Markeder Siste Referanse
Valuta 1184 2019-12
Aksjemarkedet 2061 2019-12
10-årig statsobligasjon 1.68 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2 2019-09
Arbeidsledighet 3.5 2019-10
Inflasjon 0.2 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) -0.6 2019-11
Rentesats 1.25 2019-11
Handelsbalanse 3370 2019-11
Nåværende situasjon 7830 2019-10
Nåværende situasjon mot BNP 4.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 36.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.6 2018-12
Forretningstillit 74 2019-11
Produksjon PMI 49.4 2019-11
Forbrukertillit 101 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) -0.5 2019-10
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 40 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2 2019-09
BNP 1619 2018-12
Bnp Faste Priser 461706 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 456452 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 129808 2019-09
Bnp Per Innbygger 26762 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 36776 2018-12
Bnp Fra Landbruk 8224 2019-09
Bnp Fra Construction 21124 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 123981 2019-09
Bnp Fra Mining 455 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 26856 2019-06
Bnp Fra Tjenester 258292 2019-09
Bnp Fra Transport 15636 2019-09
Bnp Fra Verktøy 11100 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.5 2019-10
Sysselsatte 27257 2019-10
Arbeidsledige 977 2019-10
Yrkesdeltakelse 63.6 2019-10
Lønnskostnader 99.2 2019-06
Produktivitet 108 2019-06
Lønn 3585588 2019-06
Minstelønn 8350 2019-12
Lønninger innen produksjon 3804036 2019-06
Befolkning 51.61 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Sysselsetting 61.7 2019-10
Arbeidsledighet for unge 7.3 2019-10
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.2 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) -0.6 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 105 2019-11
Kjerne Konsumprisindeks 105 2019-11
KjerneInflasjon 0.6 2019-11
Bnp-Deflatoren 105 2019-09
Produsentpriser 104 2019-10
produsentprisene endring -0.6 2019-10
Eksportpriser 99.04 2019-10
Importprisene 108 2019-10
MatInflasjon -0.7 2019-11
KPI Housing Utilities 103 2019-11
Kpi Transport 103 2019-11
Inflasjonsforventning 1.7 2019-11
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.25 2019-11
Internbankrente 1.52 2019-12
Pengemengde 111013200 2019-09
Pengemengden M1 895009 2019-09
Pengemengden M2 2855830 2019-09
Pengemengden M3 4052156 2019-09
Valutareserver 407460 2019-11
Lån Til Privat Sektor 8692463 2019-10
Innskudd Rente 1.6 2019-08
Sentralbankers balanse 504916 2019-09
Utenlandske - Lager - Investering 688697 2019-09
Utlånsrente 2.25 2019-11
Privat gjeld til BNP 261 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 3370 2019-11
Nåværende situasjon 7830 2019-10
Nåværende situasjon mot BNP 4.7 2018-12
Eksport 44118 2019-11
Import 40723 2019-11
Utenlandsgjeld 458200 2019-09
Kjøpsbetingelser 91.4 2019-09
Kapitalstrømmer 6136 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 3612754 2019-09
Turisme Inntekter 1590200 2019-08
Turistankomster 1656195 2019-10
Gullreserver 104 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.3 2018-12
Våpen Salg 1083 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 36.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.6 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -26547 2019-09
Offentlige Utgifter 76796 2019-09
Statens Inntekter 338086 2019-09
Fiscal Utgifter 364632 2019-09
Asylsøknader 839 2018-09
Kreditt-Rating 86 2019-12
Statens Utgifter Til Bnp 32.26 2016-12
Militære Utgifter 41157 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 40 2018-12
Salgsskatt 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 18.81 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.4 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.41 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 74 2019-11
Produksjon PMI 49.4 2019-11
Industriell Produksjon -2.5 2019-10
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.7 2019-10
Industriproduksjonen -2.5 2019-10
Kapasitetsutnyttelsen 102 2019-10
Nye ordere 7711018 2019-10
Lagerendringer 4866 2019-09
Konkurser 33 2019-10
Bilregistreringer 131579 2019-10
Ledende økonomisk indeks 116 2019-10
Internett-hastighet 28554 2017-03
IP-adresser 25814048 2017-03
Bil Produksjon 4028834 2018-12
Sammenfallende-Hovedsiden 111 2019-10
Konkurranseevne Index 79.62 2019-12
Konkurranseevne Rank 13 2019-12
Korrupsjon Index 57 2018-12
Korrupsjon Rank 45 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 5 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 22699 2019-09
Gruvedrift Produksjon -4.4 2019-09
Stål~~pos=trunc 5983 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 101 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) -0.5 2019-10
Butikkhandel (Årlig) 2.1 2019-10
Forbruk 222265 2019-09
Disponibel personlig inntekt 1890779 2018-12
Privat sparing 35 2019-09
Konsumerkreditt 1572660 2019-09
Bankenes Utlånsrente 3.2 2019-10
Økonomisk optimismeindeks 92 2019-11
Bensinpriser 1.31 2019-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 92.1 2019-03
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 99.9 2019-11
Byggbestillinger 7391668 2019-10
Konstruksjonsflyt ut -4.3 2019-10
Hjem Eierskap Rate 57.7 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sør-Korea - Økonomiske indikatorer.