Markeder Siste Referanse
Valuta 1205 2020-04
Aksjemarkedet 1825 2020-04
10-årig statsobligasjon 1.58 2020-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.3 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.3 2019-12
Arbeidsledighet 3.3 2020-02
Inflasjon 1 2020-03
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2020-03
Rentesats 0.75 2020-03
Handelsbalanse 5037 2020-03
Nåværende situasjon 1006 2020-01
Nåværende situasjon mot BNP 4.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 36.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.6 2018-12
Forretningstillit 56 2020-03
Produksjon PMI 44.2 2020-03
Forbrukertillit 78.4 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) -6 2020-02
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 42 2019-12
Coronavirus tilfeller 10331 2020-04
Coronavirus dødsfall 192 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 6694 2020-04

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.3 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.3 2019-12
BNP 1690 2019-12
Bnp Faste Priser 467045 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 477884 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 134629 2019-12
Bnp Per Innbygger 26762 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 36776 2018-12
Bnp Fra Landbruk 8403 2019-12
Bnp Fra Construction 22160 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 125987 2019-12
Bnp Fra Mining 499 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 27296 2019-12
Bnp Fra Tjenester 260085 2019-12
Bnp Fra Transport 15649 2019-12
Bnp Fra Verktøy 11529 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.3 2020-02
Sysselsatte 27522 2020-02
Arbeidsledige 927 2020-02
Yrkesdeltakelse 62.6 2020-02
Lønnskostnader 111 2019-09
Produktivitet 110 2019-09
Lønn 3806684 2019-12
Minstelønn 8590 2020-12
Lønninger innen produksjon 4149388 2019-12
Befolkning 51.71 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Sysselsetting 60 2020-01
Arbeidsledighet for unge 9 2020-02

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1 2020-03
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2020-03
Konsumprisindeksen Kpi 106 2020-03
Kjerne Konsumprisindeks 106 2020-03
KjerneInflasjon 0.7 2020-03
Bnp-Deflatoren 102 2019-12
Produsentpriser 104 2020-02
produsentprisene endring 0.7 2020-02
Eksportpriser 97.9 2020-02
Importprisene 107 2020-02
MatInflasjon 2.6 2020-03
KPI Housing Utilities 104 2020-03
Kpi Transport 102 2020-03
Inflasjonsforventning 1.7 2020-03

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.75 2020-03
Internbankrente 1.13 2020-04
Pengemengde 119056700 2020-01
Pengemengden M1 939625 2020-01
Pengemengden M2 2926410 2020-01
Pengemengden M3 4147954 2020-01
Valutareserver 400210 2020-03
Lån Til Privat Sektor 8826264 2020-02
Innskudd Rente 1.69 2019-12
Sentralbankers balanse 491487 2020-01
Utenlandske - Lager - Investering 741314 2019-12
Utlånsrente 1.75 2020-04
Privat gjeld til BNP 261 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 5037 2020-03
Nåværende situasjon 1006 2020-01
Nåværende situasjon mot BNP 4.7 2018-12
Eksport 46906 2020-03
Import 41869 2020-03
Utenlandsgjeld 466979 2019-12
Kjøpsbetingelser 89.7 2019-12
Kapitalstrømmer 5495 2020-02
Utenlandske Direkte Investeringer 3275220 2020-03
Turisme Inntekter 1883000 2019-12
Turistankomster 685212 2020-02
Gullreserver 104 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.3 2018-12
Våpen Salg 1083 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 36.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.6 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 306 2020-01
Offentlige Utgifter 78782 2019-12
Statens Inntekter 49003 2020-01
Fiscal Utgifter 48698 2020-01
Asylsøknader 839 2018-09
Kreditt-Rating 86 2020-04
Statens Utgifter Til Bnp 30.27 2017-12
Militære Utgifter 41157 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 42 2019-12
Salgsskatt 10 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 18.81 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.4 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.41 2018-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 56 2020-03
Produksjon PMI 44.2 2020-03
Industriell Produksjon 11.4 2020-02
Industriell Produksjon (Månedlig) -3.8 2020-02
Industriproduksjonen 12 2020-02
Kapasitetsutnyttelsen 104 2020-02
Nye ordere 6469615 2020-02
Lagerendringer 2431 2019-12
Konkurser 20 2020-02
Bilregistreringer 205595 2020-02
Ledende økonomisk indeks 119 2020-02
Internett-hastighet 28554 2017-03
IP-adresser 25814048 2017-03
Bil Produksjon 3950617 2019-12
Sammenfallende-Hovedsiden 113 2020-02
Konkurranseevne Index 79.62 2019-12
Konkurranseevne Rank 13 2019-12
Korrupsjon Index 59 2019-12
Korrupsjon Rank 39 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 5 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 23536 2020-01
Gruvedrift Produksjon -6.5 2020-01
Stål~~pos=trunc 5380 2020-02

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 78.4 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) -6 2020-02
Butikkhandel (Årlig) -2.3 2020-02
Forbruk 223925 2019-12
Disponibel personlig inntekt 1925873 2019-12
Privat sparing 35 2019-09
Konsumerkreditt 1600132 2019-12
Bankenes Utlånsrente 3.08 2020-02
Økonomisk optimismeindeks 64 2020-03
Bensinpriser 1.16 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 93.9 2019-09

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 102 2020-03
Byggbestillinger 4375785 2020-02
Konstruksjonsflyt ut 5.6 2020-02
Hjem Eierskap Rate 57.7 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 10331 2020-04
Coronavirus dødsfall 192 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 6694 2020-04


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sør-Korea - Økonomiske indikatorer.