Markeder Siste Referanse
Valuta 1188 2020-02
Aksjemarkedet 2209 2020-02
10-årig statsobligasjon 1.57 2020-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.2 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.2 2019-12
Arbeidsledighet 4 2020-01
Inflasjon 1.5 2020-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2020-01
Rentesats 1.25 2020-01
Handelsbalanse 620 2020-01
Nåværende situasjon 4331 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 4.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 36.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.6 2018-12
Forretningstillit 76 2020-01
Produksjon PMI 49.8 2020-01
Forbrukertillit 104 2020-01
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2019-12
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 42 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.2 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.2 2019-12
BNP 1619 2018-12
Bnp Faste Priser 467045 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 456452 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 134629 2019-12
Bnp Per Innbygger 26762 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 36776 2018-12
Bnp Fra Landbruk 8403 2019-12
Bnp Fra Construction 22160 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 125987 2019-12
Bnp Fra Mining 499 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 26856 2019-06
Bnp Fra Tjenester 260085 2019-12
Bnp Fra Transport 15649 2019-12
Bnp Fra Verktøy 11529 2019-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4 2020-01
Sysselsatte 27503 2020-01
Arbeidsledige 1143 2020-01
Yrkesdeltakelse 62.6 2020-01
Lønnskostnader 111 2019-09
Produktivitet 110 2019-09
Lønn 3863726 2019-09
Minstelønn 8590 2020-12
Lønninger innen produksjon 4199394 2019-09
Befolkning 51.61 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Sysselsetting 60 2020-01
Arbeidsledighet for unge 7.5 2020-01
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.5 2020-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2020-01
Konsumprisindeksen Kpi 106 2020-01
Kjerne Konsumprisindeks 106 2020-01
KjerneInflasjon 0.6 2019-12
Bnp-Deflatoren 105 2019-09
Produsentpriser 104 2019-12
produsentprisene endring 0.7 2019-12
Eksportpriser 96.59 2020-01
Importprisene 108 2020-01
MatInflasjon 1.8 2020-01
KPI Housing Utilities 103 2020-01
Kpi Transport 105 2020-01
Inflasjonsforventning 1.8 2020-01
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.25 2020-01
Internbankrente 1.34 2020-02
Pengemengde 114523900 2019-12
Pengemengden M1 940072 2019-12
Pengemengden M2 2925874 2019-12
Pengemengden M3 4123194 2019-12
Valutareserver 409650 2020-01
Lån Til Privat Sektor 8775425 2020-01
Innskudd Rente 1.72 2019-11
Sentralbankers balanse 492575 2019-12
Utenlandske - Lager - Investering 688697 2019-09
Utlånsrente 2.25 2020-02
Privat gjeld til BNP 261 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 620 2020-01
Nåværende situasjon 4331 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 4.7 2018-12
Eksport 43349 2020-01
Import 42729 2020-01
Utenlandsgjeld 458200 2019-09
Kjøpsbetingelser 89.7 2019-12
Kapitalstrømmer 5696 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 9844064 2019-12
Turisme Inntekter 1627000 2019-11
Turistankomster 1456429 2019-11
Gullreserver 104 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.3 2018-12
Våpen Salg 1083 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 36.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.6 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -7906 2019-11
Offentlige Utgifter 78782 2019-12
Statens Inntekter 409618 2019-11
Fiscal Utgifter 417525 2019-11
Asylsøknader 839 2018-09
Kreditt-Rating 86 2020-02
Statens Utgifter Til Bnp 32.26 2016-12
Militære Utgifter 41157 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 42 2019-12
Salgsskatt 10 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 18.81 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 10.4 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.41 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 76 2020-01
Produksjon PMI 49.8 2020-01
Industriell Produksjon 4.2 2019-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 3.5 2019-12
Industriproduksjonen 4.8 2019-12
Kapasitetsutnyttelsen 103 2019-12
Nye ordere 14597794 2019-12
Lagerendringer 2431 2019-12
Konkurser 30 2019-12
Bilregistreringer 117002 2020-01
Ledende økonomisk indeks 118 2019-12
Internett-hastighet 28554 2017-03
IP-adresser 25814048 2017-03
Bil Produksjon 4028834 2018-12
Sammenfallende-Hovedsiden 112 2019-12
Konkurranseevne Index 79.62 2019-12
Konkurranseevne Rank 13 2019-12
Korrupsjon Index 59 2019-12
Korrupsjon Rank 39 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 5 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 22771 2019-11
Gruvedrift Produksjon -5.5 2019-11
Stål~~pos=trunc 5876 2019-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 104 2020-01
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2019-12
Butikkhandel (Årlig) 4.6 2019-12
Forbruk 223925 2019-12
Disponibel personlig inntekt 1890779 2018-12
Privat sparing 35 2019-09
Konsumerkreditt 1572660 2019-09
Bankenes Utlånsrente 3.22 2019-12
Økonomisk optimismeindeks 96 2020-01
Bensinpriser 1.33 2020-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 92.9 2019-06
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 101 2020-01
Byggbestillinger 12583186 2019-12
Konstruksjonsflyt ut -2.1 2019-12
Hjem Eierskap Rate 57.7 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sør-Korea - Økonomiske indikatorer.