Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1185.15 1194 1201 1208 1215 1229
Aksjemarkedet 2097.00 2018 1994 1970 1947 1901
10-årig statsobligasjon 1.62 1.71 1.73 1.75 1.78 1.83
Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate -0.40 0.8 1 1.1 1.2 1
Bnp Årlig Vekstrate 1.70 2.4 2.4 2.3 2 1.8
Arbeidsledighet 4.00 3.8 3.7 3.7 3.8 3.7
Inflasjon 0.70 0.7 1.3 1.5 1.4 1.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2
Rentesats 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
Handelsbalanse 2271.00 6400 8500 3900 4500 5800
Nåværende situasjon -660.00 7500 7900 3200 4500 4500
Nåværende situasjon mot BNP 4.70 4.2 4.2 4.2 3.8 3.8
Regjeringens gjeld mot BNP 36.60 39 39 39 40 40
Offentlige Budsjetter -1.60 -2.7 -2.7 -2.7 -3.2 -3.2
Forretningstillit 76.00 74 75 75 76 74
Produksjon PMI 48.40 48.9 50.1 51.4 50.2 48.7
Forbrukertillit 97.90 101 102 102 105 103
Butikkhandel (Månedlig) -1.20 -0.7 0.4 0.7 0.5 0.9
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 40.00 40 40 40 40 40
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate -0.40 0.8 1 1.1 1.2 1
Bnp Årlig Vekstrate 1.70 2.4 2.4 2.3 2 1.8
BNP 1530.75 1622 1622 1622 1700 1700
Bnp Faste Priser 455081.00 401143 403399 413354 410732 420794
Brutto Nasjonal Produkt 435887.50 409302 415323 436532 435252 444390
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 131296.60 124410 118660 122534 118920 124740
Bnp Per Innbygger 26152.03 26800 26800 26800 27200 27200
Bnp Per Innbygger Ppp 35938.37 37400 37400 37400 38201 38201
Bnp Fra Landbruk 8482.70 7345 6944 7454 7803 7588
Bnp Fra Construction 21855.30 17337 16354 16780 16645 17082
Bnp Fra Manufacturing 119813.10 115269 117947 120705 117585 122877
Bnp Fra Mining 523.30 531 506 568 591 578
Bnp Fra Forvaltningsloven 26575.90 24187 24382 24880 25068 25328
Bnp Fra Tjenester 215013.70 212432 213429 218062 219314 221987
Bnp Fra Transport 15230.20 13310 13300 13768 13508 14016
Bnp Fra Verktøy 11601.30 7953 7922 8364 7702 8514
Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbeidsledighet 4.00 3.8 3.7 3.7 3.8 3.7
Arbeidsledige 1134.00 1040 1060 1080 1080 1110
Yrkesdeltakelse 64.00 62.7 62.5 62.7 62.7 63
Lønnskostnader 103.10 138 119 140 140 142
Lønn 4021244.00 3832000 4075000 4041000 4362000 4236000
Lønninger innen produksjon 4654149.00 4059000 4349000 4347000 5032000 4542000
Minstelønn 8350.00 8350 8350 8350 10000 10000
Befolkning 51.61 51.65 51.7 51.71 51.85 51.85
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Arbeidsledighet for unge 10.10 8.8 8.7 8.5 8.6 8.4
Sysselsetting 61.50 60.2 61.1 61.4 61.4 61.5
Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflasjon 0.70 0.7 1.3 1.5 1.4 1.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 105.05 105 107 106 107 109
Kjerne Konsumprisindeks 105.48 106 106 106 107 109
KjerneInflasjon 0.60 1.8 1.7 1.5 1.8 2.2
Produsentpriser 103.67 104 105 105 105 107
produsentprisene endring 0.60 -0.7 -0.6 0.8 1.3 1.9
MatInflasjon 1.90 2.8 2.6 2.5 2.6 2.9
KPI Housing Utilities 102.84 102 103 104 105 107
Kpi Transport 103.06 105 106 103 101 106
Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Rentesats 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
Internbankrente 1.70 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87
Pengemengden M2 2777182.70 2780000 2820000 2890000 2890000 3130000
Valutareserver 401970.00 402000 402500 402400 402400 402700
Lån Til Privat Sektor 8497822.00 8270000 8260000 8280000 8280000 8320000
Innskudd Rente 2.06 1.92 1.92 2.2 2.2 3.5
Privat gjeld til BNP 253.30 258 258 258 258 258
Sentralbankers balanse 496831.40 490150 491000 493500 493500 498600
Utenlandske - Lager - Investering 697567.10 7687 7700 7780 7780 7800
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalanse 2271.00 6400 8500 3900 4500 5800
Nåværende situasjon -660.00 7500 7900 3200 4500 4500
Nåværende situasjon mot BNP 4.70 4.2 4.2 4.2 3.8 3.8
Import 43636.00 43860 42750 44900 44500 45000
Eksport 45907.00 50300 51200 48800 49000 50800
Utenlandsgjeld 440584.60 427700 421000 429000 429000 431000
Utenlandske Direkte Investeringer 3173570.00 6830000 4179000 8570000 7500000 9040000
Turisme Inntekter 1645900.00 1273000 1375000 1310000 1305000 1420000
Turistankomster 1635066.00 1345000 1312000 1350000 1490000 1380000
Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 36.60 39 39 39 40 40
Offentlige Budsjetter -1.60 -2.7 -2.7 -2.7 -3.2 -3.2
Offentlige Utgifter 74118.60 60112 60989 63790 63782 64938
Statens Utgifter Til Bnp 32.26 33.4 33.4 33.4 33.7 33.7
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.40 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.41 8.41 8.41 8.41 8.41 8.41
Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forretningstillit 76.00 74 75 75 76 74
Produksjon PMI 48.40 48.9 50.1 51.4 50.2 48.7
Industriell Produksjon -0.10 2.1 -1.3 3.8 2.2 2.5
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.60 -1.5 2.2 2.3 -0.5 1.7
Industriproduksjonen -0.20 -0.1 0.5 0.9 0.9 1.1
Lagerendringer 6511.70 2250 2300 1200 1200 3030
Bilregistreringer 128434.00 134000 109200 118000 127000 141000
Ledende økonomisk indeks 114.20 115 116 116 116 119
Stål~~pos=trunc 5977.91 6090 6130 6300 6300 6410
Gruvedrift Produksjon -5.90 -5.9 -2.8 1.2 1.2 4.7
Sammenfallende-Hovedsiden 110.10 110 110 110 111 111
Bil Produksjon 4028834.00 4150000 4150000 4150000 4250000 4250000
Elektrisitets~~pos=trunc 23317.47 23300 23600 23800 23800 24300
Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forbrukertillit 97.90 101 102 102 105 103
Butikkhandel (Månedlig) -1.20 -0.7 0.4 0.7 0.5 0.9
Butikkhandel (Årlig) 1.40 3.7 2.9 2.8 3.2 5
Forbruk 220417.20 192105 193010 197775 197469 201335
Disponibel personlig inntekt 1770713.90 1736273 1736273 1811440 1806128 1844046
Konsumerkreditt 1540043.80 1505101 1526492 1569928 1565324 1598186
Bankenes Utlånsrente 3.65 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
Husholdninger Gjeld Til Bnp 97.70 96.1 96.4 96.8 96.8 96.9
Bensinpriser 1.30 1.14 1.11 1.08 1.05 1.05
Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Boligpriser 99.60 105 105 105 104 104
Hjem Eierskap Rate 57.70 57.1 57.1 57.1 55.8 55.8
Byggbestillinger 5924537.00 5580000 5220000 7610000 7610000 8890000
Konstruksjonsflyt ut -5.60 0.8 0.5 2.5 3 5.9


Sør-Korea - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.