Storbritannia - Import av Intra EU - Rester og avfall fra behandling anlegg - ForventningStorbritannia Handel Siste Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalanse -111 -1100 -1400 -1700 -1900 -1800
Eksport 54378 54800 55100 55400 55900 57700
Import 54489 55900 56500 57100 57800 59500
Nåværende situasjon -17720 -19800 -26700 -20400 -20470 -22800
Nåværende situasjon mot BNP -4.1 -3.7 -3.7 -2.5 -2.5 -2
Utenlandsgjeld 6412914 6452000 6512000 6583000 6655000 6811000
Kjøpsbetingelser 102 102 102 102 102 103
Kapitalstrømmer 3074 17900 40000 13600 16500 36900
Utenlandske Direkte Investeringer -3896 -10700 15200 36200 22500 15900
Gullreserver 310 310 310 310 310 310
Råoljeproduksjon 914 950 950 800 800 750
Terrorisme - Hovedsiden 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
Turisme Inntekter 1778 2500 1900 1870 2600 2490
Turistankomster 2978 3340 2810 3220 4010 3040
Våpen Salg 1214 1274 1188 1202 1215 1213
[+]