Markeder Siste Referanse
Valuta 1126 2021-03
Aksjemarkedet 3077 2021-03
10-årig statsobligasjon 1.99 2021-03

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.2 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -1.2 2020-12
Arbeidsledighet 5.4 2021-01
Inflasjon 1.1 2021-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2021-02
Rentesats 0.5 2021-02
Handelsbalanse 2707 2021-02
Nåværende situasjon 11510 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP 3.5 2020-12
Regjeringens gjeld mot BNP 37.7 2019-12
Offentlige Budsjetter -2.6 2019-12
Forretningstillit 82 2021-02
Produksjon PMI 55.3 2021-02
Forbrukertillit 97.4 2021-02
Butikkhandel (Månedlig) 1.6 2021-01
Bedriftens Skattesats 25 2021-12
Personalinntekt skattesats 42 2020-12
Coronavirus tilfeller 91638 2021-03
Coronavirus dødsfall 1627 2021-03
Coronavirus gjenopprettet 82560 2021-03

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.2 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -1.2 2020-12
BNP 1647 2019-12
Bnp Faste Priser 463395 2020-12
Brutto Nasjonal Produkt 456036 2020-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 139111 2020-12
Bnp Per Innbygger 28606 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 42661 2019-12
Bnp Fra Landbruk 8048 2020-12
Bnp Fra Construction 22091 2020-12
Bnp Fra Manufacturing 125601 2020-12
Bnp Fra Mining 511 2020-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 27856 2020-03
Bnp Fra Tjenester 258125 2020-12
Bnp Fra Transport 12924 2020-12
Bnp Fra Verktøy 12052 2020-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.4 2021-01
Sysselsatte 26485 2021-01
Arbeidsledige 1519 2021-01
Yrkesdeltakelse 60.9 2021-01
Lønnskostnader 109 2020-09
Produktivitet 114 2020-09
Lønn 3895894 2020-09
Minstelønn 8720 2021-12
Lønninger innen produksjon 4232213 2020-09
Befolkning 51.78 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2020-12
Pensjonsalder Menn 62 2020-12
Sysselsetting 57.4 2021-01
Arbeidsledighet for unge 9.3 2021-01

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.1 2021-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2021-02
Konsumprisindeksen Kpi 107 2021-02
Kjerne Konsumprisindeks 107 2021-01
KjerneInflasjon 0.9 2020-12
Bnp-Deflatoren 107 2020-09
Produsentpriser 105 2021-01
produsentprisene endring 0.8 2021-01
Eksportpriser 94.55 2021-01
Importprisene 101 2021-01
MatInflasjon 9.7 2021-02
KPI Housing Utilities 104 2021-02
Kpi Transport 103 2021-02
Inflasjonsforventning 2 2021-02

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.5 2021-02
Internbankrente 0.73 2021-03
Pengemengde 136152600 2020-12
Pengemengden M1 1178749 2020-12
Pengemengden M2 3195887 2020-12
Pengemengden M3 4459390 2020-12
Valutareserver 447558 2021-02
Lån Til Privat Sektor 9863416 2021-01
Innskudd Rente 1 2020-10
Sentralbankers balanse 538730 2020-12
Utenlandske - Lager - Investering 976287 2020-12
Utlånsrente 1.5 2021-02
Privat gjeld til BNP 261 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 2707 2021-02
Nåværende situasjon 11510 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP 3.5 2020-12
Eksport 44812 2021-02
Import 42105 2021-02
Utenlandsgjeld 542448 2020-12
Kjøpsbetingelser 94.4 2020-12
Kapitalstrømmer 8464 2020-12
Utenlandske Direkte Investeringer 7859000 2020-12
Turisme Inntekter 786700 2020-12
Turistankomster 62344 2020-12
Gullreserver 104 2020-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.66 2019-12
Våpen Salg 688 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 37.7 2019-12
Offentlige Budsjetter -2.6 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -63264 2020-11
Offentlige Utgifter 79988 2020-12
Statens Inntekter 408760 2020-11
Fiscal Utgifter 472025 2020-11
Asylsøknader 839 2018-09
Kreditt-Rating 86 2021-03
Statens Utgifter Til Bnp 31.15 2018-12
Militære Utgifter 41157 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2021-12
Personalinntekt skattesats 42 2020-12
Salgsskatt 10 2021-12
Sosial sikkerhetsrate 18.94 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 9.96 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.98 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 82 2021-02
Produksjon PMI 55.3 2021-02
Industriell Produksjon 7.5 2021-01
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.6 2021-01
Industriproduksjonen 7.4 2021-01
Kapasitetsutnyttelsen 106 2020-12
Nye ordere 11710034 2020-12
Lagerendringer 153 2020-12
Konkurser 27 2020-12
Bilregistreringer 131803 2021-01
Ledende økonomisk indeks 125 2020-12
Internett-hastighet 28554 2017-03
IP-adresser 25814048 2017-03
Bil Produksjon 3950617 2019-12
Sammenfallende-Hovedsiden 114 2020-12
Konkurranseevne Index 79.62 2019-12
Konkurranseevne Rank 13 2019-12
Korrupsjon Index 61 2020-12
Korrupsjon Rank 33 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 5 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 23710 2020-12
Gruvedrift Produksjon -10.5 2021-01
Stål~~pos=trunc 6000 2021-01

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 97.4 2021-02
Butikkhandel (Månedlig) 1.6 2021-01
Butikkhandel (Årlig) 0 2021-01
Forbruk 209654 2020-12
Disponibel personlig inntekt 1925873 2019-12
Privat sparing 35.7 2020-09
Konsumerkreditt 1726091 2020-12
Bankenes Utlånsrente 2.72 2021-01
Økonomisk optimismeindeks 97 2021-02
Bensinpriser 1.31 2021-02
Husholdninger Gjeld Til Bnp 98.6 2020-06

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 110 2021-01
Byggbestillinger 5817761 2021-01
Konstruksjonsflyt ut -6.4 2021-01
Hjem Eierskap Rate 58 2019-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 91638 2021-03
Coronavirus dødsfall 1627 2021-03
Coronavirus gjenopprettet 82560 2021-03


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sør-Korea - Økonomiske indikatorer.