Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 1163.33 1184 1194 1204 1214 1235
Aksjemarkedet 3281.78 3183 3088 2995 2905 2734
10-årig statsobligasjon 2.45 2.45 2.5 2.54 2.59 2.69

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate 0.30 2.5 2 1.5 1 1
Bnp Årlig Vekstrate 4.00 3 1.6 2.1 2 2.5
Arbeidsledighet 3.00 4.2 3.8 3.8 3.7 3.8
Inflasjon 2.50 2.4 2.3 2.5 2.2 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 -0.2 0.3 0.1 0.4 0.2
Rentesats 0.75 1 1 1 1.25 1.25
Handelsbalanse 4200.00 5700 4500 4000 4980 4700
Nåværende situasjon 7510.00 9500 7500 5500 5500 8600
Nåværende situasjon mot BNP 3.50 3.5 4 4 4 4
Regjeringens gjeld mot BNP 42.60 47 50 50 50 50
Offentlige Budsjetter -6.10 -4 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
Forretningstillit 90.00 87 85 83 83 80
Produksjon PMI 52.40 51 51.6 50.5 51 50
Forbrukertillit 103.80 100 108 110 110 110
Butikkhandel (Månedlig) -0.80 0.9 0.5 0.5 0.5 0.9
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate 0.30 2.5 2 1.5 1 1
Bnp Årlig Vekstrate 4.00 3 1.6 2.1 2 2.5
BNP 1630.53 1660 1710 1710 1710 1710
Bnp Faste Priser 477714.20 478453 480164 486246 487268 490415
Brutto Nasjonal Produkt 471381.30 496410 462226 481280 480809 508821
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 139788.00 143845 145437 145517 142584 147441
Bnp Per Innbygger 28361.19 27490 28075 28075 28075 28075
Bnp Per Innbygger Ppp 42251.50 41400 42500 42500 42500 42500
Bnp Fra Landbruk 8249.50 8320 8819 7739 8414 8528
Bnp Fra Construction 21197.60 22326 22216 22027 21622 22884
Bnp Fra Manufacturing 128639.70 129035 132157 131071 131212 132260
Bnp Fra Mining 525.60 526 469 531 536 539
Bnp Fra Forvaltningsloven 28738.90 29366 29199 29342 29314 30100
Bnp Fra Tjenester 268973.70 268259 266444 273489 274353 274966
Bnp Fra Transport 14289.20 13520 13541 14924 14575 13858
Bnp Fra Verktøy 12130.10 12198 12742 12281 12373 12503

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbeidsledighet 3.00 4.2 3.8 3.8 3.7 3.8
Sysselsatte 27454.00 27000 28000 28000 28000 28000
Arbeidsledige 849.00 1150 1110 1110 1110 1110
Yrkesdeltakelse 63.00 62 63 63 63 63
Lønnskostnader 118.60 142 142 142 142 142
Lønn 3773068.00 3962000 4156000 3886000 4026000 4121000
Lønninger innen produksjon 4022810.00 4307000 4651000 4191000 4446000 4427000
Minstelønn 8720.00 8720 8990 8990 8990 8990
Befolkning 51.78 51.82 51.98 51.98 51.98 51.98
Pensjonsalder Kvinner 62.00 60 60 60 62 62
Pensjonsalder Menn 62.00 60 60 60 62 62
Arbeidsledighet for unge 5.30 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
Sysselsetting 61.30 59 61 61 61 60

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflasjon 2.50 2.4 2.3 2.5 2.2 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 -0.2 0.3 0.1 0.4 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 108.83 108 110 110 111 110
Kjerne Konsumprisindeks 108.25 109 109 110 111 111
KjerneInflasjon 1.30 2.5 2.1 2.1 2.1 1.6
Produsentpriser 111.13 109 112 117 119 112
produsentprisene endring 7.50 5.3 4.9 6.7 6.7 2.5
MatInflasjon 5.60 9.5 4.5 2.5 2.5 2.4
KPI Housing Utilities 105.49 106 107 108 108 108
Kpi Transport 107.79 108 108 108 108 109

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Rentesats 0.75 1 1 1 1.25 1.25
Internbankrente 1.04 1.29 1.29 1.29 1.54 1.54
Pengemengden M2 3507331.50 3464273 3536902 3536902 3536902 3779000
Valutareserver 463970.00 476991 488441 493441 508722 540791
Lån Til Privat Sektor 10490045.00 10056638 10159704 10436119 10699846 10308054
Innskudd Rente 1.06 1.31 1.31 1.31 1.56 1.56
Privat gjeld til BNP 272.78 265 263 263 263 263
Sentralbankers balanse 574187.90 567108 576017 576017 576017 602747
Utenlandske - Lager - Investering 1055887.80 950000 900000 900000 900000 900000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalanse 4200.00 5700 4500 4000 4980 4700
Nåværende situasjon 7510.00 9500 7500 5500 5500 8600
Nåværende situasjon mot BNP 3.50 3.5 4 4 4 4
Import 51624.00 43000 44000 44000 44000 45000
Eksport 55826.00 49700 50500 50500 50500 51700
Utenlandsgjeld 604166.60 596874 612101 612101 612101 660947
Utenlandske Direkte Investeringer 4724987.00 9000000 9000000 9000000 9000000 10000000
Turisme Inntekter 971600.00 970000 1000000 1000000 1000000 1420000
Turistankomster 97087.00 900000 1000000 1000000 1000000 1250000
Våpen Salg 827.00 800 800 800 800 800

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 42.60 47 50 50 50 50
Offentlige Budsjetter -6.10 -4 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
Regjeringens budsjetter verdi -29802.00 -38700 -28300 -28300 -26000 -23000
Offentlige Utgifter 85257.00 82229 82389 86061 86962 84285
Statens Inntekter 375514.00 399000 399000 399000 399000 399000
Fiscal Utgifter 405316.00 415000 415000 415000 415000 415000
Militære Utgifter 46056.00 40650 40650 40650 40650 40650
Statens Utgifter Til Bnp 31.15 39 39 39 39 39
Asylsøknader 6684.00 6650 4330 4000 4350 5500

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 40 40 40 40 40
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 19.24 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.11 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.13 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forretningstillit 90.00 87 85 83 83 80
Produksjon PMI 52.40 51 51.6 50.5 51 50
Industriell Produksjon 9.60 4 3.2 3.2 3.2 3.6
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.70 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5
Industriproduksjonen 10.10 3.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Kapasitetsutnyttelsen 104.70 107 108 108 108 109
Konkurser 24.00 25 25 25 25 25
Bilregistreringer 102749.00 175000 175000 175000 175000 190500
Ledende økonomisk indeks 128.20 126 126 126 126 128
Gruvedrift Produksjon 7.50 5 2.5 2.5 2.5 4
Stål~~pos=trunc 6100.00 6500 5900 5900 5900 6000
Sammenfallende-Hovedsiden 117.20 115 117 117 117 119
Bil Produksjon 3506774.00 4250000 44000000 44000000 44000000 44000000
Elektrisitets~~pos=trunc 22978.09 25300 25300 25300 25300 25300

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forbrukertillit 103.80 100 108 110 110 110
Butikkhandel (Månedlig) -0.80 0.9 0.5 0.5 0.5 0.9
Butikkhandel (Årlig) 3.80 8 5 5 5 5
Forbruk 220525.40 217307 216961 225790 224936 222740
Disponibel personlig inntekt 1938678.90 1996839 1969698 1979391 1977452 2046760
Privat sparing 37.40 34 34 34 34 33
Konsumerkreditt 1805866.70 1777874 1793238 1843790 1841984 1822321
Bankenes Utlånsrente 2.87 3.12 3.12 3.12 3.37 3.37
Husholdninger Gjeld Til Bnp 104.90 94 93 93 93 93
Bensinpriser 1.39 1.32 1.25 1.19 1.13 1.08

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Boligpriser 121.60 119 120 120 120 125
Hjem Eierskap Rate 58.00 58 58.5 58.5 58.5 58.5
Byggbestillinger 6048390.00 9000000 9000000 9000000 9000000 10000000
Konstruksjonsflyt ut 0.30 3.2 2.5 2.5 2.5 3.2


Sør-Korea - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.