Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 1111.51 1119 1125 1131 1136 1148
Aksjemarkedet 3076.73 3010 2944 2880 2817 2692
10-årig statsobligasjon 1.98 2.03 2.08 2.14 2.19 2.3

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 1.20 1.5 1.5 1 0.5 1
Bnp Årlig Vekstrate -1.20 3.1 2.5 3 2.6 2.5
Arbeidsledighet 3.90 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8
Inflasjon 1.50 3.5 3.1 2.5 2.3 1.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Rentesats 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1.25
Handelsbalanse 4170.00 5708 6800 5800 6700 6700
Nåværende situasjon 8034.20 5500 5500 5000 4500 4500
Nåværende situasjon mot BNP 3.50 3.5 3.5 3.5 4 4
Regjeringens gjeld mot BNP 37.70 52 52 52 56 56
Offentlige Budsjetter -2.60 -2.5 -2.5 -2.5 -2.8 -2.8
Forretningstillit 89.00 85 80 70 85 80
Produksjon PMI 55.30 55 53 51 52 50
Forbrukertillit 100.50 101 105 100 108 110
Butikkhandel (Månedlig) -0.80 0.5 0.5 0.9 0.5 0.9
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 42.00 40 42 40 40 40

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 1.20 1.5 1.5 1 0.5 1
Bnp Årlig Vekstrate -1.20 3.1 2.5 3 2.6 2.5
BNP 1646.74 1540 1540 1540 1650 1650
Bnp Faste Priser 463395.00 462104 469228 477297 475443 489229
Brutto Nasjonal Produkt 481951.90 456825 467437 496410 494483 508821
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 139111.10 141707 138224 143284 142728 146867
Bnp Per Innbygger 28605.70 27490 27490 27490 28075 28075
Bnp Per Innbygger Ppp 42661.20 41400 41400 41400 42500 42500
Bnp Fra Landbruk 8048.50 7857 7955 8290 8258 8497
Bnp Fra Construction 22091.00 23419 22001 22754 22665 23323
Bnp Fra Manufacturing 125601.20 116703 124796 129369 128867 132603
Bnp Fra Mining 510.60 449 402 526 524 539
Bnp Fra Forvaltningsloven 27855.70 28719 28552 28691 28580 29409
Bnp Fra Tjenester 258125.40 262911 263259 265869 264837 272516
Bnp Fra Transport 12924.30 13121 13476 13312 13260 13645
Bnp Fra Verktøy 12051.60 12513 11514 12413 12365 12723

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbeidsledighet 3.90 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8
Sysselsatte 27145.00 27000 27500 27500 28000 28000
Arbeidsledige 1095.00 1150 1150 1150 1110 1110
Yrkesdeltakelse 62.50 62 62 63 63 63
Lønnskostnader 109.30 142 142 142 142 142
Lønn 3868678.00 3701000 4011000 3962000 4156000 4121000
Lønninger innen produksjon 4248573.00 4871000 4371000 4307000 4651000 4427000
Minstelønn 8720.00 8720 8720 8720 8990 8990
Befolkning 51.78 51.82 51.82 51.82 51.98 51.98
Pensjonsalder Kvinner 62.00 62 62 60 62 62
Pensjonsalder Menn 62.00 62 62 60 62 62
Arbeidsledighet for unge 10.00 9 9 8.5 8.5 8.5
Sysselsetting 57.40 58 58 59 61 60

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflasjon 1.50 3.5 3.1 2.5 2.3 1.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 107.16 108 109 111 108 110
Kjerne Konsumprisindeks 106.86 107 108 111 109 111
KjerneInflasjon 0.80 1.5 2 2.5 2.1 1.6
Produsentpriser 105.85 105 107 109 109 112
produsentprisene endring 2.00 3.9 4.5 4.9 3.5 2.5
MatInflasjon 8.40 11 5.5 9.5 4.5 2.4
KPI Housing Utilities 104.48 106 107 109 106 108
Kpi Transport 104.04 104 101 108 102 104

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Rentesats 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1.25
Internbankrente 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
Pengemengden M2 3267577.90 3319014 3391644 3464273 3536902 3779000
Valutareserver 446130.00 466091 478541 490991 503441 540791
Lån Til Privat Sektor 9999709.00 9760377 9902024 10056638 10212032 10308054
Innskudd Rente 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
Privat gjeld til BNP 253.24 265 265 265 263 263
Sentralbankers balanse 541440.90 549288 558198 567108 576017 602747
Utenlandske - Lager - Investering 976286.60 900000 950000 950000 900000 900000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalanse 4170.00 5708 6800 5800 6700 6700
Nåværende situasjon 8034.20 5500 5500 5000 4500 4500
Nåværende situasjon mot BNP 3.50 3.5 3.5 3.5 4 4
Import 49653.00 42000 43000 43000 44000 45000
Eksport 53800.00 48800 49800 49700 50500 51700
Utenlandsgjeld 542448.40 564837 580064 596874 612101 660947
Utenlandske Direkte Investeringer 4738478.00 9000000 9000000 9000000 9000000 10000000
Turisme Inntekter 786700.00 920000 970000 970000 1000000 1420000
Turistankomster 62344.00 300000 700000 900000 1000000 1250000
Våpen Salg 827.00 800 800 800 800 800

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 37.70 52 52 52 56 56
Offentlige Budsjetter -2.60 -2.5 -2.5 -2.5 -2.8 -2.8
Regjeringens budsjetter verdi -12694.00 -25000 9000 -10000 -25000 -23000
Offentlige Utgifter 79988.00 82637 82254 82388 82068 84447
Statens Inntekter 92518.00 399000 399000 399000 399000 399000
Fiscal Utgifter 105212.00 415000 415000 415000 415000 415000
Militære Utgifter 46281.00 40650 40650 40650 40650 40650
Statens Utgifter Til Bnp 31.15 38 38 39 39 39

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 42.00 40 42 40 40 40
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forretningstillit 89.00 85 80 70 85 80
Produksjon PMI 55.30 55 53 51 52 50
Industriell Produksjon 0.90 5.1 4.6 4 3.2 3.6
Industriell Produksjon (Månedlig) 4.30 1 1.5 1.3 1.5 1.5
Industriproduksjonen 1.00 6.5 5 3.5 2.5 2.5
Kapasitetsutnyttelsen 104.80 106 106 107 108 109
Konkurser 25.00 20 20 25 25 25
Bilregistreringer 141236.00 135500 150000 175000 175000 190500
Ledende økonomisk indeks 124.70 125 126 126 126 128
Gruvedrift Produksjon -11.10 6.5 5.5 5 2.5 4
Stål~~pos=trunc 5500.00 6000 6500 6500 5900 6000
Sammenfallende-Hovedsiden 114.30 114 115 115 117 119
Bil Produksjon 3950617.00 4250000 4250000 4250000 44000000 44000000
Elektrisitets~~pos=trunc 24494.72 25100 25100 25300 25300 25300

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forbrukertillit 100.50 101 105 100 108 110
Butikkhandel (Månedlig) -0.80 0.5 0.5 0.9 0.5 0.9
Butikkhandel (Årlig) 8.40 8 8 5 5 5
Forbruk 209654.40 219795 218249 215944 215105 221343
Disponibel personlig inntekt 1938678.90 1985575 1974020 1996839 1989085 2046760
Privat sparing 35.70 35 35 34 34 33
Konsumerkreditt 1726091.30 1688010 1723888 1777874 1770970 1822321
Bankenes Utlånsrente 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74
Husholdninger Gjeld Til Bnp 101.10 94 94 94 93 93
Bensinpriser 1.35 1.25 1.19 1.04 1.07 1.02

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Boligpriser 112.80 115 117 119 120 125
Hjem Eierskap Rate 58.00 58 58 58 58.5 58.5
Byggbestillinger 4179354.00 9000000 9000000 9000000 9000000 10000000
Konstruksjonsflyt ut -8.70 3.3 5.5 3.2 2.5 3.2


Sør-Korea - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.