Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 1115.03 1121 1127 1133 1139 1150
Aksjemarkedet 3063.13 2996 2931 2867 2805 2680
10-årig statsobligasjon 1.76 1.81 1.86 1.9 1.95 2.05

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 1.10 0.6 1.5 1.5 1 1
Bnp Årlig Vekstrate -1.40 1.2 1.5 2.5 3 2.5
Arbeidsledighet 4.60 4.1 4.1 4.1 3.9 3.8
Inflasjon 0.50 0.5 0.8 1.2 1.5 1.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Rentesats 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1.25
Handelsbalanse 6944.00 5708 5800 5800 5800 5800
Nåværende situasjon 8966.90 7500 5500 5500 5000 4500
Nåværende situasjon mot BNP 3.70 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Regjeringens gjeld mot BNP 37.70 52 52 52 52 55
Offentlige Budsjetter -2.60 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.8
Forretningstillit 85.00 75 85 80 70 70
Produksjon PMI 52.90 50 55 53 51 50
Forbrukertillit 95.40 90 105 100 100 100
Butikkhandel (Månedlig) -1.00 0.5 0.5 0.9 0.9 0.9
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 42.00 40 42 42 40 40

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 1.10 0.6 1.5 1.5 1 1
Bnp Årlig Vekstrate -1.40 1.2 1.5 2.5 3 2.5
BNP 1642.38 1540 1540 1540 1540 1650
Bnp Faste Priser 456863.50 468359 454932 468285 470569 482334
Brutto Nasjonal Produkt 456035.70 443230 449736 467437 469717 481460
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 134853.00 139613 139507 138224 138899 142371
Bnp Per Innbygger 28605.70 27490 27490 27490 27490 28075
Bnp Per Innbygger Ppp 42661.20 41400 41400 41400 41400 42500
Bnp Fra Landbruk 7760.50 8524 7735 7955 7993 8193
Bnp Fra Construction 21464.20 23052 23056 22001 22108 22661
Bnp Fra Manufacturing 121752.60 125750 114892 124796 125405 128540
Bnp Fra Mining 392.40 493 442 402 404 414
Bnp Fra Forvaltningsloven 27855.70 28190 28274 28552 28691 29409
Bnp Fra Tjenester 256838.20 260350 258831 263259 264543 271157
Bnp Fra Transport 13147.60 14129 12917 13476 13542 13881
Bnp Fra Verktøy 11232.80 12266 12319 11514 11570 11859

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbeidsledighet 4.60 4.1 4.1 4.1 3.9 3.8
Sysselsatte 26759.00 27500 27500 27500 27500 27500
Arbeidsledige 1284.00 1110 1110 1110 1110 1110
Yrkesdeltakelse 61.60 63 63 63 63 63
Lønnskostnader 109.30 142 142 142 142 142
Lønn 3895894.00 4091000 3701000 4011000 3962000 4121000
Lønninger innen produksjon 4232213.00 4511000 4871000 4371000 4307000 4427000
Minstelønn 8590.00 8990 8990 8990 8990 9400
Befolkning 51.71 52.36 52.36 52.36 52.36 52.61
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Arbeidsledighet for unge 8.20 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
Sysselsetting 60.40 60.9 61 61 61.5 61.5

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflasjon 0.50 0.5 0.8 1.2 1.5 1.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 105.67 106 106 107 107 109
Kjerne Konsumprisindeks 106.31 106 107 107 111 108
KjerneInflasjon 0.90 0.7 0.9 1.1 1.4 1.6
Produsentpriser 103.78 103 103 104 106 109
produsentprisene endring 0.10 0.1 0.7 0.7 2.1 2.5
MatInflasjon 6.20 2.4 2.4 2.1 2.1 2.4
KPI Housing Utilities 103.58 105 104 104 105 107
Kpi Transport 99.71 102 98.32 101 101 103

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Rentesats 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1.25
Internbankrente 0.75 0.67 0.67 0.67 2.12 0.67
Pengemengden M2 3197997.40 3130000 3130000 3130000 3130000 3130000
Valutareserver 443100.00 471566 498694 525821 552948 661457
Lån Til Privat Sektor 9763726.00 9121177 9608907 9902024 10056638 10308054
Innskudd Rente 1.00 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
Privat gjeld til BNP 260.80 261 261 261 259 259
Sentralbankers balanse 543579.60 506673 506673 506673 514629 525266
Utenlandske - Lager - Investering 774919.80 690000 690000 690000 680000 680000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalanse 6944.00 5708 5800 5800 5800 5800
Nåværende situasjon 8966.90 7500 5500 5500 5000 4500
Nåværende situasjon mot BNP 3.70 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Import 44462.00 42289 45000 45000 45900 45900
Eksport 51405.00 47997 50800 50800 51700 51700
Utenlandsgjeld 510961.10 480648 480648 480648 499401 499401
Utenlandske Direkte Investeringer 7791129.00 9040000 9040000 9040000 9040000 9040000
Turisme Inntekter 512900.00 750000 920000 970000 970000 1420000
Turistankomster 61764.00 1000000 1000000 1200000 1450000 1450000
Våpen Salg 688.00 800 800 800 800 800

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 37.70 52 52 52 52 55
Offentlige Budsjetter -2.60 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.8
Regjeringens budsjetter verdi -63264.00 18000 18000 18000 23000 23000
Offentlige Utgifter 80247.40 80232 81354 82254 82655 84721
Statens Inntekter 408760.00 425000 425000 425000 425000 425000
Fiscal Utgifter 472025.00 399000 399000 399000 399000 399000
Militære Utgifter 41157.00 40650 40650 40650 40650 40650
Statens Utgifter Til Bnp 30.27 38 38 38 39 39

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 42.00 40 42 42 40 40
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forretningstillit 85.00 75 85 80 70 70
Produksjon PMI 52.90 50 55 53 51 50
Industriell Produksjon 0.50 1.8 1.8 1.8 2 2
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.30 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
Industriproduksjonen 0.70 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5
Kapasitetsutnyttelsen 104.50 105 106 106 107 109
Konkurser 27.00 27 27 27 27 27
Bilregistreringer 138356.00 130000 135500 150000 175000 190500
Ledende økonomisk indeks 124.00 118 118 119 119 121
Gruvedrift Produksjon -3.00 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
Stål~~pos=trunc 5759.90 6410 6410 6410 6410 6410
Sammenfallende-Hovedsiden 113.70 111 111 111 111 111
Bil Produksjon 3950617.00 4250000 4250000 4250000 4250000 4250000
Elektrisitets~~pos=trunc 22420.50 25100 25100 25100 25300 25300

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forbrukertillit 95.40 90 105 100 100 100
Butikkhandel (Månedlig) -1.00 0.5 0.5 0.9 0.9 0.9
Butikkhandel (Årlig) -1.50 5 5 5 5 5
Forbruk 212925.80 212600 216384 218249 219314 224796
Disponibel personlig inntekt 1925872.90 1948983 1954761 1974020 1983649 2033240
Privat sparing 34.50 33.6 33.6 33.6 32.9 32.9
Konsumerkreditt 1682119.60 1630607 1661836 1724173 1732583 1775898
Bankenes Utlånsrente 2.71 2.66 2.66 2.66 3.95 2.66
Husholdninger Gjeld Til Bnp 98.60 93.6 93.6 93.6 94.9 94.9
Bensinpriser 1.32 1.1 1.01 0.96 1.04 1.04

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Boligpriser 108.60 102 102 102 102 102
Hjem Eierskap Rate 58.00 58 58 58 58 58.5
Byggbestillinger 8420942.00 9890000 9890000 9890000 9000000 9000000
Konstruksjonsflyt ut -0.80 1.9 1.9 1.9 3.2 3.2


Sør-Korea - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.