Markeder Siste Referanse
Valuta 1161 2020-09
Aksjemarkedet 2412 2020-09
10-årig statsobligasjon 1.5 2020-09

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -3.2 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -2.7 2020-06
Arbeidsledighet 3.2 2020-08
Inflasjon 0.7 2020-08
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2020-08
Rentesats 0.5 2020-09
Handelsbalanse 4116 2020-08
Nåværende situasjon 7450 2020-07
Nåværende situasjon mot BNP 3.7 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 36.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.6 2019-12
Forretningstillit 66 2020-08
Produksjon PMI 48.5 2020-08
Forbrukertillit 88.2 2020-08
Butikkhandel (Månedlig) -6 2020-07
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 42 2019-12
Coronavirus tilfeller 22783 2020-09
Coronavirus dødsfall 377 2020-09
Coronavirus gjenopprettet 19771 2020-09

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -3.2 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -2.7 2020-06
BNP 1642 2019-12
Bnp Faste Priser 448209 2020-06
Brutto Nasjonal Produkt 443090 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 137446 2020-06
Bnp Per Innbygger 28606 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 42661 2019-12
Bnp Fra Landbruk 7621 2020-06
Bnp Fra Construction 22715 2020-06
Bnp Fra Manufacturing 113194 2020-06
Bnp Fra Mining 436 2020-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 27856 2020-03
Bnp Fra Tjenester 255006 2020-06
Bnp Fra Transport 12726 2020-06
Bnp Fra Verktøy 12137 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.2 2020-08
Sysselsatte 26922 2020-08
Arbeidsledige 891 2020-08
Yrkesdeltakelse 62.4 2020-08
Lønnskostnader 119 2020-03
Produktivitet 109 2020-03
Lønn 3615931 2020-06
Minstelønn 8590 2020-12
Lønninger innen produksjon 3803701 2020-06
Befolkning 51.71 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2019-12
Pensjonsalder Menn 60 2019-12
Sysselsetting 60.4 2020-06
Arbeidsledighet for unge 7.7 2020-08

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.7 2020-08
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2020-08
Konsumprisindeksen Kpi 106 2020-08
Kjerne Konsumprisindeks 106 2020-08
KjerneInflasjon 0.7 2020-07
Bnp-Deflatoren 105 2020-06
Produsentpriser 103 2020-07
produsentprisene endring -0.8 2020-07
Eksportpriser 94.92 2020-08
Importprisene 99.33 2020-08
MatInflasjon 6.6 2020-08
KPI Housing Utilities 102 2020-08
Kpi Transport 99.84 2020-08
Inflasjonsforventning 1.8 2020-08

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.5 2020-09
Internbankrente 0.66 2020-09
Pengemengde 127123900 2020-07
Pengemengden M1 1091252 2020-07
Pengemengden M2 3097825 2020-07
Pengemengden M3 4351324 2020-07
Valutareserver 418950 2020-08
Lån Til Privat Sektor 9610015 2020-08
Innskudd Rente 1.02 2020-06
Sentralbankers balanse 529853 2020-07
Utenlandske - Lager - Investering 702507 2020-06
Utlånsrente 1.5 2020-09
Privat gjeld til BNP 261 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 4116 2020-08
Nåværende situasjon 7450 2020-07
Nåværende situasjon mot BNP 3.7 2019-12
Eksport 39656 2020-08
Import 35540 2020-08
Utenlandsgjeld 503055 2020-06
Kjøpsbetingelser 94.4 2020-07
Kapitalstrømmer 9587 2020-07
Utenlandske Direkte Investeringer 4385466 2020-06
Turisme Inntekter 496700 2020-07
Turistankomster 61012 2020-07
Gullreserver 104 2020-06
Terrorisme - Hovedsiden 0.3 2018-12
Våpen Salg 688 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 36.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.6 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -75607 2020-07
Offentlige Utgifter 80152 2020-06
Statens Inntekter 261424 2020-07
Fiscal Utgifter 337031 2020-07
Asylsøknader 839 2018-09
Kreditt-Rating 86 2020-09
Statens Utgifter Til Bnp 30.27 2017-12
Militære Utgifter 41157 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 42 2019-12
Salgsskatt 10 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 18.94 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 9.96 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.98 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 66 2020-08
Produksjon PMI 48.5 2020-08
Industriell Produksjon -2.5 2020-07
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.6 2020-07
Industriproduksjonen -2.4 2020-07
Kapasitetsutnyttelsen 104 2020-07
Nye ordere 7001294 2020-07
Lagerendringer 5775 2020-06
Konkurser 18 2020-08
Bilregistreringer 111629 2020-08
Ledende økonomisk indeks 120 2020-07
Internett-hastighet 28554 2017-03
IP-adresser 25814048 2017-03
Bil Produksjon 3950617 2019-12
Sammenfallende-Hovedsiden 111 2020-07
Konkurranseevne Index 79.62 2019-12
Konkurranseevne Rank 13 2019-12
Korrupsjon Index 59 2019-12
Korrupsjon Rank 39 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 5 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 22356 2020-07
Gruvedrift Produksjon -6.8 2020-05
Stål~~pos=trunc 5526 2020-07

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 88.2 2020-08
Butikkhandel (Månedlig) -6 2020-07
Butikkhandel (Årlig) 0.5 2020-07
Forbruk 213186 2020-06
Disponibel personlig inntekt 1925873 2019-12
Privat sparing 34.5 2020-06
Konsumerkreditt 1637276 2020-06
Bankenes Utlånsrente 2.7 2020-07
Økonomisk optimismeindeks 80 2020-08
Bensinpriser 1.15 2020-08
Husholdninger Gjeld Til Bnp 95.9 2020-03

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 104 2020-08
Byggbestillinger 8003596 2020-07
Konstruksjonsflyt ut -0.6 2020-07
Hjem Eierskap Rate 58 2019-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 22783 2020-09
Coronavirus dødsfall 377 2020-09
Coronavirus gjenopprettet 19771 2020-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sør-Korea - Økonomiske indikatorer.