Markeder Siste Referanse
Valuta 1206 2020-07
Aksjemarkedet 2167 2020-07
10-årig statsobligasjon 1.4 2020-07

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.3 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.4 2020-03
Arbeidsledighet 4.5 2020-05
Inflasjon 0 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2020-06
Rentesats 0.5 2020-06
Handelsbalanse 3670 2020-06
Nåværende situasjon 2290 2020-05
Nåværende situasjon mot BNP 3.7 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 36.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.6 2018-12
Forretningstillit 51 2020-06
Produksjon PMI 43.4 2020-06
Forbrukertillit 81.8 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 4.6 2020-05
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 42 2019-12
Coronavirus tilfeller 13479 2020-07
Coronavirus dødsfall 289 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 12204 2020-07

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.3 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.4 2020-03
BNP 1642 2019-12
Bnp Faste Priser 462806 2020-03
Brutto Nasjonal Produkt 437975 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 136891 2020-03
Bnp Per Innbygger 28606 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 42661 2019-12
Bnp Fra Landbruk 8423 2020-03
Bnp Fra Construction 22365 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 123745 2020-03
Bnp Fra Mining 559 2020-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 27296 2019-12
Bnp Fra Tjenester 255205 2020-03
Bnp Fra Transport 13684 2020-03
Bnp Fra Verktøy 12228 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.5 2020-05
Sysselsatte 26657 2020-05
Arbeidsledige 1242 2020-05
Yrkesdeltakelse 63 2020-05
Lønnskostnader 102 2019-12
Produktivitet 116 2019-12
Lønn 4003335 2020-03
Minstelønn 8590 2020-12
Lønninger innen produksjon 4432727 2020-03
Befolkning 51.71 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2019-12
Pensjonsalder Menn 60 2019-12
Sysselsetting 59.4 2020-04
Arbeidsledighet for unge 10.3 2020-05

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2020-06
Konsumprisindeksen Kpi 105 2020-06
Kjerne Konsumprisindeks 106 2020-06
KjerneInflasjon 0.3 2020-04
Bnp-Deflatoren 103 2020-03
Produsentpriser 102 2020-05
produsentprisene endring -1.7 2020-05
Eksportpriser 94.61 2020-05
Importprisene 98.99 2020-05
MatInflasjon 1.7 2020-04
KPI Housing Utilities 104 2020-06
Kpi Transport 97.54 2020-06
Inflasjonsforventning 1.6 2020-06

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.5 2020-06
Internbankrente 0.66 2020-07
Pengemengde 122055000 2020-04
Pengemengden M1 1024971 2020-04
Pengemengden M2 3020227 2020-04
Pengemengden M3 4269491 2020-04
Valutareserver 410750 2020-06
Lån Til Privat Sektor 9466903 2020-06
Innskudd Rente 1.34 2020-04
Sentralbankers balanse 528555 2020-04
Utenlandske - Lager - Investering 620784 2020-03
Utlånsrente 1.5 2020-07
Privat gjeld til BNP 261 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 3670 2020-06
Nåværende situasjon 2290 2020-05
Nåværende situasjon mot BNP 3.7 2019-12
Eksport 39200 2020-06
Import 35500 2020-06
Utenlandsgjeld 485815 2020-03
Kjøpsbetingelser 95.7 2020-05
Kapitalstrømmer 3081 2020-05
Utenlandske Direkte Investeringer 4385466 2020-06
Turisme Inntekter 426600 2020-05
Turistankomster 30861 2020-05
Gullreserver 104 2020-03
Terrorisme - Hovedsiden 0.3 2018-12
Våpen Salg 1083 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 36.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.6 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -61279 2020-05
Offentlige Utgifter 79429 2020-03
Statens Inntekter 185162 2020-05
Fiscal Utgifter 246441 2020-05
Asylsøknader 839 2018-09
Kreditt-Rating 86 2020-07
Statens Utgifter Til Bnp 30.27 2017-12
Militære Utgifter 41157 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 42 2019-12
Salgsskatt 10 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 18.94 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 9.96 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.98 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 51 2020-06
Produksjon PMI 43.4 2020-06
Industriell Produksjon -9.6 2020-05
Industriell Produksjon (Månedlig) -6.7 2020-05
Industriproduksjonen -9.8 2020-05
Kapasitetsutnyttelsen 104 2020-05
Nye ordere 5170605 2020-05
Lagerendringer 5558 2020-03
Konkurser 23 2020-05
Bilregistreringer 180562 2020-06
Ledende økonomisk indeks 118 2020-05
Internett-hastighet 28554 2017-03
IP-adresser 25814048 2017-03
Bil Produksjon 3950617 2019-12
Sammenfallende-Hovedsiden 110 2020-05
Konkurranseevne Index 79.62 2019-12
Konkurranseevne Rank 13 2019-12
Korrupsjon Index 59 2019-12
Korrupsjon Rank 39 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 5 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 20840 2020-05
Gruvedrift Produksjon 1.5 2020-03
Stål~~pos=trunc 5387 2020-05

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 81.8 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 4.6 2020-05
Butikkhandel (Årlig) 1.7 2020-05
Forbruk 210041 2020-03
Disponibel personlig inntekt 1925873 2019-12
Privat sparing 35 2019-09
Konsumerkreditt 1611271 2020-03
Bankenes Utlånsrente 2.82 2020-05
Økonomisk optimismeindeks 63 2020-06
Bensinpriser 1.12 2020-06
Husholdninger Gjeld Til Bnp 95.5 2019-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 102 2020-06
Byggbestillinger 8624217 2020-05
Konstruksjonsflyt ut -5.8 2020-05
Hjem Eierskap Rate 57.7 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 13479 2020-07
Coronavirus dødsfall 289 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 12204 2020-07


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sør-Korea - Økonomiske indikatorer.