Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 1264.78 1284 1292 1301 1310 1327
Aksjemarkedet 2608.08 2506 2444 2383 2324 2209
10-årig statsobligasjon 3.25 3.29 3.36 3.43 3.5 3.65

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 0.70 0.5 0 0.8 1.3 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 3.10 3.1 2.8 3 2.6 2.7
Arbeidsledighet 2.70 3.8 3.7 3.5 3.4 3.6
Inflasjon 4.80 5.3 5 4 3 1.6
Inflasjonen (Månedlig) 0.70 0 0.1 0.1 0.5 0.2
Rentesats 1.50 1.5 1.5 1.75 2 2.5
Handelsbalanse -2660.00 6500 6500 5100 5500 6700
Nåværende situasjon 6730.00 5500 5500 8600 8600 7900
Nåværende situasjon mot BNP 3.50 4 4 4 4 4
Regjeringens gjeld mot BNP 42.60 50 50 50 50 53
Offentlige Budsjetter -6.10 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.2
Forretningstillit 87.00 83 83 80 80 80
Produksjon PMI 52.10 50.5 51 50 50 50
Forbrukertillit 103.80 110 110 110 110 110
Butikkhandel (Månedlig) -0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.9
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 0.70 0.5 0 0.8 1.3 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 3.10 3.1 2.8 3 2.6 2.7
BNP 1630.53 1710 1710 1710 1710 1780
Bnp Faste Priser 487105.20 491008 491090 497562 499770 510996
Brutto Nasjonal Produkt 490925.90 485994 483278 505654 503690 519306
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 138803.60 146942 143702 145558 142412 149488
Bnp Per Innbygger 31264.94 28075 28075 28075 28075 28075
Bnp Per Innbygger Ppp 42251.50 42500 42500 42500 42500 42500
Bnp Fra Landbruk 8724.30 7815 8480 8616 8951 8849
Bnp Fra Construction 21443.00 22243 21791 22167 22001 22766
Bnp Fra Manufacturing 134195.60 132355 132242 133643 137685 137252
Bnp Fra Mining 472.30 536 540 498 485 511
Bnp Fra Forvaltningsloven 29683.50 29807 30192 30574 30455 31400
Bnp Fra Tjenester 272796.30 276168 276505 280939 279889 288524
Bnp Fra Transport 14099.30 15070 14689 14943 14466 15346
Bnp Fra Verktøy 12728.80 12401 12470 12530 13060 12868

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbeidsledighet 2.70 3.8 3.7 3.5 3.4 3.6
Sysselsatte 28082.00 28000 28000 28000 28000 28000
Arbeidsledige 782.00 1110 1110 1110 1110 1110
Yrkesdeltakelse 64.00 63 63 63 63 63
Lønnskostnader 105.50 142 142 142 142 142
Lønn 4087406.00 3886000 4026000 4121000 4121000 4211000
Lønninger innen produksjon 4563390.00 4191000 4446000 4427000 4427000 4547000
Minstelønn 9160.00 8990 8990 8990 8990 8990
Befolkning 51.78 51.98 51.98 51.98 51.98 52.1
Pensjonsalder Kvinner 62.00 60 60 60 62 62
Pensjonsalder Menn 62.00 60 60 60 62 62
Arbeidsledighet for unge 7.40 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
Sysselsetting 61.40 61 61 60 60 60

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflasjon 4.80 5.3 5 4 3 1.6
Inflasjonen (Månedlig) 0.70 0 0.1 0.1 0.5 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 106.85 107 108 108 109 110
Kjerne Konsumprisindeks 104.98 104 104 105 106 107
KjerneInflasjon 3.30 2.1 2.1 1.6 1.6 1.6
Produsentpriser 116.46 115 116 116 119 119
produsentprisene endring 9.20 5.7 4 2.5 2.5 2.5
MatInflasjon 3.30 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4
KPI Housing Utilities 105.71 107 107 108 108 109
Kpi Transport 119.20 119 119 119 120 120

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Rentesats 1.50 1.5 1.5 1.75 2 2.5
Internbankrente 1.73 1.73 1.73 1.98 2.23 2.23
Pengemengden M2 3644068.00 3536902 3536902 3779000 3779000 4069517
Valutareserver 449300.00 493441 508722 540791 540791 561540
Lån Til Privat Sektor 11060280.00 10538334 10783766 10976541 11223403 11272908
Innskudd Rente 1.84 1.84 1.84 2.09 2.34 2.34
Privat gjeld til BNP 272.78 263 263 263 263 263
Sentralbankers balanse 593177.20 576017 576017 602747 602747 638386
Utenlandske - Lager - Investering 992148.90 900000 900000 900000 900000 850000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalanse -2660.00 6500 6500 5100 5500 6700
Nåværende situasjon 6730.00 5500 5500 8600 8600 7900
Nåværende situasjon mot BNP 3.50 4 4 4 4 4
Import 60350.00 44000 44000 45000 45000 45000
Eksport 57690.00 50500 50500 50500 50500 51700
Utenlandsgjeld 628467.80 612101 612101 660947 660947 725021
Utenlandske Direkte Investeringer 5447000.00 9000000 9000000 10000000 10000000 10000000
Turisme Inntekter 785900.00 1000000 1000000 1000000 1000000 1420000
Turistankomster 99999.00 1000000 1000000 1250000 1250000 1250000
Våpen Salg 827.00 800 800 800 800 800

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 42.60 50 50 50 50 53
Offentlige Budsjetter -6.10 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.2
Regjeringens budsjetter verdi -15069.00 -28300 -26000 -23000 -23000 -23000
Offentlige Utgifter 86413.00 86904 87644 88857 88660 91257
Statens Inntekter 101765.00 399000 399000 399000 399000 399000
Fiscal Utgifter 116835.00 415000 415000 415000 415000 415000
Militære Utgifter 46056.00 40650 40650 40650 40650 40650
Statens Utgifter Til Bnp 31.15 39 39 39 39 39
Asylsøknader 6684.00 4000 4350 5500 5500 3800

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 40 40 40 40 40
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 19.24 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.11 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.13 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forretningstillit 87.00 83 83 80 80 80
Produksjon PMI 52.10 50.5 51 50 50 50
Industriell Produksjon 3.70 3.2 3.2 3.6 3.6 2.5
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.30 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Industriproduksjonen 3.70 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Kapasitetsutnyttelsen 104.90 108 108 109 109 109
Konkurser 12.00 25 25 25 25 25
Bilregistreringer 123439.00 175000 175000 190500 190500 190500
Ledende økonomisk indeks 128.00 126 126 128 128 130
Stål~~pos=trunc 5700.00 5900 5900 6000 6000 6000
Gruvedrift Produksjon -11.30 2.5 2.5 4 4 3
Sammenfallende-Hovedsiden 120.80 117 117 119 119 120
Bil Produksjon 3506774.00 44000000 44000000 44000000 44000000 44000000
Elektrisitets~~pos=trunc 23449.74 25300 25300 25300 25300 25300

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forbrukertillit 103.80 110 110 110 110 110
Butikkhandel (Månedlig) -0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.9
Butikkhandel (Årlig) 2.30 5 5 5 5 5
Forbruk 223208.80 228001 226700 231125 229012 237365
Disponibel personlig inntekt 2078537.30 1998778 1992962 2140893 2132579 2198698
Privat sparing 35.40 34 34 33 33 33
Konsumerkreditt 1862065.30 1861849 1896550 1917927 1910479 1969711
Bankenes Utlånsrente 3.50 3.5 3.5 3.75 4 4
Husholdninger Gjeld Til Bnp 106.70 93 93 93 93 93
Bensinpriser 1.57 1.62 1.68 1.74 1.8 1.8

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Boligpriser 100.50 120 120 125 125 130
Hjem Eierskap Rate 58.00 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5
Byggbestillinger 6255662.00 9000000 9000000 10000000 10000000 10000000
Konstruksjonsflyt ut -7.30 2.5 2.5 2.5 2.5 3.2


Sør-Korea - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.