Markeder Siste Referanse
Valuta 1123 2019-02
Aksjemarkedet 2230 2019-02
10-årig statsobligasjon 2.01 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 3.1 2018-12
Arbeidsledighet 4.4 2019-01
Inflasjon 0.8 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-01
Rentesats 1.75 2019-01
Handelsbalanse 1336 2019-01
Nåværende situasjon 4819 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 5.6 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 38 2017-12
Offentlige Budsjetter -2 2017-12
Forretningstillit 67 2019-01
Produksjon PMI 48.3 2019-01
Forbrukertillit 97.5 2019-01
Butikkhandel (Månedlig) 0.8 2018-12
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 40 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 3.1 2018-12
BNP 1531 2017-12
Bnp Faste Priser 404061 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 412026 2018-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 119779 2018-12
Bnp Per Innbygger 26152 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 35938 2017-12
Bnp Fra Landbruk 7287 2018-12
Bnp Fra Construction 16403 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 117991 2018-12
Bnp Fra Mining 555 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 24320 2018-12
Bnp Fra Tjenester 213159 2018-12
Bnp Fra Transport 13459 2018-12
Bnp Fra Verktøy 8176 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.4 2019-01
Sysselsatte 26922 2019-01
Arbeidsledige 1225 2019-01
Yrkesdeltakelse 61.9 2019-01
Lønnskostnader 109 2018-09
Produktivitet 110 2018-09
Lønn 3737254 2018-09
Minstelønn 8350 2019-12
Lønninger innen produksjon 4067903 2018-09
Befolkning 51.45 2017-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Sysselsetting 60.1 2018-12
Arbeidsledighet for unge 8.7 2019-01
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.8 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-01
Konsumprisindeksen Kpi 104 2019-01
Kjerne Konsumprisindeks 105 2019-01
KjerneInflasjon 1 2019-01
Bnp-Deflatoren 114 2018-09
Produsentpriser 104 2019-01
produsentprisene endring 0.2 2019-01
Eksportpriser 82.95 2019-01
Importprisene 84.98 2019-01
MatInflasjon 2.6 2019-01
KPI Housing Utilities 102 2019-01
Kpi Transport 98.91 2019-01
Inflasjonsforventning 2.3 2019-01
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.75 2019-01
Internbankrente 1.87 2019-02
Pengemengde 103994800 2018-12
Pengemengden M1 852320 2018-12
Pengemengden M2 2709508 2018-12
Pengemengden M3 3814692 2018-12
Valutareserver 405510 2019-01
Lån Til Privat Sektor 8317393 2019-01
Innskudd Rente 1.67 2017-12
Sentralbankers balanse 495305 2018-12
Utenlandske - Lager - Investering 742733 2018-09
Privat gjeld til BNP 253 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1336 2019-01
Nåværende situasjon 4819 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 5.6 2017-12
Eksport 46352 2019-01
Import 45016 2019-01
Utenlandsgjeld 449529 2018-09
Kjøpsbetingelser 98.9 2018-12
Kapitalstrømmer 5585 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 7698000 2018-12
Turisme Inntekter 1238700 2018-12
Turistankomster 1324119 2018-12
Gullreserver 104 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 0.29 2017-12
Våpen Salg 587 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 38 2017-12
Offentlige Budsjetter -2 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi 37409 2018-11
Offentlige Utgifter 62356 2018-12
Statens Inntekter 408637 2018-11
Fiscal Utgifter 371229 2018-11
Asylsøknader 652 2017-06
Kreditt-Rating 84.4
Statens Utgifter Til Bnp 32.26 2016-12
Militære Utgifter 37560 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 40 2018-12
Salgsskatt 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 18.81 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.4 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.41 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 67 2019-01
Produksjon PMI 48.3 2019-01
Industriell Produksjon 1.6 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.4 2018-12
Industriproduksjonen 2 2018-12
Kapasitetsutnyttelsen 103 2018-12
Nye ordere 8787486 2018-12
Lagerendringer 1732 2018-12
Konkurser 39 2018-12
Bilregistreringer 135108 2019-01
Ledende økonomisk indeks 114 2018-12
Internett-hastighet 28554 2017-03
IP-adresser 25814048 2017-03
Bil Produksjon 4114913 2017-12
Sammenfallende-Hovedsiden 110 2018-12
Konkurranseevne Index 78.84 2018-12
Konkurranseevne Rank 15 2018-12
Korrupsjon Index 57 2018-12
Korrupsjon Rank 45 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 5 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 24400 2018-12
Gruvedrift Produksjon 6.5 2018-11
Stål~~pos=trunc 6162 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 97.5 2019-01
Butikkhandel (Månedlig) 0.8 2018-12
Butikkhandel (Årlig) 3 2018-12
Forbruk 193329 2018-12
Disponibel personlig inntekt 1722493 2017-12
Privat sparing 8.8 2017-12
Konsumerkreditt 1514377 2018-09
Bankenes Utlånsrente 3.72 2018-12
Bensinpriser 1.2 2019-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 96 2018-06
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 100 2019-01
Byggbestillinger 8427710 2018-12
Konstruksjonsflyt ut -9.5 2018-12
Hjem Eierskap Rate 56.8 2016-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sør-Korea - Økonomiske indikatorer.