc 5830.59 6410 6410 6410 6410 6410
Sammenfallende-Hovedsiden 111.60 111 111 111 111 111
Bil Produksjon 3950617.00 4250000 4250000 4250000 4250000 4250000
Elektrisitets~~pos=trunc 22533.18 25100 25100 25100 25100 25300

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forbrukertillit 79.40 70 70 70 70 99
Butikkhandel (Månedlig) 3.00 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Butikkhandel (Årlig) 0.30 5 5 5 5 5
Forbruk 213186.30 225933 212600 220648 220648 232711
Disponibel personlig inntekt 1925872.90 1937428 1948983 1993278 1993278 1995551
Privat sparing 34.50 33.6 33.6 33.6 33.6 32.9
Konsumerkreditt 1637276.40 1609733 1630607 1694581 1694581 1658025
Bankenes Utlånsrente 2.63 3.7 2.82 2.82 2.82 3.95
Husholdninger Gjeld Til Bnp 95.90 93.6 93.6 93.6 93.6 94.9
Bensinpriser 1.15 1.1 1.01 0.96 0.91 1.04

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Boligpriser 104.90 102 102 102 102 102
Hjem Eierskap Rate 58.00 57.5 58 58 58 58
Byggbestillinger 8130912.00 9890000 9890000 9890000 9890000 9000000
Konstruksjonsflyt ut -9.40 1.9 1.9 1.9 1.9 3.2


Sør-Korea - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.