Markeder Siste Referanse
Valuta 1161 2020-01
Aksjemarkedet 2251 2020-01
10-årig statsobligasjon 1.75 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2 2019-09
Arbeidsledighet 3.8 2019-12
Inflasjon 0.7 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-12
Rentesats 1.25 2020-01
Handelsbalanse 2017 2019-12
Nåværende situasjon 5975 2019-11
Nåværende situasjon mot BNP 4.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 36.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.6 2018-12
Forretningstillit 74 2019-12
Produksjon PMI 50.1 2019-12
Forbrukertillit 100 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 3 2019-11
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 40 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2 2019-09
BNP 1619 2018-12
Bnp Faste Priser 461706 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 456452 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 129808 2019-09
Bnp Per Innbygger 26762 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 36776 2018-12
Bnp Fra Landbruk 8224 2019-09
Bnp Fra Construction 21124 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 123981 2019-09
Bnp Fra Mining 455 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 26856 2019-06
Bnp Fra Tjenester 258292 2019-09
Bnp Fra Transport 15636 2019-09
Bnp Fra Verktøy 11100 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.8 2019-12
Sysselsatte 27381 2019-12
Arbeidsledige 1068 2019-12
Yrkesdeltakelse 62.9 2019-12
Lønnskostnader 99.2 2019-06
Produktivitet 108 2019-06
Lønn 3863726 2019-09
Minstelønn 8350 2019-12
Lønninger innen produksjon 4199394 2019-09
Befolkning 51.61 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Sysselsetting 60.8 2019-12
Arbeidsledighet for unge 7.3 2019-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.7 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 105 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 105 2019-12
KjerneInflasjon 0.6 2019-12
Bnp-Deflatoren 105 2019-09
Produsentpriser 103 2019-11
produsentprisene endring -0.1 2019-11
Eksportpriser 97.54 2019-12
Importprisene 109 2019-12
MatInflasjon 0.1 2019-12
KPI Housing Utilities 104 2019-12
Kpi Transport 104 2019-12
Inflasjonsforventning 1.7 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.25 2020-01
Internbankrente 1.44 2020-01
Pengemengde 111353300 2019-10
Pengemengden M1 893735 2019-10
Pengemengden M2 2865665 2019-10
Pengemengden M3 4064520 2019-10
Valutareserver 408820 2019-12
Lån Til Privat Sektor 8689783 2019-12
Innskudd Rente 1.63 2019-10
Sentralbankers balanse 490203 2019-10
Utenlandske - Lager - Investering 688697 2019-09
Utlånsrente 2.25 2020-01
Privat gjeld til BNP 261 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 2017 2019-12
Nåværende situasjon 5975 2019-11
Nåværende situasjon mot BNP 4.7 2018-12
Eksport 45716 2019-12
Import 43699 2019-12
Utenlandsgjeld 458200 2019-09
Kjøpsbetingelser 91.4 2019-10
Kapitalstrømmer 5336 2019-11
Utenlandske Direkte Investeringer 9844064 2019-12
Turisme Inntekter 1627000 2019-11
Turistankomster 1456429 2019-11
Gullreserver 104 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.3 2018-12
Våpen Salg 1083 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 36.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.6 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -7906 2019-11
Offentlige Utgifter 76796 2019-09
Statens Inntekter 409618 2019-11
Fiscal Utgifter 417525 2019-11
Asylsøknader 839 2018-09
Kreditt-Rating 86 2020-01
Statens Utgifter Til Bnp 32.26 2016-12
Militære Utgifter 41157 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 40 2018-12
Salgsskatt 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 18.81 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.4 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.41 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 74 2019-12
Produksjon PMI 50.1 2019-12
Industriell Produksjon -0.3 2019-11
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.5 2019-11
Industriproduksjonen -0.1 2019-11
Kapasitetsutnyttelsen 103 2019-11
Nye ordere 5863845 2019-11
Lagerendringer 4866 2019-09
Konkurser 25 2019-11
Bilregistreringer 140404 2019-11
Ledende økonomisk indeks 117 2019-11
Internett-hastighet 28554 2017-03
IP-adresser 25814048 2017-03
Bil Produksjon 4028834 2018-12
Sammenfallende-Hovedsiden 112 2019-11
Konkurranseevne Index 79.62 2019-12
Konkurranseevne Rank 13 2019-12
Korrupsjon Index 57 2018-12
Korrupsjon Rank 45 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 5 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 22681 2019-10
Gruvedrift Produksjon -4.4 2019-09
Stål~~pos=trunc 5895 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 100 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 3 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 3.7 2019-11
Forbruk 222265 2019-09
Disponibel personlig inntekt 1890779 2018-12
Privat sparing 35 2019-09
Konsumerkreditt 1572660 2019-09
Bankenes Utlånsrente 3.18 2019-11
Økonomisk optimismeindeks 92 2019-12
Bensinpriser 1.35 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 92.9 2019-06
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 100 2019-12
Byggbestillinger 5454550 2019-11
Konstruksjonsflyt ut -4.7 2019-11
Hjem Eierskap Rate 57.7 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sør-Korea - Økonomiske indikatorer.