Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 1201.77 1214 1220 1226 1232 1245
Aksjemarkedet 2181.87 2136 2090 2044 1999 1910
10-årig statsobligasjon 1.45 1.49 1.53 1.57 1.61 1.69

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate -1.30 0.9 0.8 1 1 1
Bnp Årlig Vekstrate 1.40 -1.7 -1.2 0.6 1.2 2.2
Arbeidsledighet 3.80 4.2 4.4 4.6 4.4 4
Inflasjon -0.30 0.1 1.5 1.4 1.4 2.1
Inflasjonen (Månedlig) -0.20 -0.3 0.6 0.2 0.2 0.2
Rentesats 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Handelsbalanse 436.00 4100 9500 5800 5800 5800
Nåværende situasjon -3124.30 6900 5500 4500 4500 4100
Nåværende situasjon mot BNP 3.70 5 5 5 4.9 4.9
Regjeringens gjeld mot BNP 36.60 40 40 40 40 40.5
Offentlige Budsjetter -1.60 -5.7 -5.7 -5.7 -6.2 -6.2
Forretningstillit 49.00 59 49 51 54 61
Produksjon PMI 41.30 45.7 48.1 48.7 50.2 49.7
Forbrukertillit 77.60 80 85 70 70 99
Butikkhandel (Månedlig) 5.30 0.6 0.3 0.9 0.9 0.9
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 42.00 42 42 42 42 42

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate -1.30 0.9 0.8 1 1 1
Bnp Årlig Vekstrate 1.40 -1.7 -1.2 0.6 1.2 2.2
BNP 1690.00 1700 1700 1700 1790 1790
Bnp Faste Priser 462805.50 457206 459859 469847 472650 480184
Brutto Nasjonal Produkt 477883.70 447675 454626 480751 483618 491328
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 136891.30 132608 129289 135437 136245 138417
Bnp Per Innbygger 26761.90 27912 27912 27912 28493 28493
Bnp Per Innbygger Ppp 36776.50 36831 38201 38201 36831 38540
Bnp Fra Landbruk 8423.20 8128 8191 8453 8504 8639
Bnp Fra Construction 22365.00 22076 21040 22293 22426 22783
Bnp Fra Manufacturing 123745.40 120430 123485 126743 127499 129531
Bnp Fra Mining 559.30 503 454 502 505 513
Bnp Fra Forvaltningsloven 27295.60 26703 27002 27459 27623 28063
Bnp Fra Tjenester 255204.60 255392 257259 261645 263206 267402
Bnp Fra Transport 13684.00 15433 15573 15742 15836 16089
Bnp Fra Verktøy 12227.90 12773 11055 11598 11667 11853

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbeidsledighet 3.80 4.2 4.4 4.6 4.4 4
Sysselsatte 26504.00 27300 273500 27500 27500 27500
Arbeidsledige 1051.00 1100 1120 1110 1110 1110
Yrkesdeltakelse 62.00 64 64 63 63 63
Lønnskostnader 101.50 140 140 142 142 142
Lønn 3806684.00 3697000 3981000 3886000 4251000 4042000
Lønninger innen produksjon 4149388.00 3904000 4309000 4322000 4791000 4457000
Minstelønn 8590.00 8590 8590 8590 8990 8990
Befolkning 51.71 51.78 51.78 51.78 52.36 52.36
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Arbeidsledighet for unge 9.10 10.3 8.8 8.4 8.4 8.4
Sysselsetting 59.40 59.5 59.3 59 60.9 61.5

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflasjon -0.30 0.1 1.5 1.4 1.4 2.1
Inflasjonen (Månedlig) -0.20 -0.3 0.6 0.2 0.2 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 104.95 105 107 107 107 109
Kjerne Konsumprisindeks 105.65 107 107 107 107 109
KjerneInflasjon 0.30 1.4 1.5 1.4 1.4 1.7
Produsentpriser 102.08 102 105 106 105 108
produsentprisene endring -1.50 -1.5 1.2 1.9 1.9 1.9
MatInflasjon 1.70 1.8 1.7 2.4 2.4 2.4
KPI Housing Utilities 103.95 103 105 105 106 107
Kpi Transport 98.47 103 105 105 103 107

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Rentesats 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Internbankrente 0.67 0.87 0.87 0.87 0.87 1.12
Pengemengden M2 2988196.90 2890000 2890000 3130000 3130000 3130000
Valutareserver 403982.30 411700 413200 414637 416091 420454
Lån Til Privat Sektor 9291685.00 8470278 8583251 8741922 9121177 8934244
Innskudd Rente 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.76
Privat gjeld til BNP 260.80 261 261 261 261 259
Sentralbankers balanse 509259.90 498716 501369 504021 506673 514629
Utenlandske - Lager - Investering 620784.20 740000 740000 690000 690000 680000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalanse 436.00 4100 9500 5800 5800 5800
Nåværende situasjon -3124.30 6900 5500 4500 4500 4100
Nåværende situasjon mot BNP 3.70 5 5 5 4.9 4.9
Import 34420.00 39800 40500 45000 45000 45900
Eksport 34856.00 43900 50000 50800 50800 51700
Utenlandsgjeld 485814.70 461599 480076 480648 480648 499401
Utenlandske Direkte Investeringer 3275220.00 6500000 4500000 9040000 9040000 9040000
Turisme Inntekter 729800.00 1555000 1390000 1420000 1420000 1420000
Turistankomster 83497.00 660000 75000 1050000 1200000 1450000
Våpen Salg 1083.00 560 560 560 560 560

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 36.60 40 40 40 40 40.5
Offentlige Budsjetter -1.60 -5.7 -5.7 -5.7 -6.2 -6.2
Regjeringens budsjetter verdi -45292.00 -12000 -20000 18000 18000 23000
Offentlige Utgifter 79428.70 75314 76489 79254 79727 80998
Statens Inntekter 111402.00 220000 3150000 425000 425000 425000
Fiscal Utgifter 156693.00 245000 245000 399000 399000 399000
Militære Utgifter 41157.00 40650 40650 40650 40650 40650
Statens Utgifter Til Bnp 30.27 38 38 38 38 39

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 42.00 42 42 42 42 42
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forretningstillit 49.00 59 49 51 54 61
Produksjon PMI 41.30 45.7 48.1 48.7 50.2 49.7
Industriell Produksjon -4.50 0.5 1.2 1.8 1.8 2
Industriell Produksjon (Månedlig) -6.00 -0.8 0.9 1.7 1.7 1.7
Industriproduksjonen -4.70 0.5 1.1 1.1 1.1 1.5
Kapasitetsutnyttelsen 103.90 103 103 105 105 105
Konkurser 24.00 40 40 27 27 27
Bilregistreringer 140059.00 113000 105000 115000 115000 110000
Ledende økonomisk indeks 118.40 114 114 116 116 115
Gruvedrift Produksjon 1.50 -1.5 -3 4.7 4.7 4.7
Stål~~pos=trunc 5500.00 6300 6300 6410 6410 6410
Sammenfallende-Hovedsiden 110.90 111 111 111 111 111
Bil Produksjon 3950617.00 4250000 4250000 4250000 4250000 4250000
Elektrisitets~~pos=trunc 23129.81 23500 23500 25100 25100 25300

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forbrukertillit 77.60 80 85 70 70 99
Butikkhandel (Månedlig) 5.30 0.6 0.3 0.9 0.9 0.9
Butikkhandel (Årlig) -2.20 3.5 3.9 5 5 5
Forbruk 210041.30 220643 221376 225269 226613 230225
Disponibel personlig inntekt 1925872.90 1880059 1883216 1937428 1948983 1980052
Privat sparing 35.00 33.8 34 33.6 33.6 32.9
Konsumerkreditt 1611271.40 1547269 1566369 1609733 1619334 1645147
Bankenes Utlånsrente 2.80 2.91 2.91 2.91 2.91 3.16
Husholdninger Gjeld Til Bnp 95.50 93.1 93.6 93.6 93.6 94.9
Bensinpriser 1.02 1.1 1.05 0.99 0.95 0.9

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Boligpriser 101.90 102 102 102 102 102
Hjem Eierskap Rate 57.70 58.2 58.2 58.2 58.2 57.7
Byggbestillinger 4745281.00 4310000 4400000 9890000 9890000 9000000
Konstruksjonsflyt ut -2.70 0.5 1 1.9 1.9 3.2


Sør-Korea - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.