Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 1185.50 1192 1198 1204 1210 1222
Aksjemarkedet 2452.50 2368 2317 2266 2217 2118
10-årig statsobligasjon 1.37 1.41 1.44 1.48 1.52 1.59

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -3.30 0.8 1 1 1 1
Bnp Årlig Vekstrate -2.90 -1.2 0.6 1.2 3.5 3
Arbeidsledighet 4.20 4.3 4.1 4.1 4 4
Inflasjon 0.30 0.9 1.4 1.4 2.5 2.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2
Rentesats 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Handelsbalanse 4270.00 9500 5800 5800 5800 5800
Nåværende situasjon 6880.00 5500 4500 4500 4500 4100
Nåværende situasjon mot BNP 3.70 5 5 4.9 4.9 4.9
Regjeringens gjeld mot BNP 36.60 40 40 41 41 41
Offentlige Budsjetter -2.60 -5.7 -5.7 -6.2 -6.2 -6.2
Forretningstillit 57.00 55 51 59 60 61
Produksjon PMI 46.90 48.1 48.7 50.2 50.2 49.7
Forbrukertillit 84.20 85 70 70 70 99
Butikkhandel (Månedlig) 3.40 0.3 0.9 0.9 0.9 0.9
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 42.00 42 42 42 42 42

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -3.30 0.8 1 1 1 1
Bnp Årlig Vekstrate -2.90 -1.2 0.6 1.2 3.5 3
BNP 1642.38 1450 1450 1540 1540 1540
Bnp Faste Priser 447377.90 460894 471627 468359 479004 485776
Brutto Nasjonal Produkt 437974.60 454626 480751 443230 453304 495174
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 136374.60 129289 135437 138534 141682 139500
Bnp Per Innbygger 28605.70 26900 26900 27490 27490 27490
Bnp Per Innbygger Ppp 42661.20 40200 40200 41400 41400 41400
Bnp Fra Landbruk 7608.90 8213 8168 8524 8718 8413
Bnp Fra Construction 22725.90 21040 22293 22633 23148 22961
Bnp Fra Manufacturing 113041.10 123485 126743 125230 128076 130545
Bnp Fra Mining 429.90 454 502 566 579 517
Bnp Fra Forvaltningsloven 27855.70 27002 27628 28190 28831 28457
Bnp Fra Tjenester 254452.80 257259 261645 258267 264137 269495
Bnp Fra Transport 12756.00 15573 15742 13848 14163 16215
Bnp Fra Verktøy 12463.70 11055 11598 12375 12656 11946

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 4.20 4.3 4.1 4.1 4 4
Sysselsatte 26736.00 273500 27500 27500 27500 27500
Arbeidsledige 1213.00 1120 1110 1110 1110 1110
Yrkesdeltakelse 63.20 64 63 63 63 63
Lønnskostnader 119.30 140 142 142 142 142
Lønn 4003335.00 3981000 3886000 4251000 4251000 4042000
Lønninger innen produksjon 4432727.00 4309000 4322000 4791000 4791000 4457000
Minstelønn 8590.00 8590 8590 8990 8990 8990
Befolkning 51.71 51.78 51.78 52.36 52.36 52.36
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Arbeidsledighet for unge 11.00 8.8 8.4 8.4 8.4 8.4
Sysselsetting 60.40 59.3 59 60.9 60.9 61.5

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 0.30 0.9 1.4 1.4 2.5 2.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 104.86 106 107 107 107 109
Kjerne Konsumprisindeks 105.89 107 107 107 107 109
KjerneInflasjon 0.70 1.5 1.4 1.4 1.4 1.7
Produsentpriser 102.52 105 106 105 104 108
produsentprisene endring -0.90 1.2 1.9 1.9 1.9 1.9
MatInflasjon 3.30 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4
KPI Housing Utilities 101.18 104 105 106 106 107
Kpi Transport 99.60 104 105 103 99.98 107

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Internbankrente 0.58 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
Pengemengden M2 3055556.90 2890000 3130000 3130000 3130000 3130000
Valutareserver 416530.00 413200 414637 416091 416091 420454
Lån Til Privat Sektor 9466903.00 8583251 8741922 9121177 9798245 9004179
Innskudd Rente 1.19 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37
Privat gjeld til BNP 260.80 261 261 261 261 259
Sentralbankers balanse 550601.50 501369 504021 506673 506673 514629
Utenlandske - Lager - Investering 620784.20 740000 690000 690000 690000 680000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse 4270.00 9500 5800 5800 5800 5800
Nåværende situasjon 6880.00 5500 4500 4500 4500 4100
Nåværende situasjon mot BNP 3.70 5 5 4.9 4.9 4.9
Import 38561.00 40500 45000 45000 45000 45900
Eksport 42831.00 50000 50800 50800 50800 51700
Utenlandsgjeld 485814.70 480076 480648 480648 480648 499401
Utenlandske Direkte Investeringer 4385466.00 4500000 9040000 9040000 9040000 9040000
Turisme Inntekter 426600.00 1390000 1420000 1420000 1420000 1420000
Turistankomster 30861.00 75000 1050000 1200000 1200000 1450000
Våpen Salg 688.00 550 550 800 800 800

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 36.60 40 40 41 41 41
Offentlige Budsjetter -2.60 -5.7 -5.7 -6.2 -6.2 -6.2
Regjeringens budsjetter verdi -61279.00 -20000 18000 18000 18000 23000
Offentlige Utgifter 80075.10 76489 79254 80382 82209 81632
Statens Inntekter 185162.00 3150000 425000 425000 425000 425000
Fiscal Utgifter 246441.00 245000 399000 399000 399000 399000
Militære Utgifter 41157.00 40650 40650 40650 40650 40650
Statens Utgifter Til Bnp 30.27 38 38 38 38 39

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 42.00 42 42 42 42 42
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forretningstillit 57.00 55 51 59 60 61
Produksjon PMI 46.90 48.1 48.7 50.2 50.2 49.7
Industriell Produksjon -0.50 1.2 1.8 1.8 1.8 2
Industriell Produksjon (Månedlig) 7.20 0.9 1.7 1.7 1.7 1.7
Industriproduksjonen -0.40 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5
Kapasitetsutnyttelsen 103.80 103 105 105 106 107
Konkurser 24.00 40 27 27 27 27
Bilregistreringer 180562.00 105000 115000 130000 135500 175000
Ledende økonomisk indeks 119.20 118 118 118 118 119
Gruvedrift Produksjon -6.80 -3 4.7 4.7 4.7 4.7
Stål~~pos=trunc 5096.51 6300 6410 6410 6410 6410
Sammenfallende-Hovedsiden 110.60 111 111 111 111 111
Bil Produksjon 3950617.00 4250000 4250000 4250000 4250000 4250000
Elektrisitets~~pos=trunc 20839.71 23500 25100 25100 25100 25300

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit 84.20 85 70 70 70 99
Butikkhandel (Månedlig) 3.40 0.3 0.9 0.9 0.9 0.9
Butikkhandel (Årlig) 6.30 3.9 5 5 5 5
Forbruk 212922.30 221376 225269 212562 217393 232027
Disponibel personlig inntekt 1925872.90 1883216 1937428 1948983 1993278 1995551
Privat sparing 36.00 34 33.6 33.6 33.6 32.9
Konsumerkreditt 1611271.40 1566369 1609733 1630607 1667666 1658025
Bankenes Utlånsrente 2.72 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82
Husholdninger Gjeld Til Bnp 95.50 93.6 93.6 93.6 93.6 94.9
Bensinpriser 1.14 1.06 1.01 0.96 0.91 0.87

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Boligpriser 103.30 102 102 102 102 102
Hjem Eierskap Rate 58.00 57.5 57.5 58 58 58
Byggbestillinger 8773469.00 4400000 9890000 9890000 9890000 9000000
Konstruksjonsflyt ut -2.70 1 1.9 1.9 1.9 3.2


Sør-Korea - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.