Markeder Siste Referanse
Valuta 1179 2019-10
Aksjemarkedet 2074 2019-10
10-årig statsobligasjon 1.58 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2 2019-06
Arbeidsledighet 3.4 2019-09
Inflasjon -0.4 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2019-09
Rentesats 1.25 2019-10
Handelsbalanse 5973 2019-09
Nåværende situasjon 5270 2019-08
Nåværende situasjon mot BNP 4.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 36.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.6 2018-12
Forretningstillit 71 2019-09
Produksjon PMI 48 2019-09
Forbrukertillit 96.9 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 3.9 2019-08
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 40 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2 2019-06
BNP 1619 2018-12
Bnp Faste Priser 459813 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 450227 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 133364 2019-06
Bnp Per Innbygger 26762 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 36776 2018-12
Bnp Fra Landbruk 8174 2019-06
Bnp Fra Construction 22202 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 121117 2019-06
Bnp Fra Mining 506 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 26856 2019-06
Bnp Fra Tjenester 256848 2019-06
Bnp Fra Transport 15521 2019-06
Bnp Fra Verktøy 12846 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.4 2019-09
Sysselsatte 27159 2019-09
Arbeidsledige 954 2019-09
Yrkesdeltakelse 63.5 2019-09
Lønnskostnader 130 2019-03
Produktivitet 108 2019-03
Lønn 3585588 2019-06
Minstelønn 8350 2019-12
Lønninger innen produksjon 3804036 2019-06
Befolkning 51.61 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Sysselsetting 61.5 2019-09
Arbeidsledighet for unge 7.1 2019-08
Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.4 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 105 2019-09
Kjerne Konsumprisindeks 105 2019-09
KjerneInflasjon 0.6 2019-09
Bnp-Deflatoren 104 2019-06
Produsentpriser 104 2019-08
produsentprisene endring -0.6 2019-08
Eksportpriser 101 2019-09
Importprisene 111 2019-09
MatInflasjon -4.1 2019-09
KPI Housing Utilities 103 2019-09
Kpi Transport 103 2019-09
Inflasjonsforventning 1.8 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.25 2019-10
Internbankrente 1.45 2019-10
Pengemengde 107864800 2019-07
Pengemengden M1 882804 2019-07
Pengemengden M2 2815404 2019-07
Pengemengden M3 4017137 2019-07
Valutareserver 403320 2019-09
Lån Til Privat Sektor 8617722 2019-09
Innskudd Rente 1.81 2019-07
Sentralbankers balanse 495883 2019-07
Utenlandske - Lager - Investering 708836 2019-06
Utlånsrente 2.5 2019-10
Privat gjeld til BNP 261 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 5973 2019-09
Nåværende situasjon 5270 2019-08
Nåværende situasjon mot BNP 4.7 2018-12
Eksport 44712 2019-09
Import 38738 2019-09
Utenlandsgjeld 462062 2019-06
Kjøpsbetingelser 91.4 2019-09
Kapitalstrømmer 4820 2019-08
Utenlandske Direkte Investeringer 3612754 2019-09
Turisme Inntekter 1522800 2019-07
Turistankomster 1586299 2019-08
Gullreserver 104 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 0.29 2017-12
Våpen Salg 1083 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 36.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.6 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -22340 2019-08
Offentlige Utgifter 75743 2019-06
Statens Inntekter 307978 2019-08
Fiscal Utgifter 330168 2019-08
Asylsøknader 839 2018-09
Kreditt-Rating 84.4
Statens Utgifter Til Bnp 32.26 2016-12
Militære Utgifter 41157 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 40 2018-12
Salgsskatt 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 18.81 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.4 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.41 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 71 2019-09
Produksjon PMI 48 2019-09
Industriell Produksjon -2.9 2019-08
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.4 2019-08
Industriproduksjonen -3 2019-08
Kapasitetsutnyttelsen 101 2019-08
Nye ordere 5914673 2019-08
Lagerendringer 7107 2019-06
Konkurser 25 2019-08
Bilregistreringer 120147 2019-09
Ledende økonomisk indeks 115 2019-08
Internett-hastighet 28554 2017-03
IP-adresser 25814048 2017-03
Bil Produksjon 4028834 2018-12
Sammenfallende-Hovedsiden 111 2019-08
Konkurranseevne Index 79.62 2019-12
Konkurranseevne Rank 13 2019-12
Korrupsjon Index 57 2018-12
Korrupsjon Rank 45 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 5 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 24255 2019-08
Gruvedrift Produksjon -2.9 2019-07
Stål~~pos=trunc 5941 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 96.9 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 3.9 2019-08
Butikkhandel (Årlig) 4.1 2019-08
Forbruk 221901 2019-06
Disponibel personlig inntekt 1890779 2018-12
Privat sparing 34.6 2019-06
Konsumerkreditt 1556092 2019-06
Bankenes Utlånsrente 3.19 2019-08
Økonomisk optimismeindeks 91 2019-09
Bensinpriser 1.28 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 92.1 2019-03
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 99.6 2019-09
Byggbestillinger 2976163 2019-08
Konstruksjonsflyt ut -6.9 2019-08
Hjem Eierskap Rate 57.7 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sør-Korea - Økonomiske indikatorer.