8802

1,937.50

Daglig Endre:

0.62%

Årlig:

13.50%

Pris Dag År
Taisei 3,615.00 -5.00 -0.14% -7.31%
Obayashi 912.00 -10.00 -1.08% -10.24%
Shimizu Corporation 866.00 -9.00 -1.03% -1.37%
Haseko 1,481.00 -14.00 -0.94% 9.79%
Kajima 1,454.00 9.00 0.62% 16.51%
Daiwa House 3,320.00 39.00 1.19% 22.17%
Sekisui House, 2,219.00 -22.00 -0.98% 7.02%
Tokyu Fudosan 734.00 4.00 0.55% 33.45%
Toto 6,110.00 20.00 0.33% 41.76%
Mitsui Fudosan 2,734.00 -1.00 -0.04% 27.97%
Mitsubishi Estate 1,937.50 12.00 0.62% 13.50%
Tokyo Tatemono 1,710.00 -2.00 -0.12% 26.11%
Sumitomo Realty & Development 4,143.00 0 0% 34.82%
Nippon Express 8,660.00 -20.00 -0.23% 50.61%
Yamato Transport 3,040.00 5.00 0.16% 24.44%

Pris Dag År
JP225 29014 -276.81 -0.95% 29.79%