Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1175.77 1187 1193 1200 1206 1218
Aksjemarkedet 2170.25 2066 2043 2022 2000 1957
10-årig statsobligasjon 1.68 1.66 1.7 1.74 1.78 1.86
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.40 0.6 1.2 0.9 0.8 1
Bnp Årlig Vekstrate 2.00 2 2.5 2.6 2.4 2.3
Arbeidsledighet 3.60 3.7 3.8 3.9 3.8 3.7
Inflasjon 0.20 0.5 1.1 1.3 1.5 1.4
Inflasjonen (Månedlig) -0.60 0.1 0.3 0.3 0.6 0.2
Rentesats 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Handelsbalanse 3370.00 3800 4500 4100 9500 5800
Nåværende situasjon 7830.00 3200 4500 6900 5500 4500
Nåværende situasjon mot BNP 4.70 4.2 3.8 3.8 3.8 3.8
Regjeringens gjeld mot BNP 36.60 39 40 40 40 40
Offentlige Budsjetter -1.60 -2.7 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
Forretningstillit 74.00 75 67 69 68 71
Produksjon PMI 49.40 50 50.2 49.8 50.1 48.7
Forbrukertillit 100.90 100 92 95 94 96
Butikkhandel (Månedlig) -0.50 0.7 0.5 0.6 0.3 0.9
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 40.00 40 40 40 40 40
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.40 0.6 1.2 0.9 0.8 1
Bnp Årlig Vekstrate 2.00 2 2.5 2.6 2.4 2.3
BNP 1619.42 1690 1780 1780 1780 1780
Bnp Faste Priser 461705.90 462858 466458 471769 472787 473504
Brutto Nasjonal Produkt 456451.80 480010 446785 461933 467407 491050
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 129808.10 136877 134579 136832 132923 140025
Bnp Per Innbygger 26761.90 26800 26800 26800 27200 27200
Bnp Per Innbygger Ppp 36776.50 37400 38201 38201 38201 38201
Bnp Fra Landbruk 8223.80 8214 8695 8387 8421 8403
Bnp Fra Construction 21124.40 22363 22402 22779 21631 22877
Bnp Fra Manufacturing 123980.70 125505 122808 124266 126956 128391
Bnp Fra Mining 455.40 542 536 519 466 554
Bnp Fra Forvaltningsloven 26855.50 26647 27240 27554 27500 27260
Bnp Fra Tjenester 258292.10 256234 261269 263527 264491 262127
Bnp Fra Transport 15635.50 15981 15611 15925 16011 16348
Bnp Fra Verktøy 11099.80 11761 11891 13180 11366 12032
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 3.60 3.7 3.8 3.9 3.8 3.7
Arbeidsledige 1026.00 1080 1080 1100 1120 1110
Yrkesdeltakelse 63.60 62.5 63.4 64 64 63
Lønnskostnader 99.20 140 140 140 140 142
Lønn 3585588.00 4041000 4362000 4027000 4291000 4236000
Lønninger innen produksjon 3804036.00 4347000 5032000 4244000 4519000 4542000
Minstelønn 8350.00 8350 10000 10000 10000 10000
Befolkning 51.61 51.71 51.82 51.82 51.82 51.82
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Arbeidsledighet for unge 7.10 8.5 10.6 10.3 8.8 8.4
Sysselsetting 61.70 61.4 61.4 61.4 61.4 61.5
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 0.20 0.5 1.1 1.3 1.5 1.4
Inflasjonen (Månedlig) -0.60 0.1 0.3 0.3 0.6 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 104.87 105 106 106 107 106
Kjerne Konsumprisindeks 105.22 106 107 106 107 109
KjerneInflasjon 0.60 1.1 1.2 1.4 1.5 1.4
Produsentpriser 103.61 104 105 105 105 106
produsentprisene endring -0.60 0.9 1.3 1.5 1.2 1.9
MatInflasjon -0.70 1 1.9 1.8 1.7 2.4
KPI Housing Utilities 103.33 103 104 104 105 104
Kpi Transport 103.12 102 100 105 105 103
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Internbankrente 1.51 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52
Pengemengden M2 2865665.10 2890000 2890000 2890000 2890000 3130000
Valutareserver 407460.30 408400 412000 401500 401500 402700
Lån Til Privat Sektor 8751577.00 8350757 8581364 8740061 8824547 8542825
Innskudd Rente 1.60 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Privat gjeld til BNP 260.80 263 261 261 261 261
Sentralbankers balanse 490202.60 493500 499500 495500 494500 498600
Utenlandske - Lager - Investering 688696.70 680780 710080 740000 740000 690000
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse 3370.00 3800 4500 4100 9500 5800
Nåværende situasjon 7830.00 3200 4500 6900 5500 4500
Nåværende situasjon mot BNP 4.70 4.2 3.8 3.8 3.8 3.8
Import 40723.13 43900 41500 39800 40500 45000
Eksport 44117.96 47800 45000 43900 50000 50800
Utenlandsgjeld 458199.90 460292 461599 461599 480076 480648
Utenlandske Direkte Investeringer 3612754.00 6557000 3300000 6500000 4500000 9040000
Turisme Inntekter 1716400.00 1310000 1505000 1555000 1390000 1420000
Turistankomster 1656195.00 1350000 1490000 1490000 1350000 1380000
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 36.60 39 40 40 40 40
Offentlige Budsjetter -1.60 -2.7 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
Offentlige Utgifter 76796.50 74843 75972 77713 78640 76564
Statens Utgifter Til Bnp 32.26 37.5 38 38 38 38
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.40 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.41 8.41 8.41 8.41 8.41 8.41
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forretningstillit 74.00 75 67 69 68 71
Produksjon PMI 49.40 50 50.2 49.8 50.1 48.7
Industriell Produksjon -2.50 1 1.1 0.5 1.2 1.8
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.70 2.3 -0.5 -0.8 0.9 1.7
Industriproduksjonen -2.50 0.9 0.9 0.5 1.1 1.1
Bilregistreringer 140404.00 117000 121000 113000 105000 115000
Ledende økonomisk indeks 116.00 114 114 114 114 116
Stål~~pos=trunc 5983.07 6300 6300 6300 6300 6410
Gruvedrift Produksjon -4.40 1.2 1.2 -1.5 -3 4.7
Sammenfallende-Hovedsiden 111.40 110 111 111 111 111
Bil Produksjon 4028834.00 4150000 4250000 4250000 4250000 4250000
Elektrisitets~~pos=trunc 22699.20 24800 23850 23500 23500 25100
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forbrukertillit 100.90 100 92 95 94 96
Butikkhandel (Månedlig) -0.50 0.7 0.5 0.6 0.3 0.9
Butikkhandel (Årlig) 2.10 2.8 3.2 3.5 3.9 5
Forbruk 222265.10 223039 225928 227671 227599 228168
Disponibel personlig inntekt 1890779.40 1915983 1938049 1939940 1936158 1960051
Konsumerkreditt 1572659.90 1557197 1578545 1596550 1610404 1593012
Bankenes Utlånsrente 3.20 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Husholdninger Gjeld Til Bnp 92.90 92.8 93 93.1 93.6 93.6
Bensinpriser 1.31 1.2 1.17 1.13 1.1 1.04
Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Boligpriser 99.90 100 100 102 102 102
Hjem Eierskap Rate 57.70 58 58.2 58.2 58.2 58.2
Byggbestillinger 7391668.00 9970336 6610000 4610000 4700000 9890000
Konstruksjonsflyt ut -4.30 -3 -1.2 0.5 1 1.9


Sør-Korea - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.