Markeder Siste Referanse
Valuta 1155 2019-06
Aksjemarkedet 2124 2019-06
10-årig statsobligasjon 1.55 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.4 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2019-03
Arbeidsledighet 4 2019-05
Inflasjon 0.7 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-05
Rentesats 1.75 2019-05
Handelsbalanse 2271 2019-05
Nåværende situasjon -660 2019-04
Nåværende situasjon mot BNP 4.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 36.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.6 2018-12
Forretningstillit 76 2019-05
Produksjon PMI 48.4 2019-05
Forbrukertillit 97.5 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) -1.2 2019-04
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 40 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.4 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2019-03
BNP 1531 2017-12
Bnp Faste Priser 455081 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 435888 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 131297 2019-03
Bnp Per Innbygger 26152 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 35938 2017-12
Bnp Fra Landbruk 8483 2019-03
Bnp Fra Construction 21855 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 119813 2019-03
Bnp Fra Mining 523 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 26576 2019-03
Bnp Fra Tjenester 215014 2019-03
Bnp Fra Transport 15230 2019-03
Bnp Fra Verktøy 11601 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4 2019-05
Sysselsatte 27037 2019-05
Arbeidsledige 1134 2019-05
Yrkesdeltakelse 64 2019-05
Lønnskostnader 103 2018-12
Produktivitet 112 2018-12
Lønn 4021244 2019-03
Minstelønn 8350 2019-12
Lønninger innen produksjon 4654149 2019-03
Befolkning 51.61 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Sysselsetting 61.5 2019-05
Arbeidsledighet for unge 10.1 2019-05
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.7 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 105 2019-05
Kjerne Konsumprisindeks 105 2019-05
KjerneInflasjon 0.6 2019-05
Bnp-Deflatoren 104 2019-03
Produsentpriser 104 2019-05
produsentprisene endring 0.4 2019-05
Eksportpriser 103 2019-05
Importprisene 114 2019-05
MatInflasjon 1.9 2019-05
KPI Housing Utilities 103 2019-05
Kpi Transport 103 2019-05
Inflasjonsforventning 2.2 2019-05
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.75 2019-05
Internbankrente 1.69 2019-06
Pengemengde 106778700 2019-04
Pengemengden M1 876452 2019-04
Pengemengden M2 2777183 2019-04
Pengemengden M3 3954994 2019-04
Valutareserver 401970 2019-05
Lån Til Privat Sektor 8497822 2019-05
Innskudd Rente 2.06 2019-03
Sentralbankers balanse 496831 2019-04
Utenlandske - Lager - Investering 697567 2019-03
Privat gjeld til BNP 261 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 2271 2019-05
Nåværende situasjon -660 2019-04
Nåværende situasjon mot BNP 4.7 2018-12
Eksport 45907 2019-05
Import 43636 2019-05
Utenlandsgjeld 440585 2019-03
Kjøpsbetingelser 90.5 2019-04
Kapitalstrømmer 363 2019-04
Utenlandske Direkte Investeringer 3173570 2019-03
Turisme Inntekter 1645900 2019-03
Turistankomster 1635066 2019-04
Gullreserver 104 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0.29 2017-12
Våpen Salg 1083 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 36.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.6 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -25893 2019-04
Offentlige Utgifter 74119 2019-03
Statens Inntekter 161037 2019-04
Fiscal Utgifter 186930 2019-04
Asylsøknader 839 2018-09
Kreditt-Rating 84.4
Statens Utgifter Til Bnp 32.26 2016-12
Militære Utgifter 41157 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 40 2018-12
Salgsskatt 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 18.81 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.4 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.41 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 76 2019-05
Produksjon PMI 48.4 2019-05
Industriell Produksjon -0.1 2019-04
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.6 2019-04
Industriproduksjonen -0.2 2019-04
Kapasitetsutnyttelsen 101 2019-04
Nye ordere 6262325 2019-04
Lagerendringer 6512 2019-03
Konkurser 49 2019-05
Bilregistreringer 128434 2019-05
Ledende økonomisk indeks 114 2019-04
Internett-hastighet 28554 2017-03
IP-adresser 25814048 2017-03
Bil Produksjon 4028834 2018-12
Sammenfallende-Hovedsiden 110 2019-04
Konkurranseevne Index 78.84 2018-12
Konkurranseevne Rank 15 2018-12
Korrupsjon Index 57 2018-12
Korrupsjon Rank 45 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 5 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 23317 2019-04
Gruvedrift Produksjon -5.9 2019-03
Stål~~pos=trunc 5978 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 97.5 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) -1.2 2019-04
Butikkhandel (Årlig) 1.4 2019-04
Forbruk 220417 2019-03
Disponibel personlig inntekt 1770714 2018-12
Privat sparing 8.8 2017-12
Konsumerkreditt 1540044 2019-03
Bankenes Utlånsrente 3.65 2019-04
Bensinpriser 1.3 2019-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 97.7 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 99.5 2019-06
Byggbestillinger 5924537 2019-04
Konstruksjonsflyt ut -5.6 2019-04
Hjem Eierskap Rate 57.7 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sør-Korea - Økonomiske indikatorer.