Markeder Siste Referanse
Valuta 1217 2019-08
Aksjemarkedet 1948 2019-08
10-årig statsobligasjon 1.25 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.1 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.1 2019-06
Arbeidsledighet 4 2019-07
Inflasjon 0.6 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2019-07
Rentesats 1.5 2019-07
Handelsbalanse 2441 2019-07
Nåværende situasjon 6380 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 4.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 36.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.6 2018-12
Forretningstillit 73 2019-07
Produksjon PMI 47.3 2019-07
Forbrukertillit 95.9 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) -1.6 2019-06
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 40 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.1 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.1 2019-06
BNP 1619 2018-12
Bnp Faste Priser 459958 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 435888 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 133008 2019-06
Bnp Per Innbygger 26762 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 36776 2018-12
Bnp Fra Landbruk 8169 2019-06
Bnp Fra Construction 22168 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 121913 2019-06
Bnp Fra Mining 476 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 26576 2019-03
Bnp Fra Tjenester 256432 2019-06
Bnp Fra Transport 15507 2019-06
Bnp Fra Verktøy 12565 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4 2019-07
Sysselsatte 27050 2019-07
Arbeidsledige 1131 2019-07
Yrkesdeltakelse 64 2019-07
Lønnskostnader 130 2019-03
Produktivitet 108 2019-03
Lønn 4021244 2019-03
Minstelønn 8350 2019-12
Lønninger innen produksjon 4654149 2019-03
Befolkning 51.61 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Sysselsetting 61.5 2019-07
Arbeidsledighet for unge 9.7 2019-07
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.6 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 105 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 105 2019-07
KjerneInflasjon 1 2019-07
Bnp-Deflatoren 104 2019-03
Produsentpriser 104 2019-07
produsentprisene endring -0.3 2019-07
Eksportpriser 101 2019-07
Importprisene 110 2019-07
MatInflasjon 0.8 2019-07
KPI Housing Utilities 101 2019-07
Kpi Transport 103 2019-07
Inflasjonsforventning 2.1 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.5 2019-07
Internbankrente 1.44 2019-08
Pengemengde 107524100 2019-06
Pengemengden M1 870798 2019-06
Pengemengden M2 2790153 2019-06
Pengemengden M3 3977218 2019-06
Valutareserver 403110 2019-07
Lån Til Privat Sektor 8533258 2019-07
Innskudd Rente 1.97 2019-05
Sentralbankers balanse 503939 2019-06
Utenlandske - Lager - Investering 708836 2019-06
Utlånsrente 2.5 2019-08
Privat gjeld til BNP 261 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 2441 2019-07
Nåværende situasjon 6380 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 4.7 2018-12
Eksport 46136 2019-07
Import 43695 2019-07
Utenlandsgjeld 462062 2019-06
Kjøpsbetingelser 92.2 2019-06
Kapitalstrømmer 6516 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 6704915 2019-06
Turisme Inntekter 1500300 2019-06
Turistankomster 1448067 2019-07
Gullreserver 104 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0.29 2017-12
Våpen Salg 1083 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 36.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.6 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -38492 2019-06
Offentlige Utgifter 75957 2019-06
Statens Inntekter 231992 2019-06
Fiscal Utgifter 270484 2019-06
Asylsøknader 839 2018-09
Kreditt-Rating 84.4
Statens Utgifter Til Bnp 32.26 2016-12
Militære Utgifter 41157 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 40 2018-12
Salgsskatt 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 18.81 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.4 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.41 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 73 2019-07
Produksjon PMI 47.3 2019-07
Industriell Produksjon -2.9 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.2 2019-06
Industriproduksjonen -3.1 2019-06
Kapasitetsutnyttelsen 101 2019-06
Nye ordere 7376716 2019-06
Lagerendringer 7080 2019-06
Konkurser 44 2019-07
Bilregistreringer 128915 2019-07
Ledende økonomisk indeks 114 2019-06
Internett-hastighet 28554 2017-03
IP-adresser 25814048 2017-03
Bil Produksjon 4028834 2018-12
Sammenfallende-Hovedsiden 110 2019-06
Konkurranseevne Index 78.84 2018-12
Konkurranseevne Rank 15 2018-12
Korrupsjon Index 57 2018-12
Korrupsjon Rank 45 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 5 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 22682 2019-06
Gruvedrift Produksjon -5.9 2019-03
Stål~~pos=trunc 5958 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 95.9 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) -1.6 2019-06
Butikkhandel (Årlig) 1.2 2019-06
Forbruk 221900 2019-06
Disponibel personlig inntekt 1770714 2018-12
Privat sparing 8.8 2017-12
Konsumerkreditt 1556092 2019-06
Bankenes Utlånsrente 3.49 2019-06
Økonomisk optimismeindeks 89 2019-07
Bensinpriser 1.26 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 97.7 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 99.5 2019-07
Byggbestillinger 4023507 2019-06
Konstruksjonsflyt ut -6.3 2019-06
Hjem Eierskap Rate 57.7 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sør-Korea - Økonomiske indikatorer.