Markeder Siste Referanse
Valuta 1082 2020-12
Aksjemarkedet 2731 2020-12
10-årig statsobligasjon 1.65 2020-12

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.1 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -1.1 2020-09
Arbeidsledighet 4.2 2020-10
Inflasjon 0.6 2020-11
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2020-11
Rentesats 0.5 2020-11
Handelsbalanse 5930 2020-11
Nåværende situasjon 11660 2020-10
Nåværende situasjon mot BNP 3.7 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 37.7 2019-12
Offentlige Budsjetter -2.6 2019-12
Forretningstillit 85 2020-11
Produksjon PMI 52.9 2020-11
Forbrukertillit 97.9 2020-11
Butikkhandel (Månedlig) -0.9 2020-10
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 42 2019-12
Coronavirus tilfeller 36332 2020-12
Coronavirus dødsfall 536 2020-12
Coronavirus gjenopprettet 28611 2020-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.1 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -1.1 2020-09
BNP 1642 2019-12
Bnp Faste Priser 456864 2020-09
Brutto Nasjonal Produkt 443090 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 134853 2020-09
Bnp Per Innbygger 28606 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 42661 2019-12
Bnp Fra Landbruk 7760 2020-09
Bnp Fra Construction 21464 2020-09
Bnp Fra Manufacturing 121753 2020-09
Bnp Fra Mining 392 2020-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 27856 2020-03
Bnp Fra Tjenester 256838 2020-09
Bnp Fra Transport 13148 2020-09
Bnp Fra Verktøy 11233 2020-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.2 2020-10
Sysselsatte 26841 2020-10
Arbeidsledige 1170 2020-10
Yrkesdeltakelse 62.7 2020-10
Lønnskostnader 104 2020-06
Produktivitet 111 2020-06
Lønn 3895894 2020-09
Minstelønn 8590 2020-12
Lønninger innen produksjon 4232213 2020-09
Befolkning 51.71 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2019-12
Pensjonsalder Menn 60 2019-12
Sysselsetting 60.4 2020-08
Arbeidsledighet for unge 8.4 2020-10

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.6 2020-11
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2020-11
Konsumprisindeksen Kpi 106 2020-10
Kjerne Konsumprisindeks 106 2020-10
KjerneInflasjon 0.9 2020-09
Bnp-Deflatoren 105 2020-06
Produsentpriser 103 2020-10
produsentprisene endring -0.6 2020-10
Eksportpriser 92.51 2020-10
Importprisene 95.63 2020-10
MatInflasjon 8.3 2020-09
KPI Housing Utilities 104 2020-10
Kpi Transport 99.04 2020-10
Inflasjonsforventning 1.8 2020-11

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.5 2020-11
Internbankrente 0.71 2020-12
Pengemengde 133247800 2020-09
Pengemengden M1 1136216 2020-09
Pengemengden M2 3131821 2020-09
Pengemengden M3 4382207 2020-09
Valutareserver 436380 2020-11
Lån Til Privat Sektor 9752492 2020-10
Innskudd Rente 0.91 2020-08
Sentralbankers balanse 542632 2020-09
Utenlandske - Lager - Investering 774920 2020-09
Utlånsrente 1.5 2020-11
Privat gjeld til BNP 261 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 5930 2020-11
Nåværende situasjon 11660 2020-10
Nåværende situasjon mot BNP 3.7 2019-12
Eksport 45810 2020-11
Import 39880 2020-11
Utenlandsgjeld 510961 2020-09
Kjøpsbetingelser 95.6 2020-10
Kapitalstrømmer 8903 2020-09
Utenlandske Direkte Investeringer 5188027 2020-09
Turisme Inntekter 472300 2020-09
Turistankomster 65040 2020-09
Gullreserver 104 2020-09
Terrorisme - Hovedsiden 0.3 2018-12
Våpen Salg 688 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 37.7 2019-12
Offentlige Budsjetter -2.6 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -80461 2020-09
Offentlige Utgifter 80247 2020-09
Statens Inntekter 330364 2020-09
Fiscal Utgifter 410825 2020-09
Asylsøknader 839 2018-09
Kreditt-Rating 86 2020-12
Statens Utgifter Til Bnp 30.27 2017-12
Militære Utgifter 41157 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 42 2019-12
Salgsskatt 10 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 18.94 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 9.96 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.98 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 85 2020-11
Produksjon PMI 52.9 2020-11
Industriell Produksjon -2.2 2020-10
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.2 2020-10
Industriproduksjonen -2.2 2020-10
Kapasitetsutnyttelsen 105 2020-09
Nye ordere 5728523 2020-09
Lagerendringer 1081 2020-09
Konkurser 37 2020-10
Bilregistreringer 130931 2020-10
Ledende økonomisk indeks 122 2020-09
Internett-hastighet 28554 2017-03
IP-adresser 25814048 2017-03
Bil Produksjon 3950617 2019-12
Sammenfallende-Hovedsiden 112 2020-09
Konkurranseevne Index 79.62 2019-12
Konkurranseevne Rank 13 2019-12
Korrupsjon Index 59 2019-12
Korrupsjon Rank 39 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 5 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 23172 2020-09
Gruvedrift Produksjon -3 2020-08
Stål~~pos=trunc 5859 2020-10

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 97.9 2020-11
Butikkhandel (Månedlig) -0.9 2020-10
Butikkhandel (Årlig) -0.2 2020-10
Forbruk 212926 2020-09
Disponibel personlig inntekt 1925873 2019-12
Privat sparing 34.5 2020-06
Konsumerkreditt 1682120 2020-09
Bankenes Utlånsrente 2.66 2020-10
Økonomisk optimismeindeks 89 2020-11
Bensinpriser 1.2 2020-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 95.9 2020-03

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 106 2020-10
Byggbestillinger 7459652 2020-09
Konstruksjonsflyt ut -8.9 2020-10
Hjem Eierskap Rate 58 2019-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 36332 2020-12
Coronavirus dødsfall 536 2020-12
Coronavirus gjenopprettet 28611 2020-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sør-Korea - Økonomiske indikatorer.