Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 1140.50 1157 1167 1177 1187 1208
Aksjemarkedet 3281.78 3183 3087 2993 2903 2730
10-årig statsobligasjon 1.87 1.9 1.94 1.98 2.02 2.1

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 0.70 1.5 1 0.5 0.5 1
Bnp Årlig Vekstrate 5.90 2.5 3 2.6 2.1 2.5
Arbeidsledighet 3.70 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8
Inflasjon 2.60 2.4 3.7 3.1 3 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
Rentesats 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1.25
Handelsbalanse 1760.00 6800 6700 6500 6500 6700
Nåværende situasjon 10761.20 5500 5000 4500 4500 4500
Nåværende situasjon mot BNP 3.50 3.5 3.5 4 4 4
Regjeringens gjeld mot BNP 42.60 52 52 56 56 56
Offentlige Budsjetter -6.10 -2.5 -2.5 -2.8 -2.8 -2.8
Forretningstillit 97.00 89 87 85 83 80
Produksjon PMI 53.00 53 51 52 52 50
Forbrukertillit 103.20 105 100 108 110 110
Butikkhandel (Månedlig) 1.40 0.5 0.9 0.5 0.5 0.9
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 0.70 1.5 1 0.5 0.5 1
Bnp Årlig Vekstrate 5.90 2.5 3 2.6 2.1 2.5
BNP 1630.53 1540 1540 1650 1650 1650
Bnp Faste Priser 475762.50 470754 478453 484890 485754 490415
Brutto Nasjonal Produkt 454947.30 467437 496410 466776 464501 508821
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 142271.30 138224 143284 145917 145259 146867
Bnp Per Innbygger 28361.19 27490 27490 28075 28075 28075
Bnp Per Innbygger Ppp 42251.50 41400 41400 42500 42500 42500
Bnp Fra Landbruk 7503.20 7955 8290 8781 7661 8497
Bnp Fra Construction 21560.60 22001 22754 22680 22013 23323
Bnp Fra Manufacturing 128572.40 124796 129369 132631 131272 132603
Bnp Fra Mining 506.80 402 526 482 517 539
Bnp Fra Forvaltningsloven 28738.90 28978 29366 29486 29342 30100
Bnp Fra Tjenester 267149.70 263259 265869 267696 272760 272516
Bnp Fra Transport 14561.80 13476 13312 13459 14868 13645
Bnp Fra Verktøy 12098.60 11514 12413 12990 12353 12723

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 3.70 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8
Sysselsatte 27331.00 27000 27500 28000 28000 28000
Arbeidsledige 1049.00 1150 1150 1110 1110 1110
Yrkesdeltakelse 63.00 62 62 63 63 63
Lønnskostnader 118.60 142 142 142 142 142
Lønn 4187464.00 4011000 3962000 4156000 4156000 4121000
Lønninger innen produksjon 4710398.00 4371000 4307000 4651000 4651000 4427000
Minstelønn 8720.00 8720 8720 8990 8990 8990
Befolkning 51.78 51.82 51.82 51.98 51.98 51.98
Pensjonsalder Kvinner 62.00 62 60 60 62 62
Pensjonsalder Menn 62.00 62 60 60 62 62
Arbeidsledighet for unge 8.80 9 8.5 8.5 8.5 8.5
Sysselsetting 61.30 58 59 61 61 60

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 2.60 2.4 3.7 3.1 3 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 107.39 109 110 110 111 112
Kjerne Konsumprisindeks 107.52 107 111 111 109 111
KjerneInflasjon 1.50 2 2.5 2.1 2.1 1.6
Produsentpriser 109.06 108 109 112 116 112
produsentprisene endring 6.40 4.9 5.3 4.9 6.7 2.5
MatInflasjon 6.40 5.5 9.5 4.5 2.5 2.4
KPI Housing Utilities 104.88 106 107 108 108 110
Kpi Transport 105.64 102 103 107 109 105

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1.25
Internbankrente 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 1.26
Pengemengden M2 3388328.90 3391644 3464273 3536902 3536902 3779000
Valutareserver 458680.00 478541 490991 503441 503441 540791
Lån Til Privat Sektor 10221468.00 9902024 10056638 10259701 10436119 10308054
Innskudd Rente 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 1.43
Privat gjeld til BNP 272.78 265 265 263 263 263
Sentralbankers balanse 553240.40 558198 567108 576017 576017 602747
Utenlandske - Lager - Investering 999689.00 950000 950000 900000 900000 900000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse 1760.00 6800 6700 6500 6500 6700
Nåværende situasjon 10761.20 5500 5000 4500 4500 4500
Nåværende situasjon mot BNP 3.50 3.5 3.5 4 4 4
Import 53600.00 43000 43000 44000 44000 45000
Eksport 55400.00 49800 49700 50500 50500 51700
Utenlandsgjeld 565896.70 580064 596874 612101 612101 660947
Utenlandske Direkte Investeringer 8270824.00 9000000 9000000 9000000 9000000 10000000
Turisme Inntekter 845400.00 970000 970000 1000000 1000000 1420000
Turistankomster 74463.00 700000 900000 1000000 1000000 1250000
Våpen Salg 827.00 800 800 800 800 800

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 42.60 52 52 56 56 56
Offentlige Budsjetter -6.10 -2.5 -2.5 -2.8 -2.8 -2.8
Regjeringens budsjetter verdi -20477.00 9000 -10000 -25000 -25000 -23000
Offentlige Utgifter 84266.60 82254 82388 83464 86036 84447
Statens Inntekter 247759.00 399000 399000 399000 399000 399000
Fiscal Utgifter 268236.00 415000 415000 415000 415000 415000
Militære Utgifter 46056.00 40650 40650 40650 40650 40650
Statens Utgifter Til Bnp 31.15 38 39 39 39 39

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 40 40 40 40 40
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 19.24 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.11 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.13 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forretningstillit 97.00 89 87 85 83 80
Produksjon PMI 53.00 53 51 52 52 50
Industriell Produksjon 11.90 4.6 4 3.2 3.2 3.6
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.20 1.5 1.3 1.5 1.5 1.5
Industriproduksjonen 12.10 5 3.5 2.5 2.5 2.5
Kapasitetsutnyttelsen 105.00 106 107 108 108 109
Konkurser 23.00 20 25 25 25 25
Bilregistreringer 141626.00 150000 175000 175000 175000 190500
Ledende økonomisk indeks 127.90 126 126 126 126 128
Gruvedrift Produksjon 7.50 5.5 5 2.5 2.5 4
Stål~~pos=trunc 6000.00 6500 6500 5900 5900 6000
Sammenfallende-Hovedsiden 116.90 115 115 117 117 119
Bil Produksjon 3506774.00 4250000 4250000 44000000 44000000 44000000

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbrukertillit 103.20 105 100 108 110 110
Butikkhandel (Månedlig) 1.40 0.5 0.9 0.5 0.5 0.9
Butikkhandel (Årlig) 1.60 8 8 5 5 5
Forbruk 221055.90 218249 215944 217692 225698 221343
Disponibel personlig inntekt 1938678.90 1974020 1996839 1989085 1979391 2046760
Privat sparing 37.40 35 34 34 34 33
Konsumerkreditt 1764997.90 1723888 1777874 1810888 1802063 1822321
Bankenes Utlånsrente 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 3.27
Husholdninger Gjeld Til Bnp 103.80 94 94 93 93 93
Bensinpriser 1.42 1.35 1.28 1.22 1.16 1.1

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Boligpriser 118.00 117 119 120 120 125
Hjem Eierskap Rate 58.00 58 58 58.5 58.5 58.5
Byggbestillinger 8174610.00 9000000 9000000 9000000 9000000 10000000
Konstruksjonsflyt ut -3.10 5.5 3.2 2.5 2.5 3.2


Sør-Korea - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.