Markeder Siste Referanse
Valuta 1140 2019-04
Aksjemarkedet 2221 2019-04
10-årig statsobligasjon 1.92 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 3.1 2018-12
Arbeidsledighet 3.8 2019-03
Inflasjon 0.4 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2019-03
Rentesats 1.75 2019-04
Handelsbalanse 5222 2019-03
Nåværende situasjon 3602 2019-02
Nåværende situasjon mot BNP 4.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 38.6 2017-12
Offentlige Budsjetter -1.6 2018-12
Forretningstillit 73 2019-03
Produksjon PMI 48.8 2019-03
Forbrukertillit 99.8 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) -0.5 2019-02
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 40 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 3.1 2018-12
BNP 1531 2017-12
Bnp Faste Priser 404061 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 426718 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 119779 2018-12
Bnp Per Innbygger 26152 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 35938 2017-12
Bnp Fra Landbruk 7287 2018-12
Bnp Fra Construction 16403 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 117991 2018-12
Bnp Fra Mining 555 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 24320 2018-12
Bnp Fra Tjenester 213159 2018-12
Bnp Fra Transport 13459 2018-12
Bnp Fra Verktøy 8176 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.8 2019-03
Sysselsatte 27088 2019-03
Arbeidsledige 1058 2019-03
Yrkesdeltakelse 63.1 2019-03
Lønnskostnader 109 2018-09
Produktivitet 110 2018-09
Lønn 3359019 2018-12
Minstelønn 8350 2019-12
Lønninger innen produksjon 3922407 2018-12
Befolkning 51.61 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Sysselsetting 60.4 2019-03
Arbeidsledighet for unge 10.9 2019-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.4 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 104 2019-03
Kjerne Konsumprisindeks 105 2019-03
KjerneInflasjon 0.8 2019-03
Bnp-Deflatoren 109 2018-12
Produsentpriser 104 2019-03
produsentprisene endring 0.1 2019-03
Eksportpriser 83.36 2019-03
Importprisene 87.61 2019-03
MatInflasjon 1.1 2019-03
KPI Housing Utilities 103 2019-03
Kpi Transport 99.3 2019-03
Inflasjonsforventning 2.3 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.75 2019-04
Internbankrente 1.84 2019-04
Pengemengde 106363000 2019-02
Pengemengden M1 856014 2019-02
Pengemengden M2 2737568 2019-02
Pengemengden M3 3857565 2019-02
Valutareserver 405250 2019-03
Lån Til Privat Sektor 8372062 2019-03
Innskudd Rente 1.67 2017-12
Sentralbankers balanse 493815 2019-02
Utenlandske - Lager - Investering 668174 2018-12
Privat gjeld til BNP 253 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 5222 2019-03
Nåværende situasjon 3602 2019-02
Nåværende situasjon mot BNP 4.7 2018-12
Eksport 47110 2019-03
Import 41890 2019-03
Utenlandsgjeld 440598 2018-12
Kjøpsbetingelser 95.9 2019-02
Kapitalstrømmer 3419 2019-02
Utenlandske Direkte Investeringer 3173570 2019-03
Turisme Inntekter 1107900 2019-02
Turistankomster 1201802 2019-02
Gullreserver 104 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 0.29 2017-12
Våpen Salg 587 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 38.6 2017-12
Offentlige Budsjetter -1.6 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -11804 2019-02
Offentlige Utgifter 62356 2018-12
Statens Inntekter 73087 2019-02
Fiscal Utgifter 84891 2019-02
Asylsøknader 839 2018-09
Kreditt-Rating 84.4
Statens Utgifter Til Bnp 32.26 2016-12
Militære Utgifter 37560 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 40 2018-12
Salgsskatt 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 18.81 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.4 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.41 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 73 2019-03
Produksjon PMI 48.8 2019-03
Industriell Produksjon -2.7 2019-02
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.6 2019-02
Industriproduksjonen -2.5 2019-02
Kapasitetsutnyttelsen 102 2019-02
Nye ordere 6370522 2019-02
Lagerendringer 1732 2018-12
Konkurser 37 2019-02
Bilregistreringer 125916 2019-03
Ledende økonomisk indeks 114 2019-02
Internett-hastighet 28554 2017-03
IP-adresser 25814048 2017-03
Bil Produksjon 4114913 2017-12
Sammenfallende-Hovedsiden 110 2019-02
Konkurranseevne Index 78.84 2018-12
Konkurranseevne Rank 15 2018-12
Korrupsjon Index 57 2018-12
Korrupsjon Rank 45 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 5 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 22130 2019-02
Gruvedrift Produksjon -1.4 2019-02
Stål~~pos=trunc 5471 2019-02
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 99.8 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) -0.5 2019-02
Butikkhandel (Årlig) -2 2019-02
Forbruk 193329 2018-12
Disponibel personlig inntekt 1770714 2018-12
Privat sparing 8.8 2017-12
Konsumerkreditt 1534631 2018-12
Bankenes Utlånsrente 3.7 2019-02
Bensinpriser 1.22 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 96.9 2018-09
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 99.8 2019-03
Byggbestillinger 2451431 2019-02
Konstruksjonsflyt ut -10.6 2019-02
Hjem Eierskap Rate 57.7 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sør-Korea - Økonomiske indikatorer.